Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010"

Transcriptie

1 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het algemeen en de Nederlandse Public Health Federatie in het bijznder. Zals in dit jaarverslag wrdt beschreven zijn er met succes een grt aantal activiteiten ntplid die allen hebben bijgedragen aan het agenderen en implementeren van vlksgezndheidsbeleid in Nederland. Ondanks f wellicht dankzij de ecnmische crisis is het denken ver de meerwaarde van gezndheid en gezndheidsbeleid steeds meer in de publieke en plitieke belangstelling kmen te staan en de mvang en acceptatie van de NPHF als platfrm vr alle bij de public health betrkken partijen neemt alleen maar te. Dat is een psitieve ntwikkeling maar trekt k een grte wissel p bureau, leden en bestuur van de NPHF;de ndzaak tt strategische fcus enerzijds en prfessinalisering is navenant gegreid. Prf. dr. N.S. Klazinga Vrzitter NPHF 1 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

2 Inhudspgave 1. Inleiding 2. Leden NPHF 3. Strategische agenda 4. strategische cmmunicatie 5. Elektrnische nieuwsbrief en websites 6. Lezingen en bijeenkmsten 7. Dr de NPHF bekstigende en/f gecntracteerde activiteiten 8. Participaties en lidmaatschappen NPHF 9. Terugblik p het jaar 10. Organisatie - Bestuur - Adviesraad - Bureau - Financiën Bijlage 1. Samenstelling Federatieraad in Samenstelling Kascmmissie Samenstelling Bestuur in Samenstelling Adviesraad in Samenstelling Bureau in Samenstelling Werkgrepen per Samenstelling NCVGZ per Samenstelling EUVGZ per Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

3 1. Inleiding was het echte begin van het vernieuwde NPHF. Het bureau was p sterkte en ingewerkt; de strategische agenda kwam in ntwikkeling; de vernieuwde elektrnische nieuwsbrief kwam uit en de week van de gezndheid met de geznde lunch en het NCVGZ vnden plaats werd k gekenmerkt dr de financiële en ecnmische crisis. De NPHF is het jaar gestart met de Nieuwjaarsspeech van de vrzitter met de inhudelijke inzet p Gezndheidszrg en de financieel-ecnmische crisis. Het ledental van de NPHF steeg aanmerkelijk. Dr wisseling van de wacht p het bureau in het najaar 2008 zijn jaarverslagen 2007 en 2008 niet verschenen. Dr de grei van het aantal leden, nze activiteiten en de kwaliteit van nze inbreng wrdt de NPHF in tenemende mate ervaren als de representant van de sectr. Dit kmt vral tt uitdrukking in haar relatie met het ministerie van VWS. In het verslagjaar is de vrbereiding van het 3rd Eurpean Public Health cnference ter hand genmen. Naast de inkmsten uit cntributies ( ) ntving de NPHF in het verslagjaar k subsidie van VWS ( ,00) in een driejarig subsidietraject dat aflpt in maart Leden NPHF (verzicht zie bijlage) Drdat de NPHF p steeds meer vertruwen kn rekenen van het veld is het ledenaantal in 2009 frs gestegen. Eind december 2008 hadden we 34 leden. Eind 2009 had de NPHF 44 leden. Dit ndanks het uitstappen van twee leden. In 2009 zijn de vlgende rganisaties tegetreden tt de NPHF. - Als gezamenlijk lid, met 6 nieuwe rganisaties is Kepel van Artsen Maatschappij en Gezndheid (KAMG) lid gewrden van nze rganisatie. Enkele KAMG leden waren al lid. - Als gezamenlijk lid eveneens met 6 nieuwe rganisatie is het Landelijk verleg Thema-instituten (LOT) lid gewrden met 6 nieuwe leden. Enkele Ltleden waren al lid. Per 1 januari 2009 heeft het Natinaal Instituut vr Gezndheidsbevrdering en Ziektepreventie (NIGZ) haar lidmaatschap pgeschrt i.v.m. de ntwikkelingen van de rganisatie, eind 2009 heeft zij te kennen gegeven per 1 januari 2010 weer actief lid te willen wrden. Eveneens per 1 januari heeft GGZ Nederland haar lidmaatschap pgezegd. In januari 2010 heeft zij haar lidmaatschap weer pnieuw aangegaan. Eind 2009 hebben de vlgende rganisaties het lidmaatschap van de NPHF aangevraagd: Landelijke Vereniging Gerganiseerde eerste lijn ( LVG) en Nederlandse Vereniging vr Preventie en Gezndheidsbevrdering (NVPG). Het platfrm Gezndheid en milieu is pgegaan in Vereniging PGL, Vereniging Partners vr een Geznd Leefmilieu, dat vanaf 1 januari het lidmaatschap van het platfrm vrtzet. De leden samen vrmen de federatieraad van de NPHF. De Federatieraad kwam in het verslagjaar twee keer bij elkaar. (20 leden en 14 leden aanwezig). Naast de leden werden de vergaderingen k bijgewnd dr vertegenwrdigers van het Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt (VWS), Rijksinstituut vr Vlksgezndheid en Milieuhygiëne (RIVM) en Inspectie GezndheidsZrg (IGZ). 3 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

4 De leden zijn bijznder actief geweest in de verschillende werkgrepen vr het uitwerken van thema s en acties van de strategische agenda. Uit de federatieraad is een kascmmissie gevrmd die vr het jaarverslag 2009 zal bestaan uit Martin van Ostrm en Rb Bijlmer. De leden hebben in 2009 twee ledenbrieven ntvangen met specifiek ledennieuws waar de elektrnische nieuwsbrief niet geschikt vr was. 3. Strategische agenda. In ktber 2008 heeft de Federatieraad de strategische agenda vr 2009 vastgesteld. De vrzitter heeft in zijn Nieuwjaarsspeech in januari 2009 gereflecteerd p de wijze waarp de plitiek in de financiële crisis zu met mgaan. Hij heeft 5 aanbevelingen gedaan aan plitiek Den Haag m in de crisis de gezndheid van de burgers te beschermen. Deze aanbevelingen vrmden naast de strategische agenda de basis vr de inhudelijke inzet van de NPHF in De NPHF acteert niet alleen vanuit het eigen beleid, k de plitieke ntwikkelingen in Nederland en Eurpa zijn daarnaast vertrekpunten vr nze inzet geweest. Activiteiten in 2009 De activiteiten van het bureau zijn bepaald dr wat hierbven nder het kpje strategische agenda is gefrmuleerd. We nderscheiden nze activiteiten: 3.1.De eigen NPHF activiteiten Werkgrepactiviteiten Kennismanagement: Zes maal bijeengekmen in 2009 Activiteiten: - Input visientwikkeling: vanuit werkgrep feedback gegeven p NPHF visiedcument zals dr Niclette Warmenhve en Thmas Plchg vrbereid - Mede ntwikkelen van NPHF visie p kennisinfrastructuur vr publieke gezndheidssectr - Input reactie VWS p Gezndheidsraadadvies ver het gezndheidszrgnderzek - Feedback p DIK studies ZnMw - Meningsvrming p het CGL en psitie in het systeem - Infrmeren/ attenderen 3.2. Integrale Gezndheid: Tweemaal bijeengekmen in 2009 Activiteiten: - Verstevigen Integrale Beleidsbenadering VWS - Arbeidsmarkt en Gezndheid - Onderwijs en Gezndheid - SEGV - Opvang, zrg en participatie 3.3.Verbinden Preventie & Zrg: Vier maal bijeengekmen en één invitatinal cnference in Activiteiten: 4 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

5 -Zwel brengen als halen. Infrmatieve bijeenkmsten, verzicht krijgen in het ntwikkelingen als stakehlders. NPHF visientwikkeling en vrbereiding standpunten: preventie in basispakket, Wpg, een debat initiëren ver cllectieve verzekeringen en de mgelijkheid werkgevers als hefbm te gebruiken m preventie gefinancierd te krijgen. -Bijeenkmst met Carel Mastenbrek: input visientwikkeling rndm financiering preventie in zrgstelsel. - Bijeenkmst met Erik Kster(min VWS): functinele bekstiging - Brief Minister Klink inzake pnemen stppen met rken prgramma in ZvW. - Brief Minister Dnner en Bs met een cc aan VWS inzake stppen met rken prgramma - Invitatinal cnference 24 nvember a.s. rndm cllectivisering van preventie en financiering van selectieve prcessen Berepskrachtenplanning: Drie maal bijeengekmen in 2009, waarvan één bijeenkmst samen met EFPHC; CBOG, Capaciteitsrgaan en Nivel ver de Eurpese nta vr de berepskrachtenplanning in Public Health en eerste lijn. Activiteiten: - Bewerkstelligd dat de Public Health en de JGZ werden pgenmen in het werkplan van het CBOG. -De ndzaak van een BKP bij VWS en andere partijen nadrukkelijk nder de aandacht brengen. - Bevrderen adequate (kwantitatief en kwalitatief) prfessinele zrg in de PH in de tekmst - Op krte termijn een betruwbare mnitr ver de aanwezige en ndzakelijke frmatie in de PH en de aanwezige en ndzakelijke pleidingsplaatsen daarvr; en het gebruik daarvan, als basis vr het beleid. - Dat de financiering van de pstinitiële pleidingen in de public health gerganiseerd wrden p dezelfde wijze als vr de pstinitiële pleidingen in de curatieve en de zrgsectr. - Een planmatige, structurele en kwalitatieve strategische tekmstverkenning die gerganiseerd en gefinancierd is vr berepen en pleidingen in de Public Health. - Bijeenkmst ver de berepskrachtenplanning in Eurpa gerganiseerd Strategische Cmmunicatie: In 2009 is beslten de inzet m te kmen tt een pvlger van het blad G in het belang van de crprate cmmunicatin niet vrt te zetten. De wijze van pereren van de NPHF en de elektrnische nieuwsbrief werden vr dit mment als vldende beschuwd. Laat nverlet dat de werkgrep daarin een rl kan vervullen. Niet bijeengekmen in Eurpa: Eenmaal bijeengekmen in 2009 p 9 maart. Aanzet gemaakt vr wijze van functineren Ad-hc werkgrep SEGV 5 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

6 Gevrmd p initiatief van de Hartstichting en GGD Nederland ter vrbereiding van een standpunt en een werkbezek vr de behandeling van de SEGV nta in de Kamer dit najaar. 2 maal bijeengekmen in Cmmunicatie Publicaties, brieven en adviezen Brieven aan kabinet en kamer 12 maart 2009: Minister-president, aangaande: Health Deal maakt geznd. Tevens in het Engels verstrekt p de bijeenkmst ECDC/WHO in april 2009, Stckhlm. 16 maart 2009: Minister Klink, aangaande: WPG 2 e tranche. 18 mei 2009: Minister Klink, aangaande: CVZ advies Stppen met Rken prgramma; verzekerde zrg. 18 mei 2009: Directeur-generaal VWS Huijts, aangaande: Cnsultatie WPG tweede tranche. 4 juni 2009: Minister van Ecnmische Zaken, Mevruw M.J.A. van der Heven, aangaande: Stppen met rken. 4 juni 2009: Minister van Financiën, De heer W. Bs, aangaande: Stppen met rken. 4 juni 2009: Minister van Sciale Zaken en Werkgelegenheid, De heer P. Dnner, aangaande: Stppen met Rken. 8 ktber 2009: Cmmissies: Jeugd en Gezin, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Vlksgezndheid Welzijn en Sprt, Wnen Wijken en Integratie, Sciale Zaken en Werkgelegenheid, aangaande: Uitndiging werkbezek ver de aanpak van Sciaalecnmische gezndheidsverschillen dd 9 nvember nvember 2009: Cmmissie vr Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, aangaande: Reactie NPHF p VWS-begrting. 16 nvember 2009: Cmmentaar tbv algemeen verleg Sciaalecnmische gezndheidsverschillen dd 19 nvember Lezingen, ptredens en cnsultaties namens de NPHF Mei 2009: Hgeschl Windesheim, aangaande: Berepsprfiel Bacchelaureaat Gezndheidsbevrdering en Preventie. April 2009 ECDC/Eupha Stckhlm; Cmmunicatie bij besmettelijke ziekten. April 2009, presentatie ver de rl van gemeenten in de academische werkplaatsen; Hans Baaijens, Transz Tilburg 18 mei 2009, Ontvangst Zwitserse zusterrganisatie. Oktber 2009 spreekbeurt Hans Baaijens bij het Natinaal prgramma uderenzrg in Utrecht Oktber 2009, Hans Baaijens Preventiekracht Thuiszrg van NSPOH en NIGZ in Utrecht Nvember 2009 Lezing Hans Baaijens bij Transz ver de Academische werkplaatsen en de rl van gemeenten in Breda. Februari 2009 Gesprek met Kamerlid Halbe Zijlstra ver de VVD visie p gezndheidsbeleid. Gesprek met kamerlid Eelke van der Veen ver het PvdA gezndheidsbeleid. 6 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

7 bijeenkmst van SER ROB en OR en CVZ ver het advies van de rganisaties aan minister Klink ver de parallellie van belangen. Oktber; de NPHF is gevraagd een advies te geven ver de rganisatie van de gezndheidszrg in Nederland (was derde tranche WPG) Oktber; de NPHF is gevraagd mndeling advies te geven ver de gewenste inhud van de nieuwe nta Gezndheidsbeleid (nieuwe preventienta) en de relevante ntwikkelingen in Nederland en daarbuiten Persmmenten. Crisis te lijf; Artikel in Financieel Dagblad Geznd tt je 67 e, Truw 8 april 2009, Artikel ndertekend dr Hans Baaijens Gngslag Beurs ter pening van de week van de gezndheid; Niek Klazinga Ongeveer 20 reginale kranten, mrepen en tijdschriften: Crisis te lijf, aandacht vr kwetsbare grepen. N.a.v. persbericht NPHF en GGD Nederland i.h.k.v. de week van de gezndheid. Interview met Thmas Plchg vr RTV Ost ver de week van de gezndheid. 5. Elektrnische nieuwsbrief en websites In 2008 is gestart met een tweewekelijkse elektrnische nieuwsbrief met een verzicht van nieuws, publicaties, cnferenties, persnalia en NPHF nieuws. Nieuws uit wetenschap, praktijk, pleiding en bestuur van de WHO, Eurpa, Nederland en de Nederlandse gemeenten. Op 31 december waren er 959 mensen ( 30 juni ) geabnneerd p de nieuwsbrief. In verband met wettelijke verplichtingen heeft er p 1 ktber een heraanmelding plaatsgevnden waardr ngeveer 350 mensen zich niet pnieuw hebben aangemeld. De nieuwsbrief wrdt gewaardeerd blijkens de aanmelding van persberichten e.d. vr de nieuwsbrief. De NPHF nderhield in 2009 de vlgende websites: De website is in 2009 geheel herzien. Aantal hits in 2009 is: De website heeft de Geznde week in april 2009 verzrgd. In nvember is de website pgeheven a.g.v. het besluit de geznde week niet meer te rganiseren, aantal hits in 2009: website van het cngres. Aantal hits in 2009: , aantal unieke bezekers 11657, aantal bezeken Prcentuele verdeling unieke bezekers vr en na cngres: vr 44,2%, na 55,8% Prcentuele verdeling aantal bezekn vr en na het cngres: vr 48,3%, na 51.7% De websites wrden dr het bureau van de NPHF verzrgd. 7 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

8 6. Lezingen en bijeenkmsten i. Nieuwjaarsreceptie met Speech van de vrzitter ver de Financiële crisis en gezndheidszrg: Health Deal maakt geznd. ii. Geznde lunch Datum: 7 april Trekker: GGD Nederland en Thmas Plchg. Deelnemers: 45 deelnemers. De geznde lunch stnd in het teken van Gezndheid en de financiële crisis aan de hand van de dr Niek Klazinga gegeven thema`s. iii. Week van de gezndheid De website Week van de gezndheid stnd weer pen vr de activiteiten die deze week in Nederland in het kader van de Geznde week werden gerganiseerd. Er werden ngeveer 80 activiteiten gemeld. Daarnaast hebben we 4 humristische affiches rnd crisis en gezndheid laten ntwerpen. Verspreid in plage van 4x750 stuks naar biblitheken, leden en aanvragers. Naar aanleiding van deze week heeft het bestuur beslten te stppen met de week van de gezndheid mdat dit vral publiekscmmunicatie is. iv. SEGV-bijeenkmst. Op 9 nvember hebben we in het kader van de behandeling van de SEGV nta in de tweede kamer p initiatief van de Hartstichting en GGD Nederland een lbby bijeenkmst gerganiseerd vr tweede kamerleden ver jeugd in de SEGV benadering. Dr gebrek aan pkmst is de bijeenkmst niet drgegaan. 8 leden hebben hieraan meegewerkt. v. Bijeenkmst p 25 februari ver Berepskrachtenplanning in Eurpa. N.a.v. de publicatie van de nta, Grenbek ver berepskrachtenplanning in Eurpa hebben we samen met het Eurpean Platfrm Primary Health Care, CBOG, capaciteitsrgaan en het Nivel een bijeenkmst gerganiseerd waarin aan de psteller van het rapprt de Nederlandse benadering werd gepresenteerd. vi. SEGV bijeenkmst p 26 Maart 2009 Naar aanleiding van de teleurstellende nta ver de Sciaal-ecnmische Gezndheidsverschillen hebben we een bijeenkmst gerganiseerd vr nze leden waarin naast Lej van der Heiden (VWS) k Karien Strnks haar visie gaf p het rapprt en wat zij daarin miste. Bijeenkmst werd bezcht dr.. leden. b. Federatieraad i. 21 april 2009: Jan Maarten Bt, Suzanne Bmsma en Frans Pijpers van het Public Health Frum schetsen de resultaten van de debatten ver de psitinering van de jeugdgezndheidszrg aan de hand van de presentatie: Kesteren en Ontwikkelen. Een Huis vr Jeugdgezndheidszrg als Public Health vr de jeugd. 8 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

9 Lej van der Heiden van de Directie Publieke Gezndheid, VWS Tussen drm en daad van preventie: de Wet PG en enkele praktische zaken. ii. 22 september 2009 Mariken Leurs van RIVM/CGL hudt een presentatie ver de werkwijze en het beleid van het Centrum Geznd Leven (CGL) 7. Dr de NPHF bekstigende en/f gecntracteerde activiteiten Deze activiteiten wrden bekstigd uit het daarte ntvangen subsidie van VWS - Public Health Frum Het Frum is dr de NPHF gecntracteerd m tt maart 2011 haar activiteiten te rganiseren. Verslaglegging daarver vindt dr het Frum plaats. Vr deze subsidieperide is het beleid van Frum vraf vastgesteld dr VWS. Er ligt geen relatie tussen de strategische agenda van de NPHF en de activiteiten van Frum. - Blad G. In 2008 is samen met de partners NIGZ en GGD Nederland beslten G te liquideren mdat de financiële basis nvldende ntbrak: er waren te weinig abnnees. - G-lezing In het vrjaar van 2009 is beslten geen G-lezing meer te rganiseren en het restant bedrag in te zetten m eind 2009 een NPHF-lezing te rganiseren. Dit is i.v.m. tijdgebrek ng niet gebeurd 8. Participaties en lidmaatschappen van de NPHF - NCVGZ De NPHF maakt deel uit van de stichting Nederlands Cngres Vlksgezndheid. Zij is een van de meebetalende participanten. Het bureau van de NPHF is k het bureau vr het NPHF en vert daarvr de secretariaatswerkzaamheden uit. De directeur is k directeur van het NCVGZ. Het cngres p en april vnd plaats in Rtterdam i.s.m. Tranz, universiteit van Tilburg. Het cngres, met als thema Over bruggen en grenzen trk 794 deelnemers en kn rekenen p een heel gede waardering van de bezekers. Na de zmer is i.s.m. de universiteit Nijmegen en Academische werkplaats Nijmegen gestart met de vrbereiding van het cngres De NPHF draagt financieel bij aan het cngres met een bijdrage uit eigen middelen, daarnaast is er k een budget beschikbaar uit de meerjarige subsidie van VWS. - EUVGZ De NPHF is als lid van EUPHA initiatiefnemer van het 3rd Eurpean Public Health Cnference die in nvember 2010 in Amsterdam wrdt gehuden. Vr dit cngres is k een stichting pgericht Stichting Eurpees Cngres Vlksgezndheid (EUVGZ) waarin k ZnMw, RIVM en Nivel participeren. Het bureau van de NPHF is m.i.v. 1 nvember 2009 versterkt t.b.v. de 9 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

10 vrbereiding van dit cngres. De directeur NPHF is k directeur van het EUVGZ. Lidmaatschappen en vertegenwrdigingen namens de NPHF - EUPHA. De NPHF is actief lid van de Eurpean Public Health Assciatin, Niek Klazinga en Hans Baaijens (via de NPHF zijn k V&W, en de NVAG lid van Eupha). Niek Klazinga en Hans Baaijens bezchten de ledenvergadering. - WFPHA. De NPHF is passief lid van de Wrld Federatin f Public Health Assciatins. De ledenvergadering is niet bezcht. - Partnerschap tegen rken. De NPHF is actief lid van het Publiek Private Partnership Tegen Rken van Stivr; Hans Baaijens - CBO; Wetenschappelijke adviesraad; Niek Klazinga en Jlanda Keijsers - Prgrammacmmissie Master Public Health van de NSPOH, Hans Baaijens Vrbereiding nieuwe activiteiten In 2009 is actief gewerkt aan de vlgende activiteiten die pas in 2010 zullen wrden uitgeverd - 3rd Eurpean Public Health Cnference. Het bestuur is geïnstalleerd bestaande uit Niek Klazinga (vrzitter, NPHF), Niclette Warmenhven (secretaris, NPHF), Mnique Pieters (penningmeester, RIVM) Henk Smid (ZnMw) en Peter Grenewegen (Nivel) in de rganisatiecmmissie is k de NSPOH vertegenwrdigd. Op het cngres in Ldz presenteert EUVGZ een filmpje ver het cngres in Amsterdam en deelt zakje tulpenbllen uit aan alle deelnemers van het cngres in Plen. - Gezndheidsdialgen. Samen met NSPOH en RIVM zijn we in 2009 gestart met een cyclus van dialgen ver paradigma s van het gezndheidsbeleid in Nederland 9. Resultaten van de activiteiten van de NPHF. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het algemeen en de Nederlandse Public Health Federatie in het bijznder Is vral te kenmerken als een jaar waarin is gezaaid. Relaties greien, het aantal leden greit. De psitie van de NPHF in Nederland wrdt stevige. Zals in dit jaarverslag wrdt beschreven zijn er met succes een grt aantal activiteiten ntplid die allen hebben bijgedragen aan het agenderen en implementeren van vlksgezndheidsbeleid in Nederland. De greiende aandacht vr preventie en de greiende rl van de NPHF trekt k een grte wissel p bureau, leden en bestuur van de NPHF. Het bestuur kijkt met plezier terug p het afgelpen jaar. 10 Organisatie 10.1 Bestuur Het bestuur bestaat uit 8 persnen (een meer dan in de statuten is pgenmen). De samenstelling is in het verslagjaar ngewijzigd gebleven. In de Federatieraad van september 2009 zijn Niek Klazinga en Niclette Warmenhven herbenemd vr een nieuwe termijn. (zie bijlage). Het bestuur heeft in keer vergaderd (8 reguliere vergaderingen en twee beleidsmiddagen). Bestuursleden zitten de werkgrepen van de 10 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

11 NPHF vr. De bestuursvergaderingen wrden i.v.m. de afstemming bijgewnd dr Jan Maarten Bt van het Public Health Frum. De bestuursleden ntvangen elke zndagavnd een update (Keek p de Week) van de directeur ver relevante strategische ntwikkelingen, gebeurtenissen en signalen Adviesraad De NPHF beschikt ver een adviesraad die bestaat uit persnen met een lange staat van dienst in de Public Health.(zie bijlage) De adviesraad kmt een keer per jaar bijeen (dit jaar was dat p 4 nvember) waarp ze de rganisatie adviseert ver strategische vraagstellingen en ngevraagd advies geeft. Smmige leden van de adviesraad participeren k in de werkgrepen Samenstelling bureau Het bureau bestnd p 1 januari uit 3 persnen. Per 1 september 2009 is een nieuwe secretaresse aangetreden. Per 1 nvember zijn daar twee persnen aan tegevegd i.v.m. de versterking vr de rganisatie van het 3 e Eurpean Public Health Cnference in nvember Het bureau bestnd geheel uit parttimers. (zie bijlage) Financiën Het financiële verslag 2009 wrdt afznderlijk verspreid. 11 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

12 Bijlagen: 1. Samenstelling Federatieraad Actiz, vertegenwrdigt dr Riny van Lier. Artsen Jeugdgezndheidszrg Nederland (KAMG), vertegenwrdigt dr Henrique Sachse Bnhf. Astmafnds (SGF), vertegenwrdigt dr Agnes de Bruijn. Cnsument en Veiligheid (LOT), vertegenwrdigt dr Rb Bijlmer. Diabetesfnds (SGF), vertegenwrdigt dr Mnique Schrijver. Federatie Opvang, vertegenwrdigt dr Mevruw I.R. Smidt. Frensisch Medisch Gentschap (KAMG), vertegenwrdigt dr Jaap Tiessen. GGD Nederland, vertegenwrdigt dr Laurent de Vries (tevens bestuur NPHF). Kepel van Artsen Maatschappij en Gezndheid, vertegenwrdigt dr Ruud Hagenuw. KNCV Tuberculsefnds (SGF), vertegenwrdigt dr De heer J.V. Kuyvenhven. Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO, vertegenwrdigt dr De heer R. de Zeeuw. KWF Kankerbestrijding (SGF), vertegenwrdigt dr Stephen Wigger. Masters f Public Health Vereniging Bugainville, vertegenwrdigt dr Frans van Zest. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwrdigt dr Dike van de Mheen (tevens bestuur NPHF). Nederlandse Assciatie vr Cmmunity Genetics en Public Health, vertegenwrdigt dr Cecile Janssens. Nederlands Cngres vr Openbare Gezndheidsregeling, vertegenwrdigt dr Tnnie Bakkenist. Nederlandse Hartstichting (SGF), vertegenwrdigt dr Désirée Stlker. Nederlandse Hersenstichting (SGF), vertegenwrdigt dr Peter Schf. Nederlandse Huisartsen Gentschap, vertegenwrdigt dr Tn Drenthen. Nederlands Instituut vr nderzek van de gezndheidszrg, vertegenwrdigt dr Peter Grenewegen. Nederlands Instituut Sprt en Bewegen (LOT), vertegenwrdigt dr Erik de Winter. Nederlands Paramedisch Instituut, vertegenwrdigt dr Ria Wams. Nederlandse Vereniging vr Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, vertegenwrdigt dr Kees van Vliet. Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzek (KAMG), vertegenwrdigt dr Jan Vsters. Nederlandse Vereniging vr Medische Micrbilgie (KAMG), vertegenwrdigt dr Arie Osterlee. Nederlandse Vereniging vr Preventie en Gezndheidsbevrdering, vertegenwrdigt dr Jlanda Keijsers (tevens bestuur NPHF). 12 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

13 Netherlands Schl f Public & Occupatinal Health, vertegenwrdigt dr Vera Verdegaal. Nierstichting Nederland (SGF), vertegenwrdigt dr Tm Ostrm (tevens bestuur NPHF). Platfrm Gezndheid en Milieu (per Vereniging PGL), vertegenwrdigt dr Maureen Butter. Phars (LOT), vertegenwrdigt dr Mnica van Berkum. Rutgers Niss Grep (LOT), vertegenwrdigt dr Dianda Veldman. Schrer (LOT), vertegenwrdigt dr Ferdinand Strijthagen. SOA Aids Nederland (LOT), vertegenwrdigt dr Martin van Ostrm. Stivr (LOT), vertegenwrdigt dr Lies van Gennip (tevens bestuur NPHF). TNO Kwaliteit van Leven, vertegenwrdigt dr Margreet Swagerman. Trimbs Instituut (LOT), vertegenwrdigt dr Judith Blekman. Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculsebestrijding (KAMG), vertegenwrdigt dr Erik Huisman. Vereniging vr Artsen, Tandartsen en Apthekers werkzaam bij (zrg)verzekeraars (VAGZ), vertegenwrdigt dr Marij van Eijndhven. Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (KAMG), vertegenwrdigt dr Cisca de Kning. Vereniging van Infectieziekten (KAMG), vertegenwrdigt dr Jeanette de Ber. Vereniging vr Vertruwensartsen inzake Kindermishandeling (KAMG), vertegenwrdigt dr Catherine Blaauw. Vereniging vr Verslavingsgeneeskunde Nederland, vertegenwrdigt dr Rb Stigter. Verpleegkundigen en Verzrgenden Nederland, vertegenwrdigt dr Mnique Leijen. Vedingscentrum (LOT), vertegenwrdigt dr Yvnne van Sluys. ZnMw, vertegenwrdigt dr Jacmine Ravensbergen. Zrgverzekeraars Nederland, vertegenwrdigt dr Pieter Hasekamp. 2. Samenstelling Kascmmissie Martin van Ostrm, SOA Aids Nederland Rb Bijlmer, Cnsument en Veiligheid 3. Samenstelling Bestuur De heer Prf. dr N.S. (Niek) Klazinga, in de functie van vrzitter. (herkzen in de Federatieraad van 22 september 2009) Mevruw Ir. N.E. (Niclette) Warmenhven, in de functie van vicevrzitter, directeur van Okapi Advies. (herkzen in de Federatieraad van 22 september 2009) Mevruw dr. L. (Lies) van Gennip, in de functie van penningmeester, directeur van Stivr. De heer T.A.J. van Ostrm, directeur Nierstichting. De heer L. de Vries, directeur GGD Nederland. Mevruw Dr. J.F.E.M. Keijsers, vrzitter NVPG. Mevruw V. Verdegaal, directeur NSPOH. 13 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

14 3.1 (neven)functies Bestuur Lies van Gennip: - Directeur/ Bestuurder STIVORO vr een rkvrije tekmst - Lid Landelijk Overleg Themainstituten (tt december 2009 vrzitter geweest) - Vrzitter Werkgrep Rken Natinaal Prgramma Kankerbestrijding - Lid van de Internatinal Advisry Bard Anti-Tbacc Prject (Rusland) - Lid van de Prgrammaraad Mediawijzer - Lid van de Raad van Tezicht Nvadic Kentrnn (in vrije tijd) Jlanda Keijsers: - Business Develpment Manager, TNO Kwaliteit van Leven - Vrzitter NVPG - Lid Cmmissie Academische Werkplaatsen Publieke Gezndheid - Lid Onderwijscmmissie MPH, NSPOH Niek Klazinga: - Hgleraar Sciale Geneeskunde AMC-Universiteit van Amsterdam crdinatr Health Care Quality Indicatr prject OECD - Parijs: lid Raad van Tezicht Isala Klinieken - Parijs: lid Raad van Tezicht Arkin - Vrzitter Dutch Clinical Trial Fundatin Dike van de Mheen: - Directeur Onderzek en Onderwijs Instituut vr Onderzek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) - Hgleraar Verslavingsnderzek Erasmus Universiteit Rtterdam - lid bestuur Onderzekschl Maatschappelijke Veiligheid (OMV) - lid bestuur Stichting Nederlands Cngres Vlksgezndheid (NCVGZ) - lid bestuur Vereniging Vlksgezndheid en Wetenschap (V&W) - vrzitter Raad van Tezicht Stichting Infrmatievrziening Verslavingszrg (IVZ) - lid bestuur ROC Zadkine Rtterdam Tm Ostrm: - Vrzitter van de cmmissie Preventie van de sectie Gezndheidsfndsen (nderdeel van de brancherganisatie VFI). - Adjunct-directeur Nierstichting Nederland - Lid van Raad van Tezicht Kidneys fr Kids (KIK) - Lid van de Eurpean Kidney Health Assciatin (EKHA) - Lid van de Willem Klff Stichting - Lid van de Stuurgrep LekkerLangLeven Vera Verdegaal: - Directeur/ bestuurder Netherlands Schl f Public and Occupatinal Health (NSPOH) - Vrzitter van het bestuur Stichting Archipel Amelad - Firmant VOF Dit Eiland 14 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

15 Laurent de Vries: - Directeur GGD Nederland. Niclette Warmenhven: - Vennt van Bureau Okapi (VOF) - Bestuurslid van Stichting Mayday-Mayday, een Stichting die zich inzet vr het mgaan met kanker. 4. Samenstelling adviesraad De heer Prf. Guus Schrijvers. De heer Prf. Dr. Ks van der Velden. De heer Drs. Hans Saan. De heer Dr. Henk Rengelink. Mevruw Drs. Lineke Jnkers-Kuiper. 5. Bureau Samenstelling Bureau en taakverdeling Hans Baaijens, directeur Thmas Plchg, gehele jaar beleidsmedewerker en prjectleider EUVGZ Tineke Aarts, van tt 31 juni 2009 secretariaat/ van 01 juli tt 31 december redactie Nieuwsbrief en websites. Wilma Meerwijk, vanaf 01 september 2009 secretariaat Simne Langejürgen, vanaf 1 nvember 2009 EUVGZ: cmmunicatie, spnsring en financiën. Bukje Zaadstra vanaf 1 nvember 2009 EUVGZ: Beleidsmedewerker EUVGZ Mutaties gedurende het jaar: Ziekteverzuim:8 dagen, ftewel 64 uur ( Hans Baaijens 7 dagen, Thmas Plchg 1 dag, Wilma Meerwijk 1 dag). Verzuimpercentage: 1,44% Met de daarvr in aanmerking kmende medewerkers werd een maal per jaar een functineringsgesprek gehuden 5.1 (neven) Functies Bureau Hans Baaijens: - Lid Raad van Tezicht van Libertas Leiden in Leiden - Vrzitter H.L Druckerfnds in Leiden Thmas Plchg: - Senir nderzeker, afdeling sciale geneeskunde, Academisch Medisch Centrum/ Universiteit van Amsterdam Bukje Zaadstra: - Dienstverband functie: Senir Opleider/ Adviseur pleiding Arts M&G 2 e Fase- NSPOH - Statutaire functies: Vice-President Netherlands Fulbright Alumni Assciatin (NFAA), Vice-President Harvard Club f the Netherlands (HCN), Ivy Circle Fulbright representative. - Lid bestuur NCOG 15 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

16 6. Deelnemers werkgrepen per 31 december 2009 Kennismanagement: Bestuurlijke trekkers: Niclette Warmenhven (Okapi Advies) en Jlanda Keijsers (NVPG). Staflid: Thmas Plchg (Bureau NPHF) Leden: Martin van Ostrm (SOA Aids), Mann Penris (NSPOH), Jacmine Ravensbergen (ZnMw), Hans Saan (Adviesraad), Henrique Sachse-Bnhf (AJN). Integrale Gezndheid: Bestuurlijke trekkers:dike van de Mheen (V&W) en Laurent de Vries (GGD NL) Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Lea den Breder (Bugainville), Maureen Butter (Platfrm M&G), Anja Krnstra (GGD NL), Mann Penris (NSPOH), Marie-Jse van Rij (ZnMw) en Kees van Vliet (NVAB). Verbinden Preventie & Zrg: Bestuurlijke trekkers: Tm Ostrm (Nierstichting) en Lies van Gennip (Stivr). Staflid: Thmas Plchg (Bureau NPHF) Leden: Aart Beijst (GGD NL), Jeanet Bruil (ZnMw), Tn Drenthen (NHG), Renée van Erven Drens (KAMG), Riny van Lier (Actiz), Henrique Sachse-Bnhf (AJN), Désirée Stlker (Hartstichting), Kees van Vliet (NVAB) en Chantal Walg (GGD NL). Berepskrachtenplanning: Bestuurlijke Trekkers: Vera Verdegaal (NSPOH) en Tm Ostrm (Nierstichting). Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Luisa Bsker (NVPG), Riny van Lier (Actiz), Aaldert Mellema (GGD NL), Henrique Sachse-Bnhf (AJN), Herbert Schilthuis (Bugainville), Hetty van Velzen (TNO). Strategische Cmmunicatie: Bestuurlijke trekkers: Niek Klazinga Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Niet bijeengekmen in 2009 Eurpa: Bestuurlijke trekkers: Niek Klazinga Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Jeanette de Ber (NSPOH), Flris Barnhrn (EUPHA) en Aaldert Mellema (GGD NL). Ad-hc werkgrep SEGV Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Desirée Stlker (Hartstichting) en Anja Krnstra (GGD NL), Arthur Eijk (LVG), Jan Vsters (NVAG), Elly Katsma (Astmafnds), Marijke Luif (Hartstichting) en Rene ten Have (GGD NL). 7.Samenstelling NCVGZ p 31 december 2009 Bestuur: Anja Krnstra (GGd NL), Dike van de Mheen (V&W), Nanne de Vries (Universiteit Maastricht, heeft de plaats ingenmen van Jan Huurman) Hans Baaijens (Ambtelijk Secretaris, bureau NPHF). 16 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

17 Stuurgrep: Hans Baaijens (Bureau NPHF), Tnnie Bakkenist (ZnMw), Judith Blekman (Trimbs Instituut), Jeanet Bruil (ZnMw), Inge Duwes (NSPOH), Jacques Drewes, Lej van der Heiden (Min. VWS), Jlanda Keijsers (NVPG), Paul Kcken (TNO), Anja Krnstra (GGD NL),Mariken Leurs RIVM/CGL), Dike van de Mheen (V&W), Henriëtte Treurniet (RIVM), Ks van der Velden (Universiteit Nijmegen) en Nanne de Vries (Universiteit Maastricht). Organisatiecmmissie: Hans Baaijens (Bureau NPHF), Ien van de Gr (Universiteit Tilburg), Jeannine Hautvast (Universiteit Nijmegen), Jlanda Keijsers (NVPG), Paul Kcken (TNO), Jhan Melse (RIVM), Gerard Mlleman (GGD Nijmegen), Kristine Murits (Gemeente Nijmegen), Ks van der Velden (Universiteit Nijmegen) en Marcel Wrtel (Universiteit Nijmegen). Abstractcmmissie: Jeanet Bruil (ZnMw), Liset van Dijk (Nivel), Jacques Drewes, Jlanda Keijsers (NVPG), Paul Kcken (TNO), Dike van de Mheen (V&W), Karien Strnks (AMC Amsterdam) en Harry Verkleij (RIVM). 8.Samenstelling EUVGZ p 31 december 2009 Bestuur: Peter Grenewegen (Nivel), Niek Klazinga, Mniek Pieters (RIVM), Henk Smidt (ZnMw), Niclette Warmenhven (Okapi Advies) en Hans Baaijens (Directeur en Ambtelijk secretaris). Organisatiecmité: Peter Achterberg (RIVM), Jeanette de Ber (NSPOH), Walter Devillé (NIVEL), Thmas Plchg (Bureau NPHF), Jacmine Ravensbergen (ZnMw) en Bukje Zaadstra (NSPOH). 9. Aantal aanwezigen p de nieuwjaarsbrrel dd 14 januari bestuursleden 4 bureaumedewerkers 11 leden 17 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 -

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beleidsplan 6 nvember 2012-1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Inhudspgave Beleidsplan van een algemeen nut begende instelling (ANBI) Inleiding

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015 HART4DOORNENBURG Presentatie café avnd 28 nvember 2015 Een initiatief van zes drnenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Inhud presentatie Ontstaan van

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Praten Over Gezondheid

Praten Over Gezondheid Praten Over Gezndheid www.pratenvergezndheid.nl Dr. P.A.Wiegersma directeur Fnds PratenOverGezndheid PAW, Fnds POG INHOUD Belang website vr patiënt Kenmerken infrmatie p internet Kenmerken POG Indirect

Nadere informatie

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 * i * Niet p barcde schrijven!! Gemeente Bergen p Zm 108-045785 Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 Inspectie Werk en Inkmen Participatie De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502ANDenHaag Wilhelmina van

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015-2020

Meerjarenplan 2015-2020 Meerjarenplan 2015-2020 Clfn Meerjarenplan 2015 2020 Kenniscentrum Biplaire Strnissen Vastgesteld dr het bestuur van het Kenniscentrum Biplaire Strnissen in ktber 2015. Het Kenniscentrum Biplaire Strnissen

Nadere informatie

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl Verslag verleg Wm adviesraad Waalwijk Datum: 24-11-2010 Lcatie: MEE Brabant-Nrd Aanwezig adviesraad; Frits Keijlard, Harrie de Rnde, Jan Elling, Jacques Huben, Piet Hellings, Dirk van der Schans, Tini

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Publiek-Private Samenwerking (pps)

Publiek-Private Samenwerking (pps) Publiek-Private Samenwerking (pps) Wat is publiek-private samenwerking? Een publiek-private samenwerking (PPS) is een samenwerking tussen de verheid, nnprfit rganisaties en het bedrijfsleven, waarbij,

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

21 maart IMPLEMENTATIEPLAN Zorgstandaard Dwarslaesie

21 maart IMPLEMENTATIEPLAN Zorgstandaard Dwarslaesie 21 maart 2013 IMPLEMENTATIEPLAN 2013 2014 Zrgstandaard Dwarslaesie Inhud implementatieplan A. Inleiding B. Verspreiding ZD, znder specifiek vervlg C. Verspreiding ZD, met g p specifiek vervlg D. Onderhud

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009 Quickscan Jeugd en Alchl in Zeeland dd 1 maart 2009 1. Actuele stand van zaken rndm dit thema in Zeeland, k met betrekking tt benemde prblematiek als cmazuipen, alchlgebruik beneden de 16 jaar, etc. Is

Nadere informatie

Beleidsplan NVPO 2014-2016

Beleidsplan NVPO 2014-2016 Beleidsplan NVPO 2014-2016 De NVPO zet zich in vr de ntwikkeling en de bevrdering van kennis met betrekking tt de psychsciale nclgie en vr prfessinele, tegankelijke en tijdige psychsciale zrg als integraal

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

COLOFON STICHTING MEER DAN VOETBAL WOUDENBERGSEWEG 21 3707 HW ZEIST KVK: 30201657 BTW: NL8143.21.616.B01 RSIN/FISCAAL NUMMER: 814321616

COLOFON STICHTING MEER DAN VOETBAL WOUDENBERGSEWEG 21 3707 HW ZEIST KVK: 30201657 BTW: NL8143.21.616.B01 RSIN/FISCAAL NUMMER: 814321616 COLOFON STICHTING MEER DAN VOETBAL WOUDENBERGSEWEG 21 3707 HW ZEIST KVK: 30201657 BTW: NL8143.21.616.B01 RSIN/FISCAAL NUMMER: 814321616 T+31-343-493242 I INFO@MEERDANVOETBAL.NL W MEERDANVOETBAL.NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering 2010. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Notulen Jaarvergadering 2010. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Ntulen 2e jaarvergadering 15 april 2010 in Sprtzalencmplex Merde te Stein Ntulen Jaarvergadering 2010 Vereniging Gepensineerden SABIC Eurpe Opgemaakt dr F. Janken, secretaris. NOTJV 2010, pagina 1 van

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland Jaarverslag 2016 De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangeslten bij VPTZ Nederland Vrwrd De meeste mensen willen, als ze uder wrden, z lang mgelijk in hun eigen mgeving blijven wnen. Ouder wrden

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15 Cnvenant Platfrm Binnenstad Arnhem - C n c e p t 23/11/ 15 De Partijen: OKA CCA KHN-A CNA HORA VECA GWA OndernemersKntakt Arnhem Vereniging City Centrum Arnhem Kninklijke Hreca Nederland, afdeling Arnhem

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Resultaten enquête. Gebruikersevaluatie Neth-ER

Resultaten enquête. Gebruikersevaluatie Neth-ER Resultaten enquête Gebruikersevaluatie Neth-ER Celina Kremer Studentstagiaire 2012 Inhudspgave Management samenvatting... 4 Cnclusies... 4 Aanbevelingen... 10 Inleiding... 12 Aanbevelingen 2009... 14 Onderzeksmethde...

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Buurtvereniging Purmerenderweg

Buurtvereniging Purmerenderweg Pagina 1 van 5 19 mei Jaargang 2009, nummer 1 Buurtvereniging Purmerenderweg Inhudspgave Intrductie Cmmissies Familiefeestdag met Barbecue Sprt Ringdijkwandeltcht Sprtdag 2 e pinksterdag Westbeemster Vlleybalterni

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Profileringsmogelijkheden. Bouwcampus Duurzaamheidscongres 2013 Samen maken we duurzaam waardevol. 27 juni 2013 Rijtuigenloods Amersfoort

Profileringsmogelijkheden. Bouwcampus Duurzaamheidscongres 2013 Samen maken we duurzaam waardevol. 27 juni 2013 Rijtuigenloods Amersfoort Prfileringsmgelijkheden Buwcampus Duurzaamheidscngres 2013 Samen maken we duurzaam waardevl 27 juni 2013 Rijtuigenlds Amersfrt Buwcampus Duurzaamheidscngres SBRCURnet rganiseert 27 juni het eerste Buwcampus

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie