Course Strategic Health Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Course Strategic Health Management"

Transcriptie

1 Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan InHealth BA Utrecht Orteliuslaan T 0343 BA Utrecht E T Opleidingen Course Strategic Health Management 27

2 Become a Master of Health Management Onderwijs anno nu gaat over de verbinding tussen theorie en praktijk. De beste ideeën en innovaties ontstaan in een omgeving waarin de praktijk in verbinding wordt gebracht met onderzoek en onderwijs. In de Course Strategic Health Management komen deze elementen bij elkaar onder één dak: Creative Valley in Utrecht. Maximaal resultaat van deze Course wordt behaald door de aangereikte kennis direct toe te kunnen passen. Dit principe van Action Learning krijgt extra betekenis door uw persoonlijke leerpad centraal te stellen. Hiervoor zijn vier programmalijnen beschikbaar met alle vier een eigen karakter en type ondersteuning. De Course is een doorontwikkeld opleidingstraject van vijf maanden, verdeeld over 6 opleidingsdagen en 18 dagdelen. Naast de plenaire bijeenkomsten vormt persoonlijke coaching en intervisie onderdeel van diverse programmalijnen. Ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappij, trends binnen organisaties, moderne toepassingen, veranderkundige opgaven en adviesvaardigheden; alles bij elkaar gebracht in een compact en uitdagend programma. De diversiteit aan topdocenten staat garant voor een groot aanbod van praktijkcasussen van hoog niveau. Door de verbinding met belangrijke stakeholders in onze markt zoals de grote arbodiensten, verzekeraars en kennisinstituten, komen diverse invalshoeken samen tot één integrale visie op ons werkveld. Voor deelnemers van de gehele Course wordt het leertraject afgerond met een eigen plan. Een dedicated plan voor uw eigen businessmodel en/of aanpak van Strategic Health Management voor uw organisatie. Door de inbreng van mede studenten, (kern)docenten, alumni en exchange projects, wordt de interactiviteit en cocreatie maximaal gestimuleerd. Een onmisbare ervaring en strategische verdieping voor alle professionals werkzaam binnen het domein van Strategic Health Management. Drs. Maarten Jan Stam MBA Kerndocent 2 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 1

3 Initiatiefnemer & Partners Doelgroep Deze Course is het resultaat van 5 jaar onderwijs en innovatie binnen ons werkveld. Zo n 60 Masters of Health Management gingen u voor, op basis waarvan het huidige programma is doorontwikkeld. De Course Strategic Health Management is voor iedereen die professionele ervaring heeft opgebouwd met verzuim, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en/of vitaliteit. Deelnemers hebben ervaring opgedaan met zowel operationeel als tactische vraagstukken binnen het werkveld. INHEALTH InHealth is een vooruitstrevend adviesbureau op het snijvlak van arbeid, gezondheid en organisatieontwikkeling. InHealth biedt adviesdiensten, diverse oplossingen en onderwijsactiviteiten in samenwerking met vooraanstaande partners uit de markt. Het klantportfolio van InHealth behoort tot vooraanstaande organisaties uit de (semi) publieke en private sector. InHealth is de grondlegger van het gedachtegoed rond Strategic Health Management en initiatiefnemer van deze opleidingsactiviteiten. Naast deze Course vindt er onderwijs plaats via universiteiten (Erasmus en St. Radboud) en via marktpartijen voor professionals werkzaam binnen HR en de bedrijfsgezondheidszorg. PARTNERS De betrokken partners zijn vertegenwoordigd vanuit de volle breedte van het werkveld: WO kennisinstituten, grote verzekeraars en arbodiensten. Zij spelen een actieve rol in de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van de Course en worden in het curriculum aan u voorgesteld. De ontwikkeluitdaging ligt in ieder geval in het maken van de strategische verbinding tussen de diverse thema s en het perspectief van de eigen (klant)organisatie. Deelnemers beschikken over een HBO/WO denkniveau en kunnen zelfstandig werken. De Course is ontwikkeld voor onder andere: Beleidsmakers in Public/Corporate Health Health Managers Onderzoekers in Public/Corporate Health HR Managers/Directeuren HR Consultants (in- en extern) Arbo Professionals Bedrijfsartsen A&O-deskundigen/psychologen (Bedrijfs)fysiotherapeuten 2 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 3

4 Bouwstenen van de Course De Course Strategic Health Management is opgebouwd uit een aantal basiscomponenten die over het gehele opleidingstraject een belangrijke rol spelen. KENNISOVERDRACHT & KENNISDELING In alle aangeboden modules vormt het overgrote deel het aanbieden van state-of-the-art kennis en expertise op het brede terrein van corporate health, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De verbinding en de strategische verankering in de organisatie vormt daarbij een rode draad. Door het bijeenbrengen van diverse docenten, studenten en experts wordt uitwisseling van kennis gestimuleerd. Dit geeft daarmee een extra kwalitatieve impuls. KEY PLAYERS UIT HET WERKVELD Elk jaar wordt een selectie gemaakt uit een vertegenwoordiging van de belangrijkste key players uit het werkveld. Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap, onderwijs en praktijk zijn vertegenwoordigd. Daarnaast delen specialisten vanuit de grote arbodiensten, (zorg)verzekeraars en adviesorganen voor de landelijke overheid hun visies. ACTION LEARNING: PRAKTIJKERVARING EN INTERVISIE Wij stellen uw praktijk centraal. Door de actieve inbreng van de dagelijkse praktijksituaties wordt een directe link gelegd tussen visie, inhoud en uw praktijk. Door met name in het avondprogramma te reflecteren op de betekenis voor uw rol en werkzaamheden, bent u in staat de aangereikte kennis direct toe te passen in de praktijk. VIRTUAL CLASSROOM In de Course dagen wij onszelf uit gebruik te maken van de laatste innovaties rondom kennisoverdracht. Wij maken gebruik van online infrastructuur, waarin het mogelijk is opdrachten aan te bieden en op te halen, zelfstandig uit te werken en online te presenteren. Hiermee faciliteren we een continue intervisie en feedback, waardoor de fysieke bijeenkomsten goed voorbereid zijn en we vanuit de inhoud snel tot de kern kunnen komen. PROGRAMMALIJNEN Na de presentatie van het basis curriculum presenteren wij een viertal programmalijnen. Deze zijn tot stand gekomen op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren, waarin wensen en behoeften van onze studenten vertaald zijn in een Kennisprogramma, een Professional Programma, een Master Programma en een Master Programma incl. examen. Meer hierover na de presentatie van het curriculum en de losse modules. 4 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 5

5 Curriculum KENNISFASE PRAKTIJKFASE MODULE I MODULE II MODULE III MODULE IV MODULE V MODULE VI DAGDEEL 1 Introductie Aansluiten bij de strategie van organisaties De rol van HR en management in organisaties Van workability naar workperformance Businesspartnership Analyse & ontwerp DAGDEEL 2 DAGDEEL 3 Duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie Start persoonlijk leerplan Businessmodellen voor de (bedrijfs-) gezondheidszorg Belang, positie en rol van de verzekeraar Arbodienstverlening 2.0 Anders kijken naar gezondheid in organisatie Iedere organisatie een eigen context én passende aanpak Een voorbeeld uit de praktijk Jouw persoonlijke profiel in een veranderproces De praktijk van de professional De kunst van veranderen Terugblik, voorbereiding en intervisie EXAMEN Virtual Classroom ARTIKELEN & PUBLICATIES OPDRACHT OEFENING Course Strategic Health Management 7

6 MODULE I Ontwikkeling van een vakgebied 18/09/2014 MODULE II Trends in organisatie & maatschappij 07/10/2014 THEMA ONDERWERPEN DOCENT THEMA ONDERWERPEN DOCENT DAGDEEL 1 Introductie met: elkaar de course het werkveld kennismaking studenten & de course belangrijkste historische ontwikkelingen meervoudig kijken naar het werkveld begrippen, trends en definities Maarten Jan Stam DAGDEEL 1 Aansluiten bij de strategie van organisaties maatschappelijke context & trends waarom verbinden met de strategie systeem- en kwaliteitsdenken aansluiten bij de organisatiecontext Maarten Jan Stam DAGDEEL 2 Duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie employability organisatieontwikkeling sociale innovatie duurzame inzetbaarheid Aukje Nauta DAGDEEL 2 Nieuwe businessmodellen voor de (bedrijfs-) gezondheidszorg briljante businessmodellen in de zorg de multi-stakeholder benadering vanuit visie werken wat kan ons vak daarvan leren Jeroen Kemperman DAGDEEL 3 Start persoonlijk leerplan programmalijnen jouw leerstijlen jouw leerplan jouw praktijksituatie en/of masterplan Maarten Jan Stam DAGDEEL 3 Belang, positie en rol van de verzekeraar bouwstenen van Gezond Ondernemen innovaties vanuit de verzekeraar effectiviteit van interventies de adviespraktijk en de verzekeraar Erik van der Ploeg Virtual Classroom formuleren persoonlijk leerpad Online Virtual Classroom jouw nieuwe businessmodel Online 8 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 9

7 MODULE III Visie op mens & organisatie 28/10/2014 MODULE IV Moderne toepassingen in de praktijk 27/11/2014 THEMA ONDERWERPEN DOCENT THEMA ONDERWERPEN DOCENT DAGDEEL 1 De rol van HR en management in organisaties de manager en ons werkveld de HR directeur en ons werkveld diversiteit aan beleidsterreinen aansluiten bij de bedrijfsvoering Eddy Hus DAGDEEL 1 Van workability naar workperformance de participatieve methodiek valuecase & businesscase invloed van organisatie & omgeving large scale interventions Arjella van Scheppingen DAGDEEL 2 Arbodienstverlening 2.0 ontwikkelingen in een arbo tijdperk de veranderende rol van de arbodienst van inspanning naar resultaat de keten van verzuim tot inzetbaarheid Jan Buursma DAGDEEL 2 Iedere organisatie een eigen context én passende aanpak strategie & stakeholders management & leiderschap instrumentarium & rendement cultuur & communicatie Sofie van den Hombergh DAGDEEL 3 Anders kijken naar gezondheid en organisaties risk versus resources fasen van gedragsverandering richten - inrichten - verrichten betekenis voor jouw plan Maarten Jan Stam DAGDEEL 3 Een voorbeeld uit de praktijk aansluiten bij de strategie monitoring en borging think big, act small lessons learned Merlyn Esajas Virtual Classroom jouw corporate omgeving en betekenis Online Virtual Classroom welk instrumentarium beschikbaar Online 10 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 11

8 MODULE V Adviseren 11/12/2014 MODULE VI Analyse-ontwerp-verandering 16/01/2015 THEMA ONDERWERPEN DOCENT THEMA ONDERWERPEN DOCENT DAGDEEL 1 Businesspartnership opdrachtgever en opdrachtnemerschap jouw rol in het adviesproces van expert- naar procesbenadering van analyse tot realisatie Ronald Aerts DAGDEEL 1 Analyse & ontwerp van omgevingsanalyse naar stakeholderanalyse naar doel inspanningen netwerk naar de Strategiekaart Maarten Jan Stam DAGDEEL 2 Jouw persoonlijke profiel in een veranderproces fasen in het adviesproces professionele en veranderkundige blik omgaan met veranderingen jezelf inzetten als instrument Debora Strijbos DAGDEEL 2 De kunst van veranderen waarom veranderen wie en wat gaat veranderen hoe gaan we veranderen jij en de verandering Marco Witte DAGDEEL 3 De praktijk van de professional reflectie op jouw adviesprofiel samenstelling van je team tactisch omgaan met jouw rol de rol en praktijk van de bedrijfsarts Gertjan Beens & Maarten Jan Stam DAGDEEL 3 Terugblik, voorbereiding en intervisie aansluiting persoonlijke leerdoelen voorbeeld Strategiekaart route naar je Masterplan voorbereiding examen Maarten Jan Stam Virtual Classroom betekenis van jouw adviesprofiel Online Virtual Classroom welk veranderplan ga jij inzetten Online 12 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 13

9 Programmalijnen Om nog beter aan te sluiten op uw specifieke leervraag en gewenste verdieping zijn vier programmalijnen beschikbaar. Alle vier met een eigen karakter en type ondersteuning. A HET KENNISPROGRAMMA U wilt uw kennis op niveau brengen, maar geen aanvullende verbinding maken met een Businessplan of Masterplan. Tevens wenst u ook geen verdieping op uw adviesvaardigheden. Voor u is het Kennisprogramma passend. U volgt dan module I t/m IV. B HET PROFESSIONAL PROGRAMMA U wilt uw kennis op niveau brengen en aanvullend een verdieping op uw adviesvaardigheden. Er is geen wens een verbinding te maken met een Businessplan of Masterplan. Voor u is het Professional programma passend. U volgt dan module I t/m V. C MASTER OF HEALTH MANAGEMENT PROGRAMMA U wilt uw kennis op niveau brengen en aanvullend een verdieping op uw adviesvaardigheden. Tevens wenst u uw ontwikkelde kennis en vaardigheden te vertalen in een Businessplan of Masterplan. Voor u is het Master of Health Management programma passend. U volgt dan module I t/m VI. D MASTER OF HEALTH MANAGEMENT PROGRAMMA INCLUSIEF EXAMEN U wilt uw kennis op niveau brengen en aanvullend een verdieping op uw adviesvaardigheden. Tevens wenst u uw ontwikkelde kennis en vaardigheden te vertalen in een Businessplan of Masterplan. Daarnaast laat u uw Businessplan of Masterplan toetsen door de Examencommissie en ontvangt u een certificaat bij het behalen van het examen. Voor u is het Master of Health Management programma passend. U volgt dan module I t/m VI en doet aansluitend examen. 14 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 15

10 DOCENTEN KERNDOCENT MAARTEN JAN STAM Maarten Jan Stam is gezondheidswetenschapper en bedrijfskundige. Hij is initiatiefnemer van InHealth: een vooruitstrevend adviesbureau op het snijvlak van arbeid, gezondheid en organisatieontwikkeling. Daarnaast doceert Maarten Jan op parttime basis aan de Erasmus Universiteit en het UMC St. Radboud. Na zijn ervaringen binnen de KNVB en zijn studie gezondheidswetenschappen heeft hij als (managing) consultant gewerkt voor o.a. PróFit People en TNO Management Consultants. In de laatste fase van zijn MBA heeft hij zich onder meer toegelegd op de bedrijfskundige meerwaarde van gezondheidsmanagement. Volgens Maarten Jan zijn vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid uitstekende ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling. Mits deze ingediënten op de juiste manier zijn vormgegeven en ingebed in de organisatie. Zijn ambitie is een bijdrage te leveren aan deze transitie binnen dit mooie werkveld. AUKJE NAUTA Bijzonder hoogleraar Employability in werkrelaties vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan de Universiteit van Amsterdam. Medeoprichter en partner adviesbureau Factor Vijf. Kroonlid SER. Studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO, Randstad en UvA. Interessegebieden: inzetbaarheid, arbeidsrelaties, conflicthantering, organisatieontwikkeling en sociale innovatie. 16 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 17

11 Docenten JEROEN KEMPERMAN Jeroen Kemperman is Senior manager Strategie, Programma s en Investeringen voor de divisie Zorg & Gezondheid bij Achmea. Hij heeft in zijn vorige functie de integratie tussen Agis en divisie Zorg van Achmea gecoördineerd. Daarvoor heeft hij ruime ervaring opgedaan als verantwoordelijke voor andere veranderprogramma s, fusies, visie- en strategietrajecten, merkportfolio vraagstukken, business development trajecten en innovaties. Hij publiceerde de boeken Briljante Business Modellen en De Merkrolmethode. JAN BUURSMA Jan Buursma is adviseur bij InHealth. Opgeleid als milieukundige, veilgheidskundige en arbeidshygiënist. Heeft 25 jaar ervaring binnen de wereld van de Arbodienstverlening als consultant en trainer in de harde arbeidsomstandigheden en was daarnaast jaren actief als key accountmanager en verantwoordelijk voor de Arbo- en preventiedienstverlening voor klanten. In zijn visie draait gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid om gedrag, het nemen van verantwoordelijkheid en leiderschap. Duurzaam veranderen op deze thema s ziet Jan als de grote uitdaging. ERIK VAN DER PLOEG Erik van der Ploeg is Senior adviseur Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis Achmea en heeft, naar eigen zeggen, de leuke baan om (grootmarkt)bedrijven te helpen bij onderwerpen als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en preventie. Erik studeerde (sport)fysiotherapie en heeft ruime ervaring als adviseur op het gebied van HRM en integraal gezondheidsmanagement. EDDY HUS Eddy Hus is een ervaren interim manager met een achtergrond in zowel de profit als de non profit sector. Hij is positief ingesteld, energiek en brengt scherpte en duidelijkheid. De laatste jaren is hij onder andere actief als Algemeen directeur, HR directeur, HR Manager en verandermanager. Transparantie en duidelijkheid zijn de kern van Eddy s aanpak; hij werkt vanuit visie en met open vizier. Hij spreekt mensen aan op hun rol, inzet en verantwoordelijkheid, maar altijd vanuit verbinding en met een voorwaartse richting. Hij schakelt gemakkelijk qua stijl en heeft een brede ervaring. Of het nu gaat om algemeen management, HR management of programmamanagement. ARJELLA VAN SCHEPPINGEN Arjella heeft een brede ervaring als adviseur, onderzoeker en docent op het terrein van Gezond Ondernemen. Haar streven is (organisatie)ontwikkeling waarbij gezondheid en functioneren van mens en organisatie gelijktijdig worden bevorderd. Tijdens haar dienstverband bij TNO research heeft zij een promotieonderzoek gedaan gericht op het bevorderen van zelfsturing t.a.v. gezondheid en sociaal kapitaal in arbeidsorganisaties. Momenteel is Arjella partner bij TNO bedrijf Value2share, dat zich tot doel stelt bij te dragen aan een maatschappij en arbeidsorganisaties waarin eigen regievoering wordt bevorderd en mensen vitaal en veerkrachtig in het leven staan. SOFIE VAN DEN HOMBERGH Sofie van den Hombergh werkt als adviseur voor diverse opdrachtgevers binnen InHealth en is tevens docent Management & Organisatie aan de Haagse Hogeschool. Zij heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Organisatiesociologie gestudeerd en heeft o.a. deelgenomen aan de Nationale Denktank Sofie ziet onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid als prachtige thema s om organisatieontwikkeling vorm te geven. In haar werk staat het vertalen van theorie naar praktijk centraal. Daarbij vindt ze aandacht voor de context waarin het resultaat geboekt moet worden, van cruciaal belang. 18 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 19

12 Docenten MERLYN ESAJAS Merlyn Esajas heeft een echte passie voor gezondheidsmanagement. Op bevlogen wijze en met de nodige dosis humor werkt zij dagelijks met de uitdagingen rondom health promotion, preventie en verzuim op de werkvloer. Met haar achtergrond in de sociale psychologie maakt zij vooral gebruik van de kracht van groepsdynamica om gezondheidsmanagement binnen organisaties op de kaart te zeten en naar een hoger plan te tillen. Merlyn is momenteel werkzaam als beleidsadviseur gezondheidsmanagement bij NV Nuon Energy. RONALD AERTS Ronald Aerts is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Universiteit Twente. Hij heeft gewerkt bij onder andere Ahold, Deloitte en Rijnconsult. Vanaf 2006 is Ronald werkzaam als zelfstandig interim manager, adviseur en trainer in zowel de profit als non profit. Zijn specialiteiten zijn leiderschaps- en managementontwikkeling, (team)coaching en doorlichtingen en implementatie van veranderingsprocessen. DEBORA STRIJBOS Debora studeerde Bestuurskunde en is zelfstandig adviseur gericht op mens- en organisatieontwikkeling in de publieke sector, voornamelijk gezondheidszorginstellingen en lokale overheden. Voorheen werkzaam bij adviesbureau Twynstra Gudde. GERTJAN BEENS Gertjan Beens merkte tijdens zijn studie geneeskunde meer geïnteresseerd te zijn in gezondheid dan in ziekte. Hij ging werken als bedrijfsarts en voltooide de vierjarige specialisatie in 1991 (CORVU Amsterdam). Vanuit belangstelling voor de wisselwerking tussen gezondheid, gedrag en (werk-)omgeving raakte hij steeds meer geïnteresseerd in het functioneren van arbeidsorganisaties. Dit was de opmaat van een managementloopbaan van circa 14 jaar. In diverse eindverantwoordelijke posities deed hij ervaring op met het aansturen van professionals, organisatieontwikkeling, reorganisatie, ontslag en bedrijfsovername. Sinds midden 2011 werkt hij weer als bedrijfsarts bij HumanCapitalCare b.v. met bijzondere belangstelling voor strategisch gezondheidsmanagement. In 2011/2012 deed hij zelf de leergang Strategisch Gezondheidsmanagement. MARCO DE WITTE Marco de Witte (1959) raakte tijdens een succesvolle academische carrière gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. Hij richtte zich steeds meer op advieswerk, startte in 2003 zijn eigen adviespraktijk en sloot zich aan bij HGRV. Als geen ander kan hij op een heldere manier wetenschappelijke inzichten uit de wereld van strategie en verandermanagement vertalen naar waardevolle eye-openers voor managers. Marco is naast organisatieadviseur tevens als gastdocent verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als (kern)docent actief in commercieel (post)doctoraal onderwijs (zowel open inschrijvingen als in-company). Zo werkt hij o.a. voor AOG School of Management en TSM Business School. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van bestuurders en medewerkers bij het ontwerpen van veranderprogramma s en het in dat kader vormgeven van een nieuwe organisatie. Ik heb ervaren wat het is om als programmamanager verantwoordelijk te zijn voor doelen/resultaten waar niet iedereen op zit te wachten. Ook heb ik specifieke ervaring in het opzetten en begeleiden van leer- en ontwikkeltrajecten op het gebied van project- en programmamanagement en veranderkunde. 20 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 21

13 Praktische informatie LOCATIE De bijeenkomsten van de Course worden gehouden op Creative Valley te Utrecht. Creative Valley is een prachtig, inspirerend gebouw. De ruimten die we gebruiken zijn afgestemd op de verschillende fases van de opleidingsdag: van kennis delen, naar de praktijkopdrachten, naar presenteren en intervisie. Creative Valley Orteliuslaan BA Utrecht Creative Valley is centraal gelegen op bedrijventerrein Papendorp naast de A2 en de A12 en goed bereikbaar per openbaar vervoer. DATA BIJEENKOMSTEN Module 1 donderdag 18 september 2014 Module 2 dinsdag 7 oktober 2014 Module 3 dinsdag 28 oktober 2014 Module 4 donderdag 27 november 2014 Module 5 donderdag 11 december 2014 Module 6 vrijdag 16 januari 2015 Examen (facultatief) vrijdag 30 januari 2015 De bijeenkomsten beslaan circa 72 uur. Voor zelfstudie moet u daarnaast zo n 4 uur per week rekenen. Course Strategic Health Management 23

14 Praktische informatie DAGINDELING uur dagdeel uur lunch uur dagdeel uur gezonde snack uur dagdeel afsluitend diner op Creative Valley OPLEIDINGSKOSTEN Master of Health Management Programma incl. examen: Master of Health Management Programma Het Professional Programma Het Kennisprogramma Alle bedragen zijn inclusief documentatie, arrangementskosten en exclusief 21% BTW. Examenkosten De kosten voor deelname aan het (facultatieve) examen bedragen 750. Het examenregelement is bij het aanmeldingsformulier bijgesloten. AANMELDEN Aanmelding voor de Course Strategic Health Management is definitief als het ondertekende aanmeldingsformulier vóór aanvang van de Course in ons bezit is. Op het aanmeldingsformulier staan tevens de algemene voorwaarden. Het aanmeldingsformulier is te downloaden op: AFSLUITING & ALUMNINETWERK Wanneer u uw examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u een diploma. Er vindt aansluitend een officiële en feestelijke diploma-uitreiking plaats voor alle studenten van de diverse programmalijnen van het lopende jaar. Tevens vormt dit de start en kennismaking met het alumninetwerk, dat uitgenodigd wordt voor de afsluitende feestelijke borrel. 24 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 25

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Open Health Challenge Palliatieve Zorg. (powered by Achmea) Open Health Challenge (powered by Achmea) Palliatieve Zorg 1

Open Health Challenge Palliatieve Zorg. (powered by Achmea) Open Health Challenge (powered by Achmea) Palliatieve Zorg 1 Open Health Challenge Palliatieve Zorg (powered by Achmea) Open Health Challenge (powered by Achmea) Palliatieve Zorg 1 Een maatschappelijk zorgthema in verbinding met persoonlijke ontwikkeling Binnen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie