Het potentieel van de diasporafilantropie. Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het potentieel van de diasporafilantropie. Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeenschappen"

Transcriptie

1 Het potentieel van de diasporafilantropie Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeenschappen

2

3 Het potentieel van de diasporafilantropie Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeenschappen Tom De Bruyn, Patrick Develtere, HIVA-K.U.Leuven

4 COLOFON Het potentieel van de diasporafilantropie Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeenschappen Cette publication est également disponible en français sous le titre: Le potentiel de la philanthropie de la diaspora. Enquête sur les modes de solidarité des communautés immigrées en Belgique Een uitgave van de, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel ONDERZOEKERS Tom De Bruyn Patrick Develtere HIVA-K.U.Leuven REDACTIE Tine Danckaers COÖRDINATIE VOOR DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING Frieda Lampaert Marie Carton Centrum voor Filantropie GRAFISCH CONCEPT PuPiL VORMGEVING Jean-Pierre Marsily PRINT ON DEMAND Manufast-ABP vzw, een bedrijf voor aangepaste arbeid Deze uitgave kan gratis worden gedownload van onze website Een afdruk van deze electronische uitgave kan (gratis) besteld worden: on line via per naar of telefonisch bij het contactcentrum van de, tel , fax Wettelijk depot: ISBN-13: EAN: NUR: D/2893/2008/ September 2008 Met de steun van de Nationale Loterij

5 WOORD VOORAF Het geefgedrag van de diaspora wordt nog steeds voornamelijk geassocieerd met remittances, geldoverdrachten naar het land van herkomst die bestemd zijn voor de achtergebleven familie. Nochtans is dit geefgedrag zeker in de laatste jaren sterk geëvolueerd. Mede door de globalisering en de toenemende migratiestromen en ondersteund door nieuwe communicatietechnologieën, ontwikkelt zich een nieuw filantropiemodel dat men de diasporafilantropie is gaan noemen. Het gaat over remittances, maar ook en vooral over de bijdrage van de migrantengemeenschappen aan projecten van de burgersamenleving in het land van herkomst en in het nieuwe thuisland. Over de geldstromen naar de landen van herkomst en de impact ervan op de plaatselijke economieën zijn er gegevens, onder meer van de Wereldbank. Over hoe, waarom en waaraan onze migrantengemeenschappen geven zijn er weinig of geen gegevens. De meeste diasporagemeenschappen hebben een sterke geeftraditie die verankerd ligt in hun cultuur en vaak ook vanuit hun religies vertaald wordt. Met het toenemen van de financiële en maatschappelijke draagkracht van een deel van hen groeit ook het potentieel van de diasporafilantropie. De liet onderzoek doen naar het geefgedrag van enkele grote Belgische migrantengemeenschappen. Voor de Turkse en Marokkaanse diaspora brachten we in deze brochure enkele cijfers bijeen die een beeld geven van dit geefgedrag. Het onderzoek bracht ook een aantal trends aan het licht. En een aantal verhalen over hoe de Congolese, Indiase, Turkse en Marokkaanse diaspora in ons land hun filantropische project vorm geven. Met inzet van geld, tijd en specifieke kennis zijn zij mee de motor van sociale vernieuwing. De en haar Centrum voor Filantropie willen hen hierin ondersteunen. Het potentieel van de diasporafilantropie 3

6 INHOUD Het potentieel van de diasporafilantropie Woord vooraf p.3 Samenvatting p.5 Transnationale solidariteit p.5 Executive summary p.6 Steun aan de familie p.7 Het geld van de migranten p.7 De trouw van de eerste generatie p.7 Filantropie vervangt geldoverdrachten voor familie p.8 Investeren in de vroegere bodem p.9 Imane vzw: ontwikkeling op kleine schaal p.9 Voorbij de eigen regio p.10 Brug tussen Noord en Zuid p.11 Rose vzw p.11 Wereldwijde solidariteit p.13 Overzeese hulporganisaties p.13 Topscores voor noodhulp p.14 Hitlijst van de goede doelen p.14 Dubbele wortels, dubbel burgerschap p.15 Dar el Ward: vrouwen springen in de bres p.15 Delen is integreren p.16 Kleinschalig p.16 Migranten investeren ook in België p.17 Lucernacolleges p.17 Afrikaanse gemeenschappen in Brussel p.18 Investeren in Matonge p.19 Geloof als rode draad p.20 Fondsen voor de eredienst p.20 Liefdadigheid in de islam p.20 Grote islamitische hulporganisaties p.21 Islamic Relief België p.21 Nood aan openheid p.22 Nawoord p.23 Het potentieel van de diasporafilantropie 4

7 SAMENVATTING Transnationale solidariteit Mensen migreren meer dan vroeger. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), groeit het aantal migranten jaarlijks met 2,9 procent. Migratie is een essentieel en niet te vermijden onderwerp geworden van het economische en sociale leven van elke staat. Het regent rapporten over de vele domeinen die betrekking hebben tot migratie: arbeidsmigratie, gezinshereniging, veiligheid, illegale migratie, migrantenrechten en integratie, migratie en ontwikkeling. Ook aan internationale topconferenties die focusten op een of meer domeinen met betrekking tot migratie ontbrak het de laatste jaren niet. Aandacht genoeg dus. Alleen gaat maar een beperkt deel daarvan naar de actieve rol van migranten. Migranten leveren nochtans een actieve bijdrage aan het opbouwwerk in de samenleving, hier en in hun herkomstland. De meeste migrantengemeenschappen hebben een sterke geeftraditie die verankerd is in hun cultuur en religie. De opkomst van de diasporafilantropie is nog een recente en onderbelichte trend, en in België zijn de initiatieven kleinschalig en nog jong. Onderzoek wijst uit dat goededoelenorganisaties door migranten in opmars zijn. Dat migranten zich organiseren voor het goede doel is echter niet gloednieuw. Al in de jaren tachtig richtten migranten in Europa de hulporganisaties Islamic Relief en Muslim Aid op om de grote hongersnoden in de Hoorn van Afrika op te vangen. Ook de Balkanoorlogen en de opeenvolgende conflicten en oorlogen in Afghanistan brachten migrantengemeenschappen ertoe om hulpacties op gang te trekken. In ons land startte de Turkse gemeenschap met solidariteitsacties na de grote aardbeving van 1999 in West-Turkije. En in 2004 zetten Marokkaanse Belgen inzamel- en hulpacties op het getouw voor het Marokkaanse Al-Hoceima, dat werd getroffen door een aardbeving. Allochtone zelforganisaties, maar ook steden en gemeenten waar veel Marokkaanse Belgen aanwezig zijn, sloegen de handen in elkaar. Datzelfde jaar voltrok zich ook de enorme ramp van de tsunami. Voor het eerst vestigden de internationale media de aandacht op de actieve en massale bijdragen door westerse migrantenorganisaties binnen de internationale hulpstroom. Diepgaand onderzoek naar filantropie bij de Belgische migrantengemeenschappen ontbrak. Met deze publicatie wil de een voorzet geven om die leemte op te vullen. Het onderzoek geeft een aantal tendensen weer in het geefgedrag van vier allochtone gemeenschappen in België: de Turkse, Marokkaanse, Indiase en Congolese. Aan de hand van literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek bij de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in België, en zestig diepteinterviews met vertegenwoordigers van filantropie-initatieven biedt het rapport een dieper inzicht in de diasporafilantropie. Niet enkel het financiële plaatje komt aan bod, er wordt ook ruim aandacht besteed aan het eigenlijke geefgedrag van mensen. Hoe kiezen migranten aan welk goed doel ze geven, waarom geven ze en hoe zamelen ze geld in? Het potentieel van de diasporafilantropie 5

8 EXECUTIVE SUMMARY Transnational solidarity More people migrate today than in the past. According to the International Organisation for Migration (IOM), the number of migrants is increasing by 2.9% each year. Migration has become an inescapable part of the economic and social life of every country. Recent years have seen countless reports and major international conferences devoted to the many aspects of this issue: migrant workers, family reunification, security, illegal immigration, migrants rights, integration, migration and development. The phenomenon is certainly well studied. However, although immigrants contribute to the life of society in both their host and home countries, little interest is shown in the active role they play. The majority of immigrant communities have a strong tradition of solidarity which is anchored in their culture and religion. The emergence of diaspora philanthropy is a new trend, which has yet to be properly investigated, and recent initiatives in Belgium are on a small scale. However, studies do suggest that immigrants are working together to support good causes. This is not a new phenomenon, of course. Back in the 1980s, migrants in Europe founded the charities Islamic Relief and Muslim Aid to provide relief to victims of the terrible famines in the Horn of Africa. The Balkan wars and successive conflicts in Afghanistan also prompted immigrant communities to initiate acts of solidarity. In Belgium, the Turkish community rallied round after the major earthquake in western Turkey in In 2004, Belgian Moroccans raised money in aid of Al- Hoceima after the city was struck by an earthquake: immigrant organisations, as well as towns and communities with large Moroccan populations, joined forces. That was also the year of the devastating tsunami, when the media first highlighted the active and enormous contributions made by Western migrant organisations to international aid flows. Until now, no detailed study had been conducted into the philanthropy of immigrant communities in Belgium. In publishing this research, the King Baudouin Foundation aims to go some way towards filling that gap. The report identifies a number of trends underlying the philanthropic attitudes of four immigrant communities in Belgium: the Turkish, Moroccan, Indian and Congolese. Drawing on existing literature, quantitative research in the Turkish and Moroccan communities in Belgium and some sixty indepth interviews with representatives of philanthropic projects, it helps to provide a clearer picture of diaspora philanthropy. As well as the purely financial aspect, the report also analyses the ways immigrants manifest their solidarity: how they select their cause, why they make donations and how they raise money. Het potentieel van de diasporafilantropie 6

9 Steun aan de familie Het geld van de migranten Volgens het onderzoek van de onderscheidt filantropie bij de Belgische allochtone gemeenschappen zich in vijf grote groepen: familie en vrienden in de herkomstlanden, initiatieven gericht op het land of de regio van herkomst, noodhulp, het verstevigen van de eigen gemeenschap in België en geloofsgerelateerde filantropie. Het meest geviseerde en wellicht ook het meest bestudeerde aspect binnen het domein van migratie en ontwikkeling vormen de remittances, het geld dat migranten terugsturen naar hun familie in het geboorteland. Al geruime tijd volgt de wereld met belangstelling deze groeiende geldstromen. Directe geldstortingen aan familie en vrienden in de landen of regio s van herkomst, staan met stip op nummer één in de internationale geldstromen tussen diaspora en herkomstlanden. De cijfers over de geldtransfers in de eerste plaats bedoeld voor steun aan familie of voor investeringen in woningen of grond spreken boekdelen. Het is een publiek geheim dat het totale mondiale bedrag van remittances ruimschoots het budget van de officiële ontwikkelingshulp overstijgt. In 2007 stuurden migranten maar liefst 240 miljard dollar terug naar hun herkomstregio s, aldus de Wereldbank. Voor België zou het om een 300 miljoen EURO gaan. Dat bedrag groeit jaarlijks. Het geld dat en valise of in het handje de grens overgaat, is hier niet eens meegerekend. Volgens onderzoek scoorden Marokko en Turkije tussen 1997 en 2001 heel hoog als ontvangende landen van migrantentransfers. Voor Congo zijn die officiële geldstromen beduidend kleiner. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de geldstransfers vooral langs informele kanalen over de grens gaan. De aanhoudende problemen in het land weerhoudt ook de Congolese diaspora om te investeren. Het geld dat overzeese familieleden opsturen, heft de grootste armoede in families op en geeft hen een beetje ademruimte binnen de inkomensverdeling, zegt de Wereldbank. Over de impact op macro-economische schaal of de ontwikkelingsrelevantie ervan zijn de meningen echter verdeeld. Onderzoekers waarschuwen ervoor het belang van de migrantentransfers voor ontwikkeling niet te overschatten. Het geld dat migranten opsturen, is privé-geld dat vooral naar consumptie gaat. De trouw van de eerste generatie 36 procent van de Turkse Belgen stuurde vorig jaar geld of goederen naar hun familie in Turkije. Bij de Marokkaanse Belgen bedraagt dat 34 procent. De financiële of materiële giften vullen zonder twijfel het inkomen van de ontvanger aan en vergroot zijn of haar levenskwaliteit. De begunstigde families besteden het extra geld in de eerste plaats aan het kopen van kleren en eten, maar ook aan gezondheidszorg en onderwijs. Het potentieel van de diasporafilantropie 7

10 Steun aan de familie Om auto te kopen Om huishoudelijke goederen of andere goederen te kopen Om kosten van familiebijeenkomsten, zoals bruiloften of begrafenissen te betalen Om schulden ter plaatse terug te betalen Om een stuk land, een huis of een zomerhuis te kopen of om de verhuiskosten te betalen Om schoolgeld van familielid of vriend te betalen Om geld aan moskee of andere goede doelen te geven Om gezondheidskosten van een vriend of familielid te betalen Om kledij of voedsel te kopen Andere redenen Geen antwoord Marokkanen Turken Figuur 1 Waarom geeft men aan familie of vrienden? Bron: enquêtes uitgevoerd bij 400 respondenten uit de Turkse diaspora in België (KBS, 2007) en 401 respondenten uit de Marokkaanse diaspora in België (KBS, 2008) Iemands loonbriefje bepaalt wàt hij geeft, niet dàt hij geeft. Wanneer familie of vrienden geld nodig hebben, ageren veel migranten, ongeacht de eigen financiële situatie. Vooral wanneer sociale vangnetten ontbreken of de onderwijskosten te hoog zijn, dragen gemigreerde familieladen vaak letterlijk een cent bij. Migranten geven niet alleen uit altruïsme. Vaak sturen ze geld in het kader van een ongeschreven contract, ze willen het geld dat de familie hen leende om de oversteek te maken terugbetalen. Sommige migranten voelen een grote sociale druk om te geven ook al hebben ze het zelf lang niet breed. Hun familie gaat er immers van uit dat ze een veel luxueuzer leven leiden dan de werkelijkheid wil. Vooral nieuwkomers sturen geld of goederen terug naar hun familie, en logischerwijze neemt de omvang geleidelijk af naargelang ze langer elders wonen. Terwijl we vroeger met zeven valiezen onze families gingen bezoeken, nemen we er nu nog maar drie mee, illustreert een Marokkaanse Belg. 50 procent van de Turkse Belgen heeft een huis of appartement in Turkije. Dat is veel, maar toch tekent zich een dalende trend af. Hoe kleiner de wens om terug te keren, hoe meer mensen geneigd zijn om te investeren in een woning en een leven hier. Filantropie vervangt geldoverdrachten voor familie De tweede generatie migranten stuurt minder geld naar hun familie dan de eerste, zo toont het onderzoek. Dat was voorspelbaar, de familiebanden in het land van herkomst verzwakken nu eenmaal. 44 procent van de Turkse Belgen die in Turkije zijn geboren, sturen geld of goederen naar hun familie. Voor diegenen die in België zijn geboren, bedraagt dat aandeel maar 25 procent. Migranten van de tweede generatie hebben echter een sterke koppeltekenidentiteit: ook mensen die hier geboren zijn, hebben een sterke band met het land van hun ouders. Het is net die transnationale inbedding tussen twee culturen, die bepalend is voor de opkomst van de diasporafilantropie. Wanneer de jongere generaties hun herkomstland bezoeken, zien ze vaak een andere, rauwere realiteit dan de Belgische. De aanblik van armoede, achtergestelde regio s, de leegloop van gebieden, voeden vaak het gevoel om iets te doen. Dat vertaalt zich in het steunen van lokale organisaties of projecten in het herkomstland of van Belgische migrantenorganisaties die ontwikkelingsprojecten op poten zetten. Het potentieel van de diasporafilantropie 8

11 Investeren in de vroegere bodem Internationaal staan de Home Town Associations van Mexicaanse-Amerikaanse organisaties bekend als succesmodellen. Via deze HTA s zamelen migranten geld in om infrastructuur-, scholings- of gezondheidsprojecten in hun regio van herkomst te steunen. Voor elke dollar die migranten terugsturen naar Mexico, leggen meerdere Mexicaanse overheden een extra bedrag bovenop om deze lokale ontwikkeling te ondersteunen. Dergelijke uitgebouwde structuren bestaan in België niet. Wel startten migrantengroepen in België een aantal kleinere ontwikkelingsprojecten op om de gemeenschap of de regio van herkomst te helpen. Deze collectieve goededoeleninitiatieven ontstaan meestal wanneer een migrantengemeenschap zich sociaal, cultureel en economisch heeft gesetteld. Door een netwerk op te bouwen in zowel het land van herkomst als het verblijfland, vervullen deze organisaties een belangrijke brugfunctie tussen beide. Imane vzw: ontwikkeling op kleine schaal In Antwerpen besloten een aantal gedreven Marokkaanse Belgen acht jaar geleden om in Benidaoud, een Marokkaanse agglomeratie waar veel Antwerpse Marokkanen vandaan komen, ontwikkelingsprojecten op te starten. Het basisidee van vzw Imane is simpel: investeren in dorpsontwikkeling, door geld collectief en niet individueel terug te sturen. We merkten dat de dorpen in onze regio bleven leeglopen, als gevolg van de droogte en de beperkte infrastructuur, vertelt voorzitter Mohammed Bouziani van de vzw Imane. Als mensen het slecht hebben, willen ze nu eenmaal weg, niet voor hun plezier, wel om een beter bestaan te zoeken. We willen mensen dus overtuigen dat blijven ook een optie is. Om daaraan te voldoen, moeten we het dorp opnieuw in beweging brengen en perspectieven bieden. Imane pakte eerst de basisbehoeften aan: waterprojecten in samenwerking met de Marokkaanse overheid, herinvesteren in het lokale schooltje en alfabetisering van de vrouwen, de opbouw van een dispensarium zodat mensen sneller toegang tot gezondheidszorg hebben. In dat dispensarium krijgen vrouwen ook vorming over gezondheidszorg: zwangerschapsbegeleiding, preventie en behandeling van diabetes. De vzw bracht veertig boeren samen in een coöperatie. Via de fondsen van Imane investeerde de coöperatie in een olijfpers, in Ierse geiten die voldoende melk geven voor kaasproducten, en in een honingbedrijfje. De vzw startte intussen ook een project rond het opbouwen van een sociale verzekering om voortaan ook een tandartsbezoek financieel haalbaar te maken. Dit is ontwikkeling op kleine schaal, maar we doen het niet lukraak. We houden rekening met de noden van afzetmarkten, ook met de Europese normgeving en andere realiteiten. Het belangrijkste is echter de sociale impact van onze aanpak, zegt Bouziani. We zien dat het zelfvertrouwen van de dorpelingen stijgt, niet alleen door die inkomensgenerende activiteiten, maar ook omdat ze intussen in een modeldorp wonen. Het potentieel van de diasporafilantropie 9

12 Investeren in de vroegere bodem De kracht van Imane is dat de mensen die in België aan de kar trekken de dorpen kennen. De betrokkenheid van migranten die zich collectief inzetten voor ontwikkeling, bevordert niet alleen de sociale cohesie bij de Belgische gemeenschap, maar ook bij de Marokkaanse lokale gemeenschap. Bouziani heeft er geen probleem mee om toe te geven dat ze soms de knowhow over boekhouding en dossierbeheer missen, of de technische expertise voor bepaalde projecten. In het kader van een landbouwproject hadden we een ingenieur van de universiteit van Oujda laten komen. Hij vertelde dat onze boeren eigenlijk al decennia verkeerd snoeiden. Ze hadden een snoeitechniek geïmporteerd uit Berkane, terwijl de klimatologische omstandigheden in Benidaoud een totaal andere snoei vereisen voor de planten. Imane is dus zeker geïnteresseerd in ondersteuning van en uitwisseling met professionele hulporganisaties maar ook in de ervaring van andere migrantenorganisaties. Imane vzw Wat: vrijwilligersorganisatie door Marokkaanse Antwerpenaren Wanneer: opgericht in 2000 door migranten vanuit de vaststelling dat geldoverdrachten aan hun familie in Marokko niet leidden tot structurele ontwikkeling van de regio. Integendeel, de afhankelijkheid van de remittances werd alleen maar groter. Doelstelling: sociaal-economische ontwikkeling van de gemeenschap van herkomst. Imane investeerde in de aanleg van een duurzame basisinfrastructuur, economische perspectieven en lokale samenlevingsopbouw. Imane zette ook in België initiatieven op ter versterking van de Antwerpse-Marokkaanse gemeenschap, met speciale aandacht voor jongeren. Middelen: Imane verkoopt olijfolie en honing van de coöperatieven in België, zamelt geld in tijdens iftaravonden en via moskeeën, en organiseert een jaarlijks zomerfestival in Benidaoud. Voorbij de eigen regio Allochtone schenkers zijn sneller geneigd om een project te steunen dat rechtstreeks banden heeft met hun eigen herkomstregio. Toch is een directe lokale link niet het enige argument om hulp te bieden. De Franse organisatie Migration et Développement (M&D) werd in 1986 opgericht door Marokkaanse immigranten in het kader van een terugkeerproject. Gaandeweg legde de organisatie zich minder toe op terugkeer en meer op de ontwikkeling van verschillende regio s. Naast een hoofdkantoor in Taroudant, richtte M&D kantoren op in drie andere steden. Vandaag vervult M&D een brugfunctie tussen allochtone zelforganisaties die sociaal-economische ontwikkelingsprojecten of gemeenschapsprojecten in Zuid-Marokko willen opstarten en lokale organisaties en gemeenschappen. M&D coördineert en begeleidt meer dan 20 organisaties. Daarbij zijn 900 immigranten en 205 permanente leden betrokken. In België bestaan initiatieven van deze grootorde niet, maar de Belgische-Congolese organisatie Nkònga- Kasalà heeft wel dezelfde doelstelling: fondsen bijeen brengen voor het land van herkomst. De organisatie werkt met lokale partners in steden en op het platteland. Armoedebestrijding via kleine landbouwprojecten, vrouwenemancipatie, onderwijs en gezondheidszorg en gezondheids- en afvalpreventiecampagnes zijn de voornaamste accenten van NkòngaKasalà. Het potentieel van de diasporafilantropie 10

13 Investeren in de vroegere bodem Brug tussen Noord en Zuid In landen met grote migrantengemeenschappen bestaan al langer stichtingen die geld inzamelen bij diasporagemeenschappen. Ze vormen een belangrijke schakel tussen schenkers en goededoelenorganisaties in het herkomstland van de schenkers. De stichtingen verzamelen giften op verschillende manieren en verdelen de fondsen onder de organisaties. Via deze formele, onafhankelijke status als stichting en vereniging zonder winstoogmerk, kunnen de schenkers hun giften fiscaal aftrekbaar maken. GiveIndia bijvoorbeeld lijstte 100 erkende organisaties op aan wie schenkers giften kunnen overmaken. België is een klein land, met een klein bevolkingsaantal en een evenredig aantal migranten van diverse origines. Dat vormt wellicht de meest voor de hand liggende verklaring waarom dergelijke stichtingen in België niet bestaan. Toch zamelen een aantal organisaties niet enkel geld in voor eigen projecten maar ook voor die van andere initiatiefnemers. Rose vzw, een Leuvense organisatie door Indiase studenten, verlegde de klemtoon van eigen projectwerk naar het doorsluizen van fondsen aan voorgestelde projecten. Rose vzw In 2001 besloten enkele Indiase studenten van de K.U.Leuven om een vrijwilligersorganisatie op te richten om projecten in India te ondersteunen. De stichtende leden van Rose vzw zijn intussen afgestudeerd en naar India teruggekeerd. Andere studenten hebben de fakkel overgenomen, vertellen Praveen Raghavan en Prabhu Rajagopal, beiden lid van de vzw. De opvolging is nog wel even verzekerd, tenminste zolang er die aanhoudende en immense kloof is tussen rijke westerse gebieden en de arme regio s in India. Als je de kans hebt gekregen om de twee kanten te zien, kan je niet anders dan je inzetten voor het goede doel en iets teruggeven aan de samenleving, voegt Raghavan eraan toe. De vzw ondersteunt in de eerste plaats projecten die investeren in basisonderwijs voor kinderen in achtergebleven, rurale gebieden in India. Het zijn plekken waar de overheid niet komt omdat ze te afgelegen zijn. In sommige gebieden verkocht de overheid grondconcessies aan grote privé-exploitanten, waardoor tribale gemeenschappen van hun grond worden verdreven. We werken daar niet alleen aan onderwijs maar organiseren ook bredere informatiecampagnes over landrechten voor lokale gemeenschappen. Op zeven jaar tijd is Rose vzw enorm gegroeid. Oorspronkelijk waren de bedragen die we ophaalden erg klein, en verdeelden we het geld dat we inzamelden zelf aan goede doelen in India. Na de tsunami in 2004 constateerden we echter een grote toename van de giften en intussen ondersteunen we meer dan 40 projecten in 15 deelstaten van India. In 2006 sluisden een Duitse organisatie en school die projecten wilden steunen een bedrag van euro door. Die groei noopte ons om onze organisatie volledig te herstructureren en onze werking te verbreden. Verbreding kwam er door nauwer samen te werken met een aantal partnerorganisaties, zowel op lokaal als internationaal niveau. De vernieuwde organisatiestructuur omvat onder meer een screening van alle voorgestelde projecten. Dat zijn er veel, verklaart Raghavan: er is meer vraag dan we geld hebben. Zowel leden van Rose vzw als binnenlandse en buitenlandse organisaties kunnen projecten voordragen, waarop telkens een screening van drie maanden volgt. Eenmaal het project is goedgekeurd, keert Rose vzw het geld uit aan de bevoegde uitvoerder. Rose vzw wil niet alleen geld inzamelen via concerten of benefietavonden, ook de toegankelijke en uitgebreide website moet mensen over de streep halen. Betrouwbaarheid en transparantie zijn een must. We merken dat ook onze schenkers dat heel belangrijk vinden. Raghavan en Rajagopal zijn blij met het succes, maar de enorme snelheid waarmee hun vzw groeide heeft ook een keerzijde: een tekort aan tijd. Rose vzw slorpt gemiddeld voor twee tot drie vrijwilligers 15 uren per week op. We zijn en blijven vrijwilligers. Dat betekent dat we soms de expertise missen en dus minder Het potentieel van de diasporafilantropie 11

14 Investeren in de vroegere bodem snel en alert kunnen reageren. We zijn vragende partij om, in het kader van onze screenings, ervaringen uit te wisselen met andere organisaties. Alleen, netwerken is ook heel tijdintenstief. Ook hier klinkt de verzuchting dat een databank die alle bestaande diaspora-initiatieven in kaart brengt, geen overbodige luxe zou zijn. Rose vzw Wat: vrijwilligersorganisatie door Indiase studenten in Leuven Wanneer: opgericht in 2001 is de vzw anno 2008 uitgegroeid tot een organisatie die kan bogen op een steungroep van 40 mensen. Doelstelling: ondersteunen en initiëren van projecten voor basisonderwijs voor kinderen in economisch achtergestelde gebieden. De vzw organiseerde tot nu 15 grote geldinzamelacties en steunt meer dan 40 projecten in 15 Indiase deelstaten. Middelen: De vzw werkt samen met een aantal partnerorganisaties in India en in België, en ontvangt op regelmatige basis giften van bedrijven en zakenlui. Rose vzw werkte in het kader van een dansevenement om fondsen te werven voor het eerst samen met de Indiase ambassade. Info: Het potentieel van de diasporafilantropie 12

15 Wereldwijde solidariteit Schenken aan vertrouwde doelen Wanneer migranten aan het goede doel schenken, doen ze dat meestal via mechanismen en structuren die ze goed kennen en vertrouwen. Dat zijn vrienden en kennissen of zelforganisaties en structuren die sterk in hun gemeenschap zijn verankerd. Inzamelmechanismen en projecten die sterk aansluiten bij de eigen leefwereld en culturele achtergrond, scoren het best. Zo bieden moskeeën en de islamitische hulporganisatie Islamic Relief de mogelijkheid om de jaarlijkse zakaat of islamitische aalmoes te kanaliseren naar goede doelen. Dit verschilt niet noodzakelijk van het geefgedrag van de autochtone Belgische gemeenschap, is alvast een conclusie in het onderzoek. Ook autochtone Belgen verkiezen om aan goede doelen te schenken die ze kennen en herkennen. En daarin ligt wellicht de verklaring waarom migrantenorganisaties weinig autochtone Belgen bereiken. Overzeese hulporganisaties De grote hulporganisaties stonden in België het laatste jaar meermaals in de schijnwerpers, helaas niet altijd even positief. Met zijn boek Hoe goed is het goede doel? schoot auteur Thierry Debels met scherp op de internationale hulporganisaties. Via de media ventileerden burgers een groeiend wantrouwen jegens de klassieke hulporganisaties. Ook bij de migrantengemeenschappen komt dat wantrouwen sterk naar voor. De Belgische of westerse internationale hulporganisaties, , Artsen zonder Grenzen, Amnesty International, ontvangen in verhouding heel wat minder giften van migranten. Traditionele ontwikkelingsorganisaties slagen er dus niet in om migrantengemeenschappen bij hun werking te betrekken. Een mogelijke verklaring is dat deze organisaties minder nauw aansluiten bij en inspelen op de leefwereld, prioriteiten en interesse van migrantengemeenschappen. Migranten vertrekken vanuit hun eigen maatschappelijke positie en de problemen waarmee ze zelf als niet-autochtone gemeenschap worden geconfronteerd: racisme, kansarmoede, lage onderwijskansen, werkloosheid. Net zoals de autochtone Belgen hebben ook migranten twijfels of hun geld wel goed bij de begunstigden terecht komt, en is er de vrees dat teveel geld in de administratieve structuur van grote organisaties zelf terechtkomt. Uit de bevraging van de Turks-Belgische gemeenschap bleek één Turkse hulporganisatie sterk te scoren: Deniz Feneri. De hulporganisatie Deniz Feneri, vuurtoren in het Turks, ontstond uit een TV-programma dat in 1996 werd uitgezonden tijdens de ramadan of islamitische vastenmaand. De programmamakers riepen op om voedselpakketten in supermarkten te kopen en te schenken aan families in nood. Het succes van het wervende programma was enorm en leidde meteen tot een vaste maandelijkse zendtijd. Het programma geniet enorme populariteit, zowel in Turkije als bij de Turkse diaspora die massaal meekijkt via satelliet. In 1998 werd besloten tot de oprichting van een ngo met dezelfde naam. Vandaag is Deniz Feneri wellicht één van de meest bekende en grootste humanitaire hulporganisaties in Turkije. In grootorde en bereik in België heeft ze geen gelijke bij de Marokkaanse, Congolese en Indiase gemeenschap. Deniz Feneri Association Wat:Turkse ngo/vrijwilligersorganisatie Wanneer: het begon met een TV-programma Sehir ve Ramazan in 1996, daarna volgde een wekelijks programma Deniz Feneri en in 1998 werd onder dezelfde naam de organisatie opgericht. Doelstelling: voedselhulp, kledij, huisvesting en gezondheid voor arme gezinnen in Turkije en wereldwijd (Afrika, Azië, Balkan, Kaukasus, Midden Oosten) Middelen: fondsenwerving Info: Het potentieel van de diasporafilantropie 13

16 Wereldwijde solidariteit Topscores voor noodhulp Rampen en catastrofen doen mensen het snelst in hun portemonnee tasten. Ook bij migranten is noodhulp een van de belangrijkste doelen om aan te schenken. Een derde van de Turkse respondenten gaf noodhulp aan als doel. Het onderzoek maakt duidelijk dat de mobilisatie van geld en goederen binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen zich niet beperkt tot rampen in de eigen regio s of landen. Ook de aardbeving in Pakistan (2005) en de tsunami (2004) leidden tot grote inzamelacties. In de Marokkaans-Belgische gemeenschap bracht vooral de aardbeving van Al-Hoceima een golf van solidariteitsacties teweeg. Grote campagnes werden ingezet om geld en goederen in te zamelen. Opvallend daarbij was de samenwerking tussen zelforganisaties en stedelijke en gemeentelijke overheden, zoals in Schaarbeek. De solidariteit binnen de Brusselse-Marokkaanse gemeenschap met de slachtoffers in Al-Hoceima was zeer groot, vertelt eerste schepen Tamimount Essaïdi van Schaarbeek. Alle handelaars van de Brabantstraat leverden materiaal zoals tenten. Verschillende organisaties, zoals Dar el Ward, hebben zich ingezet om geld te collecteren en acties te organiseren. Samen met andere vertegenwoordigers hebben we vanuit de gemeente zelf een bezoek gebracht aan Al-Hoceima en gekeken wat we nog konden ondernemen. Vijf jaar daarvoor vond in West-Turkije een zware aardbeving plaats. Ook hier mobiliseerde de Turkse gemeenschap middelen voor de getroffen regio, en werden er solidariteitsfondsen opgezet. Een fonds van Turkse zelforganisaties in Gent, Antwerpen en Limburg zamelde op die wijze ongeveer euro in, aldus de Beringse schepen Selahattin Koçak. Hitlijst van de goede doelen Migranten geven hun geld aan tal van goede doelen. Daarbij scoren vooral religieuze goede doelen goed. De Marokkaanse, Turkse en Indiase migrantengemeenschappen hebben een geeftraditie die geënt is op hun cultuur en geloof. In de eerste plaats geven migranten bijdragen voor armoedebestrijding en voor het beheer van gebedshuizen. Een andere topper bij goede doelen is noodhulp. Migranten steunen ook volkeren of gemeenschappen in het buitenland waarmee ze zich vanuit een breder cultureel oogpunt mee verbinden. Zo geven nogal wat moslimgemeenschappen donaties voor projecten in de Bezette Palestijnse Gebieden. Verder met stip in de hitlijst van goede doelen: jongerenprojecten, weeskinderen, gezondheidszorg, promotie en emancipatie van de eigen culturele achtergrond. Opvallend is de solidariteitszin en het sociaal opvangnetwerk binnen kleinere kringen in migrantengemeenschappen. Wanneer iemand overlijdt en begraven wil worden op zijn geboortegrond, lopen de kosten voor repatriëring hoog op. Wanneer de nabestaanden het geld niet kunnen ophoesten, houdt de omgeving vaak collectes om de begrafenis in het land van herkomst toch mogelijk te maken. Activiteiten voor ouderen Kansarme jongeren Infrastructuur (scholen, ziekenhuizen, wegen,...) Religieuze feesten Activiteiten voor gehandicapten Figuur 2 Welke organisaties of structuren ontvangen giften? Bron: enquêtes uitgevoerd bij 400 respondenten uit de Turkse diaspora in België (KBS, 2007) en 401 respondenten uit de Marokkaanse diaspora in België (KBS, 2008) Noodhulp Bouw van moskeeën of andere religieuze gebouwen Armoede Marokkanen Turken Het potentieel van de diasporafilantropie 14

17 Dubbele wortels, dubbel burgerschap Beleidsmakers en media onderschatten de dynamiek van migranten, zegt Najat Saadoune, voorzitster van vzw Dar el Ward. Geloof me, gaat ze verder, het is tijd dat die mensen vanachter hun bureau komen en een kijkje komen nemen. Alleen zo kom je te weten dat migranten uit alle sociaal-economische lagen actieve burgers zijn. De sociaal-culturele vrouwenorganisatie Dar el Ward ondersteunt zowel in België als in Marokko kleinschalige samenlevingsprojecten. Zoals Dar el Ward telt België nog tal van andere transnationale organisaties, voor en door migranten. Het zijn filantropische organisaties die een bijdrage leveren aan lokale ontwikkeling en sociale cohesie, hier of over de grens. De stichtende leden zijn vaak mensen die met elke voet in een ander land staan: hun geboorteland en hun nieuwe thuisland België. Ook allochtone Belgen die hier geboren zijn, creëren en onderhouden vaak een sterke band met het herkomstland van hun ouders, en zetten zich actief in om de kloof tussen noord en zuid te verkleinen. Door zelf de handen uit de mouwen te steken in het kader van filantropie, nemen migranten deel aan een nieuwe tendens: de vermaatschappelijking van ontwikkelingssamenwerking. Particulieren, scholen, vakbonden, ondernemingen en andere groepen willen zelf het heft in eigen handen nemen. Ze willen aan ontwikkeling doen, als aanvulling op de klassieke ontwikkelings-ngo s. Dar el Ward: vrouwen springen in de bres Najat Saadoune is fulltime vrijwilligster bij Dar el Ward, alleenstaande moeder en onvermoeibare duizendpoot. Een vaste werkstek heeft ze niet, ze heeft genoeg met twee mobiele telefoons. Die zorgen ervoor dat ze overal en altijd bereikbaar is. Dar el Ward is eigenlijk opgericht vanuit twee lacunes, vertelt ze. Uiteraard zagen we die nood aan sociale actie en hulp. Maar de Marokkaanse gemeenschap in Brussel had ook een dringende behoefte aan een vrouwenorganisatie, naast de bestaande migrantenorganisaties die vooral mannenbastions waren. We wilden ons als vrouwen nuttig maken voor sociale verandering, met een inzet die ver voorbij het geijkte zetten van thee en het bakken van koekjes gaat. De eerste overzeese hulpprojecten die Dar el Ward op poten zette, waren gericht op hulp aan weeskinderen: het inzamelen van kleren, pampers, speelgoed. Vandaag zijn de uitdagingen van de organisatie veel breder, ze mikken ook op meer duurzame einddoelen. We merkten dat vrouwen nood hadden aan informatie over basisgezondheidszorg, en over ziekten zoals diabetes en kanker bij kinderen. Samen met professionele vrijwilligers organiseren we nu vormingssessies voor vrouwen op lokaal niveau. Vrouwen zijn onze eerste klankborden, via hen bereiken we ook de mannen. Het potentieel van de diasporafilantropie 15

18 Dubbele wortels, dubbel burgerschap Delen is integreren Naast lokale ontwikkelingsprojecten in Marokko heeft Dar el Ward ook een Belgisch luik dat kadert in de zelfontplooiing en sociale ontwikkeling van Marokkaanse-Belgische vrouwen. Dar el Ward organiseert onder meer cultuuruitstappen, lezingen en inleefreizen naar Marokko om de culturele wortels met het moederland te bewaren. Mensen vragen ons soms wat verwijtend waarom we zoveel doen. Ze vinden onze werking te breed, maar je kan de dingen niet loskoppelen van elkaar. Hulpverlening is geen geïsoleerd gegeven. Ons motto is eenvoudig, als je goed wil vooruitgaan, moet je breed bewegen. Haar geloof is daarbij een belangrijke inspiratiebron, vertelt Saadoune. Liefdadigheid is een belangrijke pijler in de islam. Het helpen van mensen aan de rand van de samenleving is een islamitische daad die voorbij de eigen religieuze gemeenschap gaat. We organiseren jaarlijks een kerstfeest in een bejaardenhuis. En wanneer we tijdens de ramadanperiode koekjes bakken voor islamitische gedetineerden, delen we die ook uit aan de niet-islamitische gevangenen. Dat is de kern van medeburgerschap, en dat is ook de kern van integratie. Integratie draait om inhoud, openheid en wederzijds respect. Wij tonen dat dit heel goed samengaat met de islam. Waarom zou een vrouw die een sigaret rookt en een glas wijn drinkt, beter geïntegreerd zijn dan een vrouw die voor beide bedankt? Kleinschalig Dar el Ward is administratief een kleinschalige organisatie, maar kan bogen op een brede achterban bij de Marokkaanse-Brusselse gemeenschap. We krijgen geen structurele werkingssteun. Dat verklaart waarom we geen bureau hebben. Dat scheelt alvast in onderhoud en huur, voegt Saadoune eraan toe. We kregen al overheidssteun voor projecten, maar dat is vaak voor beperkte duur. Jammer, het illustreert de kortetermijnaanpak van het politieke niveau, dat verduurzaming tegenhoudt. Om subsidiedossiers te schrijven, missen we de tijd en zeker de expertise. Het vergt vakmanschap om dat efficiënt te doen, en het kost teveel om iemand professioneel te engageren. Dat geld besteden we liever aan onze projecten. We krijgen geld van donateurs. Minstens 100 leden geven ons maandelijks een kleine financiële bijdrage. We krijgen financiële injecties van het Vlaams Internationaal Centrum en de internationale organisatie Islamic Relief. De Federatie van Marokkaanse Verenigingen verleent ons vooral logistieke steun. Saadoune juicht het toe dat de Filantropiedag (1) ook een workshop en een panel met migranten zelf programmeert. Wij staan met onze voeten op het terrein, en zowel op het vlak van taal, cultuur en religie hebben we een voorsprong op klassieke organisaties. Die knowhow is onze troef maar we hebben ook vragen. In België is er echt een lacune op het gebied van kennis en gegevens over migrantenorganisaties. Er is nergens een databank beschikbaar die goededoeleninitiatieven als de onze oplijst. Dat zou nochtans gemakkelijk zijn, op die manier kan je nagaan wie wat waar doet en expertise en tips uitwisselen. Dar el Ward Wat: Brusselse sociaal-culturele vrouwenorganisatie, volledig gedragen door vrijwilligers uit de Marokkaanse- Belgische gemeenschap Wanneer: in 1999 stichtten 17 Marokkaanse-Belgische vrouwen het Rozenhuis, om actief te werken rond de positie van de vrouw in Marokko en België. Negen jaar later telt de organisatie al meer dan 200 leden. Actief in: een brede waaier van kleinschalige projecten. Dar el Ward ondersteunt projecten in Marokko, met steun van donaties vanuit België. Dar el Ward helpt achtergestelde kinderen en diabetespatienten in Tétouan,en stuurt paramedisch materiaal en ingezamelde kledij op naar Marokko. Daarnaast ondersteunt de organisatie vormingcentra voor vrouwen nabij Oujda, Al-Hoceima en Tétouan, en hospitalen in Rabat en Casablanca die kankerpatiënten behandelen. Nog vast op het programma zijn de infleefreizen voor jongeren en volwassenen. Middelen: Dar El Ward ontvangt geen structurele bijdragen van de overheid. De vzw krijgt projectsteun van het Vlaams Internationaal Centrum, Islamic Relief en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. De vereniging krijgt ook steun van talrijke professionelen uit de gezondheidszorg die vrijwillig voor projecten in Marokko werken. Info: 1) Dag van de Filantropie, 30 september Het potentieel van de diasporafilantropie 16

19 Migranten investeren ook in België Steeds meer migranten investeren in sociale en culturele projecten in België. Emancipatie van de eigen gemeenschap, jongereninitiatieven en interculturaliteit nemen hier een belangrijke plaats in. De Lucernacolleges zijn daarvan een zeer goed en succesvol voorbeeld. Turken Marokkanen België België Turkije 25 6 Marokko Zowel België als Turkije Elders (maar niet in België noch in Turkije) 6 6 Weet niet/geen antwoord Zowel België als Marokko Elders (maar niet in België noch in Marokko) Weet niet/geen antwoord Figuur 3 In welke landen zijn de begunstigde organisaties of structuren actief? Bron: enquêtes uitgevoerd bij 400 respondenten uit de Turkse diaspora in België (KBS, 2007) en 401 respondenten uit de Marokkaanse diaspora in België (KBS, 2008) Lucernacolleges In 2003 richtten een aantal Turkse zakenlui een privé-school op in Schaarbeek. Hun motto: investeren in de toekomst door te investeren in jongeren. Met de Lucernacolleges mikken de Turkse oprichters op het wegwerken van het dropout-effect en watervalsyndroom in het hoger onderwijs bij Turks-Belgische studenten of niet-autochtone studenten tout court. We wilden zwaar inzetten op extra huiswerkbegeleiding en taallessen, en doorgedreven inspanningen om de ouders te bereiken en te betrekken en daar hadden we een grote financiële draagkracht voor nodig, vertelt directeur Ahmet Ikiz. Vijf jaar later telt de scholengemeenschap zeven instellingen, vier secundaire scholen, twee internaten en één basisschool, verspreid over Brussel, Melle, Antwerpen en Genk. De 19 leerlingen van het eerste uur hebben er vandaag meer dan 950 medestudenten bij. 90 procent daarvan is van Turkse afkomst, de andere tien procent is van gemengde origine. Vandaag ontvangen de Lucernacolleges subsidies van de Vlaamse Gemeenschap maar de huur en het onderhoud van de gebouwen blijven voor eigen rekening. Het potentieel van de diasporafilantropie 17

20 Migranten investeren ook in België De groei is groot maar nodig om de erkenning en subsidies van de Vlaamse Gemeenschap te krijgen. Het is een logische groei ook, want elk jaar komt er een graadjaar bij. De financiële inspanningen die de scholen vergen, vormen uiteraard onze grootste uitdaging, maar het is de investering waard. Een ander knelpunt dat gelukkig aan belang inboet was het wantrouwen van de media tegenover de school. De Lucernacolleges werden vaak afgeschilderd als islamscholen of concentratiescholen. Dat laatste klopt, maar we hopen dat we hier in de dichte toekomst ook autochtone Belgische jongeren mogen ontvangen. We zijn een vrije school, dus we staan open voor alle godsdiensten. Naast onze drie pijlers leerling, school, ouders, dragen we interculturaliteit hoog in het vaandel. We leven hier, in België. We willen onze jongeren weerbaar maken voor de Belgische arbeidsmarkt, en een open houding aanmeten ten opzichte van de Belgische cultuur en samenleving. Het moeilijkst is echter om hun ouders te motiveren. Vaak willen ouders wel helpen, maar weten ze echt niet hoe. Ze beseffen niet dat ze hun kinderen moeten sturen en opvolgen. Vaak ontbreekt ook een eigen, goed ingerichte kamer of consumeren de kinderen alleen maar Turkse satellietprogramma s op TV. De aanpak daarvan vergt tijd en geduld. De leerlingen komen vandaag uit alle lagen van de bevolking. Ikiz is voorzichtig met uitspraken over het succesmodel van de Lucernacolleges. Het is nog te vroeg, de eerste lichting leerlingen studeert volgend jaar pas af. We kunnen dan pas een eerste beeld schetsen. En zelfs dan is het nog wachten om te zien of onze leerlingen doorstromen naar het hoger onderwijs en er slaagkansen hebben. Maar de verwachtingen zijn positief. Lucerna Wat: basis en secundaire scholen, opgericht door Turkse zakenlui Wanneer: de eerste secundaire school werd opgericht in In 2009 studeert de eerste groep af. Doelstelling: de onderwijsachterstand bij allochtone jongeren wegwerken door extra in te zetten in huiswerkbegeleiding, taallessen, thuisomgeving. Middelen: de Vlaamse Gemeenschap subsidieert de scholen. Voor de infrastructuur, extra taallessen en bijkomende leerinitiatieven hangen de Lucernacolleges af van de giften van Turkse zakenlui. Info: Afrikaanse gemeenschappen in Brussel De initiatiefnemers achter de Lucernascholen richten zich enkel op de Belgische bodem. De meeste migrantenorganisaties die zich inzetten voor het goede doel, richten zich zowel op ontwikkelingsprojecten in de herkomstlanden als op sociaal-cultureel opbouwwerk in België. Nogal wat individuen en allochtone zelforganisaties in België lanceren initiatieven die gericht zijn op de bevordering van integratie en interculturele dialoog. Tal van organisaties, zoals de bekende Brusselse-Congolese organisatie Moja, promoten en vertegenwoordigen dankzij de vele vrijwillige donaties de cultuur van hun eigen gemeenschap. Anders dan bij de andere gemeenschappen in het onderzoek van de, vertrekken de Congolese organisaties minder vanuit een religieuze invalshoek. De Congolese ontwikkelingsinitiatieven zijn kleinschalig maar mikken evengoed op twee landen: ontwikkeling in Congo en versterking in het nieuwe verblijfland. De organisaties kunnen daarvoor rekenen op een brede steun binnen hun gemeenschap. Het Congolese-Belgische initiatief Les Amis de Wetchi organiseert laagdrempelige activiteiten voor jongeren in Brussel en zamelt jaarlijks geld in voor de aankoop van schoolmateriaal in Kinshasa. De actie Un banc pour tous kon rekenen op een financiële steun van euro, bijna uitsluitend geld dat bij de Congolese gemeenschap werd verzameld. Het potentieel van de diasporafilantropie 18

21 Migranten investeren ook in België Investeren in Matonge Het is een mondvol: de CCAEB of de Afrikaanse Raad van Afrikaanse Gemeenschappen in Europa en België. Moet ook, want de CCAEB is van vele markten thuis. De koepel is zowel een ontwikkelingsorganisatie als een federatie van ongeveer 80 Afrikaanse verenigingen, afkomstig uit verschillende landen. De organisatie neemt ook de rol van bemiddelaar tussen de overheid en de kleinere migrantenorganisaties op zich. Secretaris-generaal van de CCAEB, Hélène Madinda, houdt kantoor in een druk bezochte interculturele ontmoetingsruimte in Elsene, hartje Matonge. Ons ontwikkelingswerk richt zich voornamelijk op de DR Congo, Burundi en Senegal. Maar met onze federatie hebben we bijna twintig nationaliteiten onder onze vleugels. Onze actieradius beperkt zich zeker niet tot die nationaliteiten. We willen immers zowel jonge Afrikaanse Brusselaars als de bredere Brusselse gemeenschap bereiken. De verenigingen die investeren in de diasporagemeenschappen zelf, zijn heel divers: van culturele en medische initiatieven, over zelfontplooiingsprojecten voor jongeren, projecten rond sociale economie. De rode draad door veel initiatieven hier is wel de jeugd. De opmars van diasporafilantropie gaat niet voorbij aan de Afrikaanse gemeenschap, zegt Madinda. De Afrikaanse migrantenorganisaties evolueren mee met de sociale vernieuwing, en dat werpt duidelijk vruchten af. We zien echt een evolutie de laatste jaren. Er is een professionalisering gekomen van onze organisaties. Daardoor kunnen ze sneller en effectiever inspelen op de noden van onze jongeren. We slaagden er ook in om onze zichtbaarheid te verhogen. Zowel Belgische als Europese politici vinden ons en onderkennen het belang van dialoog. Madinda plaatst daar echter ook kanttekeningen bij. Ik zie vooral nog grote gaten in de verhouding tussen de overheid en Afrikaanse media, en in de beeldvorming over de actieve inzet van Afrikaanse gemeenschappen in België. We moeten blijven investeren om interculturaliteit in de praktijk te brengen, zowel in het dagelijkse leven als op de werkvloer. Madinda is positief, maar merkt toch dat een aantal drempels de versterking van de gemeenschap in de weg staan. Het is onmogelijk geworden om culturele centra of jongerenontmoetingsruimten te openen, zogezegd omdat de quota s bereikt zijn. Dat is jammer, want onze jongeren hebben een groot tekort aan ademruimte. Er is nood aan ruimte om anderen te ontmoeten, om creatieve kansen te krijgen, en om aan recreatie te doen. Veel jonge Afrikaanse Belgen leven met grote gezinnen in veel te kleine woonruimten. Daar krijgen ze niet de kans om te werken, te studeren, internet te raadplegen of vrienden te ontvangen. De enige beschikbare ruimte is de straat. Daar worden ze omwille van hun huidskleur of groepvorming als overlast en bedreigend gezien en vaak te hard aangepakt. Madinda hoopt dat de Filantropiedag (2) het startschot betekent voor een echte interculturele dialoog. Het is het gedroomde moment om de clichés en de vooroordelen over migrantenorganisaties te doorbreken. Het kan ook een belangrijk netwerkmoment worden om relaties te verduurzamen en nieuwe donateurs te ontmoeten. Conseil des communautés Africaines en Europe et en Belgique Wat: pluralistische federatie van 80 Afrikaanse organisaties in Brussel, ontwikkelingsorganisatie in DR Congo, Burundi, Senegal. Bij afloop van de internationale conferentie over het racisme, in Durban Zuid-Afrika, werd CCAEB/RVDAGE verkozen tot leading organization om het Europese netwerk van Afrikaanse verenigingen te begeleiden. Wanneer: opgericht in Doelstelling: ondersteuning, begeleiding, opvolging van ledeninitiatieven. CCAEB wil ook de dialoog tussen overheid en Afrikaanse migranten bevorderen. Op Europees niveau ijvert CCAEB, in samenwerking met andere Europese verenigingen, om discriminatie op grond van etnische afkomst tegen te gaan en voor een gelijke behandeling van migranten. Middelen: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeente Elsene, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, DGOS (Belgisch Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking). De CCAEB ontvangt ook projectfondsen. Info: 2) Dag van de Filantropie, 30 september Het potentieel van de diasporafilantropie 19

Inleiding. Aan organisaties vragen we om zoveel mogelijk van hun leden de enquête te laten invullen.

Inleiding. Aan organisaties vragen we om zoveel mogelijk van hun leden de enquête te laten invullen. Inleiding Antwerpen is een bruisende multiculturele stad, die solidair wil zijn met andere landen in de wereld. Sinds begin 2010 doet de stad daarom aan ontwikkelingssamenwerking in Congo, Ghana en Marokko,

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

Lancering Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit 2017

Lancering Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit 2017 PERSBERICHT - 8 mei 2018 Lancering Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit 2017 Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen publiceren vandaag de

Nadere informatie

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt / De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /11.11.11 www.4depijler.be Wie we zijn! Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=rlqs_bpnsic Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Stichting Marokkaanse Moslims in Breda. Antiloopstraat LB Breda. Tel/Fax Kvk nr:

Stichting Marokkaanse Moslims in Breda. Antiloopstraat LB Breda. Tel/Fax Kvk nr: Stichting Marokkaanse Moslims in Breda Antiloopstraat 51 4817 LB Breda Tel/Fax +3176 514 74 96 E-mail: sij.breda@hotmail.com Kvk nr: 41105317 BELEIDSPLAN (Meerjarenplan) Stichting Marokkaanse Moslims in

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Brusselse bevolking per nationaliteitsgroep - alle leeftijden (2014)

Brusselse bevolking per nationaliteitsgroep - alle leeftijden (2014) Dat onze samenleving steeds diverser wordt is een open deur intrappen. Opeenvolgende migratiestromen brachten mensen uit alle hoeken van de wereld naar Brussel: werknemers uit Italië, Spanje, Marokko,

Nadere informatie

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu DieGem consortium Begin 2011 waren er in het Vlaamse Gewest meer dan 400.000 mensen ingeschreven met een vreemde nationaliteit. Het aantal

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Migratie en Onderwijs

Migratie en Onderwijs Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (Minderhedenforum vzw) = samenwerkingsverband van verenigingen van etnisch-culturele minderheden Erkend als belangenorganisatie en officiële gesprekspartner van

Nadere informatie

Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam Solidair met het land van herkomst: Het geefgedrag van niet-westerse allochtonen in 2007 Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam Postadres: Faculteit der

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org Quiz 1. Hoeveel jongeren wereldwijd tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven? 4 miljoen 123 miljoen 850 miljoen 61% van hen zijn jonge vrouwen. Bron: www.un.org 2. Over de hele wereld is het

Nadere informatie

Projectvoorstel Het vergroten van de bekendheid van COPD bij de Belgische bevolking.

Projectvoorstel Het vergroten van de bekendheid van COPD bij de Belgische bevolking. Projectvoorstel Het vergroten van de bekendheid van COPD bij de Belgische bevolking. Ingediend tot het behalen van de CHIESI maatschappelijke prijs voor Pneumologie Organisatie COPD vzw Eendrachtstraat

Nadere informatie

De missie van Solidagro. Wat doet Solidagro?

De missie van Solidagro. Wat doet Solidagro? Recht op voedsel, door het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking tussen volkeren in een geest van wederzijds respect en solidariteit Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 03/777 2015 info@solidagro.be

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen SAMENVATTING Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - Jacques Mevis - Januari 2016 Actuele en representatieve cijfers over de 4de Pijler in Vlaanderen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Maten, makkers, diploma s

Maten, makkers, diploma s De Standaard: DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 - OPINIES Maten, makkers, diploma s Karen Phalet, Batja Mesquita en Marc Swyngedouw wijzen op een straffe statistiek: een Turkse Vlaming heeft dubbel zoveel kans

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Nederlands Home BRIO-matrix BRIO Home > BRIO-matrix > FICHE - Inburgeringsbeleid Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Download FICHE Inburgeringsbeleid:

Nadere informatie

Collecte zondag 7 oktober 2018

Collecte zondag 7 oktober 2018 Collecte zondag 7 oktober 2018 1 e collecte is bestemd voor: Kerk en Israël Het gesprek houdt nooit op Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit.

Nadere informatie

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Auteurs : Inge Jooris, communicatieverantwoordelijke en woordvoerster

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

8 keer beoordeeld 10 december 2013

8 keer beoordeeld 10 december 2013 7,3 Werkstuk door D. 1296 woorden 8 keer beoordeeld 10 december 2013 Vak Levensbeschouwing Methode Standpunt 1A Welke onderwerpen komen aan de orde? Duurzame economie Armoede Duurzame producten Duurzame

Nadere informatie

Fonds 3AMB pour l éducation et la formation.

Fonds 3AMB pour l éducation et la formation. Fonds 3AMB pour l éducation et la formation Opleiding voor jongvolwassenen in landen buiten West-Europa die zich in probleemsituaties bevinden Ondersteunde projecten 2010-2013 www.kbs-frb.be/3amb.htm Fonds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK TJJ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK Belang van algemeen jongerenwerk voor positie van migrantenjongeren

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

Inleiding opleidingsmodule Eco-driving

Inleiding opleidingsmodule Eco-driving 1 opleidingsmodule Eco-driving De opleidingsmodule werd ontwikkeld voor mensen die samenwerken met personen van allochtone afkomst en hen willen ondersteunen om duurzame vervoerswijzen te gebruiken. Het

Nadere informatie

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Studiedag Kleurrijke Maatzorg Gaby Jennes, 14 oktober 2011 Iets over de opleiding gw Opleiding voor volwassenen (sinds 1960), geaccrediteerd

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting dak Beleidsplan 2019-2022 Inhoudsopgave Introductie...2 Beleidsplan..3 Missie en Visie 6 Strategische doelstellingen...7 Fondswerving..8 Financieel beleid.9 Introductie Albanië is een land met

Nadere informatie

Over de. Bernard van Leer Foundation

Over de. Bernard van Leer Foundation Over de Bernard van Leer Foundation Wie wij zijn De Bernard van Leer Foundation gelooft dat het realiseren van een sterke start voor alle jonge kinderen niet alleen goed is om te doen vanuit moreel perspectief,

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Hanan Ben Abdeslam Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan Ontwikkeld ism VGC Inhoud 1. Opzet 2. Projectdoel en projectresultaat 3. Inzichten

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS De opbouw van het verhaal Gekleurde armoede Een maatschappelijke uitdaging Leefwereld: het leven zoals het is Gekleurde armoede en hulpverlening Het perspectief van de

Nadere informatie

Religieuze toewijzing, autochtone Nederlanders, 2015 (in procenten)

Religieuze toewijzing, autochtone Nederlanders, 2015 (in procenten) Tabel B2.1 Religieuze toewijzing, autochtone Nederlanders, 2015 (in procenten) autochtoon moslim 0,2 niet-gelovig 64,0 rooms-katholiek 16,9 protestants 18,0 ander geloof 0,9 Tabel B2.2 Aandeel dat zichzelf

Nadere informatie

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009 Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland Mei 2009 2 1. Gesproken talen Gesproken talen Q0. Spreekt u Een Arabisch dialect % Ja 1ste Gen 95% 2de Gen 86% Berbers zoals Tarifite, Riffijns,

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Samenleven in Diversiteit in cijfers: Diversiteit, gender, holebiseksualiteit en geloof

Samenleven in Diversiteit in cijfers: Diversiteit, gender, holebiseksualiteit en geloof Samenleven in Diversiteit in cijfers: Diversiteit, gender, holebiseksualiteit en geloof verzicht Achtergrondvariabelen Houdingen t.o.v. diversiteit Houdingen t.o.v. gendergelijkheid Houdingen t.o.v. holebiseksualiteit

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje Gery Nijenhuis International Development Studies, SG&PL/UU KNAG-Onderwijsdag Vrijdag 7 november 2014 Het komende uur Zuid-Amerika als nieuwe examenregio;

Nadere informatie

HoorzittingCommissieBrussel & De VlaamseRand

HoorzittingCommissieBrussel & De VlaamseRand HoorzittingCommissieBrussel & De VlaamseRand DE GEVOLGEN OP DIVERSE DOMEINEN ONDERZOEK INSTROOM VLAAMSE RAND UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ELINE DEBLAERE PIN VZW Onderzoek InstroomVlaamseRand

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Sociaal kapitaal en gezondheid. Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer

Sociaal kapitaal en gezondheid. Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Sociaal kapitaal en gezondheid Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Inhoudstafel Sociaal kapitaal: definitie Sociaal kapitaal bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 733 (2018-2019) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2018-2019 26 MAART 2019 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Brigitte GROUWELS, mevrouw Hannelore GOEMAN en mevrouw Khadija ZAMOURI

Nadere informatie

De sleutel tot integratie

De sleutel tot integratie Goeiedag, ik bel u in verband met het appartement dat u verhuurt. Is dit nog vrij?. Het is een vraag die eenvoudig en niet zo belangrijk lijkt. Behalve als u een vluchteling bent en uw toekomst ervan afhangt.

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

MUSLINKED BRINGING TALENTS TOGETHER

MUSLINKED BRINGING TALENTS TOGETHER MUSLINKED BRINGING TALENTS TOGETHER 1 CULTUUR EN LITERATUUR ZIJN ALTIJD EEN AFSPIEGELING VAN DE SAMENLEVING GEWEEST. De samenleving was altijd al afgespiegeld in de kunst en literatuur. Zoals hendrik conscience

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT België WK VOETBAL is een immigratienatie 2018, 2012/11 15 05 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING België is een immigratienatie: 25% van de bevolking is van oorsprong migrant.

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Hanan Ben Abdeslam Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan Ontwikkeld ism VGC Inhoud 1. Opzet 2. Projectdoel en projectresultaat 3. Inzichten

Nadere informatie

Burger neemt vaker heft in eigen handen

Burger neemt vaker heft in eigen handen VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018 - ECONOMIE Sinds de financiële crisis zijn Vlamingen zich meer gaan organiseren in burgercollectieven om, bijvoorbeeld, zelf in hun energie of voeding te voorzien. Burger neemt

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2018-2020 Onze overtuiging De Stichting Willeke Alberti Foundation is opgericht door Willeke Alberti en is ontstaan vanuit het groeiend besef bij de naamgeefster, dat steeds meer ouderen en

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Groot potentieel voor filantropie in

Groot potentieel voor filantropie in ITINERA INSTITUTE ANALYSE Groot potentieel voor filantropie in België 2010/17 17 05 2011 MENSEN WELVAART BESCHERMING Op de tweede Dag van de Filantropie te Brussel werd de eerste Index van de Filantropie

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK OPESE COMMISSIE Brussel, 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET OPEES PARLEMENT, DE OPESE RAAD, DE RAAD EN DE OPESE INVESTERINGSBANK Mededeling over het nieuwe

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BarmHartBox

Jaarverslag Stichting BarmHartBox Jaarverslag 2012 Stichting BarmHartBox [Geef de naam van het bedrijf op] Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, visie en kernwaarden... 2 3. Activiteiten... 3 4. Werkplaats Den Haag... 4 5. Toekomst BHB...

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

UPDATE NOODHULP NEPAL

UPDATE NOODHULP NEPAL UPDATE NOODHULP NEPAL nieuwsbrief #03 / mei 2015 Samen voor Nepal Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal sloegen de ADID-organisaties de handen ineen, ter plekke en in Nederland. We staan geen van allen

Nadere informatie

WELKOM. Zehra Yildirim

WELKOM. Zehra Yildirim WELKOM Zehra Yildirim Kennismaking Mag ik vragen om recht te staan? De muziek gaat van start Loop door elkaar heen tot de muziek stopt Maak kennis met de persoon die het dichts bij je staat Ga over naar

Nadere informatie