Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd?"

Transcriptie

1 het Verschijnt tweewekelijks GRATIS 29e jaargang INHOUD Opvolger Wijkimpulsplan laat op zich wachten In maart 2011 hadden B&W opdracht gegeven voor het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan Haagse Beemden. Dit plan moet het vervolg worden op het Wijkimpulsplan. Pagina 3 Woon morgen zonder zorgen ook in onze wijk Na 2015 ontstaat er in de Haagse Beemden een groot tekort aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. De woningcorporaties en zorgaanbieders spelen een rol bij het opvangen van dit tekort. Pagina 3 Terda doet meer dan alleen korfballen Korfbalclub Terda traint tegenwoordig deels in de sporthal De Raaimoeren, deels in sporthal De Cour in Terheijden. Voor wedstrijden zijn deze sporthallen te klein, waardoor uitwijken naar De Drie Linden in Prinsenbeek noodzakelijk is. Pagina 5 Jongeren stimuleren jongeren Op de presentatie van YourDing, op 27 februari waren de kwartiermakers en wethouder Boelema heel duidelijk. We gaan de jongeren benaderen anno Veel meer luisteren naar hun wensen. Pagina 6 Markpontje weer van start Het winterseizoen zit er weer op. Deze winter is het pontje opgeknapt en vanaf 24 maart gaat de nieuwe dienstregeling van start voor het 21 e seizoen. Pagina 12 (Advertentie) De landgoederenzone is de groene long van onze wijk. 15 maart 2012 nr 5 Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd? De beoogde overdracht/ verkoop van de landgoederenzone door de gemeente Breda aan Staatsbosbeheer is niet doorgegaan. De mooie plannen die voor dit stukje groene natuur in Breda bedacht waren, lijken nu niet uit te komen. Het is momenteel erg onduidelijk wat er met de groene long van de Haagse Beemden gaat gebeuren. Nico KoevoeTS Het is de provincie Noord- Brabant die besloot tot een aankoopstop vanwege het ontbreken van budget. De gemeente Breda zou de grond verkopen aan de Dienst Landelijk Gebied. Bovendien worden in het kader van het beleid van de rijksoverheid alle nog niet bij Europa aangemelde gebieden met natuurwaarde in de ecologische hoofdstructuur herijkt. De landgoederenzone valt onder deze gebieden. Staatsbosbeheer in Breda is teleurgesteld dat de aankoop van de gemeentelijke gronden in de Landgoederenzone Haagse Beemden voorlopig niet doorgaat. De Dienst Landelijk Gebied zou het beheer overdragen aan Staatsbosbeheer. De provincie zou voor de gelden zorgen, maar die houdt nu de hand op de knip. De provincie moet behoorlijk bezuinigen en geeft nu prioriteit aan andere zaken. De landgoederenzone zou niet meer op de aankooplijst staan, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Dat betekent dat de aankoop deze bestuursperiode niet meer plaatsvindt. Volgens Staatsbosbeheer kan het wel tot 2013 duren voordat er een nieuw besluit wordt genomen. Inrichtingsvoorstel Dat de plannen niet door gaan is bijzonder spijtig. Reeds in 2010 had Staatsbosbeheer een prachtig uitgewerkt inrichtingsvoorstel klaar liggen. De landgoederenzone werd daarin benoemd als een groene long, een oase van rust in de drukte van de stad. Het zou kunnen gaan functioneren als een aantrekkelijk uitloopgebied vanuit de stad. De bestaande fietsroutes en wandelpaden zouden daarvoor uitgebreid worden. Voor (jonge) kinderen had men natuurspeelplekken bedacht. Plaatsen om ouderwets in de natuur te spelen. Aan de zuidpunt van de landgoederenzone ligt de kinderboerderij met de mogelijkheid van natuureducatie. Zowel aan de noord- als aan de zuidpunt dacht men om natuureducatiepunten aan te leggen. Niet alleen aan de mens was gedacht. Zeker zo belangrijk is het behouden van de huidige natuurwaarden zodat vogels, planten en dieren er Foto: Joachim Elte kunnen blijven leven. Toch verkopen en wat dan? De gemeente Breda denkt er toch over om te verkopen. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht. Men onderzoekt o.a. de optie gronden te verpachten aan een biologische agrariër met bijvoorbeeld streekproducten. Die producten zouden dan te koop aangeboden kunnen worden. Een tweede optie is een restaurant in een grote boerderij. In het restaurant zou men dan menu s met streekproducten kunnen serveren. Een derde idee is het opzetten van een kleinschalig congrescentrum in De Burgst. Er zijn zelfs gedachten geopperd om het gebied, vooral het zuidelijk deel, meer open te stellen. De wijkraad Bekom en de direct omwonenden hebben al aangegeven afwijzend te staan tegenover openstelling van de landgoederenzone. Het terrein moet volgens hen blijven bestaan als natuurgebied en rustgebied. Daar hebben ze wel recht van spreken. Het zou toch eeuwig zonde zijn om een van de groene longen van Breda stuk te maken. Voor welke verkeersdeelnemer dit merkwaardig geplaatste bord bedoeld is en wat dat dan zou moeten betekenen is voor de redactie van uw HBnieuws niet geheel duidelijk. Foto: Dries Brok

2 AD

3 het 3 Unieke samenwerking scholen en instellingen Opvolger Wijkimpulsplan laat op zich wachten De laagste groepen bleven in Nederland. Foto: Peter Geneuglijk Basisschool De Kievitsloop, OSHB, Prisma de Graaf en Kober hebben in een uniek project samengewerkt om kinderen bewuster te maken over de verschillen in diverse landen. PeTer GeneUGLijk In de week van 5 t/m 9 maart zijn de kinderen bezig geweest om kennis op te doen van andere landen. Zo werd er kennisgemaakt met de culturen, iets opgepikt van de talen om vooral meer begrip te krijgen over het betreffende land. Elke groep heeft een land gekozen waarover ze die week alles leerden en maakten er ook werkstukken over. Om een dergelijke wereldreis te maken, moet je natuurlijk in het bezit zijn van een paspoort. Een paspoort waarmee je deel kon nemen aan Voorjaarstoernooi TV Heksenwiel Van 17 tot en met 25 maart organiseert TV Heksenwiel weer het jaarlijkse open voorjaarstennistoernooi. De inschrijving is intussen gesloten, want met ruim 420 inschrijvingen is het toernooi goed bezet. De tennissers gaan met elkaar de strijd aan in het heren- en damesenkelspel en in het heren-, dames- en gemengd de spelletjes uit allerlei landen, ondersteund door het OSHB en met medewerking van de sportopleiding van het Graaf Engelbrecht. Volgens Saskia Verhaeren, leerkracht op de Kievitsloop, lag de nadruk altijd op het leren en moesten de kinderen gebruikmaken van diverse informatiebronnen. Ik kijk terug op een leuk en geslaagd project, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten, de ouders en alle samenwerkende organisaties, aldus Saskia. dubbelspel. De loting heeft plaatsgevonden op woensdag 7 maart. Voor de spelers die iets te fanatiek de tennisballen te lijf gaan, zijn er tijdens het toernooi mensen aanwezig die de racketbespanning kunnen repareren. U vindt het vorig jaar geheel vernieuwde clubgebouw van TV Heksenwiel aan de Heksendans 2. In maart 2011 hadden B&W opdracht gegeven voor het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan Haagse Beemden. Dit plan moet het vervolg worden op het Wijkimpulsplan, waarvan de werking eind vorig jaar is beëindigd. Maar het Uitvoeringsplan is er nog niet. JoacHiM ELTe In het vooruitzicht dat de werking van het Wijkimpulsplan zou stoppen in december 2011, hadden B&W in maart 2011 besloten dat onze wijk ook in de periode extra aandacht van de gemeente zou krijgen. Deze aandacht zou moeten worden vervat in een op te stellen Uitvoeringsplan Haagse Beemden. Het idee was om samen met maatschappelijke partners en bewoners te zoeken naar breed gedragen oplossingen voor sociale problemen en veiligheidsknelpunten. Hierbij zou extra aandacht uitgaan naar de buurten Kesteren, Muizenberg, Gageldonk en Heksenwiel. Destijds zei wethouder Bob Bergkamp over deze aanpak: Ik ben blij met dit besluit. Samen met bewoners, bewonersorganisatie BEKOM, de Bredase corporaties en maatschappelijke partners (politie, welzijn, scholen, verenigingen) gaan we kijken hoe we de meest prominente problemen kunnen oplossen. We sluiten, binnen het reguliere budget, zoveel mogelijk aan bij activiteiten in de buurt. Speciale aandacht zou worden gegeven aan de aspecten veiligheid en goed toeven, groeien, meedoen, gezond en zorgzaam. En nu? In de loop van 2011 werd besloten het Uitvoeringsplan Haagse Beemden te zien als een onderdeel van een bredere, op heel Breda gerichte benadering (Wijkontwikkeling 3.0). Maar in november 2011 raakte het college in een procedurele knoop toen een rapport van de Rekenkamer Breda verscheen over de aanpak van Hoge Vucht-Doornbos-Linie. Wethouder Bergkamp besloot toen het programma Wijkontwikkeling 3.0 niet eerder dan in maart van dit jaar aan te bieden. Hierdoor liep ook het Uitvoeringsplan Haagse Beemden vertraging op. Desondanks werd een deelaspect van het Uitvoeringsplan, te weten het Wijkveiligheidsplan in januari van dit jaar door de raad aangenomen. In vervolg hierop liet wethouder Bergkamp op 16 februari 2012 de raad weten dat hij zijn toezegging ten aanzien van de voortgang van het algemene plan Wijkontwikkeling 3.0 niet gestand kon doen, waardoor het Uitvoeringsplan Haagse Beemden nu wordt gegijzeld door ontwikkelingen elders in de stad. BEKOM-voorzitter Ad Brekoo is op zijn zachtst gezegd uiterst ongelukkig met deze vertraging en vindt dat het Uitvoeringsplan Haagse Beemden er zo snel mogelijk moet komen. BEKOM-voorzitter Ad Brekoo vindt dat het Uitvoeringsplan er nu snel moet komen. Woon morgen zonder zorgen ook in onze wijk Foto: Joachim Elte Na 2015 ontstaat er in de Haagse Beemden een groot tekort aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. De woningcorporaties en zorgaanbieders spelen een rol bij het opvangen van dit tekort. Daarnaast wil de gemeente de huiseigenaren stimuleren hun huis levensloopgeschikt te maken. Voor deze laatste groep zal in de tweede helft van dit jaar een voorlichtingscampagne in onze wijk starten. JoacHiM ELTe Volgens de gemeentelijke publicatie vinden meer ouderen hun woning niet geschikt of verwachten zij later problemen met zelfstandig wonen. In deze publicatie stelt de gemeente vast dat er na 2015 in onze wijk een tekort zal ontstaan van ongeveer 600 woningen die levensloopgeschikt zijn. Bij deze inventarisatie is rekening gehouden met de bestaande plannen van woningcorporaties en zorginstellingen. Om de behoefte aan geschikte woningen te kunnen opvangen wil de gemeente de eigenaarbewoners wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en hen stimuleren de woningen tijdig levensloopgeschikt te maken. Volgens is vorig jaar in Prinsenbeek een experiment gestart om eigenaar-bewoners van 70 jaar voor te lichten en informatie te geven over de mogelijkheden om hun eigen woning aan te passen. Dit initiatief is daar bij veel bewoners aangeslagen. In 2011 hebben bijna 250 inwoners uit de Beek zich laten voorlichten over hoe zij hun huis kunnen aanpassen of welke voorzieningen zij kunnen treffen. De ervaringen die in Prinsenbeek zijn opgedaan, worden nu gebruikt om geïnteresseerde eigenaar-bewoners in onze wijk op de hoogte te stellen van de mogelijkheden om zo comfortabel en veilig mogelijk in hun huis te kunnen blijven wonen. In de tweede helft van dit jaar gaat dit programma van start. Workshops Net zoals in Prinsenbeek zullen ook in onze wijk workshops worden gehouden. De duur van een workshop is een dagdeel. De workshops worden gegeven door vrijwilligers, die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. Op basis van de ervaringen in Prinsenbeek wordt nu bekeken of bedrijven hun medewerking willen geven aan het programma met als doel de eigenaar-bewoners advies op maat te kunnen geven. De data van de workshops in onze wijk staan nog niet vast. Het bewonerscomité BEKOM is betrokken bij het De volgende editie van verschijnt op dit initiatief. Volgens voorzitter Ad Brekoo zullen de workshops in onze wijk tijdig worden aangekondigd en zal aan dit onderwerp meer aandacht worden besteed. secretariaat: Bertelsberg 83, 4822 SR, BREDA, 29 maart 2012 Rond Pasen is onze verschijningsfrequentie afwijkend: editie nr. 6 verschijnt volgens schema op 29 maart. Nr. 7 verschijnt reeds 1 week daarna, op 5 april, en nr. 8 vervolgens 3 weken daarna op 26 april. Let u hier op bij het aanleveren van kopij.

4 AD

5 Anonieme reacties worden genegeerd. woorden als u er prijs op stelt dat uw reactie geplaatst wordt. maximaal 100 tot reactie uw Beperk naar per dan dat doe column, deze op reageren u Wilt het 5 Wat groeit daar in de wijk De grote bonte specht Camouflage De bonte specht ook in Haagse Beemden. Spechten, het zijn vogels die je toch alleen in afgelegen bossen aantreft? Niets is minder waar, zelfs in een grote stad als Breda fladderen ze vrolijk rond. In de Haagse Beemden zijn ze onder andere gezien in bomen langs de Emerput. Nico KoevoeTS De grote bonte specht is een vrij schuwe en voorzichtige vogel. Bij het minste of geringste dat in zijn omgeving beweegt of geluid maakt, vliegt hij al op. Dat maakt het extra bijzonder dat hij ook in de Haagse Beemden voorkomt. Het zijn vrij grote vogels tot wel 26 centimeter lang. Wat nog meer bijzonder is aan de grote bonte specht, is zijn nieuwe natuurlijke vijand. Halsbandparkieten die ooit ontsnapten uit kooien of door de eigenaar zelf vrijgelaten werden, pakken de nestholen van de grote bonte specht af. De specht hakt in bomen holen voor een nest. Meestal maken ze meerdere gaten en kiezen ze er later één uit als broedplaats. Bij voorkeur wordt er gehakt in zachte houtsoorten. Het is mooi om naar het timmergeluid van spechten te luisteren. Het maken van een nestelplaats is bij spechten trouwens een onderdeel van het baltsritueel. De grote bonte specht is een Foto: Nico Koevoets. prachtige vogel om te zien. Mooie kleuren hebben ze. Hij is zwart doorspekt met witte stroken op de borst en over het hoofd. Op de vleugels hebben ze witte stippen. Bij de anusstreek hebben ze roodgekleurde veren. Het mannetje heeft op zijn achterhoofd een rode vlek. De dames hebben een geheel zwarte kruin. De spechten hebben insecten op het menu. Vooral larven van kevers vinden ze lekker. Die halen ze onder de bast van naaldbomen vandaan. Spechten eten ook noten, bessen en de zaden van naaldbomen. Behalve voor nesten, hakken de spechten ook gaten in bomen om er een dennenappel in te proppen. Dit wordt spechtensmidse genoemd. Het lijkt erop dat we na een korte ijstijd nu toch echt afstevenen op het voorjaar. De kale bomen en struiken, die hier en daar alleen wat worden opgefleurd door een verdwaalde serpentine, krijgen eindelijk weer wat kleur van zichzelf. Voorzichtig komen de eerste frisgroene blaadjes uit de takken gekropen en zien we de eerste tekenen van nieuw leven. Zeker in de natuurlijke delen van onze wijk, zoals de polder en de landgoederenzone, gonst het al van de activiteit. Wie s morgens vroeg over de Burgstsedreef wandelt, zal zich verbazen over de vele vogels die hier bezig zijn. Waar ze tot een paar weken geleden alleen oog hadden voor zaden en vetbollen, zijn ze nu afhankelijk van hun geslacht - druk in de weer om elkaar het hof of het leven zuur te maken. De laatste vetbolletjes hangen er verlaten en een beetje troosteloos bij, wachtend tot ze door een gulzige kauw uit hun lijden worden verlost. En waar het op de menselijke woningmarkt kommer en kwel is, bloeit die van de vogels als nooit tevoren. De Haagse Beemden is één grote openhuizenroute voor vogeltjes die op zoek zijn naar een geschikte nestkast of woonruimte in een boom. Ook voor de wat grotere soorten, zoals eenden en zwanen, is er ruimte genoeg. Misschien komt er dit jaar bij het Medisch Centrum opnieuw een zwanennest. De donkere gestalten van de Galloways in het groene hart van de wijk staan nog steeds dampend boven hun ruif met gedroogd voer. Maar ondertussen kijken ze al vol verwachting naar de omliggende weilanden, die nu vooral worden bevolkt door overijverige mollen. Nog even geduld, zie je ze denken, en dat sappige groene gras daar is weer lang genoeg om op te eten. En zo kijken ook de mensen uit naar het moment dat alles weer groen is. Heggen, bomen en struiken zijn straks niet langer kaal en doorzichtig, maar mooi vol en daarmee ontnemen ze vaak op een prettige manier het uitzicht op wegen, fietspaden en omliggende gebouwen. Waar de kale struikjes in de plantsoenen nu vooral zijn getooid met het zwerfafval dat zich de afgelopen maanden tussen hun takken heeft genesteld, zien we daar met al dat nieuwe groen straks niks meer van. Een fraai staaltje camouflage van Moeder Natuur. Misschien nog een mooie gelegenheid voor ons als wijkbewoners om nog één keer de vuilniszak ter hand te nemen? We kunnen er nu nog goed bij. Wilt u reageren op deze column, doe dat dan per naar Beperk uw reactie tot maximaal 100 woorden als u er prijs op stelt dat uw reactie geplaatst wordt. Anonieme reacties worden genegeerd. Terda doet meer dan alleen korfballen Korfbalclub Terda traint tegenwoordig deels in de sporthal De Raaimoeren, deels in sporthal De Cour in Terheijden. Voor wedstrijden zijn deze sporthallen te klein, waardoor uitwijken naar De Drie Linden in Prinsenbeek noodzakelijk is. Daarnaast hebben ze nog een trainingsveld bij Sportpark De Wisselaar, achter het Racketcentrum. Eigenlijk is korfbal een buitensport maar van november tot en met februari loopt de zaalcompetitie. Liejan van Horen Gajanan Drost, door iedereen Kai genoemd, legt uit: We willen als vereniging nog steeds groeien en de meeste groeimogelijkheden liggen in de Haagse Beemden. We hebben al wat acties op touw gezet zoals een stand bij de Haagse Beemden Loop, een nieuw toernooi voor alle leeftijden in juni, een nieuw logo en een nieuwe website en gasttrainingen voor de B-junioren om de naamsbekendheid van Terda te vergroten. Teambuilding Terda kent voor de jeugd een indeling in E-tjes plus D-tjes (7 tot 11 jaar), B-junioren (12 tot 15 jaar) en de A-junioren (15 tot 18 jaar). De C-tjes (10 tot 13 jaar) ontbreken bij ons, omdat we te weinig kinderen in die leeftijdscategorie hebben, licht voorzitter Kai toe, terwijl de ballen de zaal door suizen, en daarom zit die groep gedeeltelijk bij de D-tjes en gedeeltelijk bij de B-junioren. Voordat ze een wedstrijd gaan spelen doet Kai met het team iets gezamenlijks, bijvoorbeeld met zijn allen ergens gaan eten. Een playbackshow en een culinaire avond vormen ook onderdeel van de teambuilding. Toernooien Elk jaar speelt Terda steevast tegen Tempo uit Alphen aan den Rijn en ELKV uit Etten-Leur. Daarnaast hebben ze nog een extra toernooi, waarbij ze spelen tegen clubs uit West-Brabant of Rotterdam. Kai vertelt: Een waar spektakel is het Hutspottoernooi. Daarbij spelen ouders tegen kinderen. De regels zijn daarbij aangepast. Zo staat er in elk vak een hoge en een lage korf. Als ouders scoren in de lage korf dan krijgen ze een strafpunt. De scheidsrechters fluiten in het voordeel van de kinderen. Meer informatie over Korfbalclub Terda op Aanval en verdediging bij korfbal. Foto: Liejan van Horen

6 6 het Jongeren stimuleren jongeren Op de presentatie van het talentontwikkelingsproject YourDing, op 27 februari bij Kindcentrum Olympia, waren de kwartiermakers en wethouder Boelema heel duidelijk. We gaan de jongeren benaderen anno Veel meer luisteren naar hun wensen en inspelen op talentontwikkeling, waarbij zij ondersteund en gecoacht worden door mensen uit diverse disciplines. NeLLeke van Der Zee Even de knop omzetten in je hoofd, zo vertelde wethouder Saskia Boelema van Leren en Organisatie. Niet meer denken er is geen geld, maar jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van talent met gesloten beurzen. Dan kan heel goed, wanneer een ieder bereid is om zijn/haar expertise te delen met elkaar. Jongeren zelfvertrouwen te geven of voor hen deuren te openen. Dat is het jongerenwerk nieuwe stijl, aldus de wethouder. De kwartiermakers Paul en Eline onderstrepen deze gedachtegang. Wij moeten veel meer gaan samenwerken met scholen, organisaties en bewoners, vertelt Paul. De talenten en activiteiten van jongeren zichtbaar maken, hen stimuleren en inspireren. Mentorschap Wij hebben al heel wat talentvolle jongeren in de wijk die als mentoren kunnen fungeren voor andere jongeren. Zo stimuleren zij elkaar, zegt Paul. Eline en Paul stellen enkele van deze talentvolle jongeren voor. Shadie en Chelsea twee meiden die heel veel van dansen houden en bij JC Galaxy gestart zijn met een dansgroep. DJ Lucas die heel graag met zijn Drive-inshow feesten muzikaal wil opluisteren. Anke die het Jongeren in Actie project heeft gevolgd en daar het een en ander over vertelt en dan Sophie die met haar creatieve talent aan de slag is gegaan bij het ontwerpen van de nieuwe website en het logo. Op de vraag of er ook Paul vraagt aan Anke meer te vertellen over het JIA project. nieuwe talenten tijdens deze voorstudie van de kwartiermakers ontdekt zijn, wordt door hen ontkennend gereageerd. Zaken met elkaar verbinden, dat is eigenlijk de leidraad van het geheel, vult Saskia Boelema nog aan, voordat zij in één keer de bal in het doel Foto: Liejan van Horen schiet, als symbolisch gebaar voor de aftrap van dit project. Meer info: of Haagse Beemden Loop 2012 De voorbereidingen voor de Haagse Beemden Loop 2012 zijn begonnen. Een vaste groep medewerkers, later aangevuld met tientallen vrijwilligers, heeft de organisatie 2012 weer ter hand genomen. PeTer GeneUGLijk Als je denkt dat het uit de kast trekken van een draaiboek het enige is wat je als organisatie hoeft te doen, heb je voor een gedeelte nog gelijk ook. De organisatie kan bogen op een 22-jarige ervaring waardoor er al een heleboel dingen vooraf duidelijk zijn. Maar elk jaar opnieuw moet er toch weer gekeken worden of de dingen die je vorig jaar bedacht had nog steeds gelden. Zijn er geen plotselinge veranderingen in het parcours, moeten er aanpassingen komen? Het geluid, de dranghekken, de braderie, water, lunches, noem het maar op. Er komt dus heel wat bij kijken voordat het evenement op 6 mei van start kan gaan. Maar dan is de Haagse Beemden er ook klaar voor. Dat moet ook wel omdat de Haagse Beemden Loop een naam te verliezen heeft. Deze op een na grootste loop van Breda staat bekend als een van de Programma Bij de start van de Haagse Beemden Loop gezelligste en leukste lopen van de Benelux. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de organisatie elk jaar weer oude bekenden mag begroeten, die het fijn vinden om in de Haagse Beemden te lopen. Tevens is er op 6 mei aanstaande weer van alles te doen op winkelcentrum Heksenwiel. Naast het sportieve gedeelte is er natuurlijk ook weer de braderie. 11:30 uur: start evenement. 12:00 uur: 10 km wedstrijd- en prestatieloop om de Hyundai Van Riel cup. 13:57 uur: 5 km wheelers. 14:00 uur: 5 km prestatieloop en 15 km wedstrijd- en prestatieloop om de Run2day bokaal. 16:10 uur: start warming-up familieloop. 16:30 uur: familieloop: naar keuze 1, 2 of 3 ronden van meter. 17:30 uur: einde evenement. Voorinschrijven kan nu al, je bent dan goedkoper uit. Voor meer informatie kijk op de website van de Haagse Beemden Loop Archieffoto: Hans Peters Eigen rechter spelen is strafbaar U betrapt een dader, wat nu? Stel, u komt nietsvermoedend thuis van een dag werken en loopt bij de voordeur een inbreker tegen het lijf met uw dvd-speler onder z n arm. Of u ziet dat iemand inbreekt in uw auto. Naast de schrik, voelt u angst en kwaadheid. Hoe reageert u in zo n geval? U krijgt misschien de neiging de dief een rake klap uit te delen, maar uw verstand blijven gebruiken is hier van belang. Wat mag u wel en wat niet. Als u getuige bent van een misdrijf, mag u de verdachte aanhouden. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag u in afwachting van de politie dwang uitoefenen; bijvoorbeeld door de dader tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig is, om te voorkomen dat de verdachte vlucht. Als het geweld doorgaat, nadat iemand is aangehouden en zich niet verzet, slaat het om in redeloos geweld en bent us t r a fb a a r. Wat gaat te ver? Als alerte burger verdient u een schouderklopje, maar u mag het recht niet in eigen hand nemen. Het is niet de bedoeling de verdachte voor straf flink af te ranselen of uw frustratie af te reageren. Zodra de verdachte zich gewonnen geeft, is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dit geldt zowel voor aanhouding door burgers als door de politie. Het is dus niet de bedoeling om de verdachte een paar klappen na te geven. Natrappen is verboden, net Wat doet u als u ziet dat iemand inbreekt in uw auto? Foto politie Midden en West Brabant, Bart van Hattem als op het voetbalveld. Wat mag wel? U mag zichzelf verdedigen als iemand zich niet over wil geven en u aanvalt. Dus als iemand met een mes op u afkomt, mag u dat voorwerp bijvoorbeeld met een stok van u af slaan. Ook als de aanvaller daarbij letsel oploopt, zal dat geen reden zijn om diegene strafrechtelijk te vervolgen. U kunt dan een beroep doen op noodweer, zoals dat in juridische termen heet. Niet voor held spelen U bent niet verplicht om een dader zelf aan te houden. Denk altijd aan uw eigen veiligheid! Als er bijvoorbeeld bij u ingebroken wordt, bel dan direct 112. De politie komt snel naar u toe.

7 AD

8 AD

9 AD

10 AD

11 Bimde Blaozers meer dan Hofkapel Wanneer het carnavaleske feestgedruis is verstomd, betekent dat niet dat de Bimde Blaozers werkeloos gaan zitten wachten tot het volgende Carnaval. Zodra ze bijgekomen zijn van zes dagen feesten en blazen, pakken ze hun activiteiten weer op. Want ze zijn het hele jaar door te zien en vooral te horen. Als muzikale Paashaas, Zwarte Piet of Kerstman. Bij de evenementen In je Sas op de Asterdplas, Wallebalken Muziek festival, Biks Blaos Festijn, Bimde Blaozers Bitterballen Blaasfestijn, Haagse Beemden Loop of Avondvierdaagse. Ze treden zelfs buiten de provincie op. Liejan van Horen Eddie Rondel, voorzitter van de Bimde Blaozers, vertelt: Meestal zijn het de winkeliersverenigingen of evenementenbureaus die de Bimde Blaozers inhuren. Hoe ver we willen reizen om ergens op te treden hangt af van de verdiensten: hoe verder hoe meer reiskosten en die willen we graag vergoed zien. De Bimde Blaozers bestaan uit dertien mannen en één vrouw. Het liefst spelen ze vrolijke nummers die het publiek kan meezingen. Zorgen voor een gemoedelijke sfeer tijdens een evenement is hun doel. Trompettisten gevraagd De trompetsectie is momenteel dun bezet en nu één van onze trompettisten om gezondheidsredenen gaat stoppen, zijn we naarstig op zoek naar twee nieuwe muzikanten, zegt Eddie. Voor de inwijding van de ruimte begonnen de monniken met een gebed. Foto: Lex Heijtveldt het Hij geeft nog de volgende informatie: Om mee te kunnen blazen, is een paar jaar ervaring als muzikant een voorwaarde evenals een eigen instrument en het kunnen lezen van het notenschrift. De Bimde Blaozers zijn namelijk geen dweilorkest dat hard en vals speelt. Integendeel, soms spelen we zelfs meerstemmig. De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar. De repetities zijn elke vrijdagavond van tot uur in de Texashoeve. 25-jarig bestaan Dit jaar bestaan de Bimde Blaozers 25 jaar. Dat heuglijke feit hebben ze vorig jaar al gevierd, omdat dat beter uitkwam in de planning. Meer informatie over de Bimde Blaozers op nl. Jun Fan Jeet Kune Do Academy Jun Fan, beter bekend onder zijn artiestennaam Bruce Lee, heeft een wetenschappelijke vechtvaardigheid ontwikkeld die door wijkbewoner Corne Heesters verder wordt ontwikkeld. Deze vechtvaardigheid kreeg de naam Jeet Kune Do, wat je uitspreekt als djied koen doo. Een vechtkunst met als doel om simpelweg jezelf en anderen te kunnen verdedigen in nare situaties. Anja Wierckx Corne was al vanaf zijn vijfde jaar bezig met judo en jiu-jitsu, maar voor zijn gevoel klopte het niet helemaal. Toen hij zich in de jaren De Bimde Blaozers: veelzijdige muzikanten. 90 ging verdiepen in Jeet Kune Do gingen er nieuwe deuren voor hem open. Je kunt nog zo veel trainen, maar als je op straat in Foto: Diana Vanpuijenbroeck een nare situatie komt, is het vaak toch het onverwachte dat je blokkeert. Vandaar dat deze vechtvaardigheid zich middels technieken richt op het reageren op reflexen om adequaat te kunnen handelen in bepaalde situaties. De vechtkunst is gebaseerd op wetenschappelijke principes. Deze houden rekening met het feit dat mensen allemaal verschillen, zowel fysiek als mentaal. Door rekening te houden met de individualiteit van de mens is het geschikt voor iedereen, zowel voor kinderen en ouderen als voor mensen met een beperking. Een vechtkunst voor iedereen Voor kinderen die gepest worden, introvert of dik zijn of een mindere motoriek hebben, kan het een hulpmiddel zijn om zich zelfverzekerder te gaan voelen. Naast het feit dat hij zelf nog traint bij Ted Wong, vriend en sparringpartner van Bruce Lee, heeft Corne de vechtkunst naar Breda gebracht. Corne: Dit is mijn ding. De waardering die ik krijg van bijvoorbeeld ouders die hun kind zich positief zien ontwikkelen is mooi. Ik ben niet commercieel: het brengt geen brood op de plank, maar het vult mijn hart wel. Ermee bezig zijn en het verder ontwikkelen is mijn doel. Mentaal en fysiek met jezelf bezig zijn en van je lichaam ontdekken wat je er allemaal mee kan. Het draait om simplicity, dat we in de huidige maatschappij niet meer kennen. Inzegening door monniken Eerst was zijn Academy bij school de Wildert ondergebracht, maar sinds maart 2012 zijn ze verhuisd naar de Graaf Engelbrecht. Zaterdag 10 maart werd de Jun Fan Jeet Kune Do Academy op de nieuwe locatie aan de Ganzerik 3 ingezegend door boeddhistische monniken. U kunt altijd bij Corne terecht voor het aanvragen van een proefles. Daarin leert u de basis van het voetenwerk, het stabiel en toch mobiel staan en de straight lead, een bepaalde stoot. Meer info vindt u op: Trui Wijsneus Huis te koop In Nederland staan er nu bijna 25 duizend woningen meer te koop dan een jaar geleden. Dat is een stijging van 18%. Tussenwoningen en appartementen kennen de grootste toename. Het aantal aangeboden tussenwoningen ligt 18,6% hoger dan vorig jaar, het aantal aangeboden appartementen zelfs 22% hoger. Ook in de Haagse Beemden is het aantal bordjes Te koop toegenomen. De gemiddelde verkooptijd van een woning bedraagt nu 11 maanden. Een jaar geleden was dit nog 8 maanden. Hoewel er enerzijds maatregelen genomen worden om de verkoop van huizen te stimuleren, zoals het verlagen van de overdrachtsbelasting naar 2%, wordt anderzijds die verkoop afgeremd door de verhoging van de onroerendezaakbelasting, het opleggen van een afvalstoffenheffing en het verlagen van de zogeheten woonquote door de Nationale Hypotheek Garantie. De woonquote is het deel van het inkomen dat besteed mag worden aan hypotheeklasten. Gaat de woonquote omlaag dan daalt de maximale hypotheek ook. Wordt het verlagen van de overdrachtsbelasting met gejuich begroet, de overige maatregelen doen dat gejuich al snel verstommen. Intussen zitten de mensen die van hun huis af willen met de problemen. Op allerlei manieren wordt gepoogd om kopers te lokken. Zo is er een makelaar in Breda die de overdrachtskosten door de verkoper wil laten betalen. Een ander idee is het vormen van een woonketting. Iemand wil zijn huis van 5 ton van de hand doen. Er is een geïnteresseerde koper, maar die wil zeker zijn dat hij zijn woning van 4 ton verkocht krijgt. Ze spreken met elkaar af dat ze ieder 5% van de koopprijs in de pot stoppen, een bedrag van euro. Komt er nu een derde die zijn huis van 2 ton wil verruilen voor de woning van 4 ton, dan krijgt hij de euro, waardoor hij zijn huis aan een starter kan verkopen voor euro. Trui Wijsneus 11

12 Een week onrust in de straat Van een weetkwekerij krijg je ellende. Toch zijn er mensen die de mogelijkheid om er geld aan te verdienen niet kunnen weerstaan. Ooit lopen ze tegen de lamp. Ze worden verraden door personen of door hun sneller opdrogende dak. Of de energiemaatschappij vindt dat er verdacht veel stroom wordt afgenomen, al dan niet illegaal. Anja Wierckx Het gevaar wat ze zichzelf en hun buren mogelijk aan doen, door de enorme warmte die ontstaat met grote kans op brand en het feit dat ze als huurder niet meer bij een woningbouwvereniging mogen huren, nemen ze voor lief, of onderkennen ze. Een wijkbewoner overkwam hetzelfde lot. Hij moest zijn huis uit en plaatste op een zondag zijn huisraad en kwekerij resten in de parkeerhavens voor zijn woning. Nog tijdens het buiten zetten, kwamen er anderen spullen tussenuit halen. Sommigen hadden nog het fatsoen om te vragen of ze iets mee mochten nemen terwijl anderen het er zo tussenuit trokken. Het werd een puinhoop in de straat, drie parkeerhavens vol huisraad tot een meter opgestapeld. In de opvolgende dagen waren er steeds mensen die dingen kwamen halen, maar ook waren er die er hun eigen spullen bij legde. Het werd steeds gekker, Markpontje weer van start Het winterseizoen zit er weer op. Deze winter is het pontje in Lage Zwaluwe door de heer De Rond voor een vriendenprijsje helemaal schoongestraald en rondom voorzien van de noodzakelijke beschermlagen. Een aantal vrijwilligers heeft het Markpontje weer in de bekende kleuren geschilderd in de door de heer De Rond beschikbaar gestelde en verwarmde ruimte, waarvoor onze hartelijke dank. Ook dank aan onze havenmeester, die zoals altijd het technische deel voor zijn rekening nam. De vrijwilligers staan te trappelen om met het eenentwintigste seizoen van het Markpontje te starten. Zaterdag 24 maart is het zover. Dit seizoen vaart het pontje dagelijks tot uur. De begintijden verschillen per seizoendeel. Tien minuten voor het einde van de vaartijd is de laatste afvaart vanuit Terheijden, daarna staat de bel uit. Houdt u daar rekening mee. Tarieven: De tarieven zijn voor het seizoen 2012: Je spullen erbij dumpen of wat ertussenuit graaien. ze kwamen zelfs met aanhangwagens en kleine busjes. Een week onrust in de straat Omdat het maandag niet werd opgehaald gingen buren dinsdag bellen met de gemeente. Het voelt niet prettig als je de hele dag tegen die rommel aan moet kijken. Terwijl de één kreeg te horen dat het was aangemeld zeiden ze tegen de ander van niet. Die mocht het zelf aanmelden voor over vier weken op te laten halen. Op haar verzoek, vanwege mogelijk gevaar van uitstekende delen en Vanaf 5 jaar met of zonder fiets 0,50 Scholieren: abonnement geldig op werkdagen, per maand 7,50 Woon/werkverkeer: abonnement geldig op werkdagen, per maand 12,50 het de drukte en onrust in de straat, zouden ze kijken om het eerder in te plannen. In juist dit gedeelte van de wijk is woningbouwvereniging Laurentius bezig met de groene duim actie, om de tuinen en daarmee de omgeving schoon te houden. Echter ook zij kregen de gemeente niet aangespoord. Uiteindelijk komt donderdag de politie een buurt onderzoek doen. Betreffende eigenaar kan een boete verwachten, maar ook diegene die er spullen bij hebben gezet, kunnen een kleinere bekeuring tegemoet zien van 80,00. Er zijn dit jaar drie periodes: Voorseizoen: van 24 maart tot en met 20 april 2012 Op werkdagen Zaterdag en zon- en feestdagen Hoogseizoen: van 21 april tot en met 23 september 2012 Op werkdagen Zaterdag en zon- en feestdagen Naseizoen: van 24 september tot en met 28 oktober 2012 Op werkdagen Zaterdag en zon- en feestdagen Foto: Anja Wierckx Wanneer begint uw weekend? Uiteindelijk komt vrijdag aan het eind van de middag de gemeente de rommel ophalen, maar vergeten ze een bezemwagen voor de resten. De gemeente belooft via mail met een bewoonster nog vóór het weekend te komen. Het weekend voor de gemeente begint kennelijk op maandagmiddag, want toen werd het grootste gedeelte van de resten opgeruimd waarbij het kleinste restant in de goot acht e r b l i j ft. van , laatste afvaart om uur en van uur, laatste afvaart om uur van uur, laatste afvaart om uur van , laatste afvaart om uur en van uur, laatste afvaart om uur van uur, laatste afvaart om uur van , laatste afvaart om uur en van uur, laatste afvaart om uur van uur, laatste afvaart om uur U wordt, ruim voor de nieuwe periode aanbreekt, bij het Markpontje steeds geïnformeerd. Vastenaktie 12 Even iets minder. Voor een ander. is de slogan van de landelijke Vastenaktie. De werkgroepen Vastenaktie in de vier samenwerkende parochies: Bethlehem, Breda-Noord, Michael en Willibrordus, zijn er al geruime tijd mee bezig. In samenspraak, voor hetzelfde doel, een eigen doel! In de vier parochies krijgt die ander ook een naam: Op na n goeie toekoms vir Thomási en sy kêrels!, in het Nederlands: Een goede toekomst voor Thomas en zijn vriendjes. De opbrengst van de actie is bestemd voor het verbeteren van de hygiënische situatie van het Holy Family Care Centre in Ofcolaco Zuid-Afrika. Dat is een opvanghuis voor met hiv/aids besmette kinderen, veelal wezen. De situatie van de riolering is bedroevend, er moet dringend wat aan worden gedaan. Ook een herinrichting van de slaapruimten kan voor de kinderen op hygienisch gebied veel verbetering brengen. De vier parochies staan er overigens niet alleen voor. Zeven basisscholen doen ook mee aan de actie: In de Haagse Beemden zijn dat: De Driezwing, De Werft, Hagehorst, en Kievitsloop. Nastjenka Kop en Kelly Mulders, twee leerkrachten in opleiding van PABO Avans Hogeschool, hebben een uitgebreid lessenpakket samengesteld. De scholen kunnen hiervan gebruik maken bij hun activiteiten voor de Vastenaktie. Samen staan we sterk, doet u ook mee? Uw bijdrage voor de actie kunt u overmaken naar: rekeningnummer 5850 van Vastenaktie, Den Haag Hierbij zeker vermelden: Kindertehuis Ofcolaco Bijdragen via het bekende vastenactiezakje kan ook. Lever het in bij uw parochie. Indien u, bijvoorbeeld omdat u graag het vrijwilligersteam wil versterken, contact wil opnemen met het bestuur, dan kan dat bij: De heer D. Recter, voorzitter, tel of de heer J. Hoondert, penningmeester, tel Namens alle schippers tot ziens bij het Markpontje! De heer De Rond (L) en de heer Hoondert, penningmeester, bij de oplevering van het Markpontje.

13 13 Ledenwerfacties Slagwerkgroep het Fidelis Sinds mei 2011 staat Jeroen van der Wel als instructeur voor de Slagwerkgroep van Muziekvereniging Fidelis. Slagwerk of percussie heeft niet alleen te maken met trommels, pauken, bongo s, castagnetten en conga s, maar ook met xylofoon, marimba en buisklokken. Sinds een paar maanden heeft de Slagwerkgroep van Muziekvereniging Fidelis er een spectaculair instrument bij: boomwhackers. Liejan van Horen Jeroen steekt meteen van wal: De Slagwerkgroep bestaat uit de Juniors en de A-groep. De Juniors zijn slagwerkers van zes tot een jaar of twaalf. Ze krijgen individueel muziekles bij de Nieuwe Veste en oefenen bij de Slagwerkgroep in het samenspelen. Als ze ver genoeg gevorderd zijn, stromen ze door naar de A-groep. De A-groep telt op dit moment negen leden en dat is wat weinig voor een optreden, zeker voor een evenement als het Percussion Dance Event dat we op 5 juni 2010 hebben gehouden. Muziekkeuze De leden van de Slagwerkgroep kunnen bij Jeroen aangeven welke muziek ze graag willen spelen. Jeroen bekijkt dan of de voorgestelde muziek met de huidige bezetting gespeeld kan worden en of er geschikte bladmuziek voor te krijgen is. Soms is het nodig om die bladmuziek nog wat aan te passen. Ledenwerfacties Als ik naar de leeftijdsopbouw van de Slagwerkgroep kijk, dan mis ik de leeftijdscategorie van veertien- en vijftienjarigen, geeft Jeroen aan. Dat zal zeker een aandachtspunt worden in de ledenwerfacties. We bekijken de mogelijkheid om s avonds op middelbare scholen te gaan spelen, zodat de leerlingen kunnen zien wat de Slagwerkgroep doet, legt Jeroen uit. Hij licht ook een tipje van de sluier op met betrekking tot de overige plannen: We willen Slagwerkgroep Muziekvereniging Fidelis in actie. Maria: niet zomaar een musical leerlingen van de basisschool enthousiast krijgen om muziek te gaan maken. We hebben nu zes Juniors, maar daar mogen er nog wel wat bij. Ook denken we aan een openluchtconcert bij het watertheater van Heksenwiel. Hij houdt nog wel een slag om de arm. Onze ideeën met betrekking tot ledenwerfacties zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Foto: Liejan van Horen Meer informatie over de Slagwerkgroep van Muziekvereniging Fidelis op www. fanfarefidelis.nl. Groot Sprookjesproject 15 t/m 24 maart 2012 Op 21 en 22 april vinden drie uitvoeringen plaats van de musical Maria. De gelijknamige projectgroep, die bestaat uit zo n vijftig mensen, is enthousiast bezig met de vele voorbereidingen voor deze productie. De repetities vinden plaats in de Lucaskerk. CHriSTian GoijaarTS Maria de kracht van de liefde is een raamvertelling, waarin de verhalen uit het leven van Maria vermengd worden met de verhalen van gewone mensen uit onze tijd. Een reizend toneelgezelschap komt aan in een Oost-Europees boerendorp en speelt scènes uit het leven van Maria. De klassieke, katholieke Maria-traditie wordt respectvol getoond, maar ook de kritische, opstandige Maria, en het naïeve meisje dat onverwacht zwanger wordt. De ontwikkelingen tussen de dorpelingen onderling en met de acteurs van de toneelgroep spiegelen de thema s uit de verhalen over Maria. Zo komen de levensvragen van mensen van nu op een natuurlijke en indringende wijze aan de orde. Maria is daarmee niet zomaar een musical, maar een stuk dat ergens over gáát. De voorstellingen vinden plaats in Podium Bloos (Speelhuislaan 153) op zaterdag 21 april om en uur. Op zondag 22 april begint de voorstelling om uur. Kaarten à 12,50 ( 7,50 voor kinderen t/m 12 jaar) zijn verkrijgbaar via of telefonisch via Kijk voor meer informatie op www. musicalmaria-breda.nl. Hoe kopij inleveren voor het Haagse Beemden Nieuws? Stuur uw geschreven bericht in Word naar Als afsluiting van dit project organiseren wij een sprookjesachtig Open Huis op Zaterdag 24 maart 2012 van tot uur Waar? Kbs De Werft Raaimoeren KA Breda Tel Voor in de agenda: Informatieavond voor oriënterende ouders op Dinsdagavond 22 mei 2012 om uur ACTIVITEITENKALENDER Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie 17 maart Start uur Muzikale avond Steunpunt Heksenwiel KBO Haagse Beemden Groep de Glacis Leden E2,00 Niet leden E4,00 Zaal open vanaf uur 24 maart Open Dag BS De Werft BS De Werft Open Dag ter afsluiting van het Groot Sprookjesproject (15-24 maart) 24 maart Start uur BINGO Steunpunt Heksenwiel KBO Haagse Beemden Zaal open om uur. 10 rondjes bingo, een super ronde en een loterij Kaartverkoop 7 feb In steunpunt Heksenwiel Veel mooie prijzen. o.a. tassen vol met levensmiddelen. We maken er een feestavond van Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op ons adres:

14 het 14 Huisartsengroep Haagse Beemden Z. Hamidi, Spank 120, T: , Spoednummer: Meer informatie op M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 229, T: In het Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: J.P.H.M. Bressers, T: ; B. Jagt, T: ; R. Roothans, T: ; G.J.M.M. van der Steen & Y. van der Steen-Janssen, T: ; R.M. Stoopendaal, T: In het Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin en J.C. van Nispen, T: Weekend- en avonddiensten Wie s avonds of s nachts, in het weekend of op een feestdag dringend een huisarts nodig heeft, kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphiaziekenhuis Molengracht 21, T: U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak. Apotheken Apotheek Haagse Beemden, Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. Oplage: exemplaren. Dagelijks bestuur: Bert Verschuren (voorzitter), Jan Krijgsman (penningmeester), Dries Brok (secretaris) HBN secretariaat: Dries Brok. Jac Trum Hoofdredacteur: Joachim Redactie/eindredactie: Elte, Peter Geneuglijk (coördinatie), Sandra Geneuglijk (coördinatie jeugdpagina), Bert van Gerven, Christian Goijaarts, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jan van Oosterhout, Birgit van Overloop, Anja Wierckx, Nelleke van der Zee. Diana Fotografie: Vanpuijenbroeck, Joachim Elte, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jac Trum, Anja Wierckx Archief, aquarellen: William van der Zanden. Lex Opmaak: Heijtveldt (nabewerking foto s), Hans Peters (opmaak en coördinatie). Bianca Ondersteuning: van der Kolk, Jan Groot, Els Vermeeren Em. Drukwerk/Acquisitie: de Jong BV, Baarle-Nassau. Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Tel , fax RVN Verspreiding: Roosendaal. Bezorgklachten: Per naar: (graag naam, adres, postcode en tel.nr vermelden!). KOPIJ voor krant nr. 3 van 16 februari 2012 uiterlijk inleveren voor vrijdag 3 februari 2012 op de volgende adressen : Advertenties (geen zoekertjes): Jan Roks, Tel t.a.v Jan Roks of via Zoekertjes Zoekertjes kunt u online opgeven via www. uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies vervolgens voor zoekertjes. U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per automatische incasso. Komoord Redactie: 5, 4824 LK, Breda Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per . Aangeleverde digitale foto s minimaal 4 megapixels. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst worden ingekort. Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws met bronvermelding toegestaan Hondsdonk 60, T: ; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, T: , Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, T: De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in Amphia ZH, locatie Molengracht (volg borden Amphia) Spoedeisende Hulp, T: Op het terrein wordt verwezen naar de Huisartsenpost, Dienstapotheek en Eerste Hulp. Tandartsen R.M. Boer, Brandebeemd 29, T: ; N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: ; A.M. Martens, Regenwulp 5, T: ; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: , K. Tanka, Essendonk 7a, T: (tevens orthodontie). BETHLEHEMPAROCHIE HAAGSE BEEMDEN Secretariaat: Gageldonksepad 7, tel , bereikbaar op werkdagen van fax Bethlehemkerk, Gageldonksepad 9, Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel Website: Pastor: Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat. Overzicht vieringen: Zondag 18 maart.4 e zondag van de veertigdagentijd uur Lucaskerk, eucharistieviering Voorganger: J. Bot m.m.v. het Jubilatekoor uur Bethlehemkerk, woord- en communieviering Voorganger: F. Verkleij Zondag 25 maart.5 e zondag van de veertigdagentijd uur Lucaskerk, eucharistieviering Voorganger: W. Wiertz uur Bethlehemkerk, eucharistieviering Voorganger: W. Wiertz m.m.v. het Bethlehemkoor Elke dinsdagmorgen Open Inloop in Inloop Clement van 9.30 tot uur. Inloop Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, Vlierenbroek EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leef tijden en achtergronden, die willen werken aan een persoon lijke relatie met God en een goe de verstand houding met de men sen om hen heen. De diensten zijn gevarieerd en laag drempelig; ze staan open voor ie der een, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden hebben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daarnaast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Kinderkerk De Ark om uur. De kinderen van 2½ t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. Zondagse diensten: uur Graaf Engelbrechtcollege, Haagse Beemden, Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden T: Irma Franken en Nienke Koster. Spreekuur: MC Donk. Essen donk 7a, gebouw Spreekuur: MC Kroeten Helm kruid 4c Verloskundig Centrum T: Kitty Beekx, Hethy Krijnen, Marjolein Krijnen, Durvina Loosman en Wendy Verhagen. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis T: Dominique Hegtermans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c. Zie ook: Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Voor kleine of grote vragen kunt u terecht bij het CJG. 24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer of mail naar Het CJG is een netwerkorganisatie met onder meer School-CJGers op basisscholen en in wijken. Voor de Haagse Beemden is dat Chantal Hendrickx: Voor meer informatie: Ganzerik 3 te Breda 18 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 25 maart: Dienst Spreker: Pieter t Hart 1 april: Dienst met Avondmaal Spreker: Hans van der Meulen Huisgroepen in de Haagse Beemden, elke woensdag om uur: Voor informatie: Jefta kantoor Jongerenhuisgroep: elke woensdag om uur: Waterloostraat 11, bij Michael en Nanja Valenteijn ( ) Alphacursus Bedoeld voor mensen die iets meer over het christelijk geloof willen weten. Voor informatie en opgave: GeertJan en Heidi Schouten, Maaibeemd 43 ( ) WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE PKN TE BREDA Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel Wijkpredikant: ds. Wim Bisschop, Elise van Calcarstraat 23, tel voorzitter: Rolf Boertien, tel: mailadres: scriba: mevr. Irma van der Schaar, tel kerktaxi: Mark Michels, tel website: Open Kerk Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder moment in de week. Van uur staan de deuren open en is de koffie klaar. U bent van harte welkom. Overzicht vieringen: 18 maart uur, vierde zondag van de veertigdagentijd, Maaltijd van de Heer Voorganger: ds. W.J. Bisschop 25 maart uur, vijfde zondag van de veertigdagentijd Voorganger: ds. W.J. Bisschop KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA Moerenpad 10 (achter de Bethlehemkerk). Iedere eerste zondag van de maand wordt in de kapel een Vesperviering gehouden. Er worden teksten uit enkele psalmen gebeden, afgewisseld met dwarsfluit muziek en momenten voor eigen meditatie. Aanvang uur. Einde KRUISWOORD PUZZEL Win een overheerlijke vlaai van de week LIMBURGIA Vlaaispecialiteiten Winkelcentrum Heksenwiel Geef uw oplossing door via onze website Kies in het menu de optie Kruiswoordpuzzel en vul de oplossing (het winwoord) in het formulier in. Als de website meldt dat uw oplossing niet correct is, controleer dan of u per ongeluk spaties hebt gebruikt voor, in of achter het woord. Uiterste inzenddatum: 24 maart 2012 Winnaar nr.4: Mevr.C.J.M.van der Heijden, De Heze v Persbelangen P1328 Persbelangen P uur OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST INDONESIE NEDERLAND (Pesekutuam Oikumene Indonesia Nederland) Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel Informatie: tel Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 kantje; 6 sneeuwstorting; 12 knaagdier; 14 grondsoort; 16 voorzetsel; 18 zangnoot; 19 duivenhuis; 21 militair; 22 militair; 23 grondsoort; 24 op geen enkele plaats; 27 insect; 28 persoonlijk vnw.; 29 rivier in Spanje; 30 warme wind; 32 dyne; 33 zangnoot; 35 dierengeluid; 37 gedoe; 40 autokeuring; 42 vleesgelei; 44 lidwoord; 45 kraakbeenvis; 46 Europeaan; 47 ten bedrage van; 48 voorkeur; 50 in werking; 52 rijtuig; 55 persoonlijk vnw.; 58 legerafdeling; 59 familielid; 61 standaard; 64 legervoertuig; 66 grondtoon; 67 brij; 68 schijnmengsel; 70 ruigte; 71 daar; 72 titel; 73 projectieplaatje; 74 getij; 76 rivier in Friesland; 77 kameraad; 79 mondwater; 81 dempen; 82 insect. VERTICAAL: 2 voor de middag; 3 vis; 4 tinne; 5 bevestiging; 7 ad vocem; 8 Keltische taal; 9 wat; 10 de onbekende; 11 natuurlijke brandstof; 13 jong dier; 15 sterke drank; 17 ontkenning; 19 brandgang; 20 durf; 22 bejaard; 25 ivoor; 26 gevangenis; 29 vordering; 31 muurholte; 33 vogel; 34 selderij; 36 afzonderlijk; 38 lofdicht; 39 vlaktemaat; 40 Turkse titel; 41 tenen mand; 42 woonboot; 43 wereldtaal; 48 span; 49 bezittelijk vnw.; 51 spil; 53 binnenschip; 54 jachthond; 56 ledemaat; 57 congrescentrum; 60 bloeiwijze; 62 Europees gebergte; 63 inhoudsmaat; 64 aanhitsing; 65 plaats in Gelderland; 66 stonde; 69 tongbeweging; 72 vallei; 75 mannelijk dier; 77 Griekse letter; 78 voorzetsel; 79 ondernemingsraad; 80 Frans lidwoord. HORIZONTAAL: 1 koffie; 6 bellen; 12 luit; 14 keus; 16 ik; 18 te; 19 aap; 21 NS; 22 pi; 23 lob; 24 termiet; 27 oor; 28 o.k.; 29 asem; 30 teek; 32 sa; 33 er; 35 ijl; 37 tegel; 40 atv; 42 akela; 44 Na; 45 enk; 46 aal; 47 v.a.; 48 etage; 50 sok; 52 koets; 55 la; 58 ir.; 59 on; 61 spin; 64 aker; 66 bij; 67 suf; 68 egelvis; 70 rat; 71 i.l.; 72 ll.; 73 pie; 74 Se; 76 de; 77 mouw; 79 eend; 81 karwei; 82 menens. OPLOSSING WK 4 Winwoord: KEUKENPRINSES VERTICAAL: 2 O.L.; 3 fut; 4 fiets; 5 it.; 7 e.k.; 8 lente; 9 lus; 10 es; 11 piloot; 13 kam; 15 Tirana; 17 kok; 19 arm; 20 pit; 22 pos; 25 eed; 26 eer; 29 are; 31 kijk; 33 egaal; 34 ut; 36 lever; 38 ent; 39 lee; 40 aks; 41 vak; 42 alk; 43 lat; 48 erosie; 49 gas; 51 on; 53 oir; 54 slijter; 56 big; 57 ski; 60 nul; 62 peluw; 63 nep; 64 avé; 65 essen; 66 bad; 69 lis; 72 lor; 75 ene; 77 ma; 78 we; 79 Ee; 80 dn. VERSCHIJNINGSDATA 2012 deadline verschijnings datum 6 16-mrt mrt mrt-12 5-apr apr apr-12

15 AD

16 AD

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

Programma Betuwe Binnen & Camping Betuwe Hoogseizoen 10-07- 2015 t/m 30-08- 2015. Winkel. Cafetaria Betuwe Binnen. Betuwe Binnen Bar. 12.00u 22.

Programma Betuwe Binnen & Camping Betuwe Hoogseizoen 10-07- 2015 t/m 30-08- 2015. Winkel. Cafetaria Betuwe Binnen. Betuwe Binnen Bar. 12.00u 22. Programma Betuwe Binnen & Camping Betuwe Hoogseizoen 10-07- 2015 t/m 30-08- 2015 Openingstijden Bakkerij met verse broodjes Wilt u er zeker van zijn dat uw broodjes klaar liggen? Bestel ze dan (de dag

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Activiteitenboekje. Brede School Kei 13 Brede School Kei 13 Wezenland 582 7415 JM Deventer 0570 625031. september december 2014

Activiteitenboekje. Brede School Kei 13 Brede School Kei 13 Wezenland 582 7415 JM Deventer 0570 625031. september december 2014 Opgaveformulier Alle gegevens invullen en inleveren bij Marjan Bouwman of de juf of meester. Of zoals aangegeven via de mail. U krijgt bericht als uw kind geplaatst is. Ja, ik geef mijn kind op voor deze

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Kaaiendonkse. Tradities. (studieles ) Vooraf. Voorbereiding leerkracht

Kaaiendonkse. Tradities. (studieles ) Vooraf. Voorbereiding leerkracht Kaaiendonkse Tradities Doorvmiddel van de tekst en de verwerkingsopdracht krijgen de leerlingen inzicht in de viering van het carnaval in de regio Oosterhout Het belangrijkste doel is de leerlingen een

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 25 februari 2016 07 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Personele zaken en stagiaires Kwartiergesprekken Andere tijden of niet? Vastenactie De week van de BMS Open Dag Oud papier Knutselcircuit

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 20-05-2016

Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Communie Komende zondag doen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie. Wij hopen op goed weer en wensen hen allemaal een onvergetelijke dag toe! Schoolfotograaf Het

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie Nr. 2015-2016 Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie 2 maart: meegeven resultatenoverzicht methode onafhankelijke toetsen 3 maart: retour opgave 10 min. gesprekken

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek TUNNISKE Telekids Green Kids op bezoek Beste ouders en verzorgers, Jaargang 12 nummer 41 18-02-2014 We hebben inmiddels al van veel ouders complimenten ontvangen over de nieuwe website www.antschot.nl.

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Jarigen! 30-01 Edith goep 1-2B 30-01 Loïs groep 8A 31-01 Eva groep 4A 01-02 Jens groep 4B 01-02 Noor groep 6B 01-02 Zazou groep 1-2C 02-02 Tara groep 4A

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Activiteiten juni juli 2016

Activiteiten juni juli 2016 Activiteiten juni juli 2016 woensdag donderdag JOURNAAL JUNI WEEK 22 1 juni 09.00 Handwerken in 't Trefpunt. 2 juni 9.15 Meer Bewegen voor Ouderen, Arend Dik zaal. vrijdag 3 juni 14.30 GEEN kruiswoord-

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Schaatsen. Gratis sport & spel clinics bij BSO Sportstuif Veldhoven. Beste ouder, verzorger, belanghebbende,

Schaatsen. Gratis sport & spel clinics bij BSO Sportstuif Veldhoven. Beste ouder, verzorger, belanghebbende, Beste ouder, verzorger, belanghebbende, Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van Sportstuif Veldhoven. Deze zal 4x per jaar worden uitgebracht. Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Nr november 2017 ALGEMEEN

Nr november 2017 ALGEMEEN Nr. 07 13 november 2017 ALGEMEEN OR Afgelopen maand is de vernieuwde OR vol enthousiasme aan de slag gegaan om Sint, kerst, schoolfeest ( 60 jarig bestaan) en Serious Request met ons voor te bereiden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn 18 september extra vrije dag leerlingen 21 en 23 september kennismakingsgesprekken 29 september schoolfotograaf (de gymlessen gaan deze dag niet door) 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Schoolkalender

In deze nieuwsbrief. Schoolkalender regel van de week Ik sluit niemand buiten en help anderen. belangrijke data 1 september informatieavond leren lezen 1 september start inschrijven kennismakingsgesprekken via Digiduif vanaf 7 september

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Energiek de lente in!

Energiek de lente in! Miniboekje Energiek de lente in! 10 tips voor meer balans & energie Beste lezer, Dit boekje is een klein cadeautje voor u! De lente is weer begonnen en de bomen staan te popelen om uit te lopen. Koeien

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrije Tijd

Nieuwsbrief Vrije Tijd Nieuwsbrief Vrije Tijd week 14 7 april 2017 Nieuws Agenda 9 april: FC Utrecht- Twente 22 april: Vogelwandeling Zeist. 23 april: FC Utrecht- Roda JC. 27 april: Koningsdag. 28 april: optreden van Doornvogels

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Co Moolenaar Muziek: Theo van der Woude M.m.v. groep 4 van De Werveling Muziek OM TE BEGINNEN Welkom allemaal Een kind

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

22 april 2016 Nummer 15

22 april 2016 Nummer 15 22 april 2016 Nummer 15 Inhoud: Fruitsubsidie loopt af De ouderraad zoekt nieuwe leden Kako vakantiewerk Sportdag Workshop tapdance Drie berichten van de Verkeerscommissie Schoolfoto s Programma Muzelinck

Nadere informatie

November & December 2015

November & December 2015 November & December 2015 Talentontwikkeling op de Veste Eigen & Wijzer Beste ouders, Hierbij ontvangt u het nieuwe activiteitenboekje voor de komende periode. Nu het buiten koud is gaan we allemaal leuke

Nadere informatie

Deuren basisschool Het Kristal gaan niet meer open

Deuren basisschool Het Kristal gaan niet meer open HBNieuws Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 30 e Jaargang nr 13-4 juli 2013 Deuren basisschool Het Kristal gaan niet meer open De deuren van basisschool Het Kristal blijven in het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013. Studiedagen schooljaar 2013-2014 de kinderen zijn dan vrij.

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013. Studiedagen schooljaar 2013-2014 de kinderen zijn dan vrij. Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013 Belangrijke data schooljaar 2012 2013. Woensdag 5 juni Kleuterfeest voor de groepen 1 en 2. Vrijdag 14 juni Studiedag Alle kinderen zijn vrij Vrijdag

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

01-04-2016. Om te noteren in de agenda: CAO onderhandelingen onderwijs afgebroken

01-04-2016. Om te noteren in de agenda: CAO onderhandelingen onderwijs afgebroken 13 01-04-2016 Om te noteren in de agenda: 6 april Hoofdluiscontrole. 11 april Studiemiddag. Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 18 april Ophaalavond oud papier. 19 t/m 21 april EindToets groep 8.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wat gaat er in deze fase nog gebeuren? U ziet: er is al veel gerealiseerd, maar er komt ook nog het één en ander...

Nieuwsbrief. Wat gaat er in deze fase nog gebeuren? U ziet: er is al veel gerealiseerd, maar er komt ook nog het één en ander... Nieuwsbrief Jaargang 22 - nummer 05 nov. 2016 Schoolplein renovatie Na twee weken hard werken ziet het schoolplein aan de voorkant en zijkant van het gebouw er inmiddels heel anders uit wat een verschil!!

Nadere informatie

ACTIVITEITENAGENDA. Februari 2014. Thema: Winter

ACTIVITEITENAGENDA. Februari 2014. Thema: Winter ACTIVITEITENAGENDA Februari 2014 Thema: Winter Activiteitenagenda Februari 2014 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Feb. Activiteit Tijd Plaats Maandag 3 - Doove

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

Programma Betuwe Binnen

Programma Betuwe Binnen Programma Betuwe Binnen Hoogseizoen 9 juli 2016 t/m 20 augustus 2016 (Het programma loopt van 8 juli t/m 11 september 2016) Openingstijden Hoogseizoen 2016 9 juli t/m 20 augustus Betuwe Binnen Bar en terras

Nadere informatie

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Wat leert je kind? Taal en ouders: de basisschool Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Wat leert je kind?, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Locatie Kasteelhof / De Hof

Locatie Kasteelhof / De Hof Locatie Kasteelhof / Maandelijkse uitgave van - Augustus 2017 - Krant ook te bekijken via: https://www.zmw.nl/client/ Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen.

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen. 1 0 5 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. De informatieavond (middag) van vorige week donderdag is met groot enthousiasme ontvangen.

Nadere informatie

Liejan van Horen. Foto: Liejan van Horen

Liejan van Horen. Foto: Liejan van Horen HBNieuws Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 29e Jaargang nr 20-22 nov. 2012 Combinatiefunctionarissen denken mee Ongeveer een jaar geleden zijn combinatiefunctionarissen Eileen Beneken en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school:

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: NL38 RABO 0163899010 Agenda 29 feb. Aanvang voorjaarsvakantie 4 maart Einde voorjaarsvakantie Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8 Bijbelverhalen Week 8/9:

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Maar wat betekent Pinksteren eigenlijk?

Nieuwsbrief van: Maar wat betekent Pinksteren eigenlijk? Aanstaande maandag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. 2 e Pinksterdag Maar wat betekent Pinksteren eigenlijk? Nadat Jezus was teruggekeerd naar de hemel (we vieren dat met Hemelvaart), waren zijn leerlingen

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

Saenparel INFO 06-10-2014-27-10-2014

Saenparel INFO 06-10-2014-27-10-2014 Saenparel INFO 06-10-2014-27-10-2014 Agenda: Wo 07-10 Herfstwandeling groep 1/2 van 10.00-12.00 uur Do 09-10 Excursie groep 7 8 naar Boerderij Ma t/m vr 13-10 t/m 17-10 Herfstvakantie Ma 20-10 Ouderraad

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF Pepweek... Wat was dat ook al weer??? De Pepweek is een week vol activiteiten. om... elkaar te ontmoeten om... elkaar te bemoedigen om... elkaar te zoeken! om... uw/jouw geloofsleven een positieve stimulans

Nadere informatie