jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam"

Transcriptie

1 jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

2 jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

3 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij leveren een breed en compleet pakket aan diensten en producten: elektriciteit, gas en water, waterzuivering, zonnecellen, afvalverwerking, radio en televisiesignalen, internet via de kabel en digitale telefonie. DELTA is in Zeeland geworteld. Onze basis ligt hier, in deze provincie. Met dit uitgangspunt strekken onze activiteiten zich uit tot de markten in Nederland en in de Benelux. Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, ondernemend, en vernuftig. Onze klanten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van onze producten en diensten en op de bereikbaarheid van onze organisatie. Wij zijn dienstbaar, nuchter en reëel. DELTA is een compacte organisatie. Wij leveren maatwerk. Met een optimale prijs/kwaliteitverhouding. DELTA doet het goed: uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat onze klanten tevreden zijn en ons trouw blijven. DELTA is in 1991 ontstaan door de fusie tussen de Watermaatschappij Zuid West Nederland en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. Sindsdien is er veel veranderd: DELTA is gegroeid, breidde verder uit en is nu qua grootte het vierde energiebedrijf van Nederland. Met behoud van onze Zeeuwse identiteit. In de loop der jaren vonden diverse bedrijven hun weg naar DELTA. Sinds begin 2004 is DELTA eigenaar van internetprovider ZeelandNet. In datzelfde jaar is ook Evides ontstaan: als fusie tussen DELTA Water Bedrijf en Waterbedrijf Europoort (WBE). DELTA is steeds op zoek naar realistische, duurzame oplossingen voor de verwerking van afval en het opwekken van energie. Begin 2007 verwierf DELTA een meerderheid van de aandelen in het Vlaamse Indaver. Met die stap op de internationale markt van afvalverwerking werd onze multi-utilitystrategie in belangrijke mate versterkt. Ook begin 2007 nam DELTA Solland over: een substantiële impuls voor de ontwikkeling van zonne-energie en voor de ontwikkeling van DELTA tot een realistisch duurzaam Zeeuws energiebedrijf. Tot slot is DELTA betrokken bij de productie van biobrandstoffen via haar dochter BioValue. DELTA gaat door met ondernemen en het verkennen van verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden. In het belang van het bedrijf én in het belang van onze stakeholders. Met een sterke commerciële positie in de Rijn Schelde delta binnen de Benelux. DELTA is een bedrijf met een uniek karakter en een onderscheidende koers. Onze organisatie staat midden in de samenleving. DELTA toont op veel terreinen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Het bedrijf is een aantrekkelijke werkgever, bij wie medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling centraal staan. 5

4 2 Inhoud De basis van mijn succes? Betrouwbare zakenpartners. 1 DELTA, the multi-utility company 5 2 Inhoud 7 3 Missie, visie, doelstelling en strategie 9 4 Kerncijfers 14 5 Mijlpalen Voorwoord CEO ir. P.G. Boerma 21 7 Verslag Raad van Commissarissen 24 8 Corporate governance 28 9 Corporate beleid Corporate issues Energie Infra Comfort Milieu Met Indaver een toppositie op de West-Europese markt van afvalverwerking Op weg naar een volwaardig zonne-energiebedrijf Financiële gang van zaken Jaarrekening Bestuurlijke gegevens 135

5 Even tot rust komen, daar heb ik weinig voor nodig. 3 Missie, visie, doelstelling en strategie Missie DELTA biedt zijn klanten het gemak van duurzame en innovatieve multi-utility-oplossingen. DELTA staat garant voor continuïteit in aanbod en relatie. We zijn de vanzelfsprekende partner voor utilities als energie, water, kabel en afvalverwerking, op kleine én grote schaal. Visie Met de daaraan verbonden infrastructuur zijn utilities onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de mens en met de groei van de economie. DELTA onderkent de eindigheid van traditionele bronnen en technieken. Op gebieden als afvalverwerking, water en energie is het noodzakelijk om te komen tot betaalbare, duurzame alternatieven en oplossingen. In de transitie naar verdere verduurzaming voorziet DELTA technologische doorbraken. Onvoorspelbaar is wanneer deze op voldoende schaal kunnen worden ingevoerd. DELTA gaat uit van een geleidelijk verlopend, realistisch, transitieproces van oude naar nieuwe duurzame bronnen en oplossingen. Parallel daaraan investeert DELTA in conventionele energieopwekkers, bestaande afvalverwerkingstechnieken, waterzuivering en waterinstallaties. Wij volgen daarom nieuwe ontwikkelingen nauwlettend en spelen daar op in. Steeds meer informatiebronnen maken de wereld complexer. Daarbij groeit de behoefte aan comfort, aan op maat gemaakte producten en diensten en aan eenvoud. Dankzij integratie van producten en diensten kan DELTA op deze toenemende behoefte inspelen. Doelstelling DELTA ontwikkelt zich sterk. De activiteiten energie, water en kabel zijn de afgelopen jaren uitgebreid met een divisie DELTA Milieu en met de digitale dienstverlenende activiteiten van ZeelandNet. De komende jaren is de doelstelling van DELTA verdere duurzame groei. De nadruk zal, naast de consumentenmarkt, voornamelijk liggen op de zakelijke markt, met als speerpunten energie, water en afvalverwerking. DELTA verwacht dat een verdere internationalisering leidt tot een groeiende behoefte aan onafhankelijke energievoorziening en duurzame afvalverwerking. DELTA staat een sluitende keten van waste to energy voor. Ook op het gebied van waterzuivering ontstaan steeds meer vernuftige en duurzame oplossingen. 9

6 3 Missie, visie, doelstelling en strategie Strategie DELTA is het meest gediversifieerde multiutility-bedrijf van Nederland. Wij zien voldoende mogelijkheden om zelfstandig en met behoud van onze Zeeuwse identiteit, verder te groeien. Om deze zelfstandigheid vorm te geven, zal DELTA inzetten op een stabiele thuismarkt, zijn multi-utility benadering, stevige vermogenspositie en de goede positionering in de zakelijke markt. DELTA is een open en marktgericht bedrijf dat op een professionele en adequate manier onderneemt. DELTA wil dit doen als zelfstandig bedrijf dat bereid is interessante coalities aan te gaan, gericht op de langetermijnbelangen van onze stakeholders. Duurzame groei Een groeistrategie is noodzakelijk om de belangen van de stakeholders te bevorderen. Aandeelhouders verwachten een duurzaam en groeiend dividend, dat een adequate vergoeding biedt voor het in de onderneming geïnvesteerd vermogen. Afnemers verwachten een goede service voor een redelijke prijs en werknemers verwachten, naast een goed salaris, voldoende ontplooiingmogelijkheden om hun doelstellingen te realiseren. De maatschappelijke omgeving verwacht dat DELTA een verantwoordelijke rol speelt, waarbij economische, sociale en ecologische belangen in evenwicht worden gehouden. DELTA is ondermeer een belangrijke producent van energie. Daarnaast beheert en onderhoudt DELTA de netten voor elektriciteit, gas, water en kabel. Een van onze activiteiten is de dienstverlening aan de particuliere klant: huishoudens, met name in Zeeland, op de terreinen elektriciteit, gas, water, kabeldiensten en internet. DELTA blijft deze kernactiviteiten ook in de toekomst uitvoeren. Uitgangspunt daarbij is operational excellence. Een andere belangrijke activiteit vindt plaats op de zakelijke markt. De speerpunten zijn hier energie, (industrie)water en afvalmanagement. De samenhang tussen deze activiteiten is groot. DELTA beschouwt Nederland en zijn buurlanden als marktgebied. 11

7 Wat de één niet meer kan gebruiken, maakt de ander werk van.

8 4 Kerncijfers Totale omzet naar categorie 2007 (Bedragen x EUR 1 miljoen) Totale omzet naar categorie 2006 (Bedragen x EUR 1 miljoen) Brandstofmix: leveringen consumenten en zakelijke klanten 26,2% Kolen 48,4% Aardgas 18,9% Nucleaire energie 2,7% Overig 3,8% Hernieuwbare energie* Wind: 1,1% Zon: 0,0% Waterkracht: 0,7% Biomassa: 2,1% Overig: 0,0% Elektriciteit 783,4 Gas 399,5 Telecommunicatie 73,0 Milieu 278,1 Overig 137,9 Elektriciteit 622,6 Gas 490,1 Telecommunicatie 50,9 Milieu 103,2 Overig 45,0 Brandstofmix: leveringen consumenten 20,6% Kolen Operationeel resultaat (Bedragen x EUR 1 miljoen) Nettowinst (Bedragen x EUR 1 miljoen) 38,1% Aardgas 14,9% Nucleaire energie 2,2% Overig 24,2% Hernieuwbare energie* 138,2 105,3 114,5 169,1 Wind: 10,4% Zon: 0,0% Waterkracht: 0,0% Biomassa: 13,9% Overig: 0,0% * percentages kunnen afwijken door afrondingen. 15

9 5 Mijlpalen 2007 Een chronologisch overzicht van belangrijke activiteiten Doen wat je belooft, dat kom je niet vaak meer tegen. Januari - DELTA houdt zijn jaarlijkse Lichtcongres over het optimaliseren van openbare verlichting. - DELTA gaat een samenwerkingsverband aan met Philips Nederland. De bundeling van krachten biedt meer mogelijkheden om opdrachtgevers op het gebied van openbare verlichting optimaal van dienst te zijn. - ZeelandNet houdt zijn traditionele voorlichtingsdag in Kamperland. Velen zijn geïnteresseerd in digitale telefonie, internet, DELTA digitale tv en energieadvisering. - DELTA neemt een aanzienlijk belang in Solland Solar Energy, een sterk innovatief bedrijf uit Heerlen. DELTA zet hiermee een belangrijke stap in de markt van zonne-energie. Februari - De eindejaarsactie voor DELTA PlusPunten en Elektriciteits- en Gascontracten met vaste prijzen is een succes. Vele consumenten pasten hun energiecontracten aan en kozen voor 3-jaars vaste prijzen. - Een succesvolle start van ZeelandNet Digitale Telefonie (ZDT) - In Brussel tekent bestuursvoorzitter ir. P.G. Boerma de officiële overeenkomst met Indaver. DELTA is nu voor 60 procent eigenaar en meerderheidsaandeelhouder van het Vlaamse bedrijf. Het is de grootste acquisitie in de geschiedenis van DELTA. - De Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) heeft op de milieustraten in ton afval ingezameld: een record. Maart - De uitval van elektriciteit in Zeeland is in 2006 beperkt gebleven tot gemiddeld 27 minuten. Landelijk is het gemiddelde zo n 30 procent hoger. - Nederlands eerste astronaut, de Delftse hoogleraar Wubbo Ockels, houdt bij DELTA een lezing over duurzame energie. - In Borssele begint DELTA het project Energie Sociaal om inwoners met een laag inkomen te helpen bij het besparen op energie. Tien mensen met een bijstandsuitkering hebben daartoe een opleiding tot energieconsulent gekregen. - Electricité de France en DELTA tekenen voor de oprichting van de hypermoderne gasgestookte (870 MW) Sloecentrale. April - DELTA begint het project Herijking DELTA Netbeheer. Doel is om de organisatie aan te passen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer en daarbij aan te sluiten bij de multi-utility strategie van DELTA. - veel belangstelling in de Zeeuwse media voor de Wet Onafhankelijk Netbeheer, de splitsing en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over de werkgelegenheid. 17

10 5 Mijlpalen 2007: Een chronologisch overzicht van belangrijke activiteiten Mei - Indaver neemt een verbrandingsinstallatie van Machiels in Leuven over. - De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit maakt na acht maanden onderzoek bekend dat DELTA zich aan de reguleringsregels voor netbeheer heeft gehouden. - Het aantal abonnees op internet via de kabel groeit: sinds januari met drie procent. ZeelandNet telt nu abonnees. Klanten zijn tevreden. - Commissaris van de Koningin in Zeeland, mevrouw Karla Peijs, stelt acht windturbines op de Oosterscheldekering in werking. De jaarlijkse productie is goed voor het elektriciteitsgebruik van huishoudens. Juni - Op het Techno Park Zeeland in Schoondijke begint voor twee jaar een proef met elf kleine windturbines. Zeeland, Sluis, DELTA en Zeeuwind werken hierin samen. - De werkzaamheden voor de nieuwe gasleiding van Woensdrecht naar Vlissingen-Oost worden in het landschap zichtbaar. De Zuid-Bevelandleiding dient voor het transport van gas naar de toekomstige Sloecentrale. - Bij natuur- en milieucentrum Ecoscope in Renesse komt het DELTA Klimaatbos. Zes partijen ondertekenen de overeenkomst voor de aanplant. Juli - De minister van Economische Zaken stelt de splitsing per 1 juli 2008 in werking. Uiterlijk 1 januari 2011 moet DELTA zijn opgedeeld in een onafhankelijk gereguleerd netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf. DELTA vindt splitsing een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem. - Samen met alle Zeeuwse gemeenten heeft DELTA een uniforme werkwijze afgesproken ten aanzien van klanten in financiële problemen. Augustus - DELTA begint een gerechtelijke procedure tegen de staat om de kosten als gevolg van de gedwongen splitsing op de staat te kunnen verhalen. - De bouw van zestien windturbines in de Anna- Mariapolder wordt hervat. De turbines zijn in december klaar voor gebruik. - De eerste biodieselfabriek van Biovalue, in het Eemshavengebied, is in gebruik gegaan. DELTA is voor 65 procent eigenaar. Biovalue werkt met een gepatenteerd productieproces om uit koolzaad biodiesel te maken. September - DELTA heeft in het eerste halfjaar van 2007 een nettoresultaat van 52,1 miljoen euro geboekt. Er wordt een extra dividend van 15 miljoen euro uitgekeerd. - Solland Solar wint de Rising Star competitie. Deze vormt onderdeel van de Technology Fast 50, een jaarlijkse verkiezing van de 50 snelgroeiende technologiebedrijven in Nederland. - In het Zeeuwse Nisse begint een proef met de vervanging van de energie- en (eventueel) watermeters door nieuwe Slimme Meters van DELTA. Oktober - DELTA kondigt een wijziging van de directiestructuur aan. De directie zal voortaan bestaan uit vier personen. Ir. P.G. Boerma is als CEO verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van strategie en structuur. Andere leden van de directie zijn commercieel directeur de heer drs. Th.J.B.van der Klaauw (voorheen directeur Energie) en (tijdelijk) financieel directeur drs. R.A.L. Verstraeten, alsmede een nog te benoemen operationeel directeur. - De start wordt aangekondigd van een onderzoek naar de mogelijkheid om op het terrein van Indaver in Beveren een gasgestookte energiecentrale te bouwen. - DELTA Comfort introduceert de DELTA Energielabelverkenner. November - De Raad van Commissarissen keurt het directievoorstel goed om een nieuw hoofdkantoor te bouwen. Verwacht wordt dat de nieuwbouw in 2012 gereed is. - Het Sustainable Energy Technology Fonds (SET) gaat van start met een kapitaal van 50 miljoen euro. Investeerders zijn DELTA en Essent. Het SET-fonds stimuleert innovatieve bedrijven op het gebied van schone energieproductie, CO2-reductie en energiebesparing. - Solland Solar, producent van zonnecellen en DELTA-dochter, wint de landelijke FD Gazelle Award. De prijs wordt toegekend aan het bedrijf dat landelijk de meeste omzetgroei realiseert. Aan de competitie, georganiseerd door het Financieele Dagblad, namen 420 bedrijven deel. December - De meterdienst van DELTA heeft zeven mensen opgeleid om de inspecties te kunnen doen die nodig zijn om te bepalen hoe energiezuinig een woning is. DELTA is daarmee klaar voor het Energielabel dat per 1 januari 2008 verplicht is bij verkoop of verhuur van een woning. - DELTA is de eerste energieleverancier met een nieuwe website en een geavanceerd systeem voor inkoopcollectieven (www. deltavoorcollectiefinkopen.nl.). De klant kan met eigen gebruikersnaam en wachtwoord dagelijks inspelen op actuele marktprijzen en voor hem gunstige voorwaarden. DELTA ontwikkelde deze service dankzij de aanvraag van een offerte van een branchevereniging voor de vleesverwerkende industrie. - Het onderhoud van lichtmasten in alle Zeeuwse gemeenten en bij Zeeland Seaports blijft de komende vier jaar in handen van de businessunit lichttechniek binnen DELTA Infra. DELTA won de Europese aanbesteding, waaraan zeven partijen deelnamen. 19

11 6 Voorwoord een verbrede en stabiele basis voor een realistische duurzame toekomst Waar ik energie van krijg? De geur van vers brood. DELTA kijkt terug op een succesvol Er is een stevige basis gelegd voor een realistische en duurzame toekomst. Ons Zeeuwse bedrijf plukt daarbij de vruchten van jarenlange gezamenlijke inspanningen om DELTA meer groeimogelijkheden te bieden. De toekomst kan daardoor ònze toekomst blijven. Een krachtig zelfstandig én dienstbaar DELTA: betrouwbaar ondernemend en vernuftig. En ook een duurzaam DELTA. Het is een verleidelijke alliteratie: dubbel D. Maar tussen droom en daad staat een harde werkelijkheid. In deze turbulente wereldeconomie zijn wij vooralsnog vrijwel volledig afhankelijk van elektriciteit die op conventionele wijze moet worden opgewekt. De behoefte daaraan neemt de komende tientallen jaren sterk toe. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit en efficiëntie van onze energieproductie. Het vereist ook een lange termijn consistentie van het energietransitiebeleid: de gestage, maar zekere overgang van traditionele energiedragers naar duurzame energiebronnen, zoals biomassa, wind en zon. Energietransitie Energietransitie is even noodzakelijk als weerbarstig. DELTA beseft dat ten volle. Nuchter, maar evenzeer voortvarend. Onze investeringen in méér schoon fossiele energie-opwekking, energiebesparingsprogramma s voor onze klanten, en onze investeringen in bedrijven die uitmunten in de productie van zonne-energie en biodiesel zijn duidelijke aanwijzingen dat het ons ernst is. Binnen recordtijd zullen wij in 2008 een jaarlijkse productiecapaciteit van 170 MW aan zonnecellen bereikt hebben. We voorzien een verdere groei in productiecapaciteit de komende jaren. Meer dan welk energiebedrijf in Nederland ook zet DELTA daarmee in op duurzaam. Evenmin sluiten wij de ogen voor de lange periode die moet worden overbrugd vòòr wij daadwerkelijk kunnen spreken van een duurzame samenleving. Naast de investeringen die daarvoor nodig zijn, bepleiten wij daarom de bouw van een tweede kerncentrale. In Zeeland, bij Borssele. In een omgeving waarin de afgelopen dertig jaar steeds meer kennis en deskundigheid is ontwikkeld ten aanzien van nucleaire energieopwekking, de logistiek omtrent kernenergie en de opslag van het afval. Kernenergie heeft in onze visie een duidelijke en onmiskenbare positie in de energietransitie naar duurzaam. 21

12 6 Een verbrede en stabiele basis voor een duurzame toekomst Zichtbaar versterkt DELTA is een breed ontwikkelde multi-utility company. Wij zijn er trots op dat die basis de afgelopen tijd zichtbaar is versterkt. Met het meerderheidsaandeel dat vorig jaar officieel in het Vlaamse bedrijf Indaver werd verworven, behoort DELTA op de Europese afvalmarkt tot de top. Minstens zo belangrijk is de hoge kwaliteit waarmee beide bedrijven gezamenlijk kunnen werken aan een verdere verbetering van de afvalketen. Steeds meer wordt daarmee ingezet op de gewenste lijn van waste-to-energy. Meer hergebruik, recycling en verwerking door verbranding, leidend tot een substantiële vermindering van de hoeveelheden te storten afval. Het is wrang om te constateren dat de DELTAinvestering in een prachtig en milieutechnisch hoog ontwikkeld Belgisch bedrijf als Indaver het ene ministerie Economische Zaken - heeft aangezet tot een rigoureus splitsingsbesluit en bij het andere ministerie VROM heeft geleid tot enthousiaste reacties over de verantwoorde - ook in Nederland toepasbare wijze waarop afval kan worden verwerkt. Met teleurstelling moet dan ook worden geconstateerd dat een dergelijke investering door de politiek is aangegrepen om in het kader van de Wet Onafhankelijk Netbeheer het groepsverbod door te drukken. Ook toezichthouder DTe zag geen gevaar in onze investering. Het zij daarom herhaald: de splitsing is een slechte oplossing voor een niet-bestaand probleem. Meer begrip voor de marktrealiteit De dynamiek van de markt vereist snelheid en flexibiliteit. Dat gebiedt aandacht voor klanten en marketing. En ook een uitstekende uitwisselbaarheid van gegevens. In dat verband werkt DELTA aan de invoering van slimme meters, waardoor wij met behulp van ver ontwikkelde elektronica onze klanten zo goed mogelijk van dienst moeten kunnen zijn. Als multi-utility bedrijf, dat met een hoge klanttevredenheid energie en water levert, internet- en telefoondiensten aanbiedt en afval- en reinigingsdiensten verzorgt, komt het ons vreemd voor dat wet- en regelgeving, zoals het groepsverbod, de optimalisering naar intelligente netwerken frustreert. Het zou goed zijn als er meer begrip ontstaat voor deze marktrealiteit, zodat wij onze klanten volledig kunnen laten profiteren van bestaande en toekomstige technologische mogelijkheden. Met zijn aandeelhouders staan DELTA en zijn medewerkers zij aan zij voor een betrouwbare en betaalbare levering van producten en diensten. De klanttevredenheid is hoog. Met onze inspanningen dienen wij de verdere ontwikkeling van Zeeland. Als een van de vier grote Nederlands energiebedrijven voelt DELTA zich met zijn stakeholders, medeverantwoordelijkheid voor een gezond sociaal-economisch beleid en een aantrekkelijk en uitnodigend vestigingsklimaat. Investeren in betrouwbaarheid en leveringszekerheid vereist een dagelijkse license to operate. DELTA richt zich dus actief op het onderhouden van constructieve betrekkingen met aandeelhouders, medewerkers, klanten en non-gouvernementele organisaties. Goed bestuur De wereld verandert. Voortdurend. Wij beseffen midden in de samenleving te staan en handelen daarnaar. Excellent opereren gebiedt dat wij inspelen op die veranderingen. De zich steeds breder ontwikkelende markt noodzaakt daartoe. DELTA is eind 2007 tot aanpassing van haar bestuurlijke structuur overgegaan, waarmee nieuwe marktuitdagingen tegemoet kunnen worden getreden en waarmee wij de continuïteit van ons bedrijf verder kunnen versterken. Een sterk DELTA is een DELTA dat in gezamenlijkheid optrekt: in Zeeland, in Nederland en in Vlaanderen. Als die gezamenlijkheid érgens bestaat, is het hier. Onze verwevenheid met de provincie Zeeland is groot. Dit bedrijf is hier geworteld. De koers Zeeuws, zelfstandig en multi-utility blijft waarde creëren. Niet voor niets is ons motto Samen steeds beter. Wat dat betreft kan ook 2008 met vertrouwen tegemoet worden gezien. Het voorliggende jaarverslag getuigt hiervan. ir. P.G. Boerma CEO 23

13 7 ver slag Raad van Commissarissen Ook in 2007 was de energiesector, in al zijn facetten, weer in beweging. Internationaal is energie verheven tot thema nummer één en in de nationale politiek is verduurzaming van de energiehuishouding het sleutelwoord. Binnen Zeeland hebben onderwerpen als energie, afvalverwerking en waterhuishouding alle aandacht. Het zijn zaken die dicht bij de mensen en dus dicht bij de politiek liggen. De verwevenheid tussen politiek en DELTA was mede daardoor opnieuw in veel opzichten groot. Energie, water, kabel en afval, boeiende sectoren in transitie, soms met knelpunten, omdat de oude regels niet altijd meer voldoen en nieuwe regels nog niet werken. Transitie in turbulente tijden Binnen sectoren waarin DELTA actief is. DELTA is van karakter veranderd. Tot vijf jaar geleden waren de activiteiten (energie en water), de markt (Zeeland), de dynamiek (geen concurrentie) en de investeringen (kabels en leidingen) voorspelbaar. Inmiddels zijn de activiteiten uitgebreid met milieu, internet, industriewater en vele vormen van duurzame energie. De markt is uitgebreid naar de Rijn Schelde Delta - en soms verder - en er is volop concurrentie. Je zou het een metamorfose kunnen noemen. Het tempo van al deze ontwikkelingen is hoog. Dat geldt zowel voor de directie, de leden van de Raad van Commissarissen als voor de aandeelhouders. Deze ontwikkelingen komen niet in de laatste plaats voort uit externe bewegingen: de landelijke en Europese politiek en de dynamiek van economie en maatschappij. Liberalisering, voorgenomen privatisering, verscherpt toezicht, gedwongen splitsing, invoering van de Code-Tabaksblat voor good governance grijpen in op alle niveaus van de onderneming. Voeg daar aan toe de aandacht en urgentie voor verduurzaming van de energiehuishouding en voor de wereldwijde strijd om grond- en brandstoffen. Genoeg om te doen beseffen dat deze externe bewegingen een bedrijf als DELTA voor een stevige opgave plaatsen. In 2008 komen ongetwijfeld weer nieuwe ontwikkelingen en eveneens kansen en mogelijkheden naar voren. Tezamen met de vanuit de landelijke politiek opgelegde herstructureringen, betekent dat voortdurende actie voor DELTA en zijn medewerkers. Het betekent ook de urgentie van een gezamenlijk optreden van aandeelhouders, Raad van Commissarissen en directie. Samen met de medewerkers, klanten en maatschappelijke organisaties. Voor de economie, werkgelegenheid en maatschappij in Zeeland en de omliggende gebieden. De in dit verslagjaar gemaakte afspraken om tot een intensiever overleg te komen tussen DELTA en haar aandeelhouders ziet de Raad van Commissarissen als een welkome aanvulling op de bestaande overlegstructuur. Bijeenkomsten Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is in 2007 tien maal bij elkaar geweest in aanwezigheid van de directie. Twee vergaderingen hiervan waren speciaal belegd in het kader van de ontwikkelingen binnen de directie. Tijdens deze vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de directie zijn de volgende onderwerpen behandeld: - Strategie en de hieruit voortkomende concrete stappen; - Financiële onderwerpen, zoals kwartaalrapportages en jaarrekening; - groepsplan met de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; - Acquisities, (des)investeringen, samenwerking met andere partijen; - Dividendbeleid; - Investeringsbeleid; - risicomanagement; - Procuratieregeling; - Corporate governance (hoe om te gaan met zeggenschap en benoemingen e.d. binnen deelnemingen, waarover dient welke geleding te besluiten, etc.); - Herstructurering topstructuur DELTA; - gesprekken met aandeelhouders binnen het aandeelhoudersoverleg; - Compliance-beleid; - Ontwikkelingen omtrent de governance in de sector: liberalisering, marktwerking, Wet Onafhankelijk Netbeheer en splitsingsplannen; - grote projecten, zoals de Sloecentrale, Borsselefonds, het acquisitietraject Indaver, de acquisitie van Solland en ontwikkelingen rondom Evides; - Nieuwe ontwikkelingen als slimme meters, zonneenergie, biofuels, afvalmarkt en triple play; - Nieuwbouw hoofdkantoor. Tevens is de Raad van Commissarissen enkele keren bijeengeweest buiten aanwezigheid van de directie. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de Raad van Commissarissen met name gesproken over de ontwikkelingen binnen de directie en de herstructurering van de topstructuur binnen DELTA. Ook de rol van de Raad van Commissarissen is daarbij aan de orde geweest. In het verslagjaar hebben twee reguliere aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden en vond één extra aandeelhoudersvergadering plaats. Daarnaast is een delegatie van de aandeelhouders een zestal keer bijeengeweest met een delegatie van de Raad van Commissarissen en van de directie om enkele strategische en governance issues uitvoeriger te bespreken. Tevens zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ambtelijke en politieke vertegenwoordigers van de aandeelhouders om de strategie en investeringen toe te lichten. Relatie tot de directie In het jaar 2007 waren er spanningen in de top van DELTA, die leidden tot een vertrouwensbreuk tussen de financieel directeur drs. W.A. Keus, lid van de directie, en de Raad van Commissarissen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontslag van de heer Keus. De positie van financieel directeur wordt nu waargenomen door de heer drs. R.A.L. Verstraeten. Zowel binnen als buiten de reguliere vergaderingen, zowel formeel als materieel, was de Raad van Commissarissen steeds een gespreks- en sparringpartner voor de leden van de directie. Regelmatig waren er bilaterale gesprekken tussen individuele leden van de Raad en de directie over actuele zaken. Zowel betreffende specifieke deskundigheden als meer in algemeen management maakten leden van de Raad en de directie gebruik van de kennis van elkaar teneinde de onderneming verder te brengen. Deze acties passen prima binnen de hoofdrol van de Raad van Commissarissen: toezicht houden. Zeker in een dynamische omgeving waar macht en beweging steeds van veel kanten komen, blijkt het nuttig de verschillende disciplines in te zetten en te gebruiken. Zeker wanneer complexe trajecten als acquisities en grote investeringsprojecten spelen. 25

14 7 Verslag Raad van Commissarissen Audit Committee Het Audit Committee bestaat uit de heren J.G. van der Werf (voorzitter), prof. drs. C. Izeboud en G.K. van der Peijl. Per 1/11/07 is de heer Van der Werf teruggetreden uit het Audit Committee en is als voorzitter opgevolgd door de heer Izeboud. De heer C.H.J. van der Luijt RA treedt als nieuw lid toe. Tevens wonen de heren ir. P.G. Boerma, drs. W.A. Keus (secretaris) en drs. W. de Leeuw (Deloitte) de bijeenkomsten bij. Per 1/10/07 heeft drs. R.A.L. Verstraeten drs. W. A. Keus vervangen als secretaris van het Audit Committee. Het Audit Committee is in de loop van het verslagjaar zesmaal bijeengekomen. De volgende onderwerpen zijn besproken: Management Letter, Groepsplan, kwartaalrapportages, halfjaarbericht, jaarrekening, financiële uitkomsten van projecten en investeringen, risicomanagement, IFRS, fiscale issues, het bod op Indaver, het bod op Solland en enkele andere investeringsvoorstellen. Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie bestaat uit de heren E.J. Gelok en ing. J.I. Hennekeij (voorzitter) en mevrouw C.J.M. ter Bekke-Heijboer. De heer drs. W.F van der Grinten treedt op als secretaris van de Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie is in de loop van het verslagjaar viermaal bijeengekomen. De volgende onderwerpen zijn besproken: beloningsbeleid en beloning directie, honoreringsbeleid Raad van Commissarissen, arbeidsovereenkomsten leden directie, doelstellingen directie en DELTA-gerelateerde commissariaten. Voorts zijn de actuele ontwikkelingen binnen de directie, alsmede de ontstane vacatures binnen de directie besproken. Strategiecommissie Gezien de majeure ontwikkelingen binnen DELTA en de omgeving heeft de Raad van Commissarissen besloten tot het instellen van een strategiecommissie, die de Raad adviseert over de herijking van de lange termijnstrategie. De leden van deze commissie zijn de heren J.G. van der Werf (voorzitter), M.J. Wiersma en mr. W.C.T.F. de Zeeuw. Begeleidingscommissie Vanwege de ontwikkelingen binnen de directie heeft de Raad van Commissarissen in juli besloten tot het instellen van een Begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit de heren J.I. Hennekeij (voorzitter), J.G. van der Werf en prof. drs. C. Izeboud. Deze commissie heeft tot de taak de herstructurering in de top van DELTA te begeleiden. Samenstelling Raad van Commissarissen In 2007 heeft de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars afscheid genomen als lid van de Raad van Commissarissen. Hij is opgevolgd door de heer M.J. Wiersma (als lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland). De heren G.K. van der Peijl, J.G. van der Werf en mr. W.C.T.F. de Zeeuw zijn herbenoemd in de Raad. De heer mr. F.A.M. van den Heuvel functioneert als secretaris voor de Raad van Commissarissen en ondersteunt in die hoedanigheid de Raad in de meest brede zin. Samenstelling directie In 2007 bestond de directie uit de heren ir. P.G. Boerma en drs. W.A.Keus. Zoals hierboven aangegeven leidde de vertrouwensbreuk tussen drs. W. A. Keus en de Raad van Commissarissen tot het ontslag van de heer Keus. De heer drs. R.A.L. Verstraeten opereert sinds 1 oktober 2007 als financieel directeur a.i. Jaarrekening De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het door de directie voorgelegde jaarverslag over het boekjaar 2007, de jaarrekening en de toelichting daarop. Verder heeft de Raad kennis genomen van de Management Letter, het verslag van de jaarrekeningcontrole en de accountantsverklaring van Deloitte Accountants. Op grond daarvan heeft de Raad de jaarrekening 2007 goedgekeurd en stelt de Raad de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor deze zonder voorbehoud vast te stellen. Slotwoord Tot slot wil de Raad van Commissarissen de medewerkers van DELTA danken voor hun inspanningen en inzet gedurende het afgelopen jaar. In alle divisies waren gunstige ontwikkelingen: goede voortgang bij de bouwactiviteiten van de Sloecentrale in Vlissingen, de biodieselfabriek in Groningen en de BioMassaCentrale in Moerdijk. Daarbij werden de acquisities van meerderheidsbelangen in Indaver en Solland afgerond. De divisies Infra en Comfort verbeterden de kwaliteit en breidden hun dienstenpakket uit, waarbij duurzame oplossingen niet uit het oog verloren werden. De noodzakelijke herstructurering van de topstructuur van DELTA is in de tweede helft van 2007 ter hand genomen en zal afgerond worden in Op veel punten hebben medewerkers, directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders goed samengewerkt. DELTA en zijn medewerkers doen dit alles met een open benadering, waarin voortdurende interactie is met de stakeholders: klanten, aandeelhouders, overheden, partners, maatschappelijke organisaties, de Zeeuwse samenleving. Iedereen binnen DELTA is zich ervan bewust dat de maatschappelijke en concurrerende omgeving eveneens de komende jaren alertheid, snelheid en originaliteit zullen vragen, waarbij nooit één belang noch één stakeholder alleen dominant is of mag zijn. In de komende jaren zullen de in gang gezette en deels herijkte strategie, ontwikkelingen en projecten verder ingepast moeten worden binnen de multiutility visie. DELTA blijft een mooi bedrijf gebaseerd op betrouwbare relaties, ondernemende acties en vernuftige projecten, waarbij steeds gezocht wordt naar duurzame oplossingen binnen en buiten Zeeland. Wij zijn van mening dat het jaarverslag van DELTA op een transparante en toegankelijke wijze de ontwikkelingen en onderwerpen die in 2007 aan de orde waren, weergeeft. Namens de Raad van Commissarissen van DELTA N.V. Ing. J.I. Hennekeij, Voorzitter 27

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie