Epidemiologie. masteropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Epidemiologie. masteropleiding"

Transcriptie

1 Epidemiologie masteropleiding 2012

2

3 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 7 Loopbaanperspectieven 7 Studieprogramma 8 Opleidingsonderdelen 9 Nuttige info over je studietraject 18 Studiebegeleiding 19 Studeren in het buitenland 20 Infomomenten 21 Nuttige websites 21 Nuttige contactgegevens 22

4

5 Welkom Je hebt de weg naar de Universiteit Antwerpen gevonden. Misschien is dit je eerste kennismaking met de Universiteit Antwerpen. Misschien vond je al enkele jaren geleden de weg naar onze universiteit en heb je hier je bacheloropleiding voltooid. In elk geval word je masterstudent en wil je informatie over de masteropleidingen die wij aanbieden. Dit boekje helpt je al een hele stap vooruit in je keuzeproces. De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten. Binnen de Associatie Hogescholen & Universiteit Antwerpen werken we nauw samen met de Plantijn Hogeschool, de Karel de Grote-Hogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool. Onze universiteit stelt alles in het werk om je studietijd zo aangenaam mogelijk te maken en de kwaliteit van de opleidingen op topniveau te houden. Daarom worden onze opleidingen geregeld bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Leren is leven is de slogan van de Universiteit Antwerpen. Niet zomaar een leuze, want wij maken werk van een goed evenwicht tussen leren en leven. Met kennen ben je niets zonder het kunnen. De link tussen leren en leven is hier voelbaar aanwezig. Als je naar een van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het prettig studeren is aan de Universiteit Antwerpen. We nodigen je alvast uit op onze infomarkt op woensdag 5 september. Prof. dr. Alain Verschoren Rector Universiteit Antwerpen

6 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Studentgerichtheid De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen, wat een vlotte interactie mogelijk maakt. Dankzij de kleine afstand tussen studenten en docenten kan je rechtstreeks bij je proffen terecht met eventuele vragen en problemen. De vlotte communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. Dat biedt opnieuw kansen voor een interactief onderwijssysteem. Studenten worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn zij vertegenwoordigd. Ten slotte is de Universiteit Antwerpen bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning, waarbij wordt ingespeeld op de individuele noden van alle studenten. Innoverende academische opleidingen De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben voor theorie én praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek, dat ook internationale faam geniet. De ivoren academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Bij je studie aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar verwerf je relevante kennis en vaardigheden die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Nieuwe opleidingen worden ingevoerd, keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen worden verruimd. Infrastructuur De Universiteit Antwerpen beschikt over de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. De laatste jaren werd ook op grote schaal geïnvesteerd in nieuwe gebouwen om het toenemend aantal studenten op te vangen en hen een aangename leeromgeving te bieden. De studenten van de Universiteit Antwerpen zitten verspreid over vier campussen. De campussen Drie Eiken, Middelheim en Groenenborger liggen aan de zuidelijke stadsrand, in een groene omgeving. Studeer je op Campus Drie Eiken dan kan je volop genieten van de groene oase van Fort VI en de mooie vijvers rondom de campus. De campussen Middelheim en Groenenborger grenzen aan het openluchtmuseum Middelheim en 4

7 aan het Nachtegalenpark. De Stadscampus, met zijn kern van prachtig gerenoveerde zestiende-eeuwse gebouwen, ligt in hartje Antwerpen. Vorming De Universiteit Antwerpen wil niet alleen opleidingen, maar ook een brede vorming aanbieden: jonge mensen laten opgroeien tot professionelen met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studieprogramma s. Antwerpen Je kiest natuurlijk ook voor de stad Antwerpen. Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, clubs, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten graag wegzinken. Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft zeven faculteiten en vier campussen. De master in de epidemiologie is een opleiding binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 5

8 De opleiding epidemiologie De opleiding tot master in de epidemiologie is uniek in Vlaanderen. Epidemiologie is de discipline die het voorkomen van gebeurtenissen en toestanden in populaties bestudeert en tracht dit in verband te brengen met beschrijvende en/of beïnvloedende determinanten. Epidemiologie is dus sterk verwant met het vakgebied volksgezondheid (Public Health). De methodologische concepten uit de epidemiologie worden toegepast op wetenschappelijke vraagstukken die ontstaan in de (klinische) arts-patiëntrelatie. De epidemioloog is daardoor onmisbaar geworden bij opzet, uitvoering en analyse van het toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek enerzijds en bij het toepassen van de medisch wetenschappelijke kennis voor het ontwikkelen van een beleid (policy) rond volksgezondheid anderzijds. De opleiding algemeen De master in de epidemiologie telt 120 studiepunten, wat in de regel overeenkomt met 2 jaar voltijds studeren. De opleiding wordt modulair opgebouwd, waarbij bewust gekozen wordt voor een evenwichtige mix van hoorcolleges en activerende leervormen. Verder neem je deel aan practica en een stage en schrijf je een masterproef. Het programma kan ook deeltijds gevolgd worden in overleg met de studietrajectbegeleider en de opleidingscoördinator. Doel van de opleiding De doelstelling van de masteropleiding epidemiologie is tweevoudig: de opleiding brengt je enerzijds de kennis, vaardigheden en competenties bij om zelfstandig epidemiologisch onderzoek (klinische epidemiologie én populatie-epidemiologie) te kunnen uitvoeren én stelt je anderzijds in staat adviserende en beleidsvormende functies op wetenschappelijk niveau op te nemen binnen de gezondheidszorg. 6

9 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Rechtstreekse instroom academische bachelor in de geneeskunde academische bachelor in de biomedische wetenschappen Na toelating Zij-instroom is ten eerste mogelijk voor studenten met een academische bachelor die kunnen aantonen dat ze minimum vijf jaar werkervaring hebben in de epidemiologie. Hun dossiers worden individueel beoordeeld door een opleidingscommissie. academische bachelor in de farmaceutische zorg academische bachelor in de tandheelkunde academische bachelor in de diergeneeskunde academische bachelor in de biologie academische bachelor in de biowetenschappen academische bachelor in de chemie academische bachelor in de sociologie academische bachelor in de psychologie Via schakelprogramma De tweede zij-instroom geldt voor studenten met een professionele bachelor in de verpleegkunde die eveneens kunnen aantonen dat ze minimum vijf jaar werkervaring hebben in de epidemiologie. Deze studenten dienen ter voorbereiding het schakelprogramma van de master in de verpleegkunde en vroedkunde te volgen aan de Universiteit Antwerpen. Loopbaanperspectieven Epidemiologen vinden hun tewerkstelling voornamelijk in de wereld van het gezondheidsbeleid, in het medisch wetenschappelijk onderzoek of in het onderwijs. De laatste decennia is het actieveld van de epidemioloog sterk uitgebreid: waar de epidemioloog zich vroeger vooral richtte op onderzoeksvragen uit de preventieve geneeskunde en de volksgezondheid (Public Health) wordt nu ook meer en meer beroep gedaan op de methodologische expertise van de epidemioloog in klinisch wetenschappelijk onderzoek, in toegepast genetisch onderzoek, 7

10 Studieprogramma Master in de epidemiologie, eerste jaar Verplichte opleidingsonderdelen Introductie tot de epidemiologie 3 Introductie tot de statistiek 3 Studie-ontwerp 9 Klassieke en moderne methoden van data-analyse 9 Onderzoeksproject deel 1 6 Onderzoeksethiek en maatschappij 3 Het schrijven en presenteren van een onderzoeksvoorstel 3 Seminaries 1 6 Stage 6 Onderzoeksproject deel 2 3 Keuzeopleidingsonderdelen major: kies 1 keuzeopleidingsonderdeel van 6 sp. Klinische epidemiologie 6 Klinische trails 6 Epidemiologie van infectieziekten 6 Milieu-epidemiologie 6 Keuzeopleidingsonderdelen minor: kies 1 keuzeopleidingsonderdeel van 3 sp. Genetische epidemiologie 3 Epidemiologie van tropische aandoeningen 3 Inleiding tot het kwalitatief onderzoek 3 Het ontwikkelen en valideren van een vragenlijst 3 Introductie tot R en SAS 3 Totaal 60 sp. Master in de epidemiologie, tweede jaar Verplichte opleidingsonderdelen Onderzoeksproject deel 3 24 Stage 6 Seminaries 2 6 Masterproef 24 Totaal 60 sp. 8

11 Opleidingsonderdelen Master, eerste jaar Verplichte opleidingsonderdelen Introductie tot de epidemiologie Deze cursus geeft je inzicht in de basisterminologie en de basisprincipes die in de epidemiologie worden gebruikt. De cursus vertrekt vanuit historische voorbeelden en toont hoe de epidemiologie zich heeft ontwikkeld tot de methodologie van de studie van het voorkomen van gezondheidsgerelateerde fenomenen in menselijke (en dierlijke) populaties. De verschillende maten van frequentie en associatie en het hieraan gerelateerde concept van effectmodificatie worden geïntroduceerd. Verder worden de begrippen vertekening en verstoring onder de aandacht gebracht. In een tweede deel van deze cursus worden de verschillende onderzoeksvelden voorgesteld waarin de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen gebruikmaakt van de epidemiologische methoden (oriëntatie voor latere stage). Introductie tot de statistiek Deze cursus voorziet in een basiskennis statistiek. De cursus heeft tot doel de verschillen in voorkennis tussen studenten af te vlakken en biedt de noodzakelijke basis voor de volgende opleidingsonderdelen statistiek. Studieontwerp In deze cursus worden de principes en de uitvoering van cohorte studies, case-control studies en cross-sectionele studies bijgebracht. Het design, de gegevensverzameling en de uitkomstmaten worden besproken alsook de belangrijke voor- en nadelen van de verschillende onderzoeksontwerpen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de toepassing van onderzoeksdesign bij etiologische onderzoeksonderwerpen. De cursus richt zich in de eerste plaats op de klassieke aanpak, maar heeft ook reeds oog voor nieuwere concepten zoals de case-cohort designs. De verschillende designs worden benaderd vanuit het perspectief van de validiteit. Klassieke en moderne methoden van data-analyse De cursus start met de basale toepassingen van de biostatistiek in de analyse van gegevens uit medisch wetenschappelijk onderzoek. We behandelen achtereenvolgens: soorten gegevens, maten, locatie en spreiding, populatie en steekproeven, verdelingen, betrouwbaarheidsintervallen, het testen van hypothesen, het vergelijken van twee of meer gemiddelden of proporties (parametrische en niet parametrische methoden) en verbanden tussen twee variabelen (correlatie, enkelvoudige lineaire regressie). 9

12 De module behandelt verder de statistische methoden om de associatie tussen (meerdere) determinanten en het voorkomen van een uitkomst (gebeurtenis, toestand) te bestuderen. Er wordt tevens uitgebreid ingegaan op het multiple lineaire regressiemodel. Er wordt gestart met een inleiding tot de likelihood -theorie en de maximum-likelihoodmethoden op basis van voorbeelden met een minimum aan wiskundige uitwerking. Vervolgens worden de belangrijkste regressiemethoden die toegepast worden in het medisch wetenschappelijk onderzoek geïntroduceerd. Hierbij behandelen we: de logistische regressie (inclusief modelvalidatie en regressiediagnostica), de Poisson-regressie, de analyse van tijdsgerelateerde gegevens ( event-history ): met speciale aandacht voor het Cox proportional hazards model. Tot slot worden de studenten geïntroduceerd in de analyse van longitudinale gegevens. Onderzoeksproject deel 1 Op het einde van het semester kies je een onderzoeksveld uit een lijst met onder andere screeningsprogramma s public health, de farmaceutische industrie, typisch epidemiologisch onderzoek, gezondheidsinspectie, volksgezondheid, het Tropisch Instituut, In functie van je keuze voer je een literatuurstudie uit en formuleer je een hypothetisch onderzoeksvoorstel met bijhorende onderzoeksdesign. Dit werkstuk wordt op het einde van het semester afgegeven. Onderzoeksethiek en maatschappij In dit opleidingsonderdeel wordt de epidemiologie in zijn brede context geplaatst. Hiermee wordt verwezen naar de maatschappelijke context, de wetenschapsfilosofische context, de normatieve context, Het onderwijs is opgebouwd rond een aantal praktijkvoorbeelden van het epidemiologisch onderzoek (genetische screening, bevolkingsonderzoek, luchtverontreiniging en gezondheid, ). Ook wordt aandacht geschonken aan de ethische aspecten van mensgebonden onderzoek. Je leert inzien dat in de dagelijkse praktijk en in de organisatie van epidemiologisch onderzoek zich tal van wetenschapsfilosofische en morele problemen kunnen voordoen. Het schrijven en presenteren van een onderzoeksvoorstel Het onderzoeksproject start met het formuleren van een onderzoeksvraag en het ontwerpen van een studieopzet. De voorstellen worden gepresenteerd en bediscussieerd met de collega-studenten en leden van de staf (onderwijs en onderzoek). Het finale onderzoeksvoorstel wordt ter beoordeling overhandigd. 10

13 Seminaries 1 Je volgt seminaries waarop epidemiologisch onderzoek wordt voorgesteld die je inzicht geven in het lopend epidemiologisch onderzoek in Vlaanderen en dit in de verschillende toepassingsgebieden van de epidemiologie (klinische epidemiologie, milieu-epidemiologie, ). De lijst van seminaries wordt opgesteld door de academische stuurgroep. Stage Je loopt enkele kleine stages die je inzicht geven in de verschillende toepassingsgebieden van de epidemiologie (klinische epidemiologie, milieu-epidemiologie, ). De stages worden georganiseerd door de projectmanager. Onderzoeksproject deel 2 Je schrijft een literatuurstudie (type systematic review, geen meta-analyse ) met betrekking tot het onderwerp van het onderzoeksproject. Vertrekkende van een breed gedefinieerd onderwerp moet een duidelijke toespitsing merkbaar zijn tot een (gegeven de beperkte belasting) haalbaar studieobject waarrond op basis van de gangbare methoden een systematisch literatuuronderzoek wordt uitgevoerd. Keuzeopleidingsonderdelen major Klinische epidemiologie In de klinische epidemiologie wordt het onderzoek gericht op de wetenschappelijke vragen met betrekking tot diagnose, prognose, behandelingseffecten en oorzaken van ziekte. Verschillende vormen van onderzoek staan hiervoor ter beschikking, naast het interventioneel experimenteel onderzoek ook de case-control studie gebaseerd op data uit de kliniek. In deze cursus worden de principes en de praktijk van het klinisch epidemiologisch onderzoek toegelicht op basis van voorbeelden uit de praktijk en de literatuur. Diagnostisch onderzoek was in het verleden vooral toegespitst op het bepalen van de gevoeligheid en de specificiteit van een diagnostische test. In deze cursus zal ingegaan worden op nieuwere inzichten in het wetenschappelijk onderzoek rond diagnostiek. Deze laten toe om een testresultaat te bekijken in de context van patiëntkarakteristieken en andere testresultaten. Deze methode laat toe de individuele probabiliteit op de aanwezigheid van ziekte te schatten op basis van alle diagnostisch relevante informatie enerzijds en na te gaan wat de toegevoegde waarde kan zijn van een diagnosticum in een specifieke klinische context anderzijds. 11

14 Prognose is een sleutelbegrip in patiëntenzorg. Prognostisch onderzoek is daarom steeds meer van belang voor de klinische geneeskunde. We gaan daarom ook dieper in op de principes en de methoden van het niet-experimenteel prognostisch onderzoek. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het ontwerp en de analyse van prognostische studies, de constructie en schatting van voorspellingsregels en de aanpak van de validatie en generalisatie van onderzoeksresultaten. De bedoeling is je in staat te stellen om het klinisch epidemiologisch onderzoek te evalueren en naar kwaliteit te beoordelen en je voldoende voor te bereiden om zelf actief aan het opzetten en uitvoeren van klinisch epidemiologische studies te laten deelnemen. Behandeld worden de principes van het toegepast klinisch onderzoek, opzet en analyse van diagnostische en prognostische studies en de opzet en analyse van klinisch experimenteel en niet-experimenteel therapeutisch onderzoek. Klinische trials De klinische trial is het onderzoek bij uitstek om de werkzaamheid van een geneesmiddel aan te tonen. De nadruk in dit opleidingsonderdeel ligt op de methodologische principes en op de praktijk van het therapeutisch experiment. Aandacht gaat tevens uit naar de principes van het bestuderen van de invloed van medicamenteuze behandeling op het risico van onverwachte uitkomsten. De klemtoon ligt verder op het correct formuleren van de onderzoeksvraag in het licht van de klinische en wettelijke relevantie van de studieresultaten en op de vereisten voor validiteit bij de niet-experimentele trial. De introductie van steeds nieuwe geneesmiddelen voor dezelfde aandoeningen vergt een specifieke aanpak met betrekking tot de analyse van de relatie tussen risico en winst (benefit). Het bepalen van veiligheid en risico bij medicamenteuze behandeling gebeurt op basis van observationele farmaco-epidemiologische studies ( proof of safety -, proof of effectiveness -studies). Deze vormen de logische stap na de gerandomiseerde klinische trials die gericht zijn op het aantonen van de efficaciteit (doeltreffendheid). In dit opleidingsonderdeel zullen de sleutelconcepten van de farmaco-epidemiologie en van het onderzoek naar medicatie veiligheid worden behandeld. Epidemiologie van infectieziekten De studie van het voorkomen, het verloop, de dynamiek en het indijken van epidemische ziekten heeft aan de basis gelegen van de studie van de epidemiologie in zijn geheel. Ook nu nog hebben infectiezieken een belangrijke impact op de volksgezondheid. Dit geldt niet alleen op mondiaal vlak, maar is ook het geval voor hoog geïndustrialiseerde landen in de 21ste eeuw. Zo zijn er nu nog steeds endemische infectieziekten in ons land die gepaard gaan met een aanzienlijke morbiditeit, letaliteit, complicatiegraad en die een belangrijke socio-economische impact hebben. Verder zijn er voortdurend nieuwe ziekten die de kop op steken en komen er terug ziekten voor die tijdelijk niet meer aanwezig waren. 12

15 De kennis van de epidemiologische aspecten van infectieziekten, waaronder frequentie, dynamiek, transmissie, vatbaarheid, besmettelijkheid, overdrachtswijze, reservoir en inperkingsmogelijkheden, is erg belangrijk voor tal van medische en paramedische disciplines. Dit geldt niet alleen voor public health-artsen, maar ook voor ziekenhuishygiënisten, CLB-artsen, CRA-artsen, clinici en microbiologen. Verschillende elementen van het epidemiologisch onderzoek van infectieziekten liggen aan de basis van de beschrijvende epidemiologie, onder andere het voorkomen met zijn diverse ziektematen, de analytische epidemiologie met het in kaart brengen van associatie- en impactmaten, het bestuderen en het voorspellen van de dynamiek van infectieziekten en ten slotte de impact op de preventie en de eliminatie van de ziekten. Epidemiologie van infectieziekten werkt in dezelfde context als de andere takken van het epidemiologisch onderzoek, maar toch zijn er enkele specifieke aspecten. Bij infectieziekten kan een geval ook een bron zijn van ziekte, kan het zijn dat niet iedereen even vatbaar is en kan het zijn dat een geval soms niet herkend is als een geval. De studie van de epidemiologie van infectie is ook vanuit methodologisch standpunt erg instructief en ook de studie van de historische voorbeelden zijn erg nuttig om inzicht te krijgen in de basisconcepten van het epidemiologisch denken. In dit opleidingsonderdeel wordt gefocust op de specifieke epidemiologische aspecten van infectieziekten inbegrepen dynamiek, modelling, bestrijding en indijking. Ook de studie van de infectieziektevaccinologie komt aan bod. Verder ligt de nadruk op de diverse aspecten van surveillance, monitoring, outbreakonderzoek, risico-analyse, en sero-epidemiologie. De kwantitatieve aspecten worden expliciet ontwikkeld. Via een combinatie van cases studies, opdrachten en hoorcolleges worden de basisconcepten van de infectieziekte-epidemiologie ontwikkeld. Milieu-epidemiologie Met dit opleidingsonderdeel wordt betracht je inzicht te verschaffen in de principes en de belangrijkste topics uit de milieu epidemiologie (inclusief het arbeidsmilieu). We behandelen onder meer de analyse van tijdsreeksen, van dosis-respons en dose-effect relaties, ecologische studies, etiognostische studies (MvS kan aangevuld worden met o.a. clusteranalyse, begrippen van screening en bevolkingsonderzoeken, surveillance van bepaalde groepen, gebruik van SMR en PMR in werknemerspopulaties, studie van gecombineerde blootstellingen, specifieke biases zoals healthy workers effect, risico-beoordeling, epidemiologie van arbeidsongevallen en beroepsziekten, ). Er wordt ruime aandacht besteed aan de problematiek van het meten van blootstelling aan omgevingsfactoren. Er wordt een basis gelegd voor de modelmatige inschatting van blootstelling. 13

16 Keuzeopleidingsonderdelen minor Genetische epidemiologie De blauwdruk van het leven staat in de genen. Niet alleen op welke ziekten wij meer risico lopen, maar ons hele mens-zijn. Onze lengte, de kleur van onze ogen, hoe goed we het doen op school, wat wij doen en denken, noem maar op. Onze ruim genen worden in principe onveranderd doorgegeven van ouders op kinderen. Toch ontstaan allerlei verschillen en zijn mensen altijd uniek. (Cock van Duijn) Genetische epidemiologie beoogt een antwoord te geven op vragen zoals: Is er fenotypische co-aggregatie binnen families? Is het geobserveerde correlatiepatroon consistent met een mogelijks genetisch effect? Is er evidentie voor één gen met een groot effect of meerdere genen met elk een eerder klein effect? Waar in het genoom zijn deze genen dan gelokaliseerd? Hoe precies kunnen we deze genen lokaliseren? Waar ligt de causale locus? Elk van deze vragen kunnen beantwoord worden via verschillende technieken die gangbaar zijn binnen genetische epidemiologie. Dit opleidingsonderdeel is een eerste introductie tot genetische epidemiologie. Verschillende facetten van genetische epidemiologie zullen aan bod komen. De cursus is dan ook georganiseerd rond verschillende peilers, zoals: een introductie tot genetica de verschillende gezichten van genetische epidemiologie koppelingsanalyses populatiegenetica kleinschalige genetische associatiestudies genoomgerichte associatiestudies. Epidemiologie van tropische aandoeningen Met deze cursus wordt je inzicht bijgebracht over de epidemiologie van zowel de typische tropische infectieziekten als de specifieke presentatie van kosmopolitische ziekten in de tropen. Het is hierbij niet de bedoeling om een volledig overzicht te geven van alle tropische infecties. Er zal eerder gewerkt worden met een aantal typische modelvoorbeelden en aan aantal concrete concepten, waarop je zelf verder kan bouwen. Aandacht zal gegeven worden aan de klinische aspecten van reactiepatronen eigen aan tropische aandoeningen, infectieziekten en andere. Eerder dan op een encyclopedische wijze alle aandoeningen aan bod te laten komen zal de nadruk liggen op het ontrafelen van waarom bepaalde aandoeningen gepaard gaan met specifieke klinische afwijkingen. Gaandeweg worden ook een aantal typische medische termen toegelicht, zodat je na deze cursus ook het gebruikelijke medische jargon beter zal begrijpen. Infectieziekten van verschillende oorsprong worden behandeld: protozoaire infecties: malaria, slaapziekte, leishmaniasis wormziekten: intestinale wormen, filariasis 14

17 bacteriële infecties: gastrointestinaal (cholera), sexuaal overdraagbare aandoeningen (chlamydia, lymphogranuloma, syphylis), neurologische (meningitis), respiratoire (pertussis) en veralgemeende aandoeningen (typhus) mycobacteriën: tuberculosis, lepra, Buruli ulcer virale aandoeningen: HIV en HTLV-1, Dengue, hemorragische koortsen (EBOLA). Aan de hand van de algemene systematiek worden de parasieten behandeld die het meest belangrijk zijn in de humane geneeskunde. De biologie, de morfologie en enkele basisgegevens over pathogenese worden geïllustreerd aan de hand van de levenscycli van respectievelijk de parasitaire ééncellige eukaryoten (Protozoa), platwormen (Trematoda, Cestoda), ronde wormen (Nematoda) en ectoparasieten (Insecta, Acari). Epidemiologische (en in mindere mate klinische aspecten) komen aan bod. Ook worden vergelijkingen gemaakt met enkele relevante dierparasieten, die als bron van zoönose moeten worden onderkend. Enkele medisch relevante bacteriën (tuberculose, cholera, e.a.), fungi (candidosis, cryptococcosis, mycotoxicosis, dermatophytosis, e.a.) en virussen (ebola, dengue en andere hemorragische koortsen, virale enteritiden en encephalitiden, e.a.) worden ook behandeld. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan nieuwe en heropflakkerende tropische infectieziekten, en aan het medisch, economische belang van microbiële infecties. Competenties verworven in het opleidingsonderdeel klinische epidemiologie worden toegepast op ziekten behandeld in deze module. Inleiding tot het kwalitatief onderzoek Dit opleidingsonderdeel zal focussen op kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg. Deze onderzoeksmethode bestudeert de sociaal geconstrueerde werkelijkheid, de betekenissen en interpretaties die mensen aan de door hun ervaren werkelijkheid hechten. Op die manier verschaft kwalitatief onderzoek inzicht in sociale interacties, in het individuele perspectief, in waarom mensen doen wat ze doen en wat ze nodig hebben om te veranderen. Gezien deze aspecten in belangrijke mate gezondheid bepalen, doen onderzoekers meer en meer beroep op deze methoden, als aanvulling van het biomedische en epidemiologische perspectief. De cursus stelt je in staat om het toepassingsgebied van de kwalitatieve onderzoeksmethode te begrijpen, om onderzoeksvragen te formuleren en zelfstandig een kwalitatief onderzoeksproject uit te voeren. De volgende hoofdstukken komen aan bod: algemene inleiding kwalitatief onderzoek, de tradities in kwalitatief onderzoek, een stappenplan voor het opzetten van kwalitatief onderzoek, de verschillende methodologieën in kwalitatief onderzoek en de verschillende dataverzamelingstechnieken Hiertoe wordt gebruikgemaakt van praktische voorbeelden en studenten oefenen in workshops begeleid door ervaren onderzoekers. 15

18 Het ontwikkelen en valideren van een vragenlijst In deze cursus wordt gewerkt met een concreet voorbeeld, waarbij je een concrete onderzoeksvraag moet opstellen. Van daaruit zal stap voor stap verder worden gewerkt in het proces van het opstellen van een vragenlijst. Je wordt hierbij begeleid door de docenten. Je moet de vragenlijst ook pre-testen in een groep van een vijftal proefpersonen, waarna de feedback van deze pre-test gebruikt wordt om de vragenlijst aan te passen. Als de vragenlijst gefinaliseerd is, worden een aantal validiteits- en betrouwbaarheidstesten doorgenomen, die kunnen worden toegepast op een reële dataset als je de vragenlijst effectief afneemt in een(beperkte) doelgroep of op een fictieve dataset op basis van het codeboek van de variabelen uit de vragenlijst. Dit keuzeopleidingsonderdeel wordt zeer praktijkgericht opgevat, opdat je later zelf praktisch aan de slag kan om een vragenlijst op te stellen en te valideren. Master, tweede jaar Verplichte opleidingsonderdelen Onderzoeksproject deel 3 De masterproef is de neerslag van een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd in één van de grote richtingen van de epidemiologie zoals ze worden aangeboden in de keuzeopleidingsonderdelen van de major. Dit onderzoek vertrekt vanuit vraagstelling die gebaseerd wordt op een humaan gezondheidsprobleem en het onderzoeksresultaat moet bijdragen tot de oplossing van dit probleem. Je moet met het onderzoeksproject kunnen aantonen te beschikken over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden op het terrein van de epidemiologie (je dient hierbij vaardigheden op te doen) die je in het gekozen gebied van de epidemiologie kan toepassen. Dit veronderstelt dat je een op biomedische wetenschappen gebaseerde onderzoekshypothese kan formuleren en dat je een vraagstelling die betrekking heeft op ziekte en/of gezondheid van mensen of op determinanten daarvan kan benaderen aan de hand van een biologisch of wiskundig model. Je voert het onderzoek uit onder supervisie van de academische stuurgroep aan een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat hiervoor door deze stuurgroep wordt erkend. Je krijgt een begeleider toegewezen die minimaal het niveau van een master heeft bereikt. Stage Je loopt enkele kleine stages die je inzicht geven in de verschillende toepassingsgebieden van de epidemiologie (klinische epidemiologie, milieu epidemiologie, ). De stages worden georganiseerd door de projectmanager. 16

19 Seminaries 2 Je volgt seminaries waarin epidemiologisch onderzoek wordt voorgesteld die je inzicht geven in het lopend epidemiologisch onderzoek in Vlaanderen en dit in de verschillende toepassingsgebieden van de epidemiologie (klinische epidemiologie, milieu-epidemiologie, ). De lijst van seminaries wordt opgesteld door de academische stuurgroep. Masterproef Bij het uitwerken van het onderzoeksproject komen altijd ten minste de volgende elementen aan bod: de formulering van de onderzoeksvraagstelling op basis van een gedegen literatuuronderzoek het opstellen van een onderzoeksplan waarin beschreven wordt op welke wijze de vraagstelling benaderd wordt een kritische bespreking van de onderzoeksresultaten in relatie tot het onderzoeksopzet, de kwaliteit van de gegevens en de beschikbare literatuur een schriftelijke en mondelinge rapportage in de vorm van een Engelstalig conceptartikel of rapport enerzijds en een voordracht op een colloquium voor collega-onderzoekers anderzijds Daadwerkelijke verzameling van empirische gegevens is een gebruikelijk onderdeel van het projectwerk, maar geen absolute voorwaarde. Het onderzoek kan ook uitgevoerd worden op basis van reeds verzameld materiaal. De diverse onderdelen van de uitvoering van het project dienen in redelijke verhouding tot elkaar te staan, waarbij de routine-activiteiten niet meer dan 30% van de tijd in beslag mogen nemen terwijl de rapportagefase minimaal 10% en maximaal 20% van de tijd mag bedragen. 17

20 Nuttige info over je studietraject Masteropleidingen binnen de bamastructuur Met het ondertekenen van het Bologna-akkoord, werd in heel Europa de bachelormasterstructuur ingevoerd. Alle opleidingen aan de universiteit werden omgevormd tot academische bachelor- en masteropleidingen. Om te kunnen inschrijven voor een masteropleiding, moet je in het bezit zijn van een professioneel of een academisch bachelordiploma. Afhankelijk van het diploma dat je reeds op zak hebt, kan je ofwel rechtstreeks instromen in een masteropleiding, ofwel eerst een schakelprogramma (na een professionele bacheloropleiding) of een voorbereidingsprogramma (na een academische bacheloropleiding) volgen (zoals voorgesteld in volgend schema). academische bachelor à rechtstreekse instroom à à voorbereidingsprogramma à academische master professionele bachelor à schakelprogramma à Dankzij de nieuwe bachelor-masterstructuur en het flexibiliseringssysteem heb je als student meer keuzemogelijkheden gekregen om je studieprogramma in te vullen. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling van je programma en over de aangeboden keuzemogelijkheden. Het is belangrijk voldoende vooruitgang te boeken in je studietraject en in een redelijke tijd je diploma te behalen. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van studievoortgangsbewaking en -begeleiding opgezet: de faculteit zal je studieprestaties volgen en kan je bindende voorwaarden opleggen wanneer je niet de helft van de studiepunten van het goedgekeurde studieprogramma hebt behaald. Het volledige onderwijs- en examenreglement vind je terug op Leerkrediet Het leerkrediet werd in het leven geroepen om je te stimuleren om een doordachte studiekeuze te maken. Het is een maatstaf voor studiesucces en studievoortgang en kan gevolgen hebben voor jouw recht op verder studeren en jouw sociale statuut als student. Daarom is het belangrijk om doordacht te kiezen, je in te zetten voor je studie en ook administratief tijdig met alles in orde te zijn. Meer informatie vind je ook op Hoe werkt het leerkrediet? Elke student krijgt 140 studiepunten bij zijn eerste inschrijving aan de universiteit. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je inschrijft wordt je leerkrediet verminderd met de over- 18

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie