Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem. Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem. Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016"

Transcriptie

1 Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016

2 Overzicht presentatie Overzicht presentatie: 1. Systeem & gebied 2. Wat speelt er (beleid, doelen, opgaven)? 3. Projecten Doodhoutpilot Synergieproject 4. Resultaten & ontwikkelingen 5. Conclusies 6. Leerpunten 7. Toekomst

3 1. Systeem & gebied

4 1. Systeem & gebied Reliëf en watersysteem

5 1. Systeem & gebied Veranderd grondgebruik bovenloop Hierdense Beek: afvoerdynamiek sterk vergroot nu

6 2. Wat speelt er? 2. Wat speelt er? Beleid en opgaven: KRW HEN-functie GNN/Natura 2000 Anti-verdrogingsbeleid synergieproject

7 2. Wat speelt er? Natuur- en waterfuncties: KRW HEN/SED-functie Verdroogd gebied GNN/N2000

8 3. Projecten Historie: Beekherstelmaatregelen in 1994/1995: o.a. aankoppelen oude beeklopen in Leuvenumse Bos; maatregelen grotendeels succesvol; schaal maatregelen te beperkt. Synergieproject: samenwerking met Natuurmonumenten voorbereiding vanaf 2009 uitvoering vanaf 2014 Doodhoutpilot in

9 3. Projecten 2011: Project Beekdalbreed hermeanderen (STOWA) Doodhoutpilot Hierdense Beek: Doel: herstel kleinschalige stromingsdynamiek en structuren/habitats voor beekfauna- en flora Methode: Inbreng 15 houtpatches (traject van 800 m) Monitoring (macrofauna, waterkwaliteit, peilen)

10 3. Projecten vastlegging in oever pakketafstand m 2 m m breedte m 2 Wijze van inbreng dood hout

11 3. Projecten Doodhoutpilot ( )

12 Hierdense Beek: building with nature Doodhoutpilot ( )

13 3. Projecten Onderzoekstraject doodhoutpilot

14 3. Projecten Resultaten monitoring doodhoutpilot: positief effect op macrofaunapopulatie en substraatdiversiteit

15 3. Projecten Ervaringen vanuit dood houtpilot Synergieproject Voorbereiding synergieproject onderzoeken: Inrichtingsplan Hierdense Beek-Bloemkampen (Alterra) Ecohydrologisch herstelplan (Bell Hullenaar) Natuurtoets (Ecologica)

16 3. Projecten Doel synergieproject: Herstel en ontwikkeling van een zo natuurlijk mogelijk functionerend beeksysteem in het gehele beekdal van de Hierdense Beek in het Leuvenumse Bos

17 3. Projecten Voornaamste morfologische knelpunten: Te diep ingesneden beek: verdroging en weinig inundatie; Plaatselijk te ruim en te recht profiel: te snelle waterafvoer; Structuurarme beekbedding.

18 3. Projecten Voornaamste hydrologische knelpunten: Verdroging van het beekdal en aangrenzende natuurgebieden; Grote piekafvoeren en/of droogval; Lage overstrominsgfrequentie beekdal; Inundatiezones te klein van omvang.

19 3. Projecten Voornaamste ecologische knelpunten: Te grote afvoerdynamiek In vergraven trajecten te weinig variatie in: substraat, stroming en structuren Knelpunten voor karakteristieke en bedreigde soorten en Natura 2000-soorten en habitattypen beekprik Beken met waterplanten rivierdonderpad

20 3. Projecten Maatregelen synergieproject Houtinbreng op grote schaal (± 50 pakketten en 25 drempels) Zandinbreng (7 locaties; 3000m 3 ) Aantakken oude beeklopen Dempen gekanaliseerde beeklopen Herstel brongebied Vergroten overstromingsgebied

21 3. Projecten

22 3. Projecten Werkwijze Veel inhoudelijke discussies in het veld en op kantoor Aandacht voor communicatie Hoe zand en hout inbrengen? Aanpak herstel brongebied

23 3. Projecten Hoe breng je zand in de beek?

24 3. Projecten

25 3. Projecten Hoe maak je houtstructuren in de beek? Met dank aan Marco!

26 3. Projecten Herstel brongebied: demping Rode Spreng voor na

27 4. Resultaten en ontwikkelingen Resultaten hydrologie: - Relatie beek en beekdal verbeterd: 60 ha overstromingsvlakte - Demping piekafvoeren en vertraagde afvoer - Meer variatie in stroomsnelheid Inundaties november 2015

28 4. Resultaten en ontwikkelingen Aangetakte laagte langs de beek bij hoog water

29 4. Resultaten en ontwikkelingen Grootschalige overstromingen van bosgebieden Infiltratie van overstromingswater

30 4. Resultaten en ontwikkelingen Resultaten morfologie: Toename substraatvariatie Toename structuurvariatie

31 4. Resultaten en ontwikkelingen Resultaten ecologie: - Herkolonisatie macrofauna in aangetakte oude beeklopen en zandsuppletietrajecten - Aanzetten naar ontwikkeling van vochtige en natte bostypen - Verandering plantengroei overstroomde laagtes - Geen afname stromingsminnende macrofauna in langzaam stromende trajecten

32 5. Conclusies Voornaamste conclusies: Herstel relatie beek en beekdal Herstel brongebied Piekafvoeren gedempt Beekfauna profiteert van nieuwe habitats Veel kennis ontwikkeld over hout- en zandinbreng

33 6. Leerpunten Leerpunten: Durf te experimenteren en fouten te maken Samenwerken: maak gebruik van elkaars kennis en ervaring Geen vastomlijnde eindbeelden; accepteer spontane ontwikkelingen Laat externen meekijken en betrek omgeving Heb geduld en neem de tijd!

34 7. Toekomst Vooruitblik Beeksysteem nog volop in ontwikkeling Ontwikkelingen goed monitoren Nieuw onderzoek Aanvullende maatregelen Bijsturen via beheer

35 Hierdense Beek: building with nature Dood hout doet leven!

36 Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem Alle betrokkenen: bedankt!

Jan de Brouwer, Piet Verdonschot en Anna Besse

Jan de Brouwer, Piet Verdonschot en Anna Besse Beekdalbreed hermeanderen Technieken om dood hout in te brengen Jan de Brouwer, Piet Verdonschot en Anna Besse Jan.debrouwer@wur.nl Piet.verdonschot@wur.nl nl Anna.besse@wur.nl team zoetwaterecologie Piet

Nadere informatie

Herinrichting Hagmolenbeek Meer berging, meer stroming, meer fauna

Herinrichting Hagmolenbeek Meer berging, meer stroming, meer fauna Herinrichting Hagmolenbeek Meer berging, meer stroming, meer fauna Rob van Dongen, Waterschap Vechtstromen Met dank aan Pieter Jelle Damsté & Friso Koop Inhoud presentatie 1. Opgave Hagmolenbeek 2. Korte

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Projectplan Leuvenumse Beek

Ontwerpbesluit Projectplan Leuvenumse Beek Ontwerpbesluit Projectplan Leuvenumse Beek 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit projectplan beschrijft de geplande maatregelen in het traject Leuvenumsebeek. De Leuvenumse

Nadere informatie

Building with Nature: maatregelen In vogelvlucht

Building with Nature: maatregelen In vogelvlucht Building with Nature: Ecologische effecten van kleinschalige Building with Nature maatregelen In vogelvlucht Bart Brugmans 20 september 2016 Opgenomen in nieuwe Waterbeheerplan Effectievere inzet middelen

Nadere informatie

Ecologische effecten van droogte en afvoerpieken in beken

Ecologische effecten van droogte en afvoerpieken in beken Ecologische effecten van droogte en afvoerpieken in beken Ralf Verdonschot 9 mei 2019 Wageningen Environmental Research, Wageningen UR ralf.verdonschot@wur.nl Introductie Klimaatverandering: toename weersextremen

Nadere informatie

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar In de Wijerd van december jl. heeft u in het artikel Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek kunnen lezen

Nadere informatie

Effecten van droogte op beken

Effecten van droogte op beken Effecten van droogte op beken Ralf Verdonschot Wageningen Environmental Research, Wageningen UR ralf.verdonschot@wur.nl Introductie Veel permanent watervoerende natuurlijke beken hebben momenteel een verminderde

Nadere informatie

Leuvenumse beek. Er wordt gebruik gemaakt van de landschapsvormende

Leuvenumse beek. Er wordt gebruik gemaakt van de landschapsvormende Leuvenumse beek Naar een klimaat robuust watersysteem Korte introductie De Leuvenumse Beek in het noorden van de Veluwe voert tijdens hevige regenval water snel af naar de Veluwerandmeren. Met wateroverlast

Nadere informatie

1/28/2019. Nettie Aarnink. Voorbeelden Building with Nature. Voorbeelden Building with Nature. Voorbeelden Building with Nature

1/28/2019. Nettie Aarnink. Voorbeelden Building with Nature. Voorbeelden Building with Nature. Voorbeelden Building with Nature Nettie Aarnink 1 2 1 2 De Snoeyinksbeek zandsuppletie Hagmolenbeek Hermeandering Voorbeelden Building with Nature 3B. Worm 4 3 4 De Regge Hermeandering Voorbeelden Building with Nature De Regge Hermeandering

Nadere informatie

Integraal Natuurherstel in Beekdalen

Integraal Natuurherstel in Beekdalen Integraal Natuurherstel in Beekdalen Diffuse / gedempte / vertraagde afvoer Piet Verdonschot piet.verdonschot@wur.nl Freshwater Ecology Group Wageningen Environmental Research (Alterra) afvoer (m 3 /s)

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Oude Diep

Gebiedsbeschrijving Oude Diep Gebiedsbeschrijving Oude Diep I. HET STROOMGEBIED Het waterlichaam Oude is een langzaam stromende meanderende beek. De oorsprong van deze beek ligt in het natuurgebied Mantinger Bos en Weiden. Het Oude

Nadere informatie

Klimaatbestendige buffers in beekdalen

Klimaatbestendige buffers in beekdalen Gelderse biodiversiteitsdag Klimaatbestendige buffers in beekdalen piet.verdonschot@wur.nl Wageningen Environmental Research Klimaatverandering Het probleem Waterstromen Stabiele gedempte afvoer Oorspronkelijk

Nadere informatie

Integrale beekherstelprojecten in Vlaanderen. Kansen voor realisatie doelstellingen KRLW én Habitatrichtlijn?

Integrale beekherstelprojecten in Vlaanderen. Kansen voor realisatie doelstellingen KRLW én Habitatrichtlijn? Integrale beekherstelprojecten in Vlaanderen Kansen voor realisatie doelstellingen KRLW én Habitatrichtlijn? Beekherstelproject Marke Rechtgetrokken, verbrede en gestuwde waterloop Problemen wateroverlast

Nadere informatie

Modelleren bij Beekherstel

Modelleren bij Beekherstel Modelleren bij Beekherstel Overbodige luxe of noodzakelijk kwaad Eisse Wijma Juni 2008 Niet het doel maar het middel Beekherstel Kleine Beerze Zuid Bron: WS de Dommel 1 Onze Visie Modelleren draagt bij

Nadere informatie

Geschiedenis van de Drentsche Aa

Geschiedenis van de Drentsche Aa Geschiedenis van de Drentsche Aa Ontwikkeling van een beeksysteem gedurende de laatste 500 jaar Marije Langstraat Ronald Leeraar Methodiek Afbakening Gebiedsbeschrijving Ontwikkeling Systeem Stroming Structuur

Nadere informatie

Koningsdiep Beekdalsysteemherstel uitgangspunten en aanpak

Koningsdiep Beekdalsysteemherstel uitgangspunten en aanpak Koningsdiep Beekdalsysteemherstel uitgangspunten en aanpak Piet Verdonschot team zoetwaterecologie The Netherlands Wat is een natuurlijk beekdalsysteem? Inhoud 1. Stroomgebiedsbenadering 2. Sturende factoren

Nadere informatie

Ecologisch herstel van twee nieuwe beektrajecten in de bovenlopen van de Kleine Nete

Ecologisch herstel van twee nieuwe beektrajecten in de bovenlopen van de Kleine Nete Ecologisch herstel van twee nieuwe beektrajecten in de bovenlopen van de Kleine Nete Alain De Vocht Centrum voor Milieukunde, Universiteit Hasselt, Agoralaan, Geb. D, 3590 Diepenbeek, Belgium alain.devocht@uhasselt.be

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Ontwerp projectplan Deurzerdiep Anreeperdiep Nummer: Bestuursstukken\1548 Agendapunt: 11 DB: Ja 10-2-2014 BPP: Ja 5-3-2014 Workflow Opsteller: Harriët Bosman, 0598-693226 Beleid, Projecten en

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s

Waterschap Hunze en Aa s Beekaanpassing Loonerdiep-Taarlooschediep Willem Kastelein 11 juni 2018 Waterschap Hunze en Aa s Democratische overheid Verantwoordelijk voor waterbeheer Veiligheid Voldoende water Waterkwaliteit 1 Drie

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Ontwikkeling van beek- en oevervegetatie na innovatief beekherstel

Ontwikkeling van beek- en oevervegetatie na innovatief beekherstel Ontwikkeling van beek- en oevervegetatie na innovatief beekherstel Rob Fraaije Ecologie en Biodiversiteit groep Universiteit Utrecht J.T.A. Verhoeven & M.B. Soons FLORON-dag 10 december 2016 Overzicht

Nadere informatie

Regionale Implementatie KRW

Regionale Implementatie KRW Regionale Implementatie KRW Bepaling Huidige toestand waterlichamen Dommel Martijn Antheunisse, Vakgroep Ecologie, Ws De Dommel Inhoud Ws. De Dommel - 26 KRW waterlichamen Huidige situatie 2009: Biologische

Nadere informatie

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem 9 Oude Diep 9.1 Watersysteem Het waterlichaam Oude Diep behoort tot de KRW-categorie Rivieren, type R5; langzaam stromende middenloop/benedenloop op zandbodem (RBO Rijn-Oost, 2004. p. 31). De oorsprong

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Vledder en Wapserveense Aa

Gebiedsbeschrijving Vledder en Wapserveense Aa Gebiedsbeschrijving Vledder en Wapserveense Aa I. HET STROOMGEBIED Het watersysteem van de Vledder en Wapserveense Aa is een vrij afwaterend systeem dat met een stelsel van watergangen en stuwen afstroomt

Nadere informatie

Ecologische doelstelling

Ecologische doelstelling Nevengeulen langs de grote rivieren Leren van de praktijk Margriet Schoor Oost Nederland Platform beek- en rivierherstel Vreugderijkerwaard, oktober 2009 14 december 2011 Waarom nevengeulen? Hoofdgeul

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

Beekdalontwikkeling Corio Glana

Beekdalontwikkeling Corio Glana Oppervlaktewatermodellering Geleenbeek Concept 2 december 2013 Opdrachtgever Waterschap Roer en Overmaas Viforis Zaaijer Waterpro(of) Solutions Roermond, 2 december 2013 Verantwoording Titel Subtitel Oppervlaktewatermodellering

Nadere informatie

Advies Herstel Leuvenumse beek

Advies Herstel Leuvenumse beek Advies Herstel Leuvenumse beek OBN Beheer en Ontwikkeling Natuurkennis 2014 VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren Advies OBN-06-BE Driebergen, 2014 Deze publicatie is tot stand gekomen met

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

MWW - Waternood-DAN - EKO. Hanneke Keizer Piet Verdonschot Karin Didderen

MWW - Waternood-DAN - EKO. Hanneke Keizer Piet Verdonschot Karin Didderen MWW - Waternood-DAN - EKO Hanneke Keizer Piet Verdonschot Karin Didderen Maatregel Wijzer Waterbeheer Inleiding Implementatie van zowel WB21 als KRW vraagt om waterhuishoudkundige maatregelen Talrijke

Nadere informatie

Programma. Beheerplan Elperstroomgebied

Programma. Beheerplan Elperstroomgebied Beheerplan Elperstroomgebied Alie Alserda Pietop t Hof Christina Schipper Rienko van der Schuur 1 Elperstroomgebied Natura 2000 14 mei 2013 Programma Inleiding Doelen Knelpunten Activiteiten Aanvullend

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel uit de praktijk

Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel uit de praktijk Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel uit de praktijk Maureen Pesman, Niels Evers (Royal HaskoningDHV), Mirja Kits (Waterschap Aa en Maas) De laatste 25 jaar zijn er veel beekherstelprojecten

Nadere informatie

Beekdalbreed Hermeanderen

Beekdalbreed Hermeanderen Bouwstenen voor de leidraad voor innovatief beek- Final l en rereport beekdalherstel Beekdalbreed Hermeanderen rapport 2012 36 Beekdalbreed Hermeanderen: Bouwstenen voor de leidraad voor innovatief beek-

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Oude Vaart

Gebiedsbeschrijving Oude Vaart Gebiedsbeschrijving Oude Vaart I. HET STROOMGEBIED Het watersysteem van de Oude Vaart is een vrij afwaterend systeem dat met een stelsel van watergangen en stuwen afstroomt richting Meppel. De Oude Vaart

Nadere informatie

Beek of beekmoeras? Water stroomt waar het gaan kan, en anders niet. Veldwerkplaats Beekdallandschap Verslag Geeserstroomgebied, Gees, 13 mei 2008

Beek of beekmoeras? Water stroomt waar het gaan kan, en anders niet. Veldwerkplaats Beekdallandschap Verslag Geeserstroomgebied, Gees, 13 mei 2008 Beek of beekmoeras? Water stroomt waar het gaan kan, en anders niet Veldwerkplaats Beekdallandschap Verslag Geeserstroomgebied, Gees, 13 mei 2008 Inleiders: Rients Hofstra, DLG en Piet Verdonschot, Alterra

Nadere informatie

- Sint Jansberg: ligt voor het grootste deel buiten het projectgebied en daarnaast is er geen oppervlaktewater aanwezig.

- Sint Jansberg: ligt voor het grootste deel buiten het projectgebied en daarnaast is er geen oppervlaktewater aanwezig. V.1. Natura 2000 gebieden Er liggen 3 Natura 2000 gebieden in of in nabijheid van het projectgebied (zie afbeelding 9 in bijlage V): - Gelderse Poort: de Groenlanden en Ooijsche Graaf liggen binnen het

Nadere informatie

Beek moet in bomen hangen

Beek moet in bomen hangen Beek moet in bomen hangen Verslag van beekherstel in stuwwalgebied, Veldwerkplaats Beekdalen in het Springendal op 10 juli 2007 Inleiders: Fons Eysink, Staatsbosbeheer, beheerder regio Oost en Piet Verdonschot,

Nadere informatie

De KRW op weg naar 2015: een terugblik op de toekomst.

De KRW op weg naar 2015: een terugblik op de toekomst. De KRW op weg naar 2015: een terugblik op de toekomst. En de Baakse Beek zei: om te werken aan mijn toekomst, moet ge mijn verleden kennen Marga Limbeek Waterschap Rijn en IJssel 12 mei 2009 Wat heeft

Nadere informatie

Integraal Peilbesluitplan Smilde Streekbijeenkomst

Integraal Peilbesluitplan Smilde Streekbijeenkomst Integraal Peilbesluitplan Smilde Streekbijeenkomst Dinsdag 20 september 2011 Het Kompas te Smilde Programma van vanavond Tijd activiteit 19:30 start bijeenkomst 19:40 plenaire presentatie - voortraject

Nadere informatie

Kennisinventarisatie Natuurlijke Klimaatbuffer Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden (Dwingelderveld)

Kennisinventarisatie Natuurlijke Klimaatbuffer Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden (Dwingelderveld) Kennisinventarisatie Natuurlijke Klimaatbuffer Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden (Dwingelderveld) Januari 2014 Contactpersoon Geertjan Smits (Natuurmonumenten), g.smits@natuurmonumenten.nl, t. 0592

Nadere informatie

Monitoringsverslag Hierdense / Staverdense beek per 17-7-2009 Bekenwerkgroep Nederland E, van den Dool

Monitoringsverslag Hierdense / Staverdense beek per 17-7-2009 Bekenwerkgroep Nederland E, van den Dool Monitoringsverslag Hierdense / Staverdense beek per 17-7-2009 Bekenwerkgroep Nederland E, van den Dool De Hierdense beek is door de BWN 6 keer bezocht. En wel in 1973, 1987, 1995, 2001, 2005 en 2009. De

Nadere informatie

Herinrichting beekdal Kwistbeek. Bijeenkomst 30 oktober Antea Group Roel Wijnhoven

Herinrichting beekdal Kwistbeek. Bijeenkomst 30 oktober Antea Group Roel Wijnhoven Herinrichting beekdal Kwistbeek Bijeenkomst 30 oktober Antea Group Roel Wijnhoven Inhoud presentatie Doelstelling herinrichting beekdal Kwistbeek Toelichting op werkzaamheden Antea Group Vertrekpunt Fasering

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Geanonimiseerd. Ontwerp-projectplan Waterwet Beekherstel en EVZ Peelse Loop Benedenloop November Waterschap Aa en Maas

Nota van zienswijzen Geanonimiseerd. Ontwerp-projectplan Waterwet Beekherstel en EVZ Peelse Loop Benedenloop November Waterschap Aa en Maas Nota van zienswijzen Geanonimiseerd Ontwerp-projectplan Waterwet Beekherstel en EVZ Peelse Loop Benedenloop November 2016 Waterschap Aa en Maas Nota van zienswijzen Naar aanleiding van het Ontwerp-projectplan

Nadere informatie

Integraal beekdalherstel. Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel

Integraal beekdalherstel. Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel Integraal beekdalherstel Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel Doelen Ontwikkelen van diffuse afvoersystemen Dempen van de afvoerdynamiek Genuanceerd verondiepen

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

RENHEIDE OP PEIL Doel pilot Beoogde effecten Maatregelen

RENHEIDE OP PEIL Doel pilot Beoogde effecten Maatregelen Doel pilot GGOR: Gewogen Grondwater- en Oppervlaktewater Regime Verbetering waterhuishouding voor zowel landbouw als natuur Betere stuurbaarheid waterpeil in Buulder Aa Natuurlijker peilverloop (winter

Nadere informatie

Uitleg titel en projectacroniem LIFE Going up a level

Uitleg titel en projectacroniem LIFE Going up a level Met het project More water forwet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart

Nadere informatie

Plan ontkluizen Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum

Plan ontkluizen Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum Plan ontkluizen Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum 1 Project: Plan ontkluizing Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum Gemeente Brunssum Waterschap Roer en Overmaas Oktober 2008, variant

Nadere informatie

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen?

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? Effectiviteit KRW maatregelen Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? 1 Maatregelen Kaderrichtlijn Water Kwaliteit Doelstelling Beleidstekort Maatregelen 2 Welke maatregelen worden

Nadere informatie

Evaluatie traject Smeerling

Evaluatie traject Smeerling Evaluatie traject Smeerling Toelichting op inrichting en beheer door: Hein Kuiper Henk Roskam Paul Hendriks hk Aanleiding Ervaringen beheerders: hoge beekpeilen in groeiseizoen vernatting van het beekdal

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boeren- bedrijf

Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boeren- bedrijf Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boeren- bedrijf Pieter Jelle Damsté & Friso Koop (waterschap Vechtstromen), Fons Eysink (Boeren voor Natuur Twente, Unie van Bosgroepen) Om te voldoen

Nadere informatie

Toepassing van instrumenten uit handboek op NATURA2000-gebied Boetelerveld

Toepassing van instrumenten uit handboek op NATURA2000-gebied Boetelerveld Toepassing van instrumenten uit handboek op NATURA2000-gebied Boetelerveld Perry de Louw (Deltares) Jan van Bakel (De Bakelse Stroom) Judith Snepvangers (Landschap Overijssel) Natura2000-gebied Boetelerveld

Nadere informatie

Symposium Ecologie en de praktijk Nieuwe kennis toegepast donderdag 21 maart Eindhoven

Symposium Ecologie en de praktijk Nieuwe kennis toegepast donderdag 21 maart Eindhoven Symposium Ecologie en de praktijk Nieuwe kennis toegepast donderdag 21 maart 2013 - Eindhoven Stroomgebieden: basis van beekherstel Wim van derhoek HANHART CONSULT Beekherstel: waaromeigenlijk? Onrustbarende

Nadere informatie

lastige exotische invasieve water- en oeverplanten in de kleine stromende wateren

lastige exotische invasieve water- en oeverplanten in de kleine stromende wateren Invasieve exootplanten en KRW, in kleine wateren Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voorbeelden Waterlichamen 3. Wanneer probleem en wanneer zegen Maarten Zonderwijk, ws Regge en Dinkel, dec 2009 4. Beheer

Nadere informatie

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa Beknopte toelichting op de plannen en procedure

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa Beknopte toelichting op de plannen en procedure Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa Beknopte toelichting op de plannen en procedure In het beekdal dreigen bossen en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door te hoge stikstofuitstoot.

Nadere informatie

Calamiteiten Informatie/communicatie...

Calamiteiten Informatie/communicatie... Blad 3 van 38 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Algemeen... 4 1.2. Leeswijzer... 4 2. Probleemstelling... 6 2.1. Huidige situatie... 6 2.2. Uitwerking probleemstelling... 7 2.3. Gewenste verbetering...

Nadere informatie

Bodems in een veranderend(natuur) landschap

Bodems in een veranderend(natuur) landschap Bodems in een veranderend(natuur) landschap door de ogenvan eengeograaf Erik Meijles Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen& Kenniscentrum Landschap e.w.meijles@rug.nl Foto: Koopman

Nadere informatie

Plaag/risico analyses en habitatgebruik van exoten in de grote rivier

Plaag/risico analyses en habitatgebruik van exoten in de grote rivier Aantal soorten Inhoud presentatie Plaag/risico analyses en habitatgebruik van exoten in de grote rivier Habitatgebruik & trendontwikkeling in de grote Actuele verspreiding & Ecologie Risico s voor inheemse

Nadere informatie

Naar herstel op landschapsniveau van beekdalen in Nederland Over leven en werk van het OBN-deskundigenteam Beekdallandschap

Naar herstel op landschapsniveau van beekdalen in Nederland Over leven en werk van het OBN-deskundigenteam Beekdallandschap Naar herstel op landschapsniveau van beekdalen in Nederland Over leven en werk van het OBN-deskundigenteam Beekdallandschap Piet Verdonschot, OBN DT Beekdallandschappen m.m.v. Uko Vegter, Rob van Dongen,

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit: Natuurvisies & Kwaliteitstoetsen in de praktijk bij Natuurmonumenten. Ir. Cindy Burger, 19 maart 2015

Sturen op kwaliteit: Natuurvisies & Kwaliteitstoetsen in de praktijk bij Natuurmonumenten. Ir. Cindy Burger, 19 maart 2015 Sturen op kwaliteit: Natuurvisies & Kwaliteitstoetsen in de praktijk bij Natuurmonumenten Ir. Cindy Burger, 19 maart 2015 Sturen op kwaliteit Wie is Natuurmonumenten? Hoe werkt onze beheercyclus? Waarom

Nadere informatie

4.5 Riviervis. Erwin Winter en Joep de Leeuw, RIVO

4.5 Riviervis. Erwin Winter en Joep de Leeuw, RIVO 4.5 Erwin Winter en Joep de Leeuw, RIVO (erwin.winter@wur.nl) De toestand van veel riviervissen is verbeterd sinds het dieptepunt in de jaren zeventig, maar de visstand is nog ver verwijderd van de situatie

Nadere informatie

Ecologische Karakterisering van Oppervlaktewateren (EKO)

Ecologische Karakterisering van Oppervlaktewateren (EKO) Ecologische van Oppervlaktewateren (EKO) Aanleiding Het project EKO is in 1981 door de provincie en de waterschappen in Overijssel geïnitieerd. Hanneke Keizer-Vlek Alterra Aanleiding voor het project was

Nadere informatie

Nieuwkoopse Plassen. Op weg naar water van topkwaliteit. Droge voeten, schoon water

Nieuwkoopse Plassen. Op weg naar water van topkwaliteit. Droge voeten, schoon water Nieuwkoopse Plassen Op weg naar water van topkwaliteit De Nieuwkoopse Plassen en het aangrenzende gebied vormen een prachtig natuurgebied. We werken samen met anderen aan verbetering van de waterkwaliteit

Nadere informatie

Veiligstellen drinkw aterw inning Epe. Vrienden van de Veluwe 12 oktober 2012

Veiligstellen drinkw aterw inning Epe. Vrienden van de Veluwe 12 oktober 2012 Veiligstellen drinkw aterw inning Epe door infiltratie Vrienden van de Veluwe 12 oktober 2012 W ie is Vitens? Vitens levert betrouwbaar drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in de provincies Friesland, Overijssel,

Nadere informatie

Plaag/risico analyses en habitatgebruik van exoten in de grote rivier

Plaag/risico analyses en habitatgebruik van exoten in de grote rivier Plaag/risico analyses en habitatgebruik van exoten in de grote rivier Frank Spikmans RAVON I.s.m: Nils van Kessel - Natuurbalans Inhoud presentatie Exotische vissen in Nederland Habitatgebruik & trendontwikkeling

Nadere informatie

Project Doelen Overig Water. Anita Buschgens Waterschap Vallei en Veluwe

Project Doelen Overig Water. Anita Buschgens Waterschap Vallei en Veluwe Project Doelen Overig Water Anita Buschgens Waterschap Vallei en Veluwe Inhoud Procesmatig Aanleiding Over welke doelen praten we Tijdsplanning Inhoudelijk Uitgangspunten Indeling Watertypen Resultaat

Nadere informatie

voor stromende wateren

voor stromende wateren Ecologische Sleutelfactoren voor stromende wateren een methodiek in ontwikkeling 2015 w06 Ecologische Sleutelfactoren voor stromende wateren een methodiek in ontwikkeling COLOFON Uitgave Stichting Toegepast

Nadere informatie

Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016

Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016 Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 216 Ralf Verdonschot, Dorine Dekkers & Piet Verdonschot Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research Februari 217 Auteurs Ralf Verdonschot,

Nadere informatie

Hermeandering en hydromorfologie

Hermeandering en hydromorfologie Hermeandering en hydromorfologie Monitoring van structuren of ecologie? Oscar van Dam teamleider waterbeheer en gis COP hermeandering 24 november 2010 HWH Amersfoort RPS BCC Onderdeel RPS plc Organisatie

Nadere informatie

Boeren Burgers Beerzedal; Op Zoek naar de beek met vijf poten Het klimaatbestendige robuuste beekdal

Boeren Burgers Beerzedal; Op Zoek naar de beek met vijf poten Het klimaatbestendige robuuste beekdal Boeren Burgers Beerzedal; Op Zoek naar de beek met vijf poten Het klimaatbestendige robuuste beekdal Peter Voorn Ecoloog Natuurmonumenten Symposium Biodiversiteit Provincie Noord-Brabant 8 december 2017.

Nadere informatie

Het morgenprogramma bestond uit plenaire presentaties, waarbij diverse aspecten van beek- en rivierherstel ter sprake zijn gekomen.

Het morgenprogramma bestond uit plenaire presentaties, waarbij diverse aspecten van beek- en rivierherstel ter sprake zijn gekomen. Verslag bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel 14-12-2012 Afgelopen dertig jaar is veel werk verricht op het gebied van beek- en rivierherstel met als doel om de waterkwaliteit te vergroten. Tijdens

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Elsenerbeek Elsenerbeek

Factsheet: NL05_Elsenerbeek Elsenerbeek Factsheet: NL05_Elsenerbeek Elsenerbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Naar herstel van beekdalvenen: tussenstand van het onderzoek en de praktijk

Naar herstel van beekdalvenen: tussenstand van het onderzoek en de praktijk Naar herstel van beekdalvenen: tussenstand van het onderzoek en de praktijk Camiel Aggenbach, Rudi van Diggelen, Willem-Jan Emsens, Gijsbert Cirkel, Fons Smolders & Ralf Verdonschot 1 Hoe zagen die venen

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019

VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019 VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019 Versie 23 oktober 2014 Inleiding Water is voor de Vereniging van Bos- en

Nadere informatie

Welkom bij de Informatieavond Engbertsdijksvenen. Donderdag 30 november 2017

Welkom bij de Informatieavond Engbertsdijksvenen. Donderdag 30 november 2017 Welkom bij de Informatieavond Engbertsdijksvenen Donderdag 30 november 2017 Inleiding Programma Onderhoudswerkzaamheden Staatsbosbeheer (Corné) Uitspraak Raad van State (Pieter) Stand van zaken en hoe

Nadere informatie

Aquatische ecologie. Module 1: Ecologische principes van watersystemen. Lesdag 1. drs. M. Maessen (Grontmij)

Aquatische ecologie. Module 1: Ecologische principes van watersystemen. Lesdag 1. drs. M. Maessen (Grontmij) lesdag onderwerp docent(en) Module 1: Ecologische principes van watersystemen Lesdag 1 Ochtend - Watersysteem - Van mondiaal tot lokaal - Kringlopen en balansen - Hydrologische kringloop - Relatie grondwater

Nadere informatie

Herinrichting Boven Slinge. Eerste inzichten na een jaar meten. Inleiding

Herinrichting Boven Slinge. Eerste inzichten na een jaar meten. Inleiding Herinrichting Boven Slinge Eerste inzichten na een jaar meten Inleiding Aanleiding De Boven Slinge is een bijzondere beek, niet alleen voor de Achterhoek, maar zelfs op landelijke schaal. Er zijn in ons

Nadere informatie

Factsheet: NL43_10 Fliert

Factsheet: NL43_10 Fliert Factsheet: NL43_10 Fliert -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Lesdag 1: woensdag 15 maart 2017

Lesdag 1: woensdag 15 maart 2017 Aristo Zalencentrum, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht Laura Bon, (030) 60 69 415, laura.bon@wateropleidingen.nl Daniëlle Thomas (030) 60 69 402, danielle.thomas@wateropleidingen.nl Lesdag 1: woensdag 15

Nadere informatie

Herstel van de hydrologie in natuurgebieden HANHART CONSULT

Herstel van de hydrologie in natuurgebieden HANHART CONSULT Herstel van de hydrologie in natuurgebieden In veel natuurgebieden zijn de botanische waarden achteruitgegaan door: - Vermesting - Verdroging -Verzuring In veel gebieden kan de vermesting worden verholpen

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Kennis voor zoet en veilig water. Versnel Beekherstel. Natuurlijk aan de slag

Kennis voor zoet en veilig water. Versnel Beekherstel. Natuurlijk aan de slag Kennis voor zoet en veilig water. Voor Innoveren nu én met later de bouwstenen van de natuur Versnel Beekherstel Natuurlijk aan de slag 2014 49 Innoveren met de bouwstenen van de natuur Versnel Beekherstel

Nadere informatie

Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: casus beken en beekdalen

Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: casus beken en beekdalen Kaftrapp1536.qxp 15-8-2007 11:47 Pagina 1 Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: casus beken en beekdalen Literatuurstudie A. Besse-Lototskaya R.C.M. Verdonschot P.F.M. Verdonschot J. Klostermann

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

Publieksversie MER. Milieueffectrapportage Bakelse Beemden. Met water in de weer. Met water in de weer. Waterschap Aa en Maas

Publieksversie MER. Milieueffectrapportage Bakelse Beemden. Met water in de weer. Met water in de weer. Waterschap Aa en Maas Waterschap Aa en Maas Pettelaarpark 70 Postbus 5049 5201 GA s-hertogenbosch T: 073 615 66 66 F: 073 615 66 00 E: info@aaenmaas.nl I: www.aaenmaas.nl Publieksversie MER Milieueffectrapportage Bakelse Beemden

Nadere informatie

Herintroductie vissen : van plannen naar uitvoering Vissennetwerk 25 november J. Quak

Herintroductie vissen : van plannen naar uitvoering Vissennetwerk 25 november J. Quak Herintroductie vissen : van plannen naar uitvoering Vissennetwerk 25 november 2010 J. Quak Inhoud Historie, korte terugblik: herintroductie op agenda (beken, riviertjes) Kaders: beleid, ecologie en beheer

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Voortoets fietspaden, aanvulling op Natuurtoets, september 2009

BIJLAGE 4 Voortoets fietspaden, aanvulling op Natuurtoets, september 2009 BIJLAGE 4 Voortoets fietspaden, aanvulling op Natuurtoets, september 2009 Gemeente Stn..j i Gemeente Ermelo De heer E. Huizing Postbus 500 3850 AM ERMELO Subject Doe nr 1 1 SEP 2009 ^ o3 iss Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

Strategie Beheer en beekdalontwikkelplannen BOP 2015 Jacco de Hoog

Strategie Beheer en beekdalontwikkelplannen BOP 2015 Jacco de Hoog Strategie Beheer en beekdalontwikkelplannen BOP 2015 Jacco de Hoog Inhoud presentatie Aanleiding strategie beheer Uitgangspunten strategie beheer Beek(dal)ontwikkelplannen (BOPs) Risico management Hierna:

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg

Nota inspraak en overleg Nota inspraak en overleg Voorontwerp bestemmingsplan KRW Modderbeek Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Status nota inspraak en overleg 1.3 Reacties vooroverleg 1.4 Ingekomen

Nadere informatie

Rob van der Burg 6 april 2017 Vochtige bossen Tussen verdrogen en nat gaan

Rob van der Burg 6 april 2017 Vochtige bossen Tussen verdrogen en nat gaan Rob van der Burg 6 april 2017 Vochtige bossen Tussen verdrogen en nat gaan Opzet presentatie Brochure Toelichting op de brochure Wat zijn vochtige bossen Emiel: hydrologische herstel en achterliggende

Nadere informatie

Weghalen van oeverbestortingen grote impuls voor natuur langs de IJssel

Weghalen van oeverbestortingen grote impuls voor natuur langs de IJssel Persbericht 11 augustus 2010 De IJssel kan weer een echte rivier worden Weghalen van oeverbestortingen grote impuls voor natuur langs de IJssel Het verwijderen van breuksteen bestortingen lijkt één van

Nadere informatie

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad)

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad) Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010 Andre Nooteboom (heemraad) Doelstellingen avond Elkaar meenemen in oprichtingsproces VBC-Veluwe Zorgen voor draagvlak en enthousiasme Kennis en informatie overdracht

Nadere informatie

Bijlage(n) : Situering projectgebied (bijlage 1) Ontwerptekeningen (bijlage 2) Effect op peilen en grondwaterstanden (bijlage 3)

Bijlage(n) : Situering projectgebied (bijlage 1) Ontwerptekeningen (bijlage 2) Effect op peilen en grondwaterstanden (bijlage 3) Onderwerp Status : Projectplan Waterwet Herinrichting Boven Slinge Burloseweg (gemeente Winterswijk) : Ontwerp besluit Datum vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden : 3 maart 2015 Bijlage(n)

Nadere informatie

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Natte en Vochtige bossen Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Indeling Landschappelijke positie natte en vochtige bossen Verdroging Waar liggen de kansen? Hoe te herkennen

Nadere informatie

Kwabaal Gelderland Kansen voor herstel

Kwabaal Gelderland Kansen voor herstel Kwabaal Gelderland Kansen voor herstel Frank Spikmans Zaltbommel, 7 september 2017 Kwabaal Gelderland Ecologie & verspreiding Oorzaken achteruitgang Actuele toestand leefgebieden Kansen herstel Leefgebied

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers langs de Lek

Natuurvriendelijke oevers langs de Lek Natuurvriendelijke oevers langs de Lek Evaluatie van 6 jaar monitoring SAMENVATTING W.M. Liefveld A. Bak In opdracht van Rijkswaterstaat Samenvatting Momenteel stellen de waterbeheerders hun maatregelenprogramma

Nadere informatie

Water en natuur: complexe uitdaging in een versnipperd landschap. Koen Martens, VMM AOW met input van vele collega s

Water en natuur: complexe uitdaging in een versnipperd landschap. Koen Martens, VMM AOW met input van vele collega s Water en natuur: complexe uitdaging in een versnipperd landschap Koen Martens, VMM AOW met input van vele collega s Inleiding Decreet IWB, decreet natuurbehoud, SBZ, : vraag naar ecologisch herstel waterlopen

Nadere informatie