Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De kwaliteit van Nederlands Inkoop Collectief Pag. 2 - De voordelen van Nederlands Inkoop Collectief op een rij: Pag. 2 - Dit doet Nederlands Inkoop Collectief voor u Pag. 2 - Wat verwachten wij van u? Pag. 2 - Stappen: Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 3 - Contactinformatie Pag. 3 - Algemene voorwaarden Nederlands Inkoop Collectief Pag. 5 Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Nederlands Inkoop Collectief is de onafhankelijke bemiddelaar voor groene energie voor het Midden- en Klein bedrijf in Nederland. Nederlands Inkoop Collectief stelt collectieven van bedrijven samen, vaak in bepaalde branches of regio s. De ondernemers van de deelnemende MKB ers kunnen ook meedoen. Namens een collectief onderhandelt Nederlands Inkoop Collectief over gunstige tarieven voor de levering van elektriciteit en/of gas voor de deelnemers. Samen staan we immers sterk en krijgen we veel gunstigere tarieven dan alleen. Nederlands Inkoop Collectief heeft sinds haar oprichting begin 2014 ruim bedrijven voordelige energietarieven bezorgd. Wat kunt u van ons verwachten? Bij Nederlands Inkoop Collectief kunt u rekenen op deskundige begeleiding en advies. Daarbij zijn uw situatie en wensen altijd het uitgangspunt. We onderhandelen en gaan namens u een overeenkomst aan met de energiemaatschappij die gunstige tarieven en voorwaarden biedt. Nederlands Inkoop Collectief stuurt u per post het aanbod en de naam van de energiemaatschappij met wie we namens u een overeenkomst hebben gesloten, waarbij we een vergelijking maken met de actuele tarieven van verschillende andere energiemaatschappijen. Vervolgens wordt dit ook per bevestigd. Vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om de tarieven en voorwaarden te vergelijken met uw huidige energiemaatschappij en afhankelijk van uw persoonlijke situatie te beslissen of u klant wil worden van de door ons geselecteerde energiemaatschappij dan wel de overeenkomst wilt annuleren. Uiteraard staan gedurende deze 14 dagen bedenktijd onze medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden. Op deze manier kunnen wij zo volledig mogelijk aan uw wensen voldoen. Na deze bedenkperiode van 14 dagen stuurt de energiemaatschappij u een bevestiging van overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas toe en wordt u gevraagd uw meterstanden door te geven. De kwaliteit van Nederlands Inkoop Collectief Alle adviseurs van Nederlands Inkoop Collectief volgen een programma van uitgebreide trainingen. Alleen adviseurs die aantoonbaar over voldoende kennis en ervaring beschikken, mogen werken voor Nederlands Inkoop Collectief. De voordelen van Nederlands Inkoop Collectief op een rij: U hoeft niets uit te zoeken, wij onderhandelen namens u U bent voordeliger uit, samen kunnen we immers betere tarieven onderhandelen U krijgt alles zwart op wit thuisgestuurd: u krijgt vervolgens 14 dagen de tijd om alles te beoordelen en eventueel te annuleren U wordt deskundig begeleid, ons servicecenter beantwoordt uw vragen Samen sterk: door het vormen van een collectief, kunnen wij betere tarieven onderhandelen dan u alleen. 1

2 Dit doet Nederlands Inkoop Collectief voor u Nederlands Inkoop Collectief onderhandelt namens u en een groot aantal andere deelnemers aan een collectief over gunstige energietarieven. Door samen met een groot aantal andere deelnemers te laten onderhandelen door een specialist, verbetert uw onderhandelingspositie. Immers de Nederlandse Spoorwegen betalen door hun volume ook een lager tarief voor elektriciteit en gas dan de winkel op de hoek. Door het volume van alle deelnemers aan een collectief bij elkaar op te tellen, kunnen wij ook voor u gunstigere tarieven bewerkstelligen. Nadat u alles zwart op wit heeft ontvangen, staan onze medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden, dingen voor u uit te zoeken en tarieven te vergelijken. Wat verwachten wij van u? Nadat Nederlands Inkoop Collectief, samen met de energiemaatschappij die de gunstige tarieven en voorwaarden voor de levering van energie en/of gas geeft, deze aan u heeft gestuurd en de overeenkomst heeft bevestigd, dient u deze tarieven en voorwaarden te vergelijken met de tarieven van uw huidige energieleverancier. Daarbij moet u letten op de actuele tarieven. In de prijsvergelijking hebben wij die van een aantal grote maatschappijen op een rijtje gezet. Indien u uw energiecontract voor meerdere jaren heeft vastgezet, dient u naar die tarieven, de looptijd en de actuele tarieven te kijken. In het laatste geval kunt u een boete krijgen voor het voortijdig verbreken van het contract. Daarnaast willen we benadrukken dat het uiteraard uw verantwoordelijkheid is om de nieuwe tarieven en voorwaarden te vergelijken met uw huidige situatie. Beoordeelt u de gegeven tarieven, voorwaarden en overeenkomst en de daarbij behorende berekeningen kritisch, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen. Uiteraard kunt u, indien u vragen heeft, met onze adviseurs bellen. Eveneens zenden wij u, ter controle, de gegevens van uw bedrijf zoals u die aan ons heeft doorgegeven. Controleer deze goed, want zij vormen de basis van uw overstap. Stappen: Wat kunt u van ons verwachten? 1 Eerste gesprek met adviseur - Inventariseren van uw energie- en gasverbruik en uw huidige contract en energiemaatschappij; - Bespreken werkwijze van Nederlands Inkoop Collectief en te volgen stappen; - Toelichten van het proces en de dienstverlening van Nederlands Inkoop Collectief; - Machtigen Nederlands Inkoop Collectief om: a. Te onderhandelen over het aangaan van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas dan wel andere separaat vastgelegde zaken; b. Een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas aan te gaan; c. Informatie over te dragen; d. Gegevens op te vragen bij de netbeheerder van deelnemer; e. De leveringsovereenkomst bij de huidige energieleverancier namens deelnemer op te zeggen; f. Bankgegevens aan de geselecteerde energieleverancier te verstrekken en akkoord te geven voor automatische incasso van energie termijnbedragen door de geselecteerde energieleverancier; g. Hen in de toekomst te benaderen over voor hen door Nederlands Inkoop Collectief als relevant aangemerkte zaken. 2 Onderhandelingen met energiemaatschappij - Onderhandelen over tarieven en voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas voor deelnemers; - Daarbij wordt gekeken naar de actuele tarieven die een aantal grote maatschappijen bieden. 3 Mededeling nieuwe tarieven en voorwaarden van geselecteerde energiemaatschappij aan deelnemers collectief - Ontvangst mededeling Nederlands Inkoop Collectief betreffende de energiemaatschappij, inclusief een vergelijking met de actuele tarieven van de overige (grote) energiemaatschappijen; - Ontvangstbevestiging van overeenkomst van de geselecteerde energiemaatschappij, inclusief 2

3 voorwaarden, tarieven en wijze van annuleren van de overeenkomst (indien u annuleert stapt u niet over c.q. maakt u geen gebruik van ons aanbod, en blijft u bij uw huidige energiemaatschappij); - Ontvangst van uw gegevens. 4 Bedenkperiode - Bekijken van de ontvangen tarieven; - Vergelijken met huidige contract en de tarieven en uw huidige energieleverancier; - Indien gewenst kunt u onze klantenservice bellen met vragen over uw persoonlijke situatie; - Indien u niets doet, maakt u gebruik van het aanbod dat via Nederlands Inkoop Collectief tot stand is gekomen en stapt u over naar de door ons geselecteerde energiemaatschappij. De bevestiging van overeenkomst voor de levering van elektriciteit en gas is de overeenkomst; - Indien u binnen 14 dagen annuleert bij Nederlands Inkoop Collectief via het nummer dat aan u wordt verstrekt, gaat u geen overeenkomst aan met de geselecteerde energiemaatschappij en blijft u bij uw huidige energieleverancier. Hiervoor moet u dus zelf conform de voorwaarden in de bevestiging tot overeenkomst annuleren. 5 Administratieve afhandeling - U ontvangt een verzoek om de meterstanden door te geven aan uw nieuwe energiemaatschappij; - De daadwerkelijke overstap oftewel switch vindt plaats onder begeleiding van de Managed Switch Service; - Van uw huidige energiemaatschappij ontvangt u een eindafrekening. 6 Contactmomenten in de toekomst - Mogelijk om deelnemers te benaderen voor collectieven voor andere behoeften van MKB ers Voldoet de dienstverlening van Nederlands Inkoop Collectief niet aan uw verwachtingen? Dan horen wij dat graag van u. Neemt u contact op met Nederlands Inkoop Collectief. Dit kan schriftelijk of telefonisch. U kunt uw opmerkingen ook kenbaar maken door het invullen van het formulier dat u vindt op onze website onder het kopje Contact. Nederlands Inkoop Collectief werkt samen met verschillende professionele wervingspartners. Vanuit de organisatie van Nederlands Inkoop Collectief vindt de professionele ondersteuning van de wervingspartners, inclusief training en scholing, plaats. Nederlands Inkoop Collectief is gevestigd aan de Oude Middenweg 17, 2491 AC te Den Haag. Alle informatie geldt op de datum waarop deze is uitgereikt of verzonden en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen. De inhoud van dit document en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Nederlands Inkoop Collectief. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Inkoop Collectief is het niet toegestaan dit document of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen. 3

4 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Definities De navolgende verkorte aanduidingen hebben de volgende betekenis: Aanbod (door energiemaatschappijen) De tarieven voor elektriciteit en/of gas die een energiemaatschappij aanbiedt aan de deelnemers van het collectief. Dit bod omvat tenminste: Elektriciteit Variabel of vast contract Looptijd 100 procent groene elektriciteit Vastrecht Gas Variabel of vast contract Looptijd Vastrecht Vanzelfsprekend mogen energiemaatschappijen ook aanvullende voorwaarden opnemen, zoals daar zijn: Eenmalige donatie van een bepaald bedrag aan deelnemers of bijvoorbeeld een goed doel Overnemen boetes voor lopende contracten Geven cadeaus, zoals ipads, TV's Aanvullende voorwaarden of zekerheden naar aanleiding van een credit check Aangesloten bedrijf Een bedrijf dat een machtiging heeft afgegeven aan Nederlands Inkoop Collectief om namens haar te onderhandelen, een overeenkomst aan te gaan met energiemaatschappijen over tarieven voor elektriciteit en/of gas en alle stappen te nemen die nodig zijn om over te stappen en dat door het afgeven van deze machtiging deel uitmaakt van een collectief. Aangesloten particulier Een particulier die een machtiging heeft afgegeven aan Nederlands Inkoop Collectief om namens haar een overeenkomst aan te gaan met energiemaatschappijen over tarieven voor elektriciteit en/of gas en alle stappen te nemen die nodig zijn om over te stappen en dat door het afgeven van deze machtiging deel uitmaakt van een collectief. Aanmelder Een aangesloten bedrijf of aangesloten particulier die door een wervingspartner met succes is benaderd om een machtiging te verlenen aan Nederlands Inkoop Collectief of op andere wijze een machtiging heeft verleend aan Nederlands Inkoop Collectief, blijkend uit een voicelog of een schriftelijke door de respondent ondertekende volmacht dan wel die via internet een machtiging heeft afgegeven. Aanmelding Het verlenen van een machtiging aan Nederlands Inkoop Collectief door een aangesloten bedrijf of aangesloten particulier om deel te nemen in een collectief. Aansluiting De aansluiting zoals omschreven in artikel 1 lid 1 sub (b) van de Elektriciteitswet Bedenkperiode Een periode van 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van overeenkomst met daarin tarieven en voorwaarden van Nederlands Inkoop Collectief en de geselecteerde energiemaatschappij door deelnemer. Zowel zakelijke als particuliere deelnemers krijgen deze bedenkperiode waarin zij de overeenkomst alsnog kunnen ontbinden conform de wijze die wordt aan gegeven in de bevestiging van overeenkomst. Bevestiging van Overeenkomst de tarieven en voorwaarden per mail of post van Nederlands Inkoop Collectief en de geselecteerde energiemaatschappij ter bevestiging dat deelnemer klant wordt van de geselecteerde energiemaatschappij. Boete 4

5 Ook wel opzegvergoeding genoemd. De vergoeding die een klant aan een energiemaatschappij moet betalen indien hij tussentijds, dat wil zeggen terwijl het contract voor bepaalde tijd bij de huidige energiemaatschappij nog loopt, overstapt naar een andere energiemaatschappij. Collectief Een specifieke groep bedrijven en/of particulieren machtigt Nederlands Inkoop Collectief om namens hen te gaan onderhandelen over de beste tarieven en voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas. Ieder bij het collectief aangesloten bedrijf en ieder bij het collectief aangesloten particulier gaat zelfstandig een overeenkomst aan met een energiemaatschappij. De deelnemers aan een collectief hoeven niet met elkaar te zijn verbonden. Contractant Een deelnemer die na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van overeenkomst door de geselecteerde energiemaatschappij geen gebruik heeft gemaakt van de annuleringsmogelijkheid en die daadwerkelijk geswitcht is ofwel in het geval van een bestaande klant gebruik maakt van de in het collectief aangeboden tarieven. Deelnemer Een aanmelder die volgens de kwaliteitsvereisten is geworven. Definitieve machtiging Een machtiging die rechtsgeldig is afgegeven en die niet langer kan worden ingetrokken omdat de sluitingsdatum van het collectief bereikt is of is geweest. Energiemaatschappij Ook wel energieleverancier genoemd. Een in Nederland gevestigde energiemaatschappij die voldoet aan alle door de Nederlandse overheid gestelde eisen en vergunningen en die onder toezicht staat van de energiekamer. Energie termijnbedragen Een bedrag dat een afnemer maandelijks betaalt voor zijn verwachte energieverbruik. Dit is voor de periode tot aan de volgende jaarafrekening. Dit wordt bepaald door het verwachte energieverbruik op uw adres in de komende afrekenperiode te vermenigvuldigen met de afgesproken tarieven en vervolgens de totale kosten van het verwachte energieverbruik te delen door het aantal termijnbedragen dat u betaalt tot uw volgende jaarafrekening. Geselecteerde energiemaatschappij De energiemaatschappij die na onderhandeling door Nederlands Inkoop Collectief de deelnemers een aanbod mag toesturen. Nederlands Inkoop Collectief kijkt in de onderhandelingen naar een aantal factoren, waaronder de tarieven voor elektriciteit en/of gas, voorwaarden en subjectieve voorwaarden die Nederlands Inkoop Collectief beoordeelt in een balanced score card waarbij wordt gekeken naar service en bereikbaarheid. internetmachtiging Een machtiging afgegeven via dan wel een branche-, regio- of actie specifieke website opgericht voor dit doel. Klant Een deelnemer die na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van overeenkomst met de tarieven en voorwaarden door de geselecteerde energiemaatschappij geen gebruik heeft gemaakt van de annuleringsmogelijkheid tijdens de bedenkperiode van 14 dagen na dagtekening van de bevestiging van overeenkomst. Hierdoor is de deelnemer een overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas aangegaan met de geselecteerde energiemaatschappij. machtiging De bevoegdheid die een aangesloten bedrijf dan wel aangesloten particulier aan Nederlands Inkoop Collectief geeft om: a. Te onderhandelen over het aangaan van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas dan wel andere separaat vastgelegde zaken; b. Een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas aan te gaan; c. Informatie over te dragen; d. Gegevens op te vragen bij de netbeheerder van deelnemer; e. De leveringsovereenkomst bij de huidige energieleverancier namens deelnemer op te zeggen; f. Bankgegevens aan de geselecteerde energieleverancier te verstrekken en akkoord te geven voor automatische incasso van energie termijnbedragen door de geselecteerde energieleverancier; g. Hen in de toekomst te benaderen over voor hen door Nederlands Inkoop Collectief als relevant aangemerkte zaken. Deze machtiging kan zowel mondeling, in een voicelog, als schriftelijk, in een volmacht of via internet, worden afgegeven. 5

6 Machtiging Automatische Afschrijving: Ook wel machtiging automatische incasso genoemd. De machtiging automatische afschrijving is een schriftelijke of mondelinge (op een voicelog vastgelegde) toestemming van deelnemers aan de geselecteerde energiemaatschappij om bedragen automatisch van haar rekening af te schrijven. Deze toestemming wordt verstrekt aan Nederlands Inkoop Collectief die optreedt als tussenpersoon bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen deelnemer en de geselecteerde energiemaatschappij, met als doel dat Nederlands Inkoop Collectief deze gegevens ter beschikking stelt aan de geselecteerde energiemaatschappij zodat die de maandelijkse termijnbedragen van de bankrekening van de contractant kan afschrijven. Nederlands Inkoop Collectief Nederlands Inkoop Collectief B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nummer Nederlands Inkoop Collectief is een onafhankelijke tussenpersoon die namens een collectief onderhandelt om voor de deelnemers aan een collectief de beste prijs voor elektriciteit en/of gas te realiseren. Nederlands Inkoop Collectief treedt enkel op als tussenpersoon en is geen partij bij de overeenkomst tussen energiemaatschappij en de deelnemer. Respondent Een daartoe bevoegde natuurlijke persoon dan wel een onderneming, stichting of vereniging die mogelijk een overeenkomst tot afname van elektriciteit en/of gas wenst aan te gaan met een energiemaatschappij en daartoe wordt benaderd om een machtiging om deel te nemen in een collectief aan Nederlands Inkoop Collectief af te geven. Sluitingsdatum De datum waarop het collectief sluit, dat wil zeggen de datum waarop het niet langer mogelijk is om in te schrijven voor dit specifieke collectief en het voor deelnemers aan dit collectief niet meer mogelijk is hun machtiging in te trekken. Met andere woorden het collectief is gesloten: er kunnen geen nieuwe deelnemers meer bijkomen en bestaande deelnemers kunnen zich niet meer uitschrijven. Elk collectief heeft een bepaalde looptijd. Voicelog Een geluidsopname waaruit blijkt dat een aanmelder een telefonische machtiging afgeeft aan Nederlands Inkoop Collectief om namens haar te onderhandelen en een overeenkomst aan te gaan voor levering van elektriciteit en/of gas waarbij evident sprake is van wilsovereenstemming. Volmacht De bevoegdheid die een aangesloten bedrijf aan Nederlands Inkoop Collectief geeft om namens haar te onderhandelen over het aangaan van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas dan wel andere separaat vastgelegde zaken. Website of elke andere gelegenheidswebsite die Nederlands Inkoop Collectief voor een specifiek collectief heeft ingericht. Wervingspartner Door Nederlands Inkoop Collectief ingeschakelde derde bedrijven werkzaam in de branche van telemarketing dan wel field sales marketing of anderen die namens Nederlands Inkoop Collectief machtigingen van respondenten benaderen en die volgens de kwaliteitseisen van Nederlands Inkoop Collectief werken. 6

7 Artikel 1 partijen Verschillende partijen spelen een rol, te weten: Nederlands Inkoop Collectief die als onafhankelijke tussenpersoon bij de totstandkoming van groene energiecontracten tussen energiemaatschappijen en bedrijven en particulieren, optreedt. De bedrijven zijn onderdeel van een per gelegenheid samengesteld collectief voor de inkoop van groene energie. De particulieren zijn bij het bedrijf werkzame personen en/of anderen die ook worden verenigd in een collectief voor de inkoop van groene energie. Nederlands Inkoop Collectief kan branche, regionale of algemene collectieven organiseren. Aangesloten bedrijven en aangesloten particulieren kunnen in één of in verschillende collectieven bij elkaar worden gebracht. Nederlands Inkoop Collectief is nadrukkelijk geen partij in de te sluiten overeenkomst tussen een energiemaatschappij en een deelnemer. Een aangesloten bedrijf machtigt Nederlands Inkoop Collectief om namens haar te onderhandelen met de energiemaatschappij. Het aangesloten bedrijf is gedefinieerd als een privé persoon die zich conform de in artikel 2 omschreven voorwaarden rechtsgeldig heeft aangemeld en Nederlands Inkoop Collectief daarmee heeft gemachtigd om namens haar te onderhandelen en om haar te vertegenwoordigen bij het aangaan van een overeenkomst met een energiemaatschappij. Een aangesloten particulier machtigt Nederlands Inkoop Collectief om namens hem/haar te onderhandelen met de energiemaatschappij. De aangesloten particulier is gedefinieerd als een onderneming die zich conform de in artikel 3 omschreven voorwaarden rechtsgeldig heeft aangemeld en Nederlands Inkoop Collectief daarmee heeft gemachtigd om namens haar te onderhandelen en om haar te vertegenwoordigen bij het aangaan van een overeenkomst met een energiemaatschappij. De energiemaatschappij gaat een overeenkomst aan om elektriciteit en/of gas te leveren aan het aangesloten bedrijf. Op alle overeenkomsten en afspraken tussen partijen zijn de algemene voorwaarden van Nederlands Inkoop Collectief van toepassing. Artikel 2 - Vereisten aan een aangesloten bedrijf Om deel te nemen aan een collectief van Nederlands Inkoop Collectief dient een aangesloten bedrijf ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als een onderneming, vereniging of stichting. Het aangesloten bedrijf machtigt Nederlands Inkoop Collectief conform artikel 4. Een machtiging is een schriftelijke of mondelinge (op voicelog vastgelegde) toestemming van het aangesloten bedrijf aan Nederlands Inkoop Collectief om deel uit te maken van een collectief, namens haar te onderhandelen over tarieven voor elektriciteit en/of gas en een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas aan te gaan met energiemaatschappijen. In artikel 4 staat de reikwijdte van de machtiging omschreven. De volmacht dient te zijn ondertekend en de voicelog dient te zijn afgegeven door iemand die conform het uittreksel uit het handelsregister bevoegd is het aangesloten bedrijf rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Tevens dient een machtiging te worden afgegeven voor de automatische incasso van energie termijnbedragen door een daartoe bevoegd persoon met indiening van een bankrekeningnummer dat op naam staat van de onderneming of de bevoegde bestuurder. 7

8 Artikel 3 - Vereisten aan een aangesloten particulier Om deel te nemen aan een collectief van Nederlands Inkoop Collectief dient een aangesloten particulier meerderjarig en handelingsbevoegd zijn. De aangesloten particulier machtigt Nederlands Inkoop Collectief conform artikel 4. Een machtiging is een schriftelijke of mondelinge (op voicelog vastgelegde) toestemming van de aangesloten particulier aan Nederlands Inkoop Collectief om deel uit te maken van een collectief, namens hem/haar te onderhandelen over tarieven voor elektriciteit en/of gas met energiemaatschappijen en een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas aan te gaan met energiemaatschappijen. In artikel 4 staat de reikwijdte van de machtiging omschreven. De volmacht dient te zijn ondertekend en de voicelog dient te zijn afgegeven door iemand die rechtsgeldig beschikkingsbevoegd is. Tevens dient een machtiging te worden afgegeven voor de automatische incasso van energie termijnbedragen door de aangesloten particulier met indiening van een bankrekeningnummer dat op zijn/haar naam staat. Artikel 4 - Werkwijze Nederlands Inkoop Collectief 4.1 Een aangesloten bedrijf of een aangesloten particulier verstrekt telefonisch, via een voicelog, of schriftelijk, via een volmacht of internetmachtiging een machtiging aan Nederlands Inkoop Collectief. 4.2 De deelnemer machtigt Nederlands Inkoop Collectief om: a. Te onderhandelen over het aangaan van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas dan wel andere separaat vastgelegde zaken; b. Een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas aan te gaan; c. Informatie over te dragen; d. Gegevens op te vragen bij de netbeheerder van deelnemer; e. De leveringsovereenkomst bij de huidige energieleverancier namens deelnemer op te zeggen; f. Bankgegevens aan de geselecteerde energieleverancier te verstrekken en akkoord te geven voor automatische incasso van energie termijnbedragen door de geselecteerde energieleverancier; g. Hen in de toekomst te benaderen over voor hen door Nederlands Inkoop Collectief als relevant aangemerkte zaken. 4.3 In de machtiging verstrekt het aangesloten bedrijf tenminste de volgende informatie: NAW gegevens, telefoonnummer, KvK nummer, bankrekeningnummer, naam van vertegenwoordigingsbevoegd persoon en indien aanwezig een e- mailadres. 4.4 In de machtiging verstrekt de aangesloten particulier tenminste de volgende informatie: NAW gegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en indien aanwezig een e- mailadres. 4.5 Door aanmelding verklaart het aangesloten bedrijf dan wel de aangesloten particulier tevens voldoende uitleg over de werkwijze van Nederlands Inkoop Collectief te hebben ontvangen. 4.6 Indien de machtiging schriftelijk wordt afgegeven door een volmacht, worden aan de aanmelder de algemene voorwaarden van Nederlands Inkoop Collectief ter beschikking gesteld. Indien de machtiging via een voicelog of internetmachtiging wordt afgegeven, worden de algemene voorwaarden toegevoegd bij de bevestigingsmail die de aanmelder enkele dagen na aanmelding ontvangt. 4.7 Nederlands Inkoop Collectief kan een aanmelding weigeren indien deze niet voldoet aan de in Artikel 2 en 3 genoemde voorwaarden. 4.8 Tot de sluitingsdatum, kan een aangesloten bedrijf dan wel een aangesloten particulier zonder opgave van reden de machtiging intrekken. 4.9 Op de sluitingsdatum, wordt de aanmelding automatisch omgezet in een definitieve machtiging. Deze definitieve machtiging houdt in dat Nederlands Inkoop Collectief nu door de deelnemer is gemachtigd om gedurende een periode van maximaal 12 maanden namens haar te onderhandelen met energiemaatschappijen over tarieven en voorwaarden en om vervolgens een rechtsgeldige overeenkomst aan te gaan met een energiemaatschappij voor de levering van elektriciteit en/of gas voor de duur van maximaal vijf jaar Indien Nederlands Inkoop Collectief er binnen de periode van 12 maanden niet in slaagt om namens de deelnemers tot een overeenkomst te komen met een energiemaatschappij, vervalt automatisch de definitieve machtiging. Nederlands Inkoop Collectief zal de deelnemers hiervan per gemotiveerd op de hoogte stellen en de deelnemers de keuze voorleggen of zij de definitieve machtiging eenmalig willen 8

9 verlengen voor een periode van 45 dagen. Indien een deelnemer hier niet op reageert, komt de definitieve machtiging automatisch te vervallen De machtiging omvat uitdrukkelijk het recht van Nederlands Inkoop Collectief om deelnemer na afloop van de contractperiode opnieuw te benaderen met een aanbieding voor elektriciteit en/of gas Nederlands Inkoop Collectief heeft het recht om de volmacht over te dragen aan een derde partij. Artikel 5 - De machtiging voor automatische incasso Bij de aanmelding verstrekt de deelnemer aan Nederlands Inkoop Collectief haar bankrekeningnummer met de bijbehorende juiste tenaamstelling. deelnemer verstrekt deze gegevens met het oog op de maandelijkse betaling van de Energie- termijnbedragen aan de energiemaatschappij middels automatische incasso. deelnemer machtigt Nederlands Inkoop Collectief om deze bankrekeninggegevens op haar beurt te verstrekken aan de Geselecteerde energiemaatschappij met wie de deelnemer een overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas aangaat, mits deelnemer deze overeenkomst niet binnen de Bedenkperiode annuleert, met de uitdrukkelijke toestemming aan energiemaatschappij om de verschuldigde Energie- termijnbedragen en eventuele jaarafrekeningen automatisch te incasseren van het opgegeven bankrekeningnummer. Artikel 6 Tot stand komen van de overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas 6.1 Nederlands Inkoop Collectief onderhandelt over de prijzen voor elektriciteit en/of gas te bieden voor zakelijke en particuliere deelnemers aan de collectieven. 6.2 Na de onderhandelingen ontvangt de deelnemer de resultaten en komt een overeenkomst tussen de geselecteerde energiemaatschappij en een deelnemer tot stand. 6.3 De geselecteerde energiemaatschappij stuurt, al dan niet samen met Nederlands Inkoop Collectief, binnen zeven werkdagen na bekendmaking hiervan, de deelnemers aan het collectief de bevestiging van overeenkomst met daarin opgenomen de tarieven en voorwaarden, waaronder de wijze van ontbinden van de overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas. 6.4 Deelnemers hebben een periode van 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van overeenkomst met de geselecteerde energiemaatschappij om deze overeenkomst conform de voorwaarden te annuleren. Na de bedenkperiode is een overeenkomst tot stand gekomen en zijn de deelnemers netto klanten van de geselecteerde energiemaatschappij geworden. 6.5 Na de switch, cq door de daadwerkelijke overstap is deelnemer contractant van de energiemaatschappij geworden. 6.6 Een overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas komt uitdrukkelijk tot stand tussen de geselecteerde energiemaatschappij en de deelnemer aan het collectief. Nederlands Inkoop Collectief is geen partij bij deze overeenkomst. Artikel 7 Uitvoering 7.1 Nederlands Inkoop Collectief zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Nederlands Inkoop Collectief verklaart tegenover respondenten, aanmelders en deelnemers de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend bemiddelaar mag worden verwacht. 7.2 Aan Nederlands Inkoop Collectief verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Nederlands Inkoop Collectief, niet tot resultaatsverplichtingen. 7.3 Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Nederlands Inkoop Collectief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 9

10 het uitvoeren van de diensten van Nederlands Inkoop Collectief, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze en tijdig aan Nederlands Inkoop Collectief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door deelnemer ter beschikking van Nederlands Inkoop Collectief zijn gesteld, of indien deelnemer op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, heeft Nederlands Inkoop Collectief het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 7.4 Aanmelder en deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Nederlands Inkoop Collectief verschafte informatie. Artikel 8 Inschakeling derden 8.1 Nederlands Inkoop Collectief kan bij het benaderen van respondenten gebruik maken van derden, de zogenaamde wervingspartners. Wervingspartners staan onder continue kwaliteitscontrole. De kwaliteitscontrole bestaat uit het werken met één belplatform, dat Nederlands Inkoop Collectief of haar medewerkers in staat stelt live in te luisteren bij gesprekken, het controleren van voicelogs, het ad random uitvoeren van quality calls, het nabellen van schriftelijke machtigingen geworven door field sales bedrijven, het geven van trainingen, het afnemen van een toets, het vragen van een verklaring van goed gedrag van medewerkers van wervingspartners dan wel het voor hen instaan op basis van een reeds langere tijd bestaand dienstverband, het opstellen van belscripts en het oefenen van rollenspellen inclusief tegenwerpingen. Nederlands Inkoop Collectief is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van wervingspartners of bij hen werkzame personen. 8.2 Nederlands Inkoop Collectief kan bij de uitvoering van de aan haar verstrekte machtiging of opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Nederlands Inkoop Collectief zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Nederlands Inkoop Collectief is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Artikel 9 - Afzien van de overeenkomst Nederlands Inkoop Collectief verplicht de geselecteerde energiemaatschappij om deelnemers een bedenkperiode van 14 dagen te geven om van de overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas af te kunnen zien. De bedenkperiode van 14 dagen zal ingaan op het moment dat de schriftelijke bevestiging door de energiemaatschappij, al dan niet samen met Nederlands Inkoop Collectief, is verzonden. Annulering dient conform de opgegeven procedure te geschieden. Indien een deelnemer binnen deze bedenkperiode geen gebruik maakt van het recht om te annuleren, wordt de overeenkomst definitief en is deelnemer klant van de geselecteerde energiemaatschappij. Artikel 10 - Weigering door energiemaatschappij Nederlands Inkoop Collectief kan er niet voor instaan dat een energiemaatschappij ieder deelnemer kan en zal accepteren. Energiemaatschappijen kunnen klanten weigeren vanwege bijvoorbeeld betalingsproblemen uit het verleden, technische complicaties, onjuiste tenaamstelling en/of andere gegevens, niet- corresponderende EAN- codes, onbevoegde vertegenwoordiging, afwijkende energieaansluiting of andere redenen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal Nederlands Inkoop Collectief het betrokken deelnemer daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en indien mogelijk in de gelegenheid stellen om alsnog juiste en/of aanvullende gegevens te verstrekken. Indien een deelnemer hieraan binnen tien werkdagen niet kan of wil voldoen, vervalt de definitieve machtiging door het verstrijken van de termijn. 10

11 Artikel 11 Aansprakelijkheid 11.1 Nederlands Inkoop Collectief is in geen geval aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook die door een deelnemer wordt geleden door haar vertegenwoordiging, waaronder nadrukkelijk genoemd een energierekening die bij de door Nederlands Inkoop Collectief geselecteerde energiemaatschappij hoger uitvalt dan bij de huidige energiemaatschappij van een deelnemer. Nederlands Inkoop Collectief kan niet worden aangesproken op de gevolgen van toekomstig stijgende en/of dalende energieprijzen en in rekening gebrachte opzegvergoedingen of boetes door een huidige energiemaatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van een deelnemer om zelf na te gaan of er sprake is van een mogelijke opzegvergoeding bij de huidige energiemaatschappij Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Nederlands Inkoop Collectief alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Nederlands Inkoop Collectief bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot de vergoeding welke Nederlands Inkoop Collectief van de geselecteerde energiemaatschappij heeft ontvangen voor het aanbrengen van de betreffende netto Klant De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de overstap en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het wel of niet aangaan van een overeenkomst met de energieleverancier. Daarnaast is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor de overstap Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de deelnemer, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Nederlands Inkoop Collectief, is deze nimmer aansprakelijk De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de deelnemer geen rechten ontlenen Nederlands Inkoop Collectief is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de deelnemer of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de deelnemer verstrekte inlichtingen Nederlands Inkoop Collectief kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van deelnemer Nederlands Inkoop Collectief is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerierdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens deelnemer, Nederlands Inkoop Collectief of derden De deelnemer vrijwaart Nederlands Inkoop Collectief tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen De plicht van deelnemer tot vrijwaring van Nederlands Inkoop Collectief vervalt indien en voor zover de deelnemer aantoont dat de schade het directe gevolg is ven een toerekenbare tekortkoming van Nederlands Inkoop Collectief Nederlands Inkoop Collectief is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Nederlands Inkoop Collectief gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Nederlands Inkoop Collectief kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur Nederlands Inkoop Collectief is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de deelnemer aan Nederlands Inkoop Collectief verzonden ( )berichten Nederlands Inkoop Collectief niet hebben bereikt Nederlands Inkoop Collectief is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de deelnemer de aan hem in rekening gebrachte voorschotten en eindafrekeningen voor door hem, na bemiddeling van Nederlands Inkoop Collectief, afgesloten voorzieningen zoals de levering van energie en gas, ondanks deugdelijke sommatie van de energieleverancier of ander bedrijf niet of niet tijdig heeft voldaan Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Nederlands Inkoop Collectief voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten De deelnemer is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Nederlands Inkoop Collectief indien Nederlands Inkoop Collectief zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de deelnemer te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door deelnemer te worden nagekomen. 11

12 Artikel 12 - Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 12.1 Nederlands Inkoop Collectief en deelnemer verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden Door deelnemer aan Nederlands Inkoop Collectief verstrekte persoonsgegevens zullen door Nederlands Inkoop Collectief niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte machtiging of door haar aan deelnemer te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Nederlands Inkoop Collectief op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken Indien deelnemer bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Nederlands Inkoop Collectief zal Nederlands Inkoop Collectief de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van deelnemer uit het betreffende bestand verwijderen Deelnemer verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Nederlands Inkoop Collectief of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben. Artikel 13 Geschillen 13.1 Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Nederlands Inkoop Collectief zullen deze partijen eerst in overleg treden om te bezien of zij samen tot een oplossing kunnen komen. Indien het niet lukt om binnen een termijn van dertig werkdagen tot een overeenstemming te komen, zal een geschil indien één der partijen daartoe wenst over te gaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechtbank Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en een energiemaatschappij is Nederlands Inkoop Collectief geen partij in dat geschil en zal het deelnemer zelf tot een oplossing moeten komen met de energiemaatschappij. 12

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie