Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v."

Transcriptie

1 Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. WGO op Naam WG: GEO (Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking) Aantal leden: 80 geïnteresseerde personen geregistreerd. VOORZITTER: Wilma Meeus wordt vervangen door Joost van der Meer SECRETARIS: Patricia Schwerzel Jaar van oprichting: Begin 90-er jaren Bijhouden en delen van ontwikkelingen in global public health Advocacy m.b.t. global public health in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking context Bijdragen aan thematische / public health discussies inclusief het zelf organiseren van thematische bijeenkomsten 1. Activiteiten in 2014 De voorbereidingsgroep is uitgebreid met twee leden. De vijf actieve leden van GEO hebben een reeks bijeenkomsten gehouden om de werkgroep nieuw leven in te blazen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten: a. We denken aan het veranderen van de naam van de werkgroep: een beslissing zal in 2015 worden genomen. b. Doelgroep blijft: NVTG leden werkzaam in international public health NVTG leden met belangstelling voor public health in kader van betrokkenheid bij specifieke internationale gezondheidsprogramma s Niet-NVTG leden werkzaam in international public health We hopen verder de nieuwe artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde meer te betrekken bij de voorbereidingsgroep en discussies over public health: op dit moment lijkt de opleiding zich voornamelijk te richten op klinische onderwerpen. Echter, de realiteit in ontwikkelingslanden vereist een ruim begrip van health systems en public health! c. De uitkomst van onze discussies: we gaan ons richten op de post-mdg agenda Universal Health Coverage (UHC). 2. Plannen voor 2015 a. Voorbereiden van artikel over UHC voor MT, waarschijnlijk voor tweede helft van b. Bezien of we kunnen bijdragen aan een al geplande bijeenkomst van andere werkgroepen waarin UHC een geschikt onderwerp is. Indien dit niet werkt, zullen we een bijeenkomst over UHC in de context van de veranderingen in het Nederlandse gezondheidsstelsel organiseren. Issues voor discussie: toenemende macht van zorgverzekeraars waarvan sommigen een duidelijk winstoogmerk hebben; gevaar dat er wederom een duidelijke tweedeling gaat bestaan in toegang tot zorg wat zijn de verschillen in die tweedeling met het ziekenfonds tijdperk; nagenoeg verdwijnende rol van de overheid ondanks het feit dat gezondheid een public good is. c. Uitbreiden van de werkgroep met jong bloed! Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 1

2 WERKGROEP International Safe Motherhood & Reproductive Health (ISM&RH) Aantal leden: 97 VOORZITTER: Jelle Stekelenburg, SECRETARIS: Mimosa Bruinooge, Jaar van oprichting: 1987 Het ondersteunen en verbeteren van de reproductieve gezondheidszorg in lage inkomenslanden door samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties en personen in die landen. In deze samenwerkingsverbanden worden projecten ontwikkeld die de kennis en kunde van gezondheidswerkers en de kwaliteit van zorg in lage inkomenslanden verbeteren, die wetenschappelijk onderzoek in lage inkomenslanden stimuleren en projecten die de opbouw van een organisatiestructuur in een laag inkomensland ondersteunen. De werkgroep draagt actief bij aan de opleiding van artsen IGT in Nederland. Daarnaast vindt de werkgroep het van belang om de reproductieve gezondheid van vrouwen in lage inkomenslanden en die van vrouwen met een achterstandspositie in eigen land onder de aandacht te brengen van Nederlandse artsen en gynaecologen. Belangrijkste activiteiten in 2014 en plannen voor 2015: Bestuursactiviteiten Er zijn vier werkgroepvergaderingen geweest: in het UMCU in Utrecht, in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, in het AMC in Amsterdam. Op 30 oktober was voorafgaand aan de werkgroep vergadering een gezamenlijk programma met de KNOV in de Domus Medica in Utrecht. De bestuursvergadering was op 28-9 in Molenend (Friesland). Werkgroepenoverleg NVTG Deze jaarlijkse bijeenkomst met het bestuur van de NVTG vond plaats op 23 januari 2014 en werd bijgewoond door Mimosa Bruinooge (secretaris) en Myrrith Hulsbergen (werkgroeplid). Tropenopleiding Vanuit de werkgroep is Jogchum Beltman lid van het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde dat de wetenschappelijke inhoud van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) borgt. Verscheidene andere leden, met name Albert Mantingh (bestuurslid stichting) en Erica Janszen (selectiecommissie), spelen een belangrijke rol in de organisatie van deze opleiding. Ook dit jaar hebben weer verschillende leden van de werkgroep als docent deelgenomen aan de opleidingsdag obstetrie/gynaecologie. Jogchum Beltman is de organisator van de opleidingsdag. Jelle Stekelenburg heeft een bijdrage geleverd aan de Nationale Tropen Cursus, de Master in International Health Course en de International Course Health Development aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Wetenschap en voordrachten Op werd er in samenwerking met de werkgroep International Child Health een symposium georganiseerd met de titel: Training health workers in low-income countries. Het vond plaats in Almere, met sprekers uit binnen- en buitenland. Het symposium had 70 bezoekers en werd zeer positief gewaardeerd. Eén van de sprekers op het symposium was Ellen Nelissen, die op 27 november met haar proefschrift Improving maternal outcome in rural Tanzania using obstetric simulation based training aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promoveerde. Promotoren: prof. dr. J.E.W. Broerse en prof. dr. J. van Roosmalen. Copromotor: dr. J. Stekelenburg. Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 2

3 Eind 2014 werd een wetenschapscommissie opgericht die tot taak heeft lopende projecten die betrekking hebben op internationale reproductieve gezondheidszorg te inventariseren en het wetenschappelijk netwerk te versterken. Leden zijn Marcus Rijken, Joyce Browne (Uniting Streams) en Thomas van den Akker. De volgende voordrachten zijn tijdens werkgroepvergaderingen gegeven: Presentatie over Gondar Hospital door Myrrith Hulsbergen WO=MEN, Dutch Gender Platform, door Gemma Franke `Breaking Silent Shame (over VVF), door Jos Rooijackers en Harrie vd Hout, Poor Peoples Fund (PPF) Trainingen in low resource settings, Marcel Reyners Ebola en zwangerchap door Naomi Vink Herintroductie vacuumextractie in Uganda door Barbara Nolens Nieuw samenwerkingsverband Na het stoppen van het twinning programma met AGOTA, Tanzania, werd gezocht naar een nieuwe partner om een samenwerkingverband mee aan te gaan. Het universiteitsziekenhuis in Gondar, Ethiopië, lijkt hiervoor een geschikte kandidaat. Myrrith Hulsbergen heeft een bezoek gebracht aan het ziekenhuis en onderhoudt met behulp van WorldVision contact. Jelle Stekelenburg heeft in oktober een ontmoeting gehad in Ethiopië met een gynaecoloog uit het ziekenhuis en de contactpersoon van World Vision Ethiopie. Alle partijen zien een samenwerkingverband positief tegemoet. De samenwerkingsovereenkomst zal in 2015 verder worden uitgewerkt. Verder hebben Jelle Stekelenburg en Jos van Roosmalen in december 2014 een bezoek gebracht aan Magu District, Tanzania, en bijgedragen aan het obstetric needs assessment aldaar (AWA). In hoeverre de werkgroep in de toekomst zal participeren in activiteiten in dit gebied zal in 2015 verder uitgewerkt worden. Samenwerking KNOV De KNOV heeft een twin2twin-project met zusterorganisatie AMSF, de beroepsorganisatie van verloskundigen in Marokko. Inventariserende gesprekken tussen beide beroepsgroepen in Nederland en door leden van het KNOV Platform Internationaal in Marokko over de mogelijkheid van gezamenlijke projecten tussen gynaecologen uit Marokko en Nederland hebben niets opgeleverd. Dit ten gevolge van ontbreken van een heldere vraag uit Marokko, maar ook door verschillen in taal en cultuur en gebrek aan passende ervaring van de meeste WPISMRH werkgroepleden. In 2014 was het International Congres of Midwives ICM in Praag. Twee Nederlandse gynaecologen, waaronder een lid van de werkgroep WPISMRH (J van Dillen) waren daar aanwezig. Marian van Huis heeft in Praag afscheid genomen als bestuurslid van ICM en is opgevolgd door de Nederlandse verloskundige Myrthe de Geus. Marian van Huis heeft in 2014 ook afscheid genomen van de vertegenwoordiging in de WPISMRH. Er is nog geen opvolger voor Tijdens de gezamenlijke werkgroepvergadering in najaar 2014 zijn meerdere presentaties gegeven uit beide gremia, waaronder ook een terugkoppeling van het ICM congres. De gezamenlijke vergadering in Domus Medica was goed bezocht, met meer dan 50 leden. Streven is om elke 2 jaar een gemeenschappelijk vergadering te organiseren. Tenslotte zijn er verkennende gesprekken voor organisatie van een gezamenlijk symposium in 2016, gesponsord door Moeders voor Moeders. Verdere uitwerking hiervan in International exchange Leden van de werkgroep hebben in 2014 in vele verschillende landen op uiteenlopende manieren bijgedragen aan International Safe Motherhood. Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 3

4 Anke Heitkamp bracht een deel van haar opleiding verloskunde/gynaecologie door in Tygerberg Hospital, Cape Town, South Africa. Verschillende andere leden van de werkgroep waren betrokken bij internationale klinische, opleidings- en onderzoekstrajecten. Ook werd een samenwerking gestart met Remedi (Jan Jouke Harms en Michel Bovy). Website Anke Heitkamp en Giel van Stralen dragen zorg voor ontwikkeling en onderhoud van de website van de werkgroep. Zie WERKGROEP Geschiedenis Tropische Geneeskunde Aantal leden: 6 Voorzitter: Jan Peter Verhave Secretaris: Geert van Etten Jaar van oprichting: 2000 De werkgroep wil door middel van thematische bijeenkomsten, studie en publicaties aandacht besteden aan de geschiedenis van de tropische geneeskunde en gezondheidszorg in Nederland en in de tropen, met name in de voormalige Nederlandse koloniale gebieden Nederlands-Indië, Nieuw Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen. Activiteiten in 2014: Voorbereiding publicatie over het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië (GTNI): de groep van (deels) gepensioneerde medisch specialisten, die meewerken aan een Engelstalige bundel over de ontwikkelingen van diverse disciplines in Indië, aan de hand van het GTNI, hield vier studiebijeenkomsten op het KITLV, waarin de vrijwilligers hun werk presenteerden en onder kritiek stelden. Ook werden lezingen gehouden over de rol van medische missie en zending en over voeding. De digitale versie van het GTNI kon met hulp van het KIT worden afgerond, waardoor alle artikelen van het GTNI op titel, auteur en trefwoorden digitaal geraadpleegd kunnen worden. Het project ontving voor dit doel een subsidie van de Van Foreest Stichting. In januari bezocht de voorzitter Indonesië voor overleg over de samenwerking op het gebied van de geschiedenis van de geneeskunde in de Archipel, voor en na de onafhankelijkheid. Voor een gehoor van een paar honderd deelnemers aan de Open Science Meeting in Makassar van de Indonesische Academy of Sciences en de KNAW hield hij een dinner speech over de aantrekkelijkheid van medische geschiedenis en de mogelijkheden van samenwerking. Ook had hij overleg met Prof S. Marzuki van de Indonesian Academy of Sciences en een dertigtal andere geïnteresseerden in medische geschiedenis. Plannen voor 2015: Bovengenoemde studiegroep hoopt de resultaten van het historisch GTNI-onderzoek te kunnen presenteren tijdens de bijeenkomst van het Domus Overleg voor Medische Geschiedenis op 11 december 2015, die geheel gewijd zal zijn aan het voormalige Nederlandsch-Indië. Gezien de positieve reacties in Indonesië over samenwerking zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor een subsidie-aanvraag aan het Shared Heritage Fund van de Nederlandse Ambassade ten behoeve van een joint project Medical History of Indonesia, dat ook de periode na het GTNI ( ) omvat. Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 4

5 WERKGROEP Commissie Wetenschap Aantal leden: 3 Namen en contactgegevens voorzitter en secretaris WG: INTERIM VOORZITTER: Henri van Asten (co-redacteur TMIH), SECRETARIS: Esther Jurgens, (De Commissie is op zoek naar nieuwe leden) Activiteiten in 2014 In 2014 nam Martien Borgdorff afscheid als voorzitter. Henri van Asten, lid van de Comissie vanuit TMIH, nam in december het interim voorzitterschap over. Overige leden zijn: Matthew McCall (US), Patrick van Rheenen (kinderarts UMCG) en Esther Jurgens (NVTG, secretaris). In december nam Matthew Mc Call afscheid als lid van de commissie. In 2014 ontving de Commissie 5 aanvragen voor (co-)financiering, zie onderstaand overzicht over de toekenning. Naam aanvrager (datum) Titel Aangevraag d budget Opmerking Toegeke nd (ja/nee) Floris Braat (maart) Florise Lambrecht sen (maart) Barbara Nolens (januari) Tamar Goossens (febr) Research Proposal Maternity Waiting Home to improve maternal and neonatal outcome in the Gurage Zone, Southern Ethiopia Butajira General Hospital Mothers advantage in South Africa Outcomes of vacuum extraction at Mulago Hospital, Uganda DIMINish study (diarrhea, Uganda) Totaal 5,519 OKF 7,632 Totaal 29,000 OKF 12,000 Toekennen (met verzoek om respons m.b.t. enkele kanttekeningen, waaronder verklaring MEC alvorens tot uitbetalen over te gaan) Toekennen indien aan reviewers commentaar wordt tegemoet gekomen: ethical clearance, langere follow-up, betrokkenheid jonge onderzoeker 12,140 Het eerste voorstel Vacuum extraction at Mulago Hospital, Uganda. A strategy to reduce the caesarean section rate in the second stage of labour and improve maternal and neonatal outcome ingediend in Januari is niet gehonoreerd (zwak verband tussen study objectives en study design); het herziene voorstel is toegekend Totaal 29,100, vraag aan OKF: 4,100 Afwijzen omdat het voorstel niet voldeed aan het criterium alleen voorstellen waar de subsidie van het OKF een substantiele bijdrage kan leveren (minimaal 1/3 van het totale Ja Ja Ja Nee Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 5

6 Naam aanvrager (datum) Titel Aangevraag d budget Opmerking Toegeke nd (ja/nee) Van de Kamp (maart) Invloed westerse gez werkers Kameroen Totaal 36,979, vraag aan OKF: 12,266 budget) worden in overweging genomen (cofinanciering slechts minimale bijdrage, 14%) Afwijzen op grond van het criterium: salariskosten en persoonlijke onkosten van Nederlandse (westerse) stagiaires komen niet in aanmerking voor subsidiëring Nee Gedurende het verslagjaar vergaderde de Commissie tweemaal: in april en juli (teleconferentie) en had regelmatig overleg inzake de afhandeling van de subsidieaanvragen. De Commissie participeerde in het NVTG Werkgroepen Overleg (januari), en de ALV van de NVTG (april). De Commissie ontving het verzoek van Leon Bijlmakers, voorzitter van de Stichting TMIH, om mee te denken over de inhoudelijke richting van het TMIH tijdschrift en om mede als klankbord te fungeren voor de NLse redacteur. Het voorstel is gedaan om periodiek gezamenlijk te overleggen (1 of eventueel 2 maal per jaar), waarbij de discussie zich zou toespitsen op de richting van TMIH en het bestendigen c.q. vergroten van bijdragen vanuit Nederlands wetenschappelijke hoek (discussiestof oa het jaarlijkse Publisher s report van Wiley-Blackwell). De Cie stelde in 2013 een brief op gericht aan het NVTG bestuur over besteding middelen in het fonds, met daarin het verzoek om te om te verkennen of per jaar tot een maximum van een bepaald bedrag (bijvoorbeeld ) kan worden toegewezen aan onderzoeksvoorstellen, ongeacht de stand van de beurs. Als geen aanvullende middelen kunnen worden gevonden, betekent dit dat het fonds op termijn uitgeput zal zijn. Hierop is geen verdere actie genomen. In 2014 was er een besteedbare ruimte van WERKGROEP: Tropische Geneeskunde Aantal leden: zie verderop VOORZITTER: Pieter van Thiel SECRETARIS: Ed Zijlstra Jaar van oprichting: midden 80-er jaren, door o.a. de Geus, Dolmans, Kager, Stuiver, van de Loo - initieel van de toen nog geheten Landelijke Werkgroep Tropische Geneeskunde waren deze onder meer : Uitwisseling tropeninternisten voor onderhouden van deskundigheid in de tropische geneeskunde c.q. importpathologie, verlenen van fellowships aan medewerkers van de instellingen in de tropen Bundeling van activiteiten m.b.t. onderzoek Organisatie van refereerbijeenkomsten Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 6

7 Uniformering van de diagnostiek en behandeling van tropische ziekten door middel van richtlijnen en behandelprotocollen In de loop der jaren werden uitwisseling, onderzoek en refereren door de diverse (universitaire) centra zelf georganiseerd, met uitzondering van de jaarlijkse Klinische Avond Tropische Geneeskunde die -aanvankelijk nog onder de vlag van de werkgroep TG- door de Tropische Geneeskunde AMC in het AMC wordt georganiseerd met inbreng van casuïstiek uit het gehele land. Daarnaast is samenwerking in richtlijnen en behandelprotocollen gecontinueerd geweest. De werkgroep heeft met ander woorden geleidelijk aan een virtueel bestaan gekregen, waarbij de potentiële leden tot heden zeer actief zijn met individuele activiteiten op gebied van onderzoek, werkzaamheden als internist in de tropen, voordrachten op nascholingen reizigersgeneeskunde, voordrachten op tropengerelateerde symposia, in workshops tropische geneeskunde /reizigergeneeskunde van de NIV-dagen, en op internationale congressen tropen- en reizigersgeneeskunde; zij zitten verder in landelijke en internationale expert committees. Daarnaast wordt onderwijs verzorgd in de NTC en op studiedagen van de opleiding tot tropenarts. De werkgroep Tropische Geneeskunde figureert ook binnen de VIZ (Vereniging voor Infectieziekten); de voorzitter van de werkgroep maakt deel uit van het bestuur van de VIZ. Activiteiten in 2014: zie hierboven Plannen voor 2015: identificering van de potentiële leden enquête of en welke behoefte aanwezig is om binnen de ruime aanbieding van nascholingsen refereerbijeenkomsten extra bijeenkomsten van de werkgroep te houden; verder of behoefte is aan een mail service waarin periodiek de tropisch geneeskundige binnen- en buitenlandse activiteiten aangekondigd worden aanbod aan de NVTG om in 2016 het jaarlijks NVTG congres (in september/oktober) te organiseren WERKGROEP Tropische Orthopedie en Traumatologie Aantal leden: 70 (stand ultimo 2014) VOORZITTER & WOC: Ton Schlösser SECRETARIS: Pieter Spierings Secretariaat: Penningmeester: Piet Konings Jaar van oprichting: De werkgroep vormt een kader ter cross-linking van de activiteiten van de Werkgroep Orthopedie Overzee (WOO-NOV) van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (opgericht in 2009) en de NVTG met ingang van december a) (discipline overschrijdende) kennisoverdracht en b) wetenschappelijk onderzoek en publicaties BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN in 2014: De doelstelling kennisoverdracht werd ingevuld middels: o het voor de Workshop Orthopedie voor secretaresses en poli assistenten, georganiseerd parallel aan de Jaarvergadering van de Nederlandse Orthopaedische Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 7

8 Vereniging te Rotterdam, geven van een aantal presentaties over orthopedie in de tropen, patiëntenzorg en scholing ; o idem voor de Orthopedische Vereniging OK-assistenten op hun jaarcongres (op de zelfde datum); o invulling van de parallel sessie Trauma and Orthopaedic Surgery, met sprekers uit NL, UK, Ghana en Nigeria op het, congres Surgery in Low Resource Settings te Amsterdam , alsmede het geven van instructie op de workshop externe fixatie en conservatieve fractuurbehandeling ; o voor het SICOT-WOC congres in Rio de Janeiro mede-organiseren van het parallel-symposium Bridging the Gap (tussen de rijke, ontwikkelde en de low resource-regions ), het geven van een aantal presentaties en het modereren van een aantal sessies (m.n. over de behandeling van klompvoeten en over orthopedische problematiek bij stofwisselingsziekten); o het op de NOV Carrièredag in de Jaarbeurs te Utrecht geven van een tweetal presentaties, samen met een Zuid Afrikaanse gastspreker, over: Work as orthopaedic surgeon in LIMCs, alsmede bemanning van een info-stand over dit thema; o deelname aan het Consult Online programma van TROIE voor orthopedische en traumatologische vragen; o het verstrekken van DVD s met orthopedische en traumatologische handboeken en andere nuttige teksten, alsmede instructiefilms aan uit te zenden collegae en hun collegae ter plaatse, een en ander in goede samenwerking met Artsen Zonder Vakantie in Mechelen-B; o het bij alle reguliere ledenvergaderingen, ter behandeling van o.a. huishoudelijke en organisatorische zaken, een gastspreker uitnodigen / behandelde thema s: status orthopedische infrastructuur Kameroen ; prospectie idem Ivoorkust opbouw orthopedische infrastructuur Ghana ( our 20-year experience ) uitvoerige analyse tweetal fatale complicaties tijdens orthopedische missie (t.g.v. lokale rituele handelingen) osteomyelitis in Afrika evolutie BSc-project Malawi verslag fellowships Stellenbosch-Zuid Afrika (trauma) en Dar es Salaam- Tanzania (kinderorthopedie) Primary Trauma Care onderwijs-programma; o voortzetting nader onderzoek en advisering door de commissie materialen in zake de randvoorwaarden van veilige en goedkope (heup) prothesiologie voor Afrika (een en ander op vraag van orthopedische collegae in Kenia en Burkina Faso); o idem voor osteosynthesemateriaal; o en het geven van praktische trainingen in complexe schouderchirurgie door een van onze leden in China en India. Betreffende de doelstelling wetenschappelijk onderzoek en publicaties kunnen gemeld worden: o het leveren van diverse bijdragen aan de 14-daagse nieuwsbrieven van World Orthopaedic Concern; o een aantal papers in het speciale nummer van MTb gewijd aan Surgery and Orthopaedics-Research, Treatment and Current Issues (Vol. 52 nr. 4- Dec. 2014). Bij internationale organisaties werd de werkgroep vertegenwoordigd door: o Schlösser (strategieweekend WOC-UK Leicester, BVOT-meeting Antwerpen, in executive board WOC-Int in London, Brussel en Rio de Janeiro, SICOT-Brussel & Fondation Morija Geneve t.z. Burkina Faso-project o Olijhoek (diverse meetings Indonesian Diaspora Network) Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 8

9 Kader activiteiten werkgroep: o Leden van de werkgroep namen in 2014 actief deel aan een 25-tal orthopedische missies (totaal circa 50 deelnemers) naar diverse LMICs in Afrika, Azië en Zuid- Amerika. o Missies worden gefaciliteerd middels: een uitgebreid en actief beheerd magazijn materialen een voor alle deelnemers afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering buitenland bulkinkoop antimalariamiddelen. o De activiteiten van de werkgroep worden strategisch, logistiek en financieel ondersteund door de Stichting Orthopedie Overzee / Dutch Foundation Orthopedics Overseas. PLANNEN 2015 continuering en verdere uitbouw lopende projecten en internationale contacten structurering en heropstart onderzoek Aetiology of Tibia Hemimelia c.q. and Radial Aplasia in West Africa ontwerpen en invoeren eenvoudig elektronisch patiëntendossier geschikt voor orthopedisch en traumatologisch gebruik in LMICs (engels en franstalig) incl. standaardisering diagnose- en behandelingsterminologie organiseren fellowships voor orthopeden uit Indonesië, Oeganda en Burkina Faso assistentie bij de opzet van een curriculum voor de opleiding tot orthopeed en betrokkenheid bij de verbetering van de orthopedische en traumatologische infrastructuur in Zimbabwe opzetten en valideren van een heupscore toepasbaar in Afrika initiëren en faciliteren van een protheseregister in Afrika naar het model van de NL-LROI (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten) organiseren verdere fellowships tropische orthopedie voor Nederlandse geïnteresseerden geven van cursus conservatieve fractuurbehandeling & Ponseti in Chepchoa Kenia actieve medewerking als (praktijk)docenten aan het BScTr Orth (bachelor degree in Trauma and Orthopaedics) upgradingsprogramma voor orthopedic clinical officers in Malawi samen met de Werkgroep Tropische Chirurgie organiseren van een teachers training voor het PTC-programma en dan met deze teachers deelnemen aan de internationale PTC-projecten (in China, Ethiopië en francophone Afrika) intensiveren samenwerking met AZV-B (instructiemateriaal, cursussen e.d.) afronden instructieboek over de meest voorkomende orthopedische afwijkingen in de tropen en de mogelijke behandelingen met als doelgroep: de lokale staf en beginnende tropenartsen WERKGROEP: TROIE Aantal leden: 8 (bestuur) plus ruim 100 VOORZITTER: Wouter Bakker, SECRETARIS Tessa Houtzager, Jaar van oprichting: Kwaliteitswaarborging opleiding en overgang naar nieuwe opleiding; 2. Bevorderen sociale cohesie tropenartsen in opleiding; Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 9

10 3. Aanbieden van mogelijkheid tot verdieping binnen de tropengeneeskunde. Activiteiten in 2014: (tekst volgt nog) - Tropenartsen Carriere Dag 2014, +/-200 deelnemers, in Gelre Apeldoorn - 3 e opeenvolgende assistentenweekend: opkomst van ruim 40 tropenartsen - Nieuwjaarsborrel en andere festiviteiten, ongeveer eenmaal per maand - Speeddate-sessie NVTG congres - Onderhoud website - Continueren Consult Online - Evaluaties studiedagen - Ondersteuning geleverd bij de start van de nieuwe opleiding tav de sollicitatierondes, de visitatie Plannen voor 2015: (tekst volgt nog) - Wereldkaart op website, presentaties studiedagen consequent op site - Digitaal evalueren van de studiedagen - Ondersteuning bieden bij informatie over nieuwe opleiding en begeleiding van TAIO s in de oude opleiding - Vaste activiteiten als TCD, NVTG congres, assistentenweekend en samenzijn continueren en zo mogelijk uitbreiden - Ondersteuning van nieuwe opleiding via COTG/CIGT en NVTG, betrokkenheid bij sollicitaties, intervisie, visitatie - Nadenken over en uitbreiden van samenwerking met Uniting Streams - Voortzetten Consult Online, creatie applicatie hiervoor - FESTMIH 2015: opnieuw met een grote groep tropenartsen in opleiding hiernaar afreizen - Betrokkenheid oud-troie leden bij NVTG onderzoeken en uitbreiden WERKGROEP: International Mental Health Aantal leden: 45 VOORZITTER: H.Rode SECRETARIS: H.Rode Jaar van oprichting: 2013 het bevorderen van kennis en wetenschap omtrent dit thema Activiteiten in 2014: studiedag tropenartsen international mental health op 25 jan, nieuwsbrief 3x/jaar Plannen voor 2015: studiedag tropenartsen international mental health op 24 jan, nieuwsbrief 1x/kwartaal WERKGROEP Tropische Oogheelkunde (WTO) Aantal leden: 147, waarvan 114 lid van het NOG zijn. VOORZITTER: Y.Henry SECRETARIS: J. van Haarlem Secretariaat: Mw. A. Ponds, tel , Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 10

11 Opgericht: 1973 Doelstelling: platform voor Nederlandse oogartsen en andere betrokkenen, zoals optometristen en leden van organisaties betrokken bij tropische oogheelkundige projecten, om kennis en ervaringen te kunnen delen; kennisoverdracht: 1 maal per 2 jaar een tweedaagse cursus Tropische oogheelkunde; vraagbaak voor ontwikkeling organisaties betrokken bij oogheelkundige zorg. Activiteiten 2014: Een lid vertegenwoordigt het WTO in het COTG (Concilium Opleiding Tropische Geneeskunde) en daardoor betrokken bij de opleiding voor tropenartsen. Er wordt door de leden les gegeven aan de NTC-cursisten op het KIT in Amsterdam. Bovendien wordt in november, zoals gebruikelijk, de jaarlijkse praktische studiedag voor de NTC cursisten georganiseerd in het UMC Utrecht. (NTC: Nederlandse Tropen Cursus, de opleiding voor de aanstaande Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT), de nieuwe naam voor tropenartsen, die hiermee een officiële erkenning door de overheid heeft gekregen). Op deze dag komen praktische vaardigheden in de oogheelkunde aan de orde, zoals het onderzoek van het oog en de kleine ingrepen; met behulp van dvd en varkensogen. Vier á vijfleden van de WTO zijn hier actief bij betrokken. Op 16 en 17 januari 2014 is er voor de 12e keer de tweedaagse Tropische Oogheelkunde Cursus georganiseerd in UMC Utrecht. Er was een internationaal forum van sprekers uitgenodigd en er was een goede opkomst van deelnemers. De eerste dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner voor alle deelnemers. Tweemaal per jaar wordt er een vergadering georganiseerd, met een thema, waarin 3 á 4 sprekers hun ervaringen uitwisselen in praktische en theoretische zin. De sprekers zijn WTO leden of genodigden van diverse achtergronden (o.a. ook van NGO s die zich bezighouden met oogheelkundige projecten). De opkomst is gemiddeld 30 á 35 deelnemers. De locatie is het UMC Utrecht. Op deze bijeenkomsten zijn belangstellenden van harte welkom. Aan oogartsen worden 3 NOG-accreditatiepunten toegekend voor het bijwonen. De thema s dit jaar waren: April: wetenschap met een tropisch sausje, capability approach in Sierra Leone, corneatransplantaties in Afrika, haalbaar en zinvol? en kan de Heer weer terugkeren, revival van een oogkliniek? November, thema onderwijs: oogartsopleiding Oost Afrika, AEC postgraduate onderwijs in Myanmar, ISGEO congres Londen en tropenarts opleiding, oud en nieuw EN uitreiking boekje 2014 Eye Special Tropical Ophthalmology, samengesteld door leden van de werkgroep. Meerdere leden waren betrokken bij oogheelkundige projecten in ontwikkelingslanden. Enkele leden van de werkgroep zijn actief op het consult online forum. Bestuur bestaat uit: Y. Henry (voorzitter), J. van Haarlem (secretaris), U.F. Tegelberg (penningmeester), M. Hogeweg, A.van Oosterwijk, H. Limburg, J.G. Bollemeijer, R. Bouman. WERKGROEP Uniting Streams Aantal leden: 8 actief; ± 500 in ledenbestand Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 11

12 VOORZITTER: Noor Tromp SECRETARIS: geen Jaar van oprichting:?? To promote (multidisciplinary) scientific interaction in the field of International Health, both between researchers in the Netherlands and with their colleagues abroad; To facilitate the planning, execution and output of International Health-related field research through a peer-to-peer network aimed at exchanging mutual experience and expertise, as well as shared resources; To create a platform for the dissemination of scientific results of field research in Tropical Medicine and International Health. Activiteiten in 2014: * 1 st Pub-TropQuiz Woensdag 5 maart 2014, Kargadoor, Utrecht Succesvol evenement (20 deelnemers, ook groot aantal van TROIE) * 11th Annual Symposium on Research in International Health Engaging communities in sickness and health Something old, something borrowed, something blue. 22 oktober 2014, Rode Hoed, Amsterdam. Plannen voor 2015: * Survey onder achterban Gepland januari 2015 Survey onder huidige ledenlijst om beter inzicht te krijgen in behoefte van leden en wie nog betrokken is/wil blijven. * 2nd Pub-TropQuiz Gepland februari 2015, eventueel tweede in najaar 2015 * Evening on fieldwork Gepland mei 2015 Uitwisselen van ervaringen. Voorbereiding studenten die onderzoek gaan doen. Avond zal ook in samenwerking zijn met TROIE. Inventarisatie mogelijkheden voor tropenartsen om onderzoek te doen tijdens verblijf in de tropen. * 12th Annual Symposium on Research in International Health Gepland oktober 2015 *Verbetering gebruik Linked-In group (ipv website) for communicatie met leden WERKGROEP WHIG (Huisartsen Internationale Gezondheidszorg) (nog in concept) Aantal leden: 11 VOORZITTER Sylvia Mennink, SECRETARIS Tessa Versteegde, Contact WHIG: Jaar van oprichting: 1989 Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 12

13 Introductie De WHIG is een groep huisartsen met een sterke betrokkenheid bij eerstelijns gezondheidszorg in een internationaal perspectief, die projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health ondersteunt. De WHIG is onderdeel van de nieuwe werkgroep Diversiteit en Global Health (DIGH) binnen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG). De doelstellingen van de WHIG zijn het bevorderen van kennisuitwisseling tussen huisartsen over internationale gezondheidszorgproblemen, het toepassen van die kennis in de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland (bijv. reizigersadvisering) en in andere landen. Hoe doet de WHIG dat? 1. De WHIG als platform voor teruggekeerde tropenartsen (via site, vraagbaak) 2. Door middel van onderwijs: a. Jaarlijks terugkerend symposium voor gehele achterban b. Onderwijs op gebied van reizigersadvisering organiseren, belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking (RATO) c. Onderwijs geven aan tropenartsen i.o. en studenten van de opleiding Masters of International Health. d. Huisartsenopleiding in ontwikkelingslanden ondersteunen (Kenia en Rwanda). 3. Deelname aan het verbindende platform Diversity and Global Health (zie DIGH) Resultaten in 2014: - Verwelkoming enkele nieuwe leden. - WHIG voorjaarssymposium± 65 bezoekers, geaccrediteerd voor GAIA/LCR. - tropenopleiding: herinrichting TAGIO studiedag huisartsgeneeskunde, aanwezigheid TROIE carrière dag - Deelname NHG werkgroep Diversiteit en Global Health met als doel meer internationalisering in de huisartsopleiding, betrokkenheid bij formuleren kwaliteitsrichtlijn Tolkengebruik in de Huisartsenpraktijk. - Betrokkenheid bij het Landelijk Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid. - Een elektronische nieuwsbrief elk kwartaal - Betrokkenheid bij Workshop WONCA congres in Lissabon, samen met Special Interest Group Migrant Care, International Health and Travel medicine. - Verdere afstemming gang van zaken RATO s en LINKH. Plannen voor 2015: - continueren bovenstaande, incl. heringerichte studiedag/troie carrièredag. - evaluatie beleidsplan en uitzetten nieuwe lijnen voor de toekomst d.m.v. Een heidag (met behulp van een professional) en het schrijven van een nieuw meerjarenplan. - Afstemmen Contact Landelijk Centrum Reizigersadvisering en deelname aan de Brede Werkgroep. - Website als discussieplatform en ontmoetingsplek voor achterban - Nieuwjaarssymposium: geaccrediteerde nascholing met 4 sprekers in onze kernthema s, gasten, nieuwe bijeenkomst vooraf voor de moderatoren van de RATO s. - aandacht voor internationale contacten op het gebied van huisartsgeneeskundig onderzoek. - Ondersteuning RATO s en verder verbetering samenwerking LINKH. - Ondersteuning, evaluatie en toekomstvisie m.b.t. Relatie WHIG en onderwijscontacten FM Eldoret Kenya, Rwanda. Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 13

14 WERKGROEP Tropische Chirurgie Aantal leden: 50 (plus 6 bestuursleden) VOORZITTER Roeland Voorhoeve SECRETARIS Peter van Reemst (Penningmeester Arie v.d. Ham, overige bestuursleden Matthijs Botman, Ellen Reuling, Marije Gordinou de Gouberville) Roeland Voorhoeve zit namens de WTC in het CIGT. Arie v.d. Ham zit in de redactie van het NTvH. Peter Reemst onderhoudt de internationale contacten met zusterverenigingen. De voornaamste werkzaamheden concentreren zich op de steun aan de tropenopleiding inclusief de organisatie van een aantal studiedagen. De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden in 2014: Nieuwe naam: Netherlands Society for International Surgery, nieuwe website: inschrijving Kamer van Koophandel, Symposium Surgery in Low Resource Settings november 2014 met een afsluitende internationale Declaration. Plannen voor 2015? WERKGROEP Tropische Dermatologie (Geaffilieerd met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde) Aantal leden: 65 VOORZITTER Colette L.M. van Hees SECRETARIS Markus Starink Jaar van oprichting: 2000 Penningmeester: dr J.E. Zeegelaar, Leden: dr. B. Naafs, dhr. C.J.G. Sanders, mevr. J.W.M. Engelen, dhr. A.A. Hogewoning 1. Het verbeteren van de kennis onder (para) medici van tropische dermatosen, importdermatosen, etnische en armoede gerelateerde dermatosen, zowel in Nederland als daarbuiten; 2. Het verbeteren van de zorg voor patiënten met tropische dermatosen, importdermatosen, etnische- en armoede- gerelateerde dermatosen in Nederland en daarbuiten. Activiteiten in 2014: Congresreis Regional Dermatology Training Centre (RDTC) Moshi (15-18 januari 2014), waarbij tevens onderwijs werd gegeven door Colette van Hees, Ben Naafs en Koos Sanders Op 9 oktober 2014 werd tijdens het EADV-congres in de RAI een meeting georganiseerd met enthousiaste collegae uit Europa. De verschillende landen presenteerden hun activiteiten op het gebied van tropische, import en community dermatologie. Er werd een start gemaakt Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 14

15 met de oprichting van een Europese werkgroep, met als start-doelen o.a. uitwisselen van kennis en ervaring, organiseren van symposia tijdens EADV-congressen, een Fostering Course voor AOIS dermatologie uit Europa Op 29 november 2014 werd door de leden van de werkgroep onderwijs (Studiedag Dermatologie) aan de tropenartsen in opleiding gegeven Lonneke Franken uit het UMCU liep van oktober 2013 t/m maart 2014 een keuzestage van een half jaar in het Regional Dermatology Training Centre (RDTC) Moshi, Tanzania Ruud Horlings, AIOS dermatologie in het UMCG, liep van juni 2014 t/m december 2014 een keuzestage van een half jaar in het Regional Dermatology Training Centre (RDTC) Moshi, Tanzania Leden van de werkgroep gaven supervisie, onderwijs en training in Nederland, Tanzania, Brazilië, Mozambique, Malawi en Ethiopië Teledermatologische consulten met lokale artsen, tropenartsen en clinical officers De werkgroep ondersteunde financieel een dermatoloog in opleiding in Mozambique en een Malawiaanse arts in opleiding tot dermatoloog in Moshi, Tanzania Het boek Common skin diseases in Africa voor locale artsen beleefde de 3e druk, wederom 5000 stuks (is versie 2009) Plannen voor 2015: Continueren van bovenstaande activiteiten, in het bijzonder: o Vorm geven aan EADV werkgroep Tropical and Import Dermatology, o.a. d.m.v. organiseren symposium tijdens EADV congres in oktober 2015 o Congres in Paramaribo, Suriname (ovb november 2015) o Jaarvergadering in LUMC, april 2015 o Studiedag Dermatologie, december 2015 WERKGROEP Sectie International Child Health (voorheen Tropische Kindergeneeskunde) Aantal leden: 117 VOORZITTER: Dr. P.F. van Rheenen, SECRETARIS: Drs. Jeanine Punt, Jaar van oprichting: 1981 Bevorderen van de kwaliteit van de Tropische Kindergeneeskunde in Nederland en in minder ontwikkelde landen Aandacht vragen voor het vakgebied in de NVK en de NVTG Taakomschrijving: Verbeteren van patiëntenzorg (adoptiekinderen, asielzoekerskinderen, vakantiegangers, allochtonen), opstellen van richtlijnen, organiseren van bijscholing Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 15

16 Bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen door adviezen aan (jonge) collega s in het veld (m.b.t. design en fondsenwerving) Activiteiten in 2014: 3 juni 2014 Locatie: Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht Wetenschappelijk deel: Luchtwegproblematiek bij inheemse kinderen in Venezuela door Lilly Verhagen Huishoudelijke vergadering: voorzitterswissel: Patrick van Rheenen neemt de hamer over van Alfred Meurs 6 november 2014 Locatie: Congrescentrum Koningshof, Veldhoven Interactief symposium op NVK-congres: Medisch onderwijs geven in andere culturen 28 november 2014 Locatie: Flevo Ziekenhuis, Almere Symposium Safe Motherhood and International Child Health: Training Health Workers in Low Income Countries Verder Enkele leden zijn docent bij de NTC in Amsterdam Een lid vertegenwoordigd de WG in het COTG Enkele leden bieden de stage kindergeneeskunde aan in het kader van de opleiding AIGT Plannen voor 2015: Voorjaarscongres (omstreeks juni 2015), thema volgt Huishoudelijke vergaderingen (2x) Organisatie Cursorische Onderwijsdag AIGT: Opvang van het acuut zieke kind (ETAT) en Opvang de neonaat (Helping Babies Breath) Ontwikkelen Website WERKGROEP Transculturele Revalidatiekunde (jaarverslag ) Aantal leden: 11 (acht revalidatieartsen, een sociaal-geneeskundige, een fysiotherapeut/master in community health en een ergotherapeut) VOORZITTER: Fons van Dijk, revalidatiearts; SECRETARIS: Wim Otto, sociaal geneeskundige; Jaar van oprichting:? Het bevorderen, op peil houden en beschikbaar stellen van deskundigheid op het gebied van de transculturele revalidatiegeneeskunde. Activiteiten in : Er waren vier reguliere bijeenkomsten in 2013 en vier in Tijdens de bijeenkomsten werden projecten in Nicaragua en Tanzania besproken. Tevens vond er regelmatig een discussie plaats over gezondheidsvaardigheden. De reguliere basiscursus van de VRA transculturele Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 16

17 revalidatiegeneeskunde 2013 (voorheen themadag) werd geïmplementeerd in de 2 e jaars lijnleren Communicatie en Organisatie. Één dag van de 3-daagse 2 e jaarscursus staat in het teken van het thema gezondheidsvaardigheden. Er werd een extra dag Communicatie Gezondheidsvaardigheden georganiseerd in december 2014 voor de 3 e en 4 e jaars AIOS, die beide de cursussen dreigden te missen in hun opleiding. Tevens was de WTCR aanwezig op de werkgroepenvergadering met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Tropengeneeskunde (NVTG) in januari I.v.m. persoonlijke omstandigheden was er helaas geen vertegenwoordiger van de WTCR op de werkgroependag van de VRA in Technische assistentie werd verleend aan: Begeleiding bij het onderzoek binnen Heliomare Wijk aan Zee rondom allochtonen en gezondheidsvaardigheden. Advisering t.a.v. Workshop Early Rehabilitation Turiani Hospital, Tanzania. Via NVTG/ TROIE werd advies gegeven betreffende behandeling van een patiënt met decubitus na dwarslaesie in Tanzania. Onderwijsactiviteiten Januari 2013: Organisatie TAIO dag revalidatiegeneeskunde (TAIO = tropenartsen in opleiding). Onderwerpen die aanbod kwamen waren o.a. revalidatie in ontwikkelingslanden, gevoelloze voet, halfzijdige verlamming in de tropen, mijnverwondingen en amputatie. De dag werd door de AIOS zeer gewaardeerd met een gemiddelde score van ongeveer 4,0 ( schaal 0-5). Januari 2014: Organisatie TAIO dag revalidatiegeneeskunde (TAIO = tropenartsen in opleiding). Onderwerpen die aanbod kwamen waren o.a. revalidatie in ontwikkelingslanden, mijnverwondingen, hemiplegie in de tropen, gevoelloze voet en amputatie. November 2014: De organisatie van de derde dag van de nieuwe 2 e jaarscursus Gezondheidsvaardigheden binnen de het lijnleren Communicatie en Organisatie. De dag werd samen met medewerkers van Pharos verzorgd. Er werden acteurs ingezet om de specifieke communicatievaardigheden direct in de praktijk te oefenen. De evaluatie vanuit de Scholingscommissie van de VRA wordt medio maart 2015 verwacht. December 2014 : Organisatie van een extra dag Gezondheidsvaardigheden voor de 3 e en 4 e jaars AIOS in opleiding tot revalidatiearts. Voorgenomen activiteiten in reguliere bijeenkomsten (vier per jaar) organisatie TAIO-dag organisatie van de jaarlijkse cursus Gezondheidsvaardigheden in de 2 e jaarscursus Lijnleren Communicatie en Organisatie van de VRA Aanbieden van een artikel over Gezondheidsvaardigheden aan Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde Voornemens een dag Gezondheidsvaardigheden te organiseren in 2016 in het kader van postacademisch scholing van revalidatieartsen. VAN DE VOLGENDE WERKGROEPEN IS (NOG) GEEN JAAROVERZICHT 2014 OF AANKONDIGINGSBERICHT DAARVOOR ONTVANGEN: Tropische Urologie (afgemeld voor WGO) MTb (voorheen Medicus Tropicus; aangemeld voor WGO) Studiekring Voeding en Voedsel in Ontwikkelingslanden (afgemeld voor WGO) Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO , pagina 17

Naam werkgroep Omschrijving Greep uit de activiteiten + plannen (2016) Tropenartsen in opleiding (TROIE)

Naam werkgroep Omschrijving Greep uit de activiteiten + plannen (2016) Tropenartsen in opleiding (TROIE) Tropenartsen in opleiding (TROIE) Opgericht in 1995 (als onderdeel NVTG, sinds 2008 met zelfstandig bestuur). Alle aios-igt s zijn lid, dit aantal varieert tussen de 80 en de 100. Doelstellingen: het behartigen

Nadere informatie

Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2015 t.b.v. WGO op 04-02-2016

Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2015 t.b.v. WGO op 04-02-2016 Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2015 t.b.v. WGO op 04-02-2016 Inhoud WERKGROEP Tropische Orthopedie en Traumatologie... 1 WERKGROEP Sectie International Child Health... 2 WERKGROEP Working

Nadere informatie

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: april 2016

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: april 2016 STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN 2016-2020 status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: april 2016 Beleidsplan Stichting Orthopedie Overzee / Pagina 1 van 5 INLEIDING Hoewel een groot deel van de

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN 2011-2015. status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: 31 december 2011

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN 2011-2015. status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: 31 december 2011 STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN 2011-2015 status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: 31 december 2011 Beleidsplan Stichting Orthopedie Overzee / Pagina 1 van 5 INLEIDING Hoewel een groot deel

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 NVTG-BESTUUR

JAARVERSLAG 2011 NVTG-BESTUUR JAARVERSLAG 2011 NVTG-BESTUUR Het bestuur geeft in dit verslag een overzicht van de belangrijkste activiteiten in het jaar 2011. Belangrijke gebeurtenissen waren: a. de voortgang van het verzoek tot erkenning

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer professor doctor P. Speelman, op vrijdag 18 maart 2011, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen Stichting VisiteClowns Jaarplan Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen T(0317) 35 62 04 info@visiteclowns.nl www.visiteclowns.nl IBAN NL28 INGB 0004 8610 59 KVK 09183584 Fiscaalnummer:

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

THEMADAG ETNISCHE DERMATOLOGIE EN IMPORTDERMATOSEN. 22 maart 2014. Evoluon, Eindhoven

THEMADAG ETNISCHE DERMATOLOGIE EN IMPORTDERMATOSEN. 22 maart 2014. Evoluon, Eindhoven THEMADAG ETNISCHE DERMATOLOGIE EN IMPORTDERMATOSEN 22 maart 2014 Evoluon, Eindhoven THEMADAG ETNISCHE DERMATOLOGIE EN IMPORTDERMATOSEN De themadagcommissie van de Stichting stalige Nascholing voor Dermatologie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

ISPO Nederland. International Society for Prosthetics and Orthotics

ISPO Nederland. International Society for Prosthetics and Orthotics ISPO Nederland ISPO Nederland is een vereniging voor alle deskundigen op het gebied van prothesen en orthesen en voor deskundigen op het gebied van orthopedische schoentechniek. ISPO staat voor International

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Geslaagde start. Logo en website

Geslaagde start. Logo en website Health Education, www.healtheducation.nl, info@healtheducation.nl nieuwsbrief 30 maart 2013 Geslaagde start Logo en website Aanbod Travel Medicine Training voorjaar 2013 voor -(huis)artsen -Verpleegkundigen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 Op weg naar een zichtbaarder KNCV www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 algemene opzet KNCV missie

Nadere informatie

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR:

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: INHOUD Introductie... 3 Beschrijving bijeenkomst... Achtergrond...4

Nadere informatie

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 1. De Dutch Young Generation in 2008 en vooruitblik naar 2009 1 2. Toekomst DYG 3 3. Visie, Missie en Doelen DYG 4 4. Vooruitblik 2009 5 1. De Dutch Young Generation

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Activiteitenplan voor de. periode

Activiteitenplan voor de. periode Activiteitenplan voor de periode 2008-2010 December 2007 Inleiding In oktober 2006 heeft de Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen, afgekort Stichting Pal haar beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

VLIR-UOS REISBEURZEN 2017

VLIR-UOS REISBEURZEN 2017 VLIR-UOS REISBEURZEN 2017 Opgelet: dit is slechts een beknopte presentatie lees de uitgebreide info grondig na op www.ugent.be/ontwikkelingssamenwerking (kijk verder bij Wat is een reisbeurs? ) Wat is

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Jaarverslag TROIE 2011. Jaarverslag 2011. TROIE, Vereniging van Tropenartsen in Opleiding

Jaarverslag TROIE 2011. Jaarverslag 2011. TROIE, Vereniging van Tropenartsen in Opleiding Jaarverslag 2011 TROIE, Vereniging van Tropenartsen in Opleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bestuur en commissies 3. Doelstellingen 4. COTG 5. NVTG 6. Consult Online 7. Public Relations Interne betrekkingen

Nadere informatie

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD Maag Darm Lever Vrijdag 13 februari 2015 Broederplein in Zeist Maag, Darm, Lever: groot en klein leed Inleiding Hoe staat het nu met het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Tropenervaring in de Nederlandse gezondheidszorg: Resultaten van een onderzoek naar het carrièreverloop van tropenartsen

Tropenervaring in de Nederlandse gezondheidszorg: Resultaten van een onderzoek naar het carrièreverloop van tropenartsen Tropenervaring in de Nederlandse gezondheidszorg: Resultaten van een onderzoek naar het carrièreverloop van tropenartsen Auteurs: Drs Eva P Baerends, tropenarts Mseleni Hospital, Zuid-Afirka Drs Karlijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. stichting Vrienden Turiani Hospital W.A.Scholtenstraat 5 9711 XA Groningen. www.turiani-hospital.org

JAARVERSLAG 2010. stichting Vrienden Turiani Hospital W.A.Scholtenstraat 5 9711 XA Groningen. www.turiani-hospital.org JAARVERSLAG 2010 stichting Vrienden Turiani Hospital W.A.Scholtenstraat 5 9711 XA Groningen www.turiani-hospital.org Stichting Vrienden van Turiani Jaarverslag en jaarrekening 2010 Inhoud A. Jaarverslag

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

KNVB & maatschappelijke projecten

KNVB & maatschappelijke projecten KNVB WorldCoaches Johan van Geijn - KNVB internationale maatschappelijke projecten KNVB & maatschappelijke projecten Maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel bij de KNVB KNVB gelooft dat

Nadere informatie

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat de Alliantie Gezondheidsvaardigheden actief was. Enkele wapenfeiten op een rijtje: 60 leden, 5 werkgroepen, stuurgroep

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Organisatie in ontwikkeling

Organisatie in ontwikkeling Organisatie in ontwikkeling LVPOH GGZ Historie Kierkegaard: het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen Aanleiding Aanleiding vorming POH GGZ. In 2007 beleidsregel afgekondigd door ministerie van

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

OPROEP VOOR BIJDRAGE

OPROEP VOOR BIJDRAGE OPROEP VOOR BIJDRAGE 29 mei tot 31 mei 2013 Met groot genoegen nodigen we je uit om een voorstel tot bijdrage in te dienen voor de Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD 2013) met als thema Over-Waarderen.

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie 2016 9 POR-sessies 2015 11 POR-programma 2016 13 Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 2 3 Het Platform Ontwikkeling Rotterdam is het professionele vastgoednetwerk

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017 Female Cancer Foundation Strategie 2013-2017 Missie Female Cancer Foundation FCF levert een zichtbare en erkende bijdrage aan een wereld zonder baarmoederhalskanker middels preventieve screening & behandeling,

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Kansen voor kruiden. Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming

Kansen voor kruiden. Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming Kansen voor kruiden Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming Katrien van t Hooft, DVM NVF/Dier en Kruid bijeenkomst 20 maart 2014

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH FH zorg gaat over Preventie Background De StOEH stelde zich als doel om zoveel mogelijk personen

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg Ideale site ideale samenwerking in clinical trials 3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg MICROSOFT CORPORATION

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4.

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Oprichting van de stichting 2. Bestuur 3. Kernactiviteit en doelstellingen 4. Activiteiten 2013 5. Financieel jaaroverzicht 2013 6. Doelstellingen 2014 7. Begroting 2014

Nadere informatie

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD JAARPROGRAMMA 2013 NIEUWE PAO-H CURSUSSEN IN 2013! Het nieuwe jaarprogramma van het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt u weer

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland.

Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland. Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland. Inleiding. De voornaamste doelstelling van de stichting Nepalimed Holland is het ondersteunen, opzetten en uitvoeren van medische hulpprojecten in Nepal.In het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Uitwerking enquête NVB leden

Uitwerking enquête NVB leden Uitwerking enquête NVB leden 1. Inleiding en aanleiding Aanleiding voor de enquête was de wens van het bestuur om de activiteiten voor de leden uit te breiden. Hiertoe is meer inzicht in de aarde en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG NVTG-BESTUUR 2015

JAARVERSLAG NVTG-BESTUUR 2015 JAARVERSLAG NVTG-BESTUUR 2015 De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is opgericht in 1907. De missie van de NVTG is: het actief bijdragen aan de verbetering

Nadere informatie