CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid G van Dijk BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid G van Dijk BV"

Transcriptie

1 CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid G van Dijk BV Met deze pagina van de G van Dijk BV website willen wij u informeren over de ontwikkelingen in onze CO₂ reductie conform de eisen die SKAO / CO₂ Prestatieladder stelt voor niveau 3. A INZICHT G van Dijk BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂ emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO 2 uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO 2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO 2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C Communicatie). B REDUCTIE G van Dijk BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO 2 uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. C COMMUNICATIE G van Dijk BV communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. Medio augustus 2016 zullen wij ons volgende communicatiebericht uitgeven. D PARTICIPATIE G van Dijk BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Onze informatie kan vergelijkbare branches informatie geven. Wilt u meer informatie over de CO₂ Prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen Hieronder staan de documenten betreffende het CO 2 reductiebeleid van G van Dijk BV: CO 2 reductiedoelstellingen CO 2 management plan Sector en keteninitiatieven Communicatiebericht 6 okt G van Dijk CO 2 ladder 3.0 juni 2016 Pagina 1 van 20

2 CO 2 reductieplan 2020 Auteur: G. van Dijk Autorisatiedatum: Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1) 2

3 1 Inleiding In dit document worden de scope 1 en 2 CO 2 reductiedoelstellingen van G. van Dijk BV gepresenteerd en de voortgang van de CO 2 reductie beoordeeld. Voorafgaand hieraan is de CO 2 footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO en het GHG Protocol. Voor het bepalen van de CO 2 reducerendemaatregelen die binnen G. van Dijk BV toegepast kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen uitgevoerd. Deze inventarisatie is beschreven in bijlage A van dit document. Aan de hand van de maatregelen die voor G. van Dijk BV relevant zijn, is vervolgens het CO 2 reductieplan opgesteld. In dit CO 2 reductieplan worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen beschreven. Onderstaand wordt de hoofddoelstelling van het bedrijf gepresenteerd. In hoofdstuk 2 van dit document is deze hoofddoelstelling nader uitgewerkt in subdoelstellingen en de voortgang daarvan. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het plan van aanpak en de status van de uit te voeren maatregelen beschreven. Dit reductieplan is opgesteld in overleg en met goedkeuring van het management. De voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 2 Hoofddoelstelling 2.1 Vergelijking met sectorgenoten Vanuit de CO 2 Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. G. van Dijk BV schat zichzelf in als middenmoot op het gebied van CO 2 reductie vergeleken met sectorgenoten. De reden hiervoor is dat wij dit binnen het sectoroverleg van de opdrachtgever horen, wij registreren uitgebreid wat ons materieel verbruikt en bij vervanging van materieel zijn CO2 en fijnstofuitstoot bepalende factoren. Ook hebben wij ervoor gekozen een ander, duurder brandstoftype te gebruiken om reductie te realiseren. Op basis hiervan zal haar reductiedoelstelling gelijk liggen aan die van sectorgenoten. Medio 2016 zullen gegevens van sectorgenoten vanuit het sectoroverleg beschikbaar zijn, deze gegevens zullen voor ons input zijn voor de volgende beoordeling. 2.2 Hoofddoelstelling Scope 1 en 2 doelstellingen G. van Dijk BV G. van Dijk BV wil in 2016 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten * Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet. 2.3 Doelstelling per scope Scope 1 doelstelling G. van Dijk BV G. van Dijk BV wil in 2016 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten Scope 2 doelstelling G. van Dijk BV G. van Dijk BV wil in 2017 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten * het overgaan naar groene stroom, elektra is < 1% van de totale CO2 uitstoot en heeft geen invloed op het totaal. CO 2 reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1) 3

4 3 Voortgang doelstellingen De hoofddoelstelling is uitgesplitst per emissiestroom om zodoende doelstellingen te formuleren die gedetailleerder en beter meetbaar zijn. Ieder half jaar, tijdens met de evaluatie van het reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO 2 reductie beschreven worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde emissiegegevens betreffende scope 1, 2 en Scope 1 Subdoelstelling brandstofverbruik leaseauto s Er wordt geen gebruik maakt leaseauto s 3.2 Scope 1 Subdoelstelling brandstofverbruik bedrijfsmiddelen G. van Dijk BV reduceert het brandstofverbruik van bedrijfsmiddelen met 10%* * waarbij de CO 2 uitstoot door het brandstofverbruik wordt gerelateerd aan omzet In 2015 is de CO 2 uitstoot van bedrijfsmiddelen gedaald naar 324,9 ton CO 2 /. Ten opzichte van de 354,5 ton CO 2 / in 2014 is dat een CO 2 reductie van 8,4 %. Reden voor deze reductie is de uitvoering van de geplande reductiemaatregelen in het afgelopen jaar; met name het vervangen van materieel, het type brandstof en het bewustzijn van de medewerkers heeft hieraan bijgedragen. 3.3 Scope 1 Subdoelstelling energieverbruik kantoren G. van Dijk BV reduceert de CO 2 uitstoot ten opzichte van het gasverbruik van haar kantoren met 0 %* * waarbij de CO 2 uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan FTE Afgelopen heel jaar is de CO 2 uitstoot van energieverbruik van kantoren gelijk gebleven op 10,82 ton CO2, 0,77 ton /FTE. Ten opzichte van 2014 is 20% minder gas verbruikt, desondanks geeft dat geen CO 2 reductie in tonnen. Reden voor deze reductie in het verbruik is de uitvoering van de geplande reductiemaatregelen in het afgelopen jaar; met name de zachte winter en de vervanging van de CV ketel hebben hieraan bijgedragen. 3.4 Scope 2 Subdoelstelling energieverbruik kantoren G. van Dijk BV reduceert de CO2 uitstoot ten opzichte van het elektraverbruik van haar kantoren met 0 %* * waarbij de CO 2 uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan FTE Afgelopen heel jaar is de CO 2 uitstoot van energieverbruik van kantoren gedaald met 9%. Door het contract groene stroom is de maximale reductie behaald. 3.5 Scope 2 Subdoelstelling vliegreizen Er is geen sprake van vliegreizen. CO 2 reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1) 4

5 3.6 Grafiek voortgang CO2 reductie scope 1 en 2 CO 2 reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1) 5

6 4 CO2 reductieplan 4.1 Reductie per maatregel en bijbehorend tijdspad, status Reductie 2020 op Reductie 2020 op totale Status Reductiemaatregel Emissiestroom emissiestroom footprint type actie uitvoerdatum Scope 1 Cursus/instructies Het Nieuwe Draaien het Uiterlijk sept Loopt conform planning nieuwe rijden Materieel 7,0% 8% éénmalig 2016 Automatisch uitschakelen bij stationair draaien Materieel 3% 1% eenmalig 2018 In overleg, waar mogelijk Bij vervanging Euro 5 of 6 aanschaffen, mogelijk negatief effect Materieel eenmalig In vervangen Werkvoorbereiding: plannen woon werkverkeer Materieel 0,5% 0,1% continu Waar mogelijk Bijhouden verbruik en kilometerstanden per Wordt uitgevoerd auto/machine Materieel/auto's 0,0% 0,0% continu Kachel/airco alleen aan wanneer nodig (standaard graadje lager) Aardgasverbruik 0,5% 0,1% continu Scope 2 Verlichting en apparaten uit wanneer niet gebruikt Elektraverbruik 0,0% 0,0% continu Lampen vervangen door LED Elektraverbruik 0,0% 0,0% éénmalig Bij vervanging Overstap naar groene stroom: Elektraverbruik 0,1% 0,1% éénmalig Ook werkplaatsen in 2016 Totale reductie in scope 1 en 2 10% G van Dijk CO 2 ladder 3.0 juni 2016 Pagina 6 van 20

7 4.2 Verantwoordelijke, middelen en KPI s Maatregel: Besparingen energieverbruik kantoren Actieplan Klimaatinstallatie laten inregelen December 2015 Offerte en besparing opvragen bij installateur Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Op basis van offerte KPI s Energieverbruik 2015 Verwacht resultaat % 10% energieverbruik, reductie gasverbruik, geen verdere CO2 reductie afgerond Uitgevoerd, 41% reductie tov 2013, 20% tov 2014, onder invloed van minder koude winter. Maatregel: overstappen op Groene stroom. Actieplan Nuon nieuw contract op basis van Groene stroom Mei 2015 Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Iets hoger tarief. KPI s Energieverbruik 2015, maximale CO2 reductie tot 0 afgerond Maatregel: Bewegingssensoren op kantoren Actieplan Bewegingssensoren, LED verlichting bij vervanging Offerte en besparing opvragen bij installateur Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Op basis van offerte KPI s Energieverbruik Verwacht resultaat % 35% energieverbruik (ca 630 KW), geen verdere CO2 reductie afgerond Juli 2020 CO 2 reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1) 7

8 Maatregel: Energieverbuik meewegen bij vervanging kantoorinrichting. Actieplan Bij vervanging energieverbruik beoordelen Mei 2020 Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Op basis van offerte en productspecificatie KPI s Energieverbruik 2020, Maatregel: chauffeurs trainingen in Code 95 laten volgen energiebewustzijn Actieplan Chauffeurs training zuinig rijden Machinisten zuinig draaien Dec 2015 Dec 2015 Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Binnen opleidingsplan Code 95 KPI s Totaal CO2 uitstoot per miljoen omzet en per FTE, Code 95 opleidingen 100% in opleidingsplan Verwacht resultaat % 7% op brandstofverbruik Maatregel: Automatisch uitschakelen bij stationair Actieplan Aanbrengen op alle bedrijfsmiddelen Medewerkers informeren over gebruik en waarom Dec 2016 Aug 2015 Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Tijdens onderhoud laten plaatsen als het er nog niet in zit. KPI s Co2 uitstoot per miljoen omzet en per FTE Verwacht resultaat % In combinatie met Code 95 zuinig rijden gemiddeld 10% op brandstofverbruik Maatregel: Proef met total exellium Actieplan Nieuw type brandstof introduceren Tankregistraties en draaiuren analyseren Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Aanschaf brandstof KPI s Co2 uitstoot per miljoen omzet en per FTE Verwacht resultaat % 3% op brandstofverbruik afgerond Excellium als voorkeursbrandstof ingezet Maart 2015 Juli 2015 CO 2 reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1) 8

9 Maatregel: Euro 5 of 6 bij vervanging bedrijfsmiddelen Actieplan Brandstofverbruik en uitstoot wegen mee in selectie en beslismoment van vervanging Verantwoordelijke G van Dijk Middelen KPI s bestand wagenpark Euro 5 en 6. Verwacht resultaat % mogelijk negatief effect door hoger brandstofverbruik. afgerond Maatregel: planning woon werkverkeer Actieplan Waar mogelijk het vervoer van en naar huis met bedrijfswagens. Afhankelijk van afstand,locatie en risico van diefstal / slopen. Verantwoordelijke G van Dijk Middelen Bedrijfswagens, extra chauffeur voor ophalen / wegbrengen. KPI s Co2 uitstoot per miljoen omzet en per FTE. Verwacht resultaat % Max 1 % op brandstofverbruik afgerond continue continue Maatregel: Onderhoud Actieplan Preventief onderhoud materieel / bandenspanning continue Verantwoordelijke Middelen KPI s Verwacht resultaat % afgerond G van Dijk Onderhoudscontracten leverancier Max 3 % op brandstofverbruik De voorgaande doelstellingen en maatregelen zijn met de directie besproken en door de directie goedgekeurd, 3 maart 2016 CO 2 reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1) 9

10 CO 2 Managementplan Auteur: CO 2 verantwoordelijke Autorisatiedatum: Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2

11 Inhoud INHOUD INLEIDING ENERGIE MEETPLAN PLANNING MEETMOMENTEN VESTIGINGEN STUURCYCLUS TVB MATRIX ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Inleiding Het CO 2 managementplan bevat een aantal vaste onderdelen voor het up to date houden van het CO 2 managementsysteem. Het plan is opgezet om te zorgen dat het gehele CO 2 reductiesysteem voldoet aan de eisen van ISO50001, ISO en dat gedurende het jaar continue verbetering plaats vindt. De CO 2 verantwoordelijke heeft de documenten die betrekking hebben op het CO 2 beleid in beheer. Hij/zij draagt zorg voor het juist archiveren en versiebeheer van deze documenten zodat de meest actuele versie van documenten altijd beschikbaar is en oudere versies eenvoudig achterhaald kunnen worden. Daarbij worden oudere versies van documenten minimaal 2 jaar bewaard. Energie meetplan Planning meetmomenten Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie verkregen kan worden. De wijze waarop de verbruiken worden gemeten is de meest haalbare wijze, waarbij rekening wordt gehouden met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en dus de mate van detail die nodig is. De persoon verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens is daarom op de hoogte van de wijze waarop deze gegevens in de Emissie inventaris verwerkt worden. Vestigingen Scope 1 emissies Categorie Meetmoment Wie Toelichting Gasverbruik (in m 3 aardgas) Brandstofverbruik auto s en materieel in liters diesel Elk half jaar CO 2 verantwoordelijke Elk half jaar CO 2 verantwoordelijke Scope 1 emissies Categorie Meetmoment Wie Toelichting Elektriciteitsverbruik (in kwh) Elk half jaar CO 2 verantwoordelijke Halfjaar meterstanden, Facturen van de energie leveranciers mei eindafrekening, kan opgevraagd worden bij boekhouding Tankregistratie wordt bijgehouden door chauffeurs en administratie Halfjaar meterstanden, Facturen van de energie leveranciers mei eindafrekening, kan opgevraagd worden bij boekhouding CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 11

12 Stuurcyclus Het CO 2 beleid van G. van Dijk BV kent cycli van een half jaar, waarin de gegevens voor de CO 2 footprint verzameld worden, er beoordeeld wordt of de emissiefactoren nog actueel zijn en of er significante veranderingen in het bedrijf zijn die een impact op de footprint hebben; en of herberekening van emissies van voorgaande jaren vanwege deze veranderingen nodig is. Ook wordt de voortgang van de CO 2 reductie en behalen van de doelstelling bepaald. Vervolgens wordt beoordeeld of sturing op de doelstelling en maatregelen nodig is; in de vorm van het aanscherpen van de doelstelling wanneer deze (te) eenvoudig behaald wordt, of in de vorm van het nemen van extra maatregelen wanneer bepaalde maatregelen niet mogelijk bleken te zijn en de doelstelling niet gehaald dreigt te worden. Hierover wordt vervolgens intern en extern gecommuniceerd. Daarnaast wordt de nuttige toepassing van het sector of keteninitiatief in de afgelopen periode wordt geëvalueerd. Hieronder weergegeven is een zogenoemde PCDA cyclus, waarin de verschillende fasen van het CO 2 reductiebeleid zijn weergegeven. CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 12

13 TVB Matrix TVB Matrix Bijhouden website Interne nieuwsbrief Bijhouden intranet Nieuwsberichten aanleveren Externe communicatie Verzamelen gegevens emissie inventaris Opstellen CO2 footprint Opstellen emissie inventaris rapport Uitvoeren review CO2 reductiesysteem Bepalen CO2 reductiedoelstellingen Bepalen CO2 Uitvoeren energie-audit Up-to-date houden energiemeetplan werken met bewust gedrag op leger verbruik Voldoen aan eisen klanten Realiseren CO2-reductie doelstellingen Voldoen aan ISO Deelname aan sectorinitiatieven Uitvoeren onderzoek naar energiereductie Implementatie energie meetplan Voldoende commitment management Bijhouden website Bijhouden intranet Versturen van nieuwsberichten Rapporteren aan management Goedkeuren van interne communicatie Goedkeuren van externe communicatie Accorderen van doelstellingen Accorderen van emissie inventaris Functies Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden Bedrijfsleider / directievertegenwoordiger X X X X X X X X X X X X X X X X Administratie X X X X X X KAM Extern adviseur CO2 reductie X X X X X X X X X X X X medewerkers, chauffeur, machinisten X X CO2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 13

14 Energiemanagement actieplan Dit beknopte hoofdstuk heeft als doel om aan te tonen dat G. van Dijk BV aan alle onderdelen uit NEN50001 voldoet. Er is besloten hiervoor geen apart energiemanagement actieplan op te stellen omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn. Zie onderstaand een opsomming van de eisen. Per eis is een verwijzing naar de betreffende documentatie opgenomen in de tabel onderaan dit hoofdstuk. Eisen van NEN 50001: Uitvoeren van een energie review (directiebeoordeling) a) Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op metingen of andere data. b) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in beeld worden gebracht. c) Een inschatting van het verwachte energieverbruik van de komende periode. d) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie wiens acties kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik. e) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de prioriteiten Opstellen van referentiekader a) Basisjaar is Vaststellen van performance indicatoren voor monitoren (meten KPI s) a) Beschrijven van de handelingen Energie doelstellingen, doelen en programma s a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden. b) De middelen en het tijdspad voor het behalen van de verschillende doelen Monitoring, meten en analyseren a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd. b) De organisatie moet er voor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd. c) De organisatie moet ervoor zorgen dat juistheid en herhaalbaarheid van de meetmethode die is gebruikt past bij de taak. d) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met de verwachte situatie. e) De organisatie moet alle significante afwijking van het verwachte energieverbruik documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken. f) De relatie tussen het energieverbruik en de energie factoren moeten op vooraf bepaald tijdstip worden beoordeeld en waar nodig aangepast. g) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, gelijksoortige, organisaties Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn. CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2

15 NEN Documenten CO 2 reductiesysteem a Emissie inventaris b Energie beoordeling, H3 Emissie inventaris rapport c Energie beoordeling, H3 Emissie inventaris rapport d Energie beoordeling, H3 Emissie inventaris rapport e CO 2 reductieplan, bijlage A Inventarisatie reductiemogelijkheden a Energie beoordeling, H3 Emissie inventaris rapport a CO 2 reductieplan, H3 CO 2 reductieplan a CO 2 reductieplan, H3 CO 2 reductieplan b CO 2 reductieplan, H3 CO 2 reductieplan a CO 2 managementplan, H2 Energie meetplan b CO 2 managementplan, H2 Energie meetplan c CO 2 managementplan, H2 Energie meetplan d Interne audit e Energie beoordeling, H3 Emissie inventaris rapport en Interne audit f Interne audit g CO 2 reductieplan, 1 Vergelijking met sectorgenoten a Interne audit Colofon auteur(s) Naam CO 2 verantwoordelijke kenmerk CO 2 Managementplan datum versie 1.0 status Definitief CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 15

16 Sector en keteninitiatieven Auteur: G van Dijk Autorisatiedatum: Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 16

17 Inhoud 1 INLEIDING INVENTARISATIE SECTOR EN KETENINITIATIEVEN ACTIEVE DEELNAME SECTOR EN KETENINITIATIEVEN Inleiding Vanuit de CO 2 Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector of keteninitiatief. Het bedrijf dienst zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. Actieve deelname De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. CO 2 reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor. Voortgang initiatief Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de initiatieven die voor G van Dijk BV relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan welke initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is. 1D Alle Het bedrijf is op de hoogte van sector en/of keteninitiatieven. 1.D.1. Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. 1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, zijn besproken in managementoverleg Doelstelling: Het bedrijf weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren die relevant zijn voor het bedrijf. Het management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan deze initiatieven. 2D Alle Het bedrijf neemt passief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. 2.D.1. Het bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille, door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring 2.D.2. Het bedrijf neemt (beperkt) actief deel in een sector- of keteninitiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille Doelstelling: Het bedrijf weet welke informatie van nut kan zijn voor zijn projecten (gekoppeld aan 2.B en 2.C) en neemt deel aan een initiatief dat beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte. 3D Alle Het bedrijf neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. 3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. 3.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt Doelstelling: Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen. CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 17

18 Inventarisatie sector en keteninitiatieven Datum Aanwezig G van Dijk Marleen Schenk Afwezig Notulist CO 2 verantwoordelijke Onderwerp Inventarisatie sector en keteninitiatieven ProRail ProRail heeft een CO2-prestatieladder ontwikkeld waarmee leveranciers worden beoordeeld op hun inspanningen om CO2 uitstoot te beperken. CO2 initiatief Mourik Groot- Ammers Mourik heeft een CO2-initiatief op haar activiteiten en de keten ontwikkeld waarmee leveranciers worden gestimuleerd om CO2 uitstoot te beperken. Sector- en keteninitiatieven omtrent CO 2 reductie ProRail is een belangrijke partner. Wij voeren werkzaamheden uit voor Pro-rail en willen door onze inspanningen een van de duurzame partners van ProRail blijven Mourik participeert actief in diverse keten- en sectorinitiatieven op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille. Zij doen dit door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. Mourik is voor ons een belangrijke partner. Wij nemen deel in de bijeenkomsten samen met een aantal andere onderaannemers. We bespreken wat wij per bedrijf doen en gedaan hebben, of het effectief en uitvoerbaar is, en welke mogelijkheden er zijn. Doel is gezamenlijk (in de keten) de CO2 uitstoot te reduceren, een gezonde bedrijfsvoering te houden en een duurzame samenwerking op te bouwen. Overheid De overheid gaat steeds duurzamer inkopen (Kyoto 1997) Duurzameleverancier.nl Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere marktpartijen uit de sector (van ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan een platform van partijen die hun leveranciers actief gaan ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Te beginnen door van de belangrijkste leveranciers te vragen wat men al doet. De overheid heeft reductiedoelen gesteld en wij zitten in de keten bij een aantal opdrachtgevers. Onze inspanningen zullen bijdragen aan de algemene doelstellingen van de overheid. Wij publiceren gegevens over onze reductie op Duurzameleverancier.nl. Zij informeren ons weer over bijeenkomsten over CO2 reductie. Een aantal zullen voor ons interessant zijn, andere minder interessant. Wij zullen ons vooral richten op infosessies gericht op transport en de mogelijkheden om brandstofverbruik te reduceren. Actieve deelname sector en keteninitiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van G van Dijk BV aan initiatief. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO 2 Prestatieladder. CO2 initiatief Mourik Groot Ammers Mourik heeft een CO 2 initiatief op haar activiteiten en de keten ontwikkeld waarmee leveranciers worden gestimuleerd om CO 2 uitstoot te beperken. Mourik is voor ons een belangrijke partner. G van Dijk BV participeert actief in dit keten en sectorinitiatief op het gebied van CO2 reductie in de projectenportefeuille. Zij doen dit door middel van aantoonbare deelname in de werkgroep, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. Overige deelnemers in dit CO2 initiatief zijn: Mourik Groot Ammers BV ( 2) Van der Spek BV (1) Gebr. Van Breda BV (1) Vd Bijl & Heijerman BV (3) P&G BV (1) Huigevoort BV (1) CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 18

19 We bespreken wat wij per bedrijf doen en gedaan hebben, of het effectief en uitvoerbaar is, en welke mogelijkheden er zijn. Door met elkaar de mogelijkheden te bespreken verbreden wij onze eigen blik, krijgen wij meer inzicht in onze eigen mogelijkheden en kunnen we actief werken aan het opbouwen van duurzame samenwerkingen. Doel is gezamenlijk (in de keten) de CO2 uitstoot te reduceren, een gezonde bedrijfsvoering te houden en een duurzame samenwerking op te bouwen Notulen van de bijeenkomsten worden door Mourik Groot Ammers gemaakt en gedeeld. Duurzameleverancier.nl Samen met andere marktpartijen uit de sector (van ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan een platform van partijen die hun leveranciers actief gaan ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Wij publiceren gegevens over onze reductie op Duurzameleverancier.nl. Een aantal bijeenkomsten door Movares georganiseerd zullen voor ons interessant zijn, andere minder interessant. Wij zullen ons vooral richten op infosessies gericht op transport en de mogelijkheden om brandstofverbruik te reduceren omdat daar de grootste bron van onze CO2 uitstoot ligt. Wij zijn geïnteresseerd in mogelijkheden om onze CO2 uitstoot te reduceren binnen ons bedrijf en de medewerkers bewust te maken van hun invloed binnen en buiten de werkopdrachten. Wij informeren onze medewerkers met besparingstips om het energieverbruik binnen de privéomgeving terug te brengen door middel van posters van Greenchoice. Certificering en onderhoud Kostenpost Aantal eenheid Totaal CO2 ondersteuning extern 32 uur /jaar Certificatie 8 uur 1240 /jaar Initiatief het nieuwe rijden, het nieuwe draaien Kostenpost Aantal eenheid Totaal Inzet medewerkers 100 uur , / jaar Initiatief Mourik Kostenpost Aantal Eenheid Totaal Inzet medewerkers 50 uur per jaar 100, 5.000, Diversen 1.000, Onderzoek n.v.t. Totaal / jaar Colofon auteur(s) G van Dijk kenmerk Sector en keteninitiatieven datum versie 1.0 status Definitief CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 19

20 3.C.1 communicatiebericht Versie 4, maart 2016 G van Dijk BV update CO2 reductie resultaten: we gaan verder! Sinds juli 2015 zijn wij door C+ Certificatie gecertificeerd op de CO2 ladder niveau 3, versie 2.2. Zoals ook in het vorige bericht dachten wij goed bezig te zijn, en realistische doelen gesteld te hebben. Begin 2016 hebben wij het jaar 2015 kunnen inventariseren en analyseren en komen tot de conclusie dat we onze doelstellingen moeten aanpassen. Nu is dat geen slecht nieuws; opnieuw blijkt dat door de combinatie van de maatregelen die al ingevoerd zijn, en met name de betrokkenheid van onze medewerkers in het bewuster omgaan met het brandstofverbruik, de resultaten op CO2 reductie al verder zijn dan wij vooraf berekend hebben! Na een aantal jaren waarin de opdrachten binnen de branche terugliepen kennen we nu weer een toenemende vraag, wat direct van invloed is op ons brandstofverbruik en dus op onze CO2-uitstoot. 99% van onze uitstoot komt uit brandstofverbruik en het continueren van de doelstelling zou de continuïteit van onze organisatie in gevaar kunnen brengen. Deze zijn alleen te realiseren wanneer we bedrijfsmiddelen stilzetten. We hebben besloten onze doelstelling en meetmethode op brandstofverbruik aan te passen aan de informatie die we nu hebben; de doelstelling op brandstofverbruik is gekoppeld aan de omzet en daaruit blijkt dat wij met een omzetstijging een lager percentage CO2 per euro omzet hebben gerealiseerd. De reductiedoelstelling 2020 is in percentage ongewijzigd en ook omzet gerelateerd gemaakt. Scope 1 & 2 doelstellingen G. van Dijk BV * G van Dijk wil in scope 1 in 2016 ten opzichte van % minder CO2 per miljoen omzet uitstoten. G van Dijk wil in 2020 ten opzichte van % minder CO2 per miljoen omzet uitstoten. *De conversiefactoren zijn aangepast in versie 3.0 van de CO2 ladder; de doelstellingen worden mogelijk herzien. Energiefactor Ref. jaar T.o.v. Target * 2015 Target gerealiseerd t.o.v T.o.v Target 2016 Target T.o.v. 2020* 2013 Gas ,78% ,78% 39,88% ,33% Lease auto s 0 Bedrijfsmiddelen ,28% ,86% -10,09% ton co2 per mjn omzet - 9% tov % tov % tov 2013 doelstelling gewijzigd Grijze stroom 3 3 0,00% ,00% 100,00% 0 0 Groene stroom ,00% 100,00% Totaal ,40% ,58% -8,44% 25,00% 25,00% Onze opdrachtgevers werken mee door, onder andere, andere beladingsrichtlijnen te hanteren. En gestimuleerd door gesprekken met andere onderaannemers in het CO2 overleg van Mourik Groot Ammers kunnen wij gezamenlijk meerdere reductiemogelijkheden proberen en analyseren. We bespreken of het effectief en uitvoerbaar is, en welke resultaten het kan geven om gezamenlijk de CO2 uitstoot van onze activiteiten te reduceren. Wat goed werkt bij een van de leden kan ook ons helpen in de bedrijfsvoering. De grootste reductie wordt in het begin van het traject gerealiseerd, de komende jaren zal het naar verwachting met steeds kleinere stapjes gaan. We moeten en zullen ons blijven inspannen! Door de combinatie van groene stroom met ons lage elektriciteitsverbruik hebben we de maximale CO2-reductie bereikt in versie 2.2. Verder terugbrengen van het verbruik levert ons voornamelijk besparing in de onkosten op. En dat is natuurlijk altijd goed! Individuele bijdrage De eerste ervaringen met het rijden met de nieuwe brandstof zijn positief en we hebben besloten door te gaan. Brandstofbesparingen kunnen vooral gerealiseerd worden als we goed gebruik maken van de start/stop functie bij het stationair draaien en het aanpassen van de toeren aan het soort werk. Ook de juiste bandenspanning, het nieuwe rijden en het nieuwe draaien toepassen en bewust bezig zijn van de omgeving tijdens het werk zijn van invloed. We waarderen ideeën van onze medewerkers om ons brandstofverbruik en de CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen. CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 20

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 2.1 Datum: 22-06-2016 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting voor de website Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Samenvatting voor de website Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Samenvatting voor de website Handboek CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 1 Inleiding In dit document zijn de relevante delen verzameld van het CO2 prestatieladder handboek

Nadere informatie

CO 2 management plan. Van der Horst Holding N.V. Autorisatiedatum: dd-mm-jjjj Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 management plan. Van der Horst Holding N.V. Autorisatiedatum: dd-mm-jjjj Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Van der Horst Holding N.V. Auteur: M. Willemsen Autorisatiedatum: dd-mm-jjjj Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform de CO2-prestatieladder 3.0

Sector- en keteninitiatieven Conform de CO2-prestatieladder 3.0 Sector- en keteninitiatieven Conform de CO2-prestatieladder 3.0 1.D.1 & 3.D.1 & 3.D.2 Sector- en keteninitiatieven 1! /! 6 Inleiding Vanuit de CO2 Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector-

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

[2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem]

[2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem] 2015 [2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. CO2 prestatieladder 3.0 Conform niveau 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven ETI BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 16-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INVENTARISATIE SECTOR-

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Daalin B.V. Auteur: M.E. Kloos en A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 17-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor Rijssen 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Energie meetplan

Energie meetplan Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de -prestatieladder 3.0 3.B.2_2 Energie meetplan 2016-2018.2016-10 1/6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 voor een middelgroot bedrijf.

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 voor een middelgroot bedrijf. Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 voor een middelgroot bedrijf. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 3.2.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Daalin B.V. Auteur: A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 26-06-2017 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Huiberts BV. Energie meetplan 2013-2017 (3.B.2_2) Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Energie meetplan 2013-2017 (3.B.2_2) Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Energie meetplan 2013-2017 (3.B.2_2) Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging A 4 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 5 3.2. Vestiging B 3.3. Werkplaats

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 Kantoor

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 Maastricht, 25-03-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015

REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

REVIEW CO 2 -REDUCTIESYSTEEM 3 e en 4 e KWARTAAL 2014 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

REVIEW CO 2 -REDUCTIESYSTEEM 3 e en 4 e KWARTAAL 2014 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. REVIEW CO 2 -REDUCTIESYSTEEM 3 e en 4 e KWARTAAL 2014 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie 150416 Status Definitief Relatie ladder 2.A.2-1 Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 2.3. Overige bevindingen 3 2.4. Corrigerende maatregelen 3 3 Invalshoek

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2021

Energie meetplan 2015-2021 Energie meetplan 2015-2021 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 6 4.2. Monitoring

Nadere informatie

CO2 managementplan. Thales Transportation Systems

CO2 managementplan. Thales Transportation Systems CO2 managementplan Thales Transportation Systems Auteur: Margriet de Jong, Marcel Kuipers Versie: 2.0 Datum: 24 03 2016 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1 Inhoud

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder Inleiding 2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder Inleiding 2 Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1 Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2015 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2015 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Doelstelling... 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven... 4 3 Rapportage management overleg...

Nadere informatie

Review CO2-reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Review CO2-reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Review CO2-reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 Energie meetplan -2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Middenweg Noordeloos 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2020

Energie meetplan 2015-2020 Energie meetplan 2015-2020 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.B.2_2 Energie Meetplan 2015-2020 Datum 12-03-2015 Versie 1.0 Status Definitef Inhoudsopgave

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017

Energie meetplan 2013-2017 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Van der Horst 5 3.2. Vestiging Tedab 6

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 3.B.2_2 VERSIE: 01 02/05/2013

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 3.B.2_2 VERSIE: 01 02/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 3.B.2_2 VERSIE: 01 02/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 215-217 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 3.1. 4 Vestiging A 3.2. 6 Vestiging B 6 6 3.3. 7 Werkplaats

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Vergelijking met sectorgenoten 3. 2 Doelstelling Visie TBI Doelstelling scope Doelstelling scope 2 4

Inhoud. 1 Inleiding Vergelijking met sectorgenoten 3. 2 Doelstelling Visie TBI Doelstelling scope Doelstelling scope 2 4 2 van 10 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Vergelijking met sectorgenoten 3 2 Doelstelling 4 2.1 Visie TBI 4 2.2 Doelstelling scope 1 4 2.3 Doelstelling scope 2 4 3 Voortgang doelstellingen 5 3.1 Scope 1 5 3.1.1

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Energie meetplan. Project GOLVO Noord-Nederland 2013-2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan. Project GOLVO Noord-Nederland 2013-2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan Project GOLVO Noord-Nederland 2013-2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Gegevens t.b.v. CO

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. Pagina: 1 van 5 Projectnaam, project 1: Groot onderhoud openbare ruimte Noord Oost Opdrachtgever : Organisatie (bedrijf): Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Nadere informatie