Jaarverslag pathologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. pathologie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 pathologie

2 Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Afdeling/capaciteitsgroep Dagelijks bestuur Patiëntenzorgcommissie Wetenschapscommissie Laboratoriumcommissie Pathologie Onderwijs Commissie (POC) Unitoverleg CAM overleg 7 3. Personeel Wetenschappelijk personeel Ondersteunend en beherend personeel Personeelsleden in fte Leeftijdsopbouw medewerkers Ziekteverzuim Personeelsmutaties Bijzondere gelegenheden Jubilea Functies en/of lidmaatschappen Beheer Apparatuur Bibliotheek Kwaliteits-, Arbo-, en Milieuzorg Onderwijs (studiejaar ) Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML) - Geneeskunde FHML International Track of Medicine FHML DWO Honoursprogramma FHML: Arts Klinisch Onderzoeker FHML - Gezondheidswetenschappen FHML- Biomedische wetenschappen Carim Research Master The Europian Public Health Track Faculteit der Cultuurwetenschappen Hoger en middelbaar beroepsonderwijs Patiëntenzorg Algemeen AIOS opleiding Unit IV: Immunohistocytochemie en moleculaire diagnostiek Histologisch onderzoek Cytologisch onderzoek Obducties Diverse onderzoeken Demonstraties en besprekingen 37

3 7. Wetenschappelijk onderzoek Wetenschapsdag Thema Hart- en Vaatziekten Thema Groei en Ontwikkeling (Inter-)nationale voordrachten, congressen, cursussen, stages en werkbesprekingen Dissertaties Wetenschappelijke publicaties in internationaal tijdschrift vermeld in SCI of SSCI (wi-1) Publicaties in Nederlands Tijdschrift Boekbijdragen 57 Bijlage I: 58 Lijst van afkortingen 58 websites pathologie:

4 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de afdeling pathologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Wederom een onstuimig jaar waarin helaas ook enkele dieptepunten zijn te melden, die diepe sporen hebben achtergelaten. Indrukwekkend was het medeleven en de solidariteit die in deze moeilijke tijden bij de medewerkers zichtbaar aanwezig was. Deze gebeurtenissen in combinatie met onverwacht langdurig zieken en gelijktijdig vertrek van collega s hebben een duidelijke wissel getrokken op het voltallige personeel. In hetzelfde jaar namen we afscheid van Prof. dr. Fré Bosman. Als interim-hoofd heeft hij in de overbruggingsperiode voor rust op de afdeling gezorgd. In juli heb ik het stokje van hem overgenomen en mij hiermee aan de afdeling verbonden. Twee assistenten hebben de opleiding tot klinisch patholoog afgerond, waarbij een de openstaande plaats als staflid heeft aanvaard. Ten opzichte van 2009 laat, met uitzondering van de moleculaire diagnostiek, het aantal verrichtingen geen bijzondere variatie zien. Ook in 2010 stond kwaliteit hoog in het vaandel. Naast vele in- en externe audits werd succesvol de CCKL heraccreditatie gehaald en verlengd voor een periode van twee jaar. Daarnaast heeft in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij de unit cytologie de landelijke visitatie plaatsgevonden. In de voor ons liggende periode zal het leveren van kwaliteit en verbeteren van de dienstverlening een speerpunt blijven. Voor de nabije toekomst zijn diverse beleidslijnen uitgezet. Zo wordt de aanschaf van een nieuwe generatie doorvoerapparatuur binnenkort een feit en kan op continue basis materiaal worden verwerkt. Naar verwachting zal dit ten goede komen aan de doorlooptijd. Ook wordt al ingespeeld op aankomende wijzigingen in de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Hiervoor oriënteert de unit cytologie zich nadrukkelijk op raakvlakken binnen de moleculaire diagnostiek. Ten aanzien van de patiëntveiligheid wordt in een projectgroep de inzet van 2D barcode onderzocht. Bovendien is in samenwerking met het bouwbureau een start gemaakt voor vergaande verbouwing en/of nieuwbouw van de afdeling, zodat efficiënter werken in een veilige omgeving nog beter gestalte zal krijgen. Dit alles kan alleen worden waargemaakt omdat de afdeling als team functioneert. De afdeling Pathologie is niet een optelsom van units, maar bovenal een coherente groep van professionals, waarin samenwerking en inzet het verschil maken. Mijn hartelijke dank gaat uit naar allen die hiertoe hebben bijgedragen. Prof. Dr. A. zur Hausen 4

5 2. Afdeling/capaciteitsgroep 2.1 Dagelijks Bestuur zur Hausen A, afdelingshoofd Bosman F, staflid Beek C., beheerder Huysentruyt C, namens AIOS Buchholtz R., voorzitter unitoverleg Cleutjens J., portefeuillehouder onderwijs Driessen A. mw., voorzitter patiëntenzorgcommissie Heeneman S. mw., voorzitter wetenschapscommissie Het Dagelijks Bestuur komt wekelijks bij elkaar en is een belangrijk overlegmedium tussen de verschillende groepen binnen de afdeling/capaciteitsgroep. Naast informatie-uitwisseling en toelichting van het beleid van de afdeling worden hier beheers-en beleidsbesluiten genomen. De goedgekeurde notulen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn openbaar. 2.2 Patiëntenzorgcommissie De Patiëntenzorg Commissie (PZC) houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en het verstrekken van advies (gevraagd/ongevraagd) bij alle aangelegenheden die betrekking hebben op de patiëntenzorg. Er wordt vergaderd in een frequentie van 6 x/jaar. De voorzitter van de patiëntenzorgcommissie rapporteert en adviseert aan het Dagelijks Bestuur en neemt daarin zitting. De Patiëntenzorg Commissie is samengesteld uit: A. Driessen, voorzitter C. Huysentruyt, AIOS M. Stevens-Baldewijns, staflid De belangrijkste onderwerpen waren: Nieuw obductie-aanvraagformulier Problemen Dako-stainer Bewaartermijnen Doorlooptijden cytologie (BVO 2.3 Wetenschapscommissie De Wetenschapscommissie heeft een adviserende en begeleidende functie op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling. Het doel van de Wetenschapscommissie is het verhogen van de kwaliteit van de wetenschappelijke in- en output. De voorzitter van de wetenschapscommissie rapporteert en adviseert aan het Dagelijks Bestuur en neemt daarin zitting. Er wordt vergaderd in een frequentie van 10 x per jaar. De Wetenschapscommissie is samengesteld uit: S. Heeneman, voorzitter, vertegenwoordiger Experimental Vascular Pathology researchgroup M. van Engeland, vertegenwoordiger labcomissie, vertegenwoordiger Epigenetics research group A. Haugg, vertegenwoordiger viral oncogenesis researchgroup T. Rademakers, vertegenwoordiger AIO s K. Smits, vertegenwoordiger post-docs V. Winnepenninckx, vertegenwoordiger klinische staf 5

6 De belangrijkste onderwerpen waren: afweging accreditatie research afdelingen pathologie MPTC aanvragen jaarlijkse pathologie wetenschapsdag wetenschapsstages AIOS organisatie SOP s 2.4 Laboratoriumcommissie De Laboratoriumcommissie, die maandelijks bijeenkomt, is een overlegorgaan waarin praktische zaken, het wetenschappelijk onderzoek aangaande, worden besproken. Dit betreft met name zaken als ruimtebeheer, apparatuurbeleid en ARBO/milieubeleid. De Laboratoriumcommissie is een subcommissie van de Wetenschapscommissie. De voorzitter van de Laboratoriumcommissie is lid van de Wetenschapscommissie. De Laboratoriumcommissie is samengesteld uit: M. van Engeland, staflid, voorzitter C. Beek, beheerder V. Herias, postdoc A. Janssen, analist P. Moerkerk, analist, secretaris De belangrijkste onderwerpen waren: Apparatuur SOP s en audits research Temperatuurregistratiesysteem Herindeling labs Verdeling algemene middelen Labjassen azm i.p.v. UM Kamerruimte UM 2.5 Pathologie Onderwijs Commissie De Pathologie Onderwijs Commissie (POC) houdt zich bezig met alle zaken rondom het academisch onderwijs waarbij de vakgroep Pathologie betrokken is en vergadert 8 tot 10 maal per jaar. Dit betreft in het bijzonder het onderwijs aan de faculteit Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Dit omvat de opleidingen: Geneeskunde i. Nederlandstalige bachelor Geneeskunde ii. Engelstalige International Track in Medicine (ITM) iii Nederlandstalige master iv. Arts-Klinisch Onderzoeker master v. Cardiovascular Biology and Medicine Research Master). Biomedische Wetenschappen i. richting Biologie en Gezondheid Gezondheidswetenschappen i. richting Moleculaire Levenswetenschappen (in combinatie met de Universiteit Hasselt Transnationale Universiteit Limburg (tul)) ii. Biologische Gezondheidskunde iii. Bewegingswetenschappen 6

7 De POC draagt zorg voor de inhoud en de vorm van de bijdragen aan het onderwijs, een goede verdeling van de onderwijstaken over de verschillende stafleden en een terugkoppeling naar de betrokken docenten over de uitvoering van hun taken en wensen. De Pathologie Onderwijs Commissie is samengesteld uit: J. Cleutjens, voorzitter R.J. van Suylen T. de Goeij 2.6 Unitoverleg Het unitoverleg komt tweewekelijks bij elkaar en heeft tot doel de algemene voortgang binnen de laboratoria van de patiëntenzorg en het secretariaat te bespreken. Het unitoverleg is samengesteld uit: R. Buchholtz, voorzitter, afdelingsmanager A. Driessen, staflid, chef de clinique K. Donners, leidinggevende secretariaat patiëntenzorg B. Frère, leidinggevend analist unit I, histotechniek M.Henskens, kwaliteitsfunctionaris G. Roemen, leidinggevend analist unit IV, immunologie R. Tonk, leidinggevend analist unit II, cytologie 2.7 CAM-overleg (Chemicaliën, Arbo, Milieu) Het CAM-team komt maandelijks bij elkaar en geeft uitvoering aan het CAM-beleid van de afdeling. Tijdens het overleg wordt de voortgang hiervan besproken. Het CAM-team is samengesteld uit: R. Buchholtz, voorzitter K.Beerden, arbocoördinator diagnostiek E. v.d. Boezem, milieucoördinator research M. Henskens, kwaliteitsfunctionaris J. Peeters, chemicaliënfunctionaris (azm) M. Rousch, arbocoördinator research M.H.Tulleners, arbocoördinator diagnostiek K. Wouters, chemicaliënfunctionaris (UM) De belangrijkste onderwerpen waren: Oplossen openstaande punten CCKL heraccreditatie op Invoeren labspecifieke richtlijnen voor zwangere. Procedure beheer en gebruik chemicaliën Plaatsen veiligheidskast met cardreader voor opslag van giftige stoffen en/of stoffen op de CBRN lijst. 7

8 3. Personeel (meetmoment 31 december 2010) 3.1 Wetenschappelijk personeel Hoogleraren Hausen zur A. afdelingshoofd Bosman prof.dr. F. Biessen prof.dr. E. Daemen prof.dr. M. Stafmedewerkers Abdul Hamid mw. drs. M Baldewijns mw. drs. M. Cleutjens dr. ir. J. Cleutjens mw. dr. K. Driessen mw. dr. A. Engeland van mw.dr. M. Gijbels mw. dr. M. Goeij de dr. A. Heeneman mw. dr. S. Lutgens mw. dr. E Peutz mw.dr.c. Riedl drs.r Speel dr. E.J. Suylen van dr. R.J. Van de Vijver dr. K. Winnepenninckx mw.dr. V Consulenten Lammens prof. dr. M., consulent neuropathologie (UMCN) Arts-assistenten in opleiding Attekum van mw. drs. N Bosch van den mw. drs. I. Cleven drs. A. Cörvers mw. drs. S. Horst van der M. Huysentruyt drs. C. Kooreman mw. drs. L. Köster dr. J. Lentjes mw.drs. M Lohman drs. B. Plasschaert drs. H. Sladkova mw. drs. I Vreuls mw.drs. C Vries de dr.b Post-doc s Bongaerts mw. dr. B Haugg mw. dr. A. Herias mw. dr. V. Niessen mw. dr. H. Sluimer mw.dr. J Smits mw. dr. K Veeck dr. J. 8

9 Overig wetenschappelijk personeel Beckers mw. C., AIO Daissormont mw.i., AIO Derks mw. S., AIO Engel D., AIO Gabriëls mw. K., AIO Gink van M., AIO Hoon de J., AIO Hurk van den K., AIO Koopmans mw. S. AIO Manca M. AIO Melotte mw. V., AIO Otten J., AIO Rademakers T., AIO Seijkens T, AIO Steegh mw. F. A., student AIO 3.2 Ondersteunend en beherend personeel Managementondersteuning Beek C., beheerder Buchholtz R., hoofdanalist Essen van den mw. E., office manager Henskens mw. M., kwaliteitsfunctionaris Unit I Frère B, leidinggevend analist/unitleider Aarts mw. P, analist histotechniek Beerden mw. K., analist histotechniek Daenen mw. C., analist Driesmans mw.i., analist histotechniek Gastel van mw. N, analist histotechniek Geenen mw. M., laborant histotechniek, obductie-assistent Gemine mw. S., analist histotechniek Groeneweg M, ICT ondersteuning Heijligen mw. A., analist histotechniek Hezik van mw. D., obductie-assistent Hoof van M, afdelingsassistent Joosten J., analist histotechniek Kempeners mw. I., analist histotechniek Kosten mw. A., analist histotechniek Kuijpers mw. J., analist histotechniek Luyten T., analist histotechniek Paulissen J, physician assistant Rennspiess mw. D., analist histotechniek Smeekes mw. K., analist histotechniek Tulleners mw. R., analist histotechniek Tulleners mw. MH, analist histotechniek Vlieks mw. M., obductie-assistent 9

10 Unit II Tonk R., leidinggevend analist/unitleider Kostons mw. C., analist cytologie Middendorp mw. C., analist Samijo mw. N., analist cytologie Vervoort P., analist cytologie Walbrecht mw. A., analist cytologie Unit III Essen van den mw. E (office manager/hoofd secretariaat): Secretariaat stafondersteuning: Golde mw. A. van Heuts mw. I. Vanderschuren mw. D. Secretariaat patië ntenzorg: Donners mw. K., hoofd Bex P., mw. Crompvoets mw. Y. Unit IV Roemen G., leidinggevend analist/analist moleculaire diagnostiek/speciale technieken Cloots R., stafanalist/speciale technieken Hulsmans mw. S, analist moleculaire techniek Peeters mw. J., analist moleculaire diagnos tiek Pirens mw. T., analist moleculaire diagnos tiek Rüland mw. A., analist speciale technie ken/moleculaire diagnostiek Stevens mw. S. analist speciale technieken Swinnen mw. L., analist speciale technieken/histotechniek Vries de Pijls mw. M., analist speciale technieken Wetenschappelijk Onderzoek Beckers mw. L. analist Boezem van de mw. E., analist Daenen mw. C., analist Hautvast mw. P., analist Janssen mw. A., analist Lamerichs, mw. C. analist Moerkerk P., analist Plusquin mw. J. analist Pol J., analist Rousch M., analist Straeten van, mw. K, analist Wijnands E., analist Wouters mw. K., analist 10

11 3.3 Personeelsleden per 31 december 2010 Totaal aantal medewerkers: ,9 fte Medewerkers azm 77 personen, waarvan 30 pers. <100% = 39% UM 49 personen, waarvan 13 pers. <100% = 27% WP azm/um andere geldstroom fte Hoogleraar 4 3,5 Staf 17 13,6 Postdocs 9 8,0 AIOS 14 14,0 AIO ,7 Onderzoeker 1 0,4 Totaal ,2 OBP Administratief Management 3 3 Kwaliteit 1 0,7 Secretariaat 6 4,8 ICT 1 0,5 Analytisch Onderzoek ,9 Gezondheidszorg 37 30,2 Student assistent 3 0,6 Totaal ,7 Stagiaires 5 5,0 3.4 Leeftijdsopbouw medewerkers <

12 3.5 Ziekteverzuim Pathologie medewerkers azm 4,3 Eenheid Laboratoria azm 4,4 Totaal azm 3,9 Pathologie medewerkers UM 1,1% 3.6 Personeelsmutaties Uit dienst: Barnabas Lyaruu 59+ regeling Ariënne van Marion aanstelling elders Jan Smeets 59+ regeling Wouter Eijgelaar aanstelling elders Ingrid Bijsmans einde contract Els Meulemans einde contract Beatrice Bermudez einde contract Marjorie Poggi einde contract Indira Medina einde detachering Kanimoshi Ramakrishnan einde contract In dienst: Petra Hautvast analist Michiel van der Horst AIOS Floor Steegh student AIO Nicky van Attekum AIOS Kim van Straeten analist Axel zur Hausen afdelinghoofd/patholoog Mathijs van Gink AIO Dorit Rennspiess analist Corine Lamerichs analist Jan Köster AIOS Anne Hagens oproepkracht secretariaat patiëntenzorg Judith Plusquin analist Mutaties: Mathijs Groeneweg van UM naar azm ICT ondersteuner 12

13 3.7 Bijzondere gelegenheden * Op 28 oktober was de Sleuteloverdracht tussen interim hoofd Prof.dr. F.T. Bosman en het nieuwe afdelingshoofd Prof.dr. A. zur Hausen. 3.8 Jubilea Datum Naam dienstjubileum azm ambtsjubileum Carry Kostons Audrey van Golde Ronald Tonk Margriet de Vries Peggy Bex Karin Donners Elly van den Essen Functies en/of lidmaatschappen Abdul Hamid M. Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid IKL werkgroep hematologie Lid werkgroep cutane lymfomen Lid Nederlandse Vereniging voor Nefrologie Lid Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie Baldewijns M. Lid Europese Vereniging voor Pathologie Lid Europese werkgroep voor Urologie Lid IKL werkgroep Urologie Lid werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen Lid Vereniging Analisten Pathologie Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid Belgische Vereniging voor Klinische Cytologie Lid Verbond der Belgische Beroepsvereniging van geneesheren-specialisten Lid van de Society for Pediatric Pathology Biessen E. Participant in het European Vascular Genomics Network Bestuurlid van de Dutch Atherosclerosis Society Werkgroepleider binnen CTMM Circulating Cell programma Bongaerts B. Vereniging voor Epidemiologie 13

14 Cleutjens J. Penningmeester - Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Matrix Biologie (NVMB) tot 1 juni 2010 Lid Nederlandse Vereniging voor Matrix Biologie (NVMB) Penningmeester - Bestuurslid Stichting ter bevordering van bindweefselonderzoek Nederland (SBBN) tot 1 juni Contactpersoon Federation of the European Connective Tissue Societies (FECTS) Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie sectie Pathobiologie Opleider voor Maastricht van de SMBWO sectie experimentele Pathobiologie Lid werkveldcommissie Faculteit Life Sciences, opleiding Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek, Hogeschool Zuyd Heerlen Externe gecommitteerde examens BML, Hogeschool Zuyd Heerlen Lid centrale commissie voortentamens biologie (CCVB Cleutjens K. Lid North American Vascular Biology Organization Lid Nederlandse Vereniging van Biochemie en Moleculaire Biologie Lid ATVB (Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology) counsil American Heart Association. Lid Wetenschappelijke adviesraad Maastricht Medical Students Research Conference Lid Wetenschappelijke adviescommissie Pathogenese van de Nederlandse Hartstichting Daemen M. Wetenschappelijk directeur CARIM Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid Editorial Board Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology Lid Editorial Board of the Journal of Pathology Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid Advisory Board Center Translational Molecular Medicine Lid Wetenschappelijke Adviesraad High Risk Plaque Consortium Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Nederlandse Hartstichting Voorzittter Top subsidies ZonMw Driessen A. Lid European Association for Study of the Liver Lid United States and Canadian Academy of Pathology Lid Pathological Society of Great Britain and Ireland Lid Belgische Vereniging van Anatomopathologie Lid bestuur Belgian H. pylori Contact Group Lid bestuur Belgian Gastrointestinal Pathology Club Lid Vlaamse Vereniging van Gastroenterologie Lid Limburgse Werkgroep Hepatologie Lid Nederlandse vereniging voor Pathologie Engeland van M. American Association for Cancer Research (AACR) (Associate member) Lid Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie Gijbels M. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) Lid van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) Lid van de sectie Toxicologische Pathologie Lid van de Nederlandse Atherosclerose Vereniging 14

15 Goeij de A. Lid Overleg Locaal Stralingsdeskundigen Randwyck Lid Universitaire Werkgroep Studiesucces Lid Denktank Onderwijs Adviesorgaan CvB UM Lid Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs (NVMO) Voorzitter Interuniversitaire Werkgroep Wetenschappelijke Vorming van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs Lid Management Team Geneeskunde, Onderwijsinstituut FHML Heeneman S. Lid North American Vascular Biology Organization Lid Dier Experimentele Commissie-UM Lid Dutch Atherosclerosis Society Lid American Heart Association (ATVB) Herias V. Lid American Heart and Stroke Association Lid Dutch Atherosclerosis Society Kostons C. Lid Organisatie Cytodiagnostische mede werkers Lutgens E. Lid van de American Heart Foundation (AHA). Council lid van de Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology council (AHA). Lid van de North America Vascular Biology Organization (NAVBO). Lid van de Dutch Atherosclerosis Society (DAS). Lid van het European Vascular Genomics Network (EVGN) (FP6). Lid van de European Vascular Biology Organization (EVBO). Niessen H. Lid Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO Paulissen J. Vereniging Analisten Pathologie (VAP) Congrescommissie VAP Peutz C. Lid Nederlandse Vereniging voor Immunologie Lid Nederlandse Vereniging voor Nefrologie Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie Lid International Society of Nephrology Lid American Society of Nephrology Lid Renal Pathology Society Lid IKL werkgroep Hoofd Hals tumoren Lid Beroeps Belangen Commissie NVVP Riedl R. Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) The United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP) British Division of the Internation Academy of Pathology (IAP) Weke delen panel Limburg-Brabant Rousch M. Lid Nederlandse Atherosclerosis Vereniging 15

16 Ruland A. Lid Vereniging Histotechniek Nederland Lid Werkgroep Immuun Histo-en cytochemie Samijo N. Lid Vereniging Analisten Pathologie Aspirant lid International Academy of Cytology Sluimer J Lid Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (ATVB) council, American Heart Association. Smits K. Vereniging voor Epidemiologie (VvE) American Association for Cancer Research (AACR) Speel EJ. Lid American Association for Cancer Research (AACR) Lid Association for Molecular Pathology (AMP) Lid European NeuroEndocrine Tumor Society (ENETS) Lid Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) Lid Nederlandse Werkgroep Hoofdhalstumoren (NWHHT) Lid IKL Werkgroep Hoofdhalstumoren Lid Wetenschapscommissie IKL Werkgroep Hoofdhalstumoren Suylen van RJ. Lid Pulmonary Pathology Society Verenigde Staten Lid Pulmonary Pathology Club Engeland Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) Voorzitter Landelijke Visitatie Commissie (LVC) Lid Faculteitsraad FHML Lid Landelijke Adviescommissie kwaliteitsvisitatie (adviescommissie voor de raad WOK) Tonk R. Lid Organisatie Cytodiagnostische medewerkers Aspirantlid International Academy of Cytology Van de Vijver K. Lid Belgische Vereniging voor Pathologie Lid British Association of Gynaecological Pathologists (BAGP) Lid Nederlandse Vereniging voor Parasitologie Lid Belgische Vereniging voor Parasitologie Lid IKL Werkgroep Pathologie Lid Tumorwerkgroep Gynecologische Oncologie Limburg (GOL) Lid Tumorwerkgroep IKL Mammacarcinomen Lid MUMC Klankbordwerkgroep P3 Mammacarcinoom Lid MUMC Kerngroep SAP Lid IKL Plenaire Visitatiecommissie Lid IKL Visitatiecommissie mammazorg Lid Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) Vervoort P. Lid Vereniging Analisten Pathologie Aspirant lid International Academy of Cytology 16

17 Vries de M. Lid Vereniging Histotechniek Nederland Lid Werkgroep Immuunhisto- en cyto chemie Walbrecht A. Vereniging Analisten Pathologie Nederlandse Vereniging van biomedisch Laboratoriummedewerkers Aspirantlid International Academy of Cytology Winnepenninckx V. Lid Belgische Vereniging voor Pathologie Lid Belgian Club of Dermatopathology Lid EORTC (melanoomgroep) 17

18 4. Beheer 4.1 Apparatuur In 2010 werd voor aan apparatuur/meubilair aangeschaft UM Cryostaat Automatisering Totaal azm All-in Dako Stainers (Pathologie) Diversen Totaal Bibliotheek Tijdschriften aanwezig in de afdelingsbibliotheek: Gastroenterology Journal of Pathology Journal of Vascular Research Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology De meeste andere tijdschriften zijn on line beschikbaar. 4.3 Kwaliteits-, arbo- en milieuzorg A. Voortgang kwaliteitssysteem In 2010 is de ingezette koers op het gebied van kwaliteit verder gevolgd. Door de verantwoordelijkheid voor kwaliteit op onderdelen terug te leggen in de lijn, is een aanzet gemaakt om kwaliteit en het kwaliteitsbewustzijn op een hoger niveau te brengen. B. Beleid In 2010 is het kwaliteitsbeleid geherformuleerd. De kern daarvan is het inrichten en besturen van de (kwaliteits)organisatie in processen. Door de werkzaamheden in processen in te richten kunnen zij efficiënter worden georganiseerd en wordt zichtbaar wat het effect is van veranderingen of knelpunten op een werkplek voor de rest van de afdeling. In 2011 zullen ook de interne audits zich richten op deze processen. De output daarvan zal gebruikt worden om de verschillende werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen. Een ander belangrijk punt van het kwaliteitsbeleid is het integreren van kwaliteit op alle niveau s van de organisatie. Vanuit dat oogpunt is in 2010 voor het eerst geen apart KAM-jaarplan meer gemaakt. Punten voor het KAMjaarplan worden voortaan opgenomen in het afdelingsjaarplan. C. Verbetertrajecten Onderhoud kwaliteitssysteem Door het maken van enkele aanpassingen in het beheer van de kwaliteitsdocumentatie is dit nu makkelijker en overzichtelijker. Door het verlengen van de revisietermijn van 14 naar 90 dagen is er meer ruimte om documenten binnen de afgesproken termijn van 2 jaar te actualiseren. Wanneer alle documenten met een termijn van 14 dagen gereviseerd zijn, is de verwachting dat de achterstand definitief en blijvend is weggewerkt. 18

19 Alle plannen van aanpak worden periodiek geëvalueerd en er is met name veel belang gehecht aan het plan van aanpak van de CCKL-audit. Terugkoppeling over de voortgang heeft geregeld plaatsgevonden in de stuurgroep en het unitoverleg. Verbeteracties Er is een aantal aandachtspunten die om bouwtechnische redenen nog niet zijn opgelost: - de afzuiging bij de kleurtafel van de histologie - de gladde vloer - de formalineconcentratie (n.a.v. de naar beneden bijgestelde wettelijke norm) - de temperatuur op het lab Audits In 2010 zijn vijf interne audits uitgevoerd met betrekking tot het primaire proces. De geplande audit van de wetenschapsstage is geannuleerd omdat het geen onderdeel is van de CCKL norm. De audit cardiovasculair onderzoek en de audit epigenetica zijn niet doorgegaan en worden ook niet meer in de planning opgenomen. Reden hiervoor is dat er geen norm bestaat aan de hand waarvan de onderdelen getoetst kunnen worden. Tevens zijn er drie externe audits geweest: een CCKL laboratoriumbeoordeling, een arbo- en milieuaudit en een audit door de RCP. De systeemaudit bij pathologie is door de kwaliteitsfunctionaris van het eigen lab en de kwaliteitsfunctionaris van het lab voor klinische immunologie uitgevoerd. Verbeterpunten zijn opgenomen in plannen van aanpak. De plannen van aanpak zijn opgenomen in de daarvoor gehanteerde database. Met behulp van de database bewaakt de afdelingsmanager de voortgang. Openstaande acties zullen in 2011 verder worden opgepakt. Het belangrijkste actiepunt ligt op het gebied van de automatisering. Kwaliteitscontrole MPTC De kwaliteitscontrole MPTC is in het najaar van 2010 uitgevoerd. Uit deze audit blijkt dat het geteste weefsel in de MPTC in optimale conditie is en dat de methode van opslag zeer goed is. Management review In maart 2010 is de managementreview over 2009gehouden. Hierbij zijn besproken: - kwaliteit - onderzoek - onderwijs - patiëntenzorg - financiën De resultaten zijn vastgelegd in een verslag en er is een plan van aanpak gemaakt. De voortgang van het plan van aanpak wordt periodiek besproken in de stuurgroep. De resultaten van de managementreview zijn aanleiding geweest om na te denken over de invulling van kwaliteit binnen de afdeling. De huidige invulling is gericht op de accreditatie, waarbij de CCKL norm het uitgangspunt is voor de wijze van opbouw en implementatie van het kwaliteitssysteem. Met de verlenging van de accreditatie in 2010 en de nieuwe visie op kwaliteit kan het kwaliteitssysteem naar een hoger plan getild worden. Rondzendingen In 2010 heeft het laboratorium pathologie deelgenomen aan de volgende rondzendingen: Algemene histologie, Algemene cytologie, Cervixcytologie, Immuunhistochemie, In Situ Hybridisatie en Moleculaire Pathologie. De resultaten voor alle rondzendingen zijn over het algemeen goed. Bij de histologie waren de resultaten voor de GRAM kleuring niet in orde. Er is een nieuwe kleuring ontwikkeld en de validatie loopt. Bij de cytologie zijn de resultaten voor de cervixcytologie in orde. De rondzending van de algemene cytologie is vervallen omdat er geen geschikt materiaal beschikbaar was. 19

20 Bij de immuno is niet goed gescoord voor de kleuringen calcitonine, CD79a en OCT3/4. De kleuringen calcitonine en CD79a zijn inmiddels opnieuw geoptimaliseerd en gevalideerd. Voor de OCT3/4 wordt een verbeterplan gemaakt. Voor de moleculaire rondzendingen is in alle gevallen goed gescoord. Interne meldingen Het totaal aantal meldingen over 2010 lag op 400, een toename van bijna 100 meldingen ten opzichte van 2009, waarbij de unit histologie ruim de helft van alle meldingen voor haar rekening nam. Hierbij moet vermeld worden dat deze unit, door centrale ontvangstfunctie, naast de eigen interne meldingen ook de meldingen ten aanzien van non-conforme ontvangst doet. Belangrijkste categorieën betreffen de meldingen rond aanvragen van onderzoek en analyse en technieken. Dit betekent dat de meeste meldingen ons eigen handelen betreft, waarmee deze meldingen de mogelijkheid bieden tot het kritisch beoordelen en bijstellen van de eigen processen. De categorieën aanvragen van onderzoek, analyse en technieken en rapportage zullen in het nu volgende nader beschouwd worden. Aanvragen van onderzoek. Ten aanzien van deze categorie werden in meldingen gedaan. De redenen voor melden waren vrij uiteenlopend, maar de meldingen betreffende het inzenden van materiaal zonder een aanvraagformulier of andersom het insturen van een aanvraagformulier zonder materiaal alsmede het insturen van materiaal zonder patiëntgegevens en het niet overeenkomen van de gegevens op formulier en materiaal komen het meest voor. De afdelingen waarbij het non-conform insturen van materiaal het meest voorkomt zijn tevens die afdelingen die het meest frequent materiaal voor pathologie onderzoek insturen. Analyse en technieken. De meldingen betreffende analyse en technieken vormen het belangrijkste onderdeel van de eigen interne meldingensystematiek. Ze worden met name gedaan door de units 1 (histologie), 2 (cytologie) en 4 (speciale technieken). Meldingen met betrekking tot analyse en technieken zijn zeer divers, toch vallen de meldingen met betrekking tot incomplete patiëntgegevens in LIMS het meest op. Probleem hierbij is dat de overname van NAW gegevens uit het ziekenhuissysteem in LIMS niet altijd even succesvol verloopt, een probleem dat veelvuldig door de medewerkers van unit 2 wordt genoemd. Daarnaast vormen ook de locked documents een probleem, maar na de laatste upgrade van het LIMS is dit probleem drastisch afgenomen. Verder komt het verlies van patiëntenmateriaal tijdens het snijden van de coupes en het voorkomen van floaters (materiaal zonder cassette) vaker voor. Dit laatste type melding is niet altijd controleerbaar omdat een oorzaak hiervan kan zijn het losraken van weefsel van grotere stukken tijdens het doorvoeren waardoor een floater ontstaat. De kwaliteit van de immuunhistochemische kleuringen met de nieuwe kleurmachine vormen een blijvend punt van aandacht, waarbij veelvuldig contact met de leverancier bestaat. Rapportage. Meldingen ten aanzien van rapportage van onderzoeksgegevens worden vooral gedaan door unit 2 (cytologie) en de groep staf en assistenten. De match tussen patiëntengegevens en bijhorend patiëntenmateriaal is een voortdurend aandachtspunt en is middels een risicoanalyse in kaart gebracht. Het selecteren en matchen van patiënt en materiaal tijdens het gehele werkproces middels 2D barcodering, is middels een projectaanvraag in samenwerking met de Instrumentele Dienst en de afdeling ICT gestart. VIM meldingen In 2010 werden 8 VIM meldingen gedaan, Alle VIM meldingen zijn besproken binnen de VIM commissie van de RVE die een advies aangaande deze meldingen heeft uitgebracht. De meldingen zijn eveneens intern besproken met betrokkenen. 20

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

DIT WAS HET NIEUWS. Populair jaarbericht 2014 Antoni van Leeuwenhoek

DIT WAS HET NIEUWS. Populair jaarbericht 2014 Antoni van Leeuwenhoek DIT WAS HET NIEUWS Populair jaarbericht 2014 Antoni van Leeuwenhoek Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim 100 jaar geleden al voor een grensverleggende aanpak door onderzoek en specialistische zorg samen

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Jaarverslag Generation R 2004

Jaarverslag Generation R 2004 Het grote onderzoek naar groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen in Rotterdam. Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van: Zilveren Kruis Achmea Micronic BV Snijders

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie