Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling"

Transcriptie

1 Personeelbeleid NOVEMBER 2011 EN G A G E M E N T Flexibele betrokkenheid 20 Aukje Nauta Ideeën komen niet meer alleen van vaste medewerkers, maar ook van buiten. 28 Christel van der Meijs Na de overname door Dong Energy was het pionieren met hr. 34 Warme belangstelling Duidelijker aanleiding en ruimte voor verandering scheppen grotere betrokkenheid.

2 loyaliteit Ziet u een 50-plusser of een loyale collega? Bij de Jumbo zagen ze betrokkenheid en nauwkeurigheid. Dankzij Jaap heeft nu zijn hele team oog voor detail. De groenteafdeling is een feest voor de klanten. En daar zijn ze bij de Jumbo elke dag weer blij mee. Een loyale medewerker als Jaap is goud waard. Ook voor uw bedrijf. Daarom is het deze maand bij UWV actiemaand 50-plus. Jaap heeft al een baan, maar wilt u een medewerker als Jaap in dienst nemen? Ga dan naar uwv.nl/50plus voor andere ervaren kandidaten en voor aantrekkelijke regelingen.

3 Column Personeelbeleid Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (47e jaargang, nr. 11) Personeelbeleid verschijnt 10 keer per jaar. Hoofdredacteur Henk Vlaming Eindredacteur Michèle Zwarts Redactieadres Het Nederlands Redactie Instituut Veldweg CV Bussum t e Redactieadviesraad Gerrien Anbeek Theo Borgert Paul Boselie Erwin Deyaert Chiel van de Heide Henk Leisink Johan Lourens Jan Willem Rossing José Vosbergen Harry Westerveld Medewerkers Jolien Alberdingk Thijm Meike van der Valk Jacco van den Berg Barbara van Eck-Blok Eunice Coli Daniel Sternfield Loek Wijchers Fotografie Dreamstime Wiebe Kiestra Bram de Hollander Ontwerp Twin Media bv, Culemborg Vormgeving DeltaHage grafische dienstverlening Henk Bijmans, Willem Zellenrath Druk Drukkerij Ten Brink, Meppel Abonnementenservice Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag t f e Abonnementsprijs: 179,- excl. btw en incl. verzendkosten. Buitenland: 209,- excl. btw en incl. verzendkosten. Studenten: 69,50 excl. btw en incl. verzendkosten. Losse nummers: 19,- excl. btw. Abonnementen kunnen per maand ingaan; beëindiging uitsluitend schriftelijk uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd. NVP-leden ontvangen Personeelbeleid automatisch. De beëindiging van een lidmaatschap moet eveneens schriftelijk (per post of per ) geschieden, vóór 1 december, bij het landelijk bureau NVP (Postbus 70, 3430 AB Nieuwegein, Advertenties Mooijman Media- en Projectmanagement Peter Mooijman en Gusta Buter t e Uitgever Sdu Uitgevers Harry Schram t e Ten behoeve van visueel gehandicapten is Personeelbeleid ook beschikbaar op andere wijze, verzorgd door de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken te Grave (t ). Nederlandse Vereniging voor Personeelmanagement & Organisatieontwikkeling Het overnemen van artikelen is mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever. issn Zijlijn Dezer dagen vraag ik mij wel eens af of mijn vader vroeger ooit pensioenpremie heeft afgedragen en of hij pensioen kreeg. Hij was boer, ondernemer dus, die hoeven geen pensioenpremies af te dragen. Maar ik sluit niet uit dat de regelgeving vroeger anders was. Mijn vader is geboren in 1912, dus ergens in zijn werkzame leven werd ons pensioensysteem in elkaar geschroefd. Bij dit soort feitjes gaan mensen altijd gapen. Je hoeft maar over pensioen te beginnen, en zelfs een hiphopper die stijf staat van de pillen valt nog in slaap. Op de redactie hebben we wel eens wat geschreven over pensioenen, maar het waren de minst gelezen verhalen. Let nou op, want het pensioen is reuze belangrijk voor iedereen, zo was de teneur van menig verhaal. Niemand die wilde luisteren, zelfs de meeste p&o ers niet. Pensioen had tientallen jaren dezelfde status als leidingwater: het is er gewoon, dus dorst is onzin. In een paar maanden is het beeld helemaal omgeslagen. Nu heeft het pensioen de status van leidingwater in een ontwikkelingsland: wees maar blij als er iets uit de kraan komt. Opeens is het de katalysator van onze onzekerheid over de orkaan die raakt en die onze welvaartsstaat omver kan blazen. De vraag is welke sociale voorzieningen straks nog overeind staan. Misschien valt het mee, maar het vertrouwen is niet langer onbegrensd. Voor hr betekent dit nogal wat. Veel hr-beleid bouwde voort op allerlei zekerheden zoals kinderopvang, pensioen, hypotheekrenteaftrek en een soepele arbeidsmarkt. Maar drie keer raden bij wie werknemers straks hun hand ophouden als deze voorzieningen ongewis zijn? Precies, bij de werkgever. Ik voorspel gouden tijden voor vakbonden. De barricaden worden uit het vet gehaald als angst en vrees greep krijgen op de samenleving. Saai zal het in ieder geval niet worden de komende jaren. Als ik p&o er was, zou ik als de drommel gaan kijken welke elementen in mijn hr-beleid crisisproof zijn. Maar ik ben redacteur, dus ik heb gemakkelijk praten. Ik hoef alleen maar te roepen vanaf de zijlijn. Ik hoop dat er iemand luistert. Henk Vlaming, hoofdredacteur Personeelbeleid personeelbeleid november

4 De werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2011 geldt er binnen de Nederlandse regelgeving een nieuw fiscaal regime voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dit nieuwe regime wordt aangeduid als de werkkostenregeling en moet per 1 januari 2014 definitief door de werkgevers zijn geïntegreerd in de salarisadministratie. Tot aan 2014 hebben de werkgevers de keuze om de werkkostenregeling toe te passen of het oude systeem te handhaven. BESTEL NU! Eindredactie mr. E.P.J. Dankaart dr. F.M. Werger m.m.v. mr. L. Meester ISBN pagina s 35,50 incl. btw Prijs 35,50 incl. btw Wees goed voorbereid In de uitgave De werkkostenregeling komt u alles te weten over het nieuwe fiscale regime. Vragen die hierover bij u zijn opgekomen zullen beantwoord worden. Om de werkkostenregeling op een goede manier binnen de salarisadministratie van uw onderneming door te voeren, is het van belang dat u op de hoogte bent van de veranderingen ten opzichte van uw oude werkwijze en welke gevolgen dit voor uw organisatie heeft. Met dit boek bent u in staat om uw werknemers te informeren over de keuzes voor vergoedingen en verstrekkingen. In deze uitgave wordt, ter onderbouwing, verwezen naar gerelateerde wetsartikelen en besluitvormingen. De werkkostenregeling; een nieuw woud aan regels Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,4% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte is in beginsel een eindheffing van 80% verschuldigd. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed of verstrekt door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. De werkkostenregeling geeft de werkgevers een nieuw woud aan regels, waarvoor de nodige studie- en aanpassingsinspanningen geleverd moeten worden.

