Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen."

Transcriptie

1 Masterthesis Economische Geografie Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen.

2 2

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt mijn masterthesis: een onderzoek naar de Nederlandse waardeketen van zonnepanelen. De aanleiding voor dit onderzoek is de groei van het aantal panelen op de Nederlandse daken, waarvan een groot gedeelte uit China komt. Dit onderzoek gaat in op de gevolgen hiervan voor het Nederlandse bedrijfsleven. Mijn vorige thesis, voor de bachelor Sociale Geografie, ging over het thema duurzaam ondernemen. Mijn interesse voor duurzaamheid is daar begonnen. In de zoektocht naar een geschikt onderwerp voor deze masterthesis, kwam ik bij duurzame energiebronnen terecht. De opkomst van China in de panelenmarkt zorgt voor een interessant economisch geografisch perspectief. Bijna dagelijks zijn zonnepanelen in het nieuws in verschillende vormen: de positie van China, de stijging van het rendement, de rol in de elektriciteitsmarkt of de groei van de Nederlandse markt. Gedurende de laatste maanden van het onderzoek kwamen zonnepanelen met name in het nieuws door de importheffing op goedkope Chinese zonnepanelen, ingesteld door de Europese Commissie. Dit vanwege de bewezen dumping van panelen op de Europese markt door Chinese bedrijven. De voorwaarden voor de heffing waren gedurende het onderzoek nog aan verandering onderhevig, evenals de uitkomst. In de laatste weken van dit onderzoek kwam in het nieuws dat de Europese Commissie en de Chinese overheid tot een overeenstemming zijn gekomen om een minimumprijs voor Chinese panelen op de Europese markt in te stellen, in plaats van de importheffing. Het is een resultaat van maandenlange onderhandelingen. Dit nieuws kwam te laat om volledig in het onderzoek meegenomen te worden, maar het zal wel aangehaald worden in het slot van het onderzoek. Dit onderzoek was niet in deze vorm tot stand gekomen zonder de hulp van een aantal mensen. Ik wil graag Ton van Rietbergen bedanken voor de begeleiding gedurende de hele periode van mijn thesis. Daarnaast wil ik graag diegenen bedanken die de tijd hebben genomen om mij te woord te staan in de interviews: Amelie Veenstra, Gosse Boxhoorn, Jaap Jansen, Joeri Bierings, Marten Stienstra en Wilfried van Sark. Ten slotte wil ik u veel leesplezier wensen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderzoek, dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via Met zonnige groet, Véronique Eldering Bron figuur voorpagina: Solarstream,

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Lijst met afkortingen... 6 Lijst met figuren... 6 Samenvatting... 7 Hoofdstuk 1: Een inleiding Energie wereldwijd Maatschappelijke relevantie Wetenschappelijke relevantie Aanleiding en onderzoeksvragen Hoofdstuk 2: Energie in de wereld, een theoretisch kader Hernieuwbare energiebronnen Energietransitie Innovatie Onderzoek & Ontwikkeling De zonnepanelenmarkt Organisatie van de elektriciteitsmarkt Waardeketen zonnepanelen Globalisering in de markt Opkomst China in de markt Ten slotte Hoofdstuk 3: De zonnepanelenmarkt in Nederland De Nederlandse markt in feiten en cijfers Internationale ontwikkelingen Handelsgeschil tussen de EU en China Prijsontwikkeling zonnepanelen Nationale ontwikkelingen Decentrale duurzame energie initiatieven en fossiele energiecentrales Rol van de overheid Werkgelegenheid Kwaliteit van zonnepanelen Toekomstige bedreigingen SWOT-analyse Hoofdstuk 4: Methodologie Vragen en hypothesen Operationalisering Productie in Nederland De interviews De analyse Hoofdstuk 5: Resultaten Hypothesen Vijf concurrentiekrachten van Porter Hoofdstuk 6: Conclusies, discussie en aanbevelingen Conclusies Discussie Aanbevelingen

5 Literatuur Bijlagen Bijlage A Codeboom Nvivo Bijlage B Uitgewerkt interview met Joeri Bierings, Roth&Rau Bijlage C - Uitgewerkt interview met Gosse Boxhoorn, voorheen Solland Solar Bijlage D - Uitgewerkt interview met Jaap Jansen, ECN Bijlage E - Uitgewerkt interview met Wilfried van Sark, UU en SMZ Bijlage F - Uitgewerkt interview met Marten Stienstra, RSM en ZonBenut Bijlage G - Uitgewerkt interview met Amelie Veenstra, Holland Solar Bijlage H Mailconversatie van Wido van Heemstra, AgentschapNL en Wilma Berends, Natuur&Milieu

6 Lijst met afkortingen AFASE BoS EPIA EU / EC kwh MW PLC PV R&D SWOT-model Alliance for Affordable Solar Energy Balance of System componenten European Photovoltaic Industry Association Europese Unie / Europese Commissie Kilowattuur Megawatt MW = 1 Gigawatt Product levenscyclus Photovoltaïc Research & Development Model bestaande uit: Strength, Weakness, Opportunity en Threat Lijst met figuren 1.1: De energietransitie. 1.2: Percentage hernieuwbare energie van het energieverbruik van Europese lidstaten, : Top 5 zon PV markten wereldwijd in 2012 en : De jaarlijkse vraag naar energie in vergelijking met de jaarlijkse zonnestraling. 2.2: Aandeel per energiebron in de totale energievoorziening in : Bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan het totale elektriciteitsaanbod in de geschiedenis en geschatte bijdrage in de toekomst. 2.4: Mogelijkheden en kosten van duurzame energiebronnen. Tabel 2.1: Overzicht van zonne-pv technologieën: in de markt en nog in de onderzoeksfase. 2.5: S-curve van drie zonnepaneeltechnologieën. 2.6: De productlevenscyclus: verkoopaantallen ten opzichte van de tijd op de markt. 2.7: Efficiëntie van zonneceltechnologieën in de onderzoeksfase. 2.8: De 5 concurrentiekrachten van Porter. 2.9: De organisatie van de groene elektriciteitsmarkt in Nederland. 2.10: Schematische weergave proces van grondstof naar paneel. 2.11: Jaarlijkse productie van zonnecellen en modules per land/regio. 2.12: Zonnecelproductie wereldwijd in : Top 10 zonnecelproducenten wereldwijd. 2.14: Top 10 zonnepaneel fabrikanten : De Nederlandse markt vergeleken met de buurlanden. 3.2: Geïnstalleerd vermogen in megawatt in Nederland. 3.3a: De waardeketen van zonne-energie in Nederland. 3.3b : Legenda (bij figuur 3.3a). Tabel 3.1: Nederlandse cel- en moduleproducenten actief in : Prijsontwikkeling op silicium gebaseerde zonnepanelen. 3.5: Prijsontwikkeling van PV modules in Nederland, oktober 2011 december : Indicatie van de kostenverdeling van silicium-gebaseerde zonnepanelen. 3.7: Ontwikkeling elektriciteitsprijs : Ontwikkeling netpariteit in Europese landen, 4 jaartallen. 3.9: Verdeling van banen in de PV waardeketen wereldwijd. Tabel 3.2: Verdeling kosten en toegevoegde waarde per zonnesysteem onderdeel. 3.10: SWOT-analyse van de Nederlandse zon PV sector. 4.1: Onderzoeks-model. 5.1: De 5 concurrentiekrachten van Porter (herhaling van figuur 2.8). 6

7 Samenvatting De zonnepanelenmarkt in Nederland is sterk gegroeid de laatste jaren. Zonnepanelen zijn een wezenlijk onderdeel van de energietransitie naar duurzame energiebronnen. Fossiele energiebronnen als kolen en gas zijn slecht voor het milieu, vanwege de hoge uitstoot van CO2 bij de winning. De zonne-energiemarkt vormt een bedreiging voor de gevestigde orde van fossiele energiebedrijven en voor het elektriciteitsnet. Het net is gebouwd voor stromingen top-down, maar moet steeds meer tweerichtingsverkeer verwerken door teveel opgewekte groene stroom dat terug het net opgestuurd wordt. Een belangrijke reden voor de groei is de prijsdaling van zonnepanelen. Tussen 2011 en 2012 is de gemiddelde prijs voor en zonnepaneel in Nederland met bijna 50% gedaald. Een tweede reden is de opkomst van China in de markt. Sinds 2005 zijn Chinese producenten actief met het produceren van goedkope, gestandaardiseerde zonnepanelen, veelal met financiële steun van de Chinese overheid. De Europese Commissie heeft een importheffing ingesteld op de goedkope Chinese panelen, omdat er bewezen is dat er sprake is van dumping onder de kostprijs op de Europese markt. Deze internationale ontwikkeling is van invloed op de Nederlandse markt, vanwege de invloed op de werkgelegenheid in de productie- en installatiebranche. Het empirisch gedeelte van dit onderzoek is uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews met experts uit de Nederlandse sector. Er vindt een shake-out van productiebedrijven plaats in Nederland, maar ook wereldwijd. De markt consolideert, waardoor alleen de sterkste bedrijven overblijven. Uit dit onderzoek is gebleken dat de opkomst van de goedkope Chinese panelen de grootste reden is voor het verdwijnen van de productie van panelen uit Nederland. De loonkosten liggen in Nederland te hoog om te concurreren met grootmacht China. De Nederlandse markt is met het verdwijnen van de productie niet gedoemd tot een eindmarkt voor handelaars en installateurs. Hoewel dit voor veel werkgelegenheid zorgt in Nederland, zijn toeleverende bedrijven in de machinebouw en de universiteiten en kennisinstellingen zeer actief in de markt en internationaal erkend. Het machinebouwcluster heeft binnen de Nederlandse waardeketen een zeer sterke positie in handen, vanwege het grote marktaandeel dat zij wereldwijd hebben. Het cluster bestaat uit een aantal grote bedrijven die veel exporteren naar onder meer China. De internationale kennispositie is sterk gebleken, maar Nederland zal moeten blijven samenwerken en innoveren om de concurrentie voor te blijven. 7

8 Hoofdstuk 1: Een inleiding 1.1 Energie wereldwijd De wereldwijde vraag naar energie is sterk afhankelijk van fossiele energiebronnen. Gas, kolen en olie verzorgen 80% van de energievraag (Rough Guide, 2008). De vraag naar energie groeit wereldwijd, maar het aandeel dat door fossiele energiebronnen ingevuld wordt, bleef ongeveer gelijk de laatste jaren. Het grote nadeel van fossiele energiebronnen is echter dat ze vervuilend zijn voor het milieu, bij het opwekken van energie uit deze fossiele energiebronnen komt namelijk veel CO2 vrij. De grootschalige uitstoot van CO2 is de bron van de opwarming van de aarde en een degradatie van het milieu. De fossiele energieproblematiek is een samenkomst van het broeikaseffect, hoge energieprijzen en voorzieningszekerheid. Daarnaast zijn de fossiele energiebronnen niet onuitputtelijk, waardoor de prijs voor deze energie stijgt. Duurzame energiebronnen zijn een antwoord op de stijgende milieudruk door de energievraag. Duurzame energiebronnen krijgen steeds meer draagvlak, waardoor er sprake is van een energietransitie. Energie is duurzaam wanneer de bron onuitputtelijk is en wanneer de energie schoon is, ofwel CO2-neutraal. De meest voorkomende duurzame bronnen in Nederland zijn winden zonne-energie, energie uit biomassa en uit waterkracht (CBS, 2013a). Wereldwijd zijn sterke regionale verschillen te onderscheiden in de samenstelling van energiebronnen, zo ook in het gebruik en de groei van duurzame energiebronnen. Naast de geografie zijn ook welvaart, het politieke klimaat en historie belangrijke factoren die van invloed zijn op de energiemix van een land of regio. De afhankelijkheid van fossiele energiebronnen is groot, zo ook in Nederland. Het marktaandeel in de totale vraag naar energie is enorm. Volgens TNO is de afhankelijkheid van Nederland van fossiele energiebronnen terug te vinden op de Rijksbegroting: directe en indirecte inkomsten bij elkaar opgeteld komt 20% van de inkomsten op de Rijksbegroting uit fossiele energiebronnen als gas en kolen. Voor duurzame energie is dit lang niet zoveel. TNO wijst dit als reden aan waarom de transitie naar duurzame energie in Nederland langzamer gaat dan in buurlanden als Denemarken en Duitsland (TNO, 2013). Dit onderzoek zal zich op één vorm van energie richten, namelijk elektriciteit. Het aanbod van elektriciteit komt niet meer alleen van de grote bedrijven af die de uit fossiele bronnen opgewekte stroom verspreiden over het net. In plaats daarvan komen er steeds meer decentrale, duurzame energiebronnen als onderdeel van de energietransitie (zie figuur 1.1). Hier komen een aantal complicaties bij kijken, zoals het overschot aan elektriciteit op het net of een tekort door het grillige karakter van duurzame energiebronnen, het weer is immers niet te beïnvloeden. Figuur 1.1: De energietransitie. Bron: Stokman, SunDay

9 Nederland is jarenlang een koploper geweest in Europa op het gebied van duurzaamheid. Nederland werd gezien als een pionier op het gebied van het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen van 2020 (Recharge News, 2013). Deze doelstellingen houden in dat in het jaar % van de energiebehoefte wordt voorzien door duurzame energiebronnen, 20% minder uitstoot van broeikasgassen is dan in 1990 en 20% meer energie-efficiëntie bereikt is (Europese Commissie, 2013). Nederland heeft de koppositie door verschillende redenen af moeten staan aan de buurlanden, met Duitsland als koploper. Het politieke klimaat in Nederland is niet erg stabiel geweest de laatste jaren en veel regels en beleid zijn aan verandering onderhevig geweest (Recharge News, 2013). In de jaren negentig was Nederland een voorloper als het ging om duurzaamheid, zegt Teun Bokhoven van de koepelvereniging voor Duurzame Energie. Na 2000 kwam de stilstand, omdat de markt onrustig en huiverig is gemaakt door een aaneenschakeling van regelingen. (Financieel Dagblad, 2012c). De laatste jaren staat Nederland onderaan in de lijstjes van Europese landen op duurzame onderwerpen. In de Climate Change Performance Index 2013 valt Nederland in de algemene ranking in de categorie very poor met een 49 e plaats (van de 58 onderzochte landen). Dit is de laagste score van alle EU lidstaten uit de index. Deze index bestaat uit verschillende indicatoren zoals CO2-emissies, duurzaam beleid en hernieuwbare energie (Germanwatch, 2012). Met name op het gebied van duurzame energie loopt Nederland achter. Het percentage van het energieverbruik dat uit duurzame bronnen komt (4,3%), ligt onder het Europees gemiddelde en er zijn niet veel Europese landen met een lager percentage (zie figuur 1.2). De rode stippellijn geeft het EU-gemiddelde weer. In 2012 lag het percentage duurzaam energieverbruik op 4,7% (Rijksoverheid, 2013). Figuur 1.2: Percentage hernieuwbare energie van het energieverbruik van Europese lidstaten, Bron: Natuur&Milieu,

10 Duurzame energie is voor de consument op twee manieren beschikbaar: groene stroom afnemen bij de energiemaatschappij of met een kleine installatie zelf elektriciteit opwekken. De energiemaatschappijen wekken zelf duurzame energie op of kopen groencertificaten uit het buitenland. Daarnaast kan de consument zelf een zonnepaneel op het dak (laten) installeren en direct eigen stroom opwekken. Buiten de focus van dit onderzoek zijn er meerdere mogelijkheden om zelf energie op te wekken, zoals via zonnecollectoren (door middel van warmte) of een windturbine. Een zonnepaneel wordt vaak aangeduid met PV systeem. PV staat voor photovoltaic en verwijst naar het proces dat zich afspeelt in een zonnepaneel: een fotovoltaïsche omzetting. Oftewel (zon)licht wordt omgezet in elektriciteit. Energie van de zon is in overvloed aanwezig op aarde en daarmee maakt het zonne-energie tot een duurzame energiebron. De energie die in binnen een uur van de zon op aarde terecht komt, is gelijk aan de jaarlijkse energievraag wereldwijd (Rathenau Instituut, 2011). Sinds de 19 e eeuw is bekend dat zonlicht omgezet kan worden in elektriciteit. De eerste zonnecel, het werkende onderdeel van een paneel, werd uitgevonden in 1883 door de Amerikaanse uitvinder Charles Fritts. Vanwege de goedkopere fossiele brandstoffen bleef de praktische toepassing van zonne-energie toen beperkt tot de ruimtevaart (Rathenau Instituut, 2011). Overigens wordt er al wel langer gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. Een serre of groot raam op het zuiden vangt veel zonlicht en warmt de woning op. Naast de overvloedige aanwezigheid van zonlicht, zijn er nog een aantal belangrijke voordelen van zonne-energie als duurzame energiebron: het is een antwoord op de groeiende vraag naar energie, het biedt energiezekerheid, zonnesystemen zijn beschikbaar op kleine schaal voor de consument, tot grote schaal in de vorm van parken, er wordt CO2- en afvalvrij elektriciteit geproduceerd, een geïnstalleerd systeem vergt vrijwel geen onderhoud en de technisch levensduur kan oplopen tot 30 jaar (EPIA, 2013). Naast economische voordelen, zijn ook sociale en maatschappelijke voordelen verbonden aan zonnepanelen, ten behoeve van de energietransitie. De energie wordt op een schone manier opgewekt, dus het is gezonder voor de wereldbevolking en beter voor het milieu. Daarnaast worden veel zonnepanelen decentraal geïnstalleerd, de beweging komt van onderaf en niet topdown. Dit vergt een bepaalde mate van samenwerking op het lokale niveau, wat bijvoorbeeld een verbeterde sociale cohesie op buurtniveau met zich mee brengt. De zonnepanelen sector groeit wereldwijd met dubbele cijfers. Het European Photovoltaic Technology Platform noemt een groeicijfer van 45% over de laatste jaren (EPTP, 2010a). De groei van de Nederlandse markt ligt rond de 40% per jaar (CBS, 2013b). Nederland is maar een kleine speler op de wereldmarkt die wordt gedomineerd door Duitsland, Italië en China. De geschatte wereldwijde omzet van de gehele zon PV sector (omzet uit verkoop, investeringen in productiecapaciteit en R&D) was in miljard Amerikaanse dollars (IIASA, 2012). Figuur 1.3: Top 5 zon PV markten wereldwijd in 2012 en Bron: IHS, Figuur 1.3 geeft de top vijf grootste zon PV markten ter wereld weer, gemeten in geïnstalleerd vermogen (in megawatt) voor het jaar 2012 en Was Duitsland voorheen de onbetwiste nummer 1 als leverancier van zonnepanelen wereldwijd, tegenwoordig zijn dat Aziatische landen 10

11 met China als koploper (Duurzaam Gebouwd, 2013). Landen met een sterke geschiedenis in micro-elektronica en vlakke-beeldschermindustrie zijn sterk vertegenwoordigd in productietechnologie voor PV (Holland Solar e.a., 2011). De wereldwijde top vijf lijkt tamelijk constant over de laatste tijd, in de middenmoot vinden meer veranderingen plaats. De markt raakt meer versnipperd dan voorheen, met een stijging in het aantal middelgrote PV producerende landen. Het betreft hier landen als Zuid-Afrika, Turkije, Roemenië en Polen (IHS, 2012). Wereldwijd is er de tegenstrijdige trend gaande dat de volumes groeien, maar de omzetten teruglopen vanwege een daling van de kostprijs van zonnepanelen. De omzet in de Nederlandse markt volgde de trend de laatste jaren niet, de omzet is alleen maar gestegen (CBS, 2013a). Het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen is in Nederland van 2011 op 2012 verdubbeld naar 260 MW. De verwachting is dat de verdubbeling in 2013 doorzet. Het geïnstalleerd vermogen in 2020 is voorspeld op MW. Ter vergelijking: een gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland heeft een vermogen van circa 900 MW (ECN, 2013). De zonnepanelenmarkt in Nederland groeit, met name de consument en het MKB weet steeds vaker de weg naar zonnepanelen als investering te vinden (NOS, 2013). Voorlopers in zonnestroom binnen Nederland, zoals leden van de branchevereniging Holland Solar, noemen het een veilige investering. Het rendement van zonnepanelen wordt ook steeds hoger, waardoor het zelfs aantrekkelijker kan zijn om je geld in de vorm van panelen op je dak te leggen, dan je geld op de bank te zetten Maatschappelijke relevantie De zonnepanelenmarkt in Nederland groeit, net als de markt wereldwijd doet. De groei is onderdeel van een bredere transitie van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen naar een duurzame economie. Het grootste gedeelte van de panelen op de Nederlandse daken is geproduceerd in China en niet langer meer in Nederland of Europa. De verschuiving van productie naar Azië heeft een effect op de bedrijven en werkgelegenheid in Nederland. In de laatste jaren zijn de meeste Nederlandse producenten failliet gegaan of overgenomen door een buitenlandse partij. Andere onderdelen van de keten doen het tot nu toe beter dan de panelenproducenten. Europese producenten hebben bij de Europese Commissie aangegeven dat de Chinese zonnepanelen onder de kostprijs op de markt zouden verschijnen. De Europese Commissie heeft daarop een onderzoek ingesteld en aangetoond dat er sprake is van het dumpen van goedkope panelen op de Europese markt voor Chinese producenten (European Commission, 2013b). Als gevolg daarvan heeft de Commissie een importheffing ingesteld op deze panelen. Marktontwikkelingen als deze hebben invloed op de waardeketen in Nederland. Steeds minder productie van zonnepanelen vindt plaats in Nederland, maar tegelijkertijd profiteert de installatiebranche van de goedkope zonnepanelen. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over de marktontwikkelingen en de gevolgen ervan voor Nederlandse bedrijven in de zonnepanelenketen Wetenschappelijke relevantie In internationaal onderzoek naar zonnepanelen en andere zonnestroom systemen gaat het voornamelijk over de werking van de verschillende typen panelen en het verhogen van het rendement. Tevens wordt er aandacht besteed aan de impact en noodzaak van het gebruik van duurzame energiebronnen, in plaats van fossiele energiebronnen. De combinatie tussen de duurzame energiebron zon en de bedrijfsketen die erachter zit, is nog niet voor Nederland uitgevoerd en daar springt dit onderzoek op in. Dit onderzoek bundelt de bestaande marktontwikkelingen en de actoren in de Nederlandse sector om een beeld te geven van de aanwezige waardeketen in Nederland. Daarnaast gaat het een stapje verder, door een inkijk te geven in de mogelijke sterke en zwakke punten van de keten voor in de toekomst. Economisch geografen spreken van een shake-out wanneer een markt volwassen wordt en er enkele bedrijven overblijven die het efficiëntst zijn. In de relatief nieuwe markt van zonnepanelen is deze 11

12 ontwikkeling al te zien bij de producenten van panelen. Dit onderzoek laat zien hoe het in Nederland gesteld is met de producenten in het licht van de shake-out. Tevens kan aan de hand van de productlevenscyclus goed weergegeven worden wat de status is van de zonnepanelenmarkt. Naast de producentenkant van de keten wordt er vanuit de analyse van de Nederlandse waardeketen weergegeven wat de sterke punten zijn voor de toekomst van de keten. Er wordt onderzocht of het verdwijnen van de productie van zonnepanelen uit Nederland ook het einde van de keten in Nederland betekend en de Nederlandse markt alleen nog als markt voor eindgebruikers dient Aanleiding en onderzoeksvragen De fossiele energiebronnen hebben het overgrote marktaandeel van de energievraag in handen, maar deze positie begint langzaam af te brokkelen. De fossiele energiebronnen zijn vervuilend en de voorraden raken op. De kleine energiegebruiker (de consument en het kleinbedrijf) wil schonere energie en een groeiende markt binnen deze stroming zijn zonnepanelen. In Nederland is dit ook het geval, de markt groeit en er zijn steeds meer zonnepanelen te zien in het straatbeeld. Een groot deel van de zonnepanelen op de Nederlandse daken zijn in China geproduceerd. Panelen uit China zijn veel goedkoper dan panelen van Europese makelij. Gevolg hiervan is dat veel Europese en ook Nederlandse producenten uit de markt zijn geconcurreerd. Dit onderzoek richt zich op de aanwezige onderdelen van de zonnepanelen waardeketen in Nederland. Naast de aanwezige onderdelen richt dit onderzoek zich ook op belangrijke marktontwikkelingen die van invloed zijn op de Nederlandse situatie. Naar aanleiding van de groeiende markt voor zonnepanelen en de opkomst van Chinese panelen, is het interessant te onderzoeken wat de ontwikkelingen zijn van de productie van zonnepanelen in Nederland en de Nederlandse sector. Dit onderzoek is een analyse van de zonnepanelen waardeketen in Nederland, met de volgende hoofdvraag: In hoeverre vindt er nog productie van zonnepanelen plaats in Nederland en wat zijn de bedreigingen? Het onderzoek bevat een analyse van de productie van zonnepanelen in Nederland. In hoeverre vindt deze nog plaats en welke bedreigingen spelen er waardoor de productie is afgenomen de laatste jaren? Verschillende Nederlandse producenten zijn in het nieuws geweest vanwege een faillissement of een buitenlandse overname. Behalve producerende bedrijven zijn er nog andere onderdelen van de waardeketen aanwezig in Nederland. In welke onderdelen in Nederland wel sterk? En welke marktontwikkelingen spelen een rol voor de toekomst van deze onderdelen? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 1 - Uit welke onderdelen bestaat de waardeketen van zonnepanelen en welke onderdelen zijn in Nederland aanwezig? 2 - Welke marktontwikkelingen en bedreigingen zijn er van invloed op de Nederlandse waardeketen? 3 - Welke onderdelen van de waardeketen zullen over een aantal jaar nog steeds in Nederland aanwezig zijn? Het tweede hoofdstuk betreft een theoretisch kader waarin verschillende modellen en theorieën uitgelegd worden met betrekking tot duurzame energie en zonne-energie als onderdeel daarvan. Tevens wordt de waardeketen van zonnepanelen uiteengezet. Er wordt uitgelegd uit welke stappen deze keten bestaat en er wordt aangegeven welke onderdelen daarvan in Nederland aanwezig zijn. 12

13 Deelvraag 1 is na dit hoofdstuk beantwoordt. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste internationale en nationale marktontwikkelingen onderscheiden. Er wordt tevens uitgelegd welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de Nederlandse situatie, in de vorm van een antwoord op deelvraag 2. Op dit punt is bekend hoe de keten er in Nederland uit ziet. Maar welke onderdelen zijn de kracht van de Nederlandse sector en hoe kan deze behouden worden? Dat is de kern van het empirisch gedeelte van dit onderzoek, tevens de derde deelvraag. In hoofdstuk 4 wordt de methodologie beschreven, waarna in hoofdstuk 5 de resultaten van het onderzoek gegeven worden. Het afsluitende hoofdstuk 6 bevat de conclusies, een antwoord op de hoofd- en deelvragen en aanbevelingen. 13

14 Hoofdstuk 2: Energie in de wereld, een theoretisch kader Als basis voor dit onderzoek is kennis nodig over het spanningsveld tussen fossiele energiebronnen en duurzame energiebronnen, over de positie van zonnepanelen in dit spanningsveld en de bedrijvigheid achter deze energiebron. In dit hoofdstuk wordt met behulp van verschillende theorieën een theoretisch kader neergezet rondom duurzame energie en zonnepanelen specifiek Hernieuwbare energiebronnen De potentie van hernieuwbare energiebronnen is in theorie eindeloos: er komt vele malen meer energie op aarde vrij door deze bronnen dan de mens gebruikt (zie figuur 2.1). In de praktijk is de potentie lager, maar een gedeelte van de theoretische potentie zou al genoeg zijn om een substantieel aandeel te leveren aan de energievraag in de wereld en tevens het milieu te sparen voor toekomstige generaties. Figuur 2.1: De jaarlijkse vraag naar energie in vergelijking met de jaarlijkse zonnestraling. Bron: Stokman, Wereldwijd was het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale elektriciteitsvraag in ,5%. De huidige grootmachten binnen de hernieuwbare energiebronnen zijn moderne biomassa en windenergie. Zonne-energie komt daar op gepaste afstand achter aan. Sinds de jaren 90 groeit het gebruik van hernieuwbare energiebronnen met ongeveer 2% per jaar, net als de totale primaire vraag naar energie, waardoor het relatieve aandeel van deze bronnen hetzelfde is gebleven (IIASA, 2012, p.776). 14

15 Figuur 2.2: Aandeel per energiebron in de totale energievoorziening in Bron: IPCC, 2011, p.10. Het overzicht in figuur 2.2 geeft in één oogopslag weer wat het aandeel hernieuwbare bronnen is in het totale energieaanbod ter wereld. In dezelfde figuur is ook te zien wat het aandeel van zonne-energie is binnen het aandeel duurzame energiebronnen. Met een aandeel van 0,1% wereldwijd is de zonne-energiemarkt niet groot. Wereldwijd groeit het aantal geïnstalleerde zonnepanelen erg hard. De Global Energy Assessment (IIASA, 2011) geeft, op basis van verschillende bronnen, de volgende reeks. Geïnstalleerde net gekoppelde capaciteit van zonnepanelen in gigawatt: ,2 GW GW GW GW Absoluut gezien groeit de geïnstalleerde capaciteit dus behoorlijk. In de volgende figuur wordt duidelijk gemaakt wat het aandeel van zonne-energie is nu en in de toekomstvoorspelling van het International Energy Agency, vergeleken met de andere vormen van duurzame energie. Figuur 2.3: Bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan het totale elektriciteitsaanbod in de geschiedenis en geschatte bijdrage in de toekomst. Bron: IIASA, 2011, p.777. Zonne-energie valt in dit figuur uiteen in twee soorten. Solar CSP is geconcentreerde zonneenergie, dit zijn grote installaties waarbij de zon gebruikt wordt om bijvoorbeeld stoom te produceren, dat vervolgens in vervoerbare energie omgezet wordt. Solar PV zijn zonnepanelen, de 15

16 officiële term is photovoltaïsch paneel. Aan het lichtgele vlak is te zien dat de PV markt blijft groeien en relatief harder zal groeien dan andere energiebronnen vanwege de kleine basis. De volgende figuur geeft aan wat de groeipotentie van de duurzame energiebronnen is. Figuur 2.4: Mogelijkheden en kosten van duurzame energiebronnen. Bron: gebaseerd op IEE, 2006, p.16. Lijn 1 geeft de mogelijkheden weer van duurzame energiebronnen in de stroomvoorziening die in tot nu toe behaald zijn. Lijn 2 is de theoretisch op te wekken hoeveelheid elektriciteit. Er gelden echter een aantal beperkingen, zoals de economische haalbaarheid (lijn nummer 5). De technische haalbaarheid is weergegeven met lijn 3. Dit kan door middel van meer R&D verhoogd worden (de oranje stippellijn). Lijn 4 geeft de realiseerbare waarde weer. Dit is de belangrijkste lijn, omdat hier ook beleidsaspecten, maatschappelijke acceptatie en economische mogelijkheden meegenomen worden. Uit het figuur is af te lezen dat het plafond van de duurzame energiebronnen nog lang niet bereikt is. Dit is niet te zeggen over de fossiele energiebronnen in de wereld, waar de grenzen van in zicht zijn. De voorraden raken op en een deel van de voorraden is milieutechnisch en economisch niet haalbaar Energietransitie De reden achter de opkomst van duurzame energiebronnen als vervanger voor de fossiele energiebronnen als kolen en gas is de wereldwijde klimaat- en energiecrisis. De aarde warmt op, het milieu raakt steeds meer vervuild door de uitstoot van CO2 en schaars rakende fossiele energiebronnen zijn daar de oorzaak van. Beide crises hebben te maken met de druk op het milieu, uitgeoefend door de mens en voor beide gevallen wordt er gezocht naar een duurzame oplossing. Het gebruik van fossiele energiebronnen werkt als een rem op de economische groei, zo benoemt econoom Jeremy Rifkin het spanningsveld tussen de twee soorten energiebronnen. Rifkin spreekt zijn bezorgdheid uit over de afhankelijkheid van olie van de samenleving, alle sectoren zijn ermee verbonden. In navolging van de tijdperken rondom brons en ijzer, kan deze tijd aangeduid worden als de Carbon Era. Echter, duurzame energie gaat voor een verandering in het paradigma van fossiele energie zorgen (Rifkin, 2011). Zonne-energie biedt een energiezekerheid op de lange termijn, die fossiele energiebronnen niet meer kunnen geven. Deze bronnen raken schaars, maar de zon blijft schijnen. Het is zoeken naar 16

17 een nieuwe ideale energiemix. Daarnaast is energie, met name fossiele energiebronnen als olie en kolen, politiek gezien een veel besproken onderwerp. Met zonne-energie kan ieder land en iedere regio de eigen energie opwekken, waardoor conflictsituaties over energie in de toekomst minder kunnen worden. Bij veel typen hernieuwbare energiebronnen speelt het NIMBY-effect een rol. NIMBY staat voor Not In My Backyard, oftewel: men is er niet op tegen, maar wil niet met de directe gevolgen in aanraking komen. Het grote voordeel van het gebruik van zonnepanelen als duurzame energiebron is dat het haast geen last heeft van dit effect, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de grotere windturbines. In Nederland kan er gesproken worden over een PLIMBY-effect: Please In My Backyard. Zonnepanelen zijn geschikt om te integreren in de gebouwde omgeving, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen: daken van gebouwen, voorgevels en geluidswallen. Multinationale ondernemingen zijn belangrijke actoren in de energiemarkt. Shell is naast de grootste Nederlandse multinational, ook een van de grootste energiebedrijven van de wereld, voornamelijk in olie en gas. Shell ontkent de verschuivingen in het energieaanbod niet en investeert in duurzame vormen van energie opwekken. Het bedrijf is geen koploper, door de winst die het bedrijf uit de fossiele energiebronnen haalt. Hier zijn ze niet het enige bedrijf in, waardoor deze niet met grootse middelen in de duurzame energiesector stappen. In het geval van Shell erkent het wel de waargenomen verschuivingen naar energiebronnen als wind- en zonne-energie. Zo nu en dan verschijnt er een nieuwsbericht waarin Shell aankondigt in een duurzame vorm van energie te investeren. Shell is in 2006 uit de kristallijn zonnepanelen gestapt, vanwege de afhankelijkheid van de toen schaarse grondstof silicium, in combinatie met de sterke Duitse markt (Energieportal, 2006). Shell is niet uit een nieuwere zonne-energietechnologie van de dunne-film techniek gestapt. Panelen van deze technologie zijn niet gebaseerd op silicium, maar op de grondstoffen koper, indium en selenium. Deze technologie is tot nu toe minder efficiënt omdat het minder energie produceert dan de siliciumtechnologie, maar het is goedkoper te maken. Uit de case van Shell kan geconcludeerd worden dat duurzame energiebronnen bij de grootmachten in de energiesector nog niet bovenaan de prioriteitenlijst staan. Jaarlijks worden er nog steeds honderden miljoenen geïnvesteerd in fossiele energiebronnen, in de vorm van nieuwe installaties en subsidies. Een grote multinational als Shell wordt wel eens vergeleken met een olietanker op de oceaan, deze is moeilijker wendbaar dan kleine varianten. Na de industriële revolutie en de transitie als gevolg van de telecom-revolutie, is er nu een energietransitie gaande. Deze transitie uit zich op verschillende manieren: efficiënter gebruik van fossiele energiebronnen, minder uitstoot van schadelijke stoffen, efficiënter en zuiniger transport en de overstap naar duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa. Er zijn investeringen nodig voor het verder verwezenlijken van de transitie, zoals in het aanpassen van het huidige elektriciteitsnet. Het reguliere net is niet flexibel genoeg om op grote schaal het wisselende aanbod van energie uit zonne- of windbronnen aan te kunnen. De investeringen die nodig zijn om de hele wereldbevolking moderne vormen van energie te verschaffen zullen neerkomen op zo n 50 miljard dollar per jaar. Ter vergelijking: jaarlijks wordt miljard dollar door de energiesector geïnvesteerd en jaarlijks wordt 500 miljard dollar aan subsidies voor energie (met name fossiele energiebronnen) uitgegeven (Turkenburg, 2012). Wereldwijd is men op zoek naar een nieuwe ideale energiemix, een die niet meer voor het grootste deel uit fossiele energiebronnen bestaat. Een nieuwe mix zal regionaal verschillen; het is gebaseerd op de voorzieningen die per regio het meest en het goedkoopst voor handen zijn. Deze nieuwe mix kan ook verschillen per gebruiker van energie: de consument, de industrie of bedrijven. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen wordt alleen maar groter in de nieuwe energiemix, ze zijn in overvloed aanwezig, wereldwijd beschikbaar en ze worden steeds goedkoper. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen kan wereldwijd oplopen van de 17% die het nu is, tot tussen de 30% en 75% in 2050 (IIASA, 2011). In bepaalde regio s kan dit percentage zelfs oplopen tot 90%. 17

18 Specifiek beleid kan de nog bestaande technologische en fysieke barrières verlagen of wellicht weg nemen. De overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen heeft meer positieve effecten dan betere omstandigheden voor mens en milieu die eerder al genoemd zijn. De combinatie van nieuwe technologieën en een ander beleid kan concrete voordelen opleveren voor de lokale en nationale economie: waard creatie in de vorm van duurzaamheid. Hierbij kan gedacht worden aan extra werkgelegenheid, het creëren van een gezonde lokale leefomgeving, nieuwe marktkansen voor (startende) ondernemers, extra productiviteit, meer welvaart (zowel sociaal als economisch), betere infrastructuur en een verbeterde energiezekerheid (IIASA, 2011). Een culturele verandering, in combinatie met een goede institutionele basis, liggen hieraan ten grondslag Innovatie Een energietransitie vindt niet zomaar plaats, daar liggen innovaties aan ten grondslag. De technologieën binnen de zonne-energiesector zijn relatief nieuwe technologieën. Nieuwe technologieën en een groeiende markt volgen bepaalde paden die zijn beschreven in theorieën die hieronder uitgelegd worden. Joseph Schumpeter beschouwt technologische verandering, specifiek de implementatie van innovaties, als de kern van economische groeiprocessen (Dicken, 2011). Innovaties zijn de onderliggende kracht van economische activiteit: technologie is een faciliterende factor, het maakt verdere economische en sociale ontwikkeling mogelijk. Voorheen werd het innovatiesysteem, het geheel aan actoren betrokken bij innovaties, gezien als een lineair model, waar vanzelf innovatie uit voort kwam als er maar genoeg input (investeringen) kwam vanaf het begin. Later is hier kritiek op gekomen, omdat het belang van feedback erkend werd. Een nieuw model geeft een interactief proces weer, waarbij er continu communicatie is tussen de verschillende partijen om maar tot de best mogelijke vernieuwingen te komen. Hier spelen zowel de vraag van de consument als het aanbod van de producenten een rol. Daar komt bij dat wetenschappelijke vernieuwingen niet altijd direct aansluiten op de vraag vanuit de markt. De vertaalslag die hiervoor nodig is, is een wezenlijk onderdeel van het interactieve proces. Onderzoek en innovaties spelen een ondersteunende rol gedurende de hele waardeketen. De eerste zonne-energie technologieën waren nog niet geschikt voor de consumentenmarkt, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Innovaties zijn het gevolg van een interactief proces waar verschillende actoren een rol in spelen. Het geheel van deze interacties en actoren op nationaal niveau wordt het innovatiesysteem van een land genoemd. Boschma e.a. definiëren een innovatiesysteem als volgt: Een innovatiesysteem bestaat uit organisaties die bijdragen aan innovatie, waarbij de activiteiten van de organisaties en hun interacties ingebed zijn in een veelheid van instituties (zoals wetten, regels, normen en gewoonten). (Boschma e.a., 2002, p.146). De belangrijkste actoren van een innovatiesysteem op nationaal niveau zijn zowel publieke als private partijen: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, financiële instellingen en de consument. Zij wisselen onderling variërende hoeveelheden kennis en/of kapitaal uit. Nieuwe vormen van het innovatiesysteem zijn bijvoorbeeld op een ander niveau gebaseerd, regionaal of Europees, of juist per sector. Bij innovaties is de factor arbeid van belang: het is sterk lokaal gebonden waardoor de locatie van arbeid een belangrijk aspect van economische activiteit is. Arbeid is voor China een belangrijke factor, vanwege de lage loonkosten. Dit is de basis voor de Chinese opmars in de zonnepanelensector. 18

19 De meeste innovaties vinden plaats in dominantie delen van de economische structuur: dominante sectoren of uit routines bij grote bedrijven. Ze zijn het resultaat van learning by doing, learining by using en/of learning by interacting: geleidelijke, incrementele innovaties en technische vooruitgang met kleine stappen (Atzema e.a, 2002). Het learning by doing effect is terug te vinden in de toepassing van zonnepanelen. Een strategisch inzet van investeringen zorgt er voor dat het steeds rendabeler wordt voor bedrijven en consumenten om over te stappen. Doordat bedrijven en overheden daadwerkelijk actie ondernemen en in de praktijk kijken wat er gebeurd, worden er innovaties gedaan en ontwikkelt de markt zich verder (Shum e.a., 2009). Innovaties komen niet alleen vanuit een bedrijf, maar ook als gevolg van trends en veranderingen vanuit de markt. Incrementele innovaties (gericht op de korte termijn) zijn relatief makkelijk door te voeren, want deze sluiten nauw aan bij de bestaande kennis in een bedrijf, bij bestaande behoeften van de consument en bij bestaande reguleringen van de overheid. Radicale innovaties (gericht op de lange termijn) worden door allerlei mechanismen tegengewerkt. Een radicale vernieuwing kan mislukken door hoge economische en maatschappelijke kosten voor de substitutie (ook wel switching costs genoemd). De selectieomgeving is belangrijk, die eerder kleine verbeteringen beloont dan risicovolle, radicale innovaties. De toepassing van een onderdeel met een hoger rendement in het type zonnepaneel dat een bedrijf al produceert, zal gemakkelijker op de markt komen dan een geheel nieuwe technologie. 90% van de zonnepanelen in Europa bestaan uit varianten van kristallijn silicium, de andere 10% bestaat uit dunne-film technieken (EPTP, 2010b). Incrementele innovaties in kristallijn panelen hebben meer kans van slagen, vanwege de grootte van de markt, vergeleken met andere technologieën. Een tweede onderscheid in innovaties is die tussen procesinnovaties en productinnovaties. Een procesinnovatie is de succesvolle toepassing van een nieuw productieproces. Een productinnovatie betreft de succesvolle ontwikkeling van een nieuw product (of een nieuwe dienst). Met een procesinnovatie concurreren bedrijven op kostenniveau (en soms op verbetering van de kwaliteit van het productieproces), bij productinnovaties is de concurrentie gebaseerd op de kwaliteit van het product (Boschma e.a, 2002). Beide innovaties zijn terug te vinden in de zonnepanelensector. Een van de belangrijkste innovaties is de efficiëntie van de zonnepanelen. Door de jaren heen zijn de panelen efficiënter geworden. Kristallijn silicium is de meest volwassen technologie van de bestaande zon PV technologieën: de zonnecellen in de panelen op de daken presteren niet veel lager dan de zonnecellen in de laboratoria (Volkskrant, 2013). De eerste zonnepanelen van kristallijn silicium hadden een rendement van ongeveer 6%. Dat wil zeggen dat 6% van het zonlicht dat op deze panelen viel, omgezet werd in elektriciteit. Tegenwoordig is het rendement van de meest efficiënte panelen 21% en ligt het gemiddelde tussen de 14% en 21% (Holland Solar e.a., 2011). In laboratoria wordt gewerkt aan varianten die voor dubbel zoveel rendement gaan. Tussen een laboratorium en een dak zit echt nog veel verschil, er wordt in de praktijk gezocht naar een ideale combinatie tussen de prestatie (het rendement) en de kosten van het paneel. In de praktijk zijn verschillende omgevingsfactoren die in een lab uitgesloten kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de positie ten opzichte van de zon en objecten die voor schaduw zorgen. Tabel 2.1 geeft een overzicht weer van de verschillende technieken die er voor zonnepanelen ontwikkeld zijn, opgesteld door de European Photovoltaic Technology Platform. Het betreft hier niet alleen technieken die al zover ontwikkeld zijn, dat ze in de markt gezet zijn. Het betreft ook technieken waar eerst nog verder onderzoek voor nodig is, voordat ze in de markt gezet worden. Echter, ook naar gecommercialiseerde technieken wordt onderzoek gedaan om te innoveren. 19

20 Tabel 2.1: Overzicht van zonne-pv technologieën: in de markt en nog in de onderzoeksfase. Bron: IIASA, 2011, p.827. Het middel voor bedrijven om innovaties tot stand te brengen is te investeren in R&D, het is echter geen garantie dat deze investeringen ook tot innovaties zullen leiden. R&D staat voor twee zaken: research (wetenschappelijk onderzoek) en development (kennis transformeren in innovaties). Zonnepanelen zijn een relatief nieuw product op een nog kleine markt. De ontwikkeling van de producten staat niet stil. Door middel van investeringen in R&D en het meegroeien met de veel lijkende halfgeleiderindustrie hebben er veel innovaties plaatsgevonden. De karakteristieken van de ontwikkelingen in de PV markt lijken zelfs meer op die in de halfgeleiderindustrie, dan die in de traditionele elektriciteitsmarkt door een jaarlijks groeicijfer van 40% á 50% en een snelle kennisverspreiding (IPCC, 2011). Na innovatie komt imitatie: een bedrijf dat een innovatie overneemt wat al eerder op de markt is verschenen, imiteert de innovatie. Een imitatie kost over het algemeen minder geld. Overigens hoeft een imitatie niet altijd vlekkeloos te verlopen, het bedrijf moet wel over voldoende absorptiecapaciteit beschikken: de kennis en kunde die aansluiten bij de vernieuwing. De markt groeit wanneer meer bedrijven de innovatie gaan imiteren. De zonnepanelenmarkt is sterk gegroeid door imitatie van veelal Aziatische bedrijven. Ook in de toeleverende keten van de productie van productieapparaten komt imitatie van machines voor. De diffusie (verspreiding) van een innovatie volgt doorgaans een S-Curve. Het begint met een versnelling, om vervolgens te vertragen tot het verzadigingspunt bereikt is en alle groei uit de markt is. De fases die beschreven worden in de S-curve zijn de introductiefase, de fase van vroege ontwikkeling, gevolgd door de expansiefase waarin voor een lange tijd de adoptie van de nieuwe technologie plaatsvindt. De derde fase is de fase waarin de markt verzadigd raakt, ook wel rijpheidfase genoemd. De belangrijkste factor voor de versnelling van de innovatie is de prijsdaling, als gevolg van schaalvergroting, procesinnovatie en andere leerprocessen. Ook aan de vraagkant treedt een versnelling op: door communicatie bereikt de innovatie een breder publiek en imiteren niet alleen bedrijven maar ook consumenten elkaar (men wil ook hebben wat de buurman heeft). Uiteindelijk vindt er een lock-in plaats op de markt: het ontstaan van één dominante technologie. Hoe meer bedrijven en consumenten overstappen naar de betreffende nieuwe technologie, hoe aantrekkelijker deze qua prijs wordt door toenemende schaalvoordelen. De drie belangrijkste zonnepaneeltechnologieën zijn kristallijn, dunne-film en BIPV, zie figuur 2.5 voor de positie in de S-curve van het innovatieproces. De verdeling van de technologieën naar marktaandeel is als volgt: bijna 90% van de zonnepanelen in Europa bestaat uit varianten van kristallijn silicium, zoals mono kristallijn en multi-kristallijn. 10% bestaat uit dunne-film technieken, deze technologie is nog sterk in ontwikkeling. Een derde variant is een gebouw geïntegreerde variant, BIPV (Building Integrated PV) (EPTP, 2010b). De focus van dit onderzoek ligt bij de kristallijn zonnepanelen. 20

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Roadmap Zon op Nederland Een roadmap voor het solar ecosysteem van Nederland naar een wereldwijd

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel Rapport Perspectieven 2012 NL 2030 Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Wassen zonder water?!

Wassen zonder water?! Wassen zonder water?! Een onderzoek naar de werking van verzorgend wassen binnen de extramurale zorg. Scriptie bij de master Arbeid, Zorg en Welzijn Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie