Uiteindelijk gebeurt het in de departementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uiteindelijk gebeurt het in de departementen"

Transcriptie

1 1 september 2012 jaargang 176 nummer 3 Het Jaarcongres komt er weer aan In de bijzondere ambiance van de Koninklijke Militaire Academie houdt De Maatschappij op donderdag 8 november haar Jaarcongres. Deze keer is het thema Met energie naar de toekomst. Ook Nederland moet effectiever omspringen met natuurlijke hulpbronnen om onze samenleving duurzamer te maken. De overstap van de lineaire naar de circulaire economie, waarin het draait om vrijwel volledig hergebruik van grondstoffen en materialen, vraagt van alle sectoren binnen de Gouden Driehoek een verandering van denken, werken en ondernemen. In deze editie van Maatschappij Belangen digitaal niet alleen informatie over het congres, maar ook een interview met een van de sprekers: Dick Benschop, presidentdirecteur van Shell Nederland. Gas, wind- en zonne-energie maken, naast innovatieve oplossingen voor hergebruik en een beter handelssysteem voor CO 2 -rechten, volgens hem deel uit van het nieuwe denken en handelen op energie gebied. Mede het feit dat meer mensen in Azië en delen van Afrika zich vanuit een armoedesituatie opwerken naar een middenklassenbestaan, vraagt om innovatie en schonere energie. De nieuwe voorzitter van het hoofdbestuur van De Maatschappij, Luuc Mannaerts, wil verbindingen tussen het hoofdbestuur en de departementen stimuleren, in het besef dat de zo noodzakelijke ledenaanwas vanuit de departementen moet komen. Ook moet De Maatschappij meer naar buiten treden en daar zijn ze bijvoorbeeld in het departement Zwolle e.o. al erg in bedreven. Het traditionele ontbijt op de ochtend na Prinsjesdag heeft wederom de regionale pers gehaald. Verder aandacht voor bijeenkomsten in t Gooi (thema Dynamiek in t Gooi), Apeldoorn en Epe en Zaanstreek-Waterland. Inhoudsopgave Impressie Voorzittersoverleg pag. 2 Jaarcongres 2012: inleiding, programma en interview met Dick Benschop (Shell) pag. 3 en 4 Zaanstreek-Waterland: Ard Schenk pag. 5 Apeldoorn en Epe: Kasteelbezoek pag. 5 Zwolle: Prinsjesdagontbijt pag. 6 Dynamiek in t Gooi pag. 7 Nieuwe leden pag. 7 Uiteindelijk gebeurt het in de departementen Door verbindingen te leggen met het hoofdbestuur, maar vooral met elkaar, ontstaat een dynamiek die aantrekkelijk is voor bestaande en potentiële nieuwe leden. Om ondernemerschap goed te kunnen blijven stimuleren, is groei essentieel voor ons. Aan het woord is Luuc Mannaerts, de nieuwe voorzitter van het totaal vernieuwde hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, waarvan verder Antoinette Pernot, Jan Floris Holsteijn, Theo Cieremans en Wouter Admiraal deel uitmaken. Het nieuwe hoofdbestuur kiest ervoor het beleid van het vorige aan te passen, door minder centraal te sturen. Het landelijke bureau van De Maatschappij in Den Haag kan veel aan ondersteuning doen, maar uiteindelijk gebeurt het allemaal in de departementen. Wanneer we de trend van een afnemend ledenaantal willen keren, is het zaak dat er daar leden bijkomen. Wij kunnen onze hulp aanbieden, maar de betrokkenheid die de departementen laten zien en de activiteiten die zij organiseren, zijn de basis voor het aantrekken van nieuwe leden, zegt Luuc Mannaerts, die ook voorzitter blijft van zijn departement Rotterdam. Net zoals andere hoofdbestuursleden het werk binnen hun departementen voortzetten. Dat is eveneens een beleidswijziging. We zetten de lijn van het vorige bestuur voort, waar het gaat om de Gouden Driehoek en het belang van onderwijs en educatie. Daar zit nog een belangrijk element voor: het stimuleren van ondernemerschap door verbindingen te leggen. Een prima doelstelling, die goed aansluit bij de historie én de toekomst van De Maatschappij. De relevantie daarvan blijft actueel. De grote uitdaging is of we daarvoor, binnen het huidige maatschappelijke krachtenveld, voldoende aandacht kunnen opeisen. Daarom is het nodig dat we De Maat schappij prominenter op de kaart krijgen, door onze vereniging aantrekkelijker te maken, waardoor zij weer kan groeien. De departementen kunnen met ons, maar vooral met elkaar verbindingen leggen om een dynamiek te creëren die veel energie uitstraalt. Om het gevoel te krijgen hoe de departementen hier inzitten hebben we per regio, via vergaderingen of conference calls, afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden en de departementen elkaar inspireren. Sommige zaken zijn immers heel eenvoudig, maar je moet er wel opkomen. Luuc Mannaerts en zijn mede-hoofdbestuursleden inventariseren wat er allemaal in Luuc Mannaerts de departementen gebeurt. Ze organiseren fantas tische dingen, buiten de gewone lezingen en de bedrijfsbezoeken. Veel van die activiteiten moeten we naar buiten toe duidelijker presenteren, via Maatschappij Belangen en de >>

2 2 lokale en in sommige gevallen de nationale pers. Bij veel evene menten zijn lokaal en regionaal vooraanstaande leden betrokken. Ook tijdens het Jaarcongres doen pro minente sprekers uitspraken die vaak landelijke nieuwswaarde hebben. Jong én oud De Maatschappij is één van de weinige verenigingen met een verticale band (van jong naar oud) in haar ledenbestand, dat bovendien heel divers is. Wij zijn voor jongeren alsook oudere leden interessant, waarbij we ons realiseren dat een stukje verandering erbij hoort. Onze ambitie is het aandeel van jongeren en vrouwen in de departementen wat sneller te laten groeien dan tot nu toe, met als resultaat dat het ledenaantal eerst stabiliseert en dan groeit aldus de nieuwe voorzitter. Zijn voorzitterschap is voortgekomen uit de soms stevige dialoog van de Commissie Werkwijze van De Maatschappij en het oude bestuur. Onze voorgangers respecteerden dat er organisatiestructuur- en beleids wijzigingen komen en hebben het advies van de commissie volledig onderschreven. Ze vonden ook dat er een nieuw team moest komen, met nieuwe energie en ideeën, die in de woorden van oud-bestuurslid Jan Mengelers zich niet gehinderd voelen door enige kennis en ervaring uit het verleden. De ALV heeft het voorstel in juni 2012 unaniem goedgekeurd. Daarnaast was er een voorkeur voor een voorzitter van buiten de commissie. En ik denk dat ook bewust gekozen is voor een wat jonger persoon die gestalte kan geven aan de noodzakelijke verjonging en dynamiek. Waarbij ik nadrukkelijk wil zeggen dat oudere leden net zo belangrijk zijn. We slaan een brug tussen generaties. Dat maakt onze vereniging zo uniek. De voorzitter over zijn bestuursleden: Ze zijn alle vier heel erg betrokken bij de departementen met een enorme passie voor De Maatschappij. Veel discussie is niet nodig, want iedereen voelt elkaar goed aan en pakt zaken direct op. Antoinette Pernot, voorzitter van het departement Amsterdam. Zij heeft een zeer succesvolle draai gemaakt door naast de maandelijkse bijeenkomsten ook een wekelijkse borrel te organiseren. Die laatste activiteit betekent dat een aantal bestuursleden elke week in touw is, maar er komen altijd zo n 20 à 30 mensen op af. Dat stimuleert de ledengroei in Amsterdam enorm. Jan Floris Holsteijn, voorzitter van het departement Leiden. Hij is als lid van de Commissie Werkwijze een belangrijke motor geweest voor de veranderingen die nu plaatsvinden. Ik had aangegeven dat ik het liefst twee mensen uit de commissie in het bestuur wilde opnemen, om de gedachten die zij mede hebben ontwikkeld te kunnen meenemen in het beleid. Dat is gelukt, want ook Antoinette was commissielid. Theo Cieremans is voorzitter van het departement Apeldoorn en Epe. Hij geeft het voorbeeld van hoe het ook kan. Er is zeer actief overleg met de buurdepartementen. Eens in de zoveel tijd zitten ze bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, waardoor ze hun netwerk echt in werking zetten. Het begint dichtbij en breidt zich langzaam uit. Dat is heel krachtig. Daarnaast komt hij als enig bestuurslid van buiten de Randstad. Dat is voor nu oké, maar we overwegen om op termijn het bestuur uit te breiden met nog iemand van buiten de Randstad. Wouter Admiraal is bestuurslid van het departement s-gravenhage. Hij is het jongste bestuurslid (35). Hij zit in Den Haag en dichtbij het landelijk bureau, dat we daardoor kunnen ondersteunen. Bovendien kunnen we snel acteren. Elk bestuurslid doet dit in zijn vrije tijd, maar voelt tegelijk grote verantwoordelijk heid voor de aansturing van het landelijk bureau. Inspirerend voorzittersoverleg De voorzitters van de departementen hebben elkaar woensdag 19 september op een bij zondere locatie ontmoet: het Openlucht museum in Arnhem. Voorafgaande aan het overleg heeft het hoofdbestuur een rondleiding gekregen en een aantal stukken bewonderd, die niet alleen eigendom zijn van De Maatschappij, maar ook iets vertellen over haar geschiedenis. Het voorzittersoverleg zelf was zeer inspi re r end. Er is, behalve over praktische zaken, gesproken over het belang van De Maatschappij en hoe de voorzitters dit tot uiting kunnen laten komen in hun departementen. Ervaringen zijn uitgewisseld en goede ideeën gedeeld. De departementen zijn uniek en dragen elk afzonderlijk bij aan de doelstelling van De Maatschappij: het stimuleren van een meer ondernemende samenleving door samenwerking tussen openbaar bestuur, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

3 3 Jaarcongres 2012: Met energie naar de toekomst! Van een lineaire naar een circulaire economie maatschappij belangen digitaal Ook Nederland moet effectiever omspringen met natuur lijke hulpbronnen om onze samenleving duurzamer te maken. Dat vraagt van alle sectoren binnen de Gouden Driehoek een verandering van denken, werken en onder nemen. De overgang van een lineaire naar een circulaire economie, waarin het in tegenstelling tot nu de bedoeling is grondstoffen en onderdelen van producten zoveel mogelijk te hergebruiken of biologisch af te breken in de natuur, staat donderdag 8 november centraal tijdens het landelijke Jaarcongres 2012 van De Maatschappij in het gebouw van de Konink lijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Topsprekers vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en een mystery guest geven, onder het motto Met energie naar de toekomst!, hun visie op deze radicale breuk met het verleden, die de toekomst onmiskenbaar zal veranderen. Dagvoorzitter Frits Sissing stelt daarbij aan alle aanwezigen de vraag of zij klaar zijn voor deze grote stap: Ziet u bruisend van energie de toekomst tegemoet of moet de energie nog gaan stromen? De organisatie van het Jaarcongres is dit jaar in handen van het jubilerende Departement West-Brabant, dat 150 jaar bestaat. Programma Ontvangst met lunch Welkom door de voorzitters Sprekers met hun kijk op de toekomst Pauze, laat u inspireren bij de verschillende stands Paneldiscussie Afsluiting met sfeervolle netwerkborrel Locatie: NLDA (voormalige) Koninklijke Militaire Academie in Breda Kraanstraat 4, 4811 MA Breda Interview met Dick Benschop (Shell), spreker tijdens het Jaarcongres Groei opkomende landen vraagt om Innovatie en schonere energie De wereldbevolking groeit van 7 miljard mensen nu naar 9 miljard in Honderden miljoenen mensen in snelgroeiende economieën in Azië en delen van Afrika werken zich vanuit armoede op naar een middenklassebestaan. Een enorm positieve ontwikkeling, die echter wel de vraag naar energie opdrijft en de zorg voor het milieu vergroot, constateert president-directeur Dick Benschop van Shell. Dat vraagt niet alleen om meer, maar tegelijk ook schonere energie. Gas, wind- en zonne-energie maken, naast innovatieve oplossingen voor hergebruik en een beter handelssysteem voor CO2-rechten, deel uit van het nieuwe denken en handelen op energiegebied. In de context van meer en schonere energie moeten we een aantal dingen slimmer doen. Dat is niet alleen een uitdaging voor Shell, maar voor de hele sector en de samenleving. Shell is bijvoorbeeld voorstander van het CO 2 -handels mecha nisme, dat op een kosteneffectieve manier kan leiden tot beperking van de CO 2 -emissies, zegt Benschop. Bedrijven kopen het recht een ton CO 2 te mogen uitstoten. Ze kunnen ervoor kiezen te investeren in schonere technologie of extra emissierechten te kopen van Dick Benschop bedrijven die minder uit stoten dan ze mogen. Dat systeem functioneert op dit moment niet zo goed in Europa en zou volgens ons hervormd moeten worden. Financiële prikkels ontbreken, doordat het aanbod van rechten door de economische crisis hoger is dan de vraag. De prijs zou op een aantal manieren kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld door een malig het aantal rechten te beperken, waardoor de prijs omhoog gaat en het me chanisme weer goed functioneert. Gas Als industrie en samen leving worden we sowieso >> dagvoorzitter Frits Sissing, zal het Jaarcongres openen en de rol van dagvoorzitter op zich nemen.

4 4 efficiënter in Europa, niet meer zo energie-intensief, met minder verspilling en meer her gebruik. Bovendien zullen we steeds vaker wind-, zonne- en waterenergie combineren met gas, omdat die componenten ook bij elkaar passen in het toekomstige energiesysteem. De gasvoorraden in de wereld stijgen enorm. Er is meer dan we ooit dachten. Het Inter nationale Energie Agentschap in Parijs zegt dat er bij huidig gebruik nog voor 250 jaar gas is. In Amerika is de verwachting opge lopen van 30 naar 100 jaar. Dat is niet alleen een ware revo lutie, tevens een heel belangrijke ontwikkeling. De afgelopen tien jaar is de stijgende vraag naar energie, met name in China, zo meteen in India en wie weet in Afrika, voor de helft beantwoord met kolen, met alle negatieve gevolgen voor de lucht- en levenskwaliteit in de steden daar. De groeiende beschikbaarheid van gas geeft ons nu echter de prachtige mogelijkheid de toename van het kolengebruik af te remmen en op den duur in te halen als belangrijkste brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Volgens Benschop wordt Shell ook steeds meer een gasbedrijf. De verhouding olie en gas is nu 50/50. Het zou best kunnen dat we eind dit jaar voor het eerst als bedrijf meer gas dan olie produceren. Gas kan ook het oliegebruik remmen. Met name in de transportsector kunnen we diesel vervangen door vloeibaar gas (LNG) voor zware vrachtauto s, binnenvaart- en kustschepen. Dat is economisch interessant en dringt ook het CO 2 -gehalte en de luchtverontreiniging terug. Bijkomend voordeel van energiediversificatie in de trans portsector is een teruglopende afhankelijkheid van olie-exporterende landen. Per sonenwagens zullen steeds vaker rijden op elektriciteit en misschien waterstof. Als we verder kijken dan de komende 20 jaar, zullen efficiëntie en de invloed van wind- en zonne-energie toe nemen. Waarbij Benschop aantekent dat er veel weerstand is tegen het bouwen van windmolens in Nederland. Dat geldt eveneens voor de opslag van CO 2 en van schaliegas (waarvan ook een olievariant bestaat), onder de grond. Als we vernieuwing en innovatie willen op dit gebied of nieuwe energie bronnen tot ontwikkeling willen brengen, moeten we hierover een maatschappelijk debat voeren. Onderzoek De president-directeur wil vooral geld steken in onderzoek en ontwikkeling, innovatie en pilotprojecten. De overgang van lineaire naar circulaire economie, waarin het de bedoeling is grondstoffen en onderdelen van producten zoveel mogelijk her te gebruiken of biologisch af te breken in de natuur, heeft volgens hem vooral te maken met efficiëntie. Hergebruik is ontzettend belangrijk, maar niet altijd even gemakkelijk. Wij hebben een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt zwavel dat vrijkomt bij de productie van olie of zuurgas te hergebruiken in beton, dat ook weer recyclebaar is. Met dit product, Thiocrete, dat in Hoofddorp wordt gemaakt, vermijden we een zeer CO 2 - intensieve manier van betonproductie. Dit soort acties zouden in de hele energieketen moeten voorkomen. Shell is er in zoverre klaar voor dat we voortdurend studeren op langetermijnontwikkelingen, eventueel samen met anderen deel willen uitmaken van nieuwe ontwikkelingen en daar ook commercieel in actief zijn. We kunnen als bedrijf niet het antwoord op alle energievragen geven, maar wel doen waar we goed in zijn. Gasten Dick Benschop president-directeur Shell Nederland Wim Kuijken Deltacommissaris René Wijffels hoogleraar WU Agrotechnologie en Voedingswetenschappen Titia Siertsema algemeen directeur UNETO-VNI Jan Gunneweg Bough Bikes Babs Nijdam Business development manager RAI en voorzitter GMIC-NL Sjaak van der Tak burgemeester Gemeente Westland en voorzitter Greenport Nederland Arash Aazami oprichter BAS-energie Margret Vincent directeur FPO ROC A12 Een mystery guest. Rene Wijffels Titia Siertsema Dick Benschop Margret Vincent Arash Aazami Jan Gunneweg Aanmelden Meld u aan via de website of stuur een mail naar Aanmelden kan ook door de QR-code te scannen. De kosten van deelnemen bedragen 45,- Voor deze bijzondere (topdefensie) locatie is aanmelden vereist. Zonder bewijs van inschrijving wordt u niet op het terrein toegelaten. Babs Nijdam Sjaak van der Tak Wim Kuijken

5 5 Ard Schenk motiveert leden Zaanstreek-Waterland Bereid je niet alleen financieel, maar ook fysiek voor om straks te kunnen genieten van je pensioen. Luister naar je lichaam, eet gezond en begin op tijd met bewegen. Dat is de boodschap die Ard Schenk onze leden en introducés meegaf tijdens de lunchbijeenkomst van het departement Zaanstreek-Waterland op 30 augustus, zegt voorzitter Guido Voss. Ard Schenk Ard Schenk, die in de jaren zeventig vele schaatstitels en Olympische medailles op zijn naam schreef, was daarna sportcommentator en vaak tot diep in de nacht op pad voor het IOC en de KNSB. Bovendien heeft hij al ruim 35 jaar een drukke fysiotherapiepraktijk in Purmerend. Voss: Uit foto s die hij liet zien blijkt dat dit lichamelijk zijn tol heeft geëist. Rond zijn 55ste, hij woog toen 120 kg, kreeg Schenk een flinke waarschuwing. Daarna heeft hij de knop omgedraaid en is hij gaan werken aan een gezonder leven. Een fit en gezond bestaan is volgens de ex-topschaatser niet voor iedereen weggelegd, maar veel mensen hebben het toch zelf in de hand. Zijn verhaal is een beetje een open deur, maar hij is wel een inspirerende motivator die ook ondernemers een beslissende zet kan geven. Aan het eind van de uitstekend bezochte bijeenkomst heeft hij exemplaren van zijn boek Je tweede jeugd begint nu gesigneerd. De keuze van sprekers spreekt de leden van Zaanstreek-Waterland een van de weinige departementen waar mede dankzij een goede programmering en originele sprekers sprake is van groei zeer aan. We komen zes à zeven keer per jaar bijeen. De ondernemers zijn er bovendien zeer gecharmeerd van dat we lunchbijeenkomsten met sprekers afwisselen met be drijfsbezoeken. De Zaanstreek is daar voor een onuitputtelijke bron. In oktober gaan we naar het Ronald McDonald s Centre in Amsterdam-Noord, dat een sportcentrum voor gehandicapten heeft geadopteerd. Een amateur voetballer met een ge handicapt kind is daar ooit mee be gon nen door een voet balvereniging voor kinderen met een beperking op te richten. Vervolgens heeft Johan Cruijff zich ervoor ingezet en heeft de gemeente grond beschikbaar gesteld. Er staat nu een prachtig sportcomplex. Dat is belangrijk voor het binnenhalen van de Olympische Spelen in 2028, want er is geen enkel land in Europa dat over zulke goede sportfaciliteiten voor gehandicapten beschikt. Ondernemerschap in klassiek jasje boeit Het departement Apeldoorn en Epe is het nieuwe seizoen begonnen met een bijzonder bedrijfsbezoek aan Kasteel Vosbergen in Heerde, dat in het laatste kwart van de vorige eeuw zeer grondig is gerestaureerd. Een bezoek dat prima paste bij het Themajaar Historische Buitenplaatsen Nu is het kasteel niet alleen een gewilde trouwlocatie, maar ook biedt het samen met de bijbehorende boerderijen huisvesting aan een aantal ondernemers. We willen graag letterlijk bezoeken afleggen in de maatschappij. Deze keer hebben we het advies opgevolgd van Jeanne Kamerlingh Onnes, de vice-voorzitter van het departement s-gravenhage, die ons wees op het prachtige kasteel met landgoed van haar moeder, dat dankzij een combinatie met nieuwe ondernemers groeit en bloeit. De zakelijke aanpak die mevrouw G.A. Kamerling Onnesbarones Van Dedem, eigenaresse van het kasteel, heeft gekozen, past helemaal bij dit cultuurgoed, vertelt Theo Cieremans, voorzitter van het departement Apeldoorn en Epe. Doordat de subsidiëring terugloopt heeft zij besloten een aantal ruimtes van het kasteel te verhuren aan zelfstandige pro fessionals, die in een mooie om geving kunnen opereren en tegelijk zorgen voor inkomsten die nodig zijn voor het voortbestaan van het kasteel. Een architect in het kasteel, een bed & breakfast, een huidoptima lisatie- en anti-verouderingsbedrijf, een restauratietimmerman, die van het klassieke werk zijn specialisatie heeft gemaakt, en een stoeterij Foto: Kasteel Vosbergen (www.kasteelvosbergen.nl) zijn inmiddels in het bouwhuis en de boerderijen op het landgoed gevestigd. Traditioneel past een stoeterij goed bij de agrarische functie van een buitenplaats. Een transportbedrijf, dat voor de stoeterij en andere bedrijven werkt, stalt zijn wagens buiten het terrein om het aanzien niet te verstoren. Het ondernemerschap in een klassiek jasje op een oude buitenplaats en kasteel, zoals Cieremans het noemt, heeft de ruim 20 leden die aan het bezoek hebben deelgenomen, geboeid. Vooral het innovatieve ervan, dat prima past binnen de Gouden Driehoek-gedachte die we steeds weer formuleren, sprak hen erg aan. Het geanimeerde contact met de professionals daar heeft zeker nieuwe verbindingen opgeleverd.

6 6 Dynamiek in t Gooi betekent kennis delen en ertoe doen Departement Het Gooi heeft ervoor gekozen het hele jaar aan één thema te wijden: Dynamiek in t Gooi, over plannen voor de directe omgeving en wat die betekenen voor ondernemers en bestuurders in het departementsgebied. Daarbij gaan we terug naar de kern van De Maatschappij: kennis delen en ertoe doen, zegt bestuurslid Agnes Haverkort. De aftrapbijeenkomst, op 17 september in De Boerderij in Huizen, is goed bezocht en dat biedt perspectief voor de overige zeven discussieen informatiebijeenkomsten. Agnes Haverkort Het belangrijkste is dat het visie document dat we tijdens de slot bijeenkomst op 10 juni presenteren, geen intern stuk is. Het moet, volgens Agnes Haverkort, de basis zijn voor een nieuwe werkelijkheid, waarin De Maatschappij in het Gooi én het land betrokken is bij de openbare discussie en beslissingen over de dingen die in de samen leving gebeuren. We hebben bewust ver tegenwoordigers van de drie sectoren uit de Gouden Driehoek uitgenodigd deel te nemen aan onze bijeen komsten, die voortaan ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Denk aan gemeenteraadsleden, bestuurders van bedrijven en school direc teuren, zodat ze elkaar kunnen versterken en op elkaars behoeften kunnen inspelen. In het Gooi heeft bijvoor beeld de mediasector, waaraan ook de techniek en de IT zijn gekoppeld, nog steeds grote invloed op alle onderdelen van de maatschappij. Daarom willen we duidelijk maken hoe beroepsopleidingen daar de komende jaren op kunnen inspelen. Tijdens de slotbijeenkomst hopen we dat, naast belangrijke sprekers, ook bijvoorbeeld de elf burgemeesters uit dit gebied aanwezig zijn. Agnes Haverkort is in elk geval blij met het enthou siasme dat tijdens de aftrapbijeenkomst is gebleken. Tijdens deze presentatie is grondig geschetst wat er in economische en algemene zin op ruimtelijk en infra structureel gebied in en rond het departement aan de orde is en wat de invloed van bijvoorbeeld het Urgentie pro gramma Rand stad en het Innovatiebeleid Topsectoren van het Rijk daarop is. Het is voor ondernemers en bestuurders in het Gooi van belang te weten wat de plannen voor de directe omgeving tot 2040 precies inhouden en hoe ze daarop invloed kunnen uitoefenen. De onderwerpen voor de bijeenkomsten van 8 oktober en 12 november respec tievelijk De Randstad: eco nomische en ruimte lijke ont wikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam, de Noord vleugel Utrecht en Almere en de gevolgen voor t Gooi en Economisch beleid: focus op topsectoren, met name de media zijn al redelijk vastgelegd. Voor de bijeenkomsten over demografische ontwikkelingen, vergroening en groei, ondernemen en opleiden en de samenhang tussen wonen, werken, recreëren zijn ideeën nog van harte welkom. Verslagen van alle bijeenkomsten en presentaties van de sprekers zijn te raadplegen op de website:

7 7 Zekerheid over huizenmarkt hard nodig De nieuwe regering moet met een fatsoenlijk regeerakkoord komen dat mensen zoveel zekerheid biedt dat ze zich weer op de huizenmarkt durven begeven, waardoor de woningbouw kan aan trekken. Dat was een van de belangrijkste conclusies van prof. dr. ir. Bert Bruggink, CFO van Rabobank Nederland, tijdens alweer de 22ste ontbijt bijeen komst van het departement Zwolle e.o. en de Zwolse Kring van Ondernemers op de ochtend na Prinsjesdag. Voor het herstel van de economie is de bouw ont zettend belangrijk. De daling van de huizenprijzen moet tot staan worden gebracht, zodat het consumenten vertrouw en stijgt en de bestedingen weer toenemen. Dan gaat het wiel weer draaien, aldus voorzitter Marnix Bootsma van het departement Zwolle. Net als Bruggink vindt hij het belangrijk dat de aanstaande regering een consistent be leid gaat voeren. Bootsma is blij met een regering die uit stevige middenpartijen be staat, om dat die ervoor zorgt dat het buitenland Neder land weer serieus neemt. In de zaal proefde ik na afloop dat we elkaar niet in de put moeten praten. Er werd gesproken over het feit dat er nauwelijks nog wordt ge bouwd, maar toevallig ge beurt dat hier op het bedrijven terrein op drie plaats en tegelijk. De bijeenkomst, opnieuw in het Zwolse Grand Hotel Wientjes, is goed bezocht. Er waren 120 mensen. We nodigen elk jaar een of meer prominente sprekers uit, die de toestand in de wereld met een economische bril op bespreken. Vorig jaar was dat prof. dr. Niels Groenendijk en nu dus prof. Bruggink. Een à twee keer per jaar hebben we zulke interessante sprekers, zoals nu, dat de regionale pers daar aandacht aan besteedt. Het departe ment Zwolle treedt op die manier graag naar buiten, hoewel er ook onderwerpen zijn waarbij we de pers niet uit nodigen. Nieuwe leden van De Maatschappij De departementen van Departement Drenthe Departement s-gravenhage Departement West-Brabant De Maatschappij hebben weer een groot aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Hieronder een overzicht. Departement Amsterdam Annemiek van Dijk, ADEC B.V. Félice van der Dussen, B.I.P. GmbH Marc Flipsen, Landgoed Sollewerf BV Rinie Jansen, MacGyver Will Weerkamp, HM Architecten BV Robèr van Leeuwen, Care with Vision b.v. Daan Putman, Cramer Putman Cramer Consult bv Departement Apeldoorn en Epe Marijke Verhulsdonck FFP, Kantoor Verhulsdonck Jan-Paul Westhoeve, BuroPost Departement Deventer Judith van der Made, Rebo-Van der Worp Bedrijfsmakelaars B.V. Departement Dordrecht Martijn Peltenburg, Peltenburg Henk Witsen Elias Wim de Haan, VAMOR vastgoedregisseur Departement Eemland Hans Acket, TelDaCom bv Rob Berendse, The Voip Company Vera Verburgt, Active Info Dimitri van Nimwegen, Nivadi Productions Departement Haarlem en Meer Ellen Meuwese, Atelier Ellen Meuwese Joost de Haan, DirectIt bv Departement Leiden Yvonne van Riet, Van Riet Projectbegeleiding Pierre Corbeau, APP DEALER Departement Noordwest Veluwe en Flevoland Annemiek Fidder, 2eBedrijf Departement Rotterdam Arnold van Steenderen, Van Steenderen MainportLawyers Rachel Lopes Cardozo, Theo Ostermann, Taurus B.V. Francois Koppenol, AKD advocaten & notarissen Eduard Pelger, Eduard Pelger bv Willem Wansink, willemwansink.nl Robert F. Robinson, TopLocal Recruitment Alexander Kist, NewSkool B.V. Departement Twente Henk Hoving Geert Klein Ovink, Klein Ovink Consultancy Departement Utrecht Oscar van Tricht, Van Bosselaar & Strengers Advocaten Joris de Theije, Business Partners Departement Waterweg-Noord Ron Hagestein, The Coffee Factory Raphaël de Kort, b-creative! Han Schumacher, Eigenraam Schiedam B.V. Theo Werner, Lentiz Geuzencollege Vincent Kevenaar, CTC Peter Heeren, Proeflokaal t Sterretje Bianca van der Hoek, Stichting Theater Koningshof Koos Karssen, Gemeente Maassluis Hans Klaasse, Klaasse & Klaasse B.V. Henk Kuipers, Wennekerpand Max van Laren, Dinners on Tour Warner Rosenboom, Goflex B.V. Cor in t Veld, EDW Autolease Rijnmond Willeke Vester, Willeke Joost Gielen, Turn it on Again BV Jan van Gool, MARK Advocaten Ineke Arts Takkenberg, Bloeikapitaal B.V. Ruud Scherpenhuizen, De Tijden werkgoed B.V. Astrid Verkuijl, Bakker & Verkuijl BV Inge Boelens, Corus HR Consultancy Hans Dubbeldam, Index Capital Vermogensmanagement Departement Zaanstreek- Waterland Duco Stuurman, Gemeente Zaanstad Daphne Hoffman, NH Vormgevers Johan Meester, Ameco B.V. - Metaalwerken Coos Oomen, VIEROOS Departement Zeeland Erik de Koning, RPCZ - afdeling TAO Departement Zutphen Gijs Kornmann, Gijs Kornmann Management & Advies Judith van der Made, Rebo-Van der Worp Bedrijfsmakelaars Departement Zwolle Margriet Twisterling, Twist Ontwerp en Advies Rik van Middendorp, Stonestreet Holding BV maatschappij Belangen is een uitgave van De Maatschappij. De Maatschappij stimuleert als ongebonden platform sinds 1777 de Nederlandse economie in het algemeen belang. Het landelijk netwerk bestaat uit 26 autonoom bestuurde departementen. Landelijk bureau Jan van Nassaustraat BP Den Haag tel.: fax: Adreswijzigingen kunt u doorvoeren door in te loggen op de website Heeft u problemen met inloggen dan kunt u bellen of mailen met het landelijk bureau. hoofdredactie Hoofdbestuur De Maatschappij eindredactie Jacques Geluk ontwerp en realisatie CieremansVanReijn, Den Haag

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Hoe stevig is uw fundament?

Hoe stevig is uw fundament? Hoe stevig is uw fundament? Foto van de Vijverhoeve Uitnodiging Masterclass Succesvol Ondernemen Landgoed de Vijverhoeve 18 januari 2011 Bent u een leider, die een nieuwe stap gaat zetten in uw carrière?

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd.

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. NIEUW BESTUUR voor de AVN Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Sinds 1999 heeft Ellens moeder afasie. Daardoor kan zij niet meer praten en schrijven.

Nadere informatie

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER BUILDING ENERGY U BENT UITGENODIGD VOOR DE DUTCH GREEN BUILDING WEEK Energie is de belangrijkste grondstof voor succes, daarom gaan wij er zorgvuldig mee om. We realiseren en faciliteren gebouwen die in

Nadere informatie

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland Voornamelijk binnen de zakelijke dienstverlening neemt het aandeel snelgroeiende bedrijven snel toe. Binnen de topsectoren

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven September 2008 Een nieuwe naam, een nieuw model Ook dit jaar kent onze Regio Top 40 weer enkele verrassende uitkomsten. Lees in deze uitgave hoe winnaars

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Waar hebben we het over? - Historie. - De Franse Tijd. - Het BMW Dealerschap. - De Veranderende Markt. - De Wereld

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Uitnodiging FSIN Zomercongres 2017 FOOD < = > LIFE. Over de betekenis van food als lifestyle voor alle schakels in de keten

Uitnodiging FSIN Zomercongres 2017 FOOD < = > LIFE. Over de betekenis van food als lifestyle voor alle schakels in de keten Uitnodiging FSIN Zomercongres 2017 FOOD < = > LIFE Over de betekenis van food als lifestyle voor alle schakels in de keten FOOD < = > LIFE Over de betekenis van food als lifestyle voor alle schakels in

Nadere informatie

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken Apeldoorn Business Campus Apeldoorn Business Campus is gevestigd in het voormalig hoofdkantoor van Centraal Beheer Achmea. Deze campus is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven onder één dak zijn gehuisvest.

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO. NNK Platform HBO

De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO. NNK Platform HBO De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO NNK Platform HBO Verslag van de bijeenkomst op donderdag 24 april 2014 Wiep Koehoorn, CvB-stafburo Quality Assurance, Stenden Hogeschool Presentatie

Nadere informatie

Terugblik op het. Acoat Symposium 2 oktober 2014

Terugblik op het. Acoat Symposium 2 oktober 2014 Terugblik op het Acoat Symposium 2 oktober 2014 Acoat Selected 3 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Korte samenvatting van de dag 3 Ontvangst en welkom 4-5 Inleiding thema en presentatie markt & Acoat 2.0 door

Nadere informatie

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P. MARICA BIJ DE OPENING VAN HET CONGRES DUURZAME ONTWIKKELING OP DONDERDAG 29 MEI 2008 Collega ministers, overige hoogwaardigheidsbekleders,

Nadere informatie

OSO congres donderdag 8 november 2012 in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof te Tiel.

OSO congres donderdag 8 november 2012 in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof te Tiel. . Uitnodiging juni 2012 OSO congres donderdag 8 november 2012 in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof te Tiel. "Water als toeristisch en recreatief verdienmodel; mogelijkheden en maatschappelijke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving 2030-2050 De Ruijter Strategie "Er bestaan geen slechte scenario's, alleen slechte voorbereiding." Paul de Ruijter De Ruijter Strategie Doelstellingen

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

Uitwisselingsestafette De Vrije Professional

Uitwisselingsestafette De Vrije Professional Uitnodiging Uitwisselingsestafette De Vrije Professional Twee werkconferenties over meer eigen regie van de cliënt in de Jeugdzorg 9 en 10 november 2011 Meer eigen regie van de Op 9 en 10 november 2011

Nadere informatie

Live Radio. Bordes op de Borrel

Live Radio. Bordes op de Borrel Live Radio Bordes op de Borrel Bordes op de Borrel Live Radio tijdens jouw vrijdagmiddagborrel 2 Bordes op de Borrel bij jou Nodig Bordes uit op de Borrel bij jouw bedrijf. En maak samen een echt Radio

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

Prins Carlos de Bourbon de Parme

Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van INSID, Institute for Sustainable Innovation & Development. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het versnellen

Nadere informatie

Uitnodiging. 5 oktober 2011 Utrecht

Uitnodiging. 5 oktober 2011 Utrecht DOETANKS ONLINE Uitnodiging 5 oktober 2011 Utrecht CAFÉS Slimmernetwerk Grand Café: Slimmer werken in actie! KENNISSEN Slimmernetwerk, het netwerk voor vernieuwers werkzaam in de publieke sector, pakt

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters Zeven woensdagen van 16.00 tot 20.00 uur: 18 april 23 mei 13 juni 5 september 19 september 31 oktober 12 december Crisis actueel: maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarcongres 2013 Thema Woningbouw

Jaarcongres 2013 Thema Woningbouw Jaarcongres 2013 Thema Woningbouw Woensdag 15 mei 2013 Jaarcongres 2013 Thema: Woningbouw Subthema: Hoe kan de woningbouw weer opgang gebracht worden? Subthema Particulier opdrachtgeverschap en de stem

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Havezate Den Alerdinck

Havezate Den Alerdinck HET DIRECTEUREN DINER Havezate Den Alerdinck - LAAG ZUTHEM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE HAVEZATE

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel

Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel Verslag Algemene Leden Vergadering Datum: 27 juni 2012 Plaats: Soesterduinen te Soest Notuliste: Corine Geluk 1) Openingen en mededelingen Jan Mengelers

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

HR Live, hét HR-evenement van 2014. Innovaties en trends voor HR-professionals. HRLive 28 OKTOBER 2014 FOKKERTERMINAL DEN HAAG

HR Live, hét HR-evenement van 2014. Innovaties en trends voor HR-professionals. HRLive 28 OKTOBER 2014 FOKKERTERMINAL DEN HAAG HR Live, hét HR-evenement van 2014 Innovaties en trends voor HR-professionals 28 OKTOBER 2014 FOKKERTERMINAL DEN HAAG Waarom HR Live? HR Live is een nieuw, leuk en kennisintensief event waar u relaties

Nadere informatie

Een gids over onderhandelen

Een gids over onderhandelen Een gids over onderhandelen Een gids over ONDERHANDELEN Onderhandelen doen we voortdurend en niet alleen in zakelijke situaties. Vaak worden onderhandelingen beschouwd als een compromis om een probleem

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp?

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Uitnodiging Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Donderdag 1 november 2012 Netwerk Acute Zorg Zwolle organiseert bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op rampenopvang. Aan de hand van ervaringen

Nadere informatie

Spelenderwijs LEAN Startup leren!

Spelenderwijs LEAN Startup leren! Spelenderwijs LEAN Startup leren! 28 mei Breda Playing Lean - leer en oefen de principes van LEAN Startup in 90 min.! Playing LEAN is een bordspel dat is geïnspireerd op de bestseller 'The Lean Startup

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Presentatoren en dagvoorzitters

Presentatoren en dagvoorzitters Presentatoren en dagvoorzitters Het aan elkaar praten van een programma wordt vaak onderschat. Het inhuren van een professionele presentator of dagvoorzitter is van onschatbare waarde voor de structuur

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën congres vergadering bedrijfsfeest training theater op maat productpresentatie receptie workshop presentatie tv uitzending EEN

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN MOET OF MOETEN WE DAT JUIST ZELF UITMAKEN?

EEN LEVEN LANG LEREN MOET OF MOETEN WE DAT JUIST ZELF UITMAKEN? EEN LEVEN LANG LEREN MOET OF MOETEN WE DAT JUIST ZELF UITMAKEN? Waarom is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren? Wat zijn de redenen dat we dit moeten doen?

Nadere informatie

DEELNEMERS REINOUT BEKHOF - PREMIUM GLAS KASPER VAN DER MOLEN - AB VAKWERK JAN ABMA - DRIEPRO BEDRIJFS- ADVISEURS. www.abvakwerk.nl. www.driepro.

DEELNEMERS REINOUT BEKHOF - PREMIUM GLAS KASPER VAN DER MOLEN - AB VAKWERK JAN ABMA - DRIEPRO BEDRIJFS- ADVISEURS. www.abvakwerk.nl. www.driepro. DEELNEMERS REINOUT BEKHOF - PREMIUM GLAS KASPER VAN DER MOLEN - AB VAKWERK JAN ABMA - DRIEPRO BEDRIJFS- ADVISEURS www.premiumglass.nl www.abvakwerk.nl www.driepro.nl 8 RONDE TAFEL Tekst: Henk Poker //

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Zaken doen! Anafora Vrijheid in bewustzijn Liefde tot de ander Respect voor al wat is. Vergadering, teammeeting of congres.

Zaken doen! Anafora Vrijheid in bewustzijn Liefde tot de ander Respect voor al wat is. Vergadering, teammeeting of congres. Zaken doen Zaken doen! Vergadering, teammeeting of congres Ook voor uw zakelijke bijeenkomsten bent u bij Anafora aan het juiste adres. Wij bieden u meerdere prachtige ruimtes met veel daglicht en openslaande

Nadere informatie

UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA

UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA Maandag 20 maart 2017, Stadhuis Den Haag De Rekenkamer Den Haag nodigt u van harte uit voor het seminar Open en big data op maandag 20 maart van 12.15 18.00 uur in

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Op 3 november organiseert de HOG Bouw en Ruimte haar jaarlijkse Docentendag. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen tussen docenten

Nadere informatie

GOLF& GROEN SYMPOSIUM SYMPOSIUM 10 DECEMBER. Landgoed De Horst, Driebergen

GOLF& GROEN SYMPOSIUM SYMPOSIUM 10 DECEMBER. Landgoed De Horst, Driebergen GOLF& GROEN GOLF& GROEN SYMPOSIUM 2014 SYMPOSIUM 2014 10 DECEMBER Landgoed De Horst, Driebergen GREEN DEAL: DE WINST VAN DUURZAAM De Green Deal Sportvelden is gericht op het terugbrengen dan wel geheel

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

HORECA CONFERENTIE WDH - OWGH 2015. Onderwijs = meer dan alleen lesgeven

HORECA CONFERENTIE WDH - OWGH 2015. Onderwijs = meer dan alleen lesgeven HORECA CONFERENTIE WDH - OWGH 2015 Onderwijs = meer dan alleen lesgeven Lesgeven is voor velen ooit de belangrijkste reden geweest om het onderwijs in te gaan. Hoe mooi is het om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

TUIN INSPIRATIE. De tuin van Rian Mol en Mark Klompmaker Buitenleven Tuin van het jaar Beeldentuinen Drenthe

TUIN INSPIRATIE. De tuin van Rian Mol en Mark Klompmaker Buitenleven Tuin van het jaar Beeldentuinen Drenthe TUIN INSPIRATIE De tuin van Rian Mol en Mark Klompmaker Buitenleven Tuin van het jaar Beeldentuinen Drenthe Inhouds opgave, aparte pdf Melle Wierper, GROENPARTNERS Melle Wierper is eigenaar van Groenpartners

Nadere informatie

28 JUNI 2017 VAN DER VALK HOTEL APELDOORN DE CANTHAREL

28 JUNI 2017 VAN DER VALK HOTEL APELDOORN DE CANTHAREL Uitnodiging FSIN Zomercongres 2017 - GEWIJZIGD PROGRAMMA - FOOD < = > LIFE Over de betekenis van food als lifestyle voor alle schakels in de keten 28 JUNI 2017 VAN DER VALK HOTEL APELDOORN DE CANTHAREL

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt vooruit'-bijeenkomsten, gehouden tussen 21 en 28 september 2010. Een

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle Uitnodiging/ aankondiging: Congres, Veiligheidsregio Kennemerland, project Crisismanagement is netwerk management. Overheidsorganisaties en hulpdiensten zijn normaal gesproken de first responders bij incidenten

Nadere informatie

Zorg voor inwoners. Uitnodiging. Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) 28 mei 2010, Oegstgeest

Zorg voor inwoners. Uitnodiging. Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) 28 mei 2010, Oegstgeest Zorg voor inwoners Uitnodiging Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) 28 mei 2010, Oegstgeest beeld: cb shootings Uitnodiging Jaarvergadering en congres 2010 Vereniging

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank!

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank! - LET OP: ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT - Openingswoord Locoburgemeester Gehrels bij de ondertekening verzelfstandiging Haven Amsterdam op donderdag 21 maart 2013 Dames en heren, Excellentie, Het is

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Wij hebben onze ALV in Volendam gehouden in het bijzondere hotel Spaander. Wim Runderkamp, wethouder van Edam-Volendam en penningmeester van

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

Naam : Klas : Datum :

Naam : Klas : Datum : Duurzame ontwikkeling Over duurzame ontwikkeling circuleren inmiddels honderden definities. Vaak wordt de internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future" (Brundtland-rapport, 1987)

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1, 3.D.2, 5.C.1 & 5.C.2 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie