Magic4Business Financieel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magic4Business Financieel"

Transcriptie

1 Magic4Business Financieel Financieel administratiesysteem

2 De kracht van Magic4Business Financieel 3 Wie werken er met Magic4Business Financieel? 3 Mogelijkheden 4 Stamtabellen 6 Grootboek 7 Debiteuren/ crediteuren 10 Vaste activa 12 Kostenplaatsen/ Kostendragers 14 Rapportage 15 Telebanking (ERA) 17 Diversen 18 Minimale systeemeisen 19 Stamtabellen 6 BTW-tabel 6 Boeknamen 6 Rekeninggroepen 6 Grootboekschema 6 Rapportschema 6 Relaties 6 Vaste activa 6 Automatische journaalposten 6 Grootboek 7 Dagboeken 7 Journaalnummers 7 Direct of indirect boeken 7 Boeken in komende perioden 8 Dubbelzijdig boeken 8 Automatische BTW-afsplitsing Raadplegen en zoeken in bestanden Aanmaken nieuwe rekeningen en relaties tijdens het boeken Blokkeren rekeningen en dagboeken Memovelden 9 Automatische journaalposten 9 Debiteuren/ crediteuren Memovelden per relatie 10 Contactpersonen 10 Verzamelrekeningen 10 Vreemde valuta 10 Openstaande posten 10 Automatische betalingen en incasso Aanmaningen en rekeningoverzichten Talen 11 Vaste activa 12 Uitvoerige beschrijving activa 12 Losgekoppeld van het rekeningschema 12 Diverse berekeningsmethoden 12 Controle en wijzigen afschrijvingsbedragen tijdens de berekening Automatische boekwinst-/ verlies- boeking bij verkoop Diverse overzicht- en exportfuncties Koppeling met rapportage 13 Kostenplaatsen/kostendragers 14 Boekingen op meerdere kostenplaatsen per dagboekregel Begrotingen centraal geregistreerd, via de grootboekrekeningen Overzichten en opvragen informatie Rapportage 15 Algemeen 15 Consolidatie 15 Afronding 15 Koppeling met jaarrapportagemodule 15 Telebanking (ERA) 17 Diversen 18 Autorisatie 18 Import/Export cliënt 18 Back-up administratie 18 XML-Auditfile 18 BTW-aangifte 18 Mineralenregistratie (optie) 18 Inkoopregister (optie) 18 Minimale systeemeisen 19 Onze diensten 20 2

3 De kracht van Magic4Business Financieel Magic4Business Financieel is een krachtig, compleet en flexibel financieel pakket voor het gehele MKB. Deze oplossing biedt naast een moderne vormgeving alle functionaliteit die u van een modern financieel pakket mag verwachten. De modulaire opzet laat het pakket samenstellen naar behoefte. In de volledige vorm biedt het pakket alle componenten voor een complete financiële administratie, van grootboek tot rapportage (bijvoorbeeld de jaarrekening). De beschikbare modules zijn: Basismodule Vaste Activa Kostenplaatsen/Kostendragers ERA, inlezen en matchen van electronisch rekeningafschrift Rapportage Wie werken er met Magic4Business Financieel? Een groot aantal bedrijven in het MKB is u reeds voorgegaan in de aanschaf van Magic4Business Financieel van Magic Hands BV. Onder deze klanten bevinden zich ook een groot aantal administratiekantoren en accountantskantoren. Zij kiezen specifiek voor de programmatuur van Magic Hands BV, omdat het zeer gebruiksvriendelijk is en omdat het mogelijk is om zeer veel transacties te verwerken in een relatief korte tijd. Een ander groot voordeel is dat er geen tot weinig blokkades in de programmatuur zitten. Dit betekent in de praktijk dat u als gebruiker kunt bepalen wat wel en niet mag, uiteraard wel binnen de wettelijk gestelde grenzen. Indien u afwijkt van een reguliere methode zal er wel een signalering plaatsvinden maar geen blokkade. Enkele klanten van ons zijn: Huibers Accountants Van Dessel en Van Leeuwarden Accountants Scheer & Foppen K.N.M.I. Vink Barneveld En vele anderen 3

4 Mogelijkheden Basismodule Grootboek Vrij instelbaar rekeningschema, lengte nummer maximaal 10 posities Boekingen direct of indirect te verwerken, per boek instelbaar Boeken in journalen, voorzien van een uniek nummer Boekingsomschrijving maximaal 50 posities Mutaties binnen open perioden corrigeerbaar, voorzien van logboek inzake wijzigingen Begrotingen op grootboekrekeningniveau Memovelden per boeking Gegevens per periode/boekjaar te bewaren Toegang tot dagboeken en rekeningen instelbaar per gebruiker Dubbelzijdig boeken met BTW-afsplitsing, BTW aanpasbaar per boeking Automatische journaalposten, periodiek en vrij Ongelimiteerd aantal boekjaren en administraties, afsluiten niet verplicht BTW- en ICT-aangifte electronisch middels BAPI Boeken en rapporteren mogelijk in andere valutasoorten Andere gebruikerstalen zijn mogelijk Debiteuren/Crediteuren Uitgebreide N.A.W.-mogelijkheden, inclusief contactpersonen en mailingmogelijkheid Memovelden per relatie (debiteur, crediteur of prospect) Onbeperkte toewijzing van verzamelrekeningen Verwerking van vreemde valuta Clieop3 automatische betalingen en incasso Openstaande posten, historie en ouderdomsanalyse, aanmaningen en/of rekeningoverzichten Vaste activa Uitvoerige beschrijving activa Losgekoppeld van het rekeningschema Diverse berekeningsmethoden, fiscaal en commercieel Automatische boekwinst/verlies boeking bij verkoop Controle en wijzigen tijdens berekening mogelijk Diverse overzicht- en exportmogelijkheden Koppeling met rapportage Kostenplaatsen/Kostendragers Boekingen op meerdere Kostenplaatsen/Kostendragers per dagboekregel, indien gewenst volledig automatisch via verdeelsleutels Begrotingen centraal geregistreerd, via de grootboekrekeningen Tussentijdse Verlies&Winst rapportage per kostenplaats Rapportage Vrije indeling rapportschema, uitgebreide tekstmogelijkheden Lay-out gebaseerd op de wet op de jaarrekening In diverse valutasoorten af te drukken Winst & Verliesverslag gesplitst in resultaatanalyse, begroting, periodestaat en Winst & Verliesrekening Afronding op hele bedragen mogelijk Consolidatie Koppeling met jaarrapportagemodule voor accountants, met functionaliteiten als inlezen eindbalans cliënt, uitwerken kolommenbalans, afdrukken rapport en vele andere functies. Externe rapportagetool ten behoeve van 100% flexibele rapportage 4

5 ERA Elektronisch Rekening Afschrift (ERA) verwerking Diverse bankformaten worden ondersteund Ongeveer 80% automatische matching Gebruiksvriendelijke aflettermogelijkheden voor de niet gematchte posten Diversen Essentiële overzichten en opvragingen meerdere valutasoorten Mineralenregistratie Import/export administratie XML-Auditfile export Inlezen van OCR transactieregels 5

6 Stamtabellen Magic4Business Financieel bevat een verscheidenheid aan stamtabellen. Deze tabellen worden gebruikt om zo snel en efficiënt mogelijk tot de gewenste informatiestroom te komen. De kracht van de programmatuur zit er onder andere in dat u zelf deze tabellen kunt vullen en muteren, hierdoor is de benodigde ondersteuning minimaal. Enkele van deze tabellen zijn: BTW-tabel Via deze tabel worden op algemeen niveau de percentages en per administratienummer de verwerkingsrekeningen bepaald. Boeknamen Deze tabel dient voor het aangeven van de te gebruiken dagboeken en specifieke boekgerelateerde zaken als tegenrekening, indirect of direct boeken e.d. Rekeninggroepen De indeling van het rekeningschema, met name voor het bepalen van de subadministratierekening debiteuren en crediteuren en het koppelen van de bijbehorende verzamelrekeningen. Grootboekschema De basis van het systeem wordt gevormd door het rekeningschema. Bij het aanmaken van een administratie kan er een standaard rekeningschema gegenereerd worden. Rapportschema De onderverdeling van de grootboekrekeningen in hoofdrubrieken ten behoeve van de rapportage. Relaties Informatie betreffende debiteuren, crediteuren en prospects. Vaste activa Informatie betreffende aanschaf, afschrijvingen, etc. Automatische journaalposten Definitie van vaste, periodiek te verwerken journaalposten. 6

7 Grootboek Dagboeken Een groot deel van de te voeren financiële administratie bestaat in de regel uit het handmatige boeken van journaalposten, bijvoorbeeld het kasboek. De financiële module is ontworpen om een grote mate van vrijheid van schema en methode van boeken toe te laten, gekoppeld aan hoge betrouwbaarheid en traceerbaarheid van boekingen, dit wordt bewerkstelligt door een flexibele indeling van de dagboeken. Uw grootboektransacties zullen per dagboek worden gegroepeerd. Het boekingsprogramma Journaalnummers Er is gekozen voor het boeken van de mutaties onder een journaalnummer. Dit heeft als voordeel dat mutatieverslagen automatisch zijn genummerd en dat boekingen via het journaal- en regelnummer zijn te herleiden tot aan de bron. Uiteraard is ook het stuknummer ter beschikking voor het herkennen van een boeking. De journaalnummering kan automatisch opvolgend worden gegenereerd. Direct of indirect boeken Per boek kan worden gekozen voor indirect of direct boeken. Boekt men direct dan zal, na akkoordverklaring van de dagboekmutatie, deze onmiddellijk worden verwerkt in het grootboek en eventueel openstaande posten, etc. Belangrijk hierbij is, dat de boekingen altijd nog achteraf kunnen worden gewijzigd (mits de gebruiker hiervoor is geautoriseerd). Bij indirect boeken dient het dagboek via een aparte verwerkingsslag te worden geboekt in de administratie. 7

8 Boeken in komende perioden Indien gewenst kan worden geboekt in iedere toegestane periode. Magic4Business Financieel kent geen blokkades. Indien u een boeking met een datum, die buiten de geselecteerde periode valt, probeert in te boeken, wordt dit gewoon geaccepteerd. Wel wordt er een signalering gegeven. Dubbelzijdig boeken Dit houdt in dat in één boekingsregel zowel op de rekening als op de opgegeven tegenrekening geboekt wordt. De tegenrekening kan worden gekoppeld aan een boek, al dan niet als verplichting. Bij dubbelzijdig boeken blijft op de afzonderlijke grootboekmutaties de volledige journaalpost zichtbaar. Automatische BTW-afsplitsing Via deze optie kan via een in de boeking mee te geven code, het BTW-bedrag automatisch worden berekend en geboekt. Indien gewenst kan het berekende BTW-bedrag worden aangepast. Raadplegen en zoeken in bestanden Tijdens het boeken kan men rekeningen en/of relaties selecteren via bijvoorbeeld de zoeknaam. Verder kan actuele informatie uit het openstaande posten- en het grootboekbestand worden geraadpleegd. Openstaande postenscherm, per debiteur/crediteur Aanmaken nieuwe rekeningen en relaties tijdens het boeken Blijkt een rekening tijdens het boeken niet aanwezig te zijn dan kan de ontbrekende informatie worden aangemaakt zonder het boekingsprogramma af te sluiten. Uiteraard is dit alleen toegestaan aan gebruikers met voldoende rechten voor het opvoeren van dit soort stamgegevens (zie ook Autorisatie in het hoofdstuk Diversen). Blokkeren rekeningen en dagboeken Rekeningen kunnen volledig worden geblokkeerd voor gebruik binnen het boekingsprogramma, bijvoorbeeld verzamelrekeningen. Daarnaast kunnen dagboeken worden geblokkeerd voor bepaalde gebruikers en binnen de dagboeken welke rekeningen niet mogen worden gebruikt in combinatie met het dagboek. 8

9 Memovelden Via de memovelden per dagboekmutatie bestaat de mogelijkheid wetenswaardigheden betreffende de boeking te noteren, naast de normale boekingsomschrijving. Deze memovelden worden zichtbaar in onder andere het opvraagprogramma dagboekmutaties. Een plezierige bijkomstigheid is het feit dat de memoteksten buiten het boekingsprogramma kunnen worden gewijzigd en eventueel aangevuld. Automatische journaalposten Regelmatig terugkerende vaste boekingen kunnen worden opgenomen in een tabel. Deze tabellen kunnen periodiek worden verwerkt waardoor de boekingen volledig automatisch plaatsvinden. Indien wordt gewerkt met Kostenplaatsen/Kostendragers kan deze informatie in de tabel worden opgenomen. 9

10 Debiteuren/crediteuren De stamgegevens voor debiteuren en crediteuren maken het mogelijk relaties uitgebreid in het systeem vast te leggen, niet alleen voor het bijhouden van de openstaande posten, maar ook voor het verzenden van aanmaningen of rekeningoverzichten en het aanmaken van mailingbestanden. Ook kunnen prospects in het relatiebestand worden opgenomen. Relatiescherm Memovelden per relatie Via memovelden per relatie zijn diverse zaken betreffende de relaties vast te leggen. Deze memovelden zijn bijvoorbeeld op te roepen en bij te werken tijdens het opvragen van de openstaande posten. Contactpersonen Per relatie zijn 99 contactpersonen op te nemen, eventueel met functie, afdeling, titel, telefoonnummer, etc. Eén van de contactpersonen is aan te wijzen als hoofdcontactpersoon. De naam van deze contactpersoon zal dan bijvoorbeeld worden gebruikt als t.a.v. rubriek in de adressering. Verzamelrekeningen Verzamelrekeningen worden aan de debiteuren- of crediteurenrekeningen toegewezen middels de tabel rekeninggroepen. Via een definitie van een reeks (opeenvolgende) nummers wordt aangegeven of de reeks Debiteuren of Crediteuren betreft. Het systeem vraagt dan om toewijzing van een verzamelrekening (voor de totaalsaldi op de kolommenbalans). Op deze wijze is een ruim aantal groepen debiteuren en/of crediteuren te definiëren. Vreemde valuta In het pakket is een tabel opgenomen voor vreemde valuta. Deze tabel maakt het mogelijk bedragen om te rekenen naar de betreffende valuta en aanmaningen of rekeningoverzichten af te drukken in de valutasoort van de debiteur. Openstaande posten Vanuit de diverse boekingen, zowel via het dagboek als via externe journalen (bijvoorbeeld vanuit factureringen) worden automatisch openstaande posten bijgehouden door het 10

11 systeem. Vanuit de openstaande postenlijst worden diverse overzichten en opvragingen gegenereerd, waaronder aanmaningen, rekeningoverzichten, ouderdomsanalyse, etc. Bij het verwijderen van posten worden de gegevens automatisch aangemerkt als historische post. Automatische betalingen en incasso Vanuit de openstaande posten van de crediteuren kunnen te betalen facturen worden geselecteerd voor verwerking in Clieop3-formaat. Vanuit de debiteuren openstaande posten kunt u posten voor automatische incasso selecteren. Voor deze functies is een aantal speciale rubrieken (de verwerkingsinformatie) aan de openstaande posten toegevoegd, te weten: Datum betaalbaarstelling. Tekst betaalbaarstelling. Tekst voor Clieop3-verwerking en betalingskenmerk. Deze rubrieken zijn via een onderhoudsprogramma buiten het boekingsprogramma ongelimiteerd te wijzigen. Vanuit de betalingen- of incassoroutine kan, indien gewenst, een journaalbestand ten bate van verwerking in het grootboek worden gegenereerd. Aanmaningen en rekeningoverzichten Vanuit de openstaande posten van de debiteuren is het mogelijk aanmaningen en/of rekeningoverzichten te genereren. Middels een tekstentabel kunnen eigen teksten worden ingegeven, voor vijf verschillende aanmaningsniveaus en één niveau voor de rekeningoverzichten. Ten behoeve van deze aanmaningen /rekeningoverzichten kunnen per niveau teksten in verschillende talen worden ingegeven. Aan de hand van een vrij te bepalen factor kan het interval tussen de aanmaningsniveaus worden bepaald. Talen Per relatie kunt u aangeven welke voertaal de klant heeft. Met deze codering zal het programma automatisch uitgaande correspondentie in de klantspecifieke taal genereren. 11

12 Vaste activa Met de module Vaste Activa kunt u een complete subadministratie over uw bedrijfsactiva voeren. De module is zo flexibel mogelijk opgezet om er voor te zorgen dat uw bedrijfsvoering altijd past binnen de mogelijkheden. Uitvoerige beschrijving activa Het systeem biedt de mogelijkheid per activumgegeven een verscheidenheid aan rubrieken met betrekking tot aanschaf, restwaarde, verkoop en afschrijving vast te leggen. Door middel van een kostenverdeeltabel zijn de afschrijvingskosten te verdelen over de diverse afdelingen binnen de administratie (Kostenplaatsen/Kostendragers). Via een koppeling aan een rapportcode zijn de activagegevens in verschillende groepen in te delen. Losgekoppeld van het rekeningschema Er is geen vaste koppeling per bedrijfsmiddel aan het rekeningschema. Door een balans- en winst- en verliesrekening op te geven waar de afschrijvingen en correctie op de boekwaarde op plaats dienen te vinden wordt de koppeling naar het grootboek gerealiseerd. Diverse berekeningsmethoden De afschrijvingen kunnen plaatsvinden via de boekwaardemethode (annuïteit) of via de lineaire methode. Controle en wijzigen afschrijvingsbedragen tijdens de berekening Tijdens het berekenen van de afschrijvingsbedragen en voor het aanmaken van het journaal kunnen de berekende bedragen worden gecontroleerd en waar nodig worden aangepast. Het systeem geeft aan wanneer de restwaarde bereikt is. Automatische boekwinst-/verlies- boeking bij verkoop Aan de hand van de waarde van het bedrijfsmiddel op het moment van verkoop en aan de hand van de verkoopprijs wordt boekwinst/verlies bepaald. Een en ander resulteert automatisch in een journaalpost. Diverse overzicht- en exportfuncties De activagegevens zijn af te drukken middels een inventarislijst of afschrijvingsstaat. Deze afschrijvingsstaat is ook te exporteren naar een (extern) spreadsheetprogramma. Het afdrukken van deze lijsten kan plaatsvinden op verschillende volgordes, te weten: 12

13 Inventariscode. Sorteergegeven. Groepsomschrijving. Grootboekrekening balans. Afschrijvingsrekening balans. Afschrijvingsrekening winst/verlies. Koppeling met rapportage Een overzicht van de vaste activa is als geïntegreerd onderdeel van de rapportage af te drukken. 13

14 Kostenplaatsen/Kostendragers Door gebruik te maken van de module kostenplaatsen kunnen boekingen op winst- en verliesrekeningen naar één of meer Kostenplaatsen/Kostendragers worden doorgeboekt. Hierdoor kan men bijvoorbeeld de directe en indirecte kosten per afdeling zichtbaar maken. Tabel kostenplaatsen Boekingen op meerdere Kostenplaatsen/Kostendragers per dagboekregel Via de verdeelsleuteltabel is het mogelijk per winst- en verliesrekening een verdeelsleutel naar Kostenplaatsen/Kostendragers op te geven. Indien op deze rekening geboekt wordt zal automatisch de doorboeking naar de diverse Kostenplaatsen/Kostendragers plaatsvinden. Uiteraard is de verdeling in voorkomende gevallen handmatig aan te passen. Is er voor een bepaalde rekening geen verdeelsleutel opgegeven, dan kan men in het boekingsprogramma handmatig meerdere Kostenplaatsen/Kostendragers per boekingsregel opgeven. Begrotingen centraal geregistreerd, via de grootboekrekeningen Via het grootboekschema kan per rekening een begroting per periode worden opgegeven. Deze begroting is in de kostenplaatsmodule te benutten via het invoeren van verdeelsleutels per rekening. Overzichten en opvragen informatie De afdruk- en opvraagfuncties bieden opties als het afdrukken van de Kostenplaatsen/ Kostendragerstabel, de begrotingen per kostenplaats en de tabel betreffende de verdeelsleutels. Met betrekking tot reeds verwerkte gegevens kan een verslag van de mutaties worden afgedrukt, waarbij de keuze wordt geboden tussen de volgende afdrukvolgordes: Op kostenplaats / rekening. Op rekening / journaal. Op periode / kostenplaats. Op journaalnummer. Tevens kan er een kostenoverzicht, of een overzicht met kostenplaats verzameltotalen worden afgedrukt. 14

15 Rapportage De module rapportage geeft de mogelijkheid de cijfers van de kolommenbalans via zogenaamde rapportcodes te herschikken en af te drukken in de vorm van een jaarrapport. Standaard is deze module zeer goed te gebruiken voor tussentijdse rapporten en conceptuele uitdraaien. Via groepstotaal definities en uitgebreide tekstmogelijkheden is een zeer compleet rapport af te drukken. Tabel rapportage Algemeen Het programma afdrukken rapportage biedt de volgende opties: Instelbaar op decimalen. Afdruk in hoofd- of alternatieve valutasoort. Consolidatie. Balans. Winst & Verliesrekening. Winst & Verlies periodeoverzicht. Winst & Verlies resultaatanalyse. Winst & Verlies begrotingstaat. Toelichting op de balans. Toelichting op de Winst & Verliesrekening, eventueel inclusief begroting per rekening. Overzicht vaste activa (indien de module vaste activa is geactiveerd). Uiteraard worden op alle onderdelen van het rapport de cijfers van het voorgaande jaar afgedrukt, indien deze cijfers in het systeem beschikbaar zijn. Consolidatie De consolidatie zorgt voor een rapport dat samengesteld is uit de cijfers van meerdere administraties. Deze administraties worden eenmalig opgegeven binnen de hoofdadministratie, tevens kan informatie betreffende het elimineren van grootboekrekeningen worden opgenomen in de betreffende administraties. Het aankruisen van het vakje consolidatie in de selecties is vervolgens voldoende voor het produceren van een geconsolideerd rapport. 15

16 Afronding Zowel bij het afronden in verband met het laten wegvallen van centen als bij afronding inzake omrekening naar een alternatieve valutasoort draagt het programma zorg voor een correcte doortelling van het rapport in alle onderdelen. Dit is bereikt door een eventueel balansverschil door afronding tijdelijk te boeken op een vooraf opgegeven grootboekrekening in de W&V- groep. Koppeling met jaarrapportagemodule Magic4Business Financieel kan worden gekoppeld met een speciaal pakket voor jaarrapportage, Audition. Via dit pakket kunnen complete jaarrapporten worden gegenereerd en afgedrukt, indien gewenst in proportioneel schrift. Verder biedt het pakket opties als het inlezen van de eindbalansposten van een cliënt in diverse formaten, het uitwerken van de kolommenbalans, het produceren van brugstaten, exporteren van een journaalpost met wijzigingen, etc. Vrije rapportage middels StonefieldQuery Met StonefieldQuery kunt u alle data die is opgenomen in de administratie ontsluiten. De rapportagetool onderscheidt zich in een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke manier van werken. U kunt als gebruiker helemaal zelf bepalen welke data u wenst te rapporteren en in welke vorm u dit wenst te doen. 16

17 Telebanking (ERA) Naast de standaardmogelijkheden voor het genereren van automatische betalingen en incasso-opdrachten is het mogelijk elektronische rekeningafschriften (ERA s) te importeren in de financiële administratie, via de optionele ERA-module. Kern van deze module is het zoveel mogelijk automatisch matchen van met name betalingen van uw klanten, via matching met het openstaande postenbestand. Ook handmatig coderen behoort tot de mogelijkheden. Na codering van de bankmutaties worden de gegevens omgezet in journaalposten en verwerkt in uw grootboek en openstaande posten. De standaard bestandsformaten van diverse banken worden ondersteund. 17

18 Diversen Aanvullend worden nog een aantal faciliteiten van het pakket nader belicht. Autorisatie Alle hoofdfuncties binnen het pakket zijn op beheerderniveau per gebruiker in- of uit te schakelen. Via deze functie is het pakket op maat te snijden per gebruiker en niet geautoriseerd gebruik van onderdelen van het pakket tegen te gaan. Import/Export cliënt Middels een functie in het pakket kan een volledige administratie worden uitgewisseld met andere computers, bijvoorbeeld met een laptop waarmee bij de cliënt de administratie kan worden verzorgd, of het inlezen van de volledige administratie van de cliënt voor einde periode of -jaarwerkzaamheden. Voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van Magic4Business op beide systemen. Back-up administratie Het pakket is voorzien van de mogelijkheid een locale back-up van een administratie te maken. Deze back-up wordt geplaatst in de Magic4Business Financieel-werkdirectory en kan (automatisch) worden gekopieerd naar iedere gewenste locatie, zoals een diskette, CD- Writer station of netwerkmap. Via het back-uplogboek is het mogelijk een restore uit te voeren. Deze functie is specifiek bedoeld voor single-user gebruik. XML-Auditfile Het is mogelijk de administratie te exporteren in het standaard XML-Auditfile formaat. Dit kan dienen om bijvoorbeeld de Belastingdienst in staat te stellen een controle uit te voeren over uw administratie, maar ook als uitwisselingsformaat met andere pakketten, zoals analysesoftware van accountants. BTW-aangifte Het pakket is voorzien van een geïntegreerde BTW-en ICT-aangifte functie. Door middel van BAPI programmatuur kunnen de aangiftes worden verstuurd naar de Belastingdienst. Mineralenregistratie (optie) Dit subsysteem maakt het bij verwerking van de administratie voor agrarische bedrijven mogelijk tijdens het boeken van dagboekmutaties subboekingen inzake mineralenregistratie af te splitsen. De van toepassing zijnde grootboek-rekeningen worden als zodanig aangemerkt in het schema, waarna dient te worden verwezen naar een tabel met rekeneenheden. Tijdens het boeken signaleert het boekingsprogramma dat mineralenregistratie verplicht is voor een rekening en toont aan de hand van de gekoppelde rekenregel een boekingsvoorstel. Alle velden zijn aan te passen indien noodzakelijk. Na akkoordverklaring van de boeking wordt een en ander bijgehouden in een spaarbestand. Aan het einde van het (boek-) jaar is dit bestand af te drukken op diverse volgordes en met diverse selecties. Inkoopregister (optie) Via deze optie is het mogelijk binnengekomen inkoopfacturen te registreren en te fiatteren. Tijdens het registreren kan de journaalpost reeds worden opgemaakt, indien gewenst verdeeld over verschillende administraties. Deze journaalpost kan via het boekingsprogramma op eenvoudige wijze worden verwerkt, mits de inkoopfactuur is gefiatteerd. 18

19 Minimale systeemeisen Alle applicaties zijn zowel stand-alone als in een netwerkomgeving toepasbaar. Server Werkstation Printer Windows NT, 2000, 2003 en Small Business Server Minimaal: Pentium III, 128 MB intern geheugen en 300 MB vrije schijfruimte Alle Windows georiënteerde printers voor de meeste overzichten Alle applicaties zijn tevens operationeel onder Windows Terminal Server en Citrix. Aanbevolen: Pentium IV, 256 MB intern geheugen en 300 MB vrije schijfruimte Voor enkele overzichten Alle laserprinters met HP/Laserjet emulatie Alle naaldprinters met EPSON FX emulatie Inkjet printers Afwijkende printerdrivers op aanvraag CD-ROM drive 19

20 Onze diensten Magic/Standaard applicaties Magic Hands BV is een Magic Solution/Consulting Partner die zich ten doel stelt haar opdrachtgevers servicegericht te ondersteunen tijdens de gehele levenscyclus van hun Magic/Standaard applicaties. Service Level Agreements Magic Hands BV ontwikkelt en onderhoudt producten waarvan de standaardfunctionaliteit reeds is aangeschaft. Naast de configuratie en parametersering van de functionaliteit, verzorgt Magic Hands BV het gehele implementatietraject, waaronder ook de opleidingen voor uw organisatie. De meeste van deze activiteiten vinden plaats vanuit een Service Level Agreement. Magic Hands BV beschikt over een Service desk waar u terecht kunt voor adequate ondersteuning bij uw applicaties. Naast het ontwikkelen en onderhouden van standaard producten, blijkt regelmatig dat de geboden oplossingen aangepast moeten worden naar de behoeften van de klant. De medewerkers van Magic Hands kunnen op een snelle en adequate manier uw functionele wensen toevoegen aan de standaard producten. Al onze diensten bieden wij aan op basis van Application Lifecycle Management. Dit betekent dat wij u kunnen ondersteunen gedurende de volledige levenscyclus van de applicaties. Detachering Bij Magic Hands BV kunt u terecht voor een tijdelijke ondersteuning in kennis en vaardigheid. Een breed scala aan Magicians, van trainee tot senior projectmanager, staan voor u ter beschikking. Projecten Magic Hands BV voert zowel intern als op locatie projecten uit. Wij brengen projecten voor een diversiteit aan branches tot een goed einde. Hiervoor hanteren we Prince II en DSDM als methodieken. Magic/Pervasive Licenties Magic Hands BV is uw leverancier van alle benodigde Magic en Pervasive licenties. Tevens biedt Magic Hands BV u technische ondersteuning op deze licenties. Magic Webhosting Magic Hands is in staat om een breed scala van diensten op het gebied van internet, intranet, hosting, connectivity en communicatie oplossingen te bieden. Door op een slimme manier gebruik te maken van de verschillende diensten kunt u veel bereiken. Hierbij kunt u denken aan thuiswerkoplossingen, koppeling van verschillende vestigingen en andere flexibele oplossingen die uw organisatie slagvaardiger maken en waarmee u in staat bent uw kosten te reduceren. Stonefield Query Rapportage is steeds belangrijker in de moderne bedrijfsvoering. Alle data die u in uw bedrijfsapplicatie invoert, wilt u kunnen rapporteren. Stonefield Query biedt u een krachtige rapportagetool die zeer gebruiksvriendelijk is. Magic Hands BV is hiervan leverancier en ondersteunt het ook technisch. De Magic software biedt innovatieve oplossingen in een post 4GL ontwikkeltaal, waarmee uiterst productief en snel gewerkt wordt. Magic is bovendien platformonafhankelijk en geschikt voor e-commerce en ondernemingsbrede applicaties. Magic Hands BV is een Magic consulting en solutions partner. Dit garandeert een optimale kennis van alle Magic producten. Wij streven ernaar zoveel mogelijk gecertificeerde Magicians in dienst te hebben. 20

21 21

22 Overige Bedrijfsprocessen Magic4Business Financieel maakt onderdeel uit van de Magic4Business ERP oplossing. Dit betekent dat al uw bedrijfsprocessen door Magic Hands BV op een geïntegreerde manier kunnen worden geautomatiseerd. Geïnteresseerd? Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen, neem dan contact op met de Sales van Magic Hands, bereikbaar onder het telefoonnummer of per , Wij zullen dan een vrijblijvende afspraak met u maken om een demo te komen geven, waarin de mogelijkheden van het pakket met u doorgenomen worden. Daarnaast kunnen tijdens deze demo uw eventuele andere wensen die u aan het pakket stelt, besproken worden. Contact Magic Hands B.V. Parkerbaan MC Nieuwegein Postbus BH Nieuwegein T +31 (0) F +31 (0) W E

Magic4Schools. Leerlingadministratie

Magic4Schools. Leerlingadministratie Magic4Schools Leerlingadministratie 1 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Functionaliteiten in Magic4Schools 4 Onze diensten

Nadere informatie

Magic4Business. Uren. Urenregistratie en facturatie

Magic4Business. Uren. Urenregistratie en facturatie Magic4Business Uren Urenregistratie en facturatie De kracht van Magic4Business Uren 3 Mogelijkheden 4 Stamtabellen 5 Basismodule 8 Projecten en planning 11 Minimale systeemeisen 12 Onze diensten 13 Stamtabellen

Nadere informatie

Magic4Business CRM. Relatiebeheer

Magic4Business CRM. Relatiebeheer Magic4Business CRM Relatiebeheer De kracht van Magic4Business CRM 3 Wie werken er met Magic4Business CRM? 3 Mogelijkheden 4 Stamtabellen 5 Stamtabellen 5 Algemeen 5 Administratie 5 Vrije tabellen 5 Relatiebeheer

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1 Investeringen en afschrijvingen blad 1 INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN... 2 Algemeen.... 2 De automatismen van investeringen / afschrijvingen.................................... 2 De volledige koppelcode

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Aanpassingen overzicht Adfas DOS

Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aangepast in ADFAS 4.5.06 vanaf 24-11-2009 t/m 17-03-2010 - Printeropdrachten aangepast ivm Windows 7 (Netwerkprinter nu via Winprinter) Device -> Winspool en Instellingen

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V.

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V. Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN Met minimale handelingen het hoogste resultaat Prijslijst MicroStar B.V. Inhoudsopgave STARTPAKKET... 3 MicroStar Startpakket... 3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE...

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem-

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem- ALGEMEEN Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers compleet Compleet MKB EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- der Basis Factureren + Factureren Omgeving Instellingen Administratiegroepen

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie AllSolutions 10.0.19 Online samenwerken Kringen Nieuwe optie: Pagina uit kring verwijderen Op de kringpagina vindt u aan de rechterkant de verschillende pagina s die aan de kring zijn gekoppeld. Afhankelijk

Nadere informatie

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken Vooraf Aan het einde van het boekjaar moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden zodat het jaar afgesloten kan worden. Als eerste zorg je ervoor dat alles behorende tot het af te sluiten boekjaar

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet ALGEMEEN EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- invoerverslag der Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

AFAS Profit Accountancy Lite

AFAS Profit Accountancy Lite AFAS Profit. ERP software voor iedereen. AFAS Profit Accountancy Lite Eén totaalpakket voor de complete verwerking van uw eigen kantooradministratie en die van uw cliënten! Uitstekende kwaliteit voor Overzichtelijk

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401 Trainingsboek Syntess Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Dag 1:...

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Internetboekhouden met Lyncs e-boekhouden www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Met Lyncs e-boekhouden kunt u vanaf elke locatie, op elk gewenst moment, met een beveiligde verbinding, uw financiële administratie

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Cash Connect - UBL. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Cash Connect - UBL. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: Inleiding Vanaf versie B08 zijn steeds meer functies in CASH volautomatisch geworden. Dat wil zeggen, dat handelingen volledig automatisch worden uitgevoerd, dus zonder uw tussenkomst. U geeft eenmalig

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Innovatieve factuurverwerking

Innovatieve factuurverwerking Innovatieve factuurverwerking Inkoopfacturen automatisch in administraties verwerken met UBL Cloud Van alle inkoopfacturen die geboekt moeten worden in de administratie, wordt nog steeds het hoogste percentage

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

april 2013 the future of accounting www.twinfield.nl

april 2013 the future of accounting www.twinfield.nl Algemeen Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden Rapporten structuren Certificaten Poorten Word-Sjablonen

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Voorkom dubbel werk en reduceer de kans op fouten

Voorkom dubbel werk en reduceer de kans op fouten Choose a building block. Author Mark Harmsma Product Marketing Twinfield Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands Twinfield Concept boekingen meenemen in de btw-aangifte Voorkom dubbel werk en reduceer

Nadere informatie