FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Besloten vennootschap Father Business Holding B.V., statutair gevestigd te Noordoostpolder, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Besloten vennootschap Father Business Sales & Support B.V., statutair gevestigd te Noordoostpolder, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Besloten vennootschap Father Business Marketing Support B.V., statutair gevestigd te Noordoostpolder, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummers : Respectievelijk C/16/15/452 F C/16/15/468 F C/16/15/469 F C/16/15/470 F Datum uitspraak : 26 mei 2015 en 8 juni 2015 Curator : Mw. mr. Y.C.M. Heruer R-C : Mw. mr. C.P. Lunter Activiteiten ondernemingen : Father Business Casting & Coaching B.V.: Werving en selectie, arbeidsbemiddeling; Father Business Holding B.V.: Holding maatschappij; Father Business Sales & Support B.V.: Consultancy, detachering, verhuur, beheer en lease. Restaurant en Grandcafe; Father Business Marketing support B.V.: Markten opinieonderzoeksbureau. Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : 1 Verslagperiode : 26 mei 2015 tot en met 26 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode : Casting: 6 uur en 36 minuten 1

2 Business Holding: 42 minuten Sales: 4 uur en 24 minuten Marketing: 2 uur Bestede uren Totaal : 13 uur en 42 minuten Inleiding In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissement en over haar bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Father Business Holding B.V. is de heer David van der Laan. Deze holding is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van Father Business Marketing Support B.V. Blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel staat als gevolmachtigde van Father Business Marketing Support B.V. opgenomen mevrouw Halima Aarab. Daarnaast is de holding ook enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Father Business Sales Support B.V. Father Business Sales Support B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Rentertainment B.V. Deze vennootschap verkeert niet in staat van faillissement. De vierde gefailleerde vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., enig aandeelhouder en bestuurder is de heer David van der Laan. 1.2 Winst en verlies : Is de curator niet bekend. 1.3 Balanstotaal : Is de curator niet bekend. 1.4 Lopende procedures : De curator zijn thans geen lopende procedures bekend. 1.5 Verzekeringen : De bestuurder, de heer Van der Laan, heeft aangegeven dat er thans geen verzekeringen meer lopen. Inmiddels is de curator bekend geworden dat er nog een motorrijtuigenverzekering op naam van Father Business Marketing Support B.V. bij de Nationale Nederlanden N.V. werd gehouden. De bestuurder heeft aangegeven dat het een motorrijtuigenverzekering betrof voor meerdere auto s, waaronder de voormalige privé auto van de bestuurder. De betreffende verzekering zou zijn aangegaan voor diverse auto s in verband met de autolease activiteiten welke door Father Business Sales Support 2

3 B.V. werden geëxploiteerd. De curator is niet bekend met andere verzekeringen. 1.6 Huur : De (indirect) bestuurder geeft aan dat er in geen van de vier faillissement nog sprake is van een huurovereenkomst. 1.7 Oorzaak faillissement : De (indirect) bestuurder van gefailleerde ondernemingen geeft aan dat Father Business uit een eerder faillissement van Spyros te Zeist werd verkregen. De (indirect) bestuurder zou aldaar werkzaam zijn geweest. Tezamen met mevrouw D. Kleiheeg verkreeg de (indirect) bestuurder 50% van de aandelen in Father Business Casting & Coaching B.V. Deze besloten vennootschap hield volgens de (indirect) bestuurder feitelijk na twee jaar al op te bestaan en werd inactief. Mevrouw Kleiheeg zette na twee jaar als consulent voor die besloten vennootschap te hebben gewerkt een nieuw bedrijf op welke de rechtstreekse concurrentie met Father Business Casting & Coaching B.V. zou zijn aangegaan. Volgens de (indirect) bestuurder ontstond er tussen hem en mevrouw Kleiheeg discussie over de uitkoop van mevrouw Kleiheeg uit Father Business Casting & Coaching en zijn er onder andere daardoor geen activiteiten meer geëxploiteerd in Father Business Casting & Coaching B.V. en is de onderneming feitelijk stilgevallen. De (indirect) bestuurder heeft vervolgens gelijktijdig Father Business Sales Support B.V., Father Business Holding B.V. en Father Business Marketing Support B.V. opgericht. De (indirect) bestuurder geeft aan dat hij zich hierbij richtte op detachering en werving en selectie met een focus op marketing en sales personeel. Father Business Sales Support B.V. verwierf een grote energiemaatschappij als klant en werd daar de preferred supplier. De zaken zouden voor de wind zijn gegaan en de dienstverlening aan deze grote energiemaatschappij werd, mede op verzoek van de energiemaatschappij, verder uitgebreid. Zo werd in Father Business Marketing support B.V. credit control verzorgd voor deze energiemaatschappij en werd de business verder uitgebreid met een grand café. Dit grand café stond tegenover het hoofdkantoor van de energiemaatschappij en werd als bedrijfsrestaurant door de energiemaatschappij gebruikt. Dit grand café zou in mei 2014 zijn verkocht, nu het grand café niet winstgevend bleek te zijn. Daarnaast werd de dienstverlening aan de energiemaatschappij uitgebreid door de aanschaf van een boot. Volgens de (indirect) bestuurder was het de bedoeling dat deze boot gehuurd zou worden door de energiemaatschappij. Father Business Sales Support B.V. heeft daartoe een lening verkregen waarmee de boot kon worden aangeschaft. Omdat deze verhuur aan de energiemaatschappij niet goed van de grond bleek te komen werd de boot verkocht en werd met de opbrengst de aanschaf van de Videoland winkels, Music Store en de Cafés gefinancierd. Voorts geeft de (indirect) bestuurder aan dat Father Business Sales Support B.V. enige auto s had aangeschaft ten behoeve van te detacheren personeel bij de energiemaatschappij. Deze auto s werden na verloop van tijd ook ingezet als leaseauto voor anderen en derhalve had Father Business Sales Support B.V. een nieuwe bedrijfsvoering erbij, te weten het voeren van een autolease bedrijf. Omdat de kilometeradministratie van een uitgeleasde auto niet klopte heeft Father Business Sales 3

4 Support B.V. een boete van de Belastingdienst opgelegd gekregen van circa ,-, aldus de (indirect) bestuurder. Deze tak van sport werd vervolgens door Father Business Sales Support B.V. vanwege de weinige winstgevendheid beëindigd. Father Business Sales Support en Father Business Marketing Support B.V. werden als het ware om de energiemaatschappij heen gebouwd, aldus de (indirect) bestuurder. De energiemaatschappij was met de besloten vennootschappen overeengekomen dat zij niet voor andere energiemaatschappijen hun dienstverlening mochten aanbieden. Zoals hierboven reeds opgemerkt werden in Father Business Sales Support B.V. vanaf 2006/2007 twee Videolandwinkels respectievelijk te Dronten en Lelystad alsook een Musicstore te Dronten gevoerd. De (indirect) bestuurder heeft aangegeven al deze winkels te hebben gesloten nu deze niet winstgevend bleken te zijn. En voorts geeft de (indirect) bestuurder aan dat in 2008 er in Father Business Sales Support B.V. een grand café, De Entree te Dronten werd gevoerd. Dit grand café werd van de toenmalige curator gekocht. Het grand café werd vanwege de verliesgevendheid begin 2014 verkocht. Toen er bij de energiemaatschappij een wisseling van bestuur kwam eind 2014 werd na enige tijd de overeenkomst met de Father Business ondernemingen opgezegd en onderhandelde hernieuwde overeenkomsten werden niet voortgezet. Door Father Business Marketing Support B.V. zijn de laatste werkzaamheden op de afdeling credit control van de energiemaatschappij in maart 2015 verricht, sindsdien worden er geen werkzaamheden meer verricht. De (indirect) bestuurder heeft nog getracht om aan het nieuwe bestuur uitleg te geven over hun taak en werkzaamheden, maar dit heeft niet mogen helpen. Dit betekende voor de Father Business ondernemingen dat 95% van de omzet in één klap verdween. De (indirect) bestuurder heeft aangegeven dat hij nog getracht heeft de ondernemingen te saneren, door ontslag van personeel en kosten te reduceren, maar dat dit uiteindelijk niet heeft mogen baten. Het eigen faillissement van Father Business Holding B.V, Father Business Marketing Support B.V, Father Business Casting & Coaching B.V. en Father Business Sales Support B.V. werd aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Er was geen personeel meer werkzaam bij de gefailleerde vennootschappen. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : De ex-echtgenote van bestuurder zou als laatste personeelslid werkzaam zijn geweest voor Father Business Sales Support B.V. Bestuurder Van der Laan geeft aan dat voorafgaand aan het faillissement de arbeidsovereenkomst met zijn ex-echtgenote inmiddels werd beëindigd. 2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing, de arbeidsovereenkomst werden reeds eerder beëindigd. 4

5 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Niet van toepassing. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De ING Bank N.V. heeft vorderingen ingediend ter zake verstrekte kredieten ter hoogte van ,82 op Father Business Holding B.V. en Father Business Sales Support B.V. en een vordering van 1.767,56 ter zake een business card. Het door ING Bank B.V. verstrekte krediet aan Father Business Marketing Support B.V. bedraagt , Leasecontracten : Niet van toepassing. 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 5

6 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft verzocht om de (digitale) administratie van gefailleerde ondernemingen. Door de (indirect) bestuurder is aangegeven dat deze niet up to date voorhanden is nu er geen gelden meer beschikbaar waren om de administrateur te betalen. De curator constateert dat daarmee niet is voldaan aan de boekhoudplicht. 7.2 Depot jaarrekeningen : Thans nog onbekend. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : *** 7.4 Stortingsverpl. aandelen : *** 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek bij de curator 7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek bij de curator 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Naast het salaris en de verschotten van de curator werden (nog) geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Casting: - Holding: ,- Sales: 7.023,- Marketing: 1.637,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Niet van gebleken, de curator verwacht, nu er geen personeel was, voorafgaand aan het faillissement, ook geen vordering te ontvangen. 8.4 Andere pref. crediteuren : Naast de faillissement aanvraagkosten (nog) niet van gebleken. De curator is nog in afwachting van de indiening van deze vordering. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Casting: - Holding: 1 Sales: 3 Marketing: 2 6

7 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Casting: - Holding: ,82 Sales: ,28 Marketing: , Verwachte wijze van afwikkeling: De curator verwacht dat het faillissement wordt afgewikkeld wegens gebrek aan baten. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : 9.2 Plan van aanpak : Inventariseren van crediteuren, onderzoek naar de administratie van gefailleerde, nadat deze is ontvangen van de bestuurder. 9.3 Indiening volgend verslag : 3 maanden na heden. Bijlagen: - Urenverantwoording (vertrouwelijk) - Crediteurenlijst - Nu er (nog) geen baten in opgemeld faillissement zijn, is geen tussentijds financieel verslag toegevoegd. 7

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Soort verzekering: Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Ten behoeve van: Verenigingen en stichtingen Verzekerd

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie