Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening"

Transcriptie

1 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener Versie 3.2 Definitief Maart 2017 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 - ACT A CT Amsterdam-Zuidoost I KvK

2 Inleiding Dit is de Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening, Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener van SBR Banken 1 / 2. SBR Banken geeft hiermee softwareleveranciers en dienstverleners de informatie voor het ontwikkelen van software voor het aanmaken en verzenden van kredietrapportages aan banken. Voor dienstverleners wordt ingegaan op het beschikbaar stellen van software als online portal op hun eigen infrastructuur, gekoppeld aan de BIV. SBR Banken biedt ondernemers en intermediairs de mogelijkheid om kredietrapportages te leveren aan ABN AMRO, ING en Rabobank. De BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening) is daarvoor het centrale platform. Kredietrapportages kunnen op drie manieren worden aangeboden aan de BIV: 1. Intermediairs kunnen met de M2M-koppeling (Machine-2-Machine) software verbinden met de BIV; 2. Ondernemers en intermediairs kunnen een online portal gebruiken, als dat is gekoppeld aan de BIV; vaak kan hier alleen een kant-en-klare kredietrapportage (xbrl instance, soms ander export format) worden opgeladen voor verzending naar de BIV. 3. Ondernemers kunnen SBR Direct van SBR Banken gebruiken naar de BIV. Deze aansluitnotitie beschrijft de eerste twee mogelijkheden: de M2M-koppeling en het online portal. Het aanleverproces van kredietrapportages en de betrokken partijen in de keten ziet er schematisch als volgt uit: pagina 2 van 10

3 Definities, begrippen en contactinformatie Vooraf gaan we in op de autorisatie om een ICT-platform te mogen koppelen aan de BIV en op de autorisatie om kredietrapportages te mogen aanleveren. Daarbij is ook het verschil relevant tussen het gebruik van een M2M-koppeling en het gebruik van een online portal. Autorisatie - Voor het mogen koppelen van een ICT-platform aan de BIV-omgevingen, is een autorisatie nodig. Deze wordt geregeld door een PKI-O-certificaat te laten plaatsen op de whitelist van het betreffende platform. Dit gebeurt voor de acceptatie-omgeving en voor de productieomgeving apart en niet per se beiden. - Voor het mogen aanleveren van kredietrapportages moet een intermediair en in de acceptatie- omgeving kan dit ook voor de softwareleverancier of dienstverlener zijn geautoriseerd. Dit gebeurt door het PKI-O-certificaat te laten plaatsen op de whitelist. Verschil tussen M2M-koppeling en online portal in de productie-omgeving - Bij een M2M-koppeling beschikt de intermediair over ICT-infrastructuur waarop uw software gaat draaien, gekoppeld aan de BIV. Om kredietrapportages te mogen aanleveren moet het PKI-O-certificaat van de intermediair zijn geplaatst op de whitelist. - Bij een online portal moet het PKI-O-certificaat van de dienstverlener zijn geplaatst op de whitelist: het ICT-platform van de dienstverlener is dan geautoriseerd om te koppelen aan de BIV. Om kredietrapportages te mogen aanleveren moet ook hier het PKI-O-certificaat van de intermediair zijn geplaatst op de whitelist. Nu gaan we in op de definities, begrippen en contactinformatie. Acceptatie-omgeving is de infrastructuur voor de BIV die SBR Banken beschikbaar stelt aan intermediairs, softwareleveranciers en dienstverleners, om de kwaliteit van software te testen. De omgeving is niet gekoppeld aan de omgevingen van de banken. SBR Banken controleert de ingezonden testkredietrapportages en geeft feedback aan de inzender. Het is de bedoeling om test-kredietrapportages met testgegevens in te sturen en geen productiegegevens te gebruiken. De inzender is daarvoor verantwoordelijk. AuSP (Autorisatie Service Provider) is de organisatie die een register beheert, waarin de machtigingsrelatie van een intermediair met haar klanten digitaal wordt vastgelegd. Door toepassing van dit machtigingenregister kan de BIV geautomatiseerd controleren of bij elke aanlevering voor de intermediair ook daadwerkelijk een machtiging aanwezig is. Gebruik van een AuSP bij aanlevering van een kredietrapportage is optioneel. U kunt dit implementeren indien een intermediair hiervoor kiest. Anders gebruikt u het AuSP-endpoint zoals voor de productie-omgeving beschreven in URL s naar Productie- respectievelijk Acceptatie-omgeving. pagina 3 van 10

4 Bancair Kwaliteitsraamwerk geeft de kwaliteitsnormen en -standaarden voor kredietrapportages. Dit is gepubliceerd op De aangeleverde kredietrapportages vormen de basis voor het proces van risicobeoordeling door de banken van nieuwe of bij revisies bestaande kredieten. Deze risicobeoordeling betreft de kredietwaardigheid van een bedrijf. De inhoudelijke kwaliteit van de kredietrapportage is voorwaardelijk voor een goede verwerking van de (financiële) gegevens. Kredietrapportages die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen en standaarden worden door de BIV afgekeurd en worden niet afgeleverd bij de betreffende bank. BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening) is het systeem voor SBR Banken, dat: - de authenticiteit controleert van de intermediair, - de kredietrapportage controleert op format: de kredietrapportage is technisch verwerkbaar en voldoet aan de bankentaxonomie en de hiervoor geldende validatieregels, - de kredietrapportages aanbiedt aan de bank waaraan de kredietrapportage is verzonden. N.B. De ontvangende bank controleert en verwerkt de inhoud van de kredietrapportage en neemt langs de voor die bank geëigende kanalen waar nodig contact op met de ondernemer of de intermediair. BT (Bankentaxonomie) is de extensie op de Nederlandse Taxonomie (NT) ontwikkeld door de banken. Op basis van deze bankentaxonomie dienen de kredietrapportages te worden opgesteld. Uw software dient dusdanig ingericht te zijn, dat deze de bankentaxonomie kan hanteren. Deze kunt u vinden op De intermediair kan deze kredietrapportages opstellen met de meest recente BT. Een definitieve BT wordt 3 jaar ondersteund. CSP (Certificate Service Provider) verstrekt certificaten en controleert tevens of een certificaat dat gebruikt wordt voor de communicatie (nog) geldig is. De BIV en de AuSP maken gebruik van deze controle om vast te stellen of het certificaat geldig is. Dienstverlener biedt software als een dienst aan. Dit gebeurt meestal op basis van interactieve en op internet gebaseerde diensten: online portals. Intermediairs en / of ondernemers kunnen zo kredietrapportages opstellen en verzenden. FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) is de organisatie waarin banken samenwerken om SBR Banken beschikbaar te stellen als platform voor de aanlevering van kredietrapportages. Intermediair is de accountant, de boekhouder, het administratiekantoor of de belastingadviseur, die namens ondernemers kredietrapportages aanlevert bij één of meerdere banken via de BIV. Kredietrapportage is de ingezonden set van gegevens betreffende bijvoorbeeld jaarcijfers of een jaarprognose, ter ondersteuning van een (aanvraag voor een) financiering. Machtigingenregister is het register waarin is geregistreerd of een intermediair mag handelen voor een specifieke ondernemer. Dit wordt beschikbaar gesteld door een AuSP. Online portal is faciliteit op internet, waarmee een dienstverlener software online beschikbaar stelt voor het aanmaken en verzenden van kredietrapportages. pagina 4 van 10

5 PKI-O-certificaat is het certificaat, beschikbaar gesteld door een CSP, waarmee de authenticiteit van een afzender kan worden vastgesteld. Het is een X.509 certificaat dat voldoet aan het kwaliteitskader zoals dat geldt voor PKI-Overheid. Meer informatie is te vinden op Productie-omgeving is de infrastructuur voor de BIV die SBR Banken beschikbaar stelt aan intermediairs, softwareleveranciers en dienstverleners, om kredietrapportages in te sturen voor banken. Deze omgeving is gekoppeld aan banken. De kredietrapportages worden op vorm gecontroleerd door SBR Banken en als deze correct is, wordt de kredietrapportage doorgestuurd aan de opgegeven bank. De bank controleert inhoudelijk, verwerkt de resultaten en neemt langs de geëigende kanalen van die bank contact op met de afzender. SBR Banken is een handelsmerk van het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) en staat voor het platform en de ondersteuning die het FRC biedt aan ondernemers en intermediairs om kredietrapportages aan te leveren bij de banken die zijn aangesloten bij het FRC. Het staat ook voor de ondersteuning aan softwareleveranciers en dienstverleners om de software te ontwikkelen om kredietrapportages op te stellen en aan te leveren aan de banken. SBR Direct is het online portal dat SBR Banken beschikbaar stelt voor ondernemers, die daarin kunnen samenwerken met intermediairs. Servicedesk SBR Banken is het algemene contactpunt voor informatie en specifieke vragen over de aanlevering via SBR Banken en de BIV aan banken en is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur. Het telefoonnummer is Contact is mogelijk via de contactpagina van SBR Banken: Test-kredietrapportages zijn kredietrapportages voor testdoeleinden, met hetzelfde format als kredietrapportages, maar met testgegevens. Het is niet de bedoeling om hier productiegegevens te gebruiken. De inzender van de test-kredietrapportage is daarvoor verantwoordelijk. Whitelist is de lijst op de infrastructuur acceptatie-omgeving of productie-omgeving waarin wordt vastgelegd welke organisatie met welke certificaten is geautoriseerd om (test-)kredietrapportages in te sturen via de betreffende infrastructuur. Hier gaat het dus om de autorisatie van de ondernemer of intermediair, niet om de autorisatie van de techniek. pagina 5 van 10

6 URL s naar Productie- respectievelijk Acceptatie-omgeving Productie-omgeving De URL s in de ketentestomgeving hebben btp als kenmerk. Verschil ten opzichte van de productieomgeving is de laatste letter hierin: p(roductie) in plaats van a(cceptatie). Het PI-kenmerk dat door de ketentestomgeving wordt toegekend aan een aanlevering heeft eveneens als kenmerk btp. Ketentest-omgeving De URL s in de ketentestomgeving hebben bta als kenmerk. Verschil ten opzichte van de productieomgeving is de laatste letter hierin: a(cceptatie) in plaats van p(roductie). Het PI-kenmerk dat door de ketentestomgeving wordt toegekend aan een aanlevering heeft eveneens als kenmerk bta. Service Endpoint WSDL Aanleverservice Statusinformatieservice Ophaalservice Aanleverportaal Service Endpoint WSDL Aanleverservice Statusinformatieservice Ophaalservice Aanleverportaal Test AuSP endpoints pagina 6 van 10

7 Waar gaan we van uit? In deze Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening, Machine-2-Machine voor de Softwareleverancier houden we met het volgende rekening: - De software is geïmplementeerd in de volgende ICT-omgevingen: Voor testen door de softwareleverancier en door de dienstverlener: in de testomgeving van de softwareleverancier dan wel van de dienstverlener; Voor testen door de intermediair: van software geleverd door een softwareleverancier: in de testomgeving van de intermediair; van software bij een dienstverlener: in de testomgeving van de dienstverlener. - Indien gewenst kan de software statusinformatie en mededelingen over ingestuurde kredietrapportages opvragen. Dit is niet per se nodig: - Het verzenden van de kredietrapportage gebeurt in één sessie. Deze sessie wordt afgesloten met statusinformatie over het resultaat. Dat resultaat is uitsluitend goed als de kredietrapportage met succes bij de geselecteerde bank is afgeleverd. In alle overige gevallen is het resultaat fout. - Voor de afhandeling van de kredietrapportage door de betreffende bank, worden de bij die bank ingerichte kanalen gebruikt, zoals bijvoorbeeld internetbankieren of persoonlijk contact. - In het aansluitproces wordt gesproken over een acceptatie-omgeving en een productie-omgeving. Bij SBR Banken is dit gescheiden. Hoewel de intermediair wordt aangeraden dit ook te scheiden, controleert SBR Banken daar niet op. - De volgende organisaties moeten beschikken over een geldig PKI-O-certificaat. De softwareleverancier als deze wil testen vanuit zijn testomgeving; De dienstverlener; De intermediair. - Voor het verkrijgen van goedkeuring op de software en het online portal is het noodzakelijk om samen te werken met een intermediair. In de laatste stappen moeten namelijk testkredietrapportages door een intermediair worden ingestuurd. - Als de intermediair gebruik wil maken van een AuSP, bijvoorbeeld voor het opvragen van mededelingen, moet de intermediair in het machtigingenregister geregistreerd staan als gemachtigd om kredietrapportages aan te leveren voor de betreffende ondernemer. Dat is verplicht voor het opvragen van statusinformatie en mededelingen, optioneel voor het aanleveren van kredietrapportages. Het proces om aan te sluiten op de BIV vereist samenwerking tussen de softwareleverancier, dan wel de dienstverlener, en de intermediair en SBR Banken. Die samenwerking staat beschreven in een van de volgende paragrafen Testen van het verzenden van kredietrapportages. Hiervoor en voor functionele en technische vragen, kunt u terecht bij de Servicedesk SBR Banken. pagina 7 van 10

8 Waaraan moet uw software voldoen? Uw software moet het volgende kunnen om aan te sluiten op de M2M-koppeling naar de BIV: 1. XBRL ondersteunen. De specificaties zijn internationaal en niet specifiek voor SBR Banken, en zijn gepubliceerd op 2. De BT ondersteunen. De actuele versie van de BT en de bijbehorende documentatie zijn gepubliceerd op onder het kopje Bankentaxonomie. 3. Kredietrapportages kunnen aanmaken. In het Bancair Kwaliteitsraamwerk voor kredietrapportages zijn de kwaliteitsnormen en standaarden vastgelegd. Dit is gepubliceerd op 4. Kredietrapportages kunnen verzenden via de BIV. Dit wordt in de volgende paragraaf in detail uitgewerkt. Inrichten van de verzendfunctie voor kredietrapportages U kunt de intermediair in staat stellen een export te maken van de kredietrapportages. Deze kunnen bijvoorbeeld met SBR Direct worden opgeladen naar de BIV. In deze aansluitnotitie gaan we ervan uit dat de software geschikt wordt gemaakt voor een M2M koppeling met de BIV, om kredietrapportages aan te leveren. De koppelvlakspecificaties volgens de WUS (Web Services met WSDL, UDDI en SOAP), is hier beschikbaar: WUS 2.0 voor bedrijven v1.2 (ZIP 10.4 MB). Hiervoor is ook een FAQ beschikbaar: Technische FAQ (PDF 91,5 kb). Specificaties en koppelvlakbeschrijvingen vindt u in het hierboven opgenomen zip bestand. Zoals in de koppelvlakspecificaties staat aangegeven, zijn er om moverende redenen enige verschillen in de koppelvlakken met de Digipoort en de BIV. In deze notitie staat een toelichting op deze verschillen. AuSP Er wordt geen gebruik gemaakt van de in de koppelvlak specificatie genoemde Indien u zelf geen AuSP service heeft, gebruikt u de volgende: Om te testen kunt u de volgende services gebruiken: Meer informatie kunt u vinden op: pagina 8 van 10

9 Testen van het verzenden van kredietrapportages Het testen van de aansluiting op de BIV. We gaan uit van software die is getest in uw eigen omgeving en onderscheiden de volgende stappen om te komen tot gecertificeerde software voor de M2M-koppeling op de BIV: 1. Als softwareleverancier testen op de acceptatie omgeving voor de BIV bij SBR Banken. 2. Met een intermediair testen vanuit haar omgeving op de acceptatie-omgeving voor de BIV bij SBR Banken. Deze test heeft als doel, vast te stellen of de kredietrapportages in technisch en inhoudelijk opzicht van voldoende kwaliteit zijn. 3. De intermediair sluit aan op de productie-omgeving van de BIV en kan kredietrapportages insturen. U kunt dus niet zelfstandig tot gecertificeerde software komen, maar heeft daarbij een intermediair nodig om samen een testtraject te doorlopen. Als softwareleverancier testen op de acceptatie-omgeving voor de BIV Deze stap wordt aangeraden, maar is niet verplicht. 1. U heeft een PKI-O-certificaat nodig. 2. Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk SBR Banken. Hier wordt u gevraagd het publieke deel van uw PKI-O-certificaat op te sturen. U moet in deze stap duidelijk aangeven, dat u hier zelf als softwareleverancier wilt testen. 3. De Servicedesk SBR Banken informeert u als het publieke deel van uw PKI-O-certificaat is toegevoegd aan de whitelist. 4. U kunt testen terwijl u nog geen registratie heeft bij een AuSP. U gebruikt dan het AuSP-endpoint zoals voor de acceptatie omgeving beschreven in URL s naar Productie- respectievelijk Acceptatie- omgeving : Voor aanleveren betreft dit CSP-Alternate, die ook in productie is toegestaan Voor opvragen van status en meldingen betreft dit CSP-OK en CSP-NotOK, die niet in productie zijn toegestaan. 5. U stuurt een test-kredietrapportage in en constateert of dit succesvol verloopt. 6. De Servicedesk SBR Banken informeert u over de beoordeling van de test-kredietrapportage. Bij positief resultaat wordt het publieke deel van uw PKI-O-certificaat verwijderd van de whitelist. Met een intermediair testen op de acceptatie-omgeving voor de BIV Deze stap is verplicht. 1. Als u een dienstverlener bent, die een online portal beschikbaar stelt, dan heeft u een PKI- O-certificaat nodig. Als dienstverlener neemt u contact op met de Servicedesk SBR Banken. In deze stap moet duidelijk worden aangegeven dat de intermediair hier gaat testen. De Servicedesk SBR Banken vraagt de dienstverlener het publieke deel van zijn PKI-O-certificaat op te sturen om aan de whitelist van de acceptatie omgeving te laten toevoegen. De Servicedesk SBR Banken meldt het aan de dienstverlener als dit is gebeurd. 2. De intermediair heeft een PKI-O-certificaat nodig. De intermediair neemt contact op met de Servicedesk SBR Banken. In deze stap moet duidelijk worden aangegeven dat de intermediair hier gaat testen. De Servicedesk SBR Banken vraagt de intermediair het publieke deel van zijn PKI-O-certificaat op te pagina 9 van 10

10 sturen om toe te laten voegen aan de whitelist en als de software aan de intermediair beschikbaar wordt gesteld aan de whitelist van de acceptatie-omgeving. De Servicedesk SBR Banken meldt het aan de intermediair als dit is gebeurd. 3. De intermediair stuurt een test-kredietrapportage in en constateert of dit succesvol verloopt. 4. De Servicedesk SBR Banken informeert de intermediair over de beoordeling van de testkredietrapportage. Bij afkeuring zijn correcties nodig van de instellingen en / of de software. Daarna wordt stap 4 herhaald, tot de test met succes verloopt. 5. De intermediair stuurt een tweede test-kredietrapportage in -van een andere berichtsoort! -, en constateert of dit succesvol verloopt. 6. De Servicedesk SBR Banken informeert wederom de intermediair over de beoordeling van de testkredietrapportage. Bij afkeuring zijn correcties nodig van de instellingen en / of de software. Daarna wordt stap 6 herhaald, tot de test met succes verloopt. Uw software is nu gecertificeerd. U kunt de Servicedesk SBR Banken vragen uw logo te laten toevoegen bij de andere softwareleveranciers en dienstverleners op de website SBR Banken behoudt zich het recht voor deze publicatie op ieder gewenst moment te stoppen. Aansluiten op de productie-omgeving van de BIV Als u dienstverlener bent, moet uw online portal worden aangesloten op de productie-omgeving van de BIV. U kunt daarvoor nu aan de Servicedesk SBR Banken vragen om het publieke deel van uw PKI Ocertificaat toe te voegen aan de whitelist van de productie-omgeving van de BIV. Het is aan de intermediair om aan te sluiten op de productie-omgeving van de BIV: - Met gecertificeerde software, geleverd door een softwareleverancier. Het proces zoals dat tot nu toe met testen is doorlopen, staat ook beschreven in de Aansluitnotitie M2M-koppeling voor Intermediairs. De laatste stap is nu, dat de intermediair aan de Servicedesk SBR Banken vraagt om het publieke deel van zijn PKI-O-certificaat toe te voegen aan de whitelist van de productie-omgeving van de BIV. - Als de intermediair gebruik maakt van een online portal, dan is de laatste stap, dat de intermediair aan de Servicedesk SBR Banken vraagt om het publieke deel van zijn PKI-O-certificaat uitsluitend toe te voegen aan de whitelist van de productie-omgeving van de BIV. Nu is de intermediair in staat kredietrapportages voor ondernemers aan te leveren aan de drie banken. pagina 10 van 10

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 1 Agenda 1 SBR Banken 2 Stand van zaken 3 Aansluiten op SBR Banken 4 Vragen 1. SBR Banken 3 FRC en haar producten FRC Doe-het-zelf Ondernemers

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages van het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. (FRC) Versie 1.0, 3 november 2017 Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair Intermediairs,

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Statussen in Digipoort

Statussen in Digipoort sen in Digipoort Grip op verzending met de statusinformatieservice Versie 1.2 Datum 23 juli 2013 Definitief Definitief sen in Digipoort 14 mei 2013 Colofon Producten Digipoort Versienummer 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

1. Definities In deze gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1. Definities In deze gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Gebruiksvoorwaarden SBR Direct 1. Definities In deze gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Aanlevering De Ondernemer biedt via SBR Direct een Kredietrapportage aan. Deze

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst

Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair Intermediairs, secundair Ondernemers. Doel: informeren. Na het lezen van dit document weet de doelgroep wat het Bancair Kwaliteitsraamwerk voor

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen Versie 1.0 december 2015 Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Varianten Digitaal Incassomachtigen 4 3. Technische ondersteuning 4 4. Basis 5 5. Zelfbouw 6 6. Externe

Nadere informatie

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages van het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. (FRC) Versie 1.0, BT 11, 02 december 2016 Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.5.0.0 XBRLreports Versie 1.2.0.0 XCM Januari 2017 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.0 Oktober 2016 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook ten alle tijden. De informatie in

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden Memo: 09 december 2016 Onderwerp: Aan: Release informatie bt11 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, de bt11. Publicatie De bt11 wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou?

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Jordy Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven

Nadere informatie

Implementatiehandleiding idin

Implementatiehandleiding idin Implementatiehandleiding idin Versie 1.0 December 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Varianten idin... 4 3. Technische ondersteuning... 5 4. Zelfbouw... 6 5. Externe dienstverlener... 8 6. Certificaten...

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort Doel Deze notitie beschrijft de verschillen in de koppelvlakken van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) en de DigiPoort van de overheid. Het is geschreven om inzicht te geven in enkele keuzes

Nadere informatie

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin Handleiding VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin 1/6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Het gebruikersveld... 3 1.2 Historie... 3 Hoofdstuk 2 Gebruikte criteria voor inrichting

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf 2013 aanpassingen. Deze aanpassingen maken onderdeel

Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf 2013 aanpassingen. Deze aanpassingen maken onderdeel Aanpassen van Access Online Beheermodule eiligheidsaanpassingen in Access Online Handleiding Access Online Aanpassen van de beheermodule November 2012 Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van mededelingen bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld in het contact met hun bank of controlerende

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

Stappenplan koppelen Kringloopwijzer

Stappenplan koppelen Kringloopwijzer Stappenplan koppelen Kringloopwijzer Het is van belang om z.s.m. te koppelen met Kringloopwijzer zodat uw klanten met een druk op de knop de leveringsgegevens kunnen inlezen in Kringloopwijzer. Als u tijdig

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting U kunt digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar uw klanten stuurt. Uw klant moet daarvoor

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.2 Datum 01 april 2016 Status Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 april 2016 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Financial Management Solutions 15 mei 2006 5.10 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden Memo 22 september 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015.a Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de alfa versie van de Bankentaxonomie, BT2015.a. In deze release

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd.

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd. Memo 17 december 2013 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2014 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de BT2014. In deze release informatie wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Expertgroep Processen en Techniek

Expertgroep Processen en Techniek Expertgroep Processen en Techniek Vergaderdatum 19 april 2011 Aanwezig Rob in het Veld (Batavia XBRL); Ton Wessels (CBS); Marcel Vos (Belastingdienst); Poppe Wijnsma (Wijnsma Services); Melle Jorritsma

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Doelgroep... 5 Leeswijzer... 5 Zelfstandig aan de slag...

Nadere informatie

Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren

Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren Bedrijven Versie 1.1 Datum 29 september 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Bijlage(n) Digipoort 1.1 (Definitief) Servicecentrum Logius

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding Financial Management Solutions 1 juli 2006 5.10 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen:

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen: FAQ over AcceptEmail De meest gestelde vragen over AcceptEmail 1. Waarom krijg ik een AcceptEmail? 2. Ik heb me niet opgegeven voor AcceptEmails, mag Nordwin College die dan zomaar sturen? 3. Is AcceptEmail

Nadere informatie