Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?"

Transcriptie

1 Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum Almere Buiten telnr: Hebt u vragen? Wilt u reageren? Meer informatie?

2

3 Handboek beheer openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten

4 FOTO

5 Inhoudsopgave Inleiding 5 Achtergrond en visie 7 Opbouw 7 Algemene regels 7 Leges en precario 7 Uitstallingen 7 Stoepborden en speeltoestellen 7 Vlaggen 9 Terrassen 9 Markt 11 Zonneschermen 11 Flexibiliteit 11 Hardheidsclausule 13 Standplaatsen 13 Samenvatting regels 14 Ontsluitingswegen 43 Regels Evenaar 44 Regels Santiagostraat 45 Regels Straat van Florida 46 Regels New Yorkweg 47 Regels Chicagostraat 48 Regels Staalstraat 49 Bijlage 2: Terrassen 50 Overzichtskaart 51 Baltimoreplein 52 Globeplein 53 Rio de Janeiroplein 53 Noordeinde 54 Zuideinde 54 Bijlage 3: Laad- en losroute 55 Inhoudsopgave Bijlage 1: Zones De zones in Centrum Buiten 17 Pleinen 18 Regels Globeplein 20 Regels Keerkringplein 21 Regels Baltimoreplein 22 Regels Rio de Janeiroplein 24 Hoofdwinkelroute 27 Regels Noordeinde 28 Regels Reykjavikstraat 29 Regels Philadelphiapad 31 Regels Zuideinde 32 Overige winkelroutes 35 Regels Rio de Janeirostraat 36 Regels Westeinde 37 Regels Madridweg 38 Regels Detroitpad 39 Regels Edinburghpad 40 Bijlage 4: Evenementen 56 Baltimoreplein 57 Evenemententerrein Buiten 58 Globeplein 60 Flexibiliteit in overige situaties 61 Bijlage 5: Weekmarkt 62 Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 3

6 FOTO

7 Inleiding Samen het centrum mooi maken Almere Buiten is in beweging. Het centrum van Almere Buiten is de afgelopen jaren en wordt de aankomende tijd uitgebreid en opgeknapt. Winkelstraten zijn aantrekkelijker gemaakt voor het publiek en daar plukt u als ondernemer de vruchten van. Om het centrum zijn kwaliteit te laten houden, heeft de gemeente regels opgesteld voor standplaatsen, uitstallingen, stoepborden en speeltoestellen, vlaggen en terrassen. Die regels vindt u in dit Handboek. De veranderingen komen vanuit een visie van de gemeente Almere over de kwaliteit van de openbare ruimte. Welke regels gelden er nu precies voor uitstallingen, stoepborden, etc. en waarom zijn de keuzes zo gemaakt? Waar geldt het handboek? Het handboek geldt vooralsnog binnen de plangrens die is aangegeven op bladzijde 16. Het is ongeveer de grens van het huidige winkelcentrum plus het gebied rond de nieuwe parkeergarage aan het Westeinde. Dat is een tijdelijke situatie. In de toekomst worden ook de aanliggende gebieden met een centrumfunctie aan dit handboek toegevoegd. Op de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan Doemere. Er worden plannen opgesteld om Doemere te moderniseren. Als er duidelijkheid is over de uitvoering van deze moderniseringsplannen kan het handboek worden uitgebreid met dit gebied. Voor de gebieden die nu niet binnen de plangrens liggen, gelden de algemene stedelijke beleidsregels. Snel en duidelijk Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken, wordt in Bijlage 1 per straat aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Zo kunt u in één oogopslag zien tot hoever de uitstalling van uw winkel mag staan, waar uw stoepbord of uw speeltoestel kan staan, etc. In bijlage 2 staat met tekeningen aangegeven waar gevelterrassen en eilandterrassen zijn toegestaan. Juridisch kader Het juridisch kader wordt gevormd door de artikelen 2:6, 2:17 en 5:14 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011(APV 2011). Zorgvuldig Deze regels zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, zodat ze een aantal jaren vaststaan. Daarbij is zo goed mogelijk geluisterd naar de wensen van ondernemers. Mocht u merken dat de regels niet aansluiten bij de praktijk, dan staat de gemeente open voor uw suggesties voor verbetering. Evenementenbeleid, Nota Evenementen in Almere De nota Evenementen in Almere is in 2011 door het college vastgesteld. De nota biedt een beoordelingskader voor de vergunningverlening van evenementen. Daarbij is ook specifiek beleid geformuleerd voor circussen, kermissen, markten en braderieën en Koninginnedag. In bijlage 5 staan de kenmerken en regels voor het Evenemententerrein en het Globeplein. Inleiding Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Mag ik een vlag van mijn bedrijf uithangen? Tot hoever mag mijn uitstalling staan? Op deze en andere vragen over standplaatsen, uitstallingen, stoepborden en speeltoestellen, vlaggen en terrassen krijgt u in dit Handboek antwoord. Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 5

8 FOTO 6 Handboek beheer openbare ruimte

9 Achtergrond en visie Opbouw Op de ene plek mag u wel een stoepbord neerzetten en op de andere niet. Waarom dat zo is, wordt hieronder uitgelegd. De gemeente heeft voor alle onderdelen (uitstallingen, terrassen, standplaatsen, stoepborden, vlaggen en speeltoestellen) een visie opgesteld. Het gaat hier om de algemene regels en de uitleg ervan. Als u wilt weten wat er nu precies wel en niet mag in de straat waar uw winkel gevestigd is, kijkt u dan in de bijlagen. Algemene regels Uitstallingen, terrassen en standplaatsen maken het centrum levendig en nodigen mensen uit langer te blijven. In het centrum worden zij dan ook toegestaan, mits de doorstroming er niet door in gevaar komt. De doorgang voor het verkeer -waaronder voetgangers, minder validen, personen met kinderwagens- moet minimaal 1,5 m bedragen. Indien er een trottoir of stoeprand aanwezig is, wordt deze afstand gemeten vanaf de trottoirband of stoeprand. Leges en precario De gemeente heft leges voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag (op grond van de Legesverordening), en precario voor het gebruik van openbare grond (op grond van de Precarioverordening). Uitstallingen Uitstallingen kunnen een gebied meer sfeer geven en een straat gezellig maken. De geuren en kleuren van fruit halen mensen over om te kopen, zeker op een zonnige zomerdag. Maar sommige uitstallingen kunnen de openbare ruimte ook een rommelig aanzien geven. In een smalle straat die heel druk is, beperken ze de doorloop van het winkelend publiek. Dan werken uitstallingen eerder storend dan uitnodigend voor potentiële klanten. De uitstraling van uitstallingen is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid koopwaar, stoepborden of rekken, het soort winkel, het soort uitstalling en de plaats op straat. Ook telt mee hoeveel mensen de betreffende straat bezoeken. Uitstallingen moeten binnen 1,50 meter van het bedrijf worden geplaatst. Indien tijdens marktdagen kramen zijn geplaatst in de doorsteek van het Globeplein en het Rio de Janeiroplein mogen geen uitstallingen worden geplaatst. Visie De gemeente vindt dat uitstallingen het centrum kleur geven en wil daarom uitstallingen mogelijk maken. Zij wil echter voorkomen dat de uitstallingen tot een chaos leiden en het ruimtelijk beeld negatief beïnvloeden. Zo mogen de uitstallingen de functie van de etalage niet overnemen. Een goede etalage blijft de beste trekker voor uw zaak. Ook moet het winkelend publiek er soepel langs kunnen. Dat houdt de sfeer prettig. Stoepborden en speeltoestellen Stoepborden (dit zijn reclame-objecten) zijn in Centrum Almere Buiten toegestaan, maar alleen binnen de zone van uitstallingen. Stoepborden zijn er om mensen naar binnen te lokken. U kunt deze bij de ingang plaatsen en het bord moet binnen 1,50 meter van de gevel staan. Algemeen geldt: maximaal 1 bord per onderneming per pand. In geval van meerdere entrees aan verschillende gevels zijn maximaal 2 stoepborden (1 per entree) toegestaan. Een stoepbord mag max. 0,80 x 1,20 meter groot zijn, de totale constructie mag niet hoger zijn dan 1,50 meter. Voor speeltoestellen geldt maximaal 1 per onderneming per pand. (Hieronder verstaan we objecten die geplaatst zijn in de openbare ruimte en die een speelgelegenheid voor kinderen vormen.) Indien tijdens marktdagen kramen zijn geplaatst in de doorsteek van het Globeplein en het Rio de Janeiroplein mogen geen stoepborden en speeltoestellen worden geplaatst. Achtergrond en visie Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 7

10 Inhoudsopgave 8 Handboek beheer openbare ruimte

11 Vlaggen Er mogen commerciële vlaggen aan de gevel worden opgehangen. Dat kunnen zowel rechthoekige vlaggen zijn als schuine of kioskvlaggen. Het maximum formaat bedraagt 150 x 100 cm. (In de praktijk betekent dit voor schuine of kioskvlaggen een formaat van 75 x 75 x 150 cm). De vlaggen geven extra sfeer, maar het is ook prettig als er voor het winkelend publiek nog uitzicht is over de straat. Net als bij zonneschermen moet de onderkant van de vlaggen daarom minimaal 2,50 meter boven de grond worden gehangen. Iedere winkel mag maximaal 2 vlaggen aan de gevel ophangen. Het kan zijn dat er in het kader van tijdelijke gezamenlijke promotie-acties de wens bestaat aan plaatsing van banieren of andersoortige vlaggen. In het kader van de flexibiliteit zal bekeken worden of en hoe dat mogelijk is. Daarvoor moet wel een aparte vergunning worden aangevraagd (zie ook kopje flexibiliteit ). Terrassen Terrassen zijn grote sfeermakers. Ze maken het centrum levendig en nodigen mensen uit er langer te blijven. In het centrum worden terrassen op pleinen en in het winkelgebied toegestaan, als de doorstroming er niet door in gevaar komt. In de straten en pleinen dient altijd een strook van minimaal 3,50 meter vrij te blijven in verband met de calamiteitenroute voor bijvoorbeeld de brandweer in noodsituaties. Bij opstelpunten dient minimaal 4,5 meter vrij te blijven. Meubilair Als ondernemer weet u als geen ander dat de uitstraling van uw terras belangrijk is. Een gezellig terras met leuke tafels en stoelen trekt nu eenmaal veel bezoekers. Daarom schrijft de gemeente u geen regels voor over het soort meubilair op de terrassen. Wel moet het meubilair op uw terras uniform zijn. Afmetingen De grootte van het terras is o.a. afhankelijk van de beschikbare ruimte op het plein en de breedte van de straat. Gevelterrassen mogen alleen direct grenzend aan de eigen gevel staan, eilandterrassen midden op straat of het plein. Terrassen zijn alleen toegestaan binnen de zones zoals die aangegeven zijn in bijlage 2 en de bijbehorende terrassenkaart. De paarse zones zijn tot maximaal 1,50 meter uit de gevel; bij de oranje zones is op de kaart de maximale maat aangegeven in meters. Vergunning Als u een terras wilt exploiteren, heeft u een vergunning nodig op grond van de APV In de terrasvergunning worden nadere voorschriften gesteld. De vergunning is objectgebonden. Stoepborden Wanneer u een eilandterras heeft uitgestald mag u één stoepbord plaatsen binnen de contouren van het eilandterras. Deze dient van goede kwaliteit te zijn (de kleur van een stoepbord moet terughoudend zijn, de constructie moet robuust zijn en het materiaal moet van een hoogwaardige kwaliteit zijn). Een stoepbord mag max. 0,80 x 1,20 meter groot zijn, de totale constructie mag niet hoger zijn dan 1,50 meter. Als het eilandterras niet uitgestald staat vervalt het extra stoepbord. Parasols Parasols moeten passen bij het terrasmeubilair en uniform zijn. Een parasol moet een minimale doorgangshoogte hebben van 2,20 meter boven de bestrating en de parasoloverkapping mag niet uitsteken buiten de grens van het terras. Bij sluitingstijd moeten parasols direct worden ingeklapt en gedurende de sluitingsperiode ingeklapt blijven. Achtergrond en visie Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 9

12 FOTO 10 Handboek beheer openbare ruimte

13 Terrasschermen Op gevelterrassen mogen terrasschermen maximaal 1,70 meter hoog zijn en moeten transparant worden uitgevoerd vanaf 0,70 meter gemeten vanaf de grond. Op een gevelterras moeten terrasschermen tot een maximale diepte van het vergunde terras haaks op de gevel worden geplaatst. Op eilandterrassen mogen terrasschermen worden geplaatst met een maximale hoogte van 1,00 meter. Dit kunnen bijvoorbeeld plantenbakken zijn, mits de totale hoogte niet meer bedraagt dan 1 meter. Sluitingstijden Bij horecagelegenheden mogen terrassen de hele week tot uiterlijk uur geopend zijn. Terrassen bij niethorecagelegenheden mogen van maandag tm zaterdag tot uiterlijk uur en op zondag tot uur geopend zijn. Bij aantoonbare overlast kan de sluitingstijd in individuele gevallen gewijzigd worden. Vanaf sluitingstijd mogen er geen bezoekers meer op het terras zijn. Opruimen Na sluitingstijd moet het terras worden opgeruimd. Dit kan op twee manieren. U kunt het terrasmeubilair inclusief stoepborden, parasols en windschermen binnen zetten, of u kunt al het terrasmeubilair met kabels aan elkaar verbinden. Het doel is om hiermee overlast en vandalisme te voorkomen. Verontreiniging Uw terras moet altijd een verzorgde indruk maken en schoon zijn. Als een tafel niet gebruikt wordt, haalt u dan het glaswerk direct na het vertrek van de bezoekers weg, vooral in de avond en nachtelijke uren. Voorschriften hierover vindt u in de terrasvergunning. Begrenzing terrassen Om de begrenzing aan te geven kan de gemeente markeringen aanbrengen in het wegdek. Deze voorzieningen worden door de gemeente aangebracht op kosten van de horecaondernemer. Bouwvergunning gefixeerde elementen Voor aan de grond gefixeerde onderdelen zoals parasols en terrasschermen, moet u een bouwvergunning aanvragen (WABO). Deze vergunning moet u aanvragen via een landelijk omgevingsloket: Belangrijkste voorwaarde vanuit het terrassenbeleid is dat parasols en terrasschermen makkelijk te verwijderen zijn als er evenementen of andere activiteiten georganiseerd worden. Ook de kokers waarin de parasols/terrasschermen geplaatst worden moeten netjes en degelijk worden afgedekt. Als ondernemer zult u de afweging moeten maken of het altijd handig is zware aan de grond gefixeerde elementen te hebben. Bijvoorbeeld op het Globeplein en het Rio de Janeiroplein zullen ten behoeve van de markt iedere week terrassen (deels) verwijderd moeten worden. Markt Tijdens reguliere marktdagen zijn er slechts beperkt terrassen toegestaan op het Globeplein, het Rio de Janeiroplein en de verbinding tussen beiden. Dit wordt nader geregeld in de terrasvergunning. Bijzondere omstandigheden Als er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld bij evenementen, markten of braderieën, kan de burgemeester bepalen dat de terrasvergunning voor een bepaalde periode niet geldt of dat het terras moet worden ingeperkt. Bijvoorbeeld tijdens de opbouw, duur en afbraakperiode van evenementen. De betrokken horecaondernemers worden dan minimaal twee weken van tevoren hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Zonneschermen Het kan wenselijk zijn om een zonnescherm aan te brengen. Ze mogen alleen boven voetgangersgebieden worden aangebracht en moeten minimaal 0,5 meter afstand tot de weg hebben. Zij mogen maximaal 1,5 meter uit de gevel reiken en moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Achtergrond en visie Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 11

14 Inhoudsopgave 12 Handboek beheer openbare ruimte

15 Flexibiliteit In dit handboek is geprobeerd om vooruit te denken over wat wenselijk en toegestaan is in Centrum Buiten. Er kunnen echter altijd incidentele situaties zijn of tijdelijke acties die niet voorzien zijn en ook niet passen binnen de regels van dit handboek. De gemeente kan dan in afwijking van dit handboekeventueel toch toestemming aan zo n initiatief geven. Het initiatief moet dan wel passen binnen het algemene beleid en het Centrum moet goed blijven functioneren. In een dergelijke situatie moet een vergunning worden aangevraagd. Hardheidsclausule Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen beargementeerd afwijken van het bepaalde in dit handboek, voor zover het onverkort toepassen daarvan leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In de APV wordt onder een standplaats verstaan: Het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Een bouwwerk of kiosk wordt niet als standplaats aangemerkt. Een verkoopmiddel is voldoende mobiel als het een verkoopwagen of een zogenaamde marktkraam is. Onder een verkoopwagen wordt hier verstaan: een van wielen en banden voorziene, onmiddellijk verrijdbare wagen, bestemd voor detailhandelverkoop, verrijdbare aanhangwagens daaronder mede begrepen. Aansluiting op nutsvoorzieningen mogen geen afbreuk doen aan de mobiliteit van het verkoopmiddel. In de periode dat de standplaats wordt ingenomen mag de motor van het verkoopmiddel niet draaien. Achtergrond en visie Standplaatsen De gemeente maakt onderscheid tussen vaste standplaatsen en tijdelijke standplaatsen voor promotionele activiteiten. Vaste standplaats Een vaste standplaats wordt gedurende het hele jaar of seizoen op één of meerdere dagen per week op een bepaalde locatie ingenomen voor de verkoop van bijvoorbeeld bloemen, vis of snacks. Tijdelijke standplaats Een tijdelijke standplaats is bedoeld om door middel van een promotieactiviteit een bepaald product of dienst onder de aandacht te brengen. Als beleidslijn wordt gehanteerd dat er per aanvrager maximaal 12 dagen per jaar een tijdelijke standplaats op een locatie mag worden ingenomen. Aanvragen worden getoetst aan beschikbaarheid en de facilitaire mogelijkheden van een locatie. Tijdelijke standplaats winkeliers Voor winkeliers is het mogelijk om een incidentele standplaatsvergunning aan te vragen. Dat kan maximaal 12 keer per jaar. In het centrum Almere Buiten is ruimte voor maximaal 6 vaste standplaatsen. Omdat het centrum de komende jaren nog constant in ontwikkeling is zijn de locaties van deze vaste standplaatsen niet vastgelegd. Daarmee kan bij beoordeling van een aanvraag goed worden ingespeeld op de wisselende situaties. In de tabel op de volgende bladzijde is het geheel samengevat. Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 13

16 Samenvatting regels WAAR AFMETING OVERIG uitstallingen Samenvatting regels stoepborden speeltoestellen uitstallingen goederen zonneschermen commerciele vlaggen terrassen gevelterras zone binnen 1,50 meter van de gevel zone binnen 1,50 meter van de gevel zone binnen 1,50 meter van de gevel zone binnen 1,50 meter van de gevel bevestigd aan de gevel; zone binnen 1,50 meter van de gevel terras toegestaan waar aangegeven in bijlage 2 en losse kaartbijlage Terrassenplan max. 0,80 x 1,20 meter groot, niet hoger dan 1,50 meter voldoen aan bouwbesluit maximaal 1,00 x 1,50 m minimale doorgangshoogte 2,50 m. - maatvoering conform bijlage 2/ losse kaartbijlage Terrassenplan - situering binnen contouren van het terras - paarse zone: gevelterras binnen maximaal 1,50 m van de gevel. - oranje zone: zie aangegeven maatvoering. maximaal 1 gekoppeld aan entree maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels maximaal 1 gekoppeld aan entree alleen voor eigen gevel; geen aan de grond gefixeerde uitstallingen alleen boven voetgangersgebied maximaal 2 per winkel - meubilair uniform per terras - aan de grond gefixeerde elementen alleen op basis van een WABO vergunning - terrasschermen boven 70 cm transparant, per terras uniforme uitstraling, maximale hoogte is 1,70 meter - terrasschermen alleen haaks op de gevel - parasols moeten een minimale doorgangshoogte hebben van 2,20 meter. parasols mogen niet verder reiken dan de begrenzing van het terras. - terrassen s avonds binnen zetten of met een kabel verbinden eilandterras terras toegestaan waar aangegeven in bijlage 2 en losse kaartbijlage Terrassenplan - maatvoering conform bijlage 2/ losse kaartbijlage Terrassenplan - 1 extra stoepbord per terras mogelijk - situering binnen contouren van het terras - meubilair uniform per terras - aan de grond gefixeerde parasols alleen op basis van een WABO vergunning - terrasschermen: maximale hoogte is 1,00 m. - parasols moeten een minimale doorgangshoogte hebben van 2,20 meter. parasols mogen niet verder reiken dan de begrenzing van het terras. - terrassen s avonds binnen zetten of met een kabel verbinden standplaatsen vast maximaal 6 stuks; locaties nog te bepalen geen vooraf vastgestelde maximale afmetingen op marktdagen en bij evenementen alternatieve locatie nader te bepalen tijdelijk (promotie doeleinden) op aanvraag geen vooraf vastgestelde maximale afmetingen s avonds verwijderen 14 Handboek beheer openbare ruimte

17

18 Zones De zones spelen ieder een eigen rol binnen het centrum, bijvoorbeeld als winkelgebied, of horecagebied. De zones in Centrum Buiten In het centrum van Almere Buiten is de afgelopen tijd veel veranderd. Het aantal winkels en voorzieningen is uitgebreid door de komst van nieuwe bouwblokken en ook is het oude winkelapparaat vernieuwd en uitgebreid. Een aantal winkels is verhuisd naar het nieuwe gedeelte waardoor looproutes zijn veranderd. De stedenbouwkundige structuur van het centrum laat veel variatie zien. Pleinen, straten en stegen wisselen elkaar af. Straten hebben nooit lang dezelfde breedte: soms worden ze smaller en dan verbreedt de ruimte zich tot een klein pleintje. Er zijn verschillende sferen aanwezig, die elk hun eigen rol hebben binnen het centrum van Almere Buiten. Hoewel deze allen andere kenmerken hebben zijn zij niet persé verschillend in regelgeving. In centrum Almere Buiten wordt de regelgeving zo simpel mogelijk gehouden, maar is de gemeente zich wel bewust van de verschillen in karakter tussen de zones. In de toekomst kunnen de verschillen in karakter eventueel als leidraad (handvat) dienen voor verandering in regelgeving. Het centrum wordt opgedeeld in de volgende zones: Zone 1: pleinen Zone 2: hoofdwinkelroute Zone 3: overige winkelroutes Zone 4: ontsluitingswegen Hoofdwinkelroute De belangrijkste winkelroute in centrum Almere Buiten wordt gevormd door de lijn Rio de Janeiroplein - Globeplein - Noordeinde - Reykjavikstraat met aftakkingen naar Zuideinde en Philadelphiapad. De hoofdwinkelroute wordt gekenmerkt door intensieve voetgangersstromen. Daarom dient de doorstroming voor voetgangers optimaal te zijn. Er is een heel gedifferentieerd winkelaanbod ontstaan van kleine en grote winkels. Eenheid en samenhang zijn de sleutelwoorden voor deze zone. Overige winkelroutes De overige winkelstraten worden wat minder intensief gebruikt door voetgangers. Hier mengen zich echter andere verkeerssoorten met de voetgangers en zal er vaker straatmeubilair in de openbare ruimte staan. Deze kunnen kaderstellend zijn voor uitstallingen, terrassen en standplaatsen. Ontsluitingsweg Aan het centrum grenzen een aantal ontsluitingswegen. Het zijn de belangrijkste ontsluitingsroutes voor auto s naar het centrum van Almere Buiten en leiden vaak naar parkeervoorzieningen rondom en in het centrum. Vanaf deze wegen moet de bezoeker al de aantrekkingskracht van het centrum voelen. Bijlage 1: Zones Pleinen Ieder plein heeft zijn eigen karakter. Het Keerkringplein is de ontvangstruimte van de stad voor mensen die met het openbaar vervoer naar het centrum komen. Het Baltimoreplein is het horecaplein van Almere Buiten. Aan het Globeplein zitten voornamelijk winkels gevestigd en dit is dan ook een echt winkelplein. Het Rio de Janeiroplein en het plein aan het Zuideinde zijn de entreepleinen van het centrum Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 17

19 Pleinen Pleinen In het Centrum van Buiten liggen vijf pleinen. In combinatie met de winkelstraten geven zij het centrum van Buiten een afwisselend en besloten karakter. In de winkelstraten moet ook op drukke momenten- de doorstroming gewaarborgd zijn. De pleinen daarentegen zijn juist geschikt om langer te verblijven. Zij bieden ruimte voor grotere terrassen, evenementen, promotionele activiteiten en dergelijke. Ieder plein binnen het centrum heeft zijn eigen karakter en gebruiksmogelijkheden. Dit betekent overigens niet dat we de gebruiksmogelijkheden van ieder plein in een strikt kader willen vastleggen. Globeplein Het Globeplein is een echt winkelplein en ligt in het hart van de hoofdwinkelroute. Na afronding van alle bebouwing is het een besloten plein. Op het plein liggen drie boomeilanden met geïntegreerde banken. Zij bieden bij mooi weer vanzelfsprekende ontmoetingsplekken. Bovendien is er op het plein ruimte voor het maken van eilandterrassen en zal de weekmarkt grotendeels op het plein staan. De terrassen ondersteunen het winkelgebied en zijn bedoeld voor gebruik overdag en begin van de avond. Ook biedt het plein ruimte voor het houden van kleinere evenementen, waarbij de terrassen soms zullen moeten wijken. Gezien de centrale ligging in het winkelgebied zijn promotionele activiteiten eveneens goed voorstelbaar op dit plein. Keerkringplein Het Keerkringplein is een echt Openbaar Vervoerplein. Het grootste deel van het plein wordt ingenomen door het busstation. Dit busstation wordt op korte termijn vergroot. Het treinstation wordt voorzien van nieuwe liften en wellicht nieuwe trappen. De ingang van het treinstation wordt daarbij meer gericht op het Keerkringplein. Het Keerkringplein moet de voetgangersstromen tussen busstation, treinstation en winkelgebied soepel afwikkelen. Daarom zijn er geen terrassen toege- staan. Dit plein is niet geschikt voor evenementen. Promotionele aktiviteiten van beperkte omvang zijn wel mogelijk. Baltimoreplein Het Baltimoreplein is een nieuw plein, dat is ontstaan met de toevoeging van bebouwing tussen de busbaan en Doemere. Het Baltimoreplein is hèt leisureplein met horeca, een casino (speelautomatenhal), winkels en een bibliotheek. Het deel ten oosten van de busbaan is vooral terrassenplein, omdat dit deel van het plein uitstekend op de middag- en avondzon ligt. Grote delen zijn gereserveerd voor eilandterrassen en gevelterrassen. In de bebouwing zit op de begane grond voornamelijk horeca. De westkant van het plein is een combinatie van horeca, culturele en leisure-voorzieningen en winkels. Het zuidwest kwadrant krijgt een flinke terrasruimte die vooral op de avondzon georiënteerd is. Het noordwest kwadrant biedt alle ruimte voor evenementen en activiteiten. Rio de Janeiroplein Het Rio de Janeiroplein is een entreeplein tot het winkelgebied. Het karakter van het plein wordt in belangrijke mate bepaald door de twee supermarkten die als trekkers voor het winkelgebied fungeren. Daarnaast vormt dit plein met het aanliggende parkje en evenemententerrein de verbindinde schakel tussen het winkelgebied en de Meridiaan. In de toekomst wordt de recreatieve functie van dat park versterkt. Om markt en winkelgebied beter op elkaar te betrekken wordt een deel van de markt op het Rio de Janeiroplein geplaatst; dit is een belangrijk gebruik van het plein. Daarnaast kunnen er in de toekomst enkele kiosken worden toegevoegd. Langs de gevels 18 Handboek beheer openbare ruimte

20 zijn er beperkte mogelijkheden voor gevelterrassen. Plein aan het Zuideinde Het plein aan het Zuideinde is een entreeplein tot het winkelgebied. Het karakter van dit plein wordt bepaald door het fastfood restaurant met drivethrough voorziening. Op het plein is ruimte voor terrassen, waarvan een belangrijk deel aansluit op het fastfoodrestaurant. Dat zal grotendeels de sfeer van dit plein bepalen. Pleinen Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 19

21 Globeplein Regels Globeplein Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels) speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de eigen gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan in zone conform bijlage 2 eilandterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant. gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. eilandterras: terrasscherm maximaal 1,00 meter hoog. terrassen s avonds opgeruimd. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning. Windschermen op eilandterrassen zijn niet toegestaan. maximaal 1 extra stoepbord op eilandterras toegestaan: - binnen contouren van het terras - de kleur van een stoepbord moet terughoudend zijn, de constructie moet robuust zijn en het materiaal moet van een hoogwaardige kwaliteit zijn Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag Aandachtspunt Indien tijdens marktdagen kramen zijn geplaatst in de doorsteek van het Globeplein en het Rio de Janeiroplein mogen geen stoepborden, speeltoestellen of terrassen worden geplaatst. Indien tijdens marktdagen kramen zijn geplaatst op het Globeplein mogen geen terrassen worden geplaatst op het marktterrein. Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Karakter Globeplein Het Globeplein is een echt winkelplein in het hart van de hoofdwinkelroute. Het plein kenmerkt zich door haar beslotenheid en kleinschaligheid. 20 Handboek beheer openbare ruimte

22 Regels Keerkringplein Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag Karakter Keerkringplein Het keerkringplein is de ontvangstruimte van de stad voor mensen die met het openbaar vervoer komen. Zowel bus- als trein station liggen aan het Keerkringplein. Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Keerkringplein Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 21

23 Baltimoreplein Regels Baltimoreplein Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 eilandterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. eilandterras: terrasscherm maximaal 1,00 meter hoog. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opgeruimd aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning maximaal 1 extra stoepbord op eilandterras toegestaan: - binnen contouren van het terras - de kleur van een stoepbord moet terughoudend zijn, de constructie moet robuust zijn en het materiaal moet van een hoogwaardige kwaliteit zijn Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Karakter Baltimoreplein Het Baltimoreplein is hèt leisureplein met horeca, een casino (speelautomatenhal), winkels en een bibliotheek. Er is veel ruimte voor terrassen en eventueel evenementen. Dwars over het plein loopt een busbaan die volledig is geintegreerd in de openbare ruimte. Bomen zijn als strooisel over het plein verspreid waardoor het plein een groene uitstraling heeft. 22 Handboek beheer openbare ruimte

24 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 23

25 Rio de Janeiroplein Regels Rio de Janeiroplein Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opruimen aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning. Windschermen op eilandterrassen zijn niet toegestaan. Karakter Rio de Janeiroplein Het Rio de Janeiroplein is een entreeplein tot het winkelgebied en vormt tegelijkertijd een schakel naar het Meridiaanpark. Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag aandachtspunt: Indien tijdens marktdagen kramen zijn geplaatst in de doorsteek van het Globeplein en het Rio de Janeiroplein mogen geen stoepborden en speeltoestellen worden geplaatst. 24 Handboek beheer openbare ruimte

26 FOTO

27

28 Hoofdwinkelroute De hoofdwinkelroute loopt als volgt: Rio de Janeiroplein, Globeplein, Noordeinde, Reykjavikstraat met als extra aantakkingen het Zuideinde en het Philadelphiapad. De route is opgespannen tussen de belangrijkste winkeltrekkers: Albert Heijn, Lidl, Hema en C1000. Het geheel bestaat uit een gedifferentieerd aanbod van grote en kleine winkels en daghoreca. De winkelstraten in deze route worden gekenmerkt door een tamelijk smal profiel (circa 8 10 meter), wat al snel zorgt voor een gezellige drukte in het centrum. Bovendien is deze hoofdwinkelroute exclusief bestemd voor voetgangers, waar de overige winkelroutes vaak gemengd worden met ander verkeer. Door de profielbreedte zijn de mogelijkheden voor stoepborden, uitstallingen, gevelterrassen en dergelijke beperkt. Bij het station, het Philadelphiapad en de doorsteek Reykjavikstraat zijn er verbredingen in de straat. Dit zijn plekken waar juist iets meer mogelijk is; een wat ruimer terras, of de plek voor een promotieactie. Uitgangspunt is en blijft dat de inrichting en het gebruik van de hoofdwinkelroute zodanig zijn, dat het recreatieve winkelen optimaal gefaciliteerd wordt. Hoofdwinkelroute Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 27

29 Noordeinde Regels Noordeinde Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 eilandterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. eilandterras: terrasscherm maximaal 1,00 meter hoog. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opgeruimd aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning. Windschermen op eilandterrassen zijn niet toegestaan. maximaal 1 extra stoepbord op eilandterras toegestaan: - binnen contouren van het terras - de kleur van een stoepbord moet terughoudend zijn, de constructie moet robuust zijn en het materiaal moet van een hoogwaardige kwaliteit zijn Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag 28 Handboek beheer openbare ruimte

30 Regels Reykjavikstraat Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Reykjavikstraat Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opgeruimd aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 29

31 Inhoudsopgave 30 Handboek beheer openbare ruimte

32 Regels Philadelphiapad Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opruimen aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Philadelphiapad Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 31

33 Zuideinde Regels Zuideinde Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opruimen aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag 32 Handboek beheer openbare ruimte

34 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 33

35 FOTO 34 Handboek beheer openbare ruimte

36 Overige winkelroutes De overige winkelroutes zijn over het algemeen minder druk dan de hoofdwinkelroute. Langs deze routes liggen niet alleen winkels en daghoreca, maar ook andere voorzieningen zoals avondhoreca, dienstverlening enz. Ze liggen veelal haaks op de hoofdwinkelroute. Meestal zijn het geen exclusieve voetgangersgebieden, maar zijn ze gecombineerd met wegen en of fietspaden (bijv. de Rio de Janeirostraat). Daardoor bieden ze kansen voor andere, aanvullende typen winkels. Net als bij de hoofdwinkelroute zijn langs deze routes eveneens mogelijkheden voor gevelterrassen, uitstallingen en stoepborden, en ook hier zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt. De doorstroming speelt hier een kleinere rol dan bij de hoofdwinkelroute, maar gezien de menging van verkeersfuncties moet het voetpad voldoende breed zijn voor een verkeersveilige situatie. In deze straten worden ook fietsenrekken en containers geplaatst en laad- en losplaatsen gesitueerd. De uitstallingen e.d. van de ondernemers mogen geen belemmering geven voor deze zaken. De doorgang voor het verkeer -waaronder voetgangers, minder validen, personen met kinderwagens- moet minimaal 1,5 m bedragen. Indien er een trottoir of stoeprand aanwezig is, wordt deze afstand gemeten van de trottoirband of stoeprand. Overige winkelroutes Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 35

37 Rio de Janeirostraat Regels Rio de Janeirostraat Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opgeruimd aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag 36 Handboek beheer openbare ruimte

38 Regels Westeinde Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Westeinde Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opgeruimd aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 37

39 Madridweg Regels Madridweg Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opgeruimd aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag 38 Handboek beheer openbare ruimte

40 Regels Detroitpad Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Detroitpad Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds opgeruimd aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 39

41 Edinburghpad Regels Edinburghpad Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel (maximaal 2 bij meerdere entrees aan verschillende gevels). speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Terrassen (zie bijlage 2) gevelterras toegestaan conform bijlage 2 uniforme uitstraling van terrasmeubilair per exploitant gevelterras: terrasscherm vanaf 70 cm transparant uitvoeren, maximaal 1,70 meter hoog. Terrasscherm alleen haaks op de gevel toegestaan. parasols moeten minimale doorgangshoogte hebben van 2.20 meter en mogen niet buiten terras reiken terrassen s avonds binnen zetten aan de grond gefixeerde elementen alleen toegestaan op basis van WABO-vergunning Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Standplaatsen promotionele activiteiten op aanvraag 40 Handboek beheer openbare ruimte

42 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 41

43 FOTO

44 Ontsluitingswegen De ontsluitingswegen liggen aan de randen van Centrum Buiten. Zij vormen de toevoerroutes naar de verschillende parkeergarages en de laad en losplekken. Meestal zijn deze geen onderdeel van het winkelgebied. Het is wel belangrijk dat vanaf deze wegen de bezoeker al de aantrekkingskracht van het centrum kan voelen. Voor de bezoekers zijn de westkant van het Westeinde, de New Yorkweg en de Straat van Florida de belangrijke ontsluitingswegen. Aan de zuidkant zijn voor bezoekers de Evenaar en de Rio de Janeirostraat belangrijk. Voor het laad- en losverkeer zijn voor de bevoorrading van de west- en zuidzijde van het centrum zijn bovengenoemde wegen eveneens van belang. De oostkant van het centrum wordt bevoorraad vanaf de Madridweg, Londenhof en Dublinhof. Ontsluitingswegen Het voetpad moet voldoende breed zijn voor een verkeersveilige situatie. In deze straten worden ook fietsenrekken en containers geplaatst en laad- en losplaatsen gesitueerd. De uitstallingen e.d. van de ondernemers mogen geen belemmering geven voor deze zaken. De doorgang voor het verkeer -waaronder voetgangers, minder validen, personen met kinderwagens- moet minimaal 1,5 m bedragen. Indien er een trottoir of stoeprand aanwezig is, wordt deze afstand gemeten van de trottoirband of stoeprand. Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 43

45 Evenaar Regels Evenaar Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. 44 Handboek beheer openbare ruimte

46 Regels Santiagostraat Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Santiagostraat Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 45

47 Straat van Florida Regels Straat van Florida Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. 46 Handboek beheer openbare ruimte

48 Regels New Yorkweg Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevell uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel New Yorkweg Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 47

49 Chicagostraat Regels Chicagostraat Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. 48 Handboek beheer openbare ruimte

50 Regels Staalstraat Uitstallingen stoepborden: 1 per pand, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel speeltoestellen: 1 per entree, plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel uitstallingen goederen: plaatsing binnen maximaal 1,50 meter van de gevel, geen aan de grond gefixeerde uitstallingen recht voor eigen gevel Staalstraat Zonneschermen alleen boven voetgangersgebieden voldoen aan Bouwbesluit Commerciële vlaggen bevestigd aan de gevel minimale doorgangshoogte: 2,50 meter 2 stuks per pand, formaat maximaal 1,50 x 1,00 m. Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 49

51 Bijlage 2 Terrassen

52

53 Baltimoreplein 2,75 4, ,80 7,20 2, Handboek beheer openbare ruimte

54 4. Terrasruimte in geval van markt ,00 4, ,90 19,00 10, ,00 5,00 2,00 3,15 9, , ,50 15,50 15, ,00 3,00 3,00 Globeplein Rio de Janeiroplein Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 53

55 Zuideinde Noordeinde , m 3,5 m , Handboek beheer openbare ruimte 4.00

56 Laad- en losroute Bijlage 3 Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 55

57 Bijlage 4 56 Handboek beheer openbare ruimte

58 Evenementen Baltimoreplein Ligging Het Baltimoreplein ligt direct ten noorden van station Almere Buiten. De busbaan gaat centraal over het plein. Kenmerken - Oppervlakte gebied: circa 8200 m2 (incl busbaan) - Ruim 1000 parkeerplaatsen in de directe nabijheid van het terrein; in Centrum Buiten is betaald parkeren. Aantallen geluiddragende evenementen - Maximaal vier geluiddragende evenementen per jaar. - Het totaal aantal geluiddagen mag niet meer bedragen dan 6. - Geluiddragende evenementen mogen maximaal twee dagen duren. Evenementen Geluidsnormering Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) gemiddeld over 3 minuten veroorzaakt door het evenement mag invallend op de gevel van de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan 70 db(a)/85 db(c). Baltimoreplein Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 57

59 Evenementen locatie Evenemententerrein Evenemententerrein Buiten Ligging Het evenemententerrein is gelegen aan de rand van het centrum, langs de Buenos Airesstraat. Kenmerken - Oppervlakte gebied: circa vierkante meter. - Ruim parkeerplaatsen in de directe nabijheid van het terrein; in Centrum Buiten is betaald parkeren. Evenementen Kermis, Circus Soort en aantallen evenementen Het evenemententerrein is geschikt voor diverse soorten evenementen tot bezoekers. Aantallen geluiddragende evenementen - Maximaal vier geluiddragende evenementen per jaar (excl. kermis). - Het totaal aantal geluiddagen mag niet meer bedragen dan 6. - Geluiddragende evenementen mogen maximaal twee dagen duren. - Eén kermis per jaar. Voorzieningen Stroom Randvoorwaarden Op donderdag wordt (deels) op het Rio de Janeiroplein de weekmarkt georganiseerd. 58 Handboek beheer openbare ruimte

60 Wateraanvoer Op het terrein zijn brandkranen aanwezig (zie blauwe punten op tekening). Deze kunnen worden gebruikt voor watervoorziening. Geluidsnormering 1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door het evenement mag invallend op de gevel van de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan 75 db(a)/90 db(c). 2 Controle van de genoemde waarden moet geschieden overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (uitgave VROM 1999). De genoemde geluidsniveaus zijn echter exclusief meteocorrectieterm (meewindcondities), bedrijfsduurcorrectie en muziekstraffactor. De vergunde waarden betreffen dan de tijdens het evenement daadwerkelijke optredende geluidsniveaus. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen dag, avond- en nachtperiode. Wanneer toetsing plaatsvindt bij geluidsgevoelige bestemmingen wordt het invallend geluid bedoeld en dus exclusief gevelreflectie. stroomvoorziening Evenementen Verkeer en parkeren De logistieke toegang tot het evenemententerrein loopt via de Buenos Airesstraat. Parkeren Parkeren kan plaatsvinden in de directe nabijheid van het evenemententerrein. In 2009 zijn twee parkeergarages geopend. Aandachtspunt zijn de blauwe zones. Calamiteitenroutes - Het terrein moet minimaal vanaf 2 richtingen toegankelijk zijn voor de hulpverleningsdiensten. - De calamiteitenroute loopt via het fietspad. Deze moet bereikbaar blijven. wateraanvoer Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 59

61 Evenementen locatie Globeplein wateraanvoer Globeplein (Almere Buiten) Ligging Het Globeplein is het stadsplein in het centrum van Almere Buiten. Kenmerken - Oppervlakte gebied: vierkante meter. - Ruim parkeerplaatsen in de directe nabijheid van het terrein. Er is betaald parkeren. Evenementen Kerstmarkt Bloemenmarkt Soort en aantallen evenementen Soort evenementen Het Globeplein is geschikt voor diverse soorten evenementen (o.a. geluiddragende evenementen) tot bezoekers, passend bij het winkelgebied. Bij markten en braderieën is een uitloop mogelijk richting Noordeinde. Aantallen geluiddragende evenementen - Maximaal drie geluiddragende evenementen per jaar. - Het totaal aantal geluiddagen mag niet meer bedragen dan 4. - Geluiddragende evenementen mogen maximaal twee dagen duren. Voorzieningen Stroom Wateraanvoer Op het terrein zijn brandkranen aanwezig (zie blauwe punten op foto). Deze kunnen worden gebruikt voor watervoorziening. Randvoorwaarden Op donderdag wordt op het Globeplein de weekmarkt georganiseerd. Geluidsnormering 1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door het evenement mag invallend op de gevel van de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan 70 db(a)/85 db(c). 2 Controle van de genoemde waarden moet geschieden 60 Handboek beheer openbare ruimte

62 overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (uitgave VROM 1999). De genoemde geluidsniveaus zijn echter exclusief meteocorrectieterm (meewindcondities), bedrijfsduurcorrectie en muziekstraffactor. De vergunde waarden betreffen dan de tijdens het evenement daadwerkelijke optredende geluidsniveaus. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen dag, avond- en nachtperiode. Wanneer toetsing plaatsvindt bij geluidsgevoelige bestemmingen wordt het invallend geluid bedoeld en dus exclusief gevelreflectie. Verkeer en parkeren Aandachtspunt zijn de blauwe zones. Evenementen Calamiteitenroutes - Het terrein moet minimaal vanaf 2 richtingen toegankelijk zijn voor de hulpverleningsdiensten. Afspraken met omwonenden/belanghebbenden Standplaatsen Globeplein De organisator dient afspraken te maken met onderstaande standplaatshouders: Standplaatsen Noordeinde De organisator dient afspraken te maken met onderstaande standplaatshouders: Loempiakraam het gehele jaar van woensdag t/m zaterdag en zon- en feestdagen. Flexibiliteit in overige situaties Naast evenementen op het Evenemententerrein, Baltimoreplein en het Globeplein kunnen er ook incidenteel evenementen worden georganiseerd in andere delen van Centrum Buiten. Daarvoor moet ook een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Het initiatief moet dan wel passen binnen het beleid uit de nota Evenementen in Almere en het Centrum moet goed blijven functioneren. Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 61

63 Weekmarkt Bijlage 5 62 Handboek beheer openbare ruimte

64 Samen werken aan de kwaliteit van Centrum Almere Buiten 63 Weekmarkt

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling vaarrecreatie in westland Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Inhoud Voorwoord 3 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Varen in Amsterdam beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstverlening, toezicht en handhaving 3. Beleidsdoelen

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

De markt heeft toekomst

De markt heeft toekomst De markt heeft toekomst Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 De markt heeft toekomst! Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 Colofon Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Hoofdbedrijfschap Detailhandel eindrapport juni 2009 Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

De Kanteling financieel

De Kanteling financieel De Kanteling financieel KOSTEN EN BATEN VAN EEN NIEUWE AANPAK IN DE WMO 2010-094 De Kanteling financieel Kosten en baten van een nieuwe aanpak in de Wmo Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG

Nadere informatie