VERIFIEERBARE FEITEN Ergotherapeutische Wetenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERIFIEERBARE FEITEN Ergotherapeutische Wetenschap"

Transcriptie

1 VERIFIEERBARE FEITEN Ergotherapeutische Wetenschap Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de Ergotherapeutische Wetenschap aan de Vlaamse universiteiten Brussel oktober 2014

2 Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI Hoofdstuk VII VERIFIEERBARE FEITEN Algemeen Bezoekschema Per instelling Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur Schematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities

3 UGent voorbereiding start einde duur 15:00 19:00 4:00 intern beraad visitatiecommissie 19:00 avondmaaltijd visitatiecommissie Dag 1 start einde duur 9:00 10:00 1:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken cursussen, nota's en examenopgaven 10:00 11:30 1:30 gesprek met opleidingsverantwoordelijken en opstellers van het zelfevaluatierapport 11:30 11:45 0:15 intern werkoverleg 11:45 12:45 1:00 studenten 12:45 14:15 1:30 middagmaal + inkijken documenten 14:15 15:15 1:00 docenten 15:15 16:00 0:45 bezoek commissieleden onderwijsruimten, practicumlokalen, bibliotheek e.d. 16:00 16:45 0:45 ondersteuners 16:45 17:30 0:45 intern werkoverleg 17:30 18:30 1:00 gesprek met de afgestudeerden + beroepenveld 18:30 19:30 1:00 informele ontmoeting 19:30 avondmaaltijd commissie Dag 2 start einde duur 9:00 10:00 1:00 spreekuur en aanvullende gesprekken op uitnodiging van de commissie 10:00 10:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijken 10:30 12:30 2:00 intern beraad van de commissie, voorbereiding mondelinge rapportering 12:30 mondelinge rapportering

4 Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur Tabel 1.1 De leerresultaten uit de wetenschappelijke rol Code: M= masterjaar, W= wetenschappelijke rol, S= schakeljaar; DLR: domeinspecifiek leerresultaat; VKS: Vlaamse kwalificatiestructuur

5 Tabel 1.2 De leerresultaten uit de management- rol Code: M= masterjaar, M= management- rol

6 Tabel 1.3 De leerresultaten uit de innovatie- rol

7 Code: M= masterjaar, I= innovatie- rol

8 De opleidingsonderdelen geclusterd per beroepsrol met aanduiding van het aantal studiepunten (SP) *verplicht opleidingsonderdeel, **keuze- opleidingsonderdeel.

9 Omvang van het ingezette personeel naar categorie van aanstelling Ambt Naam Faculteit/ Departement / Vakgroep (Instelling) Gewoon hoogleraar VTE aan de instelling Aantal studiepunten aan de opleiding* Kurt Audenaert Volwassenpsychiatrie 20,00 8 (UGent) Jan De Bleecker neurologie (UGent) 10,00 4 Walter Sermeus ziekenhuis- en verplegingswetenschap 100,00 3 (KU Leuven) Paul Van Royen huisartsgeneeskunde (UAntwerpen) 100,00 3 Hoogleraar Lieven Annemans gezondheidseconomie (UGent) 100,00 2 Hilde Feys neuromotorische revalidatie (KU Leuven) 100,00 4 Hoofddocent Johan Christiaens accountancy (UGent) 100,00 4 Nele Van den Noortgate Dominique Vandijck Gastprofessor Ignaas Devisch Gastprofessor Daphne Kos Gastprofessor postdoctoraal onderzoek Dominique Van de Velde geriatrie (UGent) 5,00 4 gezondheidseconomie (UGent) 10,00 2 medische filosofie en ethiek (UGent) 50,00 5 ergotherapeutische wetenschap (KU Leuven) 40,00 5 ergotherapeutische wetenschap (UGent) 100,00 8 *Het aantal studiepunten hier opgelijst hoeft niet overeen te komen met het werkelijke aantal studiepunten waarvoor de lesgever verantwoordelijk is, maar is verdeeld a rato van de reële onderwijsbelasting van de opleidingsonderdelen.

10 Omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd AANTALLEN Geslacht Leeftijdscategorie M V Totaal ZAP Gastprofessoren AAP Mandaat- assistent Praktijk- assistent Doctor- assistent BAP buiten werkingskredieten ANDEREN (ondersteuning en begeleiding)

11 Instroom- en doorstroomgegevens - Datawarehouse Hoger Onderwijs Benchmarkrapport hoger onderwijs laatste update 27 april 2013

12

13 Gezien de laatste update van deze cijfers van DHO is gebeurd op 27 april 2013 geeft dit een onvolledig beeld van het studie- en diplomarendement. Om deze reden werd beslist om hierin tevens de eigen slaagcijfers van het masterjaar op te nemen. Zie hiervoor onderstaande tabel: nd met DMERGO te opgenomen studiepunten in dit academiejaar aantal studenten per subklasse x Verworven studiepunten in dit academiejaar (% van de opgenomen studiepunten y) percentage studenten per subklasse y Verworven studiepunten in dit academiejaar (% van de opgenomen studiepunten y) Aantal studenten in deze subklassen Percentage studenten in deze subklassen y=0 0<y<=25% 25<y<=50% 50<=y<75% 75<y<=100% y=100% y=0 0<y<=25% 25<y<=50% 50<=y<75% 75<y<=100% y=100% y<= ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 33<y<= ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 y> ,7 0,0 0,0 0,0 13,6 4,5 54,5 totaal ,0 0,0 0,0 13,6 22,7 63, ,0 0,0 0,0 13,6 22,7 63,6

14 Overzicht van recente activiteiten met betrekking tot internationalisering Teacher exchange en lezingen Student exchange - masterproef Begeleiding door internationale promotor Interdisciplinary international course in Medicine and Health Sciences Lopende acties Geplande acties Van de Velde D. Polen, Wroclaw Turkije, Istanbul and Acibadem University Kos D. Milan, Italy Copenhangen, Denmark Cole D. Ethiopië Semester Van Geel S. Australië Prof. dr. Jan Gerris Prof. dr. Sonia Dias Dr. S. Pruthvish Prof. dr. Klasien Horstman Clive Needle Prof. Jenna Panter Prof. dr. Arne Eide and Kjersti Vik Dr. Jan Kottner Universiteit Gent Health Care in India University of Lisbon Portugal M S Ramaiah Hospital Bangalore, India Maastricht University Nederland Director EuroHealthNet Cambridge University U.K. Trondheim University Norway Charité Universitätsmedizin Berlin, Germany Determinants and public health challenges Community Health work in Kaiwara Public health struggling with science and democracy Insights in EU health policy making, the role and successes of advocacy initiatives Active travel: How and why? Participation, the new language in healthcare and social welfare Quality in healthcare and statistical process control thinking Samenwerken met buitenlandse partnerinstellingen onder meer via ENOTHE in het kader van gezamenlijke leerresultaten, docenten- en studentenuitwisseling. Gesprekken zijn lopende met opleiding in Canada voor gezamenlijk onderzoek en onderwijs. Het grondig bestuderen van mogelijkheden tot het aanbieden van Engelstalige opleidingsonderdelen Het structureel inbouwen van studentenmobiliteit. Uitnodigingen van internationale sprekers in het kader van de keuze- opleidingsonderdelen

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. se a ccre ditatt eo r ga n s ati e Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleid ng Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven datum

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen ADC Heritage BV Bureau voor erfgoedplanning Nijverheidsweg-Noord 116 3812 PN Amersfoort T 033 299 83 00 F 033 299 81 89 info@adcheritage.nl www.adcheritage.nl Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen Alexandre Reynders Prof. Dr. Cornelis

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie