Starten aan de KU Leuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starten aan de KU Leuven"

Transcriptie

1 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve

2

3 Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie 4 Voorbereidede cursusse 7 Kot 19 Ischrijve 22 Overzicht academiejaar 24 Othaaldage e starte 27 Koste e fiaciële odersteuig 28 Studiebegeleidig e -odersteuig 30 Medische e psychosociale hulp 32 Studere op maat 33 Studere met maatschappelijk egagemet 36 Vervoer 37 Studetewerkig 39 Sport e cultuur 40 Ete e drike 43 Studetejobs 44 Stadsplattegrod e uttige websites 47 3 Otdek i deze gids oze hulp bij je studie e oze praktische odersteuig. We hete je alvast va harte welkom.

4 Ifomomete e opleidigsiformatie Misschie vod je al ee opleidig, of be je bija zover. Je zoektocht lags websites, brochures, beurze e ifodage zit er da voor jou op. Mocht je toch og wat wille rodkijke, vergelijke e afwege, da vid je hier de selste weg aar iformatie e cotact voor je defiitieve studiekeuze. 4 Ifomomete Tijdes het academiejaar stelt de KU Leuve zich graag aa je voor. Je kut met al je vrage terecht op oderstaade ifomomete. SID-i-beurze I elke Vlaamse provicie orgaiseert het Departemet Oderwijs SID-i-beurze i de periode jauari - maart. Je vidt er alle Vlaamse hogeschole e uiversiteite op éé locatie tijdes ee driedaagse beurs. 8 Opelesweke Je volgt les met KU Leuve-studete tijdes de herfst- e krokusvakatie. Opgelet: tijdig ischrijve is de boodschap, wat de zitjes zij beperkt. 8 Igeieur voor 1 dag Op Campus Groep T ku je ook buite de Opelesweke ee dag meelope met de eerstejaars idustrieel igeieur. Je krijgt ee op maat gesede programma. 8 Ifodage Tijdes de Ifodage zet de KU Leuve haar opleidige i de kijker. I de gebouwe va de faculteit ku je: met proffe, studete, assistete e moitore spreke; studiemateriaal ikijke; rodkijke i collegezale, labo s, semiarielokale e bibliotheke; vrage stelle over de ihoud, tewerkstelligsperspectieve e gevraagde voorkeis va de opleidige; ifo verzamele over huisvestig, vervoer e studiefiacierig. Leuve: 14, 21 e 28 maart Campus Groep T Leuve: 18 februari, 21 maart, 9 mei, 27 jui e 5 september Alle ifo e ischrijve: 8 Ifodage gemist? Meer iformatie vid je op de site voor toekomstige studete: 8 toekomstigestudete/ ifomomete Tijdes de Ifobeurze op 9 mei e 5 september 2015 stelle alle KU Leuve-faculteite hu bacheloropleidige voor i de Uiversiteitshal va Leuve. Je kut er studiemateriaal ikijke e vrage stelle aa assistete e proffe. Je vidt er ifostads over de opleidige, studiefiacierig, sociale voorzieige, huisvestig e leve i Leuve. I september wordt ook (beperkte) iformatie aagebode voor toekomstige masterstudete. 8

5 Opleidigsiformatie Olie Opleidige De KU Leuve-website geeft ee overzicht va alle opleidige, opleidigsoderdele, lesseroosters, toelatigsvoorwaarde e studiemateriaal. Die iformatie is beschikbaar voor zowel KU Leuve-studete als ieuwsgierige toekomstige studete. 8 Portaalsite voor toekomstige studete Op deze site vid je alle odige iformatie hadig terug per thema. Je eerste stappe aa de KU Leuve worde uitgebreid overlope: voorbereidede cursusse, op kot gaa, je ischrijve, fiaciële odersteuig e studietoelage, sport e cultuur, studiebegeleidig Brochures Kieze voor de KU Leuve Tips va oze experts voor ee geslaagde studiekeuze, ee ileidig tot het hoger oderwijs e ee studiekeuzeplaer: je vidt het allemaal i deze brochure. Opleidige aa de KU Leuve Deze brochure is ee catalogus va alle opleidige va de KU Leuve op alle campusse. Per bacheloropleidig kom je profiel, loopbaamogelijkhede, programma, aasluitede masters e istroomvoorwaarde te wete. Bachelorbrochures I de bachelorbrochures vid je per bacheloropleidig alle iformatie voor ee degelijk e volledig begrip va je studie. Profiel, loopbaa, studieprogramma, vakihoud, studiebegeleidig, studere i het buitelad... die e og veel meer oderwerpe ku je rustig aleze e bespreke met je omgevig. Je kut de brochures olie bekijke of de papiere versie bestelle via: 8

6 Voorbereidede cursusse per opleidig Itroductie- Cursus Chemie e week basis- (Academisch) toelatigsexame Bachelor Wiskude Chemie fysica weteschappe IJkigstoets Fras Duits Taalportaal arts/tadarts Biochemie e biotechologie (weteschappe) p. 7 p. 9 p. 12 Bio-igeieursweteschappe p. 7 p. 9 p. 12 Biologie (weteschappe) p. 7 p. 9 p. 12 Biomedische weteschappe p. 7 p. 10 Chemie (weteschappe) p. 7 p. 9 p. 12 Per cursus word je doorverweze aar de pagia waarop je meer iformatie vidt. Commuicatieweteschappe p. Ecoomische weteschappe p. 8 p. 12 p Farmaceutische weteschappe p. 7 p. 10 p. 12 Fysica (weteschappe) p. 7 p. 9 p Geeeskude p. Geografie (weteschappe) p. 7 p. 9 p. 12 Geologie (weteschappe) p. 7 p. 9 p. 12 Idustriële weteschappe p. 8 p. 10 p. 12 Iformatica (weteschappe) p. 7 p. 9 p. 12 Igeieursweteschappe p. 7 p. 9 p. 12 Igeieursweteschappe: architectuur p. 7 p. 12 Lichamelijke opvoedig e bewegigsweteschappe p. 12 Politieke weteschappe e sociologie p. 13 Psychologie p. 9 Rechte p. 13 Revalidatieweteschappe e kiesitherapie p. 12 Taal- e letterkude p. 13 p. 14 p. 14 Tadheelkude p. Toegepaste ecoomische weteschappe (TEW) p. 8 p. 12 p. 13 TEW: hadelsigeieur p. 8 p. 12 p. 13 TEW: hadelsigeieur i de beleidsiformatica p. 8 p. 12 p. 13 Wiskude (weteschappe) p. 7 p. 9 p

7 Voorbereidede cursusse Om je optimaal voor te bereide op je studie, orgaisere veel faculteite tijdes de zomervakatie voorbereidede cursusse. De KU Leuve heeft ee ruim aabod va die cursusse i allerlei domeie, aast olie tests die voor iederee toegakelijk zij. Op de volgede pagia s vid je het aabod per studiedomei. De tabel liks geeft je alvast ee overzicht. Aabod per studiedomei ZOMERCURSUS WISKUNDE Voor bachelors i de: - bio-igeieursweteschappe - biomedische weteschappe - farmaceutische weteschappe - igeieursweteschappe - igeieursweteschappe: architectuur - weteschappe Als je dekt dat je keis va wiskude ovoldoede is voor de opleidig of als je keis wat opfrissig ka gebruike, da ku je ee zomercursus wiskude volge die je meer izicht biedt i ee aatal belagrijke wiskudige methode e begrippe. Zowel theorie als oefeige eem je op ee actieve maier i verschillede modules door. I de zomercursus wordt vooral gefocust op de kelpute die studete odervide i de verschillede opleidigsoderdele va de eerste fase. De cursus ka ook ee voorbereidig zij op de ijkigstoets (p. 12). ZOMERCURSUS Waeer Va maadag 7 tot e met vrijdag 11 september 2015 Ischrijvigsgeld 25, cursusmateriaal ibegrepe (te betale op de eerste lesdag) Meer iformatie e ischrijve Moitoraat Weteschappe Celestijelaa 200I bus HEVERLEE tel , of Extra Overachtig i ee residetie is mogelijk, maar je moet voor 6 augustus 2015 reservere. 7

8 Voorbereidede cursusse Voor bachelors i de: - ecoomische weteschappe - toegepaste ecoomische weteschappe - toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur - toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica De Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe orgaiseert ee zomercursus wiskude met specifiek ecoomische toepassige. I de cursus ga je og ees op ee verfrissede maier door ekele veelgebruikte wiskudige methode e begrippe uit het secudair oderwijs. Als je mider da zes uur wiskude per week had i het secudair oderwijs, da is deze cursus misschie aa te rade. 8 Toekomstige studete aa de Faculteit Ecoomie e Bedrijfs weteschappe kue ook deeleme aa ee ijkigstoets. Meer ifo vid je terug op: 8 Waeer Va maadag 14 tot e met vrijdag 18 september 2015 Ischrijvigsgeld 20, cursusmateriaal ibegrepe (te betale op de eerste lesdag) Meer iformatie e ischrijve Secretariaat Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Naamsestraat 69 bus LEUVEN tel Extra Breg je rekemachie mee. Voor bachelors i de idustriële weteschappe Wil je je voorkeis bijspijkere of graag eve herhale? Da be je welkom op de itroductie - cursus tijdes de eerste twee weke va september. De cursus wiskude bestaat uit vier modules: algebra, aalytische meetkude, goiometrie e aalyse. Je kiest zelf welke modules je volgt. Je kut ze het hele jaar dowloade (e studere). Waeer va maadag 31 augustus tot e met vrijdag 11 september 2015 Meer iformatie e ischrijve Ischrijve ka vaaf juli via de website:

9 Voor bachelors i de psychologie ZOMERCURSUS CHEMIE Basiskeis wiskude komt i de studie psychologie goed va pas, vooral i de opleidigs - oderdele statistiek. Wil je je wiskudekeis of je maier va wiskudig redeere wat opfrisse, da ka dat tijdes de vakatiecursus. De cursus is vooral gericht op studete die op school vier uur wiskude of mider gevolgd hebbe e op studete voor wie de leerstof iet meer zo helder voor de geest staat. Hij is bedoeld als opwarmigsoefeig e iet als voorafgaade opleidig of traiig. Statistiek e kasrekeig worde tijdes de cursus iet behadeld. De wiskudige topics die wél aa bod kome, zij echter direct relevat voor de statistiek, wat via ituïtieve voorbeelde ook wordt verduidelijkt. Op de website vid je meer iformatie over de behadelde oderwerpe, werkvorm, cursusmateriaal, achtergrodliteratuur... Waeer Doderdag 3 e vrijdag 4 september 2015 Voor bachelors i de: - bio-igeieursweteschappe - igeieursweteschappe - weteschappe Als je uit ee studierichtig komt waari chemie iet zo uitgebreid aa bod kwam (éé uur per week of mider), of als je je keis wil opfrisse, ka het uttig zij dat je ee zomercursus chemie volgt. Chemie staat immers op het programma va de meeste bacheloropleidige weteschappe, bio-igeieursweteschappe e igeieursweteschappe. De zomercursus chemie bestaat uit verschillede modules waari zowel theorie als oefeige aa bod komt. Vooraf wordt oderzocht met welke oderwerpe je iet zo vertrouwd bet, zodat daaraar extra aadacht ka gaa. Zo maak je (opieuw) keis met ee aatal belagrijke chemische begrippe. 9 Ischrijvigsgeld 5 voor cursusmateriaal (te betale op de eerste lesdag) Meer iformatie e ischrijve Psychologisch Istituut Secretariaat vakatiecursus (C01.45) Tiesestraat 102 bus LEUVEN tel Extra Overachtig i ee residetie is mogelijk, maar de plaatse zij beperkt ( 30 voor overachtig zoder maaltijde, te betale bie vijf werkdage a ischrijvig e uiterlijk op 24 augustus 2015). Meer iformatie over de betalig vid je op de website. Waeer Va disdag 1 tot e met vrijdag 4 september 2015 Ischrijvigsgeld 25, cursusmateriaal ibegrepe (te betale op de eerste lesdag) Meer iformatie e ischrijve Moitoraat Weteschappe Celestijelaa 200I bus HEVERLEE tel , of Extra Test je voorkeis chemie op Overachtig i ee residetie is mogelijk, maar je moet voor 1 augustus 2015 reservere.

10 Voorbereidede cursusse All glory comes from darig to begi. (William Shakespeare ( ), Egels toeelschrijver, dichter e acteur) ZOMERCURSUS CHEMIE EN FYSICA Voor bachelors i de: - biomedische weteschappe - farmaceutische weteschappe 10 Twijfel je of je i het secudair oderwijs voldoede lesure weteschappe volgde, of heb je gewoo ood aa ee opfrissig va de geziee leerstof? Ee goede voorbereidig verhoogt je zelfvertrouwe e zorgt voor ee vlotte overgag aar het uiversitaire leerproces. Daarom ku je i de loop va de maad augustus ee opfrissigscursus chemie e fysica volge. Voor bachelors i de idustriële weteschappe Als je graag je keis chemie wil opfrisse of als je iet zeker bet of je geoeg voorkeis hebt, da ku je de cursus chemie volge tijdes de eerste twee weke va september. Je kut de cursus ook al tijdes het jaar dowloade e bekijke. Waeer va maadag 31 augustus tot e met vrijdag 11 september 2015 Meer iformatie e ischrijve Ischrijve ka vaaf juli via de website: Waeer Va maadag 17 tot e met vrijdag 21 augustus 2015 Ischrijvigsgeld 35, cursusmateriaal ibegrepe (te betale op de eerste lesdag) Meer iformatie e ischrijve Koe Uytterhoeve Moitoraat Biomedische Weteschappe Herestraat 49 bus LEUVEN tel

11 11

12 12 INTRODUCTIEWEEK BASISWETENSCHAPPEN Voor bachelors i de: - lichamelijke opvoedig e de bewegigsweteschappe - revalidatieweteschappe e de kiesitherapie Als je uit ee studierichtig komt waari wiskude, fysica of chemie iet zo uitgebreid aa bod kwam, of als je je keis wil opfrisse, ku je je ischrijve voor de itroductieweek basisweteschappe. Wiskude e weteschappe vorme immers ee ootbeerlijke basis voor de opleidige revalidatieweteschappe e kiesitherapie, e lichamelijke opvoedig e bewegigsweteschappe. Mooi meegeome is dat je tijdes de itroductieweek ook al keismaakt met je studiegeote, de campus, ekele docete é het studeteleve. Waeer Va maadag 24 tot e met vrijdag 28 augustus 2015 Meer iformatie e ischrijve Marily Guffes Faculteit Bewegigs- e Revalidatieweteschappe Tervuursevest 101 bus HEVERLEE tel Extra Overachtig i ee residetie is mogelijk (reservatie voor 27 juli 2015). IJKINGSTOETS Voor bachelors i de: - bio-igeieursweteschappe - ecoomische weteschappe - farmaceutische weteschappe - idustriële weteschappe - igeieursweteschappe - igeieursweteschappe: architectuur - toegepaste ecoomische weteschappe - toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur - toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica - weteschappe De ijkigstoets test via ee reeks meerkeuzevrage of je over voldoede weteschappelijke e wiskudige vaardighede beschikt om aa ee va bovestaade opleidige te begie. Voor elke opleidig is er ee aagepaste versie. Deelame aa de ijkigstoets is iet verplicht. IJKINGSTOETS Waeer 1 juli 2015 Voor sommige opleidige is er ee tweede toetsmomet i september. Meer iformatie e ischrijve

13 ZOMERCURSUS FRANS Voor bachelors i de taal- e letterkude Hoe druk je je uit tijdes ee discussie? Waarop moet je lette als je ee exposé houdt? Hoe slaag je eri ee grote hoeveelheid iformatie same te vatte? De zomercursus Fras behadelt al die vrage e meer. Ee week lag buig je je over ee aatal grammaticale topics e werk je aa je modelige e schriftelijke taalbeheersig va het Fras. ZOMERCURSUS ACADEMISCH FRANS Voor bachelors i de: - commuicatieweteschappe - ecoomische weteschappe - politieke weteschappe e de sociologie - rechte - toegepaste ecoomische weteschappe - toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur - toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica Zij je lijstjes va fautes fréquetes og te lag? Heb je ood aa ee kort e krachtig grammaticabad? Gedurede twee e ee halve dag word je klaargestoomd voor de werkcolleges Fras i de hierbove vermelde opleidige. Waeer Voor studete va de Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe: va woesdag 9 tot e met vrijdag 11 september 2015 (2,5 dag) Voor studete va de faculteite Sociale Weteschappe e Rechtsgeleerdheid: va maadag 14 tot e met woesdag 16 september 2015 (2,5 dag) Ischrijvigsgeld 55 (syllabus ibegrepe) Meer iformatie e ischrijve Daaraast krijg je ook ee voorsmaakje va Frase literatuur e taalkude. Studete uit ee adere opleidig met ee passie voor de Frase taal zij eveees welkom. Waeer Va maadag 14 tot e met vrijdag 18 september 2015 Elke dag va 9 tot 17 u. Ischrijvigsgeld 75 zoder verblijf, 180 met verblijf i ee residetie Meer iformatie e ischrijve Gaéta de Sait Mouli Oderzoekseeheid Taalkude: Fras, Italiaas e Vergelijkede Taalkude Blijde-Ikomststraat 21 bus LEUVEN tel Meer iformatie e ischrijve Je otvagt ee gedetailleerde syllabus e ee certificaat als je de volledige cursus volgt. Overachtig i ee residetie is mogelijk. 13

14 Voorbereidede cursusse ONLINE ZOMERCURSUS DUITS TAALPORTAAL Voor bachelors i de taal- e letterkude Voor bachelors i de taal- e letterkude Als je va pla bet om de bacheloropleidig taal- e letterkude met module Duits te volge e je wil je tijdes de vakatie al wat op de studie voorbereide, meld je da aa voor oze (gratis) olie voorbereidigscursus Duits. Met dat oefeigepakket ku je via zelfstudie je basiskeis opfrisse e evetuele tekortkomige wegwerke. Wil je graag ee voorproefje va de ihoud va de opleidig taal- e letterkude? Met de oefeige op de Taalportaalsite krijg je ee beeld va wat de opleidig ihoudt. De opleidig start op het eidiveau va het secudair oderwijs voor Nederlads, Egels e Fras. Voor Duits e Latij wordt eige keis verwacht, maar iet voor Spaas e Italiaas. 14 Waeer Vaaf 1 april 2015 Extra Gratis Meer iformatie e ischrijve Voor toegag tot het leerplatform of voor meer iformatie over ihoud e iveau, eem je cotact op met Op Taalportaal ku je agaa i welke mate je de tale Duits, Egels, Fras, Nederlads e Latij al beheerst e evetuele tekortkomige bijschave. Je kut er ook je eerste stappe zette i het Italiaas e het Spaas e keismake met taalkude e literatuurweteschap. Voor Grieks zij er oefeige voor leerlige met voorkeis e keismakigsoefeige voor leerlige zoder voorkeis. Waeer Permaet beschikbare olieoefeige Extra Gratis Meer iformatie e ischrijve Vrage over het verwachte iveau Duits? Vrage over het verwachte iveau Grieks e Latij?

15 15

16 Voorbereidede cursusse CURSUS TOELATINGSEXAMEN ARTS/TANDARTS Voor bachelors i de: - geeeskude - tadheelkude Om de opleidig geeeskude of tadheelkude te starte, moet je slage voor het toelatigsexame arts/tadarts. Om je daarop voor te bereide, ku je ee aatal voorbereidede sessies volge. De sessies biede odersteuig voor het oderdeel keis e izicht i de weteschappe (KIW), e voor het oderdeel iformatie verwerve e verwerke (IVV). Er zij vijf sessies: biologie, fysica, chemie, wiskude e IVV. Tijdes de tweede week va de paasvakatie komt iedere dag éé sessie aa bod. 16 Ku je je tijdes de paasvakatie iet vrijmake? Da be je welkom op de zaterdagsessies. Je kut je voor iedere sessie afzoderlijk ischrijve. Waeer Va maadag 13 tot e met vrijdag 17 april 2015 (tweede week paasvakatie) Vijf zaterdage: 21 maart (biologie), 28 maart (IVV), 25 april (wiskude), 2 mei (chemie), 9 mei (fysica) Ischrijvigsgeld 50 (oafhakelijk va het aatal sessies), cursusmateriaal ibegrepe (te betale op de eerste lesdag) Meer iformatie Valerie Va Emele tel Koe Uytterhoeve tel

17 Aabod voor alle bachelors ZOMERCURSUS ACADEMISCH NEDERLANDS Be je bag dat je de cursusse e de proffe iet altijd zult begrijpe? Be je aderstalig of kom je uit ee tweetalig gezi waar het Nederlads iet de hoofdtaal is? Vid je het moeilijk om de grote lije te volge i igewikkelde tekste? Stel je je vrage over de maier waarop je het best atwoord geeft op examevrage aa de uiversiteit? Da heb jij ogetwijfeld baat bij de begeleidigssessies academisch Nederlads. ZOMERCURSUS FRANS, ENGELS, DUITS EN SPAANS Jaarlijks ku je i juli aa het Cetrum voor Levede Tale (CLT) ee itesieve cursus Fras, Egels, Duits of Spaas volge. De cursus omvat ee elektroische e modelige iveautest, vijftig lesure (lesse e talepractica, met hadboek), facultatieve activiteite e/of ee excursie i de gekoze taal e ee eidtest. Waeer Va maadag 7 tot e met vrijdag 11 e va maadag 14 tot e met vrijdag 18 september 2015 Ischrijvigsgeld Gratis Meer iformatie e ischrijve Je ischrijvig is pas defiitief a je ischrijvig voor ee eerste bachelorfase aa de KU Leuve. Extra Jezelf teste ka op ilt.kuleuve.be/taalvast_demo Waeer Va maadag 13 tot e met zaterdag 25 juli 2015 Ischrijvigsgeld Het ischrijvigsgeld bedraagt 300. Meer iformatie e ischrijve Ischrijve ka vaaf 2 maart Extra Als je tijdes de zomermaade ee cursus volgt e i Leuve wil logere, eem da cotact op met de Huisvestigsdiest of mail aar 17 Success is the sum of small efforts, repeated day i ad day out. (Robert Collier ( ), Amerikaas schrijver) De meest recete iformatie e ee aatal olieteste vid je op: 8

18 18

19 Kot Op kot gaa is meer da dicht bij je faculteit gaa woe. Het is dé maier om je vleugels uit te slaa, zelfstadig te worde e je studetetijd kleur te geve. De KU Leuve is prima uitgerust om je zoektocht lags de juiste bae te leide, met eige resideties e kamers, persoolijke begeleidig e de up-to-date databak Kotwijs, met kamers e studio s op de privémarkt. Op kot of pedele? Ga je op kot, of pedel je tusse je thuis e je faculteit? Verschillede overwegige spele i die beslissig mee. Om je op weg te helpe, staa er ekele i ee keuzeschema op pagia 21. Huisvestigsdiest 19 De Huisvestigsdiest begeleidt je graag tijdes je zoektocht aar ee kot. Om het toeemede aatal studete op te vage, worde de volgede jare extra kamers bijgebouwd door de uiversiteit e privé-ivesteerders. Wie op het juiste momet zoekt, vidt zeker ee goede kamer. De Huisvestigsdiest biedt ook gratis bemiddelig, waeer je probleme hebt met je kot(baas), voor, tijdes of a de huurperiode. 8 Prijze De gemiddelde maadelijkse huurprijs va je kot, alle koste ibegrepe, hagt af va de soort va huisvestig die je hebt. I ee gesubsidieerde residetie va de KU Leuve: Dowload of bestel gratis de brochure Op kot: 8 publicaties , bij ee 10 maadecotract, afhakelijk va het ikome va je ouders (vorig academie jaar werde kamers toegeked tot ee gezamelijk belastbaar ikome va ). I ee iet-gesubsidieerde residetie va de KU Leuve, ee private residetie of ee SWO-residetie: bij ee 10, 11 of 12 maadecotract Op de privémarkt: voor ee kamer zoder extra privécomfort bij ee 10, 11 of 12 maadecotract voor ee kamer met extra privécomfort bij ee 12 maadecotract

20 20 Ee residetiekamer zoeke Je kut ee goedkopere kamer aavrage i ee gesubsidieerde KU Leuve-residetie. De huurprijs wordt bereked op basis va het gezisikome e het aatal persoe te laste va het gezishoofd. Er is gee wettelijke bovegres voor het ikome, maar i de praktijk zij de laatste jare kamers toegeweze aa studete uit gezie met ee gezamelijk belastbaar ikome tot ogeveer Dat bedrag wisselt jaar a jaar e is afhakelijk va het aatal aavrage, gecombieerd met het gezisikome va de aavragers. Opedeurdage: zaterdag 7 maart e 4 april 2015 Je kut ee aavraag doe voor ee kamer i ee iet-gesubsidieerde, ee private of ee SWO-residetie. Die resideties hatere marktprijze. SWO-resideties verhure 20 % va hu kamers aa ee verlaagde huurprijs aa studete met ee gezis ikome lager da De huurprijs va die kamers bedraagt 326 per maad voor ee 12 maade - cotract. Je moet daarvoor ee attest aavrage bij de Sociale Diest. Bezoekdag: zaterdag 9 mei 2015 Ee kot op de privémarkt zoeke Het verhuurseizoe op de privémarkt start op 9 mei. Vaaf da komt de zoekdatabak Kotwijs olie e ku je prijs e kwaliteit echt vergelijke. Huur je te vroeg ee kot, da loop je het risico vrede te moete eme met ee dure of weiig kwaliteitsvolle kamer. Op dat momet wete immers og iet alle kot - studete of ze i hu kot gaa blijve e krijg je dus gee volledig beeld va het aabod. I de zoekdatabak krijg je ee overzicht va het aabod. Kotwijs biedt je als huurder ee aatal garaties. Zo vid je er ekel verhuurders die samewerke met de Huisvestigsdiest va KU Leuve. 8

21 Op kot of pedele? Doe jij er lager da ee uur over om va bij je thuis tot i de les te gerake? Ja Nee Heb je veel sprigure? Verlag je eraar om op eige bee te staa? Hoeveel ku e wil je bestede aa de huur va ee kamer? Dat zij ekele vrage die je kue helpe bij het make va je keuze. Het traject hee e weer aar Leuve ka vermoeied e tijdroved zij. We rade je aa om op kot te gaa. Is aadacht voor woocultuur of ee lage huurprijs voor jou erg belagrijk? Ik ga op kot. Ik pedel. Prima. Bij stap 2 va je ischrijvig aa de KU Leuve i de Uiversiteitshal i de Naamsestraat krijg je het attest voor aboemete va De Lij e de NMBS. 21 Op kot i ee residetie De overgag va het thuismilieu aar het kotleve loopt wat mider bruusk als je voor ee residetie kiest. De ouderejaarsstudete vage de eerstejaars op e orgaisere keismakigsactiviteite. I ee residetie deel je de keuke e het saitair met je medestudete. Er is gee sluitigstijd. Ja Nee Op kot op de privémarkt Ogeveer 80 % va de studete kiest voor ee kamer op de privémarkt. Kostprijs I ee gesubsideerde residetie wordt rekeig gehoude met het ikome va het gezi. De huurprijs ligt tusse 107 e 276 per maad, all-i voor 10 maade. I de adere resideties ligt de prijs tusse per maad, all-i afhakelijk va het comfort, voor 10, 11 of 12 maade. Zoektocht Kom aar de opedeurdage voor de gesubsidieerde resideties op 7 maart e 4 april Kom aar de bezoekdag op 9 mei Prima. Neem je huurcotract mee als je i stap 2 va je ischrijvig je defiitief ischrijft i de Uiversiteitshal i de Naamsestraat. Ja Kostprijs De prijs bedraagt tusse per maad, all-i. De huurprijs is afhakelijk va verschillede factore: kamers die voor 12 maade verhuurd worde zij doorgaas duurder e ook voor kamers met extra comfort (eige keuketje of douche) betaal je uiteraard meer. Zoektocht Het verhuurseizoe start vaaf 9 mei e het grootste aabod vid je tot de eerste helft va juli. Je kut olie je zoektocht begie via 8 Ee kamer i ee residetie gevode? Ee kamer op de privémarkt gevode? Nee

22 Ischrijve Je ischrijve aa de KU Leuve i Leuve vraagt ee aatal stappe. We doe er alles aa om het papierwerk klei te houde, e de begeleidig groot. Procedure Voorwaarde Heb je ee diploma secudair oderwijs bie de Vlaamse Gemeeschap of ee Nederlads vwo-diploma, da ku je je rechtstreeks ischrijve. Studete met ee ader Nederlads diploma of ee diploma gehaald buite de Vlaamse Gemeeschap gaa eerst lags bij de Iteratioal Admissios ad Mobility Uit (IAM). Je bregt voor stap 2 volgede documete e gegeves mee: Voor alle studete (ee kopie va) je diploma secudair oderwijs bie de Vlaamse Gemeeschap, ee Nederlads vwo-diploma of ee voorlopig getuigschrift idie je je diploma og iet otvig; je idetiteitskaart of je paspoort; de geheime code va je aameldig via iteret uit stap 1, e ee uitprit va je aameldig. 22 Voor sommige studete Je schrijft je het best i vóór de start va het academiejaar op 21 september, al lope de ischrijvige tot e met 7 oktober De ischrijvig verloopt i twee stappe. Stap 1: olie Aa de KU Leuve verloopt de eerste stap va je ischrijvig via het web. Je kut dus va thuis uit aa je ischrijvig begie, e dat al vaaf 1 maart We begeleide je da verder via iteret. Vlaamse studete je rijksregisterummer (dat ummer vid je op de achterzijde va je idetiteitskaart) Studete die (mogelijk) recht hebbe op ee studietoelage va de Vlaamse Gemeeschap je ikomesgegeves (aaslagbiljet persoebelastig, ikomste 2013) als je metee wil late berekee of je i aamerkig komt voor ee studiebeurs. Tijdes de ischrijvigs - periode ku je daarvoor terecht bij de stad Studietoelage i de Uiversiteitshal. Kotstudete ee kopie va je huurcotract 8 Stap 2: i Leuve Nieuwe studete brege hu ischrijvig defiitief i orde bij de Diest Studeteadmiistratie i de Uiversiteitshal. Studete idustrieel igeieur schrijve zich i op Campus Groep T. We eme ter plaatse ee foto voor je studetekaart. Zodra je igeschreve bet, krijg je metee je studetekaart, lesserooster, factuur, attest voor ee NMBS-aboemet e adere uttige iformatie.

23 Studete geeeskude e tadheelkude je bewijs va slage voor het toelatigsexame Schakelstudete, studete die ee voorbereidigsprogramma begie of masterstudete die hu bachelordiploma iet aa de KU Leuve behaalde je bewijs va slage voor die trajecte De toelatigsvoorwaarde vid je i oze studiegids op: 8 Wie wil, ka metee ekele iteressate voordeelpasse kope, zoals de studetebuspas, de sport- e de cultuurkaart: zie ook verder bij Vervoer op p. 37, e bij Sport e cultuur op p Be je vergete je olie i te schrijve (stap 1)? Gee probleem, i de Uiversiteitshal staa computers ter beschikkig. Ischrijvigsperiode i Leuve Ischrijve ka va 17 augustus tot e met 7 oktober 2015, maar doe je het best voor 18 september. We rade je dus aa om je vóór het begi va het academiejaar i te schrijve: aders mis je al gauw belagrijke iformatie e ee aatal weke colleges e practica. Locatie e opeigsure: Uiversiteitshal, Naamsestraat 22: - 17 augustus t.e.m. 25 september: u. - Vrijdag 11 e 18 september: u. - Vaaf 28 september: u. Campus Groep T, Adreas Vesaliusstraat 13 (studete idustrieel igeieur): u. e u. Tarieve Mometeel worde de studietarieve voor academiejaar og herbekeke. De meest recete iformatie over de tarieve vid je op de website: 8

24 Overzicht academiejaar Sofie Hoste VRIJE TIJD STUDENTENWELKOM Met optredes va Coely e de Jeugd Va Tegewoordig, ee Gree Corer e ee wellessmarkt maakte het Studetewelkom op 1 oktober 2014 de studete warm voor het ieuwe academiejaar. 24 URENLOOP Trek je loopschoee aa e eem deel aa de jaarlijkse 24 ureloop. Ee iitiatief va de Leuvese Studetekoepel LOKO. KERSTMARKT Op het Ladeuze- e Herbert Hooverplei, i de schaduw va de Cetrale Bibliotheek, vidt de Leuvese Kerstmarkt plaats. SOS BLOK Geraak je iet door die berg afwas, hoop je op ee otspaede massage of heb je ee samevattig odig va de laatste hoofd stukke va je cursus? Post je oproep op de Facebook-pagia va LOKO. De studete va LOKO helpe zo veel mogelijk otredderde blokkers uit de ood. 24 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI KERSTVAKANTIE ONDERWIJS VOORBEREIDENDE CURSUSSEN Verschillede faculteite orgaisere ee voorbereidede (zomer)cursus voor ee aatal opleidigsoderdele va de eerste bachelorfase. AANTAL WEKEN: Les Lesvrij Blok Exames Deliberatie START ACADEMIEJAAR Het academiejaar gaat officieel va start i de laatste week va september. ISP EN IER Breg je Idividueel Studieprogramma (ISP) i orde voor de derde woesdag va het academiejaar. Je krijgt metee ook zicht op je examerooster. PROEFEXAMENS De proefexames zij ee uttige voorbereidig op je eerste exames i jauari. Bovedie krijg je ee duidelijk beeld va de mate waari je je cursus al oder de kie hebt. De resultate die je bij die teste behaalt, telle iet mee voor je exames.

25 ABDIJ VAN PARK Op ee steeworp va het cetrum va Leuve ligt de Abdij va Park, ee orbertijeabdij omgeve door vijvers, weilade e volkstuitjes. Kom pickicke, de zwae e eede brood voere of bij (stevig) vriesweer sleeë op de vijvers. FAKBARS Deze studetecafés worde gerud door e voor studete e zij verbode aa ee studetekrig. De Tiesestraat is bezaaid met heel wat fakbars. Je vidt er het Huis der Rechte (HdR), Politika, de Pavlov e de Dulci. BIG SPLASH Op woesdag 30 april 2014 zakte meer da studete e supporters af aar het zoovergote Ladeuzeplei voor de derde editie va Big Splash. Tijdes dat grootste Belgische waterballoegevecht strijde studeteclubs tege elkaar voor de eer é ee gratis t.d. BLOEDSERIEUS Bloedserieus Leuve is ee samewerkig tusse het Rode Kruis e de studete - krige va Geeeskude e Bio-igeieursweteschappe. Twee keer per jaar kue de Leuvese studete bloed geve op verschillede locaties. UUR KULtUUR Het UUR KULtUUR va de KU Leuve is proeve va cultuur i al zij facette: performace, jazz, pop, klassiek, das, theater, expo. Met ee cultuurkaart ( 20 per academiejaar) eem je gratis deel. MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS PAASVAKANTIE 1 1 INFOSESSIE EXAMENRESULTATEN Na je eerste exameperiode orgaiseert het moitoraat va je faculteit ee ifosessie over je exameresultate. Je krijgt uitleg rod studie-efficiëtie, toleratiekrediet, diplomaruimte e bided studieadvies. STUDIEBEGELEIDING Schrijf je i voor de begeleidigssessies va de eerste bachelorfase. I groepssessies herhaal je de moeilijke leerstof, maak je oefeige e wordt er tijd voorzie voor je vrage. Je kut ook altijd bij je begeleider aakloppe als je vrage hebt rod je studiemethode. HOORCOLLEGES I ee hoorcollege volg je soms college tusse hoderde medestudete. Het Cetraal Auditorium op Gasthuisberg telt maar liefst 826 zitjes e is daarmee het grootste auditorium va oze uiversiteit. PRACTICA De KU Leuve biedt verschillede oderwijs - vorme aa. I veel opleidige volg je practica of stages. SAMEN STUDEREN Same studere stimuleert e ka i de Cetrale Bibliotheek, de faculteitsbibliotheke, leercetra zoals AGORA Alle beschikbare studieplaatse i Leuve vid je op

26 26

27 Othaaldage e starte Je eige faculteit orgaiseert ee persoolijk othaal e er zij tal va adere othaalactiviteite tijdes de eerste weke va het academiejaar. Zo ku je je start iet misse e maak je direct al keis met je ieuwe studiegeote. Othaaldage Othaaldage faculteite Op maadag 21 september 2015, de eerste dag va het academiejaar, iformeert je faculteit je over je studierichtig, je uurrooster, de cursusdiest, studiebegeleidig Bovedie ku je keismake met professore, assistete e studiebegeleiders. Meer cocrete iformatie over de othaaldag va je faculteit krijg je op het momet va je ischrijvig e op: 8 Othaaldage studetekrige Veel facultaire studetekrige orgaisere og avode of weekeds om je welkom te hete. Ogetwijfeld zul je sel keismake met hu aabod bij het begi va het academiejaar. Othaaldage UP Dakzij de UP-Othaaldage voel je je metee opgeome i de Leuvese studete - gemeeschap. Vijf septemberdage lag trek je same met adere startede studete va verschillede faculteite eropuit. Plezier make, sporte, koke, same ete, Leuve verkee, ee solidariteitsspel spele of tot rust kome: same bezig zij i ee groee omgevig rod Leuve is de essetie. 8 Itreeweek Campus Groep T Leuve orgaiseert voor de ieuwe studete idustrieel igeieur ee Itreeweek va maadag 14 tot vrijdag 18 september Ook de studetevereigig Idustria is hierbij betrokke met ee keismakigstweedaagse. Het programma otvag je bij je ischrijvig. Starte Va ISP tot IER Zodra je igeschreve bet aa de KU Leuve, krijg je via ee uitodigig om je idividueel studieprogramma same te stelle (ISP). Via het web selecteer je de opleidigs - oderdele die je dat academiejaar zult volge. De ivoer va je ISP ka tot e met de derde woesdag va het academiejaar. Bij de samestellig va je ISP heb je metee ook zicht op je idividueel examerooster (IER). Voor sommige opleidigsoderdele krijg je het examemomet toegeweze. Voor adere pla je zelf je exame. Cursusmateriaal kope Veel cursusmateriaal is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco, gelege i het cetrum va Leuve. Ook bate de meeste studetekrige ee eige cursusdiest uit. Bij elke eerste les va het academiejaar geeft je prof ee overzicht va het cursusmateriaal dat je voor zij of haar opleidigsoderdeel odig hebt. Quivr, ee app op studetemaat Via Quivr ku je op je smartphoe e computer alle iformatie terugvide die je dagelijks odig hebt als studet: lesserooster raadplege, aula s zoeke, vrage stelle aa medestudete Quivr werd uitgevode door vijf studete burgerlijk igeieur va de KU Leuve e ze woe met hu idee de busiessplawedstrijd Start Adademy. 27

28 Koste e fiaciële odersteuig Studere is ivestere i jezelf, ook fiacieel. De KU Leuve maakt al jare ee put va betaalbaar studere voor iederee. We zette eve op ee rijtje welke koste je mag verwachte e wat we kue doe om ze te drukke. Daaraast probeert de Diest Studetevoorzieige ervoor te zorge dat elke studet zorgeloos ka studere. Koste Studiekoste Leefkoste Studiegeld Kot 28 De meest recete iformatie over het ischrijvigsgeld vid je op de website: 8 Studiemateriaal Afhakelijk va de gekoze studierichtig voorzie je het best ee budget va 300 tot 500 per academiejaar. Veel cursusse worde betaalbaar aagebode door uitgeverij Acco of door de studetekrig va de eige faculteit. Bijkomede literatuur, studiereize, ee aboemet op ee vaktijdschrift of specifieke uitrustig i sommige faculteite, zoals ee labojas, doe de uitgave uiteraard stijge. De gemiddelde maadelijkse huurprijs va je kot hagt af va de soort huisvestig e het comfort e ligt tusse tusse miimum 107 i ee gesubsidieerde residetie e maximum 550 op de privémarkt. Precieze details lees je i Kot op p. 19. Vervoer Voor studete gelde goedkope tariefformules voor trei e bus va ekele euro s per rit aar e va Leuve. I Leuve is de fiets het ideale vervoersmiddel, al da iet i ee studetehuur- of leasigformule, aast de bus voor iets lagere trajecte. Prijze e ifo vid je i Vervoer op p. 37. Computer Wie gee computer of laptop heeft, ka er éé tege ee voordelige prijs hure of kope bij ICTS, de cetrale iformaticadiest va de uiversiteit. Prijze va verhuur of aakoop va ICT-diestverleig e -producte vid je i Studieodersteuig op p. 30. Maaltijde I de ege studeterestaurats va Alma kue studete vaaf 3,20 ee warme maaltijd ete. Meer ifo staat i Ete e drike op p. 43. Vrije tijd Sport Met de sportkaart va 20 maak je ee jaar lag gebruik va de uiversitaire sport - ifrastructuur. Otdek de sportmogelijkhede i Sport e cultuur op p. 40. Cultuur De cultuurkaart kost je 20 e geeft je kortig op allerlei cultuurbeleveisse. Otdek ze i Sport e cultuur op p. 40.

29 Fiaciële odersteuig Huisvestigsdiest De Huisvestigsdiest helpt je op weg aar ee goedkopere kamer i ee gesubsieerde KU Leuve-residetie. De prijze va die kamers ligge fors oder de ormale marktprijs e zij afhakelijk va het gezisikome. Noteer alvast de opedeurdage va de gesubsidieerde resideties op 7 maart e 4 april Jobdiest 29 Wie zelf og wat wil bijverdiee, ka ee beroep doe op de Jobdiest e zij databak va studetejobs. Je leest er meer over i Studetejobs op p. 44. Sociale Diest De Sociale Diest geeft je alle iformatie over de fiacierig va je studie e over je sociaal statuut als studet. Je kut er: late berekee of je i aamerkig komt voor ee studietoelage va de Vlaamse Gemeeschap e voor vermiderd ischrijvigsgeld; ee voorschot op je studietoelage of ee adere fiaciële tussekomst aavrage; ifo krijge over o.m. kiderbijslag, fiscaal te laste blijve, de oderhoudsplicht va je ouders, leefloo, tussekomste voor werkstudete e studere met ee werkloosheidsuitkerig. Meer iformatie vid je op de site va de Sociale Diest: 8 studetevoorzieige/ socialediest

30 Studiebegeleidig e -odersteuig Studiebegeleidig aa de faculteit of bij de Diest Studieadvies, i groep studere, i de moderste ifrastructuur, goedkoop iteret, laptops e bibliotheke: de studievoorzieige va de KU Leuve zij iet te oderschatte. Studiebegeleidig Per faculteit I elke faculteit vid je studie(traject)begeleiders die klaarstaa om je overstap va het secudair aar het hoger oderwijs zo vlot mogelijk te late verlope. 30 Ze odersteue je bij je studiekeuze e aapassigsproces. Twijfel je bijvoorbeeld of je voldoede voorkeis hebt om ee studierichtig te begie, da weet de studietrajectbegeleider va je faculteit beslist hoe jij, idie odig, je keis zou kue bijwerke. I het begi va het academiejaar orgaisere de studiebegeleiders othaalactiviteite e make ze je wegwijs. Tijdes het jaar staa ze klaar voor ee gesprek over je studievoortgag. Ze werke auw same met de docete e beschikke daardoor over veel iside iformatio. Tijdes de begeleidigssessies (soms i kleie groepe, soms idividueel) geve ze extra uitleg over moeilijke oderdele va de leerstof, toe ze hoe je ee examevraag het best oplost e helpe ze je ee efficiëte studiemethode te otwikkele. Na ee proefexame of tussetijdse toets krijg je va he ook feedback. Zo kom je sel te wete of je ee e ader moet bijsture. Ook kue de studie(traject)begeleiders je doorverwijze aar meer gespecialiseerde dieste voor iet-studiegerelateerde vrage e probleme. Ee overzicht va de studiebegeleidig aa de KU Leuve e de cotactgegeves va de studie(traject)begeleider uit jouw faculteit vid je op: 8 Diest Studieadvies Naast de studiebegeleidig i je faculteit, is er ook studiebegeleidig op cetraal iveau, bij de Diest Studieadvies. Je kut er aakloppe voor iformatie, ee gesprek of ee traiig als je probleme hebt met of vrage over: je studiekeuze: de verwerkig va de grote hoeveelheid leerstof; het evewicht tusse ispaig e otspaig; heroriëterig aar adere opleidige; ee mogelijke overstap a je bacheloropleidig aar ee masteropleidig uit ee ader domei; afstudere: werk zoeke dat bij je past, verder studere, i bie- of buitelad. Op de website va de Diest Studieadvies vid je het cotactformulier waarmee je de diest kut bereike: 8

31 Studieodersteuig Iformaticavoorzieige Iteret e ee computer zij omisbaar geworde. De KU Leuve biedt studetvriedelijke mogelijkhede. Daaraast verkoopt Campusshop ee aatal laptops aa studetetarieve; zo is er al ee laptop voor 279. Verder vid je er tablets, desktops, radapparatuur e toebehore. Toledo Toledo is het leerplatform va de KU Leuve, e ee omisbaar istrumet i je studie. Exameregelige, presetaties, extra iformatie over lesse, opdrachte... je bereikt het allemaal via de site Same studere 31 AGORA KotNet Via KotNet heb je de mogelijkheid om vaop je kot voordelig te surfe op het iteret. I de KU Leuve-resideties is het iteret trouwes ibegrepe. Op privékamers heeft de kotbaas meestal al het odige gedaa om ee KotNet-aasluitig te voorzie. 8 kotet.teleet.be Eduroam I de Alma s, i veel auditoria e bibliotheke e i ee groot aatal adere ruimtes va de uiversiteit ku je gratis gebruikmake va het draadloze etwerk eduroam. 8 ICTS Heb je zelf gee computer, da ku je er eetje hure via de ICTS-diest va de KU Leuve: vaaf 20 per maad huur je al ee laptop. Tusse de colleges door ku je ook gratis gebruikmake va de pc-klasse i Leuve e Heverlee. Het leercetrum AGORA is cetraal gelege op de campus va Sociale Weteschappe e voorziet ruimte voor meer da 500 gebruikers. Het leercetrum is 363 dage per jaar ope, tijdes weekdage zelfs tot midderacht. AGORA biedt studete ee omgevig om same te studere e professioele vaardighede te otwikkele. Je vidt er verschillede zoes die de verschillede vorme va lere facilitere. I de Silet Study Area ku je i alle stilte blokke. De Social Study Area biedt ee ope ruimte voor groepswerk (FlexiSpace) e heeft ook ee time-outzoe om eve te otspae. Wil je ee vergaderig of ee video - coferetie houde, ee presetatie ioefee of ee keisclip make, da ku je ee lokaal reservere i de Group Study Area. Alle lokale zij voorzie va ee groot projectiescherm. Daaraast ku je i AGORA ook allerlei materiaal uitlee, zoals laptops, ipads, audio- e videokits, audioversterkers, projectorkits of webcoferetiekits. 8 Bibliotheke Same studere ka uiteraard ook i ee va de vele bibliotheke, verspreid over de hele stad e i Heverlee. Je kut er i stilte studere of gebruikmake va ee uitgebreide collectie va boeke, tijdschrifte e e-broe. Heel wat bibliotheke biede ook groepswerklokale aa die je via de website kut reservere. 8

32 Medische e psychosociale hulp Soms verloopt het studere misschie wat moeilijker door medische of psychosociale probleme. Er zij verschillede dieste om je ook i die periodes bij te staa. 32 Medische hulp Advies Ee goede gezodheid is essetieel voor ee fije studetetijd. Het Studetegezodheids - cetrum va de KU Leuve geeft je raad bij diverse gezodheidsoderwerpe die i jouw studeteleve relevat kue zij: voedig, aticoceptie, soa, rugklachte, slaapprobleme, psychotherapie 8 Eerstejaarsoderzoek Alle studete worde tijdes hu eerste bachelorfase uitgeodigd voor ee gratis eemalig prevetief gezodheidsoderzoek. Voor sommige gebeurt dat verplicht via de faculteit (lichamelijke opvoedig, geeeskude), de adere zij daarvoor welkom op het Eerstejaars - oderzoek. Je lichamelijke gezodheid e vacciatiestatus worde kort overlope, maar er gaat vooral aadacht aar hoe je je algemee i je vel voelt e of de aapassig aa het kotleve e het hoger oderwijs vlot verloopt. We geve iformatie op maat of kue je verwijze aar de juiste dieste bie e buite de uiversiteit. 8 Artsbezoek Voor ee medisch probleem of advies ku je ee huisarts raadplege. De huisartse va het Studetegezodheidscetrum KU Leuve zij vertrouwd met typische studeteprobleme, zoals cocetratiestoorisse, faalagst, vermoeidheid, slaapstoorisse, cotraceptie, seksueel overdraagbare aadoeige e reisadvies. Ze werke auw same met adere huisartse i Leuve. Op de website ku je ee etwerk va Leuvese huisartse terugvide die aa stadaardtarieve werke e zich permaet bijschole. 8 Psychosociale hulp Sociale Diest Tijdes je studie i Leuve schijt iet elke dag de zo. Heb je het moeilijk om je aa te passe aa het kotleve? Voel je je soms eezaam? Heb je ee coflict thuis of met je lief? Zit je erges mee e be je op zoek aar ee luistered oor? De deur va de Sociale Diest staat voor je ope. We helpe je bij het zoeke aar ee oplossig. Je bet welkom op het vrij spreekuur, elke werkdag tusse 14 e 17 uur. tel , 8 Psychologe e psychiaters Studetegezodheidscetrum Heb je psychische probleme of klachte die regelmatig terugkere of meer cotiu aawezig zij? Legge ze ee hypotheek op je studies? Da ku je terecht bij de psychologe of psychiaters va het Studetegezodheidscetrum. Er is ee ruim aabod: va iformatie of advies, over ee kortdured idividueel traject of groepstraiige tot psychiatrische evaluatie of doorverwijzig. 8 Vertrouwespersoo De KU Leuve hecht groot belag aa welbevide e respect voor ieders eigeheid. Same kue werke, studere e leve i goede verstadhoudig, dat is waar we voor staa. Maar overal waar veel mese met elkaar same leve e werke, bestaat de kas dat het ook aders loopt. Peste, geweld e ogewest seksueel gedrag zij daar duidelijke voorbeelde va. Mocht je tijdes je studies te make krijge met dergelijk ogewest gedrag va mede - studete of persoeel, da ku je bij de vertrouwespersoo terecht. 8

33 Studere op maat Aa de KU Leuve is het gelijkekase- e diversiteitsbeleid ee prioriteit. Iederee moet zich i studie, werk e vrije tijd zo veel mogelijk kue otplooie, ogeacht socio-ecoomische achtergrod, geslacht, fuctiebeperkig, religie, etische origie, leeftijd of seksuele geaardheid. De KU Leuve besteedt daarom actief aadacht aa de itegratie va elke studet i studie e studeteleve. Studere met ee fuctiebeperkig Je kiest voor hoger oderwijs e je hebt ee fuctiebeperkig (ee auditieve, visuele, motorische of psychiatrische fuctiebeperkig, zoals AD(H)D e autismespectrumstooris)? Om je studietraject te odersteue of als jouw leerstooris of chroische ziekte extra aadacht vraagt, ku je bij de Cel Studere met ee Fuctiebeperkig terecht. Tijdes je studie is de zorgcoördiator va de Cel Studere met ee Fuctiebeperkig je aaspreekput om alle vrage i vertrouwelijkheid te bespreke. Wil je wete of de leslokale bereikbaar e toegakelijk zij? Heb je aagepast lesmateriaal odig? Vraagt studere va jou ee extra ispaig weges je gezodheid? Heb je moeite met sociale cotacte? Ku je je moeilijk cocetrere? 33 Om zoder zorge te starte, maak je het best al ee afspraak met de zorgcoördiator i je laatste jaar middelbaar oderwijs. We moete immers alles rod krijge bij de start va het academiejaar e dat vraagt tijd. Je krijgt advies voor faciliteite dat rekeig houdt met jouw ode maar ook met de vereiste va de opleidig die je gaat volge. Zo helpe we je op weg. 8 Dat Joëlle Feije zou gaa studere, was iet evidet. Op haar tiede werd ze blid, door ee dubbele hersetumor. Er volgde ee moeilijk medisch parcours, maar toch kwam ze i 2007 aar Leuve om er taal- e letterkude te studere, Duits e Fras. E dat lukte uitsteked. Ik heb weliswaar twee jaar lager over de studie gedaa, iet allee vawege mij visuele beperkig, maar omdat ik og adere gezodheidsprobleme heb. Ik be het gewed om et iets harder te moete werke da iemad aders. Dit academiejaar begit Joëlle aa ee master hededaagse Duitse literatuur i Tübige. Campuskrat, jui 2013

34 Studere op maat 34 De keuze voor de KU Leuve lag voor de had. De uiversiteit heeft ee goede reputatie e veel va mij klasgeote koze ervoor. Je voelt dat het ee uiversiteit is die staat voor diversiteit. Ze heeft zelfs ee Cotactput Iterculturaliteit. I mij eerste jaar gig ik er wel ees lags met praktische vrage rod mij opleidig. Ik be ook lid va de Maghrebijse studete vereigig DyMa, waar we adere studete late keismake met oze cultuur e allerlei activiteite plae. Olags vierde we same het Offerfeest, we orgaisere regelmatig ee debat e biekort gaa we paitballe. Faysal Es Salhi, masterstudet rechte Cotactput Religie e Levesbeschouwig De KU Leuve verwelkomt studete met verschillede religieuze of levesbeschouwelijke achtergrode. Heb je specifieke ode, da ku je cotact opeme met het Cotactput Religie e Levesbeschouwig. Je kut er terecht met alle vrage met betrekkig tot lere (oderwijs) e studeteleve (huisvestig, gebeds- e beziigsruimte ) e idie odig ee gepaste doorverwijzig krijge. Je krijgt er advies voor het wel of iet verplaatse va ee (deel)exame omwille va ee religieuze feestdag e/of rustdag. Je krijgt er toelichtig over het beleid va de KU Leuve m.b.t. religie e levesbeschouwig. Opgelet: voor de aavraag va ee oderwijsfaciliteit bezorg je je verzoekschrift te laatste tege de ISP-ivuldeadlie (p. 27) aa het cotactput via: 8 Cotactput Iterculturaliteit Het Cotactput Iterculturaliteit biedt je studiebegeleidig e idividuele coachig e orgaiseert tal va multiculturele activiteite. Ook als toekomstige studet ku je ee gesprek aavrage over hoe religie e kotleve passe bie jouw studeteleve. 8

35 Studere als topsporter Als topsporter ku je aaspraak make op ee aatal faciliteite die je toelate om sport op hoog iveau e studie te combiere: spreidig e verplaatsig va exames; spreidig va je studie over meerdere opleidigsfases; regelige voor gemiste colleges, practica e semiaries; gebruik va de uitgebreide KU Leuve-ifrastructuur, het uiversitair fitesscetrum e de algemee e medische traiigsbegeleidig. 35 Opgelet: voor elke topsportstudet wordt ee programma op maat uitgewerkt. Bovestaade faciliteite gelde dus iet automatisch. Via de website va Topsport e Studie ku je je kadidaat stelle voor ee topsportstatuut. 8 Studere als kusteaar Als je kusteaar va beroep bet, ku je het statuut va professioeel kustbeoefeaar aavrage. Je kut da aaspraak make op maatregele die vergelijkbaar zij met het statuut va topsporter (zie hierbove). Opgelet: het beroepsmatige karakter (werkemer, zelfstadige) moet aagetood worde. prof. Mark Delaere tel

36 Studere met maatschappelijk egagemet Misschie heb je als studet zi i meer: betrokkeheid, duurzaamheid, izet voor ee beter milieu Aa de KU Leuve ku je je egagere voor vele iitiatieve. Ee greep uit het veelzijdige aabod. 36 Omkaderd Woe Op zoek aar ee uieke maier va sameleve? Via Omkaderd Woe kue studete met ee fysieke fuctiebeperkig op kot i ee residetie va de KU Leuve. Studete zoder fuctiebeperkig egagere zich daar i groep om ee stuk vrije tijd te ivestere i de praktische assistetie va ee rolstoelafhakelijke, blide, dove of chroisch zieke medestudet. Omkaderd Woe zorgt zo voor ee verrijkede ervarig! 8 Pagaea Pagaea is hét iterculturele otmoetigscetrum va de KU Leuve. Buiteladse e Belgische studete lere er elkaar i ee ogedwoge sfeer kee. Ee koffiebar, activiteite, coversatielesse op tal va maiere ku je deel uitmake va die iteratioale sfeer of je ervoor izette, bijvoorbeeld als vrijwilliger i de koffiebar. 8 De Groetetas Kook lekker, gezod, bio e eerlijk met de KU Leuve-groetetas. Elke maadag vid je ze va tot uur op zeve afhaalpute i Leuve of Heverlee. Je hebt de keuze uit vier verrassigspakkette met groete e/of fruit va 6 of Egagemet Wil jij aast studere ook samewerke rod ee bepaald thema? Heb je zi om je maatschappelijk te egagere? Als jij e mistes vijf medestudete wakker ligge va ee maatschappelijk thema e er ee publieksactiviteit over wille opzette, laat het os da wete. Wij bekijke hoe we je kue steue, met ee maximumbedrag va 250. Buddy Programme Heb je zelf al ee buiteladervarig achter de rug? Da heb je ogetwijfeld odervode hoe moeilijk het ka zij om i ee ieuwe omgevig je weg te vide. Of misschie heb je iteresse voor adere tale e culture e help je graag iteratioale studete zich thuis voele i Leuve? Da is het Buddy Programme iets voor jou. 8 Mids are like parachutes. They oly fuctio whe they are ope. (James Dewar ( ), Schots schei- e atuurkudige)

37 Vervoer Leuve trekt studete aa va Maas tot Noordzee. Gelukkig reis je als studet met trei of bus tege bijzoder zachte prijze. Naar Leuve Als proviciehoofdstad is Leuve goed bereikbaar met het opebaar vervoer. Als studet reis je ook erg goedkoop. Met de Campus Treikaart reis je voor maximaal 1,64 va thuis aar je kot, voor pedelstudete is er de Schooltreikaart (beide beperkt tot 26 jaar). Voor sporadische ritte spoor je voor 5,10 per rit met de Go Pass 10. Met de bus reis je goedkoper met de Buzzy Pazz. I Leuve Leuve is ee erg compacte, autoluwe stad. Je bet da ook het selst te voet of met de fiets. Je kut ee fiets hure bij Velo vzw voor de periode die jij wil. Voor 65 huur je ee jaar lag, reparaties ibegrepe (er is gee diefstalgaratie). Je kut atuurlijk ook gewoo je eige fiets meebrege. Voor herstellige aa die eige fiets ku je bij Velo terecht, of aa het Fietsput va Statio Leuve. Voor lagere verplaatsige of om va het statio i de les te gerake, ku je ook de bus eme. Ee studetebuspas kost 20 e ku je ekel aaschaffe bij ischrijvig. Daarmee reis je het hele academiejaar obeperkt met de busse va De Lij i Leuve e omgevig. Hoe kleed je je als studet? Dat was ee va de vele vrage die me bezighielde tijdes die eerste weke Leuve. Elke morge stod ik besluiteloos voor de berg klere die lagzaam maar gestaag mij kot overam. Maar toe mij radiowekker die ochted riep dat het 23 grade werd, gig ik resoluut voor kortgerokt e hooggehakt. Kortgerokt fietse bleek iet eevoudig - zeker als je gee flauw idee hebt waar je i hemelsaam bet. Achter mij werd getoeterd, eerst kort, daara laggerekt. Ik zuchtte. Welja mae, het is ee kort rokje. Er werd ee derde keer getoeterd e ik draaide me verveeld om. Mij ergeris piekte toe ik mij belagers i het vizier kreeg: twee joge flikke! Schaamteloos! Mij middeviger rees omhoog e wat ik daarbij riep, was iet zo etjes. Er werd og ee laatste keer getoeterd, maar ik was al weg. Pas vele dage later besefte ik dat ik toe door de Tiese reed... i de verkeerde richtig. Deze studet had best wel geluk, wat Leuve voert ee streg verkeersbeleid. Wie zich iet aa de regels houdt of zoder verlichtig rijdt, riskeert al sel ee boete. Zi i meer Leuvese aekdotes?

38 38

39 Studetewerkig Studetekrige De KU Leuve ket ee lage traditie va studetekrige. Ze staa iet allee op oderwijskudig vlak hu maetje, maar zorge ook voor ludieke, culturele e sportieve activiteite. I de fakbars tappe (mede)studete je pitje aa democratische prijze. Otdek de studetekrig va jouw studierichtig: 8 LOKO LOKO, de Leuvese Overkoepelede KrigOrgaisatie, bestaat uit afgevaardigde va de studetekrige op overlegmomete met de stad, politie, het bestuur va Acco, Velo, Alma e STUK. Zo waakt LOKO mee over jouw studetebelage. Ze werkt ook hecht same met de Studeteraad KU Leuve, die de studete vertegewoordigt op uiversitair e Vlaams iveau. Werkig LOKO orgaiseert grootschalige activiteite zoals de Studetewelkom, LOKOmotio (ee fuif i alle grote fuifzale va Leuve) e de Beiaardcatus, de grootste catus ter wereld, begeleid door de Leuvese beiaard. Voor de krigvertegewoordigers zij er teambuildigsactiviteite zoals de LOKO-midweek midde september, e op symposia wordt keis samegebracht. Daaraast biedt LOKO heel wat dieste aa. Vereigige kue er terecht voor ee vergaderlokaal e i sommige gevalle ook voor subsidies. LOKO beschikt over ee materiaaluitleediest e baat de fuifzaal Albatros uit, waar je aa de laagste prijze va Leuve ee fuif kut orgaisere. LOKO bestaat uit verschillede dieste, met elk hu expertise: LOKO Cultuur: kustefestival Ithaka, het Groot Dictee der Leuvese Studete, het Iterfacultair Theaterfestival LOKO Sport: 24 ureloop, de Studetemaratho, de Iterfacultaire Bekercompetitie i voetbal, basketbal e volleybal LOKO Iteratioal: betrekke va iteratioale studete i het Leuvese studeteleve e i de vertegewoordigig, Thik Abroad Moth, The Voice Veto LOKO haalt regelmatig de atioale pers met spraakmakede artikels uit VETO, hu studeteblad. Dat zegt iets over de sterkte va hu iitiatieve, diestverleig e reikwijdte. Het zou zode zij va je studeteleve om ze iet te otdekke. Mij jare bij Veto ( ) zij zoder twijfel mij woder years : ee fatastische tijd met ee buitegewoo getaleteerde e geëgageerde groep joge mese. Het zij ook beslissede jare geweest voor mij toekomst veel meer da mij eigelijke studies aa de KU Leuve. Veto is de uiversiteit voor jouraliste, ikzelf be er afgestudeerd same met o.m. Walter Pauli. Als je erva droomt om jouralist te worde, ku je erges beter zij. Stef Wauters, redactiesecretaris Veto jaargag 17, Omdat LOKO, Veto e The Voice draaie op het egagemet va vrijwilligers, is vers bloed altijd welkom. Wie zelf de pe wil hatere of vrage heeft, ka altijd ee mailtje sture aar of 39

40 Sport e cultuur Voor haast gee geld biedt de KU Leuve je ee wereld aa sportactiviteit e -accommodatie, i topifrastructuur. Je kut er meer da zestig verschillede sporte beoefee. Ook het cultuuraabod i Leuve is sterk e sterk gevarieerd: voor de prijs hoef je het zeker iet te late. Sport 40 Sportkaart Voor slechts 20 ku je ee Sportkaart kope. Die geeft je ee heel jaar toegag tot de uitgebreide ifrastructuur va het Uiversitair Sportcetrum. Dat Sportcetrum ligt i ee groee omgevig e biedt alles wat ee sportieve studet zich wese ka: kustgrasvelde, sportzale, beachvolleybalvelde, Fise piste, zwembad e teisterreie. Bovedie ku je deeleme aa iitiaties e traiige va ee zestigtal sporttakke, zowel op maat va de begier als va de gevorderde of competitieve sporter. Uiv-Fit De KU Leuve beschikt ook over ee eige fitesscetrum, Uiv-Fit. Daar ka oder professioele begeleidig e op alle iveaus ee persoolijk oefeschema uitgewerkt worde voor spierversterkig, revalidatie of coditieverbeterig. Voor dat fitess cetrum heb je, aast ee sportkaart, ook ee fitesskaart odig. Je kiest uit drie formules: 35 voor drie maade, 55 voor zes maade of 85 voor twaalf maade. Alle ifo over sporte aa de KU Leuve vid je op: 8 Adere sportaccommodatie Te slotte ku je ook terecht i de verschillede sportzale, fitesscetra e zwembade die de stad te biede heeft. Het volledige aabod vid je op: 8 To keep the body i good health is a duty Otherwise we shall ot be able to keep our mid strog ad clear. (Boeddha ( v.c.-370 v.c.), spiritueel leider)

41 Cultuur I Leuve ku je op ee verrassed e veelzijdig cultuuraabod rekee. De KU Leuve biedt je ee cultuurkaart aa (20 euro), die je tal va voordele biedt. Ee greep uit het aabod. Eerst e vooral krijg je gratis toegag tot UUR KULtUUR, het cultuurprogramma va de uiversiteit. Zo ku je ee jazzcocert, ee theater- of dasvoorstellig of ee portie stad-upcomedy meepikke. I M-Museum Leuve krijg je op vertoo va je cultuurkaart gratis ee M-bassadeurskaart Studet. Daarmee ku je tot het eide va het academiejaar de vaste collectie e de tijdelijke tetoostellige i M gratis bezoeke. Het gebouw is ee otwerp va de Belgische toparchitect Stéphae Beel. 41 Je hebt exclusieve toegag tot de Last Miute Deals va het Leuvese cultuurcetrum 30CC: elke dag koop je de resterede tickets voor de komede week aa 50 procet bij de 30CC-ticketbalie i bibliotheek Tweebroe (Diestsestraat 49). Ee stevige kortig krijg je ook bij het kustecetrum STUK. Op het programma staa hededaags theater, das, muziek e beeldede kust. Be je ee trouwe cocertgager, da heb je het zeker aar je zi bij het muziekcetrum Het Depot, aast het statio va Leuve. Nieuwkomers e legedes geve er het beste va zichzelf. Voor de studet die geiet va het betere filmwerk, blijft Ciema ZED, de bioscoop voor de betere film, ootbeerlijk. De jogste culturele ieuwkomer is OPEK (Opebaar Etrepot voor de Kuste) aa de Vaartkom, ee otmoetigsplek waar je kust maakt of meemaakt. De theater- e dasmakers va fabuleus e het muziektheatergezelschap Braaklad/ZheBildig otvage je met ope arme. Bij WiSPER ku je zelf aa de slag i ee va de vele workshops. Dat alles uiteraard tege verrassed voordelige cultuurkaarttarieve. 8

42 42

43 Ete e drike Leuve e ete: iets is makkelijker da die combiatie. De Leuvese horeca e oze eige Alma s zij al sids meseheugeis voorzie op studete e hu budget. Alma studeterestaurats I de uiversiteitsrestaurats eet je ooit allee. Je vidt er gezode e gevarieerde maaltijde tege licht verteerbare prijze. Of je u s morges, s middags of s avods hoger hebt, je kut altijd bij Alma terecht. Vaaf 3,20 geiet je er va ee volwaardige maaltijd uit ee gevarieerde meukaart. Je kiest uit ee dagelijks wijziged aabod va keuzeschotels, vegetarische gerechte, sacks, broodjes, salades, desserts e drake. Heb je culiaire vrage of suggesties, spreek da gerust de veratwoordelijke aa. 8 Ete i Leuve Ook i de studetestad Leuve zelf ku je je kleie e grote hoger stille tege budget - vriedelijke prijze. Overal i de stad vid je gezellige brasserieë, kusse pizzeria s e tredy eethuisjes aar ieders smaak é portemoee. 43 Part of the secret of a success i life is to eat what you like ad let the food fight it out iside. (Mark Twai ( ), Amerikaas schrijver)

44 Studetejobs Studere is je hoofdjob, maar af e toe wat bijverdiee is iet verbode, zeker iet als het je studie mee betaalt. De KU Leuve-jobdiest heeft jobs e advies i huis om je studetejob i je studeteleve te passe. De Jobdiest biedt ee olie databak waar je ee divers werkaabod vidt: studetejobs voor korte e lagere periodes, allerlei fucties zoals admiistratieve hulp, vertale, kideropvag 8 Wat moet je wete als je als jobstudet gaat werke? Hoeveel dage e ure mag je werke? Hoeveel mag je verdiee? De Jobdiest geeft je atwoorde op de vrage rod de spelregels voor de belastige e kiderbijslag. Ook bij vrage of probleme met ee werkgever staat de Jobdiest je bij Ik werk als jobstudet i de shop va de KU Leuve e kom zo i cotact met heel wat atioaliteite. Het werk is heel afwisseled, wat het heel leuk maakt. We verkope pulls, balpee, mokke e zelfs baaelikeur va de Faculteit Bio-igeieurs weteschappe. Ik studeerde eerst taal- e letterkude e volg u commuicatieweteschappe. Haelore Va Hoof, studet De KU Leuve-shop vid je i de Uiversiteitshal, Naamsestraat 22. Aabod e opeigsure op: 8

45 45

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie