Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES."

Transcriptie

1 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. DEELTITEL Naar een bloeiend 2015 Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1

2 VNO-NCW NOORDWEST-HOLLAND VNO-NCW METROPOOL AMSTERDAM VNO-NCW RIJNLAND VNO-NCW RIJNGOUWE VNO-NCW DEN HAAG VNO-NCW WESTLAND-DELFLAND VNO-NCW OOSTLAND VNO-NCW DELFT VNO-NCW ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN WERKGEVERS DRECHTSTEDEN, AANGESLOTEN BIJ VNO-NCW WEST KANTOOR VNO-NCW WEST

3 WELKOM, dè invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers, heeft in de afgelopen jaren zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve groeispurt gemaakt. We zijn de snelst groeiende regio binnen VNO-NCW en tellen inmiddels ca. 600 leden. Dit heeft alles te maken met een duidelijke visie en focus, gekoppeld aan daadkracht en een enorm enthousiasme van mensen die denken in kansen en mogelijkheden: onze bestuursleden, de ambassadeurs, de leden van de adviesraden van Bouwpower, Zorgpower, het HRM Expert Netwerk, het Industrie Netwerk, het VrouwenNetwerk en het Netwerk DGA, onze achterban in het landelijk bestuur en de directie, maar vooral ook u, onze leden! Daarom gaan wij als VNO-NCW Rotterdam ook in 2015 graag verder met het leggen van kwalitatief sterke verbindingen voor u. Met VNO-NCW voorzitter Hans de Boer als boegbeeld van onze landelijke organisatie, intensiveren we onze contacten met de Haagse en Europese politiek en streven we voortdurend naar uitbreiding van onze lobbysuccessen. Bovendien organiseren we nóg meer dynamische bijeenkomsten waarbij u wederom geïnspireerd wordt door interessante sprekers met een inhoudelijk sterk verhaal. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid tot netwerken. Tevens vindt u een boeiend aanbod van kunst, cultuur en muziek in onze programma s. Kortom: ook in 2015 organiseren wij informatieve netwerksessies op aansprekende locaties. Bestuursleden en ambassadeurs zijn graag bereid om u wegwijs te maken tijdens deze drukbezochte bijeenkomsten zodat u effectief de juiste contacten kunt leggen. Spreek hen vooral aan. WELKOM BIJ DEELTITEL Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Rotterdam en lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur VNO-NCW West, Catharina Bieringa-de Jong, regiomanager VNO-NCW Rotterdam en business development manager VNO-NCW West en Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW 3

4 CLUSTERSTRATEGIE CLUSTERSTRATEGIE Succesvolle aanvullingen op onze reguliere bijeen komsten zijn de door ons georganiseerde cluster conferenties voor specifieke doelgroepen. In Rotterdam zijn de clusters Bouwpower, Zorgpower, Industrie Netwerk en het HRM Expert Netwerk inmiddels een begrip en ook de bovenregionale clusters, het VrouwenNetwerk (Noorden Zuid Holland) en het Netwerk DGA (Zuid-Holland), hebben een stevige positie verworven. We blijven innovatief en resultaatgericht denken en zetten dat ook in 2015 graag samen met u voort. Catharina Bieringa-de Jong, regiomanager VNO-NCW Rotterdam, business development manager VNO-NCW West en initiatiefnemer van het clusterdenken Aandacht voor ondernemers Rotterdam is een ondernemende stad in een internationaal concurrerende omgeving. Globale ontwikkelingen zoals de demografische veranderingen, internationale verschuiving in economische macht, versnellende verstedelijking, klimaatverandering en grondstofschaarste en last but not least de digitale transformatie, hebben enorme invloed op de positie van Rotterdam in het internationale economische speelveld. Om een rol te kunnen blijven spelen in de nieuwe economische werkelijkheid, is aandacht voor ondernemers, innovatie en het leef- en vestigingsklimaat essentieel. VNO-NCW Rotterdam steunt en stimuleert dit ondernemerschap op alle fronten met als doel een gezonde economie en een nóg beter vestigingsklimaat voor onze stad. Onze clusterstrategie draagt effectief bij aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Rotterdam 4

5 BOUWPOWER Rotterdam is als stad van succesvol ontwikkelen, architectuur en bouwen inmiddels in binnen en buitenland erkend. Breed is er trots en waardering voor hoe de stad er nu voorstaat. Maar de stad is niet klaar! Er zijn nog vele zwakkere wijken, problematische objecten en lelijke plaatsen in de stad. Tegelijkertijd vraagt het huidige vastgoed ook zijn onderhoud en aanpassingen in de tijd. Tenslotte blijft het in een ambitieuze stad nodig om aansprekende projecten voor de toekomst te blijven plannen. Bouwpower draagt hier actief aan bij. Stilstand is achteruitgang. Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, voorzitter Bouwpower Rotterdam voorzitter Raad van Bestuur Woonbron Rotterdam CLUSTERSTRATEGIE ZORGPOWER Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten. De zorgsector is zeker in Rotterdam omvangrijk, maar staat de komende jaren ook voor aanzienlijke en complexe uitdagingen. Binnen Zorgpower werken we vanuit de gedachte dat een stevige verbinding met het bedrijfsleven daarbij behulpzaam kan zijn. Tijdens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom het delen van ervaringen en dilemma s, het zoeken naar samenwerking en innovatie en het signaleren van marktkansen. We hebben gemerkt dat dit veel synergie en denkkracht bij onze leden oplevert. En daar heeft uiteindelijk zowel het bedrijfsleven, de zorginstelling als de patiënt baat bij! Joke Boonstra, voorzitter Zorgpower Rotterdam lid Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis 5

6 CLUSTERSTRATEGIE HRM EXPERT NETWERK Ondernemers worden op de arbeidsmarkt met veel èn complexe vraagstukken geconfronteerd. Ontgroening, vergrijzing, waar halen we straks goede mensen vandaan? Hoge pensioenlasten, rigide ontslagrecht, hoe voorkomen we dat ons bedrijf failliet gaat in een economisch slechte tijd? Technisch personeel, hoe komen we daaraan? Het nieuwe werken, hoe voeren we dat in? Het delen van kennis en ervaring met elkaar is dan een uitkomst. Daarom heeft VNO-NCW Rotterdam het Expert Netwerk Human Resources Management (HRM) opgericht. Aan de bijeenkomsten van het HRM Expert Netwerk nemen mensen met uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van HR-management deel. De leden zoeken contact met elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en inspireren elkaar. VNO-NCW Rotterdam draagt zorg voor unieke verbindingen tussen leden, waaruit innovatieve oplossingen voortkomen voor allerlei vraagstukken van de arbeidsmarkt en het personeelsmanagement. Ook worden concrete afspraken gemaakt om gezamenlijk problemen aan te pakken. Peter A.H. Bakker, initiatiefnemer en voorzitter HRM Expert Netwerk INDUSTRIE NETWERK The delta region is the core of industrial excellence, where industry, IT and talent merge to form one of Europe s largest engines of growth. Industrie is een essentieel onderdeel van onze economie. Handel is een belangrijke bron van welvaart, maar om ons land welvarend te houden moeten we ook iets blijven maken. VNO-NCW Rotterdam vindt het van belang om focus te houden op de industrie met haar vraagstukken over energie, arbeid (onderwijs!), smart technologie/ industrial internet en design. Het gaat om bedenken, ontwerpen en maken. Het Industrie Netwerk zal volop aandacht voor de maakindustrie in de regio genereren. Bovendien werken we samen met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) om in krachtig collectief sneller resultaat te boeken. Roland Teixeira, voorzitter Industrie Netwerk, Country CEO General Electric (GE) 6

7 VROUWENNETWERK Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, daarvoor staat het VNO-NCW VrouwenNetwerk van VNO-NCW West. Het wil een aantoonbare bijdrage leveren aan de groei van bedrijven van vrouwelijke directeuren-grootaandeelhouders en aan het doorgroeien van vrouwelijke managers naar de top van het bedrijfsleven. Door ontmoetingen te organiseren fysiek in groot Rotterdam, Amsterdam en Den Haag en virtueel in open en besloten communities, kunnen leden van het VrouwenNetwerk elkaar ondersteunen in zakelijke en persoonlijke groei. Zij delen kennis en ervaring, coachen elkaar en participeren in kleine intervisiegroepen. En natuurlijk doen zij ook zaken. Wie geen groeiambities heeft, wordt het lidmaatschap afgeraden. Het VrouwenNetwerk wil nadrukkelijk onderdeel zijn van VNO-NCW West. De leden bezoeken ook andere bijeenkomsten van de vereniging, bijvoorbeeld van VNO-NCW Rotterdam of het netwerk DGA. Ze werken in allerlei verbanden samen met de mannelijke ondernemers. Speerpunt is wel het bevorderen van diversiteit in de besturen van VNO-NCW en in de programma s van bijeenkomsten (meer vrouwelijke sprekers). Hier valt nog wat te winnen. Het VrouwenNetwerk groeit gestaag en Rotterdam vervult hierin een belangrijke rol. Caroline van Reenen, voorzitter VNO-NCW VrouwenNetwerk regio West, DGA Hoezo CLUSTERSTRATEGIE NETWERK DGA VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van DGA s. We hebben een landelijk dekkend netwerk van DGA s opgericht, waaronder Netwerk DGA Zuid-Holland. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. De DGA s bespreken dan openhartig en in vertrouwen de problemen waar zij tegenaan lopen bij het ondernemen. Ook reiken zij thema s en waar mogelijk oplossingen aan die VNO-NCW kan inbrengen in de gesprekken met de overheid. Bovendien fungeert het netwerk als klankbord. Directeuren-grootaandeelhouders herkennen elkaars problemen, wisselen kennis en ervaring uit en bieden elkaar hun competenties aan. Het Netwerk DGA helpt bij het versterken van bedrijven en biedt de mogelijkheid om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen over een keur aan vraagstukken die de DGA tegenkomt. Richard Jongste, bestuurslid VNO-NCW Rotterdam, directeur Maasmond BV 7

8 CLUSTERSTRATEGIE Bereikbare en duurzame stad Een bereikbare internationale stad is van groot belang voor u als ondernemer. Daar maken we ons als VNO-NCW Rotterdam sterk voor. Zowel de file problematiek als ook de stadsmaatregelen die door de gemeente in het kader van leefbaarheid worden doorgevoerd (zoals milieuzonering) volgen we op de voet. We mengen ons in de discussie en vertegenwoordigen uw belang als lid van VNO-NCW Rotterdam. Om die reden participeren we actief in het Rotterdam Climate Initiative en nemen we plaats in de Raad van Advies van de Verkeersonderneming. Rotterdam bruist en beweegt, daar past geen congestie bij. Daar staan we voor! Rotterdam is de stad van Europa! Koploper op vele fronten. Wij willen daar duurzaamheid aan blijven toevoegen. U als ondernemer bent geïnteresseerd in een gezond economisch klimaat in de stad. Daar past een letterlijk duurzaam klimaat in. Samen met u willen we verantwoordelijkheid nemen om duurzaamheid op de agenda te plaatsen en te houden in de meest moderne vorm. Als stad die voorop loopt willen we u inspireren met de kansen die duurzaamheid biedt. Duurzaamheid bereiken is een kwestie van doen. Niet lullen maar poetsen. Miriam Hoekstra-van der Deen, bestuurslid met portefeuille duurzaamheid en bereikbaarheid, lid Board Rotterdam Climate Initiative (RCI), hét klimaat programma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, DCMR en VNO-NCW Rotterdam. Directeur Airport Operations Schiphol Group Onderwijs en arbeidsmarkt VNO-NCW Rotterdam blijft zich ook in 2015 inzetten voor een goede aansluiting van het onderwijs op de vragen van de arbeidsmarkt. In onze regio gaat het vooral om het knelpunt van een tekort aan technisch personeel. Daar kunnen we alleen iets aan doen wanneer ondernemingen met scholen samenwerken in opleiding en in stagemogelijkheden. Hier ligt de focus op en er zijn al goede voorbeelden van, maar we zijn er nog niet. Ook spannen we ons als VNO-NCW Rotterdam volop in om een bijdrage te leveren aan de doelen van de participatiewet: mensen met een afstand tot de arbeidsmark weer inzetbaar krijgen. Voorbeelden hiervan zijn onze samenwerking met Rotterdam-Zuid en Vakmanstad. Gerard van Drielen, bestuurslid met portefeuille onderwijs en arbeidsmarkt Voorzitter College van Bestuur Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. 8

9 BIJEENKOMSTEN BIJEENKOMSTEN Op initiatief van de Raad van Advies van Bouwpower Rotterdam organiseerde VNO-NCW Rotterdam een exclusieve bijeenkomst in gebouw De Rotterdam, compleet met rondleiding en bezichtiging van enkele appartementen. 4 2 Tijdens de traditionele eindejaarsbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis Rotterdam kreeg burgemeester Ahmed Aboutaleb een staande ovatie toen ter plaatse bekend gemaakt werd dat de burgemeester van Rotterdam door weekblad Elsevier tot meest invloedrijke Nederlander was uitgeroepen. 3 VNO-NCW voorzitter Hans de Boer geeft zijn visie op 2015 tijdens de eindejaarbijeenkomst in de Burgerzaal van Stadhuis Rotterdam. 4 Bij de VNO-NCW Rotterdam Haring aan de Maas netwerkborrel in Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas overhandigde Diederik van Dommelen de reactie van VNO-NCW Rotterdam op het Coalitieakkoord aan de aanwezige wethouders De Jonge, Struijvenberg en Visser. Leden van VNO-NCW Rotterdam konden de reguliere topbijeenkomsten bezoeken, maar ook de bijeenkomsten van de dynamische clusters Zorgpower, Bouwpower, het HRM Expert Netwerk, het Industrie Netwerk, het VrouwenNetwerk en het Netwerk DGA. Verder organiseerde VNO-NCW Rotterdam onder meer de fameuze Kunsthal-bijeenkomst, de netwerkborrel Haring aan de Maas, kleinschalige bijeenkomsten voor DGA s, een bezoek aan en rondleiding in De Rotterdam, het Miljoenenontbijt in de Doelen in samenwerking met PwC en ING, kennismaken met het bestuur, bijeenkomsten voor nieuwe leden, gezamenlijke bijeenkomsten met De Verkeersonderneming, een Algemene Ledenvergadering, de drukbezochte eindejaarsbijeenkomst op het stadhuis van Rotterdam en de nieuwjaarnetwerkborrel in de Malietoren in Den Haag. 9

10 LOBBY KRACHT LOBBY KRACHT De regio Rotterdam is een dynamisch gebied met het havenindustrieel complex, een bloeiende zakelijke dienstverlening en een sterke medische, creatieve en bouw- en vastgoedsector. De randvoorwaarden voor succes, zoals de benodigde logistiek en regelgeving om te kunnen versnellen, verbeteren, vernieuwen en verduurzamen, moeten alle aandacht krijgen. VNO-NCW West- Rotterdam voert een sterke lobby om deze benodigde randvoorwaarden te optimaliseren. Er is intensief contact met stakeholders in de regio groot Rijnmond en er zijn nauwe contacten met het College van B&W. Door de nauwe samenwerking met landelijk VNO-NCW doen wij er alles aan om de Rotterdamse lobby kracht te vergroten. Het overheidsbeleid bevat daardoor tal van maatregelen die het (Rotterdamse) ondernemingsklimaat aanzienlijk hebben verbeterd. Lobby activiteiten en resultaten 2014 Ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft VNO-NCW Rotterdam het Manifest voor de Economie Rotterdam aangeboden aan alle politieke partijen. In dit Manifest heeft VNO-NCW Rotterdam zeven prioriteiten opgenomen: 1 Bereikbare internationale stad 2 Stimuleren bouwsector 3 Aanbestedingen 4 Investeringen in een creatief en cultureel klimaat 5 Duurzaamheid als economisch transformatproces 7 Arbeidsmarkt, onderwijs en technisch geschoold personeel 8 Economie van de zorg Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft VNO-NCW Rotterdam de Aanbevelingen voor een coalitieakkoord aangeboden aan alle politieke partijen. De aanbevelingen bij bovenstaande prioriteiten geven de richting aan om de Rotterdamse economie toekomstbestendig te maken en vallen samen met de zeven bovenstaande prioriteiten. Na publicatie van het Coalitieakkoord, heeft VNO-NCW Rotterdam op haar beurt de Reactie op het Coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA aangeboden aan het nieuwe College van B&W. Het is buitengewoon prettig om te ervaren dat opvallend veel van de door VNO-NCW Rotterdam geformuleerde prioriteiten in het Manifest van de Economie van Rotterdam, zijn terug te vinden in het Coalitiekkoord en het College Programma. Door de coalitie wordt 10

11 ingezet op meer direct bestuur, op schoon, heel & veilig en plezierig wonen in de Rotterdamse wijken, de aandacht voor speelplaatsen, groen, aanpak van overlast, integratie, de instroomregulering, een florerend sportklimaat en solide gemeente financiën. Er is focus op goed onderwijs en vakscholen want onderwijs is de startmotor van de economie. De coalitiepartners delen het geloof in de culturele iconen die de stad op de kaart zetten en ervoor zorgen dat veel Rotterdammers in aanraking komen met kunst- en cultuur. De reactie op het Coalitieakkoord van VNO-NCW Rotterdam is na te lezen op de website M.b.t. het thema duurzaamheid zien we in het Coalitieakkoord en in College Programma ons voorstel terug om in te zetten op maatregelen die de uitvoering van het afgesloten Energieakkoord voor duurzame groei versterken en versnellen. Het betreft zaken als duurzame energieopwekking, het stimuleren van clean-tech bedrijven en de isolatieprogramma s van woningen. LOBBY KRACHT Bijzonder gelukkig is VNO-NCW Rotterdam met één wethouder Economie, het binnen de wettelijk mogelijkheden geven van voorrang aan Rotterdamse ondernemers bij aanbestedingen, de visie dat stad en haven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en meer van elkaar moeten profiteren, de steun voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de geboden ruimte aan de creatieve sector en met name ook het plegen van (inter)nationale acquisitie en het uitleggen van de rode loper voor bedrijven die overwegen zich te vestigen in onze stad. Eén economische agenda Zuidvleugel Oprichting Innovation Quarter, ontwikkelingsmaatschappij provincie Zuid-Holland Aanleg van een direct openbaar vervoersverbinding die Rotterdam, Den Haag en Delft met het vliegveld Rotterdam The Hague Airport met elkaar verbinden Manifest Green meets Ports opgepakt door Minister Schultz. Het bevat voorstellen voor modern vervoer van versproducten via de Rotterdamse haven Diverse resultaten van het Netwerk Mobiliteit, waaronder invoering van flexibele werktijden en fietsplannen voor werkgevers. Hierdoor neemt het aantal auto s in de spits af Besluit tot oprichting vervoersautoriteit in de provincie Zuid-Holland Start-up visum voor internationaal talent/zelfstandige ondernemers Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix) in de Economische Programmaraad Zuidvleugel Samenwerking VNO-NCW West en Midden voor verbreding A15 vanaf de Maasvlakte tot aan de Duitse grens Versterking samenwerking Rotterdam-Antwerpen door de samenwerking van VNO-NCW Rotterdam met de VOKA, hét Vlaamse netwerk van ondernemingen Samenwerking met Albeda College en Vakmanstad Behoud Van Gentkazerne en The American International School of Rotterdam (AISR) voor Rotterdam 11

12 LOBBY KRACHT Inzet 2015 Waar maken wij ons hard voor in 2015: Bijdrage leveren aan economische ontwikkeling metropool Rotterdam-Den Haag Inbreng wensen bedrijfsleven bij verkiezingen Provinciale Staten Bijdrage leveren aan creëren van banen voor arbeidsgehandicapten (Participatiewet) Besluit tot aanleg Blankenburgtunnel, die Westland met de Rotterdamse haven verbindt Uitbreiding van zakelijke vluchten en bestemmingen binnen Europa vanaf Rotterdam The Hague Airport Intensivering mobiliteitsmanagement via Netwerk Mobiliteit Rotterdam als hét centrum van de maakindustrie Rotterdam als aantrekkelijke internationale stad (internationale vestigingsklimaat) Continuering regeldruk vermindering door actieve bijdrage aan de VALO (vermindering administratieve lasten ondernemers) stuur- en werkgroep Specifieke (lobby) projecten Collectiegebouw: De kunstcollectie van Rotterdam moet toegankelijk worden door een nieuw te bouwen Collectiegebouw in het Museumpark Rotterdam Rocks (nieuwe vorm van partnership tussen bedrijfsleven en culturele instellingen World Expo Rotterdam 2025 Start-ups winnen voor Rotterdam Cambridge Innovation Centre (CIC) Versterking samenwerking (havens) Rotterdam Antwerpen (initiatief VNO-NCW Rotterdam Voka/Antwerpen door onder meer het organiseren van de Delta Summit) Rotterdam Climate Initiative (samenwerking Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en VNO-NCW Rotterdam) t.b.v. zaken rondom klimaat, waterveiligheid en duurzame groei Ondersteunen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (investeren in wonen, onderwijs en werk) Rotterdam als hét centrum van de maakindustrie 1 2 VNO-NCW Rotterdam stelt als dé regionale werkgeverorganisatie thema s over regionale economie, arbeidsmarkt, ondernemerschap en werkgeversbelang aan de orde. Het overkoepelend belang van een concurrerend, kwalitatief vestigingsklimaat geldt altijd. Versterking van het (internationale) vestigingsklimaat staat hoog op de agenda van VNO-NCW Rotterdam. Bij alles wat we doen staat Ondernemen 2.0 centraal: versnellen, verbeteren, vernieuwen en verduurzamen. 1 Burgemeester Aboutaleb ontvangt het boek Rotterdamse ondernemers , het laatste deel in de zesdelige biografieënserie Nederlandse Ondernemers, bij de eindejaarbijeenkomst in Burgerzaal Stadhuis 3 2 Wethouder Visser reageert op VNO-NCW Rotterdams reactie op het Coalitieakkoord 3 Uitzicht vanuit De Rotterdam bij Bouwpower bijeenkomst 12

13 WE DOEN HET SAMEN! WAT DEDEN WE SAMEN IN 2014? Vliegende start maken in 2014, het kan echt! Inspirerende bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Rotterdam School of Management om uw toekomstvisie snel om te zetten in actie en resultaat. Sprekers: Bas van der Veldt (CEO en mede-eigenaar van AFAS Software) en Frans van Loef (Managing Director Noosa Amsterdam en eigenaar Free Capacity). Locatie: Erasmus Paviljoen/Erasmus Universiteit Rotterdam Film Port Night Havenbedrijf Rotterdam IFFR VIP-ontvangst om bestuursleden, leden adviesraden en de ambassadeurs van VNO-NCW Rotterdam te danken voor hun betrokkenheid. Locatie: LantarenVenster, Rotterdam VROUWENNETWERK BIJEENKOMST Kijkje in de keuken van de Tweede Kamer Rondleiding door en gesprek met VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs. Locatie: Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag. WE DOEN HET SAMEN! WAT DEDEN WE SAMEN IN 2014? Evelyn Lindeman, lid Raad van Bestuur Aafje thuiszorg huizen zorghotels ZORGPOWER BIJEENKOMST Kansen in een veranderende zorgmarkt Met elkaar staan we voor een geweldige uitdaging in de zorg en die vereist een aandacht en betrokkenheid die de traditionele zorg overstijgt. Sprekers: Evelyn Lindeman (Lid RvB Aafje thuiszorg, huizen en zorghotels), prof. dr. Anna Nieboer (Bijzonder hoogleraar Sociaal Medische Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam) en Korrie Louwes (Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie). Locatie: Aafje Maasstad Zorghotel, Rotterdam Ondernemers Verkiezingsdebat Rotterdam In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart worden de lijsttrekkers van de fracties ondervraagd aan de hand van specifiek op ondernemers gerichte stellingen. Locatie: Hogeschool Rotterdam. 13

14 WE DOEN HET SAMEN! WAT DEDEN WE SAMEN IN 2014? Lancering Industrie Netwerk bij Alphatron Het Rotterdams Philharmonisch Gala 2014 In het kader van de cultureel-economische samenwerking van VNO-NCW Rotterdam en het Rotterdams Philharmonisch Orkest was er voor VNO-NCW leden wederom een exclusief aanbod om de klasse, grandeur en samenklank van het Philharmonisch Gala te beleven. Het gala is hét moment waarop sleutelfiguren uit het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur elkaar in stijl ontmoeten. Locatie: Concertgebouw De Doelen, Rotterdam BOUWPOWER BIJEENKOMST Investeren! Spreker: Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok en Henk Bol, voorzitter van de directie van BAM Utiliteitsbouw en vice-voorzitter van Bouwend Nederland. Locatie: Sint Janskerk Gouda Lancering Industrie Netwerk VNO-NCW Rotterdam wil de belangen van de maakindustrie beter behartigen op lokaal, nationaal en international niveau en richt hiertoe het Industrie Netwerk op. We brengen industriële bestuurders en stakeholders samen om de dialoog met bewindslieden te stimuleren, informatie en dilemma s te delen en als volwaardige denktank de visie van een moderne herindustrialisatie te bevorderen en aanbevelingen te brengen voor een volwaardige en duurzame maakindustrie in de regio. Sprekers: Ferdinando Nani Beccalli-Falco (President en CEO van GE Europa), Dick Slingerland (President en CEO van Alphatron) en Peter Vermeulen (Business Leader Electronics 3M). In de aansluitende paneldiscussie onder leiding van Roland Teixeira, voorzitter van het Industrie Netwerk, gaven ook wethouders Baljeu en Louwes hun visie op het belang van de Rotterdamse maakindustrie. Locatie: Alphatron, Rotterdam De Rotterdam: Verticale stad aan de Maas Op initiatief van de Raad van Advies van Bouwpower Rotterdam organiseert VNO-NCW Rotterdam een exclusieve bijeenkomst in gebouw De Rotterdam, compleet met rondleiding en bezichtiging van enkele appartementen. Sprekers: Coen van Oostrom (CEO van OVG Real Estate), Roald van der Linde 14

15 Jeannette Baljeu en Jan Dirk Stouten Boven: Anniek Mauser Onder: Een drukbezochte Kunsthalbijeenkomst (Tweede Kamerfractie VVD portefeuille Wonen en Bouwen), Jos Melchers (Managing Director MAB Development Nederland), Jeannette Baljeu (Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie) en Léon Heddes (Directeur Development AMVEST), onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk Stouten. Locatie: De Rotterdam, Wilhelminapier Succesvol duurzaam (cultureel) ondernemen door visie, focus, passie en daadkracht. De met gebundelde krachten georganiseerde bijeenkomst van Kunsthal en VNO-NCW Rotterdam is inmiddels een begrip. Sprekers: Emily Ansenk (Directeur Kunsthal Rotterdam), Anniek Mauser (Directeur Duurzaamheid Unilever Benelux en MVO manager 2013). Mauser draagt de jaarlijkse Jan Rotmans lezing voor die vertelt hoe Unilever haar duurzaamheidsambities waarmaakt. Locatie: Kunsthal Rotterdam R10 werkgevers aan de slag met mobiliteit in 2014 Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor een gezonde Rotterdamse economie. Namens VNO-NCW Rotterdam leidt Miriam Hoekstra-van der Deen de aanwezigen in op de nieuwe opzet en doelen van de R10. Sprekers: Coert Beerman (Directievoorzitter Rabobank Rotterdam) en Miriam Hoekstra van der Deen (bestuurslid VNO-NCW Rotterdam en Directeur Corporate Procurement Schiphol Group). Sprekers kennisuitwisselingsworkshops: Rob Stolk (VP HR Unilever), Brechtje Spoorenberg (Manager Corporate Social Responsibility) en Petra de Jongh WE DOEN HET SAMEN! WAT DEDEN WE SAMEN IN 2014? (Directeur Service Organisatie Erasmus MC). Locatie: Rabobank Rotterdam. Yaya Baloo, CISO KPN (Cyber)technologie en Ondernemen, kansen en bedreigingen Alert en bewust zijn is de boodschap van deze opzienbarende bijeenkomst bij gastheer NautaDutilh. Sprekers: Yuri van Geest (Singularity University), Yaya Baloo (Chief Information Security Officer KPN) en Rob van der Hoeven (Partner bij NautaDutilh). Locatie: NautaDutilh Rotterdam Women s Leadership 2014: inspire to grow An interactive conference on women s leadership by the Embassy of Sweden, the Swedish Chamber of Commerce and VNO-NCW WomenNetwork. Keynote speakers: Ina Brouwer (Author/Advisor, Public Affairs, Politician), Hannie Kroes (Country Manager SKF Passion, Innovation & future leading growth) and Maja Markovic (Finance Director Tetra Pak Crisis Management). Moderators: Caroline van Reenen en Josette de Goede. Locatie: Handelsbanken, WTC Schiphol Airport, Amsterdam. 15

16 2014 IN BEELD Miljoenenontbijt 2014 in de Doelen 2 Markthal Rotterdam, project met een hoog bouw IQ 3 Burgemeester Aboutaleb in gesprek met Pedro Peters (RET) en Michel Adriaansens (PwC) 4 Eindejaarsbijeenkomst in de Burgerzaal van het Rotterdamse Stadhuis 5 Wethouder Pex Langenberg temidden van bestuursleden VNO-NCW Rotterdam Miriam Hoekstra-van der Deen en Roland Teixeira 6 Dansers van Codarts 7 Hans de Ruiter (HR directeur Heineken Nederland) en Klaas Wassens (RSM) 9 Eric Verwey (Verwey Vastgoed), Catharina Bieringa en Diederik van Dommelen 10 Leerlingen Hofplein Rotterdam 11 Kunsthal bijeenkomst met onder meer VNO-NCW Rotterdam bestuursleden Richard Jongste en Joke Boonstra 12 Tessa Langerijs, junior regiomanager VNO-NCW Rotterdam 13 Victor van Heeswijk, Antoinette Laan en Cees de Bruin (Indofin Groep en onder meer voorzitter Raad van Toezicht Rotterdam Partners) 14 Familie Kooren bij de boekpresentatie uit de serie Rotterdamse Ondernemers 9 8 Hans Reinierse, Antoinette Laan en directeur VNO-NCW West Bert Mooren

17 IN BEELD

18 Haring aan de Maas WE DOEN HET SAMEN! WAT DEDEN WE SAMEN IN 2014? Boven: Hans de Ruiter, onder: Peter A.H. Bakker met Bob Vermeir Haring aan de Maas Netwerkborrel op het terras van Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas. Tijdens de bijeenkomst wordt de reactie van VNO-NVW Rotterdam op het Coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA overhandigd aan wethouders Adriaan Visser, Hugo de Jonge en Maarten Struijvenberg door VNO-NCW Rotterdam voorzitter Diederik van Dommelen. Locatie: Societeit KR&ZV De Maas, Rotterdam HRM EXPERT NETWERK BIJEENKOMST Nieuwe carrières; carrièrewending, een vloek of een zegen? En is remotie een stap terug of een stap vooruit? De vernieuwende visie van interessante sprekers. Sprekers: Hans de Ruiter (HR directeur Heineken Nederland) en Bob Vermeir (Eindredacteur Nieuwsdienst VRT Brussel en auteur Remotie ). Locatie: Erasmus Paviljoen/Erasmus Universiteit Rotterdam VROUWENNETWERK BIJEENKOMST Geïnspireerd de zomer in Het realiseren van zakelijke groei; workshop door Madelon Dik. Locatie: HOEZO Projectmanagement & Congresorganisatie, Heemstede. Piet-Jan Heijboer Markthal Rotterdam, project met een hoog bouw IQ Vlak voor de grootse opening door Koningin Máxima kreeg VNO-NCW Rotterdam de gelegenheid om het spectaculaire ontwerp van architectenbureau MVRD te bezichtigen. Sprekers: Piet-Jan Heijboer (Lid Raad van Bestuur TBI), Michel Hoogendoorn (Projectdirecteur J.P. van Eesteren). Locatie: Markthal Rotterdam (Penthouse) Golfdag Rhoon Golfcenter Jaarlijkse golfdag van VNO-NCW Den Haag, Westland-Delfland, Oostland, Rotterdam, Delft, Rijnland en Rijngouwe. Locatie: Rhoon GolfCenter. 18

19 Kennismaken met het Bestuur, Adviesraadleden en Ambassadeurs Private Gergiev Dinner Party Rotterdams Philharmonisch Orkest in The Manhattan Kennismaken met het Bestuur Nieuwe leden kunnen persoonlijk kennis maken met het Bestuur, Adviesraadleden en Ambassadeurs van VNO-NCW Rotterdam en krijgen extra uitleg over de activiteiten, lobby en bijeenkomsten. Locatie: Jachtclub Hillegersberg, Rotterdam Private Gergiev Dinner Party Exclusief aanbod voor leden voor an evening to remember met een ontvangst en diner met live cooking op de 23ste verdieping van The Manhattan Hotel, het concert o.l.v. Maestro Valery Gergiev en een zinderende after party. Met gastvrouw Sylvia Tóth, voorzitter van het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival. Locatie: de Doelen en 23 ste verdieping The Manhattan Hotel Het Rotterdamse Miljoenenontbijt 2014 i.s.m. PwC Rotterdam, ING, App Studio, de Doelen en Codarts. De impact van de rijksbegroting op de Rotterdamse economie Sprekers: Ahmed Aboutaleb (Burgemeester van Rotterdam), Wouter Koolmees (Lid van de Tweede Kamer en woordvoerder Financiën, Fiscaliteit en de Financiele Sector) en Bram Roelse (CEO IHC Merwede Holding BV) met paneldiscussie o.l.v. Doro Siepel, directeur Theater Zuidplein en een optreden van Codarts Rotterdam. Tevens Fiscale Afterparty met Robert Schwarz, belastingadviseur bij PwC. Locatie: De Doelen, Rotterdam. WE DOEN HET SAMEN! WAT DEDEN WE SAMEN IN 2014? 19

20 WE DOEN HET SAMEN! WAT DEDEN WE SAMEN IN 2014? Pauline van der Meer Mohr VROUWENNETWERK BIJEENKOMST Hoe muziek kan inspireren tot creatief leiderschap Bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dagvoorzitter Caroline van Reenen, voorzitter VrouwenNetwerk. Keynote speaker: Pauline van der Meer Mohr (Bestuursvoorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam) die negen lessen lessen in leiderschap uit de muzikale wereld presenteerde en twee vrouwelijke musici uit het Rotterdams Philharmonisch orkest die vertelden over hun passie en toewijding. Locatie: de Doelen, Rotterdam Topconferentie Delta Summit Over de uitdagingen waar de (petro)chemische sector in de regio Rotterdam- Antwerpen tegenaan kijkt. Sprekers: Bart de Wever (Burgemeester van Stad Antwerpen), Kristine Berzina (Program Officer Energy & Society German Marshall Fund), Ruben Verhoeven (Country Manager Belux McKinsey), Roberto Baccani (Managing Director GE Downstream Engineering and CTO), Yves Verschueren (CEO Essenscia), Joost van Roost (President-directeur ExxonMobile Benelux) onder moderation van Jan Bonjer, hoofdredacteur van het Financieele Dagblad. Locatie: BNP Paribas Fortis, Meir 48, Antwerpen VROUWENNETWERK BIJEENKOMST Arbeidsrecht, de belangrijkste veranderingen Wat verandert er precies nu de wet Werk & Zekerheid wordt ingevoerd en waar moet je als ondernemer rekening mee houden? Gastspreker: Irma van der Vorst (Advocaat Arbeidrecht Van Diepen Van der Kroef Advocaten). Locatie: Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam. Hofplein, reis om de wereld Familievoorstelling De reis om de wereld in 80 dagen VNO-NCW Rotterdam en Hofplein Rotterdam nemen u en uw gezin mee op een ondernemende reis rond de wereld aan de hand van een onvergetelijke theaterbelevenis. Sprekers: Caroline Pietermaat (Algemeen directeur Hofplein Rotterdam), Suzan Stoter (Dean Juridische Faculteit Erasmus Universiteit Rotterdam en lid raad van Toezicht Hofplein Rotterdam) en Catharina Bieringa (Regiomanager VNO-NCW Rotterdam). Locatie: Hofplein Theater, Rotterdam. 20

Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success.

Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success. DEELTITEL Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success. Henry Ford Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1 Welkom VNO-NCW Rotterdam,

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

DE ZUIDAS. Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL

DE ZUIDAS. Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL DE ZUIDAS Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL Zuidas ambitie Internationale allure Toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen Volwaardig stadscentrum

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Havezate Den Alerdinck

Havezate Den Alerdinck HET DIRECTEUREN DINER Havezate Den Alerdinck - LAAG ZUTHEM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE HAVEZATE

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

24-uurs inspirerend leiderschap

24-uurs inspirerend leiderschap 10 juni 2015 Amsterdam 24-uurs inspirerend leiderschap Copyright 2014 De Transformatie Groep Het programma van een 24-uurs leidt tot een diepere verbinding met jezelf en je omgeving PROGRAMMA Avond Ochtend

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Jaarverslag VNO-NCW Den Haag 2013

Jaarverslag VNO-NCW Den Haag 2013 Jaarverslag VNO-NCW Den Haag 2013 VNO-NCW Den Haag is mede dankzij de inbreng en betrokkenheid van veel enthousiaste leden - een sterke, invloedrijke netwerkorganisatie die denkt in kansen en mogelijkheden.

Nadere informatie

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS?

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? Het is dé prijs voor werkgevers met een overtuigend beleid op het gebied van gezondheidsmanagement in Nederland. Op donderdag 28 mei vindt voor de 13de keer de uitreiking

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel

BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel Als dit bericht geen beeld bevat klik dan hier om het bericht te openen via de browser. - Persbericht - BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel Verbintenis tussen

Nadere informatie

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be Student Consulting Skill Development Entrepreneurship www.afcleuven.be 1 Welkom 2 Outline Welkomstwoord Woordje van Luc Sels, decaan F.E.B. Inzichten in interne werking & vooruitgang AFC Speeddating Walking

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Directie Havenbedrijf Amsterdam NV Dertje Meijer Dertje Meijer, Chief Executive Officer (CEO) Havenbedrijf Amsterdam

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Nieuwe wegen voor groei Nederland is op dit moment gebaat bij optimisme en groei. Een aantal succesvolle

Nadere informatie

Samenstelling Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW. drs. J. de Boer (Hans) voorzitter Vereniging VNO-NCW tel: 070 349 03 79

Samenstelling Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW. drs. J. de Boer (Hans) voorzitter Vereniging VNO-NCW tel: 070 349 03 79 Samenstelling Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW drs. J. de Boer (Hans) voorzitter Vereniging VNO-NCW tel: 070 349 03 79 A.G. van Beek (Anton) President en voorzitter raad van bestuur Dow Benelux vertegenwoordigt

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

HET DIRECTEUREN DINER. Conservatorium Hotel - AMSTERDAM -

HET DIRECTEUREN DINER. Conservatorium Hotel - AMSTERDAM - HET DIRECTEUREN DINER Conservatorium Hotel - AMSTERDAM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE CONSERVATORIUM

Nadere informatie

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT Waterhub Waterbus en haar opdrachtgevers willen de komende jaren meer forenzen, toeristen, bewoners en bezoekers over water vervoeren. Het netwerk voor openbaar

Nadere informatie

Een stem voor de toekomst

Een stem voor de toekomst Een stem voor de toekomst 110001659_MCF_Brochure_19Nov_A5.indd 1 07/11/2014 15:54 Kinderen leggen verrassende verbanden en zien de kleinste details. Dankzij hun heldere blik ontstaan bij besluitvormers

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 1 WAAROM? WAT? HOE? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 2 Ontwikkelingen in het Zorgsysteem 3 Ruimte voor ondernemerschap in de Zorg 4 Wicked problems in de Zorg 5 Conclusie en positionering

Nadere informatie

Uitnodiging Een decennium duurzaam delen, durven en doen

Uitnodiging Een decennium duurzaam delen, durven en doen Uitnodiging Een decennium duurzaam delen, durven en doen Stadsontwikkeling en -beheer Grond, Economie en Vastgoed Fokke Postma, 058 292 57 96 Programma 10 september 2013 Geachte mevrouw, heer, Op donderdag

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Verbondscourse Programma

Verbondscourse Programma Verbondscourse 2016 Programma Het Verbond organiseert ieder jaar voor de leden een Verbondscourse voor veelbelovende, talentvolle managers en jonge directieleden van verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond

Nadere informatie

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 Fantastisch niveau van deelnemers waar je veel van kunt leren Voor en door professionals, interessante thema

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland De ondergetekenden, 1. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, gevestigd te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Waar hebben we het over? - Historie. - De Franse Tijd. - Het BMW Dealerschap. - De Veranderende Markt. - De Wereld

Nadere informatie

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Zeeland in stroomversnelling Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Wat is er gebeurd sinds 2 juni? Het advies van de Commissie Balkenende

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Samenstelling Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW. drs. J. de Boer (Hans) voorzitter Vereniging VNO-NCW tel: 070 349 03 79

Samenstelling Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW. drs. J. de Boer (Hans) voorzitter Vereniging VNO-NCW tel: 070 349 03 79 Samenstelling Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW drs. J. de Boer (Hans) voorzitter Vereniging VNO-NCW tel: 070 349 03 79 A.G. van Beek (Anton) President en voorzitter raad van bestuur Dow Benelux vertegenwoordigt

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

STRATEGISCHE VERNIEUWING: BEGIN MET HET MANAGEMENTTEAM

STRATEGISCHE VERNIEUWING: BEGIN MET HET MANAGEMENTTEAM Congres Podiumkunsten 2014 STRATEGISCHE VERNIEUWING: BEGIN MET HET MANAGEMENTTEAM Alexander Alexiev Vrije Universiteit a.s.alexiev@vu.nl Case study: Stichting DMC Den Haag 2011-2013 Case study in het proces

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Prins Carlos de Bourbon de Parme

Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van INSID, Institute for Sustainable Innovation & Development. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het versnellen

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

O n d e r n e m e n. m e t e e n B o u w h u i s v i s i e!

O n d e r n e m e n. m e t e e n B o u w h u i s v i s i e! O n d e r n e m e n m e t e e n B o u w h u i s v i s i e! Visie zonder handelen is dromen. Handelen zonder visie is slechts tijdverdrijf. Visie en handelen kunnen samen de wereld veranderen. O n d e r

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Tata Steel heeft als enige de bedrijfsschool opengehouden en profiteert daar nu van

Tata Steel heeft als enige de bedrijfsschool opengehouden en profiteert daar nu van FD Heiko Jessayan Tata Steel heeft als enige de bedrijfsschool opengehouden en profiteert daar nu van Er was eens een Philips-bedrijfsschool (1929-1989). En er was eens een Shell Pernis bedrijfsschool

Nadere informatie

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Programma The Social Enterprise

Programma The Social Enterprise Programma The Social Enterprise Ingeborg Bosch Ingeborg.bosch@heliview.nl +31 (0)76 548 40 67 08.15 Ontvangst en registratie 09.00 Opening door dagvoorzitter Wim de Gier 09.15-09.45 Openingskeynote Collective

Nadere informatie

DHL Export Trophy. Michiel Greeven VP Marketing & Sales - DHL Express

DHL Export Trophy. Michiel Greeven VP Marketing & Sales - DHL Express DHL Export Trophy Michiel Greeven VP Marketing & Sales - DHL Express Export is onze levensader DPDHL: een global company met een uniek portfolio Nummer 1 in internationale expresleveringen Europa s grootste

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Safety Deal LNG. Ministerie Infrastructuur & Milieu en Nationaal LNG Platform. Den Haag - 10 februari 2015

Safety Deal LNG. Ministerie Infrastructuur & Milieu en Nationaal LNG Platform. Den Haag - 10 februari 2015 Safety Deal LNG Ministerie Infrastructuur & Milieu en Nationaal LNG Platform Den Haag - 10 februari 2015 Thema s platform 1. Toelichting Nationaal LNG Platform Ulco Vermeulen 2. Toelichting Nationaal LNG

Nadere informatie

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Wij hebben onze ALV in Volendam gehouden in het bijzondere hotel Spaander. Wim Runderkamp, wethouder van Edam-Volendam en penningmeester van

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland De ondergetekenden, 1. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, gevestigd te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie