IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! IS BIG DATA NOU ECHT ZO N BIG DEAL?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! IS BIG DATA NOU ECHT ZO N BIG DEAL?"

Transcriptie

1 IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! IS BIG DATA NOU ECHT ZO N BIG DEAL?

2 2 IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! Big Data is hot en staat bovenaan de directieagenda. Dat komt vooral omdat de toepassingsmogelijkheden van de explosief groeiende data-berg grenzeloos lijken te zijn. Maar is dat wel zo? Wat kun je nou eigenlijk met al die data, die we vooral verzamelen van internet en social media? Big Data is ongestructureerd, dat is een onderscheidend kenmerk. Belangrijke vraag is hoe je die data omzet in Smart Data met aantoonbare toegevoegde waarde voor het ondernemings- en marketingbeleid. En welke stappen kun je het beste zetten om de nu al bekende valkuilen te omzeilen? In deze whitepaper geven wij vanuit Cmotions onze visie op de toepassing van Big Data binnen Fact Based Marketing. IS BIG DATA NOU ECHT ZO N BIG DEAL? Iedere dag bellen, chippen, pinnen, surfen en en we met z n allen wat af. Allemaal handelingen die data opleveren over individuen en hun gedrag. Door de digitalisering van de maatschappij wordt steeds meer van die data (on)bewust opgeslagen via smartphones, navigatiesystemen, OV-chipkaarten, pinbetalingen, websitebezoeken, callcentra, social media en . Inmiddels explodeert de hoeveelheid data die bedrijven kunnen opslaan over hun klanten, leveranciers en processen. En het is nog maar de vraag of het einde hiervan al in zicht is. Sinds de introductie van de term Big Data wordt Big Data gezien als een enorme big deal. Iedereen heeft er de mond vol van. Het begrip heeft zich als een olievlek verspreid en is een hype geworden. Met als gevolg dat allerlei partijen de term terecht en onterecht gebruiken. Op deze manier dreigt Big Data een containerbegrip te worden. We zijn de eerste om te erkennen dat er veel spraakverwarring is over de term Big Data. Wat wil je ook met zo n naam: het begrip suggereert dat het alleen zou gaan om Veel Data. Zo werd in een recente studie onder IT-managers al door 36% aangegeven dat zij Big Data-projecten hebben lopen. Op de vraag aan deze Big Datagebruikers hoe zij die data dan opslaan, gaf 56% aan dit te doen in een relationele database. Maar een belangrijk kenmerk van Big Data is juist dat deze niet in de traditionele database-omgevingen zijn onder te brengen. Dus ook niet in een relationele database. Bovendien suggereert de term Big Data ten onrechte dat er ook zoiets zou zijn als Small Data. Hierbij wordt dan direct gedacht aan kleinere hoeveelheden data. Dat is echter niet de essentie. Big Data onderscheidt zich vooral van niet-big Data omdat Big Data zich niet conformeert aan de gangbare technieken voor databaseopslag, -verwerking en analyse. Er wordt wel eens gefluisterd dat de makers van Big Data-tools, zoals Hadoop en NoSql, de term hebben bedacht om zo hun producten te kunnen verkopen. Wij vinden dat hier de vuistregel geldt dat IT een middel moet zijn en geen doel op zichzelf!

3 3 De 3 V S: VOLUME, VARIETY EN VELOCITY De term Big Data wordt gekoppeld aan 3 V s: Volume, Variety en Velocity. Als eerste gaat het dus inderdaad om enorm grote hoeveelheden data. Het gaat dan om volumes die de grootte van het vermogen van de gangbare database tools te boven gaat. We hebben het over datahoeveelheden groter dan een bepaald aantal petabytes, waarbij 1 petabyte gelijk is aan 1 miljoen gigabyte. Het is echter een dynamisch concept, dat met de technologie meegroeit. Iets dat nu Big Data wordt genoemd is over 1 jaar al geen Big Data meer. Daarnaast verschilt de definitie van Big Data tussen sectoren. Een dataset die in de ene sector als Big Data wordt bestempeld, wordt in een andere sector juist als klein aangemerkt. Big Data is, als het alleen om volume gaat, dus een arbitraire term. Vandaar dat we de V s van Variety en Velocity nodig hebben om Big Data te beschrijven. Sommigen voegen daar nog meer V s aan toe, zoals Veracity en Volatility. Big Data gaat ook over de variëteit in data. Deze variëteit is grofweg in te delen in gestructureerde en ongestructureerde data. Gestructureerde data is alle informatie die in databases kan worden opgeslagen. Het gaat meestal om opsommingen van kenmerken, zoals transacties, bestellingen, productgebruik, contractgegevens, leeftijd, geslacht, geboorte plaats, et cetera. Big Data is echter ongestructureerd. Ongestructureerde informatie is informatie die in documenten en document-managementsystemen en op internet wordt opgeslagen. Vaak zijn dit teksten waarin een onderwerp wordt uitgelegd of toegelicht. Bijvoorbeeld brieven, tekeningen, rapporten (bijvoorbeeld jaarverslagen in KvK) of memo s. Maar ook video s, geluidsfragmenten, et cetera. Voor marketing zijn vooral social media en callcentra belangrijke bronnen van Big Data. De uitdaging van de hedendaagse datawereld is de snelheid waarmee data gegeneerd wordt, vaak ook nog (near) real time. Een goed voorbeeld van deze high-velocity data zijn social media data of GSM data. De locatiedata van mobiele telefoons kunnen worden ingezet om te voorspellen hoeveel personen er afkomen op een bepaald evenement. Hierdoor kan er real time worden ingespeeld op het aantal bezoekers door op te schalen of juist af te schalen. PLUS DE V S VAN VOLATILITY EN VERACITY Soms wordt in het verlengde van velocity ook gesproken over volatility. Dit heeft betrekking op de snelheid waarmee de waarden van opgeslagen gegevens in een bepaalde tijds periode veranderen. Wanneer de volatility hoog is, veranderen deze gegevens snel. Hierdoor zijn voorspellende modellen die gebaseerd zijn op deze snel verouderende data, ook snel verouderd. Bij hergebruik van deze gegevens moet dus rekening worden gehouden met de houdbaarheidsdatum. Als vierde (of vijfde) V wordt nogal eens het begrip veracity toegevoegd. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de opgeslagen data en om de afwezigheid van bias, ruis en abnormaliteiten in de data. Soms wordt in dit verband ook het begrip Validity genoemd. Dit heeft betrekking op de mate waarin de data daadwerkelijk meet wat ze geacht wordt te meten binnen het desbetreffende domein. Om de term Big Data in een definitie te vatten sluit de volgende het best aan op dit begrip (bron: TechTarget 2012): Big data is a general term used to describe the voluminous amount of unstructured and semi-structured data a company creates -- data that would take too much time and cost too much money to load into a relational database for analysis. Although Big data doesn t refer to any specific quantity, the term is often used when speaking about petabytes and exabytes of data.

4 4 GOEDE BIG DATA IS GOUD WAARD! Het verzamelen van Big Data kan veel waarde opleveren voor de overheid en het bedrijfsleven. Voorwaarde is dan wel dat het opgevolgd wordt door adequate analyses. Binnen het marketingdomein kun je bijvoorbeeld denken aan het ondersteunen en/of het vervangen van menselijke besluitvorming door geautomatiseerde kennissystemen. Zie bijvoorbeeld de groei van het gebruik van cross channel campagne management systemen. Andere toepassingen zijn real time analyses op Social Media Data en op Call Centre Data, zodat een bedrijf zo nodig snel en adequaat kan reageren. Maar Big Data daagt ook uit om out of the box te denken en schept de mogelijkheid voor geheel nieuwe business modellen. Daar voegt de opkomst van real time location data nog een extra dimensie aan toe. Big Data is dus ook in te zetten om sneller en relevanter in te spelen op de wensen van de individuele consument. Hier komen we op het terrein van Fact Based Marketing. FACT BASED MARKETING EN Z N MAATJE SMART DATA Als we het hebben over Fact Based Marketing, de economische en sociale omgeving, nieuwe dan hebben we het over het afleiden van ontwikkelingen, et cetera. De kennis komt binnen hoogwaardige informatie uit relevante data het bedrijf beschikbaar middels rapportages en en deze omzetten in kennis die besluitvorming (statistische) analyses ten behoeve van onder steunt en mogelijk maakt. Dat is het basisprincipe bij Fact Based Marketing. Hieraan ten beslissingen. Het totale kennisgebied van Fact strategische, tactische en operationele marketing grondslag ligt toegepaste data, die we ook wel Based Marketing delen we op in een viertal Smart Data noemen. Smart data kan gaan over kerndomeinen: klanten, prospects, de markt, de concurrentie, Het continu meten en verbeteren van de klantbeleving tegen aanvaardbare kosten AMBITIE Het optimaal benutten van systematisch verzamelde klantdata METEN KLANTBELEVING OPTIMALISATIE KLANTKENNIS DOEL KLANTINTERACTIE KLANTWAARDE Het toepassen van een gedifferentieerde klantbenadering op basis van klantkennis DOEN STRATEGIE Het planmatig ontwikkelen van een hogere financiële klantwaarde

5 5 Laten we even inzoomen op een van deze kerndomeinen, namelijk klantkennis. Je kunt je afvragen hoe de toepassing van klantkennis tot uiting komt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling en uitvoering van een gedifferentieerde klantcontactstrategie. De uitdaging van Fact Based Marketing is dan om te komen tot meer relevantie voor de klanten of prospects die je wilt bedienen. Met als doel om de klantbeleving en de financiële klantwaarde te laten toenemen. Het heeft wel een consequentie. Klanten moeten niet als een homogene groep gezien worden, maar als individuen voor wie een product of dienst een bepaalde waarde heeft, afhankelijk van de relevantie. Daarom is het noodzakelijk om te zorgen voor een op de persoon toegesneden communicatie over de waarde van je product op het juiste moment. Dat laatste, het juiste moment, kan betekenen dat het gebruik van real time data veel waarde toevoegt. Fact Based Marketing zou daarom inzicht moeten geven op individueel klantniveau. Hoe meer informatie we hebben over een klant - en hoe meer we weten welke communicatie, product of dienstverlening gewaardeerd wordt door een klant -, hoe beter dat klantinzicht is. Uiteindelijk is het bij Fact Based Marketing het belangrijkste om de data waarover je beschikt, Big of niet Big, om te zetten in Smart Data. Daarmee bedoelen we de toepassing van deze data nadat ze is omgezet in informatie en inzichten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat van tevoren kritisch gekeken moet worden welke (vorm van) data toepasbaar is op welk kerndomein. MARKETING OMGEVING DATA INFORMATIE Input: Automatische scanning, data entry, subjectieve interpretatie Database management, bijvoorbeeld selectie, sortering, samenvatting, Rapporten productie Beslismodel; mentaal model INZICHTEN BESLISSINGEN IMPLEMENTATIE Beslissen onder onzekerheid, bijvoorbeeld modelering, communicatie, introspectie Financieel, menselijk en andere organisatie resources In potentie is Big Data een geweldige aanvulling. Door meer informatie uit Big Data bronnen te halen komen we meer te weten over de klanten en kunnen we het aanbod relevanter (= meer gepersonaliseerd) maken. We plaatsen hierbij wel een kanttekening: ondernemingen gebruiken op dit moment slechts een klein deel van hun eigen data. Een recent onderzoek wijst uit dat het om zo n 12% zou gaan. De vraag is dan gerechtvaardigd of je beter eerst kan kijken naar de onbenutte data voordat je nieuwe databronnen aanboort. Big Data heeft dus veel toepassingsmogelijkheden, althans in theorie. Maar hoe staat het met de mogelijkheden voor de marketing praktijk?

6 6 WAT BETEKENT BIG DATA VOOR FACT MARKETING? Om te kunnen bepalen wat Big Data betekent voor Fact Based Marketing voegen we nog enkele begrippen toe aan de eerder genoemde V s, namelijk: Relevantie Koppelbaarheid Criterium Toelichting Omschrijving Voorbeeld Relevantie Toepasbaar Is data toepasbaar voor de analyse taak? Koppelbaarheid Wel/niet Is koppeling mogelijk aan andere data via een klant ID? Interesses van klanten voor next best offer Klant ID, NAW, datafusie adres Het wordt echt interessant voor Fact Based Marketing is als we individuele klantgegevens kunnen verrijken of uitbreiden met Big Data. Voorwaarde daarbij is dat we de data kunnen koppelen op individueel niveau, bijvoorbeeld met Social Media Data. Daar gaan we hieronder dieper op in. Maar het is ook mogelijk om Big Data in te zetten zonder individuele koppeling. Globaal kun je denken aan de volgende toepassingen: 1. Tijd georiënteerd gebruik van data Voorbeelden hiervan zijn real time fraude detectie en online scoring. Bij het laatste wordt tijdens het websitebezoek op basis van het klantprofiel en het klikgedrag de inhoud van wat de klant te zien krijgt bepaald. Andere voorbeelden zijn het doen van real time sentiment analyses op Social Media of op Call Centra Data. 2. Analyse van data op klant ID niveau Voorbeelden hiervan zijn basket analyses, churnpreventie, maatwerk communicatie en aanbod next best offer op basis van klantgedrag. 3. Klant(ID)data direct inzetbaar voor communicatie en marketingacties Voorbeelden hiervan zijn locatie gestuurde communicatie (via de mobiele telefoon) en real time interactie (bijvoorbeeld via de website of via het callcenter). 4. Analyse van data op een ander analyse/interactie niveau maar wel met klant ID. Voorbeelden hiervan zijn proces data mining en social netwerk analyses. 5. Data op individueel consumentniveau (met of zonder klant ID). Voorbeelden hiervan zijn aanbevelingen, sentiment analyse met behulp van webdata, positie van merken en producten t.o.v. concurrenten en de identificatie van zogenaamde customer journey s. 6. Clickstream analyses Voorbeelden hiervan zijn koppeling en verrijking met al bestaande klant gegevens, Verhoging website ergonomie en reductie uitval. 7. Sociale netwerk analyse Vraag hier is wie de spilfiguren in het netwerk zijn. Met wie hebben zij contacten en waarover? Wat is hun rol? Van welke andere netwerken maken zij deel uit (linking pin)?

7 7 SOCIAL MEDIA ARE HERE TO STAY Een belangrijke categorie Big Data in de marketing is Social Media Data. Social media hebben voet aan de grond gekregen, worden omarmd door een groot deel van het bedrijfsleven en kunnen prima naast traditionele media bestaan. Er is hier geen sprake meer van een hype: Social media are here to stay. Met de extractie van social media data van bijvoor beeld Facebook, LinkedIn, Twitter is het mogelijk de eigen klantendatabase te verrijken met hun sociale profiel en/of sociale netwerkgegevens. Dit kan via Afhankelijk van het doel van deze verrijking is het bijvoorbeeld mogelijk om ambassadeurs te identificeren. Of om segmentaties of de targeting van campagnes te verbeteren. Met een social login kunnen sociale data op een legale manier verkregen en vastgelegd worden in overeenstemming met bestaande privacy regels. Het is daarmee mogelijk om te zien welke vrienden of relaties een klant heeft, wat zij leuk vinden, welke interesses zij hebben, van welke sport, muziek of film zij houden, et cetera. WAT WEL EN WAT NIET? In de voorgaande sectie is duidelijk geworden welke analyses mogelijk en zinvol kunnen zijn. Maar welke data zijn nu geschikt voor welk bedrijf? Dit hangt geheel af van de doelstellingen van het bedrijf. Wanneer duidelijk is welke soort informatie nodig is, is het zaak om de juiste data te vinden. Zoals hieronder schematisch weergegeven: VOLUME, VARIETY, VELOCITY RELEVANTIE VOLDOENDE KWALITEIT VAN BIG DATA NAAR SMART DATA Het is dus van belang om de juiste data te gebruiken voor een goede analyse. Smart Data heeft weinig redundantie en/of ruis en is relevant en bij voorkeur volledig voor het doel. Smart data ligt daarmee aan de basis van de Fact Based Marketing praktijk.

8 8 DE WEG VAN BIG DATA Big Data kan dus waardevol zijn voor Fact Based Marketing. Het gaat dan wel om de juiste en relevante data. Hoeveelheid is daarvan een afgeleide. Om waarde toe te voegen voor beslissingen op klantniveau zullen ook de hobbels van koppelbaarheid en informatieoverlap genomen moeten worden. De vraag blijft: hoe begin je hieraan? We volgen deze stappen: MARKETINGDOELSTELLINGEN 2. DATABRONNEN 3. KOPPELEN DOELEN & DATA STORE WEB SHOW LETTER NEW ACCOUNT CAMPAIGN RESPONSES NEW CONTACT CANCELED CAMPAIGN RESPONSES QUOTE, ORDER OR OPPORTUNITY LEAD 6. RESPONS-METING 5. CAMPAGNE-UITVOERING 4. DATA ANALYSES Stap 1: het formuleren van concrete marketingdoelen, zoals bijvoorbeeld: 2014: 500 nieuwe klanten met kenmerk xyz per maand Reductie churn op ons spaarobligo van 21% naar 16% in het tweede helft van dit jaar Verhoging van de NPS-score van -12 naar +10 voor oktober 2014 Verhoging aantal actieve deelnemers aan ons klantenprogramma van 2,4 naar 2,6 miljoen in Q Stap 2: je stelt vast welke databronnen passen bij de te realiseren doelen en wat de kwaliteit en bruikbaarheid is van de data. Vervolgens verdeel je ze in logische groepen, zoals bijvoorbeeld: Soort data Attitudes Gedrag Demografie Loyaliteit Klantwaarde Voorbeelden Aantal interacties, aantal en kenmerken van de banners waarop is geklikt, welke webpagina s zijn bezocht Aantal keren dat de website is bezocht, duur van het verblijf op de website, type product dat is gekocht, kenmerken productbezit Leeftijd, postcode, Facebook-ID, -adres Deelname klantprogramma, aantal klachten, engagementscore Potentiële klantwaarde, gemiddelde aankoopbedrag

9 9 Stap 3: Daarna koppel je de databronnen aan de te realiseren doelen. Ook hier een voorbeeld: Doelstelling Attitudes Gedrag Demografie Loyaliteit Klantwaarde Acquisitie x x Churn x x x Net Promotor Score x x Loyaliteit x x x Cross Sell Ratio x x x Site-conversie x x Stap 4: de data wordt vervolgens geschikt gemaakt voor de gestelde doeleinden. Hier komt het verschil in Big en andere Data aan de orde door het gebruik van de tools die bij Big Data anders zijn. Omdat het bekend is dat bedrijven slechts zo n 12% van hun eigen data benutten voor hun marketing bevelen wij echter aan eerst deze data aan te wenden en vast te stellen hoe ver je hiermee komt. Stap 5: vervolgens worden de campagnes uitgevoerd om de gewenste marketingdoelen te realiseren. Stap 6: deze campagnes worden geëvalueerd. TOT SLOT Binnen bedrijven gaat het bij Big Data dus om enorme hoeveelheden aan ongestructureerde en semigestructureerde data, die niet via de bestaande relationele database-omgevingen te verwerken is. Binnen het Fact Based Marketing domein is het van belang relevante data om te zetten in informatie en kennis en deze effectief toe te passen. Dit noemen wij Smart Data. Big Data kan een belangrijke aanvulling zijn binnen dit domein, zeker wanneer het koppelbaar is op individueel klantniveau. Denk bijvoorbeeld maar aan de 1-op-1 koppeling van Social Media Data. Voor de toepassing van data, Big of niet, is het verstandig de te realiseren bedrijfsdoelstellingen als vertrekpunt te nemen. Het blind verzamelen van zoveel mogelijk data met het idee om daarna te onderzoeken wat hiermee mogelijk is, raden wij dus af. Het is belangrijk om eerst de strategie en doelstellingen vast te stellen en vervolgens te kijken welke analyses op welke data daaraan ondersteunend zijn. Daarbij in ogenschouw nemend welke data al beschikbaar zijn en welke informatie daarmee al verworven wordt of zou kunnen worden. Pas dan start de volgende stap van het verzamelen en vastleggen en toepassen van de relevante en kwalitatieve data, Smart Data. Dit is ook de werkwijze die Cmotions toepast. Als een van de eerste stappen in een klanttraject voeren wij een Business Audit uit waarin we alle beschikbare en te ontsluiten data qua relevantie, bruikbaarheid en kwaliteit mappen op de marketingdoelstellingen.

10 10 Big data begint in essentie met de vraag wat je er mee wilt bereiken en welke data je daar bij nodig hebt. De duurste technologie en meest geavanceerde data infrastructuur helpt dat vraagstuk niet oplossen. In die zin lijkt het wel een beetje op het gebruik van een geavanceerd autonavigatie systeem. Het kan je misschien helpen om via de kortste weg en in de minste tijd van Antwerpen naar Parijs te komen, maar je schiet er weinig mee op als je ontdekt dat je in Amsterdam had moeten zijn. Prof. Dr. Ton Kuijlen, partner Cmotions Spaceshuttle ML Amersfoort Postbus GJ Amersfoort T +31 (0) E W

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren

www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren Intelligence at the moment voor goede strategische beslissingen Big Data belooft intelligence at the moment:

Nadere informatie

Michael Christianen. Vakdag Dialogue & Digital Marketing Rotterdam, 7 oktober 2010. Een roadmap voor personalisatie van de klant-interactie

Michael Christianen. Vakdag Dialogue & Digital Marketing Rotterdam, 7 oktober 2010. Een roadmap voor personalisatie van de klant-interactie Michael Christianen Vakdag Dialogue & Digital Marketing Rotterdam, 7 oktober 2010 Een roadmap voor personalisatie van de klant-interactie Welke rol gaat personalisatie spelen in de interactie tussen klant

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Datadriven marketing in Automotive

Datadriven marketing in Automotive #remarketingevent Datadriven marketing in Automotive Frank de Beun Managing Partner EDM Almere, 25 maart 2014 Agenda The age of the customer Database Marketing Creatieve selecties Praktische tips Concurrentie

Nadere informatie

Big data zijn een verrijking voor de omgevingsanalyse

Big data zijn een verrijking voor de omgevingsanalyse Big data zijn een verrijking voor de omgevingsanalyse 18 Puk Witte en Sandra Beekhoven Big data gebruiken bij uw strategiebepaling Steeds meer bedrijven en organisaties houden vele gegevens bij en gebruiken

Nadere informatie

Customer Communication Management

Customer Communication Management Customer Communication Management Eric Roubos Business Development Manager Media Alliantie / CMBO / GTSC bijeenkomst Big Data in marketing en media 22 mei 2014 1 Iedereen is uniek Ieder contact is uniek

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. "Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar" DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN CRM QUICKSCAN In 1 dag een analyse van je huidige en gewenste situatie op het gebied van customer relationship management Met heldere aanbevelingen om praktisch aan de slag te gaan ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL

Nadere informatie

Actionable Social CRM & Big Data

Actionable Social CRM & Big Data Actionable Social CRM & Big Data Geef uw klanten een gezicht en stem! Underlined 1 Underlined Co-Creatie Creatie 2013 Samen innoveren! Doel: Leer met elkaar nieuwe technieken om big data analyses te doen

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

WELCOME! The Brown Paper Company

WELCOME! The Brown Paper Company WELCOME! The Brown Paper Company Commercial Automation: De commerciële revolutie? The Brown Paper Company De Sales revolution: transformatie? Huidig SaaS Focus Sales Centric Customer Centric product push

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

THE ONE ID RIGHT DATA MAKES GREAT MARKETING POWERED BY EMAIL-BROKERS 2015

THE ONE ID RIGHT DATA MAKES GREAT MARKETING POWERED BY EMAIL-BROKERS 2015 THE ONE ID WAT WILT U WETEN? HIER Wie zijn uw (potentiële) klanten? Wat doen ze? Wat vinden ze leuk? Wat zijn hun interesses en passies? Waar zijn ze? Wat zeggen ze? HIER HIER HIER IN 2015 ZIJN KLANTEN

Nadere informatie

Chris van Vleuten. Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats

Chris van Vleuten. Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats WELKOM Chris van Vleuten Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats Ondernemer sinds 1995 TREND IMPACT Holland by Drone DIGITAL

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Big Data en het CBS. Enkele voorbeelden. Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk

Big Data en het CBS. Enkele voorbeelden. Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk Big Data en het CBS Enkele voorbeelden Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk Overzicht Wat is Big Data? Definitie en eigenschappen Relatie tot de statistiek Waarom?

Nadere informatie

Online strategie van de ANWB: persoonlijk en relevant, altijd en overal Jeroen Bouwmeester Sr. Business Consultant GX Software

Online strategie van de ANWB: persoonlijk en relevant, altijd en overal Jeroen Bouwmeester Sr. Business Consultant GX Software Online strategie van de ANWB: persoonlijk en relevant, altijd en overal Jeroen Bouwmeester Sr. Business Consultant GX Software 19 mei 2016 2 ANWB: sinds 1883 4,3 mln leden 430.000 partner/jongerenleden

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Customer Journey optimalisatie bij Florius Noortje Krakers, Marc Borgers

Customer Journey optimalisatie bij Florius Noortje Krakers, Marc Borgers Customer Journey optimalisatie bij Florius Noortje Krakers, Marc Borgers Titel van de presentatie Florius Facts & Figures - Ontstaan uit Bouwfonds - Meerdere merken, oa. Direktbank, MNF bank, Reaal, Woonnext.

Nadere informatie

The best of both worlds D O O R J E R O E N L I J Z E N G A EN E M I E L H E I N S B R O E K

The best of both worlds D O O R J E R O E N L I J Z E N G A EN E M I E L H E I N S B R O E K The best of both worlds D O O R J E R O E N L I J Z E N G A EN E M I E L H E I N S B R O E K Het nieuwe toverwoord: Datascience Using automated methods to analyze massive amounts of data and to extract

Nadere informatie

HOSPITALITY STARTS WITH CUSTOMER INSIGHTS

HOSPITALITY STARTS WITH CUSTOMER INSIGHTS HOSPITALITY STARTS WITH CUSTOMER INSIGHTS OP DE AGENDA BILDERBERG DE UITDAGING DE AANPAK DE OPLOSSING DE CASES DE LEARNINGS ONZE HOTELS 17 hotels in Nederland 1.695 kamers 233 vergaderruimtes 5 officiële

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie. Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013

De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie. Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013 De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013 Customer & Prospects What do they want? Are you listening 365, 24/7? Are you pushing the right

Nadere informatie

VIATA nieuwe generatie online apotheek

VIATA nieuwe generatie online apotheek VIATA nieuwe generatie online apotheek Live sinds april 2014 10 FTE s 1200 nieuwe klanten elke week 5 lokale websites Levering in heel Europa 30.000 producten Vezorgingsproducten Voedingssupplementen Geneesmiddelen

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Ongestructureerde data

Ongestructureerde data Ongestructureerde data Hoe laten we de krachten daaruit los? Prof. dr. Jaap E. Wieringa Rapport RUGCIC-2016-01 ISBN 978-90-367-9021-5 CIC 2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Pagina 3 Wat zijn ongestructureerde

Nadere informatie

Scoren met innovatief klantonderzoek

Scoren met innovatief klantonderzoek Scoren met innovatief klantonderzoek Marcel Joosten E-commerce Director @marcel Centralpoint.nl is de grootste zakelijke online ICT leverancier Omzet 100 miljoen euro ex btw 65 man/vrouw Key figures Vestiging

Nadere informatie

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes.

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. OptimusAd OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. Wij zijn uw partner als het gaat om online adverteren en zorgen ervoor dat uw boodschap op de juiste

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

DEFINITIE BIG DATA VAN GARTNER OVER PUUR DATA

DEFINITIE BIG DATA VAN GARTNER OVER PUUR DATA 2 OVER PUUR DATA Puur Data is specialist op het gebied van next generation Big Data Analytics solutions. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een strategie omtrent big data: wat wilt u bereiken en

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

DE ROL VAN APPS IN DE CUSTOMER JOURNEY

DE ROL VAN APPS IN DE CUSTOMER JOURNEY DE ROL VAN APPS IN DE CUSTOMER JOURNEY Agenda App snelst groeiende kanaal Persoonlijk maar anoniem 65% churn De klant centraal Online engagement individuele profilering en interactie 4 stappen: Inzichten,

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Toekomst van Sales. 18 mei 2017

Toekomst van Sales. 18 mei 2017 Toekomst van Sales 1 WELKOM Robert Hamminga robert.hamminga@redfoxblue.nl 0031-619228708 2 UW TEAM OPDRACHT ZWARTE STIFT 1. Teken een organigram normale old school verkooporganisatie 2. Teken een normale

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Minor Data Science (NIOC april)

Minor Data Science (NIOC april) Minor Data Science 2015-2016 (NIOC 2015-23 april) Tony Busker, Jan Kroon en Sunil Choenni (Instituut voor Communicatie, Media- en Informatietechnologie, Hoegeschool Rotterdam) Sunil Choenni en Mortaza

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile. Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006

Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile. Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006 Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006 De vraag: Hoe? bedien je met zo n 2000 medewerkers in een zeer competitieve

Nadere informatie

Customer Journey Ervaar de emotie van uw klanten en verbeter gericht hun ervaringen

Customer Journey Ervaar de emotie van uw klanten en verbeter gericht hun ervaringen 27 mei 2009 Customer Journey Ervaar de emotie van uw klanten en verbeter gericht hun ervaringen 2008 TNO Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Big Data bij de Rabobank

Big Data bij de Rabobank Big Data bij de Rabobank NGI, 17 januari 2013 Hilde van Hulten Rabobank Nederland Programma 20:30 20:40 21:10 21.20 21:30 Aanpak Cases Mobiel Bankieren Financiële Logistiek GEA aanvallen Social Mining

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties Agenda Roel Assies Ton van der Zandt Introductie 030 6866920 / 06-23361457 CRM in dealer- en franchise organisaties Historie & Profiel ilionx Group Nederlands bedrijf ilionx is onafhankelijk en autonoom

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Het opbouwen van een centraal klantbeeld

Het opbouwen van een centraal klantbeeld Het opbouwen van een centraal klantbeeld Concurrentievoordeel met CRM Veel CRM implementaties zijn gericht op interne efficiency, waarbij de nadruk ligt op het invoeren en bijhouden van data om een centraal

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers - Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren - Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag - Ondersteunen nieuw winkelgedrag door ondernemers, in de winkel, op internet en

Nadere informatie

Big Data bij de Rabobank

Big Data bij de Rabobank Big Data bij de Rabobank Platform Klantgericht Ondernemen, 19 sept 2012 Marcel Kuil en Hilde van Hulten Onderwerpen Big Data bij Rabobank; Wat en waarom? Roadmap Aanleiding Doelstelling Aanpak Inrichting

Nadere informatie

Marketing Automation. Tips voor starters

Marketing Automation. Tips voor starters Marketing Automation Tips voor starters Zodra we starten met Marketing Automation, opent er zich een wereld van nieuwe marketing en verkoop mogelijkheden. Marketing automation biedt meer mogelijkheden

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Digitale marketing: kansen en mogelijkheden

Digitale marketing: kansen en mogelijkheden Digitale marketing: kansen en mogelijkheden Oskar van Straaten Agradi partner: Hoe digitale marketing de wereld verandert De kansen en de mogelijkheden Oskar van Straaten oprichter & directeur Agradi AgriMarketing

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

Samen met Hogeschool Rotterdam?

Samen met Hogeschool Rotterdam? 1 Kennismaking 2 Samen met Hogeschool Rotterdam? 3 4 Waar ben ik enthousiast over? (Big) data analytics 5 1. Heeft u last van fouten in klantdata? 2. Wat zijn de gevolgen in omzet en kosten bij 1% data

Nadere informatie

Website Personalisatie. Onze missie is de beleving van een typisch apotheekbezoek online te overtreffen Gianni de Gaspari Co-Founder Viata

Website Personalisatie. Onze missie is de beleving van een typisch apotheekbezoek online te overtreffen Gianni de Gaspari Co-Founder Viata Website Personalisatie Onze missie is de beleving van een typisch apotheekbezoek online te overtreffen Gianni de Gaspari Co-Founder Viata ACHTERGROND Viata is een online apotheek met een duidelijke visie:

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 DATA-AQUILAE Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 Ad Steenbakkers a.steenbakkers@data-aquilae.nl Begrippenkader Open, Big, Linked Data Wereld van

Nadere informatie

Behavioral Targeting Klantspecifieke aanbiedingen op het juiste moment

Behavioral Targeting Klantspecifieke aanbiedingen op het juiste moment Behavioral Targeting Klantspecifieke aanbiedingen op het juiste moment Dr. J. van Doorn Prof. Dr. J.C. Hoekstra Drs. Beate van Dongen (VODW) Drs. Haiko Krumm (VODW) Met medewerking van VODW Marketing,

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Terugblik op ruim 4 jaar omnichannel

Terugblik op ruim 4 jaar omnichannel Terugblik op ruim 4 jaar omnichannel personalisatie Iwan Banens, ANWB GX Connect 12 Oktober 2017 2 Sinds 2005 @ANWB Iwan Banens Manager Customer Experience & Service Innovatie, ANWB Retail Wegenwacht hulpverleningen:

Nadere informatie

Social media strategie en implementatie! Maurice Beerthuyzen / @maurisico! Online Dialogue Donderdag, 31 maart 2011, Utrecht!

Social media strategie en implementatie! Maurice Beerthuyzen / @maurisico! Online Dialogue Donderdag, 31 maart 2011, Utrecht! ! / @maurisico! Online Dialogue Donderdag,, Utrecht! Hoe integreer je social media binnen je bedrijf?! Resultaat in zes stappen! De vraag! is niet langer OF we gaan deelnemen aan social media, maar HOE

Nadere informatie