1. Algemeen beeld Inleiding Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld Inleiding Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht Realisatie Strategisch Programma In het teken van talent Onderwijs en studenten Onderzoek en kennisvalorisatie Universitaire ontwikkeling en bedrijfsvoering Samenwerking met azm Financiële eindafrekening 2009 (Interne verantwoording) Inleiding Exploitatie Resultaten 2009 exclusief verbonden partijen Resultaten 2009 verbonden partijen Liquiditeitspositie en kasstromen Jaarrekening 2009 geconsolideerd (Externe verantwoording) Jaarrekening 2009 enkelvoudig (Externe verantwoording) Verslag Raad van Toezicht Beloningsbeleid CvB en vergoedingen voor RvT Lijst van afkortingen...111

4

5 1. Algemeen beeld 1.1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2009 van de Universiteit Maastricht. Anders dan bij de begroting en kwartaalrapportages zijn wij verplicht dit jaarverslag in de Nederlandse taal op te stellen. Een Engelstalige samenvatting zal niettemin beschikbaar worden gesteld. In het jaar 2009 is een vervolg gegeven aan de realisatie van de doelen uit het Strategisch Programma , met de titel In het teken van talent. De strategische agenda die hieruit voortgekomen is, vormde de basis voor de activiteiten in Het Strategisch Programma is het antwoord van de universiteit op de huidige en toekomstige uitdagingen vanuit de internationale samenleving. De Universiteit Maastricht neemt met de in het programma uitgezette koers haar verantwoordelijkheid om onderwijs en onderzoek optimaal ter beschikking te stellen aan haar omgeving - een omgeving waarin het hoger onderwijs steeds concurrerender en internationaler wordt. De strategie van de Universiteit Maastricht is gericht op het stimuleren van excellentie en talent. Aangezien de planperiode van In het teken van talent de jaren 2007 tot en met 2010 beslaat, is 2009 het derde jaar geweest waarin gewerkt werd met het Strategisch Programma. De in 2007 en 2008 gestarte projecten zijn gecontinueerd, en daarnaast is een aantal nieuwe projecten gestart. De geformuleerde strategische doelen vormen de rode draad voor dit jaarverslag. In de volgende paragrafen wordt daarom kort ingegaan op de missie, visie en strategische koers zoals geschetst in In het teken van talent. Om de aansluiting van het jaarverslag bij het Strategisch Programma zo groot mogelijk te maken, is het opgebouwd langs de inhoudelijke hoofdlijnen: Onderwijs en Studenten, Onderzoek en Kennisvalorisatie, Universitaire ontwikkeling en Bedrijfsvoering (Mensen en Middelen). Op deze manier wordt een heldere toetsing van de realisatie van de voornemens uit het Strategisch Programma mogelijk. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht Missie Het opstellen van het Strategisch Programma heeft onder meer geleid tot een herijking van de missie van de Universiteit Maastricht, die in 2006 in enigszins aangepaste vorm opnieuw is vastgesteld. De missie van de Universiteit Maastricht luidt: De Universiteit Maastricht is een internationaal georiënteerde universiteit die kiest voor: een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema s actieve samenwerking met bedrijven en instellingen bijdrage aan de ontwikkeling van de(eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt. Visie De Universiteit Maastricht heeft gekozen voor een koers die berust op de verantwoordelijkheid die de universiteit krachtens de haar toegewezen taken voelt voor de Nederlandse en Europese gemeenschap. Kennis is een van de belangrijkste grondstoffen van de Nederlandse en Europese samenleving. Door het afleveren van hoger opgeleiden, het bieden van arbeidsplaatsen, het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het creëren van bedrijvigheid draagt de Universiteit Maastricht bij aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse en Euregionale kenniseconomie, en aan de realisatie van werkgelegenheid in Limburg. Op die manier investeert de Universiteit Maastricht in de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Nederlandse samenleving. Door haar internationale studentenpopulatie, de internationale thematiek van haar opleidingen en onderzoek en haar vele internationale samenwerkingsverbanden werkt de Universiteit Maastricht mee Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 5

6 aan de verwezenlijking van een Europa, dat zich kan meten met de sterkste kenniseconomieën ter wereld. De Universiteit Maastricht brengt studenten van binnen en buiten de EU in aanraking met het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Maastricht, werkt samen met buitenlandse universiteiten en zet haar onderwijsconcept in bij de opbouw van universiteiten in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een kwaliteitsimpuls naar binnen en een maatschappelijke bijdrage naar buiten. In een sterk globaliserende samenleving die steeds competitiever wordt, zijn communicatie, samenwerking, besef van sociale verhoudingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijke bindmiddelen. De Universiteit Maastricht maakt zich daar in haar onderwijs sterk voor. De universiteit streeft ernaar om globalisering en de gevolgen ervan waar relevant te onderzoeken en in het onderwijs aan de orde te stellen. Doelstellingen De in het Strategisch Programma beschreven ambitie van de Universiteit Maastricht is vertaald in de volgende doelstellingen en activiteiten: Onderwijs en Studenten 1. Top rankings van alle onderwijsprogramma s van de Universiteit Maastricht In 2010 blijkt uit externe beoordelingen dat alle opleidingen van de Universiteit Maastricht de vaste plek in de Nederlandse top-3 behouden hebben en aantoonbaar behoren tot de Europese top Excellente studenten Excellent onderwijs vraagt om excellente studenten. De Universiteit Maastricht wil een studentenpubliek dat bij de universiteit past en ontwikkelt een HRM-beleid voor studenten. 3. Groei van de instroom van (internationale) studenten In 2010 heeft de universiteit een instroom van bachelorstudenten (in 2005 waren dat er 2.740) en masterstudenten (in 2005 waren dat er 1.050). Net als in 2005 komt 30 procent van de bachelors uit het buitenland. Het percentage masterstudenten afkomstig uit andere EUlanden is gestegen naar 35 procent en het percentage van buiten de EU naar 15 procent. Onderzoek en kennisvalorisatie 4. Overall goede onderzoekskwaliteit binnen geselecteerde thema s/terreinen In 2010 is het onderzoek van de Universiteit Maastricht in de breedte van goede kwaliteit en behoort het op geselecteerde terreinen tot de top-5 van Europa. 5. Toename van de omzet uit tweede en derde geldstroom In 2010 is het landelijke aandeel in tweede geldstroomprojecten gestegen van 3 naar 6 procent. Het derde geldstroomonderzoek is toegenomen met 60 procent. Universitaire ontwikkeling en bedrijfsvoering 6. Versterken van de bedrijfsvoering van de Universiteit Maastricht en het vrijmaken van middelen voor onderwijs en onderzoek In 2010 is de slagkracht van de beheerorganisatie en de bedrijfsvoering vergroot en zijn tevens substantiële middelen vrijgemaakt voor onderwijs en onderzoek. 7. Optimalisatie van de beheersorganisatie De universiteit stemt haar bestuur en organisatie af op de doelen van het Strategisch Programma. 6 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

7 1.3 Realisatie Strategisch Programma In het teken van talent Om de realisatie van de doelen uit het Strategisch Programma optimaal te kunnen monitoren, heeft de Universiteit Maastricht in 2006 de balanced scorecard (BSC) geïntroduceerd. Aan de hand van de BSC zijn de doelstellingen van de Universiteit Maastricht vertaald in een aantal meetbare indicatoren, die een beeld geven van de prestaties die een organisatie heeft geleverd. Om aan te sluiten bij de (primaire) activiteiten van de Universiteit Maastricht is gekozen voor een indeling naar Onderwijs en studenten, Onderzoek en kennisvalorisatie en Universitaire ontwikkeling en bedrijfsvoering. In de volgende paragrafen wordt per onderdeel van de BSC inzicht gegeven in de ontwikkelingen en worden de activiteiten die zijn verricht om de doelstellingen te realiseren, toegelicht. Tot slot is in elke paragraaf een aantal relevante kengetallen opgenomen Onderwijs en studenten Top 3 ranking (overall) van alle opleidingen (NL) Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 FHML - Elsevier enquete 1v8 en 1v4 1v8 en 2v4 1v8 en 2v4 Top 3 - Keuzegids HO 1v8 en 3v5 1v8 en 3v5 2v8 en 3v5 Top 3 - Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b SBE - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart 1 n/b n/b 1 FdR - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FPN - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FdCMW - Elsevier enquete n/b Top 3 Top 3 Top 3 - Keuzegids HO 1 and 4 Top 3 Top 3 Top 3 - Kennis in Kaart n/b Top 3 Top 3 Top 3 FHS- DKE - Elsevier enquete n/b n/b n/b n/b - Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FHS- UCM - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FHS- MGSoG - Elsevier enquete n/b n/b n/b n/b - Keuzegids HO n/b n/b n/b n/b - Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 7

8 Jaarlijkse instroom UM totaal bachelors FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS irr irr irr irr FHS- UCM FHS- MGSoG irr irr irr irr irr irr irr irr Jaarlijkse instroom > 6% > 6% > 6% > 6% bachelors FHML 3% 2% 1% 3% - non EER (> 6%) SBE 1% 1% 2% 3% FdR 1% 1% 1% 2% FPN n/b n/b 0% n/b FdCMW 1% 1% 2% 1% FHS- DKE 0% 0% 3% 14% FHS- ICIS FHS- UCM 10% 5% 3% 5% FHS- MGSoG irr irr irr irr Jaarlijkse instroom masters UM totaal FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS irr irr irr FHS- UCM irr irr irr irr irr irr irr irr FHS- MGSoG Jaarlijkse instroom masters > 15% > 15% > 15% > 15% - non EER (> 15%) FHML 17% 16% 16% 17% SBE 3% 5% 7% 7% FdR 2% 4% 7% 5% FPN n/b n/b 6% n/b FdCMW 16% 16% 15% 16% FHS- DKE 0% 0% 19% 0% FHS- ICIS FHS- UCM irr irr irr irr FHS- MGSoG 34% 34% 26% 56% 8 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

9 Diplomarendement - bachelor zonder BSA FHML 70% 79% 79% 79% 55% 70% 70% 70% SBE 60% 60% 60% 60% 52% 54% 56% 56% FdR 30% 50% 60% 60% 33% 40% 39% 60% FPN 50% 65% 65% 65% 36% 41% 51% 60% FdCMW n/b n/b n/b n/b 54% 60% en 65% 60% en 65% 60% en 65% FHS- DKE 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% FHS- ICIS irr irr irr irr Diplomarendement - bachelor na BSA Diplomarendement - master n/b = niet beschikbaar of niet van toepassing irr = Irrelevant FHS- UCM irr irr irr irr irr irr irr irr FHS- MGSoG irr irr irr irr irr irr irr irr 90% 90% 90% 90% FHML n/b n/b n/b n/b SBE n/b n/b n/b n/b FdR n/b n/b n/b n/b FPN n/b n/b n/b n/b FdCMW n/b n/b n/b 85% FHS- DKE n/b n/b n/b n/b FHS- ICIS FHS- UCM 89% 72% 85% 85% FHS- MGSoG irr irr irr irr 90% 90% 90% 90% FHML 90% 80% 80% 80% SBE 80% 71% 75% 80% FdR 72% 72% 84% 90% FPN 77% 71% 81% 75% FdCMW 92% 85% en 90% 85% en 90% 85% en 90% FHS- DKE 90% 90% 90% 90% FHS- ICIS FHS- UCM irr irr irr irr FHS- MGSoG 87% 78% 85% 85% Referentie Realisatie/ Verwachting * Bovenstaande instroom verschilt van de 1 decembertelling. In de BSC is bij een aantal faculteiten de voorwaardelijke master-instroom meegenomen, de februari instroom en de instroom in private opleidingen. Bij FHML is in de BSC tevens rekening gehouden met de instroom van de Saoudische studenten. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 9

10 Totaal aantal diploma's per faculteit Aantal diploma's FHML SBE FdR FdCMW FPN FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Academisch jaar Aantal doctoraal diploma's Aantal bachelor diploma's Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS FHS- UCM FHS- MGSoG Aantal master diploma's Totaal aantal diploma's Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML basisarts SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS FHS- UCM FHS- MGSoG Bron: ISIS+ Let op: bovenstaande aantallen zijn géén bekostigingsgegevens! 10 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

11 Onderwijs De Universiteit Maastricht verzorgt unieke bachelor-, master- en PhD-opleidingen voor de meest internationale studentenpopulatie van Nederland. De opleidingen zijn veelal Engelstalig en hebben vaak een internationaal of Europees vertrekpunt. UM-studenten benaderen grensoverschrijdende vraagstukken vanuit een breed, internationaal perspectief en lossen problemen op vanuit verschillende dimensies. Het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit vormt daarbij een onmisbare bron van kennis. Het onderwijs aan de Universiteit Maastricht scoort hoog op rankings van zowel studenten als onderwijsinstanties en de overheid, mede dankzij het probleemgestuurd onderwijs, waarvan de Universiteit Maastricht de Europese grondlegger is en waarop al het onderwijs aan de universiteit gestoeld is. Via deze onderwijsmethodiek doen studenten niet alleen essentiële kennis op, maar ook waardevolle vaardigheden die hen in staat stellen na hun afstuderen in zeer korte tijd volwaardig mee te draaien op de arbeidsmarkt. Zo stoomt de Universiteit Maastricht professionals klaar voor de internationale arbeidsmarkt, waarin ontwikkelingen zelden meer gebonden zijn aan grenzen of nationaliteiten. Om de doelstellingen op het gebied van onderwijs te realiseren legt de universiteit de nadruk op enerzijds een aantrekkelijk onderwijsaanbod en anderzijds op een uitmuntende onderwijskwaliteit tezamen met een onderscheidend onderwijsconcept. In 2009 blijft de Universiteit Maastricht hoog scoren in de Keuzegids hoger onderwijs. Vijf bacheloropleidingen bezetten een 1 e plaats in de Keuzegids HO ranking, vier een 2 e en drie een 3 e. Drie opleidingen scoren buiten de top-3; daarvan bezetten er twee een 4 e plaats. Volgens de studentenoordelen zoals gepresenteerd in de thema-uitgave studeren van de Elsevier komen drie bachelor- en vier masteropleidingen in de vergelijking met andere relevante opleidingen als nummer 1 uit de bus. Zes bachelor- en twee masteropleidingen bezetten een 2 e plaats, drie bachelor- en één masteropleiding(en) een 3 e. Geen enkele opleiding scoort buiten de top-3. De bevraagde hoogleraren geven UM-bacheloropleidingen eenmaal een 1 e en een 2 e plaats en drie maal een 3 e. Drie opleidingen scoren naar hun oordeel buiten de top-3. Na de bacheloropleidingen Psychologie (2007), Economics, International Business en European Studies (2008) zijn in 2009 ook de bacheloropleiding Geneeskunde, de masteropleidingen Geneeskunde en Mental Health, de research masters Cardiovascular Biology and Medicine en de vierjarige masteropleiding tot arts/klinisch onderzoeker opgenomen in de ranking van het Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). De opleidingen eindigen op een groot aantal belangrijke facetten, waaronder het totaaloordeel van studenten over de opleiding, in de topgroep. In 2009 zijn de Faculty of Psychology & Neurosciences (FPN) en de School of Business and Economics (SBE) uitgenodigd om deel te nemen aan de CHE Excellence ranking. De FPN vergaarde 6 van de maximaal 10 sterren, de SBE vergaarde er 8 en is daarmee de best scorende faculteit in de ranking. Het masterprogramma International Business bezet in de ranking van de Financial Times een 29 e plaats. In de Times World University ranking bezette de Universiteit Maastricht in 2009 een 116 e plaats. Opnieuw bleek in internationale pleitwedstrijden dat het Maastrichtse onderwijs de studenten goed voorbereidt op de juridische werkelijkheid: een team van masterstudenten wist zich te kwalificeren voor de internationale finale van de International Trade Law moot court met als resultaat een derde plaats te Taiwan. Bij de Philipp Jessup International Law Moot Court werd een tweede plaats bereikt in de nationale competitieronde en opnieuw wist een van de Maastrichtse teams de finale van de International Client Counseling Competition (ICCC) te bereiken, die dit jaar in Las Vegas plaats vond. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 11

12 Een aantrekkelijk onderwijsaanbod Portfoliomanagement Als uitvloeisel van het innovatiemodel dat binnen de Universiteit Maastricht wordt gehanteerd voor haar opleidingenaanbod is in 2009 een aantal nieuwe programma s van start gegaan: - de master European Public Health - de master Global Supply Chain Management and Change (locatie Venlo) - de master Health Food Innovation Management (locatie Venlo) - de research master European Studies - de postinitiële master Evidence Based Innovation in Teaching. - de postinitiële master Intellectual Property Law and Knowledge Management (als LLM en MSc versie) Daarnaast is een substantieel aantal voorstellen voor nieuwe opleidingen na een intern toetsingsproces ter goedkeuring doorgeleid naar het ministerie van OCW. Het betreft de volgende programma s: - de bachelor Science College Maastricht - de bachelor en master Web Science - de master Forensic Psychology - de master Gender and Diversity Studies - de master Global Health - de master Globalization & Development - de master Sustainable Development In vervolg hierop zijn van voorgaande opleidingen de master Global Health, de bachelor en master Web Science en de master Globalization & Development reeds ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Vanaf september 2009 is de master Recht en Arbeid opgesplitst in twee tracks, namelijk Arbeid en Gezondheid en Arbeid en Onderneming. Tevens startte een nieuwe track Oncology and Developmental Biology binnen de master Molecular Life Sciences, een Engelstalige track Forensics, Criminology and Administration of Justice binnen de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging en een track Controlling in de master International Business. De School of Business and Economics biedt vanaf 2009 de volgende tracks binnen het programma master International Business als parttime variant aan: Accounting and Control, Accountancy, Finance, Information Management, Strategic Marketing, Strategy and Innovation en Supply Chain Management. Aantrekkelijke curricula De Universiteit Maastricht heeft zich ten doel gesteld universiteitsbreed elementen in de curricula aan te brengen die de aantrekkingskracht van de UM-opleidingen vergroten en tegelijkertijd bijdragen aan het onderscheidend vermogen van het onderwijs aan de Universiteit Maastricht. In dat kader is in 2009 verder invulling gegeven aan twee hoofdprogramma s gericht op onderwijsvernieuwing: Research Based Learning en Leren & Werken. Leren & Werken. In het kader van het eerste programma is in verschillende faculteiten begonnen met de implementatie van onderzoeksgestuurd onderwijs in de bachelorfase, een en ander met behulp van de eerder verkregen Sirius subsidie. Met Research Based Learning geeft de Universiteit Maastricht de samenhang tussen onderwijs en onderzoek een nieuwe dimensie. Kernpunten van het programma betreffen onderzoeksoriëntatie en interdisciplinariteit in een maatschappelijke context. Net als overal in het PGO staat het leren van de student centraal. In kleine groepen en onder begeleiding van gerenommeerde onderzoekers werken studenten voor een langere periode aan onderzoeksvraagstukken van fundamenteel of meer toegepaste aard. In verschillende faculteiten zijn in 2009 meer dan 20 projecten van start gegaan. 12 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

13 Binnen het programma Leren & Werken lopen verschillende projecten die erop gericht zijn vernieuwingen op het gebied van onderwijstechnologie te integreren met probleemgestuurd onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van blended learning. Onderwijs van onderscheidende kwaliteit Onderwijsprofiel De Universiteit Maastricht kiest onverkort voor PGO als hét onderwijsmodel voor de toekomst en als onderscheidend handelsmerk van de universiteit. Het structureel bijhouden en vernieuwen van het onderwijsprofiel is daarom van groot belang: de universiteit wil open blijven staan voor nieuwe manieren van leren. De bovengenoemde programma s Research Based Learning en Leren & Werken leveren hier een belangrijke bijdrage aan. In 2009 is er daarnaast expliciet aandacht geweest voor het thema toetsing, waarover in een aantal opeenvolgende seminars kennis en inzichten zijn gedeeld, evenals voor het thema kwaliteitszorg, in de vorm van een interne audit. Kwaliteitszorg Zowel de Faculty of Psychology & Neurosciences als de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences zijn in 2009 gestart met ingrijpende curriculumherzieningen. Naast inhoudelijke vernieuwingen zijn de herzieningen ook gericht op onderwijskundige innovatie en optimalisering van het rendement. Met steun van het Ministerie van OCW zijn beide bachelors van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW) aan een vernieuwingstraject begonnen, dat in 2010 tot herzieningen in de bachelorprogramma s zal leiden. Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) is in 2009 de eerder gestarte herziening van het bachelorprogramma afgerond. Accreditatie Alle bachelor- en masterprogramma s die aan de Universiteit Maastricht worden aangeboden zijn geaccrediteerd. Voor de research master Cognitive and Clinical Neuroscience is in 2009 een hernieuwde NVAO accreditatie verworven. Hetzelfde geldt voor de master Management of Learning en de tul-master Statistics. Studenten Bij het realiseren van een universiteit met excellent onderwijs en onderzoek, ligt er voor de Universiteit Maastricht de uitdaging om zowel voor de bachelor- als voor de masterfase voldoende studenten te werven en er tegelijkertijd voor te zorgen dat die studenten van goede kwaliteit zijn. Hun actieve bijdrage, die het onderwijssysteem van de Universiteit Maastricht vereist, bepaalt immers in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs. Onderstaand zal per doelstelling ten aanzien van studenten de stand van zaken worden aangegeven en wordt er inzicht verschaft in de activiteiten die in 2009 zijn ontplooid of voortgezet om deze doelstellingen te bereiken. Excellente studenten HRM-voor studenten Excellent onderwijs vraagt om excellente studenten. Daarom wil de Universiteit Maastricht een studentenpubliek dat bij de universiteit past en heeft de universiteit een HRM-beleid ontwikkeld voor studenten, gericht op in-, door- en uitstroom. Instroom: selectie en matching, numerus fixus In het kader van een sterk studentenbeleid, dat tot doel heeft studenten tijdens de individuele leerweg optimaal te ondersteunen en begeleiden, kiest de Universiteit Maastricht in haar Strategisch Programma voor een selectieve toelating van studenten, gericht op matching tussen student en opleiding. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 13

14 De Universiteit Maastricht neemt deel aan het landelijke project Ruim Baan voor Talent, geïnitieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Door middel van de experimentenwet mag de Universiteit Maastricht in het bachelorprogramma van het University College Maastricht (opleiding Liberal Arts and Sciences) studenten door middel van een toelatingsprocedure selecteren. Kern van de procedure is een selectie-interview. Naast het UCM neemt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid deel aan Ruim Baan voor Talent met de drie Engelstalige masterprogramma s European Law School, Globalization and Law en International Laws. Het doel van de hieraan verbonden selectieprocedure is om studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen, de kans te geven alsnog toegelaten te worden voor een van de opleidingen. Hiervoor worden de volgende instrumenten ingezet: toets Engels; kennistoets met de focus op Internationaal en Europees Recht; twee casussen; persoonlijkheidstest; zelfreflectie. Naast de bovengenoemde Ruim Baan voor Talent-projecten zijn er middelen vrijgemaakt voor een vijftal projecten binnen verschillende faculteiten in het kader van selectie en matching. Het betreft projecten die in de pilotfase gericht zijn op implementatie binnen de eigen faculteit, maar waar in de vervolgfase gekeken wordt naar een universiteitsbrede uitrol van de effectief gebleken instrumenten. In 2008 heeft de pilotfase van de projecten plaatsgevonden, in 2009 kregen de projecten verder gestalte. In 2010 zal worden overgaan naar fase 2 waarin wordt gestart met de universiteitsbrede uitrol van een aantal instrumenten. Een voorbeeld van een dergelijk instrument is het self assessment voor studenten. In de pilotfase is een online assessment ontwikkeld en getest door de School of Business and Economics, het University College Maastricht en de Faculteit der Rechtsgereeldheid. Eind 2009 is het concept na gebleken succes ook uitgerold bij andere faculteiten. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de website Psychology Behind the Scenes van de Faculty of Psychology & Neurosciences. Doelstelling van deze website is om aankomende studenten op maat relevante studie informatie aan te bieden. De website blijkt goed te passen binnen het palet van voorlichtingsactiviteiten en vult de plek op tussen enerzijds brochures en algemene informatie op de universitaire website en anderzijds open dagen en proefstudeeractiviteiten. Als vervolgtraject worden de mogelijkheden van een virtuele onderwijsgroep onderzocht. In 2009 kenden de bacheloropleidingen Geneeskunde en International Business een numerus fixus, waarbij International Business tevens een decentrale selectieprocedure heeft ingesteld voor 50% van haar beschikbare plaatsen. Vanaf academisch jaar zal ook de opleiding Economics een numerus fixus met een decentrale selectieprocedure voor 50% van de beschikbare plaatsen instellen. Vanaf academisch jaar zal de opleiding bachelor Psychologie een numerus fixus met centrale selectie invoeren, vanaf wordt hier een decentrale selectie aan toegevoegd. Door studenten decentraal te selecteren wordt beoogd een optimale match tussen student en opleiding te waarborgen. Naast fixus-opleidingen in de bachelorfase is bij een aantal masteropleidingen gekozen voor het instellen van een capaciteitsfixus. De ingestelde capaciteitsfixus voor een doorstroommaster geldt uiteraard niet voor doorstroom bachelorstudenten. In 2009 kenden in totaal 11 masteropleidingen binnen 3 faculteiten (FPN, FdR en FdCMW) een capaciteitsfixus; de maximale vastgestelde capaciteitsfixus varieert van 25 tot 60 studieplaatsen. Doorstroom: universiteitsbreed BSA Selectie en matching worden door de Universiteit Maastricht gekoppeld aan een universiteitsbreed bindend studie advies (BSA). Sinds enige jaren werken verschillende faculteiten van de Universiteit Maastricht met een BSA voor de bachelorfase. In het academisch jaar is de BSA voor de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen ingevoerd. In 2009 kenden in totaal negen bacheloropleidingen binnen vier faculteiten (FdR, SBE, FdCMW en FHS) 14 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

15 een BSA. De bacheloropleiding Psychologie is voornemens vanaf om een BSA in te stellen. Uitstroom: Career Services De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler en stelt steeds hogere eisen. Om de studenten in een vroeg stadium in aanraking te laten komen met en te begeleiden naar deze arbeidsmarkt, heeft de Universiteit Maastricht de faciliteit Career Services ontwikkeld. Er wordt op een proactieve manier aan alle studenten van de Universiteit Maastricht educatie, informatie, advies en begeleiding aangeboden, gericht op hun (internationale) loopbaan. Verder fungeert Career Services als een breed platform, waarin contacten worden gelegd en samengewerkt kan worden met zowel interne (faculteiten, alumni, studieverenigingen) als externe partijen (nationale en internationale bedrijven, organisaties, instellingen). In 2009 is het aantal deelnemers aan career service activiteiten aanzienlijk gestegen ten opzichte van Dit is te zien bij de workshops: 120 reguliere workshops werden gehouden (in 2008: 109 workshops) met in totaal deelnemende studenten (in 2008: 903 studenten). Dit is ook zichtbaar bij de arbeidsmarktevenementen: in 2009 hebben 78 bedrijven, organisaties en instellingen een bijdrage geleverd aan de arbeidsmarktactiviteiten georganiseerd door Career Services, waar in totaal ruim 550 studenten aan deelnamen (in 2008: 390 studenten). Verder organiseerde Career Services in 2009 Catch That Train en The European Career Orientation Trip (ECOT). Catch That Train betreft een grensoverschrijdend netwerkevenement dat deels plaats vindt in de wagons van de Maastricht-Brussel Express, rijdende naar Brussel. ECOT is een vierdaagse trip door landen in Europa met 45 studenten waarbij bezoeken worden gebracht aan verschillende (internationale) top bedrijven en organisaties uit verschillende branches. Honours programma s Elke faculteit van de Universiteit Maastricht biedt één of meerdere honours programma s aan. De honours programma s zijn gericht op ambitieuze en talentvolle studenten en dienen ter verbreding en verdieping van kennis en inzicht. In de meeste faculteiten vinden de eenjarige honours programma s in het tweede jaar van de bachelor plaats. Selectie is gebaseerd op studieprestaties in jaar 1 van de bachelor. De honours programma s aan de Universiteit Maastricht zijn extracurriculair. Studenten die succesvol hebben deelgenomen aan het programma ontvangen een apart certificaat, samen met het getuigschrift van het bachelorprogramma. UM-Beurzenprogramma Voor het academisch jaar zijn naast externe beursprogramma s, zoals het Huygens Scholarship Programme en het Libertas Programme, wederom beurzen verstrekt uit het UM- Beurzenfonds. Het gaat dan om de Universiteit Maastricht High Potential Scholarships en de UM- Bedrijfsbeurzen. De bedrijfsbeurzen werden mogelijk gemaakt door APG, Loyalis, Belden, Sabic, Océ, en Strouven. In totaal werd aan 74 studenten een beurs toegekend. Daarnaast is sinds september 2009 een Financial Packaging Officer werkzaam in het Scholarship Office. Het Financial Packaging-systeem heeft als doel om financieel steun te bieden aan (vooraal niet-eu-)studenten dat verder gaat dan alleen het verstrekken van beurzen, bijvoorbeeld door het aanbieden van studentenbanen binnen en buiten de Universiteit Maastricht. Top-3% regeling In aanvulling op de beurzen die de Universiteit Maastricht verstrekt aan talentvolle studenten, is in 2008 voor het eerst uitvoering gegeven aan het in 2007 ontwikkelde beleid om de top-3% van de bachelor- en masterstudenten in ieder studiejaar achteraf een beurs te verstrekken ter hoogte van het door hen betaalde collegegeld. In december 2009 zijn de certificaten voor het collegejaar uitgereikt, waarvoor eerste- en tweedejaars bachelor- en masterstudenten in aanmerking kwamen. In totaal waren er 260 top 3%-studenten, afkomstig uit Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Engeland, Bulgarije, China, Estland, Kenia, Ierland, Mexico, Noorwegen, Polen, Turkije, Roemenië, Indonesië en Macedonië. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 15

16 Goede opvang en service: Student Services en klantgericht informatie voor studiekiezers en studenten De Universiteit Maastricht hecht veel waarde aan een goede service en informatievoorziening voor studenten en de persoonlijke begeleiding van studenten. In 2009 is het MUSL-project (Maastricht University Student Lifecycle) verder geïmplementeerd. Het project behelst de invoering van het Student Lifecycle Management systeem (SLM), gekoppeld aan het landelijke Studielink-systeem, en Syllabus Plus voor planning en verroosteren. Doel van de invoering van de nieuwe systemen is de service rondom het onderwijs richting studenten en medewerkers te verbeteren en de organisatie en ondersteuning van het primaire proces (het onderwijs) efficiënter in te richten. De implementatie van MUSL was met aanzienlijke aanloopproblemen verbonden, hetgeen een grote impact had op medewerkers en studenten. In april 2009 is de nieuwe website van de Universiteit Maastricht live gegaan met als een van de doelen betere informatievoorziening voor studenten. In 2009 is verder besloten een centraal toelatingsbureau voor de masterprogramma s op te zetten om het toelatingsproces te verbeteren en transparanter te maken. Sinds 2009 is er een pick-up service voor aankomende internationale studenten om de reis naar Maastricht na aankomst op het vliegveld aangenamer en eenvoudiger te maken; 289 internationale studenten maakten hiervan gebruik. Instroom per 2010: bachelor- en masterstudenten In het Strategisch Programma heeft de Universiteit Maastricht zich als doel gesteld dat in 2010 de universiteit een instroom heeft van bachelorstudenten (in 2005 waren dat er 2.740) en masterstudenten (in 2005 waren dat er 1.050). Net als in 2005 komt dan 30 procent van de bachelors uit het buitenland. Het percentage masterstudenten afkomstig uit andere EU-landen is gestegen naar 35 procent en het percentage van buiten de EU naar 15 procent. Instroom Bachelor- en Masterstudenten per faculteit (1ste jaar "WO-Opleiding-Instelling") Aantal studenten FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Academisch jaar 16 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

17 Instroom bachelors Instroom masters Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Totale instroom studenten Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Instroom buitenlandse studenten % Instroom buitenlandse studenten Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML n.a n.a. 28% 19% 17% 18% SBE % 53% 64% 67% 64% FdR % 21% 24% 28% 32% FPN % 55% 47% 40% 40% FdCMW % 68% 74% 72% 72% FHS- DKE % 25% 44% 59% 44% FHS- UCM % 43% 52% 63% 59% FHS- MGSoG n/a n/a n/a n.a. n.a. n.a. 67% 80% % 43% 45% 47% 47% Bron: t/m ISIS+ (1 decembertelling); SLM (1 decembertelling) Instroom verschilt van instroom in de BSC. In de BSC is bij een aantal faculteiten de voorwaardelijke master-instroom meegenomen, de februari instroom en de instroom in private opleidingen. Bij FHML is in de BSC tevens rekening gehouden met de instroom van de Saoudische studenten. Werving van studenten In 2009 is de doellandenstrategie voor de nationale en internationale werving van studenten verder geïmplementeerd. De Universiteit Maastricht richt de werving op een beperkt aantal doellanden. In deze landen wordt op basis van intensieve samenwerking met partneruniversiteiten en het bedrijfsleven gewerkt aan reputatieopbouw van de Universiteit Maastricht en het aantrekken van talentvolle studenten. De werving is zowel op de bachelor- en masterstudenten gericht als op PhD-kandidaten en promovendi. Het accent ligt echter op de masteropleidingen. De streefcijfers voor de bachelorfase zijn gerealiseerd. Het aandeel studenten van buiten de EU/EEA, is weliswaar gestegen, maar de doelstelling is nog niet behaald. In de Nederlandse markt is naast toename ook een evenwichtige spreiding van de instroom vanuit de verschillende regio s een aandachtspunt. Masterwerving, gericht op een ouder en meer ervaren studentenpubliek, vraagt een heel eigen en andere aanpak dan bachelorwerving. In 2009 waren de doellanden Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Turkije, China en India. Per doelland is een landenteam ingesteld. Daarin werken de faculteiten samen aan het ontwikkelen en uitvoeren van de wervingsstrategie, toegesneden op de sociaal economische context in het doelland en de positie van de Universiteit Maastricht in dat land. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 17

18 In China en India zijn overeenkomsten met een selectieve groep universiteiten aangegaan. Dit heeft resultaten opgeleverd in termen van gastdocentschappen, gezamenlijke opleidingen en onderzoekssamenwerking. In het kielzog hiervan is de belangstelling voor masteropleidingen en Phd-training aan de Universiteit Maastricht fors toegenomen. In 2008 is in Maastricht het India Instituut van start gegaan, waarin de strategische onderzoeksagenda betreffende India ontwikkeld wordt en dat fungeert als een (virtueel) centrum waarin onderzoeksactiviteiten in relatie tot India gecoördineerd worden. In 2009 heeft het kantoor van de Universiteit Maastricht te Bangalore in India haar deuren geopend. Hier wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot India gebundeld en de wetenschappelijke samenwerking tussen de verschillende partners in Nederland en in India gecoördineerd. Daarnaast wordt vanuit dit kantoor de studentenwerving ter hand genomen. Voor de Nederlandse bachelorinstroom blijft de Universiteit Maastricht zich met haar wervingsactiviteiten, naast regionale initiatieven, ook op andere gebieden binnen Nederland richten. Dat gebeurt door het aanbieden van gerichte voorlichting- en aansluitingsactiviteiten zowel op scholen, in het land, als aan de universiteit zelf. Denk hierbij aan de deelname aan bachelor- en masterbeurzen, het organiseren van open dagen (groot- en kleinschalig), het bezoeken en ontvangen van scholen, het aanbieden van class days en masterclasses, etc. Daarnaast is in 2009 een nieuwe campagne in Nederland gestart, gericht op een versterking en verdieping van een netwerk met middelbare scholen, met een speciale focus op internationale scholen en scholen met tweetalig onderwijs. In samenspraak met deze scholen wordt een pakket ontwikkeld, waarbij scholen een beroep kunnen doen op de inhoudelijke expertise van de Universiteit Maastricht. Het betreft vakinhoudelijke, pedagogische en didactische expertise. Scholieren worden in deze campagne uitgenodigd zelf de universiteit en de stad te ontdekken binnen een studiekeuzemodule, die conform de systematiek van probleem gestuurd onderwijs is opgezet. In combinatie met de standaard activiteiten moeten deze campagne ertoe bijdragen dat in een tijd van regionalisering van de instroom aanstaande studenten uit heel Nederland richting de Universiteit Maastricht blijven komen. Naast de doellandenstrategie onderzoekt de afdeling Marketing & Communications ook wervingsmogelijkheden in andere landen. In het kader daarvan zijn er contracten gesloten met wervingsagenten in bijvoorbeeld Spanje en Roemenië. In aanvulling op de gemeenschappelijke werving hebben faculteiten en schools in landen die niet tot de doellanden behoren eigen wervingsactiviteiten ontplooid. Deze wervingsactiviteiten van faculteiten zijn aanvullend op de gemeenschappelijke werving en komen voort uit specifieke contacten van individuele faculteiten. Tenslotte is op initiatief van de Task Force Werving, Toelating en Selectie, en in samenspraak met de faculteiten, gewerkt aan het verhelderen en harmoniseren van de toelatingseisen voor de masteropleidingen. Tevens heeft de Task Force geadviseerd tot het inrichten van een pilot Help with Student Admissions, waar aanstaande bachelor- en masterstudenten via Skype met al hun vragen over toelating aan de Universiteit Maastricht terecht kunnen. Studenten van de universiteit staan deze aanstaande studenten te woord en helpen hen waar mogelijk op weg in de toelatingsprocedures. Aansluitingsactiviteiten VO-WO De aansluitingsactiviteiten zijn gericht op het aanbieden van de juiste begeleiding tijdens het studiekeuzeproces van scholieren uit het voortgezet onderwijs. Hierbij richt de Universiteit Maastricht zich zowel op de oriëntatie- als ook op de verdiepingsfase. In 2009 hebben de volgende aansluitingsactiviteiten plaatsgevonden: - Doorlopende Leerlijnen Doorlopende Leerlijnen biedt leerlingen uit de regio de mogelijkheid gedurende een aantal maanden onderwijsgroepen, masterclasses en/of profielwerkstukbegeleiding te volgen aan de universiteit. In 2009 deden 150 scholieren hieraan mee. 18 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

19 - Bèta 1op1 Bèta 1op1 is een project voor alle leerlingen van 5 en 6 VWO die geïnteresseerd zijn in technische en natuurwetenschappen. Het project is een initiatief van het Platform Bèta Techniek dat vanuit OCW alle universiteiten in Nederland financieel in de gelegenheid stelt om bètagerelateerde activiteiten aan te bieden. Wie deelneemt aan Bèta 1op1, krijgt de kans om kennis te maken met één van de bètagerelateerde opleidingen die de Universiteit Maastricht aanbiedt (Biomedische Wetenschappen, Econometrie, Kennistechnologie en Psychologie). 106 scholieren namen in 2009 deel aan bèta 1op1. - Proefstuderen Proefstuderen wordt georganiseerd voor de extra gemotiveerde 5- en 6-vwo leerlingen die zich in de verdiepende fase van hun studiekeuzeproces bevinden. De doelstellingen van Proefstuderen zijn tweezijdig. Enerzijds is het programma erop gericht de leerlingen kennis laten maken met de Universiteit Maastricht en het Probleem Gestuurd Onderwijs, anderzijds het contact met vakdocenten van het VO verbeteren en versterken zodat er een betere VO-WO aansluiting ontstaat. In 2009 waren er 48 deelnemers. - Pre University College Doel van dit project is om naast het reguliere curriculum van het voortgezet onderwijs extra uitdaging te bieden voor de meest getalenteerde 5 en 6 VWO leerlingen. Met Pre University College wordt de mogelijkheid geboden om een vak te volgen aan UCM net zoals een reguliere student dat doet. De voorbereidingen voor het project zijn in 2009 van start gegaan. Ingeschreven studenten Het aantal ingeschreven studenten is van studenten in het academisch jaar gestegen naar studenten in het academisch jaar Aantal ingeschreven studenten per faculteit Aantal ingeschreven studenten FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Academisch jaar Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 19

20 Aantal ingeschreven studenten Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Bron: t/m ISIS+ (1 decembertelling); SLM (1 decembertelling) Ingeschreven buitenlandse studenten (regulier) naar continent van herkomst Real. Real. Real. Real Afrika Azie Europa: waarvan EU waarvan non EU Midden en Zuid Amerika Noord Amerika Oceanie Overig (inl. onbekend) Totaal Totaal ingeschreven studenten UM % ingeschr. buitenlandse studenten 30% 37% 39% 43% % instroom buitenlandse studenten 43% 45% 47% 47% Bron: t/m ISIS+ (1 decembertelling); SLM (1 decembertelling). 20 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

Bundeling FALW en SILS Neurosciences

Bundeling FALW en SILS Neurosciences Bundeling FALW en SILS Neurosciences FALW Neurosciences (Vumc not incl) 80 WP/OBP in 4 groepen Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Programme Neurosciences 60 WP/OBP in 4 groepen Lange termijn

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Ouderavond vwo-6. Dinsdag 11 oktober 2016

Ouderavond vwo-6. Dinsdag 11 oktober 2016 Ouderavond vwo-6 Dinsdag 11 oktober 2016 Programma 19.00 uur 20.00 uur: gastspreker DUO: Lydia Rassin 20.15 uur 21.15 uur: gastsprekers Maastricht University: Rachelle Konings en Flupke van den Bogart

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Universitaire Campus Venlo

Universitaire Campus Venlo Universitaire Campus Venlo Kennis/As Limburg Noordelijkste campus in de kennis/as plannen Ook de kleinste Universitaire campus binnen brede Greenport campus Universitaire Campus Venlo Doel bij te dragen

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of and Business Afkorting BE EOR ECO EBE FE IBA Wat is de voertaal? Nederlands Nederlands of Engels mogelijk, vanaf 2 e jaar Engels Engels Nederlands, vanaf

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Collega s aan het woord Aanleiding Deelprojecten Conclusies inventarisatie Verbeteracties Kwaliteitskaart Kwaliteitsproces Aanleiding Instellingsaccreditatie Onvrede

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie?

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

4TU.Federation. Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei

4TU.Federation. Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei 4TU.Federation Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei Groei van techniekstudenten the big picture Groei is snel, groot en duurzaam: van 21 tot 22 +6% Arbeidsmarkt vraagt om verdubbeling van de

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Het traject Bèta and Life Science

Het traject Bèta and Life Science Informatiebijeenkomst Honours College Het traject Bèta and Life Science Eline Bergijk (W&N) Peter van den Broek (LUMC) Honours College Universiteit Leiden nieuw vanaf 2009/10 +30 EC (!) extracurriculair

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Advies Universiteit Maastricht

Advies Universiteit Maastricht Advies Universiteit Maastricht De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit Maastricht (hierna UM) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Class Days 2011-2012. Informatie voor decanen

Class Days 2011-2012. Informatie voor decanen Class Days 2011-2012 Informatie voor decanen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Programma Randwijck 3 Programma Binnenstad 4 3. Clusters 5 Overzicht 5 3.1 Economie 6 3.2 Rechten 8 3.3 Cultuur en Maatschappij

Nadere informatie

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek Onderwijs en Onderzoek Albert Scherpbier Maastricht University Medical Centre Eenheid onderwijs en onderzoek Ja er is een probleem In de UMC s gaat het ook nog over patiëntenzorg Probleem heeft te maken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 132 BRIEF

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten Naar een facultair meerjarenplan 2016-2021 Opbrengst visiebijeenkomsten Het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen heeft eind mei en begin juni visiebijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Voorwoord Kerncijfers Algemeen beeld Universiteit Maastricht...10

Voorwoord Kerncijfers Algemeen beeld Universiteit Maastricht...10 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Kerncijfers... 9 1. Algemeen beeld Universiteit Maastricht...10 1.1 Organisatiestructuur... 10 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Welkom. Alumnikringen Maastricht University

Welkom. Alumnikringen Maastricht University Welkom Alumnikringen Maastricht University Inhoud Alumni Wederzijds belang Alumnikringen Ervaringen Alumni Maastricht University Alumnus/alumna, alumni Iemand die, bekostigd of privaat gefinancierd, het

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016

OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016 OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS)

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Wouter van Egmond Studieadviseur van BSc. en MSc. opleidingen in het Levenswetenschappen domein www.rug.nl/voas VOAS - 11/19/2017 1 Taken studieadviseur

Nadere informatie