MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MA Cultuur- en Wetenschapsstudies"

Transcriptie

1 MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

2 Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel en levendig: Maastricht is een stad van tegenstellingen. Deze geboorteplaats van de huidige Europese Unie blijft zich internationaal profileren dankzij de positie van de Universiteit Maastricht als toonaangevende academische instelling binnen Europa. Grensoverschrijdend Meer dan de helft van onze masterstudenten en een derde van onze wetenschappelijke medewerkers zijn afkomstig uit het buitenland. Daarmee staat de Universiteit Maastricht garant voor kwaliteit, een internationale oriëntatie en een dynamische, interdisciplinaire leer- en werkomgeving. Het grootste deel van onze masteropleidingen wordt in het Engels gegeven, en internationale thema s vormen een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsprogramma s. Bij de Universiteit Maastricht word je gestimuleerd om over traditionele grenzen heen te zoeken naar antwoorden. Je kijkt naar andere onderzoeksgroepen, vakgebieden, instituten, universiteiten, en internationale wetenschappers om beter inzicht te krijgen in je eigen onderwijs en onderzoek. Nieuwe perspectieven Als masterstudent lever je een bijdrage aan onze academische gemeenschap. Binnen het Probleemgestuurd Onderwijs werk je in kleine groepjes met studenten uit alle windstreken. In nauwe samenwerking met docenten en onderzoekers werk je samen met je medestudenten aan oplossingen voor echte problemen uit de praktijk. Je wisselt kennis en ervaringen uit, leert dingen vanuit andere invalshoeken te bekijken, en ontwikkelt vaardigheden waar je je leven lang profijt van hebt. Onderzoek Het onderzoek aan de Universiteit Maastricht is gericht op het verkrijgen van inzichten in actuele onderwerpen die onze huidige samenleving kenmerken. Wij erkennen de waarde van slimme, jonge onderzoekers die bijdragen aan het ontwikkelen van frisse en innovatieve ideeën. Niet voor niets speelt onderzoek een integrale rol in de meeste masteropleidingen, en bieden wij een aantal onderzoeksmasters, volledig gericht op het opleiden van toekomstige onderzoekers. Loopbaan Door je met een master van de Universiteit Maastricht verder te specialiseren in je vakgebied, vergroot je je loopbaanperspectieven. Dat onze onderwijs- en onderzoeksbenadering effect sorteert, blijkt uit de prestaties van onze afgestudeerden. Het zijn stuk voor stuk zelfverzekerde, onafhankelijke professionals die zonder moeite de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt maken. In Maastricht richt je je namelijk niet alleen op theorie, maar leer je ook de vaardigheden die je nodig hebt voor een succesvolle carrière. MA Cultuur- en Wetenschapsstudies (CWS) Profiel Het doel van master Cultuur- en Wetenschapsstudies is studenten het gereedschap te bieden om problemen rond kunst, cultuur, politiek en samenleving te analyseren, evenals de publieke debatten over die problemen. Daarnaast stelt de master zich tot doel om inzicht te krijgen in de vraag welke rollen cultuurwetenschappers spelen in de samenleving, hoe zij zich met die samenleving engageren en hoe ze hun kennis en vaardigheden in praktijk kunnen brengen. In de master CWS wordt cultuur vanuit drie specialisaties bestudeerd: (1) Kunst, cultuur en samenleving; (2) Politiek en samenleving en (3) Artistic Research. 1) Kunst, cultuur en samenleving. In de eerste specialisatie ligt de nadruk op debatten over kunst, literatuur, filosofie en cultuur in engere zin over kwesties als: hoe interveniëren schrijvers, academici en intellectuelen in maatschappelijke en politieke kwesties? Wat is de plaats en functie van beeldende kunst in de publieke ruimte? Wie bepaalt wat hoge cultuur is? Welke bijdrage leveren filosofen aan het publieke debat? 2) Politiek en samenleving. In de tweede specialisatie gaat de aandacht uit naar controverses over politiek en cultuur, over multiculturalisme en nationale cultuur, over politieke cultuur en culturele herinnering. 3) Artistic Research. In de derde specialisatie wordt kunstenaars een academische omgeving geboden waarin zij de reflexieve vaardigheden opdoen die hen in staat stellen om hun artistieke werk te ontwikkelen tot een vorm van onderzoek. Universiteit Maastricht heeft de Gedragscode internationale student in het Nederlands Hoger Onderwijs ondertekend. Meer informatie over deze gedragscode is te vinden op De hedendaagse debatten over cultuur worden in de master geanalyseerd met een tweeledig doel. Het eerste is dat studenten kennis verwerven van een aantal van de belangrijkste culturele en politieke vraagstukken van dit moment. Het tweede is dat zij zij inzicht krijgen in de rol van cultuurwetenschappers in de hedendaagse samenleving. Cultuurwetenschappers zijn werkzaam als publicist, criticus, wetenschappelijk onderzoeker, commentator en als kunstenaar, waarbij zij met name geïnteresseerd zijn in onderzoek en experimenten. werkzaam als lid van een (politieke) denktank, adviesraad, wetenschappelijk bureau of historische onderzoekscommissie werkzaam als lobbyist, beleidsambtenaar, journalist, museummedewerker, docent. In de master komen de kenmerken die deze cultuurwetenschappers-in-de-praktijk gemeenschappelijk hebben aan de orde. Welke bijdrage leveren cultuurwetenschappers aan de samenleving? De master biedt uitdrukkelijk geen beroepsopleiding voor cultuurwetenschappers, omdat daarvoor het spectrum van mogelijke beroepen te breed is. Wel beoogt de master de professionele rollen van cultuurwetenschappers in de hedendaagse samenleving in kaart te brengen en een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van studenten op deze rollen. De opleiding in deze brochure is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voor meer informatie over de NVAO: 3

3 CWS is een eenjarige internationale en interdisciplinaire masteropleiding. CWS is voor studenten met een bachelordiploma Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, van andere universiteiten, nationaal en internationaal, en voor studenten met een vergelijkbare opleiding of ervaring en voor kunstenaars die artistiek onderzoek willen doen Het programma wordt in het Nederlands en het Engels gegeven. Waar mogelijk zullen studenten samen optrekken. CWS is de voortzetting van het succesvolle bacheloropleiding van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. CWS gaat over kunst, cultuur en politiek, over controverses waarin cultuur en politiek centraal staan, over de maatschappelijke rol van cultuurwetenschappers en over artistiek onderzoek door kunstenaars Programmaoverzicht Specialisatie 1: Kunst, cultuur en samenleving Module B 1 Herinneringspraktijken en de kunsten (8 weken, 12 ECTS) In deze module onderzoek je hoe hedendaagse kunstenaars, schrijvers en erfgoedprofessionals zich verhouden tot de problematische erfenis van het kolonialisme door het herschrijven en herscheppen van toonaangevende culturele prestaties van de koloniale tijd, zoals romans, films, monumenten en musea. Deze module richt zich op een aantal actuele postkoloniale kunstwerken, terwijl ook aandacht besteed wordt aan de koloniale scheppingen die dit actuele werk hebben geïnspireerd. Het doel is om inzicht te geven in de dynamiek van culturele herinnering en in een analytisch raamwerk voor de interpretatie en evaluatie van hedendaagse herscheppingen van klassieke koloniale kunstwerken en culturele instellingen. In de module worden verschillende werkvormen, zoals onderwijsgroepen, skillstrainingen en masterbijeenkomsten, gecombineerd. Specialisatie 2: Politiek en samenleving Specialisatie 3: Artistic Research In deze module wordt je binnengeleid in verschillende art worlds waarin je als onderzoekende kunstenaar deel zal gaan werken. De module is erop gericht je wegwijs te maken in deze art worlds door het doen van onderzoek in de kunst. Dit vergt een onderzoekende en experimentele houding en een open houding naar verschillende artistieke problemen die zich voordoen in je scheppend werk. Op deze tocht maak je kennis met reisgenoten (kunstenaars) die representatief zijn voor verschillende art worlds en vormen van artistiek onderzoek. Practica, zoals etnografisch onderzoek, helpen je om je onderzoeksmethode te ontwikkelen. Deze practica worden gecombineerd met onderwijsgroepen en master meetings. Module C: Het schrijven van een bespreking (4 weken, 6 ECTS) Je schrijft een bespreking van een nieuw boek, een tentoonstelling, een voorstelling, of documentaire film, of je maakt een politieke analyse. Seminars Eerste semester Module A Maak het nieuw! Problemen van culturele (re) productie (8 weken, 12 ECTS) Deze gemeenschappelijke module geeft je inzicht in de verschillende manieren waarop cultuurwetenschappers in de samenleving actief zijn, tegen de achtergrond van belangrijke verschuivingen in de afgelopen decennia in de kennissamenleving, de creatieve samenleving en de samenleving van burgers. In de module worden verschillende werkvormen, zoals onderwijsgroepen, practicum en masterbijeenkomsten, gecombineerd. Het practicum is gericht op het aanleren van academische vaardigheden die studenten nodig hebben als zij de werelden van kunst, wetenschap en politiek betreden. Module B 2 De nieuwe politiek; media, intellectuelen en de opkomst van de strijd om cultuur rond de eeuwwisseling (8 weken, 12 ECTS) In deze module onderzoek je de opkomst van het conflict over cultuur in de hedendaagse politiek. Je analyseert hoe sinds de jaren negentig culturele kwesties opnieuw tot een bron van zorg en conflict zijn geworden in de nationale en internationale politiek. Welke rol spelen de media, intellectuelen en andere culturele experts in deze politisering van de cultuur? In deze module worden verschillende werkvormen, zoals onderwijsgroepen en masterbijeenkomsten, gecombineerd met gemeenschappelijk onderzoek. Tweede semester Module D (4 weken, 6 ECTS) In dit blok bereid je je voor op het tweede semester. Je kiest voor het schrijven van een scriptie of voor een combinatie van een stage (of artistiek onderzoek) en een reflexief verslag. In beide gevallen schrijf je een afstudeerplan waarin je in het geval van een scriptie het onderwerp en de probleemstelling en in het geval van een stage of artistiek onderzoek de activiteit omschrijft. Module E (12 weken, 24 ECTS) In deze periode werk je aan de scriptie of doe je een stage/ artistiek onderzoek in combinatie met een reflexief verslag. In een seminar doceren docenten over praktijken, feiten, concepten en theorieën die studenten moeten kennen om actief te kunnen deelnemen aan de onderwijsgroepen. Net als in de onderwijsgroepen, lezen de studenten ter voorbereiding van de seminarbijeenkomsten een bepaalde hoeveelheid literatuur. Lezingen Gastlezingen en hoorcolleges bieden overzicht en inzicht en brengen de studenten bovendien in contact met professionals en wetenschappers op het gebied van de cultuurwetenschappen. Onderwijsvorm Studentenprofiel Beste keuze Na het afronden van mijn bachelor Cultuurwetenschappen was de master Cultuur- en Wetenschapsstudies een voor de hand liggende keuze. De kritische en interdisciplinaire methode uit de bachelor wordt voortgezet, terwijl er dieper wordt ingegaan op het karakteristiek brede aanbod van onderwerpen. Deze onderwerpen zijn allemaal verbonden met de problematiek rond culturele vernieuwing. Voor iemand die zoveel voldoening uit zijn bachelor heeft gehaald als ik, was de master Cultuur- en Wetenschapsstudies niet alleen de meest voor de hand liggende keuze, maar ook de beste keuze. Bram Rooijackers masterstudent Cultuur-en Wetenschapsstudies Het Maastrichtse Cultuur- en Wetenschapsstudiesprogramma onderscheidt zich door een geïntegreerd curriculum op basis van verschillende onderwijsvormen. De modules in het eerste semester kennen drie componenten, elk met een specifiek doel en onderwijskundige aanpak: de onderwijsgroep, het seminar en de (gast)lezing. Onderwijsgroepen De onderwijsgroep is studentgericht en probleemgestuurd. De nadruk ligt op het actief analyseren en oplossen van problemen door de studenten en niet op een docent die enkel kennis presenteert. De studenten leren hoe zij individueel en in teamverband relevante informatie kunnen zoeken, selecteren en toepassen op een (concreet) vraagstuk. Het CWS-programma richt zich op: Studenten met een bachelordiploma Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, van andere universiteiten, nationaal en internationaal, en op studenten met een vergelijkbare opleiding of ervaring. Zij zijn geïnteresseerd in interdisciplinair onderzoek naar debatten over kunst, cultuur, religie, politiek en samenleving, en in de uiteenlopende manieren waarop cultuurwetenschappers zich in de samenleving engageren. Professionals uit de wereld van kunst, cultuur en politiek die een vergelijkbare belangstelling hebben en die zich verder in hun beroep willen ontwikkelen. Kunstenaars afkomstig van een van de kunstscholen van Hogeschool Zuyd of van kunstvakonderwijs elders die artistiek onderzoek willen doen. 4 Master in Cultuurwetenschappen Master in Cultuurwetenschappen 2010

4 Beroepsperspectief Het CWS-programma richt zich niet op een specifiek beroep. De nadruk ligt op de verschillende manieren waarop cultuurwetenschappers zich in de samenleving engageren. Afgestudeerden hebben inzicht in hedendaagse debatten over cultuur, politiek en samenleving, en beschikken over de academische vaardigheden om over deze thema s te schrijven en discussiëren. Zij vinden werk in de private en publieke sector en afhankelijk van hun specialisatie in onder andere de beleidssector, de politiek, maatschappelijke organisaties, de media, afdelingen research & development van bedrijven, het onderwijs en de wetenschap. Toelating en selectie De opleiding staat open voor iedereen die in het bezit is van een BA-diploma Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Op basis van selectie kunnen ook anderen worden toegelaten. Selectie vindt plaats op basis van vooropleiding en/of professionele ervaring. Het bezit van een BA-diploma van een voor Cultuur- en Wetenschapsstudies relevante opleiding of een vergelijkbaar diploma op het terrein van de humaniora, sociale wetenschappen of cultuurwetenschappen is een vereiste. Kunstenaars die belangstelling hebben voor de specialisatie Artistic Research dienen bewijs te overleggen van hun artistieke praktijk en vaardigheden. De kwaliteit hiervan wordt bepaald in samenwerking met de kunstscholen van de Hogeschool Zuyd. Bovendien dienen zij een voorstel in te dienen voor het onderzoek dat ze binnen de master willen doen. Verder zijn de motivatie en het niveau van de in de vooropleiding(en) geleverde prestaties van belang. Het aantal toe te laten studenten met een ander diploma dan de BA Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht wordt elk jaar door het bestuur van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen vastgesteld. Het aantal toe te laten studenten met een BA-diploma Cultuurwetenschappen kent geen maximum. De opleiding kent één instroommoment (september). Kandidaten kunnen voorwaardelijk worden toegelaten, maar dienen bij het begin van de opleiding te hebben voldaan aan alle gestelde eisen. Aanmeldingsprocedure Aanmeldingen voor toelating tot een programma bij Maastricht University worden ingediend via Informatie over aanmeldings- en inschrijvingsprocedure is beschikbaar via Deadline voor aanmelding De deadline voor aanmelding in september 2010: EU/EER-studenten: 1 juni 2010 Niet-EU/EER-studenten: 1 april 2010 Collegegelden Het collegeld voor het academisch jaar 2010/2011 is vastgesteld op: Voor EU/EER masterstudenten jonger dan 30 jaar Voor niet-eu/eer masterstudenten is het collegegeld Voor de overige tarieven en de meest actuele informatie kun je raadplegen. Master s Meeting Op zaterdag 13 maart 2010 organiseert Maastricht University een Open Dag voor haar masteropleidingen. Gedurende de Master s Open Day krijg je meer informatie over de inhoud van de verschillende programma s en het Probleemgestuurd Onderwijs. Ook zullen huidige masterstudenten aanwezig zijn om hun ervaringen met je delen en je vragen te beantwoorden. Kijk voor meer informatie op onze website: Overzicht masteropleidingen 2010 Economie (Alle opleidingen zijn Triple Crown geaccrediteerd: AACSB, EQUIS en AMBA) Econometrics and Operations Research, 4 specialisaties (MSc) 1 Financial Economics, 3 specialisaties (MSc) 1 Fiscale Economie / Fiscal Economics, 2 specialisaties (MSc) 2 Global Supply Chain Management and Change (MSc) 1 Infonomics (MSc) 1 International Business, 11 full-time en 6 part-time specialisaties (waarvan een in het Nederlands) (MSc) 1 International Economic Studies, 5 specialisaties (MSc) 1 Management of Learning (MSc) 1 Public Policy and Human Development, 5 specialisaties binnen Economie (MSc) 1 Research Master in Business Research, 2 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Economic and Financial Research, 2 specialisaties (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Executive Master of Finance and Control (EMFC/MSc/RC)* 4 International Executive Master of Finance and Control (part-time EMFC/MSc/RC)* 1 MBA (Executive, Modular, Euro) 3 Gedrag & Maatschappij Analysing Europe (MA) 1 European Public Affairs (MA) 1 European Studies, 3 specialisaties (MA) 1 Psychology, 6 specialisaties (MSc) 1 Forensic Psychology (MSc) 1 Globalisation and Development (MA) **** 1 Public Policy and Human Development, 1 specialisatie binnen Gedrag & Maatschappij (MSc) 1 Research Master in European Studies (MSc) 1 Sustainable Development (MSc) **** 1 Gezondheidszorg Arts-Klinisch Onderzoeker / Physician-Clinical Investigator (MSc, MD) 4 European Public Health (MSc) 1 Geneeskunde / Medicine (MSc, MD) 4 Global Health (MSc) **** 1 Health Food Innovation Management (MSc) 1 Mental Health (MSc) 2 Molecular Life Sciences, 5 specialisaties (MSc) 1 (binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Physical Activity and Health, 3 specialisaties (MSc) 1 Public Health, 5 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Cardiovascular Biology and Medicine (MSc) 1 Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Health Sciences (MSc) 1 Research Master in Nutrition and Metabolism: fundamental and clinical aspects (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Affective Neuroscience (MSc) * 1 Health Professions Education (MSc) * 1 Public Health for Professionals (MSc) * 1 Natuur (binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Artificial Intelligence (MSc) 1 Operations Research (MSc) 1 Web Science (MSc) **** 1 Recht European Law School (LLM) 1 Fiscaal Recht / Tax Law, 3 specialisaties (LLM) 3 Forensica, Criminologie en Rechtspleging / Forensics, Criminology and Administration of Justice (LLM) 4 Globalisation and Law (LLM) 1 Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM, MSc)* 1 International Laws (LLM) 1 Law Honours Programme (Master Research Track) 1 Nederlands Recht / Dutch Law, 6 specialisaties (LLM) 4 Recht en Arbeid / Law and Labour, 2 specialisaties (LLM) 4 Taal & Cultuur Artistic Research (MA) **** 1 Arts and Heritage: Policy, Management and Education / Cultuur: Beleid, Behoud en Beheer (MA) 3 Arts and Sciences / Cultuur- en Wetenschapsstudies (MA) 3 Gender and Diversity Studies(MA) **** 1 European Studies on Society, Science and Technology (MA) 1 Media Culture (MA) 1 Research Master in Cultures of Arts, Science and Technology (MSc) 1 NVAO accreditaties * Graduate opleiding voor professionals, NVAO geaccrediteerd ** Graduate opleiding voor professionals, in NVAO accreditatieprocedure *** Graduate opleiding voor professionals, NVAO accreditatieprocedure in voorbereiding **** Masteropleiding in NVAO accreditatieprocedure en in afwachting goedkeuring Ministerie van Onderwijs Taal van de opleiding 1 Engels 2 Deels Nederlands, deels Engels 3 Nederlands of Engels 4 Nederlands 6 Master in Cultuurwetenschappen 2010 Meer informatie over de NVAO vind je op

5 2010 Student Services Maastricht University, P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands. Text: Faculty of Arts and Social Sciences Photography: David Maessen, Arjen Schmitz Maastricht, Carin Willemsen i.s.m. Marianna Bandi / Coproductions Sittard Concept and design template: Vormgeversassociatie BV, Hoog-Keppel Layout and production: Océ, Maastricht. Although this brochure was made with the utmost care, no rights can be attained from it. Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation is our focus. Where talent can flourish. A truly student oriented research university. Contact information Marketing & Communications Department Faculty of Arts and Social Sciences Maastricht University P.O. Box MD Maastricht The Netherlands Master s Open Day Saturday 13 March 2010 For more information, please visit the programme of your choice at Phone: Internet:

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Goedemorgen Professor!

Goedemorgen Professor! Goedemorgen Professor! Inhoudsopgave In 2025... 1 Terug naar 2015: een visie voor de komende tien jaar 1 Wat zien we om ons heen? 2 1) Veranderende demografie 2 2) Toenemende diversiteit in studentenpopulatie

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers

Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers Author(s): Gerda Geerdink Source: HAN Business Publications, Nummer 5 (December 2010), pp. 65-79 Published by: HAN Press Arnhem Nederland-the Netherlands

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie