C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING"

Transcriptie

1 C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CEH CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Adres: Voorstraat CP VLIJMEN Rijbewijs BE Gehuwd en twee kinderen PERSOONLIJK PROFIEL René IJpelaar ziet zichzelf als een optimistisch mens, heeft doorzettingsvermogen en energie, toont daadkracht, maakt snel contact, is analytisch scherp en werkt zelfstandig en gestructureerd maar kan ook goed in een team zijn rol vervullen. Hij is goed in staat tot het mondeling verwoorden van oplossingen en heeft bovendien een vlotte pen. René is en blijft integer. Rene combineert zowel leidinggevende ervaring als ICT-teamleider als ervaring als projectmanager op dit gebied (inclusief het behalen van doelstellingen zoals geformuleerd in business cases). Tevens brengt hij veel kennis en ervaring mee over informatiebeveiliging, open standaarden, samenwerking en integratie van ICT beheerprocessen. Op ICT gebied en zeker op het terrein van de informatiebeveiliging wordt hij gezien als een autoriteit. Hij heeft binnen de publieke sector in diverse rollen en binnen diverse organisaties kennis en ervaring opgedaan met samenwerkingsverbanden. Hij beschikt over een uitstekende politieke en bestuurlijke antenne. INFORMATIEBEVEILIGING Deelprojectleider digitaal loket bij Waternet, Amsterdam Projectleider Informatiebeveiliging bij de gemeenten Boekel, Best en Veldhoven. Projectleider Ontwikkeling audit product Digid beveiligingsassessments bij BKBO joint venture met ATOS en later Novaccent Leadauditor DigiD assessments webapplicaties BKBO bij gemeenten, belastingkantoren, waterschappen en ziekenhuizen Ontwikkeling en beheer van een op de ISO en de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten gebaseerd Information Security Management System voor Segment & Partners (joint venture) voor de gemeentemarkt 1 van 9

2 Ontwikkeling softwarepakket Breklin t.b.v oa gapanalyse ISO27001 in het kader van het samenwerkingsverband ITGov Ontwikkeling digitaal informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten bij BMC (bij 262 gemeenten geïmplementeerd) Implementatie gemeentebreed beveiligingsplan bij gemeenten Nieuwegein, Valkenswaard, Rucphen, Schagen, Tholen. Uitvoeren risicoanalyses, opzetten governance en beveiligingsbeleid bij o.a. gemeenten Den Haag, Rotterdam. Opstellen SLA s en bewerkersovereenkomsten Uitvoering penetratietesten DigiD assessment OWASP top 10 Leadauditor BAG inspectie diverse gemeenten voor Dekra Leadauditor Informatie Security Management System ISO / ISO Projectleiding Informatiebeveiligingsplan bij BMC. Projectleiding en uitvoering GBA audits bij BMC MANAGEMENTERVARING Programmamanager Bedrijfsfuncties annex teamleider a.i. bij Het Waterschapshuis te Amersfoort (ontwikkeling en beheer circa 20 ICT systemen voor de primaire processen van alle waterschappen tbv watersysteembeheer, waterkeringen, afvalwaterzuivering, vergunningverlening & handhaving; realiseren producten en diensten en aansturen 10 medewerkers binnen het programma plus voorzitterschap stuurgroepen + gedelegeerd opdrachtgever richting ESRI, Nieuwland Automatisering en ARCO. Programmamanager Diensten bij Het Waterschapshuis annex teamleider a.i. (realiseren producten en diensten en aansturen 15 medewerkers binnen het programma. Daarnaast gedelegeerd opdrachtgever voor IBM b.v. transitie en beheer IRIS (systeem voor ondersteuning primaire processen alle 24 waterschappen; 13 modules) en voorzitter stuurgroep. Intern coördineren, kwaliteitsbewaking en planning inzet auditors, reviewers, verificateurs, T&T Compet&t GBA audits BMC (circa 30 personen) en vertegenwoordiging bij ministerie van BZK. Teamleider belastingen (Afvalstoffenheffing) bij AVRI te Geldermalsen voor zes gemeenten. PROJECTERVARING Projectleider Informatiebeveiliging bij de gemeenten Best en Veldhoven. Deelprojectleider Digitaal Belastingloket Waternet Amsterdam. Quality assurance project invoering BRP gemeente Vianen. Projectleider IRIS module Kadastraal Informatiesysteem/ Schouw op de watergangen a.i. bij Het Waterschapshuis. Ophalen en formulering requirements bij waterschappen tbv nieuw aan te schaffen systeem. Organisatie marktconsultatie. Opstellen Nota van Inlichtingen. Vergelijking marktalternatieven, architectuurtoets, opstellen afwegingskader en business case en doorgeleiding door de besluitvormingsgremia. Overall projectmanager bij Het Waterschapshuis namens alle waterschappen voor 2 van 9

3 aanbesteding, ontwikkeling, test en uitrol gemeenschappelijk belastingsysteem tbv gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, overheidsdatabase, aansluiting basisregistratie en enterprise service bus (omvang project TAX-i 17 miljoen; SOA project; leiden projectorganisatie, planning, voortgangs- en budgetbewaking, NHR, BRP, BAG, BRK, GEMMA, NORA, WILMA). Deelprojectleider voor de uitbesteding en EU aanbesteding belastingsysteem bij de Regionale Belasting Groep Rotterdam Delft. Projectleider Implementatie Basisregistratie Personen bij het samenwerkingsverband van de vier Middelsee gemeenten (Westergo). Egem-I begeleiding o.a. realisatieplan e-overheid en opzet dienstverlening gemeente Middelburg in opdracht van ICTU. Leiden van implementatieprojecten bij diverse gemeenten van ICT systemen Publiekszaken en Belastingen. Projectleiding Q-trajecten Dienstverlening en implementatie basisregistraties bij diverse gemeenten o.a. Eindhoven en Den Haag. Servicedesk GBA en belastingen en basisregistratiesystemen bij softwareleverancier; Installeren configureren hard- en software en systeembeheer iseries Projectleiding implementatieprojecten IT systemen Publiekszaken, Belastingen en basisregistraties van Pink bij gemeenten en waterschappen; Projectleiding waterschapsverkiezingen AGV/Waternet, Schieland en de Krimpenerwaard, Brabantse schappen, Rijn & IJssel etc met volledige budgetverantwoordelijkheid inclusief Print en mail door Roccade Megaplex. Begeleiding van de aansluiting op GBA-netwerk van diverse gemeenten, waterschappen,, Vestigingsregister, pensioenfondsen en levensverzekeraars; Coördinatie trainingen en ontwikkelen lesmateriaal Training Werken met de GBA, Managen van de GBA, GBA specialist, courseware GBA; Initiële hoofdredacteur Handleiding Uitvoerings Procedures GBA en Draaiboek Bijzondere Gemeenten; Redacteur Handleiding Operationele Procedures GBA; Redacteur Draaiboek Toetreding Gemeenten tot de GBA; AUDIT ERVARING Leadauditor DigiD assessments BKBO bij > 25 gemeenten, >10 belastingkantoren, waterschappen en ziekenhuizen. Afgifte Third Party Mededeling DigiD assessments bij GemeenteOplossingen en BakerWare Review TPM afgifte rekencentrum Intermax voor Safe Harbour Intern auditor Safe Harbour Diverse opdrachtgerichte Kwaliteits Beoordelingen voor RSM Wehrens de Vries. Leadauditor BAG audits voor DEKRA Gecertificeerd leadauditor ISO27001 Opzet en uitvoering beveiligingsscans, risicoanalyses en beveiliging waardedocumenten bij tientallen gemeenten. IT auditor bij juridische geschillen in private en publieke sector toegevoegd aan advocatenteam Louwers IT Advocaten te Eindhoven. 3 van 9

4 Zelfevaluatie GBA en Reisdocumenten bij gemeenten. Audit werkzaamheden. Opzet en uitvoering privacy-audits en implementatie Wbpregelgeving bij o.a. Sociale Dienst Assen, gemeente Bergen. Uitvoering en verificatie GBA audits op het gebied van privacy en informatiebeveiliging bij gemeenten (> 250 gemeenten) in het Publiekszaken domein als Register EDP auditor namens DEKRA. Uitvoering en verificatie Suwinet audits bij sociale diensten Amersfoort, Roosendaal Doetinchem en Nieuwegein (sociale zekerheidsdomein) als Register EDP. Opzet en uitvoering Extern onderzoek Reisdocumenten bij tientallen gemeenten + training van de collega auditors in opdracht van BMC. IT-assesments bij implementatie informatiesystemen van derden bij gemeenten o.a. gemeente Rotterdam en wetterskip Fryslân; Opstellen normenkader voor o.a. GBA audit en Suwinet audit in het sociale zekerheidsdomein; Opzet auditproces GBA audits en beschrijven in proceshandboek DEKRA en coördinatie externe audit door Raad voor Accreditatie; Initiële productontwikkeling en beheer Informatiebeveiligingsplan BMC (> 250 gemeenten); Toepassen (informatie)beveiligingsplannen en implementatie bij diversie gemeenten; Privacy-audits en implementatie Wbp-regelgeving bij gemeenten o.a. Rotterdam, Hulst, Vaals, Nieuwegein. ERVARING MET SAMENWERKINGSTRAJECTEN Samenwerking Informatiebeveiliging gemeenten Best en Veldhoven. Second opinion Business case Opvolger IRIS, systeem voor primaire processen waterschappen,. Het Waterschapshuis. Opstellen business case voor centrale aanschaf en implementatie nieuw Vergunningen en Handhavings systeem voor Rijkswaterstaat en waterschappen en doorgeleiding door de besluitvormingsgremia, Het Waterschapshuis. Quality assurance en opstellen business case project aanschaf en implementatie centraal CMS voor 7 waterschappen, Het Waterschapshuis. Second opinion/review business case Consolidatie GBA systemen, GR Drechtsteden. Auteur business case e-hrm om aanschaf, uitrol en gezamenlijk beheer van een nieuwe e- HRM voorziening in samenwerking voor alle waterschappen mogelijk te maken in opdracht van Het Waterschapshuis/VDW/UvW. Business case samenwerking Rijkswaterstaat en waterschappen voor vergunningen en handhavingssysteem. Second opinion business case LV WOZ voor UvW. Projectleider Vergunningverlening en Handhaving en later kwartiermaker Samenwerking Rijkswaterstaat en waterschappen vanuit Het Waterschapshuis inzake de aanbesteding, implementatie en beheer nieuw systeem voor Vergunningverlening en Handhaving voor waterschappen en Rijkswaterstaat (business case, projectbegroting, roadshow, risico analyse, inrichten beheer, uniformering werkprocessen, conversie, koppelingen, architectuur RUDI WILMA NORA requirements, SLA, contracten). Vertegenwoordiging waterschappen in diverse landelijke gremia mbt basisregistraties en e-overheid namens Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis; 4 van 9

5 inup onderzoeken in opdracht van KING bij de gemeenten Boxtel en Halderberge. Organisatie testen en acceptatie belastingsoftware namens 14 waterschappen; Contractonderhandeling en opstellen SLA/DAP namens 14 waterschappen en voorzitter gebruikersoverleg Belastingsysteem IBS; ICT Kwartiermaker share service centrum Kennemerland Zuid (belastingen); SLA samenwerking ICT shared services bij gemeenten (o.a. GemCC Delfzijl, Appingedam). Projectleiding insourcing diverse bedrijfsapplicaties en integratie IT systemen PinkRoccade bij waterschapsfusies. Overall projectleiding Waterschapsverkiezingen Noord Brabant, wetterskip Fryslân, Rijn & IJssel, Amstel Gooi en Vecht vanuit PinkRoccade. OPLEIDINGEN Op voltooide hij de opleiding tot gecertificeerd ISO27001 Lead Auditor en op 7 mei 2014 kwalificeerde René zich als Certified ISO/IEC Lead Auditor (PECB-ISMSLA ) erkend door PECB en ANSI. Op 12 februari 2014 na het volgen van de Firebrand opleiding Prince2 het certificaat Prince2 Practitioner (erkend door APMG Benelux; certificaat G6G6) Op 3 februari 2014 na het volgen van de Firebrand opleiding Prince2 het Prince2 certificaat Foundation. Op 22 juni 2013 werd hem door EC-Council het wereldwijde Certified Ethical Hacker v7 keurmerk verleend (CV7RE1M51E7Q) na het volgen van de opleiding Firebrand Op 28 januari 2010 werd hem het KING keurmerk E-adviseur verleend (nummer KEA ) door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten. In de periode december 2006 tot en met februari 2007 doorliep hij met succes de toerusting van ICTU tot DEKRA gecertificeerd Egem-I adviseur. Op 29 april 2004 rondde hij met succes na een part time studie van twee jaar de postdoctorale opleiding EDP auditing af aan de Universiteit van Tilburg (TIAS) en werd in 2005 ingeschreven als beëdigd EDP auditor (= RE) in het register van de beroepsvereniging NOREA (bewijs van inschrijving 1252). In 2001 behaalde hij het diploma Certified Information Systems Auditor (USA) examen en werd toegelaten als beëdigd IT-auditor van de wereldwijde beroepsvereniging ISACA (bewijs van inschrijving ). René IJpelaar rondde op 16 februari 1990 met succes de universitaire doctoraal studie Bestuurskunde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor behaalde hij de propedeuse Engels aan dezelfde universiteit. Mei 1980 Diploma VWO Hoogveld College te Rosmalen CURSUSSEN René volgde daarnaast in de loop van de jaren diverse didactische trainingen en cursussen op de vakgebieden projectmanagement ICT, GBA/BRP, COBIT, IT Governance, informatiebeveiliging en auditing. 5 van 9

6 Certificaat Lead Auditor ISO 27001/27002 Code voor Informatiebeveiliging, Firebrand, februari 2014 Certificaat Prince II Foundation, Firebrand, januari 2014 Certificaat Prince II Practioner, Firebrand, februari 2014 Certified Ethical Hacking, Firebrand, mei 2013 Training I-Spiegel software, KING, november 2012 Certificaat Training Wet Naleving Europese Regelgeving publieke entiteiten, Aeves, september 2012 Workshop Use Cases (testscripts), Nieuwland Automatisering, Wageningen, april - juni 2011 Training Requirements Management, Blue Bricks, Amersfoort, juni 2011 Interne training BMC Cursus uitvoeren Extern Onderzoek Reisdocumenten, Amersfoort, oktober 2010 Certificaat Cobit training Strategies for Implementing IT Governance, Isaca, Edinburgh UK, september 2008 Certificaat Praktijkcursus Succesvol Aanbesteden, EPB, Utrecht, 24 juni 2008 Certificaat training IT audit process, Isaca, Frankfurt BRD, 11 maart 2005 Birkman persoonlijke vaardigheden; BMC interne training Leusden, juni 2003 Certificaat intern auditor Certiked ISO , Dingena en Verhoef Consulting, Scherpenzeel, 10 september 2002 Certificaat BMC interne training Microsoft Project, augustus 2002, Leusden Certificaat BMC interne training Microsoft Excel, mei 2002, Leusden Diploma Certified Information Systems Auditor, ISACA, New York 7 december 2001 Certificaat Training Code voor Informatiebeveiliging 2000; NEN/NNI te Delft, 17 januari 2001 Certificaat Workshop GBA procesauditor, Improve Quality Systems, Valkenswaard, 17 mei 2000 Certificaat DOOR Presentatievaardigheden; Door instituut te Zeist, 12 mei 2000 Certificaat GBA auditor training, KEMA, Arnhem, 22 maart 2000 Certificaat Unix voor gebruikers, HP Opleidingscentrum, Amsterdam, 13 september 1999 Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II voor experts; Pink Elephant, Veldhoven, juni 1999 Certificaat Adviesvaardigheden voor consultants I en II, opleidingsinstituut Leertouwer van Dijck & U, 14 april 1999 te Rosmalen Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II Essentials; Pink Elephant, Veldhoven, april 1999 Certificaat Basiscursus Intelligent Planner voor projectleiders, Augeo opleidingscentrum, Barneveld, 24 maart 1999 Certificaat Gestructureerd testen I en II (gevorderden), Mors Automatisering, Epe, 23 september 1997 Certificaat Systeembeheer AS/400, Silvac, Hilversum, 11 september 1997 Certificaat Adviesvaardigheden voor IT-consultants I en II; van Dijck en partners, Eindhoven, mei van 9

7 Certificaat Didactische vaardigheden voor IT-consultants; van Dijck en partners, Eindhoven, februari 1997 Certificaat Opleiding Situationeel leidinggeven; Rijks Opleidingsinstituut, Den Haag, mei 1996 Certificaat Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden; Rijks Opleidingsinstituut, Den Haag, maart 1996 Diploma Controller bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 29 juni 1995 Diploma post HBO opleiding Informatiekunde bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 16 december 1993 Certificaat SPSS/PC II Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 30 maart 1990 Certificaat SPSS/PC I Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 16 maart 1990 Certificaat Technisch Systeembeheer Bestuursacademie Noord Brabant d.d. 30 juni 1989 PUBLICATIES Artikel Burgerzaken en zaakgericht werken in Burgerzaken en Recht nr. 4 september 2014 Artikel Digitale Agenda 2017 een illusie? Achterstand van overheid op digitaal werkend bedrijfsleven wordt steeds groter in Automatiseringgids nr 6 d.d. 10 april 2014 Artikel Stand van zaken BZM in Burgerzaken en Recht nr. 6 december 2013 Artikel Hoe zit het nu eigenlijk met het aanbesteden van de Burgerzakenmodules voor de nieuwe BRP? Burgerzaken en Recht, nr.4 oktober 2013 Artikel GBA audit of zelfevaluatie in Burgerzaken en Recht, nr 1, januari 2012 Interview BAG maakt veel mogelijk voor ons, Publicatie BAG VROM, d.d. 17 maart 2008 Afstudeeropdracht Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de informatievoorziening bij Vlisco Helmond, TIAS Business School Tilburg, Opleiding EDP auditing, april 2004 Interne publicatie BMC Het nut van de GBA audit, 30 december 2003 Interview Papierwinkel GBA niet op orde, Computable 1 augustus 2003 Artikel GBA audit niet langer een papieren tijger in het maandblad Burgerzaken en Recht nr 12, december 2002 Samen met drs W. de Vries het artikel Waterschappen en de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens in het maandblad Het Waterschap nr. 7 (2002) Back-up, restore, herstel en uitwijk Handboek GBA (Kluwer) Beveiligingsplan GBA gemeente Floppydam Handboek GBA (Kluwer), 2001 Informatiebeleid persoonsgegevens - Handboek Burgerzaken (Kluwer), 2001 Doctoraal scriptie De GBA een weg zonder einde of een einde zonder weg het hangen en wurgen van een automatiseringsproject, Radboud Universiteit, oktober 1989 Samen met drs. M. Grote, Paper Dynamiek en stabiliteit Gemeentelijke antwoorden op veranderende omgevingsinvloeden februari 1989 vakgroep Bestuurskunde, Radboud Universiteit Ambtelijke reorganisaties een onderzoek naar nieuwe organisatievormen in grote gemeenten (hoofdstuk 23 Gemeente Nijmegen), Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 7 van 9

8 van 9

9 KENNISMATRIX Aantal jaren Niveau werkervaring Beleidsterreinen Publiekszaken 20 Goed Vergunningverlening en 2 Redelijk handhaving Watersysteem 2 Redelijk Belastingen 10 Goed Basisregistraties 20 Goed Hardware IBM i-series 16 Goed Windows 20 Goed Besturingssystemen Os/ Expert OS/390 3 Goed Windows 20 Goed Unix/Linux 3 Beginner Databases AS/ Redelijk Oracle 4 Beginner Architectuur Tofag, NORA, GEMMA, WILMA en 5 Redelijk RUDI Methodieken Prince2 14 Expert IT auditing 11 Expert Application Service Library (ASL) 4 Redelijk Business Information Service 4 Redelijk Library (BISL) Business Cases opstellen en 20 Expert activiteiten begroten Requirementsanalyse 4 Goed Use Cases opstellen 3 Redelijk TMAP 5 Beginner Office Pakketten Office suite 10 Expert Tools & Overige MS Project 10 Goed pakketten Mindmap 1 Beginner MS Viseo 5 Goed Sharepoint 5 Goed IRIS 3 Redelijk Key2Burgerzaken Centric 5 Redelijk Globitlijn PinkRoccade 10 Goed Decos/Corsa 3 Gebruiker 9 van 9

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL MANAGEMENTERVARING

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL MANAGEMENTERVARING C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Adres: Voorstraat 20 5251 CP VLIJMEN www.ijpelaar.com rene@ijpelaar.com 06-28978955 Rijbewijs

Nadere informatie

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Geboorteplaats: Drunen (N.B.) Gehuwd en twee kinderen Adres: Voorstraat 20 5251 CP VLIJMEN

Nadere informatie

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING. IT Projectleider en EDP auditor

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING. IT Projectleider en EDP auditor C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CEH CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Geboorteplaats: Drunen (N.B.) Gehuwd en twee kinderen Adres: Voorstraat 20

Nadere informatie

Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM

Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Persoonlijke gegevens Naam: Roepnaam: Geboortedatum: Lütter Ger 7 april 1958 PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Geboortedatum:

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

ENSIA. Het audit perspectief. René IJpelaar Achmed Bouazza Werkgroep ENSIA. 4 juli 2017

ENSIA. Het audit perspectief. René IJpelaar Achmed Bouazza Werkgroep ENSIA. 4 juli 2017 ENSIA Het audit perspectief René IJpelaar Achmed Bouazza Werkgroep ENSIA 4 juli 2017 Agenda Even voorstellen Uitgangspunten ENSIA Auditproces ENSIA voor de IT auditor Aandachtspunten bij het auditproces

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2013 1-7

Curriculum Vitae 2013 1-7 2013 1-7 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Pink Elephant Opleiding Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)

Pink Elephant Opleiding Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) Pink Elephant Opleiding Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 1 Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering.

Nadere informatie

Brochure MSP Practitioner

Brochure MSP Practitioner Brochure MSP Practitioner Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Format assurance over de juistheid van de collegeverklaring ENSIA 2017 van gemeente [naam gemeente]

Format assurance over de juistheid van de collegeverklaring ENSIA 2017 van gemeente [naam gemeente] Format assurance over de juistheid van de collegeverklaring ENSIA 2017 van gemeente [naam gemeente] Opdrachtbevestiging Versie [1.0] Datum [ ] Status [ ] 1 Colofon Titel Assurance over de juistheid van

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers

Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers Marcel Spruit Fred van Noord Opleidingenmarkt, 24 mei 2011 Onderzoek Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een (inter)nationaal kwalificatie-

Nadere informatie

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen.

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen. Riemke Oosterhof Nicolaas Beetsstraat 127 9721 RM Groningen Geboortedatum: 21-01-1978 Geboorteplaats: Delfzijl Email: riemke.oosterhof@gmail.com Telefoonnummer: 050-7508119 Mobielnummer: 06-10543868 Rijbewijs:

Nadere informatie

Brochure SABSA Foundation

Brochure SABSA Foundation Brochure SABSA Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

René IJpelaar VIAG-congres, 3 november ISMS. Een slimme implementatie én. goede borging van de BIG

René IJpelaar VIAG-congres, 3 november ISMS. Een slimme implementatie én. goede borging van de BIG ISMS 1. Opening 2. Kwaliteitscirkel informatieveiligheid 3. ISMS 2.0 en slimme, integrale aanpak BIG Speciaal: Slim Samenwerkende Gemeenten 4. Beveiliging 5. ISMS 3.0 gebruikersplatform 6. Contentreleases

Nadere informatie

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp 2-daagse praktijktraining Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp Programma Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp De training Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

Waar staat mijn gemeente?!

Waar staat mijn gemeente?! Aande slag met de BRP Waar staat mijn gemeente?! Idius Felix (KING) Najaarscongres NVVB 2012 1 Versie 0.5 d.d. 6 november 2012 Agenda Wet BRP komt eraan Uitdaging voor gemeenten: wat moet

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Robert de Frel

CURRICULUM VITAE Robert de Frel CURRICULUM VITAE Robert de Frel Geboortedatum : 04-07-1990 Woonplaats : Poortugaal Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor

Nadere informatie

Curriculum Vitae. drs. ing. Albert van Nuil CMC RI Woonplaats: Hardenberg

Curriculum Vitae. drs. ing. Albert van Nuil CMC RI Woonplaats: Hardenberg ADRES Van Coeverdenstraat 15 7773 CX Hardenberg TEL 0523 24 22 19 MOB 06 33 34 89 12 EMAIL info@vannuil.nl WWW www.vannuil.nl Curriculum Vitae drs. ing. Albert van Nuil CMC RI Woonplaats: Hardenberg Profiel:

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Brochure SABSA A1 Module

Brochure SABSA A1 Module Brochure SABSA A1 Module Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA CV Hans Ad miraal Geboortedatum: 17-02-1966 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd Personalia Naam : Sandries Voornaam : Dario Geboortedatum : 23-07-1972 Woonplaats : Leiden Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Introductie Kennis en ervaring opdoen en deze vervolgens weer toepassen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Brochure Managing Across the Lifecycle

Brochure Managing Across the Lifecycle Brochure Managing Across the Lifecycle Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design

Het Sebyde aanbod. Secure By Design Het Sebyde aanbod Secure By Design Ons aanbod Security Scan Secure Development Security Awareness Security Assessment 1. Security Scan > Scan van uw web applicatie(s) op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Naam Voornamen : Rauwers : Bas Profiel Bas is een ervaren tester die over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt. Hij weet zich goed staande te houden

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Brochure SABSA A3 Module

Brochure SABSA A3 Module Brochure SABSA A3 Module Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC)

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en kwalificaties Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en functioneel beheer Functioneel beheer Informatiebeveiliging ICT-beveiliging Specificeren BIV Ongewenste

Nadere informatie

Brochure TOGAF 9.1 Foundation (Level 1)

Brochure TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) Brochure TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Voordat sprake kan zijn van een TPM, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Voordat sprake kan zijn van een TPM, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: Wat is een Third Party Mededeling? Het uitbesteden van processen is binnen hedendaagse organisaties erg gebruikelijk. Maar hoe kunt u als dienstleverlener uw (potentiële) klanten overtuigen van de kwaliteit

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

ENSIA ROL- EN TAAKBESCHRIJVING VAN GEMEENTELIJKE STAKEHOLDERS

ENSIA ROL- EN TAAKBESCHRIJVING VAN GEMEENTELIJKE STAKEHOLDERS ENSIA ROL- EN TAAKBESCHRIJVING VAN GEMEENTELIJKE STAKEHOLDERS Datum 29 juni 2017 Versie 1 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 2 Taken en verantwoordelijkheden van gemeentelijke stakeholders 4 2.1 College

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc.

Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc. Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc. Profiel Vanuit zijn rol als informatiemanager is Jozef Jan er op gespitst de dienstverlening binnen de gemeentelijke overheid zo transparant en efficiënt mogelijk te maken.

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Inspirerende lijn- en veranderingsmanager. Echte teamworker met respect voor de kennis- en vaardigheden van collegae, bruggenbouwer.

Inspirerende lijn- en veranderingsmanager. Echte teamworker met respect voor de kennis- en vaardigheden van collegae, bruggenbouwer. CURRICULUM VITAE Naam manager Contactpersoon A.D. Verloop (Ad) R.P.D. Buijtendijk Mobiel 06 54 23 84 80 Email Rob.Buijtendijk@InnerVisie.nl ACHTERGROND en ERVARING Diverse lijn-, staf- en managementfuncties

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Brochure MSP Foundation

Brochure MSP Foundation Brochure MSP Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 204 08 51 www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Functieprofiel Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten Opdrachtgever Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Framework Secure Software Secure software in de strijd tegen cybercrime

Framework Secure Software Secure software in de strijd tegen cybercrime Framework Secure Software Secure software in de strijd tegen cybercrime Woensdag 8 oktober 2014 Postillion Hotel Utrecht Bunnik Fred Hendriks (directeur a.i. Secure Software Foundation) Tim Hemel (CTO

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6 Profielschets Sander Daems Senior Medewerker Supportdesk Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Pagina 1 van 6 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht Woonplaats Rijbewijs

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2014 1-8

Curriculum Vitae 2014 1-8 2014 1-8 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Brochure AgilePM Practitioner

Brochure AgilePM Practitioner Brochure AgilePM Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

ENSIA voor Informatieveiligheid. Informatie voor Auditors

ENSIA voor Informatieveiligheid. Informatie voor Auditors ENSIA voor Informatieveiligheid Informatie voor Auditors 04072017 2 ENSIA: Wat vooraf ging Resolutie Informatieveiligheid een randvoorwaarde voor professionele dienstverlening Implementatie Baseline informatieveiligheid

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Foundation

Brochure ISO 27002 Foundation Brochure ISO 27002 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Brochure ITIL Operational Support and Analysis

Brochure ITIL Operational Support and Analysis Brochure ITIL Operational Support and Analysis Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening

Nadere informatie

Sebyde Prijslijst 30-8-2013

Sebyde Prijslijst 30-8-2013 Sebyde Prijslijst 30-8-2013 PRIJSLIJST Sebyde BV is een bedrijf dat diensten en producten levert om webapplicaties/websites veilig te maken. We helpen bedrijven met het beschermen van hun bedrijfsgegevens,

Nadere informatie

Brochure SABSA A3 Module

Brochure SABSA A3 Module Brochure SABSA A3 Module Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Beschikbaarheid

CURRICULUM VITAE. Beschikbaarheid Naam Beschikbaarheid Jos direct PROFIEL: Jos is een gedreven ambitieuze professional met veel kennis op het gebied van projectmanagement. Jos is altijd op zoek naar het efficiënter inrichten van processen

Nadere informatie