ACADEMY TRAININGSGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMY TRAININGSGIDS"

Transcriptie

1 ACADEMY TRAININGSGIDS

2 EXCELLENT DIGITAL PEOPLE

3 C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS DATAVISUALISATIE DATAKWALITEIT WORKSHOP OVERTUIGEN SITECATALYST USER SITECATALYST IMPLEMENTATIE SITECATALYST ADVANCED ADOBE INSIGHT ANALYST IBM UNICA NETINSIGHT GOOGLE ANALYTICS BASIC GOOGLE ANALYTICS ADVANCED GOOGLE ANALYTICS UPDATE EXCEL BASIC EXCEL ADVANCED CONVERSIEOPTIMALISATIE CONVERSIEOPTIMALISATIE LANDINGSPAGINAOPTIMALISATIE ADVANCED TOOLING TEST & TARGET USER TEST & TARGET IMPLEMENTATION VISUAL WEBSITE OPTIMISER DIGITAL MARKETING WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT ONLINE ACQUISITION ACTIVITIES SEA BASICS SEA REPORTING & OPTIMISATION ONLINE MARKETEER SPECIFICATIONS SEO ONLINE MARKETEER SPECIFICATIONS MARKETING BIG DATA BIG DATA BASICS BIG DATA MINING DATA SCIENCE INTRODUCTIE DATABASES DATA SCIENCE TOOLING & PLATFORMEN

4 INTRODUCTIE Hartelijk welkom bij de Digital Power Academy. Dit is een van de manieren waarop Digital Power je ondersteunt bij het inzichtelijk maken van online data, zodat je de juiste businessbeslissingen kunt nemen. Via kennis, capaciteit en mentaliteit helpen we om marketing intelligence binnen je organisatie te integreren. Kennisdeling staat daarbij centraal. En naast detachering en coaching is onze Digital Power Academy een ideale manier om digitale expertise te laten renderen. Bij het ontwikkelen van onze trainingen werken we nauw samen met onze inhoudelijke consultants, met TriamFloat, Nederlands marktleider op het gebied van opleidingskundige dienstverlening, en met de TU/e. Op het resultaat zijn we bijzonder trots: een uitgebreide serie van trainingen die alle aspecten van online marketing behandelt. Daardoor is de Digital Power Academy de snelste weg voor online professionals om zichzelf binnen korte tijd te digitaliseren.wij geven je graag een totaalbeeld van al onze trainingen. Het aanbod van de Digital Power Academy is te verdelen in verschillende categorieën gerelateerd aan onze expertise gebieden: webanalyse, digitale marketing, conversieoptimalisatie, data-driven management (big data) Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om trainingen op maat te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door onderdelen van de verschillende trainingen in één module te combineren. Zo brengen we het kennisniveau binnen een organisatie structureel en doeltreffend naar een hoger niveau. Hopelijk geeft deze brochure je een goed beeld van de mogelijkheden van de Digital Power Academy. Ben je geïnteresseerd in het volgen van een training of het ontwikkelen van een module op maat? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Het team van de Digital Power Academy T

5 W E B A N A L Y S E

6 WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING De basistraining Digital Marketeer geeft je een rondleiding in de wereld van analytics, digitale marketing en de kansen en mogelijkheden die hier liggen. De training gaat in op de meest relevante gebieden en begrippen van de online marketing. Na de training ben je in staat om met behulp van Adobe SiteCatalyst* standaardrapportages te maken en deze te interpreteren. Je leert informatie te prioriteren aan de hand van key performance indicators (KPI s) en hoe je deze KPI s weergeeft op een dashboard. Naast de praktische analyse- en rapportagevaardigheden geeft de training inzicht in: de toepassingen van usability engineering op een website (de interactie van gebruikers met je website) het toepassen en opzetten van online experimenten om een website te verbeteren de belangrijkste partijen en wetgeving rondom privacy de mogelijkheden van marketing via online kanalen 4 dagen * Deze training geeft een introductie in SiteCatalyst 15 en is geen officiële certificering. Certificering is mogelijk via tool-trainingen van de Digital Power Academy.

7 KPI WORKSHOP Het belangrijkste doel van deze workshop is het vertalen van de online businessdoelen naar een consistente reeks van key performance indicators. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor veel analisten en managers. KPI s worden ingezet om de online activiteit te kunnen evalueren en dienen als input om de website te optimaliseren. Het zijn elementen of waardes waaraan je kunt zien of je website naar behoren presteert; de toetsstenen van je ambities. In deze training reiken we je uiterst bruikbare handvatten aan om je KPI s te formuleren, interpreteren en bij te stellen als dat nodig is. Met meer rendement uit je online business als gevolg. De volgende onderdelen komen in de training aan bod: methodeachtergronden KPI framework proposition implementeren van het framework / management 1,5 dag

8 DASHBOARDING: DE BEST PRACTICES Het maken van dashboards is een van de meest gebruikte methoden om de interessantste inzichten uit online databronnen (periodiek) te communiceren. In veel gevallen zijn deze dashboards de enige analyseoutput die het hoger management meeneemt in het beslissingsproces. Het communiceren van de juiste data op de best mogelijke manier is daarom van het grootste belang. Tijdens deze training komen verschillende best practices op het gebied van dashboarddesign aan bod. Aan de hand hiervan worden bestaande dashboards geëvalueerd en geoptimaliseerd. De afsluitende opdracht is het ontwikkelen van een nieuw dashboard, dat eveneens wordt besproken aan de hand van de best practices. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod: best practices dashboarddesign evalueren van bestaande dashboards ontwerpen van nieuwe dashboards 1 dag

9 ADVANCED WEB ANALYTICS Ben je al wat meer bedreven in online analytics en wil je die kennis en inzichten breder inzetten voor de organisatie? Dan is deze training de juiste keuze. Hierbij gaat het om het vertalen van rapportages en analyses naar mogelijke acties en aanbevelingen. Ook is er aandacht voor de manier waarop je deze kunt overbrengen aan de juiste persoon in de organisatie. Je leert de belangrijkste informatie op de juiste manier weer te geven met behulp van dashboards. Ook het politieke landschap zal aan bod komen om te zorgen dat acties bij de juiste persoon terechtkomen. We bespreken en doorlopen verschillende scenario s waarmee je te maken kunt krijgen. De training geeft inzicht in: het delen van informatie met behulp van een dashboard het politieke landschap in een organisatie verschillende praktijksituaties 2 dagen

10 CUSTOMER INTELLIGENCE Online data hebben een grote invloed op de marketingprocessen binnen een bedrijf. Wat weet je over je klanten en hoe kun je die informatie gebruiken om hen een betere online ervaring te bieden? Deze training laat je de mogelijkheden van online data zien voor remarketingactiviteiten en het creëren van een optimaal klantbeeld. Om dit te verkrijgen maak je gebruik van segmentatie en multichannelmogelijkheden. Tijdens de training worden deze verschillende aanvliegroutes besproken en behandeld in de vorm van praktijkcasussen. De training geeft inzicht in: hoe je met online data een optimaal klantbeeld creëert mogelijke remarketingactiviteiten die volgen uit online activiteit het gebruik van targeting en segmentatie gebaseerd op online data de mogelijkheden van een multichannelaanpak 1 dag

11 EVANGALISE INSIGHTS Het maken van goede en gedegen analyses en dashboards is een belangrijk onderdeel van de rol van een web analist. Het is daarbij van belang om vooraf in kaart te brengen welke informatie voor welke doelgroep geschikt is. Ook het duidelijk krijgen van de vraag achter de vraag is onderdeel van deze training. Daarbij komt ook het omgaan met vragen van collega s aan bod. Naast het beantwoorden van vragen vanuit de business is het echter ook van belang om in staat te zijn om webanalyse te positioneren binnen je organisatie. Daarbij verdienen verschillende dingen specifieke aandacht. Bijvoorbeeld het politieke landschap binnen de organisatie. In deze training bespreken we hoe dit landschap eruit kan zien, wat de verschillende rollen zijn en hoe je hier mee omgaat. De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan bod: het delen van informatie via een dashboard het achterhalen van de werkelijke informatiebehoefte het beantwoorden van vragen vanuit de business het politieke landschap van een organisatie het omgaan met het politieke landschap 1 dag

12 DATAVISUALISATIE Rapporten en presentaties zijn de belangrijkste input voor beslissingen binnen elke organisaties. Hierbij is het van belang om te zorgen dat de gepresenteerde data relevant, eenduidig en actiegericht zijn. Om dit te bereiken is effectieve visualisatie nodig. Om relevante data op de juiste manier te visualiseren, doorloop je een aantal stappen die tijdens deze training aan bod komen: 1. Stel vragen 2. Definieer onderzoeksvraag 3. Verzamelen en bewerken van data 4. Ontwerp visualisatie 5. Deel visualisatie Tijdens dit onderdeel bespreken we een aantal best practices die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring met het maken van datavisualisaties. Deze best practices gaan onder andere over het gebruik van kleur, vormen, en teksten. Om een goede visualisatie te maken zijn er verschillende tools op de markt. Er wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende tools en hun mogelijkheden. Ook gaan we kort in op de functionaliteiten van visualisatietools. Tijdens het laatste deel van deze training ga je zelf aan de slag met een case waarin visualisatie centraal gaat. Van belang is dat hier ook het eerder beschreven proces wordt doorlopen en de best practices worden toegepast in de praktijk. 1 dag

13 DATAKWALITEIT Data spelen een steeds grotere en belangrijkere rol voor veel organisaties. En om zeker te weten dat de genomen beslissingen ook daadwerkelijk de juiste zijn, moet de kwaliteit van die data op het hoogst mogelijk niveau liggen. Een lage datakwaliteit kan uiteindelijk leiden tot het verspillen van veel tijd door testen, fouten in campagnedata of zelfs het mislopen van verkoopkansen. Deze training zal beginnen met het inventariseren en beoordelen van de datakwaliteit. Ook gaan we in op het omgaan van problemen met de datakwaliteit. Daarnaast besteden we aandacht aan zaken als de accountinstellingen in de datatools, die ook van belang zijn voor het beoordelen van de datakwaliteit. De training zal afsluiten met verschillende opties om problemen met data het hoofd te bieden. De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan bod: Belang van datakwaliteit Het verzamelen van data Implementatieplan Accountinstellingen Gebruikersinterface en rapportage Omgaan met datakwaliteitproblemen 1 dag

14 WORKSHOP OVERTUIGEN Goede communicatie is te allen tijde van belang, ook voor online professionals. Het overbrengen van een webanalyse-inzicht en het houden van een adviesgesprek zijn voorbeelden van situaties waar overtuigingskracht nodig is. Tijdens deze workshop worden bekende theorieën zoals bezwaartechnieken en adviesgespreksaanpak kort uitgelegd en daarna in verschillende casussen toegepast. Casussen zijn gebaseerd op de praktijksituaties van de trainingdeelnemers. Tijdens de casussen ervaren de deelnemers ook de andere kant van de gesprekken. De volgende theorieën komen tijdens deze workshop aan bod: Bezwaartechnieken Opbouw adviesgesprek Luisteren, samenvatten, doorvragen GRIP model Overtuigen naar persoonlijkheid 1 dag

15 ADOBE SITECATALYST USER De training geeft je een introductie in web analytics als exacte benadering voor het evalueren van marketingen saleseffectiviteit. Dit begint met het bepalen van key performance indicators (KPI s) om prestaties te monitoren en beïnvloeden. We gaan in op hoe kwalitatieve statistiek inzicht geeft in het gedrag van websitebezoekers en zeker zo belangrijk de acties die hieruit kunnen volgen. De training is zo ingericht dat het een startpunt is om in de praktijk met de tool aan de slag te kunnen. Dit wordt bereikt door het afwisselen van theoretische uitleg met verschillende typen opdrachten. Na deze training beschik je over de volgende vaardigheden: opstellen van key performance indicators standaardrapporten gebruiken en de data interpreteren rapporten aanpassen met betrekking tot datum, filters en grafiekweergave samengestelde metrics maken en deze toevoegen aan een rapport een dashboard maken en verspreiden een rapport downloaden, bookmarken en delen calendar events en targets gebruiken / consultants 2 dagen

16 ADOBE SITECATALYST IMPLEMENTATIE Deze training is specifiek ontwikkeld voor technische professionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van SiteCatalyst. De training maakt je wegwijs in het verzamelen van data en er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende soorten variabelen die hierbij een rol spelen. Ook komen er tijdens het uitwerken van een implementatiecase een aantal best practices aan bod. De onderwerpen kunnen uiteraard worden afgestemd op jouw praktijksituatie en ervaringen. De volgende onderwerpen zullen in de training besproken worden: datacollectie technieken trafficvariabelen conversievariabelen configureren van variabelen implementatiemethode en -proces debugging datakwaliteit Technisch verantwoordelijken / web-analisten / data-analisten 3 dagen

17 ADOBE SITECATALYST ADVANCED Deze training is ontwikkeld voor verantwoordelijken die SiteCatalyst administrator worden. Dit houdt in dat deelnemers aan deze training eerst de SiteCatalyst User training moeten volgen en de tool leren gebruiken voordat deze training kan plaatsvinden. We hanteren hierbij de richtlijn dat deelnemers minimaal 6 maanden met SiteCatalyst gewerkt moeten hebben. Bij deze training ga je dieper in op een aantal onderdelen van de SiteCatalyst User training, om je expertise naar een nog hoger niveau te brengen. De volgende onderdelen worden besproken: de administratie-interface classificaties campagnes custom variabelen het combineren van report suites data warehouse data sources / consultants 1 dag

18 ADOBE INSIGHT ANALYST Deze training leert je om te werken met Adobe Insight. Bij deze training maak je uitgebreid kennis met alle functionaliteiten van Insight. Van de architectuur en de terminologie tot de user interface en het publiceren en distribueren van rapportages; alle mogelijke kanten komen aan bod. Uiteraard leggen we daarbij ook de link naar de praktijksituatie van de deelnemers. Daarom besteden we ruim aandacht aan de manier waarop je deze functies kunt inzetten om businessvragen doeltreffend te beantwoorden. Deze training is geschikt om, in combinatie met zelfstudie, het betreffende examen af te leggen. Het examen is echter geen standaardonderdeel van deze training. Natuurlijk kan Digital Power wel een examen voor je aanvragen en dit ook afnemen. De training gaat in op de volgende onderwerpen: de user interface van Adobe Insight rapportages maken het beantwoorden van businessvragen segmenten visualisaties het gebruik van filters het lezen van tabellen 3 dagen

19 IBM UNICA NETINSIGHT Deze training leert je om de belangrijkste functionaliteiten van IBM Unica NetInsight uit te voeren. Welke onderdelen heb je bijvoorbeeld nodig voor het maken van goede rapportages? En om belangrijke vraagstukken te beantwoorden, moet je vaak grote opdrachten uitvoeren. Hoe ga je daarbij te werk en waar moet je op letten? Deze training zorgt ervoor dat je alle mogelijkheden van NetInsight optimaal kunt benutten. De training gaat in op de volgende onderwerpen: het datamodel binnen IBM Unica NetInsight dimensies, metrics en filters scenariorapporten custom metrics bezoekersprofielen procesanalyses dashboards 1 dag

20 GOOGLE ANALYTICS BASIC Deze training geeft een introductie in het gebruiken van Google Analytics als tool voor web analytics. Deze training is ideaal voor beginnende gebruikers die willen weten hoe je Google Analytics kunt inzetten. De Google Analytics Basic training richt zich daarom op het begrijpen van de interface en het eigen maken van de belangrijkste begrippen en standaardfunctionaliteiten. Tijdens de training komen de meest gebruikte standaardrapportages aan bod. De training gaat onder andere in op de volgende onderwerpen: een introductie van Google Analytics het verband tussen key performance indicators en websitedoelen het dataverzamelingsproces in Google Analytics de belangrijkste begrippen in Google Analytics het gebruik van dimensies en metrics binnen standaardrapporten het maken en aanpassen van standaardrapporten in Google Analytics de verschillende methoden om informatie te delen 1 dag

21 GOOGLE ANALYTICS ADVANCED Deze training is in wezen het vervolg op de training Google Analytics Basic. Voor deze training is basiskennis van Google Analytics dan ook vereist. Waar de basistraining voornamelijk ingaat op het interpreteren van data uit basisrapportages en het leren omgaan met de interface, gaat deze training dieper in op de mogelijkheden van het gebruik van data. Het gebruik van data komt aan bod via het doorlopen van een stapsgewijs analyseproces. Een belangrijk onderdeel van Google Analytics is het meten van verschillende typen doelen. Zo is het niet alleen noodzaak om te analyseren wat de data laten zien (en of de doelen zijn behaald), maar ook om de data te gebruiken om de website te verbeteren. Dit kan door gebruik te maken van funnels, traffic, en gedrag. De training zal onder andere de volgende onderwerpen behandelen: de stappen van het analyseproces het formuleren en instellen van doelen analyseren van conversies beïnvloeden van de resultaten door optimalisatie het opzetten van experimenten implementeren van site-interacties het opzetten van custom variabelen het delen van data door custom rapportages en dashboards het aanmaken en verwijderen van gebruikers en profielen het implementeren van filters implementeren van e-commerce en cross-domain tracking gebruik van reguliere expressies implementeren van Universal Analytics 2 dagen

22 GOOGLE ANALYTICS UPDATE Wil je graag je Google Analytics kennis weer vernieuwen? Of ben je al helemaal thuis in een andere webanalysetool maar wil je ook graag leren hoe Google Analytics werkt? Dan is dit de training die je nodig hebt. De focus zal tijdens het eerste deel van de training liggen op het begrijpen van de interface en de mogelijkheden van de standaardfunctionaliteiten. Tijdens het tweede gedeelte van de training is er meer aandacht voor het gebruik van de data tijdens het doorlopen van de stappen van het analyseproces. Zo is het niet alleen belangrijk om te analyseren wat de data je kunnen vertellen en of de vooraf gestelde doelen zijn behaald, maar ook om de data te gebruiken om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door de inzet en het analyseren van funnels, gedrag en traffic. Tijdens dit tweede deel zal de focus voornamelijk liggen op het optimaliseren van de funnels. De training zal ingaan op de volgende onderwerpen: het dataverzamelingsproces in Google Analytics het gebruik van dimensies en metrics binnen standaardrapporten het maken en aanpassen van standaardrapporten in Google Analytics de verschillende methoden om informatie te delen het opzetten van doelen het analyseren van conversies het beïnvloeden van de resultaten door het optimaliseren van de funnels 1 dag

23 EXCEL BASIC Op het gebied van data-analyse is Excel nog altijd een van de meest gebruikte tools. Deze training dient niet als kennismaking met Excel in het algemeen, maar gaat in op het opzetten en uitvoeren van data-analyse in Excel. De focus ligt op het beantwoorden van businessvraagstukken met behulp van Excel. Het startpunt voor alle vragen is: denk kritisch na! Tijdens de training worden die onderdelen van de tool besproken die bruikbaar zijn voor de verschillende dataanalysestappen die uitgevoerd moeten worden. Om de data-analyse goed te laten verlopen, gebruiken we een stapsgewijs proces. Daarnaast komen er verschillende best practices aan bod tijdens de trainingsdag. De volgende aspecten zullen worden behandeld: basisfuncties importeren van data structureren van data transformeren van data zoeken en sorteren grafieken data-interpretatie gebruik van trends 1 dag

24 EXCEL ADVANCED Deze training kan gezien worden als het vervolg op de training Excel Basic. Basiskennis van Excel is dan ook vereist voor deze training. De leidraad voor deze training zijn de verschillende stappen van het data analyseproces, die aan het begin van de training uitgelegd worden. Het overige deel van de training is gericht op het uitvoeren van dit proces bij het beantwoorden van verschillende soorten business vragen. De focus van deze training ligt op: het goed structureren en weergeven van de data het transformeren van de data inzichten verkrijgen uit de data rapporteren van de inzichten 1 dag

25 CONVERSION OPTIMISATION

26 CONVERSIEOPTIMALISATIE Het optimaliseren van de conversies op een website is een van de belangrijkste businessdoelstellingen van digitale bedrijven. Tijdens deze training staat het optimaliseren van een website centraal. We gaan in op verschillende theorieën vanuit perceptie, cognitie, psychologie, besliskunde en usability. Door gebruik te maken van deze verschillende theorieën, leer je probleemgebieden op de website te identificeren en kansen voor optimalisatie te ontdekken. Het voornaamste doel van optimaliseren is om bezoekers steeds vaker de gewenste actie(s) te laten ondernemen, een conversie. Dit kunnen acties zijn zoals het kopen van een product of het invullen van een leadformulier. Naast de verschillende theorieën zijn er ook verschillende onderzoeksmethoden die bijdragen aan het gestructureerd optimaliseren van een website. Deze training geeft een overzicht van deze methoden, geeft inzicht in wanneer welke methode ingezet kan worden en hoe de methoden uitgevoerd worden. Tijdens de derde trainingsdag wordt de kennis van de theorieën en onderzoeksmethoden gecombineerd tijdens een aantal grote casussen. De training geeft inzicht in: het gedrag van websitegebruikers vanuit perceptie, cognitie, psychologie en besliskunde het gebruiken van de kennis over het gebruikersgedrag voor website-optimalisatie het identificeren en aanpakken van probleemgebieden op een website vanuit usability de mogelijkheden van de verschillende onderzoeksmethoden het toepassen van de onderzoeksmethoden 3 dagen

27 LANDINGSPAGINAOPTIMALISATIE De landingspagina van een campagne is de plaats waar alle inzichten van de optimalisatietraining samenkomen. Het ontwerp van een landingspagina is van groot belang voor het succes van een campagne en daarom spelen optimalisatietheorieën een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een landingspagina. In deze training doorlopen we de belangrijkste stappen in het optimalisatieproces van een landingspagina. Deze worden een voor een doorlopen aan de hand van een actuele case. Voorbeelden van deze stappen zijn o.a. het uitwerken van een testplan en het opzetten van de test in Visual Website Optimizer. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod: optimalisatietheorieën KPI s voor een landingspagina persona s en scenario s onderzoeksvragen en hypotheseformulering schrijven van een testplan het opzetten van een A/B- of multivariate test met VWO identificeren van optimalisatierichtingen Online marketeers / conversie optimalisatie specialisten / webanalisten / data-analisten 1 dag

28 ADVANCED TOOLING Om in kaart te brengen wat de voorkeuren en wensen van consumenten en gebruikers zijn, bestaan er verschillende user research methoden. Voordat een methode gekozen wordt is het van belang om eerst het probleem goed te definiëren en te vertalen naar onderzoeksvragen. Deze training gaat in op een aantal van de mogelijke methoden en tools om de gewenste informatie te verkrijgen over de wensen en voorkeuren. Deze training gaat niet in op de methode A/B-testen en Expert review. Deze methoden zijn onderdeel van de training Conversieoptimalisatie. Tijdens deze training komen een aantal mogelijke methoden aan bod waarbij verschillende tools en praktijk casussen gebruikt worden. Ook gaat deze training in op het selecteren van de juiste methode bij verschillende typen onderzoeksvragen. Tijdens de casussen komen onder andere de volgende methoden aan bod: cardsorting tree tests survey user testing heatmaps click tools Online marketeers 1 dag

29 TEST AND TARGET USER Tijdens deze training komen de basisaspecten aan bod die nodig zijn om een A/B- of multivariate test op te zetten en te evalueren met de Adobe-tool Test and Target. Deze tool maakt het mogelijk om verschillende versies van een website op te zetten en de bezoekers willekeurig hierover te verdelen. Door de resultaten te vergelijken wordt helder welke van de versies het best presteert aan de hand van eerder geformuleerde doelen. Het startpunt van deze training zijn de verschillende theorieën over user-website-interactie. Deze vormen de input voor het opzetten van de verschillende testversies van een website of websiteonderdeel. De eerste stap in het testproces is het formuleren van een testplan waarin de onderzoeksvraag en hypotheses een belangrijke rol spelen. Als het testplan gereed is, kan de test in de tool opgezet worden. Tijdens de training behandelen we verschillende vormen van testen. Het laatste onderdeel van de training is de analyse van de testresultaten en de mogelijke vervolgstappen in het testproces. Na deze training zijn de deelnemers in staat om: de belangrijkste theorieën rond user-websiteinteracties te herkennen en toe te passen de mogelijkheden en beperkingen van Test and Target te benoemen een gedegen testplan op te stellen een A/B- en multivariate test op te zetten in Test and Target de testresultaten te analyseren 1 dag

30 TEST AND TARGET IMPLEMENTATION Deze training is gericht op specialisten die verantwoordelijk zijn voor de technische implementatie van Adobe Test and Target. Deze tool maakt het mogelijk om verschillende versies van een website op te zetten en de bezoekers willekeurig hierover te verdelen. Door de resultaten te vergelijken wordt helder welke van de versies het best presteert aan de hand van eerder geformuleerde doelen. Tijdens de training komen verschillende methoden om een test op te zetten aan bod. Deze methoden zullen geoefend worden tijdens opdrachten. Uiteraard behandelt de training Test and Target Implementation ook verschillende best practices op het gebied van implementatie. De training zal ingaan op de volgende onderwerpen: uitleg van de interface de mogelijkheden en beperkingen van de tool verschillende methoden om een test op te zetten manieren van testen Technisch verantwoordelijken / web-analisten / data-analisten 1 dag

31 VISUAL WEBSITE OPTIMISER De focus van deze training ligt op het ontwerp en implementatieproces voor een A/B- of multivariate test met behulp van de tool Visual Website Optimizer. Net als in Adobe Test and Target, maakt deze tool het mogelijk om verschillende versies van een website op te zetten, om vervolgens te bekijken welke van deze versies het best presteert. Het startpunt van deze training zijn de verschillende theorieën over user-website-interactie. Deze vormen de input voor het opzetten van de verschillende testversies van een website of websiteonderdeel. De eerste stap in het testproces is het formuleren van een testplan waarin de onderzoeksvraag en hypotheses een belangrijke rol spelen. Als het testplan gereed is, kan de test in de tool opgezet worden. Tijdens de training behandelen we verschillende vormen van testen. Het laatste onderdeel van de training is de analyse van de testresultaten en de mogelijke vervolgstappen in het testproces. Na de training zal de deelnemer in staat zijn om: de belangrijkste theorieën over user-websiteinteractie te herkennen en toe te passen de mogelijkheden en beperkingen van VWO te benoemen een gedegen testplan op te stellen een A/B- en multivariate test op te zetten in VWO de testresultaten te analyseren 1 dag

32 DIGITAL MARKETING

33 WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING De basistraining Web Analytics & Digital Marketing geeft je een rondleiding in de wereld van analytics, digitale marketing en de kansen en mogelijkheden die hier liggen. De training gaat in op de meest relevante gebieden en begrippen van de online marketing. Na de training ben je in staat om met behulp van Adobe SiteCatalyst standaardrapportages te maken en deze te interpreteren. Je leert informatie te prioriteren aan de hand van key performance indicators (KPI s) en hoe je deze KPI s weergeeft op een dashboard. Naast de praktische analyse- en rapportagevaardigheden geeft de training inzicht in: de toepassingen van usability engineering op een website (de interactie van gebruikers met je website) het toepassen en opzetten van online experimenten om een website te verbeteren de belangrijkste partijen en wetgeving rondom privacy de mogelijkheden van marketing via online kanalen 4 dagen

34 DIGITAL MARKETING MANAGER Deze training is bedoeld om beslissers meer inzicht te geven in de mogelijkheden van online data. Je leert vragen zodanig te formuleren dat ze vertaald kunnen worden naar key performance indicators (KPI s). Daarnaast ben je na deze training in staat om rapportages te implementeren en te borgen binnen de organisatie en vervolgacties op te zetten. De training behandelt onder andere de volgende onderwerpen: het belang van goed geformuleerde vragen het verzamelingsproces van online data beschikbare tools en hun mogelijkheden vertaling van de bevindingen uit de data naar acties in de praktijk de belangrijkste partijen en wetgeving rondom privacy Managers die betrokken zijn bij beslissingen op basis van online data. 1 dag

35 SOCIAL MEDIA Deze training is een co-creatie tussen onze Digital Power Academy en Herman Couwenbergh. Je leert hoe je social media inzet om organisatiedoelstellingen te realiseren. De training is een combinatie van een theoretische en analytische basis, aangevuld met ervaringen uit de praktijk. De training geeft inzicht in: het socialmedialandschap en de kansen die hier voor organisaties liggen het monitoren van activiteiten op social media met behulp van social analytics de positie van social media in de strategie van de organisatie en de vertaling naar de marketingmix de mogelijkheden van social media in het onderhouden van klantcontacten Bedrijven die de mogelijkheden van social media willen benutten, ontwikkelen en toepassen. Herman Couwenbergh, sinds het begin van het world wide web betrokken geweest bij talloze ontwikkelingen. Door actief deel te nemen kent hij alle ins en outs van het socialmedialandschap. Zijn uitgebreide praktijkervaring en kennis van communiceren met social media zorgen voor een leerervaring die direct toepasbaar is in de eigen praktijk. 2 dagen

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Actiegerichte inzichten halen met event tracking. Inhoudsopgave

Actiegerichte inzichten halen met event tracking. Inhoudsopgave Actiegerichte inzichten halen met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen event tracking... 2 Ken de basisbeginselen van event tracking... 3 Categoriseer je belangrijkste gebeurtenissen...

Nadere informatie

BIG DATA & ONLINE MARKETING

BIG DATA & ONLINE MARKETING BIG DATA & ONLINE MARKETING Oscar Olthoff & Indenty BV februari 2014 Uw partner in online marketing Pantheon 18a 7521 PR Enschede Postbus 3242 7500 DE Enschede Tel 053-850 75 05 Fax 053-850 75 06 info@indenty.nl

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN MET BIG DATA Een verkenning voor gemeenten Auteurs Caroline van der Weerdt (caroline.vanderweerdt@tno.nl) Arnout de Vries (arnout.devries@tno.nl)

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie