DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2003

2 INHOUDSOPGAVE

3 DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van de Stichting pag. 9 Hoofdstuk 5 Financieel en organisatorisch pag. 10 Hoofdstuk 6 Een beeld van de activiteiten pag KidsTegenGeweld pag Ambassadeurs pag Website pag Projecten met derden pag. 15 Hoofdstuk 7 Tot slot pag. 18 DEEL 2 - JAARREKENING 2003 Hoofdstuk 1 Balans per 31 december 2003 pag. 21 Hoofdstuk 2 Staat van baten en lasten over 2003 pag. 22 Hoofdstuk 3 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten pag Algemene grondslagen pag Grondslagen voor waardering van activa en passiva pag Grondslagen voor bepaling van het resultaat pag. 24 Hoofdstuk 4 Toelichting op de balans pag Materiële vaste activa pag Vorderingen pag Liquide middelen pag Eigen vermogen pag Schulden op korte termijn pag. 28 Hoofdstuk 5 Toelichting op de staat van baten en lasten pag Verschillenanalyse rekening versus begroting 2003 pag Uitvoeringskosten pag. 30 Hoofdstuk 6 Overige informatie pag. 32 Hoofdstuk 7 Begroting 2004 pag. 33 Slot Accountantsverklaring pag. 35 3

4 DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003

5 Hoofdstuk 1 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 DE FEITEN Agressie en Zinloos Geweld is niet van de laatste jaren. Het bestaat al eeuwen. Het is zo oud als de mensheid zelf en op dit moment aan de orde van de dag. Er wordt over gesproken alsof het dagelijks voorkomt, alsof het steeds maar toeneemt. Maar wat zijn nu eigenlijk de feiten? Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2004: Type misdrijf Geweldsmisdrijven Vermogensmisdrijven Vernieling en openbare orde Een duidelijke stijging. Maar hoe reëel zijn deze cijfers? Er wordt de laatste jaren beter geregistreerd. Dat zou deze stijging deels kunnen verklaren. Bovenstaande cijfers zijn slechts de officiële meldingen. Er zijn geen cijfers bekend van de misdrijven waar geen aangifte van wordt gedaan. Wel kan geconcludeerd worden dat agressie en geweld gevoelsmatig toeneemt en daarmee ook ons gevoel van onveiligheid. Wat kunnen we hier nu aan doen? Naar de oorzaken van agressie en geweld wordt veel onderzoek gedaan en er wordt ook regelmatig over gepubliceerd. Onderzoek naar de gevolgen van overmatig gebruik van drank en drugs, de invloed van religie, van onder andere opvoeding en genetische bepaling. Hoe kunnen we verwachten dat er een simpele oplossing zou zijn. Die zou dan toch allang zijn uitgevoerd? Er is gewoonweg niet één simpele oplossing! Dan rijst al snel de vraag: Wat moet dan de doelstelling van een stichting tegen geweld en, meer specifiek, de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld zijn? De missie van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld: Maak alle mensen bewust van de problematiek rondom agressie en geweld. Help en stimuleer zo veel mogelijk mensen om zelf oplossingen aan te dragen en uit te voeren. Wek het vertrouwen dat alle acties en initiatieven, klein of groot, bij elkaar opgeteld, het grootste verschil maken. 5

6 Hoofdstuk 1 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 EEN AANTAL FEITEN DIE HET BESTAAN VAN DE STICHTING ONDERSCHRIJVEN: Sinds de oprichting dragen meer dan mensen het speldje met het lieveheersbeestje dat is uitgegroeid tot het nationale symbool tegen agressie en zinloos geweld. Jaarlijks meer dan 1,5 miljoen paginabezoekers op de websites: en Per week 75 spreekbeurtpakketten voor jongeren in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar. Per week worden er 50 informatiepakketten over KidsTegenGeweld-project verstuurd. 150 actieve KidsTeams en meer dan 1200 leden. Een adressenbestand van meer dan betrokkenen. In 6 van de 12 provincies een steunpunt. Een bestand van tientallen vrijwilligers, gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Dagelijks wordt er telefonisch hulp geboden aan slachtoffers en betrokkenen. Per dag worden tussen de 150 en 170 s verwerkt. Groeiend aantal ambassadeurs uit het bedrijfsleven. Het is misschien moeilijk aan te tonen dat het bestaan van de Stichting een volgend slachtoffer van agressie en/of geweld kan voorkomen of heeft voorkomen. Maar met bovenstaande feiten kunnen we wel aantonen dat er steeds meer mensen bewust worden van groeiende agressie en geweld in onze samenleving. Steeds meer mensen voelen zich betrokken, willen iets doen. Bewustwording kan uitgroeien naar een gedragsverandering. Een verharde maatschappij kan groeien naar een betrokken samenleving. En daar draagt de Stichting heel zichtbaar aan bij. Ons bestaansrecht. 6

7 Hoofdstuk 2 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 DOELSTELLING EN DOELGROEP De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is in 1997 te Noordwijk opgericht. Zij heeft haar vestigingsplaats in Noordwijk en opereert landelijk. DE STICHTING HEEFT ALS BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN: Bewustwording. Door gebruik van álle vormen van communicatie de samenleving bewustmaken van de problematiek rondom agressie en geweld. Vanuit bewustwording wordt gestreefd naar een mentaliteits- en gedragsverandering. Betrokkenheid. Van een verharde maatschappij naar een betrokken samenleving. DE DOELGROEP: De jeugd, slachtoffers en nabestaanden, maar eigenlijk de gehele samenleving. SPEERPUNTEN VAN DE STICHTING: Landelijk aanspreekpunt voor de thema s agressie en zinloos geweld. Betrokkenheid tonen en ondersteuning geven aan slachtoffers van zinloos geweld en betrokkenen. Brede samenwerking met aanverwante organisaties, lagere overheden en het bedrijfsleven. Projecten met derden zoals particulieren, buurtverenigingen, sportclubs. De discussie rond zinloos geweld gaande houden en een doorlopend signaal van verzet afgeven. Voorzien in brede verspreiding van informatie rond de thema s agressie en zinloos geweld aan met name de jeugd van 7 t/m 17 jaar. CONCREET HEEFT DIT GERESULTEERD IN ONDER ANDERE: Het KidsTegenGeweld-project. Aanbieden (via de website) van gratis spreekbeurtpakketten. Voorlichting door middel van informatiepakketten, inzetten van vrijwilligers en gastsprekers. Websites: en Verspreiding van stoeptegels en andere artikelen. Profilering van beeldmerk en boodschap in projecten met derden. Profilering van beeldmerk en boodschap in televisie- en radiocommercials en landelijke campagnes. Ambassadeurs uit het bedrijfsleven. 7

8 Hoofdstuk 3 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 ONTSTAAN VAN DE STICHTING De StichtingTegenZinloosGeweld is ontstaan in de huiskamer van haar oprichter, Bart Wisbrun. Het begon met een gevoel. Het gevoel dat één minuut stilte niet genoeg was. Vervolgens werd dit gevoel geconcretiseerd in een blijvend symbool tegen geweld: het lieveheersbeestje. De belangstelling voor de Stichting werd in korte tijd groot. Mede dankzij de verspreiding van veelal gratis drukwerk aan (basis)scholen en geïnteresseerden. Maar ook door het zeer actief beheren van een website die al snel voorzag in materiaal ten behoeve van spreekbeurten en presentaties. Landelijke projecten, brede samenwerking, free publicity en regelmatige media-aandacht via radio- en tv-spotjes maakten de StichtingTegenZinloosGeweld tot een van de snelst groeiende in haar soort. Eind 2003 is de Stichting een goed gestructureerde organisatie met een grote naamsbekendheid, een herkenbaar beeldmerk en voorloper in de strijd tegen pesten, agressie en zinloos geweld. Er zijn vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires werkzaam. De Stichting is een leerbedrijf voor stagiaires voor een diversiteit aan opleidingen zoals communicatie, sociaal maatschappelijke dienstverlening en juridische opleidingen. 8

9 Hoofdstuk 4 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 PROFIEL VAN DE STICHTING Het bestuur bepaalt het beleid dat door de directeur en medewerkers van de Stichting moet worden uitgevoerd. Het bestuur ondersteunt, corrigeert waar nodig en fungeert als klankbord. De directeur heeft van het bestuur van de Stichting mandaat om te handelen. BESTUUR EN DIRECTIE Het bestuur van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld bestaat uit 5 leden. Ieder met een andere professionele achtergrond: Douwe Wielinga is zelfstandig Public Relations Consultant en voorzitter van de Stichting. Ron van Zanen is registeraccountant bij Berk Leiden en penningmeester van de Stichting. Cees Helmons is projectontwikkelaar, financieel deskundige en secretaris van de Stichting. Gerben van Duin is wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Noordwijk. Hij is tevens verantwoordelijk voor human resource bij de politie Hollands Midden en is bestuurslid van de Stichting. Paul Reeskamp is partner en advocaat bij Allen & Overy en als bestuurslid juridisch adviseur van de Stichting. Directeur van de Stichting is Viviane de Bruijne. Zij heeft de dagelijkse leiding, houdt zich bezig met fondsenwerving, politieke lobby en samenwerking met het bedrijfsleven. Zij is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Bart Wisbrun, de oprichter, is eind 2003 in dienst gekomen als communicatiedeskundige en woordvoerder van de Stichting. VERDERE ORGANISATIESTRUCTUUR Bij de Stichting zijn inmiddels negen personen (parttime) in vast dienstverband werkzaam, twee personen op contractbasis, twee stagiaires en twee vaste vrijwilligers. Verspreid over Nederland functioneren zes steunpunten waar meer dan 80 vrijwilligers werkzaam zijn. ANDERE BETROKKENEN De Stichting onderhoudt een groot netwerk van relaties. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van adviseurs in verschillende disciplines, zowel in het bedrijfsleven als in politieke organen. 9

10 Hoofdstuk 5 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 FINANCIEEL EN ORGANISATORISCH CBF Bestuur en directie hebben het verkrijgen van het CBF Keurmerk altijd van groot belang geacht. Een verdere verdieping en verbetering van de administratie en organisatie is hiervoor vereist. Daarom is begin 2003 een vaste financiële medewerker aangenomen. Dit gaf reeds op korte termijn beter inzicht in de geldstromen, een vermindering van openstaande debiteuren en snellere betaling aan crediteuren. In de zomer van 2003 is de Verklaring van geen Bezwaar van het CBF met trots in ontvangst genomen. Een stap verder qua professionalisering. De Stichting komt nu in aanmerking voor het officële Keurmerk. FONDSENWERVING Begin 2003 werd een projectmanager aangenomen. Zij trad tevens op als plaatsvervangend directeur in verband met het zwangerschapsverlof van de algemeen directeur. De plaatsvervangend directeur heeft haar taken, voor zover mogelijk, uitstekend uitgevoerd. Het verlof, dat overigens geresulteerd heeft in een prachtige dochter, heeft echter wel voor een tijdelijke stagnatie in fondsenwerving gezorgd. Het bestuur heeft daarom besloten om gedurende deze periode voorzichtig te zijn met uitgaven en de uitvoering van projecten. Dit heeft zijn invloed gehad op de balans, waarin een aantal projectsubsidies over het boekjaar lopen. De Stichting Doen van de Postcode Loterij en de Sponsor Loterij heeft de Stichting een subsidie toegezegd van , voor drie jaar, beginnend met 1/3 deel in Deze subsidie is deels overgeheveld naar De toezegging van Stichting Doen was al begin 2003 bekend, maar er diende nog een nieuwe begroting gemaakt te worden. Deze is medio juni gerealiseerd na het verlof van de directeur. De subsidie van Stichting Doen is vervolgens op basis van deze begroting verstrekt en is pas in augustus uitgekeerd aan de Stichting. Door de korte tijd die daarna nog restte in 2003 is deze subsidie slechts voor de helft benut. Een groot aantal projecten is uiteraard pas opgestart toen daarvoor de middelen beschikbaar kwamen. Door de drukte die gepaard ging met deze projecten is er nauwelijks ruimte geweest voor een aantal projecten die begroot stonden voor Deze zijn dan ook verschoven naar het begin van Dat geldt eveneens voor het daarvoor beschikbare budget. VERSTERKING EIGEN VERMOGEN Tot en met 2002 had de Stichting te maken met negatieve reserves. Uiteraard zijn wij een Stichting zonder winstoogmerk. Echter om de continuïteit van de Stichting op langere termijn te waarborgen is een gezonde financiële positie met een redelijke solvabiliteit een absolute vereiste. Het bestuur beschouwt daarom de versterking van de financiële positie als hoge prioriteit, uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten. In deze opzet zijn wij goed geslaagd, getuige het overschot dit jaar van 3.112,. Hiermee zijn de negatieve reserves weggepoetst en wordt een basis gelegd voor een gezonde financiële toekomst. 10

11 Hoofdstuk 5 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 PROJECTADMINISTRATIE KIDSTEGENGEWELD In de jaarrekening is een nieuwe bankrekening gepresenteerd. Deze is in werking gezet voor het KidsTegenGeweld project, onderdeel Gemeenten. In 2003 zijn alle gemeenten in Nederland benaderd voor het KidsTegenGeweld scholenproject. Dit project is een samenwerking tussen de Stichting en de Stichting Nationale Campagne Tegen Geweld. In het begin van het project bestond enige onduidelijkheid over de verdeling van taken, de inhoud en de begroting per gemeente. Om de gemeenten een zekere garantie te bieden, zijn de verkregen subsidies op een aparte rekening gestort totdat alles voor alle partijen duidelijk zou zijn en geaccordeerd. Halverwege het jaar 2003 is besloten om de samenwerking met de Stichting Nationale Campagne tegen Geweld te stoppen. De Stichting gaat alleen verder met het KidsTegenGeweld-scholenproject. Er wordt een afspraak gemaakt om de initiële kosten van de Nationale Campagne te blijven vergoeden zoals dat ook in de begroting van de diverse gemeenten is opgenomen. De eerste afrekening zal plaatsvinden in september Ook voor het KidsTegenGeweld-project Algemeen is een deel van de verkregen subsidies overgeheveld naar Al deze subsidies zijn voor twee jaar verstrekt in verband met het schoolseizoen 2003 / DIENSTVERBAND OPRICHTER De werkzaamheden van de oprichter Bart Wisbrun zijn van groot belang voor de Stichting. Hij verrichte deze werkzaamheden vanuit zijn eigen bedrijf: Wisbrun.nl. Dit werd meer en meer een dagtaak. Er is daarom een arbeidsovereenkomst gesloten tussen de Stichting en Bart Wisbrun. In november 2003 komt de heer Wisbrun in dienst van de Stichting als communicatiedeskundige en woordvoerder. Dit houdt in dat hij initiator of bedenker is van nieuwe projecten of campagnes, (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van televisie- en radiocommercials en uitingen in diverse media. Het woordvoerderschap is een gedeelde taak met de directeur. In de praktijk neemt de heer Wisbrun alle interviews met de media of andere belanghebbenden voor zijn rekening. Bij afwezigheid wordt dit waargenomen door de directeur. 11

12 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 EEN BEELD VAN DE ACTIVITEITEN Alle activiteiten, projecten, campagnes of andere werkzaamheden van de Stichting zijn onder te verdelen in voorlichting, mentaliteitsverandering en slachtofferhulp. De activiteiten en projecten met derden van 2003 zijn uitgebreid terug te vinden op onze website: Een aantal lichten wij graag toe. 6.1 KIDSTEGENGEWELD (MENTALITEITSVERANDERING) Begin 2002 heeft de aftrap plaatsgevonden voor het KidsTegenGeweld project van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Overal in Nederland worden kinderen in de leeftijdscategorie van 7 t/m 14 jaar opgeroepen om zelf iets te doen tegen pesten, agressie en geweld in hun directe omgeving. Ze worden gestimuleerd dit in teamverband te doen, maar kunnen zich ook individueel aanmelden. KIDSTEGENGEWELD OP SCHOOL Het Kids project loopt inmiddels enige jaren en de Stichting ziet een benadering via gemeenten als een goede mogelijkheid om alle kinderen in heel Nederland de kans te bieden mee te doen aan dit project. Bovendien blijkt ook vanuit basisscholen de behoefte aan een kant-en-klaar project rondom de thema s pesten, agressie en geweld. Daarom is, aanvankelijk in samenwerking met de Stichting Nationale Campagne Tegen Geweld, het originele Kids project aangevuld zodat het vooral voor scholen zeer goed toepasbaar is. Gegoten in de vorm van een zogenaamde KidsKist, is er nu de beschikking over een kant-en-klaar project. De KidsKist DE KIDSKIST: EEN SCHAT AAN INFORMATIE In de KidsKist zit allerlei informatie over de thema's pesten, agressie, geweld, respect, tolerantie, normen & waarden, Fair Play, etc. Maar ook een handleiding/ lesprogramma voor de docent, een veiligheidsmeter, een video, cd's, allerlei soorten testen en nog meer leuke items. Klassikaal wordt besproken hoe het met (het gevoel van) de veiligheid op school gesteld is. De leerlingen gaan daarna zelf aan de slag om de problemen te inventariseren en hiervoor oplossingen te bedenken. Met de bijgeleverde veiligheidsmeter wordt wekelijks de veiligheid gemeten. Naarmate het project vordert en er acties zijn bedacht en uitgevoerd, zal het gevoel van veiligheid toenemen. Een greep uit de inhoud In 2003 heeft de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld alle gemeenten in Nederland benaderd om het KidsTegenGeweld-project financieel te ondersteunen. Vanwege de vaak trage respons vanuit gemeenten, alsmede de daadwerkelijke opstart van het scholenproject, verloopt dit traject van het Kids-project grotendeels in In 2003 heeft de Stichting met circa 10 gemeenten contact over de invulling van het project in de betreffende gemeente. De veiligheidsmeter 12

13 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag AMBASSADEURS (VOORLICHTING EN MENTALITEITSVERANDERING) In 2001 werd de Stichting benaderd door Kuijpers Installaties. Zij vierde in 2002 haar 75-jarig bestaan en wilde dit koppelen aan een goede actie. Zij koos ervoor om de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld te ondersteunen met een aanzienlijk sponsorbedrag. De Stichting heeft deze samenwerking zeer gewaardeerd. Niet alleen betekende de financiële ondersteuning een belangrijke bijdrage aan het bestaan van de Stichting, het was voor de Stichting ook een goede leerschool om op deze wijze betrokkenheid van het bedrijfsleven vorm te geven. Een sponsoring groeide uit naar een ambassadeursschap. Het ambassadeursschap bleek een goede manier om de samenwerking met het bedrijfsleven een concrete vorm te geven. Van belangrijke fondsenverstrekkers had de Stichting al vaker het advies gekregen om meer steun uit het bedrijfsleven te zoeken. Hier is gehoor aan gegeven. Anno 2004 is het aantal ambassadeurs groeiende. EEN AMBASSADEURSSCHAP IS MAATWERK. Elk bedrijf kent een eigen cultuur, eigen motieven, eigen marktpositie en doelgroep. Maar onze huidige ambassadeurs hebben één ding gemeen. Ze steken hun nek uit en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van alle honderden goede doelen waar ze voor hadden kunnen kiezen, gaan ze voor wellicht de moeilijkste van allemaal: het tegengaan van agressie en zinloos geweld. Al deze ambassadeurs geloven in het belangrijke werk van de Stichting en helpen om haar missie te realiseren. Wij zijn hen erg dankbaar. BP In 2002 zijn wij benaderd door energiemaatschappij BP die ons vertelde te kampen met uiteenlopende vormen van agressie en geweld op haar service stations. Als bedrijf waar veiligheid hoog in het vaandel staat, neemt BP dit probleem serieus en is zij vastberaden om de veiligheid op haar verkooppunten te optimaliseren. Zowel in het belang van de stationsmedewerkers als van de klanten. Hierbij is de hulp van de Stichting gevraagd, een externe en objectieve partij met veel deskundigheid op dit gebied. De basis voor het ambassadeursschap was gelegd en er werd een contract voor minimaal drie jaar ondertekend. De Stichting en BP hebben met elkaar een toolkit voor de medewerkers van de BP stations ontwikkeld. Daarin zit een folder en een videoband die uitleg geven over de doelstellingen van de samenwerking, tips voor het omgaan met lastige situaties en formulieren voor het doorgeven - zowel aan het BP hoofdkantoor als aan elkaar - van ervaringen en suggesties op het gebied van veiligheid. Vervolgens zijn de problemen per station in kaart gebracht en zijn inmiddels op zo n 15 pilot stations opzienbarende resultaten behaald in het verbeteren van de veiligheid. Dit programma zal in 2004 worden gecontinueerd en er zal dan tevens een constructieve dialoog met de klanten van de BP stations op gang worden gebracht. 13

14 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 CARRIER HOLLAND HEATING Voortgekomen uit de relatie met Kuijpers Installaties heeft deze organisatie het stokje van hen overgenomen. Zij organiseerden al een familiedag, een actie met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en plaatsten stoeptegels bij de ingangen van voetbalclub RKC Waalwijk. Bovendien hebben zij de nieuwe website gesponsord. DIVITEC Divitec Camera Solutions uit Dongen gaat vooral in 2004 de Stichting als ambassadeur ondersteunen. Op 11, 12 en 13 november introduceerden wij onze samenwerking tijdens de Integrale Veiligheidsbeurs in Utrecht. Divitec heeft een deel van haar stand voor de Stichting gereserveerd. De bezoekers van de beurs konden tegen een kleine, vrijwillige, geldelijke vergoeding een warme wintermuts krijgen. Alle gelden die hierbij werden opgehaald kwamen ten gunste van de Stichting. Divitec zal zich vervolgens gaan inzetten voor onder andere KidsTegenGeweld. DUYNBORGH / BERKELING RECRUITMENT Een organisatie met deskundigheid op het gebied van uitzenden, detacheren en werving & selectie uit de directe omgeving van de vestigingsplaats van de Stichting. Zij hebben de Stichting geholpen aan een financieel medewerker zonder hiervoor kosten te berekenen. Het ambassadeursschap bestaat uit profilering in hun uitingen, contact leggen met hun relaties en het organiseren van plaatselijke evenementen. Leading in finance FORD Met BP wil de Stichting een publieke actie tegen agressie in het verkeer beginnen. Er wordt gezocht naar geschikte partners om dit zo breed mogelijk neer te zetten. Ford is een relatie van BP en de link is snel gelegd. Maar ook zij geven aan méér te willen dan een eenmalige actie. Eind 2003 is de toezegging van een eenjarig ambassadeursschap gegeven. Met een mogelijke uitloop naar meerdere jaren. STICHTING DOEN Begin 2003 ontving de Stichting de lang begeerde sponsortoezegging van de Stichting Doen. Om het belang van continuïteit te onderschrijven, gaan zij de Stichting voor een periode van drie jaar financieel ondersteunen. Dit doen zij met een institutionele bijdrage van per jaar. Voor de Stichting van groot belang omdat de meeste fondsenverstrekkers "slechts" op projectbasis financieren. Een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden van de Stichting vallen niet onder een specifiek project, maar zijn wel gericht op de hoofdactiviteiten voorlichting, slachtofferhulp of mentaliteitsverandering. De ondersteuning die wij als Stichting geven aan activiteiten, initiatieven of projecten van de mensen uit ons land, zijn hiervan een goed voorbeeld. Met de hulp van de Stichting Doen kan dit voortgezet worden. De Stichting Doen heeft als directe reden aangegeven dat de vele initiatieven vanuit de bevolking voor meer respect en tolerantie steun verdienen. Wij als Stichting geven deze steun. 14

15 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag NIEUWE WEBSITE (VOORLICHTING EN SLACHTOFFERHULP) Al vanaf 1997 bestaat de website: Een veelbezochte site. Tegenwoordig mogen wij jaarlijks zo n anderhalf miljoen bezoekers verwelkomen. Maar de site is verouderd: met oude technieken is deze moeilijk up-todate te houden. Vandaar dat hiervoor uitvoerig naar een oplossing is gezocht. En deze is uiteindelijk gevonden. Via ambassadeur Carrier Holland Heating. Eind 2003 was de nieuwe website een feit. Nieuwsfeiten, onderzoek, hulp en tips voor slachtoffers, gebeurtenissen in de samenleving... alles is direct op de site te vermelden. We kunnen nu snel inspelen op actualiteiten en behoeften van de maatschappij. 6.4 PROJECTEN MET DERDEN (VOORLICHTING, MENTALITEITSVERANDERING) Al vanaf de oprichting van de Stichting staat het belang van projecten met derden hoog in het vaandel. De missie van de Stichting is om mensen het vertrouwen te geven dat zijzelf het verschil maken. Hoe klein of groot hun actie is. Om dit aan een breed publiek duidelijk te maken worden overal in Nederland evenementen, acties en uiteenlopende initiatieven door de Stichting ondersteund. Op jaarbasis worden tussen de 80 en 100 van dit soort projecten (mede)georganiseerd, begeleid, gecoördineerd en voorzien van (drukwerk)materialen, gastsprekers en/of vrijwilligers. Hieronder een paar opvallende voorbeelden van BLOEMBOLLEN PLANTEN, DORDRECHT In het najaar van 2003 werden de bewoners van Stadspolders in de gelegenheid gesteld ideeën aan te dragen voor de invulling van een stuk gemeentegrond bij de Chico Mendesring. Op 21 november 2003 werd het winnende voorstel gerealiseerd: rode en witte tulpenbollen werden gepland door buurtbewoners en kinderen. In het voorjaar van 2004, als de bollen uitkomen, zal hier een lieveheersbeestje verschijnen. BRONCKHORSTSCHOOL, NOORDWIJK Op woensdag 3 september werd op spectaculaire wijze een stoeptegel geplaatst op het schoolplein van de Bronckhorstschool in Noordwijk. Na een aantal themadagen op school, waren alle leerlingen op het schoolplein verzameld om te zien hoe een reusachtige hijskraan met verbazingwekkende precisie de tegel op het plein wist te plaatsen. Een leerlinge uit groep 8 was verantwoordelijk voor de aanvraag van deze tegel, die werd aangeboden via de Stichting Doen. De Stichting was aanwezig tijdens de themadagen op school met gastsprekers en ondersteunend materiaal. 15

16 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 LIMBURGLOVEPARADE, GELEEN De danceparade dwars door het centrum van Geleen, met een spetterend feest als afsluiting. De organisatie en barmedewerkers waren allemaal voorzien van een T-shirt met het lieveheersbeestje erop. Er was een stand waar men artikelen van de Stichting kon kopen. Alles met het doel om de Stichting onder de aandacht te brengen van de party people. En dat is gelukt, de LimburgLoveParade was een groot succes. RCK WAALWIJK, WAALWIJK De Open Dag van het seizoen 2003/2004 stond geheel in het teken van de Stichting. Dat was te merken aan vele dingen: er werden stoeptegels geplaatst bij de ingangen van het stadion, het promoteam was aanwezig, er werd een ballonnenwedstrijd gehouden, informatie uitgedeeld en nog veel meer. Het contact met RKC werd tot stand gebracht door onze ambassadeur Carrier Holland Heating. DJ S DRAAIEN TEGEN GEWELD, LANDELIJKE ACTIE Op 20 december draaiden verspreid over heel Nederland ruim 285 DJ s tegen agressie en geweld in het uitgaansleven. Voor de DJ s waren speciale T-shirts gemaakt die zij die avond konden dragen. De actie werd ondersteund met bierviltjes en ander drukwerk. Gezien de positieve reacties die werden ontvangen, is de kans groot dat deze actie op nog grotere schaal in 2004 herhaald wordt. VEILIGHEIDSMARKT, DEN BOSCH Damen Communicatie nam contact op met de Stichting over mogelijke aanwezigheid op de door hen georganiseerde Veiligheidsmarkt d.d. 2 november Natuurlijk wilde de Stichting daar ook graag aanwezig zijn. We hebben het promoteam ingezet om de Bossche burgers te voorzien van informatie, ballonnen met het lieveheersbeestje erop en de kinderen konden allemaal geschminkt worden. GONDELTOCHT, BALK In Balk (Friesland) wordt ieder jaar tijdens de feestweek een grootse gondeltocht georganiseerd. Een groep vrienden benaderde de Stichting met de vraag of zij een gondel in het teken van het lieveheersbeestje mochten maken. Wij hebben hen divers drukwerk geleverd om uit te delen en de gondel mee aan te kleden. Tijdens de vaart (28 augustus) viel de gondel net buiten de prijzen: van de 18 gondels die meededen, eindigde deze op de 4e plaats. 16

17 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 PISART FESTIVAL, EIJSDEN In september werd voor de 1e keer het Pisart Festival georganiseerd. Een festival met vooral Nederlandse artiesten. De organisatie vond het belangrijk een signaal tegen agressie en geweld af te geven aan alle bezoekers van dit 3-daagse festival. Daarom werd door circa 40 derdejaars leerlingen van een regionale VMBO opleiding de houten festivalomheining beschilderd met als thema agressie en geweld. Voorafgaand aan deze beschildering werd er in de klas gediscussieerd over het onderwerp. Studenten van de Pabo namen dit voor hun rekening. Kortom: op diverse niveaus hielden de jongeren in omgeving Eijsden zich een week lang bezig met agressie en geweld. GALA DER OOSTERSE KRIJGSKUNSTEN, WILNIS Organisator Cor Mastwijk was zeer tevreden na afloop van het door hem georganiseerde sportevenement in Wilnis. Hij onderhield gedurende enige maanden intensief contact met de Stichting, ging langs scholen, schreef een kleurplatenwedstrijd uit, kreeg voor elkaar dat een deel van de cast van de Nederlandse Martial Arts speelfilm Fighting Fish handtekeningen kwam uitdelen, en nog veel meer. De Stichting ondersteunde met drukwerk, verzorgde gastsprekers en was aanwezig tijdens het gala. (Een deel van) De opbrengst van de kaartverkoop werd gedoneerd aan de Stichting. Cor Mastwijk is nog steeds zeer betrokken bij de Stichting. Hij heeft contact met diverse scholen en dankzij hem worden er steeds meer stoeptegels geplaatst in Wilnis en omgeving. STOEPTEGELPLAATSING DE TERP, CAPELLE AAN DEN IJSSEL Op 6 december werden een aantal inwoners van Capelle gehuldigd door burgemeester mevrouw J. van Doorne. Een aantal maanden daarvoor vond er bij winkelcentrum De Terp een ernstig geval van mishandeling plaats. De omstanders die op 6 december in het zonnetje gezet werden, voorkwamen dat deze mishandeling escaleerde met misschien wel fatale afloop. Niet alleen ontvingen de gehuldigden een speldje met het lieveheersbeestje erop, er werd ook een stoeptegel bij het winkelcentrum geplaatst. Ook werd er een KidsTeam opgericht en voorzien van de gebruikelijke materialen, zoals een T-shirt. Het KidsTeam zal zich in de regio gaan inspannen om met kleine en grote projecten hun steentje bij te dragen aan het verminderen van pesten, agressie en geweld in hun omgeving. 17

18 Hoofdstuk 7 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 TOT SLOT Steeds meer mensen, organisaties en instanties vinden de weg naar de Stichting voor steun, informatie, samenwerking of voorlichting. Onder de dagelijkse werkzaamheden behoort thans meer en meer ook slachtofferhulp. Een luisterend oor bieden, betrokkenheid tonen, directe hulp geven of doorverwijzen naar relevante organisaties, maar ook is het begin gemaakt met een databank. Kinderen, onze belangrijkste doelgroep, tonen veel interesse. Wekelijks versturen wij aan kinderen in diverse leeftijdsgroepen tussen de 50 en 75 informatiepakketten. Deze informatie kan gebruikt worden voor een spreekbeurt, presentatie, werkstuk of scriptie. De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld heeft een netwerk van sprekers, die eventueel in combinatie met andere projecten, op scholen, jongerencentra e.d. hun ervaringen kunnen delen. Niemand kan het verhaal beter vertellen, dan degene die er daadwerkelijk middenin heeft gezeten of erbij betrokken is geweest. Het bestuur van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld ziet het als haar plicht en verantwoordelijkheid een actieve rol te spelen in het realiseren van de doelstellingen. De niet aflatende energie en inzet van de oprichter, de directeur, de medewerkers en de vrijwilligers zijn echter de ware redenen voor de groei en resultaten van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Noordwijk, 1 maart 2003 Douwe J. Wielinga Voorzitter 18

19 19

20 DEEL 2 - JAARREKENING 2003

JAARREKENING Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

JAARREKENING Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld JAARREKENING 2010 Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld Balans per 31 december 2010 Activa 31 december 2010 31 december 2009 Materiële vaste activa Direct in gebruik voor de doelstelling 2.1 Bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Leven met Kanker. te Almelo Financiele verantwoording 2014

Stichting Leven met Kanker. te Almelo Financiele verantwoording 2014 Stichting Leven met Kanker te Almelo Financiele verantwoording 2014 Balans per 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Inventarissen 1.450 2.079 Vervoermiddelen

Nadere informatie

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 5 Meerjarengegevens 5

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Stichting Crabbehoeve Dordrecht

Jaarrekening 2016 van Stichting Crabbehoeve Dordrecht 2016 Stichting Crabbehoeve Dordrecht INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 1 Jaarverslag de directie 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Publicatiejaarrekening 2014

Publicatiejaarrekening 2014 Publicatiejaarrekening 2014 KvK-nummer: 41046120 RSIN: 004155324 Stichting Figulus Welzijn Aalten -Dinxperlo Postbus 83 7090 AB DINXPERLO INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015 Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus 354 3990 GD Houten JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1.1 Aard van de activiteiten 1 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel 1 1.3 Boekjaar

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015 STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN Rapport inzake jaarstukken 2014 10 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie