MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MA Cultuur- en Wetenschapsstudies"

Transcriptie

1 MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

2 Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel en levendig: Maastricht is een stad van tegenstellingen. Deze geboorteplaats van de huidige Europese Unie blijft zich internationaal profileren dankzij de positie van de Universiteit Maastricht als toonaangevende academische instelling binnen Europa. Grensoverschrijdend Meer dan de helft van onze masterstudenten en een derde van onze wetenschappelijke medewerkers zijn afkomstig uit het buitenland. Daarmee staat de Universiteit Maastricht garant voor kwaliteit, een internationale oriëntatie en een dynamische, interdisciplinaire leer- en werkomgeving. Het grootste deel van onze masteropleidingen wordt in het Engels gegeven, en internationale thema s vormen een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsprogramma s. Bij de Universiteit Maastricht word je gestimuleerd om over traditionele grenzen heen te zoeken naar antwoorden. Je kijkt naar andere onderzoeksgroepen, vakgebieden, instituten, universiteiten, en internationale wetenschappers om beter inzicht te krijgen in je eigen onderwijs en onderzoek. Nieuwe perspectieven Als masterstudent lever je een bijdrage aan onze academische gemeenschap. Binnen het Probleemgestuurd Onderwijs werk je in kleine groepjes met studenten uit alle windstreken. In nauwe samenwerking met docenten en onderzoekers werk je samen met je medestudenten aan oplossingen voor echte problemen uit de praktijk. Je wisselt kennis en ervaringen uit, leert dingen vanuit andere invalshoeken te bekijken, en ontwikkelt vaardigheden waar je je leven lang profijt van hebt. Onderzoek Het onderzoek aan de Universiteit Maastricht is gericht op het verkrijgen van inzichten in actuele onderwerpen die onze huidige samenleving kenmerken. Wij erkennen de waarde van slimme, jonge onderzoekers die bijdragen aan het ontwikkelen van frisse en innovatieve ideeën. Niet voor niets speelt onderzoek een integrale rol in de meeste masteropleidingen, en bieden wij een aantal onderzoeksmasters, volledig gericht op het opleiden van toekomstige onderzoekers. Loopbaan Door je met een master van de Universiteit Maastricht verder te specialiseren in je vakgebied, vergroot je je loopbaanperspectieven. Dat onze onderwijs- en onderzoeksbenadering effect sorteert, blijkt uit de prestaties van onze afgestudeerden. Het zijn stuk voor stuk zelfverzekerde, onafhankelijke professionals die zonder moeite de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt maken. In Maastricht richt je je namelijk niet alleen op theorie, maar leer je ook de vaardigheden die je nodig hebt voor een succesvolle carrière. MA Cultuur- en Wetenschapsstudies (CWS) Profiel Het doel van master Cultuur- en Wetenschapsstudies is studenten het gereedschap te bieden om problemen rond kunst, cultuur, politiek en samenleving te analyseren, evenals de publieke debatten over die problemen. Daarnaast stelt de master zich tot doel om inzicht te krijgen in de vraag welke rollen cultuurwetenschappers spelen in de samenleving, hoe zij zich met die samenleving engageren en hoe ze hun kennis en vaardigheden in praktijk kunnen brengen. In de master CWS wordt cultuur vanuit drie specialisaties bestudeerd: (1) Kunst, cultuur en samenleving; (2) Politiek en samenleving en (3) Artistic Research. 1) Kunst, cultuur en samenleving. In de eerste specialisatie ligt de nadruk op debatten over kunst, literatuur, filosofie en cultuur in engere zin over kwesties als: hoe interveniëren schrijvers, academici en intellectuelen in maatschappelijke en politieke kwesties? Wat is de plaats en functie van beeldende kunst in de publieke ruimte? Wie bepaalt wat hoge cultuur is? Welke bijdrage leveren filosofen aan het publieke debat? 2) Politiek en samenleving. In de tweede specialisatie gaat de aandacht uit naar controverses over politiek en cultuur, over multiculturalisme en nationale cultuur, over politieke cultuur en culturele herinnering. 3) Artistic Research. In de derde specialisatie wordt kunstenaars een academische omgeving geboden waarin zij de reflexieve vaardigheden opdoen die hen in staat stellen om hun artistieke werk te ontwikkelen tot een vorm van onderzoek. Universiteit Maastricht heeft de Gedragscode internationale student in het Nederlands Hoger Onderwijs ondertekend. Meer informatie over deze gedragscode is te vinden op De hedendaagse debatten over cultuur worden in de master geanalyseerd met een tweeledig doel. Het eerste is dat studenten kennis verwerven van een aantal van de belangrijkste culturele en politieke vraagstukken van dit moment. Het tweede is dat zij zij inzicht krijgen in de rol van cultuurwetenschappers in de hedendaagse samenleving. Cultuurwetenschappers zijn werkzaam als publicist, criticus, wetenschappelijk onderzoeker, commentator en als kunstenaar, waarbij zij met name geïnteresseerd zijn in onderzoek en experimenten. werkzaam als lid van een (politieke) denktank, adviesraad, wetenschappelijk bureau of historische onderzoekscommissie werkzaam als lobbyist, beleidsambtenaar, journalist, museummedewerker, docent. In de master komen de kenmerken die deze cultuurwetenschappers-in-de-praktijk gemeenschappelijk hebben aan de orde. Welke bijdrage leveren cultuurwetenschappers aan de samenleving? De master biedt uitdrukkelijk geen beroepsopleiding voor cultuurwetenschappers, omdat daarvoor het spectrum van mogelijke beroepen te breed is. Wel beoogt de master de professionele rollen van cultuurwetenschappers in de hedendaagse samenleving in kaart te brengen en een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van studenten op deze rollen. De opleiding in deze brochure is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voor meer informatie over de NVAO: 3

3 CWS is een eenjarige internationale en interdisciplinaire masteropleiding. CWS is voor studenten met een bachelordiploma Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, van andere universiteiten, nationaal en internationaal, en voor studenten met een vergelijkbare opleiding of ervaring en voor kunstenaars die artistiek onderzoek willen doen Het programma wordt in het Nederlands en het Engels gegeven. Waar mogelijk zullen studenten samen optrekken. CWS is de voortzetting van het succesvolle bacheloropleiding van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. CWS gaat over kunst, cultuur en politiek, over controverses waarin cultuur en politiek centraal staan, over de maatschappelijke rol van cultuurwetenschappers en over artistiek onderzoek door kunstenaars Programmaoverzicht Specialisatie 1: Kunst, cultuur en samenleving Module B 1 Herinneringspraktijken en de kunsten (8 weken, 12 ECTS) In deze module onderzoek je hoe hedendaagse kunstenaars, schrijvers en erfgoedprofessionals zich verhouden tot de problematische erfenis van het kolonialisme door het herschrijven en herscheppen van toonaangevende culturele prestaties van de koloniale tijd, zoals romans, films, monumenten en musea. Deze module richt zich op een aantal actuele postkoloniale kunstwerken, terwijl ook aandacht besteed wordt aan de koloniale scheppingen die dit actuele werk hebben geïnspireerd. Het doel is om inzicht te geven in de dynamiek van culturele herinnering en in een analytisch raamwerk voor de interpretatie en evaluatie van hedendaagse herscheppingen van klassieke koloniale kunstwerken en culturele instellingen. In de module worden verschillende werkvormen, zoals onderwijsgroepen, skillstrainingen en masterbijeenkomsten, gecombineerd. Specialisatie 2: Politiek en samenleving Specialisatie 3: Artistic Research In deze module wordt je binnengeleid in verschillende art worlds waarin je als onderzoekende kunstenaar deel zal gaan werken. De module is erop gericht je wegwijs te maken in deze art worlds door het doen van onderzoek in de kunst. Dit vergt een onderzoekende en experimentele houding en een open houding naar verschillende artistieke problemen die zich voordoen in je scheppend werk. Op deze tocht maak je kennis met reisgenoten (kunstenaars) die representatief zijn voor verschillende art worlds en vormen van artistiek onderzoek. Practica, zoals etnografisch onderzoek, helpen je om je onderzoeksmethode te ontwikkelen. Deze practica worden gecombineerd met onderwijsgroepen en master meetings. Module C: Het schrijven van een bespreking (4 weken, 6 ECTS) Je schrijft een bespreking van een nieuw boek, een tentoonstelling, een voorstelling, of documentaire film, of je maakt een politieke analyse. Seminars Eerste semester Module A Maak het nieuw! Problemen van culturele (re) productie (8 weken, 12 ECTS) Deze gemeenschappelijke module geeft je inzicht in de verschillende manieren waarop cultuurwetenschappers in de samenleving actief zijn, tegen de achtergrond van belangrijke verschuivingen in de afgelopen decennia in de kennissamenleving, de creatieve samenleving en de samenleving van burgers. In de module worden verschillende werkvormen, zoals onderwijsgroepen, practicum en masterbijeenkomsten, gecombineerd. Het practicum is gericht op het aanleren van academische vaardigheden die studenten nodig hebben als zij de werelden van kunst, wetenschap en politiek betreden. Module B 2 De nieuwe politiek; media, intellectuelen en de opkomst van de strijd om cultuur rond de eeuwwisseling (8 weken, 12 ECTS) In deze module onderzoek je de opkomst van het conflict over cultuur in de hedendaagse politiek. Je analyseert hoe sinds de jaren negentig culturele kwesties opnieuw tot een bron van zorg en conflict zijn geworden in de nationale en internationale politiek. Welke rol spelen de media, intellectuelen en andere culturele experts in deze politisering van de cultuur? In deze module worden verschillende werkvormen, zoals onderwijsgroepen en masterbijeenkomsten, gecombineerd met gemeenschappelijk onderzoek. Tweede semester Module D (4 weken, 6 ECTS) In dit blok bereid je je voor op het tweede semester. Je kiest voor het schrijven van een scriptie of voor een combinatie van een stage (of artistiek onderzoek) en een reflexief verslag. In beide gevallen schrijf je een afstudeerplan waarin je in het geval van een scriptie het onderwerp en de probleemstelling en in het geval van een stage of artistiek onderzoek de activiteit omschrijft. Module E (12 weken, 24 ECTS) In deze periode werk je aan de scriptie of doe je een stage/ artistiek onderzoek in combinatie met een reflexief verslag. In een seminar doceren docenten over praktijken, feiten, concepten en theorieën die studenten moeten kennen om actief te kunnen deelnemen aan de onderwijsgroepen. Net als in de onderwijsgroepen, lezen de studenten ter voorbereiding van de seminarbijeenkomsten een bepaalde hoeveelheid literatuur. Lezingen Gastlezingen en hoorcolleges bieden overzicht en inzicht en brengen de studenten bovendien in contact met professionals en wetenschappers op het gebied van de cultuurwetenschappen. Onderwijsvorm Studentenprofiel Beste keuze Na het afronden van mijn bachelor Cultuurwetenschappen was de master Cultuur- en Wetenschapsstudies een voor de hand liggende keuze. De kritische en interdisciplinaire methode uit de bachelor wordt voortgezet, terwijl er dieper wordt ingegaan op het karakteristiek brede aanbod van onderwerpen. Deze onderwerpen zijn allemaal verbonden met de problematiek rond culturele vernieuwing. Voor iemand die zoveel voldoening uit zijn bachelor heeft gehaald als ik, was de master Cultuur- en Wetenschapsstudies niet alleen de meest voor de hand liggende keuze, maar ook de beste keuze. Bram Rooijackers masterstudent Cultuur-en Wetenschapsstudies Het Maastrichtse Cultuur- en Wetenschapsstudiesprogramma onderscheidt zich door een geïntegreerd curriculum op basis van verschillende onderwijsvormen. De modules in het eerste semester kennen drie componenten, elk met een specifiek doel en onderwijskundige aanpak: de onderwijsgroep, het seminar en de (gast)lezing. Onderwijsgroepen De onderwijsgroep is studentgericht en probleemgestuurd. De nadruk ligt op het actief analyseren en oplossen van problemen door de studenten en niet op een docent die enkel kennis presenteert. De studenten leren hoe zij individueel en in teamverband relevante informatie kunnen zoeken, selecteren en toepassen op een (concreet) vraagstuk. Het CWS-programma richt zich op: Studenten met een bachelordiploma Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, van andere universiteiten, nationaal en internationaal, en op studenten met een vergelijkbare opleiding of ervaring. Zij zijn geïnteresseerd in interdisciplinair onderzoek naar debatten over kunst, cultuur, religie, politiek en samenleving, en in de uiteenlopende manieren waarop cultuurwetenschappers zich in de samenleving engageren. Professionals uit de wereld van kunst, cultuur en politiek die een vergelijkbare belangstelling hebben en die zich verder in hun beroep willen ontwikkelen. Kunstenaars afkomstig van een van de kunstscholen van Hogeschool Zuyd of van kunstvakonderwijs elders die artistiek onderzoek willen doen. 4 Master in Cultuurwetenschappen Master in Cultuurwetenschappen 2010

4 Beroepsperspectief Het CWS-programma richt zich niet op een specifiek beroep. De nadruk ligt op de verschillende manieren waarop cultuurwetenschappers zich in de samenleving engageren. Afgestudeerden hebben inzicht in hedendaagse debatten over cultuur, politiek en samenleving, en beschikken over de academische vaardigheden om over deze thema s te schrijven en discussiëren. Zij vinden werk in de private en publieke sector en afhankelijk van hun specialisatie in onder andere de beleidssector, de politiek, maatschappelijke organisaties, de media, afdelingen research & development van bedrijven, het onderwijs en de wetenschap. Toelating en selectie De opleiding staat open voor iedereen die in het bezit is van een BA-diploma Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Op basis van selectie kunnen ook anderen worden toegelaten. Selectie vindt plaats op basis van vooropleiding en/of professionele ervaring. Het bezit van een BA-diploma van een voor Cultuur- en Wetenschapsstudies relevante opleiding of een vergelijkbaar diploma op het terrein van de humaniora, sociale wetenschappen of cultuurwetenschappen is een vereiste. Kunstenaars die belangstelling hebben voor de specialisatie Artistic Research dienen bewijs te overleggen van hun artistieke praktijk en vaardigheden. De kwaliteit hiervan wordt bepaald in samenwerking met de kunstscholen van de Hogeschool Zuyd. Bovendien dienen zij een voorstel in te dienen voor het onderzoek dat ze binnen de master willen doen. Verder zijn de motivatie en het niveau van de in de vooropleiding(en) geleverde prestaties van belang. Het aantal toe te laten studenten met een ander diploma dan de BA Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht wordt elk jaar door het bestuur van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen vastgesteld. Het aantal toe te laten studenten met een BA-diploma Cultuurwetenschappen kent geen maximum. De opleiding kent één instroommoment (september). Kandidaten kunnen voorwaardelijk worden toegelaten, maar dienen bij het begin van de opleiding te hebben voldaan aan alle gestelde eisen. Aanmeldingsprocedure Aanmeldingen voor toelating tot een programma bij Maastricht University worden ingediend via Informatie over aanmeldings- en inschrijvingsprocedure is beschikbaar via Deadline voor aanmelding De deadline voor aanmelding in september 2010: EU/EER-studenten: 1 juni 2010 Niet-EU/EER-studenten: 1 april 2010 Collegegelden Het collegeld voor het academisch jaar 2010/2011 is vastgesteld op: Voor EU/EER masterstudenten jonger dan 30 jaar Voor niet-eu/eer masterstudenten is het collegegeld Voor de overige tarieven en de meest actuele informatie kun je raadplegen. Master s Meeting Op zaterdag 13 maart 2010 organiseert Maastricht University een Open Dag voor haar masteropleidingen. Gedurende de Master s Open Day krijg je meer informatie over de inhoud van de verschillende programma s en het Probleemgestuurd Onderwijs. Ook zullen huidige masterstudenten aanwezig zijn om hun ervaringen met je delen en je vragen te beantwoorden. Kijk voor meer informatie op onze website: Overzicht masteropleidingen 2010 Economie (Alle opleidingen zijn Triple Crown geaccrediteerd: AACSB, EQUIS en AMBA) Econometrics and Operations Research, 4 specialisaties (MSc) 1 Financial Economics, 3 specialisaties (MSc) 1 Fiscale Economie / Fiscal Economics, 2 specialisaties (MSc) 2 Global Supply Chain Management and Change (MSc) 1 Infonomics (MSc) 1 International Business, 11 full-time en 6 part-time specialisaties (waarvan een in het Nederlands) (MSc) 1 International Economic Studies, 5 specialisaties (MSc) 1 Management of Learning (MSc) 1 Public Policy and Human Development, 5 specialisaties binnen Economie (MSc) 1 Research Master in Business Research, 2 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Economic and Financial Research, 2 specialisaties (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Executive Master of Finance and Control (EMFC/MSc/RC)* 4 International Executive Master of Finance and Control (part-time EMFC/MSc/RC)* 1 MBA (Executive, Modular, Euro) 3 Gedrag & Maatschappij Analysing Europe (MA) 1 European Public Affairs (MA) 1 European Studies, 3 specialisaties (MA) 1 Psychology, 6 specialisaties (MSc) 1 Forensic Psychology (MSc) 1 Globalisation and Development (MA) **** 1 Public Policy and Human Development, 1 specialisatie binnen Gedrag & Maatschappij (MSc) 1 Research Master in European Studies (MSc) 1 Sustainable Development (MSc) **** 1 Gezondheidszorg Arts-Klinisch Onderzoeker / Physician-Clinical Investigator (MSc, MD) 4 European Public Health (MSc) 1 Geneeskunde / Medicine (MSc, MD) 4 Global Health (MSc) **** 1 Health Food Innovation Management (MSc) 1 Mental Health (MSc) 2 Molecular Life Sciences, 5 specialisaties (MSc) 1 (binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Physical Activity and Health, 3 specialisaties (MSc) 1 Public Health, 5 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Cardiovascular Biology and Medicine (MSc) 1 Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Health Sciences (MSc) 1 Research Master in Nutrition and Metabolism: fundamental and clinical aspects (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Affective Neuroscience (MSc) * 1 Health Professions Education (MSc) * 1 Public Health for Professionals (MSc) * 1 Natuur (binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Artificial Intelligence (MSc) 1 Operations Research (MSc) 1 Web Science (MSc) **** 1 Recht European Law School (LLM) 1 Fiscaal Recht / Tax Law, 3 specialisaties (LLM) 3 Forensica, Criminologie en Rechtspleging / Forensics, Criminology and Administration of Justice (LLM) 4 Globalisation and Law (LLM) 1 Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM, MSc)* 1 International Laws (LLM) 1 Law Honours Programme (Master Research Track) 1 Nederlands Recht / Dutch Law, 6 specialisaties (LLM) 4 Recht en Arbeid / Law and Labour, 2 specialisaties (LLM) 4 Taal & Cultuur Artistic Research (MA) **** 1 Arts and Heritage: Policy, Management and Education / Cultuur: Beleid, Behoud en Beheer (MA) 3 Arts and Sciences / Cultuur- en Wetenschapsstudies (MA) 3 Gender and Diversity Studies(MA) **** 1 European Studies on Society, Science and Technology (MA) 1 Media Culture (MA) 1 Research Master in Cultures of Arts, Science and Technology (MSc) 1 NVAO accreditaties * Graduate opleiding voor professionals, NVAO geaccrediteerd ** Graduate opleiding voor professionals, in NVAO accreditatieprocedure *** Graduate opleiding voor professionals, NVAO accreditatieprocedure in voorbereiding **** Masteropleiding in NVAO accreditatieprocedure en in afwachting goedkeuring Ministerie van Onderwijs Taal van de opleiding 1 Engels 2 Deels Nederlands, deels Engels 3 Nederlands of Engels 4 Nederlands 6 Master in Cultuurwetenschappen 2010 Meer informatie over de NVAO vind je op

5 2010 Student Services Maastricht University, P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands. Text: Faculty of Arts and Social Sciences Photography: David Maessen, Arjen Schmitz Maastricht, Carin Willemsen i.s.m. Marianna Bandi / Coproductions Sittard Concept and design template: Vormgeversassociatie BV, Hoog-Keppel Layout and production: Océ, Maastricht. Although this brochure was made with the utmost care, no rights can be attained from it. Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation is our focus. Where talent can flourish. A truly student oriented research university. Contact information Marketing & Communications Department Faculty of Arts and Social Sciences Maastricht University P.O. Box MD Maastricht The Netherlands Master s Open Day Saturday 13 March 2010 For more information, please visit the programme of your choice at Phone: Internet:

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Welkom. Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO-studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht University

Welkom. Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO-studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht University Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO-studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht University Informatie voor HBO-studenten Toelating en de switch van

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katrien Vantilt Communicatieadviseur Master Open Dag 18 maart 2017 Informatie

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Ouderavond vwo-6. Dinsdag 11 oktober 2016

Ouderavond vwo-6. Dinsdag 11 oktober 2016 Ouderavond vwo-6 Dinsdag 11 oktober 2016 Programma 19.00 uur 20.00 uur: gastspreker DUO: Lydia Rassin 20.15 uur 21.15 uur: gastsprekers Maastricht University: Rachelle Konings en Flupke van den Bogart

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden Versie: april 2010 Students with non-dutch nationality or a non-dutch diploma can apply online on www.mastersinleiden.nl or use the English form

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc)

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Waarom Bedrijfskunde in deeltijd aan de Universiteit van Amsterdam? Bedrijfskunde in deeltijd is speciaal ontwikkeld voor professionals die naast hun werk een academische

Nadere informatie

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Leiden, augustus 2014 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling Nieuwe opleiding Universiteit Leiden Contactpersoon Contactgegevens - adres drs.

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

MBA in Healthcare Management

MBA in Healthcare Management MBA in Healthcare Management Waarom kiezen voor een MBA in Healthcare Management? MBA in Healthcare Management leidt een nieuwe generatie managers op die kunnen omgaan met de uitdagingen waarmee zorgorganisaties

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Aanmelding & toelating Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Op de agenda Toelatingsvoorwaarden master Directe toelating of schakelprogramma Hoe zit het met mijn toelating? Alle informatie vind je ook

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Zoete broodjes bakken. Van vaardigheid naar vorming

Zoete broodjes bakken. Van vaardigheid naar vorming Zoete broodjes bakken Van vaardigheid naar vorming De doelen van academisch onderwijs Kennisoverdracht? Vakidioten afleveren? Voorbereiden op de arbeidsmarkt? Kritische geesten? Maatschappelijk bewustzijn?

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15 MASTER S PROGRAMME INFORMATION EVENING 1 FEBRUARY 2017 Session name Location Start End Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25, zaal 1.01 Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25,

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie