Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE"

Transcriptie

1 Profielwerkstuk HAVO - VWO 2015/2016 INSTRUCTIEBOEKJE

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De 4 fases: hoe pak je het aan?... 4 Fase 1a: groepen vormen, rolverdeling, keuze onderwerp 6 Fase 1b: literatuuronderzoek naar aspecten van het onderwerp / afbakening van het onderwerp Fase 1c: plan van aanpak opstellen...8 Fase 2: het onderzoek uitvoeren of het ontwerp maken Fase 3: de voorlopige versie van het eindproduct maken Fase 4: het definitieve eindproduct presenteren De beoordeling Bijlage 1 planning Bijlage 2 logboek Bijlage 3 bibliografische beschrijving...16 Diverse bijlagen 2

3 Inleiding Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. In het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn: groepswerk (hoe werk je in een groep) informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden (het doen van een echt onderzoek of het maken van een ontwerp); communicatieve of presentatievaardigheden (het rapporteren van de voortgang, overleg binnen een groep en met begeleiders en het presenteren van het werkstuk). Daarnaast worden ook vakspecifieke vaardigheden getoetst. Wat ga je doen? Lees het hele Profielwerkstukboekje door. Op het Regius College vindt het Profielwerkstuk plaats in het examenjaar. Leerlingen kiezen in overleg met vakdocent/begeleider een onderwerp. Sommige secties hebben restricties aangebracht aangaande welke onderwerpen je mag kiezen. Het is dan van groot belang dat je je goed laat informeren, alvorens een keuze te maken. Het profielwerkstuk is altijd een intensieve Meesterproef (groot onderzoek). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch literatuuronderzoek mag. In sommige gevallen zal het onderzoek het karakter van een technisch of creatief ontwerp hebben. Uiteindelijk lever je een product af. Maar minstens net zo belangrijk is het proces. Hoe ben je tot het product gekomen en hoe heb je samengewerkt? Je begeleiders houden het proces dan nauwlettend in de gaten en zullen je daarop ook beoordelen. Je maakt het werkstuk in een groepje van twee personen uit je eigen examengroep. De groep van twee wordt begeleid door een PWS-begeleider en soms zal je mentor ook aanwijzingen geven. Je PWS-begeleider is te raadplegen als vraagbaak en hij/zij kan sturing geven aan het onderzoek. Het cijfer dat je voor het PWS krijgt, wordt bepaald door je PWS-begeleider. Uiteindelijk wordt dit cijfer met het cijfer dat je in 5HAVO /5 of 6VWO voor maatschappijleer hebt gehaald gemiddeld tot het combinatiecijfer dat op je cijferlijst komt te staan en meetelt in de zak-/slaagregeling. Voor leerlingen van het VWO telt ook nog het cijfer van ANW mee. Hieronder volgt het praktische gedeelte van het Profielwerkstuk. Aan de hand van de 4 Fases wordt uitgelegd hoe het PWS is opgebouwd. In de kaders rechts op de pagina staat beschreven wat je moet doen in elke fase. 3

4 De 4 fases: hoe pak je het aan? Het profielwerkstuk kent een studielast van 80 uur. Je kunt het werken aan je profielwerkstuk onderscheiden in vier fases: 1. voorbereidende fase. Oriëntatie, keuze van je partner, onderwerp. Het doen van een literatuuronderzoekje. Het schrijven van en overleggen over je plan van aanpak. In week 23 staat een PWS werkmiddag gepland. Na de zomervakantie staan er ook werkmiddagen 2. onderzoeksfase. Het verzamelen van gegevens of doen en verwerken van proeven cq maken en uitvoeren van een ontwerp. Vanaf week 35 in het rooster onder begeleiding van PWSbegeleider. 3. voorbereiding van de presentatie / verslaggeving. 4. de presentatie verslaggeving. Wat ga je doen? Bekijk het tijdschema in bijlage 1 Noteer in je agenda wanneer je welke onderdelen klaar moet hebben. Let heel goed op de deadlines. Als je deze niet haalt, zie je dat terug in een lager eindcijfer. Periode Fasering Jun/aug 1. oriëntatie- en keuzefase a groepsindeling / rolverdeling Je oriënteert je op interessante onderwerpen: overleg met mentor, onderwerpskeuze b literatuuronderzoekje naar het onderwerp / afbakening van het onderwerp: verschillende (digitale) bronnen raadplegen in bibliotheek (in duo s) verslag maken van literatuuronderzoek in duo s presentatie van onderwerp in de klas en aan de student en mentor in overleg met de student afbakenen onderwerp onderzoeksvraag formuleren deelvragen formuleren Welke werkwijze/methode ga je voor het onderzoek gebruiken? Welke informatiebronnen of hulpmiddelen heb je nodig? Welke presentatievorm kies je? Voorlopig plan van aanpak opstellen. sept. 2. onderzoeksfase: informatie verwerven en verwerken c Definitief plan van aanpak opstellen: Onderzoeksplan Tijdplan Rolverdeling. Wie gaat welke onderdelen van het onderwerp onderzoeken. Op welke plaats(en) vindt het onderzoek plaats. Het onderzoek uitvoeren. en/of Het ontwerp maken. okt. 3. de fase van voorbereiding van de presentatie; in dit geval de schrijffase/de ontwerpfase Informatie ordenen en verwerken en de voorlopige versie van het eindproduct maken. nov/dec. 4.Eindproduct Definitieve versie van het eindproduct inleveren en presenteren. Verder staan de verschillende fases uitgebreid beschreven. 5

5 Fase 1a: Groepen vormen, rolverdeling, keuze onderwerp. Wat ga je doen? Na de introductie van het PWS ga je een duo vormen met iemand uit je eigen klas. Zorg dat je een partner kiest waarmee je goed kunt samenwerken. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de groepjes definitief gevormd. Het uiteindelijke onderwerp van het onderzoek moet bij alle leden van de groep te maken hebben met minimaal één van zijn/haar vakken. Tijdens de PWS-uren gaan de groepjes zelfstandig of (deels) met de begeleider brainstormen over onderwerpen om te kijken waar de voorkeur van de groep naar uitgaat. Zorg dat je informatie hebt ingewonnen bij vakdocenten voor de onderwerpen. De groep gaat begeleid worden door een begeleider en soms ook de mentor. Je bent samen met je partner verantwoordelijk voor het hele PWS. Regelmatig zullen jullie echter uit elkaar gaan om bepaalde onderdelen te doen. Vorm een duo met iemand uit je klas of jaar laag. Je gaat met je groepje brainstormen over het onderwerp en gebruikt daarbij de hulp van PWS begeleider/sectie en of mentor. Samen ga je een lijst met de rollenverdeling maken (format hiervoor krijg je uitgereikt). adressen en telefoonnummers komen daar ook op te staan. Jullie zorgen ervoor dat iedereen in het bezit komt van deze lijst (ook je mentor). Samen neem je een besluit over welk onderwerp er gekozen wordt voor jullie PWS. Samen maak je afspraken over wanneer, waar en hoe vaak er overleg plaatsvindt. Ook wordt afgesproken wat, hoe en hoe vaak er aan de begeleiders gerapporteerd zal worden. 6

6 Fase 1b: literatuuronderzoek naar het onderwerp / afbakening van het onderwerp / presentatie. Als je een onderwerp hebt gekozen, is het belangrijk om dat onderwerp te gaan verkennen. Vaak kun je een onderwerp van heel veel verschillende kanten belichten en zal je je moeten gaan beperken. Om een idee te krijgen van je onderwerp zal je literatuuronderzoek (bronnenonderzoek) moeten gaan doen. Door dit onderzoek krijg je een beter zicht op het onderwerp en ben je veel makkelijker in staat om het onderwerp af te bakenen en een goede onderzoeksvraag te formuleren. Samen bekijk je welke aspecten van jullie onderwerp de moeite waard zijn om te onderzoeken. Elk neemt één of meerdere aspecten voor zijn rekening om in een bibliotheek te onderzoeken. Iedere leerling kan gratis lid worden van een openbare bibliotheek (dit kun je zelf regelen) Ook kun je onderzoek gaan doen in de mediatheek (in het vervolg noemen we alleen mediatheek). Je kunt niet alleen volstaan met het onderzoeken van internetbronnen. Er moeten minimaal 5 andere bronnen per leerling zijn geraadpleegd en gebruikt. Deze andere bronnen kunnen boeken, tijdschriften of kranten zijn. Wat ga je doen? Je gaat de bibliotheek in om informatie te verzamelen over je onderwerp. Neem een lijst met trefwoorden over je onderwerp mee. Schrijf naast de inhoud ook de gegevens van je bronnen op zoals is voorgeschreven in bijlage 3. Van de informatie die je gevonden hebt, maak je een verslagje. Dit gebruik je voor je presentatie om te presenteren aan je begeleider. Tekst lezen betreffende plagiaat. Om het literatuuronderzoek slim te laten verlopen, moet je niet zomaar een bibliotheek ingaan of wat zoektermen intikken in een zoekmachine op het internet. Je moet systematisch te werk gaan. Om een idee te krijgen waar je allemaal op moet letten lees je eerst goed door. Je gaat pas naar mediatheek als je een lijst met trefwoorden (zoekwoorden) hebt gemaakt over je onderwerp. Zonder die lijst, is het zoeken in de bibliotheek weinig effectief. Van alle bronnen die je gebruikt zul je de bibliografische beschrijving moeten maken. In bijlage 3 vind je de gegevens die je voor de verschillende bronnen moet noteren. Zorg er dus voor dat je deze bijlage meenmeent als je de bibliotheek in gaat. Op school kun je toegang krijgen tot de krantenbank. Vraag bij de mediatheek hoe dit in zijn werk gaat. Het literatuuronderzoekje vormt de basis van de presentatie die je voor de klas moet houden in december. Ook kun je hierdoor je onderwerp beter afbakenen. Punten waaraan de presentatie moet voldoen vind je in de bijlage van dit boekje. 7

7 In de eerste weken zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe, wanneer en aan wie je moet rapporteren Elke week kom je samen op een vast afgesproken moment. Dan wordt er een actieplan voor die week gemaakt. Wie gaat wat waar doen? Dit verwerk je in een planning. Elke leerling houdt heel nauwkeurig een logboek bij en die logboeken worden uiteindelijk samengevoegd in één overzichtelijk schema. (zie bijlage). Zorg dat je je eigen logboek bij elke verandering weer update, zodat je begeleiders kunnen zien wat er gedaan is. Fase 1c: Plan van aanpak opstellen Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een noodzakelijke voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het motto luidt: inperken en afbakenen. Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de haalbaarheid en je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag belicht. Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word je minder snel verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare informatie het bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke onderzoeksvraag beter conclusies formuleren. In een onderzoeksvraag en de deelvragen wordt gevraagd naar het wie, wat, waar, welke, wanneer, hoe, waarom, waardoor, waarvoor, waarmee, waartoe enzovoort. Hieronder volgt een aantal vragen die je kunt stellen: Wat is de gangbare definitie? Welke kenmerken heeft het? Waaruit bestaat het? Welke soorten of onderdelen zijn er te onderscheiden? Waartoe behoort het? Waar is het een onderdeel van? Hoe gebeurt het? Welke voorwaarden of omstandigheden maken het mogelijk? Waarop lijkt het? Waaraan is het tegengesteld? Wanneer is het begonnen of geëindigd? Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Hoe ontstaat het of hoe is het ontstaan? Welke waarde heeft het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? 8 Wat ga je doen? Aan de hand van jullie literatuuronderzoek ga je het onderwerp afbakenen en bepaal je welke aspecten interessant genoeg zijn voor de hele groep om verder te uit te diepen in het echte onderzoek. Samen ga je de onderzoeksvraag formuleren en bedenk je welke deelvragen je nodig hebt om de uiteindelijke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

8 Welke maatregelen vereist het? Welke gevolgen heeft het? Welke methode wordt ervoor gebruikt? Welk doel dient het? Welke taak heeft het? Waar komt het voor? Welke argumenten voor of tegen zijn aan te voeren? Hoe ontwikkelt het zich? Wie of wat doet het? Wie of wat is erbij betrokken? Wie of wat ondergaat het? Onderzoek verrast. Dingen zijn anders dan ze op het eerste gezicht lijken. Wanneer je iets gaat onderzoeken, formuleer je vooraf welke uitkomsten je verwacht. Dit heet het formuleren van een hypothese. Er zijn verschillende soorten onderzoeksvragen: beschrijvende of beeldvormende: op basis van onderzoek beschrijf je een situatie of een persoon. vergelijkende: je probeert overeenkomsten en/of verschillen boven tafel te krijgen. verklarende: je zoekt antwoord op de vraag: 'Hoe komt het dat...'. waardebepalende of evaluatieve: je geeft een oordeel of een waarde over een onderwerp. voorspellende: je onderzoekt hoe iets in de toekomst zal zijn. probleemoplossende of regelgevende: je probeert op basis van onderzoek een probleem op te lossen, althans hier een bijdrage aan te leveren. Al lezende of tijdens het maken van een ontwerp of het opstellen van een proefopstelling kun je tot de ontdekking komen dat je de onderzoeksvraag moet aanpassen. Dat moet je dan zeker doen! Overleg hierover wel met je begeleiders. Het is niet alleen belangrijk te weten wat je gaat onderzoeken, maar ook wie wanneer wat gaat doen en hoeveel tijd dat zal gaan kosten. Dit staat in een plan van aanpak. Het plan van aanpak bestaat uit een onderzoeksplan en een tijdsplan. In het onderzoeksplan wordt achtereenvolgens de hoofdvraag, de deelvragen, hypothesen/verwachtingen, werkwijzen/methode, informatiebronnen/hulpmiddelen, presentatievorm en de taakverdeling opgenomen. In het tijdsplan staat hoe lang een activiteit duurt en wie deze uitvoert en wanneer. Wanneer je alle activiteiten in de goede volgorde hebt gezet, zet je er per activiteit het aantal benodigde uren bij dat je denkt nodig te hebben om de activiteit uit te voeren. Daarna plan je aan de hand van een tijdsbalk de doorlooptijd (tijdstip van de start en het einde) per activiteit. Bij het profielwerkstuk is het van belang te weten Wie voert wat wanneer uit?'. Uit het plan van aanpak moet duidelijk naar voren komen wat de bijdrage van ieder van jullie afzonderlijk is. Hiervoor moet je je activiteiten gedetailleerd beschrijven in het plan van aanpak en ervoor zorgen dat jullie individuele planningen op elkaar zijn afgestemd. Wat ga je doen? Je maakt een Plan van Aanpak (onderzoeksplan + tijdsplan) en levert dat in bij je begeleiders. Zij moeten dit Plan goedkeuren voordat je verder kunt. Houd tijdens het schrijven ook zoveel mogelijk contact met je begeleiders zodat zij je tijdig kunnen bijsturen en je niet te veel tijd verliest. 9

9 Houd het tijdplan zo kort mogelijk: maximaal een halve pagina A4. Het hele plan van aanpak hoeft niet meer dan één pagina A4 te omvatten. Hieronder is een voorbeeld van een plan van aanpak afgedrukt. Onderzoeksplan Hoofdvraag Deelvragen Hypothesen Verwachtingen Werkwijze Methode Informatiebronnen Hulpmiddelen Presentatievorm Taakverdeling Wat is de invloed van temperatuur op de snelheid van gisting van glucose? (vakken: biologie, scheikunde, natuurkunde) Is er een optimale temperatuur en zo ja, welke is dat? Welke processen vinden bij vergisting plaats en kunnen wij die processen volgen door het meten van de optische activiteit met een polarimeter? We verwachten dat er een optimale temperatuur is en dat die in de buurt van 40 graden Celsius ligt. Omdat glucose rechtsdraaiend is, verwachten we uit de draaihoek informatie te kunnen halen over het gistingsproces. We gaan gist toevoegen aan glucoseoplossingen van verschillende concentraties (0,25-1,5 mol/l met intervallen van 0,25) en die bij verschillende temperaturen (25-50 C met intervallen van 5 C) vier uren laten staan. Daarna meten we met twee polaroid filters de optische draaiing. Uit boeken. Chemie in theorie en praktijk van H. van Keulen. Gepolariseerd licht in de natuur van G.P. Können. Tijdschriften. Natuur & Techniek 1992, Enzymen, gangmakers in de natuur. TOA voor de experimentele opstellingen op school. Schriftelijk verslag, maar eventueel willen we het voor de klas ook wel mondeling presenteren. Bas zal vooral de verwerking van de meetresultaten voor zijn rekening nemen omdat hij goed overweg kan met computerprogramma's en Friso zal vooral de theoretische kant voor zijn rekening nemen. Maar we zullen zo veel mogelijk alles samen doen. Tijdsplan Activiteit / plaats Hoe lang Informatie verzamelen Week 46 4 Job Mariska Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Uitzoeken van 4 Job in mediatheek Opzet enquête 10 Mariska Uitvoer enquête / instelling... Verwerking enquete / presenteren 15 beide beide 10 beide Vanzelfsprekend moeten het plan van aanpak en het logboek met elkaar sporen. Toch kan het gebeuren dat je van het oorspronkelijk plan van aanpak afwijkt. In de kolom 'Opmerkingen' van het logboek motiveer je dan waarom je bent afgeweken van je oorspronkelijke plan. Het Plan van Aanpak is je leidraad voor het onderzoek. Als je Plan van Aanpak goed is, kun je gericht verder met je onderzoek. Zorg dat je te allen tijde goed contact met je begeleiders houdt, zodat zij jullie waar nodig kunnen bijsturen. Hierdoor kom je er niet te laat achter dat de ingeslagen weg niet genoeg zal opleveren. 10

10 Fase 2: Het onderzoek uitvoeren of het ontwerp maken In samenspraak met je begeleider kun je soms extern terecht om een deel van je onderzoek / ontwerp uit te voeren of de benodigde informatie voor het onderzoek te verkrijgen. Sommigen van jullie zullen een proefopstelling of ontwerp gaan maken op een Universiteit. Anderen zullen gebruik gaan maken van informatie op de school om bijvoorbeeld een enquête op te stellen. Weer anderen zullen middels bepaalde modellen onderzoek gaan doen bij bedrijven of instellingen. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden op te noemen. Bedenk dat de experts te vinden zijn op school en dat je daar ook gebruik van kunt maken. Toch moet het wel jullie onderzoek zijn. Eigen inbreng is dus heel belangrijk. Je begeleider moet te allen tijde op de hoogte zijn waar jullie je onderzoek uitvoeren. Na het verzamelen van de informatie/gegevens moet je deze interpreteren en confronteren met de onderzoeksvragen. Welke antwoorden kun je geven of welke conclusies kun je trekken op grond van de verzamelde informatie/gegevens? Kloppen je hypotheses? Wat ga je doen? Je gaat het echte onderzoek uitvoeren. Je gebruikt daarbij je Plan van Aanpak als leidraad. Alles wat er gedaan wordt, teken je op in je logboek. Maak duidelijke afspraken met elkaar en met je begeleiders, waar je het onderzoek gaat uitvoeren. Zorg dat je toestemming hebt van je mentor. Zeker als je de school uit gaat, moet je begeleider weten waar je naar toe bent en wat er gedaan wordt. 11

11 Fase 3: De voorlopige versie van het eindproduct maken Wat ga je doen? Wat voor presentatie je doet, mondeling, beeldend, muzikaal, enzovoort, voor elke presentatie moet je je de volgende vier basisvragen stellen: Voor wie is de presentatie bedoeld? Ofwel: wie is mijn publiek? Hoe groot is het publiek? Wat is de voorkennis van het publiek? Wat wil ik dat het publiek doet met de informatie die ik geef? Wanneer je deze vragen kunt beantwoorden, dan kun je je presentatie gaan voorbereiden. Bedenk dat het schriftelijke literatuuronderzoeksverslag uit fase 1 ook aan de presentatie moet worden toegevoegd. In overleg met je begeleider besluit je voor een presentatievorm te kiezen die het best bij je onderwerp en bij jullie past. Verdeel de taken. Wie gaat welk deel van de presentatie voor zijn/haar rekening nemen. Maak afspraken over wanneer er wat klaar is. Stel dus duidelijke deadlines. Als je besluit om een andere presentatie te kiezen dan een schriftelijke, spreek dan af waar, wanneer en voor wie deze presentatie gehouden wordt. Fase 4: Het definitieve eindproduct presenteren De presentatie van het definitieve eindproduct kent twee onderdelen: 1. Een schriftelijk in te leveren onderdeel op 8 december Een presentatie geven in december 2015 (nog nader te bepalen) Hieronder vind je een aantal presentatievormen waar je gebruik van kan maken. mondelinge presentatie met gebruik van multimedia, posterpresentatie, het product van een ontwerpopdracht, een maquette, een audio-, video-, foto- of (multimediale) computerpresentatie en dergelijke. Kies een presentatievorm die goed past bij de onderzoeksvraag. Doe dit in overleg met je begeleider. 12

12 Voor mondelinge presentaties zijn veel variaties te bedenken, zoals een betoog of een posterpresentatie met mondelinge toelichting. Bij een groepspresentatie is het belangrijk dat je van elkaar weet wat hij of zij moet doen, zowel vooraf, als tijdens en na de presentatie. Stem de inhoud goed op elkaar af. Weet van elkaar wat je gaat zeggen. Spreek af hoeveel spreektijd iedereen krijgt. Oefen de presentatie met elkaar. Mocht één van van jullie op de dag van de presentatie verhinderd zijn, zorg er dan voor dat er nieuwe afspraken worden gemaakt. Bij een mondelinge presentatie is de zogenaamde nonverbale communicatie minstens zo belangrijk als de verbale communicatie. Het overkomen van de boodschap wordt voor het grootste deel bepaald door de manier waarop je communiceert: het publiek onthoudt maar matig wat je vertelt, maar onthoudt wel goed hoe je je beweegt, hoe je je sheets gebruikt, of je de zaal inkijkt en of je vriendelijk en enthousiast bent! De beoordeling Zowel het doorlopen proces als het opgeleverde product van een profielwerkstuk bepalen de kwaliteit van je PWS. Daarbij word je beoordeeld op de volgende globale punten: 1. informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); 2. schrijven van een plan van aanpak 3. (vakspecifieke) onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; 4. presentatievaardigheden (schriftelijk + mondeling). 5. inzet / bijdrage aan de groep Tijdens het maken van het profielwerkstuk heb je voortgangsgesprekken met je begeleiders en beoordelingsmomenten. Voortgangsgesprekken zijn bedoeld om tussentijdse resultaten te evalueren en indien nodig bij te sturen. De beoordeling van punten 1 en 2 vinden plaats in oktober en van de punten 3,4 en 5 in december. In de bijlage vind je een excel tabel met daarin de verschillende criteria die je begeleider hanteert om je te kunnen beoordelen. Bedenk dat er naar ieder individueel gekeken kan worden. 13

13 Bijlage 1: Planning Profielwerkstuk HAVO - VWO data werkzaamheden Week v. 1/6 Groepjes samenstellen. Wil Week v. 1/6 PWS boekje lezen oriënteren Wil Week v. 1/6 Onderwerp kiezen kortsluiten met Wil vakleerkracht Week v. 8/6 Opgave doen van duo s en onderwerp/vak Wil begeleiding plaats beoordeling Week v. 15/6 Week v. 25/8 Volgens rooster Onderzoek doen naar je onderwerp in de mediatheek en internet / consultatie vakdocent / begeleider. 20/6 Presentatie van de onderwerpen aan de begeleider. Introductie groepswerk (rollenverdeling, afspraken over rapportage en overlegmomenten). Wil begeleider Wil Volgens rooster Groepjes schrijven het plan van aanpak en begeleider Wil ja vragen feedback / feedforward aan de begeleider. Volgens rooster PWS-dag. Groepjes maken het plan van begeleider Wil ja aanpak af en leveren in. Ook leveren zij het literatuurgedeelte in. Volgens rooster Onderzoek begeleider Wil Volgens rooster Onderzoek begeleider Wil Volgens rooster Onderzoek / consultatie begeleider Wil Volgens rooster Tussenevaluatie, presentatie over tot het werk tot nu toe. Onderzoek begeleider Wil ja Volgens rooster Onderzoek begeleider Wil Volgens rooster Onderzoek begeleider Wil Volgens rooster Onderzoek begeleider Wil Volgens rooster Werken aan verslaggeving begeleider Wil Volgens rooster Werken aan verslaggeving / inleveren begeleider Wil feedback -versie (facultatief, maar sterk aanbevolen) Volgens rooster Afronden verslaggeving begeleider Wil 8/12 Uiterste inleverdatum verslaggeving begeleider Wil ja Volgens rooster Eindpresentatie begeleider Wil ja 14

14 Bijlage 2: Logboek Een logboek heeft een aantal functies: het is voor jou een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen van informatie en voor je begeleider is het een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in het gevolgde werkproces. Je legt door middel van het logboek verantwoording af aan je medegroepslid en aan je begeleider. Het logboek heeft ook een rol in de uiteindelijke beoordeling. In een logboek staan zaken als datum, tijdsduur, plaats, verrichte werkzaamheden eventueel aangevuld met een resultaat of opmerking en gemaakte afspraken. Ook is in het logboek terug te vinden wie er wat gedaan heeft. Hieronder is een voorbeeld van het logboek afgedrukt. datum tijdsduur plaats verrichte werkzaamheden opmerkingen afspraken persoon 1 persoon 2 persoon 3 persoon 4 persoon 5 persoon minuten school Overleg met begeleider x x x x x x uur mediatheek Informatie over gezocht verslagje x x geschreven ,5 uur mediatheek informatie over... gezocht trefwoordenlijst gemaakt op met x x trefwoorden info verzamelen In de kolom 'Opmerkingen' kun je kort de opbrengst van de activiteit, of een persoonlijke ervaring bij de betreffende activiteit weergeven. Hoewel het gaat om groepswerk, moet ieder lid ook zijn eigen logboek maken en bijhouden. De bijdrage van elke leerling moet namelijk wel goed zichtbaar zijn. Zorg dat je logboek telkens bij je begeleider is ingeleverd. Aan de verschillende logboeken kan de begeleider namelijk ook zien welke bijdrage ieder groepslid aan het werk geleverd heeft. Hiermee kan de begeleider rekening houden bij de beoordeling. 15

15 Bijlage 3: Bibliografische beschrijving Van verschillende informatiebronnen leg je de volgende gegevens vast: Boeken Volgens de International Standard Bibliographic Description (ISBD): - Titel (en indien van toepassing de ondertitel, gescheiden door : ) - Auteur(s) of redacteur(s) (kan een persoon zijn maar ook een corporatieve auteur zoals bedrijf, genootschap of belangenvereniging) - Plaats van uitgave, uitgever, jaar van uitgave (bijvoorbeeld: Utrecht: Lemma, 2000) - ISBN-nummer (boeken) - Vindplaats (bijvoorbeeld bibliotheek + plaatsingsnummer) Boeken Titel Auteur Uitgave ISBN Vindplaats Trefwoorden (extra) Tijdschriftartikelen - Titel en ondertitel van het artikel (gescheiden door : ) - Auteur(s) - Titel van het tijdschrift, de jaargang, het jaartal tussen haakjes, het nummer en de paginanummers. De verschillende elementen scheiden met komma s (bijvoorbeeld: Informatieprofessional, jrg 6 (2002), nr. 7/8, 25-27) 16

16 Tijdschriftartikelen Titel Auteur Tijdschrift Titel Jaargang Nummer Paginanummer Trefwoorden (extra) Internetsites - Titel - Auteur of corporatieve auteur zoals bedrijf, genootschap of belangenvereniging - (indien bekend) - Volledige URL - Taal waar de site in is gesteld - Datum: o oorsprong (indien bekend) o laatste update (Indien deze niet bekend is, dat uitdrukkelijk vermelden) o laatste bezoek Internetsites URL Titel Auteur Taal Datum Oorsprong Laatste update Laatste bezoek Trefwoorden (extra) Afbeeldingen Ook van afbeeldingen noteer je de bron. Evenals van ander audio-of beeldmateriaal (filmpjes, interviews) dat inhoudelijk voor je van belang is. 17

17 Diverse bijlagen Bronvermelding en plagiaat Het is van belang te weten dat je je PWS digitaal en op papier moet inleveren op de datum van inlevering. De digitale versie zullen we gebruiken om te scannen op teksten van het internet en op eerdere op school gemaakte werkstukken! Je begeleider zal je vertellen hoe je het PWS moet uploaden. Je bent verplicht om al je werkstukken voor school, boekverslagen en praktische opdrachten, dus ook je profielwerkstuk, te voorzien van een correcte bronvermelding, anders maak je je schuldig aan plagiaat. Wat is plagiaat? Plagiaat is het klakkeloos en zonder bronvermelding overnemen van andermans teksten. We weten allemaal hoe makkelijk het is om op het internet stukken tekst te knippen en hiermee een mooi werkstuk, boekverslag of praktische opdracht in elkaar te knutselen. Dit mag dus echt niet! Als dit wordt ontdekt heeft dit gevolgen, EN WEL van een (onherkansbare) onvoldoende. Het is natuurlijk niet afdoende je bronnen te vermelden ; je mag echt niet andermans teksten voor je eigen werkstuk gebruiken. Je moet je eigen woorden gebruiken, waarbij je af en toe ook een citaat mag invoegen, wat je dan natuurlijk weer duidelijk vermeldt. Het is dus prima om allerlei informatie te vergaren, mits je duidelijk maakt waar je die informatie vandaan hebt. Bij alle werkstukken, boekverslagen en praktische opdrachten gaat het er uiteindelijk om wat JIJ doet met al die informatie, tot welke conclusies en inzichten JIJ komt. Er moet een behoorlijk stuk zelfwerkzaamheid zichtbaar zijn. Een werkstuk wordt pas echt jouw werkstuk, doordat je de informatie op een zinvolle manier weet te ordenen en te verwerken.

Profielwerkstuk. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO P W S INSTRUCTIEBOEKJE

Profielwerkstuk. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO P W S INSTRUCTIEBOEKJE Profielwerkstuk Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO INSTRUCTIEBOEKJE P W S 2010/2011 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting...3 Inleiding... 4 De 4 fases: hoe pak je het aan?... 5 Fase

Nadere informatie

Handleiding. Het profielwerkstuk

Handleiding. Het profielwerkstuk Handleiding Het profielwerkstuk september 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Logboek 5 Bronnen- en materialenboek 5 Stappenplan/plan van aanpak 6 Stap 1 keuze onderwerp en vak(ken) 7 Stap 2 onderwerp afbakenen

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstuk PWS HAVO. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool

Profielwerkstuk PWS HAVO. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool Profielwerkstuk Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool PWS HAVO Inleiding Onderzoek / ontwerp In het eindexamenjaar doe je naast je vakken ook nog een groot onderzoek of ontwerp: het

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Profielwerkstuk PWS HAVO

Profielwerkstuk PWS HAVO Profielwerkstuk PWS HAVO Inleiding Onderzoek / ontwerp In het eindexamenjaar doe je naast je vakken ook nog een groot onderzoek of ontwerp: het profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 1 Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen (zie aparte bijlage 4 ) 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2016-2017 Maandag 4 juli: - 10.30 tot 11.30 uur:

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Staatsexamen havo / vwo

Profielwerkstuk. Staatsexamen havo / vwo Profielwerkstuk Staatsexamen havo / vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Het examen 3 Opzet van het examen 3 Algemeen 3 Voorwaarden bij het maken van het profielwerkstuk 3 De presentatie van het profielwerkstuk

Nadere informatie

TWEEDE FASE JEROEN BOSCH COLLEGE PROFIELWERKSTUK ACHTERGRONDINFO

TWEEDE FASE JEROEN BOSCH COLLEGE PROFIELWERKSTUK ACHTERGRONDINFO TWEEDE FASE JEROEN BOSCH COLLEGE PROFIELWERKSTUK ACHTERGRONDINFO INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK...3 2 WERKZAAMHEDEN...4 2.1 ORIËNTATIE EN KEUZE (± 6 UUR)...4 2.1.1 Keuze van

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Staatsexamen vmbo-tl

Sectorwerkstuk. Staatsexamen vmbo-tl Sectorwerkstuk Staatsexamen vmbo-tl 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Het examen 3 Opzet van het examen 3 Algemeen 3 Voorwaarden bij het maken van het sectorwerkstuk 3 Wat moet je doen 4 De presentatie van het sectorwerkstuk

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Profielwerkstuk 4/5 HAVO

Profielwerkstuk 4/5 HAVO Profielwerkstuk 4/5 HAVO Schooljaar 2012/2013 2013/2014 1 Inhoudsopgave PWS blz. 3 Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 Hoe doe je onderzoek? blz. 6 Aandachtspunten blz 10. Tijdpad blz. 11 Reglement blz.

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstuk PWS HAVO. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool

Profielwerkstuk PWS HAVO. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool PWS Profielwerkstuk Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO Inleiding Onderzoek / ontwerp In het eindexamenjaar doe je naast je vakken ook nog een groot onderzoek of ontwerp: het

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO

Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO 2017-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Hoe maak je een profielwerkstuk 6 Opzet van het onderzoek 9 Het schriftelijk verslag 11 Afronding

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 1. Bijlage 1 Instructies voor de leerling. Inhoud

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 1. Bijlage 1 Instructies voor de leerling. Inhoud HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 1 Bijlage 1 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Logboek 1.3 Bronnen- en materialenboek 1.4 Een stappenplan: hoe pak je het aan? 1.4.1 STAP 1: Keuze van onderwerp,

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2015-2016 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2015-2016 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders 1 Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen voor begeleiders 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2015-2016 Dinsdag 7 juli: - 10.30 tot 11.30 uur: intro PWS

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Dan is het Woudagemaal misschien interessant voor je. Profielen Volg je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz Aandachtspunten blz Voorbeeld van een stappenplan blz Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz Aandachtspunten blz Voorbeeld van een stappenplan blz Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving

beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving Examen VMBO-GL en TL 2016 gedurende 720 minuten beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving Naam kandidaat Kandidaatnummer Opgavenboekje Dit examen

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. editie havo

Het Profielwerkstuk. editie havo Het Profielwerkstuk editie havo Schooljaar 2011-2012 Het profielwerkstuk Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Logboek 1.3 Bronnen- en materialenboek 1.4 Een stappenplan: hoe pak je het

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

Profielwerkstuk havo - vwo

Profielwerkstuk havo - vwo Profielwerkstuk havo - vwo handleiding voor leerlingen die starten met het profielwerkstuk voor een vak in de profielen EM en CM in februari 2014 C.S.G. Jan Arentsz 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 2

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2017-2018 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2016-2017 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College

HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College 1 Inhoudsopgave Inleiding 03 Logboek en bronnenboek 04 Het tijdpad 06 Het gebruiken en vermelden van bronnen 07 Begeleidings- en beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider Het profielwerkstuk voor examenjaar 2011-2012 Toelichting voor de begeleider Deze toelichting begint met een aantal pagina s met aandachtspunten voor de begeleider van de profielwerkstukken. Daarna volgen

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEKSCOMPETENTIES

ONDERZOEKSCOMPETENTIES Naam: Nummer: JVR-Kollege Forumlaan 4 1020 Laken Klas: 4GR 4GL 4LA 4LB1 4LB2 2 e 3 e trimester ONDERZOEKSCOMPETENTIES KLASSIEKE TALEN TWEEDE GRAAD Lkr.: D. Cannaerts E. Duyck J. Thomas K. Van Bouchaute

Nadere informatie

beeldende vakken CPE GL en TL handenarbeid

beeldende vakken CPE GL en TL handenarbeid Examen VMBO-GL en TL 2014 gedurende 720 minuten beeldende vakken CPE GL en TL handenarbeid Naam kandidaat Kandidaatnummer Opgavenboekje Dit examen bestaat uit de onderdelen A, B, C, D, E en F. Je moet

Nadere informatie

Profielwerkstuk

Profielwerkstuk Profielwerkstuk 2017-2018 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:... Klas:... Begeleider:... Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Handleiding PROFIELWERKSTUK. Groen van Prinstererlyceum HAVO 2009-2010

Handleiding PROFIELWERKSTUK. Groen van Prinstererlyceum HAVO 2009-2010 Handleiding PROFIELWERKSTUK Groen van Prinstererlyceum HAVO 2009-2010 1 Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Waar gaat het over? 1.2 Wat voor soort werkstuk maak je? 1.3 Eisen 2. Aanpak blz. 4 2.1 Keuze van

Nadere informatie

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je sectorwerkstuk? Dan is het misschien interessant voor je. Sectoren Volg je de sector Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan kijken we vooral naar de

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO PWS-informatieboekje Versie 2015/2016 VWO PWS-boekje versie 2015/2016 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCHOOLAFSPRAKEN... 5 3 LOGBOEK... 5 4 EEN STAPPENPLAN: HOE PAK JE HET AAN?... 6 4.1 STAP 1: Keuze

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie