De Succesvolle Internetmanager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Succesvolle Internetmanager"

Transcriptie

1 De Succesvolle Internetmanager Een gefaseerde aanpak voor een moderne gepersonaliseerde website Erwin Sigterman

2

3 Met dank aan: André Baars (Universiteit Nijmegen) Mark Workel (Telegraaf.nl) Geoffrey Davies (ThailandReisgids.nl) Inge Geertzen (ThailandReisgids.nl) Jules Rosheuvel (Denso) Klaas Hoek (Yacht) Arnoud Paternot (UWV)

4 ISBN: (boekvorm) Eerste druk, september Erwin Sigterman Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

5 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 12 WAT KAN DIT BOEK JE BRENGEN? 14 M E E R B E Z O E K E R S 14 V E R B E T E R D E C O N V E R S I E 15 V E R H O O G D E K L A N T T E V R E D E N H E I D 16 V A N W E R K P R O C E S N A A R K L A N T P R O C E S 17 B E T E R E I N R I C H T I N G I N T E R N E P R O C E S S E N 18 B E T E R B E G R I P V A N D E O N L I N E K L A N T 19 D E K L A N T G E B R U I K E N O M J E W E B S I T E T E V E R B E T E R E N 19 D E S U C C E S V O L L E IN T E R N E T M A N A G E R 20 INSIDE 22 P E T E R, D E PR O J E C T M A N A G E R 22 W A A R S T A J E N U? 23 K L A N T V S. ORGA N I S A T I E? 24 I N F O R M A T I E S T R O M E N 24 C O N T E N T MAN A G E M E N T SYSTEEM 26 Historie 26 Nut van een CMS 26 Hoe werkt een CMS? 27 ContentTypes 29 CMS Selecteren 32 Pagina vs. Item vs. Document 33 Hardware 34 Software 35 T Y P E N CMS-PR O J E C T E N 35 De Upgrade 35 De Technische Migratie 35 Het Visuele Redesign 35 Het Strategische Redesign 36 CMS en meer 36 CMS Hype Cycle 36 M A T U R I T Y M O D E L 39 I N T E R N E T B E H E E R O R G A N I S A T I E 41 Voorbeeld organisatie 42 W A T I S E E N IN T E R N E T BEH E E R O R G A N I S A T I E? 43 P R O J E C T E N 44 Externe projecten 44 Interne projecten 44 R O L L E N E N V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N 45 K A N A A L M A N A G E R INTE R N E T 45 W E B M A N A G E M E N T 46 Webpublicist 46 Informatiemanager 46 5

6 Kwaliteitsmanager 46 Change/incident/configuratie management 46 Communicatieadviseur 47 B E H E E R M A N A G E M E N T 47 Servicemanagement 47 Functioneel Beheer 47 Technisch Beheer 48 P R O J E C T & B U S I N E S S C O N S U L T A N C Y 48 Projectleider 48 Business Consultant 48 P R O J E C T M A N A G E M E N T 49 Valkuil 49 F U N C T I O N E E L BE H E E R 49 A P P L I C A T I E B E H E E R 50 T E C H N I S C H BE H E E R 51 SLA 52 H O S T I N G 52 E E N W E B S I T E I S G E E N P R O J E C T 53 Projectmatig 53 V E R S C H I L L E N D E T Y P E N W E B S I T E I N T E R N E T 53 Informatie 54 Product 55 Service 55 N I E U W E W E B S I T E 55 Analyse 57 Concept 59 Ontwerp 60 HTML 62 Functioneel Ontwerp (CMS) 62 Technisch ontwerp 63 Bouw (en inrichting) 64 Website opbouwen met content 64 Testen 65 Architectuur 65 Conclusie 66 Schrijven voor het web 66 Effectieve navigatie op je website 67 A R C H I V E R E N V A N J E W E B S I T E 68 W A T I S DREMPE LV R I J? 70 D E I D E A L E Z O E K P A G I N A 74 Z O E K M A C H I N E S 77 Externe zoekmachines 77 Waarom interne zoekmachines? 77 Vier soorten zoekmachines 78 Verbeteren van de zoekresultaten 79 Zoekmachine mythes ontkracht 82 C O M P L E X I T E I T V A N J E P R O J E C T 82 De menselijke factor 83 6

7 De omvang 84 Het risico 84 Voorspelbaarheid 85 Grafiek 86 D E CMS D U I V E L S D R I E H O E K 86 R I S I C O M A N A G E M E N T 87 Mijpalen 87 Aannames 88 Risico's 88 CMS PR O J E C T MANAGEMENT: 7 D E A D L Y SIN S 89 P R O J E C T P L A N V O O R N I E U W E W E B S I T E M A K E N 90 Benodigde activiteiten 91 Projectorganisatie opzetten 91 Design 92 Bouw 93 G E B R U I K DIN B I J N I E U W E W E B S I T E 94 INSIDE-OUT 97 O N D E R Z O E K W E B S I T E B E Z O E K 98 Onderzoek 98 Webstatistieken 100 H O E G E B R U I K J E W E B S T A T I S T I E K E N? 101 Most Popular Entry Pages 101 Visits By Day Of The Week 102 Most Popular Exit Pages 102 KPI s 102 Conclusie 103 O P Z E T T E N V A N W E B S T A T I S T I E K E N 103 Eisen en wensen bepalen van (eind)gebruikers 104 Pakketkeuze 104 Implementatieplan 105 Opleidingen verzorgen 105 Implementatie van het webstatistiekpakket 105 Beheerorganisatie (rollen en functies) 106 Bekende webstatistiekpakketten 106 H Y P E CY C L E S 108 W A A R O M V E R L A T E N B E Z O E K E R S J E W E B S I T E? 110 G E E N S T A N D A A R D K L A N T 111 K L A N T P R O C E S S E N 111 Persoonlijkheden op je website 115 Metaprogramma s 117 K O O P G E D R A G 122 Kennis van de klant 123 Behoefte 123 Risico 123 Consensus 123 Persona factoren 124 scenario 124 7

8 Inrichting 126 V E R S C H I L L E N D E T Y P E N K L A N T R E L A T I E S 131 M U L T I C H A N N E L S T R A T E G I E 132 Niet iedereen maakt gebruik van internet 132 I N H O U D M A N A G E M E N T 133 Content 133 Kennis 134 Business Proces Management 134 M O G E L I J K E K A N A L E N 134 Persoonlijk contact 134 Fax 135 Internet 135 Nieuwsbrieven Chatten 138 Intranet 138 Papier 139 Telefoon 139 TV/Radio 139 Mobiel 139 Conclusie 139 K W A L I T E I T T O N E N 140 Toon je online kwaliteit 140 Six Sigma op het web 142 Zeven belangrijke facetten 142 Hoe maak je een goede landingspagina? 144 Landingspagina Score Card 146 Usability vs. simplicity 149 B R A N D I N G A A N P A S S E N A A N V E R W A C H T I N G 150 Over-the-top 150 Under-the-sea 150 G E E N D O E L G R O E P E N G E B R U I K E N 150 Gedrag 151 Klant 151 D E V E R H A L E N V E R T E L L E R O P I N T E R N E T 151 W E B Wat is Web2.0? 152 Wiki 153 Discussiefora 153 Blog 154 G R E N S T U S S E N I N T R A N E T E N INTERNET VERV A A G T 154 I N T E R N E T MARKE T I N G 154 W A T I S IN T E R N E T MAR K E T I N G 154 W A T I S SEAR C H ENGINE MAR K E T I N G (SEM)? 155 Paid placement 156 Contextual advertising 156 Paid inclusion (sponsored listings) 156 Limiet 156 8

9 S E A R C H ENGINE OPTIM I Z A T I O N 157 URL aanmelden bij zoekmachines 158 URL bekend maken op Internet 158 Alle pagina s doorzoekbaar 158 Backlinks 159 Primaire en secondaire backlinks 159 Hoeveel backlinks 160 DMOZ 160 Algemeen 160 D U P L I C A T E C O N T E N T P E N A L T Y B E S T A A T N I E T 163 N I C H E MAR K E T V I N D E N 163 Microniches 165 E- M A I L M A R K E T I N G 166 Aanmelding op site 166 I N T E R A C T I E V E M A R K E T I N G 167 B L O G M A R K E T I N G 168 O N L I N E M A R K E T I N G 168 Google Adwords 168 Microsoft Adcenter (MSN) 169 I N T E R N E T MARKE T I N G E N P S Y C H O L O G I E 169 D E 5 S-EN VAN DIGITAL MAR K E T I N G 169 Chaffrey en Smith 170 SLEPT: de macro-economische factoren 170 OUTSIDE- IN 172 W E B E X P E R I E N C E W O R D T P E R S O O N L I J K E R 172 K L A N T C O N T A C T E N R E G I S T R E R E N 174 H O E M A N I P U L E E R J E H E T K O O P P R O C E S? 175 Insula en NAcc 175 Overtuigen van mensen 176 Belonen en straffen verhoogt de conversie 176 P E R S O N A L I S A T I E 177 V E R S C H I L L E N D E P E R S O N A L I S A T I E- M O G E L I J K H E D E N 177 Product/services 178 Website 178 Communicatie 179 E V E N T D R I V E N MAR K E T I N G, IE T S V O O R J O U W B E D R I J F? 179 Database marketing 179 Indicatoren 180 Score 180 Trigger 180 S O C I A L ME D I A 180 Wat is Social Media? 181 Enterprise Social Content 181 V E R D I E N E N A A N E E N P R O D U C T. HO E D O E J E D A T? 182 A T T R I T I O N R A T E V S. CON V E R S I O N R A T E 183 Attrition rate 183 9

10 N A T U R A L LANGUAGE S E A R C H 184 O N L I N E R E P U T A T I O N M A N A G E M E N T S T E E D S B E L A N G R I J K E R 185 H U I D I G E S I T U A T I E 186 B E H A V I O R A L T A R G E T I N G 187 Hoe werkt Behavioral Targeting? 187 Welke problemen los je op met Behavioral Targeting? 188 Real Time Targeting 189 Van aanbeveling naar website 192 Van inside out naar outside in 192 Wat is On-Site Gedragsmarketing? 193 Verwachte voordelen voor de klant 194 Verwachte voordelen voor de organisatie 194 W A T I S PERS U A S I V E TECHNOLOGY? 195 Beïnvloeden, beïnvloeden, beïnvloeden 195 En op het Web? 195 OUTSIDE 197 C O N C L U S I E 197 DANKWOORD 198 BOEKEN 199 OVER DE AUTEUR

11 VOORWOORD Dit boek is een overzicht van alle ervaringen die ik de afgelopen tien jaar heb opgedaan tijdens mijn werk. Het schrijven van een voorwoord voor je eerste boek is een vreemde gewaarwording: het is weliswaar het eerste stuk dat gelezen wordt in een boek, maar ook het laatste stuk dat ik zelf schrijf. Allereerst wil ik me uitlaten over de titel van het boek: de Succesvolle Internetmanager. Een Internetmanager is wat mij betreft een vaag begrip. In veel organisaties wordt deze term te pas en te onpas gebruikt. Het is ook lastig om een andere goede titel te vinden voor iemand die manager is van het kanaal Internet. Kanaalmanager Internet zou natuurlijk ook kunnen. Natuurlijk behelst dit boek ook veel informatie die ook erg nuttig kan zijn voor andere rollen in de organisatie. Veel zaken die in dit boek worden beschreven, zijn namelijk ook waardevol voor elke organisatie die iets met Internet van doen heeft. Of het nu een Multinational is of een MKB bedrijf. Iedereen, zowel de amateur als de professional op Internetgebied, die te maken heeft met het initiëren, marketen, bouwen, onderhouden en beheren van een website heeft baat bij dit boek. Al jaren wilde ik een boek schrijven over de veranderende rol van een Internetmanager. Was vroeger de Internetmanager alleen verantwoordelijk voor de techniek, tegenwoordig is de rol van Internetmanager veel zwaarder geworden en veel meer gericht op andere zaken. Techniek is gelukkig- niet meer het belangrijkste waar het in de Internetwereld om draait; een Internetmanager begeeft zich tussen de Marketing-, Communicatie-, ICT- en de businesspartijen. Een lastige rol, aangezien deze vier partijen verschillende gezichtspunten en prioriteiten hebben. Daarnaast wordt het voor een Internetmanager steeds belangrijker om de psychologie van de klant te begrijpen. Persuasion Architecture is hier een voorbeeld van. Met Persuasion Architecture wordt het Internetkanaal zo optimaal mogelijk ingericht, zodat de conversie (bijv. verkoop van een product) zo hoog mogelijk wordt. Persuasion Architecture past de website aan op het koopproces en de psyche van de individuele bezoeker. Een belangrijk element van dit boek is dat ik een bijdrage hoop te leveren aan het nieuwe denken van en over de Internetmanager. De meeste Internetmanagers hebben een te klein blikveld. Dit komt meestal doordat een Internetmanager vaak alleen verstand heeft van alleen Marketing, Communicatie of ICT. Hierdoor zijn ze te veel gefocust op één aandachtsgebied en missen de kennis om de juiste keuzes te maken. Wat kan wel, wat kan niet, welke opties heb ik, wat zijn de best practices? Dit zijn zaken die een moderne Internetmanager moet kunnen aanpakken! Vijf tot tien jaar geleden was de Internetmanager alleen verantwoordelijk voor de ICT-kant. Het bereik van een Internetmanager is steeds groter aan het worden; hij/zij moet alle partijen samen brengen en van repliek kunnen voorzien. Dit betekent een stevige rol in de organisatie. Ook zie je en dit zou steeds meer moeten gebeuren- dat de Internetmanager het verlengstuk is van de CIO. Soms zijn deze rollen zelfs ingevuld door één persoon. De Internetmanager wordt steeds belangrijker. Natuurlijk staan er in dit boek voldoende technische informatie die benodigd is voor een Internetmanager, maar de focus ligt op de denkwijze die een Internetmanager voor ogen moet hebben. De wereld is de laatste 10 jaar zo veranderd dat de rol van de Internetmanager niet uitgevoerd kan en mag worden door een conservatief persoon in de organisatie. Een conservatieve Internetmanager denkt nog steeds te veel vanuit de organisatie naar de klant. Een succesvolle Internetmanager doet dit juist andersom: vanuit klantprocessen. De klant is echt de Koning op het web en bedrijven dienen zich hierop aan te passen. Dit mag niet belemmerd worden door 11

12 organisatieprocessen en -structuren. Ook gaan we zien dat we de klant gaan gebruiken om meer business te kunnen doen. De controle, die veel bedrijven hebben verloren aan de klant, kan teruggewonnen worden. In dit boek wil ik je meenemen in mijn manier van denken over het kanaal Internet en op welke wijze deze ingevuld moet worden. Natuurlijk wil ik niet dat je alles één-op-één gaat kopiëren, maar dat je jouw eigen inzicht verbreed met de ervaringen en inzichten, die ik in tien jaar Internet heb opgedaan. Als dit, nadat je dit boek hebt gelezen, is gerealiseerd, dan heb ik mijn doel bereikt. Veel leesplezier op weg naar je verbreding van je inzicht in het kanaal Internet of het managen van kanaal Internet. 12

13 WAT KAN DIT BOEK JE BRENGEN? Met dit boek zal je kennis op het gebied van Internet op peil worden gebracht. Dit boek kan je bovendien helpen in het verder professionaliseren van je website. Concreet zal dit boek je uitgebreid helpen: in het verhogen van het begrip voor klanten hoe komen ze op je website hoe zorg je ervoor dat ze zo goed worden geholpen hoe gebruik je de klant om de website te verbeteren en nog meer te verkopen Daarnaast is het erg belangrijk om het aantal bezoekers op je website te verhogen. Welke technieken en toepassingen zijn hiervoor noodzakelijk? Hoe kun je Internet Marketing van je website goed inrichten? Al met al is dit boek geschikt voor de Internetmanager, CIO, contentbeheerder en webarchitecten van deze wereld. Nogal een bont gezelschap en dat is ook de reden dat we niet altijd overal diep op in gaan. De facetten ICT, Marketing en Communicatie die in de Internetwereld belangrijk zijn, bepalen het totaalproduct en de kwaliteit van je website. Deze facetten zijn zeer verschillend van aard. Je hebt wel een bepaalde basiskennis nodig van al deze facetten om de samenhang van het Internetspel te begrijpen. Daarnaast is ook de psychologische kant van de klant erg belangrijk geworden de laatste paar jaar; in de komende vijf jaar zal dit zelf geïntensiveerd gaan worden. Je hebt namelijk te maken met mensen. Mensen reageren op een bepaalde manier op je website; hier zul je ook grip op moeten krijgen. Psychologie is hierbij een belangrijk instrument om houvast te krijgen op de bezoeker. Ook de veranderingen in Marketing van het gebruik van oude naar nieuwe media moeten bekend zijn en toegepast kunnen worden. MEER BEZOEKERS Marketing mensen roepen dit als eerst: We moeten meer bezoekers hebben op onze website!. Méér reclame, mensen inhuren om reclamespotjes te maken op TV en radio, iedereen laten beseffen dat je bestaat, persberichten opstellen, in tijdschriften publiceren, adverteren in bekende branchemagazines, etc. etc. Dit is inderdaad het oude, prehistorische model van marketing: iedereen moet zo frequent en via zo veel mogelijk verschillende kanalen je boodschap ontvangen. Dit was Marketing in de 20 e eeuw (alweer meer dan tien jaar geleden). Elke keer dezelfde boodschap bieden, net zolang tot deze in het onderbewustzijn wordt geregistreerd. Dit tijdperk is niet meer. Mensen prikken hier nu doorheen. Ondertussen is namelijk het Internettijdperk aangebroken en de oude manier van marketing met verouderde media werkt niet meer. Mensen zijn murw geworden van deze oude reclametechnieken. Posters, advertenties in de krant, banners op een website: we hebben de laatste tien jaar geleerd om deze ads te omzeilen. We lezen ze nauwelijks meer, we negeren ze. We hebben een enorme weerstand gecreëerd tegen deze manier van adverteren. Zo erg zelfs, dat ons brein ze al routinematig filtert. Begin 2010 mocht ik een uitgebreid usabilityonderzoek bijwonen. De eye-tracking (het volgen van de ogen op het scherm) liet duidelijk zien dat elke proefpersoon advertenties, relevante onderwerpen en zelfs plaatjes niet (bewust) ziet tijdens een opdracht. Ik had nooit verwacht dat zelfs plaatjes werden overgeslagen. Werken deze oude marketing technieken dan nog wel? Ik denk van niet Misschien om enigszins naamsbekendheid te krijgen, maar dan houdt het echt op! Mensen hebben een erg hoge weerstand tegen dit soort marketing gekregen. 13

14 Hoe krijgen we dan wel meer bezoekers? Op dit moment is sociale communicatie de norm aan het worden. Ik heb het dan over mond-tot-mond (Word of Mouth) reclame en informatieverstrekking. Ook Social Websites verzorgen deze communicatie, alleen dan digitaal (via het web). Via YouTube kun je enorme naamsbekendheid krijgen. Een mooi voorbeeld is Esmée Denters. Zij werd ontdekt door haar zelfgeplaatste zangfilmpjes op de website YouTube, die eind mei 2009 meer dan honderd miljoen maal werden bezocht. Laat anderen over je praten en je boodschap wordt wél gehoord. Als je van iemand hoort dat de pizza bij Pizzeria Sardegnia zo lekker is, zul je dit 100 keer eerder geloven dan dat je een flyer in je brievenbus krijgt. Deze manier van communiceren is veel krachtiger. Mentale weerstand tegen de boodschap over wat anderen zeggen over je bedrijf of product is laag of niet bestaand. De boodschap komt dan direct in het bewuste en onderbewuste aan! Goede marketing is een boodschap overbrengen zonder dat hier weerstand tegen is. Hier komen ook psychologische dimensies aan bod; grondige kennis van o.a. NLP zal je hier veel over kunnen bijbrengen. Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek, in 1973 ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder voor training, coaching en communicatie-verbetering, maar is controversieel en wordt door de wetenschap niet altijd geaccepteerd. Simpel gezegd is NLP een combinatie van hypnose en psychologie. VERBETERDE CONVERSIE Conversie kan de verkoop zijn van een product, maar kan ook een aanmelding zijn voor een nieuwsbrief. Het verhogen van het aantal bezoekers op je website verhoogt natuurlijk je conversie. Echter, door wat kleine zaken aan te passen op je website, kun je zelfs de conversie gemakkelijk verhogen met factor 2 à 3. Duidelijk is dat het koopproces van een klant afhankelijk is van vele factoren; één daarvan is weerstand. Weerstand kan liggen in het feit dat hij de betaling niet vertrouwd en daarom afhaakt bij de laatste stap (het daadwerkelijk betalen). Ook kan iemand weerstand hebben doordat te snel naar het betaalproces wordt verwezen, terwijl de klant nog niet klaar is om deze stap te zetten. Een klant pushen is nooit een goede strategie! Klanten komen namelijk meerdere keren terug op je website met verschillende doelstellingen. Hierop zal de informatie op je website op maat gesneden moeten zijn. Ook heb je nog te maken met verschillende typen klanten. Als je deze gedachtegang verder doortrekt, moet je nogal wat informatie aanbieden op je site. Weerstand Loopt de klant tegen een bepaalde weerstand op, dan kan het zijn dat hij bij de concurrent gaat kijken en ben je deze klant misschien wel voor altijd kwijt. Of, als je geluk hebt, zul je nog meer moeite moeten doen om de klant over te halen om toch je product te aan te schaffen. Met gezond verstand kun je de website anders organiseren, zodat de klant op het juiste moment de juiste informatie ontvangt. Je moet begrijpen in welk proces een klant zit en je site hierop aanpassen. Dit is laatste bladzijde van de preview-versie van het boek: De Professionele Internetmanager 14

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Video Marketing Tips

Video Marketing Tips Video Marketing Tips Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 De Kracht van Video! Video Marketing is één van de beste technieken op het internet om meer bezoekers te krijgen

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

TURBO SEO. Op weg naar #1 in Google. SEO methode door Erwin Sigterman

TURBO SEO. Op weg naar #1 in Google. SEO methode door Erwin Sigterman TURBO SEO Op weg naar #1 in Google SEO methode door Erwin Sigterman Hoi SEO helden, Allereerst, bedankt voor de aanschaf van TURBO SEO. Dit document zal je verder kunnen helpen om gevonden te kunnen worden

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces 1 21/6/13 1 Wie zijn jullie? 1. Wie is markt onderzoeker / marketeer / online marketeer / web analist 2. Wie gebruikt er web analytics

Nadere informatie

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl Ondernemers-Sociëteit KAN Workshop zoekmachineoptimalisatie www.cowpunks.nl Mark Beuzel Ton Buurman Léon Collaris www.cowpunks.nl De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door:

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door: Checklist voor de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S Aangeboden door: Kernvragen voor de ontwikkeling van uw buyer persona s! Het ontwikkelen van een buyer persona is een belangrijk onderdeel voor een

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

QueroMedia Belgium Identiteitskaart

QueroMedia Belgium Identiteitskaart QueroMedia Belgium Identiteitskaart Maatschappelijke benaming QueroMedia NV Hoofdzetel QueroMedia Belgium De Villermontstraat 9 2550 Kontich Telefoon: +32 (0)3 450 82 00 Fax: +32 (0)3 450 82 01 Url: www.queromedia.be

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! Marketing voor makelaars: 5 kansen die je niet mag missen Online marketing heeft de laatste jaren zijn waarde wel bewezen. Maar hoe kun je dit nu inzetten

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. Module 7

Europees Computer Rijbewijs. Module 7 Europees Computer Rijbewijs Module 7 met IE6 en Outlook 2003 (UK) Informatie en communicatie 2006 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: oktober 2006 ISBN-13: 978 90 460 0384 8 ISBN-10: 90

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen!

Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen! Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen! In 1 weekend ontdek je de nieuwste ontwikkelingen en strategieën op het gebied van Internet Marketing en Business Building.

Nadere informatie

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK VERSIE: 1.0 DATUM: APRIL 2009 AUTEUR: ERWIN SIGTERMAN WEBSITE: WWW.SIGGYVOLGT.NL E-MAIL: ERWIN@SIGTERMAN.COM INHOUDSOPGAVE 1 Search engine optimalization... 3 URL aanmelden

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer SEO Optimalisatie tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Carlo Konijn uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 29-5-2013 Chi Computers opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Keyword lijst Algemeen Alles in combinatie met zeeland Vakantie Bed and Breakfast / Bed en breakfast Hotel Campings / camping Vakantiehuis

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Introductie workshop Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper

Introductie workshop Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Introductie workshop Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Tom Zoethout Internet Marketing Specialist Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 2 1 Internet Marketing als onderdeel van de

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJDEREN VAN HET INTERNET

INFORMATIE VERWIJDEREN VAN HET INTERNET INFORMATIE VERWIJDEREN VAN HET INTERNET https://www.facebook.com/mijnonlinei https://www.facebook.com/mijnonlineidentiteit dentiteit https://www.facebook.com/mijnonlineidentiteit De instructie bestaat

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites Onderwerpen Lang leve de credietcrisis Marketing wordt ANDERS Introductie Online Marketing Verkoop Service Zoekmachine Marketing (SEM) Hoe werkt Google The Magic Word Zoekwoorden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren

Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren Veel bedrijven zijn tegenwoordig actief op internet. De website ziet er fantastisch uit, alleen de bezoekers,

Nadere informatie

Get Found and Get Social

Get Found and Get Social Get Found and Get Social Tom Zoethout en Tim Pellens Internet Marketing Specialisten WSI Webexperts 27 april 2010 Slides and more: /rabo2704 2 Rabobank 27-04-2010 1 WEL OF NIET EEN WEBSITE? 3 BEZOEKERS

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal toetsen met Hot Potatoes

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal toetsen met Hot Potatoes Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 18 (versie 1.0 NL 28-01-2011) digitaal toetsen met Hot Potatoes door Serge de Beer Inleiding Meten is weten is een veel gehoorde kreet. Zeker in het onderwijs lusten

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren:

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren: Zoekmachine tips In dit document wordt een aantal tips gegeven om de vindbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren. Hiermee zou u er voor kunnen zorgen dat u site hoger in de zoekresultaten

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok Online Presence Panthera BV Leon Kok 16-02-2011 Er was eens een meisje Esmee Denters 2006 Wij begeleiden organisaties met het ontwikkelen van doeltreffende online uitingen en het realiseren van een adequaat

Nadere informatie

60 Manieren Om Je Website Te Verbeteren

60 Manieren Om Je Website Te Verbeteren Als je betaald hebt voor dit e-boek, dan ben je belazerd. Ben je op zoek naar verbeterpunten voor je website, dan kun je dit document als checklist gebruiken. In dit document staan, op willekeurige volgorde,

Nadere informatie

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management 1. Aanloop naar CMS 2. Content strategie, en content management Windesheim Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met: 22.000 studenten enkele duizenden

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Google AdWords binnen jouw marketingstrategie... 2 Branding... 2 Remarketing... 3 Aanzetten tot actie... 3 3. Wat is Google AdWords precies?... 4 Advertentiepositie...

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

HvA CMS: Hippo. Concept

HvA CMS: Hippo. Concept HvA CMS: Hippo Concept Deze uitgave wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan cursisten meegegeven. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag door fotokopieën of op enige andere

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Remediëren met ICT

Cursus Onderwijs en ICT. Remediëren met ICT Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 19 (versie 1.0 NL 25-02-2011) Remediëren met ICT door Serge de Beer Inleiding Niet voor elke leerling is het makkelijk leren even vanzelfsprekend. Een klein beetje

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1, deel 10 (versie 1.0 NL 19-5-2010) digitaal leermateriaal maken door Serge de Beer Inleiding Tot nu toe hebben we in deze cursus al een aantal mogelijkheden gezien voor

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Bas Kroontje, Sales Manager Daniel van Beek, Sales Manager Rotterdam, mei 2006

Bas Kroontje, Sales Manager Daniel van Beek, Sales Manager Rotterdam, mei 2006 Bas Kroontje, Sales Manager Daniel van Beek, Sales Manager Rotterdam, mei 2006 Eerst even een paar vragen... Wie heeft er een Website? Wie heeft afgelopen jaar de Website vernieuwd? Wie weet het aantal

Nadere informatie

Breng de juiste bezoeker naar uw website. Yonego 17 november 2011

Breng de juiste bezoeker naar uw website. Yonego 17 november 2011 Breng de juiste bezoeker naar uw website Yonego 17 november 2011 1 SEO is only not seen as rocket science by those who already know it. - Danny Sullivan 2 Search Engine Optimization Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

SEA: een minicursus Google Adwords

SEA: een minicursus Google Adwords SEA: een minicursus Google Adwords : 1. Wat is Google Adwords? 2. Waarom zou je van Adwords gebruikmaken? 3. Hoe werkt Adwords? 3a. Wat is de kwaliteitsscore? 3b. Kwaliteitsscore in stappen 3c. SEA en

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Dinsdag 17 april 2012 kick-off

Dinsdag 17 april 2012 kick-off Dinsdag 17 april 2012 kick-off Niek van Twillert Managing Director App HET Instrument Agenda Historie papieren Instrumentengids Instrumentengids.nl Oriëntatiegedrag potentiële klant 2012. App HET Instrument

Nadere informatie

Bron: SEMPO.org, 2009

Bron: SEMPO.org, 2009 Even vooraf o site niet in Google? Geen zoekresultaat! o google heeft marktaandeel van 95%! o arbeids- en kennis intensief; o dynamisch: 400 veranderingen in 2009! o iedereen is online: 90% van de huishoudens!

Nadere informatie