5 Inhoud Engagement 10 Engagement on top Op 17 november staat engagement centraal op het NVP-event. Drie sprekers lichten al vast een tipje van de sluier op: Luk Smeyers, Angela van de Loo en Kilian Wawoe. Engagement 14 Flexibel betrokken Investeren in betrokkenheid van flexwerkers wordt steeds belangrijker, maar werkgevers zoeken nog hoe ze dat moeten doen. Nadruk op sociale vaardigheden is heel belangrijk, zo ervaren ze. Engagement 20 Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employability in werkrelaties Engagement is de uitkomstmaat van een goed gesprek waarin werknemer en leidinggevende goede afspraken maken over de inhoud van het werk en hoe de werknemer zich wil ontwikkelen. In dat proces is meer creativiteit nodig. 28 Spotlight: Christel van der Meijs, DONG energy De Deense energiemaatschappij DONG Energy bedient sinds de overname van Intergas in 2005 ook de Nederlandse energiemarkt. Het personeel breidde uit van twintig naar 150 medewerkers. Lastig als je geen hr-beleid hebt. Engagement 34 Warme belangstelling De wereld en werkomgeving veranderen in een razendsnel tempo. Medewerkers die ervaren dat de organisatie hen daarbij helpt, zijn bereid iets terug te doen door middel van betrokkenheid en goede prestaties. Daar kan p&o op inspelen. Engagement 38 Iedereen verzamelen Door de vergrijzing zal het personeelsgebrek ongekende vormen aannemen. Organisatie kunnen zich hierop voorbereiden door een strategische personeelsplanning op te stellen. Handig als je weet hoe dat moet. En verder... 6 Nieuws 24 Barometer P&O 33 Fiscaal 9 P&O op rapport: Hewlett Packard 19 Ongekooid 25 Recht viert Recht 26 Rechtspraak 42 Sollicitatiecode 43 NVP Nieuws personeelbeleid november

6 Werkkostenregeling Uit een tussenevaluatie van de Werkkostenregeling door het ministerie van Financiën blijkt dat er nog wat verbeterpunten worden doorgevoerd. De forfaitaire ruimte zal met ingang van 2013 worden verhoogd van 1,4% naar 1,6%, op voorwaarde dat per 2013 de Wet uniformering loonbegrip in werking treedt. Er komt een versoepeling bij loon in natura waarvoor werknemers een eigen bijdrage betalen, bijvoorbeeld bij het verstrekken van een maaltijd in de bedrijfskantine. In plaats van een administratie op werknemersniveau komt er een regeling waarbij werkgevers op collectief niveau een eventueel loonvoordeel berekenen. De nieuwe regeling ziet niet alleen op kantinemaaltijden, maar zou ook zien op andere vormen van loon in natura. Wervingssite Net als in 2010 heeft Deloitte in 2011 opnieuw de award voor de beste Digitale Sollicitatie-ervaring gewonnen. De site Werkenbijdeloitte.nl was één van de vijf genomineerden, maar deed de wervingssites van ASR, Cap Gemini, Klap Assuradeuren en VUmc in het stof bijten. De persoonlijke sfeer die Deloitte online weet over te brengen, sprak de juryleden aan. Houd het echter ook overzichtelijk, zo was de waarschuwing bij de prijsuitreiking. Arbo-certificaten De controle van voorschriften rond arbo-certificaten wordt aangescherpt. Bedrijven die de regels niet naleven, krijgen te maken met zwaardere sancties. De nieuwe eisen en sancties zijn onderdeel van een grondige herziening van het stelsel van wettelijke arbo-certificaten. De stelselherziening wordt gefaseerd doorgevoerd en maakt het mogelijk om misstanden strenger aan te pakken. Psychische weerbaarheid ondergeschoven kindje Bedrijven en overheden doen medewerkers onnodig psychisch leed aan bij moet samen met een arbeidspsycho- rond reorganisaties. De hr-manager reorganisaties. De aandacht voor de loog, voorafgaand aan de reorganisatie, psychische weerbaarheid van de in kaart brengen hoe het gesteld is met medewerkers is onder de maat. de psychische weerbaarheid van de Medewerkers worden daarmee onnodig medewerkers. De psychologische blootgesteld aan stress, signaleert Eddy screening moet als een soort nulmeting van Doorn, algemeen directeur van HSK in kaart brengen welke personen de Groep. Een reorganisatie heeft veel grootste psychische risico s lopen tijdens invloed op de psychische gezondheid de reorganisatie. Deze risicovolle groep - van medewerkers. Het gros van de waarbij de kans op stressstoornissen reorganisaties levert nare, traumatische groot is - moet vervolgens aangepaste ervaringen en/of stressstoornissen op. begeleiding krijgen tijdens het reorganisatieproces. Gedurende het reorganisa- Vaak zijn het gebrek aan signalerend vermogen bij leidinggevenden en een tieproces kan deze screening worden onbewust onverschillige houding van de herhaald om de psychische weerbaarheid van de medewerkers continu te hr-manager debet aan psychische klachten ten gevolge van een reorganisatie. Volgens Van Doorn speelt de Doorn alle medewerkers aan om stress te kunnen monitoren. Daarnaast raadt Van hr-afdeling een cruciale rol in het leren herkennen bij zichzelf en bij voorkomen van psychische problemen anderen. Sollicitatieproces leidt vaak tot verkeerde kandidaten Bedrijven snijden zichzelf in de vingers met een traditionele invulling van het sollicitatieproces. Vacaturegericht denken leidt tot het aannemen van de verkeerde mensen, gedemotiveerde werknemers, snel vertrek van nieuwe medewerkers en hoge bijscholingskosten. Dit stellen Nanette Hagedoorn en Monique Hampsink, auteurs van het boek Goed Geselecteerd. Organisaties beseffen onvoldoende dat traditionele sollicitatiegesprekken niet toereikend zijn. Managers zijn tijdens het sollicitatiegesprek met name aan het zenden. Hagedoorn: Het gros van de sollicitatiegesprekken staat in het teken van zoveel mogelijk vertellen over het bedrijf, de kennis en ervaring van de sollicitant bespreken en kritische vragen stellen. Organisaties en managers slaan hier de plank volledig mis. Via de website is de meeste informatie over de organisatie al bekend bij de sollicitant en ook zijn kennis en ervaring bekend (zie zijn/haar CV). In het sollicitatiegesprek moet de sollicitatiecommissie niet op zoek gaan naar kloontjes van zichzelf, maar naar de benodigde competenties voor de organisatie en naar de rol die een nieuwe medewerker in het bestaande team moet innemen. Hagedoorn: Probeer te achterhalen in hoeverre iemand in staat is om te leren. Hoe gaat iemand om met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld met social media of organisationele veranderingen. Daarnaast zetten managers de sollicitant onterecht niet in zijn kracht, maar drijven hem/haar vaak in het nauw. Een sollicitatiegesprek moet gaan over gelijkwaardigheid. Het verrassende effect wanneer een sollicitant uit de comfortzone wordt gehaald, blijft onbenut, aldus Hagedoorn. Volgens Hampsink moeten bedrijven een selectieprocedure meer vanuit competenties inrichten en moet een sollicitatiegesprek zo worden ingericht dat de manager weet wat hij/zij zoekt. De manager moet er alles aan doen om de sollicitant beter te leren kennen. Een traditioneel sollicitatiegesprek moet plaatsmaken voor een ontmoeting. 6 personeelbeleid november 2011

7 Nieuws Niet verhaalde afkoopsom leaseauto is loon Wat doet een werkgever met de afkoopsom die aan de leasemaatschappij van de bedrijfsauto betaald moet worden als een werknemer onverwachts uit dienst treedt? Soms moet de werknemer dan een afkoopsom betalen aan de werkgever. Dat komt vaak voor, want auto s van de zaak worden gepland op basis van bestaande arbeidscontracten. Een werknemer die vroegtijdig opstapt, laat zijn werkgever achter met het leasecontract. Opzeggen daarvan moet worden afgekocht. Soms besluit een werkgever om de door een werknemer verschuldigde aannemelijk gemaakt dat voorafgaand afkoopsom voor de voortijdige aan de beëindiging van het dienstverband de arbeidsovereenkomst met de beëindiging van het leasecontract kwijt te schelden of niet te verhalen. betreffende werknemers was aangepast. Als dit wel het geval was geweest, Een mooi gebaar misschien, maar er zit een fiscaal addertje onder het gras. was volgens de rechtbank van De Rechtbank Haarlem oordeelde kwijtschelding geen sprake en hoefde afgelopen zomer dat het kwijtschelden en niet verhalen de afkoopsom worden genomen. De afspraak met de geen bedrag als loon in aanmerking te leidt tot een belastbaar loonvoordeel. werknemers om de afkoopsom kwijt te Volgens de rechtbank was niet schelden moest volgens de rechtbank worden gezien als een afspraak in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij de werkgever een vordering krijgt op de werknemer en deze tegelijkertijd kwijtscheldt. Het was niet aannemelijk gemaakt dat de kwijtschelding en het afzien van verhaal was gedaan in de hoedanigheid van crediteur en niet in de hoedanigheid van werkgever. Spijt van carrière De helft van de Nederlanders zou nu iets totaal anders kiezen, wanneer zij hun carrière over konden doen. Dit terwijl de meeste werknemers zich wel gewaardeerd voelen door hun werkgever en hun baan gemiddeld een 7,2 geven. Dat blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek 2011 van JobTrack.nl onder respondenten. Het onderzoek van JobTrack.nl, uitgevoerd door Intelligence Group, laat zien dat vooral werknemers met vijf tot tien jaar werkervaring iets totaal anders op werkgebied zouden willen doen. Bij vmbo ers en mbo ers komt dit veel vaker voor dan bij WO-opgeleiden. Marco de Weerd van JobTrack.nl: Enorm veel werknemers zijn niet tevreden met hun werk en zouden eigenlijk liever iets anders willen doen. Veel van hen zien geen mogelijkheden om hun carrière een andere richting te met het maken van keuzes. Ondanks geven. Werkgevers kunnen hier een rol het gemopper geven Nederlanders in spelen door bijvoorbeeld snuffelstages mogelijk te maken voor jongeren voldoende. hun baan gemiddeld een ruime die nog op school zitten en bezig zijn Publieke organisaties sterk in hr Netwerkbedrijf Alliander, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en de Gemeente Dronten zijn genomineerd voor de Verder in HR Award. De jury heeft deze finalisten geselecteerd vanwege hun vooruitstrevende inzet van digitale hr-instrumenten. De Verder in HR Award is in het leven geroepen door de NVP en hr-software dienstverlener Raet en wordt 17 november uitgereikt tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Bij de beoordeling van de ingezonden projecten door kandidaten heeft de jury gekeken naar criteria als doelstellingen en resultaten, kostenbesparing, efficiency, draagvlak in de organisatie, effecten op de organisatie en hr, papierreductie en bijvoorbeeld de neveneffecten van het project. De winnaar wordt 17 november bekend gemaakt tijdens het NVP-congres, in het Claus Event Center in Hoofddorp. Aan de prijs is een beeld verbonden en een bedrag van euro dat kan worden besteed aan een hr-congres naar keuze. personeelbeleid november

8 Indiaas personeel Indiase medewerkers zijn op vrijwel alle terreinen het meest tevreden. Dit land scoort een 7,3 op het gebied van algemene werkbeleving. Een hoge score ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde van een 6,6. De betrokkenheid van de Indiase medewerkers is groot (7,3 tegenover een 6,1 wereldwijd). Opvallend hoge scores worden verder behaald op veranderingsbereidheid en klantgerichtheid (beiden 7,8 ten opzichte van een 7,1 voor veranderingsbereidheid en een 7,2 voor klantgerichtheid wereldwijd). China valt juist op door haar lage scores. De betrokkenheid van de medewerkers is bijna onvoldoende: een 5,8. Veranderingsbereidheid en klantgerichtheid krijgen een 6,8, een punt lager dan in India gegeven wordt. Loonstijging In september en oktober is een loonstijging afgesproken van gemiddeld 1,75 procent voor het komende jaar. Aan de opwaartse trend lijkt daarmee een einde gekomen. Terwijl in oktober 2010 nog een loonstijging van 1,3 procent gemiddeld werd afgesproken, liep de gemiddelde loonstijging in de daaropvolgende maanden stapsgewijs op naar 1,9 procent voor akkoorden die in juli 2011 tot stand zijn gekomen. Kinderopvang 41 gemeenten voeren hun taken op het gebied van handhaving en toezicht nog onvoldoende uit, 173 gemeenten hebben het op orde. Met de gemeenten die hun zaken nog niet op orde hebben zijn inmiddels afspraken over verbetering gemaakt. De belangrijkste tekortkomingen zijn het niet jaarlijks controleren van de kinderopvanglocaties en het te weinig handhaven door gemeenten. In het overzicht zijn voorlopig 214, van de 418, gemeenten opgenomen. Werkende student is verwend Studenten hebben duidelijke voorkeuren als het gaat om hun bijbaan. Zo belangrijk tot heel belangrijk. 12 van de studenten vindt dit een beetje werkt 44 procent het liefst binnen, procent vindt dat er alleen een extra terwijl een combinatie van binnen en toeslag nodig is voor werken op buiten het meest ideaal is. Ruim de zondag. Het onderzoek laat zien dat helft wisselt graag werkzaamheden studenten goed weten wat ze willen als binnen en buiten af. Ook hebben het gaat over de invulling van de ideale studenten een voorkeur voor overdag bijbaan, concludeert Katinka Habermehl-Reuling, algemeen directeur van werken (76 procent). De overige 24 procent werkt het liefst s avonds of s ASA Student en Ad Rem Young nachts. Deze resultaten komen voort Professionals. uit onderzoek van ASA Student, grootste specialist in bemiddeling van hbo- en wo-studenten. Niet alleen het dagdeel is belangrijk voor de student, werken op doordeweekse dagen (38 procent) schikt hen beter dan in het weekend (17 procent). Nog liever wisselen studenten doordeweekse dagen af met werken in het weekend. Bijna de helft (45 procent) geeft hieraan de voorkeur. Daarnaast blijkt dat de student waarde hecht aan een extra toeslag voor werken in het weekend. Ruim driekwart Motivatiebeleid vaak wassen neus Organisaties moeten meer aandacht werknemers is ervan overtuigd dat hun besteden aan het motiveren van leidinggevenden personeelsbetrokkenheid zien als een verplicht nummer. personeel. In de praktijk blijkt dat managers daar lang niet altijd aan Slechts achttien procent van hen toekomen. Een grotere inspanning gelooft dat de resultaten van personeelsenquêtes ook daadwerkelijk vergroot de kans dat personeel efficiënter gaat opereren en worden opgevolgd. Het onderzoek ondernemingen hun doelen bevestigt dat organisaties met een bereiken. Dat stelt Aon Hewitt in een sterke betrokkenheidscultuur er veel recent onderzoeksrapport. Hoewel beter in slagen om de resultaten van ondernemingen jaarlijks onderzoek personeelsenquêtes om te zetten in doen naar betrokkenheid van acties. Zo hadden managers die hun medewerkers, doen ze in bijna de onderzoeksresultaten evalueerden en helft van de gevallen weinig met de opvolgden met acties een betrokkenheidsscore van 63 procent, tegenover resultaten. Niet meer dan twee tot vijf dagen per jaar zijn ze ermee bezig. 27 procent bij managers die wel Het rapport is gebaseerd op toegang hadden tot de resultaten, onderzoek onder 700 managers in maar daar niets mee deden. tien Europese landen. Een grote meerderheid van de Europese 8 personeelbeleid november 2011

9 Nieuws HP Loek Wijchers 8 Technologiegigant Hewlett-Packard gaat in Nederland haar arbeidsvoorwaardenbeleid harmoniseren. Dat mocht ook wel, want de plannen daarvoor zongen al een paar jaar rond. Momenteel kent HP in Nederland drie arbeidsvoorwaardenregelingen, al geldt er vanaf 2009 wel één pensioenregeling. Als fusies en overnames voor u geen alledaagse bezigheid zijn, zult u zich wellicht afvragen waarom HP niet al eerder met zoiets vanzelfsprekends als een uniforme regeling is gekomen. Dat lijkt een logische gedachte, want harmoniseren is net zo onvermijdelijk als wateroverlast in Bangladesh. Maar dan moet u wel bedenken dat het na een fusie niet alleen gaat om het gelijktrekken van salarissen van personeelsleden met hetzelfde takenpakket. Het echte mijnenveld begint bij op het oog zorgeloze activiteiten als het vieren van een verjaardag op kantoor, de bedrijfsbijdrage aan een bruiloft en de vrije dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Hier toont zich de hypergevoelige inborst van het personeelslid. Kreeg hij in het oude bedrijf aan het eind van het jaar nog verlof zonder dat hij daarvoor vakantiedagen hoefde in te leveren, na de fusie kost hem dat halve of zelfs hele dagen. Die medewerker weet nu al dat hij volgend jaar een week voor Pasen plotseling griep krijgt en dat dit wel veertien dagen kan aanhouden. Om het leed dat harmonisatie heet zo klein mogelijk te laten zijn, zet de bedrijfsleiding een paar knappe koppen in, maar de ervaring leert dat het zelden goed gaat. Iedereen rekent op de gunstigste regeling: de beste elementen uit het pakket van firma A in combinatie met de pareltjes van B. De directie beseft dat dit onbetaalbaar wordt en kiest voor de gulden middenweg, door het personeel gezien als een loden achterafstraatje. Het is nooit goed of altijd fout. Laten we ons voor het gemak beperken tot de salarissen. Degenen die na de fusie dezelfde beloning krijgen dat is de meerderheid - zijn zwaar teleurgesteld. Hebben ze daarvoor al die jaren hun beste krachten gegeven? Zij die minder krijgen dan vroeger zijn al op weg naar de barricaden en komen voorlopig niet meer thuis eten en slapen. En dan is er nog een klein groepje dat voortaan meer salaris zal beuren. Die zijn misschien nog wel het kwaadst van allemaal, want is dat extraatje niet het ultieme bewijs dat ze de voorafgaande jaren meedogenloos zijn uitgebuit? En dan hebben we het nog niet eens over de medewerker die zijn promotie in rook ziet opgaan en de directeur die plotseling overtallig is geworden. Al met al is het daarom een lovenswaardig initiatief van HP dat het actie heeft ondernomen en de zaak niet op zijn beloop heeft gelaten in de hoop dat alles na verloop van tijd wel weer op zijn plaats zal vallen. Dat kan ook, maar dan heb je nog wel jaren last van de scherven. Zaken aanpakken ook al zit er behoorlijk veel risico aan waarderen wij. Aan de directie van HP geven wij een vette acht. advertentie personeelbeleid november

10 Hr Engagement Event 2011 De key notes Op 17 november organiseert de NVP het Hr Engagement Event. Drie sprekers geven vast een voorproefje van hun presentaties. Tekst Rob Visser, foto NVP De wereld van hr heeft een ambivalente houding tegenover cijfers, vindt Luk Smeyers, eigenaar van inostix. Zeker, er worden cijfers verzameld over het verloop, het aantal medewerkers en het aantal uur dat besteed is aan trainingen. Het zijn vaak cijfers over het verleden en ze zeggen meestal weinig. Van nature is een HR-professional geneigd meer waarde te hechten aan mensen dan aan cijfers. Die waardering voor de liefdevolle atmosfeer van Venus zit in de cultuur van het vak, maar het komt ook doordat in HRopleidingen weinig aandacht aan statistiek wordt gegeven. En terwijl het voor marketeers heel gebruikelijk is om cijfers net zo lang te analyseren tot er conclusies uitkomen, is dat bij hr beladen. Het heet dan dat je mensen niet in cijfers kunt vangen. Maar als je op de juiste manier met engagement werkt, krijg je resultaten die juist ten goede komen aan de mensen. Harde resultaten, de wereld van Mars. wetenschap. Bij het vervullen van hr-vacatures moet in toenemende mate worden gekeken naar kandidaten met een dergelijke achtergrond. Luk Luk Smeyers (inostix) is een ervaren hr professional die complexe transities heeft geleid voor grote multinationals uit de Fortune 500 (Pepsi, Starbucks, Nielsen). Hij bekleedde functies als directie- en bestuurslid bij start-ups, bedrijfsoptimalisaties, acquisities, desinvesteringen, joint-venture creaties en leidde grote herstructureringen op Europees niveau. Veranderen Om meer Marskracht te genereren moeten er drie dingen veranderen: de inhoud van het vak, de vaardigheden en de mensen. Wat de inhoud van het vak betreft: hr-professionals moeten ophouden met het uitspugen van irrelevante data. Reken het nadenken over de sleutelvraagstukken van de organisatie, nu en in de toekomst, tot je functieprofiel en bezin je op de rol die je daarbij kunt spelen. Zorg dat je vaardigheden verwerft die gericht zijn op het vergaren, analyseren, interpreteren en combineren van data. Mensen die dat nu al kunnen zijn echter in andere disciplines werkzaam, zoals finance, marketing en 10 personeelbeleid november 2011

11 Engagement Thema Wijde ogen Ik stel me ten doel vakgenoten te vertellen dat ze moeten weten wat ze niet weten. Door de grenzen van het vak te onderkennen, beseffen ze beter wat ze te doen staat. Als ik op hr-congressen cases laat zien waarin hr-data worden gekoppeld aan businessdata, gaan de ogen vaak ineens een stuk wijder open. Voor het vak is het zeer heilzaam als de impact van investeringen in menselijk kapitaal beter in kaart wordt gebracht. Dat is geen verraad aan het Rijnlandse model en het is evenmin unfair om het functioneren van mensen scherp onder de loep te nemen. Integendeel, het is natuurlijk helemaal in het belang van iedereen om aanspreekbaar te zijn op je engagement. Medewerkers worden daarmee in staat gesteld een bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie en dus ook aan het voortbestaan van hun baan. Angela van de Loo, Target Point kilian Om bij de top aan tafel te komen, moet je de rol van trusted partner kunnen spelen, zegt Angela van de Loo, eigenaar van Target Point. Je moet weten aan welke knoppen je kunt draaien voor het verhogen van de engagement. Om adviezen hierover te kunnen geven moet je niet alleen veel kennis van zaken hebben, je moet ook de empathie bezitten om een vertrouwensfunctie te kunnen vervullen, zonder dat je ego in de weg zit. Bovendien moet je heel goed afgestemd zijn op je gesprekspartner: een autocratische leider adviseren, gaat heel anders dan praten met een faciliterende manager. Je moet je ook kunnen inleven in een manager die zelf een lage engagement heeft of die net is geconfronteerd met een score voor engagement die op de eigen afdeling veel lager is dan elders in de organisatie. Het mooie van werken met dit begrip is dat het je helpt om als hr-professional een vaste koers te varen tussen de zachte kanten van het werk (opkomen voor mensen) en anderzijds de harde kant (de bedrijfsresultaten). En dan mag engagement een softe term gevonden worden, de resultaten worden er keihard beter van. Kilian Wawoe, Wawoe Consult Een goede motivatie levert niet per definitie een goede prestatie, maar een voorwaarde is het wel. Dat zegt kilian Wawoe, zelfstandig consultant en docent aan de Vu. Het is niet zo dat als je mensen een wortel voorhoudt, ze harder gaan lopen. Veel bedrijven denken nog steeds dat je door een bonus te beloven de prestatie kunt verhogen. Zelfs in het onderwijs komt het voor: sommige van mijn opdrachtgevers in die wereld denken dat ze met financiele prikkels de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. In plaats van de extrinsieke motivatie te verbeteren met een bonus, adviseer ik dan om eerst de intrinsieke motivatie te bekijken: op welke manier kun je het aanwezige enthousiasme aanboren, versterken en benutten? De ene medewerker komt niet tot de gewenste prestatie door gebrek aan talent, de ander mist kennis of vaardigheden. Soms is de stijl van leidinggeven het knelpunt, maar het kan ook in de ethiek zitten. Zo had DSB Bank zeer gemotiveerde mensen in dienst. Dat er uiteindelijk geen continuiteit was, kwam doordat het bedrijf in opspraak raakte wegens onethische praktijken. Al deze factoren moeten in samenhang worden bezien om een goede prestatie te realiseren. ANGELA kilian Wawoe (1972) werkte tien jaar als senior personeelsmanager bij ABN AMRO Bank in Nederland, Monaco, België en India. In 2010 vertrok hij uit onvrede over de bonuscultuur waar hij deel van uitmaakte. Hij promoveerde aan de Vrije universiteit Amsterdam op een onderzoek naar de impact van beloning op medewerkers in verschillende landen. Zijn proefschrift en ervaringen beschreef hij in het boek 'Bonus' dat in november 2010 verscheen bij de Bezige Bij. Angela van de Loo is oprichter/eigenaar van Target Point International, een toonaangevende nichespeler op de markt van change management. Dat vraagt niet alleen verstand van je (HR)-vak en de context van je klant maar tevens het vermogen om mee te mogen sturen om de business van klanten te laten groeien. Zij schreef twee boeken over dit onderwerp; Intern Ondernemerschap (1990) en HRM als sleutel tot verandering (1994). personeelbeleid november

12 Andere tijden, andere aanpak Het NVP Jaarcongres 2010, met de titel What s cooking in HRM? en dagvoorzitter Ramon Beuk, stond in het teken van keukenbrigades, vernieuwende recepten en culinaire hoogstandjes. Over leiderschap, talent en teamwork. Dit jaar zien we een tango dansend paar verschijnen in de communicatie ter promotie van het NVP Employee Engagement Event. Net even anders wordt er gecommuniceerd. Maar wat is er zo anders? Waarin onderscheidt dit hr-evenement zich van alle andere? Eunice Coli, NVP Marketing & Communicatie: Het What s cooking in HRM? event was een groot succes. Een hele uitdaging om dat te overtreffen. Maar wat ons betreft gaat het lukken. Als thema hebben we dit jaar voor employee engagement gekozen. Een bestaand business managementconcept, dat we op 17 november tegen de hedendaagse ontwikkelingen aanhouden. Een andere benadering. Het tangopaar symboliseert de wisselwerking tussen werkgever en werknemer die nodig is om tot een succesvolle organisatie te komen. En sluit aan op de keynote van Aukje Nauta It takes two to be engaged. We gaan echter verder dan de human touch. In aansluiting op wat er vandaag de dag van hr verwacht wordt, benaderen we employee engagement vanuit zowel psychologisch, wetenschappelijk als analytisch perspectief. Succesfactor Dat employee engagement hoog op de HR-agenda thuishoort, bevestigt Jurre Valk, hrm-docent aan de Hogeschool van Amsterdam en lid van het NVP Congresteam. Het is van groot belang te investeren in employee engagement, aldus Valk. De meeste echt succesvolle organisaties hebben een enorm hoge employee engagement. Deze organisaties leren sneller, gaan soepel om met organisatie-ontwikkelingen, hebben medewerkers met liefde voor hun baan en zijn innovatief. Daarnaast heb- 12 personeelbeleid november 2011

13 ben zij minder last van verloop, ziekteverzuim of motivatieproblematiek. Employee engagement is een breed begrip. Tijdens het Employee Engagement Event maken we het kleiner - en daarmee hanteerbaar door in te zoomen op specifieke vragen. Hoe kun je als organisatie inspelen op de behoefte van je medewerkers? Wat dragen hr-instrumenten bij aan employee engagement? Hoe maak je resultaten meetbaar? Welke rol speelt employee engagement bij employer branding? En, niet in het minst, hoe draagt employee engagement bij aan (diep) zwarte cijfers? Concrete antwoorden, praktische handvatten en direct toepasbare aanbevelingen. extra zetten. Ofwel, een hoge employee engagement vraagt om aandacht binnen het hele hr-beleid. Zonder meer een uitdaging, maar zeker haalbaar. Deelnemen aan het NVP Employee Engagement Event brengt je een flinke stap voorwaarts. Who s working in HR? Meetbare resultaten Naast Aukje Nauta, schrijver van het boek Tango op de werkvloer, verzorgt ook Luk Smeyers, partner van inostix en hr analytics expert, een pakkende keynote. Als uw investeringen slecht presteren, zou u dat dan niet willen weten? En wat is de impact van investeringen op menselijk kapitaal; wat voor uitwerking hebben deze op het engagement van uw medewerkers? De meest voorkomende barrière voor het leveren van een effectieve bijdrage op de werkplek blijkt nog altijd het onvermogen om de impact te meten van hr investeringen. En dat moet anders. Dat kan ook anders. Hr is van Venus, engagement van Mars. Maar gaan prima samen, aldus Smeyers. Andere benadering Dat het anders moet en anders kan, vormt 17 november de rode draad. Coli: Andere (moeilijke) tijden vragen om een andere benadering. Bezoekers van het Employee Engagement Event krijgen naast de presentaties van Luk en Aukje dan ook de kans om deel te nemen aan HR Factory s; de workshop van nu waar je meteen mee aan de slag kunt. Iedere HR Factory wordt verzorgd door een specialist binnen een deelgebied van employee engagement. Zo kunnen deelnemers aan de slag met anders talent managen, anders organiseren, anders in staat stellen en anders verbinden. Net even anders dus. Aandacht hr-beleid Valk: Employee engagement vraagt nogal wat. Écht luisteren naar je medewerkers, het maximaliseren van autonomie in het werk, mensen intensief laten samenwerken en betrekken bij de koers van de organisaties. Employee engagement vraagt ook duurzaam inzetbare medewerkers die met plezier een stapje Congres Het NVP Employee Engagement vindt plaats op donderdag 17 november a.s. in het Claus Event Center in Hoofddorp. Deelname is gratis voor NVP-leden. Niet-leden betalen een bedrag van 215,-- en zijn daarmee indien gewenst in 2012 NVP-lid. Aanmelden kan via Geen hypes of onpraktische theorieën, maar een dag vol bruikbare inspiratie en concrete handvatten, om meteen mee aan de slag te gaan. Net even anders... Anders motiveren Anders verbeteren Anders dan anders Anders indruk maken Anders benaderen Anders werkgeven Anders organiseren Anders in staat stellen Anders groeien Anders in de praktijk 17 november 2011 Claus Event Center in Hoofddorp Eve nt personeelbeleid november

14

15 Engagement Thema Sturen op betrokkenheid van flexwerkers Flex-engagement Motiveren van flexwerkers begint steeds meer de uitdaging voor p&o te worden. Veel bedrijven koersen daarbij op eigen inzichten. Wat het effect daarvan is nog een black box. Wel wordt duidelijk dat het inzetten op sociale vaardigheden van flexwerkers belangrijk is. Hoe beter hun aanpassingsvermogen, hoe beter hun aansluiting. Tekst: Lonneke Gillissen, Foto: Dreamstime Wat zou het fijn zijn als we zeker wisten dat flexwerkers tot op de bodem gaan voor hun opdrachtgevers. Arbeidsrechtelijk zijn ze echter ongebonden. Hoe kun je inleenkrachten dan zo sturen dat ze het beste uit zichzelf halen voor jou als werkgever? Max Cramwinckel en Pascal Peeters stellen in Hart voor de zaak dat met concrete vertrouwensgedragingen, zoals medewerkers erkenning geven voor hun bijdrage, aanspreken op verantwoordelijkheid en met respect behandelen de betrokkenheid van een medewerker te sturen is. En ook arbeidsmotivatie, algemene medewerkertevredenheid, uitgesproken vertrouwen, collegialiteit en samenwerking, interne communicatie, ontwikkeling en opleiding zijn van relatief grote invloed. Maar werkt dit ook als je het toepast op flexwerkers? Wie luistert naar p&o ers krijgt de indruk dat het niet moeilijk is om het gevoel van betrokkenheid over te brengen op flexwerkers. De interimmers zijn het gezicht van Yacht naar de buitenwereld, zegt hr-adviseur Leonieke Hoos van Yacht. Om dat goed uit te dragen, moeten ze zich verbonden voelen met ons bedrijf, maar ook met de opdrachtgever. Aan beide zaken doen we veel. Al tijdens de driedaagse kennismakingstraining komen de Yacht- personeelbeleid november

16 waarden aan bod: waar staan we voor, wat dragen we uit. Daarnaast is belangrijk wie jij bent als professional en hoe je dat uitdraagt richting de opdrachtgever: hoe presenteer je je als persoon, wat vind jij belangrijk, wat zijn jouw drijfveren. Als je dit Interim professionals hebben een enorme drive om hun opdracht te laten slagen en ik ervaar juist een geweldige hoeveelheid energie als zo iemand binnenkomt duidelijk overbrengt op de organisatie waaraan je wordt uitgeleend, zit je zo op de juiste lijn, waardoor je je ook direct betrokken daarbij voelt. Soft skills Ook bij Delta Lloyd, eveneens fervent inlener van externen, is motivatie een speerpunt, vertelt senior hr-specialist Willem Biever. Daarbij betrekt het bedrijf ook de externen. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat een groot deel van onze medewerkers gemotiveerd is, aldus Biever. Iets wat zich eerder uit in verantwoord werken dan in hard werken. Een betrokken medewerker is niet iemand die twaalf uur aan het werk is. Zo iemand is voor ons zelfs de verkeerde werker. Een betrokken medewerker kent zijn grenzen en is als hij zijn werk in zes uur doet voor ons veel meer een betrokken medewerker. Yacht probeert betrokkenheid van medewerkers zo in te richten dat de prestaties synchroon lopen aan die van de internen. De ingeleende kracht moet het werk dusdanig uitvoeren, dat als hij weer vertrekt zijn werkzaamheden binnen het bedrijf gewoon doorlopen. Een afwijkende inzet van externen is daarom niet aan de orde, zowel in positief als negatief opzicht. De medewerkers die als externen worden ingezet, worden daarom mede op hun sociale vaardigheden getraind. Hoe beter zij die beheersen, hoe beter zij in staat zijn om zich te verplaatsen in opdrachtgevers. 'Als interimmer werk je met het bedrijf mee op basis van wat er speelt in die organisatie, zegt Leonieke Hoos. Ook dat is betrokkenheid. Daarbij vindt Yacht het ook van belang dat je weet hoe je jezelf presenteert, dat je bijvoorbeeld niet te zakelijk of weinig betrokken overkomt. Soft skills als persoonlijkheid wegen zwaar waar het aankomt op betrokkenheid. Invloed Belangrijk bij het sturen op engagement bij externen is de communicatie. Delta Lloyd streeft ook in dit opzicht naar gelijke behandeling. We communiceren waar we voor staan, wat voor bedrijf we zijn, hoe we naar klanten toe handelen, zegt Biever van Delta Lloyd. Zodat flexwerkers hiervan op de hoogte zijn. Vooral bij een bedrijf in verandering wordt er echter weinig Ken uw flexwerker Ons land telt ongeveer zzp'ers en uitzendkrachten. Daarnaast is er een groot aantal werknemers met tijdelijke contracten, maar hun aantal is onbekend. Het profiel van zzp'ers is evenmin bekend. Daaronder zitten Poolse bouwvakkers, maar ook interimmers die voor dagtarieven van meer dan 1500 euro werken. Uitzendkrachten De best onderzochte groep is die van uitzendkrachten. Dertig procent van de uitzendkrachten heeft binnen een jaar een vaste baan. 31 procent heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ouderen, arbeidsgehandicapten). 46 procent volgt een opleiding naast de uitzendbaan. Motivatie Het belangrijkste motief om uitzendwerk te doen is de zoektocht naar vast werk (28 procent). Hierna zijn achtereenvolgens van belang: ervaring opdoen (19 procent), vakantiewerk (16 procent) en het feit dat de baan tijdelijk is (15 procent). Ook kiest een groep medewerkers bewust voor uitzendwerk; ze wil flexibel zijn en zelf bepalen wanneer te werken. Opleidingsniveau 20 procent van de uitzendkrachten is hoger opgeleid (hbo+). Iets meer dan de helft van de uitzendkrachten (53%) is middelbaar opgeleid (mbo). 28 procent is lager opgeleid. Uit het onderzoek van ABU blijkt dat de uitzendkracht zich geen buitenbeentje voelt op de werkvloer. Over het contact met het vaste personeel is 84 procent van de uitzendkrachten tevreden. Ook de werksfeer wordt door 83 procent als positief ervaren. En over de inhoud van het werk is 72 procent tevreden. 16 personeelbeleid november 2011

17 Engagement Thema gecommuniceerd, terwijl medewerkers daar juist dan veel behoefte aan hebben. Minstens zo belangrijk is de houding van de vaste medewerkers. Zij mogen flexwerkers niet benaderen alsof het tweederangs collega s zijn. Als je als interimmer op een opdracht zit, worden de vaste medewerkers van het bedrijf waar je werkt jouw collega s, vertelt Hoos. Je werkt je de hele week uit de naad en wilt je graag geaccepteerd voelen en onderdeel zijn van het team. Kleine dingen als iemand meevragen met de lunch of vragen hoe zijn weekend was, zijn dan heel belangrijk. Direct hieraan gelieerd is het engagement dat buiten werktijd wordt gecreëerd: wordt de flexwerker al dan niet betrokken bij het groepsgevoel en het bedrijf doordat hij mag deelnemen aan zaken die buiten het werk om worden gepland. Biever: Wij maken geen onderscheid tussen vaste en tijdelijke medewerkers. Op teamuitjes gaat iedereen mee en iedereen wordt overal bij betrokken. Zo staat alle informatie, bijvoorbeeld op intranet, voor iedereen open. En evenzogoed mogen ook de interimmers gebruikmaken van de fitnessfaciliteiten, personeelsverenigingfaciliteiten, hardlopen, tennissen, noem maar op. Uiteraard profiteren ze ook van de zaken die voor iedereen zijn ingekocht. Lans breken Zowel Yacht als Delta Lloyd schalen vaste en externe medewerkers dus als gelijkwaardig. Ervaren Hoos en Biever toch niet dat flexwerkers zich minder betrokken zouden voelen bij de organisatie dan vaste medewerkers dat doen? Ze hebben het niet onderzocht en gaan af op hun eigen waarneming. Die geluiden heb ik nog nooit gehoord, ook niet uit eerdere eigen ervaringen, benadrukt Hoos. Sterker, ik zou een lans willen breken voor het omgekeerde. Ik zie de enorme drive die interim professionals hebben om hun opdracht tot een goed einde te brengen, We communiceren waar we voor staan. Hiervan op de hoogte worden gehouden, draagt bij aan de betrokkenheid van de vaste én de externe medewerker wat de intrinsieke drijfveren dan ook zijn. Ik ervaar juist een geweldige hoeveelheid energie die met een externe binnenkomt. Het zijn over het algemeen gepassioneerde mensen, die een stapje extra doen. Of het aansturen van flexwerkers van invloed is op de motivatie blijft echter duister. P&o ers weten het niet. Het kan zelfs zijn dat ze zich méér betrokken voelen en harder werken, omdat ze hun klant tevreden willen stellen, voegt Biever toe. Ik zie dan ook geen verschil tussen freelancers, tijdelijke- en vaste medewerkers. Het is natuurlijk ook wel verstandig dat een flexwerker zich betrokken toont, voor een eventueel volgende keer. BETrOKKEn flexwerkers Uitzendkrachten zijn tevreden met hun werk en uitzendwerk is voor hen vaak een bewuste keuze. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder meer dan achtduizend uitzendkrachten dat Ecorys uitvoerde in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Het aantal flexibele krachten in ons land beslaat momenteel 30 procent van het totale personeelsbestand en de trend is dat dit nog toeneemt en meer bedrijven voor een flexibele schil kiezen. Ook deed ABU onderzoek naar de binding die uitzendkrachten voelen bij de bedrijven waar ze zijn uitgezonden. Tachtig procent van deze groep voelt zich geaccepteerd en dat het contact met het vaste personeel als positief wordt beoordeeld. Ze voelen zich zeker geen buitenstaander en ook de andere medewerkers zien hen niet zo. Deze arbeidskrachten worden bovendien niet als minder gezien en zijn ook niet minder productief. personeelbeleid november

18 «Jurisprudentie volgens JAR» Ieder meesterwerk begint met het juiste inzicht Een meesterwerk vraagt om het juiste inzicht, inspiratie en precisie. Met «JAR» van Sdu Uitgevers beschikt u over dat inzicht. Een ervaren redactie staat garant voor een scherpe selectie van uitspraken voorzien van hoogstaande annotaties. Relevant en actueel. Op papier, online, via alerts en seminars. Bovendien kunt u ook beschikken over de gratis kantonrechtersformule-app. Met Sdu Jurisprudentie kiest u voor de juiste selectie

19 Column Ongekoo d i Virtuele organisatie Als ik door de gangen loop, hoor ik informele afspraken op lager niveau allerlei talen om me heen. Zie ik gezichten die ik niet ken en word ik Vervolgens hebben we de hoogwaar- in de organisatie. aangesproken met de openingszin: ik dige specialist die voor een bepaalde ben zzp er. Soms lijkt het of ik nog de klus wordt ingehuurd. Soms wel heel enige vaste medewerker ben. Wat lang! De afwegingen om aan te nemen of in te huren lijken niet altijd overigens meer zegt over mijn voortschrijdende leeftijd en het daarbij rationeel te zijn. De gedachte dat een behorende waarnemingsvermogen. dergelijke inhuur een hoge mate van Feit is wel dat de organisatie steeds flexibiliteit oplevert, is alleen maar virtueler wordt. Neem alliantievorming. Hierdoor vinden sommige vraagd. Wat niet wegneemt dat som- zinnig als die flexibiliteit wordt ge- activiteiten voor meerdere bedrijven mige kennis zo schaars is dat er weinig andere mogelijkheden zijn. uit een alliantie, op één bepaalde plek plaats. Zo kom ik mensen uit Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten in Inmiddels zo n Kleine onder- Dan hebben we ook nog onze zzp ers. onze organisatie tegen. Gedetacheerd, net zoals wij mensen bij an- graag de regie in eigen hand houden. nemers, deels uit vrij keuze omdat zij dere bedrijven hebben gedetacheerd. Deels uit noodzaak, omdat hun vaste Vanuit de verschillende deelbelangen baan eindig was en er zich geen alternatieven voordeden. Slechts een werken aan een gezamenlijke opdracht. derde van deze groep heeft een adequate verzekering tegen arbeidson- Daarnaast is de meer klassieke inhuur in de vorm van uitzendkrachten bekend. Ook wel piek of ziek genoemd. een probleem, dat het individu niet geschiktheid. Daar ontstaat vanzelf In sommige bedrijven, vooral daar zal kunnen oplossen. waar sprake is van een zeemleer Verder zijn er ook nog collega s van cycliciteit, vormt deze groep een andere bedrijven die werk doen. bescherming van de vaste kern tegen Verantwoordelijk voor geoffshorede weer een economische recessie. Vakbonden vinden daar iets van. Dat vaak een cruciale rol in de organisatie. of uitbestede activiteiten spelen zij mag, hoewel een oplossing achterwege blijft. Als flexibiliteit en een woon in dienst. Maar werken nieuw. En sommige collega s, die zijn ge- adequaat kostenniveau in de eigen Probeer maar eens de organisatie organisatie aanwezig zijn, hoeven draaiende te houden als het kantinepersoneel er niet is. Of als de mensen uitzendkrachten niet. Overigens ligt daar een opgave voor HR. De beperkte flexibiliteit die in een CAO zit, bereikbaar zijn. Of het KPN-netwerk die in India de administratie doen niet wordt vaak om zeep geholpen door eruit ligt. Wim Kooijman is directeur P&O bij KLM en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling NVP. In Ongekooid deelt hij zijn beschouwingen over hr met de lezers van Personeelbeleid. Al die groepen lopen door de organisatie. Dat legt andere accenten op HR. Het goed borgen en snel kunnen overdragen van kennis wordt steeds belangrijker. Net zoals het besef dat lang inhuren uiteindelijk duur kan zijn, dat meer flexibiliteit in de eigen organisatie een deel van de inhuur overbodig kan maken en dat sommige vormen van inhuur effecten kunnen hebben die wellicht minder gewenst zijn. Hoe dan ook, het klassieke beeld van een organisatie die bestaat uit 98 procent vaste medewerkers aangevuld met wat hulp van buiten, verdwijnt snel. HR zal het managen van de andere groepen in haar pakket mee moeten nemen. Of mensen wel of niet in loondienst zijn, is daarbij niet zo relevant. Des te meer het besef dat een grote groep mensen, op verschillende plekken en vanuit verschillende organisatorische verbanden, een bijdrage levert aan het product of de service. personeelbeleid november

20

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels,

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels, Aad van Dongen wint. Stratenmaken is top sport, lacht de directeur van bestrating bedrijf Van Dongen B.V. En toch heeft hij in ruime mate mensen van 50 jaar en ouder in zijn team. Van harte. Want ervaring

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

PAMFLET 2.NL Anders Werken

PAMFLET 2.NL Anders Werken PAMFLET 2.NL Anders Werken Colofon Pamflet 2.nl Anders Werken vijftig verhalen over sociale innovatie Auteurs: Aukje Nauta, Guurtje van Sloten en Cristel van de Ven Ontwerp / lay-out: Henny Witjes Dit

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

Leidinggeven aan young professionals

Leidinggeven aan young professionals Leidinggeven aan young professionals Sylvie Boermans Jana Deprez Jeroen Stouten Martin Euwema Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 1. 1. Generatie Y: Waarover praten we? 1. 2. Terug in de tijd 1. 3. Diversiteit

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal?

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? > De kunst

Nadere informatie