ROTTERDAM GREEN CAPITAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAM GREEN CAPITAL"

Transcriptie

1 ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation

2 COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka Boer Merel Schuller Maaike Bon Rosemarie van Ham Matthijs van Jaarsveld Steven el Kajjal Patricia Overeem Vincent Peters Tim van de Staaij Lukas Taks Esmee Wichard Datum februari 2014 Met dank aan: Voor meer info zie of mail naar Pagina 2

3 VOORWOORD Dit magazine weergeeft de rode draad van de hoofdactiviteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam. Deze minor heeft plaatsgevonden in de periode van september 2013 tot februari Binnen deze minor is er in een multidisciplinair team gewerkt aan complexe vraagstukken en zijn vele activiteiten bijgewoond, waaronder diverse lezingen en workshops van professionals uit het werkveld. Dit magazine geeft zowel studenten, docenten als professionals inzicht in de inhoud van de minor+ Rotterdam Green Capital. Om u een indruk te geven van de deelnemende studenten welke dit magazine hebben samengesteld worden zij kort aan u voorgesteld. Na deze kennismaking worden de lezingen, workshops, interne en externe activiteiten welke zijn bijgewoond door de studenten, kort aan u toegelicht. Vervolgens wordt er een korte toelichting gegeven over de groepsonderzoeken en is er een overzicht te zien van de persoonlijke onderzoeken die zijn uitgevoerd binnen de minor. Hierbij willen wij de lectoren van het kenniscentrum Sustainable Solutions bedanken voor hun input binnen de minor. In het bijzonder willen wij de begeleidende docenten; Leander Ernst, Hannah Frederiks en Michaël Meijer bedanken voor hun begeleiding gedurende de minor. Namens de studenten van de minor wensen wij u veel leesplezier! Doesjka Boer Maaike Bon Rosemarie van Ham Matthijs van Jaarsveld Steven el Kajjal Patricia Overeem Vincent Peters Merel Schuller Tim van de Staaij Lukas Taks Esmee Wichard Rotterdam, februari 2014 Pagina 3

4 INHOUD 1. Kennismaking Kennismaking met de studenten Kennismaking met de begeleiders Lezingen Kick off lezingen reeks Maatschappelijk vastgoed Gebiedsontwikkeling Woningcorporaties; bewoners aan het stuur! Future mobility Drijvend bouwen, blue revolution Sustainable Architecture & Urban (re)design Duurzame bereikbaarheid en mobiliteit Powering Innovatie in de bouw Workshops JTI training Kenniscreatie Vernieuwingsgericht Vraaggericht Samenwerken Interactief leervermogen Interne activiteiten City as text Workshop breien Workshop post-it Social media Symposium: Think Global, Act Local 23 Pagina 4

5 5. Externe activiteiten Ecobeurs Nationaal Programma Zuid bijeenkomst Excursie Eiland van Brienenoord Ho Chi Minh City Biomassa als grondstof voor de industrie Urban by nature International Water Week Powerful partnerships Koninklijk Nederlands Waternetwerk Najaarscongres Printing the city Drijvende speelstad Nationale Dag van de Zelforganisatie TEEB Stad Onderzoeken Groepsonderzoek Personlijk onderzoek Gesprekken met professionals 33 Pagina 5

6

7 Kennismaking met de minor+ Rotterdam Green Capital Hoofdstuk 1

8 1 Kennismaking met de minor+ Rotterdam Green Capital In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de minor+ Rotterdam Green Capital inhoudt en waar de focus op ligt. Ook wordt er kennis gemaakt met de studenten en begeleiders binnen de minor+ uit het schooljaar De Minor+ Rotterdam Green Capital is een excellente minor waarbij een groep gemotiveerde studenten hun kennis en vaardigheden inzetten bij het oplossen van complexe, sector overstijgende problemen. De minor richt zich op de duurzaamheids- en klimaatambities van de gemeente Rotterdam, met de focus op de ontwikkeling van de Rijnhaven. De Rijnhaven is een stadshaven van Rotterdam en ligt tussen de Kop van Zuid, Katendrecht en de duurzaamheids- en klimaatambities en wil daarom de hoeveelheid CO2 met 50% verminderen (t.o.v. 1990) en de stad 100% klimaatbestendig maken in 2025 (Rotterdam Climate Initiative). Door de komst van de 2e Maasvlakte verdwijnen de havenactiviteiten uit de stadshavens van Rotterdam. Dit zorgt ervoor dat de stadshavens ruimte bieden voor drijvend bouwen, een klimaatadaptieve oplossing. De gelegenheid ontstaat om delen van de stad duurzaam en klimaatbestendig te maken om daardoor de sociaal-maatschappelijke Nieuw Maas Erasmusbrug Rijnhaven Maashaven Figuur 1 - Ligging van de Rijnhaven in Rotterdam Afrikaanderwijk, zie figuur 1. Binnen de minor voert elke student een eigen onderzoek uit dat aansluit bij de interesse van de persoon. Daarnaast wordt in een multidisciplinair projectteam onderzoek gedaan naar een opdracht welke aansluit bij een vraagstuk van een opdrachtgever uit het werkveld. Het is belangrijk dat studenten door middel van deelname aan workshops en lezingen, hun kennis verbreden. Ook door modules bij andere minoren te volgen, kan kennis worden verzameld welke ondersteuning biedt aan het onderzoek. De studenten moeten initiatief nemen bij het zoeken naar een geschikte opdrachtgever voor hun onderzoek. De titel Rotterdam Green Capital is voortgekomen uit de deelname van de gemeente Rotterdam aan de Europese prijsvraag voor European Green Capital (European Commission). De gemeente Rotterdam heeft omstandigheden in de directe omgeving te verbeteren. De Rijnhaven is één van de stadshavens van Rotterdam en wordt als eerst ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de Rijnhaven is de manier van samenwerken tussen overheden, marktpartijen, burgers en kenniscentra uniek. De Rijnhaven moet een showcase worden voor overige stadshavens en Rotterdam internationaal op de kaart zetten. Er moet een transitie plaats vinden van een haven gebied zonder havenactiviteiten naar een bruisend en kloppend hart van Rotterdam Zuid. Pagina 8

9 1.1 Kennismaking met de studenten In deze paragraaf worden de studenten die hebben deelgenomen aan de minor Rotterdam Green Capital kort aan u voorgesteld. Hierbij wordt vertelt van welke opleiding zij zijn, welke extra module zij volgen en wat de verwachting was van de minor voor aanvang. Doesjka Boer (1993) Ruimtelijke Ordening en Planologie Persoonlijk Ondernemerschap The Battle of Excellence Tijdens deze minor verwacht ik een hoop nieuwe kennis op te doen. Niet alleen door het bijwonen van lezingen en workshops, maar ook door het samenwerken met zowel mijn medestudenten als externe partijen. Daarnaast denk ik dat deze minor vele uitdagingen biedt om mijzelf zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Maaike Bon (1992) Watermanagement Strategisch management Financieel management Hopelijk hebben we met z n alle een hele leuke, gezellige en natuurlijk leerzame tijd waarin we onszelf als groep kunnen presenteren aan het bedrijfsleven en hen ook daadwerkelijk kunnen helpen met de vraagstukken waar zij mee zitten. Rosemarie van Ham (1992) Watermanagement Strategisch management Financieel management Mijn verwachting voor de Minor+ is om mijzelf te ontwikkelen op verschillende competenties, waarbij ik nieuwe kennis kan ontwikkelen. Daarnaast verwacht ik dat ik mijn medestudenten kan inspireren op het gebied van watermanagement. Tot slot verwacht ik dat ik leer om innovatieve ontwikkelingen in praktijk te brengen met de desbetreffende partijen. Matthijs van Jaarsveld (1991) Werktuigbouwkunde Duurzame Installaties Projectmanagement methodieken Naast mijn kennis te verbreden, door het werken met verschillende disciplines, verwacht ik ook veel te leren op het gebied van duurzaamheid, met name op het gebied van energieopwekking. Steven el Kajjal (1987) Watermanagement Intoduction aid and development Binnen deze minor hoop ik samen te werken met een groep gemotiveerde studenten die werken naar een gezamenlijk duurzaam doel. De belangrijkste uitdaging voor mij is het opdoen van nieuwe kennis en dat weten toe te passen voor complexe vraagstukken. Patricia Overeem (1990) Vastgoed en Makelaardij Gebiedsmarketing Mijn verwachtingen zijn het creëren van een goed netwerk, het onderzoeken van duurzame innovaties en vastgoedontwikkelingen en het vinden van een afstudeeropdracht met betrekking tot duurzame vastgoedontwikkeling. Ook verwacht ik veel te leren van de andere studenten door de verschillende achtergronden en kijk op duurzame ontwikkelingen. Vincent Peters (1991) Bouwkunde International coöporation International relations De multidisciplinaire samenwerking in deze minor is erg interessant. Ik verwacht dat de verschillende disciplines elkaar aanvullen in het beantwoorden van complexe vraagstukken. De communicatie in deze samenwerking is erg belangrijk. Ik wil meer leren over duurzaamheid en de goede communicatie tussen verschillende disciplines. Merel Schuller (1990) Watermanagement Onderzoek en innovatie Onderzoekstechnieken Bij de minor verwacht ik uitdagingen aan te gaan, mijn netwerk te vergroten en mijn competenties te ontwikkelen. Ik hoop ervaringen en kennis op te doen door lezingen en workshops te volgen, maar ook door te leren van het proces en van mijn medestudenten van verschillende disciplines. Pagina 9

10 Tim van de Staaij (1988) Watermanagement Strategy and consultancy + strategy and management De reden dat ik voor de minor Rotterdam Green Capital gekozen heb, komt vanuit mijn interesse voor duurzaamheid en holisme. Ook de stad Rotterdam, met haar charmes en gebreken, wekt mijn persoonlijke interesse. Het bezig zijn met complexe sociaal stedelijke en economische vraagstukken in een multidisciplinair team, geeft mij voldoening en het avontuur dat ik zoek. Lukas Taks (1988) Bouwkunde Transformation Strategies for Deprived Districs International relations Door samen te werken met mensen uit verschillende vakgebieden verwacht ik mijn blik op duurzaamheid te verbreden. Ook verwacht ik te leren om beter binnen een groep te functioneren en met de groep innovatieve concepten en oplossingen aan te kunnen dragen, die een wezenlijk bijdrage vormen voor het project Rijnhaven. Esmee Wichard (1992) Bouwkunde Onderzoek en innovatie & Onderzoekstechnieken In deze minor hoop ik nieuwe ervaringen op te doen door de disciplinaire samenwerking. Daarnaast hoop ik de ruimte te krijgen om buiten kaders te denken en op een andere manier les te krijgen dan ik tot nu toe gewend ben. Tot slot hoop ik een goed netwerk op te bouwen. 1.2 Kennismaking met de begeleiders Hannah Frederiks (1983) Hoofddocent Bouwkunde Onderzoeker gebiedstransities kenniscentrum Sustainable Solutions en architect Buro Hannah Als docent, onderzoeker en architect ben ik bijzonder geïnteresseerd in de complexiteit van gebiedstransities. Het boeiende aan gebiedstransities is dat een stad als Rotterdam altijd in verandering is en dat verschillende disciplines een bijdrage leveren aan dat proces. Het interessante aan de Minor+ Rotterdam Green Capital is dat er een open samenwerking is tussen verschillende disciplines en dat het niet alleen gaat om de verandering van opgaves voor de gebouwde omgeving, maar ook om de veranderende rol van een ingenieurs, managers en ontwerpers, en de processen die daarbinnen veranderen. Michaël Meijer (1980) Hoofddocent Ruimtelijke Ordening & Planologie Onderzoeksmedewerker lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement De minor+ zal een verbinding leggen tussen onderzoek, onderwijs, vakwereld en samenleving door de samen-werking met de minoren en IAD. Deze samen-werking borgt ook het interdisciplinaire en vernieuwende samenwerken van de studenten samen met hun begeleiders en betrokken lectoren. De studenten zullen hierin het voortouw nemen door het uitvoeren van persoonlijk en gezamenlijk onderzoek. Met als exponent een prachtige website en spetterend symposium waarop de buitenwacht de vorderingen kan volgen. Mijn persoonlijke wens is dat de minor+ onder andere door haar producten en publicaties de vakwereld inspireert en zal bijdragen aan het realiseren van duurzame innovaties. Leander Ernst (1969) Hoofddocent Watermanagement Onderzoeker Kenniscentrum Sustainable Solutions & Mainport Innovation Coördinator Minor+ Rotterdam Green Capital Ik verwacht dat onderzoekers, studenten en werkveld samen concrete stappen zullen zetten richting een duurzame gebiedsontwikkeling drijvend bouwen in de Rijnhaven. Daarbij hoop ik dat we samen met de minoren International Aid and Development en een verbindend en inspirerend eindsymposium zullen neerzetten waarin we de koppeling met internationale ontwikkelingen kunnen leggen. Pagina 10

11 Lezingen binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Hoofdstuk 2

12 Lezingen 2binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Binnen de minor+ Rotterdam Green Capital zijn het eerste kwartaal diverse lezingen gegeven door lectoren van het kenniscentrum Sustainable Solutions. Over verschillende onderwerpen is informatie gegeven aan de studenten binnen de minor. Bij interesse in een onderwerp was de mogelijkheid om het persoonlijke onderzoek voor of met behulp van een lector uit te voeren. In de tabel van figuur 2 staat een overzicht weergegeven van de lezingen die gegeven zijn, welke verder in het hoofdstuk kort worden toegelicht. Tot slot zijn naast onderstaande lezingen ook lezingen gegeven door de docenten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital, welke niet in dit magazine zijn opgenomen. Naam lezing Gegeven door Kick off lezingen reeks Kees Joosten, Maarten Nypels, Jos Walenkamp Maatschappelijk vastgoed Cor Worms Gebiedsontwikkeling 3.0 Gert-Joost Peek Woningcorporaties; bewoners aan het stuur! (Woonbron) Victor Dreissen Future Mobility Frank Rieck Drijvend bouwen Rutger de Graaf Duurzame bereikbaarheid en mobiliteit Marcel Ludema / Marc Verheijen Sustainable Architecture & Urban (re)design Duzan Doepel Powering Freek den Dulk Innovatie in de bouw Christoph Maria Ravesloot Figuur 2 - Overzicht lezingen die gegeven zijn binnen de minor+ Rotterdam Green Capital 2.1 Kick off lezingen reeks Leander Ernst, hoofddocent Watermanagement en onderzoeker bij het Lectoraat Stad en Water aan de Hogeschool Rotterdam, opent de lezingenreeks voor de Minoren Rotterdam Green Capital, Rotterdam en International Aid & Development. Think global, act local, is de inzet voor het verdere verloop van de lezingen en de Minoren. Kees Joosten, directeur van de kenniscentra Mainport Innovation en Sustainable Solutions, is de eerste spreker van de lezingenreeks. De lezing van Kees Joosten staat in het thema van de positie van praktijkgericht onderzoek binnen de Hogeschool Rotterdam en het werkveld er omheen. Door een beknopte weergave van wereldwijde trends en ontwikkelingen wordt door Kees de grote verandering van onze aarde geschetst. In de terugkoppeling naar Rotterdam komen we tot de uitdaging, die voor beide lectoraten centraal staat: het integraal verduurzamen van stad en haven. Een uitdaging die voor ons, als studenten van de Minor, onvermijdbaar Pagina 12

13 is. Kees sluit af met de uitnodiging kennis en ideeën zoveel mogelijk, ook interdisciplinair, te delen en daarmee, mede door gezamenlijk onderzoek, te komen tot werkelijke innovatie. Maarten Nypels, projectmanager Stadshavens Rotterdam van de Gemeente Rotterdam gaat, bij gebrek aan een PowerPoint presentatie, in een open setting een gesprek aan met de aanwezige groep studenten en docenten. Na een korte introductie over zijn huidige project Rijnhaven creëert Maarten een interactief college over de aanpak van het onmogelijke: Hoe ontwikkel je in een dode bak met water (lees: Rijnhaven) een duurzaam stedelijk milieu met 0 euro? Hierbij doorlopen wij de verschillende crisissen en waardestromen die momenteel van invloed zijn op onze maatschappij, de bottom-up methodiek en diens successen. Daarbij praten we over de stedelijke en menselijke verandering die ons te wachten staan. Jos Walenkamp, lector Internationale Betrekkingen aan de Haagse Hogeschool, is de laatste spreker van deze kick-off. Jos spreekt over de grote mondiale uitdagingen omtrent de groei van de bevolking en de grote verdeeldheid in rijkdom. Daarnaast staat de trek van mensen naar de deltagebieden tegenover de toenemende klimaatproblemen. In de aansluitende discussie komen cultuur en duurzaamheid van de mens ter sprake. 2.2 Maatschappelijk vastgoed Cor Worms, lector op het gebied van vastgoed, heeft ons een lezing gegeven over de ontwikkelingen van het maatschappelijk vastgoed. Kantoren staan leeg, winkels zijn uit ontwikkeld en de woningmarkt zit sinds de economische crisis op zijn gat. Er vindt weinig ontwikkeling plaats in deze traditionele sector van het vastgoed. Door de maatregelingen van de gemeente in de gezondheidszorg en het onderwijs, als gevolg van de economische crisis, biedt dit een mooie toekomst voor het maatschappelijk vastgoed. Kosten voor het behoud van bijvoorbeeld schoolgebouwen en ziekenhuizen, die vroeger onder het beleid van de gemeente vielen, worden nu over genomen door vastgoedondernemers. 2.3 Gebiedsontwikkeling 3.0 Gert-Joost Peek is actief binnen het lectoraat Gebiedsontwikkeling & Transitiemanagement. In deze lezing is hij ingegaan op: Wat gebiedsontwikkeling is, het verleden, heden en toekomst van gebiedsontwikkeling en de gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Gebiedsontwikkeling is een breed begrip. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van een totaal gebied, in al haar facetten, over een lange periode en over alle fasen van initiatief tot en met beheer. Hierbij participeren marktpartijen en overheden risicodragend. Gebiedsontwikkeling is zowel inhoudelijk als procesmatig erg complex. Mede door de crisis hebben er verschuivingen plaatsgevonden op de manier van gebiedsontwikkeling. Voor de crisis was er meer geld beschikbaar en werkte partijen meer samen. Dit is nu minder het geval. Er zijn minder financiële middelen beschikbaar en partijen vallen uit elkaar. Voorheen lag de focus van gebiedsontwikkeling op ontwikkeling en huidig gebruik, bij gebiedsontwikkeling 3.0 ligt de focus op toekomstig gebruik en stromen. Combinaties van vastgoed en stromen zijn hierbij de meerwaarde. Binnen gebiedsontwikkeling 3.0 gaat het steeds meer over de bestaande omgeving waarbij het gebruik en de gebruiker een meer prominente plek krijgen in het gebiedsontwikkelingsproces. Ook wordt de duurzaamheidsprestatie van gebiedsontwikkeling steeds belangrijker. Foto 1: Lezing Gert Joost Peek 2.4 Woningcorporaties; bewoners aan het stuur! Victor Dreissen is actief binnen het lectoraat gebiedstransities als associate lector. De focus van deze lezing was het in beeld brengen van wat corporaties kunnen doen om bewoners meer zeggenschap te geven en verder te betrekken bij de strategische doelen van de organisatie. De lezing begon met het vergroten van onze kennis over woningcorporaties. Wat zijn corporaties? Hoe zijn deze ontstaan? Wat zijn hun rollen en doelen binnen de woningmarkt? Eind 19e eeuw was er in veel steden sprake van Pagina 13

14 verpaupering, armoede en geen beschikking tot sanitaire voorzieningen. Rond deze tijd ontstonden corporaties om de bevolking met minder kansen, een behoorlijke huisvesting te bieden. Als een beschaafd land vonden de corporaties dat er wat voor deze mensen gedaan moest worden. Corporaties hebben verschillende rollen die ze op zich nemen, waaronder de exploitatie van vastgoed en het verlenen van woondiensten, het maatschappelijk ondernemen en het ontwikkelen en beheren van vastgoed. Na de introductie over woningcorporaties vertelt Victor Dreissen over zijn onderzoek, bewoners aan het stuur. De aanleiding van dit onderzoek is het willen vermaatschappelijken van corporaties. Om dit te kunnen onderzoeken moet de relatie tussen bewoners en corporaties bekeken worden. Breder gezien; hoe kan de corporatie meer zeggenschap aan de bewoners geven? Foto 2: Lezing Victor Dreissen 2.5 Future mobility Frank Rieck, werkzaam bij de hogeschool als lector Future Mobility. De onderzoeks- en innovatieprojecten in regio Rotterdam gaan vooral over het personenen goederenvervoer in een stedelijk gebied. Binnen het onderzoek wordt veel gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van elektrisch rijden. Deze techniek is energiezuiniger en zorgt voor een schonere leefomgeving. Tijdens de lezing is een globale omschrijving gegeven van de innovatieve projecten waar de studenten op het RDM mee bezig zijn. Een voorbeeld hiervan is de Shell Eco Marathon. Tijdens deze lezing kwamen ook de verschillende elektrische, waterstof en hybride auto s aan bod. Ook het gedrag van de consument werd besproken. De consument is bang voor de geringe actieradius. Het geringe aantal oplaadpalen maakt het elektrisch rijden minder aantrekkelijk. Als we onze carbon footprint willen verkleinen moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen beperken. Als alternatief kan waterstof gebruikt worden in combinatie met een brandstofcel. Een brandstofcel zet waterstof en zuurstof om in water hierbij komt energie vrij, in de vorm van elektriciteit. Dit proces heeft een veel hoger rendement dan een verbrandingsmotor. Ook is bij dit proces geen sprake van vervuilende uitlaatgassen, er komt enkel water uit de uitlaat. Dit draagt bij aan een schonere omgeving. Concluderend kan gezegd worden dat het rijden met waterstof een aantrekkelijk alternatief is. 2.6 Drijvend bouwen, blue revolution Rutger de Graaf richt zich voor het Lectoraat Stad & Water van de Hogeschool Rotterdam op het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek op het gebied van adaptief bouwen en watermanagement. Daarnaast is hij medeoprichter en directeur van DeltaSync. De 21ste eeuw heeft te maken met verschillende problemen, namelijk het volgende: de wereldbevolking neemt toe, de biodiversiteit hotspots nemen af, de natuurrampen worden extremer en steeds meer mensen gaan in verschillende risicogebieden wonen. Deze problemen leveren een wereldwijd ruimtetekort. Ook voorspelt men dat in het jaar 2050 een tekort aan grondstoffen en voedsel zal ontstaan. DeltaSync heeft een oplossing voor deze problemen Creating new space on the water. De wereld bestaat voor 70% uit zeewater, waardoor kansen ontstaan voor drijvende stadsuitbreidingen in combinatie met drijvende landbouw en productie van biobrandstoffen. Op die manier kan ingespeeld worden op de in de toekomst verwachte problemen. De bouwstenen voor de realisatie van drijvende steden bestaan al. Voorbeelden hiervan zijn drijvende platforms, drijvende gebouwen, drijvende productie biobrandstoffen, drijvende voedselproductie, golfbescherming, kunstmatige riffen en drijvende nutseenheden. Drijvende steden hebben aan aantal voordelen, waaronder het voordeel dat steden gebruik kunnen maken van de nutriënten die worden geloosd vanaf het land om vissen mee te voeden. Een tweede voordeel is dat drijvende steden geen last hebben van overstromingen en de schade die daardoor optreedt. Een derde voordeel is dat duurzame energievoorzieningen en watervoorzieningen worden gestimuleerd. Rotterdam krijgt te maken met klimaatveranderingen, hierdoor zal de zeespiegel stijgen, zullen de rivier afvoeren toenemen en zal het harder en heviger gaan regenen. Voor de ontwikkelingen in de stadshavens Pagina 14

15 (buitendijkse gebieden) zijn er opties voor drijvend bouwen. DeltaSync is een voorloper op het gebied van drijvend bouwen in de stadshavens met als voorbeeld het drijvend paviljoen in de Rijnhaven. 2.7 Sustainable Architecture & Urban (re)design Duzan Doepel, lector duurzame architectuur en stedenbouw en architect bij Doepel Strijkers Architects, combineert onderzoek en ontwerp op de architectonische en stedelijke schaal. In zijn lezing Towards resilient waterfront communities laat Duzan zien hoe er ingespeeld kan worden op de veranderende vraag van (steden-)bouwkundige opgaven en de groeiende waterbergingsproblematiek in de verharde stedelijk omgeving. Zijn ideeën voor een meer duurzame en klimaatbestendige havenstad, worden geprojecteerd op de Merwe-Vierhavens. Hierbij speelt vooral de multifunctionaliteit van het gebied een grote rol. Tijdens zijn lezing draagt Duzan een methode aan voor een gestandaardiseerde meting voor duurzame transitie van een gebied. Aan de hand van het voorbeeld, Haka Recycle Office, wordt tevens in beeld gebracht hoe er beter omgegaan kan worden met reststromen en het lokaal opwekken van energie. Foto 3: Lezing Duzan Doepel 2.8 Duurzame bereikbaarheid en mobiliteit Zowel Marcel Ludema als Marc Verheijen, zijn als lector en onderzoeker werkzaam binnen het kenniscentrum Sustainable Solutions RDM. Hun overkoepelende thema is Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid. Marcel Ludema is werkzaam als lector logistiek. Dit was ook het onderwerp van de lezing. Als eerst werd de dagelijkse logistiek benadrukt. Iedereen heeft dagelijks te maken met logistiek. Zowel met het doen van boodschappen, als het gaan naar school, werk of vrienden. Dit laat zien dat logistiek overal is. Hierna werd de last-mile problematiek besproken. In binnenstedelijke gebieden heerst gedurende bepaalde bloktijden enorme drukte. Vaak is dit ook het tijdstip waar de meeste aan en afvoer van goederen plaatsvindt. Vervolgens werd er ingegaan op de risico s van een eenzijdige benadering. Er worden te veel (onnodige) buffers opgebouwd. Dit veroorzaakt binnen de logistiek veel waste. Oplossingen zijn het structureren van duurzame logistieke ketens in vraag en aanbod. Er moet dan onderscheid gemaakt worden in verschillende soorten producten zoals: noodzakelijke logistiek en prettige logistiek. Marc Verheijen is werkzaam als architect voor de gemeente Rotterdam en gaf een lezing over infrastructuur. De lezing begon met een korte introductie over de samenleving, mobiliteit en infrastructuur. Hierna werd de geschiedenis van de infrastructuur besproken. Vroeger leefde men op straat, daar gebeurde alles. Dat is in ontwikkelingssteden tegenwoordig nog duidelijk zichtbaar. Binnen de geschiedenis van de infrastructuur is een verschuiving te zien van transportmiddelen. Daar waar men vroeger een paard gebruikte ziet men tegenwoordig een auto. Het paard is verdwenen als dominant vervoersmiddel. Elk vervoersmiddel heeft een bepaalde dominantiecurve. In de toekomst zal ook de auto waarschijnlijk niet meer het dominante vervoersmiddel zijn. Ten derde werd in gegaan op het publiek domein. Het niet privé/private gebied waar mensen samenkomen. 2.9 Powering Freek den Dulk is lector binnen het lectoraat Duurzame energie. Dit lectoraat richt zich op de verduurzaming van wijken. Veel wijken zouden wel een duurzame renovatie kunnen gebruiken. Wijken kunnen autovrij gemaakt worden en op de daken van woningen kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst worden. Naast energie neutrale renovatie doen zij ook onderzoek naar energie neutrale nieuwbouw. Een voorbeeld hiervan is de Maskerade bouwmethode, waarbij er gebouwd kan worden zonder vele steunbalken en energie neutrale materialen toegepast worden. Er zal een proef worden gedaan met verschillende installaties die het huis energieneutraal kunnen maken. Het interessante is dat de burger dit niet hoeft te faciliteren en hier dus geen omkijken naar heeft. Deze energievoorzieningen zijn eigendom van de energiemaatschappij en de bewoner koopt de energie net als in de huidige structuur. Op Heijplaat komt het prototype te staan, welke maximaal 5 jaar zal blijven staan. Omdat het huis redelijk prefab is, zal het daarna hoogstwaarschijnlijk op een ponton gezet worden. Daarna zal de woning in een van de havens van Pagina 15

16 Rotterdam geplaatst worden. Naast deze twee vormen van duurzame bouw richt het lectoraat zich ook nog op bewonersgedrag en acceptatie. Daarnaast zijn de financiering en exploitatie belangrijke aandachtspunten van het lectoraat. Als laatste wordt er door het lectoraat gekeken naar de institutionele belemmeringen, en de stimulering van duurzaam bouwen Innovatie in de bouw Christoph Maria Ravesloot is lector innovatie bouwproces en duurzaamheid. Tijdens zijn lezing lag de focus op het procesmatig versnellen van innovaties. Hij vertelt dat je een project alleen in goede banen kunt leiden als er goede maatregelen worden getroffen. Deze maatregelingen kun je opsplitsen in drie categorieën: techniek, organisatie en samenwerking. Christoph Maria Ravesloot heeft hier een zo genoemd PSU (project sence of urgency) product voor ontwikkeld. Een product dat aan de hand van de complexiteit van het project en mogelijke verstoor factoren een weergave geeft van het mogelijk succesvol slagen van een project. Een handige tool om te gebruiken alvorens er begonnen wordt aan een project. Foto 4: Christoph Maria Ravesloot Pagina 16

17 Workshops binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Hoofdstuk 3

18 3 Workshops binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Gedurende de minor zijn er diverse workshops bijgewoond. In deze workshops stonden de competenties van innoverend handelen centraal; kenniscreatie, vernieuwingsgericht, vraaggericht, samenwerken en interactief leervermogen. Naast deze workshops is ook een aantal keer een JTI training bijgewoond. De workshops en JTI training worden verder in dit hoofdstuk kort toegelicht. Naam workshop JTI- training Kenniscreatie Vernieuwingsgericht Vraaggericht Samenwerken Interactief leervermogen Figuur 3 - Overzicht workshops Gegeven door Charlotte Schmidt Liek Voorbij Wouter Kersten Wilco Braam Gerard van der Star Marlies Bedeker 3.1 JTI training Charlotte Schmidt heeft ons een aantal workshops gegeven op het gebied van JTI. JTI is een methode om een goed inzicht te krijgen in eigen persoonlijke stijlen. Dit geeft inzicht in eigen groei mogelijkheden op persoonlijk vlak. Naast dat het inzicht geeft in mogelijkheden voor persoonlijke groei biedt het ook mogelijkheden om elkaar in de groep beter te leren kennen en begrijpen. In de eerste workshop hebben wij onze eigen persoonlijke stijl ontdekt aan de hand van een test, eigen inzicht en lichamelijke oefeningen. In de test moesten meerdere vragen beantwoord worden en ieder van Foto 5: JTI training deze vragen leiden tot een combinatie van letters die aangaven wat voor persoonlijke stijl je hebt. Vervolgens werden de betekenissen uitgelicht en aan de hand van ons eigen inzicht een combinatie van de letters gemaakt. Hierna hebben we met verschillende lichamelijke testen gekeken welke letters aansluiten bij bijvoorbeeld de manier van springen. In de tweede workshop hebben we de persoonlijkheden verder uitgelicht en verschillende punten in de klas besproken. Tijdens de derde workshop hebben we met behulp van een acteur verschillende situaties geobserveerd in een groepje met verschillende persoonlijkheden. Op deze manier konden wij een beter inzicht krijgen in hoe een bepaalde persoonlijkheid zich binnen een groep gedraagt. Een van de groepjes bestond bijvoorbeeld uit meer mensen met een introverte voorkeur dan met een extraverte voorkeur. Dit leidde tot verrassende resultaten. De laatste twee workshops zijn gericht op samenwerking in teamverband. De insteek van deze workshops zijn het inzichtelijk maken van het type werkzaamheden die elke persoon onderneemt. Gekeken wordt of iemand ook werkzaamheden uitvoert waar die persoon energie mee krijgt en hoe dit mogelijk veranderd kan worden. 3.2 Kenniscreatie De workshop kenniscreatie werd gegeven door Liek Voorbij. Bij de minor moet er onderzoek gedaan worden. Het is daarbij nuttig eerst de theorie te kennen. Tijdens de workshop zijn een aantal onderzoekstermen besproken. Daarna is er Pagina 18

19 ingegaan op wetenschappelijk onderzoek. Dit is een gestructureerde onderzoeksmethode, waarbij van tevoren een onderzoeksvraag opgesteld wordt. Het is belangrijk om bij een onderzoek een juiste vraag te formuleren, omdat de vraag richting moet geven aan de onderzoeksmethode en het soort nieuwe kennis. Vervolgens wordt er gestart met een inventarisatie van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Op deze manier weet je of er sprake is van nieuwe kennis. De nieuwe kennis die gecreëerd wordt, moet vervolgens aansluiten op de bestaande kennis. Tot slot is het belangrijk dat je commentaar vraagt aan anderen om je werk te verbeteren. Samen met de minor Rotterdam wordt de opdracht City As Text besproken in groepjes. Daarbij worden de opdracht, de vraag, de aanpak en de uitkomst besproken. Leerzaam hierbij is dat anderen commentaar kunnen geven op de dingen die je vertelt. Door elkaar vragen te stellen en commentaar te geven, kunnen de onderzoeksvaardigheden van een persoon verbeterd worden. Het open staan voor commentaar is een belangrijke eigenschap van een onderzoeker. 3.3 Vernieuwingsgericht Wat inspireert je? Dit was een van de vragen die ons werd gesteld tijdens de workshop vernieuwingsgericht van Wouter Kersten, werkzaam bij de Veldacademie voor water, natuur en landschap. Belangrijk voor het vernieuwend denken is om zelf geïnspireerd te worden, deze inspiratie kan overal vandaan komen. Doel van deze vraag is dat je er achter weet te komen wat je kan inspireren en hoe je de energie die hieruit voortkomt weet te gebruiken voor innovatie. Een andere vraag die ons werd gesteld is wat de link is tussen natuur en ons persoonlijke vakgebied. Deze link was bij elk vakgebied aanwezig, een bijzonder voorbeeld is dat van bio mimicry. Hierbij wordt gedrag vanuit de natuur toegepast in verschillende werkvelden. Soms moet je het beantwoorden van de vraag even opzij zetten als je echt tot goede oplossingen wilt komen. Belangrijke tips zijn het stellen van nog meer vragen, het stellen van zogenaamde powerful questions en het herformuleren van de vraag. Door de juiste en scherpe vragen te stellen zal je uiteindelijk tot een beter antwoord komen. Met deze nieuwe informatie in gedachte zijn wij in groepjes uiteen gegaan en met actuele problemen uit onze vakgebieden aan de slag gegaan. Daarbij zijn we begonnen met het stellen van zoveel mogelijk vragen om het probleem zo helder mogelijk in beeld te krijgen. In het tweede deel van de opdracht hebben we ook de vraag die ons bezig houd in ons vraagstuk geherformuleerd en specifieker gemaakt. Conclusie uit deze opdracht is dat wanneer je kritisch naar een probleem kijkt en de juiste vragen stelt, dit bijzondere oplossingen naar boven brengt. Foto 6: Workshop vernieuwingsgericht 3.4 Vraaggericht Zijn er nog vragen? Een betere manier om de workshop vraaggericht te starten is er waarschijnlijk niet, omdat het gelijk de kern van de materie aan stipt. Om te komen tot goede en bruikbare antwoorden, dient men de juiste vragen te stellen. Het lijkt heel simpel, maar er komt veel meer bij kijken, vooral als het gaat om innovatie. Innovatie van een product of dienst beweegt zich in het speelveld van techniek, applicatie, markt en organisatie. Essentieel is het bewustzijn van de omgeving en de daarbij behorende actoren. Een methode om dit bewustzijn te creëren is de DESTEP methode. Chronologisch kijkt men naar; demografie, economie, sociaal, technologie, ecologie en politiek. Met behulp van dit inzicht kan men dieper ingaan op de materie en daardoor ook betere vragen stellen. Om vraaggericht te zijn, dient men in ieder geval op de volgende aspecten te letten: bewustwording omgeving en actoren, kansen en risico s (kunst om risico s om te buigen in kansen), ontwikkelingen van verandering, vraag achter de vraag (kritisch en leergierig zijn), maatschappelijke meerwaarde creatie, heldere probleemdefinitie en tot slot draagvlak. Pagina 19

20 binnen de groep te leren kennen, moest je aan de hand van een voorwerp uit je tas vertellen wat je drijfveer en passie was. Met behulp van een filmpje kwam je erachter dat een aantal dingen belangrijk waren om tot goede oplossingen te komen. Door met anderen te praten kom je vaak tot grotere en betere ideeën. Daarbij werd ook een prettige werkomgeving omgeving benoemd, waar je je thuis voelt en waar je vertrouwen hebt in anderen. Foto 7: Workshop Wilco Braam 3.5 Samenwerken Samenwerken is volgens Gerard Star, het met elkaar streven naar een doel. Daarbij weet je van je teamleden wat hun kwaliteiten zijn, zodat iedereen in een team goed op elkaar in kan inspelen. Maar wat als je kwaliteiten mist? Ga je dan netwerken? Ga je dan competenties uitwisselen? Kom uit je comfortzone is de boodschap van Gerard Star. Ga uit de box waar je alles weet naar een box waar je niets weet. Een heel belangrijk punt is dat je ook moet begrijpen wat de rol van elk teamlid is. Tevens is het ook van belang met elkaar te bespreken wat je van elkaar verwacht. Wanneer dit niet gedaan wordt, bestaat de kans dat elkaars vertrouwen geschaad wordt. Dit is vervolgens weer slecht voor de samenwerking. Een leer- werkgemeenschap (community of practice) is een groep mensen die een bepaalde uitdaging delen. Dit geldt ook voor de minor zelf. Door regelmatig met elkaar te praten en te leren, van en met elkaar, ook wel co-creatie genoemd, kan er bijgedragen worden aan de oplossing van een probleem. De aspecten van de community of practice zijn community (leren als behoren tot), practice (leren als doen), identity (leren als worden) en meaning (leren als ervaring). De aspecten komen voort uit de theorie van Etienne Wenger, die behandeld is tijdens de workshop. Volgens Gerard moeten je binnen de minor aan action learning doen. Action learning is jezelf naar huis blijven sturen met vragen. Is het wel roeien wat wij aan het doen zijn? Zijn wij wel aan leren en willen we dat wel? Welke wedstrijden spelen we? Hoe controleren we of we verbeteren? Hoe controleren we dat en willen we dat wel controleren? Willen we wel winnen? Willen we als groep winnen of als individu? Wie is onze coach? Roeit hij mee of fietst hij mee? Met deze vragen laat Gerard ons met een hoop vragen achter. 3.6 Interactief leervermogen De workshop Interactief leervermogen werd gegeven door Marlies Bedeker. De competentie interactief leervermogen binnen de minor, kwam aan bod tijdens deze workshop. De groep werd in kleinere groepen verdeeld. In de groep moest je samen leren en werken aan een gedeelde vraag. Om binnen de groep de kennis te delen werden nieuwe ideeën ontwikkeld. Om elkaar Pagina 20

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal DE FUSIE VAN BELANGEN Over duurzaamheid en rendement in de bouwsector REDE In verkorte vorm uitgesproken bij

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks. Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi. praktijk. Marieke Jonker-Verkaart (Platform31)

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks. Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi. praktijk. Marieke Jonker-Verkaart (Platform31) Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi praktijk Marieke Jonker-Verkaart (Platform31) Henk Jan Bierling (Platform31) Bloemkoolwijken weerbaar maken

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Burgers aan zet. Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele actoren omtrent actief burgerschap in Het Groene Woud

Burgers aan zet. Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele actoren omtrent actief burgerschap in Het Groene Woud Burgers aan zet Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele actoren omtrent actief burgerschap in Het Groene Woud Burgers aan zet Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie