Elfde CM-barometer van de ziekenhuisfactuur. Ereloonsupplementen ziekenhuizen stijgen sneller dan ooit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elfde CM-barometer van de ziekenhuisfactuur. Ereloonsupplementen ziekenhuizen stijgen sneller dan ooit"

Transcriptie

1 Elfde CM-barometer van de ziekenhuisfactuur Ereloonsupplementen ziekenhuizen stijgen sneller dan ooit Fabienne van Sloten en Katte Ackaert departement R&D Muriel Wantier MC Assure Samenvatting Onlangs publiceerden we de elfde CM ziekenhuisbarometer, waarin we op basis van 1,4 miljoen facturen de trends in de financiële toegankelijkheid van de ziekenhuisopname weergeven. Met deze studie beogen we signalen te geven aan de overheid en de ziekenhuiswereld om trends met een negatieve impact op de patiënt tijdig bij te sturen. Wanneer je je vooraf goed informeert over de kosten van een ziekenhuisopname en over de verschillen tussen de ziekenhuizen onderling, kun je als (toekomstige) patiënt onaangename verrassingen voorkomen en zelfs bepaalde onnodige kosten vermijden. De verschillen tussen de ziekenhuizen blijven immers groot. Deze verschillen zouden ertoe kunnen leiden dat er twee types ziekenhuizen gaan ontstaan: ziekenhuizen voor de rijken en ziekenhuizen voor de minder gegoeden. CM wil deze tendens naar een duale geneeskunde tegengaan. Hiertoe geven we zowel in de gepubliceerde studie als doorheen dit artikel zeven aanbevelingen aan het beleid om klassengeneeskunde te vermijden en vijf tips voor de patiënt om zich zo goed mogelijk tegen een te hoge factuur te beschermen. Evengoed onderstrepen we in onze studie de positieve trends die we hopen te ondersteunen en vrijwaren naar de toekomst. De uitgebreide versie van onze barometer kun je terugvinden op onze website. Hier vind je ook een kostenmodule om de gemiddelde ziekenhuisfactuur van Belgische ziekenhuizen te vergelijken. Het vormt een eerste belangrijk puzzelstuk om je te helpen kritische afwegingen te maken en gerichte vragen te stellen omtrent de te verwachten factuur. Sleutelwoorden: ziekenhuizen, factuur, ereloonsupplementen, klassengeneeskunde 1 Opvallendste vaststellingen uit de analyse van de ziekenhuisfacturen van Voor het elfde jaar op rij publiceerde CM de evolutie op jaarbasis van de gemiddelde ziekenhuisfactuur betaald door onze leden. Deze resultaten zijn gebaseerd op de analyse van zo n 1,4 miljoen facturen van CM-leden in Op 1 januari 213 werden ereloonsupplementen verboden voor alle e opnames in kamers voor twee of meer personen en voor de meeste ingrepen in kamers voor twee of meer personen in het dagziekenhuis. In 214 werd een beroep tot vernietiging van dit verbod door het Grondwettelijk Hof verworpen. Bovendien breidde de toenmalige regering het verbod uit tot oncologische zorg in het dagziekenhuis en werd het verbod op ereloonsupplementen voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming of met het statuut chronisch ziek, ongeacht het type hospitalisatie, hersteld. De nieuwe regering zet deze lijn verder door de invoering van een volledig verbod, geldig vanaf 27 augustus 215, op ereloonsupplementen in gemeenschappelijke en tweepersoonskamers in het dagziekenhuis. Deze jaarlijkse studie sinds 23 laat ons toe om de evolutie van de factuur bij ziekenhuisopname op te volgen. Aan de hand hiervan formuleren we een aantal aanbevelingen voor een betere financiële bescherming van de patiënt. Noteer alvast: deze studie spreekt zich niet uit over de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Het onderzoek gaat enkel over de financiële toegankelijkheid van een ziekenhuisverblijf. 3 De ziekenhuizen worden elk jaar betrokken bij de analyses. Zij krijgen reeds voor publicatie de kans om te reageren op hun 1 De ziekenhuisfacturen van CM leden gedurende 214. De uitgebreide publicatie van deze analyse vindt u terug op cm.be 2 Het betreft de patiëntenfacturen alvorens tegemoetkoming in het kader van de maximumfactuur 3 Een duur ziekenhuis biedt dus niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit aan dan een goedkoop ziekenhuis, en omgekeerd. 4 CM-Informatie 263 maart 216

2 Figuur 1: Evolutie van de factuur voor de patiënt per rubriek, voor e hospitalisatie, per kamertype (prijzen 214) Gemiddeld factuurbedrag ( ) individuele kamer kamer voor 2 of meer Remgeld Materiaal- kamer en andere supplementen Honorariumsupplementen resultaten. Op die manier worden fouten in de registratie en de facturatie gedetecteerd en krijgen we een correct beeld van de realiteit. 1. De ziekenhuisopname met overnachting werd een stuk duurder (figuur 1) Een e opname in het ziekenhuis werd in 214 5% duurder in een eenpersoonskamer, waarbij de gemiddelde kost steeg van euro in 213 tot euro in 214. Deze groei ligt een stuk boven de index (,4% in 214) en is uitsluitend te wijten aan de ereloonsupplementen en de kamersupplementen. Wij schatten de meerkosten voor de patiënt, die volgen uit deze stijging, op ongeveer 3 miljoen euro. Daarentegen, bleef de kost voor een kamer voor twee of meer personen stabiel op een gemiddelde van 281 euro in 214 (282 euro in 213). Vraag naar de tarieven van de diverse kosten (televisie, telefoon, internet, maaltijd voor de begeleidende partner of ouder ). Een patiëntenfactuur van maximaal 2 euro voor een opname met overnachting in een kamer van twee of meer personen. 2 euro. Dankzij het beschermingsmechanisme van de maximumfactuur eindigde in 214 slechts 12% van de opnames in kamers voor twee of meer personen (1% in 213) met een factuur hoger dan 2 euro. Dit percentage heeft betrekking op patiënten. Zo kan elke patiënt er op rekenen dat hij of zij nooit meer dan 2 euro uit eigen zak zal moeten betalen. Een kostenraming voor patiënten vóór hun ziekenhuisopname. De variatie in de facturen voor de patiënt is enorm. Tien procent van de patiënten in het ziekenhuis betaalt, alle kamers samengeteld, minder dan 5 euro, maar een andere tien procent moet meer dan euro neertellen en bij één op de honderd opnames loopt de factuur zelfs op tot meer dan euro. Om verrassingen te vermijden is het dus wenselijk dat patiënten voor hun opname een kostenraming zouden krijgen, hetzij op het moment van de afspraak, hetzij via een kostprijssimulator op de website van het ziekenhuis. Meer dan een ziekenhuis stelt reeds dergelijke simulator online ter beschikking. CM juicht dit toe en moedigt de andere ziekenhuizen aan hier ook werk van te maken. Artikel 862 van de wet op de patiëntenrechten preciseert bovendien dat de financiële gevolgen van de ziekenhuisopname deel uit maken van de informatie die de patiënt moet ontvangen om zijn geïnformeerde toestemming te kunnen geven voor de te ontvangen zorgen. Zonder ereloonsupplementen, met goed vergoed medisch materiaal en gesolidariseerde niet-terugbetaalde geneesmiddelen moet het mogelijk zijn de factuur voor elke patiënt in een kamer voor twee of meer personen in elk ziekenhuis te beperken tot CM-Informatie 263 maart

3 Tabel 1: Top-tien van de ziekenhuizen met de hoogste ereloonsupplementen (in procent) in eenpersoonskamers voor e opnames Gemeente Ziekenhuis maximum 1 procent ereloon supplement gemiddeld procent ereloon supplement toename ereloon supplement in 214 gemiddelde totale factuur patiënt Brussel 2 CHIREC 3% 173% -3,89% Rocourt CHC St.Vincent en Ste.Elisabeth 275% 162%,62% Gosselies Clinique Notre-Dame de Grâce 25% 159% 7,43% 2.6 Brussel UCL Saint-Luc 3% 152% 8,57% 4.58 Brussel Clin. Univ. Hôpital Erasme 3% 138% -7,38% Brussel CHU Brugmann 3% 134% 16,52% 2.65 Brussel Namen De Europaziekenhuizen - Cliniques de L'Europe Centre Hospitalier Regional Sambre et Meuse 3% 129% -,77% % 129% 95,45% Ottignies Clinique Saint Pierre Ottignies 2% 126% 2,44% La Louvière CHU Tivoli 3% 122% -3,94% Percentage zoals vermeld op de opnameverklaring 2 Zes sites verspreid over Brussel en Waals-Brabant 2. De ereloonsupplementen stijgen sneller dan ooit In 214 vond er een belangrijke stijging van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers plaats (gaande van 6% tot 1% afhankelijk van het type opname). Wetende dat in 214 de indexering,4% bedroeg, stellen we vast dat deze enorme toename 5% hoger ligt dat de gemiddelde groei van de laatste vijf jaar en de belangrijkste stijging van de afgelopen 1 jaar vormt. In 215 hebben 7 instellingen hun ereloon percentages verder opgetrokken. Een wettelijke beperking van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers. De ereloonsupplementen in eenpersoonskamers kennen sinds 24, het beginjaar van onze metingen, elk jaar een forse stijging. De stijging van 214 is de grootste van de afgelopen 1 jaar. Deze evolutie kan leiden tot een duale geneeskunde, met twee soorten ziekenhuizen. Aan de ene kant ziekenhuizen waarin het medisch korps meer kan verdienen en waarin er systematisch eenpersoonskamers worden aangeboden. Aan de andere kant, betaalbare ziekenhuizen, die echter moeilijkheden ondervinden in het aantrekken van artsen en het vergaren van extra middelen via patiënten die bereid zijn om meer te betalen voor extra luxe. Ziekenhuizen, die met overheidssubsidies gebouwd worden, die voor de verzorging van de patiënten worden gefinancierd, en waar artsen werkzaam zijn wiens prestaties in grote mate worden terugbetaald door de sociale zekerheid, moeten medische zorg aanbieden die voor iedereen gelijk is en voor iedereen betaalbaar blijft. Een wettelijke beperking van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers zou de opwaartse kostenspiraal ten laste van de patiënt tegenhouden en oneerlijke concurrentie vermijden van ziekenhuizen die op meer gegoede patiënten en duurder betaalde artsen mikken. Een dergelijke beperking zou kunnen opgelegd worden in de vorm van hetzij een plafonnering van de ereloonsupplementen aan 1% van het officieel honorarium, hetzij een forfaitarisering gekoppeld aan de behandelde pathologie. Zeker voor bevallingen, waarbij de ouders meestal voor een eenpersoonskamer kiezen, dringt deze beperking zich op. Ereloonsupplementen vormen in sommige ziekenhuizen een reëel financieel risico voor de jonge ouders. CM streeft naar de uiteindelijke afschaffing van ereloonsupplementen. De afschaffing van ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers betekent dat artsen slechts ereloonsupplementen kunnen vragen in eenpersoonskamers, waardoor de kamerkeuze een bepalende invloed heeft op wat de arts kan vragen voor zijn medische prestatie. Als je kiest voor een eenpersoonskamer, betaal je dus meer voor de medische prestaties, die op zich in alle kamers hetzelfde moeten zijn. Daarnaast betaal je eveneens kamersupplementen voor het comfort van 42 CM-Informatie 263 maart 216

4 een eenpersoonskamer. Het is echter niet eenvoudig deze ereloonsupplementen direct af te schaffen, omdat de artsen hier een deel van afstaan aan het ziekenhuis. Deze ereloonsupplementen zijn volgens de ziekenhuizen 4 noodzakelijk om de structurele onderfinanciering in het Budget van Financiële Middelen op te vangen. 5 Een correcte en transparante financiering van de ziekenhuizen die de verpleegkundige zorg en andere personeelskosten beter dekt. De stijgende ereloonsupplementen in eenpersoonskamers en de grote variatie tussen de ziekenhuizen en artsen doen vragen rijzen over de mechanismes van de ziekenhuisfinanciering. Welk aandeel van de artsenhonoraria is er werkelijk nodig voor een correcte ziekenhuisfinanciering? De financiële druk op de artsen om mee de werking van het ziekenhuis te financieren, is voor sommige specialisten een reden om zich op een privépraktijk te richten waar zij vrij hun honorarium kunnen bepalen. Een transparantere en correctere financiering van de ziekenhuizen, zou deze continue stijging van ereloonsupplementen en de sluipende privatisering van de geneeskunde tegengaan. Als CM eisen we een verduidelijking van de bestemming van ereloonsupplementen. Het volledig aandeel ten laste van de patiënt in de inkomsten van de ziekenhuizen groeit van jaar tot jaar en maakt vandaag 1% van hun budget uit, namelijk meer dan 1,2 miljard euro. Als dit bedrag verder blijft stijgen, is er sprake van een de facto privatisering. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering laat ook toe om een einde te maken aan de voortdurende en kunstmatige verhoging van het aantal opnames. Het aantal opnames komt dan terug in lijn met de werkelijke bevolkingsevoluties en de werkelijke toestand van de publieke gezondheid. 3. De ereloonsupplementen op technische prestaties zijn in opmars (figuur 2). Voor bepaalde prestatietypes zien we zelfs een groei van 2%. Er bestaat nog geen systematische aanrekening voor supplementen op technische prestaties, maar de aanrekening hiervan komt steeds vaker voor. Een verbod op ereloonsupplementen voor technische prestaties en reanimatie. Onder technische prestaties verstaan wij prestaties waarbij er geen enkel contact met de patiënt plaatsvindt en waarbij de patiënt dus niet zelf zijn zorgverlener kiest (typische voorbeel- Figuur 2: Toename honoraria supplementen, per prestatietype 25% 2% 15% 1% 5% % 7,3% 6,2% toename Gemid. toename Aandeel in het totaal aan gefactureerde ereloonsupplementen 23,6% 21,% 18,7% 19,7% 15,2% 15,7% 11,3% 11,8% 12,7% 13,6% 14,% 12,4% 1,7% 9,5% 9,4% 9,3% 8,2% 8,9% 7,9% 5,3% 3,4% 3,5% -,3% 3,3% 3,2% -5% Anesthesiologie Verloskunde (incl operatieve hulp) Toezicht Orthopedie Abdominale heelkunde Thoracale heelkunde Rx therapeutisch Radiologie Neurochirurgie Urologie Pathologische anatomie NKO (art 14 i) Bijkomend urgentiehon chirurgie Gynaecologie Klinische biologie : per prestatie Plastische heelkunde Echografie Medische beeldvorming connexisten (art 17ter) Fysiotherapie Pediatrie Cardiologie Gastro-entero Oftalmologie Bloedvaten Reanimatie Stomatologie (art 14L) Neuropsychologie 4 Er is immers bijna geen publieke informatie over de afdrachten van artsen aan ziekenhuizen of over de bestedingen door de ziekenhuizen van deze afgedragen ereloonsupplementen. 5 De overheid staat in voor het Budget van de Financiële Middelen (BFM). Dit dekt (een deel van) de algemene werking van het ziekenhuis: van hotelfunctie tot verpleegkundige zorg, van investeringen in medische apparatuur tot de kost van de ziekenhuisapotheek. CM-Informatie 263 maart

5 den hiervan zijn: prestaties voor klinische biologie en radiologie). De reanimatieprestaties zijn geen technische prestaties, maar hierbij kiest de patiënt evenmin zijn zorgverlener. De reanimatieruimte kan men ook niet echt vergelijken met een eenpersoonskamer. Het aanrekenen van deze supplementen past niet in de logica van een arts-patiënt relatie en er bestaan grote praktijkverschillen tussen de ziekenhuizen. Jammer genoeg zien we eveneens een verontrustende stijging van de ereloonsupplementen bij dit type prestaties. Vergelijk ziekenhuistarieven op en pas uw keuze van ziekenhuis aan, voor zover dat mogelijk is. 5. Het aantal opnames in eenpersoonskamers (met kamersupplement) bleef in 214 nog steeds stabiel. Naarmate het aanbod toeneemt (renovaties en nieuwe constructies), waarmee overigens beantwoord wordt aan de verwachtingen van de patiënt 6, verwachten we ons aan een stijging van het aandeel opnames in eenpersoonskamers. Het totaalbedrag dat betaald wordt door de patiënten (nationale extrapolatie, voor alle type opnames), vertegenwoordigt momenteel 1% van het totaalbudget van de ziekenhuizen. In het licht van de hierboven genoemde punten, vrezen we dat dit aandeel veel zal toenemen. We nemen een langzame en sluipende privatisering van de zorgkosten waar. Garantie van de vrije keuze van arts ongeacht het kamertype 4. De kamersupplementen in eenpersoonskamers zijn in veel ziekenhuizen gestegen (figuur 3). De impact van deze supplementen op de totaalkost ten laste van de patiënt mag niet onderschat worden: ze maken 17% van de factuur ten laste van de patiënt uit. Tussen 213 en 214 is ook deze kostencategorie met 5% gestegen. Als ziekenfonds krijgen wij regelmatig signalen van patiënten dat zij verplicht worden voor een eenpersoonskamer te kiezen indien zij door een bepaalde arts willen behandeld worden. Dit is onaanvaardbaar, want de kamerkeuze mag op geen enkele manier de bereidheid van een arts beïnvloeden om een patiënt te verzorgen en mag evenmin een invloed hebben op de beschikbaarheid van de arts. De Orde der Geneesheren stelt dat Figuur 3: Kamersupplement per dag in eenpersoonskamers, bij de e opnames euro per dag kamersupplement per ziekenhuis 6 Bij de enquête die ter gelegenheid van het CM Congres van juni 215 afgenomen werd, antwoordde 73% van de respondenten (van de in totaal meer dan 51.) dat ze een opname in een eenpersoonskamer verkiezen. 44 CM-Informatie 263 maart 216

6 Figuur 4: België Evolutie aantal ziekenhuisopnames (extrapolatie volgens globaal marktaandeel CM) Daghospitalisaties 1,65!"#$%&'(()*+% miljoen miljoen Aantal opnames e opname niet chirurgisch dagziekh (exclusief ambulante forfaits) chirurgisch dagziekh het weigeren van zorg aan een patiënt op basis van de kamerkeuze ingaat tegen de geneeskundige plichtenleer (advies van 22 februari 214). 6. Een dagopname werd duurder Ze steeg met 5 procent voor chirurgische ingrepen en met 8 procent voor niet-chirurgische ingrepen. Deze kostenstijging is vooral sterk bij de eenpersoonskamers (respectievelijk +9% en +1%) en is relatief gematigd wat betreft de kamers voor twee of meer personen (+2% en +3%). De gemiddelde factuur in het chirurgisch dagziekenhuis bedroeg 722 euro in een eenpersoonskamer en 129 euro in een kamer voor twee of meer personen. Kies kostenbewust of u een eenpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer wenst. Informatie over de kost van de verschillende kamertypes vindt u op de opnameverklaring die u wordt voorgelegd ten laatste op het moment van de opname. U kan de opnameverklaring ook vooraf opvragen (de ziekenhuizen zijn verplicht deze kosteninformatie op hun website te publiceren). Zeker voor een dagopname, waar u maximaal enkele uren gebruik zal maken van uw kamer is dit belangrijk. Het verschil in prijs tussen een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen is er nog groter dan bij een e opname. Vraag uw arts te schatten wat de kost van de ingreep zal zijn (medisch materiaal en ereloon). Bij een heelkundige ingreep bijvoorbeeld, kan de kost van het medisch materiaal (implantaten of hechtmiddelen die in het lichaam blijven) hoog oplopen. De hoogte van het ereloon kan en mag besproken worden. 7. De kosten ten laste van de patiënt voor medisch materiaal en implantaten zijn gedaald. De vrijgemaakte middelen in de ziekteverzekering en de inspanningen op beleidsniveau om de kosten van medisch materiaal en implantaten in te perken, hebben hun vruchten afgeworpen: de kost ten laste van de patiënt voor dit type materiaal is gemiddeld met 2% per jaar gedaald gedurende de voorbije acht jaar. Leg uw factuur voor aan uw ziekenfonds vooraleer te betalen. Onze medewerkers kunnen u uitleg geven over de inhoud van uw factuur en nagaan of er geen fouten of onwettige aanrekeningen in staan. In die gevallen kan de dienst ledenverdediging uw factuur betwisten bij het ziekenhuis. CM-Informatie 263 maart

7 Figuur 5: Totaal volume betalingen door patiënten per type hospitalisatie en kamer, prijzen extrapolatie volgens globaal marktandeel CM eenpersoonskamers twee- en meerpersoonskamers andere kosten ereloonsupplementen remgeld 46 CM-Informatie 263 maart 216

8 Figuur 6: Variatie in de factuur voor niet terugbetaalde geneesmiddelen opnames Gemiddelde kost ( ) per opname % < 1 euro Percentiel (1%=7354 patiënten) 8. Per opname betaalt de patiënt gemiddeld 32 euro voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen. Dat bedrag is al meer dan tien jaar stabiel, maar de variatie tussen de opnames is groot (figuur 6). Solidariseren van de kost van niet-terugbetaalde geneesmiddelen onder de ziekenhuispatiënten, zodat geen enkele patiënt voor een onaangename verrassing komt te staan CM pleit voor het solidariseren van de kost voor niet-terubetaalde geneesmiddelen. Elke patiënt zou dan per opname 32 euro betalen, ongeacht zijn of haar eigen gebruik van niet-terugbetaalde geneesmiddelen. Deze vorm van forfaitarisering zou de onvoorspelbare variatie van de kost van niet-terugbetaalde geneesmiddelen doen verdwijnen. ciële toegankelijkheid tot eenpersoonskamers echter in gevaar gebracht. Ziekenhuizen, die met overheidssubsidies gebouwd worden, die voor de verzorging van de patiënten worden gefinancierd, en waar artsen werkzaam zijn wiens prestaties in grote mate worden terugbetaald door de sociale zekerheid, moeten medische zorg aanbieden die voor iedereen gelijk is en voor iedereen betaalbaar blijft, onafhankelijk van de kamerkeuze. Daarvan zijn we overtuigd. We roepen de Minister op om in de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering een einde te stellen aan deze vicieuze cirkel. Er moet reeds in de fundamenten van het nieuwe systeem gezocht worden naar een oplossing, zonder een grondige discussie over ereloonsupplementen te vermijden/ontwijken. De barometer toont aan dat het mogelijk is om de kosten van je ziekenhuisverblijf te beperken door te kiezen voor een tweeof meerpersoonskamer. Tegelijkertijd associëren patiënten de eenpersoonskamer niet langer met luxe, maar met het recht op privacy en met de noodzaak van rust voor een spoedig en goed herstel. We moeten samen onderzoeken hoe we deze groeiende vraag, op de meest billijke manier kunnen beantwoorden. Conclusie De CM barometer 215 geeft enkele belangrijke tendensen weer die de overheid moeten aanzetten tot actie. Het huidige financieringssysteem brengt immers de patiëntgerichtheid in het ziekenhuisbeleid in gevaar. De ziekenhuizen moeten voortdurend hun eigen financiële overleving waarborgen en hebben geen helder lange termijn zicht op de financiële middelen waarover ze de komende jaren zullen beschikken. We zien dat ziekenhuizen elk jaar meer extra ruggensteun zoeken bij patiënten die zich een eenpersoonskamer kunnen veroorloven of een hospitalisatieverzekering hebben. Hierdoor wordt de finan- CM-Informatie 263 maart

Ereloonsupplementen ziekenhuizen stijgen sneller dan ooit

Ereloonsupplementen ziekenhuizen stijgen sneller dan ooit Persdossier 12 november 2015 Elfde CM-ziekenhuisbarometer Ereloonsupplementen ziekenhuizen stijgen sneller dan ooit Voor het elfde jaar op rij publiceert CM de evolutie op jaarbasis van de gemiddelde ziekenhuisfactuur

Nadere informatie

Eenpersoonskamer steeds moeilijker betaalbaar

Eenpersoonskamer steeds moeilijker betaalbaar Persdossier 12 november 2014 Tiende CM-ziekenhuisbarometer Eenpersoonskamer steeds moeilijker betaalbaar Voor het tiende jaar op rij publiceert CM de gemiddelde ziekenhuisfactuur voor de patiënt. Deze

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Ziekenhuisfactuur ontspoort voor duizenden Belgen

Ziekenhuisfactuur ontspoort voor duizenden Belgen Achtste CM-barometer van de ziekenhuisfactuur Ziekenhuisfactuur ontspoort voor duizenden Belgen Anja Crommelynck, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Anne Cornez, Muriel Wantier, Solimut Samenvatting

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Twaalfde CM-ziekenhuisbarometer. Opzet van de studie

Twaalfde CM-ziekenhuisbarometer. Opzet van de studie Twaalfde CM-ziekenhuisbarometer Opzet van de studie Reeds twaalf jaar op rij publiceert CM de evolutie op jaarbasis van de gemiddelde ziekenhuisfactuur betaald door onze leden. Deze resultaten zijn gebaseerd

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Factuur dagziekenhuis kan verder omlaag

Factuur dagziekenhuis kan verder omlaag Persdossier 7 november 2013 Negende CM-ziekenhuisbarometer Factuur dagziekenhuis kan verder omlaag Voor het negende jaar op rij publiceert CM de gemiddelde ziekenhuisfactuur voor de patiënt. Deze gegevens

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Titel 1. CM ziekenhuisbarometer Samenvatting

Ziekenhuizen. Titel 1. CM ziekenhuisbarometer Samenvatting Ziekenhuizen Titel 1 CM ziekenhuisbarometer 2016 Fabienne van Sloten (R&D) & Muriel Wantier (MC Assure) Samenvatting Recent publiceerden we de nieuwste editie van de ziekenhuisbarometer waarin we de facturen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

Eenpersoonskamer steeds moeilijker betaalbaar

Eenpersoonskamer steeds moeilijker betaalbaar 10 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur Eenpersoonskamer steeds moeilijker betaalbaar Anja Crommelynck (R&D) Muriel Wantier (Solimut) Voor het tiende jaar op rij publiceert CM de gemiddelde ziekenhuisfactuur

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen

6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen Persconferentie 2 december 2010 6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen Terwijl de economische crisis gaten sloeg in onze staatskas groeiden budgetten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Gasthuisstraat 1 2400 Mol 014/71 20 00 www.azmol.be Toelichting bij de opnameverklaring 01/01/2017 U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

Factuur dagziekenhuis kan verder omlaag

Factuur dagziekenhuis kan verder omlaag Negende CM-barometer van de ziekenhuisfactuur Factuur dagziekenhuis kan verder omlaag Voor het negende jaar op rij publiceert CM, via de pers en op haar website, de gemiddelde ziekenhuisfactuur voor de

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Zevende CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2010) Belang kamerkeuze in ziekenhuis nog nooit zo groot Eenpersoonskamer vier keer duurder

Zevende CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2010) Belang kamerkeuze in ziekenhuis nog nooit zo groot Eenpersoonskamer vier keer duurder Persdossier 1 december 211 Zevende CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 21) Belang kamerkeuze in ziekenhuis nog nooit zo groot Eenpersoonskamer vier keer duurder Voor het zevende jaar op rij

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen

6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen Persconferentie 2 december 2010 6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen Terwijl de economische crisis gaten sloeg in onze staatskas groeiden budgetten

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring St.-Rembertziekenhuis, St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, tel. 050/23.21.11 Rizivnr. 71037850000 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze & financiële voorwaarden Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten die u aangerekend

Nadere informatie

Ziekenhuisfactuur ontspoort voor duizenden Belgen

Ziekenhuisfactuur ontspoort voor duizenden Belgen Persdossier 29 november 2012 Achtste CM-ziekenhuisbarometer Ziekenhuisfactuur ontspoort voor duizenden Belgen Voor het achtste jaar op rij publiceert CM de gemiddelde ziekenhuisfactuur voor de patiënt.

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: VZW WERKEN GLORIEUX Az Glorieux Erk.nr. E 550 Glorieuxlaan 55-9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax (055)23 30 22 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: kamerkeuze & financiële voorwaarden U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

De ziekenhuisopnameverklaring

De ziekenhuisopnameverklaring De ziekenhuisopnameverklaring Silva medical, site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans- Molenbeek Dienst G (geriatrie) IDENTIFICATIE SILVA Medical vzw VAN DE PATIËNT Site Scheutbos G dienst Gelukkige

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS IDENTIFICATIE VAN HET ZIEKENHUIS 1. Doel van de opnameverklaring: recht

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

Opnameverklaring. toelichting

Opnameverklaring. toelichting Opnameverklaring toelichting Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze

Nadere informatie

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS Toelichting bij de financiële voorwaarden op 1/9/2004 Gebruiksaanwijzing voor het ziekenhuis DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN Eventueel Logo ziekenhuis Benaming ziekenhuis RIZIV-nummer KBO-nummer Contact: naam/telefoonnummer BIJLAGE 37 PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx Blz 1 van Factuurnummer Datum factuur Verzenddatum

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

CM-Informatie Analyses en standpunten

CM-Informatie Analyses en standpunten CM-Informatie Analyses en standpunten Driemaandelijks tijdschrift van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 255 maart 2014 Budgettair kader voor het budget Gezondheidszorg (in miljoen euro) Begrotingsdoelstelling

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2017 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Aangifte ongeval...

Nadere informatie

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS

Nadere informatie

infobrochure tarieven en factuur

infobrochure tarieven en factuur infobrochure tarieven en factuur Auteur: dienst facturatie KEI - Versie 2016 Mevrouw, Mijnheer, Met deze brochure willen we u informeren over het financiële aspect van uw ziekenhuisverblijf. In het KEI

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Agrement nr : 710 406 22 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen)

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen) Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20 www.uza.be / BE 0874.619.603 Opnameverklaring Opnameverklaring Sinds 1 september 2004 zijn alle ziekenhuizen verplicht eenzelfde document

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname IDENTIFICATIE AZ St.- Dimpna J.B. Stessensstraat2 2440 Geel 710 709 1000 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname Elke opname in een

Nadere informatie

Juiste informati maakt de reken ZIEKENHUISTARIEVEN

Juiste informati maakt de reken ZIEKENHUISTARIEVEN INFORMATIE Er bestaan wettelijke verplichtingen, maar die worden zeker niet altijd nageleefd. SUPPLEMENTEN 25 ziekenhuizen vragen ereloonsupplementen voor kamers waar u niet alleen ligt. HOGERE PRIJZEN

Nadere informatie

Versie 01/07/2015 Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Versie 01/07/2015 Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie

Financiële Infogids. AZ Nikolaas

Financiële Infogids. AZ Nikolaas Financiële Infogids AZ Nikolaas Juli 2015 Financiële infogids AZ Nikolaas stencil 1734 1 Beste mevrouw, meneer, Bij het verlaten van het ziekenhuis hoeft u niets te betalen. Enkele weken na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Kerncijfers. 1. Kerncijfers activiteiten Kerncijfers: nominaal

Kerncijfers. 1. Kerncijfers activiteiten Kerncijfers: nominaal Kerncijfers 1. Kerncijfers activiteiten 1.1. Kerncijfers: nominaal Structurele gegevens Erkende bedden 573 573 573 573 573 Verantwoorde bedden per 1 juli (1) (2) 551 561 557 559 565 Verantw. bedden chir.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Let op: er zijn drie varianten

Let op: er zijn drie varianten Let op: er zijn drie varianten Kostenoverzicht Deze kostenraming is zuiver indicatief en kan aan verandering onderhevig zijn. U kunt geen rechten ontlenen aan deze raming. Voor meer informatie vragen wij

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Let op: er zijn twee varianten

Let op: er zijn twee varianten Let op: er zijn twee varianten Kostenoverzicht Deze kostenraming is zuiver indicatief en kan aan verandering onderhevig zijn. U kunt geen rechten ontlenen aan deze raming. Voor meer informatie vragen wij

Nadere informatie

Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis.

Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis. Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis. Door een steeds ingewikkelder wetgeving, vele grijze

Nadere informatie

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000 IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden P.Z. Sint Alexius 1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk?

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Zegres Cathy, sociaal werker, UZ Leuven Verheyden Denise, sociaal werker, Imeldaziekenhuis, Bonheiden De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Cathy

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk. Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV,

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname OPNAMEVERKLARING VOOR KLASSIEKE OPNAME Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van

Nadere informatie

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG ONS ENGAGEMENT VOOR BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG 1STEKLAS EERSTEKLAS ZORG VOOR IEDERS PORTEMONNEE We investeren 800 miljoen extra in solidaire zorg Hiermee betalen we extra zorg terug via

Nadere informatie

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis 17 JUNI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis BS 14/07/2004 in voege sinds 01/09/2004 Gewijzigd door: KB 15/12/2008 BS 16/02/2009 KB 28/06/2011 BS 18/08/2011

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België Brussel, 18 oktober 2012 Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België De sector van de algemene ziekenhuizen blijft, ook tijdens de financieel-economische crisis, zorgen voor verdere groei

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUTGIDS Informatiegids van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) 350/03 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen

Hospitalisatie verzekeringen Hospitalisatie verzekeringen De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk.

Nadere informatie