Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas NL 03/2013 Gelieve te bewaren!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren!"

Transcriptie

1 Montagehandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren!

2 Impressum Het toestel voldoet aan de fundamentele vereisten van de van toepassing zijnde normen en richtlijnen. De conformiteit met de normen en de richtlijnen werd aangetoond. De bijbehorende documentatie en de originele conformiteitsverklaring zijn bij de fabrikant gedeponeerd. AANWIJZING! De warmtekrachtmodule Vitobloc 200 is niet geschikt voor bedrijf met 60 Hz. Hierdoor is deze module niet beschikbaar voor de Amerikaanse en de Canadese markt. Belangrijke algemene aanwijzingen bij het gebruik Het technische toestel reglementair en met inachtneming van de montagehandleiding, de bedieningshandleiding en de servicehandleiding gebruiken. Onderhoud en reparatie mogen alleen door geautoriseerde vakmannen worden uitgevoerd. Het technische toestel alleen in de toegestane combinaties en met de accessoires en de reserveonderdelen gebruiken die in de montagehandleiding, de bedieningshandleiding en de servicehandleiding genoemd worden. Andere combinaties, accessoires en slijtende onderdelen alleen gebruiken als deze uitdrukkelijk bestemd zijn voor de toepassing en deze de prestatiekenmerken en de veiligheidsvereisten niet beperken. Technische wijzigingen voorbehouden! Deze beschrijving is een onderdeel van de originele bedieningshandleiding. Door continue technische ontwikkelingen en wijzigingen kunnen de afbeeldingen, de stappen en de technische gegevens minimaal afwijken. Actualisering van de documentatie Heeft u voorstellen ter verbetering, of heeft u onregelmatigheden vastgesteld, neem dan contact met ons op. Tel.: +49 (0) 8191 / ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

3 Inhoudsopgave 1 Voorschriften, richtlijnen Werkzaamheden aan de warmtekrachtmodule Algemene veiligheids- en inbouwvoorschriften Waarschuwingen volgens MRL Restgevaren door het gebruik van een warmtekrachtmodule Belangrijke voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Bedrijfsparameters van een complete warmtekrachtmodule Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Afmetingen, gewichten, kleuren en aansluitingen Transport Afladen met vorkheftruck Opslagvoorwaarden voor de warmtekrachtmodule Inbrengen Plaatsen Transportbeveiligingen verwijderen Installeren Kwalificatie van het personeel levering Eisen aan de bedrijfsruimte Perifere aansluitingen van de warmtekrachtmodule (stroomschema) Perifere be- en ontluchting Verwarmingsaansluiting Gasaansluiting Rookgasaansluiting Condenswaterafvoer Elektrische aansluiting Geluiddempingskap monteren Kennisgeving van gereedheid Typecontrole conform richtlijn inzake gastoestellen Conformiteitsverklaring volgens machinerichtlijn...35 VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 3

4 Voorschriften, richtlijnen 1 Voorschriften, richtlijnen 1.1 Werkzaamheden aan de warmtekrachtmodule GEVAAR De montage, de brandstof- en rookgasaansluiting, de elektrische aansluiting, de eerste ingebruikneming alsook het onderhoud en de reparatie mogen alleen door een gespecialiseerde firma met speciaal door de fabrikant van de warmtekrachtmodule voor deze taken geïnstrueerd en geautoriseerd personeel uitgevoerd worden. De werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen dienen door een erkend vakbedrijf uitgevoerd te worden. Voor de praktische uitvoering gelden de van toepassing zijnde regels der techniek en de bouwkundige en wettelijke bepalingen. De veiligheidsinrichtingen dienen overeenkomstig de lokale voorschriften uitgevoerd te worden. De voorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten gerespecteerd worden! Het buiten bedrijf stellen, overbruggen of verwijderen van veiligheidsinrichtingen is verboden! AANSPRAKELIJKHEID Worden de veiligheidsvoorschriften niet in acht genomen en de aanwijzingen niet nageleefd, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden. Het gebruik van voorgeschreven of toegestane bedrijfsstoffen moet voor de ingebruikneming schriftelijk aan de garantie-instantie bevestigd worden en is een voorwaarde voor de erkenning van schadeclaims. HANDLEIDING! Voor de opstelling en het gebruik van de warmtekrachtmodule en alle prestaties in verband daarmee gelden: Wettelijke voorschriften Technische voorschriften die de actuele stand van de techniek documenteren: EN, DIN, NEN, VDI, DVGW-richtlijnen, TA-Luft Ongevalspreventievoorschriften van de ongevallenverzekering en verordening inzake werkplaatsen Voorschriften van de plaatselijke energiemaatschappijen en gemeentelijke administraties 1.2 Algemene veiligheids- en inbouwvoorschriften Gebruik de warmtekrachtmodule alleen voor de door de fabrikant opgegeven toepassing! Gebruik de warmtekrachtmodule alleen als de behuizing en de leidingen onbeschadigd zijn! Beveilig de warmtekrachtmodule zodanig dat onbevoegden er geen toegang toe hebben! Er kunnen gevaren ontstaan die door onbevoegden niet herkend kunnen worden! Gebruik de warmtekrachtmodule niet in vochtige of natte omgeving! Het onderhoud en de reparatie mogen alleen door een vakman gebeuren die met de ermee gepaard gaande gevaren en de betreffende voorschriften vertrouwd is! 1.3 Waarschuwingen volgens MRL AANWIJZING! Door de technische ontwikkeling kunnen afbeeldingen en beschrijvingen in deze bedieningshandleiding in details van de werkelijk geleverde warmtekrachtmodule afwijken. De warmtekrachtmodule dient voor de gelijktijdige stroom- en warmteopwekking. Hiervoor drijft een gasottoverbrandingsmotor een synchrone draaistroomgenerator aan. De volgende tabel informeert volgens de betreffende veiligheidsbepalingen over de mogelijke gevaren die bij gebruikelijkerwijs of redelijkerwijs te voorzien gebruik bij montage en onderhoud kunnen optreden. Daarom zijn de bediening en alle onderhoudswerkzaamheden alleen door geïnstrueerd vakpersoneel toegestaan! 4 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

5 Voorschriften, richtlijnen GPSG 5(1)1a: Welke gevaren moeten bij gebruikelijkerwijs of redelijkerwijs te voorzien gebruik in acht genomen worden? Gevarenbron: Gevaarlijke handeling: Reactie: Schakelinstallatie: Voedingsschakelaar Generatorrelais Vermogenskabel Klem X1 / 7,8,9 Relais Generator: Vermogens- en besturingsaansluitingen Afdekkingen en ventilatieplaten Motor: Motorblok Oliecarter Koelwaterleidingen Oliecontrolenippel (snelsluiting) Verwijderen van de afdekkingen Onder de afdekkingen grijpen Klemwerkzaamheden Attentie spanning! Bij klemwerkzaamheden kan ondanks uitgeschakelde voedingsschakelaar aan deze klemming spanning voorhanden zijn. Handbediening van de relais Verwijderen van de afdekplaten van de klemmenkasten Aanraken van de klempunten en besturingsprintplaten Verwijderen van de afdekkingen of onder de afdekkingen grijpen Voorwerpen in de ventilatieopeningen inbrengen Aanraken bij hete machine Openen van div. afsluit- en aftapkranen Bediening van de sluitkogel Levensgevaarlijke elektrische schok Levensgevaarlijke elektrische schok Ongedefinieerde schakelingen met aanzienlijke schade (motor/generator) Kortsluitgevaar met evt. elektrische schok Levensgevaarlijke elektrische schok Levensgevaarlijke elektrische schok Verwondingsgevaar Mechanische schade aan de generator Verbrandingsgevaar Verbranding door lekkend koelwater Verbranding door lekkende motorolie Draaiende delen aan de motor Aanraking Verwondingsgevaar Ontsteking: Ontstekingsspoelen Ontstekingskabel Bougiestekker Accu: Accupolen Lossen van de ontstekingskabels Aftrekken van de bougiestekkers Poolafdekkingen verwijderen Metalen voorwerpen op de polen leggen Levensgevaarlijke elektrische schok (hoogspanning) Motorschade Kortsluiting met verbrandingsgevaar Explosiegevaar Accuzuur Openen van de accukamers Gevaar voor bijtende stoffen Accuveiligheidsvoorschriften in acht nemen! Ventilator: Draaiend ventilatorwiel Gasleidingen: Gasleidingschroefverbindinge n Controlenippel Rookgasleidingen: Rookgasleidingen Meetaansluiting Tafel 1 Waarschuwingen warmtekrachtmodule Openen van de afdekkingen Grijpen in het ventilatorwiel Openen van div. schroefverbindingen Openen van controlenippel Openen van div. rookgasflenzen Openen van meetaansluitingen Aanraken van blanke rookgasleidingen Aanraken van blanke meetaansluitingen Verwondingsgevaar Lekkend gas Explosiegevaar Rookgasuitlaat Gevaar voor vergiftiging Verbrandingsgevaar VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 5

6 Voorschriften, richtlijnen 1.4 Restgevaren door het gebruik van een warmtekrachtmodule Welke actieve gevaren gaan van de warmtekrachtmodule voor het bedieningspersoneel uit? Onafhankelijk van het gebruik van een warmtekrachtmodule moeten principieel de betreffende veiligheidsvoorschriften voor het transport en de betreffende voorschriften m.b.t. installatie van technische systemen (stroom, gas, verwarming, ventilatie) in acht genomen worden. Hierna wordt op de mogelijke restgevaren door het gebruik van een warmtekrachtmodule ingegaan, die ondanks getroffen veiligheidsmaatregelen onder bepaalde omstandigheden mogelijk kunnen zijn. Gefährdungsanalyse nach DIN EN 12100: Welche aktive Restgefahr geht vom BHKW für das Bedienungspersonal aus? Herstellen/Werkprobelauf Transportieren Lagern Zusammenbauen Installieren Inbetriebnehmen Programmieren am Bedienpane Verwenden/Betreiben Reinigen (BHKW kalt) Fehler suchen Instandhalten Außerbetriebnehmen Demontieren Entsorgen Mechanische Gefährdung Elektrische Gefährdung Thermische Gefährdung Gefährdung durch Lärm 2 2 Gefährdung durch Schwingungen Gefährdung durch Strahlung Gefährdung durch Materialien und Substanzen Gefährdung durch Vernachlässigung ergonomischer Grundsätze Gefährdung durch Ausrutschen, Stolpern, Stürzen Gefährdungskombinationen Gefährdungen in Zusammenhang mit der Einsatzumgebung Gefährdungen durch unerwarteten Anlauf, unerwartetes Durchdrehen Gefährdungen durch Stillsetzen / Not-Aus (Not-Halt) Gefährdungen durch Änderung der Umdrehungsgeschwindigkeit Gefährdungen durch Ausfall der Energieversorgung Gefährdungen durch Ausfall des Steuer- / Regelkreises Gefährdungen durch Bruch im Betrieb Gefährdungen durch Betrieb in explosionsgefährdeten Bereich 1 Hoog restrisico - niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan dodelijke gevolgen hebben! 2 Restrisico - niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan schade aan de gezondheid veroorzaken! Tafel 2 Gevarenanalyse volgens DIN EN Mechanische gevaren Mechanische gevaren treden op als bij de foutopsporing of onderhoudsmaatregelen veiligheidsafdekkingen afgenomen moeten worden. Dit betreft in hoofdzaak de afdekkingsroosters van de ventilatorbox en de afdekking van de koppeling alsook typeafhankelijk de tandriemafdekking. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door hiervoor opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden! Elektrische gevaren Elektrische gevaren treden op als bij de foutopsporing of onderhoudsmaatregelen veiligheidsafdekkingen afgenomen moeten worden. Dit betreft in hoofdzaak het deksel van de generatorklemmenkast of schakelaars en veiligheidsafdekkingen in de schakelinstallatie, bijv. voor het afstellen van de synchronisatie-inrichting resp. voor metingen van generatorspanning en netspanning. Bij werkzaamheden aan de ontstekingsinstallatie moet voor geschikte veiligheidskleding gezorgd worden omdat door defecte ontstekingskabels elektrische schokken overgedragen kunnen worden. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door hiervoor opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden! 6 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

7 Voorschriften, richtlijnen Thermische gevaren Door het gebruik worden de verbrandingsmotor in de warmtekrachtmodule en de aansluitende componenten van de warmte-ontkoppeling en de rookgasgeleiding heet met temperaturen van een paar honderd graden Celsius aan blootgestelde plaatsen. De buisleidingen en de componenten zijn zoveel mogelijk geïsoleerd. Toch zijn enkele plaatsen voor de installatie en de service vrij toegankelijk. Deze kunnen tijdens het gebruik heet worden en zijn tegen het per ongeluk aanraken niet vrij toegankelijk, bijv. meetnippel voor meting rookgastegendruk. Bij een storing kan de veiligheidsdrukbegrenzer uitvallen en heet koelwater aflaten. Hier dreigt evt. gevaar voor verbrandingen. Gevaar door lawaai Bij werkzaamheden aan de warmtekrachtmodule bij geopende geluiddempingskap tijdens het bedrijf, bijv. voor het opsporen van fouten en bij onderhoudswerkzaamheden, moet de nodige gehoorbescherming gedragen worden. Gevaren door straling Van generatoren in de warmtekrachtmodule uitgaande elektromagnetische velden kunnen tijdelijke storingen aan een in de directe omgeving aanwezige pacemaker veroorzaken. Indicaties voor een mogelijke storing kunnen duizeligheid, hartkloppingen of een onregelmatige hartslag zijn. Zodra de drager zich van de generator verwijderd heeft, werkt de pacemaker in de regel opnieuw normaal. Gevaar door materiaal en stoffen Net zoals bij een personenauto wordt de warmtekrachtmodule met accu's gestart. Ook deze accu's zijn met accuzuur gevuld. Accuzuur heeft een bijtende werking. Huidcontact moet daarom absoluut vermeden worden en de betreffende veiligheidsbepalingen moeten in acht genomen worden. Hetzelfde geldt voor het glycolhoudende koelwater en de motorsmeerolie. Hierbij moeten na contact de betreffende lichaamsdelen grondig gewassen en met lichaamsverzorgingsmiddelen behandeld worden. Bij ondichtheden in het rookgassysteem kan het tot ongecontroleerde rookgaslekkages komen (gevaar voor een koolmonoxidevergiftiging) die normaal gezien door de ventilator via een afvoerluchtkanaal in de open lucht geleid wordt. Daarom moet bij onderhoudswerkzaamheden aan de open machine op lekkage en tijdens het gebruik op een gesloten geluiddempingskap gelet worden. Gevaren door breuk tijdens het gebruik Er moet bijzonder voorzichtig te werk gegaan worden bij het optillen van de warmtekrachtmodules aan de kraanhaak of de transportogen. Bij breukschade kunnen niet geplande thermisch belaste componenten lekkages vertonen. Hierbij kan het tot lekkende stralen van hete motorolie, verwarmings- of koelwater komen. Bijv. springen van slangen of uitbreken van meetnippels. Men kan niet uitsluiten dat het in erg zeldzame gevallen, zoals ook bij elke personenauto, tot een motorbreuk komt en hierbij fragmenten weggeslingerd worden. Bij breukschade of door corrosie kunnen rookgasvoerende delen ondicht worden en er kan giftig kooldioxide lekken. Gelieve onmiddellijk de warmtekrachtmodule uit te schakelen (stil te leggen) en de ventilatie in te schakelen. Tot de persoonlijke veiligheidsuitrusting behoort: Gehoorbescherming (werken met geopende geluiddempingskap tijdens gebruik) Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuzuur, glycol en motorsmeerolie gebruiken 1.5 Belangrijke voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen Voorschrift 90/396/EWG (7e GPSGV) 97/23/EG (14e GPSGV) 2006/42/EG (9e GPSGV) 2006/95/EG (1e GPSGV) 2004/108/EG (EMVG) DIN EN (VDE ) DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN DIN 1340 DIN 1940 ISO Omschrijving EG-richtlijn gastoestellen EG-richtlijn drukapparatuur EG-richtlijn machines EG-richtlijn laagspanning EG-richtlijn elektromagnetische compatibiliteit Veiligheid van machines Elektrische uitrusting van machines Deel 1: Algemene vereisten Veiligheid van machines Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen Veiligheid van machines Risicobeoordeling deel 1: ontwerpbeginselen Veiligheid van machines Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones Gasvormige brandstoffen en andere gassen soorten, bestanddelen, gebruik Verbrandingsmotoren zuigermotoren: begrippen, symbolen, eenheden Zuigermotoren met inwendige verbranding vereisten deel 1: Gegevens over vermogen, branstof- en smeerolieverbruik en testprocedures VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 7

8 Voorschriften, richtlijnen Voorschrift Omschrijving DIN 4109 Geluidsisolatie in hoogbouw vereisten en bewijzen DIN EN Rookgasinstallaties thermische en dynamische berekeningsmethoden. DIN EN Verwarmingssystemen in gebouwen ontwerp van warmwaterverwarmingsinstallaties. DIN 4753 Waterverwarmers en waterverwarmingsinstallaties voor tap- en industrieel water Stroomopwekkingsaggregaten met zuigermotoren met inwendige verbranding blokverwarmingscentrales met zuigermotoren met inwendige DIN 6280 verbranding Deel 14: Grondbeginselen, eisen, componenten, uitvoering en onderhoud Deel 15: Controles DIN ISO Generatoreenheden met zuigermotoren met inwendige verbranding Deel 1 Toepassing, capaciteit en prestatie VOB Toekennings- en contractverordening voor bouwprestaties deel C: DIN Algemene technische contractvoorwaarden voor bouwprestaties (ATV); verwarmingsinstalalties en centrale waterverwarmingsinstallaties Gasvormige brandstoffen en andere gassen berekening van DIN verbrandingswaarde, verwarmingswaarde, dichtheid, relatieve dichtheid en Wobbindex van gassen en gasmengsels DIN EN (VDE ) Bedrijfsvoering van elektrische installaties DIN EN (VDE ) Bedrijfsvoering van elektrische installaties (nationale bijlagen) VDE Gebruik van elektrische installaties deel 100: Algemene principes DIN EN (VDE 0160) Elektronische apparatuur voor gebruik in sterkstroominstallaties VDE 0100 Inrichten van krachtstroominstallaties met nom. spanningen tot 1000 V. DIN EN (VDE ) Elektrische uitrusting van stookinstallaties - Deel 1: Bepalingen voor de toepassingsplanning en opstelling DIN EN (VDE ) Draaiende elektrische machines - Deel 1: Dimensionering en bedrijfsgedrag ASUE Warmtekrachtmodule en metaangetal ASUE Vergunningsprocedure voor WKK-installaties UVV BGV A 3 (VBG4) Ongevalspreventievoorschrift voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen ATV-DVWK Werkblad ATV-DVWK-A 251 condens uit HR-ketels 4.BImSchVEerste verordening tot uitvoering van de wet op de bescherming BlmSchV tegen emissies (Duitsland) (verordening m.b.t. installaties die een vergunning vereisen, 4. BlmSchV) DVGW Werkblad G 260 gaskwaliteit DVGW Werkblad G 600 Technische regels voor gasinstallaties (TRGI 1986/1996) Brandpreventieverordening Verordening van de Duitse deelstaten inzake stookinstallaties. Vordening over energiebesparende warmte-isolatie en over EnEV energiebesparende installatietechniek bij gebouwen (energiebesparingsverordening - EnEV) TA Lärm Technische handleiding lawaai TA Luft Technische handleiding voor het zuiver houden van de lucht VDEW Richtlijnen voor het parallelle bedrijf van energieopwekkingsinstallaties met het laagspanningsnet van de elektriciteitsmaatschappij Blad 1 Vermijden van schade in warmwaterverwarmingsinstallaties - VDI 2035 Steenvorming in drinkwateropwarmings- en warmwaterverwarmingsinstallaties Rendement van gebouwtechnische installaties VDI 2067 blad 1: Grondbeginselen en kostenberekening blad 20: Aan te wenden energie bij de gebruiksoverdracht bij warmwaterverwarmingen VDI 3985 Grondbeginselen over ontwerp, uitvoering en keuring van warmtekrachtkoppeling met verbrandingskrachmachines VDI 6025 Bedrijfseconomische berekening voor investeringsgoederen en installaties Tafel 3 Belangrijke voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen voor de opstelling en het gebruik van een WKK-installatie 8 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

9 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2.1 Bedrijfsparameters van een complete warmtekrachtmodule Alle onderstaande ontwerp- en bedrijfsgegevens hebben betrekking op één warmtekrachtmodule. Gedetailleerde aanwijzingen bij het ontwerp en de uitvoering vindt u in "Vakserie aardgas warmtekrachtmodules projectmanagement". Bedrijfsparameters warmtekrachtmodule Continuvermogen 1) in het parallelle netbedrijf Vitobloc 200 EM-70/115 50% last 75% last 100% last Elektrisch vermogen 2) Mag niet worden overbelast kw Vermogen Tolerantie 7 % kw Brandstofgebruik Tolerantie 5 % kw Stroomfactor conform AGFW FW308 (elektrisch vermogen / thermisch vermogen) 0,61 Primaire energiefactor f PE volgens DIN V ,125 Bewijs van hoge efficiëntie volgens richtlijn 2004/8/EG bevordering van de warmtekrachtkoppeling bij kleine en mini-installaties (< 1 MW el ) met een primaire energiebesparing PEE % 27,2 Rendement volgens EnergieStV 3) % 92,3 Rendement in parallel netbedrijf Elektrisch rendement % 28,7 33,3 34,3 Warmterendement % 54,1 53,5 56,4 Totaal rendement % 82,8 86,8 90,7 Opwekken van energie Elektrische energie (draaistroom) Spanning V 400 Stroom A 101 Frequentie Hz 50 Elektrisch vermogen bij cos phi = 1 en U n kw 70 cos phi = 0,95 en U n kw 69 cos phi = 0,9 en U n kw 64 cos phi = 1 en U n - 10% kw 70 cos phi = 0,95 en U n - 10% kw 67 cos phi = 0,9 en U n - 10% kw 50 Elektrisch eigen verbruik 4) kw 1,9 Warmte-energie (verwarmingswarmte) zonder netvervangingsfunctie Warmte-energie (verwarmingswarmte) met netvervangingsfunctie Bedrijfsstoffen en vulhoeveelheden Aanvoer- /retourtemperatuur Aanvoer- /retourtemperatuur C 90/70 C 90/65 Kwaliteit van brandstof, smeerolie, koelwater, verwarmingswater Zie het actuele bedrijfsvoorschrift! Vulhoeveelheid Smeerolie liter Extra tank verse olie liter 70 Koelwater liter 60 Verwarmingswater liter 10 Gasaansluitdruk 5) mbar Opwekken van warmte (verwarming) Retourtemperatuur voor module Min./max. C 60/70 Standaard temperatuurverschil Retour/aanvoer K 20 Verwarmingswaterdebiet Standaard m³/h 4,9 Max. toegestane bedrijfsdruk bar 10 Drukverlies bij standaard doorstroming in de module Standaard bar 0,1 VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 9

10 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Emissies van schadelijke stoffen 6) volgens TA-Luft 2002 NOx-gehalte gemeten als NO 2 mg/nm³ < 125 CO-gehalte mg/nm³ mg/kwh < 150 < 128 Formaldehyde CH 2 O mg/nm³ < 60 Geluidsdrukniveau op 1m afstand vrij veld conform DIN (tolerantie op genoemde waarden 3 db(a)) Rookgas 7) Met 1 optionele db(a) 52 geluiddemper Verbrandingslucht en ventilatie Stralingswarmte van de module Zonder aansluitleiding kw 12 Ventilatie stookruimte Luchttoevoerdebiet m³/h > Luchtafvoerdebiet gewenst m³/h Luchtafvoerdebiet max m³/h Verbrandingsluchtdebiet bij 25 C en 1000 mbar m³/h 189 Toevoerluchttemperatuur Min./max. C 10/25 Temperatuurverschil Luchttoevoer/luchtafvoer K < 20 Druk van de geïntegreerde ventilator Bij min. debiet Bij gewenst debiet Rookgas Rookgasdebiet, vochtig bij 120 C m³/h 310 Rookgasmassadebiet, vochtig kg/h 264 Rookgasdebiet, droog 0 % O 2 (0 C; 1012 mbar) Nm³/h 174 Max. toegestane tegendruk Na module mbar 15 1) Vermogensgegevens conform DIN ISO 3046 deel 1 (bij een luchtdruk van 1000 mbar, een luchttemperatuur van 25 C, een relatieve luchtvochtigheid van 30 % en cos φ =1) Alle overige gegevens van de module gelden voor parallel netbedrijf; gegevens voor andere opstellingsvoorwaarden op aanvraag 2) De vermogensindicatie op het display richt zich naar het opwekkertelpijlsysteem, niet naar het verbruikertelpijlsysteem, d.w.z. dat bij vermogensafgifte (voeding) het vermogen op het display met positief voorteken weergegeven wordt! 3) De gebruiksgraad volgens EnergieStV is gedefinieerd als quotiënt uit de som van het opgewekte thermische en mechanische vermogen en de ingezette hulpenergieën. 4) Koelwaterpomp, ventilator, acculaadtoestel, besturingstransformator 5) Gasaansluitdruk is conform DVGW-TRGI 1986/96 de gasstroomdruk aan het begin van het gasregeltraject van de module 6) Emissiewaarden na de katalysator bij droog rookgas 7) Bij gebruik van de warmtekrachtmodule in een woning wordt dringend geadviseerd om twee opeenvolgende rookgasgeluiddempers te installeren om beter te kunnen voldoen aan de eisen aan ruimten met bijzondere bescherming ('s nachts 25 db(a)). Pa Pa Tafel 4 Bedrijfsparameters van een complete warmtekrachtmodule 10 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

11 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2.2 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Technische gegevens warmtekrachtmodule Vitobloc 200 EM-70/115 Motor met accessoires Ottomotor op gas Fabrikant MAN Motortype E 0836 E Werking viertakt Aantal cilinders/rangschikking 6 / serie Boring / slag mm 108/125 Cilinderinhoud liter 6,87 Toerental min Gemiddelde zuigersnelheid m/s 6,3 Compressieverhouding 13: 1 Gemiddelde effectieve druk bar 8,73 Standaardvermogen¹) Mag niet worden kw 75 overbelast Spec. vollastverbruik Tolerantie 5 % kwh/kwh mech 2,72 Gasverbruik Bijv. bij Hi = 10 kwh/m³ Nm³/h 20,4 Hoev. smeerolie oliecarter liter Smeerolieverbruik (gemiddelde waarde) g/h ca. 30 Motorgewicht (afgerond) kg 520 Warmtewisselaarsysteem motorkoeling (motorblok en smeerolie) Vermogen Tolerantie 7 % kw 77 Temperatuur koelwater Intrede/uittrede C 80/88 Koelwaterdebiet m³/h 8,2 Rookgaswarmtewisselaar Vermogen Tolerantie 7 % kw 38 Rookgastemperatuur Intrede/uittrede C ca. 610 / <120 Temperatuur koelwater Intrede/uittrede C 88/92 Drukverlies rookgaszijde mbar < 10 Materiaal buizen Materiaal rookgaskop Intrede Uittrede Materiaal watermantelbuis ST 50 Platenwarmtewisselaar Vermogen kw 115 Temperatuur koelwater Intrede/uittrede C 92/81 Verwarmingswatertemperatuur Intrede/uittrede C 70/90 Drukverlies bar 0,1 Materiaal platen Nominale wijdtes Aansluiting rookgas (AGA) vanaf warmtekrachtmodule, DN 80 / PN10 buisaansluiting Aansluiting condenswater (KO), buisaansluiting Buis ø22 x 1,2 Verwarmingswater aanvoer/retour (HV/HR), buisaansluiting DN 40 / PN16 Aansluiting gas (GAS), buisaansluiting Gaskogelkraan Rp 1'' VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 11

12 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule Generator Typevermogen kva 80 Draaistroom Spanning / frequentie V / Hz 400/50 Toerental min Rendement bij nominaal vermogen van de module en cos φ = 1 2) % 94,2 Nominale stroom A 115,5 Continue kortsluitstroom A 3- tot 5-voudige nom. stroom Max. toegestane lastbijschakeling A 30,3 Staanderschakeling stervormig Omgevingstemperatuur Max. C 40 Beschermingstype IP 23 Tijdsconstanten in seconden Open stroomcircuit transiënt Td'o sec. 1,43 Kortgesloten stroomcircuit transiënt Td' sec. 0,04 Kortgesloten stroomcircuit subtransiënt Td'' sec. 0,005 Met kortgesloten veld Ta sec. 0,008 Bekabeling naar klemmenkast warmtekrachtmodule Zekering NSHV (aanbevolen) A 160 Minimaal benodigde uitvoering voor de correcte aansluiting van de warmtekrachtmodule 3) Netaansluiting naar NSNV, netkoppelveld of transformatorstation X1: L1,L2,L3, N PE H07 RNF 5 x 1x 50 mm² Door installateur te plaatsen afstandskeuze "Verwarmingsbedrijf" 100% vermogen X1: klem 40 / 41 Terugmelding (potentiaalvrij contact) module "Gereed" X5: klem 1 / 2 Terugmelding (potentiaalvrij contact) module "Bedrijf" X5: klem 3 / 4 Ölflex 12 x 1,5 mm² Terugmelding (potentiaalvrij contact) module "Storing" X5: klem 5 / 6 Keuze verwarmingswaterpomp 4) (potentiaalvrij contact) X5: klem 9 / 10 Verwarmingswaterregelklep (retourverhoging) X5: klem 16 / 17 / 18 / PE Ölflex 4 x 0,75 mm² Verwarmingswaterpomp 230 V /10 A 4) X5: klem 21 / N / PE Ölflex 3 x 1,5mm² Extra PT 100 voeler in de volledige verwarmingswaterretour voor de optionele moduleselectie en -deselectie Aardingskabel van de module naar de door de installateur te plaatsen potentiaalvereffeningsrail X1: klem 44 / 45 Ölflex 2 x 1,5mm² Aardingsaansluiting op moduleframe Dimensionering overeenk. omstandigheden ter plaatse Uitgebreide installatie-uitvoering met "netvervangingsbedrijf" Netmeetspanning voor netkoppelschakelaar X1: klem 7 / 8 / 9 / N / PE Ölflex 5 x 1,5mm² Bevestiging netkoppelschakelaar is aan (melding van de NSHV of van het netkoppelveld) X1: klem 12 / 13 Bevestiging netkoppelschakelaar is uit (melding van de NSHV of van het netkoppelveld) X1: klem 14 / 15 Ölflex 5 x 1,5mm² Keuze netvervangingsbedrijf 5) X1: klem 38 / 39 Ölflex 3 x 1,5mm² Inschakelbevel netkoppelschakelaar "Vrijgave NK schakelaar" (potentiaalvrij contact) X5: klem 7 / 8 Ölflex 3 x 1,5mm² 1) Vermogensgegevens conform DIN ISO 3046 deel 1 (bij een luchtdruk van 1000 mbar, een luchttemperatuur van 25 C, een relatieve luchtvochtigheid van 30 % en cos φ =1) Alle overige gegevens van de module gelden voor parallel netbedrijf; gegevens voor andere opstellingsvoorwaarden op aanvraag 2) cos φ-indicatiewaarde in het opwekkertelpijlsysteem 3) Deze kabellijst bevat de minimaal benodigde uitvoering voor een correcte aansluiting van een warmtekrachtmodule en dient alleen als richtlijn. De verantwoordelijkheid voor de correcte bekabeling berust bij de uitvoerende elektroinstallateur en dient overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden en de van toepassing zijnde VDE- en EVU-voorschriften uitgevoerd te worden. 4) De verwarmingswaterpomp in de 230 V uitvoering kan direct worden aangesloten. Bij een pompuitvoering van 400 V moet het vermogensdeel door de installateur worden voorzien. De besturingstechnische keuze vindt echter potentiaalvrij vanuit de modulebesturing plaats. 5) De keuze voor het netvervangingsbedrijf gebeurt door het externe besturingssysteem na lastuitschakeling door de klant. De keuze kan ook automatisch module-intern gerealiseerd worden, maar zonder lastuitschakelbewaking. Tafel 5 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 12 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

13 Technische gegevens van een complete warmtekrachtmodule 2.3 Afmetingen, gewichten, kleuren en aansluitingen Afmetingen warmtekrachtmodule Framemaat Incl. geluiddempende kap en ventilator Lengte mm Breedte mm Hoogte (zonder poten) mm Gewicht warmtekrachtmodule Leeg gewicht (afgerond) kg Werkingsgewicht (afgerond) kg Kleur Motor, generator Lichtgrijs (RAL 7035) Frame Antracietgrijs (RAL 7016) Schakelkast Vitozilver Geluiddempende kap Vitozilver Aansluitingen Uitvoering Norm Grootte AGA Rookgasuitlaat Flens EN DN 80 / PN 10 KO Condenswaterafvoer Buis DIN EN ø22 x 1,2 GAS Gasintrede Gaskogelkraan DIN 2999 Rp 1" HV/HR Verwarmingsaanvoer/-retour Flens EN DN 40 / PN 16 AL Luchtafvoeruitlaat Flens 380 x 380 P20 Tafel 6 Afmetingen, gewichten, kleuren en aansluitingen Fig. 1 Afmetingen en aansluitingen van de warmtekrachtmodules Vitobloc 200 EM-70/115 (afmetingen in mm). De reeds gemonteerde ventilatorbox kan voor het inbrengen van de module gedemonteerd worden. VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 13

14 Transport 3 Transport AANWIJZING! De levering van de warmtekrachtmodule gebeurt via een vrachtwagen voor zware lasten op belastbare wegen. 3.1 Afladen met vorkheftruck ATTENTIE! Bij het afladen en het transport van de module met vorkheftruck of dergelijke moet met geschikte inrichtingen schade aan de module uitgesloten worden. Fig. 2 Afladen met vorkheftruck 3.2 Opslagvoorwaarden voor de warmtekrachtmodule De warmtekrachtmodule moet beschermd tegen vocht opgeslagen en getransporteerd worden (max. rel. luchtvochtigheid 70%). De module mag niet aan stofbelaste of halogeenbelaste lucht blootgesteld worden. De belasting op de vier poten toont Fig. 3: Fig. 3 belastingsverdelen op de warmtekrachtmodulepoten 14 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

15 Transport 3.3 Inbrengen - Inbrengen met kraan en kabels die aan vier bijkomende transportogen bevestigd worden. - Het inbrengen moet in loodrechte toestand gebeuren! Andere mogelijkheden op aanvraag. GEVAAR Personen mogen zich niet onder een aan de kraanhaak hangende module bevinden. Hefwerktuig in orde houden! AANWIJZING! De optionele transportogen moeten aan de zijkant aan het basisframe vastgeschroefd worden (Fig. 4). De minimale frameafmetingen moeten in acht genomen worden! ATTENTIE! Bij het inbrengen met vorkheftruck, kraan en dergelijke moet met geschikte inrichtingen schade aan de module vermeden worden. Niet aan uitstekende delen optillen, trekken of deze op een andere manier belasten. Fig. 4 Inbrengen met kraan en kabels, vier bijkomende transportogen vereist VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 15

16 Transport 3.4 Plaatsen Voor het neerlaten van de module aan de definitieve opstellingsplaats moeten de modulepoten (los meegeleverd) voor de contactgeluidontkoppeling aan de gemarkeerde plaatsen (zijdelings frame onderaan) gemonteerd worden. De warmtekrachtmodule wordt elastisch zonder vaste verankering op de meegeleverde poten op een sokkel opgesteld. ATTENTIE! Op de juiste hoogte van de sokkel ( 150 mm) m.b.t. de condensontwatering letten! Bij de opstelling ter plaatse moet erop gelet worden dat de modulepoten op een binnenwerkse hoogte van minstens 9-11 cm uitgedraaid worden. Minimale sokkelmaten Vitobloc 200 EM-70/115 L mm B mm H 150 mm Fig. 5 Warmtekrachtmodule met sokkel ATTENTIE! Bij het opstellen van de warmtekrachtmodule het overhangen van het frame over de sokkel controleren! 16 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

17 Transport 3.5 Transportbeveiligingen verwijderen Verpakking verwijderen en recyclen. Vier transportbeveiligingen aan de elastische lagers van motor en generator verwijderen (Fig. 7) Fig. 6 Minimumafstanden in de bedrijfsruimte (afmetingen in mm) A mm B mm C mm D mm E mm F mm G 800 mm H 900 mm I mm Tafel 7 Minimumafmetingen in de bedrijfsruimte Fig. 7 Vier transportbeveiligingen aan de elastische lageringen van motor en generator verwijderen ATTENTIE! Bij het afvoeren van de warmtekrachtmodule na een definitieve stillegging steeds de transportbeveiliging opnieuw monteren, omdat anders de motor-generatoreenheid van het basisframe bij een niet loodrecht transport kan afbreken en het transportpersoneel in gevaar kan brengen. VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 17

18 Installeren 4 Installeren 4.1 Kwalificatie van het personeel 4.2 levering GEVAAR De montage van de warmtekrachtmodule en van de perifere aansluitsystemen mag alleen door een gespecialiseerde firma met speciaal door de fabrikant van de warmtekrachtmodule voor deze taken geïnstrueerd en geautoriseerd personeel uitgevoerd worden. De werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen dienen door een erkend vakbedrijf uitgevoerd te worden. AANWIJZING De elektrische aansluiting mag alleen door een door de energiemaatschappij gecertificeerde en door een van een registratienummer voorzien gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden. Vakpersoneel is conform VDMA personeel (monteur, meester, technicus, ingenieur) met de nodige beroepskwalificatie. Deze is gekenmerkt door minstens een afgesloten industriële of ambachtelijke beroeps- of hogere opleiding op het vlak van de technische gebouwuitrusting. Voor de praktische uitvoering gelden de van toepassing zijnde regels der techniek en de bouwkundige en wettelijke bepalingen. De veiligheidsinrichtingen dienen overeenkomstig de lokale voorschriften uitgevoerd te worden. De voorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten gerespecteerd worden! - Module - Aanvullende uitrustingen conform opdracht 18 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

19 Installeren 4.3 Eisen aan de bedrijfsruimte Voor het inbrengen en opstellen van de warmtekrachtmodule moeten de volgende vereisten vervuld worden: - Het opstellingsvlak moet effen zijn en voldoende draagvermogen hebben. - Voor montage- en onderhoudswerkzaamheden is voldoende vrije ruimte vereist (Fig. 6). - Er wordt aanbevolen dat de bedrijfsruimte over een wateraansluiting en een vloerafvoer met olieafsluiting beschikt. - Eventuele noodzakelijke geluidstechnische maatregelen moeten door een geschikt vakbedrijf gecontroleerd worden. - De hermontage bij optioneel gedemonteerde inbrenging mag voor het waarborgen van de garantie alleen door personeel van de fabrikant gebeuren. - Trillingen van buitenaf, bijv. via het bouwlichaam of elektromagnetische instralingen moeten tot een absoluut minimum beperkt worden en moeten bij de inbedrijfstelling gedocumenteerd worden. AANWIJZING! De volgende bordjes moeten zowel voor alsook in de bedrijfsruimte aangebracht worden: Verbodsteken P 06 "Verboden toegang voor onbevoegden" Verbodsteken P 02 "Vuur, open licht en roken verboden" GEVAAR Ontvlambare materialen of vloeistoffen mogen niet in de buurt van de warmtekrachtmodule opgeslagen of gebruikt worden. Verbodsteken P 11 "Verbod voor personen met pacemakers" Roken of open vuur resp. open vlam tijdens het gebruik van de warmtekrachtmodule zijn verboden! We raden aan om naar analogie met de oude stookruimteverordening in de bedrijfsruimte voor een brandblusser van voldoende groot formaat (min. 9 liter) te zorgen. VITOBLOC 200 EM-70/115 Montagehandleiding ESS Energie Systeme & Service GmbH 19

20 Installeren 4.4 Perifere aansluitingen van de warmtekrachtmodule (stroomschema) Warmtekrachtmodule (leveringsomvang) 83 Door de installateur te plaatsen TA 1 XC 35 P/T P/T 32 * (AGA) 31 STB 33 (KO) 24 PZA- PI 23 PI PI PI TI TC * * TI 13 M 24 PZA PI (HR) 15 (HV) P/T 66 M SC 52 LS SZA- ES 51 G 3~ EIA TZA+ 67 PI 1 41 M 43 LZA- 42 PZA- 46 T * 45* P aus = 50 mbar PC (GAS) T PZA+ Fig. 8 Stroomschema van een warmtekrachtmodule met perifere aansluitingsmogelijkheden Algemene legende: 1 Warmtekrachtmodule (leveringsomvang) 2 Door de installateur te plaatsen 10 Deflagratiebeveiliging (biogas) 11 Veiligheidsklep (verwarmingswater) 12 Verwarmingswaterpomp 13 Retourtemperatuurregeling 14 Verwarmingswaterretour (HR) 15 Verwarmingswateraanvoer (HV) 16 Krachtstroom 400 V, 50 Hz 17 Aanvoer koelwatermengsel 18 Retour koelwatermengsel 19 Pomp koelwatermengsel 21 Veiligheidsklep (motorkoelwater) 22 Oliekoeler 23 Koelwaterpomp 24 Membraanexpansievat 25 Koelwaterwarmtewisselaar 26 Vuilvanger 27 Afsluitklep 31 Rookgaswarmtewisselaar 32 Geluiddemper 33 Condenswateruitlaat (KO) 34 Rookgasuitlaat (AGA) 35 Katalysator 41 Lambda-regelklep 42 Magneetklep 43 Nuldrukregelaar AANWIJZING! 44 Gasaansluiting (GAS) 45 Gasfilter, los meegeleverd 46 Gaskogelkraan met thermische veiligheidsklep 47 Dichtheidscontrole 51 Extra smeerolietank (verse olie) 52 Bijvulautomaat met niveau-indicatie smeerolie 61 Smeerolieretour (van olieafscheider) 62 Carterontluchting 63 Olieafscheider 64 Verbrandingslucht 65 Luchtfilter 66 Gas/luchtmenger 67 Generator 68 Rookgasverzamelleiding 69 Motor 70 Toerentalregelaar en smoorklep 71 Turbolader 72 Mengselkoeler (intercooler) (1e trap) 73 Mengselkoeler (intercooler) (1e trap) 74 Veiligheidsklep (lagetemperatuurcircuit) 80 Ventilator 81 Afzuiglucht 82 Toevoerlucht 83 Geluiddempingskap Meetpunten: EIA Generator-indicatie-bewaking ES Generatorvermogensbesturing LS Vulpeilbesturing LZA Minimale vulpeilcontrole P Druk PC Drukregeling PI Drukindicatie PO Optische drukindicatie PZA- Minimumdrukuitschakeling PZA+ Maximumdrukuitschakeling SC Toerentalregelaar STB Veiligheidstemperatuurbegrenzer SZA- Te laag toerental T Temperatuur TA Afvoerluchttemperatuur voor ventilator TC Temperatuurregeling TI Temperatuurindicatie TZA+ Generatorwikkelingstemperatuurbewaking XC Lambdasonde * Los meegeleverd voor montage door de installateur ** Optionele uitrusting Voor de veiligheidstechnische uitrusting van de aansluiting van het verwarmingscircuit alleen typegekeurde onderdelen gebruiken! 20 ESS Energie Systeme & Service GmbH Montagehandleiding VITOBLOC 200 EM-70/115

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09

Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09 Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247507 1/2013-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding SDN 50 S SDN 00 S SDC 50 S SDC 00 S SDC 00 S BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid.... Waarschuwingen bij handelingen.... Algemene veiligheidsinstructies....

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie