Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas NL 03/2013 Gelieve te bewaren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren!"

Transcriptie

1 Montagehandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren!

2 Impressum Het toestel voldoet aan de fundamentele vereisten van de van toepassing zijnde normen en richtlijnen. De conformiteit met de normen en de richtlijnen werd aangetoond. De bijbehorende documentatie en de originele conformiteitsverklaring zijn bij de fabrikant gedeponeerd. AANWIJZING! De warmtekrachtmodule Vitobloc 200 is niet geschikt voor bedrijf met 60 Hz. Hierdoor is deze module niet beschikbaar voor de Amerikaanse en de Canadese markt. Belangrijke algemene aanwijzingen bij het gebruik Het technische toestel reglementair en met inachtneming van de montagehandleiding, de bedieningshandleiding en de servicehandleiding gebruiken. Onderhoud en reparatie mogen alleen door geautoriseerde vakmannen worden uitgevoerd. Het technische toestel alleen in de toegestane combinaties en met de accessoires en de reserveonderdelen gebruiken die in de montagehandleiding, de bedieningshandleiding en de servicehandleiding genoemd worden. Andere combinaties, accessoires en slijtende onderdelen alleen gebruiken als deze uitdrukkelijk bestemd zijn voor de toepassing en deze de prestatiekenmerken en de veiligheidsvereisten niet beperken. Technische wijzigingen voorbehouden! Deze beschrijving is een onderdeel van de originele bedieningshandleiding. Door continue technische ontwikkelingen en wijzigingen kunnen de afbeeldingen, de stappen en de technische gegevens minimaal afwijken. Actualisering van de documentatie Heeft u voorstellen ter verbetering, of heeft u onregelmatigheden vastgesteld, neem dan contact met ons op. Tel.: +49 (0) 8191 / ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

3 Inhoudsopgave 1 Voorschriften, richtlijnen Werkzaamheden aan de warmtekrachtmodule Algemene veiligheids- en inbouwvoorschriften Waarschuwingen volgens MRL Restgevaren door het gebruik van een warmtekrachtmodule Belangrijke voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Bedrijfsparameters van een complete warmtekrachtmodule Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Afmetingen, gewichten, kleuren en aansluitingen Transport Afladen met vorkheftruck Opslagvoorwaarden voor de warmtekrachtmodule Inbrengen Plaatsen Transportbeveiligingen verwijderen Installeren Kwalificatie van het personeel levering Eisen aan de bedrijfsruimte Perifere aansluitingen van de warmtekrachtmodule (stroomschema) Perifere be- en ontluchting Verwarmingsaansluiting Gasaansluiting Rookgasaansluiting Condenswaterafvoer Elektrische aansluiting Geluiddempingskap monteren Kennisgeving van gereedheid Typecontrole conform richtlijn inzake gastoestellen Conformiteitsverklaring volgens machinerichtlijn...35 VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 3

4 Voorschriften, richtlijnen 1 Voorschriften, richtlijnen 1.1 Werkzaamheden aan de warmtekrachtmodule GEVAAR De montage, de brandstof- en rookgasaansluiting, de elektrische aansluiting, de eerste ingebruikneming alsook het onderhoud en de reparatie mogen alleen door een gespecialiseerde firma met speciaal door de fabrikant van de warmtekrachtmodule voor deze taken geïnstrueerd en geautoriseerd personeel uitgevoerd worden. De werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen dienen door een erkend vakbedrijf uitgevoerd te worden. Voor de praktische uitvoering gelden de van toepassing zijnde regels der techniek en de bouwkundige en wettelijke bepalingen. De veiligheidsinrichtingen dienen overeenkomstig de lokale voorschriften uitgevoerd te worden. De voorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten gerespecteerd worden! Het buiten bedrijf stellen, overbruggen of verwijderen van veiligheidsinrichtingen is verboden! AANSPRAKELIJKHEID Worden de veiligheidsvoorschriften niet in acht genomen en de aanwijzingen niet nageleefd, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden. Het gebruik van voorgeschreven of toegestane bedrijfsstoffen moet voor de ingebruikneming schriftelijk aan de garantie-instantie bevestigd worden en is een voorwaarde voor de erkenning van schadeclaims. HANDLEIDING! Voor de opstelling en het gebruik van de warmtekrachtmodule en alle prestaties in verband daarmee gelden: Wettelijke voorschriften Technische voorschriften die de actuele stand van de techniek documenteren: EN, DIN, NEN, VDI, DVGW-richtlijnen, TA-Luft Ongevalspreventievoorschriften van de ongevallenverzekering en verordening inzake werkplaatsen Voorschriften van de plaatselijke energiemaatschappijen en gemeentelijke administraties 1.2 Algemene veiligheids- en inbouwvoorschriften Gebruik de warmtekrachtmodule alleen voor de door de fabrikant opgegeven toepassing! Gebruik de warmtekrachtmodule alleen als de behuizing en de leidingen onbeschadigd zijn! Beveilig de warmtekrachtmodule zodanig dat onbevoegden er geen toegang toe hebben! Er kunnen gevaren ontstaan die door onbevoegden niet herkend kunnen worden! Gebruik de warmtekrachtmodule niet in vochtige of natte omgeving! Het onderhoud en de reparatie mogen alleen door een vakman gebeuren die met de ermee gepaard gaande gevaren en de betreffende voorschriften vertrouwd is! 1.3 Waarschuwingen volgens MRL AANWIJZING! Door de technische ontwikkeling kunnen afbeeldingen en beschrijvingen in deze bedieningshandleiding in details van de werkelijk geleverde warmtekrachtmodule afwijken. De warmtekrachtmodule dient voor de gelijktijdige stroom- en warmteopwekking. Hiervoor drijft een gasottoverbrandingsmotor een synchrone draaistroomgenerator aan. De volgende tabel informeert volgens de betreffende veiligheidsbepalingen over de mogelijke gevaren die bij gebruikelijkerwijs of redelijkerwijs te voorzien gebruik bij montage en onderhoud kunnen optreden. Daarom zijn de bediening en alle onderhoudswerkzaamheden alleen door geïnstrueerd vakpersoneel toegestaan! 4 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

5 Voorschriften, richtlijnen GPSG 5(1)1a: Welke gevaren moeten bij gebruikelijkerwijs of redelijkerwijs te voorzien gebruik in acht genomen worden? Gevarenbron: Gevaarlijke handeling: Reactie: Schakelinstallatie: Voedingsschakelaar Generatorrelais Vermogenskabel Klem X1 / 7,8,9 Relais Generator: Vermogens- en besturingsaansluitingen Afdekkingen en ventilatieplaten Motor: Motorblok Oliecarter Koelwaterleidingen Oliecontrolenippel (snelsluiting) Verwijderen van de afdekkingen Onder de afdekkingen grijpen Klemwerkzaamheden Attentie spanning! Bij klemwerkzaamheden kan ondanks uitgeschakelde voedingsschakelaar aan deze klemming spanning voorhanden zijn. Handbediening van de relais Verwijderen van de afdekplaten van de klemmenkasten Aanraken van de klempunten en besturingsprintplaten Verwijderen van de afdekkingen of onder de afdekkingen grijpen Voorwerpen in de ventilatieopeningen inbrengen Aanraken bij hete machine Openen van div. afsluit- en aftapkranen Bediening van de sluitkogel Levensgevaarlijke elektrische schok Levensgevaarlijke elektrische schok Ongedefinieerde schakelingen met aanzienlijke schade (motor/generator) Kortsluitgevaar met evt. elektrische schok Levensgevaarlijke elektrische schok Levensgevaarlijke elektrische schok Verwondingsgevaar Mechanische schade aan de generator Verbrandingsgevaar Verbranding door lekkend koelwater Verbranding door lekkende motorolie Draaiende delen aan de motor Aanraking Verwondingsgevaar Ontsteking: Ontstekingsspoelen Ontstekingskabel Bougiestekker Accu: Accupolen Lossen van de ontstekingskabels Aftrekken van de bougiestekkers Poolafdekkingen verwijderen Metalen voorwerpen op de polen leggen Levensgevaarlijke elektrische schok (hoogspanning) Motorschade Kortsluiting met verbrandingsgevaar Explosiegevaar Accuzuur Openen van de accukamers Gevaar voor bijtende stoffen Accuveiligheidsvoorschriften in acht nemen! Ventilator: Draaiend ventilatorwiel Gasleidingen: Gasleidingschroefverbindinge n Controlenippel Rookgasleidingen: Rookgasleidingen Meetaansluiting Tafel 1 Waarschuwingen warmtekrachtmodule Openen van de afdekkingen Grijpen in het ventilatorwiel Openen van div. schroefverbindingen Openen van controlenippel Openen van div. rookgasflenzen Openen van meetaansluitingen Aanraken van blanke rookgasleidingen Aanraken van blanke meetaansluitingen Verwondingsgevaar Lekkend gas Explosiegevaar Rookgasuitlaat Gevaar voor vergiftiging Verbrandingsgevaar VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 5

6 Voorschriften, richtlijnen 1.4 Restgevaren door het gebruik van een warmtekrachtmodule Welke actieve gevaren gaan van de warmtekrachtmodule voor het bedieningspersoneel uit? Onafhankelijk van het gebruik van een warmtekrachtmodule moeten principieel de betreffende veiligheidsvoorschriften voor het transport en de betreffende voorschriften m.b.t. installatie van technische systemen (stroom, gas, verwarming, ventilatie) in acht genomen worden. Hierna wordt op de mogelijke restgevaren door het gebruik van een warmtekrachtmodule ingegaan, die ondanks getroffen veiligheidsmaatregelen onder bepaalde omstandigheden mogelijk kunnen zijn. Gefährdungsanalyse nach DIN EN 12100: Welche aktive Restgefahr geht vom BHKW für das Bedienungspersonal aus? Herstellen/Werkprobelauf Transportieren Lagern Zusammenbauen Installieren Inbetriebnehmen Programmieren am Bedienpane Verwenden/Betreiben Reinigen (BHKW kalt) Fehler suchen Instandhalten Außerbetriebnehmen Demontieren Entsorgen Mechanische Gefährdung Elektrische Gefährdung Thermische Gefährdung Gefährdung durch Lärm 2 2 Gefährdung durch Schwingungen Gefährdung durch Strahlung Gefährdung durch Materialien und Substanzen Gefährdung durch Vernachlässigung ergonomischer Grundsätze Gefährdung durch Ausrutschen, Stolpern, Stürzen Gefährdungskombinationen Gefährdungen in Zusammenhang mit der Einsatzumgebung Gefährdungen durch unerwarteten Anlauf, unerwartetes Durchdrehen Gefährdungen durch Stillsetzen / Not-Aus (Not-Halt) Gefährdungen durch Änderung der Umdrehungsgeschwindigkeit Gefährdungen durch Ausfall der Energieversorgung Gefährdungen durch Ausfall des Steuer- / Regelkreises Gefährdungen durch Bruch im Betrieb Gefährdungen durch Betrieb in explosionsgefährdeten Bereich 1 Hoog restrisico - niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan dodelijke gevolgen hebben! 2 Restrisico - niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan schade aan de gezondheid veroorzaken! Tafel 2 Gevarenanalyse volgens DIN EN Mechanische gevaren Mechanische gevaren treden op als bij de foutopsporing of onderhoudsmaatregelen veiligheidsafdekkingen afgenomen moeten worden. Dit betreft in hoofdzaak de afdekkingsroosters van de ventilatorbox en de afdekking van de koppeling alsook typeafhankelijk de tandriemafdekking. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door hiervoor opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden! Elektrische gevaren Elektrische gevaren treden op als bij de foutopsporing of onderhoudsmaatregelen veiligheidsafdekkingen afgenomen moeten worden. Dit betreft in hoofdzaak het deksel van de generatorklemmenkast of schakelaars en veiligheidsafdekkingen in de schakelinstallatie, bijv. voor het afstellen van de synchronisatie-inrichting resp. voor metingen van generatorspanning en netspanning. Bij werkzaamheden aan de ontstekingsinstallatie moet voor geschikte veiligheidskleding gezorgd worden omdat door defecte ontstekingskabels elektrische schokken overgedragen kunnen worden. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door hiervoor opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden! 6 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

7 Voorschriften, richtlijnen Thermische gevaren Door het gebruik worden de verbrandingsmotor in de warmtekrachtmodule en de aansluitende componenten van de warmte-ontkoppeling en de rookgasgeleiding heet met temperaturen van een paar honderd graden Celsius aan blootgestelde plaatsen. De buisleidingen en de componenten zijn zoveel mogelijk geïsoleerd. Toch zijn enkele plaatsen voor de installatie en de service vrij toegankelijk. Deze kunnen tijdens het gebruik heet worden en zijn tegen het per ongeluk aanraken niet vrij toegankelijk, bijv. meetnippel voor meting rookgastegendruk. Bij een storing kan de veiligheidsdrukbegrenzer uitvallen en heet koelwater aflaten. Hier dreigt evt. gevaar voor verbrandingen. Gevaar door lawaai Bij werkzaamheden aan de warmtekrachtmodule bij geopende geluiddempingskap tijdens het bedrijf, bijv. voor het opsporen van fouten en bij onderhoudswerkzaamheden, moet de nodige gehoorbescherming gedragen worden. Gevaren door straling Van generatoren in de warmtekrachtmodule uitgaande elektromagnetische velden kunnen tijdelijke storingen aan een in de directe omgeving aanwezige pacemaker veroorzaken. Indicaties voor een mogelijke storing kunnen duizeligheid, hartkloppingen of een onregelmatige hartslag zijn. Zodra de drager zich van de generator verwijderd heeft, werkt de pacemaker in de regel opnieuw normaal. Gevaar door materiaal en stoffen Net zoals bij een personenauto wordt de warmtekrachtmodule met accu's gestart. Ook deze accu's zijn met accuzuur gevuld. Accuzuur heeft een bijtende werking. Huidcontact moet daarom absoluut vermeden worden en de betreffende veiligheidsbepalingen moeten in acht genomen worden. Hetzelfde geldt voor het glycolhoudende koelwater en de motorsmeerolie. Hierbij moeten na contact de betreffende lichaamsdelen grondig gewassen en met lichaamsverzorgingsmiddelen behandeld worden. Bij ondichtheden in het rookgassysteem kan het tot ongecontroleerde rookgaslekkages komen (gevaar voor een koolmonoxidevergiftiging) die normaal gezien door de ventilator via een afvoerluchtkanaal in de open lucht geleid wordt. Daarom moet bij onderhoudswerkzaamheden aan de open machine op lekkage en tijdens het gebruik op een gesloten geluiddempingskap gelet worden. Gevaren door breuk tijdens het gebruik Er moet bijzonder voorzichtig te werk gegaan worden bij het optillen van de warmtekrachtmodules aan de kraanhaak of de transportogen. Bij breukschade kunnen niet geplande thermisch belaste componenten lekkages vertonen. Hierbij kan het tot lekkende stralen van hete motorolie, verwarmings- of koelwater komen. Bijv. springen van slangen of uitbreken van meetnippels. Men kan niet uitsluiten dat het in erg zeldzame gevallen, zoals ook bij elke personenauto, tot een motorbreuk komt en hierbij fragmenten weggeslingerd worden. Bij breukschade of door corrosie kunnen rookgasvoerende delen ondicht worden en er kan giftig kooldioxide lekken. Gelieve onmiddellijk de warmtekrachtmodule uit te schakelen (stil te leggen) en de ventilatie in te schakelen. Tot de persoonlijke veiligheidsuitrusting behoort: Gehoorbescherming (werken met geopende geluiddempingskap tijdens gebruik) Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuzuur, glycol en motorsmeerolie gebruiken 1.5 Belangrijke voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen Voorschrift 90/396/EWG (7e GPSGV) 97/23/EG (14e GPSGV) 2006/42/EG (9e GPSGV) 2006/95/EG (1e GPSGV) 2004/108/EG (EMVG) DIN EN (VDE ) DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN DIN 1340 DIN 1940 ISO Omschrijving EG-richtlijn gastoestellen EG-richtlijn drukapparatuur EG-richtlijn machines EG-richtlijn laagspanning EG-richtlijn elektromagnetische compatibiliteit Veiligheid van machines Elektrische uitrusting van machines Deel 1: Algemene vereisten Veiligheid van machines Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen Veiligheid van machines Risicobeoordeling deel 1: ontwerpbeginselen Veiligheid van machines Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones Gasvormige brandstoffen en andere gassen soorten, bestanddelen, gebruik Verbrandingsmotoren zuigermotoren: begrippen, symbolen, eenheden Zuigermotoren met inwendige verbranding vereisten deel 1: Gegevens over vermogen, branstof- en smeerolieverbruik en testprocedures VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 7

8 Voorschriften, richtlijnen Voorschrift Omschrijving DIN 4109 Geluidsisolatie in hoogbouw vereisten en bewijzen DIN EN Rookgasinstallaties thermische en dynamische berekeningsmethoden. DIN EN Verwarmingssystemen in gebouwen ontwerp van warmwaterverwarmingsinstallaties. DIN 4753 Waterverwarmers en waterverwarmingsinstallaties voor tap- en industrieel water Stroomopwekkingsaggregaten met zuigermotoren met inwendige verbranding blokverwarmingscentrales met zuigermotoren met inwendige DIN 6280 verbranding Deel 14: Grondbeginselen, eisen, componenten, uitvoering en onderhoud Deel 15: Controles DIN ISO Generatoreenheden met zuigermotoren met inwendige verbranding Deel 1 Toepassing, capaciteit en prestatie VOB Toekennings- en contractverordening voor bouwprestaties deel C: DIN Algemene technische contractvoorwaarden voor bouwprestaties (ATV); verwarmingsinstalalties en centrale waterverwarmingsinstallaties Gasvormige brandstoffen en andere gassen berekening van DIN verbrandingswaarde, verwarmingswaarde, dichtheid, relatieve dichtheid en Wobbindex van gassen en gasmengsels DIN EN (VDE ) Bedrijfsvoering van elektrische installaties DIN EN (VDE ) Bedrijfsvoering van elektrische installaties (nationale bijlagen) VDE Gebruik van elektrische installaties deel 100: Algemene principes DIN EN (VDE 0160) Elektronische apparatuur voor gebruik in sterkstroominstallaties VDE 0100 Inrichten van krachtstroominstallaties met nom. spanningen tot 1000 V. DIN EN (VDE ) Elektrische uitrusting van stookinstallaties - Deel 1: Bepalingen voor de toepassingsplanning en opstelling DIN EN (VDE ) Draaiende elektrische machines - Deel 1: Dimensionering en bedrijfsgedrag ASUE Warmtekrachtmodule en metaangetal ASUE Vergunningsprocedure voor WKK-installaties UVV BGV A 3 (VBG4) Ongevalspreventievoorschrift voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen ATV-DVWK Werkblad ATV-DVWK-A 251 condens uit HR-ketels 4.BImSchVEerste verordening tot uitvoering van de wet op de bescherming BlmSchV tegen emissies (Duitsland) (verordening m.b.t. installaties die een vergunning vereisen, 4. BlmSchV) DVGW Werkblad G 260 gaskwaliteit DVGW Werkblad G 600 Technische regels voor gasinstallaties (TRGI 1986/1996) Brandpreventieverordening Verordening van de Duitse deelstaten inzake stookinstallaties. Vordening over energiebesparende warmte-isolatie en over EnEV energiebesparende installatietechniek bij gebouwen (energiebesparingsverordening - EnEV) TA Lärm Technische handleiding lawaai TA Luft Technische handleiding voor het zuiver houden van de lucht VDEW Richtlijnen voor het parallelle bedrijf van energieopwekkingsinstallaties met het laagspanningsnet van de elektriciteitsmaatschappij Blad 1 Vermijden van schade in warmwaterverwarmingsinstallaties - VDI 2035 Steenvorming in drinkwateropwarmings- en warmwaterverwarmingsinstallaties Rendement van gebouwtechnische installaties VDI 2067 blad 1: Grondbeginselen en kostenberekening blad 20: Aan te wenden energie bij de gebruiksoverdracht bij warmwaterverwarmingen VDI 3985 Grondbeginselen over ontwerp, uitvoering en keuring van warmtekrachtkoppeling met verbrandingskrachmachines VDI 6025 Bedrijfseconomische berekening voor investeringsgoederen en installaties Tafel 3 Belangrijke voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen voor de opstelling en het gebruik van een WKK-installatie 8 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

9 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2.1 Bedrijfsparameters van een complete warmtekrachtmodule Alle onderstaande ontwerp- en bedrijfsgegevens hebben betrekking op één warmtekrachtmodule. Gedetailleerde aanwijzingen bij het ontwerp en de uitvoering vindt u in "Vakserie aardgas warmtekrachtmodules projectmanagement". Bedrijfsparameters warmtekrachtmodule Continuvermogen 1) in het parallelle netbedrijf Vitobloc 200 EM-70/115 50% last 75% last 100% last Elektrisch vermogen 2) Mag niet worden overbelast kw Vermogen Tolerantie 7 % kw Brandstofgebruik Tolerantie 5 % kw Stroomfactor conform AGFW FW308 (elektrisch vermogen / thermisch vermogen) 0,61 Primaire energiefactor f PE volgens DIN V ,125 Bewijs van hoge efficiëntie volgens richtlijn 2004/8/EG bevordering van de warmtekrachtkoppeling bij kleine en mini-installaties (< 1 MW el ) met een primaire energiebesparing PEE % 27,2 Rendement volgens EnergieStV 3) % 92,3 Rendement in parallel netbedrijf Elektrisch rendement % 28,7 33,3 34,3 Warmterendement % 54,1 53,5 56,4 Totaal rendement % 82,8 86,8 90,7 Opwekken van energie Elektrische energie (draaistroom) Spanning V 400 Stroom A 101 Frequentie Hz 50 Elektrisch vermogen bij cos phi = 1 en U n kw 70 cos phi = 0,95 en U n kw 69 cos phi = 0,9 en U n kw 64 cos phi = 1 en U n - 10% kw 70 cos phi = 0,95 en U n - 10% kw 67 cos phi = 0,9 en U n - 10% kw 50 Elektrisch eigen verbruik 4) kw 1,9 Warmte-energie (verwarmingswarmte) zonder netvervangingsfunctie Warmte-energie (verwarmingswarmte) met netvervangingsfunctie Bedrijfsstoffen en vulhoeveelheden Aanvoer- /retourtemperatuur Aanvoer- /retourtemperatuur C 90/70 C 90/65 Kwaliteit van brandstof, smeerolie, koelwater, verwarmingswater Zie het actuele bedrijfsvoorschrift! Vulhoeveelheid Smeerolie liter Extra tank verse olie liter 70 Koelwater liter 60 Verwarmingswater liter 10 Gasaansluitdruk 5) mbar Opwekken van warmte (verwarming) Retourtemperatuur voor module Min./max. C 60/70 Standaard temperatuurverschil Retour/aanvoer K 20 Verwarmingswaterdebiet Standaard m³/h 4,9 Max. toegestane bedrijfsdruk bar 10 Drukverlies bij standaard doorstroming in de module Standaard bar 0,1 VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 9

10 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Emissies van schadelijke stoffen 6) volgens TA-Luft 2002 NOx-gehalte gemeten als NO 2 mg/nm³ < 125 CO-gehalte mg/nm³ mg/kwh < 150 < 128 Formaldehyde CH 2 O mg/nm³ < 60 Geluidsdrukniveau op 1m afstand vrij veld conform DIN (tolerantie op genoemde waarden 3 db(a)) Rookgas 7) Met 1 optionele db(a) 52 geluiddemper Verbrandingslucht en ventilatie Stralingswarmte van de module Zonder aansluitleiding kw 12 Ventilatie stookruimte Luchttoevoerdebiet m³/h > Luchtafvoerdebiet gewenst m³/h Luchtafvoerdebiet max m³/h Verbrandingsluchtdebiet bij 25 C en 1000 mbar m³/h 189 Toevoerluchttemperatuur Min./max. C 10/25 Temperatuurverschil Luchttoevoer/luchtafvoer K < 20 Druk van de geïntegreerde ventilator Bij min. debiet Bij gewenst debiet Rookgas Rookgasdebiet, vochtig bij 120 C m³/h 310 Rookgasmassadebiet, vochtig kg/h 264 Rookgasdebiet, droog 0 % O 2 (0 C; 1012 mbar) Nm³/h 174 Max. toegestane tegendruk Na module mbar 15 1) Vermogensgegevens conform DIN ISO 3046 deel 1 (bij een luchtdruk van 1000 mbar, een luchttemperatuur van 25 C, een relatieve luchtvochtigheid van 30 % en cos φ =1) Alle overige gegevens van de module gelden voor parallel netbedrijf; gegevens voor andere opstellingsvoorwaarden op aanvraag 2) De vermogensindicatie op het display richt zich naar het opwekkertelpijlsysteem, niet naar het verbruikertelpijlsysteem, d.w.z. dat bij vermogensafgifte (voeding) het vermogen op het display met positief voorteken weergegeven wordt! 3) De gebruiksgraad volgens EnergieStV is gedefinieerd als quotiënt uit de som van het opgewekte thermische en mechanische vermogen en de ingezette hulpenergieën. 4) Koelwaterpomp, ventilator, acculaadtoestel, besturingstransformator 5) Gasaansluitdruk is conform DVGW-TRGI 1986/96 de gasstroomdruk aan het begin van het gasregeltraject van de module 6) Emissiewaarden na de katalysator bij droog rookgas 7) Bij gebruik van de warmtekrachtmodule in een woning wordt dringend geadviseerd om twee opeenvolgende rookgasgeluiddempers te installeren om beter te kunnen voldoen aan de eisen aan ruimten met bijzondere bescherming ('s nachts 25 db(a)). Pa Pa Tafel 4 Bedrijfsparameters van een complete warmtekrachtmodule 10 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

11 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2.2 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Technische gegevens warmtekrachtmodule Vitobloc 200 EM-70/115 Motor met accessoires Ottomotor op gas Fabrikant MAN Motortype E 0836 E Werking viertakt Aantal cilinders/rangschikking 6 / serie Boring / slag mm 108/125 Cilinderinhoud liter 6,87 Toerental min Gemiddelde zuigersnelheid m/s 6,3 Compressieverhouding 13: 1 Gemiddelde effectieve druk bar 8,73 Standaardvermogen¹) Mag niet worden kw 75 overbelast Spec. vollastverbruik Tolerantie 5 % kwh/kwh mech 2,72 Gasverbruik Bijv. bij Hi = 10 kwh/m³ Nm³/h 20,4 Hoev. smeerolie oliecarter liter Smeerolieverbruik (gemiddelde waarde) g/h ca. 30 Motorgewicht (afgerond) kg 520 Warmtewisselaarsysteem motorkoeling (motorblok en smeerolie) Vermogen Tolerantie 7 % kw 77 Temperatuur koelwater Intrede/uittrede C 80/88 Koelwaterdebiet m³/h 8,2 Rookgaswarmtewisselaar Vermogen Tolerantie 7 % kw 38 Rookgastemperatuur Intrede/uittrede C ca. 610 / <120 Temperatuur koelwater Intrede/uittrede C 88/92 Drukverlies rookgaszijde mbar < 10 Materiaal buizen Materiaal rookgaskop Intrede Uittrede Materiaal watermantelbuis ST 50 Platenwarmtewisselaar Vermogen kw 115 Temperatuur koelwater Intrede/uittrede C 92/81 Verwarmingswatertemperatuur Intrede/uittrede C 70/90 Drukverlies bar 0,1 Materiaal platen Nominale wijdtes Aansluiting rookgas (AGA) vanaf warmtekrachtmodule, DN 80 / PN10 buisaansluiting Aansluiting condenswater (KO), buisaansluiting Buis ø22 x 1,2 Verwarmingswater aanvoer/retour (HV/HR), buisaansluiting DN 40 / PN16 Aansluiting gas (GAS), buisaansluiting Gaskogelkraan Rp 1'' VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 11

12 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Generator Typevermogen kva 80 Draaistroom Spanning / frequentie V / Hz 400/50 Toerental min Rendement bij nominaal vermogen van de module en cos φ = 1 2) % 94,2 Nominale stroom A 115,5 Continue kortsluitstroom A 3- tot 5-voudige nom. stroom Max. toegestane lastbijschakeling A 30,3 Staanderschakeling stervormig Omgevingstemperatuur Max. C 40 Beschermingstype IP 23 Tijdsconstanten in seconden Open stroomcircuit transiënt Td'o sec. 1,43 Kortgesloten stroomcircuit transiënt Td' sec. 0,04 Kortgesloten stroomcircuit subtransiënt Td'' sec. 0,005 Met kortgesloten veld Ta sec. 0,008 Bekabeling naar klemmenkast warmtekrachtmodule Zekering NSHV (aanbevolen) A 160 Minimaal benodigde uitvoering voor de correcte aansluiting van de warmtekrachtmodule 3) Netaansluiting naar NSNV, netkoppelveld of transformatorstation X1: L1,L2,L3, N PE H07 RNF 5 x 1x 50 mm² Door installateur te plaatsen afstandskeuze "Verwarmingsbedrijf" 100% vermogen X1: klem 40 / 41 Terugmelding (potentiaalvrij contact) module "Gereed" X5: klem 1 / 2 Terugmelding (potentiaalvrij contact) module "Bedrijf" X5: klem 3 / 4 Ölflex 12 x 1,5 mm² Terugmelding (potentiaalvrij contact) module "Storing" X5: klem 5 / 6 Keuze verwarmingswaterpomp 4) (potentiaalvrij contact) X5: klem 9 / 10 Verwarmingswaterregelklep (retourverhoging) X5: klem 16 / 17 / 18 / PE Ölflex 4 x 0,75 mm² Verwarmingswaterpomp 230 V /10 A 4) X5: klem 21 / N / PE Ölflex 3 x 1,5mm² Extra PT 100 voeler in de volledige verwarmingswaterretour voor de optionele moduleselectie en -deselectie Aardingskabel van de module naar de door de installateur te plaatsen potentiaalvereffeningsrail X1: klem 44 / 45 Ölflex 2 x 1,5mm² Aardingsaansluiting op moduleframe Dimensionering overeenk. omstandigheden ter plaatse Uitgebreide installatie-uitvoering met "netvervangingsbedrijf" Netmeetspanning voor netkoppelschakelaar X1: klem 7 / 8 / 9 / N / PE Ölflex 5 x 1,5mm² Bevestiging netkoppelschakelaar is aan (melding van de NSHV of van het netkoppelveld) X1: klem 12 / 13 Bevestiging netkoppelschakelaar is uit (melding van de NSHV of van het netkoppelveld) X1: klem 14 / 15 Ölflex 5 x 1,5mm² Keuze netvervangingsbedrijf 5) X1: klem 38 / 39 Ölflex 3 x 1,5mm² Inschakelbevel netkoppelschakelaar "Vrijgave NK schakelaar" (potentiaalvrij contact) X5: klem 7 / 8 Ölflex 3 x 1,5mm² 1) Vermogensgegevens conform DIN ISO 3046 deel 1 (bij een luchtdruk van 1000 mbar, een luchttemperatuur van 25 C, een relatieve luchtvochtigheid van 30 % en cos φ =1) Alle overige gegevens van de module gelden voor parallel netbedrijf; gegevens voor andere opstellingsvoorwaarden op aanvraag 2) cos φ-indicatiewaarde in het opwekkertelpijlsysteem 3) Deze kabellijst bevat de minimaal benodigde uitvoering voor een correcte aansluiting van een warmtekrachtmodule en dient alleen als richtlijn. De verantwoordelijkheid voor de correcte bekabeling berust bij de uitvoerende elektroinstallateur en dient overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden en de van toepassing zijnde VDE- en EVU-voorschriften uitgevoerd te worden. 4) De verwarmingswaterpomp in de 230 V uitvoering kan direct worden aangesloten. Bij een pompuitvoering van 400 V moet het vermogensdeel door de installateur worden voorzien. De besturingstechnische keuze vindt echter potentiaalvrij vanuit de modulebesturing plaats. 5) De keuze voor het netvervangingsbedrijf gebeurt door het externe besturingssysteem na lastuitschakeling door de klant. De keuze kan ook automatisch module-intern gerealiseerd worden, maar zonder lastuitschakelbewaking. Tafel 5 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 12 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

13 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2.3 Afmetingen, gewichten, kleuren en aansluitingen Afmetingen warmtekrachtmodule Framemaat Incl. geluiddempende kap en ventilator Lengte mm Breedte mm Hoogte (zonder poten) mm Gewicht warmtekrachtmodule Leeg gewicht (afgerond) kg Werkingsgewicht (afgerond) kg Kleur Motor, generator Lichtgrijs (RAL 7035) Frame Antracietgrijs (RAL 7016) Schakelkast Vitozilver Geluiddempende kap Vitozilver Aansluitingen Uitvoering Norm Grootte AGA Rookgasuitlaat Flens EN DN 80 / PN 10 KO Condenswaterafvoer Buis DIN EN ø22 x 1,2 GAS Gasintrede Gaskogelkraan DIN 2999 Rp 1" HV/HR Verwarmingsaanvoer/-retour Flens EN DN 40 / PN 16 AL Luchtafvoeruitlaat Flens 380 x 380 P20 Tafel 6 Afmetingen, gewichten, kleuren en aansluitingen Fig. 1 Afmetingen en aansluitingen van de warmtekrachtmodules Vitobloc 200 EM-70/115 (afmetingen in mm). De reeds gemonteerde ventilatorbox kan voor het inbrengen van de module gedemonteerd worden. VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 13

14 Transport 3 Transport AANWIJZING! De levering van de warmtekrachtmodule gebeurt via een vrachtwagen voor zware lasten op belastbare wegen. 3.1 Afladen met vorkheftruck ATTENTIE! Bij het afladen en het transport van de module met vorkheftruck of dergelijke moet met geschikte inrichtingen schade aan de module uitgesloten worden. Fig. 2 Afladen met vorkheftruck 3.2 Opslagvoorwaarden voor de warmtekrachtmodule De warmtekrachtmodule moet beschermd tegen vocht opgeslagen en getransporteerd worden (max. rel. luchtvochtigheid 70%). De module mag niet aan stofbelaste of halogeenbelaste lucht blootgesteld worden. De belasting op de vier poten toont Fig. 3: Fig. 3 belastingsverdelen op de warmtekrachtmodulepoten 14 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

15 Transport 3.3 Inbrengen - Inbrengen met kraan en kabels die aan vier bijkomende transportogen bevestigd worden. - Het inbrengen moet in loodrechte toestand gebeuren! Andere mogelijkheden op aanvraag. GEVAAR Personen mogen zich niet onder een aan de kraanhaak hangende module bevinden. Hefwerktuig in orde houden! AANWIJZING! De optionele transportogen moeten aan de zijkant aan het basisframe vastgeschroefd worden (Fig. 4). De minimale frameafmetingen moeten in acht genomen worden! ATTENTIE! Bij het inbrengen met vorkheftruck, kraan en dergelijke moet met geschikte inrichtingen schade aan de module vermeden worden. Niet aan uitstekende delen optillen, trekken of deze op een andere manier belasten. Fig. 4 Inbrengen met kraan en kabels, vier bijkomende transportogen vereist VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 15

16 Transport 3.4 Plaatsen Voor het neerlaten van de module aan de definitieve opstellingsplaats moeten de modulepoten (los meegeleverd) voor de contactgeluidontkoppeling aan de gemarkeerde plaatsen (zijdelings frame onderaan) gemonteerd worden. De warmtekrachtmodule wordt elastisch zonder vaste verankering op de meegeleverde poten op een sokkel opgesteld. ATTENTIE! Op de juiste hoogte van de sokkel ( 150 mm) m.b.t. de condensontwatering letten! Bij de opstelling ter plaatse moet erop gelet worden dat de modulepoten op een binnenwerkse hoogte van minstens 9-11 cm uitgedraaid worden. Minimale sokkelmaten Vitobloc 200 EM-70/115 L mm B mm H 150 mm Fig. 5 Warmtekrachtmodule met sokkel ATTENTIE! Bij het opstellen van de warmtekrachtmodule het overhangen van het frame over de sokkel controleren! 16 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

17 Transport 3.5 Transportbeveiligingen verwijderen Verpakking verwijderen en recyclen. Vier transportbeveiligingen aan de elastische lagers van motor en generator verwijderen (Fig. 7) Fig. 6 Minimumafstanden in de bedrijfsruimte (afmetingen in mm) A mm B mm C mm D mm E mm F mm G 800 mm H 900 mm I mm Tafel 7 Minimumafmetingen in de bedrijfsruimte Fig. 7 Vier transportbeveiligingen aan de elastische lageringen van motor en generator verwijderen ATTENTIE! Bij het afvoeren van de warmtekrachtmodule na een definitieve stillegging steeds de transportbeveiliging opnieuw monteren, omdat anders de motor-generatoreenheid van het basisframe bij een niet loodrecht transport kan afbreken en het transportpersoneel in gevaar kan brengen. VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 17

18 Installeren 4 Installeren 4.1 Kwalificatie van het personeel 4.2 levering GEVAAR De montage van de warmtekrachtmodule en van de perifere aansluitsystemen mag alleen door een gespecialiseerde firma met speciaal door de fabrikant van de warmtekrachtmodule voor deze taken geïnstrueerd en geautoriseerd personeel uitgevoerd worden. De werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen dienen door een erkend vakbedrijf uitgevoerd te worden. AANWIJZING De elektrische aansluiting mag alleen door een door de energiemaatschappij gecertificeerde en door een van een registratienummer voorzien gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden. Vakpersoneel is conform VDMA personeel (monteur, meester, technicus, ingenieur) met de nodige beroepskwalificatie. Deze is gekenmerkt door minstens een afgesloten industriële of ambachtelijke beroeps- of hogere opleiding op het vlak van de technische gebouwuitrusting. Voor de praktische uitvoering gelden de van toepassing zijnde regels der techniek en de bouwkundige en wettelijke bepalingen. De veiligheidsinrichtingen dienen overeenkomstig de lokale voorschriften uitgevoerd te worden. De voorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten gerespecteerd worden! - Module - Aanvullende uitrustingen conform opdracht 18 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

19 Installeren 4.3 Eisen aan de bedrijfsruimte Voor het inbrengen en opstellen van de warmtekrachtmodule moeten de volgende vereisten vervuld worden: - Het opstellingsvlak moet effen zijn en voldoende draagvermogen hebben. - Voor montage- en onderhoudswerkzaamheden is voldoende vrije ruimte vereist (Fig. 6). - Er wordt aanbevolen dat de bedrijfsruimte over een wateraansluiting en een vloerafvoer met olieafsluiting beschikt. - Eventuele noodzakelijke geluidstechnische maatregelen moeten door een geschikt vakbedrijf gecontroleerd worden. - De hermontage bij optioneel gedemonteerde inbrenging mag voor het waarborgen van de garantie alleen door personeel van de fabrikant gebeuren. - Trillingen van buitenaf, bijv. via het bouwlichaam of elektromagnetische instralingen moeten tot een absoluut minimum beperkt worden en moeten bij de inbedrijfstelling gedocumenteerd worden. AANWIJZING! De volgende bordjes moeten zowel voor alsook in de bedrijfsruimte aangebracht worden: Verbodsteken P 06 "Verboden toegang voor onbevoegden" Verbodsteken P 02 "Vuur, open licht en roken verboden" GEVAAR Ontvlambare materialen of vloeistoffen mogen niet in de buurt van de warmtekrachtmodule opgeslagen of gebruikt worden. Verbodsteken P 11 "Verbod voor personen met pacemakers" Roken of open vuur resp. open vlam tijdens het gebruik van de warmtekrachtmodule zijn verboden! We raden aan om naar analogie met de oude stookruimteverordening in de bedrijfsruimte voor een brandblusser van voldoende groot formaat (min. 9 liter) te zorgen. VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 19

20 Installeren 4.4 Perifere aansluitingen van de warmtekrachtmodule (stroomschema) Warmtekrachtmodule (leveringsomvang) 83 Door de installateur te plaatsen TA 1 XC 35 P/T P/T 32 * (AGA) 31 STB 33 (KO) 24 PZA- PI 23 PI PI PI TI TC * * TI 13 M 24 PZA PI (HR) 15 (HV) P/T 66 M SC 52 LS SZA- ES 51 G 3~ EIA TZA+ 67 PI 1 41 M 43 LZA- 42 PZA- 46 T * 45* P aus = 50 mbar PC (GAS) T PZA+ Fig. 8 Stroomschema van een warmtekrachtmodule met perifere aansluitingsmogelijkheden Algemene legende: 1 Warmtekrachtmodule (leveringsomvang) 2 Door de installateur te plaatsen 10 Deflagratiebeveiliging (biogas) 11 Veiligheidsklep (verwarmingswater) 12 Verwarmingswaterpomp 13 Retourtemperatuurregeling 14 Verwarmingswaterretour (HR) 15 Verwarmingswateraanvoer (HV) 16 Krachtstroom 400 V, 50 Hz 17 Aanvoer koelwatermengsel 18 Retour koelwatermengsel 19 Pomp koelwatermengsel 21 Veiligheidsklep (motorkoelwater) 22 Oliekoeler 23 Koelwaterpomp 24 Membraanexpansievat 25 Koelwaterwarmtewisselaar 26 Vuilvanger 27 Afsluitklep 31 Rookgaswarmtewisselaar 32 Geluiddemper 33 Condenswateruitlaat (KO) 34 Rookgasuitlaat (AGA) 35 Katalysator 41 Lambda-regelklep 42 Magneetklep 43 Nuldrukregelaar AANWIJZING! 44 Gasaansluiting (GAS) 45 Gasfilter, los meegeleverd 46 Gaskogelkraan met thermische veiligheidsklep 47 Dichtheidscontrole 51 Extra smeerolietank (verse olie) 52 Bijvulautomaat met niveau-indicatie smeerolie 61 Smeerolieretour (van olieafscheider) 62 Carterontluchting 63 Olieafscheider 64 Verbrandingslucht 65 Luchtfilter 66 Gas/luchtmenger 67 Generator 68 Rookgasverzamelleiding 69 Motor 70 Toerentalregelaar en smoorklep 71 Turbolader 72 Mengselkoeler (intercooler) (1e trap) 73 Mengselkoeler (intercooler) (1e trap) 74 Veiligheidsklep (lagetemperatuurcircuit) 80 Ventilator 81 Afzuiglucht 82 Toevoerlucht 83 Geluiddempingskap Meetpunten: EIA Generator-indicatie-bewaking ES Generatorvermogensbesturing LS Vulpeilbesturing LZA Minimale vulpeilcontrole P Druk PC Drukregeling PI Drukindicatie PO Optische drukindicatie PZA- Minimumdrukuitschakeling PZA+ Maximumdrukuitschakeling SC Toerentalregelaar STB Veiligheidstemperatuurbegrenzer SZA- Te laag toerental T Temperatuur TA Afvoerluchttemperatuur voor ventilator TC Temperatuurregeling TI Temperatuurindicatie TZA+ Generatorwikkelingstemperatuurbewaking XC Lambdasonde * Los meegeleverd voor montage door de installateur ** Optionele uitrusting Voor de veiligheidstechnische uitrusting van de aansluiting van het verwarmingscircuit alleen typegekeurde onderdelen gebruiken! 20 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander VITOCROSSAL 200 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 Type CT2 Condenserende HR-gasketel met MatriX-cilinderbrander voor aardgas H-G20 en L-G25 VITOCROSSAL 200 5/2008 Na montage deze aanwijzing recycleren!

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOMAX 200-LW. voor de vakman. Vitomax 200-LW type M62A CV-ketel op olie/gas Vermogen 2,3 tot 6,0 MW

VIESMANN. Montagehandleiding VITOMAX 200-LW. voor de vakman. Vitomax 200-LW type M62A CV-ketel op olie/gas Vermogen 2,3 tot 6,0 MW Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitomax 200-LW type M62A CV-ketel op olie/gas Vermogen 2,3 tot 6,0 MW VITOMAX 200-LW 1/2013 Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

VIESMANN VITOLADENS 300-C Condenserende olieketel 12,9 tot 28,9 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-C Condenserende olieketel 12,9 tot 28,9 kw VIESMANN VITOLADENS 300-C Condenserende olieketel 12,9 tot 28,9 kw Technisch blad Best.nr. en prijzen: zie prijslijst VITOLADENS 300-C Type BC3 Condenserende olieketel, met tweetraps-compactblauwbrander

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Installatietekening. Droogautomaat PT 7186 EL. nl - NL. 12.09 M.-Nr. 07 738 270 / 01

Installatietekening. Droogautomaat PT 7186 EL. nl - NL. 12.09 M.-Nr. 07 738 270 / 01 Installatietekening Droogautomaat PT 7186 EL nl - NL 12.09 M.-Nr. 07 738 270 / 01 M.-Nr. 07 738 270 / 01 2 Technische gegevens Droogautomaat: Verwarmingssoort: PT 7186 Elektrisch (EL) Legenda: Geheel

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1 Voor de installateur Montagehandleiding Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in Flexibel slangsysteem DN6 voor zonnesystemen Flexibel slangsysteem DN20 voor zonnesystemen Art.-nr. 302 46 Art.-nr. 302 47 BEnl

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01 Installatietekening Wasautomaat nl - NL 12.13 M.-Nr. 09 877 830 / 01 M.-Nr. 09 877 830 / 01 2 Installationsplan / Installation plan Waschmaschine / Washer Installationsplan / Installation plan Waschmaschine

Nadere informatie

Periodiek Onderhoud Akkoord

Periodiek Onderhoud Akkoord Periodiek Onderhoud - PO SCOPE 1 - ATMOSFERISCH TOESTEL - AARDGAS SCIOS identificatiecode : XYZ001 Inspectie referentie : 2718KE-149-11-XYZ001-I-PO_G Naam : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Postcode

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

V350U. Prestatieklasse VERMOGENSTABEL

V350U. Prestatieklasse VERMOGENSTABEL Type motor Ref. Alternator Prestatieklasse TAD1342GE AT01630T ALGEMENE EIGENSCHAPPEN Frequentie Spanning (V) Standaard Stuurpaneel Optioneel stuurpaneel Optioneel stuurpaneel Optioneel stuurpaneel 60 Hz

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Units tegen de borstwering

Units tegen de borstwering .1 X X testregistrierung Units tegen de borstwering Serie Verstelbare voet, warmtewisselaar Sluiting filterdeksel HYGIENISCH GETESTET V DI 022 Recirculatie-unit met warmtewisselaar voor montage tegen de

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling Documentatie RM-BV 12 Filterregeling Inhoud 1 Veiligheidsinstructies...3 2 Beschrijving van het toestel...4 3 Toestelversies...4 4 Montage...5 5 Display- en instelelementen / Elektrische aansluitingen...8

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

Gasbrander type: marathon M 121 ARZ Branderbelasting: 25 tot 185 kw

Gasbrander type: marathon M 121 ARZ Branderbelasting: 25 tot 185 kw Technisch Informatieblad Gasbrander type: marathon M 121 ARZ Branderbelasting: 25 tot 185 kw dreizler Gasbrander in de modulerende MONObloc-uitvoering Met interne rookgasrecirculatie ARZ, Euro-Patent Nr.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

VIESMANN VITODENS 200-W

VIESMANN VITODENS 200-W VIESMNN VITODENS 2-W Technische gegevens estelnummer en prijzen: zie prijslijst VITODENS 2-W type 2H HR-wandtoestel op gas, 17, tot 15, kw als installatie voor meerdere ketels tot 9, kw voor aardgas en

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25

Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25 Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25 2013/05 994436010DeD01-mub-nl V04 1 Art.nr. 100020167x Versie V04 Stand 2013/05 Vertaling van de originele handleiding Technische wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Handleiding. Radiale ventilatoren. Standaardmotoruitvoering

Handleiding. Radiale ventilatoren. Standaardmotoruitvoering Handleiding Radiale ventilatoren Standaardmotoruitvoering Printed in Germany Wijzigingen door verdere technische ontwikkeling ten opzichte van de in deze handleiding vermelde gegevens en afbeeldingen moeten

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

Compacte bouwwijze / stapelbaar. Ketelcapaciteit 325-10000 kw

Compacte bouwwijze / stapelbaar. Ketelcapaciteit 325-10000 kw 3.0 NOVUM KETEL EN APPARATENBOUW HR Overdrukketel Lage NOx-emissie Compacte bouwwijze / stapelbaar Ketelcapaciteit 325-10000 kw Novumax LN Machinefabriek Novum B.V. Landweerstraat 91-zuid Postbus 66 5340

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Technische gegevens LAW 9IMR

Technische gegevens LAW 9IMR Technische gegevens LAW 9IMR Toestelinformatie LAW 9IMR Bouwvorm - Warmtebron Buitenlucht - Uitvoering - Regeling - Telling warmtehoeveelheid - Montageplaats - Vermogensniveaus 2 Gebruiksgrens - Retourtemperatuur

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor AEG-ELECTROLUX 84602GW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de AEG-ELECTROLUX 84602GW in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

K27. Prestatieklasse. Optioneel stuurpaneel VERMOGENSTABEL

K27. Prestatieklasse. Optioneel stuurpaneel VERMOGENSTABEL Type motor Ref. Alternator Prestatieklasse KDI2504M AT00520T ALGEMENE EIGENSCHAPPEN Frequentie Spanning (V) Standaard Stuurpaneel Optioneel stuurpaneel Optioneel stuurpaneel 50 Hz APM303 TELYS VERMOGENSTABEL

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Voor de erkende vakman VISTRON D.SLM. 03/2005 Art. Nr

Gebruiksaanwijzing Voor de erkende vakman VISTRON D.SLM. 03/2005 Art. Nr Gebruiksaanwijzing Voor de erkende vakman VISTRON 150-200 D.SLM 03/2005 Art. Nr. 12 048 132 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Algemeen... 3 Plaatsing. 3 Montage van de voeler / Demontage van de flens. 3 Installatie...

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL. Het merk voor energiesystemen

Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL. Het merk voor energiesystemen Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL Het merk voor energiesystemen Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL Gecombineerde compacte toe- en afvoerunit met geïntegreerde warmteterugwinning middels hoogrendement warmtewiel,

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Combibrander type: marathon MC 301 Branderbelasting: 120 tot 660 kw

Combibrander type: marathon MC 301 Branderbelasting: 120 tot 660 kw Technisch Informatieblad Combibrander type: marathon MC 301 Branderbelasting: 120 tot 660 kw dreizler combibrander in MONObloc-uitvoering Bedieningswijze traploos modulerend (gas) en tweetraps (olie) CE-gecertificeerd

Nadere informatie

Aanvullende handleiding overeenkomstig ATEX 94/9/EG Geluiddemper RS/RSM MWK/MWS/MBK/MBS

Aanvullende handleiding overeenkomstig ATEX 94/9/EG Geluiddemper RS/RSM MWK/MWS/MBK/MBS Aanvullende handleiding overeenkomstig ATEX 94/9/EG Geluiddemper RS/RSM MWK/MWS/MBK/MBS Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefoon +49 (0) 74 63-980 - 0 Fax +49 (0) 74 63-980 - 200

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie 50 LITER BUFFERVAT 6 720 803 641 (2012/05) NL 6720803559-00.1Wo Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en toelichting van de symbolen... 2 1.1

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670 Handleiding Extra elektronica Overspanningsbeveiliging Document ID: 46670 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS De gasgestookte luchtverhitters SOLARONICS zijn toestellen geschikt voor verwarming van industriële en tertiaire gebouwen, goed geïsoleerd, met een geringe hoogte, die volledig

Nadere informatie

VIESMANN VITOLIG 100. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOLIG 100. Verwarmingsketel voor kloofhout 12,7 tot 14,8 kw

VIESMANN VITOLIG 100. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOLIG 100. Verwarmingsketel voor kloofhout 12,7 tot 14,8 kw VIESMANN VITOLIG 100 Verwarmingsketel voor kloofhout 12,7 tot 14,8 kw Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst Ordner Vitotec, register 12 VITOLIG 100 type VL1H Verwarmingsketel voor kloofhout

Nadere informatie

VIESMANN. Technische gegevens Prijzen: zie prijslijst VITOTRANS 300. Rookgas-/water-warmtewisselaar. voor condensatiebenutting uit roestvast staal

VIESMANN. Technische gegevens Prijzen: zie prijslijst VITOTRANS 300. Rookgas-/water-warmtewisselaar. voor condensatiebenutting uit roestvast staal VIESMANN VITOTRANS 300 Rookgas-/water-warmtewisselaar voor condensatiebenutting uit roestvast staal Technische gegevens Prijzen: zie prijslijst Opbergen: Ordner Vitotec, register 26 VITOTRANS 300 Rookgas-/water-warmtewisselaar

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

LUCHTVERWARMING. Tot 50% gasbesparing Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar

LUCHTVERWARMING. Tot 50% gasbesparing Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar LUCHTVERWARMING A D N KO L- Tot 50% gasbesparing S EN Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar Gasgestookte Luchtverhitter KonKONDENSA / TECHNISCHE DATAata Model

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 Installatiehandleiding Voor de installateur Installatiehandleiding Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 VLT/VGA -systeem Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 300 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.!

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Rookgas/water-warmtewisselaar VITOTRANS 300 5588 604 B/fl 1/2009 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-7W MPV-7WR MPV-7/14W MPV-7/14WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Warmtekrachtmodule voor gebruik met aardgas Type EM-20/39 Type EM-140/207 Type EM-238/363 Type EM-50/81 Type EM-199/263 Type EM-363/498 Type EM-70/115

Nadere informatie

VIESMANN. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOLIG 200. Houtvergassingsketel met groot vermogen.

VIESMANN. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOLIG 200. Houtvergassingsketel met groot vermogen. VIESMANN VITOLIG 200 Houtvergassingsketel met groot vermogen 13 tot 40 kw Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst Opbergen: Ordner Vitotec, register 12 VITOLIG 200 type VL2 Houtvergassingsketel

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie