Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september Reflex

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex"

Transcriptie

1 Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 214 Reflex

2 Redactioneel Energie is overal De lamp die ons huis verlicht. De koelkast die voorkomt dat ons voedsel snel bederft. De mobiele telefoon die ons verbindt met andere mensen. De auto die ons naar onze vakantiebestemming brengt. Colofon Reflex is een uitgave van ExxonMobil in de Benelux, afdeling Public and Government Affairs. Adres Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda Postbus 1, 483 AA Breda Of het nou gaat om mobiliteit, communicatie of welk onderdeel van ons dagelijks leven ook: zonder energie zijn we nergens. Door de vanzelfsprekendheid waarmee energie ons omringt, zijn we al snel geneigd te vergeten hoe bijzonder het eigenlijk is dat we er voortdurend over kunnen beschikken. Energie neemt, zonder dat we het beseffen, een onvervangbare plek in ons leven in. En die plek wordt steeds groter. De wereldwijde energieconsumptie ligt inmiddels 25 keer hoger dan in 18. Nieuwe, geavanceerde technologieën zorgden er in de loop der jaren voor dat de vraag naar kolen, olie, gas en elektriciteit voortdurend bleef toenemen. Tegelijkertijd namen ook de energie-efficiëntie én onze welvaart enorm toe. De komende decennia zal de wereldwijde behoefte aan energie alleen maar verder groeien, zo maakt onze eigen Outlook for Energy duidelijk (zie pagina 12). Dé uitdaging tot 24 is om niet alleen tegemoet te komen aan die groeiende energiebehoefte, maar ook om de wereldwijde levensstandaard op peil te houden en emissies zoveel mogelijk te beperken. Met hoogwaardige technologieën, slimme innovaties en intensief wetenschappelijk onderzoek komt ExxonMobil tegemoet aan die uitdaging. Onze nieuwe corporate branding heet niet voor niets Energy lives here. Energie is overal. Met die gedachte in het achterhoofd blijven wij werk maken van slimme, hoogwaardige oplossingen voor de energievoorziening van de toekomst. Mirjam de Leeuw P.S. Met de introductie van de nieuwe corporate branding hebben wij ook Reflex gerestyled. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt! 8 Investeren tegen de stroom in Nieuwe fabrieksunit voor raffinaderij Antwerpen. 12 Outlook for Energy De 214 update van ExxonMobil s langetermijnvisie op energie. 18 Interview Pieter Timmermans over het energie- en klimaatbeleid van het VBO Verantwoordelijk uitgever in België Remko Kruithof ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA Polderdijkweg, 23 Antwerpen Hoofdredactie Mirjam de Leeuw Redactie Textuur, Tilburg Redactie Franstalige versie Marina Cols Fotografie Willem Blauw, Stefan Dewickere, ExxonMobil e.a. Vormgeving Mervyn Hall, GPB Media Druk SMG-Groep Voor het (gedeeltelijk) overnemen van artikelen is toestemming van de redactie nodig. Het maken van fotokopieën is toegestaan voor educatieve doeleinden, alsook voor informatieverspreiding binnen organisaties. Aan de teksten in dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Exxon Mobil Corporation heeft vele verbonden maatschappijen, waarvan vele de namen ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil bevatten. Gemakshalve en voor alle eenvoud worden deze termen evenals termen zoals maatschappij, bedrijf, onze, wij en zijn/haar soms gebruikt als verkorte verwijzing naar specifieke aangeloten ondernemingen of groepen. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de verschillende juridische entiteiten. Reflex wordt kosteloos verspreid onder geïnteresseerden in ExxonMobil in de Benelux. Een pdf-versie is beschikbaar op: 2 Reflex sept. 214

3 Energie speelt een onmisbare rol in het dagelijks leven en bij economische en sociale vooruitgang. Dat is de centrale boodschap achter de nieuwe corporate branding van ExxonMobil: Energy lives here. We staan er niet vaak bij stil, maar energie speelt elke dag een cruciale rol in ons leven. Van airconditioning en verwarming tot de auto waarin we rijden, van het opladen van elektrische apparatuur tot het conserveren en bereiden van voedsel: zonder energie zou de maatschappij in haar huidige vorm snel tot stilstand komen. Pas als de energie die we gebruiken om wat voor reden dan ook tijdelijk wegvalt, valt op hoe alom- tegenwoordig energie is en hoe normaal we het zijn gaan vinden dat zij altijd en overal voorradig is. Reflex 214 3

4 Energy lives here De nieuwe corporate branding zal in de loop van de tijd naar de buitenwereld toe steeds zichtbaarder worden allereerst in de marketingcampagne die op 1 september van start gaat. Dynamiek Energie staat voor welvaart, vooruitgang en mogelijkheden. Vanuit deze gedachte lanceerde ExxonMobil dit jaar zijn nieuwe corporate branding Energy lives here. Met dit thema doelen wij niet alleen op de dynamiek van energie in de maatschappij, maar ook op de bijdrage van ExxonMobil daarbij, legt Remko Kruithof, directeur Public Affairs & Communicatie voor ExxonMobil Benelux, uit. Energie leeft iedere dag bij elke gebruiker, maar ook bij alle ExxonMobil-medewerkers, die dagelijks bezig zijn om de energie die de wereld nodig heeft veilig te leveren, en op een verantwoorde manier te helpen gebruiken. Onze brandstoffen, smeermiddelen en chemische bouwstenen geven mensen de energieproducten die ze nodig hebben om te leven. Kruithof maakt ook de koppeling naar overheidsbeleid: Wij vinden het belangrijk om dit thema onder de aandacht te brengen, omdat overheids beleid en wetgeving bepalend zijn voor de beschikbaarheid van energie voor consumenten, en voor de mogelijkheden voor bedrijven als ExxonMobil om te voorzien in de energiebehoefte. Marketingcampagne Zo laat de marketingcampagne zien hoe onze Esso-brandstoffen leuke ervaringen mogelijk maken via de reizen die mensen maken, vult Ann Rombouts, Marketing Communications Advisor bij Fuels Marketing, aan. Met voorbeelden van dagelijkse situaties is deze boodschap de komende maanden te zien in advertenties, radio- en tv-commercials en promotiemateriaal op de Esso-stations. Ook is de website in een nieuw jasje gestoken,. Alles ondersteund met een passende slogan: Waar mogen wij u naartoe brengen?. De marketingcampagne laat zien hoe Esso-brandstoffen leuke ervaringen mogelijk maken via de reizen die mensen maken. 4 Reflex sept. 214

5 Reflex 214 5

6 Europees energie- en klimaatbeleid voor 23 Zoeken naar de juiste balans Eerder dit jaar presenteerde de Europese Commissie haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 23; tijdens de Europese top in oktober wordt een beslissing verwacht. ExxonMobil is het op hoofdlijnen eens met de gekozen insteek, maar ziet ook nog volop ruimte voor verbetering. De balans tussen milieuambities en economische belangen moet immers bewaard blijven. De Europese Commissie (EC) wil de uitstoot van broeikasgassen in 23 hebben teruggedrongen met 4% ten opzichte van het niveau van 199. Daarnaast moet in dat jaar minimaal 27% van de Europese energieconsumptie uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn. Verder blijft verbetering van energieefficiëntie een belangrijke rol spelen binnen het Europese beleid. Hiervoor werd in juli een aparte mededeling gelanceerd, waarin de Europese Commissie een doelstelling voorstelt van 3%. Het pakket zelf bevat geen specifieke doelstellingen. Het aangekondigde pakket bouwt voort op de huidige klimaat- en energiedoelstellingen voor het jaar 22. Die gaan uit van een aandeel hernieuwbare energie van 2%, een reductie van 2% van de uitstoot van broeikasgassen, en 2% verbetering van energie-efficiëntie. Eén hoofddoelstelling Het is goed dat op Europees niveau wordt nagedacht over klimaat en energie. En in vergelijking met de 22-doelstellingen vormen de nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen een stap vooruit. Het is bovendien goed dat de Europese Commissie nu lijkt te kiezen voor één hoofddoelstelling, namelijk CO 2 -reductie. Daaruit blijkt dat de EC lering heeft getrokken uit de praktische uitwerking van de nu nog geldende 22-maatregelen. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat het weinig zin heeft en zelfs averechts kan werken om per lidstaat aparte en bindende doelstellingen te hanteren voor CO 2, hernieuwbare energie en energie- efficiëntie. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie kunnen middelen zijn om de CO 2 -uitstoot te verminderen, maar moeten geen doelen op zich zijn. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de Europese raffinagesector te maken met extreem hoge energiekosten; bij sommige raffinaderijen maken die zelfs zo n 6% van de totale kosten uit. Raffinaderijen zijn dus al intrinsiek gemotiveerd om energie te besparen en te investeren in energieefficiëntie. Dat de EC alsnog met een voorstel komt voor een doelstelling voor energie-efficiëntie geeft dan ook het verkeerde signaal. Bindende, van bovenaf opgelegde doelstellingen zijn funest voor de toch al kwetsbare Europese concurrentiepositie. Bovendien bestaat in Nederland de neiging om strenge richtlijnen nog verder aan te scherpen. Ook op het vlak van de beschikbare energiebronnen wil ExxonMobil de markt zijn werk laten doen. Een gelijk speelveld, zonder subsidies, zorgt ervoor dat de meest effectieve en kostenefficiënte energietechnologieën worden gebruikt. Wereldwijde aanpak van CO 2 Alhoewel Exxonmobil het formuleren van één hoofddoelstelling voor CO 2 -reductie toejuicht, is het streefpercentage van 4% in 23 wel érg ambitieus. Het is geen sinecure om aan die doelstelling te voldoen. Bovendien heeft de Europese petrochemie sector in de laatste jaren al veel bereikt op het gebied van het reduceren van CO 2 - en andere industriële emissies. Zo behoren de Europese raffinaderijen tot de top van de wereld op het gebied van energie-efficiency en CO 2 prestaties. Daarbij daalt het Europese aandeel binnen de wereldwijde uitstoot al jaren gestaag. Europa is kortom al een mondiale voorloper en kan alleen niet het verschil maken. CO 2 -reductie zou dan ook in wereldwijd verband moeten worden aangepakt, in de vorm van een internationaal akkoord. Het eigen reductiedoel zou de EU vervolgens daarvan afhankelijk moeten maken. Anders dan de Nederlandse en Belgische regeringen, ziet ExxonMobil de doelstelling van 4% daarom niet als een minimum maar eerder 6 Reflex sept. 214

7 Wat vinden Nederland en België? als een maximum. De uiteindelijke beslissing zou ook afhankelijk moeten zijn van de verbintenissen die andere landen, buiten de EU, aangaan. Voorop moet staan dat de competitiviteit van de internationaal concurrerende industrie gewaarborgd blijft. Behoud van carbon leakagebescherming Carbon leakage is het fenomeen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar buiten Europa, omdat daar geen kosten voor CO 2 worden gerekend. Om de concurrentiepositie van Europese bedrijven niet onnodig te schaden, wijst de EU CO 2 -rechten tot 22 deels gratis toe aan industriële sectoren die gevoelig zijn voor dit fenomeen. Om de concurrentiepositie en het gelijke speelveld van de energie-intensieve industrie te beschermen, dient de EC het huidige beleid na 22 voort te zetten. Het is erg belangrijk dat de internationaal concurrerende industrie competitief blijft. Carbonleakage bescherming is daar een essentieel onderdeel van. Verder is de EC van plan om de EUrichtlijn Brandstofkwaliteit die beoogd de broeikasgasuitstoot in de transportbrandstofketen te reduceren na 22 De Belgische regering gaf aan in grote lijnen positief te staan tegenover de voorgestelde maatregelen. België is voorstander van de doelstellingen voor CO 2 en hernieuwbare energie, maar miste in het voorstel vooral een doelstelling voor energie-efficiëntie. Het Nederlandse kabinet onderschrijft dat CO 2 -reductie centraal moet komen te staan in het Europese beleid. Wel noemt het kabinet het voorgestelde bindende doel van 4 procent emissiereductie een minimale uitkomst. Verder stemt het kabinet in met de doelstelling voor hernieuwbare energie voor de Europese Unie als geheel, al mag deze doelstelling het emissiehandelssysteem niet verstoren. Als het gaat om energiebesparing, kiest Nederland ervoor om de Europese doelstelling verder aan te scherpen. Tot slot is Nederland teleurgesteld dat de reductiedoelstelling binnen de EU-richtlijn Brandstofkwaliteit niet wordt voortgezet. niet te continueren. In tegenstelling tot het Nederlandse kabinet (zie kader) is Exxonmobil blij met dit voornemen. ExxonMobil is al lange tijd van mening dat de manier waarop de EC deze reductiedoelstelling wil bewerkstelligen niet uitvoerbaar is en ook de milieudoelstellingen niet zal behalen. Bovendien beïnvloedt zij de concurrentiepositie van de Europese raffinagesector negatief. Belangrijk om daarbij te benadrukken, is dat olie naar verwachting nog decennialang een cruciale rol blijft spelen binnen het Europese transport. In het personenvervoer zal elektrisch rijden een beperkte plaats krijgen; personenvoertuigen zullen naar verwachting steeds vaker hybride worden en daarmee olie producten als brandstof blijven gebruiken. In het het vracht- en scheepsvervoer is een blijvend dominante rol van olie producten nog evidenter. Ruimte voor verbetering Al met al is ExxonMobil niet ontevreden over de richting van de voorgestelde maatregelen. Tegelijkertijd zien we nog op diverse plekken ruimte voor verbetering. Idealiter heeft het maatregelenpakket de juiste balans tussen klimaatmaatregelen aan de ene kant en een sterke, competitieve Europese economie aan de andere. Die balans is er nu nog niet. ExxonMobil kijkt dan ook met spanning uit naar de besluitvorming. Reflex sept

8 Investeren tegen de stroom in Door overcapaciteit, toenemende wereldwijde concurrentie en strenge Europese wet- en regelgeving, staat de concurrentiepositie van de Europese raffinage- en chemiesector onder druk. Maar ExxonMobil blijft investeren en vergroot daarmee zijn concurrerentiekracht. 8 Reflex sept. 214

9 ExxonMobil investeert in Antwerpen en Rotterdam Begin juli kondigde ExxonMobil de bouw aan van een nieuwe Delayed Coker Unit (DCU) op de raffinaderij in Antwerpen. De nieuwe unit zal zware, hoogzwavelige restolie omzetten in schonere olieproducten en transportbrandstoffen, zoals gasolie voor de scheepvaart en diesel. Volgens ExxonMobil s Outlook for Energy blijft de vraag naar diesel voor vrachtwagens en ander commercieel transport in Europa in de komende decennia hoog (zie ook pagina 12). Met deze investering, van meer dan 1 miljard dollar, helpt de Antwerpse raffinaderij om tegemoet te komen aan de energiebehoefte in Europa. De investering beantwoordt daarbij aan het tekort aan industriële capaciteit om zware stookolie om te zetten in producten als diesel. Logische stap Na de warmtekrachtcentrale (28) en de ontzwavelingsinstallatie voor diesel (21), is de DCU opnieuw een enorme investering in de Antwerpse raffinaderij. Samen zijn ze goed voor meer dan 2 miljard dollar. In een tijd waarin de Europese raffinagesector onder druk staat is deze investering toch een logische stap, benadrukt Joost Van Roost, president-directeur van ExxonMobil in de Benelux. Er is sprake van overcapaciteit in Europa, maar dan gaat het vooral om benzine. Deze investering heeft betrekking op diesel, en in dat segment is geen sprake van een overschot. Sterker nog: veel diesel wordt nu nog geïmporteerd. Todd Sepulveda, raffinaderijdirecteur: Deze investering draagt positief bij aan het productaanbod van de Antwerpse raffinaderij en zorgt ervoor dat we de benodigde diesel en andere distillaten aan de Europese markt kunnen leveren. Energie-efficiëntie De aromatenfabriek in Rotterdam wordt momenteel uitgebreid met een zogenoemde liquid isoformer unit om de milieuprestaties en energie- efficiëntie van de fabriek verder te verbeteren. Deze installatie voor de productie van paraxyleen (een belangrijke grondstof voor de productie van onder meer polyester en petflessen) maakt gebruik van een innovatieve en gepatenteerde isomerisatietechnologie, die door ExxonMobil zelf werd ontwikkeld. Het jaarlijkse energieverbruik van de aromatenfabriek zal door de nieuwe unit sterk verminderen; vergelijkbaar met het energieverbruik van zo n 3. huishoudens. Ook neemt hierdoor de jaarlijkse CO 2 -uitstoot aanzienlijk af; equivalent aan circa 23. minder auto s op de Nederlandse wegen. Joost Van Roost: Met al deze investeringen draagt ExxonMobil zijn steentje bij om de sector concurrerend te houden. Maar wij kijken naar de overheden om hun verantwoordelijkheid te nemen op het vlak van regel geving. Die mag niet leiden tot onevenredige lastenverzwaring ten opzichte van het buitenland. Reflex sept

10 Bijpraten op locatie Regelmatig brengen politici en overheidsvertegenwoordigers een bezoek aan een van de locaties van ExxonMobil Benelux. Een goede gelegenheid om inzicht te bieden in ons werk en de dialoog aan te gaan over relevante (beleids)kwesties. Ook de afgelopen maanden ontvingen we een aantal delegaties op onze raffinaderijen in Antwerpen en Rotterdam. Politieke stage Politieke stages vormen een platform voor ondernemingen en politici om meer te weten te komen over elkaars werkomgeving. In dit kader bracht het Belgische parlementslid Willem- Frederik Schiltz energiespecialist namens de Open Vld een werkbezoek aan de raffinaderij in Antwerpen. Tijdens het bezoek ging Schiltz in gesprek met diverse medewerkers van de raffinaderij en van ExxonMobil Benelux over onder meer veiligheid en de concurrentiepositie van de Europese petrochemische industrie; onderwerpen waar Schiltz ook als districts schepen in het Antwerpse districtsbestuur regel matig mee te maken heeft. Concurrentiepositie onder druk De Botleksite van ExxonMobil in Rotterdam vormde dit voorjaar het decor voor een werkbezoek van twee VVDparlementariërs: René Leegte (woordvoerder Energie) en Remco Dijkstra (woordvoerder Klimaat). Veiligheid, energieefficiëntie en de productie van schone brandstoffen waren belangrijke onderwerpen van gesprek. Tevens werd uitgebreid stilgestaan bij de Europese concurrentiepositie, die door diverse oorzaken (concurrentie uit andere werelddelen, ongelijk milieubeleid) onder druk staat. Namens ExxonMobil lichtten Sjoerd Gaanderse (manager van de aromaten fabriek) en raffinaderijdirecteur Harro van de Rhee toe hoe ook strenge Europese weten regelgeving de competitiviteit (negatief) beïnvloedt. Tot slot kregen de Tweede Kamerleden een rond leiding over het geïntegreerde Rotterdamse fabrieksterrein. 1 Reflex sept. 214

11 Amerikaans bezoek Het Antwerp Chapter van AmCham Belgium (de vertegenwoordiging van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België) bracht eind juni een bezoek aan de Antwerpse raffinaderij. President-directeur Joost Van Roost van ExxonMobil Benelux en raffinaderijdirecteur Todd Sepulveda praatten de deel nemers bij over onder meer de bedrijfs geschiedenis, energieefficiëntie en toekomstige ontwikkelingen binnen onze energievoorziening. Na een tour over het raffinaderijterrein volgde een lunch met de Amerikaanse ambassadeur Denise Campbell Bauer. Reflex sept

12 Outlook for Energy Een blik op 2 Hoe ziet de wereld er in 24 uit? En welke consequenties heeft dat voor onze energievoorziening? Jaarlijks brengt ExxonMobil een update uit van de Outlook for Energy, onze langetermijnvisie op energie. 12 Reflex sept. 214

13 4 Todd Onderdonk Senior Energy Advisor Corporate Strategic Planning Bill Colton Global Vice President Corporate Strategic Planning ExxonMobil hecht belang aan een open dialoog over energie, en licht zijn Outlook for Energy graag toe aan beleidsmakers, politici en andere stakeholders. Todd Onderdonk, Senior Energy Advisor bij de afdeling Corporate Strategic Planning van ExxonMobil, kwam dit jaar naar België om de Energy Outlook te presenteren aan hooggeplaatste vertegenwoordigers van het Belgische bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheden. In Nederland gaf Bill Colton, Global Vice President Corporate Strategic Planning, uitleg over de Energy Outlook aan een VVD-delegatie en aan de deelnemers van een hiervoor georganiseerd seminar van Instituut Clingendael. President-directeur Joost Van Roost van ExxonMobil Benelux plaatste de besproken cijfers en ontwikkelingen bij beide gelegenheden in een Belgisch/Nederlandse en Europese context, met aandacht voor onder meer het energiebeleid van de EU en de Europese concurrentiepositie. Reflex sept

14 Outlook for Energy Een blik op 24 Toenemende verstedelijking stuwt de energievraag De wereldwijde energievraag zal in 24 zo n 35% hoger liggen dan in 21. De helft van die groei komt voor rekening van China en India, die wereldwijd de hoogste bevolking hebben en waar de welvaart hard groeit. Daarnaast komt de extra vraag naar energie vooral uit de tien sterkst groeiende landen: Brazilië, Indonesië, Saudi-Arabië, Iran, Zuid-Afrika, Nigeria, Thailand, Egypte, Mexico en Turkije. In de VS en andere OECD-landen blijft de energievraag tot 24 ongeveer gelijk, door toenemende energie-efficiëntie en een relatief langzame bevolkingsgroei. Global energy demand Quadrillion BTUs 75 Rest of world 6 India 45 China De energiebehoefte wordt uitgedrukt in BTU (British Thermal Unit), waarbij één BTU gelijk staat aan ongeveer 29 kilowattuur. De verwachting is dat energiebesparingen in 24 oplopen tot 5 biljard BTU. Dat komt vooral door moderne technologie: efficiëntere voertuigen en machines, nieuwe bouw-, productie- en energieproductieprocessen, en slimme methoden voor brandstof- en energiemanagement Key growth OECD* *Mexico and Turkey included in key growth Commercieel transport stuwt de vraag naar diesel Toenemende economische activiteit en de daaruit voortvloeiende goederenstromen zorgen ervoor dat de energievraag voor commercieel transport (per vrachtwagen, vliegtuig, schip en trein) tussen 21 en 24 naar verwachting toeneemt met 7%. Vloeibare brandstoffen blijven het populairst - vanwege de combinatie van prijs, beschikbaarheid, het feit dat ze gemakkelijk te vervoeren zijn, en de hoge energiedichtheid. Vooral de vraag naar diesel (inclusief biodiesel) en kerosine stijgt sterk, met 75%. Hoewel het aantal lichte voertuigen (personenauto s, bestelwagens en SUV s) in 24 meer dan verdubbelt ten opzichte van 21, zullen deze voertuigen veel brandstofeffiënter zijn. Naar verwachting zal zo n 35% van de lichte voertuigen hybride zijn, wat betekent dat ze nog altijd diesel of benzine zullen gebruiken als brandstof. Transportation demand by sector Millions of oil-equivalent barrels per day 75 Rail Marine Aviation 5 Heavy duty 25 De verwachting is dat gas een grotere rol gaat spelen als brandstof voor commercieel transport. Toch blijft het aandeel van gas nog bescheiden, met een aandeel van 5% binnen alle transportbrandstoffen (21: 1%). Light duty Reflex sept. 214

15 Aardgas wordt de belangrijkste bron voor elektriciteitsopwekking Wereldwijd neemt het elektriciteitsverbruik tussen 21 en 24 toe met 9%. Een hogere levensstandaard, toenemend internetgebruik en andere informatietechnologiën zijn belangrijke oorzaken van de stijging. Waren kolen in 21 met 45% nog de belangrijkste bron voor elektriciteitsopwekking, in 24 is dat nog maar 3%. Het aandeel van aardgas neemt daarentegen sterk toe, met ongeveer 8%. Daarmee neemt aardgas de hoofdrol van kolen over. Verder verwachten we dat het aandeel van kernenergie verdubbelt en dat het aandeel hernieuwbare energie (vooral afkomstig uit wind en waterkracht) met 15% toeneemt. Global electricity supply by fuel Thousands of terawatt hours 4 3 Gas 2 Coal De verschuiving van kolen naar gas, kernenergie en hernieuwbare energie als bronnen voor elektriciteitsopwekking, draagt aanzienlijk bij aan de verwachte afname van energie-gerelateerde CO 2 -emissies tot Nuclear Wind and solar Other renewables Oil CO2-uitstoot daalt Marktwerking en klimaatpolitiek hebben een belangrijke impact op energie-gerelateerde CO2-uitstoot in vele delen van de wereld. wna decennia van groei, verwachten we dat de wereldwijde energiegerelateerde CO2-emissies rond 23 zullen stabiliseren en vervolgens tot 24 geleidelijk zullen dalen. Ondanks het stijgende energieverbruik. Energy-related CO2 emissions Billion tonnes 4 Hoewel het nog onduidelijk is, gaan we ervan uit dat regeringen geleidelijk aan strengere regels zullen invoeren om uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de loop van de tijd zullen steeds meer energiebesparende technologieën en middelen toegepast worden en de CO2-uitstoot per hoeveelheid energieverbruik zal afnemen Asia Pacific Middle East Africa Latin America Russia/Caspian Europe North America Reflex sept

16 Meer energie uit recente bronnen Hoewel de productie van conventionele olie tussen 21 en 24 naar verwachting langzaam afneemt, wordt dit ruimschoots gecompenseeerd door toenemende productie uit recente energiebronnen, waaronder diepwater, oliezanden en schalie-olie ( tight oil ). De energievoorziening uit (meer dan 4 meter) diep water zal met meer dan 15% toenemen tussen 21 en 24, uit oliezanden met bijna 3%, en energie uit schaliegas met meer dan 1.%. De productie van liquids uit recente bronnen groeit het snelst in niet-opec landen. In 24 zal ongeveer 45% van de wereldwijde energievoorziening uit liquids uit OPEC-landen komen (4% in 21). Als gevolg van technologische ontwikkelingen zullen nieuwe bronnen in 24 meer dan 4% van de energie uit liquids leveren. Het grootste aandeel komt van NGL s, dat met 8% toeneemt. NGL s zoals ethaan, propaan en butaan worden gewonnen uit aardgas. Global liquids supply by type Millions of oil-equivalent barrels per day Biofuels Oil sands Tight oil Deepwater Other NGLs Conventional crude and condensate Fossiele brandstoffen blijven een dominante rol spelen binnen de energievoorziening Ook in 24 is olie de voornaamste wereldwijde energiebron. Vooral door het toenemend commercieel transport stijgt de vraag met ongeveer 25% ten opzichte van 21. De grootste groei komt echter voor rekening van gas; ten opzichte van 21 groeit de vraag met zo n 65%, waarmee het aandeel van gas binnen de mondiale energiemix groeit naar meer dan 25%. De verwachting is dat de vraag naar kolen nog stijgt tot 225, waarna deze in de jaren daarna daalt. In 24 hebben kolen een aandeel van minder dan 2% binnen de wereldwijde energiemix (tegenover 25% in 21). Het aandeel van kernenergie verdubbelt, en ook het aandeel van hernieuwbare energiebronnen (vooral waterkracht, zon en wind) neemt toe. Gezamenlijk zullen ze in 24 voor 2% aan de energiemix bijdragen. Liquids and natural gas net Liquids exports and natural by region gas net exports by Energy mix continues to evolve Quadrillion BTUs % 1.7% North America 35 Liquids 6 Natural gas MBDOE BCFD % Latin America 35 Liquids 6 Natural gas Reflex sept %.4% Oil Gas Coal Nuclear Biomass 5.9% 2.% Solar Wind Biofuels Hydro Geo

17 Schaliegas en LNG blijven de aardgasmarkt hervormen Natural gas production by type Billion cubic feet per day De productie van schaliegas in Noord-Amerika en de groei van de wereldwijde LNG-markt zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen in de uitbreiding en hervorming van de aardgasvoorziening in de komende decennia. Volgens de IEA komt ongeveer 4% van de nog beschikbare gasvoorraden uit onconventionele bronnen. In de periode 21 tot 24 komt ongeveer 65% van de aardgastoename uit onconventionele bronnen (o.a. schaliegas, tight gas en steenkoolgas). In 24 neemt onconventioneel gas een derde van de mondiale aardgasproductie voor zijn rekening. Het volume LNG zal verdrievoudigen en zal in 24 in ongeveer 15% van de wereldwijde vraag naar aardgas voorzien. Noord-Amerika en Rusland/Kaspisch zeegebied zullen de twee grootste aardgasproducerende regio s blijven. Zowel Asia-Pacific, Afrika als Latijns-Amerika zullen hun aardgasproductie naar verwachting meer dan verdubbelen tussen 21 en Unconventional Conventional Rest of world Asia Pacific North America Handel blijft belangrijk voor de wereldenergiemarkt Ook in 24 wordt aan de helft van de wereldwijde vraag naar olie voldaan via de wereldwijde energiehandel. Het handelsvolume van gas stijgt sterk en is in 24 tweeënhalf keer groter dan in 21. Het gros van deze groei komt voor rekening van vloeibaar gas (Liquid Natural Gas). region Europa en Azië-Pacific zijn ook in 24 de belangrijkste importeurs van energie, terwijl het Midden-Oosten en Rusland en de Kaspische regio de voornaamste energie-exporteurs blijven. Alle regio s profiteren in 24 van toegang tot de wereldmarkt en toegenomen handelsmogelijkheden. Europe 35 Liquids 6 Natural gas Russia/Caspian 35 Liquids 6 Natural gas Middle East 35 Liquids 6 Natural gas Africa 35 Liquids 6 Natural gas Asia Pacific 35 Liquids 6 Natural gas Reflex sept

18 Het energie- en klimaatbeleid is een belangrijk speerpunt voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Bij monde van Gedelegeerd Bestuurder Pieter Timmermans pleit de werkgevers organisatie voor een realistisch energiebeleid, dat het Europese concurrentievermogen niet onnodig schaadt. Een level playing field met andere continenten is een absolute must. Pieter Timmermans, Gedelegeerd Bestuurder van het Verband van Belgische Ondernemingen (VBO): Het heeft geen zin om een naïeve voorloper te zijn Vanuit het hoofdkantoor in hartje Brussel, nabij het Centraal Station, behartigt het VBO de belangen van circa 5. Belgische bedrijven. De werkgeversorganisatie maakt zich sterk voor een gezond ondernemings- en investeringsklimaat. Sinds 212 staat Pieter Timmermans aan het hoofd van het VBO. Hoe kijkt hij aan tegen zaken als de Belgische concurrentiepositie en het energie- en klimaatbeleid? Het VBO vertegenwoordigt meer dan 5. Belgische ondernemingen, onderverdeeld in sectoren. Is het niet lastig om sectoren te vertegenwoordigen die elkaars concurrent zijn? Met 5. ondernemingen in veertig verschillende branches is ons ledenbestand inderdaad erg divers. Industrie, diensten en bouw, multinationals en kleine ondernemingen, internationaal en lokaal opererende bedrijven: natuurlijk is het soms lastig om al die bedrijven op één lijn te krijgen. Zeker in economisch lastige tijden kiezen sommige bedrijven sneller voor hun eigen belang, maar over het algemeen lukt het ons goed om consensus te bereiken. Het besef leeft gelukkig dat je in de lobby en het sociaal overleg een stuk sterker staat als je met één stem kunt spreken richting overheid en vakbonden. Daarbij stellen we onszelf voortdurend de vraag: waar liggen ondernemers wakker van? Momenteel richten we ons vooral op thema s als de Belgische concurrentiepositie, de arbeidsmarkt en mobiliteit. En uiteraard op klimaat en energie. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Wat kan Europa, en meer specifiek een klein als België, nog zelf bijdragen? Onze cijfers laten zien dat het aandeel van Europa in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tussen 199 en 213 daalde van 19 naar 11 procent. Onze verwachting is dat dit in 23 nog maar zo n 4 à 5 procent zal zijn. Europa is daarmee wereldwijd een absolute voorloper. Op zich valt het te prijzen dat Europese politici graag het voortouw nemen. Alleen hebben we de indruk dat de nadruk nu wel erg eenzijdig ligt op het klimaatbeleid. 18 Reflex sept. 214

19 Er moet een mondiaal energiebeleid komen, waarbij alle wereldeconomieën worden betrokken. Reflex sept

20 Het is noodzakelijk dat Europa een strategie ontwikkelt voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de industrie. Toponderhandelaar Pieter Timmermans (Ninove, 1964) volgde in de zomer van 212 Rudi Thomaes op als de Gedelegeerd Bestuurder van het VBO. Sinds 1998 was Timmermans al verbonden aan het VBO als directeur-generaal. In die hoedanigheid was hij jarenlang verantwoordelijk voor het overleg met de sociale partners en maakte hij in België naam als toponderhandelaar. Daarvóór was hij onder meer adviseur van de toenmalige Belgische Minister van Begroting en huidig Europees President, Herman van Rompuy. De balans is zoek: belangrijke andere doelstellingen als competitiviteit en bevoorradingszekerheid dreigen nu onder te sneeuwen. Probleem met het Europese klimaatbeleid is bovendien dat andere grote economieën nog lang niet zover zijn. Dat is niet alleen problematisch voor het oplossen van klimaatverandering, het is bovendien funest voor de Europese concurrentiepositie. Natuurlijk is het goed om ambitie te tonen, maar het heeft geen zin om een naïeve voorloper te zijn. Wat is er volgens het VBO wel nodig? Er moet één mondiaal energiebeleid komen, waarbij alle wereldeconomieën worden betrokken. 2 Reflex sept. 214

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020 Rapport Delft, juni 2013 Opgesteld door: M. (Marit) van Lieshout G.E.A. (Geert) Warringa G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

De energieke samenleving

De energieke samenleving De energieke samenleving Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie maarten hajer De energieke samenleving Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie Maarten Hajer Planbureau

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Minder olie, meer CO2? De wisselwerking tussen klimaatverandering en toenemende olieschaarste

Minder olie, meer CO2? De wisselwerking tussen klimaatverandering en toenemende olieschaarste Minder olie, meer CO2? De wisselwerking tussen klimaatverandering en toenemende olieschaarste Stichting Peakoil Nederland, Maart 2008 Auteurs: Rembrandt Koppelaar, Kevin Bisdom, Peter Polder Copyright

Nadere informatie

Zuid-Holland op St(r)oom!

Zuid-Holland op St(r)oom! Onderzoeksagenda Ruimte en Energie Zuid-Holland op St(r)oom! Ruimte voor de energietransitie Oktober 2013 inhoudsopgave > Zuid-Holland op St(r)oom! Inhoud Samenvatting 4 Verwarrende tijden 6 1. Introductie

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme Een onderzoek van Stichting FOOR door de Academie Toerisme van NHTV Internationaal Hoger Onderwijs in Breda in opdracht met als doel het vaststellen van een gedeelde

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie