Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie"

Transcriptie

1 Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie Sarah Jaques 10 maart 2016 Minervastraat 5, 1930 Zaventem, T +32 (0) , F +32 (0) ,

2 Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie Ondernemingen met een machtspositie Specifieke spelregels m.b.t. prijszetting 2

3 Dominantie Een onderneming die zich, jegens haar concurrenten, haar afnemers en, uiteindelijk, de consumenten in belangrijke mate onafhankelijk [kan] gedragen (Zaak 85/76, Hoffmann-La Roche & Co v Commissie, ECLI:EU:C:1979:36, para 38) 3

4 Bijzondere spelregels Ratio? Verhinderen dat een dominante onderneming haar positie op de markt gebruikt om de concurrentie in de markt verder te beperken 4

5 Machtspositie STAP 1 - MARKTDEFINITIE Productdimensie Relevant criterium: substitueerbaarheid van de producten Geografische dimensie Het gebied waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen. 5

6 Zelf-evaluatie in de praktijk - Marktafbakeningen in concentratiebeslissingen - Marktafbakeningen door federaties - Interne analyse gebaseerd op ervaring en kennis van de markt 6

7 Machtspositie STAP 2 - CONCURRENTIEPOSITIE het onderzoek van de vraag of [een onderneming] een machtspositie [heeft] in de relevante markt, [dient] zich allereerst bezig te houden met de structuur van die markt en vervolgens met de daar heersende concurrentieverhoudingen (Zaak 27/76, United Brands, ECLI:EU:C:1978:22, para 67) 7

8 1. Marktaandeel - Nuttige eerste indicatie van de marktstructuur en van het relatieve belang van de ondernemingen die op de markt actief zijn. - Moet geïnterpreteerd worden in het licht van de betrokken marktsituatie. 8

9 Marktaandeel dominante onderneming < 40% vermoeden geen machtspositie 40-50% machtspositie, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de markt > 50% vermoeden van machtspositie (weerlegbaar) 9

10 Marktaandelen van concurrenten Verschil tussen het hoogste en eerstvolgende marktaandeel > 20% Indicatie van een machtspositie 10

11 2. Toegangs- en uitbreidingsbarrières Factoren in de markt die de toegang tot of uitbreiding van de markt beperken en zo de mededinging tussen (potentiële) concurrenten verhinderen, belemmeren of uitstellen. 11

12 Zelf-evaluatie in de praktijk In kaart brengen van (i) de concurrenten en hun positie op de markt (ii) toegangs- en uitbreidingsbarrières (iii) de klanten en hun marktmacht 12

13 Speciale verantwoordelijkheid Machtspositie misbruik de onderneming [draagt] de bijzondere verantwoordelijkheid om door haar gedrag geen afbreuk te doen aan een daadwerkelijke en onvervalste mededinging op de interne markt (C- 23/14, Post Danmark, ECLI:EU:C:2015:651, para 71) 13

14 Misbruik gedragingen van een onderneming met een machtspositie die, ten nadele van de consument, de instandhouding of de ontwikkeling van de nog op deze markt aanwezige mededinging verhinderen door het gebruik van andere middelen dan die welke bij een normale, op ondernemersprestaties berustende mededinging gebruikelijk zijn (Zaak C-209/10 Post Danmark I, ECLI:EU:C:2012:172, para 24) 14

15 Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie Ondernemingen met een machtspositie Specifieke spelregels m.b.t. prijszetting 15

16 Misbruiken bij de prijszetting kunnen bestaan uit: - Kortingen - Te hoge / te lage prijzen - Prijsdiscriminatie 16

17 Voorwaardelijke kortingen Kortingen die worden toegekend als beloning voor een specifieke vorm van afnamegedrag. 17

18 Drie soorten voorwaardelijke kortingen: - Exclusiviteitskortingen - Getrouwheidskortingen - Volumekortingen 18

19 Exclusiviteitskortingen Korting op voorwaarde dat de klant zich voor zijn behoeften uitsluitend of goeddeels bevoorraadt bij de dominante speler Intel-rechtspraak: - Een beperking welke naar zijn aard de mededinging beperkt - Objectieve rechtvaardiging is mogelijk (T-286/09, Intel, ECLI:EU:T:2014:547, para. 94) 19

20 Drie soorten voorwaardelijke kortingen: - Exclusiviteitskortingen - Getrouwheidskortingen - Volumekortingen 20

21 Getrouwheidskortingen Een korting op voorwaarde dat de aankopen van de afnemer over een vastgestelde referentieperiode een bepaalde drempel overschrijden Post Danmark II- rechtspraak: - Beoordeling van alle omstandigheden 21

22 Marktomstandigheden: Omvang machtspositie Specifieke mededingingsvoorwaarden in de desbetreffende markt Kenmerken en voorwaarden van de toegekende korting: Standaard of selectief? Bv. enkel de klanten van de concurrenten Retroactief of staffelkortingen? Duurtijd vastgestelde referentieperiode? 22

23 Misbruik? Korting die getrouwheid van de klanten bevordert, en zo - de keuze voor de klanten tussen verschillende bevoorradingsbronnen of handelspartners bemoeilijkt of onmogelijk maakt of - de toegang tot de markt voor concurrenten bemoeilijkt of onmogelijk maakt. 23

24 Concurrentieverstorend effect van een voorwaardelijke korting: het niet-betwistbare deel van de vraag (= deel dat sowieso bij de dominante onderneming zou worden afgenomen) wordt gebruikt als hefboom om de prijs te doen dalen van het betwistbare deel van de vraag (= deel waarvoor de afnemer de voorkeur geeft aan producten van andere ondernemingen). 24

25 Drie soorten voorwaardelijke kortingen: - Exclusiviteitskortingen - Getrouwheidskortingen - Volumekortingen 25

26 Volumekortingen [een korting] die enkel afhangt van het volume van de aankopen bij de betrokken producent, voor iedere bestelling afzonderlijk [en die] overeenkomen met de door de dienstverlener bespaarde kosten 26

27 Drie soorten voorwaardelijke kortingen: - Exclusiviteitskortingen - Getrouwheidskortingen - Volumekortingen 27

28 Roofprijzen Scherpe/lage prijzen zijn doorgaans goed voor de consument. Misbruik? Prijzen die op korte termijn op een kunstmatig laag niveau worden gehouden met als doel de concurrenten uit te schakelen, zodat op (middel-) lange termijn de prijzen op een hoger niveau kunnen worden vastgesteld. = Roofprijzen ( predatory pricing ) 28

29 Kunstmatig laag prijzen: Productiekosten: Vaste kosten Variabele kosten 29

30 - Prijzen < gemiddelde variabele kosten misbruik - Prijzen < gemiddelde totale kosten > gemiddelde variabele kosten misbruik, wanneer zij zijn vastgesteld in het kader van een plan dat als doel heeft een concurrent uit te schakelen 30

31 Bewijs van een plan dat als doel heeft een concurrent uit te schakelen Direct bewijs (interne documenten, presentaties waaruit het plan om de concurrentie uit te schakelen blijkt) Indirect bewijs (andere factoren of omstandigheden die aantonen dat het roofprijzen betreft) 31

32 Objectieve rechtvaardiging Redelijke en proportionele maatregelen om de commerciële belangen van de dominante onderneming te beschermen: - Concurrentieel blijven (passief) - Korte promotionele acties - (Schaal-)voordelen gerelateerd aan een groeiende markt 32

33 Excessieve prijszetting Artikel 102 (a) VWEU het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden 33

34 Misbruik? Een prijs is te hoog prijs wanneer die niet in een redelijke verhouding staat tot de economische waarde van de geleverde prestatie. (Zaak 27/76, United Brands, ECLI:EU:C:1978:22, para 9.) 34

35 Onredelijke prijzen? 1. Is het verschil tussen de kost en de prijs excessief? 2. Is de prijs onredelijk op zichzelf of in vergelijking met concurrerende producten? 3. Wat is de evolutie van de prijs doorheen de tijd? 35

36 Wurgprijzen Wurgprijzen veronderstellen een verticaal geïntegreerde dominante onderneming die niet enkel zichzelf bevoorraadt op een bepaalde downstream markt, maar ook onafhankelijke ondernemingen, die concurreren op dezelfde downstream markt. bv. telecom 36

37 Leverancier Geïntegreerde distributeur Onafhankelijke distributeur 37

38 Misbruik? De dominante onderneming bevoorraadt/geeft toegang aan een concurrent op de downstream markt aan prijzen die de marge van de concurrent dusdanig beperkt zodat het onmogelijk is rendabel te zijn. 38

39 As efficient competitor test Test waarbij de eigen kosten van de dominante onderneming als uitgangspunt worden genomen. 1. Berekening van de kosten die de dominante onderneming draagt voor het produceren/leveren van het product/de dienst aan de eindklant. 2. Beoordeling van rendabiliteit: inkomsten dominante onderneming de kosten + groothandelaarstarief 39

40 Leverancier Groothandelaarstarief Geïntegreerde distributeur Onafhankelijke distributeur Kosten? Marge? Inkomsten dominante onderneming (consumentenprijs) 40

41 As efficient competitor test inkomsten dominante onderneming > kosten + groothandelaarstarief geen misbruik inkomsten dominante onderneming < kosten + groothandelaarstarief misbruik 41

42 Prijsdiscriminatie de toepassing van verschillende prijzen voor verschillende klanten of verschillende categorieën van klanten voor waren of diensten waarvan de kosten dezelfde zijn, of, omgekeerd, de toepassing van een eenheidsprijs op klanten waarvoor de kosten van het aanbod variëren, op zichzelf genomen niet op uitsluitingsmisbruik wijzen (Zaak C-209/10 Post Danmark, ECLI:EU:C:2012:172, para 30) 42

43 Prijsdiscriminatie Artikel 102 (c) VWEU het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging 43

44 Misbruik? De discriminatie berokkent een merkbaar nadeel bij de mededinging tussen de bevoordeelde en de benadeelde handelspartner. 44

45 Gelijkwaardige prestaties - Gelijkaardige producten/diensten - Vergelijkbare commerciële context - In dezelfde periode Ongelijke voorwaarden 45

46 Nadeel bij de mededinging - Bevoordeelde en benadeelde partij zijn concurrenten - Aanzienlijk nadeel - Mededingingsrechtelijk nadeel 46

47 w w w. c o n t r a s t - l a w. b e

Misbruik van een economische machtspositie

Misbruik van een economische machtspositie Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van:

Nadere informatie

Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers

Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers Praktische kijk Frank Wijckmans 10 maart 2016 Minervastraat 5, 1930 Zaventem, T +32 (0)2 275 00 75, F +32 (0)2 275 00 70, www.contrast-law.be Basisonderscheid

Nadere informatie

Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg

Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg 11 juni 2007 OV/8606683 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Beoordelingskader van de NZa 4 3. De relevante markt 5 3.1 De relevante productmarkt 5 3.2 De relevante

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: 402080 of 402339 tst. 1080 Fax: 404834 E-mail: juridischezaken@yahoo.com Paramaribo, december 2011 Ministerie van

Nadere informatie

Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: concurrentiebeperkende afspraken; misbruik van een economische machtspositie; concentraties van ondernemingen. Deze brochure bevat een toelichting op het

Nadere informatie

Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg Kenmerk AL/BR

Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg Kenmerk AL/BR BELEIDSREGEL AL/BR-100.086 Beleidsregel AMM Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg AL/BR-100.086 Inleiding 1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze beleidsregel vastgesteld,

Nadere informatie

341. Het Intel arrest: een (aarzelende) aanvaarding van de effects-based-approach bij getrouwheidskortingen

341. Het Intel arrest: een (aarzelende) aanvaarding van de effects-based-approach bij getrouwheidskortingen 341. Het Intel arrest: een (aarzelende) aanvaarding van de effects-based-approach bij getrouwheidskortingen MR. J.W. FANOY EN MR. G.J. VAN MIDDEN Met de Intel zaak heeft het Hof een nieuwe gelegenheid

Nadere informatie

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht

Nadere informatie

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO BEVORDEREN VAN DE CONCURRENTIE EN TEGENGAAN VAN AFSPRAKEN DIE DEZE BEPERKEN Curaçao, oktober 2016 1. INTRODUCTIE Op 29 maart 2016 zag de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Post Danmark II a bit less confused, at a higher level

Post Danmark II a bit less confused, at a higher level Mededinging Post Danmark II a bit less confused, at a higher level Mr. P.J. Kreijger* 10 Het Deense postmonopolie is aanleiding voor niet minder dan twee fundamentele arresten van het Hof van Justitie

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.4.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 102/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 330/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg. Bijlage 30 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL AL/BR Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg. Bijlage 30 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 30 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg Inleiding 1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt deze beleidsregel, gelet op artikel

Nadere informatie

Beoordeling van kortingsregelingen en exclusieve afnameverplichtingen onder artikel 102 VWEU na Intel en Post Danmark I en II

Beoordeling van kortingsregelingen en exclusieve afnameverplichtingen onder artikel 102 VWEU na Intel en Post Danmark I en II Beoordeling van kortingsregelingen en exclusieve afnameverplichtingen onder artikel 102 VWEU na Intel en Post Danmark I en II VvM bijeenkomst, Amsterdam, 21 april 2016 Erik Pijnacker Hordijk (De Brauw

Nadere informatie

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? In deze brochure kunt u lezen over het kartelverbod dat per 1 september

Nadere informatie

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Mededinging in de zorg Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Onderwerpen 1.juridisch kader 2.kartelverbod 3.misbruik van machtspositie / aanmerkelijke marktmacht 4.concentratietoezicht 5.voorbeelden uit de

Nadere informatie

Mededingingsrecht. Compliance. Karolien Francken 20 oktober 2016

Mededingingsrecht. Compliance. Karolien Francken 20 oktober 2016 Mededingingsrecht Compliance Karolien Francken 20 oktober 2016 Minervastraat 5, 1930 Zaventem, T +32 (0)2 275 00 75, F +32 (0)2 275 00 70, www.contrast-law.be Overzicht 1. Hoe verloopt het onderzoek (i.e.

Nadere informatie

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14 Vertaling C-23/14-1 Zaak C-23/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Jurisprudentie inzake misbruik economische machtspositie: de stand van zaken na Intel en Post Danmark II

Jurisprudentie inzake misbruik economische machtspositie: de stand van zaken na Intel en Post Danmark II Jurisprudentie inzake misbruik economische machtspositie: de stand van zaken na Intel en Post Danmark II Erik Pijnacker Hordijk* 4 Alweer ruim een jaar geleden wees het Gerecht zijn langverwachte arrest

Nadere informatie

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE Curaçao, 2 oktober 2017 1. UPDATE In oktober 2016 berichtten wij reeds over de Fair Trade Authority

Nadere informatie

COÖPERATIEVE VERENIGING SUPERUNIE B.A./INTERPAY BEANET B.V. EN INTERPAY NEDERLAND B.V. De uitspraak. Inleiding

COÖPERATIEVE VERENIGING SUPERUNIE B.A./INTERPAY BEANET B.V. EN INTERPAY NEDERLAND B.V. De uitspraak. Inleiding A n n o t a t i e s COÖPERATIEVE VERENIGING SUPERUNIE B.A./INTERPAY BEANET B.V. EN INTERPAY NEDERLAND B.V. Rechtbank Utrecht (kort geding), vonnis d.d. 14 februari 2002, KG 2002, 92, Actualiteiten Mededingingsrecht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/11/2016

Datum van inontvangstneming : 17/11/2016 Datum van inontvangstneming : 17/11/2016 Samenvatting C-525/16-1 Zaak C-525/16 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Auditoraat. Beslissing nr. BMA-2015-I/O-02-AUD van 17 februari 2015

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Auditoraat. Beslissing nr. BMA-2015-I/O-02-AUD van 17 februari 2015 BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT Auditoraat Beslissing nr. BMA-2015-I/O-02-AUD van 17 februari 2015 Zaak MEDE-I/O-10/0009 A : Vrachtafhandeling op de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) I. Procedure

Nadere informatie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 VERORDENING (EU) Nr. 461/2010 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. I. Het verloop van de procedure

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. I. Het verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2260-108 Betreft zaak: Vereniging Vrije Vogel vs. KLM Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar van Vereniging

Nadere informatie

Economie Module 3. De marktstructuur is het geheel van kenmerken van de markt die het marktevenwicht beïnvloeden.

Economie Module 3. De marktstructuur is het geheel van kenmerken van de markt die het marktevenwicht beïnvloeden. Module 3 Hoofdstuk 1 1.1 - Markt, marktstructuur en marktvorm De markt is het geheel van factoren waaronder vragers en aanbieders elkaar ontmoeten en producten verhandelen. Er zijn twee soorten: - De concrete

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK II. HORIZONTALE OVEREENKOMSTEN RELATIES MET CONCURRENTEN JULES STUYCK...47

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK II. HORIZONTALE OVEREENKOMSTEN RELATIES MET CONCURRENTEN JULES STUYCK...47 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I. MEDEDINGINGSREGELS VOOR ONDERNEMINGEN NAAR EUROPEES EN BELGISCH RECHT. ACHTERGROND EN RECHTSVERGELIJKEND OVERZICHT ANNE-MARIE VAN DEN BOSSCHE... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nummer 6486/62 Betreft zaak: Easyjet v. N.V. Luchthaven Schiphol 1. Inleiding 1. Op

Nadere informatie

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel Agenda 1. Introductie mededingingsrecht 2. Verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) a. Horizontale

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

ǫ P a g 1 in / 5 a Juni 2016

ǫ P a g 1 in / 5 a Juni 2016 Pagina 1/5 Juni 2016 Introductie De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. ACM verbetert concurrentie door te vechten tegen oneerlijke concurrentie

Nadere informatie

Economie Module 3 H1 & H2

Economie Module 3 H1 & H2 Module 3 H1 & H2 Hoofdstuk 1 1.1 - Markt, marktstructuur en marktvorm De markt is het geheel van factoren waaronder vragers en aanbieders elkaar ontmoeten en producten verhandelen. Er zijn twee soorten:

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 6 December 2002 Advies van het BIPT inzake het marktonderzoek in de context van de SMP bepaling op de markt van de huurlijnen. BIPT - Astrotoren

Nadere informatie

Knipperlichten. EU Mededingingsrecht. Filip Tuytschaever 20 februari 2013

Knipperlichten. EU Mededingingsrecht. Filip Tuytschaever 20 februari 2013 2013 Knipperlichten EU Mededingingsrecht Filip Tuytschaever 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Basisbegrippen II.

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij besluit van 28 mei 2002 is de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet afgewezen.

BESLUIT. 2. Bij besluit van 28 mei 2002 is de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn besluit van 28 mei 2002, kenmerk 2036/84,

Nadere informatie

CTG/ZAio beoogt met dit toezichtskader, en indien noodzakelijk beleidsregels, te hoge en te lage tarieven te voorkomen.

CTG/ZAio beoogt met dit toezichtskader, en indien noodzakelijk beleidsregels, te hoge en te lage tarieven te voorkomen. 1 TOEZICHTSKADER TE HOGE EN TE LAGE TARIEVEN INLEIDING De komende jaren wordt stap voor stap gereguleerde marktwerking in de ziekenhuiszorg ingevoerd. Een van de eerste stappen richting deze gereguleerde

Nadere informatie

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN MEDEDINGINGSBELEID Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Deze bepalen dat concurrentiebeperkende

Nadere informatie

Samenwerking en concurrentie: zowel geboden als verboden

Samenwerking en concurrentie: zowel geboden als verboden Samenwerking en concurrentie: zowel geboden als verboden Seminar Samenwerking in de Zorg Cathy van Beek Raad van Bestuur NZa Zwermen tonen een fascinerende vorm van organisatie, waarbij gelijksoortige

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2010-2011

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2010-2011 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-2011 MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE IN HET EUROPEES MEDEDINGINGSRECHT: DE INTEL-CASE Is een hervorming van het beleid inzake artikel 102 VWEU

Nadere informatie

Praktijkopgave: Kleenext

Praktijkopgave: Kleenext Praktijkopgave: Kleenext De firma Kleenext is actief in het marktsegment van onderhoudsproducten voor huis en tuin. Er wordt in de loop van de volgende budgetperiode een nieuw product gelanceerd. Het gamma

Nadere informatie

Don ts in horizontale en verticale relaties

Don ts in horizontale en verticale relaties Don ts in horizontale en verticale relaties Risicobeheersing in het mededingingsrecht Maaike Visser 9 oktober 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit WHOLESALEMARKTEN VOOR GESPREKSDOORGIFTE OP HET VASTE OPENBARE TELEFOONNETWERK *** - Besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2009) 864 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2009) 864 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 februari 2009 (OR. en) 17065/1/09 REV 1 RC 26 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Samenwerking in de Wmo

Samenwerking in de Wmo Samenwerking in de Wmo praktijkgerichte voorbeelden voor zorgaanbieders onderdeel van Zorgverkoop in de Wmo op maat voor de gehandicaptenzorg handreiking voor instellingen in de gehandicaptenzorg Steeds

Nadere informatie

Ongezien, onverkocht?

Ongezien, onverkocht? Ongezien, onverkocht? Amsterdam, maart 2012 In opdracht van VBO Makelaar Ongezien, onverkocht? Funda en concurrentie op de markt voor woningmakelaardij Marco Kerste Barbara Baarsma Nicole Rosenboom Peter

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A.

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A. Dermatologisch Centrum Wetering T.a.v. mevrouw dr. R. Krijnen Nieuwe Weteringstraat 11 1017 ZX AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Mededingingsregels. scusi - Fotolia.com. een gids voor kmo s

Mededingingsregels. scusi - Fotolia.com. een gids voor kmo s Mededingingsregels scusi - Fotolia.com een gids voor kmo s Inhoud Voorwoord...5 1. Welke mededingingsregels zijn in België van toepassing?...6 1.1. Verbod van restrictieve praktijken...7 1.1.1. Verboden

Nadere informatie

PHOENIX group. Concurrentie Naleving Beleid

PHOENIX group. Concurrentie Naleving Beleid PHOENIX group Concurrentie Naleving Beleid Auteur: Group Compliance Management 18 February 2014 Table of Contents 1. Introductie... 1 2. Doelstelling... 1 3. Reikwijdte van dit beleid... 1 4. Wetgeving...

Nadere informatie

Interoperabiliteit. Wat is interoperabiliteit? markten en markregulering. Dubbele doelstelling interoperabiliteit 4/25/2013

Interoperabiliteit. Wat is interoperabiliteit? markten en markregulering. Dubbele doelstelling interoperabiliteit 4/25/2013 KEUZEVAK TELECOMRECHT APRIL - MEI 2013 markten en markregulering Wat is interoperabiliteit? Gerrit-Jan Zwenne en Paul Waszink 26 april 2013 - IT (Microsoft versus open source) - (internationale) spoorwegen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Het Tomra-arrest: kortingen en de effects based approach ; (vooralsnog) geen gelukkig huwelijk

Het Tomra-arrest: kortingen en de effects based approach ; (vooralsnog) geen gelukkig huwelijk Het Tomra-arrest: kortingen en de effects based approach ; (vooralsnog) geen gelukkig huwelijk Mr. J.W. Fanoy Velen keken uit naar de publicatie van het Tomra-arrest van het Hof van Justitie EU ( het Hof

Nadere informatie

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars Marktwerking Als gevolg van de door de overheid gewenste marktwerking in de zorg is de regierol van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, xxx C(20..) yyy definitief Ontwerp VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de

Nadere informatie

NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking

NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking Annemieke van der Beek Martijn van Bemmel Dinsdag 8 december 2015 Programma Inleiding mededingingsrecht Verticale samenwerking: Agentuur Exclusieve distributie Selectieve

Nadere informatie

Compliance handboek mededingingsrecht

Compliance handboek mededingingsrecht Compliance handboek mededingingsrecht Inhoud 1. Compliance Programma... 1 2. Korte uitleg van het mededingingsrecht... 1 2.1. Het kartelverbod... 2 2.2. Verbod van misbruik van een dominante positie...

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 29.6.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0671/2015 door A. J. N. C. (Spaanse nationaliteit), over de tarieven die door Spaanse

Nadere informatie

In twee recente arresten heeft het Gerecht van Eerste

In twee recente arresten heeft het Gerecht van Eerste MEDEDINGINGSRECHT Rechtspraak Michelin II & British Airways: wanneer zijn kwantumkortingen misbruikelijk? Mr. H.M.H. Speyart In twee recente arresten heeft het Gerecht van Eerste Aanleg duidelijkheid geschapen

Nadere informatie

Consultatiedocument ten behoeve van de FTAC-agenda 2018 Fair Trade Authority Curaçao

Consultatiedocument ten behoeve van de FTAC-agenda 2018 Fair Trade Authority Curaçao Consultatiedocument ten behoeve van de FTAC-agenda 2018 Fair Trade Authority Curaçao Willemstad, 7 december 2017 Voorwoord De missie van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is markten laten werken ten

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJDE RICHTSNOEREN VOOR DE ZORGSECTOR: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?

STAPPENPLAN BIJDE RICHTSNOEREN VOOR DE ZORGSECTOR: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET? STAPPENPLAN BIJDE RICHTSNOEREN VOOR DE ZORGSECTOR: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET? Markten laten werken. Dat is de missie van de NMa. De wet verbiedt ondernemingen niet om onderling afspraken te maken maar

Nadere informatie

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht Frank VII INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Marktpraktijken en Intellectuele Rechten DEEL I. INLEIDING Afdeling

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING Monti Regeling Verordening (EG) Nr. 1400/2002 31 juli 2001 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5968 / 11.BT288

Nadere informatie

Analyse van de markt voor wholesale-breedbandtoegang

Analyse van de markt voor wholesale-breedbandtoegang Analyse van de markt voor wholesale-breedbandtoegang Besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in hoofdstuk 6A.

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam vernietigt zes boetes in de Rotterdamse taxivervoerzaak

Rechtbank Rotterdam vernietigt zes boetes in de Rotterdamse taxivervoerzaak ArsAequi KwartaalSignaal 142 MEDEDINGINGSRECHT NATIONAAL MEDEDINGINGSRECHT Rechtspraak Rechtbank Rotterdam vernietigt zes boetes in de Rotterdamse taxivervoerzaak Op 13 oktober 2016 heeft de Rechtbank

Nadere informatie

1 Inleiding. GasTerra B.V. is de rechtsopvolger van de voormalige handelstak van de N.V. Nederlandse Gasunie.

1 Inleiding. GasTerra B.V. is de rechtsopvolger van de voormalige handelstak van de N.V. Nederlandse Gasunie. 1 Inleiding De NMa heeft onderzoek verricht naar de hoogte van de aardgasprijzen op de Nederlandse groothandelsmarkt, onder meer naar aanleiding van klachten van tuinbouworganisaties over de tarieven van

Nadere informatie

Koppelen wonen en zorg

Koppelen wonen en zorg Koppelen wonen en zorg Ledenbijeenkomst ActiZ 25 oktober 2012 Eric Janssen Koppelen van wonen en zorg Extramuralisering De koppeling van zorg en verblijf wordt vervangen door een afzonderlijke huurovereenkomst

Nadere informatie

De spelregels van het onderhandelen. Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa)

De spelregels van het onderhandelen. Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa) De spelregels van het onderhandelen Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa) Taakverdeling NMa/NZa Wie doet wat (niet) De NMa houdt algemeen mededingingstoezicht.

Nadere informatie

Het arrest TeliaSonera: geen economische invulling van het begrip prijssqueeze

Het arrest TeliaSonera: geen economische invulling van het begrip prijssqueeze Mededinging Het arrest TeliaSonera: geen economische invulling van het begrip prijssqueeze Mr. B.J.H. Braeken* In een met name voor verticaal geïntegreerde ondernemingen belangwekkend arrest heeft het

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Bij brief van 18 november 2002, ingekomen 20 november 2002, heeft Beldico tijdig bezwaar aangetekend.

BESLUIT. 3. Bij brief van 18 november 2002, ingekomen 20 november 2002, heeft Beldico tijdig bezwaar aangetekend. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2872-33 Betreft zaak: Beldico v. Nutricia & Friesche Vlag Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar van

Nadere informatie

Inkoop dure geneesmiddelen & mededingingsrecht Strategische conferentie MEI. 13 oktober 2016 Diederik Schrijvershof

Inkoop dure geneesmiddelen & mededingingsrecht Strategische conferentie MEI. 13 oktober 2016 Diederik Schrijvershof Inkoop dure geneesmiddelen & mededingingsrecht Strategische conferentie MEI 13 oktober 2016 Diederik Schrijvershof Patiënten Ziekenhuizen Zorgplicht (art. 11 Zvw) Inkoop geneesmiddelen Inkoop ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Zaaknummer 1437 / Monuta vs Schieland Ziekenhuis/ Matrice

Zaaknummer 1437 / Monuta vs Schieland Ziekenhuis/ Matrice BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1141 / CAVO LATUCO - Kringkoop

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Analyse van de markt voor ontbundelde toegang op wholesaleniveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten, voor het verzorgen van

Nadere informatie

Domein D markt. Opgaven. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Domein D markt. Opgaven. monopolie enzo. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Domein D markt monopolie enzo Zie steeds de eenvoud!! Opgaven vwo Frans Etman Opgave 1 Opgave 2 1. Bij welke afzet geldt dat de MO-lijn de MK-lijn snijdt? 2. Teken een stippellijn naar de prijslijn van

Nadere informatie

Knipperlichten. Mededingingsrecht. Milena Varga 20 februari 2014

Knipperlichten. Mededingingsrecht. Milena Varga 20 februari 2014 2014 Knipperlichten Mededingingsrecht Milena Varga 20 februari 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Basisbegrippen II. Knipperlichten

Nadere informatie

NMa s STURINGSRAPPORT EEN KRITISCHE BESCHOUWING

NMa s STURINGSRAPPORT EEN KRITISCHE BESCHOUWING NMa s STURINGSRAPPORT EEN KRITISCHE BESCHOUWING Enkele kanttekeningen bij het rapport De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (NMa april 2009) door Prof. Mr. J.A.Winter,

Nadere informatie

Vormen van samenwerking in de GGZ

Vormen van samenwerking in de GGZ Vormen van samenwerking in de GGZ Sophie van Kan Symposium NVGzP Hoe overleef ik de Basis GGZ 25 juni www.eldermans-geerts.nl Onderwerpen - Regelgeving - Hinderpaal criterium - ACM en NZa: taakafbakening

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

Consultatiedocument Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) in de Zorg

Consultatiedocument Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) in de Zorg Consultatiedocument Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) in de Zorg "The greater the power, the more dangerous the abuse." (Edmund Burke) 11 december 2006 Inhoud 1. Het consultatieproces 7 1.1 Context 7 1.2

Nadere informatie

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 12 mei 1998 Nummer: 443/4.B95 Betreft:

Nadere informatie

Zaak C-475/99. Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz

Zaak C-475/99. Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz Zaak C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz (verzoek van het Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz om een prejudiciële beslissing) Artikelen 85, 86 en 90 EG-Verdrag (thans artikelen

Nadere informatie

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector Aanvulling Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector. 1. Oprichting van een Europese Autoriteit

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 504 Vragen van de leden

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2001-II

Eindexamen economie 1 havo 2001-II Eindexamen economie havo 2-II 4 Antwoordmodel Opgave Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Maximumscore dalen 2

Nadere informatie

Marktpraktijken en informatieverplichtingen

Marktpraktijken en informatieverplichtingen Marktpraktijken en informatieverplichtingen E-commerce Ellen Enkels 27 november 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be 2 Overzicht I. Juridisch

Nadere informatie

Licentieweigering als misbruik van machtspositie

Licentieweigering als misbruik van machtspositie Licentieweigering als misbruik van machtspositie Intellectuele eigendom, artikel 82 EG en de belemmering van innovatie Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid Proefschrift ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 095 Frequentiebeleid Nr. 375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Signalen internetverkoop

Signalen internetverkoop Signalen internetverkoop Juni 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Samenvatting De NMa heeft op 26 februari 2008 een publieke oproep gedaan om mogelijke mededingingsrechtelijke

Nadere informatie

Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen

Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen F D FDA Frank Pellikaan (NMa) en Michiel Lugt (NZa) Naam van de presentator AB CCD EC FC Inhoud 1. Inleiding 2. Totstandkoming Richtsnoeren Zorggroepen 3. Wie doet

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: 850 / Amstrong - DLW 1. Op 24

Nadere informatie

Aanbestedingen & het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over aanbestedingen en het kartelverbod uitgelegd

Aanbestedingen & het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over aanbestedingen en het kartelverbod uitgelegd Aanbestedingen & het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over aanbestedingen en het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? Per 1 september 2017 geldt een verbod

Nadere informatie

Het spanningsveld tussen auteursrecht en misbruik van machtspositie

Het spanningsveld tussen auteursrecht en misbruik van machtspositie Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 Het spanningsveld tussen auteursrecht en misbruik van machtspositie Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit DE WHOLESALEMARKT VOOR GESPREKSOPBOUW OP HET VASTE OPENBARE TELEFOONNETWERK *** - Besluit betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen

Nadere informatie