Klinisch Informaticus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinisch Informaticus"

Transcriptie

1 SMPE/e ref.nr Datum Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2015 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven

2 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beroepsprofiel van de klinisch informaticus De opleiding Het cursorisch deel van de opleiding De projecten De externe opdracht Begeleiding Selectiecriteria Het opleidingsklimaat in de instelling Ervaringen tot nu toe Financiën Aanvraag Tijdspad Contactgegevens Appendix A. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Klinische Informatica opleiding, jaargang \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 3

4 Samenvatting De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) verzorgt sinds 2010 een tweejarige postinitiële opleiding voor de zorg ziekenhuizen, zorgcentra en thuiszorg - om de behoefte aan klinisch informatici op academisch niveau in te vullen: de ontwerpersopleiding Klinische Informatica. Deze opleiding heeft de aanpak: hospital-based, university-managed. Werkend in de instelling worden kennis en vaardigheden, aangeboden door de universiteit, getoetst en toegepast middels case studies en projecten. De projecten worden (in overleg) gedefinieerd door de instellingen en dragen direct bij aan de behoeften van de instellingen. De wisselwerking tussen de cursisten onderling - en hierdoor ook tussen de opleidingsinstellingen - en de contacten met de andere trainees in SMPE/e - klinisch fysici in opleiding en medische ingenieurs - zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat. Ieder jaar start er een groep van ongeveer 10 kandidaten met de opleiding Klinische Informatica. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 4

5 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 5

6 1 Inleiding De gezondheidszorg ziekenhuizen, zorgcentra en thuiszorg - is een zeer informatie-intensieve sector. De kwaliteit van het primaire proces van patiëntenzorg is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste informatie bij de juiste personen op de juiste plaats. Verbeteringen in het primaire proces kunnen worden bereikt door informatie eerder in het proces beschikbaar te hebben en in de goede vorm aan te bieden. Daarnaast biedt een goede informatievoorziening de mogelijkheid om, bijvoorbeeld, automatisch conclusies te trekken uit een combinatie van gegevens zoals bij de bewaking van medicatie. In deze complexe omgevingen bestaat de behoefte om op tactisch en strategisch niveau invulling te geven aan informatiebehoefte en informatieverstrekking. Na een grondige analyse worden daarbij een ontwerp met business case opgesteld. Dit wordt vervolgens geïmplementeerd. De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven heeft voor het opleiden van deskundigen op dit gebied de opleiding Klinische Informatica opgezet. De opleiding staat open voor zowel interne kandidaten van opleidingsinstellingen als voor kandidaten die speciaal geworven worden voor een tijdelijke aanstelling bij de instelling en de TU/e. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 6

7 2 Beroepsprofiel van de klinisch informaticus De klinisch informaticus analyseert, optimaliseert, implementeert en evalueert de informatiestromen binnen de gezondheidszorg met als doel: Het verbeteren van de gezondheid van de mensen; Het verbeteren van de zorg met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en effectiviteit; Het mogelijk maken dat mensen zelf actief kunnen bijdragen aan hun gezondheid en zorg; Het verbeteren van het contact tussen patiënt en zorgmedewerker. Hierbij verliest hij de randvoorwaarden van financiën en business processen niet uit het oog. De klinisch informaticus opereert daarbij op het snijvlak van drie invloedsferen ( zie figuur 1): Primair staat het zorgproces. Het gaat hier om het kernproces van de zorginstelling. Op basis van een diepgaande analyse en in samenwerking met de betrokken medewerkers kan het zorgproces beschreven worden als een procesflow; De klinisch informaticus opereert ook binnen het domein van de ICT dat de technisch omgeving biedt om verbetering in de informatiestromen mogelijk te maken; Tenslotte opereert de klinisch informaticus binnen het bestuurlijk verband van de instelling. Hier worden de strategische keuzes gemaakt, de prioriteiten gesteld en de middelen verdeeld en beheerd. Figuur 1 de klinisch informaticus in de organisatie De werkzaamheden van de klinisch informaticus spelen zich daarbij af op drie niveaus: Strategisch: het ontwerpen van innovaties in de informatievoorziening van het zorgproces, vaak gekoppeld aan innovatie van het zorgproces zelf; Tactisch: het tot stand brengen van vernieuwingen in de informatievoorziening van het zorgproces; Operationeel: het leveren van een bijdrage aan de informatievoorziening zelf binnen het operationele zorgproces. Bij het hele traject van analyse tot implementatie speelt de specificatie van het te leveren systeem een zeer belangrijke rol. De klinisch informaticus zorgt ervoor dat deze specificatie is overeengekomen met de relevante partijen. In de specificatie staat wat het systeem kan en ook wat het niet kan. De uiteindelijke implementatie van het gekozen systeem zal in de praktijk vaak met andere IT deskundigen worden gedaan, waarbij de klinisch informaticus als architect of projectleider optreedt. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 7

8 3 De opleiding Meteen vanaf de start van de opleiding werken de trainees in een opleidingsinstelling. Dit is essentieel omdat klinisch informatici intensief moeten (leren) samenwerken met zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Het onderwijsdeel wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering in Eindhoven (SMPE/e) op een vaste dag in de week in Eindhoven. Er wordt veel gewerkt aan de hand van opdrachten. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de instellingen krijgen de trainees een uitstekend overzicht van de problemen op het terrein van de klinische informatica en leren ze die op te lossen. 3.1 Het cursorisch deel van de opleiding Het cursorisch onderwijs omvat 800 uur aan studielast. Een deel hiervan is voor alle trainees hetzelfde. Dit deel wordt vormgegeven rondom de drie invloedssferen van de klinisch informaticus, aangevuld met delen die gericht zijn op het ontwerpproces en op de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. In Tabel 1 wordt dit curriculum weergegeven. Daarnaast volgen trainees cursussen, workshops en colleges die passen bij hun specifieke wensen en vooropleiding. Het programma voor iedere trainee wordt vastgelegd in een individueel opleidingsplan. In de eerste drie maanden krijgt de klinisch informaticus gemiddeld een keer per week cursorisch onderwijs. De rest van jaar 1 (januari t/m juni) zal dit gemiddeld 2 dagen per week zijn. In het tweede jaar zal het onderwijs ongeveer 1 dag per maand omvatten. Binnen dit deel worden ook een aantal casussen en kleinere opdrachten in de instelling gedaan. Hierdoor leert de trainee de organisatie en het werk van een klinisch informaticus beter kennen. Tegelijk is er resultaat voor de instelling. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 8

9 Tabel 1 Het cursorisch deel Ontwerpen ON1 ON2 ON3 ON4 ON5 ON6 Ontwerpen van Informatie Systemen in de Zorg Methoden voor procesverbeteringen Enterprise (information) modeling Informatiearchitectuur en modellering Beslissingsprocessen bij ontwerpen Testen Zorg-klinisch CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 Start in het ziekenhuis: A Intro Geneeskundig proces B Intro Opdrachtgevers in het ziekenhuis C Intro Jezelf als instrument, incl uitreiken opdracht & info krachtenveldanalyse D Feedback opdracht en krachtenveldanalyse adhv presentaties door trainees E Terugkomdag aan het begin van cyclus 3, adhv presentaties door trainees Klinische zorgpaden, verpleegplannen en klinische protocollen Beslissingsondersteuning Informatie vanuit perspectief medicus A. Huisarts/IC-arts (generalisten) B. Specialist in ziekenhuis/ouderengeneeskunde C. Opvolgdag ehealth Zorg-organisatie BP1 BP2 BP3 BP4 Opbouw ICT-organisaties binnen de ziekenhuizen Business cases, programma's van eisen, inkoopprocessen en aanbestedingen Management en Organisatie in de Gezondheidszorg (intern/extern mngt, gezondheidsrecht, financieel mngt) Alignment business en ICT / informatieen ICT-strategieën ziekenhuizen Informatie Technologie IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 I-ziekenhuis en referentie domeinenmodel Standaarden in de zorg / Introductie Informatiebeveilinging en privacy Applicaties en Functions binnen de zorginstelling Computerarchitectuur, operatingsystemen, IT infrastructuur Software (opbouw / requirements / ontwerpen / ontwikkelen) Datastructuren, dataverwerking en data opslag (Draadloze) netwerken en internet Kwaliteit van informatie A: Standaarden in de zorg: Introcuctie Snomed B: Standaarden in de zorg: HL7 C: Standaarden in de zorg: Dicom D: Standaarden in de zorg: IHE Informatie-uitwisseling tussen systemen (binnen en buiten instellingen) Interoperabiliteit/Health Business Networks Internationale ontwikkelingen EPD toepassingen op de Nederlandse markt Datamining/big data Introductie medische technologie Datavisualatie/virtuele werkelijkheid Professionele ontwikkeling PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 Zelfreflectie en ontwikkeling competenties Intervisie Leiden van projecten (PRINCE-II) (let op: géén examen en/of officiële certificering) Scientific Integrity voor Ontwerpers ICT-implementaties en verandermanagement Effectief communiceren, adviseren en presenteren Verandermanagement (onderhandelen en beïnvloeden) Respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patient Capita selecta \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 9

10 3.2 De projecten Binnen de opleiding worden ook een aantal (ontwerp)projecten uitgevoerd, welke gedefinieerd worden door de instelling. Hierbij is er tenminste één groot project met een belasting van nominaal 1680 uur, het eindproject (in overleg kan een ander grootte afgesproken worden; essentieel is dat de trainee projecten van voldoende omvang en impact uitvoert). De belangrijkste eigenschappen van het eindproject zijn: Een duidelijke klantenvraag. Deze is opgesteld door de klant/opdrachtgever en wordt verder uitgewerkt door de trainee; Een heldere specificatie. Deze wordt opgesteld door de trainee in samenspraak met de klant/opdrachtgever en alle andere betrokken partijen; Een duidelijke planning met een actieplan; Een goede evaluatie van concepten (op basis van benchmarks, literatuur etc.) welke de klantvraag kunnen oplossen; Een definitief ontwerp wat met de betrokkenen is afgecheckt; Afhankelijk van de omvang van het voorgaande een implementatie of een implementatieplan; Regelmatig overleg met klant/opdrachtgever; Duidelijke verslaglegging. De basis hierbij is detailverslaggeving over verschillende aspecten (specificatie, literatuuronderzoek, testresultaten enz.). 3.3 De externe opdracht Een opdracht van drie maanden buiten de opleidinginstelling is onderdeel van de opleiding. Tijdens deze opdracht werkt de trainee in een andere omgeving aan een nieuw project. De trainee kan daarbij alle kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding gebruiken om een opdracht in een nieuwe omgeving en binnen een beperkte tijd tot een goed einde te brengen. De opdracht kan plaats vinden in een zorginstelling maar ook een plaatsing in bijvoorbeeld de industrie behoort tot de mogelijkheden. 3.4 Begeleiding Trainees krijgen vanuit de SMPE/e een opleider toegewezen. De dagelijkse begeleiding in de projecten wordt verzorgd vanuit de instelling. Regelmatig is er overleg met alle betrokkenen over de ontwikkeling van de trainee en de voortgang van projecten. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 10

11 4 Selectiecriteria Gelet op de inkleuring van de opleiding Klinische Informatica is er geen sprake van een specifieke masteropleiding die het meest geschikt is als instroomeis. Opleidingen zoals Technische Bedrijfskunde, Informatica, Medische Informatiekunde, Gezondheidswetenschappen, Biologie en Biomedische Technologie kunnen allemaal geschikte kandidaten leveren. Het individuele opleidingsplan van de trainee biedt de mogelijkheid om mogelijke lacunes in voorkennis weg te werken. Enkele jaren werkervaring is gewenst. 5 Het opleidingsklimaat in de instelling Rond het opleidingsklimaat in de instelling zijn er een aantal randvoorwaarden: Klinische Informatica/Informatiemanagement wordt binnen de instelling (o.a. door de medische staf en de Raad van Bestuur) gezien als een volwaardig vakgebied, naast (maar ook overlappend met) disciplines als ICT, Zorgmanagement, Medische Technologie etc. De toegevoegde waarde van dit vakgebied voor de instelling wordt erkend. Er hoeft niet sprake te zijn van een separate afdeling; De zorginstelling waarborgt dat de klinisch informaticus in opleiding werkzaamheden doet die passen binnen de opleiding. De instelling heeft een begeleider aangewezen die verantwoordelijk is (en zich verantwoordelijk voelt) voor de kwaliteit van de opleidingsplaats en het resultaat: o De begeleider werkt als klinisch informaticus (of een vergelijkbare rol) of heeft als zodanig gewerkt. Of de begeleider is opleider klinisch fysicus met een affiniteit voor klinische informatica; o De begeleider heeft voldoende tijd voor begeleiding van de trainee (tenminste 4 uur per maand); o o De begeleider heeft affiniteit met het coachen van medewerkers; De begeleider heeft voldoende gezag en contacten binnen de instelling om te zorgen voor de juiste projecten. De instelling heeft voldoende (multidisciplinaire) uitdagingen op het gebied van de Klinische Informatica die als ontwerpproject kunnen worden aangepakt. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 11

12 6 Ervaringen tot nu toe In 2010 zijn voor het eerst acht kandidaten ingestroomd in zeven ziekenhuizen en een zorginstelling. Sindsdien zijn er jaarlijks zo n 10 kandidaten gestart in een mix van UMC s tot aan regionale ziekenhuizen. Tabel 2 geeft hiervan een overzicht. Tabel 2 Instellingen met een trainee Ziekenhuis, zorginstelling Maxima Medisch Centrum, Veldhoven Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Tergooi, Hilversum Amphia Ziekenhuis, Breda Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch Isala klinieken, Zwolle Kempenhaeghe, Heeze St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg NKI-AVL, Amsterdam Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen MUMC+, Maastricht Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp Rijnstate, Arnhem Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Erasmus MC, Rotterdam UMC St. Radboud, Nijmegen Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal UMC Utrecht, Utrecht LUMC, Leiden BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam AMC, Amsterdam Oogziekenhuis, Rotterdam Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk Martini Ziekenhuis, Groningen Gelre Ziekenhuizen Maastro Clinic Medisch Spectrum Twente St. Antonius Ziekenhuis Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 12

13 7 Financiën In het geval er voor een opleidingplaats extern een kandidaat wordt gezocht geldt het volgende: De kandidaten zijn voor 0.8 fte aangesteld bij de opleidinginstelling met een salaris op het niveau van typisch FWG 60 in de zorg. De bijdrage van de opleidingsinstelling is hiermee , - per jaar aan salariskosten. Daarnaast draagt de instelling , - (0% BTW) bij aan de opleidingskosten voor de gehele looptijd van de opleiding. SMPE/e is werkgever van de trainees voor de resterende 0.2 fte (TOIO niveau, salariskosten 6.000, - per jaar). Daarnaast neemt zij de overige opleidingskosten van , - voor haar rekening. In het geval de kandidaat reeds werkzaam is in de instelling, geldt het volgende: De trainee blijft volledig aangesteld bij de opleidingsinstelling. De instelling betaalt geen bijdrage aan de opleidingskosten. SMPE/e is geen werkgever van de trainee. SMPE/e neemt de volledige opleidingskosten van voor haar rekening. De trainee krijgt, d.m.v. een 0,0 FTE aanstelling en inschrijving als TOIO/student dezelfde status (en de daarbij horende rechten) als de trainees in dienst van SMPE/e. \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 13

14 8 Aanvraag Een aanvraag voor deelname van een zorginstelling aan de opleiding in 2015 bestaat uit de volgende documenten: Omschrijving van de mogelijke projecten; Omschrijving opleidingsomgeving in de instelling; Instemming met de basisafspraken tweejarige Klinische Informatica opleiding jaargang 2015 (zie appendix A). 9 Tijdspad De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een opleidingsplaats voor een klinisch informaticus sluit per 15 februari Direct daarna zal gestart worden met een wervingscampagne, gebaseerd op één advertentie waarin alle opleidingsinstellingen vermeld staan als opleidingsplaats. De verschillende opleidingsplaatsen en de projecten worden via de website toegelicht. Half april 2015 zal de selectieprocedure van start gaan, waarbij SMPE/e de eerste sollicitatiegesprekken voert. Op basis van deze voorselectie zal er in de instellingen de eindselectie plaatsvinden. Ook interne kandidaten van instellingen, met een academische achtergrond/werkniveau, zijn van harte welkom om zich aan te melden voor een opleidingsplek. In aparte gesprekken zal afgestemd worden of de opleiding voor de kandidaat passend is. De opleiding zal starten op 1 oktober Contactgegevens Voor vragen en een nadere toelichting kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen: Guido Zonneveld Michiel Sprenger Hettie Laarakker Hans Boon Ward Cottaar \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 14

15 Appendix A. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Klinische Informatica opleiding, jaargang 2015 Opleiding 1) Binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zal de opleiding tot klinisch informaticus worden verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e). SMPE/e zal gedurende twee jaar zorg dragen voor de cursussen en ondersteuning bij projecten conform het curriculum van de opleiding en de extra onderdelen zoals vermeld in het aanvullend opleidingsplan van Kandidaat. 2) De uitvoering van de opleiding ((totaal 2 jaar = 3360 uur) zal deels binnen de TU/e, deels binnen Zorginstelling geschieden. 3) Aanvangsdatum van de opleiding van Kandidaat tot klinisch informaticus is 1 oktober Einddatum is 30 september Bij positieve beoordeling wordt de opleiding afgerond met het behalen van een PDEng diploma Clinical Informatics van de ontwerpersopleiding Clinical Informatics van TU/e. 4) De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse begeleiding van de Kandidaat ligt bij de begeleider in de Zorginstelling. 5) De ondersteuning op praktisch en theoretisch gebied van de Kandidaat wordt bewaakt door de opleider van de TU/e. 6) In de opleiding moet een ontwerpproject worden uitgevoerd: a) Het ontwerpproject heeft een omvang van een jaar (richtlijn 1600 uur). b) Het ontwerpproject wordt tenminste elke drie maanden gereviewd door de instelling en SMPE/e. c) Het ontwerpprojectdossier(eindverslag en appendices) kan op verzoek van Zorginstelling geheel of gedeeltelijk vertrouwelijk zijn. Leden van de evaluatiecommissie, die het werk van de Kandidaat moeten beoordelen, verkrijgen inzicht in het gehele projectdossier (onder geheimhouding). 7) Naast het ontwerpproject worden kleinere projecten (richtlijn 600 uur) worden uitgevoerd, die ook als doelstelling hebben de vaardigheden van de trainee voor werken in de zorg te verhogen. 8) Gedurende de opleiding wordt een extern project (richtlijn 400 uur) gedaan dat buiten Zorginstelling plaatsvindt. 9) Alle ontwikkelde kennis binnen de project is eigendom van de zorginstelling waar de projecten hebben plaatsgevonden. Financiële verplichtingen SMPE/e 10) De kosten van de opleiding komen ten laste van SMPE/e. Hierin begrepen zijn: a) alle kosten van cursussen, workshops en trainingen zoals omschreven in het curriculum en aanvullend opleidingsplan, met als richtlijn een inspanning van 800 uur; b) de reiskosten voor het volgen van deze curriculaire activiteiten (openbaar vervoer 2 e klas of 19 ct km). Voor de delen op de TU/e worden de reiskosten vergoed volgens de voorwaarden uit de cao voor kandidaten met een 0.2 FTE aanstelling bij de TU/e; voor kandidaten met een 0.0 FTE aanstelling geldt een vergoeding op basis van openbaar vervoer 2 e klas voor het onderwijs aan de TU/e. c) de kosten voor het bijwonen van conferenties, symposia, de aanschaf van boeken en IT middelen door de Kandidaat (met een maximum van 5 000; waarvan maximaal 600 aan IT middelen zoals een laptop); d) de reis, verblijf- en visumkosten verbonden aan het externe (internationale) project bij de medische industrie, instituut of zorginstelling (met een maximum van 5 000). e) De kosten van begeleiding en evaluatie door de wetenschappelijke staf van TU/e. 11) De Kandidaat heeft gedurende de looptijd van het contract het recht om gebruik te maken van de diensten van TU/e zoals helpdesk, en bibliotheek. 12) Voorafgaande schriftelijke toestemming van SMPE/e is vereist voor het maken van de kosten door de Kandidaat. Is geen voorafgaande schriftelijke toestemming verleend, dan zullen deze kosten niet worden vergoed. 13) De totale kosten van het onderwijs- en begeleidingspakket van SMPE/e voor de gehele opleiding van twee jaar bedraagt \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 15

16 Financiële verplichtingen Zorginstelling 14) De Zorginstelling draagt bij aan de opleidingskosten. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW heffing. Indien een Kandidaat volledig in dienst is van de instelling worden aan de instelling geen opleidingskosten in rekening gebracht. 15) De kosten voor aankoop, productie en/of onderhoud van apparatuur, software, hardware en systemen die worden gebruikt voor de projecten en ondersteuning door diensten van de Zorginstelling komen ten laste van de Zorginstelling. 16) De vergoeding voor de werkzaamheden van de begeleider uit de Zorginstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorginstelling. Dienstverband 17) Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding van 1 oktober 2015 tot 30 september 2017 een 0.8 fte aanstelling als klinisch informaticus in opleiding bij Zorginstelling met een inschaling volgens afspraak met de Kandidaat (typisch FG 60 of vergelijkbaar; afhankelijk van de vooropleiding en ervaring van de Kandidaat). Kandidaten die reeds (volledig) in dienst van de Zorginstelling waren, blijven volledig in dienst. 18) Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding een tijdelijke 0.2 fte aanstelling als klinisch informaticus in opleiding bij de ontwerperopleiding Clinical Informatics van TU/e met een inschaling conform de richtlijnen van de ontwerpersopleidingen. Voor 2015 is het brutosalaris 345 per maand (voor 0.2 FTE; 1710 op voltijdsbasis). Bij een volledige aanstelling in de Zorginstelling krijgt de kandidaten een 0.0 fte aanstelling bij de TU/e. 19) Verlofdagen worden gemeld en verwerkt in de Zorginstelling. De dagen aan de TU/e worden verondersteld evenredig te zijn opgenomen, maar worden niet geregistreerd. Restvakantiedagen aan de TU/e worden niet uitbetaald. Aansprakelijkheid 20) TU/e is niet aansprakelijk voor schade/letsel toegebracht aan Zorginstelling dan wel derden of eigendommen van Zorginstelling dan wel derden behoudens opzet of grove schuld/grove nalatigheid van de zijde van de TU/e. TU/e is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door de TU/e ingevolge de volgens overeenkomst te leveren goederen of te geven adviezen. Ontbinding van contract 21) De Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e evalueren binnen maximaal 6 maanden de voortgang. 22) Bij een besluit tot voortzetting gelden na dit evaluatiemoment de volgende afspraken: a) Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e verplichten zich om de opleiding af te ronden in de afgesproken looptijd van twee jaar. b) Onvoorziene omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een mogelijke uitloop van de opleidingsperiode worden zo spoedig mogelijk besproken. In onderling overleg en afhankelijk van de situatie kunnen nieuwe afspraken over de looptijd worden gemaakt. c) Bij een tussentijdse beëindiging van het opleidingscontract door Kandidaat is er sprake van een verplichting tot betaling van een proportioneel deel van de directe opleiding- en begeleidingkosten van door Kandidaat aan SMPE/e. De verplichting vervalt indien er sprake is van overmacht. d) De TU/e en de Zorginstelling zullen het contract niet beëindigen. Uitgezonderd zijn die gevallen waarbij er sprake is van wanprestatie van de Kandidaat. 23) Bij een besluit tot beëindiging van de opleiding: a) De arbeidsovereenkomsten worden ontbonden (bij een Kandidaat die reeds in dienst van de Zorginstelling was, alleen het TU/e contract). b) Eventuele reeds aan de Kandidaat betaalde vergoedingen voor IT apparatuur uit het persoonlijk budget (8b) worden door de Kandidaat aan SMPE/e terugbetaald Getekend voor akkoord: Datum: Datum: Datum: [Naam] Namens [Instelling] [naam] Klinisch informaticus i.o. Prof.dr.ir. E.J.E. Cottaar Directeur SMPE/e \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 16

Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus. Opleidingsplaatsen SMPE/e ref.nr Datum

Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus. Opleidingsplaatsen SMPE/e ref.nr Datum SMPE/e ref.nr. 016-043 Datum 24-11-2016 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2017 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Klinisch Informaticus

Klinisch Informaticus SMPE/e-QMI ref.nr. 013-025 Datum 07-11-2013 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2014 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE)

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE) SMPE/e 17-006 Datum 1 maart 2017 Tweejarige post- master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE) Opleidingsplaatsen 2018 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 SMPE/e 15-017 Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011

Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011 Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011 SMPE/e 010-039 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics and Engineering

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE)

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) SMPE/e 16-004 Datum 1 maart 2016 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2017 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

TU/e. to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering. Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07

TU/e. to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering. Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07 to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering 1 Jaarverslag 2009 School of Medical

Nadere informatie

Over de NVKF. Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Over de NVKF. Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica Over de NVKF Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica NVVK, 13 december 2012 NVKF algemeen Opgericht in 1973, 40 jarig lustrumfeest 2013 Circa 500 leden, 335 geregistreerd

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties?

Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties? Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties? Lotte Rijksen Opdracht 1: waar knelt het? Hoe hoger de flexibiliteit in de opleiding, hoe lastiger de organisatie

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen

Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen De post- master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een tweejarige ontwerpersopleiding.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal Uitnodiging middagsymposium Patiëntveiligheid en Medische Technologie Implementatie van het convenant: hoe doe je dat Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie + klinisch fysicus i.o. radiotherapie dr. ir. Ellen Brunenberg UMC St Radboud Beroepsoriëntatieavond Protagoras/Willem Einthoven 23 september 2013 + curriculum vitae n dr. ir. Ellen Brunenberg (29 jaar)

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom

HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een specifieke vorm van Non-Hodgkinlymfoom. Onderzocht wordt of het toevoegen van een extra

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

1. Achtergrond en inleiding

1. Achtergrond en inleiding 1. Achtergrond en inleiding Informatie is altijd een heel belangrijk element geweest in gezondheidszorg, en zeker in patiëntenzorg meer specifiek. Immers, artsen spreken met patiënten, en onderzoeken patiënten,

Nadere informatie

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016 Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 216 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Omzetontwikkeling 4 Ontwikkeling bedrijfskosten en rendement 6 Liquiditeit en solvabiliteit 8 Over Kompas in Zorg 1 1

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek in Nederland. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE IN ZIEKENHUIZEN ROB VAN MECHELEN CONNECT 2012-2016 9-10-16 NVVC CONNECT 2016 1 Sterfte hartinfarct in Nederland 1970-2016 30 % Mortaliteit

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren. STZ in samenwerking met

Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren. STZ in samenwerking met Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren STZ in samenwerking met Leeuwarden Groningen Alkmaar Zwolle Haarlem Amsterdam Den Haag Hoofddorp Amersfoort Deventer

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM 1 **nnb Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Status per 19-08-2013

Status per 19-08-2013 Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013 Nr. Naam Adres Inspectie onderdeel 1 Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van: 1 Sint Lucas Andreas Jan Tooropstraat

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Opmerkinge n Kenmerk brief Datum Geldigheidsdatum 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

where innovation starts

where innovation starts where innovation starts School of Medical Physics and Engineering Eindhoven to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering Jaarverslag 2006 Inleiding Gelet

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Percentage patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Sinds 2006 wordt

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 Inhoudsopgave Uitgiftepunten in 2015 Hospital Web Based Ordering system (HWBO) Thrombocytes Inventory Management

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 GIDS WWW.ELSEVIER.NL 22 OKTOBER 2011 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2011 De beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 De patiënt moet op reis 83 Wat de patiënt wil weten 84

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Klazien Verboom-Teeuwissen Geboortedatum: 08-10-1961 Curriculum Vitae Klazien Verboom PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Klazien Verboom-Teeuwissen Adres Stadhouderslaan 22 3761 EL Soest Geboortedatum 08

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 6 september 2011 Regionale samenwerkingsverbanden > Samenwerkingsverbanden Opleidingsregio s > Overzicht Ziekenhuizen > Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Kees Smit, Centre for International Cooperation, VU Aemro Bizuneh Bahir Dar University

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Transitiemanager Behandeldienst en Kliniek Stichting Sint Jacob

Transitiemanager Behandeldienst en Kliniek Stichting Sint Jacob Transitiemanager Behandeldienst en Kliniek Stichting Sint Jacob Organisatie Stichting Sint Jacob verleent met ongeveer 1500 medewerkers en 600 vrijwilligers zorg en diensten aan 1300 ouderen in Zuid Kennemerland

Nadere informatie