C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING"

Transcriptie

1 C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CEH CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Adres: Voorstraat CP VLIJMEN Rijbewijs BE Gehuwd en twee kinderen PERSOONLIJK PROFIEL René IJpelaar ziet zichzelf als een optimistisch mens, heeft doorzettingsvermogen en energie, toont daadkracht, maakt snel contact, is analytisch scherp en werkt zelfstandig en gestructureerd maar kan ook goed in een team zijn rol vervullen. Hij is goed in staat tot het mondeling verwoorden van oplossingen en heeft bovendien een vlotte pen. René is en blijft integer. Rene combineert zowel leidinggevende ervaring als ICT-teamleider als ervaring als projectmanager op dit gebied (inclusief het behalen van doelstellingen zoals geformuleerd in business cases). Tevens brengt hij veel kennis en ervaring mee over informatiebeveiliging, open standaarden, samenwerking en integratie van ICT beheerprocessen. Op ICT gebied en zeker op het terrein van de informatiebeveiliging wordt hij gezien als een autoriteit. Hij heeft binnen de publieke sector in diverse rollen en binnen diverse organisaties kennis en ervaring opgedaan met samenwerkingsverbanden. Hij beschikt over een uitstekende politieke en bestuurlijke antenne. INFORMATIEBEVEILIGING Deelprojectleider digitaal loket bij Waternet, Amsterdam Projectleider Informatiebeveiliging bij de gemeenten Boekel, Best en Veldhoven. Projectleider Ontwikkeling audit product Digid beveiligingsassessments bij BKBO joint venture met ATOS en later Novaccent Leadauditor DigiD assessments webapplicaties BKBO bij gemeenten, belastingkantoren, waterschappen en ziekenhuizen Ontwikkeling en beheer van een op de ISO en de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten gebaseerd Information Security Management System voor Segment & Partners (joint venture) voor de gemeentemarkt 1 van 9

2 Ontwikkeling softwarepakket Breklin t.b.v oa gapanalyse ISO27001 in het kader van het samenwerkingsverband ITGov Ontwikkeling digitaal informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten bij BMC (bij 262 gemeenten geïmplementeerd) Implementatie gemeentebreed beveiligingsplan bij gemeenten Nieuwegein, Valkenswaard, Rucphen, Schagen, Tholen. Uitvoeren risicoanalyses, opzetten governance en beveiligingsbeleid bij o.a. gemeenten Den Haag, Rotterdam. Opstellen SLA s en bewerkersovereenkomsten Uitvoering penetratietesten DigiD assessment OWASP top 10 Leadauditor BAG inspectie diverse gemeenten voor Dekra Leadauditor Informatie Security Management System ISO / ISO Projectleiding Informatiebeveiligingsplan bij BMC. Projectleiding en uitvoering GBA audits bij BMC MANAGEMENTERVARING Programmamanager Bedrijfsfuncties annex teamleider a.i. bij Het Waterschapshuis te Amersfoort (ontwikkeling en beheer circa 20 ICT systemen voor de primaire processen van alle waterschappen tbv watersysteembeheer, waterkeringen, afvalwaterzuivering, vergunningverlening & handhaving; realiseren producten en diensten en aansturen 10 medewerkers binnen het programma plus voorzitterschap stuurgroepen + gedelegeerd opdrachtgever richting ESRI, Nieuwland Automatisering en ARCO. Programmamanager Diensten bij Het Waterschapshuis annex teamleider a.i. (realiseren producten en diensten en aansturen 15 medewerkers binnen het programma. Daarnaast gedelegeerd opdrachtgever voor IBM b.v. transitie en beheer IRIS (systeem voor ondersteuning primaire processen alle 24 waterschappen; 13 modules) en voorzitter stuurgroep. Intern coördineren, kwaliteitsbewaking en planning inzet auditors, reviewers, verificateurs, T&T Compet&t GBA audits BMC (circa 30 personen) en vertegenwoordiging bij ministerie van BZK. Teamleider belastingen (Afvalstoffenheffing) bij AVRI te Geldermalsen voor zes gemeenten. PROJECTERVARING Projectleider Informatiebeveiliging bij de gemeenten Best en Veldhoven. Deelprojectleider Digitaal Belastingloket Waternet Amsterdam. Quality assurance project invoering BRP gemeente Vianen. Projectleider IRIS module Kadastraal Informatiesysteem/ Schouw op de watergangen a.i. bij Het Waterschapshuis. Ophalen en formulering requirements bij waterschappen tbv nieuw aan te schaffen systeem. Organisatie marktconsultatie. Opstellen Nota van Inlichtingen. Vergelijking marktalternatieven, architectuurtoets, opstellen afwegingskader en business case en doorgeleiding door de besluitvormingsgremia. Overall projectmanager bij Het Waterschapshuis namens alle waterschappen voor 2 van 9

3 aanbesteding, ontwikkeling, test en uitrol gemeenschappelijk belastingsysteem tbv gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, overheidsdatabase, aansluiting basisregistratie en enterprise service bus (omvang project TAX-i 17 miljoen; SOA project; leiden projectorganisatie, planning, voortgangs- en budgetbewaking, NHR, BRP, BAG, BRK, GEMMA, NORA, WILMA). Deelprojectleider voor de uitbesteding en EU aanbesteding belastingsysteem bij de Regionale Belasting Groep Rotterdam Delft. Projectleider Implementatie Basisregistratie Personen bij het samenwerkingsverband van de vier Middelsee gemeenten (Westergo). Egem-I begeleiding o.a. realisatieplan e-overheid en opzet dienstverlening gemeente Middelburg in opdracht van ICTU. Leiden van implementatieprojecten bij diverse gemeenten van ICT systemen Publiekszaken en Belastingen. Projectleiding Q-trajecten Dienstverlening en implementatie basisregistraties bij diverse gemeenten o.a. Eindhoven en Den Haag. Servicedesk GBA en belastingen en basisregistratiesystemen bij softwareleverancier; Installeren configureren hard- en software en systeembeheer iseries Projectleiding implementatieprojecten IT systemen Publiekszaken, Belastingen en basisregistraties van Pink bij gemeenten en waterschappen; Projectleiding waterschapsverkiezingen AGV/Waternet, Schieland en de Krimpenerwaard, Brabantse schappen, Rijn & IJssel etc met volledige budgetverantwoordelijkheid inclusief Print en mail door Roccade Megaplex. Begeleiding van de aansluiting op GBA-netwerk van diverse gemeenten, waterschappen,, Vestigingsregister, pensioenfondsen en levensverzekeraars; Coördinatie trainingen en ontwikkelen lesmateriaal Training Werken met de GBA, Managen van de GBA, GBA specialist, courseware GBA; Initiële hoofdredacteur Handleiding Uitvoerings Procedures GBA en Draaiboek Bijzondere Gemeenten; Redacteur Handleiding Operationele Procedures GBA; Redacteur Draaiboek Toetreding Gemeenten tot de GBA; AUDIT ERVARING Leadauditor DigiD assessments BKBO bij > 25 gemeenten, >10 belastingkantoren, waterschappen en ziekenhuizen. Afgifte Third Party Mededeling DigiD assessments bij GemeenteOplossingen en BakerWare Review TPM afgifte rekencentrum Intermax voor Safe Harbour Intern auditor Safe Harbour Diverse opdrachtgerichte Kwaliteits Beoordelingen voor RSM Wehrens de Vries. Leadauditor BAG audits voor DEKRA Gecertificeerd leadauditor ISO27001 Opzet en uitvoering beveiligingsscans, risicoanalyses en beveiliging waardedocumenten bij tientallen gemeenten. IT auditor bij juridische geschillen in private en publieke sector toegevoegd aan advocatenteam Louwers IT Advocaten te Eindhoven. 3 van 9

4 Zelfevaluatie GBA en Reisdocumenten bij gemeenten. Audit werkzaamheden. Opzet en uitvoering privacy-audits en implementatie Wbpregelgeving bij o.a. Sociale Dienst Assen, gemeente Bergen. Uitvoering en verificatie GBA audits op het gebied van privacy en informatiebeveiliging bij gemeenten (> 250 gemeenten) in het Publiekszaken domein als Register EDP auditor namens DEKRA. Uitvoering en verificatie Suwinet audits bij sociale diensten Amersfoort, Roosendaal Doetinchem en Nieuwegein (sociale zekerheidsdomein) als Register EDP. Opzet en uitvoering Extern onderzoek Reisdocumenten bij tientallen gemeenten + training van de collega auditors in opdracht van BMC. IT-assesments bij implementatie informatiesystemen van derden bij gemeenten o.a. gemeente Rotterdam en wetterskip Fryslân; Opstellen normenkader voor o.a. GBA audit en Suwinet audit in het sociale zekerheidsdomein; Opzet auditproces GBA audits en beschrijven in proceshandboek DEKRA en coördinatie externe audit door Raad voor Accreditatie; Initiële productontwikkeling en beheer Informatiebeveiligingsplan BMC (> 250 gemeenten); Toepassen (informatie)beveiligingsplannen en implementatie bij diversie gemeenten; Privacy-audits en implementatie Wbp-regelgeving bij gemeenten o.a. Rotterdam, Hulst, Vaals, Nieuwegein. ERVARING MET SAMENWERKINGSTRAJECTEN Samenwerking Informatiebeveiliging gemeenten Best en Veldhoven. Second opinion Business case Opvolger IRIS, systeem voor primaire processen waterschappen,. Het Waterschapshuis. Opstellen business case voor centrale aanschaf en implementatie nieuw Vergunningen en Handhavings systeem voor Rijkswaterstaat en waterschappen en doorgeleiding door de besluitvormingsgremia, Het Waterschapshuis. Quality assurance en opstellen business case project aanschaf en implementatie centraal CMS voor 7 waterschappen, Het Waterschapshuis. Second opinion/review business case Consolidatie GBA systemen, GR Drechtsteden. Auteur business case e-hrm om aanschaf, uitrol en gezamenlijk beheer van een nieuwe e- HRM voorziening in samenwerking voor alle waterschappen mogelijk te maken in opdracht van Het Waterschapshuis/VDW/UvW. Business case samenwerking Rijkswaterstaat en waterschappen voor vergunningen en handhavingssysteem. Second opinion business case LV WOZ voor UvW. Projectleider Vergunningverlening en Handhaving en later kwartiermaker Samenwerking Rijkswaterstaat en waterschappen vanuit Het Waterschapshuis inzake de aanbesteding, implementatie en beheer nieuw systeem voor Vergunningverlening en Handhaving voor waterschappen en Rijkswaterstaat (business case, projectbegroting, roadshow, risico analyse, inrichten beheer, uniformering werkprocessen, conversie, koppelingen, architectuur RUDI WILMA NORA requirements, SLA, contracten). Vertegenwoordiging waterschappen in diverse landelijke gremia mbt basisregistraties en e-overheid namens Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis; 4 van 9

5 inup onderzoeken in opdracht van KING bij de gemeenten Boxtel en Halderberge. Organisatie testen en acceptatie belastingsoftware namens 14 waterschappen; Contractonderhandeling en opstellen SLA/DAP namens 14 waterschappen en voorzitter gebruikersoverleg Belastingsysteem IBS; ICT Kwartiermaker share service centrum Kennemerland Zuid (belastingen); SLA samenwerking ICT shared services bij gemeenten (o.a. GemCC Delfzijl, Appingedam). Projectleiding insourcing diverse bedrijfsapplicaties en integratie IT systemen PinkRoccade bij waterschapsfusies. Overall projectleiding Waterschapsverkiezingen Noord Brabant, wetterskip Fryslân, Rijn & IJssel, Amstel Gooi en Vecht vanuit PinkRoccade. OPLEIDINGEN Op voltooide hij de opleiding tot gecertificeerd ISO27001 Lead Auditor en op 7 mei 2014 kwalificeerde René zich als Certified ISO/IEC Lead Auditor (PECB-ISMSLA ) erkend door PECB en ANSI. Op 12 februari 2014 na het volgen van de Firebrand opleiding Prince2 het certificaat Prince2 Practitioner (erkend door APMG Benelux; certificaat G6G6) Op 3 februari 2014 na het volgen van de Firebrand opleiding Prince2 het Prince2 certificaat Foundation. Op 22 juni 2013 werd hem door EC-Council het wereldwijde Certified Ethical Hacker v7 keurmerk verleend (CV7RE1M51E7Q) na het volgen van de opleiding Firebrand Op 28 januari 2010 werd hem het KING keurmerk E-adviseur verleend (nummer KEA ) door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten. In de periode december 2006 tot en met februari 2007 doorliep hij met succes de toerusting van ICTU tot DEKRA gecertificeerd Egem-I adviseur. Op 29 april 2004 rondde hij met succes na een part time studie van twee jaar de postdoctorale opleiding EDP auditing af aan de Universiteit van Tilburg (TIAS) en werd in 2005 ingeschreven als beëdigd EDP auditor (= RE) in het register van de beroepsvereniging NOREA (bewijs van inschrijving 1252). In 2001 behaalde hij het diploma Certified Information Systems Auditor (USA) examen en werd toegelaten als beëdigd IT-auditor van de wereldwijde beroepsvereniging ISACA (bewijs van inschrijving ). René IJpelaar rondde op 16 februari 1990 met succes de universitaire doctoraal studie Bestuurskunde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor behaalde hij de propedeuse Engels aan dezelfde universiteit. Mei 1980 Diploma VWO Hoogveld College te Rosmalen CURSUSSEN René volgde daarnaast in de loop van de jaren diverse didactische trainingen en cursussen op de vakgebieden projectmanagement ICT, GBA/BRP, COBIT, IT Governance, informatiebeveiliging en auditing. 5 van 9

6 Certificaat Lead Auditor ISO 27001/27002 Code voor Informatiebeveiliging, Firebrand, februari 2014 Certificaat Prince II Foundation, Firebrand, januari 2014 Certificaat Prince II Practioner, Firebrand, februari 2014 Certified Ethical Hacking, Firebrand, mei 2013 Training I-Spiegel software, KING, november 2012 Certificaat Training Wet Naleving Europese Regelgeving publieke entiteiten, Aeves, september 2012 Workshop Use Cases (testscripts), Nieuwland Automatisering, Wageningen, april - juni 2011 Training Requirements Management, Blue Bricks, Amersfoort, juni 2011 Interne training BMC Cursus uitvoeren Extern Onderzoek Reisdocumenten, Amersfoort, oktober 2010 Certificaat Cobit training Strategies for Implementing IT Governance, Isaca, Edinburgh UK, september 2008 Certificaat Praktijkcursus Succesvol Aanbesteden, EPB, Utrecht, 24 juni 2008 Certificaat training IT audit process, Isaca, Frankfurt BRD, 11 maart 2005 Birkman persoonlijke vaardigheden; BMC interne training Leusden, juni 2003 Certificaat intern auditor Certiked ISO , Dingena en Verhoef Consulting, Scherpenzeel, 10 september 2002 Certificaat BMC interne training Microsoft Project, augustus 2002, Leusden Certificaat BMC interne training Microsoft Excel, mei 2002, Leusden Diploma Certified Information Systems Auditor, ISACA, New York 7 december 2001 Certificaat Training Code voor Informatiebeveiliging 2000; NEN/NNI te Delft, 17 januari 2001 Certificaat Workshop GBA procesauditor, Improve Quality Systems, Valkenswaard, 17 mei 2000 Certificaat DOOR Presentatievaardigheden; Door instituut te Zeist, 12 mei 2000 Certificaat GBA auditor training, KEMA, Arnhem, 22 maart 2000 Certificaat Unix voor gebruikers, HP Opleidingscentrum, Amsterdam, 13 september 1999 Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II voor experts; Pink Elephant, Veldhoven, juni 1999 Certificaat Adviesvaardigheden voor consultants I en II, opleidingsinstituut Leertouwer van Dijck & U, 14 april 1999 te Rosmalen Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II Essentials; Pink Elephant, Veldhoven, april 1999 Certificaat Basiscursus Intelligent Planner voor projectleiders, Augeo opleidingscentrum, Barneveld, 24 maart 1999 Certificaat Gestructureerd testen I en II (gevorderden), Mors Automatisering, Epe, 23 september 1997 Certificaat Systeembeheer AS/400, Silvac, Hilversum, 11 september 1997 Certificaat Adviesvaardigheden voor IT-consultants I en II; van Dijck en partners, Eindhoven, mei van 9

7 Certificaat Didactische vaardigheden voor IT-consultants; van Dijck en partners, Eindhoven, februari 1997 Certificaat Opleiding Situationeel leidinggeven; Rijks Opleidingsinstituut, Den Haag, mei 1996 Certificaat Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden; Rijks Opleidingsinstituut, Den Haag, maart 1996 Diploma Controller bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 29 juni 1995 Diploma post HBO opleiding Informatiekunde bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 16 december 1993 Certificaat SPSS/PC II Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 30 maart 1990 Certificaat SPSS/PC I Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 16 maart 1990 Certificaat Technisch Systeembeheer Bestuursacademie Noord Brabant d.d. 30 juni 1989 PUBLICATIES Artikel Burgerzaken en zaakgericht werken in Burgerzaken en Recht nr. 4 september 2014 Artikel Digitale Agenda 2017 een illusie? Achterstand van overheid op digitaal werkend bedrijfsleven wordt steeds groter in Automatiseringgids nr 6 d.d. 10 april 2014 Artikel Stand van zaken BZM in Burgerzaken en Recht nr. 6 december 2013 Artikel Hoe zit het nu eigenlijk met het aanbesteden van de Burgerzakenmodules voor de nieuwe BRP? Burgerzaken en Recht, nr.4 oktober 2013 Artikel GBA audit of zelfevaluatie in Burgerzaken en Recht, nr 1, januari 2012 Interview BAG maakt veel mogelijk voor ons, Publicatie BAG VROM, d.d. 17 maart 2008 Afstudeeropdracht Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de informatievoorziening bij Vlisco Helmond, TIAS Business School Tilburg, Opleiding EDP auditing, april 2004 Interne publicatie BMC Het nut van de GBA audit, 30 december 2003 Interview Papierwinkel GBA niet op orde, Computable 1 augustus 2003 Artikel GBA audit niet langer een papieren tijger in het maandblad Burgerzaken en Recht nr 12, december 2002 Samen met drs W. de Vries het artikel Waterschappen en de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens in het maandblad Het Waterschap nr. 7 (2002) Back-up, restore, herstel en uitwijk Handboek GBA (Kluwer) Beveiligingsplan GBA gemeente Floppydam Handboek GBA (Kluwer), 2001 Informatiebeleid persoonsgegevens - Handboek Burgerzaken (Kluwer), 2001 Doctoraal scriptie De GBA een weg zonder einde of een einde zonder weg het hangen en wurgen van een automatiseringsproject, Radboud Universiteit, oktober 1989 Samen met drs. M. Grote, Paper Dynamiek en stabiliteit Gemeentelijke antwoorden op veranderende omgevingsinvloeden februari 1989 vakgroep Bestuurskunde, Radboud Universiteit Ambtelijke reorganisaties een onderzoek naar nieuwe organisatievormen in grote gemeenten (hoofdstuk 23 Gemeente Nijmegen), Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 7 van 9

8 van 9

9 KENNISMATRIX Aantal jaren Niveau werkervaring Beleidsterreinen Publiekszaken 20 Goed Vergunningverlening en 2 Redelijk handhaving Watersysteem 2 Redelijk Belastingen 10 Goed Basisregistraties 20 Goed Hardware IBM i-series 16 Goed Windows 20 Goed Besturingssystemen Os/ Expert OS/390 3 Goed Windows 20 Goed Unix/Linux 3 Beginner Databases AS/ Redelijk Oracle 4 Beginner Architectuur Tofag, NORA, GEMMA, WILMA en 5 Redelijk RUDI Methodieken Prince2 14 Expert IT auditing 11 Expert Application Service Library (ASL) 4 Redelijk Business Information Service 4 Redelijk Library (BISL) Business Cases opstellen en 20 Expert activiteiten begroten Requirementsanalyse 4 Goed Use Cases opstellen 3 Redelijk TMAP 5 Beginner Office Pakketten Office suite 10 Expert Tools & Overige MS Project 10 Goed pakketten Mindmap 1 Beginner MS Viseo 5 Goed Sharepoint 5 Goed IRIS 3 Redelijk Key2Burgerzaken Centric 5 Redelijk Globitlijn PinkRoccade 10 Goed Decos/Corsa 3 Gebruiker 9 van 9

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Business Case Open Softwarestrategie Gemeente Amsterdam

Business Case Open Softwarestrategie Gemeente Amsterdam Business Case Open Softwarestrategie Gemeente Amsterdam Opdrachtgever: Bestuursdienst Gemeente Amsterdam Auteur: Drs. S.D. Wildeboer - DCE Consultants B.V. Datum: Versie: 1.0 Externe versie Historie/Distributie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Curriculum Vitae Richard Dulfer

Curriculum Vitae Richard Dulfer Curriculum Vitae Richard Dulfer Richard Dulfer SYSTEM ENGINEER ERVARING 2013-heden Stichting Inlichtingenbureau Medewerker Technisch Support Tijdelijke terugkeer bij het IB. Meer info zie vorige periode.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Christian Kastelijn

Curriculum Vitae. Christian Kastelijn Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Kastelijn Christian Geboortedatum: 22-12-1971 Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: E-mail adres: Schijndel Ongehuwd Nederlands B (in bezit

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

c u r r i c u l u m v i t a e

c u r r i c u l u m v i t a e c u r r i c u l u m v i t a e Ir. F.J.M. (Ferry) Wening Personalia Bedrijfsgegevens Naam: Wening Naam: Wening Consultancy Voorletters: F.J.M. (Ferry) Bedrijfsvorm: Eenmanszaak Titel: Ingenieur (Ir.) Adres:

Nadere informatie

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 Nederland Waterland Water is overal. In de grond, in beken, rivieren en meren om ons heen.

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie