KERNCIJFERS Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) Resultaat van het boekjaar (in euro) Coöperatief dividend 0,5 % Inspraak Aantal vennoten Aantal RAR-leden (Regionale Adviesraad) 964 Aantal RDB-leden (Réunion des Bureaux) 16 Aantal NAR-leden (Nationale Adviesraad) 193 Aantal stuurgroepleden 54 Aantal leden Raad van Bestuur 20 Aantal aanwezigen Algemene Vergadering 1262 Aanwezigheden RAR 76 % Aanwezigheden NAR 78 % Aanwezigheden RDB 83 % Aanwezigheden Stuurgroepen 82 % Aanwezigheden Raden van Bestuur 94 % Maatschappelijke projectwerking (bedragen in euro) Netto totale projectsteun (in euro) Projectsteun regionale projecten (in euro) Projectsteun supraregionale projecten (RDB) (in euro) Netto projectwerking nationale projecten (in euro) Netto overige projectwerking (in euro) Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) Aantal regionale projecten (RAR) 370 Aantal supraregionale projecten (RDB) 10 Aantal lopende nationale projecten 76 Aantal internationale projecten (via BRS VZW) 16 Vennotenvoordelen Respons thema voorjaar 26 % Respons thema najaar 22 %

3 J A A R V E R S L A G

4 I n h o u d s t a f e l BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS VAN CERA BEHEERSMAATSCHAPPIJ 6 VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER AAN DE ALGEMENE VERGADERING 12 MISSIE 12 Beleidsverklaring 12 Dubbele opdracht 12 Beheer financieel patrimonium 12 Actualisering coöperatieve waarden 13 ACTIVITEITENVERSLAG 16 Markante feiten van het boekjaar 16 Financieel patrimonium 22 Beheer financieel patrimonium Cera 22 Stabiliteit en ontwikkeling KBC-groep 23 Duurzaam ondernemen en duurzame ontwikkeling 24 Coöperatieve werking 26 Financieel dividend 27 Inspraak 27 Vennotenvoordelen 30 Maatschappelijke werking 31 Communicatie 36 WERKINGSSTRUCTUUR CERA 40 Operationele werking 40 Comité van Dagelijks Bestuur 40 Managementcomité 40 Personeelsbeleid 42 Raad van Bestuur Cera Beheersmaatschappij 43 Samenstelling 43 Werking 46 Gedragsregels inzake belangenconflicten 48 Gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik 48 Vergoedingen van de bestuurders van Cera Beheersmaatschappij 49 Mandaten 50 Commissaris 51 Jaarverslag 2012 [ 2 ]

5 NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN CERA 54 BALANS, RESULTATENREKENING EN TOELICHTING 54 SOCIALE BALANS 66 COMMENTAAR BIJ DE JAARREKENING 68 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 78 COLOFON 81 LIJST VAN GRAFIEKEN Grafiek 1: Positie van de Cera-groep binnen de KBC-groep 13 Grafiek 2: Aandeelhoudersschap KBC Ancora per Grafiek 3: Organogram Cera dd LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Evolutie van het aandelenbezit van Cera in KBC Ancora 22 Tabel 2: Deelneming van Cera en KBC Ancora in KBC Groep 24 Tabel 3: Dividendevolutie 27 Tabel 4: Aanwezigheden RAR 28 Tabel 5: Aanwezigheden NAR 29 Tabel 6: Aanwezigheden Réunion des Bureaux des CCR 29 Tabel 7: Samenstelling en aanwezigheden Raad van Bestuur 45 Tabel 8: Vergoedingen bestuurders B en C 49 Tabel 9: Samenstelling en evolutie van het kapitaal 70 Tabel 10: Evolutie GDO per aandeel en GDO-reserve 71 Tabel 11: Samenstelling en evolutie reserves 72 [ 3 ] Jaarverslag 2012

6 Coöperaties weten dat waarden als betrokkenheid en solidariteit stevige fundamenten vormen om onzekere tijden te trotseren. Franky Depickere gedelegeerd bestuurder van Cera en voorzitter van de Internationale Raiffeisen Unie

7

8 BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS Als belangrijke aandeelhouders en medeverankeraars van KBC Groep zijn Cera en haar beursgenoteerde dochter KBC Ancora sterk verbonden met het wel en wee van KBC. Het doet ons dan ook deugd te kunnen vaststellen dat 2012 het jaar was waarin het nieuwe KBC meer en meer vorm kreeg. Het grootste deel van het desinvesteringsplan is uitgevoerd en de kernkapitaalinstrumenten waarop de Belgische overheid inschreef werden terugbetaald. Het risico op CDO s en Zuid-Europese overheidsobligaties werd verder naar beneden gehaald en het kapitaal werd verhoogd. De strategie en de structuur werden aangepast, rekening houdend met de vernieuwde, afgeslankte en meer gefocuste groep die KBC nu is. Meer dan vijf jaar na het uitbreken van de financiële crisis in 2007, bleef de wereldwijde economische toestand in 2012 nog altijd onzeker. Dat, samen met het desinvesteringsprogramma, beïnvloedde uiteraard ook de resultaten van KBC Groep, maar dankzij de stevige onderliggende bedrijfsprestaties eindigde KBC het jaar met een positief nettoresultaat van 0,6 miljard euro. Nederigheid en voorzichtigheid blijven nog altijd gepast, maar wij kunnen de toekomst van Cera en van alle vennoten steeds meer met gefundeerd vertrouwen tegemoet zien. Cera blijft haar financiële en maatschappelijke opdracht invullen Cera gelooft sterk in de economische en maatschappelijke meerwaarde van een belangrijk financieel beslissingscentrum in eigen land. Dit geldt niet alleen voor de Cera-vennoten, maar ook voor de cliënten, de personeelsleden en de aandeelhouders van KBC Groep en ruimer ook voor de economie van de thuismarkten waarin de groep actief is. Cera heeft ook in 2012 haar financiële opdracht consequent verder ingevuld en bijgedragen aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van KBC Groep. Op 11 december 2012 maakte Cera bekend dat zij ten volle de kapitaalverhoging van KBC Groep ondersteunde en inschreef op 3,1 miljoen nieuwe aandelen. Na de verrichting bleef de participatie van Cera in KBC Groep nagenoeg ongewijzigd. Vanuit haar perspectief als langetermijnaandeelhouder benadrukte Cera hiermee haar vertrouwen in de toekomst van KBC Groep. In het kader van haar verankeringsopdracht trad Cera tevens met bijkomende KBC Groep-aandelen toe tot de aandeelhoudersovereenkomst tussen Cera/KBC Ancora, MRBB en de AVA s, waardoor deze overeenkomst blijvend meer dan 30 % van het (nieuwe) totaal aantal KBC Groep-aandelen groepeert. Op 11 december 2012 deelde Cera ook mee dat ze in 2013 geen vrijwillige uittredingen toestaat. Cera heeft de intentie om haar rol van stabiele aandeelhouder van KBC Groep onverminderd verder te zetten en dit in het solidaire belang van alle vennoten. Deze beslissing om geen vrijwillige uittredingen toe te laten in 2013 maakt het mogelijk om de toekomst van KBC als sterk gekapitaliseerde, liquide en rendabele Europese bank alle steun te geven. Hierbij werd tevens rekening gehouden met het feit dat de belangrijke stappen die KBC al heeft gezet in het kader van de uitvoering van het Europese herstelplan, zich slechts met vertraging zullen vertalen in de resultaten van Cera. Overwegingen betreffende de gelijke behandeling van alle Cera-vennoten speelden een doorslaggevende rol bij de beslissing om in 2013 geen vrijwillige uittredingen toe te laten. De Raad van Bestuur is zich bewust van het bijzondere karakter van deze maatregel en waardeert het coöperatieve begrip hiervoor van haar vennoten. Jaarverslag 2012 [ 6 ]

9 Cera heeft ook een maatschappelijke opdracht: de fundamentele waarden van de coöperatie, namelijk samenwerking, solidariteit en respect voor het individu, een eigentijdse invulling geven via inspraak van de vennoten en via maatschappelijk engagement. Met het project Cera Roadmap 2013 zette Cera in 2010 de bakens uit voor de komende drie jaren. We brachten de belangrijkste uitdagingen en ambities voor de komende periode in kaart. Volgende hoofdthema s kwamen daarbij aan bod: Cera als coöperatie, financiële aspecten, maatschappelijke projecten, solidair bankieren en verzekeren in ontwikkelingslanden (BRS), inspraak, vennotenvoordelen en communicatie. Met de 10 Werven 2012 kreeg het project een concrete invulling en had iedereen die betrokken is bij Cera een inspirerend en motiverend project in 2012 onder het adagium Cera, passie om samen te werken. Vennoten van Cera geven hierbij telkens opnieuw blijk van een bijzondere aandacht voor het opnemen van een coöperatieve sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2012 kreeg het nieuwe KBC meer en meer vorm Het geconsolideerde nettoresultaat voor 2012 bedroeg 0,6 miljard euro. Het nettoresultaat is weliswaar heel wat hoger dan in 2011, maar wordt nog altijd beïnvloed door een aantal belangrijke niet-operationele elementen, zoals de belangrijke afwaarderingen op de nog overblijvende desinvesteringen. Deze niet-operationele factoren buiten beschouwing gelaten, werd in 2012 een bevredigende onderliggende nettowinst van meer dan 1,5 miljard euro behaald, wat ongeveer 40 % meer is dan in Het desinvesteringsprogramma is voor het grootste deel uitgevoerd, ondanks de turbulentie op de markten. Zo verkocht KBC in 2012 de Poolse verzekeraar Warta, Fidea in België en de privatebankinggroep KBL EPB in Luxemburg. Er werd een overeenkomst getekend met Banco Santander over de fusie van de dochtermaatschappij in Polen en er werd een akkoord bereikt over de verkopen van Absolut Bank in Rusland en het minderheidsbelang van NLB in Slovenië. Voor de nog overblijvende desinvesteringen werd al voorbereidend werk verricht en werden in 2012 al waardeverminderingen geboekt. Net zoals het jaar voordien werd ook verder gewerkt aan andere risicoverminderende maatregelen, onder meer inzake CDO s en Zuid-Europese overheidsobligaties. Eind 2012 voerde KBC een kapitaalverhoging door van 1,25 miljard euro en in januari 2013 werd het kapitaal verder verstevigd door de uitgifte van contingent capital notes ter waarde van 1 miljard USD. Ook de 18,2 miljoen eigen aandelen in portefeuille werden verkocht, waardoor de kapitaalpositie bijkomend werd versterkt. Die elementen samen met onder meer de winst en het kapitaal dat vrijkwam als gevolg van de desinvesteringen en de afbouw van risicogewogen activa stelden KBC in staat om in 2012 alvast 3,5 miljard euro, plus een premie van 15 % terug te betalen aan de Belgische overheid. Daarmee werden alle kernkapitaaleffecten terugbetaald waarop de Belgische staat in 2008 intekende. KBC concentreert zich nu op de terugbetaling van de overblijvende 3,5 miljard euro aan de Vlaamse overheid. Het geeft ons een goed gevoel dat de steun aan KBC de belastingbetaler uiteindelijk niets zal kosten, en zelfs winst oplevert voor de overheid. Men blijft er tegelijkertijd over waken dat de solvabiliteitspositie stevig blijft en bovendien werd de al stevige liquiditeitspositie nog verder verbeterd. [ 7 ] Jaarverslag 2012

10 KBC heeft ook zijn strategie en managementstructuur aangepast. De macroeconomische omstandigheden, de concurrentieomgeving, de regelgeving en de vooruitzichten blijven immers uitdagend. Iedereen moet zich aanpassen. De sterktes van de KBC-groep zijn het geïntegreerde bankverzekeringsmodel, dat het de hele cyclus goed bleef doen, de competente en professionele medewerkers en de sterke band met de cliënten. Daarop wordt verder gebouwd en werd de strategie verder aangepast door duidelijke keuzes te maken, de organisatiestructuur van de groep te optimaliseren en het engagement aan te gaan voor een duidelijk gedefinieerde bedrijfscultuur. KBC wil wendbaarder, efficiënter en dus competitiever worden, met als uiteindelijk doel als bank-verzekeraar de referentie te zijn in al zijn kernmarkten. KBC wil zich daarbij niet alleen aanpassen aan de veranderende houding van zijn cliënten, maar ook tegemoetkomen aan de terechte verwachtingen van de hele maatschappij. KBC is sterk ingebed in de samenleving waarin het actief is en net die lokale verankering is de kern en sterkte van de strategie en het gewilde duurzame bedrijfsmodel. Dat vereist duurzame relaties met de cliënten op lange termijn en daarvoor moet het maatschappelijke vertrouwen verdiend worden. Cera-groep: operationele gang van zaken in 2012 De coöperatieve werking van Cera wordt geconcretiseerd via vier producten, die Cera haar vennoten aanbiedt: een financieel dividend, inspraak, vennotenvoordelen en maatschappelijke werking. Wat de financiële aspecten betreft, stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor om over het boekjaar 2012 een beperkt dividend toe te kennen van 0,5 %. Door - ondanks het negatieve boekhoudkundige resultaat over boekjaar toch een beperkt dividend toe te kennen, spreekt de Raad van Bestuur zijn vertrouwen uit in de toekomst en werd tevens rekening gehouden met het feit dat de belangrijke stappen die KBC al heeft gezet in het kader van de uitvoering van het Europese herstelplan, zich slechts met vertraging zullen vertalen in de resultaten van Cera. De betrokkenheid van de vennoten via inspraak in de werking van Cera vormt mee de kern van het coöperatieve succes. De effectieve aanwezigheid van de leden op de vergaderingen van de Regionale Adviesraden (RAR s), de Réunion des Bureaux des CCR (RDB) en de Nationale Adviesraad (NAR) was ook in 2012 hoog. Deze hoge graad van aanwezigheid en betrokkenheid is het gevolg van de appreciatie van de leden voor de werking van deze vergaderingen. De vennotenvoordelen sluiten aan bij en versterken de waarden en identiteit van Cera. Zij geven een bijkomende dimensie aan het vennootzijn en maken dat concreet en tastbaar. De hoge responsgraad bewijst dat ook in het voorbije jaar de vennotenvoordelen een efficiënte tool waren om interactie met onze vennoten te creëren en zo hun betrokkenheid met onze coöperatie te verhogen. In de loop van 2012 is Cera in het kader van haar maatschappelijke engagement opnieuw heel actief geweest als maatschappelijke investeerder in diverse domeinen van de samenleving was het veertiende jaar van de maatschappelijke projectwerking van Cera. Cera heeft in deze periode heel wat expertise en ervaring opgedaan. Daar waar Cera vroeger bijna uitsluitend financiële steun verleende aan projecten, koos de coöperatie in 2012 voor een integrale projectbenadering. Er werden 76 nationale projecten ondersteund, naast 10 supraregionale projecten. De 45 RAR s keurden 370 projecten op regionaal vlak goed. Eind 2012 besliste KBC Bank bovendien de maatschappelijke projectwerking van Cera financieel te ondersteunen: Cera en KBC Jaarverslag 2012 [ 8 ]

11 steunen mensen die mensen helpen. Daardoor kan Cera in 2013 sterker inzetten op drie belangrijke domeinen: pleegouders, mantelzorgers en zorgnetwerken. BRS (de Belgische Raiffeisenstichting) steunde 16 internationale projecten op het gebied van microfinancieren en microverzekeren. De vele reacties op onze projectoproepen bewijzen dat Cera via haar projecten de maatschappelijke dynamiek een stevige impuls geeft. De kracht van de coöperatie 2012 was een heel bijzonder jaar voor de coöperatieve sector. De Verenigde Naties riepen het immers uit tot het Internationale Jaar van de Coöperaties en benadrukten hiermee het belang van coöperaties, ook voor onze toekomst. Coöperaties bouwen aan een betere samenleving was het leitmotiv voor dit Internationaal Jaar. Coöperaties hebben immers een uitgesproken langetermijnperspectief. Ban Ki-moon, secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, stelt hierbij: Coöperaties zijn een bewijs voor de internationale gemeenschap dat het mogelijk is economische leefbaarheid te combineren met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Cera doet dit al sinds 1892 en vierde in 2012 dan ook haar 120e verjaardag met onder meer een academische zitting en symposium in het kader van het Internationale Jaar van de Coöperaties. Het Internationale Jaar van de Coöperaties was voor Cera ook de directe aanleiding om de waardevolle, maar versnipperde initiatieven rond het stimuleren en ontwikkelen van coöperatief ondernemen te bundelen onder één naam. Op 7 maart 2012 richtte Cera Coopburo op. Hiermee is Cera voortaan zelf een coöperatieve dienstverlener. Cera heeft een stevige vennotenbasis, met leden die inspireren en motiveren en die betrokken zijn bij onze organisatie. En dat is een unieke kracht voor onze coöperatie. Wij zijn onze vennoten erkentelijk voor hun blijvend vertrouwen en intense betrokkenheid. Wij zijn onze medewerkers dankbaar voor hun inzet, creativiteit en gedrevenheid waarmee zij de dubbele opdracht van Cera invullen. Op deze manier proberen we dag na dag de belangen van iedereen die betrokken is bij Cera, maar in de eerste plaats van onze vennoten, optimaal te dienen. Met coöperatieve groeten. Leuven, 26 april 2013 Luc Discry Franky Depickere Lode Morlion gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder voorzitter voorzitter Managementcomité Raad van Bestuur [ 9 ] Jaarverslag 2012

12 Onze vennoten hebben het recht om onze coöperatie scherp onder de loep te nemen. Het is per slot van rekening hun coöperatie. Lode Morlion voorzitter Raad van Bestuur

13

14 VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER AAN DE ALGEMENE VERGADERING MISSIE Beleidsverklaring Cera is een coöperatieve financiële groep met een dubbele opdracht: haar patrimonium, dat voornamelijk geïnvesteerd is in KBC Groep NV, professioneel beheren. Samen met haar partners verzekert ze de stabiliteit en de verdere ontwikkeling van deze groep; de fundamentele waarden van de coöperatie, namelijk samenwerking, solidariteit en respect voor het individu, een eigentijdse invulling geven via inspraak van de vennoten en via maatschappelijk engagement. Samen Cera realiseert haar opdracht in nauwe samenwerking met haar vennoten en hun vertegenwoordigers, met haar partners in KBC Groep NV en met haar eigen medewerkers. Ze steunt hiervoor op de coöperatieve waarden ten bate van alle betrokkenen. Investeren Cera realiseert duurzame effecten op financieel en maatschappelijk vlak. De inzet van mensen en financiële middelen vormen een hefboom voor economische en maatschappelijke waardecreatie. Welvaart De investeringen leiden tot financiële waardecreatie voor alle betrokkenen. Voor de vennoten is er een billijke vergoeding, die onder meer bestaat uit een dividend en een brede waaier van vennotenvoordelen. Welzijn De investeringen resulteren ook in maatschappelijke waardecreatie. De maatschappelijke projecten op regionaal, provinciaal en nationaal niveau en in derdewereldlanden vormen een welzijnshefboom voor de vennoten en voor de gemeenschap in haar geheel. De Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij keurde deze beleidsverklaring goed op Dubbele opdracht Beheer financieel patrimonium Het financiële patrimonium bestaat voor het grootste gedeelte uit deelnemingen in KBC Groep en KBC Ancora. Deze laatste is een monoholding met als enige actief KBC Groepaandelen en is dus een onrechtstreekse deelneming in KBC Groep. De ontwikkeling van de KBC-groep is vanzelfsprekend erg belangrijk voor Cera en voor alle vennoten. Het beheer van het patrimonium dat geïnvesteerd is in de KBC-groep vereist een actieve betrokkenheid van Cera en haar mandatarissen in de diverse bestuursorganen van de vennootschappen van deze groep. Zo draagt Cera bij tot de strategievorming van en het toezicht op deze vennootschappen, rekening houdend met haar coöperatieve waarden. Deze actieve betrokkenheid wordt gerealiseerd in het kader van de Syndicaatsovereenkomst die gesloten is met KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA s). Deze overeenkomst heeft als doel het algemene beleid van KBC Groep te ondersteunen, te coördineren en er toezicht op te houden en de Jaarverslag 2012 [ 12 ]

15 aandeelhoudersstabiliteit van de KBC-groep te garanderen. De positie van de Cera-groep binnen het geheel van de KBC-groep zag er op als volgt uit (de weergegeven percentages zijn afgeronde getallen): Almancora VZW Cera Ancora VZW ca. 100 % ca. 100 % Ancora VZW Almancora Beheersmaatschappij NV Cera Beheersmaatschappij NV ca vennoten p.m. p.m. ca. 10 % ca. 90 % Beurs KBC Ancora Comm. VA ca. 41 % ca. 59% Cera CVBA AVA s MRBB CVBA Beurs ca. 20 % ca. 7 % ca. 10 % ca. 13 % ca. 50 % KBC Groep NV Divisie België Divisie Centraal- en Oost-Europa Divisie Merchant Banking Divisie Gemeenschappelijke Diensten en Operaties Grafiek 1: Positie van de Cera-groep binnen de KBC-groep Op basis van de per december 2012 beschikbare publieke data P.M. Cera heeft zelf geen Raad van Bestuur, maar wordt bestuurd door een statutair zaakvoerder: Cera Beheersmaatschappij NV. In het deel Beheer financieel patrimonium Cera krijgt dit thema ruimere aandacht. Actualisering coöperatieve waarden De coöperatieve waarden en principes blijven een grote aantrekkingskracht hebben op een ruim publiek. Bij Cera krijgen coöperatieve waarden als samenwerking, solidariteit en respect voor het individu een eigentijdse invulling. Het is een prioritaire opdracht voor Cera en voor haar beleids- en inspraakorganen om zich permanent te herbronnen en te werken aan de actualisering van deze waarden. De maatschappelijke dynamiek is overigens gunstig voor de coöperatieve werking. Zo staat bijvoorbeeld duurzaam ondernemen als permanente opdracht volop in de kijker. In deze context komen aspecten als de maatschappelijke rol van de onderneming en de betrokkenheid en inzet van individuen in de samenleving sterk aan bod. De coöperatieve werking is daarenboven niet in strijd met de economische en financiële doelstellingen van de Cera-groep. Ze creëert een kader waarbinnen op lange termijn wordt gewerkt om deze doelstellingen te realiseren, los van kortetermijnoverwegingen. Dat dergelijke langetermijnbenadering aangewezen is, werd de laatste jaren overtuigend bewezen. Economische en maatschappelijke waardecreatie worden geoptimaliseerd in een stabiele omgeving die openstaat voor en inspeelt op de signalen uit de samenleving. Om deze economische en maatschappelijke waardecreatie te concretiseren, biedt Cera aan haar vennoten vier kernactiviteiten aan: een financieel dividend, inspraak, vennotenvoordelen, maatschappelijke projectwerking. Op al deze aspecten gaan we in dit jaarverslag dieper in. [ 13 ] Jaarverslag 2012

16

17 De coöperatieve beweging bestaat niet uit een miljard idealisten, maar uit een miljard realisten. Ze zijn lid van een coöperatie omdat deze voldoet aan hun behoeften. Dame Pauline Green voorzitter International Co-operative Alliance

18 ACTIVITEITENVERSLAG Markante feiten van het boekjaar Wijzigingen in de Raad van Bestuur Op 27 april 2012 nam de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij afscheid van Peter Müller. In zijn vervanging benoemde de Raad van Bestuur Jean-François Dister met unanimiteit tot ondervoorzitter en tot lid van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité van Cera Beheersmaatschappij. Op 22 juni 2012 werden Dieter Scheiff en Henri Vandermeulen benoemd tot bestuurders B van Cera Beheersmaatschappij, met ingang van 1 september Nieuwe aanpak van de maatschappelijke projectwerking Cera heeft, na veertien jaar maatschappelijke projectwerking, heel wat expertise en ervaring in huis. Na een periode waarin Cera bijna uitsluitend financiële steun verleende aan projecten, koos de coöperatie in 2012 voor een integrale projectbenadering. Cera organiseerde adviesgroepen met experts, koepelorganisaties en ervaringsdeskundigen om haar projecten te versterken en een maximaal draagvlak te creëren. Vanuit een zakelijke insteek gaf Cera suggesties over het duurzaam maken van projecten en partners en fungeerde meer en meer als bruggenbouwer. Dit sluit goed aan bij de troeven van Cera: een brede terreinkennis, een uitgebreid netwerk en een neutrale positie. Maatschappelijke projectwerking werd vertaald naar dienstverlening, die Cera rechtstreeks aanbiedt, samen met derden of vanuit de Cera-dienstverleners: Coopburo; het Innovatiesteunpunt, een initiatief van Boerenbond in partnerschap met Cera en KBC; ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera; BRS. Oprichting Coopburo Het Internationale Jaar van de Coöperaties was voor Cera de directe aanleiding om de waardevolle, maar versnipperde initiatieven rond het stimuleren en ontwikkelen van coöperatief ondernemen te bundelen onder één naam en richtte op 7 maart 2012 Coopburo op. Hiermee is Cera voortaan zelf een coöperatieve dienstverlener. Coopburo steunt hiervoor op de expertise en knowhow van alle verschillende projecten en samenwerkingsinitiatieven waar Cera de voorbije jaren haar schouders onder zette zoals: het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen dat onder de vleugels van het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) ressorteerde, verschillende innoverende projecten rond samenwerking binnen het Innovatiesteunpunt en verschillende projecten rond coöperatief ondernemen gesteund binnen het Cera Expertisecentrum Ondernemen van Cera. Coopburo focust niet enkel op de agrarische sector en energie-initiatieven, maar ook op andere sectoren. Coopburo informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Cliënten krijgen juridisch advies en bijstand bij het scherpstellen en uitwerken van missie en strategie in een performant businessplan, met daarbij input voor de uitwerking van een coöperatieve communicatiestrategie. Daarnaast heeft Coopburo aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Jaarverslag 2012 [ 16 ]

19 Academische zitting en symposium n.a.v. het Internationale Jaar van de Coöperaties Op 22 en 23 maart 2012 vonden respectievelijk een Academische zitting en een symposium plaats in het kader van het Internationale Jaar van de Coöperaties. Deze tweedaagse viel samen met de 120ste verjaardag van Cera en de 20ste verjaardag van BRS. De aantrekkelijke programma s met boeiende sprekers (Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder Cera en voorzitter Internationale Raiffeisen Unie, Kris Peeters, Vlaams minister-president, Dame Pauline Green, voorzitter International Co-operative Alliance en Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad), interessante ideeën en veel informele contacten, 550 aanwezigen op de Academische zitting en om en bij de 200 congresgangers, maakten van deze twee dagen een succesverhaal. Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië We kunnen er niet omheen: de armoedecijfers in België stijgen meer en meer. Dat is niet alleen het gevolg van de crisis die de financiële en economische markten teistert. Ook hoe het beleid en de samenleving hiermee omgaan, speelt hierin een rol. Dr. Carmen Mathijssen, programmacoördinator bij Cera, deed een onderzoek naar armoede op het platteland en bundelde de conclusies in de Horizontenpublicatie Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië. Cera lanceerde deze publicatie op 26 april 2012 tijdens een studiedag in Leuven. Samen met kernactoren uit beleid, praktijk en onderzoek zocht Cera naar oplossingen voor armoedebestrijding op het platteland in de beide landsdelen en bouwde zo niet alleen een brug tussen Vlaanderen en Wallonië, maar ook tussen de sectoren armoedebestrijding en plattelandsbeleid. Een onderzoek op mensenmaat. Lokale samenwerkingsinitiatieven m.b.t. laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede Mensen in armoede zijn kwetsbaar voor psychische problemen. Ze geven aan dat er een groot taboe rust op psychische problemen en dat er heel wat vooroordelen bestaan over de geestelijke gezondheidszorg en over mensen in armoede. Bovendien is de drempel naar geestelijke gezondheidszorg te hoog voor mensen die in armoede leven. Op 7 mei 2012 kondigde Cera aan dat de komende twee jaar vier lokale samenwerkingsinitiatieven extra steun krijgen van Cera en de Vlaamse overheid. De lokale samenwerkingsinitiatieven hebben als doel een laagdrempelig geestelijk gezondheidszorgaanbod voor en met mensen in armoede mogelijk te maken. In elk project gaan een lokale vereniging waar armen het woord nemen, een Centrum Algemeen Welzijnswerk en een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg samen de dialoog aan over de lokale knelpunten. Ze betrekken hierbij ook andere relevante lokale partners en ervaringsdeskundigen. Het project moet resulteren in een zichtbare stijging van het aantal aanmeldingen en behandelingen, preventie en dienstverlenende activiteiten in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg m.b.t. mensen in armoede. Alle projecten leveren na twee jaar een draaiboek af voor potentiële initiatiefnemers in andere regio s. [ 17 ] Jaarverslag 2012

20 Algemene Vergadering 9 juni 2012: Vennoten blijven solidair Op 9 juni 2012 zakten 1262 vennoten van Cera af naar Leuven voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Daarin ging de aandacht niet alleen naar de jaarcijfers in moeilijke financieel-economische tijden, maar ook naar Cera s dubbele opdracht: haar verankeringsrol als stabiele aandeelhouder van KBC Groep en de invulling van haar maatschappelijke engagement. In het Internationale Jaar van de Coöperatie, werd eveneens de kracht van de coöperatie onder het licht gehouden. De Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van Cera, stelde aan de Algemene Vergadering voor om over het boekjaar 2011 geen dividend toe te kennen. Dit voorstel was te situeren in de context van het negatieve boekhoudkundige resultaat van het boekjaar 2011 en de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten. Dit voorstel en ook de jaarrekening werden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van 75,43 % goedgekeurd en er werd kwijting verleend aan de statutair zaakvoerder en aan de commissaris. Tweede projectoproep Boerenburenplan Na een geslaagde eerste editie in 2010 lanceerden Cera en het Innovatiesteunpunt op 17 september 2012 de tweede editie van het Boerenburenplan. Deze projectoproep mikt op lokale verenigingen, sociale organisaties, jeugdbewegingen, scholen en de boeren uit hun buurt en gaat op zoek naar vindingrijke, haalbare en duurzame ideeën waarin buurt en boer elkaar verrijken en versterken. Door lokale samenwerkingsprojecten aan te gaan, bevestigen boeren en buren dat ze elkaar iets waardevols te bieden hebben. De projectoproep Boerenburenplan stimuleert zo de lokale verbondenheid en het wederzijds begrip tussen beide partijen. Cera en KBC steunen mensen die mensen helpen Als coöperatieve maatschappelijke investeerder, zet Cera, samen met heel wat partners, nieuwe projecten en initiatieven op die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Armoedebestrijding en Zorg in de samenleving zijn enkele van de thema s waarop Cera focust. Eind 2012 besliste KBC Bank om de maatschappelijke projectwerking van Cera financieel te ondersteunen. Daardoor kan Cera in 2013 sterker inzetten op drie belangrijke doelstellingen in Vlaanderen: het werven en ondersteunen van nieuwe pleegouders, het ondersteunen en versterken van mantelzorgers en het versterken van bestaande en het oprichten van nieuwe zorgnetwerken. Deze doelstellingen worden, samen met een brede groep maatschappelijke partners, vertaald in gerichte acties. Een van deze acties was de Dikke Merci-actie van KBC. Wie in oktober of november 2012 spaarde bij KBC kon zijn stem geven aan een project voor mantelzorg, pleegzorg of zorgnetwerken. Die stemmen bepaalden welk project een deel van de euro kreeg die KBC daarvoor ter beschikking stelde. Intussen zijn de resultaten van deze actie bekend: spaarders brachten hun stem uit op een van de drie goede doelen. Mantelzorg kreeg stemmen, pleegzorg stemmen en 7253 stemmen gingen naar de zorgnetwerken. Voor elk doel had KBC sowieso euro voorzien. Dit werd aangevuld met een pro-rataverdeling Jaarverslag 2012 [ 18 ]

BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS 6 VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER AAN DE ALGEMENE VERGADERING 12

BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS 6 VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER AAN DE ALGEMENE VERGADERING 12 JAARVERSLAG 2011 Inhoudstafel BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS 6 VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER AAN DE ALGEMENE VERGADERING 12 MISSIE 12 Beleidsverklaring 12 Dubbele opdracht

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn.

Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn. Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn. Samen met zo n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap?

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? Agenda van de sessie Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? De statuten van de coöperatieve vennootschap Sociaal Oogmerk De praktijk: hoe vennoot worden?

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016 , Leuven, 2015/2016 In het eerste halfjaar van boekjaar 2015/2016 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro, 1,9% beter dan over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 459.913

Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 459.913 Jaarverslag 2013 KERNCIJFERS 2013 Financieel Participatie in KBC Groep 2,7 % Participatie in KBC Ancora 58,7 % Eigen vermogen (in euro) 1.499.066.513 Resultaat van het boekjaar (in euro) 147.239.344 Coöperatief

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

KERNCIJFERS Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) Adviesverlening en vorming BRS vzw

KERNCIJFERS Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) Adviesverlening en vorming BRS vzw Jaarverslag 2015 KERNCIJFERS 2015 Financieel Participatie in KBC Groep 2,66% Participatie in KBC Ancora 55,42% Eigen vermogen (in euro) 1.444.431.037 Resultaat van het boekjaar (in euro) 62.809.538 Coöperatief

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 Beleidsverklaring Cera Missie Samen investeren in welvaart en welzijn. Beleidsverklaring Cera is een coöperatieve financiële groep met een dubbele opdracht: haar patrimonium,

Nadere informatie

OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN

OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN 1. Cera CVBA 2. Cera Beheersmaatschappij NV 3. Cera Ancora VZW 4. KBC Ancora Comm.VA 5. Almancora Beheersmaatschappij NV 6. Almancora VZW 7. Ancora VZW II. EXTERNE

Nadere informatie

Korte historiek van Cera

Korte historiek van Cera Jaarverslag 2016 Korte historiek van Cera 1998 4 juni Vorming van de KBC Bankverzekeringsgroep, waarbij de bankactiviteiten van CERA Bank CVBA werden ingebracht in KBC Bank NV. Als vergoeding voor de inbreng

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2008 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/9 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2014 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Diep geworteld, breed vertakt

Diep geworteld, breed vertakt Diep geworteld, breed vertakt Je bestrijdt armoede het beste door mensen te helpen om zichzelf te helpen. Friedrich Wilhelm Raiffeisen Onze roots De coöperatie Cera vindt haar oorsprong in het ideeëngoed

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Ecopower cvba Kenmerken Opgericht in 1991 Consumentencoöperatie 25,7 miljoen euro omzet in 2013 Bijna 50.000 vennoten De ICAprincipes

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

agrarische coöperaties

agrarische coöperaties Adviesverlening, vorming en netwerking voor agrarische coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Adviesverlening, vorming en netwerking voor agrarische coöperaties Bent u bestuurder,

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

1998 2007 2001 2012 2005 2013

1998 2007 2001 2012 2005 2013 JAARVERSLAG 2013/2014 1998 KBC Ancora Comm.VA werd opgericht op 18 december 1998 als Cera Ancora NV. Het kapitaal van Cera Ancora werd gevormd door de inbreng van 35.950.000 Almanij-aandelen en van ca.

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

PERSBERICHT Concertgebouw Brugge en Cera: samen voor grotere maatschappelijke impact van kunst en cultuur

PERSBERICHT Concertgebouw Brugge en Cera: samen voor grotere maatschappelijke impact van kunst en cultuur PERSBERICHT Concertgebouw Brugge en Cera: samen voor grotere maatschappelijke impact van kunst en cultuur Woensdag 19.04.17 - Cera en Concertgebouw Brugge gaan voor een grotere maatschappelijke impact

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR

Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR 0 454 201 411 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

J A A R V E R S L AG 2014/2015 2014/2015

J A A R V E R S L AG 2014/2015 2014/2015 J A A R V E R S L AG 2014/2015 KBC Ancora Zetel: Mgr. Ladeuzeplein 15 3000 Leuven Tel. 016 27 96 72 Fax 016 27 96 94 mailbox@kbcancora.be www.kbcancora.be J A A R V E R S L AG 2014/2015 1998 KBC Ancora

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

1998 2007 2001 2005 2012

1998 2007 2001 2005 2012 JAARVERSLAG 2012/2013 1998 KBC Ancora Comm.VA werd opgericht op 18 december 1998 als Cera Ancora NV. Het kapitaal van Cera Ancora werd gevormd door de inbreng van 35.950.000 Almanij-aandelen en van ca.

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie