aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s"

Transcriptie

1 In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd. De opleidingslijst met toelatingsvoorwaarden wordt vóór 31 maart via de commissaris van de Vlaamse regering aan de minister van Onderwijs bezorgd en ook naar de VLIR toegezonden. De in de linkerkantlijn aangestreepte opleidingen zijn gewijzigd qua diplomabenaming of toelatingsvoorwaarden of worden gestopt of opgeschort (cursief). De concrete wijzigingen zijn in vetjes omschreven in de kolom 'Bemerkingen'. - Bijna alle voltijds aangeboden voortgezette academische opleidingen kunnen voortaan ook deeltijds (= halftijds) worden gevolgd. - De voortgezette academische opleidingen mogen ook over vier jaar worden gespreid, terwijl ook voorafname of cumulatie mogelijk is voor wie nog slechts een beperkt programma moet volgen in het laatste jaar van de tweede cyclus Enkel het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteiten Economische en toegepaste economische wetenschappen en Toegepaste wetenschappen vermelden uitdrukkelijk dat die mogelijkheid van spreiding over vier jaar kan worden aangevraagd (zie: ). In de inleiding wordt vermeld dat spreiding, voorafname of cumulatie kan worden aangevraagd bij de bevoegde faculteit. - In de inleidende tekst wordt uitdrukkelijk vermeld dat houders van equivalente buitenlandse diploma s voor alle opleidingen kunnen worden toegelaten. - Voor alle opleidingen die in samenwerking met andere universiteiten worden georganiseerd zijn de overeenkomsten ondertekend. Wijziging van diplomabenamingen en vernieuwd programma 1. GGS Master of European Politics and Policies i.p.v. GGS European Master of Public Administration 2. GAS Master in overheidsmanagement en beleid i.p.v. GAS Overheidsmanagement en bestuurkunde Geen nieuwe inschrijvingen meer (bissers kunnen nog één jaar inschrijven) 1. GGS Master of Science in Marketing 2. GGS European Master of Public Administration Geen inschrijvingen meer 1. GAS Pastoraaltheologie (B-evaluatie) 2. GAS Vroegchristelijke en Byzantijnse studies (C-evaluatie) (opgeschort) 3. GAS Architectuurwetenschap (C-evaluatie) (opgeschort) 4. GAS Ergonomie en arbeidskunde (C-evaluatie) Hogere inschrijvingsgelden - vermindering voor studenten uit ontwikkelingslanden, studenten die rechtstreeks instromen uit de tweede cyclus en om sociale redenen 1. GGS Master of Arts in European Studies: EUR voor EU-studenten, EUR voor niet-eu-studenten; 2. GGS Master of Arts in Eastern Mediterranean Archaeology: EUR voor EU-studenten, EUR voor niet-eu-studenten; 3. GGS Master of Laws: EUR; 4. GGS Master in European Criminology: EUR; 5. GGS European Master in Social Security: EUR voor EU-studenten, EUR voor niet-eu-studenten; 6. GGS Master of Laws in European and International Taxation: EUR (voorheen EUR); 7. GGS Master of Energy and Environmental Law: EUR voor wie reeds drie of meer jaar professioneel actief is geweest, EUR voor wie nog niet of minder dan drie jaar professioneel actief is geweest; 8. GGS Master in International Business Economics: EUR bijkomend inschrijvingsgeld (nieuw reeds goedgekeurd door de Raad van Beheer); 9. GGS Master of European Politics and Policies: EUR (geschrapt: EUR voor EU-studenten); 10. GGS Master of Arts in Conflict and Sustainable Peace: EUR voor EU-studenten die geen lid zijn van een internationale of gouvernementele organisatie, EUR voor andere studenten; 11. GGS European Master in Bioethics (enkel deeltijds): 2 maal EUR.

2 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Lijst van voortgezette academische opleidingen Goedgekeurd door de Academische raad op 10 maart 2003 versie 12 maart GEDIPLOMEERDE IN DE AANVULLENDE STUDIES (GAS) - GEDIPLOMEERDE IN DE GESPECIALISEERDE STUDIES (GGS) Voor de voortgezette academische opleidingen maakt het universiteitendecreet van de Vlaamse gemeenschap een onderscheid tussen aanvullende opleidingen en specialisatieopleidingen. Aanvullende opleidingen (GAS) omvatten in hoofdzaak opleidingsonderdelen uit andere eerste- of tweede-cyclusprogramma's en beogen een aanvulling of verbreding van één of meerdere academische opleidingen van de tweede cyclus. Specialisatieopleidingen (GGS) bestaan voor ten minste twee derden uit opleidingsonderdelen die niet binnen een andere academische opleiding van de eerste of tweede cyclus voorkomen en beogen een uitdieping van en/of een specialisatie in een (deel of onderdeel van een) studiegebied of een combinatie van studiegebieden. Alle GAS-opleidingen hebben een studieduur van één jaar. Ook de GGSopleidingen duren meestal één jaar, in enkele aangeduide gevallen twee jaar. Hierna volgt de lijst van de opleidingen die de K.U.Leuven organiseert met aanduiding van de toelatingsvoorwaarden voor houders van academische tweede-cyclusdiploma s, van tweede-cyclusdiploma s van het hogeschoolonderwijs (HO) en van de Koninklijke Militaire School (KMS). Wie een equivalent buitenlands diploma bezit, kan eveneens worden toegelaten. Voor opleidingen die rechtstreeks toegang verschaffen voor houders van bepaalde diploma's kan onmiddellijk ingeschreven worden bij de dienst Studentenadministratie, voor de andere opleidingen is een toelating van de bevoegde faculteit nodig. Voor de Engelstalige programma's wordt een voldoende kennis van het Engels vereist. De vermelde TOEFL-score (Test of English as a Foreign Language) kan eventueel worden vervangen door een ander bewijs van voldoende kennis van het Engels. Afhankelijk van het soort test (paper test of computer based test) kunnen andere scores worden geëist. Wie op grond van vrijstellingen of overdrachten nog slechts een beperkt programma moet volgen in het laatste jaar van de tweede cyclus, kan reeds een voorafname uit of uitzonderlijk een gecombineerde inschrijving met een voortgezette academische opleiding aanvragen. Voor meer informatie kan men terecht in het Programmaboek, op bij de dienst Studieadvies, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven - Tel of bij de bevoegde faculteiten. Bijna alle opleidingen worden zowel voltijds als deeltijds (= halftijds) aangeboden, behalve enkele aangeduide uitzonderingen. Na toelating van de betrokken faculteit kunnen sommige opleidingen over maximaal vier jaar worden gespreid (zie aanduiding met ). Na toelating van de coördinator studentenbeleid is spreiding van de examens mogelijk: zie art. 41 van het examenreglement: 'Uitzonderlijke regelingen voor bijzondere groepen. STUDIEGEBIEDEN EN OPLEIDINGEN TOELATINGSVOORWAARDEN OMVANG BEMERKINGEN GAS rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma; na toelating: 2e-cyclusdiploma HO, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS) European Master of Arts in Applied Ethics (samenwerking met Faculteit Godgeleerdheid + twaalf buitenlandse universiteiten) subject to admission, TOEFL (550): Master s degree; subject to admission, with sufficient philosophical credits, TOEFL (550): 1. Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen GAS Wijsbegeerte na toelating, indien voor 24 studiepunten filosofische vakken in vooropleiding: 1800 spreiding over vier jaar mogelijk academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO, licentiaatsdi- ploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS) GAS Toegepaste ethiek (interuniversitair: K.U.Leuven samenwerking met UFSIA en Faculteit Godgeleerdheid K.U.Leuven) 1650 interuniv. overeenkomst werd beëindigd spreiding over vier jaar mogelijk 1650 spreiding over vier jaar mogelijk

3 Bachelor s degree in Humanities 2. Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht GAS Pastoraaltheologie geen inschrijvingen meer vanaf GAS Religiestudie rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma; na toelating: 2e-cyclusdiploma HO, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS) Taal- en letterkunde GAS Taal en cultuur na toelating of eventueel na toelatingsexamen: academisch 2ecyclusdiploma, 1700 licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GAS Taal en bedrijf na een oriënterende test Frans en/of Engels voor wie geen taalkundige 1800 vooropleiding Frans en/of Engels heeft genoten: na licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse of Romaanse talen, ander academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2ecyclusdiploma HO GGS Literatuurwetenschap (interuniversitair: K.U.Leuven, UIA, UG, VUB) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse talen, Latijns en Grieks; na toelating, indien voorkennis van literatuurwetenschap, eventueel toelatingsexamen: licentiaat in de Oosterse studies: Oude Nabije Oosten, licentiaat in de Oosterse studies: bijbelse wetenschappen, licentiaat in de arabistiek en islamkunde, licentiaat in de sinologie, licentaat in de japanologie, licentiaat in de Oosteuropese talen en culturen, licentiaat in de Afrikaanse talen en cuturen, licentiaat in de Oosterse talen en culturen, licentiaat in de toegepaste theologie, licentiaat in de wijsbegeerte, licentiaat in de moraalwetenschappen, licentiaat in de morele begeleiding, licentiaat in de godgeleerdheid, licentiaat in de godsdienstwetenschappen, licentiaat in het kerkelijk recht, licentiaat in de geschiedenis, licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap, licentiaat in de kunstwetenschappen en archeologie, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de kunstwetenschappen, licentiaat in de musicologie, licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, licentiaat in de criminologische wetenschappen, licentiaat in de psychologie, licentiaat in de sociale en culturele agogiek, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, licentiaat in de sociale en culturele antropologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaat-vertaler (HO), licentiaat-tolk (HO); na toelating of eventueel na toelatingsexamen: 2e-cyclusdiploma HO coördinator: K.U.Leuven opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UIA, UG, VUB programma in orde toelatingsvoorwaarden meer gespecificeerd + na toelating: 2e-cyclusdiploma HO GGS Taalwetenschap (interuniversitair: UG, K.U.Leuven, UIA, VUB) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse coördinator: UG talen, Latijn en Grieks, licentiaat in de Oosterse studies: Oude Nabije Oosten, opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, licentiaat in de Oosterse studies: bijbelse wetenschappen, licentiaat in de arabistiek en islamkunde, licentiaat in de sinologie, licentiaat in de japanologie, licen- toelatingsvoorwaarden meer gespeci- UIA, VUB tiaat in de Oosteuropese talen en culturen, licentiaat in de Oosterse talen en ficeerd 2

4 culturen, licentiaat in de Afrikaanse talen en culturen; na toelating, indien voldoende voorkennis blijkt uit onderzoek van het dossier ingediend door de kandidaat: licentiaat in de wijsbegeerte, licentiaat in de moraalwetenschappen, licentiaat in de morele begeleiding, licentiaat in de geschiedenis, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap, licentiaat in de kunstwetenschappen, licentiaat in de kunstwetenschappen en archeologie, licentiaat in de musicologie, licentiaat-vertaler (HO), licentiaat-tolk (HO); na toelatingsexamen: ander academisch 2e-cyclusdiploma of deze waarbij uit dossier onvoldoende voorkennis blijkt GGS Theaterwetenschap (interuniversitair: UIA, K.U.Leuven, UG, VUB) 1755 overeenkomst ondertekend na toelating, indien voorkennis van theaterstudie (12 studiepunten), of eventueel na bijkomende opleidingsonderdelen: licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse talen, Latijns en Grieks, licentiaat in de Oosterse studies: Oude Nabije Oosten, licentiaat in de Oosterse studies: bijbelse wetenschappen, licentiaat in de arabistiek en islamkunde, licentiaat in de sinologie, licentiaat in de japanologie, licentiaat in de Oosteuropese talen en culturen, licentiaat in de Afrikaanse talen en culturen, licentiaat in de Oosterse talen en culturen, licentiaat in de wijsbegeerte, licentiaat in de moraalwetenschappen, licentiaat in de morele begeleiding, licentiaat in de godgeleerdheid, licentiaat in de godsdienstwetenschappen, licentiaat in het kerkelijk recht, licentiaat in de geschiedenis, licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap, licentiaat in de kunstwetenschappen en archeologie, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de kunstwetenschappen, licentiaat in de musicologie, licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, licentiaat in de criminologische wetenschappen, licentiaat in de psychologie, licentiaat in de sociale en culturele agogiek, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, licentiaat in de sociale en culturele antropologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, GAS cultuurwetenschappen, GAS culturele studies, meester in de dramatische kunst (HO), meester in de beeldende kunst (HO), meester in de audiovisuele kunst (HO), meester in de muziek (HO), licentiaat-vertaler (HO), licentiaat-tolk (HO), architect (HO), interieurarchitect (HO) coördinator: UIA opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB toelatingsvoorwaarden meer gespecificeerd 4. Geschiedenis GAS Geschiedenis na toelating: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk 1800 ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GGS Archivistiek en hedendaags documentbeheer (interuniversitair: VUB i.s.m. K.U.Leuven en UG) 1675 / 1720 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de geschiedenis, GAS geschiedenis; opleidingsplaats: VUB na toelating: ander academisch 2e-cyclusdiploma Geschiedenis / Taal- en letterkunde GAS Complementary Studies in American Culture and Society opgeschort vanaf reeds ad hoc samenwerking met interuniversitaire opleiding: UA i.s.m. UG en VUB 3

5 GAS Vroegchristelijke en Byzantijnse studies geen inschrijvingen meer vanaf voorlopig opgeschort GGS Master of Arts in European St udies subject to admission, with academic outstanding results and/or rich professional experience, and for non-english speakers TOEFL computer test (220) or paper test (560) or IELTS (6.5): academisch 2e-cyclusdiploma humane wetenschappen, Bachelor s or Master s degree in Humanities, Liberal Arts or Social Sciences 1800 hogere inschrijvingsgelden: EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; 5. Archeologie en Kunstwetenschappen GGS Master of Arts in Eastern Mediterranean Archaeology 1800 hogere inschrijvingsgelden: without admission: licentiaat of Master of Arts/Science s degree in Archaeology, Anthropology, Art Sciences, Ancient History, Classical Languages, Oriental Studies, Biology, Geography en Geology; EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; subject to admission, with sufficient background or experience in archaeology: Bachelor s degree in Archaeology, Anthropology, Art Sciences, Ancient History, Classical Languages, Oriental Studies, Biology, Geography en Geology, engineer-architects, architects, conservation experts; non-native English speakers: TOEFL computer test (213) or paper test (550) or IELTS (7) Archeologie en Kunstwetenschappen / Taal- en letterkunde GAS Culturele studies rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen GAS Fiscaliteit rechtstreeks: licentiaat in de rechten, licentiaat in de toegepaste economische 1800 wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO); na toelating: ander academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaat in de militaire en sociale wetenschappen (KMS), burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur (HO) GAS Criminologische wetenschappen rechtstreeks: licentiaat in de rechten, arts, licentiaat in de psychologie, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, licentiaat in de sociale en culturele antropologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen; 1770 na toelating: ander academisch 2e-cyclusdiploma + na ander academisch 2ecyclusdiploma GGS Master of Laws (LL.M.) subject to admission, with honours, TOEFL paper test (600) or computer test (250) or IELTS (7.5): licentiaat in de rechten, Bachelor of Law, Juris Doctor 1650 hogere inschrijvingsgelden: EUR; GGS Vennootschapsrecht (interuniversitair: K.U.Brussel i.s.m. K.U.Leuven) 1660 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de rechten, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica; opleidingsplaats: K.U.Brussel 4

6 na toelating: licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO) toegevoegd: na toelating GGS Intellectuele rechten (Nederlands en Frans) (interuniversitair: K.U.Brussel i.s.m. K.U.Leuven) 1560 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de rechten; opleidingsplaats: K.U.Brussel na toelating, met ofwel minimum 60 uren rechtsvakken ofwel na het afleggen van een proef over Bronnen van het recht : ander academisch 2e-cyclusdiploma of 2e-cyclusdiploma HO GGS Master in European Criminology (samenwerking met vijf buitenlandse universiteiten) hogere inschrijvingsgelden: subject to admission, with sufficient background in criminal justice and criminology, TOEFL (600): licentiaat in de rechten, Bachelor of Law, EUR; Juris Doctor, licentiaat in de criminologische wetenschappen, Master of Social Sciences GGS European Master in Social Security (samenwerking met zes buitenlandse universiteiten) hogere inschrijvingsgelden: na toelating, indien voldoende voorkennis of ervaring in sociale zekerheid, en TOEFL (550): licentiaat in de rechten, licentiaat in de criminologie, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de sociologie, licentiaat in de communicatiewetenschappen, licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, arts, tandarts; subject to admission, with sufficient background in social security, TOEFL (550): equivalent degree in Law, Criminology, Economics and Applied Economics, Political and Social Sciences, Social Medical Sciences, Public Health, Medicine, Dentistry EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; GGS Master of Laws (LLM) in European and International Taxation (K.U.Leuven i.s.m. Katholieke Universiteit Brabant Tilburg) 1720 hogere inschrijvingsgelden: subject to admission, TOEFL paper test: (600) or computer test (250) or IELTS (7.5): university degree in law, economics, accountancy or business administration, or the equivalent of three years study ECTS EUR inschrijvingsgeld wordt verlaagd, GGS GGS Master of Energy and Environmental Law subject to admission, TOEFL or IELTS: university degree, or the equivalent, in law: Bachelor of Laws, Master of Laws, Juris Doctor, Doctor of Juridical Sciences, Doctor of Jurisprudence, licentiaat in de rechten, doctorandus in de rechten European Master in Human Rights and Democratisation (University of Padua, K.U.Leuven en 13 andere Europese universiteiten) (enkel voltijds) subject to admission, with honours, TOEFL paper test (600) or computer test (250) or IELTS (7.5): licentiaat in de rechten, Bachelor of Law, Juris Doctor 7. Psychologische en pedagogische wetenschappen GAS Onderwijswetenschappen na toelating, indien professionele ervaring in een educatief domein en met voldoende kennis over onderzoeksmethodologie: academisch 2ecyclusdiploma Master of Educational Studies (taalvariant) 1510 subject to admission, with substantial experience in educational set- toelatingsvoorwaarden gewijzigd 1500 voortaan ook deeltijds hogere inschrijvingsgelden: EUR voor wie reeds 3 of meer jaar professioneel actief is; EUR voor wie nog niet of minder dan 3 jaar professioneel actief is diploma wordt enkel uitgereikt door University of Padua 5

7 tings and some basics of research methodology and/or statistics, TOEFL (550): Bachelor s degree + na gelijk welke bachelor s degree indien geslaagd voor een postacademische vorming in de psychotherapie GGS Psychotherapie (enkel deeltijds) na toelating, indien geslaagd voor een postacademische vorming in de psychotherapie: licentiaat in de psychologie, licentiaat in de pedagogische wetenschappen, arts vanaf het 2de jaar van de specialisatie psychiatrie GGS European Master in Mathematical Psychology (samenwerking met K.U.Nijmegen en Padova) samenwerking K.U.Nijmegen en Padova subject to admission, preferably with a subspecialisation related to mathematical psychology, TOEFL (550): university degree in psychology; subject to admission, TOEFL (550): university degree in Mathematics, Statistics, Computer Sciences or related field Psychologische en pedagogische wetenschappen / Politieke en sociale wetenschappen GAS Sociale en Culturele Antropologie rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS; na toelating: 2e-cyclusdiploma HO Master in Social and Cultural Anthropology (taalvariant) 1560 subject to admission, TOEFL (550): Master s degree, Bachelor s degree (four years) GAS Culturen en ontwikkeling na toelating: academisch 2e-cyclusdiploma,, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO Master in Cultures and Development Studies (taalvariant) subject to admission, TOEFL (550): Master s degree, Bachelor s degree (four years) 8. Economische en toegepaste economische wetenschappen GAS Beleidseconomie rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GAS Bedrijfseconomie rechtstreeks: academisch 2e-cylcusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e cyclusdiploma HO GAS Accountancy en revisoraat rechtstreeks: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in de economische wetenschappen; na het volgen van een basiscursus boekhouden (30 u) en bedrijfseconomie (45 u) of op te nemen in het programma: licentiaat in de rechten, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO), ander academisch 2ecyclusdiploma, industrieel ingenieur (HO) GAS Beleidsinformatica rechtstreeks: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (K.U.Leuven), handelsingenieur (K.U.Leuven); eventueel met aangepast programma: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (niet-k.u.leuven), handelsingenieur (niet K.U.Leuven); indien onderscheiding en na toelating en eventueel met aangepast programma: licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO); na toelating: ander 2e-cyclusdiploma GAS Verzekeringen rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO 1665 voortaan ook spreiding over vier jaar 1710 voortaan ook spreiding over vier jaar voortaan ook spreiding over vier jaar 1785 voortaan ook spreiding over vier jaar + na ander 2e-cyclusdiploma 1770 voortaan ook spreiding over vier jaar 6

8 GGS Master of Science in Economics na toelating: licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, licentiaat in handelswetenschappen (HO), handelsingenieur (HO); na toelating, indien voldoende basiskennis van economie en wiskunde en vaardigheid in het gebruik van kwantitatieve methoden, eventueel na toelatingsproef of GRE: een ander academisch 2e-cyclusdiploma; subject to admission or with admission test or GRE: university degree in Economics, Applied Economics; subject to admission, with demonstrated knowledge of the fundamentals of economics and mathematics, with good abilities in the use of quantitative methods, possibly after admission test GRE: other university degree GGS Master of Science in Applied Economics na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS GGS Master of Science in Marketing na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS GGS Master in Actuarial Sciences na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS GGS Master of Financial Economics na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS 1785 voortaan ook spreiding over vier jaar geen toelatingsproef of GRE meer 1800 voortaan ook spreiding over vier jaar 1560 geen nieuwe inschrijvingen meer vanaf voortaan ook spreiding over vier jaar 1650 voortaan ook spreiding over vier jaar GGS Master in International Business Economics 1620 voortaan ook spreiding over vier jaar na toelating op basis van het dossier: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO; subject to admission on the basis of the application file: academic 2 nd cycle diploma university or higher education, engineering diploma KMS, licentiate diploma KMS beperkt bijkomend inschrijvingsgeld: + 175,00 EUR 9. Politieke en sociale wetenschappen GAS Master in overheidsmanagement en -beleid rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO 1575 wijziging diplomabenaming: i.p.v. Overheidsmanagement en bestuurs- 7

9 kunde GAS Internationale betrekkingen en conflictbeheersing 1515 rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO GAS Vrouwenstudies (interuniversitair: UIA i.s.m. K.U.Leuven, UG, UFSIA, VUB) 1700 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: na academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO opleidingsplaats: UIA GGS European Master of Public Administration (samenwerking met zes buitenlandse universiteiten) 1530 geen nieuwe inschrijvingen meer rechtstreeks: licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaatsdiploma KMS, licentiaat in bestuurskunde (HO); na toelating, TOEFL (550) en eventueel na GRE-test of na toelatingsexamen: Master of Political Science (of een ander buitenlands equivalent diploma); na toelatingsexamen: een ander academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO hogere inschrijvingsgelden: EUR voor EU-studenten; EUR voor niet-eu-studenten; GGS Master of European Politics and Policies (samenwerking met zes buitenlandse universiteiten) 1530 i.p.v. Eur. Master Public Administration rechtstreeks: licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen, licentiaatsdiploma KMS, licentiaat in bestuurskunde (HO); na toelating, TOEFL (550) en eventueel na GRE-test of na toelatingsexamen: Master of Political Science (of een ander buitenlands equivalent diploma); na toelatingsexamen: een ander academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO hogere inschrijvingsgelden: EUR geschrapt: EUR voor EUstudenten GGS Master of Arts in Conflict and Sustainable Peace ,5 hogere inschrijvingsgelden: subject to admission based on a project, sufficient methodological background for academic work and participation in research, TOEFL paper test (550) or computer test (220) or TWE paper test (level 4): academic degree of the second cycle at university level, degree of the second cycle of higher education, academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), 2e-cyclusdiploma HO GGS E-communicatie na toelating, indien voldoende basiskennis ICT en pc-gebruik: academisch 2e-cyclusdiploma humane wetenschappen, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO GGS International Master in Social Policy Analysis (samenwerking CEPS/INSTEAD Luxembourg en drie buitenlandse universiteiten) subject to admission, TOEFL paper test (550) or computer test (220): licentiaat in de sociologie, licentiaat in de politieke wetenschappen, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica or an equivalent university degree in one of the Social Sciences or Behavior Sciences EUR voor EU-studenten die geen lid zijn van een internationale of gouvernementele organisatie; EUR voor de andere studenten; 1775 overeenkomst ondertekend voortaan ook deeltijds Politieke en sociale wetenschappen / Wetenschappen studiegebied Wetenschappen geschrapt GAS Documentatie- en bibliotheekwetenschap (interuniversitair: UIA, UFSIA, RUCA i.s.m. K.U.Leuven, UG, VUB, K.U.Brussel, 1560 in de oneven jaren: LUC) (enkel voltijds) rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO overeenkomst ondertekend 8

10 GGS Informatie- en bibliotheekwetenschap (interuniversitair: UIA, UFSIA, RUCA i.s.m. K.U.Leuven, UG, VUB, K.U.Brussel, LUC) (enkel voltijds) rechtstreeks: GAS documentatie- en bibliotheekwetenschap; na toelating, indien voldoende basiskennis van informatiewetenschappen (informatica, media- en informatiekunde, E-communicatie, computerlinguïstiek): academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO opleidingsplaats: UIA 1580 in de even jaren: overeenkomst ondertekend opleidingsplaats: UIA toelatingsvoorwaarden meer gespecificeerd 10. Sociale gezondheidswetenschappen GAS Master in Family and Sexuality Studies subject to admission: final university degree 1632 GAS Ziekenhuisbeleid en -management rechtstreeks: arts; 1657,5 na toelating: tandarts, apotheker GGS Seksuologie na toelating: licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen 1632 GGS Management en beleid van gezondheidszorg na toelating, indien voldoende voorkennis van economie en boekhouden: academisch 2e-cyclusdiploma 1610 programma gewijzigd + optie: beheer van gezondheidsgegevens 11. Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie GAS Master in Physiotherapy subject to admission: Bachelor of Physiotherapy, Master of Physiotherapy, Master of Physical Therapy GAS Ergonomie en arbeidskunde geen inschrijvingen meer vanaf GGS European Master in Adapted Physical Activity (samenwerking met 28 buitenlandse universiteiten) 1757 subject to admission: licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in de kinesitherapie (HO), Bachelor of Physical Education, Master of Physical Education, Bachelor of Physiotherapy, Master of Physiotherapy, Master of Physical Therapy GGS Motorische revalidatie en kinesitherapie na toelating: licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in de kinesitherapie (HO) GGS Psychomotorische therapie na toelating: licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in de kinesitherapie (HO) enkel nog nieuwe inschrijvingen in zowel Nederlandstalig als Engelstalig GGS European Master in Sport Management (samenwerking met negen Europese universiteiten: Erasmus-Socrates-programma) 1500 na toelating, indien optie sportmanagement en recreatieagogiek, en voldaan aan de voorwaarden voor het European University Diploma Sport Management: licentiaat in de lichamelijke opvoeding GGS European Master in Exercise and Sport Psychology (Europees interuniversitair en interfacultair programma) 1500 interuniversitair programma subject to admission, TOEFL (550 paper test computer based test): licentiaat in de psychologie, licentiaat in de lichamelijke opvoeding 12. Wetenschappen GAS Informatica rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma, licentiaatsdiploma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur (HO); na toelating: 2e-cyclusdiploma HO GAS Toegepaste informatica rechtstreeks: GAS informatica; na toelating, indien gedegen kennis van informatica: burgerlijk ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de natuurkunde; industrieel ingenieur (HO) GAS Master of Science subject to admission: Bachelor of Science, Master of Science predoctoraal programma 1574/ 1530/ / 1596/

11 GGS Master of Science in Statistics na toelating, indien voorkennis van wiskunde, statistiek en informatica, 1708 Engels: ev. GMAT (550) of TOEFL (550): academisch 2e-cyclusdiploma Economische en toegepaste economische wetenschappen (Wetenschappen / Politieke en sociale wetenschappen) wijziging klassering in studiegebieden GAS Toerisme (interuniversitair: UA i.s.m. K.U.Leuven en LUC) overeenkomst ondertekend na toelating: academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaatsdiploma KMS, 2e-cyclusdiploma HO Wetenschappen / Geneeskunde GAS Medische stralingsfysica na toelating: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, arts, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating, indien onderscheiding of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO) GGS Medische stralingsfysica indien reeds burgerlijk ingenieur, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, industrieel ingenieur in de kernenergie (HO); of indien arts, bio-ingenieur na toelating op basis van een dossier aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: GAS biomedische en klinische ingenieurstechnieken, optie medische stralingsfysica, GAS medische stralingsfysica 13. Toegepaste wetenschappen GAS Master of Engineering subject to admission and if applicable TOEFL (550): Master of Engineering; subject to admission and if applicable TOEFL (550): Bachelor of Engineering coördinator en opleidingsplaats: UA geen samenwerking voor ETEW voortaan ook deeltijds predoctoraal programma GAS Architectuurwetenschappen geen inschrijvingen meer vanaf GAS Ruimtelijke planning (interuniversitair: UG i.s.m. K.U.Leuven) 1670 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: academisch 2e-cyclusdiploma; opleidingsplaats: UG na toelating: 2e-cyclusdiploma (HO) GAS Lucht- en ruimtevaarttechnologie (interuniversitair: VUB i.s.m. K.U.Leuven) 1673,5 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating: bio-ingenieur, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, industrieel ingenieur (HO) coördinator: VUB opleidingsplaatsen: VUB en K.U.Leuven GAS Biomedische en klinische ingenieurstechnieken rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, arts, licentiaat in de 10

12 biomedische wetenschappen, tandarts, dierenarts, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelatingsexamen: ander academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO GGS Veiligheidstechniek na toelating: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, 1800 apotheker, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating, indien relevante praktijkervaring: ander academisch 2ecyclusdiploma; na toelating, indien onderscheiding of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO), architect (HO), licentiaat in de nautische wetenschappen (HO) GGS Master of Science in Nuclear Engineering (interuniversitair: K.U.Leuven, UG, VUB, UCL, Ulg m.m.v. SCK CEN) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur polytechnicus inschrijving aan één van de universiteiten (KMS), ingénieur civil, bio-ingénieur, ingénieur civil polytechnique (ERM); na toelating en na toelatingsexamen: licentiaat in wetenschappen, licencié en sciences, industrieel ingenieur (HO), ingénieur industriel (ES); subject to admission and/or admission test and if applicable TOEFL (550): Master of Engineering, Master of Bio-Engineering, Master of Science GGS Master in Artificial Intelligence subject to admission, with experience in computing concepts and practice, 1670 and if applicable TOEFL (550): academisch 2e-cyclusdiploma, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master s degree, Bachelor s degree (four years); + na Bachelor s degree (four years) na toelating, indien onderscheiding en ev. TOEFL (550) of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO) GGS Master in Materials Engineering (samenwerking met vijf buitenlandse universiteiten) 1690 / 1770 subject to admission and if applicable TOEFL (550): burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master of Engineering, Master of Bio-engineering, Master of Science; subject to admission test or if applicable TOEFL (550): Bachelor of Science; na toelating, indien onderscheiding en ev. TOEFL (550) of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO) GGS Master in Conservation of Historic Towns and Buildings (2 jaar) subject to admission, with knowledge of French and English: Master of Engineering, Master of Architecture, Master of Urban and Regional Planning, Master of Bio-engineering, Master of Art History, Master of Architectural History, Master of Archaeology; na toelating, indien kennis van Frans en Engels: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de archeologie, licentiaat in de kunstwetenschappen, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), GAS stedenbouw en ruimtelijke ordening, GAS ruimtelijke planning; 11

13 na toelating, indien kennis van Frans en Engels én onderscheiding of na toelatingsexamen: architect (HO), industrieel ingenieur (HO), ander academisch 2e cylcusdiploma GGS Master (of Architecture) in Human Settlements 1660 spreiding over vier jaar mogelijk subject to admission and if applicable TOEFL (550): burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, architect (HO), burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master of Engineering, Master of Architecture, Bachelor of Architecture, Bachelor of Engineering, Bachelor of Urban and Regional Planning, Master of Urban and Regional Planning, another university degree of at least four years of study and a motivated request GGS Master in Industrial Management 1714 spreiding over vier jaar mogelijk na toelating en ev. TOEFL (550): burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieurarchitect, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, industrieel ingenieur (HO), licentiaat in de nautische wetenschappen (HO), licentiaat in productontwikkeling (HO); subject to admission and if applicable TOEFL (550): Bachelor of Engineering (four years), Natural Science degree (four years) i.s.m. Departement PIH Hogeschool West-Vlaanderen + ICAM Lille overeenkomst met PIH ondertekend overeenkomst met ICAM ondertekend GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (interuniversitair: K.U.Leuven i.s.m. UG) 1640 overeenkomst ondertekend na toelating: GAS ruimtelijke planning; na toelating, indien equivalent programma met GAS ruimtelijke planning: burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, optie landinrichting, burgerlijk bouwkundig ingenieur, optie civiele techniek, licentiaat in de geografie, architect (HO); na toelating, indien praktijkervaring equivalent met GAS ruimtelijke planning: academisch 2e cyclusdiploma, architect (HO) opleidingsplaats: K.U.Leuven Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen / Toegepaste biologische wetenschappen GAS Milieuwetenschap en -technologie rechtstreeks: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, licentiaat in de biomedische wetenschappen, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica; na toelating, indien onderscheiding of na toelatingsexamen: industrieel ingenieur (HO), handelsingenieur (HO), licentiaat in productontwikkeling (HO), licentiaat in arbeidsorganisatie en gezondheid (HO) na licentiaat in de biomedische wetenschappen 14. Toegepaste biologische wetenschappen GAS Complementary Studies in Food Technology (enkel voltijds) (UG + K.U.Leuven) 1725 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, licentiaat in de logopedie en audiologie, licentiaat in de voedings- en dieetleer, licentiaat in de 1e sem. UG + 2e sem. K.U.Leuven toelatingsvoorwaarden werden uit- 12

14 gerontologie, licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen, licentiaat gebreid in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de toegepaste informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de geologie, licentiaat in de geografie, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, arts, tandarts, dierenarts, apotheker; na toelatingsexamen: ander academisch 2e-cyclusdiploma, 2e-cyclusdiploma HO GAS Cellulaire biotechnologie rechtstreeks: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, licentiaat in de scheikunde, 1612,5 programma voorlopig licht gewijzigd licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biomedische wetenschappen, licentiaat in de biologie, licentiaat in de voedings- en dieetleer, arts, tandarts, apotheker, GAS biomedische en klinische ingenieurstechnieken, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating: industrieel ingenieur in biochemie (HO) GAS Tropical Agriculture rechtstreeks: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, licentiaat in de scheikunde, 1710 licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de biologie, licentiaat in de voedings- en dieetleer, arts, tandarts, apotheker, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS); na toelating, indien onderscheiding: industrieel ingenieur in landbouw en biotechnologie, optie landbouw (HO), industrieel ingenieur in chemie (HO); subject to admission, TOEFL (550): 4 to 5 year licentiate or engineering degree in Agricultural and Biological (Exact and Applied) Sciences, Industrial Engineering; GGS Master of Science in Food Technology (enkel voltijds) (K.U.Leuven + UG) overeenkomst ondertekend subject to admission, TOEFL paper test (550) or computer test (213): Complementary Studies in Food Technology, Master s degree in Sciences, Engineering or Agricultural Sciences with a good background in biology, chemistry, technology and basic knowledge of food science K.U.Leuven: optie Postharvest and Food Preservation Engineering - UG: optie Food Science and Technology GGS Master of Science in Molecular Biology (enkel voltijds - 2 jaar) (VUB i.s.m. K.U.Leuven, UIA) 1e j overeenkomst ondertekend subject to admission: academisch 2e-cyclusdiploma uit de studiegebieden: wetenschappen, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde of farmaceutische wetenschappen, licentiaatsdiplma KMS, burgerlijk ingenieur polytechnicus KMS, industrieel ingenieur in chemie (HO), industrieel ingenieur in de landbouw en biotechnologie (HO); subject to admission: Bachelor of Science, Master of Science, Medical Doctor, Doctor of Veterinary Medicine, Agricultural Engineer, Bio-engineer; na toelating, indien ervaring equivalent is met een vierjarige opleiding: een diploma van een gelijkaardige driejarige opleiding 2e j opleidingsplaats eerste jaar: VUB tweede jaar: K.U.Leuven of UIA GGS Master of Science in Tropical Agriculture rechtstreeks: bio-ingenieur, minor tropische landbouw; GAS Tropical Agriculture; GAS Tropical Engineering, with admission, TOEFL (550): 4 to 5 year licentiate or engineering degree in Agricultural and Biological (Exact and Applied) Sciences, Industrial Engineering 1717 vereenvoudiging toelatingsvoorwaarden rechtstreeks: na bio-ingenieur, minor tropische landbouw, GAS Tropical Agriculture 13

15 Toegepaste biologische wetenschappen / Toegepaste wetenschappen GAS Complementary Studies in Water Resources Engineering (interuniversitair: K.U.Leuven i.s.m. VUB) 1680 overeenkomst ondertekend subject to admission, TOEFL (550): industrieel ingenieur (HO), licentiaat in opleidingsplaats: K.U.Leuven de wetenschappen, Bachelor of Science, Engineering, Technology, Agricultural Sciences, Bio-Engineering (4 year university curriculum, with minimum grade: 2nd class honours, upper division) GGS Master in Water Resources Engineering (interuniversitair: VUB i.s.m. K.U.Leuven) 1590 overeenkomst ondertekend without admission: Complementary Studies in Water Resources Engineering; opleidingsplaats: VUB subject to admission or admission test and TOEFL (550): bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), Master of Science, Engineering, Technology, Agriculture, Bio- Engineering (2 year curriculum, with honours degree) Toegepaste biologische wetenschappen / Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen GGS Master of Science in Earth Observation (enkel voltijds - 2 jaar) (i.s.m. Purdue University) 1e j opleidingsplaatsen K.U.Leuven en subject to admission, with solid quantitative background, including calculus and statistics or admission test, TOEFL (575): final university degree preferably in Exact Sciences, Applied sciences, or Agricultural and Applied Biological Sciences, industrieel ingenieur (HO) 2e j Purdue University Toegepaste biologische wetenschappen / Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen / Geneeskunde GGS Master of Science in Bio-informatics rechtstreeks: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, GAS biomedische en klinische ingenieurstechnieken, licentiaat in de informatica, licentiaat in de biologie, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, arts, tandarts, apotheker, licentiaat in de biomedische wetenschappen, na dierenarts, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in kinesitherapie (HO), burgerlijk ingenieur polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur (HO); subject to admission and TOEFL paper test (550): final university degree in Exact Sciences, Applied Sciences, Agricultural and Applied Biological Sciences, Biomedical Sciences, Medical Sciences, Dentistry, Pharmaceutical Sciences, Bioengineering, Physical Rehabilitation toelatingsvoorwaarden werden uitgebreid 15. Geneeskunde GGS Ziekenhuishygiëne (interuniversitair: K.U.Leuven, VUB, UG, UIA) 1645 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts coördinator: K.U.Leuven diverse opleidingsplaatsen GGS Arbeidsgeneeskunde (2 jaar) rechtstreeks: arts 1e j.: e j.: 1710 GGS Jeugdgezondheidszorg (2 jaar) (interuniversitair: K.U.Leuven, VUB, UG, UIA) 1e j.: 1655 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts 2e j.: 1625 programma gewijzigd GGS Verzekeringsgeneeskunde (2 jaar) (interuniversitair: K.U.Leuven, UIA, UG) 1e j.: 1580 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts 2e j.: 1540 overeenkomst ondertekend GGS Sportgeneeskunde rechtstreeks: arts 1543 / 1583 GGS Gehandicaptenzorg (enkel deeltijds) (interuniversitair: UIA, UG, K.U.Leuven, VUB) 1670 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: arts coördinatie + opleidingsplaats: UIA 14

16 Geneeskunde / Tandheelkunde GAS Master of Medical Sciences subject to admission: final university degree, 2e-cyclusdiploma HO, arts, tandarts, dierenarts, apotheker, licentiaat in de scheikunde, licentiaat in de wiskunde, licentiaat in de informatica, licentiaat in de toegepaste informatica, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de biochemie, licentiaat in de biotechnologie, licentiaat in de geografie, licentiaat in de geologie, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur Geneeskunde / Toegepaste biologische wetenschappen GGS Voeding en gezondheid rechtstreeks: arts, apotheker, licentiaat in de biomedische wetenschappen, dierenarts, bio-ingenieur, licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, licentiaat in de biologie, aanvullende of specialisatieopleiding in de zoötechniek, licentiaat in de lichamelijke opvoeding, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, licentiaat in arbeidsorganisatie en gezondheid (HO), industrieel ingenieur in de landbouw en biotechnologie, optie landbouw- en voedingsindustrieën (HO), industrieel ingenieur in chemie (HO) Geneeskunde / Toegepaste wetenschappen / Wetenschappen GGS Master of Medical Imaging na toelating: arts, licentiaat in de biomedische wetenschappen, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, licentiaat in de natuurkunde, licentiaat in de informatica, burgerlijk ingenieur-polytechnicus (KMS), industrieel ingenieur; subject to admission, TOEFL (550): a final university degree of at least four years of study in Medicine, Physics or Engineering subject to admission, TOEFL (550): another final university degree of at least four years of study and a motivated request Geneeskunde / Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht / Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen GGS European Master in Bioethics (enkel deeltijds) (K.U.Leuven i.s.m. KU Nijmegen, Universiteit Padova en Universiteit Bazel) subject to admission, TOEFL: professionals with university degree in Medicine, Health Care Administration, Health Economics,Medical Law, Medical Ethics, Biomedical Sciences, Nursing, Dentistry, Philosophy, Theology, Psychology and Law 16. Tandheelkunde GAS Tandheelkunde rechtstreeks: tandarts 1540 GGS Orale gezondheidszorg na toelating, indien reeds 1 jaar specialisatie in de betrokken discipline: tandarts predoctoraal programma na dierenarts + na aanvullende of specialisatieopleiding in de zoötechniek hogere inschrijvingsgelden: 2 x EUR; 18. Farmaceutische wetenschappen GAS Master of Pharmaceutical Sciences subject to admission: Bachelor of Pharmaceutical Sciences, Master of Pharmacy, academisch 2e-cyclusdiploma predoctoraal programma voortaan ook deeltijds GGS Industrie-apotheker (interuniversitair: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB) 1800 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: apotheker opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB GGS Ziekenhuisapotheker (interuniversitair: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB) 1745 overeenkomst ondertekend rechtstreeks: apotheker opleidingsplaatsen: K.U.Leuven, UG, UIA, VUB 15

17 GGS Klinische biologie (2 jaar) na toelating: apotheker 2 x 1712 voortaan ook deeltijds 16

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Lijst van voortgezette academische opleidingen 2002-2003

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Lijst van voortgezette academische opleidingen 2002-2003 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Lijst van voortgezette academische opleidingen 2002-2003 Goedgekeurd door de Academische raad op 11 maart 2002 GEDIPLOMEERDE IN DE AANVULLENDE STUDIES (GAS) - GEDIPLOMEERDE

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Leids Universitair Register Opleidingen

Leids Universitair Register Opleidingen Pagina 1 van 7 Leids Universitair Register Opleidingen 2004-2005 ECTS CROHO Datum eerste inschrijving Einde accreditatie Faculteit der Archeologie Faculty of Archaeology B Archeologie Bachelor of Arts

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd.

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd. Aanbevelingen aangaande de overgangen voor het academiejaar 2006-2007 bij de invoering van de BaMastructuur vanaf het academiejaar 2004-2005 voor studenten uit bestaande opleidingen Vanaf het academiejaar

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009) Inhoud: 1. 2009-2010: geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014 Totaal Bachelors: 8.075 nieuwe studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv)

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 8.738 nieuwe studenten +7,1% (tov zelfde datum vorig jaar) (Registraties tot en met 23.06.2015 ) Faculteit Campus Diploma - Lange tekst M (huidig) % M V (huidig) % V Totaal (huidig) %

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,, of Medicine, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 25.132 studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv) 57

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld bij artikel 59bis van de Grondwet. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen AFDELING

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE 30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 2320 [C 2006/35814] 21 APRIL 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2012-2013 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief).

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief). Aangepaste taalvoorwaarden 2017-2018 Steeds te gebruiken in combinatie met artikel 10 van het Onderwijs- en examenreglement 2017-2018. Zie www.ugent.be/oer. (*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Programma/Programme EU/EER Non EU/EER

Programma/Programme EU/EER Non EU/EER Actuele Sociale vraagstukken 10.512 15.575 American Studies 10.512 15.575 Ancient, Medieval and Renaissance Studies (research) 10.512 15.575 Applied Cognitive Psychology 10.512 15.575 Applied Ethics 10.512

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2013-2014 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie