Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere"

Transcriptie

1 Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September Projectnummer 524

2

3 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 9 1 Het beheergebied De buurt De leefbaarheid en veiligheid in de buurt 11 2 Woonbeleving Oordeel over het wonen in de buurt De ontwikkeling van de buurt 14 3 Leefbaarheid Medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid Mate van overlast Meest storende vormen van overlast Veroorzakers en plekken van overlast Meldingen van overlast Aandacht van gemeente voor problemen in de buurt 22 4 Veiligheid Onveiligheidsgevoelens Plekken waar men zich niet prettig of niet veilig voelt Slachtoffers van delicten Meldingen bij de politie Bekendheid van de wijkagent Functioneren van de wijkagent of de politie 31 5 De opvangvoorziening Bekendheid met en mening over het hostel De beheergroep Het beheerplan Gevolgen van het hostel voor de leefbaarheid en veiligheid 35 6 Ondernemers Leefbaarheid in de buurt Overlast in de buurt Gevoelens van onveiligheid Functioneren van politie en gemeente De woonvoorziening 42 7 Verwachtingen direct betrokkenen 44 1

4 Bijlagen Bijlage 1 Responsoverzicht 47 Bijlage 2 Gesprekspartners 48 Bijlage 3 Vragenlijsten 49 2

5 Samenvatting Om ervoor te zorgen dat verslaafde dak- en thuislozen in Almere een rustiger en gezonder bestaan kunnen leiden en dat de overlast die deze groep veroorzaakt in de stad wordt teruggebracht, is eind 2012 aan de Blekerstraat in Almere een hostel geopend. Het hostel biedt ruimte aan 29 cliënten. Omdat het hostel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet negatief mag schaden, worden verschillende leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De nulmeting heeft in oktober/november plaatsgevonden, circa een jaar voor de opening van het hostel. Deze meting, de zogenaamde éénmeting, is in mei/juni uitgevoerd, een half jaar na de opening van het hostel. Voor de éénmeting is een enquête gehouden onder buurtbewoners. Bewoners waarvan een telefoonnummer bekend was, zijn telefonisch benaderd, de overige bewoners hebben een schriftelijke enquête ontvangen. Alle bewoners hadden de mogelijkheid de enquête via internet in te vullen. In totaal hebben 185 bewoners meegewerkt aan het onderzoek. De respons op de enquête onder de bewoners bedraagt 28%. Naast de bewoners zijn ook ruim 120 ondernemers in de directe omgeving van het toekomstige hostel benaderd. In totaal hebben 29 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt, een respons van 23%. Voor het onderzoek zijn tevens cijfers van meldingen en aangiften bij de politie opgevraagd en cijfers van overlast bij de gemeente. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een aantal direct betrokkenen bij het project. Omgeving hostel In de omgeving van het hostel staan uitsluitend flats. De woonomgeving kent weinig groen. In het gebied zijn verschillende hofjes. Er wonen relatief veel 65-plussers en weinig gezinnen met kinderen. De sociale cohesie en de betrokkenheid bij de buren is lager dan gemiddeld in Almere. De woonomgeving wordt op een groot aantal aspecten negatiever beoordeeld dan gemiddeld in Almere. Vooral verkeersoverlast, overlast van groepen jongeren, horecaoverlast, dronken mensen op straat en geluidsoverlast worden meer dan gemiddeld ervaren. Woonbeleving Het wonen in de buurt wordt door de meeste bewoners als prettig (71%) tot zeer prettig (14%) ervaren. Van de ondervraagde bewoners vindt 15% de buurt niet prettig. De buurt krijgt een 6,6 als rapportcijfer. Bijna zes op de tien bewoners zijn gehecht (40%) tot zeer gehecht (18%) aan de buurt. Een op de tien bewoners is dit (helemaal) niet. Vergeleken met de nulmeting zijn bewoners iets negatiever over de buurt. Het gemiddelde rapportcijfer is iets lager evenals het aandeel bewoners dat de buurt zeer prettig vindt. Heel groot zijn de verschillen echter niet. Oordeel over de ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar en de komende jaren Bijna vier op de tien bewoners zijn van mening dat de buurt het afgelopen jaar er niet of vooruit of achteruit is gegaan. De overige bewoners vinden vaker dat de buurt erop achteruit (45%) dan vooruit (8%) is gegaan. De achteruitgang schrijft men vooral toe aan de komst van het hostel. Daarnaast komt dit volgens de respondenten ook omdat er meer bedelende mensen zijn, de criminaliteit is toegenomen, er overlast is van jongeren en/of er veel leegstand is. Het plaatsen van de bloembakken en het verdwijnen van de snookerhal zorgen voor een vooruitgang. Vergeleken met de nulmeting zijn bewoners vaker negatief en minder vaak positief gestemd over de ontwikkeling die de buurt heeft doorgemaakt. 3

6 Over de toekomst zijn de bewoners iets positiever gestemd, maar heel groot is het verschil niet. Vergeleken met de nulmeting zijn bewoners echter veel minder negatief. Het feit dat het hostel er is gevestigd hangt hiermee samen. Het hostel is eveneens de reden voor de sombere verwachting naar de toekomst. Leefbaarheid Bijna negen op de tien bewoners voelen zich medeverantwoordelijk (51%) of deels medeverantwoordelijk (37%) voor de leefbaarheid in de buurt. Eén op de tien bewoners voelt zich niet medeverantwoordelijk. Vergeleken met de nulmeting voelen bewoners zich iets meer medeverantwoordelijk. Overlast in de buurt De meest voorkomende vormen van overlast zijn volgens de bewoners rommel op straat (48% vaak), wildplassen (41%), overlast van groepen jongeren (38%), dronken mensen op straat (35%), gebruik van drugs op straat (33%) en geluidsoverlast (niet door verkeer) (32%). Daarnaast komt handel in drugs volgens ruim een kwart van de bewoners (29%) vaak voor. Van de bewoners geeft 21% aan dat overlast van verslaafden en buitenslapers vaak voorkomt en ondervindt 19% vaak overlast van omwonenden. Vergeleken met de nulmeting is vooral de overlast van verslaafden en buitenslapers en van omwonenden toegenomen naast inbraak in woningen en bergingen, handel in drugs op straat en worden meer mensen op straat lastig gevallen. De overlast van jongeren is iets afgenomen. Veroorzakers en plekken van overlast Jongeren zijn duidelijk de belangrijkste veroorzakers van de overlast die men in de buurt ervaart. Drugsverslaafden worden door een derde van de bewoners als veroorzaker gezien, alcoholverslaafden door een kwart, dak- en thuislozen door een vijfde evenals mensen van buiten de buurt. Vergeleken met de nulmeting worden drugsverslaafden veel vaker als veroorzaker gezien van de overlast en jongeren minder vaak, evenals mensen van buiten de buurt. De overlast wordt op meerdere plekken ervaren maar het meest in de Koperslagershof, het Deventerpad en de Chirurgijnhof. Daarnaast vindt dit vaak plaats bij de onderdoorgang bij de Olstgracht naar de Blekerstraat en op de Blekerstraat zelf. Meldingen bij de gemeente Circa één op de zes bewoners heeft het afgelopen jaar wel eens een klacht of melding van overlast ingediend bij de gemeente. Dit aandeel ligt iets lager dan bij de nulmeting. Vanuit het beheergebied zijn in 2012 tot 1 december, de periode voor de opening van het hostel, 28 meldingen binnen gekomen bij de gemeente waarvan een groot deel betrekking heeft op dumpingen (12). Daarnaast zijn meerdere meldingen binnengekomen over onveilige situaties (8) en over zwerfvuil (5). In de periode na de opening van het hostel zijn 14 meldingen geregistreerd (december 2012 tot en met mei ). Ook deze hadden vooral betrekking op dumpingen. Gemiddeld genomen is het aantal meldingen vergeleken met de periode voor de opening zelfs iets gedaald. Heel groot is het verschil echter niet. 4

7 Aandacht van gemeente voor problemen in de buurt Twee derde van de bewoners (65%) vindt dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor de problemen in de buurt, 35% vindt dat de gemeente voldoende (30%) tot veel (5%) aandacht hiervoor heeft. Vergeleken met de nulmeting vinden iets meer bewoners dat de gemeente te weinig aandacht heeft hiervoor, maar juist ook iets meer bewoners dat de gemeente veel aandacht hiervoor heeft. Veiligheid Onveiligheidsgevoelens Bewoners voelen zich over het algemeen veilig in de eigen woning en in de eigen buurt. Alleen s avonds nemen de gevoelens van onveiligheid in de buurt duidelijk toe. Zo voelt 5% van de bewoners zich dan altijd onveilig, 15% vaak en 34% soms. Bewoners voelen zich vergeleken met de nulmeting iets minder veilig, vooral s avonds in de eigen woning. (on)veiligheidsgevoelens op de kwetsbare locaties uit het beheerplan In het beheerplan is een aantal kwetsbare locaties (plekken die in de gaten moeten worden gehouden als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid) opgenomen. Bewoners konden aangeven of men überhaupt bij deze plekken komt en zo ja hoe veilig of onveilig men zich voelt op deze plekken. De onveiligheidsgevoelens zijn het grootst bij de Chirurgijnhof, het hofje achter het hostel, gevolgd door de doorgang van de Chirurgijnhof richting de Wagenmakerbaan, het Deventerpad en de Olsgracht. Ook in de buurt van het hostel voelt een groot deel van de bewoners zich onveilig (26% vaak tot altijd). De gevoelens van onveiligheid worden vooral veroorzaakt door drugs- en alcoholverslaafden, rondhangende jongeren en dak- en thuislozen. Ook zijn bewoners van mening dat te weinig controle zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Vergeleken met de nulmeting zijn dak- en thuislozen en drugs- en alcoholverslaafden veel vaker de oorzaak van gevoelens van onveiligheid. Slachtofferschap en meldingen Bewoners zijn het meest geconfronteerd met vandalisme, een poging tot inbraak in de woning of berging en/of met diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto. Circa één op de vijf ondervraagde bewoners is hiervan het afgelopen jaar slachtoffer geweest. Daarnaast is circa één op de tien bewoners het slachtoffer van diefstal uit de auto, diefstal van de fiets en/of bedreiging met geweld. Vergeleken met de nulmeting zijn respondenten over het algemeen iets minder vaak het slachtoffer geweest. Bijna een derde van de ondervraagde bewoners heeft het afgelopen jaar bij de politie aangifte of een melding gedaan van een delict of van overlast. Dit aandeel is vergelijkbaar met de nulmeting. Geluidsoverlast vormt de belangrijkste aanleiding, maar ook jongerenoverlast, (auto)diefstal, burenoverlast en vernieling en vandalisme waren vaker een reden om een melding door te geven of aangifte te doen. Het aantal meldingen dat bij de politie is geregistreerd over veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke integriteit bedraagt 280 in, 252 in 2012 en 123 tot half juni. Het aantal meldingen over veiligheid is in en 2012 ongeveer in evenwicht. In zijn in verhouding iets meer meldingen over leefbaarheid binnen gekomen. De meeste meldingen ten aanzien van veiligheid hebben betrekking op mishandeling. Daarnaast gaat het ook vaker om fietsendiefstal, diefstal uit of vanaf motorvoertuigen en om woninginbraken. Bij leefbaarheid gaan de meldingen meestal over overige leefbaarheid, winkeldiefstal en vernieling of beschadiging aan de openbare ruimte. Het aantal meldingen over drugshandel, drugs- of drankoverlast en alcohol zijn beperkt tot 4 meldingen in, 5 in 2012 en 1 in. Wanneer de cijfers van worden doorgetrokken voor een heel jaar, dan lijkt het aantal misdrijven en overtredingen toe te nemen. 5

8 Dit geldt vooral voor meldingen over leefbaarheid en dan meer specifiek voor winkeldiefstallen en overtredingen die vallen in de categorie overige leefbaarheid. Ook mishandeling en straatroof lijken toe te nemen. Bekendheid en functioneren van de wijkagent Van de bewoners kent evenals bij de nulmeting 13% de wijkagent. Een kwart van de bewoners kan niet aangeven of de politie voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. De overige bewoners zijn vaker van mening dat de politie weinig (38%) tot zeer weinig (20%) aandacht hiervoor heeft dan dat dit voldoende (38%) of meer dan voldoende (4%) is. Respondenten zijn nu iets positiever over de aandacht van de politie dan bij de nulmeting. De opvangvoorziening Bekendheid met en mening over de komst van het hostel Net als bij de nulmeting zijn negen op de tien bewoners op de hoogte van het hostel. Vier op de tien respondenten (39%) vinden het een goede maatregel, een kleiner aandeel vindt het slecht (19%). De overige bewoners vinden het deels goed maar ook deels slecht (28%) en 14% weet het niet. Vergeleken met de nulmeting staan bewoners veel positiever tegenover deze voorziening. Bewoners die het hostel een goede maategel vinden, brengen hiervoor vooral sociale motieven naar voren. Zo geven meerdere bewoners aan dat deze mensen ook een plek of hulp moeten hebben en dat de overlast op straat vermindert hierdoor. Bewoners die het hostel een slechte maatregel vinden, hebben vooral bezwaar tegen de locatie: vlakbij een winkelcentrum en een woonbuurt. Daarnaast is ook de overlast toegenomen door het hostel en heeft het hostel negatieve gevolgen voor de verkoopbaarheid van de woningen. De beheergroep en het beheerplan De helft van de respondenten weet dat er een beheergroep is. Daarnaast vinden respondenten het goed dat er een beheergroep is. Vier op de tien respondenten gaan ervan uit dat de beheergroep ook daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd, een vijfde denkt van niet. Het beheerplan is bij vier op de tien respondenten bekend. Ruim de helft (58%) vindt het goed dat er een beheerplan is, 6% niet, veelal omdat men verwacht dat mensen zich toch niet aan de gemaakte afspraken houden. De grootste voordelen van een beheerplan zijn de duidelijkheid en verantwoordelijkheid die het schept en de mogelijkheid dat men erop terug kan vallen als het nodig is. Vergeleken met de nulmeting zijn de beheergroep en het beheerplan iets minder goed bekend. Het aandeel respondenten dat zich negatief hierover uitlaat is gedaald, evenals het aandeel dat positief is. Respondenten geven nu vaker aan het niet te weten. Gevolgen van de komst van het hostel De helft van de respondenten gaat ervan uit dat de buurt de komende jaren niet zal veranderen. De overige respondenten gaan vaker uit van een achteruitgang (38%) dan van een vooruitgang (7%). Bij de nulmeting waren respondenten veel vaker negatief gestemd, maar toen moest het hostel er nog komen. Respondenten die verwachten dat de buurt erop achteruit gaat schrijven dit toe aan de toename van overlast door verslaafden en dealers en aan meer gevoelens van onveiligheid. 6

9 Als de bewoners concreet wordt gevraagd naar de ervaren gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, dan geeft een kwart tot ruim een derde van de bewoners ervan aan dat de overlast is toegenomen en dat het onveiliger is geworden. De overlast van drugsverslaafden is volgens 37% van de respondenten gestegen en het gevoel van onveiligheid volgens 36%. De overlast in het winkelgebied is volgens een derde toegenomen. Een kwart geeft aan dat de overlast door dealers is gestegen, evenals de kans dat mensen slachtoffer worden van een misdrijf in de buurt. Vergeleken met de verwachtingen van bewoners bij de nulmeting lijken de gevolgen minder groot. Dit geldt vooral voor overlast door dealers. Ondernemers Ook ondernemers zijn evenals bij de nulmeting te spreken over de buurt waarin zij zijn gevestigd (87% (zeer) prettig). Ook zij zijn echter van mening dat de buurt er eerder op achteruit is gegaan dan vooruit. De leegstaande panden, het hostel en rondhangende verslaafden die bedelen worden hiervoor veelal aangedragen. Ook voor de toekomst verwachten ondernemers vaker een achteruitgang dan een vooruitgang. De economische crisis, maar ook het hostel liggen hieraan onder andere ten grondslag. Eén op de vijf ondernemers ervaart geen overlast in de buurt. De ondernemers die wel overlast ervaren, noemen vooral overlast van verslaafden en buitenslapers en overlast van groepen jongeren. Naast jongeren (41%) houden ondernemers dak- en thuislozen (35%), alcohol- (36%) en drugsverslaafden (27%) hiervoor verantwoordelijk. Van de ondernemers voelt 4% zich vaak tot altijd onveilig in de buurt waar men werkt, 38% voelt zich soms onveilig. Ondernemers zijn vooral slachtoffer geweest van vandalisme (37%), diefstal van de fiets (18%) en poging tot inbraak (18%). Ondernemers zijn vergeleken met de nulmeting vaker het slachtoffer van vandalisme. Ruim één op de drie ondernemers heeft het afgelopen jaar een melding doorgegeven aan de politie. Van de ondernemers kent één op de vijf de wijkagent. Daarmee is de wijkagent beter bekend bij de ondernemers dan bij de nulmeting en dan bij de bewoners. Iets meer dan de helft van de ondernemers vindt dat de politie (meer dan) voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Hierover zijn ondernemers positiever dan bij de nulmeting. Ondernemers hebben beduidend minder vaak een melding doorgegeven aan de gemeente (7%). De helft van de ondernemers vindt dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Daarmee zijn de ondernemers iets positiever over de gemeente dan bij de nulmeting. Ook de ondernemers weten goed dat er een woonvoorziening voor verslaafden is (76%). De helft van de ondernemers vindt het goed, een kwart vindt het slecht. Vergeleken met de nulmeting zijn ook ondernemers positiever over het hostel. Vier op de tien ondernemers zijn van mening dat de overlast door verslaafden door de komst van het hostel is toegenomen, evenals de overlast in het winkelcentrum. Bijna een derde van de ondernemers geeft aan dat de overlast door dealers is toegenomen en een kwart dat de kans is toegenomen dat mensen slachtoffer zijn geworden van een misdrijf evenals het gevoel van onveiligheid. De daadwerkelijke overlast is minder groot dan verwacht bij de nulmeting. Ondernemers weten minder vaak dat er een beheergroep is. Desalniettemin staan zij hier heel positief tegenover. Daarnaast gaan bijna alle ondernemers er vanuit dat de beheergroep een positieve bijdrage heeft geleverd aan een goede inpassing in de buurt. Ook het beheerplan is duidelijk minder bekend bij de ondernemers. Een kwart weet van het bestaan van dit plan. Dat er een beheerplan is, vinden ondernemers goed. 7

10 Gesprekken met direct betrokkenen Uit de gesprekken met direct betrokkenen komt naar voren dat de overlast die samenhangt met het hostel deels is terug te voeren op de opstartfase waarin alles een plek moet krijgen, zowel de bewoners, maar ook de organisatie. Er zijn procedures opgesteld. In het hostel worden alle meldingen en klachten geregistreerd en er wordt volgens de beheerder direct actie ondernomen. Vaak worden de acties teruggekoppeld naar de melder. Dat wil niet zeggen dat alles vlekkeloos verloopt, maar de intenties zijn er wel en het heeft ook al een aantal verbeteringen opgeleverd, als het gaat om het gedrag van de hostelbewoners. De ligging in de buurt van het stadscentrum maakt het niet gemakkelijk om na te gaan of de meldingen ook allemaal zijn terug te voeren tot het hostel. Het idee bestaat dat heel veel meldingen nu worden gekoppeld aan het hostel, waarvan er een groot aantal niets met het hostel te maken hebben. Voorheen was deze overlast er namelijk ook. Vanuit het hostel wordt ook meegewerkt om deze overlast aan te pakken. Dat neemt niet weg dat er volgens een aantal gesprekspartners wel degelijk sprake is van overlast in de directe omgeving van het hostel. Het begrip dat er is voor de veroorzakers van de overlast en de bewoners die overlast ervaren, spoort niet altijd. Er worden wel afspraken gemaakt met de bewoners van het hostel, maar ze lijken zich hier niet altijd aan te houden. Volgens een aantal gesprekspartners zou er meer en strenger gesanctioneerd moeten worden als het gedrag niet verandert. Dit vergt een strakker optreden vanuit het hostel naar haar bewoners, zeker omdat het niet de meest eenvoudige doelgroep is. Sancties horen hier bij. Enkele gesprekspartners vragen zich af of in het hostel niet enkele bewoners wonen die hier niet thuis horen. In relatie tot het bovenstaande is communicatie van groot belang en voor verbetering vatbaar. Begrip krijgen voor elkaar is alleen mogelijk bij een goede communicatie vanuit het hostel naar de buurtbewoners. Daarbij is het van belang een scheiding aan te brengen tussen meldingen van incidenten die aan het hostel kunnen worden gerelateerd en overige meldingen / incidenten. Ook is het zinvol om een professionele nieuwsbrief op te zetten en/of een bijeenkomst voor de buurt te organiseren, waardoor buurtbewoners meer feeling krijgen met het hostel en men ook kan laten zien wat er al wel is bereikt. 8

11 Inleiding Om ervoor te zorgen dat verslaafde dak- en thuislozen in Almere een rustiger en gezonder bestaan kunnen leiden en dat de overlast die deze groep veroorzaakt in de stad wordt teruggebracht, is eind 2012 aan de Blekerstraat in Almere een hostel geopend. Het hostel biedt ruimte aan 29 cliënten. In het hostel is ook een logeerkamer aanwezig. Om de inbedding van het hostel in de buurt zo goed mogelijk te laten verlopen, is een uitgebreid communicatietraject opgezet naar en met de bewoners in de directe omgeving van het hostel. Na een informatieronde is een oproep gedaan aan de bewoners om een beheergroep te formeren. De beheergroep heeft tot doel mee te denken over het voorkomen van eventuele overlast van het hostel. In overleg met de beheergroep is in samenspraak met onder andere de gemeente en de politie een beheerplan opgesteld, waarin het beheergebied is afgebakend, randvoorwaarden voor het omgevingsbeheer zijn opgesteld en de meest kwetsbare punten in het beheergebied zijn aangegeven. Ook zijn verantwoordelijkheden en communicatietrajecten vastgelegd. Omdat het hostel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet negatief mag schaden, worden verschillende leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De zogenaamde nulmeting heeft in oktober/november plaatsgevonden, circa een jaar voor de opening van het hostel. In mei/juni is de éénmeting uitgevoerd, circa een half jaar na opening van het hostel. Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder de bewoners en ondernemers in de directe omgeving van het hostel. Bewoners waarvan een telefoonnummer bekend was, zijn telefonisch benaderd (175). De overige bewoners (490) hebben een schriftelijke enquête toegestuurd gekregen. Alle bewoners hadden de mogelijkheid de enquête via internet in te vullen. In totaal hebben 185 bewoners meegewerkt aan het onderzoek, 48 telefonisch, 54 op papier en 83 via internet. De respons op de enquête onder de bewoners bedraagt 28%. Ook zijn voor het onderzoek 128 ondernemers in de directe omgeving van het toekomstige hostel benaderd. In totaal hebben 29 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt, een respons van 23%. In bijlage I is een responsoverzicht opgenomen. Naast enquêtegegevens zijn kerncijfers van de politie (meldingen en aangiften van delicten) en de gemeente (cijfers over overlast) opgevraagd en zijn gesprekken gevoerd met sleutelpersonen en bewoners van de wijk (bijlage 2). In deze rapportage zijn de resultaten van de eenmeting weergegeven. Hierin staat de situatie op het gebied van leefbaarheid en veiligheid een half jaar na de komst van het hostel aan de Blekerstraat centraal. Hoofdstuk 1 voorziet in een korte kennismaking met de directe omgeving van het hostel: hoe ziet het gebied er nu uit en welke ontwikkelingen zijn voorzien. De wijze waarop de bewoners het wonen in de buurt beleven, vormt het onderwerp van hoofdstuk 2. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt achtereenvolgens ingegaan op de leefbaarheid en op de veiligheid in het gebied. Het hostel staat centraal in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft een beeld van de wijze waarop ondernemers de buurt en het hostel ervaren. De resultaten van de gesprekken zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk. 9

12 Schets van het hostel aan de Blekerstraat 10

13 1 Het beheergebied Het hostel is gevestigd aan de Blekerstraat in het Centrum van Almere. 1.1 De buurt Veel woningen in het stadscentrum zijn gebouwd in de periode Vanaf 2001 is het centrum uitgebreid met relatief veel luxe appartementen. In deze wijk staan uitsluitend flats waarvan een groot deel particulier wordt verhuurd. In de wijk is relatief weinig groen. In het gebeid zijn verschillende hofjes aanwezig. In Almere Centrum wonen twee keer zoveel 65-plussers dan gemiddeld in Almere. Een meerderheid (60%) woont alleen. Gezinnen met kinderen zijn ondervertegenwoordigd in de wijk. De sociale cohesie en de betrokkenheid bij de buurt is duidelijk minder dan gemiddeld in Almere. Het hostel ligt in de nabijheid van het grote winkelcentrum van Almere. 1.2 De leefbaarheid en veiligheid in de buurt De woonomgeving wordt op een groot aantal aspecten negatiever beoordeeld dan gemiddeld in Almere. Zo heeft men in het centrum meer verkeersoverlast, meer overlast van groepen jongeren, meer horecaoverlast, meer dronken mensen op straat en meer geluidsoverlast. 11

14 2 Woonbeleving Het oordeel over de buurt en het sociale klimaat, de beleving van de ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar en de verwachting hierover voor de toekomst, zijn aspecten die in dit hoofdstuk over de woonbeleving aan de orde komen. 2.1 Oordeel over het wonen in de buurt Woonduur, en, in procenten (N resp. 182 en 204) langer dan 10 jaar tot en met 10 jaar minder dan 5 jaar Van de ondervraagde bewoners woont de helft al meer dan 10 jaar in de buurt, ruim een kwart woont er 5 tot 10 jaar en één op de vijf minder dan 5 jaar. Vergeleken met de vorige meting is het aandeel respondenten dat al langer dan tien jaar in de buurt woont, iets toegenomen en het aandeel dat er 5 tot en met 10 jaar woont iets gedaald. Eigendomsverhouding, en, in procenten (N resp. 182 en 204) koopwoning huurwoning kamerbewoner 1 Van de respondenten woont driekwart van de respondenten in een koopwoning (74%) en een kwart in een huurwoning. Dit komt vrijwel overeen met de verhouding tijdens de nulmeting. 12

15 Gehechtheid aan de buurt, en, in procenten (N resp. 180 en 115) zeer gehecht gehecht deels niet gehecht helemaal niet gehecht Ruim de helft van de bewoners (58%) is gehecht tot zelfs zeer gehecht aan de buurt waar men woont. Bij één op de tien bewoners is dit (helemaal) niet het geval. De overige bewoners geven aan dat men deels gehecht is aan de buurt (31%). De gehechtheid aan de buurt is op grote lijnen vergelijkbaar met de nulmeting. Het aandeel dat deels gehecht is aan de buurt is iets toegenomen en het aandeel dat niet gehecht is aan de buurt iets afgenomen. Oordeel over de buurt, en, in procenten (N resp. 180 en 203) zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Over het algemeen zijn bewoners zeer te spreken over de buurt waar men woont. Zo geeft 14% van de bewoners aan de buurt waar men woont zeer prettig te vinden en nog eens 71% vindt de buurt prettig. Van de respondenten is 15% van mening dat de buurt (zeer) onprettig is om te wonen. Het beeld komt op hoofdlijnen overeen met dat van de nulmeting. Het aandeel respondenten dat de buurt zeer prettig vindt, is echter iets gedaald. Als wordt gevraagd de buurt te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer dan levert dat gemiddeld een 6,6. Eén op de zes bewoners geeft een onvoldoende. Bewoners van een koopwoning oordelen niet anders dan bewoners van een huurwoning. Ook de woonduur is vrijwel niet van invloed op het oordeel dat bewoners hebben over de buurt. Bewoners zijn negatiever over de buurt dan in, toen deze nog een 7,0 kreeg. 13

16 Oordeel over een aantal stellingen, in procenten (N varieert van 171 tot 204) de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen ik heb veel contacten met de mensen die in deze buurt wonen als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen het is vervelend om in deze buurt te wonen helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Om een idee te krijgen van het woongenot zijn enkele stellingen voorgelegd aan de bewoners. De relatieve tevredenheid over het wonen in de buurt blijkt ook uit het oordeel over deze stellingen. Zo vindt driekwart van de respondenten het niet vervelend om in de buurt te wonen en willen de bewoners volgens de helft van de respondenten graag in de buurt blijven wonen. Van de respondenten is 44% van mening dat je het goed hebt getroffen als je in deze buurt woont (22% vindt van niet) en geeft een kwart aan dat mensen als het maar enigszins mogelijk is uit de buurt gaan verhuizen (61% vindt van niet). Het aandeel mensen met veel contacten in de buurt is iets groter dan het aandeel respondenten dat dit niet heeft. Zoals mag worden verwacht, zijn bewoners die gehecht zijn aan de buurt of die de buurt prettig vinden om te wonen, ook positiever over de buurt en de contacten die men hier heeft. Ook 65-plussers laten zich over het algemeen positiever uit over de buurt. Ook uit de antwoorden op de stellingen komt naar voren dat respondenten iets minder positief zijn over de buurt dan in. 2.2 De ontwikkeling van de buurt Oordeel over de ontwikkeling van de leefbaarheid in buurt het afgelopen jaar, en, in procenten (N resp. 174 en 192) vooruit deels vooruit deels achteruit gelijk gebleven achteruit Wanneer de bewoners een oordeel moeten geven over de ontwikkeling van de buurt zoals die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, dan geven circa vier van de tien bewoners aan dat hierin niets is veranderd. De overige bewoners zijn veel vaker van mening dat de buurt achteruit is gegaan (45%) dan vooruit (8%). Eén op de tien bewoners vindt dat de buurt zowel vooruit als achteruit is gegaan. 14

17 Een vooruitgang schrijven bewoners vooral toe aan de bloembakken die er zijn gekomen en enkelen wijzen op de snookerhal die weg is. Vergeleken met de nulmeting zijn bewoners negatiever over de ontwikkeling die de buurt het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Bewoners die van mening zijn dat de buurt erop achteruit is gegaan, wijzen vooral op de komst van het hostel en de drugsverslaafden en dealers die als gevolg van het hostel in de buurt rondhangen. Daarnaast is de buurt volgens de bewoners ook achteruit gegaan door meer bedelende mensen, toegenomen criminaliteit, overlast van jongeren, leegstaande winkels en dergelijke. Verwachte ontwikkeling van de buurt de komende jaren, en, in procenten (N resp. 158 en 177) zal vooruit gaan deels vooruit deels achteruit zal gelijk blijven zal achteruit gaan Op de vraag of bewoners denken dat de buurt de komende jaren vooruit of achteruit zal gaan, kan een deel van de bewoners geen antwoord geven (15%). De overige bewoners zijn vaker negatief (40%) dan positief (7%) hierover. Bijna de helft van de respondenten gaat ervan uit dat het gelijk blijft. Bewoners van een koopwoning gaan vaker uit van een achteruitgang (45%) dan bewoners van een huurwoning (24%). Vergeleken met de nulmeting zijn bewoners over de toekomst echter minder vaak negatief gestemd. Het feit dat het hostel inmiddels is geopend, kan hiermee wellicht samenhangen. Respondenten gaan er in verhouding vaker vanuit dat de situatie gelijk blijft. Voor de mogelijke vooruitgang worden zeer verschillende redenen aangedragen, zoals de economie die op een gegeven moment weer zal aantrekken, maar ook het aanpakken van de overlast, de ontwikkeling van het stadshart, het opknappen van het Schippersplein of het gereed komen van de bouwactiviteiten. Van de bewoners die ervan uitgaan dat de buurt achteruit zal gaan, noemt een kwart specifiek het hostel. Andere wijzen meer in het algemeen naar verslaafden, drugsdealers en criminaliteit. Ook de leegstaande winkels en woningen, het slechte onderhoud door zowel de gemeente als de bewoners en de bezuinigingen zorgen volgens de respondenten voor een achteruitgang. 15

18 3 Leefbaarheid In dit hoofdstuk staat de leefbaarheid in de buurt centraal. Allereerst wordt ingegaan op het medeverantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid. Daarnaast wordt gekeken naar de ervaren overlast en de meest storende vormen van overlast. Ook wordt aandacht besteed aan de veroorzakers van overlast en de plekken waar overlast wordt ervaren. Als laatste wordt ingegaan op meldingen van overlast die zijn doorgegeven aan de gemeente en de wijze waarop de bewoners de aandacht beoordelen die de gemeente heeft voor de problemen in de buurt. 3.1 Medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid Medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt, en, in procenten (N resp. 179 en 199) mede-verantwoordelijk deels mede-verantwoordelijk niet mede-verantwoordelijk De helft van de bewoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Eén op de tien bewoners geeft aan zich niet medeverantwoordelijk te voelen. De overige bewoners (37%) voelen zich deels verantwoordelijk. Bewoners die (zeer) gehecht zijn aan hun buurt voelen zich iets vaker medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid (58%). Vergeleken met de nulmeting is het aandeel bewoners dat zich niet verantwoordelijk voelt gedaald. 3.2 Mate van overlast De meest voorkomende vormen van overlast zijn volgens de bewoners rommel op straat (48% komt vaak voor), wildplassen (41%), overlast van groepen jongeren (38%), dronken mensen op straat (35%), gebruik van drugs op straat (33%), geluidsoverlast (niet door verkeer) (32%) en handel in drugs op straat (29%). Van de bewoners geeft daarnaast 21% aan dat overlast van verslaafden en buitenslapers vaak voorkomt. 16

19 Mate waarin overlast wordt ervaren, in procenten (N varieert van 101 tot 179) rommel op straat overlast van groepen jongeren dronken mensen op straat gebruik van drugs op straat geluidsoverlast (niet door verkeer) wildplassen vandalisme / vernieling handel in drugs op straat inbraak in woningen of bergingen baldadigheid / kattenkwaad bekladding van muren en/of gebouwen fietsendiefstal vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s (bijv. wieldoppen of buitenspiegels) overlast van verslaafden en buitenslapers diefstal UIT auto s mensen die op straat worden lastig gevallen overlast door omwonenden geweld 4 33 bedreiging 6 30 vaak tasjesroof 2 25 soms 17

20 Percentage bewoners dat vaak overlast ervaart, en, in procenten rommel op straat wildplassen overlast van groepen jongeren dronken mensen op straat gebruik van drugs op straat geluidsoverlast (niet door verkeer) handel in drugs op straat overlast van verslaafden en buitenslapers vandalisme / vernieling overlast door omwonenden baldadigheid / kattenkwaad bekladding van muren en/of gebouwen inbraak in woningen of bergingen vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s (bijv. wieldoppen of buitenspiegels) mensen die op straat worden lastig gevallen 8 13 fietsendiefstal diefstal UIT auto s bedreiging geweld tasjesroof Vergeleken met de nulmeting is vooral de overlast van verslaafden en buitenslapers (+12%) en omwonenden (+12%) toegenomen naast inbraak in woningen en bergingen (+8%), handel in drugs op straat (+6%) en worden meer mensen lastig gevallen op straat (+5%). De overlast van groepen jongeren lijkt iets te zijn afgenomen (-6%) evenals de bekladding van muren en/of gebouwen (-6%). 18

21 3.3 Meest storende vormen van overlast De tien meest storende vormen van overlast, en, in procenten (N resp. 161 en 205) overlast van groepen jongeren rommel op straat geluidsoverlast (niet door verkeer) gebruik van drugs op straat wildplassen overlast van verslaafden en buitenslapers handel in drugs op straat inbraak in woningen of bergingen vandalisme / vernieling dronken mensen op straat Op de vraag aan welke vormen van overlast men zich het meest stoort, geeft 10% van de respondenten aan helemaal geen storende overlast te ondervinden. De respondenten die wel overlast ondervinden, storen zich vooral aan overlast door groepen jongeren (36%), rommel op straat (32%) en geluidsoverlast die niet wordt veroorzaakt door het verkeer (32%). Andere vormen van overlast waaraan een kwart van de respondenten zich in de buurt heel erg stoort, zijn gebruik van drugs op straat (25%) en wildplassen (24%). Bij drugsgebruik op straat gaat het volgens ruim de helft van de respondenten om softdrugs (59%), volgens een kwart om harddrugs in de vorm van snuiven of slikken en volgens 18% om het spuiten van harddrugs. Eén op de vijf respondenten kan hierover geen uitspraak doen. Vergeleken met de nulmeting storen respondenten zich veel meer aan overlast van verslaafden en buitenslapers en aan gebruik van drugs op straat, rommel op straat en aan geluidsoverlast die niet door verkeer wordt veroorzaakt. 19

22 3.4 Veroorzakers en plekken van overlast Veroorzakers van overlast, in procenten van de bewoners die overlast ervaren, meer antwoorden mogelijk, en, in procenten (N resp. 179 en 182) jongeren drugsverlaafden alcoholverslaafden dak- en thuislozen mensen van buiten de buurt andere buurtbewoners studenten anders Bewoners zien vooral jongeren als veroorzakers van de overlast die zij ervaren. Bijna twee derde van de respondenten wijst deze groep aan als veroorzaker. Andere groepen die nog vaker naar voren worden gebracht zijn: drugsverslaafden (35%), alcoholverslaafden (24%), dak- en thuislozen (20%), mensen van buiten de buurt (19%) en andere buurtbewoners (15%). Eén op de vijf respondenten hebben nog andere veroorzakers aangewezen, zoals onder andere het uitgaanspubliek en de hostelbewoners. Vergeleken met de nulmeting worden drugsverslaafden duidelijk veel vaker als veroorzaker van de overlast aangewezen en jongeren en bewoners van buiten de buurt juist minder vaak. Wanneer de bewoners plekken aangeven waar zij vooral overlast ervaren dan komen verschillende hofjes naar voren zoals de Koperslagershof, het Deventerpad, de Chirurgijnhof, de Touwslagershof, de Olsgracht en de doorgang Chirurgijnhof richting Wagenmakerbaan. Respondenten die zelf nog andere plekken naar voren hebben gebracht, hebben vaker de onderdoorgang bij de Olstgracht naar de Blekerstraat en de Blekerstraat zelf aangegeven als plekken waar overlast wordt ervaren. 20

23 Plekken waar bewoners vooral overlast ervaren, in procenten van bewoners die plekken naar voren hebben gebracht, en, in procenten (N resp. 179 en 187) Koperslagershof Deventerpad t.h.v. Horeca/studentenwoningen Chirurgijnhof (hofje achter hostel Blekerstraat) Touwslagershof Olstgracht t.h.v. Cafetaria doorgang Chirurgijnhof richting Wagenmakerbaan Lentehof doorgang Kruierstraat richting Gezellenhof Hofje Hengelostraat overig Vergeleken met de nulmeting is een aantal plekken vaker naar voren gebracht zoals het Deventerpad en de doorgang Chirurgijnhof richting Wagenmakerbaan, maar een aantal plekken ook minder vaak zoals de Touwslagerhof, de Lentehof en de Olsgracht (t.h.v. de cafetaria). 3.5 Meldingen van overlast Aandeelbewoners dat een klacht of melding van overlast heeft ingediend bij de gemeente, en, in procenten (N resp. 173 en 202) klacht of melding ingediend geen klacht of melding ingediend Circa één op de zes respondenten (15%) heeft het afgelopen jaar een klacht ingediend of melding van overlast gedaan bij de gemeente. Van de 25 meldingen hebben er drie betrekking op het hostel. Daarnaast zijn meerdere meldingen doorgegeven over vuil op straat en over geluidsoverlast door de horeca. Bewoners van koopwoningen (20%) hebben vaker een melding gedaan dan huurders (2%). 21

24 Het aandeel respondenten dat een klacht of melding heeft doorgegeven aan de gemeente lijkt iets te zijn afgenomen. Geregistreerde meldingen van overlast tot t/m totaal gem. per maand totaal gem. per maand Dumpingen Geluidshinder Onveilige situatie Vervuiling/drijfvuil Zwerfvuil In totaal zijn bij de gemeente in de 11 maanden voorafgaand aan de opening van het hostel 28 meldingen van overlast binnen gekomen vanuit het beheergebied die over vormen van overlast die door de komst van het hostel zouden kunnen toenemen. De meeste meldingen hebben betrekking op dumpingen, gevolgd door onveilige situaties en zwerfvuil. In het half jaar na de opening zijn 14 meldingen binnen gekomen. Ook in die periode hadden de meldingen vooral betrekking op dumpingen. Het aantal meldingen over onveilige situaties en zwerfvuil is heel beperkt. Gemiddeld genomen is het aantal meldingen per maand dus gedaald. 3.6 Aandacht van gemeente voor problemen in de buurt Aandacht van de gemeente voor de problemen in de buurt, en, in procenten (N resp. 125 en159) veel aandacht voldoende aandacht te weinig aandacht Bewoners die hun mening hierover hebben gegeven, geven eerder aan dat de gemeente te weinig aandacht heeft (65%) dan voldoende (30%) tot veel aandacht (5%) voor de buurt. Ruim een kwart van de respondenten (29%) heeft hierover geen uitspraak gedaan. Vergeleken met de nulmeting vinden zowel meer bewoners dat de gemeente te weinig als veel aandacht heeft voor de problemen in de buurt. 22

25 4 Veiligheid Het gevoel van (on)veiligheid van de buurtbewoners, diegenen die hiervoor verantwoordelijk worden gehouden en de onveilige plekken in de buurt zijn aspecten die in dit hoofdstuk centraal staan. Ook de vraag of bewoners zelf het slachtoffer zijn geweest van delicten en of men eventuele meldingen of aangiften heeft gedaan bij de politie komen aan de orde. Tot slot wordt gekeken naar de bekendheid met de wijkagent en het oordeel over het functioneren van de politie en de wijkagent. 4.1 Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens in de buurt en in de woning, in procenten (N varieert van 171 tot 179) 's avonds in de buurt 's avonds in de eigen woning overdag in de buurt overdag in de eigen woning altijd vaak soms zelden of nooit Op de vraag of bewoners zich wel eens onveilig voelen in de eigen woning of in de buurt geeft 5% van de respondenten aan zich overdag in de eigen woning en in de eigen buurt vaak tot altijd onveilig te voelen. Eén op de tien bewoners voelt zich overdag soms onveilig in de eigen woning en 21% in de eigen buurt. s Avonds voelen bewoners zich duidelijk vaker onveilig. In de eigen woning geldt dit voor 10% van de respondenten die zich vaak tot altijd onveilig voelen en in de buurt voor 20%. Daarnaast voelt nog een aanzienlijk deel zich s avonds soms onveilig: 17% in de eigen woning en 34% in de eigen buurt. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de respondenten zich s avonds (wel eens) onveilig voelt in de buurt. Bewoners die de buurt prettig vinden om te wonen of gehecht zijn aan de buurt, voelen zich over het algemeen minder vaak onveilig. 23

26 Onveiligheidsgevoelens in de buurt en in de woning, en, in procenten 's avonds in de buurt 's avonds in de eigen woning 3 10 overdag in de buurt overdag in de eigen woning Bewoners voelen zich vergeleken met de nulmeting vaker onveilig. Dit geldt vooral voor de onveiligheidsgevoelens die bewoners s avonds hebben als ze thuis zijn. 4.2 Plekken waar men zich niet prettig of niet veilig voelt Mate waarin bewoners zich (niet) prettig of (niet) veilig voelen op specifieke plekken in de buurt, in procenten (N varieert van ) Chirurgijnhof (hofje achter hostel Blekerstraat) doorgang Chirurggijnhof richting Wagenmakerbaan Deventerpad t.h.v. Horeca/studentenwoningen Olstgracht t.h.v. Cafetaria Lentehof Touwslagershof Koperslagershof doorgang Kruierstraat richting Gezellenhof Hofje Hengelostraat altijd vaak soms zelden of nooit daar kom ik nooit In het beheerplan zijn kwetsbare plekken opgenomen die in de gaten gehouden moeten worden. Bewoners is gevraagd aan te geven of men wel eens op deze plekken komt en zo ja of men zich hier wel eens niet prettig of niet veilig voelt. Er is een groot aantal plekken waar een relatief groot deel van de bewoners niet komt, zoals het hofje aan de Hengelostraat, Lentehof en de doorgang bij de Kruierstraat richting Gezellenhof. Van alle respondenten voelt 4% tot 19% zich prettig of niet veilig (vaak tot altijd). Bij de Chirurgijnhof, het hofje achter het hostel, voelen bewoners zich duidelijk vaker niet prettig of onveilig. 24

27 Zo geeft 19% aan zich hier vaak tot altijd niet prettig of niet veilig te voelen en nog eens 19% die zich hier soms onveilig voelt. Ook op andere kwetsbare plekken in het beheergebied voelen respondenten zich vaker (soms tot altijd) onveilig: de doorgang Chirurgijnhof richting Wagenmakerbaan (33%), het Deventerpad (28%), de Olsgracht (28%), de Touwslagershof (24%), de Koperslagershof (24%) en de Lentehof (22%). Ruim een kwart van de bewoners kan nog andere onveilige plekken noemen in de buurt. Er zijn verschillende plekken die duidelijk vaker naar voren worden gebracht: de Blekerstraat bij het hostel, de onderdoorgang Blekerstraat / Olstgracht, het station (veelal s avonds) en de Schippersgarage. Mate waarin bewoners zich vaak of altijd niet prettig of niet veilig voelen op specifieke plekken in de buurt, en, in procenten Chirurggijnhof (hofje achter toekomstig hostel Blekerstraat) doorgang Chirurggijnhof richting Wagenmakerbaan Deventerpad t.h.v. Horeca/studentenwoningen 7 9 Olstgracht t.h.v. Cafetaria 6 9 Lentehof 5 9 Touwslagershof 6 8 Koperslagershof doorgang Kruierstraat richting Gezellenhof Hofje Hengelostraat 3 4 Vergeleken met de nulmeting voelen respondenten zich op de meeste plekken vaker onveilig. Dit geldt het meest voor de Chirurgijnhof (van 11% naar 19% vaak tot altijd onveilig) en voor de Lentehof (van 5% naar 9%). 25

28 Redenen waarom bewoners zich op bepaalde plekken niet prettig of niet veilig voelen, in procenten van de bewoners die zich niet prettig of niet veilig voelen, en, (N resp. 50 en 41) drugsverlaafden alcoholverslaafden rondhangende jongeren dak- en thuislozen te weinig controle (door de politie bijvoorbeeld) allochtone jongeren te weinig licht / slechte verlichting stille plek / weinig huizen in de buurt mensen van buiten de buurt 8 22 studenten 4 10 andere buurtbewoners 4 5 overige reden Drugsverslaafden, alcoholverslaafden en rondhangende jongeren vormen de belangrijkste redenen waarom respondenten zich op specifieke plekken in de buurt niet prettig of niet veilig voelen. Van de respondenten die zich onveilig of niet prettig voelen schrijft 56% tot 64% dit hieraan toe. Afgezet tegen alle respondenten gaat het hierbij om 15% tot 17%. Daarnaast voelt men zich ook vaker onveilig door dak- en thuislozen (42%), te weinig controle (36%), allochtone jongeren (30%) en te weinig verlichting (24%). Vergeleken met de nulmeting zijn dak- en thuislozen en drugs- en alcoholverslaafden vaker de reden, waarom respondenten zich onveilig voelen. De plek waar het hostel is gevestigd, is een plek waar de respondenten en/of hun kinderen over het algemeen vaak komen. Zo komt 62% er vaak en nog eens 21% soms. 26

29 Onveiligheidsgevoelens van bewoners en/of hun kinderen op de plek waar het hostel is gekomen, in procenten van respondenten die er wel eens komen, en, (N resp. 142 en164) altijd vaak soms zelden of nooit Van de bewoners die wel eens in de buurt van het hostel komen, voelt bijna de helft zich hier zelden tot nooit onveilig. Een kwart van de bewoners voelt zich er echter altijd (10%) tot vaak (16%) onveilig en nog eens een kwart soms. Vergeleken met de andere kwetsbare plekken in het beheergebied, voelen bewoners zich op deze plek relatief vaak onveilig. Bewoners voelen zich onveiliger bij het hostel dan tijdens de nulmeting. 4.3 Slachtoffers van delicten Persoonlijk ervaren slachtofferschap en ooggetuige van één of meer misdrijven de afgelopen 12 maanden, in procenten (N= ) vandalisme (beschadiging of vernieling van eigendom) (poging tot) inbraak in uw woning of berging, zonder diefstal diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto (niet door aanrijding) diefstal uit de auto diefstal van fiets bedreiging met geweld 7 14 inbraak in uw woning of berging, met diefstal 4 9 diefstal van portemonnee of tasje, zonder (dreiging met) geweld 2 4 mishandeling diefstal van portemonnee of tasje, met (dreiging met) geweld overkomen ooggetuige 27

30 De ondervraagde bewoners zijn het afgelopen jaar persoonlijk het meest geconfronteerd met vandalisme, (poging) tot inbraak in de woning en/of met diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto. Circa één op de vijf bewoners is hiervan het afgelopen jaar slachtoffer geweest, resp. 21%, 18% en 17%. Daarnaast is bijna één op de tien bewoners het afgelopen jaar in de buurt slachtoffer geweest van diefstal uit de auto, diefstal van de fiets en/of met bedreiging met geweld. Persoonlijk ervaren slachtofferschap van één of meer misdrijven de afgelopen 12 maanden, en, in procenten (N resp. 178 en 204) vandalisme (beschadiging of vernieling van eigendom) (poging tot) inbraak in uw woning of berging, zonder diefstal diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto (niet door aanrijding) diefstal uit de auto diefstal van fiets bedreiging met geweld inbraak in uw woning of berging, met diefstal diefstal van portemonnee of tasje, zonder (dreiging met) geweld mishandeling diefstal van portemonnee of tasje, met (dreiging met) geweld Naast het persoonlijk ervaren slachtofferschap is ook gevraagd of respondenten zelf het afgelopen jaar ooggetuige zijn geweest van één of meer van de genoemde misdrijven. Hieruit blijkt dat respondenten vaker ooggetuige zijn geweest van vandalisme, bedreiging en mishandeling dan dat men zelf slachtoffert hiervan is geweest. Vergeleken met de nulmeting zijn respondenten eerder iets minder vaak het slachtoffer geweest dan vaker. Alleen een poging tot inbraak in de woning of de berging zijn vaker ervaren. 28

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Tweemeting, 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September 2014 Projectnummer 580 Leeswijzer

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Beheergebied Hostel Leidsche Maan Eenmeting 2011 DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2011 Projectnummer 435 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 11 1 Het beheergebied 13 1.1

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Beheergebied Hostel Wittevrouwensingel Derde meting 2007 Gecorrigeerde versie DIMENSUS beleidsonderzoek Oktober 2007 Projectnummer 270 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg nulmeting Amsterdam, 0 mei 00 Hette Tulner Inhoudsopgave 1 Inleiding Woongenot 5 Veiligheid & overlast 7 4 Opvangvoorziening en verslaafden- en zwerversoverlast 11 Bijlage Onderzoeksverantwoording 1 Pagina

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Domus Dordrecht. En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening

Domus Dordrecht. En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening Domus Dordrecht En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening In de zomer van 2012 opent de Domus Dordrecht aan de Amnesty Internationalweg, ten zuiden van de Randweg Dordrecht, haar deuren. De gemeente

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Nulmeting Leefbaarheid en veiligheid 2013

Nulmeting Leefbaarheid en veiligheid 2013 Nulmeting Leefbaarheid en veiligheid 2013 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2013 Projectnummer

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Notulen Beheergroep Blekerstraat 25 januari 2012

Notulen Beheergroep Blekerstraat 25 januari 2012 Notulen Beheergroep Blekerstraat 25 januari 2012 Locatie Voorzitter Verslag : Kwintes, Metropolestraat 1b, Almere : Erik Vermathen : Anosjka van Dommelen, Kwintes Aanwezig : Ton van den Berg bewoner Rob

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie