Jaarverslag pathologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. pathologie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 pathologie

2 Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Afdeling/capaciteitsgroep Dagelijks bestuur Patiëntenzorgcommissie Wetenschapscommissie Laboratoriumcommissie Pathologie Onderwijs Commissie (POC) Unitoverleg CAM overleg 7 3. Personeel Wetenschappelijk personeel Ondersteunend en beherend personeel Personeelsleden in fte Leeftijdsopbouw medewerkers Ziekteverzuim Personeelsmutaties Bijzondere gelegenheden Jubilea Functies en/of lidmaatschappen Beheer Apparatuur Bibliotheek Kwaliteits-, Arbo-, en Milieuzorg Onderwijs (studiejaar ) Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML) - Geneeskunde FHML International Track of Medicine FHML DWO Honoursprogramma FHML: Arts Klinisch Onderzoeker FHML - Gezondheidswetenschappen FHML- Biomedische wetenschappen Carim Research Master The Europian Public Health Track Faculteit der Cultuurwetenschappen Hoger en middelbaar beroepsonderwijs Patiëntenzorg Algemeen AIOS opleiding Unit IV: Immunohistocytochemie en moleculaire diagnostiek Histologisch onderzoek Cytologisch onderzoek Obducties Diverse onderzoeken Demonstraties en besprekingen 37

3 7. Wetenschappelijk onderzoek Wetenschapsdag Thema Hart- en Vaatziekten Thema Groei en Ontwikkeling (Inter-)nationale voordrachten, congressen, cursussen, stages en werkbesprekingen Dissertaties Wetenschappelijke publicaties in internationaal tijdschrift vermeld in SCI of SSCI (wi-1) Publicaties in Nederlands Tijdschrift Boekbijdragen 57 Bijlage I: 58 Lijst van afkortingen 58 websites pathologie:

4 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de afdeling pathologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Wederom een onstuimig jaar waarin helaas ook enkele dieptepunten zijn te melden, die diepe sporen hebben achtergelaten. Indrukwekkend was het medeleven en de solidariteit die in deze moeilijke tijden bij de medewerkers zichtbaar aanwezig was. Deze gebeurtenissen in combinatie met onverwacht langdurig zieken en gelijktijdig vertrek van collega s hebben een duidelijke wissel getrokken op het voltallige personeel. In hetzelfde jaar namen we afscheid van Prof. dr. Fré Bosman. Als interim-hoofd heeft hij in de overbruggingsperiode voor rust op de afdeling gezorgd. In juli heb ik het stokje van hem overgenomen en mij hiermee aan de afdeling verbonden. Twee assistenten hebben de opleiding tot klinisch patholoog afgerond, waarbij een de openstaande plaats als staflid heeft aanvaard. Ten opzichte van 2009 laat, met uitzondering van de moleculaire diagnostiek, het aantal verrichtingen geen bijzondere variatie zien. Ook in 2010 stond kwaliteit hoog in het vaandel. Naast vele in- en externe audits werd succesvol de CCKL heraccreditatie gehaald en verlengd voor een periode van twee jaar. Daarnaast heeft in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij de unit cytologie de landelijke visitatie plaatsgevonden. In de voor ons liggende periode zal het leveren van kwaliteit en verbeteren van de dienstverlening een speerpunt blijven. Voor de nabije toekomst zijn diverse beleidslijnen uitgezet. Zo wordt de aanschaf van een nieuwe generatie doorvoerapparatuur binnenkort een feit en kan op continue basis materiaal worden verwerkt. Naar verwachting zal dit ten goede komen aan de doorlooptijd. Ook wordt al ingespeeld op aankomende wijzigingen in de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Hiervoor oriënteert de unit cytologie zich nadrukkelijk op raakvlakken binnen de moleculaire diagnostiek. Ten aanzien van de patiëntveiligheid wordt in een projectgroep de inzet van 2D barcode onderzocht. Bovendien is in samenwerking met het bouwbureau een start gemaakt voor vergaande verbouwing en/of nieuwbouw van de afdeling, zodat efficiënter werken in een veilige omgeving nog beter gestalte zal krijgen. Dit alles kan alleen worden waargemaakt omdat de afdeling als team functioneert. De afdeling Pathologie is niet een optelsom van units, maar bovenal een coherente groep van professionals, waarin samenwerking en inzet het verschil maken. Mijn hartelijke dank gaat uit naar allen die hiertoe hebben bijgedragen. Prof. Dr. A. zur Hausen 4

5 2. Afdeling/capaciteitsgroep 2.1 Dagelijks Bestuur zur Hausen A, afdelingshoofd Bosman F, staflid Beek C., beheerder Huysentruyt C, namens AIOS Buchholtz R., voorzitter unitoverleg Cleutjens J., portefeuillehouder onderwijs Driessen A. mw., voorzitter patiëntenzorgcommissie Heeneman S. mw., voorzitter wetenschapscommissie Het Dagelijks Bestuur komt wekelijks bij elkaar en is een belangrijk overlegmedium tussen de verschillende groepen binnen de afdeling/capaciteitsgroep. Naast informatie-uitwisseling en toelichting van het beleid van de afdeling worden hier beheers-en beleidsbesluiten genomen. De goedgekeurde notulen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn openbaar. 2.2 Patiëntenzorgcommissie De Patiëntenzorg Commissie (PZC) houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en het verstrekken van advies (gevraagd/ongevraagd) bij alle aangelegenheden die betrekking hebben op de patiëntenzorg. Er wordt vergaderd in een frequentie van 6 x/jaar. De voorzitter van de patiëntenzorgcommissie rapporteert en adviseert aan het Dagelijks Bestuur en neemt daarin zitting. De Patiëntenzorg Commissie is samengesteld uit: A. Driessen, voorzitter C. Huysentruyt, AIOS M. Stevens-Baldewijns, staflid De belangrijkste onderwerpen waren: Nieuw obductie-aanvraagformulier Problemen Dako-stainer Bewaartermijnen Doorlooptijden cytologie (BVO 2.3 Wetenschapscommissie De Wetenschapscommissie heeft een adviserende en begeleidende functie op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling. Het doel van de Wetenschapscommissie is het verhogen van de kwaliteit van de wetenschappelijke in- en output. De voorzitter van de wetenschapscommissie rapporteert en adviseert aan het Dagelijks Bestuur en neemt daarin zitting. Er wordt vergaderd in een frequentie van 10 x per jaar. De Wetenschapscommissie is samengesteld uit: S. Heeneman, voorzitter, vertegenwoordiger Experimental Vascular Pathology researchgroup M. van Engeland, vertegenwoordiger labcomissie, vertegenwoordiger Epigenetics research group A. Haugg, vertegenwoordiger viral oncogenesis researchgroup T. Rademakers, vertegenwoordiger AIO s K. Smits, vertegenwoordiger post-docs V. Winnepenninckx, vertegenwoordiger klinische staf 5

6 De belangrijkste onderwerpen waren: afweging accreditatie research afdelingen pathologie MPTC aanvragen jaarlijkse pathologie wetenschapsdag wetenschapsstages AIOS organisatie SOP s 2.4 Laboratoriumcommissie De Laboratoriumcommissie, die maandelijks bijeenkomt, is een overlegorgaan waarin praktische zaken, het wetenschappelijk onderzoek aangaande, worden besproken. Dit betreft met name zaken als ruimtebeheer, apparatuurbeleid en ARBO/milieubeleid. De Laboratoriumcommissie is een subcommissie van de Wetenschapscommissie. De voorzitter van de Laboratoriumcommissie is lid van de Wetenschapscommissie. De Laboratoriumcommissie is samengesteld uit: M. van Engeland, staflid, voorzitter C. Beek, beheerder V. Herias, postdoc A. Janssen, analist P. Moerkerk, analist, secretaris De belangrijkste onderwerpen waren: Apparatuur SOP s en audits research Temperatuurregistratiesysteem Herindeling labs Verdeling algemene middelen Labjassen azm i.p.v. UM Kamerruimte UM 2.5 Pathologie Onderwijs Commissie De Pathologie Onderwijs Commissie (POC) houdt zich bezig met alle zaken rondom het academisch onderwijs waarbij de vakgroep Pathologie betrokken is en vergadert 8 tot 10 maal per jaar. Dit betreft in het bijzonder het onderwijs aan de faculteit Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Dit omvat de opleidingen: Geneeskunde i. Nederlandstalige bachelor Geneeskunde ii. Engelstalige International Track in Medicine (ITM) iii Nederlandstalige master iv. Arts-Klinisch Onderzoeker master v. Cardiovascular Biology and Medicine Research Master). Biomedische Wetenschappen i. richting Biologie en Gezondheid Gezondheidswetenschappen i. richting Moleculaire Levenswetenschappen (in combinatie met de Universiteit Hasselt Transnationale Universiteit Limburg (tul)) ii. Biologische Gezondheidskunde iii. Bewegingswetenschappen 6

7 De POC draagt zorg voor de inhoud en de vorm van de bijdragen aan het onderwijs, een goede verdeling van de onderwijstaken over de verschillende stafleden en een terugkoppeling naar de betrokken docenten over de uitvoering van hun taken en wensen. De Pathologie Onderwijs Commissie is samengesteld uit: J. Cleutjens, voorzitter R.J. van Suylen T. de Goeij 2.6 Unitoverleg Het unitoverleg komt tweewekelijks bij elkaar en heeft tot doel de algemene voortgang binnen de laboratoria van de patiëntenzorg en het secretariaat te bespreken. Het unitoverleg is samengesteld uit: R. Buchholtz, voorzitter, afdelingsmanager A. Driessen, staflid, chef de clinique K. Donners, leidinggevende secretariaat patiëntenzorg B. Frère, leidinggevend analist unit I, histotechniek M.Henskens, kwaliteitsfunctionaris G. Roemen, leidinggevend analist unit IV, immunologie R. Tonk, leidinggevend analist unit II, cytologie 2.7 CAM-overleg (Chemicaliën, Arbo, Milieu) Het CAM-team komt maandelijks bij elkaar en geeft uitvoering aan het CAM-beleid van de afdeling. Tijdens het overleg wordt de voortgang hiervan besproken. Het CAM-team is samengesteld uit: R. Buchholtz, voorzitter K.Beerden, arbocoördinator diagnostiek E. v.d. Boezem, milieucoördinator research M. Henskens, kwaliteitsfunctionaris J. Peeters, chemicaliënfunctionaris (azm) M. Rousch, arbocoördinator research M.H.Tulleners, arbocoördinator diagnostiek K. Wouters, chemicaliënfunctionaris (UM) De belangrijkste onderwerpen waren: Oplossen openstaande punten CCKL heraccreditatie op Invoeren labspecifieke richtlijnen voor zwangere. Procedure beheer en gebruik chemicaliën Plaatsen veiligheidskast met cardreader voor opslag van giftige stoffen en/of stoffen op de CBRN lijst. 7

8 3. Personeel (meetmoment 31 december 2010) 3.1 Wetenschappelijk personeel Hoogleraren Hausen zur A. afdelingshoofd Bosman prof.dr. F. Biessen prof.dr. E. Daemen prof.dr. M. Stafmedewerkers Abdul Hamid mw. drs. M Baldewijns mw. drs. M. Cleutjens dr. ir. J. Cleutjens mw. dr. K. Driessen mw. dr. A. Engeland van mw.dr. M. Gijbels mw. dr. M. Goeij de dr. A. Heeneman mw. dr. S. Lutgens mw. dr. E Peutz mw.dr.c. Riedl drs.r Speel dr. E.J. Suylen van dr. R.J. Van de Vijver dr. K. Winnepenninckx mw.dr. V Consulenten Lammens prof. dr. M., consulent neuropathologie (UMCN) Arts-assistenten in opleiding Attekum van mw. drs. N Bosch van den mw. drs. I. Cleven drs. A. Cörvers mw. drs. S. Horst van der M. Huysentruyt drs. C. Kooreman mw. drs. L. Köster dr. J. Lentjes mw.drs. M Lohman drs. B. Plasschaert drs. H. Sladkova mw. drs. I Vreuls mw.drs. C Vries de dr.b Post-doc s Bongaerts mw. dr. B Haugg mw. dr. A. Herias mw. dr. V. Niessen mw. dr. H. Sluimer mw.dr. J Smits mw. dr. K Veeck dr. J. 8

9 Overig wetenschappelijk personeel Beckers mw. C., AIO Daissormont mw.i., AIO Derks mw. S., AIO Engel D., AIO Gabriëls mw. K., AIO Gink van M., AIO Hoon de J., AIO Hurk van den K., AIO Koopmans mw. S. AIO Manca M. AIO Melotte mw. V., AIO Otten J., AIO Rademakers T., AIO Seijkens T, AIO Steegh mw. F. A., student AIO 3.2 Ondersteunend en beherend personeel Managementondersteuning Beek C., beheerder Buchholtz R., hoofdanalist Essen van den mw. E., office manager Henskens mw. M., kwaliteitsfunctionaris Unit I Frère B, leidinggevend analist/unitleider Aarts mw. P, analist histotechniek Beerden mw. K., analist histotechniek Daenen mw. C., analist Driesmans mw.i., analist histotechniek Gastel van mw. N, analist histotechniek Geenen mw. M., laborant histotechniek, obductie-assistent Gemine mw. S., analist histotechniek Groeneweg M, ICT ondersteuning Heijligen mw. A., analist histotechniek Hezik van mw. D., obductie-assistent Hoof van M, afdelingsassistent Joosten J., analist histotechniek Kempeners mw. I., analist histotechniek Kosten mw. A., analist histotechniek Kuijpers mw. J., analist histotechniek Luyten T., analist histotechniek Paulissen J, physician assistant Rennspiess mw. D., analist histotechniek Smeekes mw. K., analist histotechniek Tulleners mw. R., analist histotechniek Tulleners mw. MH, analist histotechniek Vlieks mw. M., obductie-assistent 9

10 Unit II Tonk R., leidinggevend analist/unitleider Kostons mw. C., analist cytologie Middendorp mw. C., analist Samijo mw. N., analist cytologie Vervoort P., analist cytologie Walbrecht mw. A., analist cytologie Unit III Essen van den mw. E (office manager/hoofd secretariaat): Secretariaat stafondersteuning: Golde mw. A. van Heuts mw. I. Vanderschuren mw. D. Secretariaat patië ntenzorg: Donners mw. K., hoofd Bex P., mw. Crompvoets mw. Y. Unit IV Roemen G., leidinggevend analist/analist moleculaire diagnostiek/speciale technieken Cloots R., stafanalist/speciale technieken Hulsmans mw. S, analist moleculaire techniek Peeters mw. J., analist moleculaire diagnos tiek Pirens mw. T., analist moleculaire diagnos tiek Rüland mw. A., analist speciale technie ken/moleculaire diagnostiek Stevens mw. S. analist speciale technieken Swinnen mw. L., analist speciale technieken/histotechniek Vries de Pijls mw. M., analist speciale technieken Wetenschappelijk Onderzoek Beckers mw. L. analist Boezem van de mw. E., analist Daenen mw. C., analist Hautvast mw. P., analist Janssen mw. A., analist Lamerichs, mw. C. analist Moerkerk P., analist Plusquin mw. J. analist Pol J., analist Rousch M., analist Straeten van, mw. K, analist Wijnands E., analist Wouters mw. K., analist 10

11 3.3 Personeelsleden per 31 december 2010 Totaal aantal medewerkers: ,9 fte Medewerkers azm 77 personen, waarvan 30 pers. <100% = 39% UM 49 personen, waarvan 13 pers. <100% = 27% WP azm/um andere geldstroom fte Hoogleraar 4 3,5 Staf 17 13,6 Postdocs 9 8,0 AIOS 14 14,0 AIO ,7 Onderzoeker 1 0,4 Totaal ,2 OBP Administratief Management 3 3 Kwaliteit 1 0,7 Secretariaat 6 4,8 ICT 1 0,5 Analytisch Onderzoek ,9 Gezondheidszorg 37 30,2 Student assistent 3 0,6 Totaal ,7 Stagiaires 5 5,0 3.4 Leeftijdsopbouw medewerkers <

12 3.5 Ziekteverzuim Pathologie medewerkers azm 4,3 Eenheid Laboratoria azm 4,4 Totaal azm 3,9 Pathologie medewerkers UM 1,1% 3.6 Personeelsmutaties Uit dienst: Barnabas Lyaruu 59+ regeling Ariënne van Marion aanstelling elders Jan Smeets 59+ regeling Wouter Eijgelaar aanstelling elders Ingrid Bijsmans einde contract Els Meulemans einde contract Beatrice Bermudez einde contract Marjorie Poggi einde contract Indira Medina einde detachering Kanimoshi Ramakrishnan einde contract In dienst: Petra Hautvast analist Michiel van der Horst AIOS Floor Steegh student AIO Nicky van Attekum AIOS Kim van Straeten analist Axel zur Hausen afdelinghoofd/patholoog Mathijs van Gink AIO Dorit Rennspiess analist Corine Lamerichs analist Jan Köster AIOS Anne Hagens oproepkracht secretariaat patiëntenzorg Judith Plusquin analist Mutaties: Mathijs Groeneweg van UM naar azm ICT ondersteuner 12

13 3.7 Bijzondere gelegenheden * Op 28 oktober was de Sleuteloverdracht tussen interim hoofd Prof.dr. F.T. Bosman en het nieuwe afdelingshoofd Prof.dr. A. zur Hausen. 3.8 Jubilea Datum Naam dienstjubileum azm ambtsjubileum Carry Kostons Audrey van Golde Ronald Tonk Margriet de Vries Peggy Bex Karin Donners Elly van den Essen Functies en/of lidmaatschappen Abdul Hamid M. Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid IKL werkgroep hematologie Lid werkgroep cutane lymfomen Lid Nederlandse Vereniging voor Nefrologie Lid Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie Baldewijns M. Lid Europese Vereniging voor Pathologie Lid Europese werkgroep voor Urologie Lid IKL werkgroep Urologie Lid werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen Lid Vereniging Analisten Pathologie Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid Belgische Vereniging voor Klinische Cytologie Lid Verbond der Belgische Beroepsvereniging van geneesheren-specialisten Lid van de Society for Pediatric Pathology Biessen E. Participant in het European Vascular Genomics Network Bestuurlid van de Dutch Atherosclerosis Society Werkgroepleider binnen CTMM Circulating Cell programma Bongaerts B. Vereniging voor Epidemiologie 13

14 Cleutjens J. Penningmeester - Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Matrix Biologie (NVMB) tot 1 juni 2010 Lid Nederlandse Vereniging voor Matrix Biologie (NVMB) Penningmeester - Bestuurslid Stichting ter bevordering van bindweefselonderzoek Nederland (SBBN) tot 1 juni Contactpersoon Federation of the European Connective Tissue Societies (FECTS) Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie sectie Pathobiologie Opleider voor Maastricht van de SMBWO sectie experimentele Pathobiologie Lid werkveldcommissie Faculteit Life Sciences, opleiding Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek, Hogeschool Zuyd Heerlen Externe gecommitteerde examens BML, Hogeschool Zuyd Heerlen Lid centrale commissie voortentamens biologie (CCVB Cleutjens K. Lid North American Vascular Biology Organization Lid Nederlandse Vereniging van Biochemie en Moleculaire Biologie Lid ATVB (Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology) counsil American Heart Association. Lid Wetenschappelijke adviesraad Maastricht Medical Students Research Conference Lid Wetenschappelijke adviescommissie Pathogenese van de Nederlandse Hartstichting Daemen M. Wetenschappelijk directeur CARIM Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid Editorial Board Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology Lid Editorial Board of the Journal of Pathology Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid Advisory Board Center Translational Molecular Medicine Lid Wetenschappelijke Adviesraad High Risk Plaque Consortium Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Nederlandse Hartstichting Voorzittter Top subsidies ZonMw Driessen A. Lid European Association for Study of the Liver Lid United States and Canadian Academy of Pathology Lid Pathological Society of Great Britain and Ireland Lid Belgische Vereniging van Anatomopathologie Lid bestuur Belgian H. pylori Contact Group Lid bestuur Belgian Gastrointestinal Pathology Club Lid Vlaamse Vereniging van Gastroenterologie Lid Limburgse Werkgroep Hepatologie Lid Nederlandse vereniging voor Pathologie Engeland van M. American Association for Cancer Research (AACR) (Associate member) Lid Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie Gijbels M. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) Lid van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) Lid van de sectie Toxicologische Pathologie Lid van de Nederlandse Atherosclerose Vereniging 14

15 Goeij de A. Lid Overleg Locaal Stralingsdeskundigen Randwyck Lid Universitaire Werkgroep Studiesucces Lid Denktank Onderwijs Adviesorgaan CvB UM Lid Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs (NVMO) Voorzitter Interuniversitaire Werkgroep Wetenschappelijke Vorming van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs Lid Management Team Geneeskunde, Onderwijsinstituut FHML Heeneman S. Lid North American Vascular Biology Organization Lid Dier Experimentele Commissie-UM Lid Dutch Atherosclerosis Society Lid American Heart Association (ATVB) Herias V. Lid American Heart and Stroke Association Lid Dutch Atherosclerosis Society Kostons C. Lid Organisatie Cytodiagnostische mede werkers Lutgens E. Lid van de American Heart Foundation (AHA). Council lid van de Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology council (AHA). Lid van de North America Vascular Biology Organization (NAVBO). Lid van de Dutch Atherosclerosis Society (DAS). Lid van het European Vascular Genomics Network (EVGN) (FP6). Lid van de European Vascular Biology Organization (EVBO). Niessen H. Lid Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO Paulissen J. Vereniging Analisten Pathologie (VAP) Congrescommissie VAP Peutz C. Lid Nederlandse Vereniging voor Immunologie Lid Nederlandse Vereniging voor Nefrologie Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid International Society of Nephrology Lid American Society of Nephrology Lid Renal Pathology Society Lid IKL werkgroep Hoofd Hals tumoren Lid Beroeps Belangen Commissie NVVP Riedl R. Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) The United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP) British Division of the Internation Academy of Pathology (IAP) Weke delen panel Limburg-Brabant Rousch M. Lid Nederlandse Atherosclerosis Vereniging 15

16 Ruland A. Lid Vereniging Histotechniek Nederland Lid Werkgroep Immuun Histo-en cytochemie Samijo N. Lid Vereniging Analisten Pathologie Aspirant lid International Academy of Cytology Sluimer J Lid Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (ATVB) council, American Heart Association. Smits K. Vereniging voor Epidemiologie (VvE) American Association for Cancer Research (AACR) Speel EJ. Lid American Association for Cancer Research (AACR) Lid Association for Molecular Pathology (AMP) Lid European NeuroEndocrine Tumor Society (ENETS) Lid Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) Lid Nederlandse Werkgroep Hoofdhalstumoren (NWHHT) Lid IKL Werkgroep Hoofdhalstumoren Lid Wetenschapscommissie IKL Werkgroep Hoofdhalstumoren Suylen van RJ. Lid Pulmonary Pathology Society Verenigde Staten Lid Pulmonary Pathology Club Engeland Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) Voorzitter Landelijke Visitatie Commissie (LVC) Lid Faculteitsraad FHML Lid Landelijke Adviescommissie kwaliteitsvisitatie (adviescommissie voor de raad WOK) Tonk R. Lid Organisatie Cytodiagnostische medewerkers Aspirantlid International Academy of Cytology Van de Vijver K. Lid Belgische Vereniging voor Pathologie Lid British Association of Gynaecological Pathologists (BAGP) Lid Nederlandse Vereniging voor Parasitologie Lid Belgische Vereniging voor Parasitologie Lid IKL Werkgroep Pathologie Lid Tumorwerkgroep Gynecologische Oncologie Limburg (GOL) Lid Tumorwerkgroep IKL Mammacarcinomen Lid MUMC Klankbordwerkgroep P3 Mammacarcinoom Lid MUMC Kerngroep SAP Lid IKL Plenaire Visitatiecommissie Lid IKL Visitatiecommissie mammazorg Lid Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) Vervoort P. Lid Vereniging Analisten Pathologie Aspirant lid International Academy of Cytology 16

17 Vries de M. Lid Vereniging Histotechniek Nederland Lid Werkgroep Immuunhisto- en cyto chemie Walbrecht A. Vereniging Analisten Pathologie Nederlandse Vereniging van biomedisch Laboratoriummedewerkers Aspirantlid International Academy of Cytology Winnepenninckx V. Lid Belgische Vereniging voor Pathologie Lid Belgian Club of Dermatopathology Lid EORTC (melanoomgroep) 17

18 4. Beheer 4.1 Apparatuur In 2010 werd voor aan apparatuur/meubilair aangeschaft UM Cryostaat Automatisering Totaal azm All-in Dako Stainers (Pathologie) Diversen Totaal Bibliotheek Tijdschriften aanwezig in de afdelingsbibliotheek: Gastroenterology Journal of Pathology Journal of Vascular Research Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology De meeste andere tijdschriften zijn on line beschikbaar. 4.3 Kwaliteits-, arbo- en milieuzorg A. Voortgang kwaliteitssysteem In 2010 is de ingezette koers op het gebied van kwaliteit verder gevolgd. Door de verantwoordelijkheid voor kwaliteit op onderdelen terug te leggen in de lijn, is een aanzet gemaakt om kwaliteit en het kwaliteitsbewustzijn op een hoger niveau te brengen. B. Beleid In 2010 is het kwaliteitsbeleid geherformuleerd. De kern daarvan is het inrichten en besturen van de (kwaliteits)organisatie in processen. Door de werkzaamheden in processen in te richten kunnen zij efficiënter worden georganiseerd en wordt zichtbaar wat het effect is van veranderingen of knelpunten op een werkplek voor de rest van de afdeling. In 2011 zullen ook de interne audits zich richten op deze processen. De output daarvan zal gebruikt worden om de verschillende werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen. Een ander belangrijk punt van het kwaliteitsbeleid is het integreren van kwaliteit op alle niveau s van de organisatie. Vanuit dat oogpunt is in 2010 voor het eerst geen apart KAM-jaarplan meer gemaakt. Punten voor het KAMjaarplan worden voortaan opgenomen in het afdelingsjaarplan. C. Verbetertrajecten Onderhoud kwaliteitssysteem Door het maken van enkele aanpassingen in het beheer van de kwaliteitsdocumentatie is dit nu makkelijker en overzichtelijker. Door het verlengen van de revisietermijn van 14 naar 90 dagen is er meer ruimte om documenten binnen de afgesproken termijn van 2 jaar te actualiseren. Wanneer alle documenten met een termijn van 14 dagen gereviseerd zijn, is de verwachting dat de achterstand definitief en blijvend is weggewerkt. 18

19 Alle plannen van aanpak worden periodiek geëvalueerd en er is met name veel belang gehecht aan het plan van aanpak van de CCKL-audit. Terugkoppeling over de voortgang heeft geregeld plaatsgevonden in de stuurgroep en het unitoverleg. Verbeteracties Er is een aantal aandachtspunten die om bouwtechnische redenen nog niet zijn opgelost: - de afzuiging bij de kleurtafel van de histologie - de gladde vloer - de formalineconcentratie (n.a.v. de naar beneden bijgestelde wettelijke norm) - de temperatuur op het lab Audits In 2010 zijn vijf interne audits uitgevoerd met betrekking tot het primaire proces. De geplande audit van de wetenschapsstage is geannuleerd omdat het geen onderdeel is van de CCKL norm. De audit cardiovasculair onderzoek en de audit epigenetica zijn niet doorgegaan en worden ook niet meer in de planning opgenomen. Reden hiervoor is dat er geen norm bestaat aan de hand waarvan de onderdelen getoetst kunnen worden. Tevens zijn er drie externe audits geweest: een CCKL laboratoriumbeoordeling, een arbo- en milieuaudit en een audit door de RCP. De systeemaudit bij pathologie is door de kwaliteitsfunctionaris van het eigen lab en de kwaliteitsfunctionaris van het lab voor klinische immunologie uitgevoerd. Verbeterpunten zijn opgenomen in plannen van aanpak. De plannen van aanpak zijn opgenomen in de daarvoor gehanteerde database. Met behulp van de database bewaakt de afdelingsmanager de voortgang. Openstaande acties zullen in 2011 verder worden opgepakt. Het belangrijkste actiepunt ligt op het gebied van de automatisering. Kwaliteitscontrole MPTC De kwaliteitscontrole MPTC is in het najaar van 2010 uitgevoerd. Uit deze audit blijkt dat het geteste weefsel in de MPTC in optimale conditie is en dat de methode van opslag zeer goed is. Management review In maart 2010 is de managementreview over 2009gehouden. Hierbij zijn besproken: - kwaliteit - onderzoek - onderwijs - patiëntenzorg - financiën De resultaten zijn vastgelegd in een verslag en er is een plan van aanpak gemaakt. De voortgang van het plan van aanpak wordt periodiek besproken in de stuurgroep. De resultaten van de managementreview zijn aanleiding geweest om na te denken over de invulling van kwaliteit binnen de afdeling. De huidige invulling is gericht op de accreditatie, waarbij de CCKL norm het uitgangspunt is voor de wijze van opbouw en implementatie van het kwaliteitssysteem. Met de verlenging van de accreditatie in 2010 en de nieuwe visie op kwaliteit kan het kwaliteitssysteem naar een hoger plan getild worden. Rondzendingen In 2010 heeft het laboratorium pathologie deelgenomen aan de volgende rondzendingen: Algemene histologie, Algemene cytologie, Cervixcytologie, Immuunhistochemie, In Situ Hybridisatie en Moleculaire Pathologie. De resultaten voor alle rondzendingen zijn over het algemeen goed. Bij de histologie waren de resultaten voor de GRAM kleuring niet in orde. Er is een nieuwe kleuring ontwikkeld en de validatie loopt. Bij de cytologie zijn de resultaten voor de cervixcytologie in orde. De rondzending van de algemene cytologie is vervallen omdat er geen geschikt materiaal beschikbaar was. 19

20 Bij de immuno is niet goed gescoord voor de kleuringen calcitonine, CD79a en OCT3/4. De kleuringen calcitonine en CD79a zijn inmiddels opnieuw geoptimaliseerd en gevalideerd. Voor de OCT3/4 wordt een verbeterplan gemaakt. Voor de moleculaire rondzendingen is in alle gevallen goed gescoord. Interne meldingen Het totaal aantal meldingen over 2010 lag op 400, een toename van bijna 100 meldingen ten opzichte van 2009, waarbij de unit histologie ruim de helft van alle meldingen voor haar rekening nam. Hierbij moet vermeld worden dat deze unit, door centrale ontvangstfunctie, naast de eigen interne meldingen ook de meldingen ten aanzien van non-conforme ontvangst doet. Belangrijkste categorieën betreffen de meldingen rond aanvragen van onderzoek en analyse en technieken. Dit betekent dat de meeste meldingen ons eigen handelen betreft, waarmee deze meldingen de mogelijkheid bieden tot het kritisch beoordelen en bijstellen van de eigen processen. De categorieën aanvragen van onderzoek, analyse en technieken en rapportage zullen in het nu volgende nader beschouwd worden. Aanvragen van onderzoek. Ten aanzien van deze categorie werden in meldingen gedaan. De redenen voor melden waren vrij uiteenlopend, maar de meldingen betreffende het inzenden van materiaal zonder een aanvraagformulier of andersom het insturen van een aanvraagformulier zonder materiaal alsmede het insturen van materiaal zonder patiëntgegevens en het niet overeenkomen van de gegevens op formulier en materiaal komen het meest voor. De afdelingen waarbij het non-conform insturen van materiaal het meest voorkomt zijn tevens die afdelingen die het meest frequent materiaal voor pathologie onderzoek insturen. Analyse en technieken. De meldingen betreffende analyse en technieken vormen het belangrijkste onderdeel van de eigen interne meldingensystematiek. Ze worden met name gedaan door de units 1 (histologie), 2 (cytologie) en 4 (speciale technieken). Meldingen met betrekking tot analyse en technieken zijn zeer divers, toch vallen de meldingen met betrekking tot incomplete patiëntgegevens in LIMS het meest op. Probleem hierbij is dat de overname van NAW gegevens uit het ziekenhuissysteem in LIMS niet altijd even succesvol verloopt, een probleem dat veelvuldig door de medewerkers van unit 2 wordt genoemd. Daarnaast vormen ook de locked documents een probleem, maar na de laatste upgrade van het LIMS is dit probleem drastisch afgenomen. Verder komt het verlies van patiëntenmateriaal tijdens het snijden van de coupes en het voorkomen van floaters (materiaal zonder cassette) vaker voor. Dit laatste type melding is niet altijd controleerbaar omdat een oorzaak hiervan kan zijn het losraken van weefsel van grotere stukken tijdens het doorvoeren waardoor een floater ontstaat. De kwaliteit van de immuunhistochemische kleuringen met de nieuwe kleurmachine vormen een blijvend punt van aandacht, waarbij veelvuldig contact met de leverancier bestaat. Rapportage. Meldingen ten aanzien van rapportage van onderzoeksgegevens worden vooral gedaan door unit 2 (cytologie) en de groep staf en assistenten. De match tussen patiëntengegevens en bijhorend patiëntenmateriaal is een voortdurend aandachtspunt en is middels een risicoanalyse in kaart gebracht. Het selecteren en matchen van patiënt en materiaal tijdens het gehele werkproces middels 2D barcodering, is middels een projectaanvraag in samenwerking met de Instrumentele Dienst en de afdeling ICT gestart. VIM meldingen In 2010 werden 8 VIM meldingen gedaan, Alle VIM meldingen zijn besproken binnen de VIM commissie van de RVE die een advies aangaande deze meldingen heeft uitgebracht. De meldingen zijn eveneens intern besproken met betrokkenen. 20

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP)

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) 1 15 februari 2008 3de Moleculaire Dag Ed Schuuring Doel: stimuleren moleculaire diagnostiek binnen pathologie in NL borging en verbetering van kwaliteit vernieuwing moleculaire diagnostiek inventarisatie

Nadere informatie

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek Onderwijs en Onderzoek Albert Scherpbier Maastricht University Medical Centre Eenheid onderwijs en onderzoek Ja er is een probleem In de UMC s gaat het ook nog over patiëntenzorg Probleem heeft te maken

Nadere informatie

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm.

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Hilda Keuning, Philip Kluin, Amélie Dendooven, Joost Oudejans en Mieke Jonker NVVP, 5 nov. 2014 Schippers wil meer veldnormen

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen

Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen Is biomedische wetenschappen studeren in Nijmegen misschien iets voor jou? Ik wil relevant zijn: bijdragen aan de gezondheid van mensen Gezondheidszorg heeft

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

PROGRAMMA EN ABSTRACTS

PROGRAMMA EN ABSTRACTS PROGRAMMA EN ABSTRACTS 2 e SYMPOSIUM Stichting Baarmoederhalskankerpreventie Oost Donderdag, 12 oktober 2000 Papendal, Arnhem Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Programma... 5 2 VOORWOORD

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs ISO15189: stand van zaken 2013 2013 taakgroep NVVP (Amélie Dendooven, Mieke Jonker, Hilda Keuning, Philip Kluin (vz), Joost Oudejans): Participatie

Nadere informatie

BA Moleculaire Levenswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen

BA Moleculaire Levenswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen BA Moleculaire Levenswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen 2008 Universiteit Maastricht BA Moleculaire Levenswetenschappen Page 1 of 89 Table of content Microscopie... 4 GLP Kennismaking

Nadere informatie

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken.

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie Moleculaire dag WMDP Carel van Noesel Utrecht, 29 januari 2010 Morfologisch Functioneel Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Opleiding tot klinisch

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING MACRODOELMATIGHEIDSTOETS BELEIDSREGEL 2014

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING MACRODOELMATIGHEIDSTOETS BELEIDSREGEL 2014 SAMENVATTING Informatiedossier doelmatigheidstoets \ Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Aanvraag nieuwe opleiding European Research Master in Translational Neuroscience (EMTN) Maastricht University

Nadere informatie

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel Maastricht UMC+ Wonen / Ziekenhuizen #ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel University Hospital Maastricht, een ruimteschip is geland! Het jongste universitaire

Nadere informatie

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Heerhugowaard, juli 2011 Voorwoord Het is een wat bewogen jaar geweest met de overgang naar de SKML en het systeem Qbase. Door deze zaken is er een achterstand ontstaan

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum. Dierexperimentencommissie Geneeskunde (DEC-GNK)

Universitair Medisch Centrum. Dierexperimentencommissie Geneeskunde (DEC-GNK) Universitair Medisch Centrum utrecht JAARVERSLAG 2001 Dierexperimentencommissie Geneeskunde (DEC-GNK) Dierexperimentencommissie Geneeskunde UMC Utrecht, huispostnummer D 01,343, Postbus 85500, 3508 GA

Nadere informatie

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 Inleiding Pathologie betekent ziekteleer. De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses

Nadere informatie

PD-L1 staining: een echte biomarker?

PD-L1 staining: een echte biomarker? PD-L1 staining: een echte biomarker? 10e NVMO Nascholing Targeted Therapy Donderdag 21 april 2016 Antropia, Driebergen Stefan M. Willems MD PhD Dept Pathology UMC Utrecht, Utrecht, The Netherlands Dept

Nadere informatie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie + klinisch fysicus i.o. radiotherapie dr. ir. Ellen Brunenberg UMC St Radboud Beroepsoriëntatieavond Protagoras/Willem Einthoven 23 september 2013 + curriculum vitae n dr. ir. Ellen Brunenberg (29 jaar)

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Acute Hartdood in de Klinische Pathologie

Acute Hartdood in de Klinische Pathologie Acute Hartdood in de Klinische Pathologie 13 en 14 maart 2014 Academisch Medisch Centrum Amsterdam Afdeling Pathologie www.cardiovasculaire-pathologie.nl Inleiding Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Acute Hartdood in de Klinische Pathologie

Acute Hartdood in de Klinische Pathologie Acute Hartdood in de Klinische Pathologie 7 en 8 november 2013 Academisch Medisch Centrum Amsterdam Afdeling Pathologie www.cardiovasculaire-pathologie.nl Inleiding Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie Inhoud Inleiding... 3 Leerroute... 4 Toelatingseisen... 5 Inschrijving...

Nadere informatie

Center for Medical Imaging North-East Netherlands

Center for Medical Imaging North-East Netherlands Center for Medical Imaging North-East Netherlands CMI NEN - University of Twente Branch Prof. Dr G.P. Vooijs CMI Supervisory Board MIRA: Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine University

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht aan het woord PAG 4 Bestuurder aan het woord PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 Immunohistochemie

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Samenwerking pathologie Laboratoria

Samenwerking pathologie Laboratoria Samenwerking pathologie Laboratoria Dr. Peter de Bruin Voorzitter Maatschap Pathologie Den Bosch, Nieuwegein en Arnhem (DNA). VAP september 2014 Samenwerking pathologie Samenwerking/ Fusie Laboratoria

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager B elangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vastgesteld door de EC op 2 september 2013 1 Opgesteld door Aandachtsgroep Overgangsregeling Voorzitter Mw. J.H.M. Schonk

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase BSc programma Biologie en Medische biologie de differentiatiefase Even voorstellen Sarian Kosten Universitair docent Aquatische Ecologie Onderwijs: BSc Biologie: Systeem ecologie, Applied Ecology MSc Biology:

Nadere informatie

BA Moleculaire Levenswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen

BA Moleculaire Levenswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen BA Moleculaire Levenswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen 2008 Universiteit Maastricht BA Moleculaire Levenswetenschappen Page 1 of 77 Table of content Leven in de biosfeer...4 Computervaardigheden

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Verklaring van Belangen

Verklaring van Belangen Verklaring van Belangen Algemeen Titel(s) Prof. Dr. Voornaam Ludo J. Tussenvoegsels Achternaam Functie Hellebrekers X voorzitter O lid Korte omschrijving huidige werkzaamheden Sinds 18 december 2014 lid

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Diagnostiek en etiologie van endocervicale afwijkingen Donderdag 9 november 2006 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN NEDERLANDSE VERENIGING voor ONCOLOGIE ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN De Oncologiedagen worden georganiseerd door: NVvO, NKI-AVL en ERASMUS MC 1. Larynx- en hypofarynxafwijkingen 09-05-1970 2. Hormonen en

Nadere informatie

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor.

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Doel van het certificaat Het certificaat van Genetisch Laboratorium Supervisor wordt uitgereikt door de Belgian Society of Human Genetics (BeSHG).

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

Bewustwording drinkgedrag

Bewustwording drinkgedrag School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Cardioloog, dhr. Eelko Ronner, hoofdonderzoeker verbonden aan Renier de Graaf Groep. Situatie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 73

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 73 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 73 Inhoudsopgave Acute nood...4 Voortgangstentamen jaar 1... 6 Stationstoets jaar 1... 7 Portfoliotentamen jaar 1... 8 Professioneel Gedrag jaar 1... 9 Beeldvormende

Nadere informatie

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek hogeschool Leiden Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum Master Moleculaire Diagnostiek Hogeschool Leiden Nieuw curriculum Bachelor of Applied Science Major - Biologie en medisch laboratoriuminderzoek

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Leiden, augustus 2014 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling Nieuwe opleiding Universiteit Leiden Contactpersoon Contactgegevens - adres drs.

Nadere informatie

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs Transitie NEN-EN-ISO- 15189 enkele ervaringen van auditors en labs Anne M. Uyterlinde 20-11-2015 Doel: Voorbeelden uit de praktijk Ervaringen van auditors (tussenstand) Ruimte voor discussie 2 NEN-EN-ISO

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting?

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Paul van der Valk Patholoog VUMC Auditor CCKL en RvA Dank aan Danielle Heideman & Peter Snijders None to declare Conflicts of interest Uitgangspunt van dit verhaal

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Focusgroep Public Health. Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016

Focusgroep Public Health. Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016 Focusgroep Public Health Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016 Programma Tijd 13:00 uur Inloop 13:30 uur Opening en introductie Dr. Marja van Bon-Martens, Trimbos-instituut

Nadere informatie

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een Reglement voor de opleiding tot Medisch-Microbiologisch Onderzoeker (MMO) binnen het kader van het Algemeen Reglement van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CO14.049d Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CONCEPT Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 JAARVERSLAG 2006 FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 Nederlands Vaccin Instituut (NVI), Bilthoven Jaarverslag 2006 Functionaris ex. art. 14 Wod, N VI ALGEMEEN

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase

BSc programma Biologie en Medische biologie. de differentiatiefase BSc programma Biologie en Medische biologie de differentiatiefase Even voorstellen Eric Visser Universitair docent Experimentele Plantenecologie Opleidingscoördinator master Biology Onderwijs: BSc Biologie:

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Informatie voor studenten Geneeskunde, SUMMA en Biomedische Wetenschappen

Informatie voor studenten Geneeskunde, SUMMA en Biomedische Wetenschappen UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Informatie voor studenten Geneeskunde, SUMMA en Biomedische Wetenschappen Hart- en vaatcentrum Informatie voor studenten Geneeskunde, SUMMA en Biomedische Wetenschappen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING 2017-2018 INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES INHOUD 1) WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?... 1 2) SUBSIDIE VOOR MATERIËLE KOSTEN...

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

learning in a student run clinic

learning in a student run clinic learning in a student run clinic Leren in de studentenpoli Learner-centered student-run clinic een voorbeeld van innovatief farmacotherapie onderwijs Michiel van Agtmael, internist Jelle Tichelaar, onderwijscoördinator

Nadere informatie

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Tweede NIAZ accreditatie (kwaliteitsnorm 2.2) en VMS certificering

Nadere informatie

Managed Equipment Services. 06-02-2015 pagina 1

Managed Equipment Services. 06-02-2015 pagina 1 Managed Equipment Services Colin Nelemans Dennis Mostert 06-02-2015 pagina 1 Agenda 1. Introductie en inleiding 1 1. Inkoopoverwegingen 2 1. Processtappen 3 1. Inhoudelijke aspecten van MES 4 06-02-2015

Nadere informatie

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Veronique De Vroey VAKB Symposium 3 Feb 2014 Veronique.de.vroey@uza.be 03/8214661 Situering UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen 573 bedden op 27 verpleegeenheden

Nadere informatie

Aanstelling en ontslag van functionarissen Biologische Veiligheid

Aanstelling en ontslag van functionarissen Biologische Veiligheid CRISP, Eenheid Biologische Veiligheid MUMC+ Versie 07-06-2010 Aanstelling en ontslag van functionarissen Biologische Veiligheid Doel van de procedure Het doel van deze procedure is te voldoen aan de wetgeving

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Datum: november 2010 1 Handleiding roosteren van arbeidstijden van artsassistenten azm De regels over hoe lang een werknemer

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc 15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van klinische biologie.

Nadere informatie