ACADEMY TRAININGSGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMY TRAININGSGIDS"

Transcriptie

1 ACADEMY TRAININGSGIDS

2 EXCELLENT DIGITAL PEOPLE

3 C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS DATAVISUALISATIE DATAKWALITEIT WORKSHOP OVERTUIGEN SITECATALYST USER SITECATALYST IMPLEMENTATIE SITECATALYST ADVANCED ADOBE INSIGHT ANALYST IBM UNICA NETINSIGHT GOOGLE ANALYTICS BASIC GOOGLE ANALYTICS ADVANCED GOOGLE ANALYTICS UPDATE EXCEL BASIC EXCEL ADVANCED CONVERSIEOPTIMALISATIE CONVERSIEOPTIMALISATIE LANDINGSPAGINAOPTIMALISATIE ADVANCED TOOLING TEST & TARGET USER TEST & TARGET IMPLEMENTATION VISUAL WEBSITE OPTIMISER DIGITAL MARKETING WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT ONLINE ACQUISITION ACTIVITIES SEA BASICS SEA REPORTING & OPTIMISATION ONLINE MARKETEER SPECIFICATIONS SEO ONLINE MARKETEER SPECIFICATIONS MARKETING BIG DATA BIG DATA BASICS BIG DATA MINING DATA SCIENCE INTRODUCTIE DATABASES DATA SCIENCE TOOLING & PLATFORMEN

4 INTRODUCTIE Hartelijk welkom bij de Digital Power Academy. Dit is een van de manieren waarop Digital Power je ondersteunt bij het inzichtelijk maken van online data, zodat je de juiste businessbeslissingen kunt nemen. Via kennis, capaciteit en mentaliteit helpen we om marketing intelligence binnen je organisatie te integreren. Kennisdeling staat daarbij centraal. En naast detachering en coaching is onze Digital Power Academy een ideale manier om digitale expertise te laten renderen. Bij het ontwikkelen van onze trainingen werken we nauw samen met onze inhoudelijke consultants, met TriamFloat, Nederlands marktleider op het gebied van opleidingskundige dienstverlening, en met de TU/e. Op het resultaat zijn we bijzonder trots: een uitgebreide serie van trainingen die alle aspecten van online marketing behandelt. Daardoor is de Digital Power Academy de snelste weg voor online professionals om zichzelf binnen korte tijd te digitaliseren.wij geven je graag een totaalbeeld van al onze trainingen. Het aanbod van de Digital Power Academy is te verdelen in verschillende categorieën gerelateerd aan onze expertise gebieden: webanalyse, digitale marketing, conversieoptimalisatie, data-driven management (big data) Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om trainingen op maat te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door onderdelen van de verschillende trainingen in één module te combineren. Zo brengen we het kennisniveau binnen een organisatie structureel en doeltreffend naar een hoger niveau. Hopelijk geeft deze brochure je een goed beeld van de mogelijkheden van de Digital Power Academy. Ben je geïnteresseerd in het volgen van een training of het ontwikkelen van een module op maat? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Het team van de Digital Power Academy T

5 W E B A N A L Y S E

6 WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING De basistraining Digital Marketeer geeft je een rondleiding in de wereld van analytics, digitale marketing en de kansen en mogelijkheden die hier liggen. De training gaat in op de meest relevante gebieden en begrippen van de online marketing. Na de training ben je in staat om met behulp van Adobe SiteCatalyst* standaardrapportages te maken en deze te interpreteren. Je leert informatie te prioriteren aan de hand van key performance indicators (KPI s) en hoe je deze KPI s weergeeft op een dashboard. Naast de praktische analyse- en rapportagevaardigheden geeft de training inzicht in: de toepassingen van usability engineering op een website (de interactie van gebruikers met je website) het toepassen en opzetten van online experimenten om een website te verbeteren de belangrijkste partijen en wetgeving rondom privacy de mogelijkheden van marketing via online kanalen 4 dagen * Deze training geeft een introductie in SiteCatalyst 15 en is geen officiële certificering. Certificering is mogelijk via tool-trainingen van de Digital Power Academy.

7 KPI WORKSHOP Het belangrijkste doel van deze workshop is het vertalen van de online businessdoelen naar een consistente reeks van key performance indicators. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor veel analisten en managers. KPI s worden ingezet om de online activiteit te kunnen evalueren en dienen als input om de website te optimaliseren. Het zijn elementen of waardes waaraan je kunt zien of je website naar behoren presteert; de toetsstenen van je ambities. In deze training reiken we je uiterst bruikbare handvatten aan om je KPI s te formuleren, interpreteren en bij te stellen als dat nodig is. Met meer rendement uit je online business als gevolg. De volgende onderdelen komen in de training aan bod: methodeachtergronden KPI framework proposition implementeren van het framework / management 1,5 dag

8 DASHBOARDING: DE BEST PRACTICES Het maken van dashboards is een van de meest gebruikte methoden om de interessantste inzichten uit online databronnen (periodiek) te communiceren. In veel gevallen zijn deze dashboards de enige analyseoutput die het hoger management meeneemt in het beslissingsproces. Het communiceren van de juiste data op de best mogelijke manier is daarom van het grootste belang. Tijdens deze training komen verschillende best practices op het gebied van dashboarddesign aan bod. Aan de hand hiervan worden bestaande dashboards geëvalueerd en geoptimaliseerd. De afsluitende opdracht is het ontwikkelen van een nieuw dashboard, dat eveneens wordt besproken aan de hand van de best practices. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod: best practices dashboarddesign evalueren van bestaande dashboards ontwerpen van nieuwe dashboards 1 dag

9 ADVANCED WEB ANALYTICS Ben je al wat meer bedreven in online analytics en wil je die kennis en inzichten breder inzetten voor de organisatie? Dan is deze training de juiste keuze. Hierbij gaat het om het vertalen van rapportages en analyses naar mogelijke acties en aanbevelingen. Ook is er aandacht voor de manier waarop je deze kunt overbrengen aan de juiste persoon in de organisatie. Je leert de belangrijkste informatie op de juiste manier weer te geven met behulp van dashboards. Ook het politieke landschap zal aan bod komen om te zorgen dat acties bij de juiste persoon terechtkomen. We bespreken en doorlopen verschillende scenario s waarmee je te maken kunt krijgen. De training geeft inzicht in: het delen van informatie met behulp van een dashboard het politieke landschap in een organisatie verschillende praktijksituaties 2 dagen

10 CUSTOMER INTELLIGENCE Online data hebben een grote invloed op de marketingprocessen binnen een bedrijf. Wat weet je over je klanten en hoe kun je die informatie gebruiken om hen een betere online ervaring te bieden? Deze training laat je de mogelijkheden van online data zien voor remarketingactiviteiten en het creëren van een optimaal klantbeeld. Om dit te verkrijgen maak je gebruik van segmentatie en multichannelmogelijkheden. Tijdens de training worden deze verschillende aanvliegroutes besproken en behandeld in de vorm van praktijkcasussen. De training geeft inzicht in: hoe je met online data een optimaal klantbeeld creëert mogelijke remarketingactiviteiten die volgen uit online activiteit het gebruik van targeting en segmentatie gebaseerd op online data de mogelijkheden van een multichannelaanpak 1 dag

11 EVANGALISE INSIGHTS Het maken van goede en gedegen analyses en dashboards is een belangrijk onderdeel van de rol van een web analist. Het is daarbij van belang om vooraf in kaart te brengen welke informatie voor welke doelgroep geschikt is. Ook het duidelijk krijgen van de vraag achter de vraag is onderdeel van deze training. Daarbij komt ook het omgaan met vragen van collega s aan bod. Naast het beantwoorden van vragen vanuit de business is het echter ook van belang om in staat te zijn om webanalyse te positioneren binnen je organisatie. Daarbij verdienen verschillende dingen specifieke aandacht. Bijvoorbeeld het politieke landschap binnen de organisatie. In deze training bespreken we hoe dit landschap eruit kan zien, wat de verschillende rollen zijn en hoe je hier mee omgaat. De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan bod: het delen van informatie via een dashboard het achterhalen van de werkelijke informatiebehoefte het beantwoorden van vragen vanuit de business het politieke landschap van een organisatie het omgaan met het politieke landschap 1 dag

12 DATAVISUALISATIE Rapporten en presentaties zijn de belangrijkste input voor beslissingen binnen elke organisaties. Hierbij is het van belang om te zorgen dat de gepresenteerde data relevant, eenduidig en actiegericht zijn. Om dit te bereiken is effectieve visualisatie nodig. Om relevante data op de juiste manier te visualiseren, doorloop je een aantal stappen die tijdens deze training aan bod komen: 1. Stel vragen 2. Definieer onderzoeksvraag 3. Verzamelen en bewerken van data 4. Ontwerp visualisatie 5. Deel visualisatie Tijdens dit onderdeel bespreken we een aantal best practices die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring met het maken van datavisualisaties. Deze best practices gaan onder andere over het gebruik van kleur, vormen, en teksten. Om een goede visualisatie te maken zijn er verschillende tools op de markt. Er wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende tools en hun mogelijkheden. Ook gaan we kort in op de functionaliteiten van visualisatietools. Tijdens het laatste deel van deze training ga je zelf aan de slag met een case waarin visualisatie centraal gaat. Van belang is dat hier ook het eerder beschreven proces wordt doorlopen en de best practices worden toegepast in de praktijk. 1 dag

13 DATAKWALITEIT Data spelen een steeds grotere en belangrijkere rol voor veel organisaties. En om zeker te weten dat de genomen beslissingen ook daadwerkelijk de juiste zijn, moet de kwaliteit van die data op het hoogst mogelijk niveau liggen. Een lage datakwaliteit kan uiteindelijk leiden tot het verspillen van veel tijd door testen, fouten in campagnedata of zelfs het mislopen van verkoopkansen. Deze training zal beginnen met het inventariseren en beoordelen van de datakwaliteit. Ook gaan we in op het omgaan van problemen met de datakwaliteit. Daarnaast besteden we aandacht aan zaken als de accountinstellingen in de datatools, die ook van belang zijn voor het beoordelen van de datakwaliteit. De training zal afsluiten met verschillende opties om problemen met data het hoofd te bieden. De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan bod: Belang van datakwaliteit Het verzamelen van data Implementatieplan Accountinstellingen Gebruikersinterface en rapportage Omgaan met datakwaliteitproblemen 1 dag

14 WORKSHOP OVERTUIGEN Goede communicatie is te allen tijde van belang, ook voor online professionals. Het overbrengen van een webanalyse-inzicht en het houden van een adviesgesprek zijn voorbeelden van situaties waar overtuigingskracht nodig is. Tijdens deze workshop worden bekende theorieën zoals bezwaartechnieken en adviesgespreksaanpak kort uitgelegd en daarna in verschillende casussen toegepast. Casussen zijn gebaseerd op de praktijksituaties van de trainingdeelnemers. Tijdens de casussen ervaren de deelnemers ook de andere kant van de gesprekken. De volgende theorieën komen tijdens deze workshop aan bod: Bezwaartechnieken Opbouw adviesgesprek Luisteren, samenvatten, doorvragen GRIP model Overtuigen naar persoonlijkheid 1 dag

15 ADOBE SITECATALYST USER De training geeft je een introductie in web analytics als exacte benadering voor het evalueren van marketingen saleseffectiviteit. Dit begint met het bepalen van key performance indicators (KPI s) om prestaties te monitoren en beïnvloeden. We gaan in op hoe kwalitatieve statistiek inzicht geeft in het gedrag van websitebezoekers en zeker zo belangrijk de acties die hieruit kunnen volgen. De training is zo ingericht dat het een startpunt is om in de praktijk met de tool aan de slag te kunnen. Dit wordt bereikt door het afwisselen van theoretische uitleg met verschillende typen opdrachten. Na deze training beschik je over de volgende vaardigheden: opstellen van key performance indicators standaardrapporten gebruiken en de data interpreteren rapporten aanpassen met betrekking tot datum, filters en grafiekweergave samengestelde metrics maken en deze toevoegen aan een rapport een dashboard maken en verspreiden een rapport downloaden, bookmarken en delen calendar events en targets gebruiken / consultants 2 dagen

16 ADOBE SITECATALYST IMPLEMENTATIE Deze training is specifiek ontwikkeld voor technische professionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van SiteCatalyst. De training maakt je wegwijs in het verzamelen van data en er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende soorten variabelen die hierbij een rol spelen. Ook komen er tijdens het uitwerken van een implementatiecase een aantal best practices aan bod. De onderwerpen kunnen uiteraard worden afgestemd op jouw praktijksituatie en ervaringen. De volgende onderwerpen zullen in de training besproken worden: datacollectie technieken trafficvariabelen conversievariabelen configureren van variabelen implementatiemethode en -proces debugging datakwaliteit Technisch verantwoordelijken / web-analisten / data-analisten 3 dagen

17 ADOBE SITECATALYST ADVANCED Deze training is ontwikkeld voor verantwoordelijken die SiteCatalyst administrator worden. Dit houdt in dat deelnemers aan deze training eerst de SiteCatalyst User training moeten volgen en de tool leren gebruiken voordat deze training kan plaatsvinden. We hanteren hierbij de richtlijn dat deelnemers minimaal 6 maanden met SiteCatalyst gewerkt moeten hebben. Bij deze training ga je dieper in op een aantal onderdelen van de SiteCatalyst User training, om je expertise naar een nog hoger niveau te brengen. De volgende onderdelen worden besproken: de administratie-interface classificaties campagnes custom variabelen het combineren van report suites data warehouse data sources / consultants 1 dag

18 ADOBE INSIGHT ANALYST Deze training leert je om te werken met Adobe Insight. Bij deze training maak je uitgebreid kennis met alle functionaliteiten van Insight. Van de architectuur en de terminologie tot de user interface en het publiceren en distribueren van rapportages; alle mogelijke kanten komen aan bod. Uiteraard leggen we daarbij ook de link naar de praktijksituatie van de deelnemers. Daarom besteden we ruim aandacht aan de manier waarop je deze functies kunt inzetten om businessvragen doeltreffend te beantwoorden. Deze training is geschikt om, in combinatie met zelfstudie, het betreffende examen af te leggen. Het examen is echter geen standaardonderdeel van deze training. Natuurlijk kan Digital Power wel een examen voor je aanvragen en dit ook afnemen. De training gaat in op de volgende onderwerpen: de user interface van Adobe Insight rapportages maken het beantwoorden van businessvragen segmenten visualisaties het gebruik van filters het lezen van tabellen 3 dagen

19 IBM UNICA NETINSIGHT Deze training leert je om de belangrijkste functionaliteiten van IBM Unica NetInsight uit te voeren. Welke onderdelen heb je bijvoorbeeld nodig voor het maken van goede rapportages? En om belangrijke vraagstukken te beantwoorden, moet je vaak grote opdrachten uitvoeren. Hoe ga je daarbij te werk en waar moet je op letten? Deze training zorgt ervoor dat je alle mogelijkheden van NetInsight optimaal kunt benutten. De training gaat in op de volgende onderwerpen: het datamodel binnen IBM Unica NetInsight dimensies, metrics en filters scenariorapporten custom metrics bezoekersprofielen procesanalyses dashboards 1 dag

20 GOOGLE ANALYTICS BASIC Deze training geeft een introductie in het gebruiken van Google Analytics als tool voor web analytics. Deze training is ideaal voor beginnende gebruikers die willen weten hoe je Google Analytics kunt inzetten. De Google Analytics Basic training richt zich daarom op het begrijpen van de interface en het eigen maken van de belangrijkste begrippen en standaardfunctionaliteiten. Tijdens de training komen de meest gebruikte standaardrapportages aan bod. De training gaat onder andere in op de volgende onderwerpen: een introductie van Google Analytics het verband tussen key performance indicators en websitedoelen het dataverzamelingsproces in Google Analytics de belangrijkste begrippen in Google Analytics het gebruik van dimensies en metrics binnen standaardrapporten het maken en aanpassen van standaardrapporten in Google Analytics de verschillende methoden om informatie te delen 1 dag

21 GOOGLE ANALYTICS ADVANCED Deze training is in wezen het vervolg op de training Google Analytics Basic. Voor deze training is basiskennis van Google Analytics dan ook vereist. Waar de basistraining voornamelijk ingaat op het interpreteren van data uit basisrapportages en het leren omgaan met de interface, gaat deze training dieper in op de mogelijkheden van het gebruik van data. Het gebruik van data komt aan bod via het doorlopen van een stapsgewijs analyseproces. Een belangrijk onderdeel van Google Analytics is het meten van verschillende typen doelen. Zo is het niet alleen noodzaak om te analyseren wat de data laten zien (en of de doelen zijn behaald), maar ook om de data te gebruiken om de website te verbeteren. Dit kan door gebruik te maken van funnels, traffic, en gedrag. De training zal onder andere de volgende onderwerpen behandelen: de stappen van het analyseproces het formuleren en instellen van doelen analyseren van conversies beïnvloeden van de resultaten door optimalisatie het opzetten van experimenten implementeren van site-interacties het opzetten van custom variabelen het delen van data door custom rapportages en dashboards het aanmaken en verwijderen van gebruikers en profielen het implementeren van filters implementeren van e-commerce en cross-domain tracking gebruik van reguliere expressies implementeren van Universal Analytics 2 dagen

22 GOOGLE ANALYTICS UPDATE Wil je graag je Google Analytics kennis weer vernieuwen? Of ben je al helemaal thuis in een andere webanalysetool maar wil je ook graag leren hoe Google Analytics werkt? Dan is dit de training die je nodig hebt. De focus zal tijdens het eerste deel van de training liggen op het begrijpen van de interface en de mogelijkheden van de standaardfunctionaliteiten. Tijdens het tweede gedeelte van de training is er meer aandacht voor het gebruik van de data tijdens het doorlopen van de stappen van het analyseproces. Zo is het niet alleen belangrijk om te analyseren wat de data je kunnen vertellen en of de vooraf gestelde doelen zijn behaald, maar ook om de data te gebruiken om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door de inzet en het analyseren van funnels, gedrag en traffic. Tijdens dit tweede deel zal de focus voornamelijk liggen op het optimaliseren van de funnels. De training zal ingaan op de volgende onderwerpen: het dataverzamelingsproces in Google Analytics het gebruik van dimensies en metrics binnen standaardrapporten het maken en aanpassen van standaardrapporten in Google Analytics de verschillende methoden om informatie te delen het opzetten van doelen het analyseren van conversies het beïnvloeden van de resultaten door het optimaliseren van de funnels 1 dag

23 EXCEL BASIC Op het gebied van data-analyse is Excel nog altijd een van de meest gebruikte tools. Deze training dient niet als kennismaking met Excel in het algemeen, maar gaat in op het opzetten en uitvoeren van data-analyse in Excel. De focus ligt op het beantwoorden van businessvraagstukken met behulp van Excel. Het startpunt voor alle vragen is: denk kritisch na! Tijdens de training worden die onderdelen van de tool besproken die bruikbaar zijn voor de verschillende dataanalysestappen die uitgevoerd moeten worden. Om de data-analyse goed te laten verlopen, gebruiken we een stapsgewijs proces. Daarnaast komen er verschillende best practices aan bod tijdens de trainingsdag. De volgende aspecten zullen worden behandeld: basisfuncties importeren van data structureren van data transformeren van data zoeken en sorteren grafieken data-interpretatie gebruik van trends 1 dag

24 EXCEL ADVANCED Deze training kan gezien worden als het vervolg op de training Excel Basic. Basiskennis van Excel is dan ook vereist voor deze training. De leidraad voor deze training zijn de verschillende stappen van het data analyseproces, die aan het begin van de training uitgelegd worden. Het overige deel van de training is gericht op het uitvoeren van dit proces bij het beantwoorden van verschillende soorten business vragen. De focus van deze training ligt op: het goed structureren en weergeven van de data het transformeren van de data inzichten verkrijgen uit de data rapporteren van de inzichten 1 dag

25 CONVERSION OPTIMISATION

26 CONVERSIEOPTIMALISATIE Het optimaliseren van de conversies op een website is een van de belangrijkste businessdoelstellingen van digitale bedrijven. Tijdens deze training staat het optimaliseren van een website centraal. We gaan in op verschillende theorieën vanuit perceptie, cognitie, psychologie, besliskunde en usability. Door gebruik te maken van deze verschillende theorieën, leer je probleemgebieden op de website te identificeren en kansen voor optimalisatie te ontdekken. Het voornaamste doel van optimaliseren is om bezoekers steeds vaker de gewenste actie(s) te laten ondernemen, een conversie. Dit kunnen acties zijn zoals het kopen van een product of het invullen van een leadformulier. Naast de verschillende theorieën zijn er ook verschillende onderzoeksmethoden die bijdragen aan het gestructureerd optimaliseren van een website. Deze training geeft een overzicht van deze methoden, geeft inzicht in wanneer welke methode ingezet kan worden en hoe de methoden uitgevoerd worden. Tijdens de derde trainingsdag wordt de kennis van de theorieën en onderzoeksmethoden gecombineerd tijdens een aantal grote casussen. De training geeft inzicht in: het gedrag van websitegebruikers vanuit perceptie, cognitie, psychologie en besliskunde het gebruiken van de kennis over het gebruikersgedrag voor website-optimalisatie het identificeren en aanpakken van probleemgebieden op een website vanuit usability de mogelijkheden van de verschillende onderzoeksmethoden het toepassen van de onderzoeksmethoden 3 dagen

27 LANDINGSPAGINAOPTIMALISATIE De landingspagina van een campagne is de plaats waar alle inzichten van de optimalisatietraining samenkomen. Het ontwerp van een landingspagina is van groot belang voor het succes van een campagne en daarom spelen optimalisatietheorieën een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een landingspagina. In deze training doorlopen we de belangrijkste stappen in het optimalisatieproces van een landingspagina. Deze worden een voor een doorlopen aan de hand van een actuele case. Voorbeelden van deze stappen zijn o.a. het uitwerken van een testplan en het opzetten van de test in Visual Website Optimizer. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod: optimalisatietheorieën KPI s voor een landingspagina persona s en scenario s onderzoeksvragen en hypotheseformulering schrijven van een testplan het opzetten van een A/B- of multivariate test met VWO identificeren van optimalisatierichtingen Online marketeers / conversie optimalisatie specialisten / webanalisten / data-analisten 1 dag

28 ADVANCED TOOLING Om in kaart te brengen wat de voorkeuren en wensen van consumenten en gebruikers zijn, bestaan er verschillende user research methoden. Voordat een methode gekozen wordt is het van belang om eerst het probleem goed te definiëren en te vertalen naar onderzoeksvragen. Deze training gaat in op een aantal van de mogelijke methoden en tools om de gewenste informatie te verkrijgen over de wensen en voorkeuren. Deze training gaat niet in op de methode A/B-testen en Expert review. Deze methoden zijn onderdeel van de training Conversieoptimalisatie. Tijdens deze training komen een aantal mogelijke methoden aan bod waarbij verschillende tools en praktijk casussen gebruikt worden. Ook gaat deze training in op het selecteren van de juiste methode bij verschillende typen onderzoeksvragen. Tijdens de casussen komen onder andere de volgende methoden aan bod: cardsorting tree tests survey user testing heatmaps click tools Online marketeers 1 dag

29 TEST AND TARGET USER Tijdens deze training komen de basisaspecten aan bod die nodig zijn om een A/B- of multivariate test op te zetten en te evalueren met de Adobe-tool Test and Target. Deze tool maakt het mogelijk om verschillende versies van een website op te zetten en de bezoekers willekeurig hierover te verdelen. Door de resultaten te vergelijken wordt helder welke van de versies het best presteert aan de hand van eerder geformuleerde doelen. Het startpunt van deze training zijn de verschillende theorieën over user-website-interactie. Deze vormen de input voor het opzetten van de verschillende testversies van een website of websiteonderdeel. De eerste stap in het testproces is het formuleren van een testplan waarin de onderzoeksvraag en hypotheses een belangrijke rol spelen. Als het testplan gereed is, kan de test in de tool opgezet worden. Tijdens de training behandelen we verschillende vormen van testen. Het laatste onderdeel van de training is de analyse van de testresultaten en de mogelijke vervolgstappen in het testproces. Na deze training zijn de deelnemers in staat om: de belangrijkste theorieën rond user-websiteinteracties te herkennen en toe te passen de mogelijkheden en beperkingen van Test and Target te benoemen een gedegen testplan op te stellen een A/B- en multivariate test op te zetten in Test and Target de testresultaten te analyseren 1 dag

30 TEST AND TARGET IMPLEMENTATION Deze training is gericht op specialisten die verantwoordelijk zijn voor de technische implementatie van Adobe Test and Target. Deze tool maakt het mogelijk om verschillende versies van een website op te zetten en de bezoekers willekeurig hierover te verdelen. Door de resultaten te vergelijken wordt helder welke van de versies het best presteert aan de hand van eerder geformuleerde doelen. Tijdens de training komen verschillende methoden om een test op te zetten aan bod. Deze methoden zullen geoefend worden tijdens opdrachten. Uiteraard behandelt de training Test and Target Implementation ook verschillende best practices op het gebied van implementatie. De training zal ingaan op de volgende onderwerpen: uitleg van de interface de mogelijkheden en beperkingen van de tool verschillende methoden om een test op te zetten manieren van testen Technisch verantwoordelijken / web-analisten / data-analisten 1 dag

31 VISUAL WEBSITE OPTIMISER De focus van deze training ligt op het ontwerp en implementatieproces voor een A/B- of multivariate test met behulp van de tool Visual Website Optimizer. Net als in Adobe Test and Target, maakt deze tool het mogelijk om verschillende versies van een website op te zetten, om vervolgens te bekijken welke van deze versies het best presteert. Het startpunt van deze training zijn de verschillende theorieën over user-website-interactie. Deze vormen de input voor het opzetten van de verschillende testversies van een website of websiteonderdeel. De eerste stap in het testproces is het formuleren van een testplan waarin de onderzoeksvraag en hypotheses een belangrijke rol spelen. Als het testplan gereed is, kan de test in de tool opgezet worden. Tijdens de training behandelen we verschillende vormen van testen. Het laatste onderdeel van de training is de analyse van de testresultaten en de mogelijke vervolgstappen in het testproces. Na de training zal de deelnemer in staat zijn om: de belangrijkste theorieën over user-websiteinteractie te herkennen en toe te passen de mogelijkheden en beperkingen van VWO te benoemen een gedegen testplan op te stellen een A/B- en multivariate test op te zetten in VWO de testresultaten te analyseren 1 dag

32 DIGITAL MARKETING

33 WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING De basistraining Web Analytics & Digital Marketing geeft je een rondleiding in de wereld van analytics, digitale marketing en de kansen en mogelijkheden die hier liggen. De training gaat in op de meest relevante gebieden en begrippen van de online marketing. Na de training ben je in staat om met behulp van Adobe SiteCatalyst standaardrapportages te maken en deze te interpreteren. Je leert informatie te prioriteren aan de hand van key performance indicators (KPI s) en hoe je deze KPI s weergeeft op een dashboard. Naast de praktische analyse- en rapportagevaardigheden geeft de training inzicht in: de toepassingen van usability engineering op een website (de interactie van gebruikers met je website) het toepassen en opzetten van online experimenten om een website te verbeteren de belangrijkste partijen en wetgeving rondom privacy de mogelijkheden van marketing via online kanalen 4 dagen

34 DIGITAL MARKETING MANAGER Deze training is bedoeld om beslissers meer inzicht te geven in de mogelijkheden van online data. Je leert vragen zodanig te formuleren dat ze vertaald kunnen worden naar key performance indicators (KPI s). Daarnaast ben je na deze training in staat om rapportages te implementeren en te borgen binnen de organisatie en vervolgacties op te zetten. De training behandelt onder andere de volgende onderwerpen: het belang van goed geformuleerde vragen het verzamelingsproces van online data beschikbare tools en hun mogelijkheden vertaling van de bevindingen uit de data naar acties in de praktijk de belangrijkste partijen en wetgeving rondom privacy Managers die betrokken zijn bij beslissingen op basis van online data. 1 dag

35 SOCIAL MEDIA Deze training is een co-creatie tussen onze Digital Power Academy en Herman Couwenbergh. Je leert hoe je social media inzet om organisatiedoelstellingen te realiseren. De training is een combinatie van een theoretische en analytische basis, aangevuld met ervaringen uit de praktijk. De training geeft inzicht in: het socialmedialandschap en de kansen die hier voor organisaties liggen het monitoren van activiteiten op social media met behulp van social analytics de positie van social media in de strategie van de organisatie en de vertaling naar de marketingmix de mogelijkheden van social media in het onderhouden van klantcontacten Bedrijven die de mogelijkheden van social media willen benutten, ontwikkelen en toepassen. Herman Couwenbergh, sinds het begin van het world wide web betrokken geweest bij talloze ontwikkelingen. Door actief deel te nemen kent hij alle ins en outs van het socialmedialandschap. Zijn uitgebreide praktijkervaring en kennis van communiceren met social media zorgen voor een leerervaring die direct toepasbaar is in de eigen praktijk. 2 dagen

Academy trainingsgids

Academy trainingsgids Academy trainingsgids C O N T E N T INTRODUCTIE BASIC DIGITAL MARKETEER MODULES DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA ADVANCED DIGITAL MARKETEER OPTIMISATION CUSTOMER INTELLIGENCE KPI WORKSHOP DASHBOARDING

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Factsheet INSIGHTS Mirabeau

Factsheet INSIGHTS Mirabeau Factsheet INSIGHTS Mirabeau INSIGHTS Mirabeau Organisaties die de user experience optimaliseren op basis van data zijn de winnaars van morgen. Met het online platform als belangrijkste verkoopkanaal en

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces 1 21/6/13 1 Wie zijn jullie? 1. Wie is markt onderzoeker / marketeer / online marketeer / web analist 2. Wie gebruikt er web analytics

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave Basisbeginselen Aangepaste rapporten... 3 Waarom dien je eigenlijk aangepaste rapporten te gebruiken?... 3 Welke type aangepaste rapporten kun je gebruiken?...

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

Kennissessie Google Analytics.

Kennissessie Google Analytics. Kennissessie Google Analytics. Analytics Consultant Google Analytics, Adobe Reports & Analytics Webanalist sinds juni 2011 MA Bedrijfscommunicatie & Digitale Media BSc Bedrijfseconomie LinkedIn Wat verwachten

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Inhoud. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training

Inhoud. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training Brochure Google Analytics training Inhoud Inleiding... 2 1. Onderwerpen Google Analytics training... 2 2. Doelen... 2 3. Het instellen van filters... 3 4. Uitleg site statistieken... 4 5. Rapportage mogelijkheden

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DATA DRIVEN UX DESIGN Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

De perfecte online customer journey

De perfecte online customer journey De perfecte online customer journey 1 Missie Netprofiler Wij geloven dat het goed verzamelen, analyseren en gebruiken van digitale data leidt tot betere marketing beslissingen en tot een betere invulling

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Hoe meet je het effect van online content marketing?

Hoe meet je het effect van online content marketing? WHITEPAPER Hoe meet je het effect van online content marketing? Een handig stappenplan voor marketeers Inleiding Wat levert het nu eigenlijk op? Vroeg of laat krijgt iedereen die zich bezighoudt met content

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking Gebeurtenissen meten met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Verschillen tussen event tracking en virtuele paginavertoningen... 2 Event tracking instellen... 2 Rapporten voor gebeurtenissen...

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

CONVERSION RATE OPTIMIZATION MATURITY BENCHMARK 2011 ONDERZOEKSRAPPORT

CONVERSION RATE OPTIMIZATION MATURITY BENCHMARK 2011 ONDERZOEKSRAPPORT CONVERSION RATE OPTIMIZATION MATURITY BENCHMARK 2011 ONDERZOEKSRAPPORT Janco Klijnstra Product Manager Conversion Rate Optimization Mark van Kasteren Conversion Rate Optimization Consultant Rogier Kat

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Module 1 Search & Analytics

Module 1 Search & Analytics Module 1 Search & Analytics Programma college 2 Recap college 1 Introductie Tools Adwords campagne opzetten m.b.v. Tools Recap college 2 Recap college 1 Hoe werkt Search voor gebruikers? 1. Een intentie

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training

Inhoudsopgave. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training Brochure Google Analytics training Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Onderwerpen Google Analytics training... 2 3. Werkwijze training... 5 1 1. Inleiding Google Analytics is net als Excel gratis te gebruiken.

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Handleiding Segmenten

Handleiding Segmenten Handleiding Segmenten Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Basisbeginselen segmenten... 3 Wat zijn segmenten?... 3 Welke segmentatiemogelijkheden heb je binnen Google Analytics?... 5 Hoe integreer je segmenten

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Actiegerichte inzichten halen met event tracking. Inhoudsopgave

Actiegerichte inzichten halen met event tracking. Inhoudsopgave Actiegerichte inzichten halen met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen event tracking... 2 Ken de basisbeginselen van event tracking... 3 Categoriseer je belangrijkste gebeurtenissen...

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

Als online boswachters zorgen wij ervoor dat de aanwezigheid van uw bedrijf op internet vruchtbaar is.

Als online boswachters zorgen wij ervoor dat de aanwezigheid van uw bedrijf op internet vruchtbaar is. Als online boswachters zorgen wij ervoor dat de aanwezigheid van uw bedrijf op internet vruchtbaar is. Online meer rendement behalen Wij zijn boswachters in het internetbos en hebben de optimale kennis

Nadere informatie

Google Analytics Training

Google Analytics Training Google Analytics Training www.actemium.nl Deel 1 - De basis - 29 Februari 2016 Inhoud Over Google Analytics Het bovenste menu Admin / Gebruikersniveau s Reporting Real-Time data Audience Acquisition Behavior

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

05 juni 2012 Workshop Google Analytics

05 juni 2012 Workshop Google Analytics 05 juni 2012 Workshop Google Analytics voor gevorderden Wie zijn wij? Klaas Knook k.knook@yonego.nl Dimitri Claerbout d.claerbout@yonego.be Programma Aangepaste rapporten maken & delen Geautomatiseerde

Nadere informatie

Content marketing: weet u wat het oplevert?

Content marketing: weet u wat het oplevert? Content marketing: weet u wat het oplevert? Het succes van uw content marketingactiviteiten meten Zet u als organisatie content marketing in? Zo ja, dan heeft u inmiddels ongetwijfeld ook gemerkt dat structurele

Nadere informatie

Google Analytics Basis & Expert

Google Analytics Basis & Expert Google Analytics Basis & Expert Google Analytics Basis Door de bezuinigingen in de zorg & welzijn wordt het efficiënter inzetten van de beschikbare middelen in de zorg belangrijker. Google Analytics biedt

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Klaar staan voor de bewegende klant

Klaar staan voor de bewegende klant Klaar staan voor de bewegende klant 23 Maart 2016 Jaarbeurs - Utrecht Ger Nijkamp Sr. Online Marketeer Ricoh Nederland Marketing is niet veranderd Wat is mijn doel..? Waar zit mijn doelgroep..? Hoe ga

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Meten is weten! De basis

Meten is weten! De basis Meten is weten! De basis Niels McEvoy - Strateeg @ Google Sam Vergauwen - Strateeg @ Google #DigitaalAtelier In deze workshop... Introductie binnen de online customer journey Introductie tot het meten

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol De online strategie van een grote offline speler Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol Even voorstellen Online marketeer bij Kwik-Fit Nederland. Blogt wel eens wat. Moeder van #ukkies. Vragen? @riannejacobs

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

19 juni 2012 Workshop Google Adwords

19 juni 2012 Workshop Google Adwords 19 juni 2012 Workshop Google Adwords voor gevorderden Wie zijn wij? Nick Boterberg n.boterberg@yonego.be Dimitri Claerbout d.claerbout@yonego.be Programma Optimaliseren van een bestaande account (structuur,

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Web Analytics. Yonego 17 november 2011

Web Analytics. Yonego 17 november 2011 Yonego 17 november 2011 1 Do not put your faith in what statistics say until you have carefully considered what they do not say. William W. Watt 2 Meten = Weten 3 Google Analytics: Bezoek 4 Google Analytics:

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Case-study: website conversie-testing ANWB Watersport Toename van 292% kliks naar conversiepagina binnen 3 weken

Case-study: website conversie-testing ANWB Watersport Toename van 292% kliks naar conversiepagina binnen 3 weken Case-study: website conversie-testing ANWB Watersport Toename van 292% kliks naar conversiepagina binnen 3 weken Gelijke kosten, grotere winstmarge Meer conversie met dezelfde hoeveelheid bezoekers Inzicht

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Wat zeggen je cijfers in Google Analytics?

Wat zeggen je cijfers in Google Analytics? Wat zeggen je cijfers in Google Analytics? Gerben van Ouwendorp (TMG) Remarke'ngevent, 26 maart 2015 Introductie @ouwendorp gerbenvanouwendorp En wie zijn jullie? En wat is jullie rol? Eigenaar Sales

Nadere informatie

Handleiding actiegerichte doelen

Handleiding actiegerichte doelen Handleiding actiegerichte doelen Inhoudsopgave Basisbeginselen actiegerichte doelen... 2 Hoe stel je doelen in?... 2 Welke type doelen zijn er?... 5 Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van doelen binnen

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy ONLINE PERSUASION Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

Resultaten meten en interpreteren. Internet Architects David De Block 16.09.2011

Resultaten meten en interpreteren. Internet Architects David De Block 16.09.2011 Resultaten meten en interpreteren Internet Architects David De Block 16.09.2011 Me David De Block Zaakvoerder Internet Architects Strategie, concept en ontwerp One-stop shop voor je online aanwezigheid

Nadere informatie

- Info per dag van de week - Info per specifieke dag - Info per week

- Info per dag van de week - Info per specifieke dag - Info per week Of je nu een kleine KMO bent die gebruik maakt van AdWords of een multinational, één ding is zeker, het verkrijgen van marketing budgetten is niet eenvoudig. Je kan je verkregen budget dus maar beter maximaal

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Voor een volledig uitgeklapte template:

Voor een volledig uitgeklapte template: İ Voor een volledig uitgeklapte template: http://academyofminds.com/fw/gedragen-marketing-strategie/ 1.. De belangrijkste organisatiedoelen 2.... 1.. De belangrijkste doelgroepen 2.... Matrix SWOT analyse

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00 Webinar - SEA Koen van den Eeden Start: 19:00 1 Voorstellen SEA Bol.com & SEA Tips & Tricks Ontwikkelingen SEA 2 Koen van den Eeden 3 Online Marketing bol.com Online Marketing SEA SEO Prijsvergelijkers

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie