Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016"

Transcriptie

1 Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016 0

2 Inleiding In het profielwerkstuk (PWS) laat je zien wat je de afgelopen jaren op school binnen je profiel (in brede zin) hebt geleerd. Het is als het ware een soort meesterproef die je gaat afleggen. Het gaat dan niet alleen om verschillende inhoudelijke onderdelen van je profiel maar ook om je vaardigheden, zoals onderzoek doen, plannen, presenteren en houding (zoals een onderzoekshouding, een lerende houding en je deelname aan het groepsproces). Het profielwerkstuk is een groot project waarbinnen je alle hierboven genoemde onderdelen laat zien. Je krijgt er een aantal maanden de tijd voor en je wordt begeleid door een docent. Je mag ook op zoek gaan naar een expert buiten de school die jou helpt bij je profielwerkstuk, bijvoorbeeld een docent bij een vervolgopleiding of iemand die werkt bij een bedrijf dat raakvlakken heeft met jouw profielwerkstuk. Je moet weten waaruit je profielwerkstuk moet bestaan en waarop je profielwerkstuk wordt beoordeeld. Daarover gaat dit boekje. 1

3 Opdracht profielwerkstuk Hieronder vind je de belangrijkste vragen over het profielwerkstuk. Wat? Je gaat een profielwerkstuk maken waarin je laat zien dat je de volgende onderdelen binnen je profiel goed beheerst: - voldoende (vak)inhoudelijke kennis; - voldoende onderzoeks- of ontwerpvaardigheden; - een goede onderzoeks- of ontwerphouding. Met je profielwerkstuk sluit je je profiel met een meesterproef af. Je profielwerkstuk bestaat uit een aantal onderdelen: - het onderzoeks- of ontwerpverslag (schriftelijk); - een presentatie van je onderzoek of ontwerp - een eindgesprek met je beoordelaar; - een verslag van het proces in je logboek. Je kiest een onderwerp voor je onderzoek of ontwerp dat past binnen één van je grote profielvakken. Waarom? Allereerst is een profielwerkstuk een wettelijk verplicht onderdeel van je eindexamen. Het is bedoeld om te laten zien dat jij over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om je havo- of vwo-opleiding af te sluiten en om te bewijzen dat je klaar bent voor een vervolgopleiding. Daar zul je immers de kennis en vaardigheden die je op het Kennemer Lyceum hebt geleerd, moeten inzetten. Ook laat je met je profielwerkstuk zien dat je over een onderzoekende houding beschikt en dat je tijdens het proces van het maken van je profielwerkstuk iets geleerd hebt. Verder laat je met je presentatie je presentatievaardigheden zien. In het mondelinge eindgesprek toetst je begeleider of je voldoende hebt geleerd van je eigen onderzoek. Waaraan voldoen? Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen voldoen: - Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor vwo en 320 uur of meer voor havo. Dit betekent dat het PWS niet (alleen) over kleine vakken als maatschappijleer, CKV of LO mag gaan. Als dat wel het geval is moet het PWS ook nog betrekking hebben op een groot vak. Dan moet er behalve een begeleider ook een meelezende docent gevraagd worden. - Je moet het grote vak volgen waarop je PWS betrekking heeft. Je mag bijvoorbeeld geen PWS over scheikunde maken als je geen scheikunde volgt. - Je moet minstens 80 studie-uren besteed hebben aan je profielwerkstuk. - Je mag niet lager dan een 4 voor je profielwerkstuk halen, anders ben je gezakt. - Je profielwerkstuk moet bestaan uit de volgende 4 onderdelen: 1. schriftelijk verslag 2. mondelinge presentatie 3. eindgesprek met je beoordelaar; 4. een procesverslag in het logboek; 2

4 - Een onderdeel van je profielwerkstuk is een eigen onderzoek. In principe doe je het profielwerkstuk met iemand samen. Je voert altijd een individueel eindgesprek met je begeleider, je levert je eigen logboek in en je krijgt een eigen individuele eindbeoordeling. - De inhoudelijke eisen aan je profielwerkstuk zijn verder uitgewerkt in het beoordelingsformulier in de bijlage. Begeleiding Je wordt begeleid door een docent bij het maken van het profielwerkstuk. Je voert regelmatig verplichte voortgangsgesprekken met je begeleider. Je kunt zo n gesprek zelf aanvragen maar de begeleider kan ook zo n gesprek aanvragen. Daarnaast kun je ook medeleerlingen, die aan gelijksoortige onderwerpen werken, vragen om feedback te geven. Op die manier kun je gebruik maken van elkaars expertise, waardoor jouw werkstuk alleen maar beter wordt. Als teveel leerlingen bij een docent hun PWS willen maken, kan de conrector een andere begeleider toewijzen. Beoordeling Je profielwerkstuk wordt beoordeeld op verschillende onderdelen: 1. vakinhoudelijke kennis: je laat zien dat je voldoende diepgang hebt op het gekozen vakgebied; 2. (onderzoeks- of ontwerp-)vaardigheden: je laat zien dat je stapsgewijs een goed onderzoek of ontwerpproject kan uitvoeren; 3. vorm: je besteedt voldoende aandacht aan de vormgeving van je product en de presentatie; 4. proces: je laat zien dat je een kwalitatief goed proces hebt doorlopen richting je eindproduct; 5. eindgesprek & eindbeoordeling: je voert een afsluitend gesprek met je beoordelaar en laat zien dat je je werkstuk goed kunt toelichten. 6. Je houdt een presentatie voor leerlingen van de eindexamenklassen, vooreindexamenklassen. PTA Het cijfer voor je profielwerkstuk telt mee in je combinatiecijfer. Voor een HAVO-diploma wordt het combinatiecijfer gevormd door maatschappijleer en het profielwerkstuk. Voor een VWO-diploma wordt het combinatiecijfer gevormd door maatschappijleer, het profielwerkstuk, ANW en KCV als je dit vak volgt. Je mag niet lager dan een 4 voor je profielwerkstuk halen, anders ben je gezakt. De titel van je werkstuk en de beoordeling komen apart op je cijferlijst te staan, welke bij je diploma wordt uitgereikt. Daardoor blijft dus altijd te zien welk onderwerp je voor je profielwerkstuk hebt uitgewerkt en welke beoordeling je ervoor hebt gekregen. Dit kan later bij bijvoorbeeld sollicitaties van belang zijn voor je verdere carrière! Omdat de titel op je cijferlijst komt te staan, mag deze niet langer zijn dan 52 tekens inclusief spaties. 3

5 Planning en tijdschema Het maken van je profielwerkstuk bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen zijn erop gericht om een goed onderzoek uit te voeren of om een goed ontwerp op te zetten. Je moet de verschillende onderdelen goed doorlopen om tot een succesvol eindproduct te komen. Het is niet zo dat je onderdelen stap voor stap achter elkaar afsluit. Soms zul je in een later stadium een eerder onderdeel nog een beetje aanpassen. Voor ieder profielwerkstuk zijn twee onderdelen van belang: - iedereen verdiept zich in het onderwerp door bronnen/literatuuronderzoek: je onderzoekt wat er al bekend is en wat er al geschreven is over jouw onderwerp; - iedereen doet ook een eigen onderzoek of je maakt een eigen ontwerp: jij voegt wat toe aan wat je al hebt gelezen. Je laat daarmee zien dat je een onderzoek kunt opzetten en uitvoeren of een ontwerp kunt testen en realiseren. De uitkomst van het literatuuronderzoek en het onderzoek of ontwerp leiden dan tot een conclusie. Deze conclusie is de opbrengst van je werkstuk. De volgende onderdelen komen terug in alle profielwerkstukken. Je maakt van tevoren een keuze voor het doen van onderzoek of het maken van een ontwerp (van bijvoorbeeld een vliegtuig of een boot, een product uit een 3D printer, een compositie van een muziekstuk enz): Onderzoek Onderwerpkeuze Hoofdvraag en deelvragen Onderzoeksplan Uitvoering stappen onderzoeksplan Antwoord op de hoofdvraag & discussie/reflectie Bronvermelding Ontwerp Probleemdefinitie Ontwerpvraag Ontwerpplan Uitvoering stappen ontwerpplan Antwoord op de ontwerpvraag & discussie/reflectie Bronvermelding Op basis van deze onderdelen van je onderzoek of ontwerp: - schrijf je een onderzoeksverslag/ontwerpverslag; - presenteer je je resultaten in een presentatie; - voer je een eindgesprek met je beoordelaar; - krijg je een eindbeoordeling. Het hele proces leg je vast in een logboek. Het logboek lever je samen met je uiteindelijke werkstuk in voor de beoordeling. Op deze manier kan de beoordelaar goed zien hoe je tot je eindproduct gekomen bent. Dat is namelijk een belangrijk onderdeel van de beoordeling. Het gaat er niet alleen om wat de uitkomst is, maar het is vooral van belang dat de beoordelaar kan zien dat je een gedegen onderzoek hebt gedaan of ontwerp hebt gemaakt en dat je beschikt over belangrijke vaardigheden. Het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst! Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van het profielwerkstuk leiden we je door verschillende fases. Zoek je begeleider en medeleerlingen regelmatig op om samen te kijken of je op de goede weg zit. Vraag regelmatig feedback: Wat zou ik nog kunnen doen om het beter te maken? Uiteraard kun je ook sneller werken dan de voorgestelde planning. Stem hierover goed af met je begeleider. Als jij eerder een fase afrondt, en je tussenproduct inlevert, is dat uitstekend. 4

6 Tijdschema profielwerkstuk schooljaar Week Datum Activiteit Verantwoordelijke 10 2 maart Kick off Conrector 11/12 9 t/m 20 maart Bijwonen evt. PWS-voorlichting Leerling biologie en geschiedenis maart* Inleveren van een door de begeleider Leerling getekend keuzeformulier (bijlage 2) bij receptie 14 Indelen leerlingen & begeleiders Conrector (docenten) 15, 16 & 17 Na de lessen PWS-werktijd Onderwerp uitwerken Hoofd- en deelvragen uitwerken (op school) april Pws-voorstel inleveren bij docent (onderwerp / hoofd- & deelvragen / onderzoeksvoorstel/literatuuropgave) Leerling Docent spreekuur / mailcontact Leerling 20 Uiterlijk 19 mei Commentaar op pws-voorstel Begeleider bespreken met leerling 23 5 juni Pws-voorstel bijwerken + inleveren Leerling juni Accepteren PWS-voorstel Begeleider 27 2 juli uur PWS-dag Plan van aanpak inleveren bij je begeleider mailcontact Na de lessen PWS-werktijd (op school) Inhoudelijk werken aan PWS. Experimenten / interviews Leerling Docent spreekuur / Leerling Docent spreekuur / mailcontact 46 9 november Concepteindversie inleveren Leerling Becommentarieerde conceptversie Begeleider november met leerling bespreken 50 7 december ** Definitieve versie inleveren Leerling Uiterlijk Beoordelen PWS (proces & inhoud) Begeleider 11januari Datum volgt (avond) Half februari Presenteren PWS (ook onderdeel beoordeling) Leerling *Voor de vakken biologie en geschiedenis moet een voorontwerp van het onderzoeksvoorstel afgerond zijn. **Bij het overschrijden van de deadline voor de definitieve versie geldt naast het mislopen van de 5 punten (zie beoordelingsformulier proces) een aftrek van 0,5 punt per schooldag op het eindcijfer van je PWS. 5

7 Onderwerpkeuze Om gemotiveerd een goed profielwerkstuk te kunnen maken, is het van groot belang dat je een goed onderwerp kiest. Je gaat immers een aantal maanden intensief aan dat onderwerp werken, en je daarin uitgebreid verdiepen. We onderscheiden vier belangrijke fasen om tot een goed onderwerp voor je profielwerkstuk te komen: Oriëntatie, onderwerpkeuze, afbakenen van het onderwerp en het verzamelen van literatuur en bronnen. Deze fasen worden hierna toegelicht. Fase 1: Oriëntatie Om een idee te krijgen van mogelijke onderzoeken kun je bijvoorbeeld zoeken door op google onderwerpen profielwerkstuk in te typen. Vele universiteiten en hogescholen hebben sites met suggesties die bruikbaar zijn. Om je verder te oriënteren kun je gesprekken voeren met een medeleerling, je ouders, je mentor, een docent of een expert van buiten school of iemand anders. Vraag aan de ander wat hij / zij bij je vindt passen, leg de ander voor waar je aan zit te denken en waarom daaraan. Vraag of ze nog andere suggesties hebben, waar je ook aan zou kunnen denken. Noteer in je logboek met wie je gesproken hebt, hoe lang, en wat de uitkomsten van dat gesprek waren. Fase 2: Onderwerpkeuze De keuze voor je onderwerp kan met allerlei dingen te maken hebben, bv.: - je wilt al langer meer over dit onderwerp te weten komen; - je overweegt om in je vervolgopleiding of carrière iets met dat onderwerp te gaan doen; - je weet veel van een bepaald onderwerp af en wilt daar dus mee aan de slag; - je kent een mooi boek, een interessante persoon of een mooi bedrijf waar je iets mee wilt en je wilt je onderwerp daaraan koppelen; - je hebt een keer iets gelezen of op tv gezien wat allerlei vragen bij je opriep en wat je daarom graag wilt onderzoeken; Je kunt een keuze maken aan de hand van een mindmap, ook wel een denkspin genoemd. Doordat je je onderwerp in het midden zet, en je al je gedachten aan de hand van een spin eromheen opschrijft, probeer je zoveel mogelijk ideeën te krijgen en op te schrijven. Dit zijn vragen die je kunnen helpen, om het onderwerp zo breed mogelijk te doordenken: - Waar heeft het allemaal mee te maken? - Is het onderwerp actueel? Wat heb je er zoal over gehoord? - Wat weet je er al van? - Wat weet je nog niet? - Welke vragen komen in je op rondom dat onderwerp? - Waarom is het een leuk of interessant onderwerp? - Wie of wat ken je die daarmee te maken heeft? 6

8 - Ken je mensen binnen de school die je erbij zou kunnen betrekken? - Ken je mensen buiten de school die je erbij zou kunnen betrekken? - Heb je bepaalde verwachtingen (hypotheses) over hoe iets dat je wil onderzoeken in elkaar zou kunnen zitten? - Heb je al ideeën die je zou kunnen onderzoeken? Als je je onderwerp gekozen hebt ga je op zoek naar een docentbegeleider en vul je een PWS formulier in (zie bijlage 2). Je laat dit formulier tijdig door je docentbegeleider ondertekenen. Met het tijdig inleveren van je PWS formulier is een onderdeel van je totale beoordeling. Lever dit formulier dus op tijd in. Fase 3: Afbakenen onderwerp Je hebt nu een onderwerp gekozen waar je enthousiast van wordt. Om straks goed onderzoek te gaan naar dat onderwerp, is het van belang dat je jezelf een onderzoeksvraag gaat stellen. Onderzoeken is namelijk gestructureerd op zoek gaan naar het antwoord op een vraag. Ook het maken van een ontwerp is eigenlijk een soort onderzoekje. Dan ga je namelijk gestructureerd op zoek naar het antwoord op een ontwerpvraag. Om straks een goede vraagstelling te kunnen formuleren is het van groot belang dat je je onderwerp gaat afbakenen. Hoe beter je onderwerp is afgebakend, hoe beter je iets kunt onderzoeken. De meeste onderwerpen zijn namelijk zo ontzettend breed, dat je bij wijze van spreken je hele leven onderzoek daarnaar kunt doen en dan nog maar relatief weinig daarover weet. Hoe beter je onderwerp is toegespitst, hoe beter je een goede onderzoeksvraag kunt stellen en hoe beter je antwoord op die vraag zal worden. In onderstaande tabellen staan enkele voorbeelden van onderwerpen die te breed zijn en onderwerpen die zijn afgebakend: Slecht afgebakend onderwerp Afgebakend onderwerp Internationalisering Internationalisering van de Nederlandse handel in bloemen en sierplanten Rusland Klimaatverandering in Rusland Vergrijzing Eenzaamheid onder 55 plussers in Brielle Het oog Aanpassing van het menselijk oog aan lichtsterkten Zwaartekracht Het modelleren van een bungeejump Nederlandse taal Dialecten in Noord-Nederland Mode Mode in Nederland in de jaren 60 Om tot een goed afgebakend onderwerp te komen, ga je je nogmaals verdiepen in je onderwerp. Een voorbeeld: stel je onderwerp is totale zonsverduistering. Je kunt jezelf dan mogelijk de volgende vragen stellen, die leiden tot allerlei mogelijke deelterreinen. Elk deelterrein is dan een redelijk afgebakend onderzoeksterrein, waaruit je er straks één gaat kiezen. 7

9 Voorbeeld: Totale zonsverduistering Vragen Hoe ontstaat zo'n totale zonsverduistering? Hoe vaak komt zo'n totale zonsverduistering voor? Hoe kun je zo'n totale zonsverduistering voorspellen? Hoe komt het dat zoveel nuchtere Nederlanders zich gek lieten maken door de zonsverduistering op 11 augustus 1999? Hoe kijkt men in andere culturen tegen zo'n totale zonsverduistering aan? Mogelijke deelterreinen Wetenschappelijke verklaring, verklaringen door de eeuwen heen. Frequentie Wetenschappelijke methoden, methoden door de eeuwen heen. Sociologische aspecten, de invloed van het nieuwe millennium, de invloed van de media. Vergelijkingen, beschrijvingen van afzonderlijke culturen. Nadat je je onderwerp hebt opgesplitst in verschillende deelterreinen, kun je een keuze gaan maken voor jouw precieze onderzoeksterrein. Om een goede keuze te maken voor je uiteindelijke onderwerp kun je jezelf de volgende vragen stellen. - Wat vind ik zelf het meest interessant? - Wat vindt mijn docent of de expert van buiten het meest interessant? - Waar heeft de maatschappij vooral behoefte aan? - Waar kan ik de meeste informatie over vinden? - Wat sluit het beste aan bij de actualiteit? - Op welk terrein kan ik het snelste mooie resultaten boeken? Voor je profielwerkstuk zijn de belangrijkste afwegingen eigenlijk de volgende. 1. Wat vind jij echt interessant? 2. Wat is haalbaar om binnen de tijd die staat voor het profielwerkstuk (80 studielasturen) te onderzoeken / te ontwerpen? Voor ieder onderzoek of ontwerp moet je keuzes maken. De grootste valkuilen van onderzoeken en ontwerpen is dat je in de eerste fases nog te weinig keuzes maakt, omdat je eigenlijk alles wel interessant vindt of omdat je denkt dat alles toch met elkaar te maken heeft. Maar hoe minder keuzes je in het begin maakt, hoe moeilijker het straks wordt. Je ziet dan door de bomen het bos niet meer en dat gaat je veel tijd kosten. Fase 4: Literatuur & bronnen verzamelen Je hebt nu een onderwerp gekozen met een aantal deelterreinen. Om je goed voor te bereiden op de volgende fase van het profielwerkstuk, moet je je gaan verdiepen in je onderwerp en daarvoor bronnen verzamelen. Deze bronnen gaan je helpen om je te oriënteren op je onderwerp, om een goede onderzoeksvraag te formuleren en ook om een hypothese te formuleren over een mogelijk antwoord op je onderzoeksvraag. Om goed onderzoek te doen, moet je over goede bronnen beschikken. 8

10 De bronnen moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. 1. je moet een bepaalde hoeveelheid bronnen verzamelen; 2. je bronnen moeten divers zijn (niet allemaal dezelfde soort); 3. je bronnen moeten van een bepaalde kwaliteit zijn. Er worden dus een aantal eisen aan je bronnen gesteld. Hieronder staan de algemene eisen waaraan je bronnen moeten voldoen. Als je straks bij een bepaalde begeleider wordt ingedeeld dan kan de begeleider speciaal voor jouw onderwerp de eisen aanpassen. Eisen die gesteld worden aan je bronnen Hoeveelheid - minstens 7 bronnen bronnen Diversiteit van de - minstens 1 naslagwerk over het onderwerp (een boek) bronnen - minstens 3 geschreven bronnen (artikelen, boeken) Kwaliteit van de bronnen - minstens 3 bronnen van internet - de bronnen moeten zo recent mogelijk zijn (als je bronnen relatief oud zijn, dan vertel je waarom je toch voor deze bron gekozen hebt - je bronnen moeten betrouwbaar zijn (geen wikipedia/scholieren.com) Bronnen moeten altijd worden beoordeeld op betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid betekent dat de informatie waar is, dat je erop kunt vertrouwen. Wikipedia en samenvattingsites zoals Scholieren.com en mens-en-samenleving.infonu.nl mogen niet worden gebruikt. Goed gebruik van bronnen houdt in dat je de informatie nauwkeurig en correct weergeeft en laat zien dat je de informatie begrepen hebt. Meer weten over de betrouwbaarheid van websites? Zoek eens op trefwoord betrouwbaar in het boekje over zoeken op internet: Let op: bij geschiedenis wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire bronnen. Primaire bronnen zijn bronnen uit de tijd zelf, onder secundaire bronnen verstaan we moderne studies, literatuur. Een voorbeeld van een primaire bron: de brieven die Willem van Oranje heeft geschreven over een belegering die hij zelf uitvoerde. Een voorbeeld van een secundaire bron: een scriptie van een student in de 21e eeuw over de Tachtigjarige Oorlog. Je mag bij geschiedenis primaire bronnen gebruiken, ook als die niet op feiten berusten, en dus eigenlijk in de strikte zin van het woord niet betrouwbaar zijn. Een voorbeeld: een speech van Hitler over de minderwaardigheid van Joden berust niet op feiten, maar is wel nuttig als je Nazipropaganda onderzoekt. Bij secundaire bronnen daarentegen moet je wel altijd nagaan of je op de informatie kunt vertrouwen. Dat doe je door te kijken wie het heeft geschreven: is de auteur een wetenschapper, een expert binnen zijn vakgebied, of is de site van een organisatie die je kunt vertrouwen? Werkt de auteur aan een universiteit of andere betrouwbare organisatie? Bevat de bron de meest recente informatie over je onderwerp? Op websites 9

11 lees je vaak onder kopjes als colofon, over deze site, contact, of over [plus naam van de organisatie achter de website] wie de tekst geschreven heeft. De url van een site verklapt ook veel: eindigt een site op.com (van commercial) dan kun je ervan uit gaan dat het de site van een bedrijf is, en.gov (van government) betekent dat het een site is van de Amerikaanse federale overheid. Probeer vervolgens je gevonden informatie zoveel mogelijk in je eigen woorden weer te geven. Verder moet je in je tekst op een juist wijze de bronnen vermelden. Een juiste bronvermelding houdt in: je laat in de tekst met voetnoten zien waar je de informatie vandaan hebt. Dat doe je ook als je tekst niet letterlijk hebt overgenomen. Noteer telkens het volgende: auteur, titel van het boek of tijdschrift, jaar of maand van uitgave, paginanummer(s). In het geval van een website noteer je behalve de url ook de organisatie achter de website en licht je deze kort toe. Gaat het om een bedrijf, een universiteit, een belangenorganisatie, een museum? Als je geen datum of auteur kunt vinden, vermeld je auteur en datum onbekend. Misschien lukt het je niet om in één keer de juiste bronnen te vinden, die voldoen aan de eisen. Overleg dan op tijd met je begeleider welke bronnen je zou kunnen raadplegen. Plagiaat Als je meer dan één zin letterlijk overneemt zonder te citeren en de bron te vermelden, is er sprake van plagiaat. bij citaten zet je de zin die je letterlijk overneemt tussen aanhalingstekens, zoals ook het geval is bij deze zin. Citeer alleen als je een goede reden hebt om de zin in oorspronkelijke vorm over te nemen. Profielwerkstukvoorstel Nadat je de vier hiervoor genoemde fasen doorlopen hebt en je een goed onderwerp voor je profielwerkstuk gevonden hebt schijf je een profielwerkstukvoorstel. Hierin beschrijf je je onderwerp, je hoofd- & deelvragen/ onderzoeksvoorstel en je literatuuropgave. Je profielwerkstukvoorstel moet tijdig geaccepteerd worden door je begeleider. Plan van aanpak Na acceptatie van je profiewerkstukvoorstel ga je een plan van aanpak schrijven. Hierin staan de noodzakelijke activiteiten, de logische volgorde van wat je gaat doen, een realistische planning, de uitvoerbaarheid van je onderzoek en de taakverdeling beschreven. Verder, indien nodig, heldere en concrete afspraken met TOA en een materialenlijst. In het geval van een experiment noteer je verder hoeveel tijd je nodig hebt om op te ruimen. Bij een experiment moet de opzet uitvoerbaar zijn. Het kan natuurlijk misgaan, maar dan dien je te verklaren waarom het niet is gelukt. Zorg dat je tijdig een goed plan van aanpak inlevert. Dit is een onderdeel van je beoordeling. 10

12 Inhoud en beoordeling In het beoordelingsformulier (zie bijlage 1) staat precies vermeld waar je begeleider op let bij het beoordelen van je profielwerkstuk. Hierna vind je voor een aantal zaken een toelichting op het beoordelingsformulier. Grafieken, diagrammen en tabellen: Grafieken, diagrammen en tabellen geef je een informatieve titel en een nummer. Verder benoem je de horizontale en verticale as, zodat duidelijk wordt wat of hoe er is gemeten. Bij tabellen noteer je de grootheid en eenheid in de bovenste rij van een kolom. Aan het einde van de as noteer je de grootheden met daarachter tussen haakjes de eenheden. Als je meerdere metingen in een grafiek uitzet, dan geef je met een legenda ernaast aan waar elke lijn voor staat. Als je de tabel of grafiek hebt overgenomen, moet je op de juiste wijze de bron vermelden. In de tekst zelf verwijs je naar de tabel of grafiek door het nummer te noemen. Juiste grootheden, eenheden en significante cijfers: Bij natuurwetenschappelijke experimenten noteer je de relevante grootheden en eenheden. Als je bijvoorbeeld stroom meet, dan is de grootheid stroomsterkte I en de eenheid is Ampère A. Bij metingen werk je met significante cijfers: Je moet je houden aan de regels voor significante cijfers. Als je een steen oppakt en in de hand weegt kun je zeggen dat de steen ongeveer 2 kg weegt. Het zou onzin zijn te zeggen deze steen weegt 2, kg. Verder is bij bètaonderzoek is de kwaliteit, de nauwkeurigheid van de metingen belangrijk. Bijvoorbeeld: als je een voltmeter gebruikt, is de uitslag nauwkeuriger als je de schaal groter maakt. Je maakt dus een keuze voor milliampère, of microampère. Meetinstrument: Meetinstrument: als je bijvoorbeeld gaat enquêteren leg je uit hoe je de vragenlijst hebt samengesteld (welke vragen, waarom deze volgorde), en waarom. Populatie: Populatie: een groep mensen of dieren of andere onderzoeksobjecten waarover je bepaalde gegevens verzamelt / de complete groep die wordt bestudeerd. Steekproef: Steekproef: onderzoekseenheden die je onderzoekt en die model staat voor de gehele populatie waarover je uitspraken wilt doen. Bronnenlijst: In de bronnenlijst staan de bronnen op alfabetische volgorde (van achternaam van de auteurs). Licht telkens de bron kort toe: hebben we hier te maken met een boek, rapport, artikel, recensie? Tenslotte vind je in bijlage 2 het PWS-keuzeformulier (lever dit tijdig in, dit is een onderdeel van je beoordeling!). 11

13 Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER PROFIELWERKSTUK Naam leerlingen: Naam begeleider: Naam 2e (meelezende) docent, bij LO, CKV of Maatschappijleer: Titel werkstuk: Proces Max Score Op 24/4 je onderwerp en mogelijke onderzoeksvraag ingeleverd bij je 10 begeleider. Op 5/6 goede definitieve hoofd- en deelvragen op papier ingeleverd 10 bij je begeleider. Fasen 1 t/m 4 (oriëntatie, onderwerpkeuze, afbakening en bronnenonderzoek) goed doorlopen. Op 2/7 goed plan van aanpak ingeleverd bij je begeleider. 20 Op 9/11 goede conceptversie PWS op papier ingeleverd bij je 5 begeleider. Op 7/12 goede definitieve versie ingeleverd op papier bij je 5 begeleider en via de ELO van Magister.* Zelf afspraken gemaakt met de begeleider, op tijd aan de bel 10 getrokken, zelf voorstellen gedaan m.b.t aanpak onderzoek, begeleidingstijd goed benut, aanwijzingen van begeleider volledig en goed verwerkt Totaal proces 60p Toelichting: de procespunten zijn alleen te verdienen als op tijd wordt ingeleverd. Te laat betekent geen punten (dus ook geen deel!). Verder moet het ingeleverde werk acceptabel zijn om een deel van of de maximale procespunten te kunnen verdienen. *Bij het overschrijden van de deadline voor de definitieve versie geldt naast het mislopen van de 5 punten een aftrek van 0,5 punt per schooldag op het eindcijfer van je PWS. 12

14 Inhoud Max Score Verzorging Titelblad en inhoudsopgave bevat alle benodigde gegevens, dekt alle onderdelen. Paginanummers zijn correct Telkens blijkt waar je de informatie vandaan hebt (plagiaat wordt gemeld aan de examencommissie) Bronnen, citaten, tabellen, grafieken en figuren zijn op juiste wijze vermeld Hoofdstukken en paragrafen hebben relevante titels, er is een goede opbouw, structuur en omvang Tekstopmaak is verzorgd, aantrekkelijk en nodigt uit tot lezen (door evt. gebruik relevante plaatjes). Tekst is op niveau, heeft een goede zinsbouw, bevat geen spelfouten. Bij meer dan 15 spelfouten loopt de leerling niet alleen punten voor verzorging mis, maar wordt ook eenmalig 0,5 cijferpunt afgetrokken 10 Inleiding Theorie Onderzoek en vakinhoud Bevat aanleiding, geeft beknopt weer waar het werkstuk over gaat, bevat goede, specifieke onderzoeksvraag, goede deelvragen en goede, toetsbare hypothese Theorieën zijn relevant en goed beschreven. Er is goed gebruik gemaakt van voldoende en van betrouwbare bronnen. De bronnen zijn divers (niet alleen websites) Opzet van onderzoek is duidelijk beschreven, zodat het kan worden herhaald; (bij experimenteel onderzoek geldt dit voor zowel de pilot als het definitieve experiment) Goed begrippen meetbaar gemaakt Goede onderzoeksmethode gekozen en keuze goed verantwoord Indien van toepassing: Goed meetinstrument gekozen dan wel ontwikkeld en goed verantwoord Indien van toepassing: Populatie benoemd en de omvang en samenstelling van de steekproef zijn goed beschreven en verantwoord Indien van toepassing: (Sectie)voorschriften nageleefd, experimenten / onderzoek netjes uitgevoerd, juiste berekeningen en nauwkeurigheid, duplo s/triplo s (bèta)

15 Resultaten Conclusie en discussie /reflectie Bronnenlijst en Bijlagen Goede uitwerking van de hoofvragen en deelvragen (bij literatuuronderzoek: voor- en tegengeluiden komen aan bod, bij bèta-onderzoek: uitvoering van het experiment) Er is iets onderzocht, niet alleen beschreven Scheiding van feiten en meningen Door middel van beantwoording van de hoofd- en deelvragen volgt een goed onderbouwde conclusie De hypothese wordt terecht aangenomen, dan wel verworpen In de discussie wordt het eigen onderzoek kritisch geëvalueerd Er worden aanbevelingen gedaan om het onderzoek te verbeteren De conclusie bevat geen nieuwe gegevens De bronnenlijst bevat alleen bronnen die zijn gebruikt en alleen toegestane bronnen. De bronvermelding is correct en volledig. De bijlagen zijn functioneel, genummerd en hebben een relevante titel Het logboek van de leerling is volledig en specifiek Totaal p Presentatie Max Score Inhoud De inhoud van het werkstuk wordt in duidelijke en foutloze taal uitgelegd. Leerlingen hebben kennis van zaken (bètavakken-onderzoek: experiment of 10 p eindproduct wordt getoond) Illustraties Er is zinvol gebruik gemaakt van illustratie- materiaal (plaatjes, filmpjes, demonstraties, etc.) 2 p Tijdsduur De presentatie duurt 8-10 minuten 2 p Voordracht Er wordt duidelijk en rustig gesproken 2p Interactie Er wordt gezorgd voor voldoende zinnige interactie met het publiek 2p Structuur Er zit een logische structuur in de presentatie 2p Totaal presentatie 20p Toelichting: De presentatie wordt beoordeeld door de begeleider. Als de begeleider en/of andere beoordelaar verhinderd is, wordt gezorgd voor een vervanger. 14

16 Originaliteit/ Uitmuntendheid Max Score Reden: 10p Toelichting: Als de leerlingen iets bijzonders hebben gepresteerd dat niet in de genoemde scoreonderdelen tot uitdrukking kan worden gebracht, dan kan de begeleider hiervoor maximaal 10 punten toekennen. Totaalscore profielwerkstuk Max Score LET OP: CIJFER = TOTAALSCORE / p Toelichting: Als leerlingen duidelijk verschillende prestaties hebben geleverd, kan de docent individuele cijfers toekennen. 15

17 Bijlage 2 PWS keuzeformulier Vul het onderstaande formulier in. Op basis van dit formulier gaan wij kijken door wie je het beste begeleid kan gaan worden. Maak van dit formulier voor jezelf een kopie en lever het door je begeleider ondertekende oranje formulier uiterlijk op 23 maart 2015 in bij de receptie. Eén formulier per tweetal. Naam Klas Naam Klas Onderwerp Op welk groot vak (of meerdere vakken) heeft je onderwerp betrekking? Mogelijke onderzoeksvraag / vragen (als jullie hier al ideeën over hebben) Mogelijke begeleider Tweede meelezende docent (bij LO, CKV, Maatschappijleer) Akkoord begeleider (formulier pas na ondertekening inleveren bij receptie)! Zonder handtekening van je begeleider wordt je PWS formulier niet in behandeling genomen en mis je procespunten! 16

Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2016/2017

Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2016/2017 Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2016/2017 0 Inleiding In het profielwerkstuk (PWS) laat je zien wat je de afgelopen jaren op school binnen je profiel (in brede zin) hebt geleerd. Het is als het ware

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Profielwerkstuk

Profielwerkstuk Profielwerkstuk 2017-2018 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:... Klas:... Begeleider:... Inhoudsopgave:

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Het profielwerkstuk 2016-2017 Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Inhoudsopgave Het profielwerkstuk 7 FASE 1 Het werkplan 8 1.1 De keuze van een partner, vak(ken) en onderwerp 8 1.2 De onderzoeksvraag

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Dan is het Woudagemaal misschien interessant voor je. Profielen Volg je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo Het Profielwerkstuk Handleiding voor leerlingen havo 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 2 H1 Schriftelijk verslag 3 H2 Begeleiding en het proces 3 H3 Presentatie van je profielwerkstuk 4 H4 Beoordeling

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

HALLO WERELD WERKSTUK

HALLO WERELD WERKSTUK HALLO WERELD WERKSTUK Opdracht Maak een werkstuk over China, het onderwerp van het boek De Parel en De Draak. Beschrijf verschillende aspecten van het land en maak je werkstuk zo afwisselend mogelijk.

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je sectorwerkstuk? Dan is het misschien interessant voor je. Sectoren Volg je de sector Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan kijken we vooral naar de

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS 1.2 - Het onderwerp van het PWS 1.3 - Procedure voor leerlingen met afgerond havo-pws 1.4 - De begeleiding

Nadere informatie