college Inschrijvingen 2016 newman agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 6 23 februari 2017 februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "college Inschrijvingen 2016 newman agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 6 23 februari 2017 februari"

Transcriptie

1 Inschrijvingen 2016 newman college agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 6 23 februari 2017 februari 23 oudernieuwsbrief uur: carnavalsfeest NIO-Dattest 27 t/m 3 maart carnavalsvakantie maart 6-10 MEP 7 mavo 3 een opleiding goed bekeken. HBO-Oriëntatiemiddag havo 4 centrale aanmelding nieuwe leerlingen 8 centrale aanmelding nieuwe leerlingen 13 herkansingen eindexamenleerlingen eindpresentaties meesterproeven technasium havo 5 en vwo vwo 3 Keurig Kiezen 15 vwo 4 bezoekt Tilburg University 16 Kangoeroe wedstrijd UK reis technasium havo 3 Uitwisseling Denemarken toetsweek 3 eindexamenklassen Londenreis mavo 3 30 Newman Star Event

2 Algemene activiteiten en mededelingen 7, 8 maart: centrale aanmelding Op 11 februari werd het Newmancollege weer overstroomd door belangstellende leerlingen uit groep 7 en groep 8 met hun ouders. In totaal werden er 1465 tasjes met informatie uitgereikt. Opnieuw een recordaantal. We kijken daarom met vertrouwen de inschrijfavonden op 7 en 8 maart tegemoet. Of daarbij de zo langzamerhand ontstane traditie van loting weer noodzakelijk zal zijn? Dat wachten we rustig af. Mocht het zover komen dan zal de loting plaatsvinden op 15 maart. exameninformatie examen rekenvaardigheid vwo 5: 7 tot en met 20 maart Zoals eerder is meegedeeld heeft het ministerie van OCW bepaald dat de uitslag van het examen rekenvaardigheid voor de vwo leerlingen meetelt in de slaag-zakregeling van het examen. Vanaf dit schooljaar geldt voor de leerlingen die in vwo 6 zitten dat er maximaal 1 x 5 mag worden behaald in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekentoets. De leerlingen krijgen vier kansen om een voldoende te halen. Dit schooljaar worden er twee kansen aangeboden en in het examenjaar ook twee. Leerlingen die een voldoende hebben gehaald kunnen natuurlijk altijd nog herkansen om een hoger cijfer te halen. Leerlingen die geen voldoende hebben gehaald worden verplicht deel te nemen aan de rekenondersteuning in de laatste periode van het schooljaar. examen rekenvaardigheid H4a en H4b: 7 tot en met 20 maart Havo leerlingen moeten de rekentoets gemaakt hebben om een diploma te kunnen halen. Alle leerlingen hebben vier kansen om de rekentoets te maken. Eén van die kansen ligt in het vooreindexamenjaar. In de afnameperiode van maart maken de leerlingen van H4a en H4b de rekentoets. Leerlingen die voldoende hebben gehaald kunnen natuurlijk altijd nog herkansen om een hoger cijfer te halen. Leerlingen die geen voldoende hebben gehaald worden verplicht deel te nemen aan de rekenondersteuning in de laatste periode van het schooljaar. De leerlingen van H4c, H4d, H4e en de mavo leerlingen maken de rekentoets in de afnameperiode van 29 mei tot en met 9 juni. examen rekenvaardigheid mavo 4: 7 tot en met 20 maart Mavo examenkandidaten die het cijfer voor de rekentoets, de 2F-toets willen verbeteren kunnen zich op de gebruikelijke manier inschrijven voor deze herkansing. Mavo examenkandidaten die een 6 of hoger hebben gehaald mogen zich op de gebruikelijke manier inschrijven voor de rekentoets op een hoger niveau, de 3F-toets. examen rekenvaardigheid havo 5 en vwo 6: 7 tot en met 20 maart Examenkandidaten havo 5 en vwo 6 die hun cijfer voor de rekentoets willen verbeteren, kunnen zich op de gebruikelijke manier inschrijven voor de herkansing.

3 ziekmelden van leerlingen tijdens PTA-toetsen Indien een kandidaat in verband met ziekte of door andere ernstige omstandigheden één of meer zittingen van het schoolexamen c.q. centraal examen niet kan bijwonen, dient hij vóór de aanvang van de examenzitting de secretaris van het eindexamen, mw. W.A.J. van den Bemd-Buijs, in kennis te stellen van zijn afwezigheid. De leerling levert zo spoedig mogelijk een door de ouders/verzorgers getekend formulier verhindering toetsen in. Het formulier verhindering toetsen is te vinden onder het kopje op het Newman > PTA en centraal examen > verhindering bij toetsen. Mist de kandidaat meer dan 1 toets op de reguliere momenten van toetsafname in de toetsweek dan vervalt het recht op herkansing voor die periode. 20 tot en met 24 maart: SET week 3 In de week van 20 tot en met 24 maart worden de laatste toetsen afgenomen in het kader van het schoolexamen. De resultaten tellen mee voor het uiteindelijk schoolexamencijfer waarmee de leerlingen het centraal schriftelijk examen ingaan. Uiteraard wensen we alle kandidaten heel veel succes bij deze laatste loodjes in het schoolexamen. 13 maart: herkansing examenkandidaten Op 13 maart worden de herkansingen afgenomen. De examenkandidaten hebben zich hiervoor kunnen inschrijven in de week voor de krokusvakantie. We wensen alle kandidaten heel veel succes. 31 maart: inschrijving herkansing De examenkandidaten kunnen zich tot maandag 3 april uur inschrijven voor de herkansing van een toets uit de derde toetsweek. Van de decanen voorlopige profielkeuze 3 havo en 3 vwo De leerlingen van 3 havo en 3 vwo kiezen in deze periode hun voorlopige profiel. Een kopie van hun keuze nemen de leerlingen mee naar huis om samen met de ouders te bespreken. De leerlingen ontvangen samen met het derde rapport nogmaals een overzicht van het gekozen profiel. Op Magister zijn de adviezen van de vakdocenten te vinden. Wij adviseren ouders om samen met uw zoon of dochter het profiel te bespreken, de adviezen kunt u daarin meenemen. De leerlingen leveren voor 20 april de definitieve profielkeuze, nadat die door u is ondertekend, weer in bij de mentor. U vindt de profielkeuzeformulieren op de website onder de knop decanaat. Mocht een en ander aanleiding zijn voor een gesprek met één van de decanen dan kunt u telefonisch een afspraak maken met mevr. M. van den Bemd-Buijs ( ) of mevr. C. Leijten ( ).

4 powerpoint presentaties ouderavonden Mocht u nog het een en ander willen nalezen over de profielkeuze, dan kunt u de powerpoint presentaties van de ouderavonden van M2, M3, H3 en V3 bekijken. U vindt deze presentaties op de website onder de knop decanaat. Deze ouderavonden stonden alle in het teken van de profielkeuze. HBO-Oriëntatiemiddag havo 4 Op dinsdag 7 maart bezoeken alle leerlingen van havo 4 één van de opleidingen van Avans Hogeschool of de NHTV. Beide instellingen geven onze leerlingen de gelegenheid om uit een aanbod van 16 opleidingen een keuze te maken. Elke opleiding laat in de vorm van een workshop de leerlingen nader kennismaken met de inhoud en de onderwijsvorm. De HBO-Oriëntatiemiddag begint om uur en eindigt om uur. Voor alle leerlingen van havo 4 vervallen de lessen na uur. keurig kiezen profielkeuze vwo 3 Op dinsdag 14 maart zullen alle leerlingen van vwo 3 in het kader van de profielkeuze een bezoek brengen aan de TU Eindhoven. De leerlingen vertrekken om uur met de bus vanaf school. In Eindhoven begint het programma met een instructie over de dag. Hier zal ook informatie gegeven worden over de verschillende profielen. Vervolgens gaan de leerlingen naar de faculteiten voor een workshopronde. Na de workshops en een rondleiding over de campus lunchen de leerlingen gezamenlijk tussen de studenten voor het echte student-zijn gevoel. De leerlingen dienen zelf een lunch mee te nemen. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om een lunch te kopen in een kantine van de TU. We raden de leerlingen aan om een flesje drinken mee te nemen. Daarnaast kan het handig zijn als de leerlingen een rekenmachine meenemen voor de workshoprondes. s Middags volgt de tweede workshopronde en is er een gezamenlijke afsluiting. De bus vertrekt om uur uit Eindhoven. De leerlingen worden op deze dag ingedeeld bij twee workshops. De workshops zijn over twee groepen verdeeld. Alle leerlingen volgen een workshop uit groep 1 (technische wiskunde & informatica, technische natuurkunde, scheikundige technologie, electrical engineering & automotive en werktuigbouwkunde) en een workshop uit groep 2 (industrial design, bouwkunde, technische innovatiewetenschappen, biomedische technologie & medische wetenschappen en technische bedrijfskunde) en maken zo kennis met een wat harde bèta-workshop en een wat minder harde, zodat ze een goede indruk krijgen van de mogelijkheden die er op het gebied van bèta-studies zijn. De leerlingen zullen door enkele docenten begeleid worden. voorlopige vakken- en profielkeuze 2 en 3 mavo De leerlingen van 2 en 3 mavo kiezen in deze periode hun voorlopige vakkenpakket/ profiel. Een kopie van hun keuze nemen de leerlingen mee naar huis om samen met u te bespreken. De leerlingen ontvangen samen met het derde rapport nogmaals een overzicht van de gekozen vakken. Op Magister kunt u de adviezen van de vakdocenten vinden. Wij adviseren u om samen met uw zoon of dochter het vakkenpakket te bespreken, de adviezen kunt u daarin meenemen. De leerlingen van 3 mavo leveren op de ouderavond in de week van 18 april de definitieve profielkeuze, nadat die door u is ondertekend, in bij de mentor. De leerlingen van 2 mavo leveren de definitieve vakkenkeuze, nadat deze door u is ondertekend, voor 20 april in bij de mentor. U vindt de keuzeformulieren op de website onder de knop decanaat. Mocht een en ander aanleiding zijn voor een gesprek met de decaan dan kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw Leijten.

5 aanmelding van leerlingen van mavo 4 op het MBO Leerlingen van mavo 4, dienen zich voor 1 maart 2017 aan te melden bij de betreffende opleiding van het MBO. Het is belangrijk om op tijd de aanmelding te verzenden. Komt de aanmelding na 1 maart binnen, dan kan de leerling op de wachtlijst geplaatst worden, plaatsing is dan onzeker. De aanmelding bestaat uit twee onderdelen: 1. de leerling meldt zich digitaal aan via de website van de betreffende MBO opleiding. 2. de leerling vult een Digitaal DoorstroomDossier in en stuurt dit naar de opleiding. De leerlingen hebben van de mentor een brief met activatiecode ontvangen dat toegang biedt tot dit Digitale Doorstroomdossier. De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als dit DDD is verstuurd naar de betreffende opleiding. In dit DDD vullen de leerling, de ouders en de mentor gegevens in die van belang zijn voor de vervolgopleiding. Met deze informatie kan men de begeleiding op het MBO optimaal vorm geven. De leerlingen dragen er zelf zorg voor dat dit formulier volledig ingevuld wordt en op tijd digitaal verstuurd wordt. Het DDD en het digitale aanmeldingsformulier moeten vóór 1 maart 2017 aanwezig zijn bij de betreffende opleiding. Op het MBO vindt altijd een intakegesprek plaats. Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling aangenomen wordt op de opleiding van zijn of haar keuze. Indien nodig hanteren opleidingen een z.g. verdiepte intakeprocedure. Mocht u hierover nog vragen hebben of wilt u samen met uw zoon of dochter een gesprek met de decaan, neem dan contact op met mevrouw C. Leijten. mavo 3 Een opleiding goed bekeken Op dinsdagmiddag 7 maart bezoeken alle mavo 3 leerlingen een opleiding aan één van de MBO scholen. ROC West- Brabant geeft onze leerlingen de gelegenheid om uit een aanbod van 32 opleidingen een workshop naar keuze te volgen. Op deze manier maken leerlingen kennis met de inhoud en de onderwijsvorm. De leerlingen zullen door docenten van het MBO en van het Newmancollege begeleid worden. Meer informatie vindt u op de site van ROC West-Brabant: overzicht-breda oriëntatiedag op Tilburg University vwo 4 Op woensdag 15 maart brengen alle leerlingen van vwo 4 een bezoek aan Tilburg University. De leerlingen krijgen voorlichting over het studeren in het hoger onderwijs. Een forum van studenten beantwoordt de vragen van de leerlingen. Daarnaast volgen de leerlingen ook een minicollege, hiervoor hebben ze zich van te voren aangemeld. Ze maken op die manier kennis met een bepaald interessegebied en met universitair onderwijs. In het programma is daarnaast een rondleiding over de campus gepland. De leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht, we vertrekken dan met de bus naar Tilburg. De ontvangst op de universiteit is tussen 9.00 uur en 9.30 uur. De oriëntatiedag op de TiU begint om 9.30 uur en duurt tot uur. De leerlingen volgen de lessen van blok 4 (vanaf ongeveer uur), blok 5 en blok 6 op het Newmancollege volgens het rooster. De leerlingen worden begeleid door een aantal docenten. Fijne vakantie!

agenda bijlagen personalia Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 31 januari 2013

agenda bijlagen personalia Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 31 januari 2013 Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 31 januari 2013 januari agenda 31 oudernieuwsbrief 6 februari 1 20.00 24.00 uur: carnavalsfeest; NIO-test

Nadere informatie

newman college Scapino 2016 agenda Scapino 2016 Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer 5 28 januari 2016

newman college Scapino 2016 agenda Scapino 2016 Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer 5 28 januari 2016 Scapino 2016 newman college agenda Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer 5 28 januari 2016 januari 28 leerlingen vrij i.v.m. studiedag personeel oudernieuwsbrief 5 29 NIO/DAT

Nadere informatie

I E P. newman. college. agenda. Newmancollege - nieuwsbrief 7-30 maart 2017

I E P. newman. college. agenda. Newmancollege - nieuwsbrief 7-30 maart 2017 newman college agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 7 30 maart 2017 maart 30 Newman Star Event oudernieuwsbrief 7 t/m 4 april verkort lesrooster i.v.m. leerlingenbesprekingen

Nadere informatie

newman college zwart/wit-feest onderbouw agenda Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer 2 20 oktober 2016 oktober

newman college zwart/wit-feest onderbouw agenda Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer 2 20 oktober 2016 oktober zwart/wit-feest onderbouw newman college Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer 2 20 oktober 2016 agenda oktober 20 oudernieuwsbrief 2 21 hockeytoernooi 2e klassen 24 herfstvakantie

Nadere informatie

newman college agenda juni juli Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer juni 2017

newman college agenda juni juli Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer juni 2017 newman college Nieuwsbrief bestemd voor ouders/verzorgers en leerlingen Nummer 10 29 juni 2017 agenda juni 29 oudernieuwsbrief 10 30 uitslag examen tweede tijdvak 30 20.00 23.00: slotfeest juli 3 leerlingbesprekingen,

Nadere informatie

agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 3-26 november 2015 november

agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 3-26 november 2015 november N E W M A N C O L L E G E Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda agenda Nummer 3-26 november 2015 november 26 oudernieuwsbrief 3 27 pta-rapport eindexamenklassen

Nadere informatie

agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 25 februari 2016

agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 25 februari 2016 Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 25 februari 2016 agenda februari 25 oudernieuwsbrief 6 29 t/m 2 maart, 16.30 uur: inschrijven herkansingen/inhaaltoetsen/rekentoets

Nadere informatie

newman college agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 4 22 december 2016

newman college agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 4 22 december 2016 newman college Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 4 22 december 2016 agenda december 23 voorleeswedstrijd brugklassen kerstlunch personeel 26 kerstvakantie t/m 6 januari

Nadere informatie

Ouderavond 3 Havo /3 Vwo. Profielkeuze. 12 februari 2015

Ouderavond 3 Havo /3 Vwo. Profielkeuze. 12 februari 2015 Ouderavond 3 Havo /3 Vwo Profielkeuze 12 februari 2015 Voorstellen Peter Legierse Teamleider Havo Mevr. Smit- van der Vaart (H3A) Dhr. Langendoen (H3B) Mevr. Griffioen (H3C) Mentoren Havo Clemens Bentlage

Nadere informatie

agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda

agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 4 27 november 2014 agenda november 27 oudernieuwsbrief 4 28 provinciale jeugddebatten december 1 inschrijven

Nadere informatie

Wij wensen u een gezellig kerstfeest en een heel mooi 2016

Wij wensen u een gezellig kerstfeest en een heel mooi 2016 N E W M A N C O L L E G E agenda december 2015 Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 4-17 december 2015 17 oudernieuwsbrief 4 18 kerstlunch

Nadere informatie

agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda

agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 2 25 september 2014 agenda september 25 oudernieuwsbrief 2 oktober 6 ouderpanel 7 oudercommissie 10

Nadere informatie

Dhr. P. Tak heeft m.i.v. 1 maart een andere baan geaccepteerd. Wij wensen dhr. P. Tak veel succes in zijn nieuwe baan.

Dhr. P. Tak heeft m.i.v. 1 maart een andere baan geaccepteerd. Wij wensen dhr. P. Tak veel succes in zijn nieuwe baan. Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 7 27 februari 2014 agenda februari 27 oudernieuwsbrief 7 28 atletiektraining klas 3 en 4 en schoolteams

Nadere informatie

agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda

agenda Algemene activiteiten en mededelingen Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 3 30 oktober 2014 agenda oktober 30 oudernieuwsbrief 3 31 leerlingbespreking, verkort lesrooster; 13.00

Nadere informatie

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al flink

Nadere informatie

agenda personalia Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 21 januari 2011

agenda personalia Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 21 januari 2011 Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 21 januari 2011 agenda januari 21 oudernieuwsbrief 6 galafeest (was oorspronkelijk gepland voor vrijdag

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 20 september 2016 5VWO Coördinator leerlingzaken: Michel Otter / Marije Rozema Decaan havo/vwo: Linda Veldhuis Afdelingsleider vwo: Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Deze powerpoint

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze.

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze. MAVO 2 Profielkeuze Klas 2 is een belangrijk jaar wat betreft de oriëntatie op de verschillende profielen. Op maandag 9 april moeten de leerlingen hun definitieve profiel- en vakkenpakket keuze maken.

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

WELKOM. Informatieavond

WELKOM. Informatieavond WELKOM Informatieavond 4 HAVO 22 september 2016 september 2016 1 Invulling van de avond Welkom door de conrector Leerjaarcoördinator aan het woord Informatie over lob van de decaan Met de mentor naar de

Nadere informatie

WELKOM. Informatieavond

WELKOM. Informatieavond WELKOM Informatieavond 4 HAVO 14 september 2017 september 2017 1 Invulling van de avond Welkom door de conrector Leerjaarcoördinator aan het woord Informatie over lob van de decaan Met de mentor naar de

Nadere informatie

Welkom.

Welkom. Welkom www.wolfert.nl/lyceum Programma Programma ouderavond 4H/5V Welkom, voorstellen mentoren en decanen Het eindexamen: SE: schoolexamen 50% PTA: programma van toetsing en afsluiting CE: centraal examen

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Ouderavond Havo-4. Welkom + programma Algemeen Tweede Fase Rekentoets Oriëntatie vervolgonderwijs Koffie Kennismaking mentor

Ouderavond Havo-4. Welkom + programma Algemeen Tweede Fase Rekentoets Oriëntatie vervolgonderwijs Koffie Kennismaking mentor Ouderavond Havo-4 Welkom + programma Algemeen Tweede Fase Rekentoets Oriëntatie vervolgonderwijs Koffie Kennismaking mentor Ouderavond Havo-4 Marty van Rijen Nicolette de Ruiter Jan van Etten Harrie de

Nadere informatie

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-)

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) Informatieboekje 2017-2018 Overstap havo 5 naar atheneum 5 Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > hbo> universiteit...

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h september

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h september INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h 2015-2016 11 september 2015 1 WELKOM F. van Damme, conrector bovenbouw havo Mw. Y. van Nuland, leerjaarcoördinator 5 havo B.Bogaers, decaan havo Mw. M. Molenschot, decaan

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 8 september 2015 5VWO Coördinator leerlingzaken: Decaan havo/vwo: Afdelingsleider vwo: Michel Otter Linda Veldhuis Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Kenmerkend voor 5 VWO Studiereis

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

WELKOM. Informatie-avond

WELKOM. Informatie-avond WELKOM Informatie-avond 4 HAVO 16 september 2014 Invulling van de avond Welkom door de conrector Leerjaarcoördinator aan het woord Informatie over lob van de decaan Met de mentor naar de klas Doel van

Nadere informatie

Welkom op de info-avond MAVO 4

Welkom op de info-avond MAVO 4 Welkom op de info-avond MAVO 4 Even voorstellen Vincent Kanis Conrector mavo Aanwezig op ma, di, do, vr v.kanis@t-atrium.nl Nanno van den Hazel Decaan mavo n.vanden.hazel@t-atrium.nl Ouderraad Voorstellen

Nadere informatie

Voorlichting havo-4 september 2014

Voorlichting havo-4 september 2014 Voorlichting havo-4 september 2014 EVEN VOORSTELLEN Dhr. N. Janssen Economie H4A Dhr. R.J. Diehle Duits H4B EVEN VOORSTELLEN Dhr. F. Schot Aardrijkskunde H4C Mw. S. Stout Biologie H4D Dhr. H. de Heus Tekenen

Nadere informatie

agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 29 januari 2015

agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 29 januari 2015 Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Newmancollege te Breda Nummer 6 29 januari 2015 agenda januari 29 vakdocentenouderavond oudernieuwsbrief 6 februari 3 8.30 17.00 uur:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond VWO 6. 17 september 2014

Voorlichtingsavond VWO 6. 17 september 2014 Voorlichtingsavond VWO 6 17 september 2014 2 juli 2015 Team vwo-6 Conrector Onno Arts Decaan Marijke Godwaldt Examensecretaris Betty van der Winden Zorgteam Schoolmaatschappelijk werk Anne van der Hoeven

Nadere informatie

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer +

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer + Havo bovenbouw Havo 4 en 5 is één geheel. Alle behaalde resultaten zijn onderdeel van het schoolexamen. Goede cijfers zijn belangrijk. Eindcijfer havo 4 = startcijfer havo 5. Het HAVO-examen School examen

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer +

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer + Programma 19.30 uur Praktische informatie havo bovenbouw 20.00 uur Informatie van de decaan 20.15 uur Pauze; naar de eerste verdieping 20.30 uur Kennismaking met de mentor 21.00 uur Einde Havo bovenbouw

Nadere informatie

PROGRAMMA. > VERVOLGONDERWIJS Mogelijkheden Aanmelden. > DOORSTROMING 4 VMBO-t naar 4 HAVO > PROFIELWERKSTUK > ENKELE OPMERKINGEN

PROGRAMMA. > VERVOLGONDERWIJS Mogelijkheden Aanmelden. > DOORSTROMING 4 VMBO-t naar 4 HAVO > PROFIELWERKSTUK > ENKELE OPMERKINGEN INFO - AVOND 4 VMBO PROGRAMMA > VERVOLGONDERWIJS Mogelijkheden Aanmelden > DOORSTROMING 4 VMBO-t naar 4 HAVO > PROFIELWERKSTUK > ENKELE OPMERKINGEN AANDACHT VOOR: > WERKEN OP TWEE FRONTEN Diploma halen

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 31 AUGUSTUS 2017 1 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 7 8 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 14 15 16 17 18 19 20 Zomervakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

Welkom op de ouder- & kindavond. mavo/tl 3

Welkom op de ouder- & kindavond. mavo/tl 3 Welkom op de ouder- & kindavond mavo/tl 3 WELKOM Programma 19.15 u Infomarkt mavo/tl 3 open 19.30 u Ouderavond mavo/tl 3 in aula 19.50 u 1 e ronde mbo-voorlichting 20.15 u 2 e ronde mbo-voorlichting 20.35

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Informatieavond V5. 16 oktober 2017

Informatieavond V5. 16 oktober 2017 Informatieavond V5 16 oktober 2017 Wie is wie? Sectorleider VWO 3-6 Sectorleider TTO Coördinator VWO 3-6 Decaan : mevr. Meulenkamp : dhr. Bijl : mevr. De Jong : mevr. Beijert Wie is wie? Mentoren : mevr.

Nadere informatie

Kennismakingsavond 4 havo

Kennismakingsavond 4 havo Kennismakingsavond 4 havo Mentoren: Judith Scheepers Margriet van Zwam Christina Sanchez Lizzy Bos E-mail: j.scheepers@lyceumelst.nl m.vanzwam@lyceumelst.nl c.sanchez@lyceumelst.nl l.bos@lyceumelst.nl

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Sandra Dekker, algemene inleiding Wouter Keizer, inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 MAVO

Ouderavond leerjaar 4 MAVO 27-9-2017 1 Ouderavond leerjaar 4 MAVO Mentor 4 MAVO Erik ter Burg Coördinatoren bovenbouw Leerjaar 3 Leerjaar 4 William Gooren Truus Hesen Leerlingbegeleiding bovenbouw Marjo Vullings Marijn Bernards

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. Welkom

Informatieavond 4 havo. Welkom Informatieavond 4 havo Welkom Programma Opening / voorstellen team 4 havo Algemeen Uw kind op 4 havo (start Tweede Fase) Spectrum Communicatie De decaan aan het woord Pauze Mentorendeel Kennismaking met

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Met Penta naar je top! Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Programma - Algemene informatie - Informatie over decanaat - Met de mentor naar de klas voor verdere informatie en gelegenheid tot vragen

Nadere informatie

Huygens College - Tweede Fase havo/vwo. Ouderavond

Huygens College - Tweede Fase havo/vwo. Ouderavond Huygens College - Tweede Fase havo/vwo Ouderavond 20-09-2016 Programma van de avond Opening en korte voorstelronde Tweede Fase havo/vwo Profielen en vakkenpakket Studiehuis Indeling schooljaar 2016-2017

Nadere informatie

Ouderavond 2, 3 havo en vwo

Ouderavond 2, 3 havo en vwo Ouderavond 2, 3 havo en vwo Dinsdag 27 september 2016 Programma 19.30 20.00 uur Algemene informatie over 2, 3 havo en vwo M. van de Woestijne, coördinator klas 2-4 20.00 20.30 uur Studie- en beroepskeuze

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Ouderavond 3 september 2014 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 3 september 2014 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 3 september 2014 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO Indeling van de avond inleiding:

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Info examen 2017 (periode 6)

Info examen 2017 (periode 6) Info examen 2017 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2017 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2017 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Havo 5 Vwo 6. Welkom

Havo 5 Vwo 6. Welkom Havo 5 Vwo 6 Welkom Voorstellen Dhr. Legierse Teamleider Havo Dhr. Akaouche Dhr. Eggen Dhr. Van Tilburg Mentoren Havo Dhr. Bentlage Teamleider Vwo Mevr. Beverwijk Mentor Vwo Mevr. Driever Decaan Voorstellen

Nadere informatie

Informatieavond 15 september 2016

Informatieavond 15 september 2016 Informatieavond 15 september 2016 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Mw. A. Hermans decanaat 2College Durendael Decaan Addie Hermans onderwerpen doorstroommogelijkheden studeren of werken; bol of bbl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen Beste leerlingen, Het is zover: 2015 zit er bijna op. Sinterklaas gaat overmorgen alweer terug naar Spanje, volgende week zijn de herkansingen voor de bovenbouw, 17 december is het schoolfeest, waarvoor

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor schoolexamens

Herkansingsregeling voor schoolexamens A De herkansingsregeling voor schoolexamens vmbo Uitgangspunten Per vak wordt, in de PTA s, aangegeven welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij enkele vakken kunnen ook mondelinge toetsen

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

programma Opening (afdelingsdirecteur: dhr. Brouwer) Gang van zaken in de bovenbouw (teamleiders : mw. Van Buuren en dhr.

programma Opening (afdelingsdirecteur: dhr. Brouwer) Gang van zaken in de bovenbouw (teamleiders : mw. Van Buuren en dhr. Ouderavond klas 4 programma Opening (afdelingsdirecteur: dhr. Brouwer) Gang van zaken in de bovenbouw (teamleiders : mw. Van Buuren en dhr. De Groot) Loopbaan oriëntatie en studiekeuze (decanen: mw. Vos

Nadere informatie

Ouderavond havo 4. 5 september 2017

Ouderavond havo 4. 5 september 2017 Ouderavond havo 4 5 september 2017 Programma vanavond Examenzaken Internationalisering Vervolgstudie Kennismaking mentor Louis Oortman, Piret Paris, Marco Schot, Redmar Woudstra, Tatiana Wendrich Lotte

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. havo 5 en vwo 6

Voorlichtingsavond. havo 5 en vwo 6 Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Programma Onderwijstijd Schoolexamen P.T.A. Voortgang Het centraal examen Ontwikkelingen binnen school Begeleiding Studiekeuzevoorlichting Kennismaking mentor/coach Onderwijstijd

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KENMERK : examen\265-xm.ni17 GELDROP, 5 april 2017 ONDERWERP : mededelingen SE en regelingen Eindexamen HAVO

KENMERK : examen\265-xm.ni17 GELDROP, 5 april 2017 ONDERWERP : mededelingen SE en regelingen Eindexamen HAVO Aan alle examenkandidaten HAVO en hun ouder(s)/verzorger(s) KENMERK : examen\265-xm.ni17 GELDROP, 5 april 2017 ONDERWERP : mededelingen SE en regelingen Eindexamen HAVO Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 programma 1. Voorlichting profielkeuzetraject 2. Workshops/Informatierondes vakken bovenbouw 3. Opmerkingen/vragen na de avond + informeel samenzijn. Deze presentatie

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016 Aflevering 6 januari 2016

NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016 Aflevering 6 januari 2016 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016 Aflevering 6 januari 2016 2COLLEGE JOZEFMAVO Algemeen Maandrooster februari 1-feb Nieuw basisrooster voor alle leerlingen Na het 6 e lesuur geen lessen meer i.v.m. voorbereiding

Nadere informatie

klas 10 5 oktober 2017

klas 10 5 oktober 2017 klas 10 5 oktober 2017 VRIJESCHOOL -LESSEN TWEE STROMEN: HV - MAVO 10 9 B-stroom HV examen MAVO A-stroom HV HAVO-VWO -traject: Veel lessen h/v (wi *) examen MAVO MAVO-traject MAVO-traject alle lessen vmbo

Nadere informatie

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016 Informatieavond havo 4 Schooljaar 2016-2017 donderdag 22 september 2016 Programma Opening Algemene informatie Tweede Fase LOB Internationalisering Kennismaking mentor Gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten!

Nadere informatie

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO van magister Indeling van de avond

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 vwo. 15 september 2014

Informatie-avond. 4 vwo. 15 september 2014 Informatie-avond 4 vwo 15 september 2014 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfsvoering en financiën dhr. A.

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE Op weg.. Volgend jaar klas 4 Mei 2017 centraal schriftelijk examen HET EINDEXAMEN Het examen is begonnen aan het begin van de 3e klas. Cijfers klas 3 tellen

Nadere informatie