Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN"

Transcriptie

1 Juni JaarBERICHT UITDAGEN EN VERSNELLEN

2 "Als toonaangevende Europese kennis- en innovatieregio zoeken we naar baanbrekende oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, nationaal en internationaal. Het gaat daarbij om thema s als milieu, voedsel, water, gezondheid en energie." Uitdagen en versnellen Die bijzondere aandacht voor waardecreatie door vernieuwing kenmerkt de BOM. We besteden daarbij extra aandacht aan het ontwikkelen van fysieke brandpunten van vernieuwing. De komende jaren willen we clusters van innovatie creëren, die ook op buitenlandse bedrijven aantrekkingskracht zullen gaan uitoefenen. "Ninja Innovation. Deze benaming gebruikt auteur en entrepreneur Gary Shapiro om onderscheidende, baanbrekende innovaties te typeren, ontwikkeld door gedreven ondernemers die écht het verschil willen maken. Als eerste verleggen zij de blik, verkennen ze nieuwe horizonnen en hebben ze zich aan nieuwe werkelijkheden aangepast ver voordat de concurrentie daarvan doordrongen is. Met deze aanpak geven we invulling aan het Economisch Programma Brabant 2020, zoals de provincie dat heeft vastgesteld. De belangrijkste ambitie: Brabant tot de top van kennis- en innovatieregio s in Europa laten behoren. Een doelstelling die stevig doorpakken vereist en waarvoor de provincie een cruciale rol ziet weggelegd voor de BOM. Bij het realiseren van onze opdracht zullen we op zoek gaan naar baanbrekende oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, nationaal en internationaal. Het gaat daarbij om thema s als milieu, voedsel, water, gezondheid en energie. Ondernemend Brabant staat voor de uitdaging rond deze thema s innovatie en ondernemerschap Shapiro s woorden benadrukken de waarde van bedrijven die betekenisvolle verandering in gang zetten. Dergelijke transities te verbinden tot nieuwe producten en diensten. Het liefst motiveren weer andere ondernemers om échte vernieuwing te sectoroverschrijdend (cross overs), omdat echte vernieuwing realiseren. Zo ontstaat gaandeweg een duidelijke verrijking ten zich niet binnen maar op de raakvlakken tussen sectoren manifesteert." opzichte van de oude situatie, een waardevolle transitie. Meer informatie Het jaarbericht is een uitgave van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het volledige jaarverslag vindt u op Fotografie: Lighthouse, coverfoto Tesla, pagina 4 en 6 foto's Pivot Park Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Alle rechten voorbehouden.

3 Economische successen en mijlpalen De BOM werkt dagelijks aan een sterkere economische structuur van Brabant. En met succes. In een hoger tempo dan verwacht worden verouderde bedrijventerreinen geherstructureerd (1.485 hectare totaal ultimo 2012 tegen geprognosticeerd hectare). Verder vindt dankzij de BOM internationale kennisintensieve bedrijvigheid steeds beter de weg naar Brabant (2012: 183 miljoen aan investeringen, goed voor 942 arbeidsplaatsen). Met haar participaties weet de BOM door een duidelijker exitbeleid een beter rendement te realiseren (boekwinst 2012: 1,45 miljoen) en slaagt ze er in potentiële groeikernen voor de Brabantse economie af te leveren. In financiële zin stemt 2012 dan ook tot tevredenheid, met een resultaat ( ) dat vergelijkbaar is met het jaar ervoor. Het totale geconsolideerde resultaat ( ) wordt sterk bepaald door de BOM-deelneming in OLSP Holding B.V. (Pivot Park). Zo n belangwekkend en omvangrijk project gaat altijd gepaard met aanloopverliezen. Pivot Park vormde daarop in 2012 geen uitzondering, hoewel het verlies beduidend lager uitviel dan verwacht. Jan Pelle, directeur

4 Investeringsbevordering De instroom van buitenlandse bedrijven is voor Brabant van groot belang. Ze kenmerken zich in de regel door een sterk innovatieprofiel, wat voor veel internationale ondernemingen ook vaak de reden is om voor Brabant te kiezen. De provincie heeft op dat vlak een goede naam en kan zonder moeite concurreren met regio s zoals Ile de France, Baden-Württemberg/ Beieren en Stockholm-Helsinki. Richard l'ami Kerntaak: Investeringsbevordering "Wij onderhandelen met bedrijven die niet alleen Brabant maar elke Europese regio wel graag aan zich zou willen binden, verzekert hoofd Investeringsbevordering Richard l Ami. "Dat betekent dat geïnteresseerde partijen overtuigd moeten raken van de meerwaarde van Brabant. Een goed inzicht als regio in je eigen kwaliteiten is dus een voorwaarde." "Brabant beschikt met hybride motorenontwikkeling, medische technologie en in gebruiksartikelen geïntegreerde elektronische systemen (embedded systems) over een aantal zeer sterke niches. Daarnaast zijn er wereldwijd enkele gebieden met specifieke activiteiten die we graag met Brabant willen verbinden. Voorbeelden daarvan zijn: Tokio-Israël-Boston (medische technologie) Brazilië (agrofood, hightech) China (automotive, medische en solarindustrie) Op het gebied van buitenlandse investeringen was 2012 een positief jaar: 22 buitenlandse bedrijven investeerden voor 183,7 miljoen in Brabant, beduidend meer dan in het voorgaande jaar ( 120 miljoen). Deze investeringen leveren naar verwachting 942 nieuwe arbeidsplaatsen op (2011: 650)." Bovenop innovatiebron Brabant Het wereldwijd actieve Industrial Technology Research Institute (ITRI) voelde voor Noordwest- Europa de noodzaak op een strategische plek een nevenvestiging te openen. Na een intensieve lobby, waarbij investeringsbevordering een bepalende rol speelde, koos het Taiwanese onderzoeksinstituut voor High Tech Campus Eindhoven. "Wij zitten daar bovenop de innovatiebron Brabant. Interessant gezien onze database van circa patenten", verduidelijkt ITRIkwartiermaakster Rachel Wang."Die patenten zijn stuk voor stuk interessant voor bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten." Tesla zwermt vanuit Tilburg Europa binnen Als producent van elektrische auto s geniet Tesla een grote reputatie. Voor de Europese assemblage- en distributie van een Model S, de eerste volledig elektrische sedan voor het topsegment hebben de Amerianen gekozen voor Tilburg als vestigingsplaats. De locatie fungeert ook als centrale plek voor onderhoud. Joost de Vries, Vice President Global Services van Tesla Motors: "We zitten in Tilburg dicht bij onze grootste markten. Dankzij de hulp van de BOM en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) hebben wij een perfecte vestigingslocatie gevonden. BOM in unieke rol Van OLSP naar Pivot Park Als enig aandeelhouder van Oss Life Sciences Park (OLSP) kijkt de BOM terug op een succesvol eerste jaar. Begin 2012 opende OLSP zijn poorten; ongeveer m 2 laboratoriumruimte kwam beschikbaar die voor life science en farma als brandpunt en community voor open innovatie kon gaan fungeren. Inmiddels herbergt het park circa dertig huurders en vervult het met verve

5 Jaarbericht 2012 Toevoegen van marktfocus Nog meer dan voorheen richt Ontwikkeling & Innovatie (O&I) zich op innovaties die plaatshebben op het snijvlak van de verschillende Brabantse topclusters. Zulke cross-overs, zoals tussen hightech en life sciences of hightech en agrofood, zijn vaak de kathalysatoren voor echte vernieuwing. "Wij voegen aan innovatieve ideeën een duidelijke marktfocus toe: binnen vier jaar dient een product of dienst marktrijp te zijn", verduidelijkt hoofd O&I Adriaan van Loon. "Deze benaderingswijze vraagt een heldere aanpak. Innovaties die de potentie hebben de best in class te worden verdienen intensieve begeleiding. Die geven wij, zo nodig aangevuld met financiële ondersteuning in de vorm van een lening of een participatie." "In de afweging wat we wel of niet doen speelt de maatschappelijke betekenis van ons werk een steeds prominentere rol. Daar waar we kunnen bijdragen aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken van nationale of internationale importantie kijken we scherp hoe we het verschil kunnen maken. Thema s zoals voeding, drinkwater, energie en zorg bieden wat dat betreft grote kansen." Als O&I hebben we in 2012 veel tot stand kunnen brengen. In 2012 zijn de door Ontwikkeling & Innovatie gegenereerde innovatie-investeringen uitgekomen op circa 44 miljoen (2011: 32,7 miljoen), bij een doelstelling van 30 miljoen (2011: 15 miljoen). Adriaan van Loon Kerntaak: Ontwikkeling & Innovatie Wortelpulp in kroketten In een biogebaseerde economie vervangen groene grondstoffen de bekende fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas). Ook worden reststromen (binnen de agrofood) opgewaardeerd en hergebruikt. Zo vonden Huijbregts Groep (geur-, kleur- en smaakstoffen) en groenteverwerker Rijko (dochter Van Rijsingen Groep) elkaar rond een machine voor wortelsap. Beide partijen zochten een toepassing voor de wortelpulp die na de bewerking overbleef. Van Rijsingen: "De vezels bleken goed bruikbaar als natuurlijke versterker in kroketten of frikadellen. Inmiddels goed voor een afzet van enkele duizenden kilo s, een resultaat dat we in 2013 hopen te verdubbelen." Bossche zuiveraar naar China Hydrothane zuivert op bacteriologische wijze in compacte installaties afvalwater naar biogas en schoon loosbaar water. Mede-eigenaar Wim Koevoets reisde met de provincie Noord-Brabant en de BOM naar Jiangsu. "In China heeft de overheid vaak het laatste woord, wat betekent dat je publiekprivate-allianties moet zoeken. Als ondernemer alleen leg je er te weinig gewicht in de schaal." Mede dankzij de BOM voerde Koevoets in de Brabantse zusterprovincie gerichte gesprekken met bedrijven. "Zeer de moeite waard." Hydrothane verwacht in China jaarlijks tien waterzuiveringssystemen te leveren. zijn rol als innovatie-aanjager. Om die functie nog sterker te accentueren koos het eind 2012 voor een nieuwe positionering: Pivot Park. Pivot staat daarbij voor spil, draaipunt. Voor ondernemers moet de Osse locatie de plek zijn waar je wilt zitten. Omdat je er op een goede manier kunt beginnen, verder kunt groeien en inspiratie kunt opdoen en kennis kunt delen. Afgelopen jaar waren ook de inspanningen om nieuw internationaal medicijnenonderzoek naar Oss te halen succesvol. Met het Pivot Park Screening Centre ontstaat een uniek industrieel onderzoeksplatform waar geavanceerd academisch onderzoek kan worden vertaald naar hoogwaardige potentiële medicijnen.

6 Meedenken met de ondernemer, maar niet op zijn stoel Voor geïnteresseerden in regionale economische ontwikkeling is de BOM een perfecte werkomgeving. En die omgeving wordt alleen maar uitdagender met de ambities om op middellange termijn tot de Europese top van kennis- en innovatieregio s te behoren. Miriam Dragstra "De BOM beweegt zich op het snijvlak van publiek en privaat, op het punt waar bedrijfseconomie en maatschappelijke betekenis elkaar raken", licht hoofd Participaties Miriam Dragstra toe. "Wij vullen onze rol in vanuit een actief aandeelhouderschap, wat betekent dat wij beduidend meer leveren dan enkel risicodragend vermogen." "In ons werk zijn we daadwerkelijk betrokken, denken mee met de ondernemer, maar gaan niet op zijn stoel zitten. We draaien gewoonweg wat meer mee aan de knoppen om er voor te zorgen dat het geïnvesteerde geld rendeert en kan worden benut voor nieuwe innovaties." Volgens Dragstra resulteert een meer proactieve houding tot een intensivering van de deelnemingen en een duidelijk exitbeleid op de portefeuille. Anderzijds is de relatie met collega-investeerders en corporate financehuizen aanzienlijk versterkt. Kerntaak: Participaties Resultaat op investeringen (in ) Vermogensopbrengsten Rente inkomsten Voorzieningen en kosten groeifaciliteit Resultaat investeringen Ei als life sciences Jos Nelissen nam in 1990 met zijn vouw het legpluimveebedrijf van zijn ouders over. Al snel wilden ze meer zijn dan een traditionele grondstoffenleverancier (eieren); ze kozen voor de koppeling ei-gezondheid, en wel op een technologisch hoogwaardige manier. Sinds 2006 produceert Newtricious voedingsmiddelen die kunnen bijdragen aan het behoud van een goede gezondheid en het welzijn van zijn gebruikers. Na de eerste successen ontstond er behoefte aan extern kapitaal, nodig voor verdere groei. Nelissen: De financiering van onder andere de BOM heeft ons in 2012 de rust geboden die nodig is om onze strategie te versnellen. Erg waardevol als je in een uitdagende omgeving opereert. State of the art op Pivot Park Oprichters Guido Zaman en Rogier Buijsman vertalen met NTRC academische kennis naar kleine synthetischchemische verbindingen voor nieuwe medicijnen. Mede dankzij financiering vanuit het Life Sciences & Health Fund en het Spin-Off Fonds Brabant kon NTRC zich in 2012 vestigen op het Life Sciences Park Oss (tegenwoordig Pivot Park). Daarmee kreeg de innovatieve onderneming toegang tot state-of-the-art laboratoria. Zaman: "Op die manier kunnen we met een sterk team van oud-collega s een nieuw en uniek bedrijf opbouwen." Rick Harwig Grenzeloos ondernemen Raad van Commissarissen BOM Voorzitter Raad van Commissarissen Met het vervullen van de economische ambities zoals die door de provincie zijn neergelegd in het Economisch Programma Brabant 2020, betreedt de BOM een nieuw speelveld. Eén waar de uitdagingen groot zijn en de te verzilveren kansen talrijk. De weg naar de beoogde Europese top van kennisen innovatieregio s is bepaald niet geëffend.

7 Jaarbericht 2012 Verleiden, vertrouwen, verbinden "Ook in 2012 hebben wij bij onze herstructureringsactiviteiten extra aandacht besteed aan de kwaliteit van bedrijventerreinen. Want de hectare die we de afgelopen jaren hebben weten te herstructureren zeggen weinig als daaraan geen economische verdiepingsslag wordt verbonden." Ad van der Heijden, hoofd Bedrijventerreinen, is ervan overtuigd dat zijn team juist in economisch moeilijke tijden het verschil kan maken. "BOM Bedrijventerreinen is in de regel vanaf het beginstadium bij een project betrokken. Wij brengen de belangen bij elkaar van gemeente en bedrijven, twee partijen die op dit type dossiers haast een natuurlijke terughoudendheid jegens elkaar betrachten. Die rol van mediator wordt ons ook toevertrouwd." "Bovendien doen we dat niet vanuit een beheer- maar vanuit een ondernemende houding. Als wij kansen zien, pakken we die ook op en proberen we partijen daarin mee te krijgen. Allemaal vanuit ons motto verleiden, vertrouwen, duurzaam verbinden." Voor een gezonde bedrijventerreinenmarkt is investeringsbereidheid van private partijen noodzakelijk. Zij houden bedrijven en lokale beleggers scherp. "Hun betrokkenheid en rendementsdenken leiden ertoe dat alle belanghebbenden sneller actie zullen ondernemen om hun bedrijventerrein aantrekkelijk te houden." Resultaat Bedrijventerreinen Aantal projecten 35 Bruto omvang in hectare Geherstructureerd bedrijventerreinen in hectare Geïnvesteerd kapitaal uit participatiefonds (BHB) 45,7 miljoen Ad van der Heijden Kerntaak: Herstructurering Bedrijventerreinen Verdienen voor groei In Someren is BOM/ BHB betrokken bij de herstructurering van bedrijventerrein Sluis XI/ Half Elfje. Een belangrijk onderdeel van de operatie was de (gedeeltelijke) sloop van het aanwezige oude Laurus-complex. "We besloten vervolgens de vrijgekomen gronden te herstructuren en tevens een klein, nieuw bedrijvengebied toe te voegen", legt wethouder Willy Hanssen uit. "Maar dat bleek moeilijk omdat de provincie stelt dat de inrichting van zo n nieuwe gedeelte verdiend moet worden door de herstructurering van het oude deel."en voor die koppeling is de expertise van de BOM een uitkomst. Someren en BOM/ BHB werken inmiddels aan een herstructureringsplan dat in de loop van 2013 klaar moet zijn. Vernieuwd De Terp opent weg voor woonwijk De herstructurering van bedrijventerrein De Terp (Nuland) sleepte zich jaren voort. Terwijl er druk op stond vanwege de bouw van 275 woningen in de aangrenzende woonwijk De Pelgrimsche Hoeve. En er pas met de herstructurering kon worden begonnen als drie bedrijven met een overschrijdende milieunormering De Terp hadden verlaten. De Crisis- en herstelwet uit 2010 bood uitkomst. Ze voorziet in kortere procedures die het mogelijk maakten met de uit te plaatsen bedrijven vertrekregelingen te treffen. Het laatste bedrijf verliet in 2012 De Terp, dat nu een transformatie ondergaat tot een 'licht' bedrijventerrein waar grootschalige bedrijvigheid wordt geweerd. BOM/BHB heeft voor de operatie 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De concurrentie is groot; wereldwijd manifesteren zich nieuwe economische machtscentra en hotspots van vernieuwingsdrang. Brabant moet daar aansluiting bij zien te vinden. Door te zoeken naar nieuwe combinaties van sectoren, zoals hightech en energie of gezondheidszorg en communicatie. Dergelijke cross-sectorale verbindingen bieden ruimte aan geheel nieuwe specialismen, met uitzicht op aanzienlijk meer toegevoegde waarde en hogere inkomsten. Dankzij haar grondhouding van grenzeloos ondernemen kan de BOM haar rol op het nieuwe speelveld probleemloos aan. Ik wens alle medewerkers daarbij het succes dat ze verdienen.

8 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (in euro's, na resultaatbestemming) 31 dec dec ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 (in euro's) Resultaat bij vervreemding aandelenparticipaties/vrijval voorziening afgegeven garanties Voorziening op participaties, leningen u/g en vorderingen Dividendopbrengsten Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g Opbrengsten uit hoofde van participaties en leningen u/g Managementvergoedingen en overige inkomsten Inkomsten uit ontwikkelingsactiviteiten Opbrengsten uit verhuur onroerend goed Overige opbrengsten met betrekking tot verhuur onroerend goed Overige renteresultaten en soortgelijke resultaten Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Apparaatskosten Doorberekening aan Staat der Nederlanden en provincie Noord-Brabant Overige bijdragen Saldo bedrijfslasten Resultaat Het resultaat 2012 van de BOM exclusief OLSP Holding B.V. (Pivot Park) bedraagt positief. De geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening zijn ontleend aan het jaarverslag van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij over Het volledige jaarverslag kunt u vinden en downloaden op

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

Juni 2012. JAARBeRiCHt

Juni 2012. JAARBeRiCHt 2 0 1 1 Juni 2012 2011 JAARBeRiCHt Jaarbericht BOM.indd 1 21-05-12 10:44 Ik zou het jaar 2011 in twee woorden willen samenvatten: verrassend positief. Een kwalificatie die zowel betrekking heeft op de

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1292305 Behandelend ambtenaar : C.J.M. Korsten Directie/afdeling : Economie & Mobiliteit Nummer

Nadere informatie

Topprestaties. meerjarenplan 2013-2016

Topprestaties. meerjarenplan 2013-2016 Topprestaties voor Brabant meerjarenplan 2013-2016 Topprestaties voor Brabant De wereld verandert. En de BOM verandert mee. Zo blijven we een vaste waarde voor Brabant. Een aanjager van economische ontwikkeling

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Financiële verantwoording 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financiële verantwoording Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en

Nadere informatie

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Herstructurering Ruimte voor de Brabantse economie Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Hoogwaardige, duurzame en voldoende vestigingsruimte voor bedrijven. Dat is een belangrijke

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Financiële verantwoording 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Financiële verantwoording Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder Utrecht Science Park directeur-bestuurder Profiel met betrekking tot de positie 'directeur-bestuurder' bij Utrecht Science Park te Utrecht Algemeen Utrecht Science Park (USP) staat voor: onderwijs, onderzoek,

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets Lid Investment Committee BOM Capital

Informatiememorandum & Profielschets Lid Investment Committee BOM Capital Informatiememorandum & Profielschets Lid Investment Committee BOM Capital 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), BOM Capital, de vacature

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht 2014 gaven we al aan dat wij goede verwachtingen hadden voor 2015. En tot nu toe komen die aardig uit. De intrinsieke waarde van Darlin

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Werkconferentie Bedrijventerreinen

Werkconferentie Bedrijventerreinen Werkconferentie Bedrijventerreinen Wat gaan we vandaag doen? Welkom Wim van der Leegte Welkom Renée Hoekman, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Werken Stedelijk Gebied Inhoudelijke toelichtingen Workshops

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

De spil. in open innovatie

De spil. in open innovatie De spil in open innovatie Allesomvattend! Pivot Park is een hechte community van tientallen bedrijven in de life sciences. Samen omvatten we het gehele speelveld van farmaceutische R&D. Van target discovery

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN Jaarrekening 2014 Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag 3 1.1 Jaarrekening 1.1.1 Balans per 31 december 2014 5 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 6 1.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Het kennisintensieve MKB in Taiwan

Het kennisintensieve MKB in Taiwan Het kennisintensieve MKB in Taiwan door: Erik Blomjous, Tokio, 23 juli 2004 Samenvatting Het MKB speelt in Taiwan een zeer belangrijke rol in de economische en sociale structuur van het land. Ondanks dat

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE JULI 2017, EDITIE 9 VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE Aan de andere kant van het Strijps bultje vinden we Strijp-T. Een prachtige plek vol met historie, en op het

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

In de Brabantse HRM-regio s zijn eind 2009 crisisplannen in uitvoering (gebruikmakend van adviezen die voortkomen uit 10- punten plan Pact Brabant)

In de Brabantse HRM-regio s zijn eind 2009 crisisplannen in uitvoering (gebruikmakend van adviezen die voortkomen uit 10- punten plan Pact Brabant) 1 Versterken arbeidsmobiliteit (NB: betreft versnelling van bestaand beleid) Kenniswerkers en technisch personeel behouden. Voorkomen jeugdwerkloosheid. Optimaliseer werk naar werk April feb In de Brabantse

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Inhoud: A. Energie B. Water C. Sensortechnologie D. Agribusiness E. Life Science A. Energie Onder energie wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, brandstoffen,

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Uitsluitend bestemd voor vennoten

Jaarverslag 2016 Uitsluitend bestemd voor vennoten C.V. Bénine Jaarverslag 2016 Uitsluitend bestemd voor vennoten Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Winst- en verliesrekening 2016 3 Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 Agenda Jaarverslag 2012 Bert-Jan Ruumpol Jaarcijfers 2012 Arnout Traas Route 16 Bert-Jan Ruumpol Vragen 2 Samenvatting 2012 Intern: Acquisitie Hendrix,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie