Kosteneffectiviteit van tuberculosebestrijding. Nederland. Het consulteren van experts. NIEUWSBRIEF najaar Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosteneffectiviteit van tuberculosebestrijding. Nederland. Het consulteren van experts. NIEUWSBRIEF najaar 2012. Inhoud"

Transcriptie

1 health research and consultancy NIEUWSBRIEF najaar 2012 Kosteneffectiviteit van tuberculosebestrijding in Nederland Het consulteren van experts Mycobacterium tuberculosis. Foto: CDC via Wikimedia Commons In Nederland is tuberculose (TB) sterk afgenomen. Wel komt TB nog relatief vaak voor bij specifieke groepen, zoals immigranten. Nederland heeft een goed tuberculosebestrijdingsprogramma dat bestaat uit een diversiteit aan activiteiten, zoals screening van risicogroepen, bron- en contactonderzoek, en behandeling onder toezicht. De vraag is of alle onderdelen van het programma nog voldoende effectief zijn. Ook zal de organisatie van de Nederlandse TB bestrijding de komende jaren veranderen. Inhoud Gecertificeerd EU project management... 3 Uitbreiding samenwerking Pallas en WUR voor Efsa... 4 Welkom bij Pallas... 4 Bezoek uit Moskou... 5 In samenwerking met het KNVC Tuberculosefonds, RIVM en GGD en werkt de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) van het Erasmus MC binnen een ZonMw project aan een kosteneffectiviteitsmodel voor TB preventiestrategieën. Het doel van dit project is om kosteneffectiviteitsanalyses van combinaties van TB bestrijdingsactiviteiten uit te voeren, die toekomstig beleid zouden kunnen onderbouwen. Voordat dergelijke analyses worden uitgevoerd, wilde de projectgroep graag TB experts consulteren om zicht te krijgen op mogelijke ont-

2 wikkelingen in de tuberculosebestrijding in Nederland, waarmee rekening gehouden moet worden bij de analyses. Pallas is gevraagd om als onafhankelijke partij, maar in nauw overleg met de projectgroep, deze expertconsultatie vorm te geven en te faciliteren. De consultatie bestond uit drie fasen, waarvan de resultaten kwalitatief werden geanalyseerd en samengevat in een rapport: 1. Individuele semi-gestructureerde interviews met sleutelfiguren Op basis van voorbereidende interviews met sleutelfiguren uit onderzoek, praktijk en beleid rondom de tuberculosebestrijding in Nederland werden de vraagstellingen voor de volgende fase scherp gesteld. 2. Focusgroepen met experts afkomstig uit beleid & management, onderzoek en praktijk Drie focusgroepen discussieerden over thema s die spelen rondom de tuberculosebestrijding en die relevant zijn voor het kosteneffectiviteitsmodel. Thema s omvatten het natuurlijke beloop van TB, risicogroepen, kosten voor TB bestrijding en toekomstige technologische, epidemiologische en organisatorische scenario s binnen de TB bestrijding. Participanten waren afkomstig van onder andere het RIVM, KNVC Tuberculosefonds, GGD Nederland en verschillende regionale GGD-en. 3. Plenaire (interactieve) bijeenkomst Tijdens een landelijke bijeenkomst werd uitgebreid de achtergrond en het doel van het onderzoeksproject toegelicht. De ontwikkeling en toepasbaarheid van het kosten-effectiviteitsmodel werden besproken, inclusief de inzichten die via de focusgroepdiscussies zijn opgedaan uit het veld. Ook werden op een interactieve wijze een aantal vraagstellingen of discussiepunten voorgelegd aan de deelnemers. De expertconsultatie gaf de projectgroep veel inzicht in de aspecten van TB en TB bestrijding waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van het kosteneffectiviteitsmodel en het uitvoeren van de analyses.

3 Gecertificeerd EU project management Europese Unie (EU) gefinancierde projecten, waaronder het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (FP7) en Erasmus Mundus onderwijsprogramma s, vereisen soms een specifieke benadering van projectmanagement. EU projecten zijn doorgaans complex, multinationaal en multicultureel. Daar komt bij dat partners elkaar niet altijd goed kennen en soms conflicterende belangen hebben in het project. Een voorbeeld hiervan is dat een universiteit onderzoeksresultaten wil publiceren, terwijl een bedrijf wil patenteren. Pallas wilde haar ervaring in EU project management uitbreiden en formaliseren. In het kader van dit streven heeft Mijke Zeegers de cursus EU Project Manager gevolgd (gecertificeerd door de European Certification & Qualification Association; ECQA). De cursus werd gegeven door Skills Int uit Oostenrijk en richtte zich op de competenties die nodig zijn voor de uitvoer van projecten volgens de voorschriften van de Europese Unie. Deelnemers leerden over de mogelijkheden voor financiering binnen verschillende EU-programma's, procedures en benodigde kennis voor de ontwikkeling van projectvoorstellen. Daarnaast leerden zij over de benodigde kennis en best practices voor het beheer van EU-projecten. Binnen de cursus werd aandacht besteed aan sustainability en valorisatie van het onderzoek, als ook aan communicatie management. Specifieke aandacht was er voor contract en financieel management. Bovendien werden procedurele en financiële rapportages uitgebreid besproken. Mijke heeft het examen met uitstekend resultaat afgelegd en mag zich vanaf nu ECQA certified EU project manager noemen.

4 Uitbreiding samenwerking Pallas en WUR voor EFSA In de Nieuwsbrief van afgelopen voorjaar konden we melden dat Pallas in samenwerking met de leerstoelgroep Humane Voeding van Wageningen Universiteit voor EFSA systematische literatuurreviews uitvoert. Het doel hiervan is bewijs te verzamelen over gezondheidsuitkomsten die gerelateerd zijn aan de inname van de micronutriënten. Op basis van de uitkomsten stelt Pallas rapportages op die EFSA zal gebruiken als onderbouwing bij het vaststellen van nieuwe voedingsnormen. Intussen is naar aanleiding van nieuwe calls van EFSA de samenwerking met Humane voeding geformaliseerd in de vorm van een consortium, met Pallas als trekkende partij. Onlangs zijn door EFSA twee voorstellen van het consortium voor raamcontracten voor wetenschappelijke ondersteuning van systematische literatuurreviews gehonoreerd; het één betreft het adviseren over de aanpak van systematische reviews op het gebied van voeding en voedselveiligheid en het ander betreft het uitvoeren van dergelijke reviews. Welkom bij Pallas Ilona Cronenberg Junior onderzoeker Ilona studeerde European Public Health aan de Universiteit van Maastricht, met een minor in Gezondheidswetenschappen (Health Care and Management Track). Daarnaast is zij bijna afgestudeerd in de master Health Economics, Policy, and Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft stage gelopen bij het RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), afdeling Epidemiologie en Surveillance. Natalie Terzikhan Junior onderzoeker Natalie studeerde Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit. In de master specialiseerde zij zich in de richting Voeding in Gezondheid en Ziekte. Na haar afstuderen werkte ze als onderzoeksmedewerker op de afdeling allergologie van het Erasmus MC. Anke Stuurman Junior onderzoeker Anke studeerde aan University College Utrecht, gevolgd door een master in epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. In de master specialiseerde zij zich in de infectieziekte-epidemiologie. Na haar afstuderen werkte ze een aantal maanden bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Nieuwsbrief najaar 2012

5 Bezoek uit Moskou Eind augustus heeft Natalia Andreyeva van het Research Centre for Clinical and Economic Evaluation and Pharmacoeconomics (RC CEE&Ph) uit Moskou een werkbezoek gebracht aan Pallas. Natalia is werkzaam op de afdeling voor evidence-based medicine van het instituut. Het RC CEE&Ph is in 2009 opgericht om tegemoet te komen aan de behoefte aan health technology assessment (HTA) in Rusland. Het instituut stelt zich ten doel om HTA methodologie en instrumenten te ontwikkelen en te implementeren, om op die manier onderbouwde besluitvorming op alle niveaus van de gezondheidszorg in Rusland te ondersteunen en te bevorderen. Het RC CEE&Ph probeert hiertoe nadrukkelijk samen te werken met en te leren van instituten in het buitenland. Door de nu nog relatief beperkte kennis van de Engelse taal in Rusland, kennen internationale standaarden, zoals de PRISMA guidelines voor het rapporteren van systematisch literatuuronderzoek, een beperkte verspreiding en worden ze maar mondjesmaat toegepast. Het RC CEE&Ph wil zich juist profileren als de eerste Russische organisatie die volgens de internationale standaarden voor HTA methodologie werkt en zoekt hiervoor sparring partners in het buitenland. Een onderdeel van HTA is systematisch literatuuronderzoek over (kosten) effectiviteit van interventies in de gezondheidszorg. Het werkbezoek van Natalia aan Pallas stond vooral in het teken hiervan. Pallas heeft voor een groot aantal klanten en in verschillende context (waaronder richtlijnen en vaccinontwikkeling) systematisch literatuuronderzoek verricht. Wij hebben inmiddels een gestandaardiseerde werkwijze ontwikkeld en rapporteren daar over op een zeer transparante wijze. Hiervoor krijgen wij erkenning van onze klanten. Natalia Andreyeva heeft een week lang meegedraaid in een literatuuronderzoek bij Pallas en zich daarbij verdiept in alle stappen van onze werkwijze en kwaliteitscontrole. Door het succes van het werkbezoek van Natalia zijn we nu in gesprek over verdere samenwerking met het RC CEE&Ph op het gebied van systematisch literatuuronderzoek.

6 Wat biedt Pallas? Pallas biedt hoogwaardige onderzoeksondersteuning op het terrein van volksgezondheid en gezondheidszorg. Pallas heeft kennis van zaken en werkt efficiënt. De opdrachtgever blijft zichtbaar presentatie van resultaten vindt in overleg plaats. Wanneer Pallas inschakelen? U kunt Pallas inschakelen wanneer u flexibele onderzoekscapaciteit of specifieke expertise nodig heeft. Bij een onvoorziene hoge werklast om welke reden dan ook kan Pallas u werk uit handen nemen, bijvoorbeeld in het geval van een openstaande vacature of zwangerschapsverlof van een medewerker. Onderzoeksvormen (o.a.) Literatuurreviews Epidemiologisch onderzoek (Internationaal) vergelijkend onderzoek Evaluatieonderzoek Kwalitatief onderzoek Internetsurveys Ook ondersteunt Pallas bij het vormgeven van onderzoeksbeleid. Diensten van Pallas Maken van een onderzoeksdesign Dataverzameling en data-analyse Expertinterviews en focusgroepen Wetenschappelijke publicatie tot webtekst Projectmanagement Ondersteuning (inter)nationale subsidieaanvragen en accreditatietrajecten Inhoudelijk faciliteren van projectteams, consortia en conferenties Opdrachtgevers van Pallas ECDC en EFSA Farmaceutische industrie Gemeenten en GGD en Kenniscentra Koepelorganisaties Onderzoeksscholen Onderzoeksinstituten RIVM Universiteiten, UMC s Ziekenhuizen Zorgverzekeraars Consultancybedrijven Bezoek voor meer informatie over diensten, projecten en medewerkers onze website. Ook kunt u zich er aanmelden voor een digitale editie van de nieuwsbrief: health research and consultancy Postbus AE Rotterdam T: E:

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland Regieraad Kwaliteit van Zorg Met dank aan Ir. Michiel van Hees, Directeur CQ Procesmanagement, Amersfoort Prof. dr. Niek Klazinga, Hoogleraar Sociale Geneeskunde,

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Jaarverslag Generation R 2004

Jaarverslag Generation R 2004 Het grote onderzoek naar groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen in Rotterdam. Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van: Zilveren Kruis Achmea Micronic BV Snijders

Nadere informatie