Jaarverslag Foto: Job Hulshoff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007. Foto: Job Hulshoff"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Foto: Job Hulshoff

2 Jaarverslag Kattenbescherming Nederland (Stichting) Inleiding Voor u ligt alweer het tweede jaarverslag van Kattenbescherming Nederland dat bestaat uit een globaal jaaroverzicht en een financiële verantwoording. Het komt veel voor dat katten uit huis worden gezet, omdat mensen niet voldoende op de hoogte zijn welke verantwoordelijk- heden er komen kijken bij de opvoeding en verzorging van katten en omdat de dierenasiels sjok vol zitten. Deze katten worden aan hun lot overgelaten met alle gevolgen van dien. Katten die bijvoorbeeld niet geholpen zijn, planten zich voort waardoor het aantal (zwerf ) katten groeit. De Kattenbescherming trekt zich het lot van de zwerfkatten aan omdat katten, alleen omdat ze te oud of te verwilderd zijn, de dood worden ingestuurd. De Kattenbescherming De Kattenbescherming streeft naar een structurele oplossing van het zwerfkattenprobleem en wil dit in samenwerking met andere partijen omzetten in concrete actie. De Kattenbescherming is in oktober 2005 opgericht als Stichting KattenHulp Delfland met als missie over 20 jaar geen zwerfkatten meer in Nederland. Ook zijn veel katten in asielen die daar eigenlijk niet langer kunnen blijven. Ze zijn te oud, te gebrekkig, te verwilderd of geïnfecteerd met een besmettelijk virus en maken geen kans meer op een nieuw baasje. Contactadres: Pompmakerstraat JV DELFGAUW Website: KvK BTW NL B01 Giro Rabobank Bestuursleden: Karin S. Wiegman (directeur) Telefoon: Mirjam van Rijn (voorzitter) Telefoon: Jeanne Breukel (penningmeester) Telefoon: Esther van der Hoeven (secretaris) Telefoon: Marcellina Stolting (alg.bestuurslid) Telefoon: Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten en doelstellingen Pagina Uitgangspunten en doelstellingen 5 Kattenbescherming Nederland wordt gesteund door 6 Overzicht vrijwilligers 7 Overzicht geadopteerde en opgevangen zwerfkatten 8 Katten vakantie oppas service aan huis 9 Overzicht braderieën en evenementen 11 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting algemeen 12 Grondslagen van waardering 13 Grondslagen van resultaatbepaling 13 Toelichting op de balans 14 Toelichting op de winst- en verliesrekening 15 Overige gegevens 18 Mededeling inzake ontbreken accountantsverklaring 18 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat 18 Voorgestelde bestemming van het resultaat 18 Materiële vaste activa 18 Voortraject Het aantal gezelschapsdieren in Nederland en het aantal gezinnen met een gezelschapsdier is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Tegelijkertijd signaleren kenners in de sector een toenemend aantal welzijnsproblemen. Jaarlijks struinen duizenden zwerfkatten over straten en akkers op zoek naar voedsel en onderdak. Onderweg loert het gevaar. Het verkeer, ziektes, (ratten-)gif: ze zorgen ervoor dat veel van deze katten een vroegtijdige en (vaak) pijnlijke dood sterven. Helaas zijn voor heel veel mensen katten een overlast. Deze overlast ontstaat doordat mensen ondoordacht aan katten beginnen en uiteindelijk komen deze katten voor een deel op straat terecht. Doorgaans is er sprake van een wisselwerking tussen kattenwelzijn en overlast. Zo is de mentaliteit van omwonenden vaak niet katvriendelijk als veel overlast wordt ervaren. Mensen laten nog veel te vaak hun kater of poes niet of te laat onvruchtbaar maken. Eigenaren van ongewenst zwangere poezen weten niet wat ze met de ongewenste kittens aanmoeten en dumpen ze op straat of geven de veel te jonge kittens gratis weg. Welke consequenties brengt het houden van een kat met zich mee? Een deel van de mensen is zich onvoldoende bewust van de consequenties van het houden van een kat. Het gaat dan onder meer om kosten, benodigde ruimte, de tijd die nodig is voor verzorging, ook bij afwezigheid van de eigenaar, rekening houden met de behoeften van de kat (bijvoorbeeld ruimte, beweging, gezelschap) en het nakomen van sociaal maatschappelijke verplichtingen. Hierdoor kunnen de eigenaar en het gezin teleurgesteld worden en voor hogere kosten komen te staan dan verwacht. Niet zelden leidt dit er toe, dat zij kat(ten) vroegtijdig wegdoen, waar door het zwerfkatten probleem en het aantal asielkatten toeneemt. Daarnaast constateert de Kattenbescherming dat het wellicht te gemakkelijk is om een kat aan te schaffen. Er gelden geen leeftijd- of deskundigheidcriteria. Voor diverse aanschafkanalen is de drempel laag en kan eenvoudig aan een impuls worden toegegeven. Via Internet is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen vijf minuten een kat aan te schaffen. Ons het lange termijn doel is verbetering van het bewustzijns- en kennisniveau van potentiële houders van katten en waar nodig verandering van het gedrag en de mentaliteit. Vooral dit laatste vergt een lange adem en een goed doordachte en consequent uitgevoerde strategie. Mensen in hun directe omgeving moeten houders van gezelschapsdieren aanspreken op norm afwijkend gedrag. Vaak is dit geen moedwillig afwijkend gedrag, maar komt het voort uit onwetendheid of onbewustheid. De burger moet worden gewezen op het belang van sociale controle en maatschappelijke correctie in situaties waar het welzijn van katten in het geding is. De slogan de maatschappij, dat ben jij is ook hier van toepassing. Activiteiten Kattenbescherming De zwerfkatten populatie pak je aan door de zwerfkatten te vangen met speciale vangkooien. Dit gebeurt met gerichte acties, waarin meerdere katten tegelijk worden gevangen.de gevangen katten worden gecastreerd c.q. gesteriliseerd en vervolgens op dezelfde plek teruggezet. Plekken met een ruim voedselaanbod en goede schuilmogelijkheden - zoals steden, boerderijen, industrieterreinen, campings, ed. - stimuleren de vorming van groepen katten. Zou je de katten daar niet terug zetten wordt deze plek opnieuw opgevuld door een nieuwe groep zwerfkatten die dan opnieuw voor overlast zullen gaan zorgen. 4 Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland 5

4 Kattenbescherming Nederland wordt gesteund door: Overzicht vrijwilligers Support-Actie-Loterij voor dieren (voorheen DierenLoterij) Stichting Dinamo Fonds (voorheen DVR Stichting) M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting VSBfonds (C.G.Punt) Kattengedragsadviesbureau (Marcellina Stolting) Feline Welfare Foundation (Stichting) Federatie Katten Koepel (Vereniging) Dierenhulp Zonder Grenzen (DZG) Ria Kuurman Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) Dierenkliniek Kalverbos (Pieter Haringsma) Partij voor de Dieren Plastiglas te Den Haag (Barry en Ellen Carli) Tuincentrum GroenRijk t Haantje Meditech Europe (Dhr. Hessel Hoornveld) Projectbureau Voordelft (Irina Thio) Bureau Vrijwilligerswerk Delft (Brenda Grootscholten) Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp (Monique Segijn) Bureau Vrijwilligerswerk Rijswijk Bureau Vrijwilligerswerk Westland (Sila Jansen) Bureau Vrijwilligerswerk Midden-Delfland Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg Vrijwilligerssteunpunt Maassluis VIP Zoetermeer Stichting Menodi (Jeroen Koedam) Stichting GeefGratis (Jordan van Bergen) Stichting Dierenthuis (Alice en Steven van Duyn) Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis Midden-Delfland (Marian Klaren) Goede Doelen Energie De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (Harald Swinkels) GreenWish (Simone Maase) TR Idealen (Hans Nauta) Telstar Uitgeverij (Martijn Mastenbroek) Geef Samen (fondsenwerving voor iedereen) Stichting Melief ((Lothar Vermeulen en Marc Winters) Dieren4u (Raymond Sybesma) Peter Klaver, dierenarts Dierenkliniek Walenburg (Emil Visnjaric) uwhondenkat.nl (Wiebe Dooper) Stichting Fera Vita (Norma van Deurzen) Kattenpootjes (katten forum) Stichting Nationale Dierenzorg (Muriel Meinema) Recht Voor Al Wat Leeft (Bep de Boer) Vereniging Kattenzorg Den Haag (Koos Castenmiller) Kattenhulp Delft (Truus Feyge) koopman & kraaijenbrink Quantes Zuidervaart Auto s Delftse Post FastgoodReclame Corton Klantenbinder Naam Postcode / Woonplaats Functie 1 Claire Otjes 2628 AZ DELFT vrijwilliger 2 Joyce de Haas 2266 KD LEIDSCHENDAM vrijwilliger 3 Jennifer Honek 3145 LC MAASSLUIS vrijwilliger 4 Jeanne Breukel 2636 DZ SCHIPLUIDEN bestuur 5 René Breukel 2636 DZ SCHIPLUIDEN vrijwilliger 6 Linda Arkesteijn 2641 JH PIJNACKER vrijwilliger 7 Mirjam van Rijn 2562 NA DEN HAAG bestuur 8 Eelco van Rijn 2562 NA DEN HAAG gastgezin 9 Karin S. Wiegman 2645 JV DELFGAUW bestuur 10 Johan L. Wiegman 2645 JV DELFGAUW gastgezin 11 Babet Rethans 2613 PR DELFT gastgezin 12 Anja Koster 2282 JR RIJSWIJK vrijwilliger 13 Vera Robers 2642 JT PIJNACKER vrijwilliger 14 Marijke van Santen 2497 ND DEN HAAG gastgezin 15 Bianca Doemen 2624 CB DELFT vrijwilliger 16 Mirella Plooij 2623 MR DELFT vrijwilliger 17 Irina Osipova-Messing 2265 EK LEIDSCHENDAM vrijwilliger 18 Lucia Loeven 2645 KB DELFGAUW vrijwilliger 19 Katinka Daanen 2632 AC NOOTDORP vrijwilliger 20 Truus Feyge 2624 TK DELFT gastgezin 21 Yvonne Radix 2625 BE DELFT gastgezin 22 Patricia Schuurman 2628 JC DELFT vrijwilliger 23 Marissa Stapelbroek 2645 HK DELFGAUW vrijwilliger 24 Esther van der Hoeven 2671 HV MONSTER bestuur 25 Dinie Reynen 2641 MA PIJNACKER vrijwilliger 26 Thilly Bennewitz 2285 EJ RIJSWIJK vrijwilliger 27 Greet Meijburg 2691 VA S-GRAVENZANDE vrijwilliger 28 Marcellina Stolting 1017 DP AMSTERDAM bestuur 29 Mieke Magnée 2266 LK LEIDSCHENDAM gastgezin 30 Natasscha Burger 2661 SP BERGSCHENHOEK vrijwilliger 31 Ineke Lekx-v/d Steen 2645 BC DELFGAUW vrijwilliger 32 Lida van der Eijk 2636 CJ SCHIPLUIDEN vrijwilliger 6 Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland 7

5 Overzicht geadopteerde en opgevangen zwerfkatten Overzicht geadopteerde en opgevangen zwerfkatten Datum Naam Locatie gevangen Herplaatst Herplaatsing adres 1 03/01/07 MANUS 2287, RIJSWIJK ZH 16/02/07 S-GRAVENZANDE 65, /02/07 SPOOKY 2623, DELFT 16/03/07 DELFT 65, /02/07 SLOEBER 2623, DELFT 26/02/07 DELFT 0, /04/07 POES 2295, KWINTSHEUL 14/02/07 DELFT 65, /04/07 SNOETJE 2295, KWINTSHEUL 27/08/07 S-GRAVENHAGE 65, /04/07 BIBA 2676, MAASDIJK 08/06/07 RIDDERKERK 65, /04/07 RINO 2676, MAASDIJK 08/06/07 RIDDERKERK 65, /04/07 FELIX 2624, DELFT n.v.t. DELFT 0, /04/07 KIARA 2295, KWINTSHEUL 03/08/07 DELFT 65, /04/07 SIMBA 2295, KWINTSHEUL 03/08/07 DELFT 65, /04/07 WAFFEL 2295, KWINTSHEUL 03/08/07 S-GRAVENHAGE 65, /04/07 GEORGE 2295, KWINTSHEUL 25/07/07 HAARLEM 65, /04/07 MOLLY 2295, KWINTSHEUL 25/07/07 PIJNACKER 65, /04/07 DORA 2295, KWINTSHEUL 26/09/07 S-GRAVENHAGE 65, /04/07 JOB 2295, KWINTSHEUL 07/08/07 S-GRAVENHAGE 65, /04/07 OLLIE 2295, KWINTSHEUL 08/08/07 S-GRAVENHAGE 65, /04/07 MIENTJE 2295, KWINTSHEUL 07/08/07 S-GRAVENHAGE 65, /04/07 MEREL 2645, DELFGAUW 18/09/07 DELFT 65, /04/07 SELBY 2645, DELFGAUW OVERLEDEN 0, /04/07 CHUCKY 2645, DELFGAUW 15/08/07 S-GRAVENHAGE 65, /05/07 HERMA 2624, DELFT 07/05/07 ASIEL RIJSWIJK 0, /06/07 SNOOPY 2641, PIJNACKER 18/09/07 DELFT 65, /06/07 MIMZY 2613, DELFT 07/09/07 DELFT 65, /06/07 LUUT 2613, DELFT 24/08/07 ROTTERDAM 65, /06/07 MINK 2613, DELFT 22/08/07 VOORBURG 65, /06/07 LORA 2613, DELFT 24/08/07 DELFT 65, /06/07 VICTOR 3155, MAASLAND 28/07/07 STICHTING DIERENTHUIS - FIV postief 0, /06/07 GINGER 3155, MAASLAND 28/08/07 DELFGAUW 0, /06/07 GIPSY 2671, NAALDWIJK 22/08/07 VOORBURG 65, /06/07 SARA 3155, MAASLAND OVERLEDEN 0, /06/07 MOWGLI 3155, MAASLAND OVERLEDEN 0, /06/07 MIRA 3155, MAASLAND OVERLEDEN 0, /07/07 ANNEKE 2291, WATERINGEN 01/11/07 WATERINGEN 65, /07/07 PAVLOV 2291, WATERINGEN 29/10/07 DELFGAUW 65, /07/07 BO 2291, WATERINGEN 14/12/07 DELFT 65, /07/07 VLEKJE 2291, WATERINGEN 14/12/07 WATERINGEN 65, /07/07 JOEP 2291, WATERINGEN 05/11/07 DELFT 65, /07/07 MARIJKE 2291, WATERINGEN 14/12/07 DELFT 65, /07/07 KAREL 2291, WATERINGEN 10/08/07 WATERINGEN 65, /07/07 TARZAN 2291, WATERINGEN 10/08/07 WATERINGEN 65,00 Datum Naam Locatie gevangen Herplaatst Herplaatsing adres 41 23/07/07 HARRY 2291, WATERINGEN 10/08/07 WATERINGEN 65, /07/07 JERRY 2291, WATERINGEN 10/08/07 WATERINGEN 65, /07/07 TOMMY 2291, WATERINGEN 10/08/07 WATERINGEN 65, /07/07 JAAP 2291, WATERINGEN 20/08/07 DELFGAUW 0, /08/07 MIEKE 2628, DELFT 11/08/07 DELFT 0, /08/07 onbekend 2611, DELFT 21/08/07 ASIEL RIJSWIJK 0, /10/07 SAM 2612, DELFT 15/10/07 DELFT 0, /08/07 LOTTE 2681, MONSTER 16/11/07 DELFT 65, /09/07 STORM 2295, KWINTSHEUL 16/11/07 DELFT 65, /09/07 KIMI 2295, KWINTSHEUL 16/11/07 DELFT 65, /09/07 BAS 2295, KWINTSHEUL 28/12/07 BLEISWIJK 65, /09/07 AKY 2681, MONSTER 17/10/07 DELFGAUW 65, /10/07 KNUFF 2612, DELFT 15/10/07 DELFT 0,00 Katten vakantie oppas service aan huis Kat vanaf tot en met Dagen Bedrag Woonplaats Gizmo 6/3/2007 6/24/ dgn 5,00 110,00 LEIDSCHENDAM Kiki 6/3/2007 6/24/ dgn 3,00 66,00 LEIDSCHENDAM Bator 1/26/2007 1/29/ dgn 5,00 20,00 DELFT Oelan 1/26/2007 1/29/ dgn 3,00 12,00 DELFT Jerry 1/26/2007 1/29/ dgn 3,00 12,00 DELFT Miep 3/5/2007 3/19/ dgn 5,00 75,00 LEIDSCHENDAM James 3/5/2007 3/19/ dgn 3,00 45,00 LEIDSCHENDAM Mickey 1/21/2007 2/10/ dgn 5,00 105,00 DELFGAUW Jessica 1/21/2007 2/10/ dgn 3,00 63,00 DELFGAUW Natasia 1/21/2007 2/10/ dgn 3,00 63,00 DELFGAUW Luca 1/21/2007 2/10/ dgn 3,00 63,00 DELFGAUW Bator 3/16/2007 4/5/ dgn 5,00 105,00 DELFT Oelan 1/26/2007 1/29/ dgn 3,00 63,00 DELFT Jerry 1/26/2007 1/29/ dgn 3,00 63,00 DELFT Galli 4/14/2007 4/22/ dgn 10,00 90,00 DELFT Laitak 6/7/2007 6/11/ dgn 5,00 20,00 DELFT Cougar 6/7/2007 6/11/ dgn 3,00 12,00 DELFT Luca 6/7/2007 6/11/ dgn 3,00 12,00 DELFT Aagje 6/3/2007 6/23/ dgn 5,00 105,00 DELFT Purno 6/3/2007 6/23/ dgn 3,00 63,00 DELFT Kees 6/28/2007 6/18/ dgn 5,00 105,00 DELFGAUW 2.535,00 8 Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland 9

6 Katten vakantie oppas service aan huis Overzicht braderieën en evenementen Kat vanaf tot en met Dagen Bedrag Woonplaats Bennie 6/28/2007 6/18/ dgn 3,00 63,00 DELFGAUW Gizmo 6/16/2007 6/18/ dgn 5,00 15,00 LEIDSCHENDAM Kiki 6/16/2007 6/18/ dgn 3,00 9,00 LEIDSCHENDAM Lonsdael 6/22/2007 6/24/ dgn 5,00 20,00 MAASSLUIS Mistery 6/22/2007 6/24/ dgn 3,00 12,00 MAASSLUIS Laitak 8/1/2007 8/10/ dgn 5,00 40,00 DELFT Cougar 8/1/2007 8/10/ dgn 3,00 24,00 DELFT Luca 8/1/2007 8/10/ dgn 3,00 24,00 DELFT Pippi 7/29/2007 8/11/ dgn 5,00 70,00 DEN HOORN ZH Tommie 7/29/2007 8/11/ dgn 3,00 42,00 DEN HOORN ZH Gizmo 9/14/ /5/ dgn 5,00 105,00 LEIDSCHENDAM Kiki 9/14/ /5/ dgn 3,00 63,00 LEIDSCHENDAM Squeek 9/14/ /5/ dgn 0,25 5,25 LEIDSCHENDAM Bubbles 9/14/ /5/ dgn 0,25 5,25 LEIDSCHENDAM Miep 10/5/ /19/ dgn 5,00 75,00 LEIDSCHENDAM James 10/5/ /19/ dgn 3,00 45,00 LEIDSCHENDAM Winnie 10/18/ /19/ dgn 5,00 10,00 DELFT Loetje 10/26/ /27/ dgn 5,00 10,00 DELFT Guus 10/26/ /27/ dgn 3,00 6,00 DELFT Sofie 10/26/ /27/ dgn 3,00 6,00 DELFT Gizmo 11/16/ /18/ dgn 5,00 15,00 LEIDSCHENDAM Kiki 11/16/ /18/ dgn 3,00 9,00 LEIDSCHENDAM Squeek 11/16/ /18/ dgn 1,00 3,00 LEIDSCHENDAM Bubbles 11/16/ /18/ dgn 1,00 3,00 LEIDSCHENDAM Laitak 10/26/ /28/ dgn 5,00 15,00 DELFT Cougar 10/26/ /28/ dgn 3,00 9,00 DELFT Luca 10/26/ /28/ dgn 3,00 9,00 DELFT Loetje 12/10/2007 1/6/ dgn 5,00 140,00 DELFT Guus 12/10/2007 1/6/ dgn 3,00 80,00 DELFT korting Sofie 12/10/2007 1/6/ dgn 3,00 80,00 DELFT korting Charly 12/29/2007 1/3/ dgn 5,00 30,00 DELFGAUW Samson 12/29/2007 1/3/ dgn 3,00 18,00 DELFGAUW Bertrand 12/23/ /24/ dgn 5,00 10,00 PIJNACKER Datum Braderieën Opbrengst 1 13/01/07 Intratuin s Dierendagen 155, /01/07 Intratuin s Dierendagen 135, /06/07 Dieren Zonder Grenzen-dag 85, /06/07 Midden-Delfland Dag 81, /07/07 Plaswijckpark Dierendag 99, /08/07 Zomerfeest SCHIPLUIDEN 58, /09/07 Nazomerfeest MAASLAND 93, /09/07 Dierenpret ZWOLLE 168, /09/07 Vrijwilligers Markt DEN HOORN ZH 30, /09/07 Pijnacker-Nootdorp dag 109, /10/07 Braderie S-GRAVENZANDE 75, /12/07 UTRECHTSE Dierendagen 131,20 Totaal ,40 Balans per 31 december 2007 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Balans per 31 december december 2006 Machines en installaties Vervoermiddelen Vlottende activia Liquide middelen ,50 10 Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland 11

7 Balans per 31 december 2007 Grondslagen van waardering PASSIVA 31 december december 2006 Eigen vermogen Overige reserves Langlopende schulden Onderhandse lening Kortlopende schulden en overlopende passiva Kredietinstellingen 0 73 Crediteuren 0-78 Overige schulden Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Kostprijs van de omzet Brutomarge Afschrijvingen op materiële activa Overige bedrijfskosten Som der kosten Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat na belastingen Toelichting algemeen Omvang van de onderneming Op grond van de in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde groottecriteria kan Kattenbescherming Nederland worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits de algemene vergadering van aandeelhouders niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen is gebruik gemaakt. Materiële vaste activa Machines en installaties De machines en installaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs dan wel van de boekwaarde, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. Vervoermiddelen De vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs dan wel van de boekwaarde, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. Liquide middelen Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemene grondslagen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q. voorzienbaar zijn. Netto-omzet De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen. Afschrijvingen De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs dan wel van de boekwaarde, rekening houdend met de eventuele restwaarde en de in de grondslagen van waardering vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven. Personeel Over 2007 was er geen personeel in dienst. 12 Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland 13

8 Toelichting op de balans Toelichting op de balans VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven: LANGLOPENDE SCHULDEN Onderhandse lening Lening K. Wiegman Machines en installaties Vervoermiddelen Een overzicht is opgenomen onder de specificaties. VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming Kas en bank Kas Rabobank Postbank Rabobank telerekening Postbank rentemeerrekening Gelden onderweg KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Kredietinstellingen Rabobank Crediteuren Crediteuren conform subadministratie 0-78 Overige schulden Accountantskosten Toelichting op de winst- en verliesrekening Een nadere specificatie van de in de winst- en verliesrekening vermelde posten kan als volgt worden weergegeven. Netto-omzet Contributie en baten EIGEN VERMOGEN Donateurs Sponsorbijdragen Opbrengst acties / loterijen Opbrengst overige acties Overige reserves Stand per Bij: resultaatbestemming boekjaar Stand per Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland 15

9 Toelichting op de winst- en verliesrekening Toelichting op de winst- en verliesrekening Opbrengst katten / braderie Opbrengst adoptie kat Opbrengst donaties Opbrengst vakantie/oppas Opbrengst braderie Overige opbrengsten Overige subsidies Totale netto-omzet Kostprijs van de omzet Inkoopwaarde Inkopen btw 0% Inkoop overig braderie Dierenartskosten Chipkosten Chip registratiekosten Overige katten kosten Medicijnkosten Ontwormkosten Inentingskosten Kosten kattenvoer Castratiekosten Totaal kostprijs van de omzet Afschrijvingen op materiële vaste activa Machines en installaties Vervoermiddelen Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Overige kosten vrijwilligers 0 5 Overige personeelskosten Kosten vervoermiddelen Autokosten Reparatie en onderhoud auto s Brandstof auto s Verzekering en belasting auto s Verkoopkosten Kraamhuur braderie Publicatiekosten/nieuwsbrief Kosten reclamefolders Kosten fondsenwerven Advertentiekosten Sponsoring Porti en verzendkosten Overige kosten braderie Algemene kosten Kosten webpagina Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Heffingen, contributies en abonnementen Accountant Juridische advisering Betalingsverschillen/kortingen Overige kosten algemeen Totaal overige bedrijfskosten Som der kosten Rentelasten en soortgelijke kosten Rente en kosten bank Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland 17

10 Overige gegevens Mededeling inzake ontbreken accountantsverklaring Op grond van de omvang van de vennootschap heeft de vennootschap vrijstelling voor het laten instellen van een deskundigenonderzoek zoals bedoeld in artikel 396 lid 1 boek 2 BW. Van deze vrijstelling heeft de vennootschap gebruik gemaakt. Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat Omtrent de bestemming van het resultaat is in de statuten het volgende bepaald: Het resultaat staat ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting. Voorgestelde bestemming van het resultaat De voorgestelde bestemming van het resultaat is als volgt: Het bestuur wordt voorgesteld het resultaat ten laste te brengen van de reserves. Materiële vaste activa Omschrijving Inventaris Inv. jaar Aanschaf bedrag Afsch perc. Afschrijv. meth. Afschrijv. bedrag Boekw. per Kattenverblijven AR Vervoermiddelen Hyundai 39-VP-LD AR Jaarverslag 2007 Kattenbescherming Nederland

11 Dit verslag is mede mogelijk gemaakt door:

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Bart de Boer voorwoord

Bart de Boer voorwoord 1 Bart de Boer voorwoord loopt, is de zorg voor het milieu. Met ingang van 27 compenseert Eindhoven Airport alle broeikasgassen als gevolg van verlichting, verwarming, (lease-)auto s en vliegreizen van

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie