Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april Inhoudsopgave. Europa. Nationaal.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal."

Transcriptie

1 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van kennis- en innovatieprojecten via internationale, nationale en regionale subsidie programma s. Inhoudsopgave Europa Fast Track to Innovation (FTI) pilot start 1 januari Research programme on biological resources in agriculture Research Fellowships and Conference Sponsorship 2015 Call for Applications 4 EIP Water welcomes 16 new Action Groups 5 EIP Agricultural Productivity and Sustainability - New call for experts in EIP Focus Groups launched - deadline 8 April Nationaal Nieuw EFRO programma ingediend bij de Europese Commissie 8 Nieuw onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen wordt gelanceerd 9 Toekenningen in Open Programma van NWO Aard- en Levenswetenschappen 10 Subsidieregelingen energie-innovatie open 10 Regionaal Nieuwe innovatievouchers voor agri, food en feed mkb in Gelderland 12 Limburg helpt MKB met fonds van 55 miljoen 13 1 Berichtgeving is mede gebaseerd op de Subsidie- en innovatienieuwsbrief van de International helpdesk van Wageningen International. 1

2 EUROPA De Europese commissie (EC) heeft een EU-strategie 2020 geformuleerd met 3 prioriteiten (smart growth, sustainable growth, inclusive growth) met 5 ambitieuze doelen (werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale cohesie, energie/klimaat) en 7 flagship initiatives, waaronder de Innovation Union. Met Innovation Union beoogt de EU om van Europa een wereldspeler te maken op gebied van wetenschap, de wijze van samenwerking tussen publieke en private partijen revolutionair te veranderen, en knelpunten weg te nemen zodat ideeën sneller hun weg vinden naar de markt. H2020 is het financiële instrument van de Innovation Union, een instrument voor groei en banen. Dus niet alleen meer gericht op onderzoek, maar ook koppeling aan innovatie met een focus op de maatschappelijke uitdagingen waar de EU voor staat. H2020 is hét Europese programma voor onderzoek & innovatie. Programmering vindt centraal plaats door Brussel. Binnen Europa wordt in toenemende mate (op vrijwillige basis) nationale onderzoeksprogramma s op elkaar afgestemd in gezamenlijke Joint Programming Initiatives (JPI) en via European Research Activities netwerken (ERA netten). Daarnaast zijn er de zogenaamde Structuur- en investeringsfondsen waarbij programmering decentraal plaatsvindt door de lidstaten. Voor T&U zijn relevant: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Interregionale samenwerking tussen lidstaten (INTERREG). 2

3 H2020 H2020 is hét Europese programma voor onderzoek & innovatie. H2020 heeft drie pijlers: - Excellent Science met grensverleggend onderzoek en diverse opleidingsmogelijkheden voor wetenschappers (beurzen, uitwisseling, opleiden PhDs); - Competitive Industries met multidisciplinair, toegepast onderzoek in internationale consortia en specifieke regelingen voor MBK (SME); - Societal Challenges met multidisciplinair, toegepast onderzoek in internationale consortia gericht op maatschappelijke agenda. Fast Track to Innovation (FTI) pilot start 1 januari 2015 In 2015 zal de Europese Commissie (EC) de Fast Track to Innovation (FTI) pilot starten met de publicatie van een call onder Horizon FTI is het enige bottom-up instrument in Horizon 2020 waarbij geen onderwerpen noch doelgroepen worden gedefinieerd. De pilot moet helpen ideeën naar de markt te brengen door, onder andere, een time-to-grant te garanderen van maximaal 6 maanden. Vanwege de nadruk op het vermarkten van innovaties, stelt de EC in de concept-calltekst wel dat 60% van het projectbudget naar industriepartners moet gaan. In het FTI-non-paper wordt ingegaan op implementatieopties voor de drie belangrijke thema s die in de pilot call het geadresseerd moeten worden, namelijk: 1. increase participation of industry and SMEs and stimulate private sector investment in R&I; 2. increase participation of first-time applicants to Horizon 2020; 3. promote R&I focused on value creation and accelerate development of technologies into innovative products, processes and services. FTI projects must demonstrate a clear market perspective. This implies strong requirements for the expected impact of action. On this basis the call could include one or more of the following conditions: - Presentation of a business plan - Value creation to be captured within 1 to 3 years (i.e. time to market introduction) - High technology readiness level of TRL 6 or above - Evaluating the 'impact' criterion first and stop the evaluation if the threshold of 4 or 5 is not reached - Using mainly market and business analysts as expert evaluators De call zal, volgens de concepttekst, 1 januari 2015 open gaan en open blijven tot eind Voorstellen kunnen op ieder moment ingediend worden. De EC zal drie cut-off momenten hanteren verspreid over 2015 waarna voorstellen beoordeeld zullen worden. 3

4 Research programme on biological resources in agriculture Research Fellowships and Conference Sponsorship 2015 Call for Applications The Co-operative Research Programme (CRP)'s Call for Applications for funding international conferences (such as workshops, congresses and symposia) and research fellowship grants in 2015 is now open. Please note the guidelines and conditions for funding Applications must be submitted by the appropriate online application form which will be available in June Until then, PDF forms have been attached to help you prepare your application. Applicants must be nationals or residents of one of the countries participating in our Programme. The deadline to submit an application is Wednesday 10 September 2014, midnight (Paris time). Research Fellowships Applications are invited from research scientists working in agriculture, forestry or fisheries and who would like to conduct research projects abroad, in another member country of the Cooperative Research Programme. The aim of the Research Fellowships is to strengthen the international exchange of ideas and increase international mobility and co-operation among scientists working in these areas. Applications should fit into one of the three following research themes: The Natural Resources Challenge Sustainability in Practice The Food Chain All documents needed for a Research Fellowship can be downloaded: Conference Sponsorship Applications are invited from research scientists working in agriculture, forestry or fisheries for funding towards a conference (or workshop, symposium, etc) to take place in a member country of the Co-operative Research Programme. The aim of the Conference Sponsorship scheme is to inform policy makers, industry and academia of current and future research, scientific developments and opportunities in these areas. Applications should fit into one of the three following research themes: The Natural Resources Challenge Sustainability in Practice The Food Chain All documents needed for a Conference Sponsorship can be downloaded: 4

5 European Innovation Partnetships (EIP) De vorming van European Innovation Partnerships (EIP) is een nieuwe benadering binnen de Europa 2020 Strategie. Doel van EIP is de kloof te dichten tussen wetenschap en praktijk door: - Kennisdoorstroming te bevorderen via meer praktijkgericht onderzoek (pilots, demo s) - Input vanuit de praktijk te genereren voor de onderzoekagenda van H2020 Middelen voor EIP-agri komen uit twee bronnen: - H2020 (via projecten en netwerken) - Rural Development (via Operational Groups) EIP Water welcomes 16 new Action Groups The EIP Water Secretariat HAS announced that they have selected 16 new EIP Water Action Groups. The newly-selected Action Groups bring the number of Action Groups to a total of 25 that work at the core of EIP Water. They are expected to start their activities with immediate effect. In addition, 11 projects funded by the European 7th Framework Program (FP7) with a total of 50 Million Euro funding are working within the framework of the eight EIP Water priority areas Together, the Action Groups and FP7 project are at the forefront of delivering on the EIP Water objective: to jointly develop demand-driven, applicable innovative solutions that address and tackle European and global water challenges, seize economic opportunities and support the implementation of European water policy. This special announcement contains a summary of information on the 16 new Action Groups, including their background and potential impacts. Detailed profiles of the new Action Groups will be published in the coming weeks on the EIP Water Marketplace The 16 new EIP Water Action Groups have been selected out of a total of 38 submissions and on the basis of six criteria of the second call: strength of the proposal s relationship to the EIP Water Strategic Implementation Plan (SIP); presence of innovative concepts; breadth and experience of team; demand or market relevance and urgency; considerations of governance; and clarity of end goals. The names, respective lead organizations and countries of origin of the 16 selected Action Groups are: 1. RTWQM - Real Time Water Quality Monitoring (AG100) - Adasa Sistemas S.A.U., Spain 2. WaterReg - Water services regulation and governance in Europe (AG102) - Sorbonne business school, France 3. PVAIZEC - Large PV Pumping Systems for zero energy consumption in irrigation (AG103) - Solar Energy Institute / Universidad Politécnica de Madrid, Spain 5

6 4. ARREAU - Accelerating Resource Recovery from Water Cycle (AG108) - KWR Water B.V., The Netherlands 5. MEET-ME4water - Meeting Microbial Electrochemistry for water (AG110) - Aqualia - Gestión Integral del Agua S.A., Spain 6. Mitigation of Water Stress in Coastal Zones by Sustainable Water Management (AG111) - Graz University of Technology, Austria 7. WIRE - Water & Irrigated agriculture Resilient Europe (AG112) - Copa-Cogeca, Belgium 8. EWW Energy and Water Works - energizing sustainable deltas (AG115) - Tocardo International, The Netherlands 9. Water Justice (AG117) - Water Resources Management Group / Wageningen University, The Netherlands 10. MSWTP - Modular low-cost concept for Wastewater Treatment Plants (WWTPs) design and build (AG118) - WBL/Verdygo, The Netherlands 11. AugMent - Water Monitoring for Decision Support (AG124) - Technical University Delft, The Netherlands 12. EBCF - European Benchmark Cooperation Foundation (AG125) Vewin, The Netherlands 13. Ctrl+Swan - Cloud technology and real-time monitoring and smart water network (AG126) - Seconda Università di Napoli, Dpt Civil Engineering and Dpt Industrial and Information Engineering, Italy 14. MAR Solutions to Market -Managed Aquifer Recharge Strategies and Actions (AG128) - LNEC / Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal 15. DIS-SMEs - Demand-Driven Innovation Support for SMEs through the Network of National Water Partnerships (AG131) - EWP European Water Partnership, Belgium 16. RESEWAM-O - Remote sensing for water management optimization (AG132) University of Valencia, Spain 6

7 EIP Agricultural Productivity and Sustainability - New call for experts in EIP Focus Groups launched - deadline 8 April 2014 The European Innovation Partnership (EIP)" Agricultural Productivity and Sustainability" is launching a new wave of Focus groups on specific agricultural topics to facilitate innovative actions in the field: The Focus groups will explore practical innovative solutions to problems or opportunities in the field, and draw on experience made with related useful projects and aim at the sharing and exchange among actors (researchers, farmers, advisers, businesses etc.). The output of the groups should be focused on practical knowledge for end-users and where to get that knowledge as well as ideas for operational group projects. The topics for these 4 Focus Groups are: 1. High Nature Value (HNV) farming profitability - How to make HNV farming more profitable without losing the HNV characteristics? 2. Mainstreaming precision farming - How to organise the data capture and processing to mainstream the application of precision farming for an optimisation of inputs and yield? 3. Profitability of permanent grassland - How to manage permanent grassland in a way that combines profitability, carbon sequestration and biodiversity? 4. Fertiliser efficiency focus on horticulture in open field - How to use innovative fertilisation and nutrient recycling to solve the conflict between the need for crop fertilisation and legislative requirements regarding water quality? Noot José Vogelezang: voor Topic 4 zijn diverse experts aangemeld. 7

8 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) EFRO is een Europese subsidieregeling gericht op versterking van de regionale economie. In Nederland zijn er 4 landsdelen (Noord, Oost, West, Zuid). Het EFRO draagt in de periode bij aan vier prioriteiten: 1. innovatie en onderzoek 2. digitale agenda 3. steun voor het MKB 4. de koolstofarme economie (reductie CO2-uitstoot) Nieuw EFRO programma ingediend bij de Europese Commissie Het Operationeel Programma voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Noord-Nederland is ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. Vanuit dit fonds komt voor Noord-Nederland 120,3 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in innovatie en koolstofarme economie. Dit bedrag is inclusief rijkscofinanciering. Belangrijke doelgroep is het midden- en kleinbedrijf. Naar verwachting wordt dit najaar het startschot voor het programma gegeven en kunnen de eerste projectaanvragen worden ingediend. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe programmaperiode

9 NATIONAAL Nieuw onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen wordt gelanceerd Bron: NWO website Op 11 maart komen wetenschappers, ondernemers, overheden en NGO s samen om het onderzoekprogramma Duurzame Businessmodellen te lanceren. Wetenschappers bundelen in dit onderzoeksprogramma hun denkkracht om samen met het bedrijfsleven, de overheid en NGO s de concurrentiepositie van Nederland op een duurzame manier te verbeteren. Met deze kennis en de toepassing ervan kunnen vele tonnen CO2 worden bespaard, neemt de biodiversiteit toe en worden banen gecreëerd. Het programma is een gezamenlijk initiatief van ondernemersvereniging De Groene Zaak, wetenschapsnetwerk Het Groene Brein en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Veel Nederlandse bedrijven leveren producten en diensten die milieuwinst opleveren, de biodiversiteit vergroten en goede werkgelegenheid met zich meebrengen. Deze initiatieven komen echter niet altijd van de grond of missen de schaalgrootte voor een groot maatschappelijk effect. Het nieuwe onderzoeksprogramma gaat hier verandering in brengen door aan de slag te gaan met duurzame businessmodellen uit de dagelijkse praktijk. Innovaties In traditionele businessmodellen veranderen goederen van eigenaar en staat vooral het maken van winst centraal. Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak: In een duurzaam businessmodel is het creëren van ecologische, sociale, intellectuele en financiële waarde het uitgangspunt. Maatschappelijke doelstellingen worden daarmee leidend; er ontstaan innovatieve concepten als ruilen en delen. Marko Hekkert, hoogleraar innovatiewetenschap Universiteit Utrecht en lid van Het Groene Brein: Uniek in dit programma is dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt gekoppeld aan praktische toepassing bij bedrijven. In de praktijk blijkt dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek juist goed kan ontstaan vanuit behoefte van bedrijven die front edge innoveren: bedrijven die buiten de bestaande kaders van traditionele businessmodellen om werken. Sectoren Deze bijzondere combinatie van funderende kennis en een nieuw, concreet bruikbaar arsenaal aan duurzame businessmodellen leidt tot impact op het vlak van biodiversiteit, werkgelegenheid en CO2-besparing in verschillende sectoren. Onderzoek vindt plaats in de sectoren mobiliteit, zorg en energie. Rond bijvoorbeeld de sector mobiliteit geldt dat Nederland veel efficiënter om kan gaan met mobiliteit. Eén van de oplossingen is het autodelen. Nu zijn 5300 deelauto s beschikbaar. Het doel van het programma is om te komen tot kennis en inzicht zodat er in 2020 wel deelauto s kunnen zijn. Dit levert tonnen CO2-besparing op per jaar en een gemiddeld kostenvoordeel van honderden euro per jaar vergeleken met iemand die z n auto niet deelt. Stichting Natuur en Milieu gaat met bedrijven en onderzoekers dit project vormgeven. Werkwijze In het programma zullen wetenschappers, ondernemers en beleidsmedewerkers samen werken aan het concreet realiseren en opschalen van duurzame businessmodellen. Het programma definieert vijf clusters van kennisvragen die de basis vormen voor een 9

10 zogenoemde call for proposals van NWO die begin april 2014 wordt gepubliceerd. Wetenschappers kunnen samen met de cofinanciers consortia gaan vormen en tot samenhangende onderzoeksvoorstellen komen. Het onderzoeksprogramma is gelanceerd op 11 maart Het onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen heeft een budget van 2 miljoen euro. Hiervan is 1,5 miljoen afkomstig van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De volgende tien partijen zijn zowel inhoudelijk als financieel betrokken: Alliander, Ministerie van Economische Zaken, Phusis, TNO, Tendris, NEVI, Stichting Natuur & Milieu, Provincie Zeeland en het Octrooicentrum Nederland. Toekenningen in Open Programma van NWO Aard- en Levenswetenschappen Het gebiedsbestuur heeft in het Open Programma van NWO Aard- en Levenswetenschappen 9 projectvoorstellen goedgekeurd. Daarvan zijn er 5 binnen de commissie Geo- en Biosfeer en 4 vielen binnen de commissie Van Molecuul tot Cel. Re-domesticating an ancient domesticated fungus Dr. D.K. Aanen, WUR Termieten in Afrika en Azië kweken paddenstoelen van het genus Termitomyces. Gedurende miljoenen jaren hebben termieten hun schimmels veredeld tot zeer eiwitrijke paddenstoelen, een voor de lokale bevolking belangrijke eiwitbron. Dit voorstel zet de eerste stap naar het kweken van deze veelbelovende alternatieve eiwitbron, door bestudering van a. de afbraak van plantenmateriaal door Termitomyces, b. de variatie tussen Termitomyces-schimmels in afbraakcapaciteit, en c. de factoren die paddenstoelvorming in gang zetten. Dit onderzoek wil de evolutie van symbiose begrijpen, en is de eerste stap naar de kweek van deze alternatieve eiwitbron. Subsidieregelingen energie-innovatie open De eerste subsidieregelingen voor de Topsector Energie zijn woensdag 26 maart open gegaan. De minister van Economische Zaken stelt 48,8 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van energie-innovaties in Voor wie? De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Behalve voor de Wind op Zeehaalbaarheidsstudies, komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking voor subsidie. Meer uitleg over de voorwaarden leest u in de speciale handleiding. Nieuw in De regelingen voor energiebesparing in de industrie zijn nieuw dit jaar. Ze subsidiëren early adopter- en pilotprojecten. De early adopter projecten verkennen de levensvatbaarheid van energiebesparende procestechnologie of -concepten. MKB-technologieleveranciers met minimaal twee potentiële eindgebruikers komen hiervoor in aanmerking. Ook komt er subsidie beschikbaar voor grootschalige pilotprojecten, waarin ondernemers een representatief prototype testen in een realistische omgeving. Daarnaast zijn de haalbaarheidsstudies Wind op Zee nieuw in En overall zijn, in samenwerking met de TKI s, zijn de programmalijnen inhoudelijk aangescherpt. 10

11 Thema s De nu geopende regelingen hebben betrekking op de volgende thema s: - Bio-energie (kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie) - Energiebesparing in de gebouwde omgeving - Energiebesparing in de industrie - Gas (LNG en Groen gas) - Wind op Zee - Zonne-energie Ook is er weer subsidie voor STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij). Tweede tranche in juni De tweede en laatste tranche met subsidiemogelijkheden voor de Topsector Energie zal naar verwachting in juni gepubliceerd worden. Deze hebben onder andere betrekking op smart grids, systeemintegratie en een aantal van bovengenoemde thema s. Meer weten? Meer informatie over de regelingen, de indieningsmogelijkheden en de sluitingsdata vindt u op hier. Over de Topsector Energie De regelingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI s) van de Topsector Energie. Zij worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie: 11

12 REGIONAAL Nieuwe innovatievouchers voor agri, food en feed mkb in Gelderland De provincie Gelderland stelt ook voor 2014 innovatievouchers beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf. Een voucher vergoedt maximaal 50% van de onderzoekskosten voor product-/procesverbetering of -realisatie tot een maximum bedrag van euro (inclusief btw). Food Valley NL reikt deze vouchers uit aan agri, food en feedbedrijven. De totale waarde van de vouchers bedraagt euro. De innovatievouchers zijn bedoeld voor Gelderse bedrijven met concrete onderzoeksvragen. De vouchers mogen worden ingezet om kennis in te kopen bij een kennisleverancier. Het bedrijf stelt hiervoor een onderzoeksvraag op die het graag beantwoord wil zien en dient deze vraag in bij Food Valley NL om in aanmerking te komen voor de innovatievoucher. De vouchers kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderzoek, het huren van laboratoriumfaciliteiten of het inschakelen van innovatie- en/of subsidieadviseurs. Dichter bij de oplossing In 2013 heeft Food Valley NL 33 innovatievouchers uitgereikt. Een van de bedrijven die via Food Valley NL een voucher toegekend heeft gekregen, is Jabema uit Wamel. Jan van Ingen van Jabema vertelt: Ons nieuwe appelras Maribelle heeft de potentie om uit te groeien tot een groter appelras. De vruchten hebben echter soms een typische schilschade. Dit probleem komt voor op verschillende teeltbedrijven en maakt de appels onverkoopbaar. De oorzaak hiervan is onbekend; er zit waarschijnlijk zowel een teelttechnische als een koeltechnisch aspect aan. Wij wilden uitzoeken of er een behandeling bestaat die dit kwaliteitsprobleem kan voorkomen. Dankzij de innovatievoucher hebben wij bij Wageningen UR kennis en ondersteuning kunnen inkopen. Samen met een onderzoeker hebben we een proefopzet gemaakt en hebben we gebruik kunnen maken van hun faciliteiten om 32 koelproeven uit te voeren. Binnenkort komen de appels uit de koelcel en kunnen we conclusies trekken. Dankzij de innovatievoucher is dit onderzoek mogelijk geworden en kunnen we binnenkort een advies opstellen voor de telers. Anders was dit voor ons niet haalbaar. Ook Hans Bok van Allicin Animal Care International (AACI) uit Vaassen vroeg in 2013 een innovatievoucher aan. AACI is leverancier van allicine, een natuurlijk alternatief voor antibiotica tegen onder andere uierontsteking bij koeien. Allicine wordt gemaakt uit knoflook en Bok wil een zogenaamde bolus ontwikkelen die in de maag van de koe deze werkzame stof langduriger afgeeft dan nu het geval is. De bolus is een grote pil die de boer zelf in de pens van de koe kan inbrengen. Op dit moment geeft de bolus gedurende 6 of 21 dagen de actieve stof af. Het doel is om deze periode te verlengen naar 6 tot 8 weken, dat is de periode van droogzetten tot afkalven. Hiervoor moet echter een meer stabieler vorm van allicine worden ontwikkeld die ook na 21 dagen tot aan de 42-ste dag regelmatige doses blijft afgeven. Bok: Met behulp van de innovatievoucher hebben wij onderzoek kunnen financieren dat ViaZym uit Delft heeft uitgevoerd. In dit onderzoek is een stabielere vorm van allicine ontwikkeld, die in de bolus kan worden verwerkt. Voor veehouders is het zelf inbrengen van een bolus met allicine een betrouwbaar en goedkoop alternatief van antibiotica. AACI is dankzij het onderzoek een stap dichter bij het beoogde eindproduct, een bolus met een 12

13 werkingsduur van 6 weken. Bok overweegt om opnieuw een voucher aan te vragen voor de verdere ontwikkeling van de bolus. Succesvol De innovatievouchers zijn bestemd voor bedrijven met minder dan 250 werknemers die geen eigen R&D-afdeling hebben. Er wordt slechts één voucher per bedrijf per kalenderjaar toegekend. Het is de derde keer dat Food Valley NL innovatievouchers toekent namens de provincie. De inzet van vouchers blijkt een succes: in de twee vorige tranches is aan 37 bedrijven in Gelderland een voucher toegekend. Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen vindt u hier: ew=shared&initialtabid=ribbon.webpartpage&visibilitycontext=wsswebpartpage Limburg helpt MKB met fonds van 55 miljoen De Provincie Limburg wil ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), die werkzaam zijn in de topsectoren, financieel helpen met een fonds van in totaal bijna 55 miljoen. Een plan hiervoor wordt door het Limburgs Parlement besproken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni. Hiermee geven Gedeputeerde Staten (GS) antwoord op het initiatiefvoorstel van CDAstatenlid Jeu Titulaer. Gedeputeerde Staten hebben zijn voorstel in samenhang gebracht met reeds in gang gezette initiatieven voor het MKB.,,Ook het college van GS hecht groot belang aan een vitaal en stevig MKB, zo stelt gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken en Grondbedrijf. De brief van GS bevat ook een eerste reactie op het concept-initiatiefvoorstel van Statenlid Albert Leppers met betrekking tot een Limburgbank. Om het MKB-fonds te kunnen vullen wordt een deel van de belegde reserve van de Provincie te gelde gemaakt door Franse staatsobligaties te verkopen. Deze reserve is in 2009 gevormd door de verkoop van de aandelen in energieconcern Essent. Het fonds wordt grotendeels resolverend. Dat wil zeggen dat ondernemers eventuele leningen uit dit fonds, inclusief rente, moeten terugbetalen aan de Provincie. Met dat geld kunnen weer andere ondernemers worden geholpen. Doel is het geld uit te lenen aan startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. Juist deze bedrijven worden door banken vaak als te risicovol gezien waardoor zij moeite hebben geld los te krijgen van financiers. De topsectoren die de Provincie graag wil steunen zijn: agro/food/tuinbouw, logistiek, high tech systems & materials, chemie, life sciences & health, energie, vrije tijd economie en smart services. Industriebank Liof zou de uitvoering van het MKB-fonds ter hand kunnen nemen, zo stellen Gedeputeerde Staten voor. MKB ers uit deze stuwende sectoren met vijf of meer werknemers komen voor financiering uit dit fonds in aanmerking. De door Statenlid Titulaer voorgestelde provinciale MKB garantieregeling boven op de staatsgarantie wordt door Gedeputeerde Staten niet overgenomen. GS betwijfelen of het MKB hierdoor meer kredieten krijgen.,,bovendien willen we met een extra garantie banken niet belonen voor het eventueel niet adequaat uitoefenen van hun taak, aldus Gedeputeerde Beurskens. 13

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee Topteam Energie InnovatieContract Wind op Zee 7 maart 2012 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 1 Executive Summary InnovatieContract Wind op Zee... 2 Executive Summary InnovationContract Offshore Windenergy...

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Geoparken in Nederland. Een quickscan van beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen. M.P.C.P. Paulissen, W. Nieuwenhuizen & F.H.

Geoparken in Nederland. Een quickscan van beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen. M.P.C.P. Paulissen, W. Nieuwenhuizen & F.H. Geoparken in Nederland Een quickscan van beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen M.P.C.P. Paulissen, W. Nieuwenhuizen & F.H. Kistenkas Geoparken in Nederland Een quickscan van beleidsmatige mogelijkheden

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten

Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten En hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren WOt-technical report 12 Smits, M.J.W.

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie