aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s"

Transcriptie

1 In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd. De opleidingslijst met toelatingsvoorwaarden wordt vóór 31 maart via de commissaris van de Vlaamse regering aan de minister van Onderwijs bezorgd en ook naar de VLIR toegezonden. De in de linkerkantlijn aangestreepte opleidingen zijn gewijzigd qua diplomabenaming of toelatingsvoorwaarden of worden gestopt of opgeschort (cursief). De concrete wijzigingen zijn in vetjes omschreven in de kolom 'Bemerkingen'. - Bijna alle voltijds aangeboden voortgezette academische opleidingen kunnen voortaan ook deeltijds (= halftijds) worden gevolgd. - De voortgezette academische opleidingen mogen ook over vier jaar worden gespreid, terwijl ook voorafname of cumulatie mogelijk is voor wie nog slechts een beperkt programma moet volgen in het laatste jaar van de tweede cyclus Enkel het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteiten Economische en toegepaste economische wetenschappen en Toegepaste wetenschappen vermelden uitdrukkelijk dat die mogelijkheid van spreiding over vier jaar kan worden aangevraagd (zie: ). In de inleiding wordt vermeld dat spreiding, voorafname of cumulatie kan worden aangevraagd bij de bevoegde faculteit. - In de inleidende tekst wordt uitdrukkelijk vermeld dat houders van equivalente buitenlandse diploma s voor alle opleidingen kunnen worden toegelaten. - Voor alle opleidingen die in samenwerking met andere universiteiten worden georganiseerd zijn de overeenkomsten ondertekend. Wijziging van diplomabenamingen en vernieuwd programma 1. GGS Master of European Politics and Policies i.p.v. GGS European Master of Public Administration 2. GAS Master in overheidsmanagement en beleid i.p.v. GAS Overheidsmanagement en bestuurkunde Geen nieuwe inschrijvingen meer (bissers kunnen nog één jaar inschrijven) 1. GGS Master of Science in Marketing 2. GGS European Master of Public Administration Geen inschrijvingen meer 1. GAS Pastoraaltheologie (B-evaluatie) 2. GAS Vroegchristelijke en Byzantijnse studies (C-evaluatie) (opgeschort) 3. GAS Architectuurwetenschap (C-evaluatie) (opgeschort) 4. GAS Ergonomie en arbeidskunde (C-evaluatie) Hogere inschrijvingsgelden - vermindering voor studenten uit ontwikkelingslanden, studenten die rechtstreeks instromen uit de tweede cyclus en om sociale redenen 1. GGS Master of Arts in European Studies: EUR voor EU-studenten, EUR voor niet-eu-studenten; 2. GGS Master of Arts in Eastern Mediterranean Archaeology: EUR voor EU-studenten, EUR voor niet-eu-studenten; 3. GGS Master of Laws: EUR; 4. GGS Master in European Criminology: EUR; 5. GGS European Master in Social Security: EUR voor EU-studenten, EUR voor niet-eu-studenten; 6. GGS Master of Laws in European and International Taxation: EUR (voorheen EUR); 7. GGS Master of Energy and Environmental Law: EUR voor wie reeds drie of meer jaar professioneel actief is geweest, EUR voor wie nog niet of minder dan drie jaar professioneel actief is geweest; 8. GGS Master in International Business Economics: EUR bijkomend inschrijvingsgeld (nieuw reeds goedgekeurd door de Raad van Beheer); 9. GGS Master of European Politics and Policies: EUR (geschrapt: EUR voor EU-studenten); 10. GGS Master of Arts in Conflict and Sustainable Peace: EUR voor EU-studenten die geen lid zijn van een internationale of gouvernementele organisatie, EUR voor andere studenten; 11. GGS European Master in Bioethics (enkel deeltijds): 2 maal EUR.

2 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Lijst van voortgezette academische opleidingen Goedgekeurd door de Academische raad op 10 maart 2003 versie 12 maart GEDIPLOMEERDE IN DE AANVULLENDE STUDIES (GAS) - GEDIPLOMEERDE IN DE GESPECIALISEERDE STUDIES (GGS) Voor de voortgezette academische opleidingen maakt het universiteitendecreet van de Vlaamse gemeenschap een onderscheid tussen aanvullende opleidingen en specialisatieopleidingen. Aanvullende opleidingen (GAS) omvatten in hoofdzaak opleidingsonderdelen uit andere eerste- of tweede-cyclusprogramma's en beogen een aanvulling of verbreding van één of meerdere academische opleidingen van de tweede cyclus. Specialisatieopleidingen (GGS) bestaan voor ten minste twee derden uit opleidingsonderdelen die niet binnen een andere academische opleiding van de eerste of tweede cyclus voorkomen en beogen een uitdieping van en/of een specialisatie in een (deel of onderdeel van een) studiegebied of een combinatie van studiegebieden. Alle GAS-opleidingen hebben een studieduur van één jaar. Ook de GGSopleidingen duren meestal één jaar, in enkele aangeduide gevallen twee jaar. Hierna volgt de lijst van de opleidingen die de K.U.Leuven organiseert met aanduiding van de toelatingsvoorwaarden voor houders van academische tweede-cyclusdiploma s, van tweede-cyclusdiploma s van het hogeschoolonderwijs (HO) en van de Koninklijke Militaire School (KMS). Wie een equivalent buitenlands diploma bezit, kan eveneens worden toegelaten. Voor opleidingen die rechtstreeks toegang verschaffen voor houders van bepaalde diploma's kan onmiddellijk ingeschreven worden bij de dienst Studentenadministratie, voor de andere opleidingen is een toelating van de bevoegde faculteit nodig. Voor de Engelstalige programma's wordt een voldoende kennis van het Engels vereist. De vermelde TOEFL-score (Test of English as a Foreign Language) kan eventueel worden vervangen door een ander bewijs van voldoende kennis van het Engels. Afhankelijk van het soort test (paper test of computer based test) kunnen andere scores worden geëist. Wie op grond van vrijstellingen of overdrachten nog slechts een beperkt programma moet volgen in het laatste jaar van de tweede cyclus, kan reeds een voorafname uit of uitzonderlijk een gecombineerde inschrijving met een voortgezette academische opleiding aanvragen. Voor meer informatie kan men terecht in het Programmaboek, op bij de dienst Studieadvies, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven - Tel of bij de bevoegde faculteiten. Bijna alle opleidingen worden zowel voltijds als deeltijds (= halftijds) aangeboden, behalve enkele aangeduide uitzonderingen. Na toelating van de betrokken faculteit kunnen sommige opleidingen over maximaal vier jaar worden gespreid (zie aanduiding met ). Na toelating van de coördinator studentenbeleid is spreiding van de examens mogelijk: zie art. 41 van het examenreglement: 'Uitzonderlijke regelingen voor bijzondere groepen. STUDIEGEBIEDEN EN OPLEIDINGEN TOELATINGSVOORWAARDEN OMVANG BEMERKINGEN GAS rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma; na toelating: 2e-cyclusdiploma HO, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS) European Master of Arts in Applied Ethics (samenwerking met Faculteit Godgeleerdheid + twaalf buitenlandse universiteiten) subject to admission, TOEFL (550): Master s degree; subject to admission, with sufficient philosophical credits, TOEFL (550): 1. Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen GAS Wijsbegeerte na toelating, indien voor 24 studiepunten filosofische vakken in vooropleiding: 1800 spreiding over vier jaar mogelijk academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO, licentiaatsdi- ploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS) GAS Toegepaste ethiek (interuniversitair: K.U.Leuven samenwerking met UFSIA en Faculteit Godgeleerdheid K.U.Leuven) 1650 interuniv. overeenkomst werd beëindigd spreiding over vier jaar mogelijk 1650 spreiding over vier jaar mogelijk

3 Bachelor s degree in Humanities 2. Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht GAS Pastoraaltheologie geen inschrijvingen meer vanaf GAS Religiestudie rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma; na toelating: 2e-cyclusdiploma HO, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS) Taal- en letterkunde GAS Taal en cultuur na toelating of eventueel na toelatingsexamen: academisch 2ecyclusdiploma, 1700 licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GAS Taal en bedrijf na een oriënterende test Frans en/of Engels voor wie geen taalkundige 1800 vooropleiding Frans en/of Engels heeft genoten: na licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse of Romaanse talen, ander academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2ecyclusdiploma HO GGS Literatuurwetenschap (interuniversitair: K.U.Leuven, UIA, UG, VUB) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse talen, Latijns en Grieks; na toelating, indien voorkennis van literatuurwetenschap, eventueel toelatingsexamen: licentiaat in de Oosterse studies: Oude Nabije Oosten, licentiaat in de Oosterse studies: bijbelse wetenschappen, licentiaat in de arabistiek en islamkunde, licentiaat in de sinologie, licentaat in de japanologie, licentiaat in de Oosteuropese talen en culturen, licentiaat in de Afrikaanse talen en cuturen, licentiaat in de Oosterse talen en culturen, licentiaat in de toegepaste theologie, licentiaat in de wijsbegeerte, licentiaat in de moraalwetenschappen, licentiaat in de morele begeleiding, licentiaat in de godgeleerdheid, licentiaat in de godsdienstwetenschappen, licentiaat in het kerkelijk recht, licentiaat in de geschiedenis, licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap, licentiaat in de kunstwetenschappen en archeologie, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de kunstwetenschappen, licentiaat in de musicologie, licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, licentiaat in de criminologische wetenschappen, licentiaat in de psychologie, licentiaat in de sociale en culturele agogiek, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, licentiaat in de sociale en culturele antropologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaat-vertaler (HO), licentiaat-tolk (HO); na toelating of eventueel na toelatingsexamen: 2e-cyclusdiploma HO coördinator: K.U.Leuven opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UIA, UG, VUB programma in orde toelatingsvoorwaarden meer gespecificeerd + na toelating: 2e-cyclusdiploma HO GGS Taalwetenschap (interuniversitair: UG, K.U.Leuven, UIA, VUB) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse coördinator: UG talen, Latijn en Grieks, licentiaat in de Oosterse studies: Oude Nabije Oosten, opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, licentiaat in de Oosterse studies: bijbelse wetenschappen, licentiaat in de arabistiek en islamkunde, licentiaat in de sinologie, licentiaat in de japanologie, licen- toelatingsvoorwaarden meer gespeci- UIA, VUB tiaat in de Oosteuropese talen en culturen, licentiaat in de Oosterse talen en ficeerd 2

4 culturen, licentiaat in de Afrikaanse talen en culturen; na toelating, indien voldoende voorkennis blijkt uit onderzoek van het dossier ingediend door de kandidaat: licentiaat in de wijsbegeerte, licentiaat in de moraalwetenschappen, licentiaat in de morele begeleiding, licentiaat in de geschiedenis, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap, licentiaat in de kunstwetenschappen, licentiaat in de kunstwetenschappen en archeologie, licentiaat in de musicologie, licentiaat-vertaler (HO), licentiaat-tolk (HO); na toelatingsexamen: ander academisch 2e-cyclusdiploma of deze waarbij uit dossier onvoldoende voorkennis blijkt GGS Theaterwetenschap (interuniversitair: UIA, K.U.Leuven, UG, VUB) 1755 overeenkomst ondertekend na toelating, indien voorkennis van theaterstudie (12 studiepunten), of eventueel na bijkomende opleidingsonderdelen: licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse talen, Latijns en Grieks, licentiaat in de Oosterse studies: Oude Nabije Oosten, licentiaat in de Oosterse studies: bijbelse wetenschappen, licentiaat in de arabistiek en islamkunde, licentiaat in de sinologie, licentiaat in de japanologie, licentiaat in de Oosteuropese talen en culturen, licentiaat in de Afrikaanse talen en culturen, licentiaat in de Oosterse talen en culturen, licentiaat in de wijsbegeerte, licentiaat in de moraalwetenschappen, licentiaat in de morele begeleiding, licentiaat in de godgeleerdheid, licentiaat in de godsdienstwetenschappen, licentiaat in het kerkelijk recht, licentiaat in de geschiedenis, licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap, licentiaat in de kunstwetenschappen en archeologie, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de kunstwetenschappen, licentiaat in de musicologie, licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, licentiaat in de criminologische wetenschappen, licentiaat in de psychologie, licentiaat in de sociale en culturele agogiek, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, licentiaat in de sociale en culturele antropologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, GAS cultuurwetenschappen, GAS culturele studies, meester in de dramatische kunst (HO), meester in de beeldende kunst (HO), meester in de audiovisuele kunst (HO), meester in de muziek (HO), licentiaat-vertaler (HO), licentiaat-tolk (HO), architect (HO), interieurarchitect (HO) coördinator: UIA opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB toelatingsvoorwaarden meer gespecificeerd 4. Geschiedenis GAS Geschiedenis na toelating: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk 1800 ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GGS Archivistiek en hedendaags documentbeheer (interuniversitair: VUB i.s.m. K.U.Leuven en UG) 1675 / 1720 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de geschiedenis, GAS geschiedenis; opleidingsplaats: VUB na toelating: ander academisch 2e-cyclusdiploma Geschiedenis / Taal- en letterkunde GAS Complementary Studies in American Culture and Society opgeschort vanaf reeds ad hoc samenwerking met interuniversitaire opleiding: UA i.s.m. UG en VUB 3

5 GAS Vroegchristelijke en Byzantijnse studies geen inschrijvingen meer vanaf voorlopig opgeschort GGS Master of Arts in European St udies subject to admission, with academic outstanding results and/or rich professional experience, and for non-english speakers TOEFL computer test (220) or paper test (560) or IELTS (6.5): academisch 2e-cyclusdiploma humane wetenschappen, Bachelor s or Master s degree in Humanities, Liberal Arts or Social Sciences 1800 hogere inschrijvingsgelden: EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; 5. Archeologie en Kunstwetenschappen GGS Master of Arts in Eastern Mediterranean Archaeology 1800 hogere inschrijvingsgelden: without admission: licentiaat of Master of Arts/Science s degree in Archaeology, Anthropology, Art Sciences, Ancient History, Classical Languages, Oriental Studies, Biology, Geography en Geology; EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; subject to admission, with sufficient background or experience in archaeology: Bachelor s degree in Archaeology, Anthropology, Art Sciences, Ancient History, Classical Languages, Oriental Studies, Biology, Geography en Geology, engineer-architects, architects, conservation experts; non-native English speakers: TOEFL computer test (213) or paper test (550) or IELTS (7) Archeologie en Kunstwetenschappen / Taal- en letterkunde GAS Culturele studies rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen GAS Fiscaliteit rechtstreeks: licentiaat in de rechten, licentiaat in de toegepaste economische 1800 wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO); na toelating: ander academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaat in de militaire en sociale wetenschappen (KMS), burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur (HO) GAS Criminologische wetenschappen rechtstreeks: licentiaat in de rechten, arts, licentiaat in de psychologie, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, licentiaat in de sociale en culturele antropologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen; 1770 na toelating: ander academisch 2e-cyclusdiploma + na ander academisch 2ecyclusdiploma GGS Master of Laws (LL.M.) subject to admission, with honours, TOEFL paper test (600) or computer test (250) or IELTS (7.5): licentiaat in de rechten, Bachelor of Law, Juris Doctor 1650 hogere inschrijvingsgelden: EUR; GGS Vennootschapsrecht (interuniversitair: K.U.Brussel i.s.m. K.U.Leuven) 1660 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de rechten, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica; opleidingsplaats: K.U.Brussel 4

6 na toelating: licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO) toegevoegd: na toelating GGS Intellectuele rechten (Nederlands en Frans) (interuniversitair: K.U.Brussel i.s.m. K.U.Leuven) 1560 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de rechten; opleidingsplaats: K.U.Brussel na toelating, met ofwel minimum 60 uren rechtsvakken ofwel na het afleggen van een proef over Bronnen van het recht : ander academisch 2e-cyclusdiploma of 2e-cyclusdiploma HO GGS Master in European Criminology (samenwerking met vijf buitenlandse universiteiten) hogere inschrijvingsgelden: subject to admission, with sufficient background in criminal justice and criminology, TOEFL (600): licentiaat in de rechten, Bachelor of Law, EUR; Juris Doctor, licentiaat in de criminologische wetenschappen, Master of Social Sciences GGS European Master in Social Security (samenwerking met zes buitenlandse universiteiten) hogere inschrijvingsgelden: na toelating, indien voldoende voorkennis of ervaring in sociale zekerheid, en TOEFL (550): licentiaat in de rechten, licentiaat in de criminologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, arts, tandarts; subject to admission, with sufficient background in social security, TOEFL (550): equivalent degree in Law, Criminology, Economics and Applied Economics, Political and Social Sciences, Social Medical Sciences, Public Health, Medicine, Dentistry EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; GGS Master of Laws (LLM) in European and International Taxation (K.U.Leuven i.s.m. Katholieke Universiteit Brabant Tilburg) 1720 hogere inschrijvingsgelden: subject to admission, TOEFL paper test: (600) or computer test (250) or IELTS (7.5): university degree in law, economics, accountancy or business administration, or the equivalent of three years study ECTS EUR inschrijvingsgeld wordt verlaagd, GGS GGS Master of Energy and Environmental Law subject to admission, TOEFL or IELTS: university degree, or the equivalent, in law: Bachelor of Laws, Master of Laws, Juris Doctor, Doctor of Juridical Sciences, Doctor of Jurisprudence, licentiaat in de rechten, doctorandus in de rechten European Master in Human Rights and Democratisation (University of Padua, K.U.Leuven en 13 andere Europese universiteiten) (enkel voltijds) subject to admission, with honours, TOEFL paper test (600) or computer test (250) or IELTS (7.5): licentiaat in de rechten, Bachelor of Law, Juris Doctor 7. Psychologische en pedagogische wetenschappen GAS Onderwijswetenschappen na toelating, indien professionele ervaring in een educatief domein en met voldoende kennis over onderzoeksmethodologie: academisch 2ecyclusdiploma Master of Educational Studies (taalvariant) 1510 subject to admission, with substantial experience in educational set- toelatingsvoorwaarden gewijzigd 1500 voortaan ook deeltijds hogere inschrijvingsgelden: EUR voor wie reeds 3 of meer jaar professioneel actief is; EUR voor wie nog niet of minder dan 3 jaar professioneel actief is diploma wordt enkel uitgereikt door University of Padua 5

7 tings and some basics of research methodology and/or statistics, TOEFL (550): Bachelor s degree + na gelijk welke bachelor s degree indien geslaagd voor een postacademische vorming in de psychotherapie GGS Psychotherapie (enkel deeltijds) na toelating, indien geslaagd voor een postacademische vorming in de psychotherapie: licentiaat in de psychologie, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, arts vanaf het 2de jaar van de specialisatie psychiatrie GGS European Master in Mathematical Psychology (samenwerking met K.U.Nijmegen en Padova) samenwerking K.U.Nijmegen en Padova subject to admission, preferably with a subspecialisation related to mathematical psychology, TOEFL (550): university degree in psychology; subject to admission, TOEFL (550): university degree in Mathematics, Statistics, Computer Sciences or related field Psychologische en pedagogische wetenschappen / Politieke en sociale wetenschappen GAS Sociale en Culturele Antropologie rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS; na toelating: 2e-cyclusdiploma HO Master in Social and Cultural Anthropology (taalvariant) 1560 subject to admission, TOEFL (550): Master s degree, Bachelor s degree (four years) GAS Culturen en ontwikkeling na toelating: academisch 2e-cyclusdiploma,, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO Master in Cultures and Development Studies (taalvariant) subject to admission, TOEFL (550): Master s degree, Bachelor s degree (four years) 8. Economische en toegepaste economische wetenschappen GAS Beleidseconomie rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GAS Bedrijfseconomie rechtstreeks: academisch 2e-cylcusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e cyclusdiploma HO GAS Accountancy en revisoraat rechtstreeks: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de economische wetenschappen; na het volgen van een basiscursus boekhouden (30 u) en bedrijfseconomie (45 u) of op te nemen in het programma: licentiaat in de rechten, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO), ander academisch 2ecyclusdiploma, industrieel ingenieur (HO) GAS Beleidsinformatica rechtstreeks: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (K.U.Leuven), handelsingenieur (K.U.Leuven); eventueel met aangepast programma: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (niet-k.u.leuven), handelsingenieur (niet K.U.Leuven); indien onderscheiding en na toelating en eventueel met aangepast programma: licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO); na toelating: ander 2e-cyclusdiploma GAS Verzekeringen rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO 1665 voortaan ook spreiding over vier jaar 1710 voortaan ook spreiding over vier jaar voortaan ook spreiding over vier jaar 1785 voortaan ook spreiding over vier jaar + na ander 2e-cyclusdiploma 1770 voortaan ook spreiding over vier jaar 6

8 GGS Master of Science in Economics na toelating: licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO); na toelating, indien voldoende basiskennis van economie en wiskunde en vaardigheid in het gebruik van kwantitatieve methoden, eventueel na toelatingsproef of GRE: een ander academisch 2e-cyclusdiploma; subject to admission or with admission test or GRE: university degree in Economics, Applied Economics; subject to admission, with demonstrated knowledge of the fundamentals of economics and mathematics, with good abilities in the use of quantitative methods, possibly after admission test GRE: other university degree GGS Master of Science in Applied Economics na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS GGS Master of Science in Marketing na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS GGS Master in Actuarial Sciences na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS GGS Master of Financial Economics na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS 1785 voortaan ook spreiding over vier jaar geen toelatingsproef of GRE meer 1800 voortaan ook spreiding over vier jaar 1560 geen nieuwe inschrijvingen meer vanaf voortaan ook spreiding over vier jaar 1650 voortaan ook spreiding over vier jaar GGS Master in International Business Economics 1620 voortaan ook spreiding over vier jaar na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS beperkt bijkomend inschrijvingsgeld: + 175,00 EUR 9. Politieke en sociale wetenschappen GAS Master in overheidsmanagement en -beleid rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO 1575 wijziging diplomabenaming: i.p.v. Overheidsmanagement en bestuurs- 7

9 kunde GAS Internationale betrekkingen en conflictbeheersing 1515 rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO GAS Vrouwenstudies (interuniversitair: UIA i.s.m. K.U.Leuven, UG, UFSIA, VUB) 1700 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: na academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO opleidingsplaats: UIA GGS European Master of Public Administration (samenwerking met zes buitenlandse universiteiten) 1530 geen nieuwe inschrijvingen meer rechtstreeks: licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaatsdiploma KMS, licentiaat in bestuurskunde (HO); na toelating, TOEFL (550) en eventueel na GRE-test of na toelatingsexamen: Master of Political Science (of een ander buitenlands equivalent diploma); na toelatingsexamen: een ander academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO hogere inschrijvingsgelden: EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; GGS Master of European Politics and Policies (samenwerking met zes buitenlandse universiteiten) 1530 i.p.v. Eur. Master Public Administration rechtstreeks: licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaatsdiploma KMS, licentiaat in bestuurskunde (HO); na toelating, TOEFL (550) en eventueel na GRE-test of na toelatingsexamen: Master of Political Science (of een ander buitenlands equivalent diploma); na toelatingsexamen: een ander academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO hogere inschrijvingsgelden: EUR geschrapt: EUR voor EUstudenten GGS Master of Arts in Conflict and Sustainable Peace ,5 hogere inschrijvingsgelden: subject to admission based on a project, sufficient methodological background for academic work and participation in research, TOEFL paper test (550) or computer test (220) or TWE paper test (level 4): academic degree of the second cycle at university level, degree of the second cycle of higher education, academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GGS E-communicatie na toelating, indien voldoende basiskennis ICT en pc-gebruik: academisch 2e-cyclusdiploma humane wetenschappen, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO GGS International Master in Social Policy Analysis (samenwerking CEPS/INSTEAD Luxembourg en drie buitenlandse universiteiten) subject to admission, TOEFL paper test (550) or computer test (220): licentiaat in de sociologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica or an equivalent university degree in one of the Social Sciences or Behavior Sciences EUR voor EU-studenten die geen lid zijn van een internationale of gouvernementele organisatie; EUR voor de andere studenten; 1775 overeenkomst ondertekend voortaan ook deeltijds Politieke en sociale wetenschappen / Wetenschappen studiegebied Wetenschappen geschrapt GAS Documentatie- en bibliotheekwetenschap (interuniversitair: UIA, UFSIA, RUCA i.s.m. K.U.Leuven, UG, VUB, K.U.Brussel, 1560 in de oneven jaren: LUC) (enkel voltijds) rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO overeenkomst ondertekend 8

10 GGS Informatie- en bibliotheekwetenschap (interuniversitair: UIA, UFSIA, RUCA i.s.m. K.U.Leuven, UG, VUB, K.U.Brussel, LUC) (enkel voltijds) rechtstreeks: GAS documentatie- en bibliotheekwetenschap; na toelating, indien voldoende basiskennis van informatiewetenschappen (informatica, media- en informatiekunde, E-communicatie, computerlinguïstiek): academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO opleidingsplaats: UIA 1580 in de even jaren: overeenkomst ondertekend opleidingsplaats: UIA toelatingsvoorwaarden meer gespecificeerd 10. Sociale gezondheidswetenschappen GAS Master in Family and Sexuality Studies subject to admission: final university degree 1632 GAS Ziekenhuisbeleid en -management rechtstreeks: arts; 1657,5 na toelating: tandarts, apotheker GGS Seksuologie na toelating: licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen 1632 GGS Management en beleid van gezondheidszorg na toelating, indien voldoende voorkennis van economie en boekhouden: academisch 2e-cyclusdiploma 1610 programma gewijzigd + optie: beheer van gezondheidsgegevens 11. Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie GAS Master in Physiotherapy subject to admission: Bachelor of Physiotherapy, Master of Physiotherapy, Master of Physical Therapy GAS Ergonomie en arbeidskunde geen inschrijvingen meer vanaf GGS European Master in Adapted Physical Activity (samenwerking met 28 buitenlandse universiteiten) 1757 subject to admission: licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in de kinesitherapie (HO), Bachelor of Physical Education, Master of Physical Education, Bachelor of Physiotherapy, Master of Physiotherapy, Master of Physical Therapy GGS Motorische revalidatie en kinesitherapie na toelating: licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in de kinesitherapie (HO) GGS Psychomotorische therapie na toelating: licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in de kinesitherapie (HO) enkel nog nieuwe inschrijvingen in zowel Nederlandstalig als Engelstalig GGS European Master in Sport Management (samenwerking met negen Europese universiteiten: Erasmus-Socrates-programma) 1500 na toelating, indien optie sportmanagement en recreatieagogiek, en voldaan aan de voorwaarden voor het European University Diploma Sport Management: licentiaat in de lichamelijke opvoeding GGS European Master in Exercise and Sport Psychology (Europees interuniversitair en interfacultair programma) 1500 interuniversitair programma subject to admission, TOEFL (550 paper test computer based test): licentiaat in de psychologie, licentiaat in de lichamelijke opvoeding 12. Wetenschappen GAS Informatica rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur (HO); na toelating: 2e-cyclusdiploma HO GAS Toegepaste informatica rechtstreeks: GAS informatica; na toelating, indien gedegen kennis van informatica: burgerlijk ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de natuurkunde; industrieel ingenieur (HO) GAS Master of Science subject to admission: Bachelor of Science, Master of Science predoctoraal programma 1574/ 1530/ / 1596/

11 GGS Master of Science in Statistics na toelating, indien voorkennis van wiskunde, statistiek en informatica, 1708 Engels: ev. GMAT (550) of TOEFL (550): academisch 2e-cyclusdiploma Economische en toegepaste economische wetenschappen (Wetenschappen / Politieke en sociale wetenschappen) wijziging klassering in studiegebieden GAS Toerisme (interuniversitair: UA i.s.m. K.U.Leuven en LUC) overeenkomst ondertekend na toelating: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO Wetenschappen / Geneeskunde GAS Medische stralingsfysica na toelating: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, arts, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating, indien onderscheiding of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO) GGS Medische stralingsfysica indien reeds burgerlijk ingenieur, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, industrieel ingenieur in de kernenergie (HO); of indien arts, bio-ingenieur na toelating op basis van een dossier aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: GAS biomedische en klinische ingenieurstechnieken, optie medische stralingsfysica, GAS medische stralingsfysica 13. Toegepaste wetenschappen GAS Master of Engineering subject to admission and if applicable TOEFL (550): Master of Engineering; subject to admission and if applicable TOEFL (550): Bachelor of Engineering coördinator en opleidingsplaats: UA geen samenwerking voor ETEW voortaan ook deeltijds predoctoraal programma GAS Architectuurwetenschappen geen inschrijvingen meer vanaf GAS Ruimtelijke planning (interuniversitair: UG i.s.m. K.U.Leuven) 1670 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma; opleidingsplaats: UG na toelating: 2e-cyclusdiploma (HO) GAS Lucht- en ruimtevaarttechnologie (interuniversitair: VUB i.s.m. K.U.Leuven) 1673,5 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating: bio-ingenieur, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, industrieel ingenieur (HO) coördinator: VUB opleidingsplaatsen: VUB en K.U.Leuven GAS Biomedische en klinische ingenieurstechnieken rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, arts, licentiaat in de 10

12 biomedische wetenschappen, tandarts, dierenarts, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelatingsexamen: ander academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO GGS Veiligheidstechniek na toelating: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, 1800 apotheker, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating, indien relevante praktijkervaring: ander academisch 2ecyclusdiploma; na toelating, indien onderscheiding of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO), architect (HO), licentiaat in de nautische wetenschappen (HO) GGS Master of Science in Nuclear Engineering (interuniversitair: K.U.Leuven, UG, VUB, UCL, Ulg m.m.v. SCK CEN) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur polytechnicus inschrijving aan één van de universiteiten (KMS), ingénieur civil, bio-ingénieur, ingénieur civil polytechnique (ERM); na toelating en na toelatingsexamen: licentiaat in wetenschappen, licencié en sciences, industrieel ingenieur (HO), ingénieur industriel (ES); subject to admission and/or admission test and if applicable TOEFL (550): Master of Engineering, Master of Bio-Engineering, Master of Science GGS Master in Artificial Intelligence subject to admission, with experience in computing concepts and practice, 1670 and if applicable TOEFL (550): academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master s degree, Bachelor s degree (four years); + na Bachelor s degree (four years) na toelating, indien onderscheiding en ev. TOEFL (550) of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO) GGS Master in Materials Engineering (samenwerking met vijf buitenlandse universiteiten) 1690 / 1770 subject to admission and if applicable TOEFL (550): burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master of Engineering, Master of Bio-engineering, Master of Science; subject to admission test or if applicable TOEFL (550): Bachelor of Science; na toelating, indien onderscheiding en ev. TOEFL (550) of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO) GGS Master in Conservation of Historic Towns and Buildings (2 jaar) subject to admission, with knowledge of French and English: Master of Engineering, Master of Architecture, Master of Urban and Regional Planning, Master of Bio-engineering, Master of Art History, Master of Architectural History, Master of Archaeology; na toelating, indien kennis van Frans en Engels: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de kunstwetenschappen, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), GAS stedenbouw en ruimtelijke ordening, GAS ruimtelijke planning; 11

13 na toelating, indien kennis van Frans en Engels én onderscheiding of na toelatingsexamen: architect (HO), industrieel ingenieur (HO), ander academisch 2e cylcusdiploma GGS Master (of Architecture) in Human Settlements 1660 spreiding over vier jaar mogelijk subject to admission and if applicable TOEFL (550): burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, architect (HO), burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master of Engineering, Master of Architecture, Bachelor of Architecture, Bachelor of Engineering, Bachelor of Urban and Regional Planning, Master of Urban and Regional Planning, another university degree of at least four years of study and a motivated request GGS Master in Industrial Management 1714 spreiding over vier jaar mogelijk na toelating en ev. TOEFL (550): burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieurarchitect, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, industrieel ingenieur (HO), licentiaat in de nautische wetenschappen (HO), licentiaat in productontwikkeling (HO); subject to admission and if applicable TOEFL (550): Bachelor of Engineering (four years), Natural Science degree (four years) i.s.m. Departement PIH Hogeschool West-Vlaanderen + ICAM Lille overeenkomst met PIH ondertekend overeenkomst met ICAM ondertekend GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (interuniversitair: K.U.Leuven i.s.m. UG) 1640 overeenkomst ondertekend na toelating: GAS ruimtelijke planning; na toelating, indien equivalent programma met GAS ruimtelijke planning: burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, optie landinrichting, burgerlijk bouwkundig ingenieur, optie civiele techniek, licentiaat in de geografie, architect (HO); na toelating, indien praktijkervaring equivalent met GAS ruimtelijke planning: academisch 2e cyclusdiploma, architect (HO) opleidingsplaats: K.U.Leuven Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen / Toegepaste biologische wetenschappen GAS Milieuwetenschap en -technologie rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, licentiaat in de biomedische wetenschappen, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica; na toelating, indien onderscheiding of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO), handelsingenieur (HO), licentiaat in productontwikkeling (HO), licentiaat in arbeidsorganisatie en gezondheid (HO) na licentiaat in de biomedische wetenschappen 14. Toegepaste biologische wetenschappen GAS Complementary Studies in Food Technology (enkel voltijds) (UG + K.U.Leuven) 1725 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, licentiaat in de logopedie en audiologie, licentiaat in de voedings- en dieetleer, licentiaat in de 1e sem. UG + 2e sem. K.U.Leuven toelatingsvoorwaarden werden uit- 12

14 gerontologie, licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen, licentiaat gebreid in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de toegepaste informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de geologie, licentiaat in de geografie, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, arts, tandarts, dierenarts, apotheker; na toelatingsexamen: ander academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO GAS Cellulaire biotechnologie rechtstreeks: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, licentiaat in de scheikunde, 1612,5 programma voorlopig licht gewijzigd licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biomedische wetenschappen, licentiaat in de biologie, licentiaat in de voedings- en dieetleer, arts, tandarts, apotheker, GAS biomedische en klinische ingenieurstechnieken, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating: industrieel ingenieur in biochemie (HO) GAS Tropical Agriculture rechtstreeks: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, licentiaat in de scheikunde, 1710 licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de voedings- en dieetleer, arts, tandarts, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating, indien onderscheiding: industrieel ingenieur in landbouw en biotechnologie, optie landbouw (HO), industrieel ingenieur in chemie (HO); subject to admission, TOEFL (550): 4 to 5 year licentiate or engineering degree in Agricultural and Biological (Exact and Applied) Sciences, Industrial Engineering; GGS Master of Science in Food Technology (enkel voltijds) (K.U.Leuven + UG) overeenkomst ondertekend subject to admission, TOEFL paper test (550) or computer test (213): Complementary Studies in Food Technology, Master s degree in Sciences, Engineering or Agricultural Sciences with a good background in biology, chemistry, technology and basic knowledge of food science K.U.Leuven: optie Postharvest and Food Preservation Engineering - UG: optie Food Science and Technology GGS Master of Science in Molecular Biology (enkel voltijds - 2 jaar) (VUB i.s.m. K.U.Leuven, UIA) 1e j overeenkomst ondertekend subject to admission: academisch 2e-cyclusdiploma uit de studiegebieden: wetenschappen, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde of farmaceutische wetenschappen, licentiaatsdiplma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus KMS, industrieel ingenieur in chemie (HO), industrieel ingenieur in de landbouw en biotechnologie (HO); subject to admission: Bachelor of Science, Master of Science, Medical Doctor, Doctor of Veterinary Medicine, Agricultural Engineer, Bio-engineer; na toelating, indien ervaring equivalent is met een vierjarige opleiding: een diploma van een gelijkaardige driejarige opleiding 2e j opleidingsplaats eerste jaar: VUB tweede jaar: K.U.Leuven of UIA GGS Master of Science in Tropical Agriculture rechtstreeks: bio-ingenieur, minor tropische landbouw; GAS Tropical Agriculture; GAS Tropical Engineering, with admission, TOEFL (550): 4 to 5 year licentiate or engineering degree in Agricultural and Biological (Exact and Applied) Sciences, Industrial Engineering 1717 vereenvoudiging toelatingsvoorwaarden rechtstreeks: na bio-ingenieur, minor tropische landbouw, GAS Tropical Agriculture 13

15 Toegepaste biologische wetenschappen / Toegepaste wetenschappen GAS Complementary Studies in Water Resources Engineering (interuniversitair: K.U.Leuven i.s.m. VUB) 1680 overeenkomst ondertekend subject to admission, TOEFL (550): industrieel ingenieur (HO), licentiaat in opleidingsplaats: K.U.Leuven de wetenschappen, Bachelor of Science, Engineering, Technology, Agricultural Sciences, Bio-Engineering (4 year university curriculum, with minimum grade: 2nd class honours, upper division) GGS Master in Water Resources Engineering (interuniversitair: VUB i.s.m. K.U.Leuven) 1590 overeenkomst ondertekend without admission: Complementary Studies in Water Resources Engineering; opleidingsplaats: VUB subject to admission or admission test and TOEFL (550): bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master of Science, Engineering, Technology, Agriculture, Bio- Engineering (2 year curriculum, with honours degree) Toegepaste biologische wetenschappen / Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen GGS Master of Science in Earth Observation (enkel voltijds - 2 jaar) (i.s.m. Purdue University) 1e j opleidingsplaatsen K.U.Leuven en subject to admission, with solid quantitative background, including calculus and statistics or admission test, TOEFL (575): final university degree preferably in Exact Sciences, Applied sciences, or Agricultural and Applied Biological Sciences, industrieel ingenieur (HO) 2e j Purdue University Toegepaste biologische wetenschappen / Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen / Geneeskunde GGS Master of Science in Bio-informatics rechtstreeks: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, GAS biomedische en klinische ingenieurstechnieken, licentiaat in de informatica, licentiaat in de biologie, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, arts, tandarts, apotheker, licentiaat in de biomedische wetenschappen, na dierenarts, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in kinesitherapie (HO), burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur (HO); subject to admission and TOEFL paper test (550): final university degree in Exact Sciences, Applied Sciences, Agricultural and Applied Biological Sciences, Biomedical Sciences, Medical Sciences, Dentistry, Pharmaceutical Sciences, Bioengineering, Physical Rehabilitation toelatingsvoorwaarden werden uitgebreid 15. Geneeskunde GGS Ziekenhuishygiëne (interuniversitair: K.U.Leuven, VUB, UG, UIA) 1645 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts coördinator: K.U.Leuven diverse opleidingsplaatsen GGS Arbeidsgeneeskunde (2 jaar) rechtstreeks: arts 1e j.: e j.: 1710 GGS Jeugdgezondheidszorg (2 jaar) (interuniversitair: K.U.Leuven, VUB, UG, UIA) 1e j.: 1655 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts 2e j.: 1625 programma gewijzigd GGS Verzekeringsgeneeskunde (2 jaar) (interuniversitair: K.U.Leuven, UIA, UG) 1e j.: 1580 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts 2e j.: 1540 overeenkomst ondertekend GGS Sportgeneeskunde rechtstreeks: arts 1543 / 1583 GGS Gehandicaptenzorg (enkel deeltijds) (interuniversitair: UIA, UG, K.U.Leuven, VUB) 1670 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts coördinatie + opleidingsplaats: UIA 14

16 Geneeskunde / Tandheelkunde GAS Master of Medical Sciences subject to admission: final university degree, 2e-cyclusdiploma HO, arts, tandarts, dierenarts, apotheker, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de toegepaste informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur Geneeskunde / Toegepaste biologische wetenschappen GGS Voeding en gezondheid rechtstreeks: arts, apotheker, licentiaat in de biomedische wetenschappen, dierenarts, bio-ingenieur, licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, licentiaat in de biologie, aanvullende of specialisatieopleiding in de zoötechniek, licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in arbeidsorganisatie en gezondheid (HO), industrieel ingenieur in de landbouw en biotechnologie, optie landbouw- en voedingsindustrieën (HO), industrieel ingenieur in chemie (HO) Geneeskunde / Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen GGS Master of Medical Imaging na toelating: arts, licentiaat in de biomedische wetenschappen, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de informatica, burgerlijk ingenieur-polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur; subject to admission, TOEFL (550): a final university degree of at least four years of study in Medicine, Physics or Engineering subject to admission, TOEFL (550): another final university degree of at least four years of study and a motivated request Geneeskunde / Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht / Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen GGS European Master in Bioethics (enkel deeltijds) (K.U.Leuven i.s.m. KU Nijmegen, Universiteit Padova en Universiteit Bazel) subject to admission, TOEFL: professionals with university degree in Medicine, Health Care Administration, Health Economics,Medical Law, Medical Ethics, Biomedical Sciences, Nursing, Dentistry, Philosophy, Theology, Psychology and Law 16. Tandheelkunde GAS Tandheelkunde rechtstreeks: tandarts 1540 GGS Orale gezondheidszorg na toelating, indien reeds 1 jaar specialisatie in de betrokken discipline: tandarts predoctoraal programma na dierenarts + na aanvullende of specialisatieopleiding in de zoötechniek hogere inschrijvingsgelden: 2 x EUR; 18. Farmaceutische wetenschappen GAS Master of Pharmaceutical Sciences subject to admission: Bachelor of Pharmaceutical Sciences, Master of Pharmacy, academisch 2e-cyclusdiploma predoctoraal programma voortaan ook deeltijds GGS Industrie-apotheker (interuniversitair: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: apotheker opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB GGS Ziekenhuisapotheker (interuniversitair: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB) 1745 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: apotheker opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB 15

17 GGS Klinische biologie (2 jaar) na toelating: apotheker 2 x 1712 voortaan ook deeltijds 16

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie