Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd?"

Transcriptie

1 het Verschijnt tweewekelijks GRATIS 29e jaargang INHOUD Opvolger Wijkimpulsplan laat op zich wachten In maart 2011 hadden B&W opdracht gegeven voor het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan Haagse Beemden. Dit plan moet het vervolg worden op het Wijkimpulsplan. Pagina 3 Woon morgen zonder zorgen ook in onze wijk Na 2015 ontstaat er in de Haagse Beemden een groot tekort aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. De woningcorporaties en zorgaanbieders spelen een rol bij het opvangen van dit tekort. Pagina 3 Terda doet meer dan alleen korfballen Korfbalclub Terda traint tegenwoordig deels in de sporthal De Raaimoeren, deels in sporthal De Cour in Terheijden. Voor wedstrijden zijn deze sporthallen te klein, waardoor uitwijken naar De Drie Linden in Prinsenbeek noodzakelijk is. Pagina 5 Jongeren stimuleren jongeren Op de presentatie van YourDing, op 27 februari waren de kwartiermakers en wethouder Boelema heel duidelijk. We gaan de jongeren benaderen anno Veel meer luisteren naar hun wensen. Pagina 6 Markpontje weer van start Het winterseizoen zit er weer op. Deze winter is het pontje opgeknapt en vanaf 24 maart gaat de nieuwe dienstregeling van start voor het 21 e seizoen. Pagina 12 (Advertentie) De landgoederenzone is de groene long van onze wijk. 15 maart 2012 nr 5 Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd? De beoogde overdracht/ verkoop van de landgoederenzone door de gemeente Breda aan Staatsbosbeheer is niet doorgegaan. De mooie plannen die voor dit stukje groene natuur in Breda bedacht waren, lijken nu niet uit te komen. Het is momenteel erg onduidelijk wat er met de groene long van de Haagse Beemden gaat gebeuren. Nico KoevoeTS Het is de provincie Noord- Brabant die besloot tot een aankoopstop vanwege het ontbreken van budget. De gemeente Breda zou de grond verkopen aan de Dienst Landelijk Gebied. Bovendien worden in het kader van het beleid van de rijksoverheid alle nog niet bij Europa aangemelde gebieden met natuurwaarde in de ecologische hoofdstructuur herijkt. De landgoederenzone valt onder deze gebieden. Staatsbosbeheer in Breda is teleurgesteld dat de aankoop van de gemeentelijke gronden in de Landgoederenzone Haagse Beemden voorlopig niet doorgaat. De Dienst Landelijk Gebied zou het beheer overdragen aan Staatsbosbeheer. De provincie zou voor de gelden zorgen, maar die houdt nu de hand op de knip. De provincie moet behoorlijk bezuinigen en geeft nu prioriteit aan andere zaken. De landgoederenzone zou niet meer op de aankooplijst staan, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Dat betekent dat de aankoop deze bestuursperiode niet meer plaatsvindt. Volgens Staatsbosbeheer kan het wel tot 2013 duren voordat er een nieuw besluit wordt genomen. Inrichtingsvoorstel Dat de plannen niet door gaan is bijzonder spijtig. Reeds in 2010 had Staatsbosbeheer een prachtig uitgewerkt inrichtingsvoorstel klaar liggen. De landgoederenzone werd daarin benoemd als een groene long, een oase van rust in de drukte van de stad. Het zou kunnen gaan functioneren als een aantrekkelijk uitloopgebied vanuit de stad. De bestaande fietsroutes en wandelpaden zouden daarvoor uitgebreid worden. Voor (jonge) kinderen had men natuurspeelplekken bedacht. Plaatsen om ouderwets in de natuur te spelen. Aan de zuidpunt van de landgoederenzone ligt de kinderboerderij met de mogelijkheid van natuureducatie. Zowel aan de noord- als aan de zuidpunt dacht men om natuureducatiepunten aan te leggen. Niet alleen aan de mens was gedacht. Zeker zo belangrijk is het behouden van de huidige natuurwaarden zodat vogels, planten en dieren er Foto: Joachim Elte kunnen blijven leven. Toch verkopen en wat dan? De gemeente Breda denkt er toch over om te verkopen. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht. Men onderzoekt o.a. de optie gronden te verpachten aan een biologische agrariër met bijvoorbeeld streekproducten. Die producten zouden dan te koop aangeboden kunnen worden. Een tweede optie is een restaurant in een grote boerderij. In het restaurant zou men dan menu s met streekproducten kunnen serveren. Een derde idee is het opzetten van een kleinschalig congrescentrum in De Burgst. Er zijn zelfs gedachten geopperd om het gebied, vooral het zuidelijk deel, meer open te stellen. De wijkraad Bekom en de direct omwonenden hebben al aangegeven afwijzend te staan tegenover openstelling van de landgoederenzone. Het terrein moet volgens hen blijven bestaan als natuurgebied en rustgebied. Daar hebben ze wel recht van spreken. Het zou toch eeuwig zonde zijn om een van de groene longen van Breda stuk te maken. Voor welke verkeersdeelnemer dit merkwaardig geplaatste bord bedoeld is en wat dat dan zou moeten betekenen is voor de redactie van uw HBnieuws niet geheel duidelijk. Foto: Dries Brok

2 AD

3 het 3 Unieke samenwerking scholen en instellingen Opvolger Wijkimpulsplan laat op zich wachten De laagste groepen bleven in Nederland. Foto: Peter Geneuglijk Basisschool De Kievitsloop, OSHB, Prisma de Graaf en Kober hebben in een uniek project samengewerkt om kinderen bewuster te maken over de verschillen in diverse landen. PeTer GeneUGLijk In de week van 5 t/m 9 maart zijn de kinderen bezig geweest om kennis op te doen van andere landen. Zo werd er kennisgemaakt met de culturen, iets opgepikt van de talen om vooral meer begrip te krijgen over het betreffende land. Elke groep heeft een land gekozen waarover ze die week alles leerden en maakten er ook werkstukken over. Om een dergelijke wereldreis te maken, moet je natuurlijk in het bezit zijn van een paspoort. Een paspoort waarmee je deel kon nemen aan Voorjaarstoernooi TV Heksenwiel Van 17 tot en met 25 maart organiseert TV Heksenwiel weer het jaarlijkse open voorjaarstennistoernooi. De inschrijving is intussen gesloten, want met ruim 420 inschrijvingen is het toernooi goed bezet. De tennissers gaan met elkaar de strijd aan in het heren- en damesenkelspel en in het heren-, dames- en gemengd de spelletjes uit allerlei landen, ondersteund door het OSHB en met medewerking van de sportopleiding van het Graaf Engelbrecht. Volgens Saskia Verhaeren, leerkracht op de Kievitsloop, lag de nadruk altijd op het leren en moesten de kinderen gebruikmaken van diverse informatiebronnen. Ik kijk terug op een leuk en geslaagd project, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten, de ouders en alle samenwerkende organisaties, aldus Saskia. dubbelspel. De loting heeft plaatsgevonden op woensdag 7 maart. Voor de spelers die iets te fanatiek de tennisballen te lijf gaan, zijn er tijdens het toernooi mensen aanwezig die de racketbespanning kunnen repareren. U vindt het vorig jaar geheel vernieuwde clubgebouw van TV Heksenwiel aan de Heksendans 2. In maart 2011 hadden B&W opdracht gegeven voor het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan Haagse Beemden. Dit plan moet het vervolg worden op het Wijkimpulsplan, waarvan de werking eind vorig jaar is beëindigd. Maar het Uitvoeringsplan is er nog niet. JoacHiM ELTe In het vooruitzicht dat de werking van het Wijkimpulsplan zou stoppen in december 2011, hadden B&W in maart 2011 besloten dat onze wijk ook in de periode extra aandacht van de gemeente zou krijgen. Deze aandacht zou moeten worden vervat in een op te stellen Uitvoeringsplan Haagse Beemden. Het idee was om samen met maatschappelijke partners en bewoners te zoeken naar breed gedragen oplossingen voor sociale problemen en veiligheidsknelpunten. Hierbij zou extra aandacht uitgaan naar de buurten Kesteren, Muizenberg, Gageldonk en Heksenwiel. Destijds zei wethouder Bob Bergkamp over deze aanpak: Ik ben blij met dit besluit. Samen met bewoners, bewonersorganisatie BEKOM, de Bredase corporaties en maatschappelijke partners (politie, welzijn, scholen, verenigingen) gaan we kijken hoe we de meest prominente problemen kunnen oplossen. We sluiten, binnen het reguliere budget, zoveel mogelijk aan bij activiteiten in de buurt. Speciale aandacht zou worden gegeven aan de aspecten veiligheid en goed toeven, groeien, meedoen, gezond en zorgzaam. En nu? In de loop van 2011 werd besloten het Uitvoeringsplan Haagse Beemden te zien als een onderdeel van een bredere, op heel Breda gerichte benadering (Wijkontwikkeling 3.0). Maar in november 2011 raakte het college in een procedurele knoop toen een rapport van de Rekenkamer Breda verscheen over de aanpak van Hoge Vucht-Doornbos-Linie. Wethouder Bergkamp besloot toen het programma Wijkontwikkeling 3.0 niet eerder dan in maart van dit jaar aan te bieden. Hierdoor liep ook het Uitvoeringsplan Haagse Beemden vertraging op. Desondanks werd een deelaspect van het Uitvoeringsplan, te weten het Wijkveiligheidsplan in januari van dit jaar door de raad aangenomen. In vervolg hierop liet wethouder Bergkamp op 16 februari 2012 de raad weten dat hij zijn toezegging ten aanzien van de voortgang van het algemene plan Wijkontwikkeling 3.0 niet gestand kon doen, waardoor het Uitvoeringsplan Haagse Beemden nu wordt gegijzeld door ontwikkelingen elders in de stad. BEKOM-voorzitter Ad Brekoo is op zijn zachtst gezegd uiterst ongelukkig met deze vertraging en vindt dat het Uitvoeringsplan Haagse Beemden er zo snel mogelijk moet komen. BEKOM-voorzitter Ad Brekoo vindt dat het Uitvoeringsplan er nu snel moet komen. Woon morgen zonder zorgen ook in onze wijk Foto: Joachim Elte Na 2015 ontstaat er in de Haagse Beemden een groot tekort aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. De woningcorporaties en zorgaanbieders spelen een rol bij het opvangen van dit tekort. Daarnaast wil de gemeente de huiseigenaren stimuleren hun huis levensloopgeschikt te maken. Voor deze laatste groep zal in de tweede helft van dit jaar een voorlichtingscampagne in onze wijk starten. JoacHiM ELTe Volgens de gemeentelijke publicatie vinden meer ouderen hun woning niet geschikt of verwachten zij later problemen met zelfstandig wonen. In deze publicatie stelt de gemeente vast dat er na 2015 in onze wijk een tekort zal ontstaan van ongeveer 600 woningen die levensloopgeschikt zijn. Bij deze inventarisatie is rekening gehouden met de bestaande plannen van woningcorporaties en zorginstellingen. Om de behoefte aan geschikte woningen te kunnen opvangen wil de gemeente de eigenaarbewoners wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en hen stimuleren de woningen tijdig levensloopgeschikt te maken. Volgens is vorig jaar in Prinsenbeek een experiment gestart om eigenaar-bewoners van 70 jaar voor te lichten en informatie te geven over de mogelijkheden om hun eigen woning aan te passen. Dit initiatief is daar bij veel bewoners aangeslagen. In 2011 hebben bijna 250 inwoners uit de Beek zich laten voorlichten over hoe zij hun huis kunnen aanpassen of welke voorzieningen zij kunnen treffen. De ervaringen die in Prinsenbeek zijn opgedaan, worden nu gebruikt om geïnteresseerde eigenaar-bewoners in onze wijk op de hoogte te stellen van de mogelijkheden om zo comfortabel en veilig mogelijk in hun huis te kunnen blijven wonen. In de tweede helft van dit jaar gaat dit programma van start. Workshops Net zoals in Prinsenbeek zullen ook in onze wijk workshops worden gehouden. De duur van een workshop is een dagdeel. De workshops worden gegeven door vrijwilligers, die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. Op basis van de ervaringen in Prinsenbeek wordt nu bekeken of bedrijven hun medewerking willen geven aan het programma met als doel de eigenaar-bewoners advies op maat te kunnen geven. De data van de workshops in onze wijk staan nog niet vast. Het bewonerscomité BEKOM is betrokken bij het De volgende editie van verschijnt op dit initiatief. Volgens voorzitter Ad Brekoo zullen de workshops in onze wijk tijdig worden aangekondigd en zal aan dit onderwerp meer aandacht worden besteed. secretariaat: Bertelsberg 83, 4822 SR, BREDA, 29 maart 2012 Rond Pasen is onze verschijningsfrequentie afwijkend: editie nr. 6 verschijnt volgens schema op 29 maart. Nr. 7 verschijnt reeds 1 week daarna, op 5 april, en nr. 8 vervolgens 3 weken daarna op 26 april. Let u hier op bij het aanleveren van kopij.

4 AD

5 Anonieme reacties worden genegeerd. woorden als u er prijs op stelt dat uw reactie geplaatst wordt. maximaal 100 tot reactie uw Beperk naar per dan dat doe column, deze op reageren u Wilt het 5 Wat groeit daar in de wijk De grote bonte specht Camouflage De bonte specht ook in Haagse Beemden. Spechten, het zijn vogels die je toch alleen in afgelegen bossen aantreft? Niets is minder waar, zelfs in een grote stad als Breda fladderen ze vrolijk rond. In de Haagse Beemden zijn ze onder andere gezien in bomen langs de Emerput. Nico KoevoeTS De grote bonte specht is een vrij schuwe en voorzichtige vogel. Bij het minste of geringste dat in zijn omgeving beweegt of geluid maakt, vliegt hij al op. Dat maakt het extra bijzonder dat hij ook in de Haagse Beemden voorkomt. Het zijn vrij grote vogels tot wel 26 centimeter lang. Wat nog meer bijzonder is aan de grote bonte specht, is zijn nieuwe natuurlijke vijand. Halsbandparkieten die ooit ontsnapten uit kooien of door de eigenaar zelf vrijgelaten werden, pakken de nestholen van de grote bonte specht af. De specht hakt in bomen holen voor een nest. Meestal maken ze meerdere gaten en kiezen ze er later één uit als broedplaats. Bij voorkeur wordt er gehakt in zachte houtsoorten. Het is mooi om naar het timmergeluid van spechten te luisteren. Het maken van een nestelplaats is bij spechten trouwens een onderdeel van het baltsritueel. De grote bonte specht is een Foto: Nico Koevoets. prachtige vogel om te zien. Mooie kleuren hebben ze. Hij is zwart doorspekt met witte stroken op de borst en over het hoofd. Op de vleugels hebben ze witte stippen. Bij de anusstreek hebben ze roodgekleurde veren. Het mannetje heeft op zijn achterhoofd een rode vlek. De dames hebben een geheel zwarte kruin. De spechten hebben insecten op het menu. Vooral larven van kevers vinden ze lekker. Die halen ze onder de bast van naaldbomen vandaan. Spechten eten ook noten, bessen en de zaden van naaldbomen. Behalve voor nesten, hakken de spechten ook gaten in bomen om er een dennenappel in te proppen. Dit wordt spechtensmidse genoemd. Het lijkt erop dat we na een korte ijstijd nu toch echt afstevenen op het voorjaar. De kale bomen en struiken, die hier en daar alleen wat worden opgefleurd door een verdwaalde serpentine, krijgen eindelijk weer wat kleur van zichzelf. Voorzichtig komen de eerste frisgroene blaadjes uit de takken gekropen en zien we de eerste tekenen van nieuw leven. Zeker in de natuurlijke delen van onze wijk, zoals de polder en de landgoederenzone, gonst het al van de activiteit. Wie s morgens vroeg over de Burgstsedreef wandelt, zal zich verbazen over de vele vogels die hier bezig zijn. Waar ze tot een paar weken geleden alleen oog hadden voor zaden en vetbollen, zijn ze nu afhankelijk van hun geslacht - druk in de weer om elkaar het hof of het leven zuur te maken. De laatste vetbolletjes hangen er verlaten en een beetje troosteloos bij, wachtend tot ze door een gulzige kauw uit hun lijden worden verlost. En waar het op de menselijke woningmarkt kommer en kwel is, bloeit die van de vogels als nooit tevoren. De Haagse Beemden is één grote openhuizenroute voor vogeltjes die op zoek zijn naar een geschikte nestkast of woonruimte in een boom. Ook voor de wat grotere soorten, zoals eenden en zwanen, is er ruimte genoeg. Misschien komt er dit jaar bij het Medisch Centrum opnieuw een zwanennest. De donkere gestalten van de Galloways in het groene hart van de wijk staan nog steeds dampend boven hun ruif met gedroogd voer. Maar ondertussen kijken ze al vol verwachting naar de omliggende weilanden, die nu vooral worden bevolkt door overijverige mollen. Nog even geduld, zie je ze denken, en dat sappige groene gras daar is weer lang genoeg om op te eten. En zo kijken ook de mensen uit naar het moment dat alles weer groen is. Heggen, bomen en struiken zijn straks niet langer kaal en doorzichtig, maar mooi vol en daarmee ontnemen ze vaak op een prettige manier het uitzicht op wegen, fietspaden en omliggende gebouwen. Waar de kale struikjes in de plantsoenen nu vooral zijn getooid met het zwerfafval dat zich de afgelopen maanden tussen hun takken heeft genesteld, zien we daar met al dat nieuwe groen straks niks meer van. Een fraai staaltje camouflage van Moeder Natuur. Misschien nog een mooie gelegenheid voor ons als wijkbewoners om nog één keer de vuilniszak ter hand te nemen? We kunnen er nu nog goed bij. Wilt u reageren op deze column, doe dat dan per naar Beperk uw reactie tot maximaal 100 woorden als u er prijs op stelt dat uw reactie geplaatst wordt. Anonieme reacties worden genegeerd. Terda doet meer dan alleen korfballen Korfbalclub Terda traint tegenwoordig deels in de sporthal De Raaimoeren, deels in sporthal De Cour in Terheijden. Voor wedstrijden zijn deze sporthallen te klein, waardoor uitwijken naar De Drie Linden in Prinsenbeek noodzakelijk is. Daarnaast hebben ze nog een trainingsveld bij Sportpark De Wisselaar, achter het Racketcentrum. Eigenlijk is korfbal een buitensport maar van november tot en met februari loopt de zaalcompetitie. Liejan van Horen Gajanan Drost, door iedereen Kai genoemd, legt uit: We willen als vereniging nog steeds groeien en de meeste groeimogelijkheden liggen in de Haagse Beemden. We hebben al wat acties op touw gezet zoals een stand bij de Haagse Beemden Loop, een nieuw toernooi voor alle leeftijden in juni, een nieuw logo en een nieuwe website en gasttrainingen voor de B-junioren om de naamsbekendheid van Terda te vergroten. Teambuilding Terda kent voor de jeugd een indeling in E-tjes plus D-tjes (7 tot 11 jaar), B-junioren (12 tot 15 jaar) en de A-junioren (15 tot 18 jaar). De C-tjes (10 tot 13 jaar) ontbreken bij ons, omdat we te weinig kinderen in die leeftijdscategorie hebben, licht voorzitter Kai toe, terwijl de ballen de zaal door suizen, en daarom zit die groep gedeeltelijk bij de D-tjes en gedeeltelijk bij de B-junioren. Voordat ze een wedstrijd gaan spelen doet Kai met het team iets gezamenlijks, bijvoorbeeld met zijn allen ergens gaan eten. Een playbackshow en een culinaire avond vormen ook onderdeel van de teambuilding. Toernooien Elk jaar speelt Terda steevast tegen Tempo uit Alphen aan den Rijn en ELKV uit Etten-Leur. Daarnaast hebben ze nog een extra toernooi, waarbij ze spelen tegen clubs uit West-Brabant of Rotterdam. Kai vertelt: Een waar spektakel is het Hutspottoernooi. Daarbij spelen ouders tegen kinderen. De regels zijn daarbij aangepast. Zo staat er in elk vak een hoge en een lage korf. Als ouders scoren in de lage korf dan krijgen ze een strafpunt. De scheidsrechters fluiten in het voordeel van de kinderen. Meer informatie over Korfbalclub Terda op Aanval en verdediging bij korfbal. Foto: Liejan van Horen

6 6 het Jongeren stimuleren jongeren Op de presentatie van het talentontwikkelingsproject YourDing, op 27 februari bij Kindcentrum Olympia, waren de kwartiermakers en wethouder Boelema heel duidelijk. We gaan de jongeren benaderen anno Veel meer luisteren naar hun wensen en inspelen op talentontwikkeling, waarbij zij ondersteund en gecoacht worden door mensen uit diverse disciplines. NeLLeke van Der Zee Even de knop omzetten in je hoofd, zo vertelde wethouder Saskia Boelema van Leren en Organisatie. Niet meer denken er is geen geld, maar jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van talent met gesloten beurzen. Dan kan heel goed, wanneer een ieder bereid is om zijn/haar expertise te delen met elkaar. Jongeren zelfvertrouwen te geven of voor hen deuren te openen. Dat is het jongerenwerk nieuwe stijl, aldus de wethouder. De kwartiermakers Paul en Eline onderstrepen deze gedachtegang. Wij moeten veel meer gaan samenwerken met scholen, organisaties en bewoners, vertelt Paul. De talenten en activiteiten van jongeren zichtbaar maken, hen stimuleren en inspireren. Mentorschap Wij hebben al heel wat talentvolle jongeren in de wijk die als mentoren kunnen fungeren voor andere jongeren. Zo stimuleren zij elkaar, zegt Paul. Eline en Paul stellen enkele van deze talentvolle jongeren voor. Shadie en Chelsea twee meiden die heel veel van dansen houden en bij JC Galaxy gestart zijn met een dansgroep. DJ Lucas die heel graag met zijn Drive-inshow feesten muzikaal wil opluisteren. Anke die het Jongeren in Actie project heeft gevolgd en daar het een en ander over vertelt en dan Sophie die met haar creatieve talent aan de slag is gegaan bij het ontwerpen van de nieuwe website en het logo. Op de vraag of er ook Paul vraagt aan Anke meer te vertellen over het JIA project. nieuwe talenten tijdens deze voorstudie van de kwartiermakers ontdekt zijn, wordt door hen ontkennend gereageerd. Zaken met elkaar verbinden, dat is eigenlijk de leidraad van het geheel, vult Saskia Boelema nog aan, voordat zij in één keer de bal in het doel Foto: Liejan van Horen schiet, als symbolisch gebaar voor de aftrap van dit project. Meer info: of Haagse Beemden Loop 2012 De voorbereidingen voor de Haagse Beemden Loop 2012 zijn begonnen. Een vaste groep medewerkers, later aangevuld met tientallen vrijwilligers, heeft de organisatie 2012 weer ter hand genomen. PeTer GeneUGLijk Als je denkt dat het uit de kast trekken van een draaiboek het enige is wat je als organisatie hoeft te doen, heb je voor een gedeelte nog gelijk ook. De organisatie kan bogen op een 22-jarige ervaring waardoor er al een heleboel dingen vooraf duidelijk zijn. Maar elk jaar opnieuw moet er toch weer gekeken worden of de dingen die je vorig jaar bedacht had nog steeds gelden. Zijn er geen plotselinge veranderingen in het parcours, moeten er aanpassingen komen? Het geluid, de dranghekken, de braderie, water, lunches, noem het maar op. Er komt dus heel wat bij kijken voordat het evenement op 6 mei van start kan gaan. Maar dan is de Haagse Beemden er ook klaar voor. Dat moet ook wel omdat de Haagse Beemden Loop een naam te verliezen heeft. Deze op een na grootste loop van Breda staat bekend als een van de Programma Bij de start van de Haagse Beemden Loop gezelligste en leukste lopen van de Benelux. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de organisatie elk jaar weer oude bekenden mag begroeten, die het fijn vinden om in de Haagse Beemden te lopen. Tevens is er op 6 mei aanstaande weer van alles te doen op winkelcentrum Heksenwiel. Naast het sportieve gedeelte is er natuurlijk ook weer de braderie. 11:30 uur: start evenement. 12:00 uur: 10 km wedstrijd- en prestatieloop om de Hyundai Van Riel cup. 13:57 uur: 5 km wheelers. 14:00 uur: 5 km prestatieloop en 15 km wedstrijd- en prestatieloop om de Run2day bokaal. 16:10 uur: start warming-up familieloop. 16:30 uur: familieloop: naar keuze 1, 2 of 3 ronden van meter. 17:30 uur: einde evenement. Voorinschrijven kan nu al, je bent dan goedkoper uit. Voor meer informatie kijk op de website van de Haagse Beemden Loop Archieffoto: Hans Peters Eigen rechter spelen is strafbaar U betrapt een dader, wat nu? Stel, u komt nietsvermoedend thuis van een dag werken en loopt bij de voordeur een inbreker tegen het lijf met uw dvd-speler onder z n arm. Of u ziet dat iemand inbreekt in uw auto. Naast de schrik, voelt u angst en kwaadheid. Hoe reageert u in zo n geval? U krijgt misschien de neiging de dief een rake klap uit te delen, maar uw verstand blijven gebruiken is hier van belang. Wat mag u wel en wat niet. Als u getuige bent van een misdrijf, mag u de verdachte aanhouden. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag u in afwachting van de politie dwang uitoefenen; bijvoorbeeld door de dader tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig is, om te voorkomen dat de verdachte vlucht. Als het geweld doorgaat, nadat iemand is aangehouden en zich niet verzet, slaat het om in redeloos geweld en bent us t r a fb a a r. Wat gaat te ver? Als alerte burger verdient u een schouderklopje, maar u mag het recht niet in eigen hand nemen. Het is niet de bedoeling de verdachte voor straf flink af te ranselen of uw frustratie af te reageren. Zodra de verdachte zich gewonnen geeft, is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dit geldt zowel voor aanhouding door burgers als door de politie. Het is dus niet de bedoeling om de verdachte een paar klappen na te geven. Natrappen is verboden, net Wat doet u als u ziet dat iemand inbreekt in uw auto? Foto politie Midden en West Brabant, Bart van Hattem als op het voetbalveld. Wat mag wel? U mag zichzelf verdedigen als iemand zich niet over wil geven en u aanvalt. Dus als iemand met een mes op u afkomt, mag u dat voorwerp bijvoorbeeld met een stok van u af slaan. Ook als de aanvaller daarbij letsel oploopt, zal dat geen reden zijn om diegene strafrechtelijk te vervolgen. U kunt dan een beroep doen op noodweer, zoals dat in juridische termen heet. Niet voor held spelen U bent niet verplicht om een dader zelf aan te houden. Denk altijd aan uw eigen veiligheid! Als er bijvoorbeeld bij u ingebroken wordt, bel dan direct 112. De politie komt snel naar u toe.

7 AD

8 AD

9 AD

10 AD

11 Bimde Blaozers meer dan Hofkapel Wanneer het carnavaleske feestgedruis is verstomd, betekent dat niet dat de Bimde Blaozers werkeloos gaan zitten wachten tot het volgende Carnaval. Zodra ze bijgekomen zijn van zes dagen feesten en blazen, pakken ze hun activiteiten weer op. Want ze zijn het hele jaar door te zien en vooral te horen. Als muzikale Paashaas, Zwarte Piet of Kerstman. Bij de evenementen In je Sas op de Asterdplas, Wallebalken Muziek festival, Biks Blaos Festijn, Bimde Blaozers Bitterballen Blaasfestijn, Haagse Beemden Loop of Avondvierdaagse. Ze treden zelfs buiten de provincie op. Liejan van Horen Eddie Rondel, voorzitter van de Bimde Blaozers, vertelt: Meestal zijn het de winkeliersverenigingen of evenementenbureaus die de Bimde Blaozers inhuren. Hoe ver we willen reizen om ergens op te treden hangt af van de verdiensten: hoe verder hoe meer reiskosten en die willen we graag vergoed zien. De Bimde Blaozers bestaan uit dertien mannen en één vrouw. Het liefst spelen ze vrolijke nummers die het publiek kan meezingen. Zorgen voor een gemoedelijke sfeer tijdens een evenement is hun doel. Trompettisten gevraagd De trompetsectie is momenteel dun bezet en nu één van onze trompettisten om gezondheidsredenen gaat stoppen, zijn we naarstig op zoek naar twee nieuwe muzikanten, zegt Eddie. Voor de inwijding van de ruimte begonnen de monniken met een gebed. Foto: Lex Heijtveldt het Hij geeft nog de volgende informatie: Om mee te kunnen blazen, is een paar jaar ervaring als muzikant een voorwaarde evenals een eigen instrument en het kunnen lezen van het notenschrift. De Bimde Blaozers zijn namelijk geen dweilorkest dat hard en vals speelt. Integendeel, soms spelen we zelfs meerstemmig. De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar. De repetities zijn elke vrijdagavond van tot uur in de Texashoeve. 25-jarig bestaan Dit jaar bestaan de Bimde Blaozers 25 jaar. Dat heuglijke feit hebben ze vorig jaar al gevierd, omdat dat beter uitkwam in de planning. Meer informatie over de Bimde Blaozers op nl. Jun Fan Jeet Kune Do Academy Jun Fan, beter bekend onder zijn artiestennaam Bruce Lee, heeft een wetenschappelijke vechtvaardigheid ontwikkeld die door wijkbewoner Corne Heesters verder wordt ontwikkeld. Deze vechtvaardigheid kreeg de naam Jeet Kune Do, wat je uitspreekt als djied koen doo. Een vechtkunst met als doel om simpelweg jezelf en anderen te kunnen verdedigen in nare situaties. Anja Wierckx Corne was al vanaf zijn vijfde jaar bezig met judo en jiu-jitsu, maar voor zijn gevoel klopte het niet helemaal. Toen hij zich in de jaren De Bimde Blaozers: veelzijdige muzikanten. 90 ging verdiepen in Jeet Kune Do gingen er nieuwe deuren voor hem open. Je kunt nog zo veel trainen, maar als je op straat in Foto: Diana Vanpuijenbroeck een nare situatie komt, is het vaak toch het onverwachte dat je blokkeert. Vandaar dat deze vechtvaardigheid zich middels technieken richt op het reageren op reflexen om adequaat te kunnen handelen in bepaalde situaties. De vechtkunst is gebaseerd op wetenschappelijke principes. Deze houden rekening met het feit dat mensen allemaal verschillen, zowel fysiek als mentaal. Door rekening te houden met de individualiteit van de mens is het geschikt voor iedereen, zowel voor kinderen en ouderen als voor mensen met een beperking. Een vechtkunst voor iedereen Voor kinderen die gepest worden, introvert of dik zijn of een mindere motoriek hebben, kan het een hulpmiddel zijn om zich zelfverzekerder te gaan voelen. Naast het feit dat hij zelf nog traint bij Ted Wong, vriend en sparringpartner van Bruce Lee, heeft Corne de vechtkunst naar Breda gebracht. Corne: Dit is mijn ding. De waardering die ik krijg van bijvoorbeeld ouders die hun kind zich positief zien ontwikkelen is mooi. Ik ben niet commercieel: het brengt geen brood op de plank, maar het vult mijn hart wel. Ermee bezig zijn en het verder ontwikkelen is mijn doel. Mentaal en fysiek met jezelf bezig zijn en van je lichaam ontdekken wat je er allemaal mee kan. Het draait om simplicity, dat we in de huidige maatschappij niet meer kennen. Inzegening door monniken Eerst was zijn Academy bij school de Wildert ondergebracht, maar sinds maart 2012 zijn ze verhuisd naar de Graaf Engelbrecht. Zaterdag 10 maart werd de Jun Fan Jeet Kune Do Academy op de nieuwe locatie aan de Ganzerik 3 ingezegend door boeddhistische monniken. U kunt altijd bij Corne terecht voor het aanvragen van een proefles. Daarin leert u de basis van het voetenwerk, het stabiel en toch mobiel staan en de straight lead, een bepaalde stoot. Meer info vindt u op: Trui Wijsneus Huis te koop In Nederland staan er nu bijna 25 duizend woningen meer te koop dan een jaar geleden. Dat is een stijging van 18%. Tussenwoningen en appartementen kennen de grootste toename. Het aantal aangeboden tussenwoningen ligt 18,6% hoger dan vorig jaar, het aantal aangeboden appartementen zelfs 22% hoger. Ook in de Haagse Beemden is het aantal bordjes Te koop toegenomen. De gemiddelde verkooptijd van een woning bedraagt nu 11 maanden. Een jaar geleden was dit nog 8 maanden. Hoewel er enerzijds maatregelen genomen worden om de verkoop van huizen te stimuleren, zoals het verlagen van de overdrachtsbelasting naar 2%, wordt anderzijds die verkoop afgeremd door de verhoging van de onroerendezaakbelasting, het opleggen van een afvalstoffenheffing en het verlagen van de zogeheten woonquote door de Nationale Hypotheek Garantie. De woonquote is het deel van het inkomen dat besteed mag worden aan hypotheeklasten. Gaat de woonquote omlaag dan daalt de maximale hypotheek ook. Wordt het verlagen van de overdrachtsbelasting met gejuich begroet, de overige maatregelen doen dat gejuich al snel verstommen. Intussen zitten de mensen die van hun huis af willen met de problemen. Op allerlei manieren wordt gepoogd om kopers te lokken. Zo is er een makelaar in Breda die de overdrachtskosten door de verkoper wil laten betalen. Een ander idee is het vormen van een woonketting. Iemand wil zijn huis van 5 ton van de hand doen. Er is een geïnteresseerde koper, maar die wil zeker zijn dat hij zijn woning van 4 ton verkocht krijgt. Ze spreken met elkaar af dat ze ieder 5% van de koopprijs in de pot stoppen, een bedrag van euro. Komt er nu een derde die zijn huis van 2 ton wil verruilen voor de woning van 4 ton, dan krijgt hij de euro, waardoor hij zijn huis aan een starter kan verkopen voor euro. Trui Wijsneus 11

12 Een week onrust in de straat Van een weetkwekerij krijg je ellende. Toch zijn er mensen die de mogelijkheid om er geld aan te verdienen niet kunnen weerstaan. Ooit lopen ze tegen de lamp. Ze worden verraden door personen of door hun sneller opdrogende dak. Of de energiemaatschappij vindt dat er verdacht veel stroom wordt afgenomen, al dan niet illegaal. Anja Wierckx Het gevaar wat ze zichzelf en hun buren mogelijk aan doen, door de enorme warmte die ontstaat met grote kans op brand en het feit dat ze als huurder niet meer bij een woningbouwvereniging mogen huren, nemen ze voor lief, of onderkennen ze. Een wijkbewoner overkwam hetzelfde lot. Hij moest zijn huis uit en plaatste op een zondag zijn huisraad en kwekerij resten in de parkeerhavens voor zijn woning. Nog tijdens het buiten zetten, kwamen er anderen spullen tussenuit halen. Sommigen hadden nog het fatsoen om te vragen of ze iets mee mochten nemen terwijl anderen het er zo tussenuit trokken. Het werd een puinhoop in de straat, drie parkeerhavens vol huisraad tot een meter opgestapeld. In de opvolgende dagen waren er steeds mensen die dingen kwamen halen, maar ook waren er die er hun eigen spullen bij legde. Het werd steeds gekker, Markpontje weer van start Het winterseizoen zit er weer op. Deze winter is het pontje in Lage Zwaluwe door de heer De Rond voor een vriendenprijsje helemaal schoongestraald en rondom voorzien van de noodzakelijke beschermlagen. Een aantal vrijwilligers heeft het Markpontje weer in de bekende kleuren geschilderd in de door de heer De Rond beschikbaar gestelde en verwarmde ruimte, waarvoor onze hartelijke dank. Ook dank aan onze havenmeester, die zoals altijd het technische deel voor zijn rekening nam. De vrijwilligers staan te trappelen om met het eenentwintigste seizoen van het Markpontje te starten. Zaterdag 24 maart is het zover. Dit seizoen vaart het pontje dagelijks tot uur. De begintijden verschillen per seizoendeel. Tien minuten voor het einde van de vaartijd is de laatste afvaart vanuit Terheijden, daarna staat de bel uit. Houdt u daar rekening mee. Tarieven: De tarieven zijn voor het seizoen 2012: Je spullen erbij dumpen of wat ertussenuit graaien. ze kwamen zelfs met aanhangwagens en kleine busjes. Een week onrust in de straat Omdat het maandag niet werd opgehaald gingen buren dinsdag bellen met de gemeente. Het voelt niet prettig als je de hele dag tegen die rommel aan moet kijken. Terwijl de één kreeg te horen dat het was aangemeld zeiden ze tegen de ander van niet. Die mocht het zelf aanmelden voor over vier weken op te laten halen. Op haar verzoek, vanwege mogelijk gevaar van uitstekende delen en Vanaf 5 jaar met of zonder fiets 0,50 Scholieren: abonnement geldig op werkdagen, per maand 7,50 Woon/werkverkeer: abonnement geldig op werkdagen, per maand 12,50 het de drukte en onrust in de straat, zouden ze kijken om het eerder in te plannen. In juist dit gedeelte van de wijk is woningbouwvereniging Laurentius bezig met de groene duim actie, om de tuinen en daarmee de omgeving schoon te houden. Echter ook zij kregen de gemeente niet aangespoord. Uiteindelijk komt donderdag de politie een buurt onderzoek doen. Betreffende eigenaar kan een boete verwachten, maar ook diegene die er spullen bij hebben gezet, kunnen een kleinere bekeuring tegemoet zien van 80,00. Er zijn dit jaar drie periodes: Voorseizoen: van 24 maart tot en met 20 april 2012 Op werkdagen Zaterdag en zon- en feestdagen Hoogseizoen: van 21 april tot en met 23 september 2012 Op werkdagen Zaterdag en zon- en feestdagen Naseizoen: van 24 september tot en met 28 oktober 2012 Op werkdagen Zaterdag en zon- en feestdagen Foto: Anja Wierckx Wanneer begint uw weekend? Uiteindelijk komt vrijdag aan het eind van de middag de gemeente de rommel ophalen, maar vergeten ze een bezemwagen voor de resten. De gemeente belooft via mail met een bewoonster nog vóór het weekend te komen. Het weekend voor de gemeente begint kennelijk op maandagmiddag, want toen werd het grootste gedeelte van de resten opgeruimd waarbij het kleinste restant in de goot acht e r b l i j ft. van , laatste afvaart om uur en van uur, laatste afvaart om uur van uur, laatste afvaart om uur van , laatste afvaart om uur en van uur, laatste afvaart om uur van uur, laatste afvaart om uur van , laatste afvaart om uur en van uur, laatste afvaart om uur van uur, laatste afvaart om uur U wordt, ruim voor de nieuwe periode aanbreekt, bij het Markpontje steeds geïnformeerd. Vastenaktie 12 Even iets minder. Voor een ander. is de slogan van de landelijke Vastenaktie. De werkgroepen Vastenaktie in de vier samenwerkende parochies: Bethlehem, Breda-Noord, Michael en Willibrordus, zijn er al geruime tijd mee bezig. In samenspraak, voor hetzelfde doel, een eigen doel! In de vier parochies krijgt die ander ook een naam: Op na n goeie toekoms vir Thomási en sy kêrels!, in het Nederlands: Een goede toekomst voor Thomas en zijn vriendjes. De opbrengst van de actie is bestemd voor het verbeteren van de hygiënische situatie van het Holy Family Care Centre in Ofcolaco Zuid-Afrika. Dat is een opvanghuis voor met hiv/aids besmette kinderen, veelal wezen. De situatie van de riolering is bedroevend, er moet dringend wat aan worden gedaan. Ook een herinrichting van de slaapruimten kan voor de kinderen op hygienisch gebied veel verbetering brengen. De vier parochies staan er overigens niet alleen voor. Zeven basisscholen doen ook mee aan de actie: In de Haagse Beemden zijn dat: De Driezwing, De Werft, Hagehorst, en Kievitsloop. Nastjenka Kop en Kelly Mulders, twee leerkrachten in opleiding van PABO Avans Hogeschool, hebben een uitgebreid lessenpakket samengesteld. De scholen kunnen hiervan gebruik maken bij hun activiteiten voor de Vastenaktie. Samen staan we sterk, doet u ook mee? Uw bijdrage voor de actie kunt u overmaken naar: rekeningnummer 5850 van Vastenaktie, Den Haag Hierbij zeker vermelden: Kindertehuis Ofcolaco Bijdragen via het bekende vastenactiezakje kan ook. Lever het in bij uw parochie. Indien u, bijvoorbeeld omdat u graag het vrijwilligersteam wil versterken, contact wil opnemen met het bestuur, dan kan dat bij: De heer D. Recter, voorzitter, tel of de heer J. Hoondert, penningmeester, tel Namens alle schippers tot ziens bij het Markpontje! De heer De Rond (L) en de heer Hoondert, penningmeester, bij de oplevering van het Markpontje.

13 13 Ledenwerfacties Slagwerkgroep het Fidelis Sinds mei 2011 staat Jeroen van der Wel als instructeur voor de Slagwerkgroep van Muziekvereniging Fidelis. Slagwerk of percussie heeft niet alleen te maken met trommels, pauken, bongo s, castagnetten en conga s, maar ook met xylofoon, marimba en buisklokken. Sinds een paar maanden heeft de Slagwerkgroep van Muziekvereniging Fidelis er een spectaculair instrument bij: boomwhackers. Liejan van Horen Jeroen steekt meteen van wal: De Slagwerkgroep bestaat uit de Juniors en de A-groep. De Juniors zijn slagwerkers van zes tot een jaar of twaalf. Ze krijgen individueel muziekles bij de Nieuwe Veste en oefenen bij de Slagwerkgroep in het samenspelen. Als ze ver genoeg gevorderd zijn, stromen ze door naar de A-groep. De A-groep telt op dit moment negen leden en dat is wat weinig voor een optreden, zeker voor een evenement als het Percussion Dance Event dat we op 5 juni 2010 hebben gehouden. Muziekkeuze De leden van de Slagwerkgroep kunnen bij Jeroen aangeven welke muziek ze graag willen spelen. Jeroen bekijkt dan of de voorgestelde muziek met de huidige bezetting gespeeld kan worden en of er geschikte bladmuziek voor te krijgen is. Soms is het nodig om die bladmuziek nog wat aan te passen. Ledenwerfacties Als ik naar de leeftijdsopbouw van de Slagwerkgroep kijk, dan mis ik de leeftijdscategorie van veertien- en vijftienjarigen, geeft Jeroen aan. Dat zal zeker een aandachtspunt worden in de ledenwerfacties. We bekijken de mogelijkheid om s avonds op middelbare scholen te gaan spelen, zodat de leerlingen kunnen zien wat de Slagwerkgroep doet, legt Jeroen uit. Hij licht ook een tipje van de sluier op met betrekking tot de overige plannen: We willen Slagwerkgroep Muziekvereniging Fidelis in actie. Maria: niet zomaar een musical leerlingen van de basisschool enthousiast krijgen om muziek te gaan maken. We hebben nu zes Juniors, maar daar mogen er nog wel wat bij. Ook denken we aan een openluchtconcert bij het watertheater van Heksenwiel. Hij houdt nog wel een slag om de arm. Onze ideeën met betrekking tot ledenwerfacties zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Foto: Liejan van Horen Meer informatie over de Slagwerkgroep van Muziekvereniging Fidelis op www. fanfarefidelis.nl. Groot Sprookjesproject 15 t/m 24 maart 2012 Op 21 en 22 april vinden drie uitvoeringen plaats van de musical Maria. De gelijknamige projectgroep, die bestaat uit zo n vijftig mensen, is enthousiast bezig met de vele voorbereidingen voor deze productie. De repetities vinden plaats in de Lucaskerk. CHriSTian GoijaarTS Maria de kracht van de liefde is een raamvertelling, waarin de verhalen uit het leven van Maria vermengd worden met de verhalen van gewone mensen uit onze tijd. Een reizend toneelgezelschap komt aan in een Oost-Europees boerendorp en speelt scènes uit het leven van Maria. De klassieke, katholieke Maria-traditie wordt respectvol getoond, maar ook de kritische, opstandige Maria, en het naïeve meisje dat onverwacht zwanger wordt. De ontwikkelingen tussen de dorpelingen onderling en met de acteurs van de toneelgroep spiegelen de thema s uit de verhalen over Maria. Zo komen de levensvragen van mensen van nu op een natuurlijke en indringende wijze aan de orde. Maria is daarmee niet zomaar een musical, maar een stuk dat ergens over gáát. De voorstellingen vinden plaats in Podium Bloos (Speelhuislaan 153) op zaterdag 21 april om en uur. Op zondag 22 april begint de voorstelling om uur. Kaarten à 12,50 ( 7,50 voor kinderen t/m 12 jaar) zijn verkrijgbaar via of telefonisch via Kijk voor meer informatie op www. musicalmaria-breda.nl. Hoe kopij inleveren voor het Haagse Beemden Nieuws? Stuur uw geschreven bericht in Word naar Als afsluiting van dit project organiseren wij een sprookjesachtig Open Huis op Zaterdag 24 maart 2012 van tot uur Waar? Kbs De Werft Raaimoeren KA Breda Tel Voor in de agenda: Informatieavond voor oriënterende ouders op Dinsdagavond 22 mei 2012 om uur ACTIVITEITENKALENDER Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie 17 maart Start uur Muzikale avond Steunpunt Heksenwiel KBO Haagse Beemden Groep de Glacis Leden E2,00 Niet leden E4,00 Zaal open vanaf uur 24 maart Open Dag BS De Werft BS De Werft Open Dag ter afsluiting van het Groot Sprookjesproject (15-24 maart) 24 maart Start uur BINGO Steunpunt Heksenwiel KBO Haagse Beemden Zaal open om uur. 10 rondjes bingo, een super ronde en een loterij Kaartverkoop 7 feb In steunpunt Heksenwiel Veel mooie prijzen. o.a. tassen vol met levensmiddelen. We maken er een feestavond van Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op ons adres:

14 het 14 Huisartsengroep Haagse Beemden Z. Hamidi, Spank 120, T: , Spoednummer: Meer informatie op M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 229, T: In het Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: J.P.H.M. Bressers, T: ; B. Jagt, T: ; R. Roothans, T: ; G.J.M.M. van der Steen & Y. van der Steen-Janssen, T: ; R.M. Stoopendaal, T: In het Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin en J.C. van Nispen, T: Weekend- en avonddiensten Wie s avonds of s nachts, in het weekend of op een feestdag dringend een huisarts nodig heeft, kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphiaziekenhuis Molengracht 21, T: U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak. Apotheken Apotheek Haagse Beemden, Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. Oplage: exemplaren. Dagelijks bestuur: Bert Verschuren (voorzitter), Jan Krijgsman (penningmeester), Dries Brok (secretaris) HBN secretariaat: Dries Brok. Jac Trum Hoofdredacteur: Joachim Redactie/eindredactie: Elte, Peter Geneuglijk (coördinatie), Sandra Geneuglijk (coördinatie jeugdpagina), Bert van Gerven, Christian Goijaarts, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jan van Oosterhout, Birgit van Overloop, Anja Wierckx, Nelleke van der Zee. Diana Fotografie: Vanpuijenbroeck, Joachim Elte, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jac Trum, Anja Wierckx Archief, aquarellen: William van der Zanden. Lex Opmaak: Heijtveldt (nabewerking foto s), Hans Peters (opmaak en coördinatie). Bianca Ondersteuning: van der Kolk, Jan Groot, Els Vermeeren Em. Drukwerk/Acquisitie: de Jong BV, Baarle-Nassau. Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Tel , fax RVN Verspreiding: Roosendaal. Bezorgklachten: Per naar: (graag naam, adres, postcode en tel.nr vermelden!). KOPIJ voor krant nr. 3 van 16 februari 2012 uiterlijk inleveren voor vrijdag 3 februari 2012 op de volgende adressen : Advertenties (geen zoekertjes): Jan Roks, Tel t.a.v Jan Roks of via Zoekertjes Zoekertjes kunt u online opgeven via www. uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies vervolgens voor zoekertjes. U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per automatische incasso. Komoord Redactie: 5, 4824 LK, Breda Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per . Aangeleverde digitale foto s minimaal 4 megapixels. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst worden ingekort. Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws met bronvermelding toegestaan Hondsdonk 60, T: ; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, T: , Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, T: De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in Amphia ZH, locatie Molengracht (volg borden Amphia) Spoedeisende Hulp, T: Op het terrein wordt verwezen naar de Huisartsenpost, Dienstapotheek en Eerste Hulp. Tandartsen R.M. Boer, Brandebeemd 29, T: ; N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: ; A.M. Martens, Regenwulp 5, T: ; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: , K. Tanka, Essendonk 7a, T: (tevens orthodontie). BETHLEHEMPAROCHIE HAAGSE BEEMDEN Secretariaat: Gageldonksepad 7, tel , bereikbaar op werkdagen van fax Bethlehemkerk, Gageldonksepad 9, Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel Website: Pastor: Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat. Overzicht vieringen: Zondag 18 maart.4 e zondag van de veertigdagentijd uur Lucaskerk, eucharistieviering Voorganger: J. Bot m.m.v. het Jubilatekoor uur Bethlehemkerk, woord- en communieviering Voorganger: F. Verkleij Zondag 25 maart.5 e zondag van de veertigdagentijd uur Lucaskerk, eucharistieviering Voorganger: W. Wiertz uur Bethlehemkerk, eucharistieviering Voorganger: W. Wiertz m.m.v. het Bethlehemkoor Elke dinsdagmorgen Open Inloop in Inloop Clement van 9.30 tot uur. Inloop Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, Vlierenbroek EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leef tijden en achtergronden, die willen werken aan een persoon lijke relatie met God en een goe de verstand houding met de men sen om hen heen. De diensten zijn gevarieerd en laag drempelig; ze staan open voor ie der een, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden hebben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daarnaast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Kinderkerk De Ark om uur. De kinderen van 2½ t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. Zondagse diensten: uur Graaf Engelbrechtcollege, Haagse Beemden, Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden T: Irma Franken en Nienke Koster. Spreekuur: MC Donk. Essen donk 7a, gebouw Spreekuur: MC Kroeten Helm kruid 4c Verloskundig Centrum T: Kitty Beekx, Hethy Krijnen, Marjolein Krijnen, Durvina Loosman en Wendy Verhagen. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis T: Dominique Hegtermans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c. Zie ook: Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Voor kleine of grote vragen kunt u terecht bij het CJG. 24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer of mail naar Het CJG is een netwerkorganisatie met onder meer School-CJGers op basisscholen en in wijken. Voor de Haagse Beemden is dat Chantal Hendrickx: Voor meer informatie: Ganzerik 3 te Breda 18 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 25 maart: Dienst Spreker: Pieter t Hart 1 april: Dienst met Avondmaal Spreker: Hans van der Meulen Huisgroepen in de Haagse Beemden, elke woensdag om uur: Voor informatie: Jefta kantoor Jongerenhuisgroep: elke woensdag om uur: Waterloostraat 11, bij Michael en Nanja Valenteijn ( ) Alphacursus Bedoeld voor mensen die iets meer over het christelijk geloof willen weten. Voor informatie en opgave: GeertJan en Heidi Schouten, Maaibeemd 43 ( ) WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE PKN TE BREDA Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel Wijkpredikant: ds. Wim Bisschop, Elise van Calcarstraat 23, tel voorzitter: Rolf Boertien, tel: mailadres: scriba: mevr. Irma van der Schaar, tel kerktaxi: Mark Michels, tel website: Open Kerk Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder moment in de week. Van uur staan de deuren open en is de koffie klaar. U bent van harte welkom. Overzicht vieringen: 18 maart uur, vierde zondag van de veertigdagentijd, Maaltijd van de Heer Voorganger: ds. W.J. Bisschop 25 maart uur, vijfde zondag van de veertigdagentijd Voorganger: ds. W.J. Bisschop KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA Moerenpad 10 (achter de Bethlehemkerk). Iedere eerste zondag van de maand wordt in de kapel een Vesperviering gehouden. Er worden teksten uit enkele psalmen gebeden, afgewisseld met dwarsfluit muziek en momenten voor eigen meditatie. Aanvang uur. Einde KRUISWOORD PUZZEL Win een overheerlijke vlaai van de week LIMBURGIA Vlaaispecialiteiten Winkelcentrum Heksenwiel Geef uw oplossing door via onze website Kies in het menu de optie Kruiswoordpuzzel en vul de oplossing (het winwoord) in het formulier in. Als de website meldt dat uw oplossing niet correct is, controleer dan of u per ongeluk spaties hebt gebruikt voor, in of achter het woord. Uiterste inzenddatum: 24 maart 2012 Winnaar nr.4: Mevr.C.J.M.van der Heijden, De Heze v Persbelangen P1328 Persbelangen P uur OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST INDONESIE NEDERLAND (Pesekutuam Oikumene Indonesia Nederland) Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel Informatie: tel Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 kantje; 6 sneeuwstorting; 12 knaagdier; 14 grondsoort; 16 voorzetsel; 18 zangnoot; 19 duivenhuis; 21 militair; 22 militair; 23 grondsoort; 24 op geen enkele plaats; 27 insect; 28 persoonlijk vnw.; 29 rivier in Spanje; 30 warme wind; 32 dyne; 33 zangnoot; 35 dierengeluid; 37 gedoe; 40 autokeuring; 42 vleesgelei; 44 lidwoord; 45 kraakbeenvis; 46 Europeaan; 47 ten bedrage van; 48 voorkeur; 50 in werking; 52 rijtuig; 55 persoonlijk vnw.; 58 legerafdeling; 59 familielid; 61 standaard; 64 legervoertuig; 66 grondtoon; 67 brij; 68 schijnmengsel; 70 ruigte; 71 daar; 72 titel; 73 projectieplaatje; 74 getij; 76 rivier in Friesland; 77 kameraad; 79 mondwater; 81 dempen; 82 insect. VERTICAAL: 2 voor de middag; 3 vis; 4 tinne; 5 bevestiging; 7 ad vocem; 8 Keltische taal; 9 wat; 10 de onbekende; 11 natuurlijke brandstof; 13 jong dier; 15 sterke drank; 17 ontkenning; 19 brandgang; 20 durf; 22 bejaard; 25 ivoor; 26 gevangenis; 29 vordering; 31 muurholte; 33 vogel; 34 selderij; 36 afzonderlijk; 38 lofdicht; 39 vlaktemaat; 40 Turkse titel; 41 tenen mand; 42 woonboot; 43 wereldtaal; 48 span; 49 bezittelijk vnw.; 51 spil; 53 binnenschip; 54 jachthond; 56 ledemaat; 57 congrescentrum; 60 bloeiwijze; 62 Europees gebergte; 63 inhoudsmaat; 64 aanhitsing; 65 plaats in Gelderland; 66 stonde; 69 tongbeweging; 72 vallei; 75 mannelijk dier; 77 Griekse letter; 78 voorzetsel; 79 ondernemingsraad; 80 Frans lidwoord. HORIZONTAAL: 1 koffie; 6 bellen; 12 luit; 14 keus; 16 ik; 18 te; 19 aap; 21 NS; 22 pi; 23 lob; 24 termiet; 27 oor; 28 o.k.; 29 asem; 30 teek; 32 sa; 33 er; 35 ijl; 37 tegel; 40 atv; 42 akela; 44 Na; 45 enk; 46 aal; 47 v.a.; 48 etage; 50 sok; 52 koets; 55 la; 58 ir.; 59 on; 61 spin; 64 aker; 66 bij; 67 suf; 68 egelvis; 70 rat; 71 i.l.; 72 ll.; 73 pie; 74 Se; 76 de; 77 mouw; 79 eend; 81 karwei; 82 menens. OPLOSSING WK 4 Winwoord: KEUKENPRINSES VERTICAAL: 2 O.L.; 3 fut; 4 fiets; 5 it.; 7 e.k.; 8 lente; 9 lus; 10 es; 11 piloot; 13 kam; 15 Tirana; 17 kok; 19 arm; 20 pit; 22 pos; 25 eed; 26 eer; 29 are; 31 kijk; 33 egaal; 34 ut; 36 lever; 38 ent; 39 lee; 40 aks; 41 vak; 42 alk; 43 lat; 48 erosie; 49 gas; 51 on; 53 oir; 54 slijter; 56 big; 57 ski; 60 nul; 62 peluw; 63 nep; 64 avé; 65 essen; 66 bad; 69 lis; 72 lor; 75 ene; 77 ma; 78 we; 79 Ee; 80 dn. VERSCHIJNINGSDATA 2012 deadline verschijnings datum 6 16-mrt mrt mrt-12 5-apr apr apr-12

15 AD

16 AD

GRATIS. Jongeren. Betrokkenheid

GRATIS. Jongeren. Betrokkenheid het Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 28e jaargang 25 aug 2011 nr 14 INHOUD Vakantiegroeten De zomervakantie zit er weer op voor de meeste mensen. In dit eerste nummer na de vakantie een

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

ZWEMLES Zwemles in kleine groepjes van 3 tot 6 kinderen. Voor meer info en inschrijven, zie: www.zwemschoolmierlo.nl

ZWEMLES Zwemles in kleine groepjes van 3 tot 6 kinderen. Voor meer info en inschrijven, zie: www.zwemschoolmierlo.nl THIS GENERATION GELDROP HEEFT PLAATS GOEDE DOELEN JAAR VAN DE ST. JOZEFSCHOOL MAAND VAN DE GESCHIEDENIS ARM EN RIJK pagina 3 pagina 5 pagina 10 This Generation is zonder twijfel het bekendste moderne koor

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00 De leukste krant van heemstede! 6 juni 2012 Tel. 023-8200170 WWW.HEEMSTEDER.NL 5 Het grootste schilderij van Heemstede Heemstede - Als speciale activiteit tijdens de Engelse Country Fair die zondag 10

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Zie pagina 2 overdekt winkelhart castricum 24 september 2008 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-520456 Fax 0255-518875 12 Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Castricum - Ze zijn de

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad Huurdersmagazine Stadgenoot Vijfde jaargang september 2012 nummer 3 Niet alleen bij ambulancepersoneel Steeds vaker geweld tegen Stadgenootmedewerkers Achter de geraniums? De bewoners van De Wasknijper

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie