Course Strategic Health Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Course Strategic Health Management"

Transcriptie

1 Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan InHealth BA Utrecht Orteliuslaan T 0343 BA Utrecht E T Opleidingen Course Strategic Health Management 27

2 Become a Master of Health Management Onderwijs anno nu gaat over de verbinding tussen theorie en praktijk. De beste ideeën en innovaties ontstaan in een omgeving waarin de praktijk in verbinding wordt gebracht met onderzoek en onderwijs. In de Course Strategic Health Management komen deze elementen bij elkaar onder één dak: Creative Valley in Utrecht. Maximaal resultaat van deze Course wordt behaald door de aangereikte kennis direct toe te kunnen passen. Dit principe van Action Learning krijgt extra betekenis door uw persoonlijke leerpad centraal te stellen. Hiervoor zijn vier programmalijnen beschikbaar met alle vier een eigen karakter en type ondersteuning. De Course is een doorontwikkeld opleidingstraject van vijf maanden, verdeeld over 6 opleidingsdagen en 18 dagdelen. Naast de plenaire bijeenkomsten vormt persoonlijke coaching en intervisie onderdeel van diverse programmalijnen. Ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappij, trends binnen organisaties, moderne toepassingen, veranderkundige opgaven en adviesvaardigheden; alles bij elkaar gebracht in een compact en uitdagend programma. De diversiteit aan topdocenten staat garant voor een groot aanbod van praktijkcasussen van hoog niveau. Door de verbinding met belangrijke stakeholders in onze markt zoals de grote arbodiensten, verzekeraars en kennisinstituten, komen diverse invalshoeken samen tot één integrale visie op ons werkveld. Voor deelnemers van de gehele Course wordt het leertraject afgerond met een eigen plan. Een dedicated plan voor uw eigen businessmodel en/of aanpak van Strategic Health Management voor uw organisatie. Door de inbreng van mede studenten, (kern)docenten, alumni en exchange projects, wordt de interactiviteit en cocreatie maximaal gestimuleerd. Een onmisbare ervaring en strategische verdieping voor alle professionals werkzaam binnen het domein van Strategic Health Management. Drs. Maarten Jan Stam MBA Kerndocent 2 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 1

3 Initiatiefnemer & Partners Doelgroep Deze Course is het resultaat van 5 jaar onderwijs en innovatie binnen ons werkveld. Zo n 60 Masters of Health Management gingen u voor, op basis waarvan het huidige programma is doorontwikkeld. De Course Strategic Health Management is voor iedereen die professionele ervaring heeft opgebouwd met verzuim, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en/of vitaliteit. Deelnemers hebben ervaring opgedaan met zowel operationeel als tactische vraagstukken binnen het werkveld. INHEALTH InHealth is een vooruitstrevend adviesbureau op het snijvlak van arbeid, gezondheid en organisatieontwikkeling. InHealth biedt adviesdiensten, diverse oplossingen en onderwijsactiviteiten in samenwerking met vooraanstaande partners uit de markt. Het klantportfolio van InHealth behoort tot vooraanstaande organisaties uit de (semi) publieke en private sector. InHealth is de grondlegger van het gedachtegoed rond Strategic Health Management en initiatiefnemer van deze opleidingsactiviteiten. Naast deze Course vindt er onderwijs plaats via universiteiten (Erasmus en St. Radboud) en via marktpartijen voor professionals werkzaam binnen HR en de bedrijfsgezondheidszorg. PARTNERS De betrokken partners zijn vertegenwoordigd vanuit de volle breedte van het werkveld: WO kennisinstituten, grote verzekeraars en arbodiensten. Zij spelen een actieve rol in de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van de Course en worden in het curriculum aan u voorgesteld. De ontwikkeluitdaging ligt in ieder geval in het maken van de strategische verbinding tussen de diverse thema s en het perspectief van de eigen (klant)organisatie. Deelnemers beschikken over een HBO/WO denkniveau en kunnen zelfstandig werken. De Course is ontwikkeld voor onder andere: Beleidsmakers in Public/Corporate Health Health Managers Onderzoekers in Public/Corporate Health HR Managers/Directeuren HR Consultants (in- en extern) Arbo Professionals Bedrijfsartsen A&O-deskundigen/psychologen (Bedrijfs)fysiotherapeuten 2 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 3

4 Bouwstenen van de Course De Course Strategic Health Management is opgebouwd uit een aantal basiscomponenten die over het gehele opleidingstraject een belangrijke rol spelen. KENNISOVERDRACHT & KENNISDELING In alle aangeboden modules vormt het overgrote deel het aanbieden van state-of-the-art kennis en expertise op het brede terrein van corporate health, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De verbinding en de strategische verankering in de organisatie vormt daarbij een rode draad. Door het bijeenbrengen van diverse docenten, studenten en experts wordt uitwisseling van kennis gestimuleerd. Dit geeft daarmee een extra kwalitatieve impuls. KEY PLAYERS UIT HET WERKVELD Elk jaar wordt een selectie gemaakt uit een vertegenwoordiging van de belangrijkste key players uit het werkveld. Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap, onderwijs en praktijk zijn vertegenwoordigd. Daarnaast delen specialisten vanuit de grote arbodiensten, (zorg)verzekeraars en adviesorganen voor de landelijke overheid hun visies. ACTION LEARNING: PRAKTIJKERVARING EN INTERVISIE Wij stellen uw praktijk centraal. Door de actieve inbreng van de dagelijkse praktijksituaties wordt een directe link gelegd tussen visie, inhoud en uw praktijk. Door met name in het avondprogramma te reflecteren op de betekenis voor uw rol en werkzaamheden, bent u in staat de aangereikte kennis direct toe te passen in de praktijk. VIRTUAL CLASSROOM In de Course dagen wij onszelf uit gebruik te maken van de laatste innovaties rondom kennisoverdracht. Wij maken gebruik van online infrastructuur, waarin het mogelijk is opdrachten aan te bieden en op te halen, zelfstandig uit te werken en online te presenteren. Hiermee faciliteren we een continue intervisie en feedback, waardoor de fysieke bijeenkomsten goed voorbereid zijn en we vanuit de inhoud snel tot de kern kunnen komen. PROGRAMMALIJNEN Na de presentatie van het basis curriculum presenteren wij een viertal programmalijnen. Deze zijn tot stand gekomen op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren, waarin wensen en behoeften van onze studenten vertaald zijn in een Kennisprogramma, een Professional Programma, een Master Programma en een Master Programma incl. examen. Meer hierover na de presentatie van het curriculum en de losse modules. 4 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 5

5 Curriculum KENNISFASE PRAKTIJKFASE MODULE I MODULE II MODULE III MODULE IV MODULE V MODULE VI DAGDEEL 1 Introductie Aansluiten bij de strategie van organisaties De rol van HR en management in organisaties Van workability naar workperformance Businesspartnership Analyse & ontwerp DAGDEEL 2 DAGDEEL 3 Duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie Start persoonlijk leerplan Businessmodellen voor de (bedrijfs-) gezondheidszorg Belang, positie en rol van de verzekeraar Arbodienstverlening 2.0 Anders kijken naar gezondheid in organisatie Iedere organisatie een eigen context én passende aanpak Een voorbeeld uit de praktijk Jouw persoonlijke profiel in een veranderproces De praktijk van de professional De kunst van veranderen Terugblik, voorbereiding en intervisie EXAMEN Virtual Classroom ARTIKELEN & PUBLICATIES OPDRACHT OEFENING Course Strategic Health Management 7

6 MODULE I Ontwikkeling van een vakgebied 18/09/2014 MODULE II Trends in organisatie & maatschappij 07/10/2014 THEMA ONDERWERPEN DOCENT THEMA ONDERWERPEN DOCENT DAGDEEL 1 Introductie met: elkaar de course het werkveld kennismaking studenten & de course belangrijkste historische ontwikkelingen meervoudig kijken naar het werkveld begrippen, trends en definities Maarten Jan Stam DAGDEEL 1 Aansluiten bij de strategie van organisaties maatschappelijke context & trends waarom verbinden met de strategie systeem- en kwaliteitsdenken aansluiten bij de organisatiecontext Maarten Jan Stam DAGDEEL 2 Duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie employability organisatieontwikkeling sociale innovatie duurzame inzetbaarheid Aukje Nauta DAGDEEL 2 Nieuwe businessmodellen voor de (bedrijfs-) gezondheidszorg briljante businessmodellen in de zorg de multi-stakeholder benadering vanuit visie werken wat kan ons vak daarvan leren Jeroen Kemperman DAGDEEL 3 Start persoonlijk leerplan programmalijnen jouw leerstijlen jouw leerplan jouw praktijksituatie en/of masterplan Maarten Jan Stam DAGDEEL 3 Belang, positie en rol van de verzekeraar bouwstenen van Gezond Ondernemen innovaties vanuit de verzekeraar effectiviteit van interventies de adviespraktijk en de verzekeraar Erik van der Ploeg Virtual Classroom formuleren persoonlijk leerpad Online Virtual Classroom jouw nieuwe businessmodel Online 8 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 9

7 MODULE III Visie op mens & organisatie 28/10/2014 MODULE IV Moderne toepassingen in de praktijk 27/11/2014 THEMA ONDERWERPEN DOCENT THEMA ONDERWERPEN DOCENT DAGDEEL 1 De rol van HR en management in organisaties de manager en ons werkveld de HR directeur en ons werkveld diversiteit aan beleidsterreinen aansluiten bij de bedrijfsvoering Eddy Hus DAGDEEL 1 Van workability naar workperformance de participatieve methodiek valuecase & businesscase invloed van organisatie & omgeving large scale interventions Arjella van Scheppingen DAGDEEL 2 Arbodienstverlening 2.0 ontwikkelingen in een arbo tijdperk de veranderende rol van de arbodienst van inspanning naar resultaat de keten van verzuim tot inzetbaarheid Jan Buursma DAGDEEL 2 Iedere organisatie een eigen context én passende aanpak strategie & stakeholders management & leiderschap instrumentarium & rendement cultuur & communicatie Sofie van den Hombergh DAGDEEL 3 Anders kijken naar gezondheid en organisaties risk versus resources fasen van gedragsverandering richten - inrichten - verrichten betekenis voor jouw plan Maarten Jan Stam DAGDEEL 3 Een voorbeeld uit de praktijk aansluiten bij de strategie monitoring en borging think big, act small lessons learned Merlyn Esajas Virtual Classroom jouw corporate omgeving en betekenis Online Virtual Classroom welk instrumentarium beschikbaar Online 10 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 11

8 MODULE V Adviseren 11/12/2014 MODULE VI Analyse-ontwerp-verandering 16/01/2015 THEMA ONDERWERPEN DOCENT THEMA ONDERWERPEN DOCENT DAGDEEL 1 Businesspartnership opdrachtgever en opdrachtnemerschap jouw rol in het adviesproces van expert- naar procesbenadering van analyse tot realisatie Ronald Aerts DAGDEEL 1 Analyse & ontwerp van omgevingsanalyse naar stakeholderanalyse naar doel inspanningen netwerk naar de Strategiekaart Maarten Jan Stam DAGDEEL 2 Jouw persoonlijke profiel in een veranderproces fasen in het adviesproces professionele en veranderkundige blik omgaan met veranderingen jezelf inzetten als instrument Debora Strijbos DAGDEEL 2 De kunst van veranderen waarom veranderen wie en wat gaat veranderen hoe gaan we veranderen jij en de verandering Marco Witte DAGDEEL 3 De praktijk van de professional reflectie op jouw adviesprofiel samenstelling van je team tactisch omgaan met jouw rol de rol en praktijk van de bedrijfsarts Gertjan Beens & Maarten Jan Stam DAGDEEL 3 Terugblik, voorbereiding en intervisie aansluiting persoonlijke leerdoelen voorbeeld Strategiekaart route naar je Masterplan voorbereiding examen Maarten Jan Stam Virtual Classroom betekenis van jouw adviesprofiel Online Virtual Classroom welk veranderplan ga jij inzetten Online 12 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 13

9 Programmalijnen Om nog beter aan te sluiten op uw specifieke leervraag en gewenste verdieping zijn vier programmalijnen beschikbaar. Alle vier met een eigen karakter en type ondersteuning. A HET KENNISPROGRAMMA U wilt uw kennis op niveau brengen, maar geen aanvullende verbinding maken met een Businessplan of Masterplan. Tevens wenst u ook geen verdieping op uw adviesvaardigheden. Voor u is het Kennisprogramma passend. U volgt dan module I t/m IV. B HET PROFESSIONAL PROGRAMMA U wilt uw kennis op niveau brengen en aanvullend een verdieping op uw adviesvaardigheden. Er is geen wens een verbinding te maken met een Businessplan of Masterplan. Voor u is het Professional programma passend. U volgt dan module I t/m V. C MASTER OF HEALTH MANAGEMENT PROGRAMMA U wilt uw kennis op niveau brengen en aanvullend een verdieping op uw adviesvaardigheden. Tevens wenst u uw ontwikkelde kennis en vaardigheden te vertalen in een Businessplan of Masterplan. Voor u is het Master of Health Management programma passend. U volgt dan module I t/m VI. D MASTER OF HEALTH MANAGEMENT PROGRAMMA INCLUSIEF EXAMEN U wilt uw kennis op niveau brengen en aanvullend een verdieping op uw adviesvaardigheden. Tevens wenst u uw ontwikkelde kennis en vaardigheden te vertalen in een Businessplan of Masterplan. Daarnaast laat u uw Businessplan of Masterplan toetsen door de Examencommissie en ontvangt u een certificaat bij het behalen van het examen. Voor u is het Master of Health Management programma passend. U volgt dan module I t/m VI en doet aansluitend examen. 14 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 15

10 DOCENTEN KERNDOCENT MAARTEN JAN STAM Maarten Jan Stam is gezondheidswetenschapper en bedrijfskundige. Hij is initiatiefnemer van InHealth: een vooruitstrevend adviesbureau op het snijvlak van arbeid, gezondheid en organisatieontwikkeling. Daarnaast doceert Maarten Jan op parttime basis aan de Erasmus Universiteit en het UMC St. Radboud. Na zijn ervaringen binnen de KNVB en zijn studie gezondheidswetenschappen heeft hij als (managing) consultant gewerkt voor o.a. PróFit People en TNO Management Consultants. In de laatste fase van zijn MBA heeft hij zich onder meer toegelegd op de bedrijfskundige meerwaarde van gezondheidsmanagement. Volgens Maarten Jan zijn vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid uitstekende ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling. Mits deze ingediënten op de juiste manier zijn vormgegeven en ingebed in de organisatie. Zijn ambitie is een bijdrage te leveren aan deze transitie binnen dit mooie werkveld. AUKJE NAUTA Bijzonder hoogleraar Employability in werkrelaties vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan de Universiteit van Amsterdam. Medeoprichter en partner adviesbureau Factor Vijf. Kroonlid SER. Studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO, Randstad en UvA. Interessegebieden: inzetbaarheid, arbeidsrelaties, conflicthantering, organisatieontwikkeling en sociale innovatie. 16 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 17

11 Docenten JEROEN KEMPERMAN Jeroen Kemperman is Senior manager Strategie, Programma s en Investeringen voor de divisie Zorg & Gezondheid bij Achmea. Hij heeft in zijn vorige functie de integratie tussen Agis en divisie Zorg van Achmea gecoördineerd. Daarvoor heeft hij ruime ervaring opgedaan als verantwoordelijke voor andere veranderprogramma s, fusies, visie- en strategietrajecten, merkportfolio vraagstukken, business development trajecten en innovaties. Hij publiceerde de boeken Briljante Business Modellen en De Merkrolmethode. JAN BUURSMA Jan Buursma is adviseur bij InHealth. Opgeleid als milieukundige, veilgheidskundige en arbeidshygiënist. Heeft 25 jaar ervaring binnen de wereld van de Arbodienstverlening als consultant en trainer in de harde arbeidsomstandigheden en was daarnaast jaren actief als key accountmanager en verantwoordelijk voor de Arbo- en preventiedienstverlening voor klanten. In zijn visie draait gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid om gedrag, het nemen van verantwoordelijkheid en leiderschap. Duurzaam veranderen op deze thema s ziet Jan als de grote uitdaging. ERIK VAN DER PLOEG Erik van der Ploeg is Senior adviseur Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis Achmea en heeft, naar eigen zeggen, de leuke baan om (grootmarkt)bedrijven te helpen bij onderwerpen als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en preventie. Erik studeerde (sport)fysiotherapie en heeft ruime ervaring als adviseur op het gebied van HRM en integraal gezondheidsmanagement. EDDY HUS Eddy Hus is een ervaren interim manager met een achtergrond in zowel de profit als de non profit sector. Hij is positief ingesteld, energiek en brengt scherpte en duidelijkheid. De laatste jaren is hij onder andere actief als Algemeen directeur, HR directeur, HR Manager en verandermanager. Transparantie en duidelijkheid zijn de kern van Eddy s aanpak; hij werkt vanuit visie en met open vizier. Hij spreekt mensen aan op hun rol, inzet en verantwoordelijkheid, maar altijd vanuit verbinding en met een voorwaartse richting. Hij schakelt gemakkelijk qua stijl en heeft een brede ervaring. Of het nu gaat om algemeen management, HR management of programmamanagement. ARJELLA VAN SCHEPPINGEN Arjella heeft een brede ervaring als adviseur, onderzoeker en docent op het terrein van Gezond Ondernemen. Haar streven is (organisatie)ontwikkeling waarbij gezondheid en functioneren van mens en organisatie gelijktijdig worden bevorderd. Tijdens haar dienstverband bij TNO research heeft zij een promotieonderzoek gedaan gericht op het bevorderen van zelfsturing t.a.v. gezondheid en sociaal kapitaal in arbeidsorganisaties. Momenteel is Arjella partner bij TNO bedrijf Value2share, dat zich tot doel stelt bij te dragen aan een maatschappij en arbeidsorganisaties waarin eigen regievoering wordt bevorderd en mensen vitaal en veerkrachtig in het leven staan. SOFIE VAN DEN HOMBERGH Sofie van den Hombergh werkt als adviseur voor diverse opdrachtgevers binnen InHealth en is tevens docent Management & Organisatie aan de Haagse Hogeschool. Zij heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Organisatiesociologie gestudeerd en heeft o.a. deelgenomen aan de Nationale Denktank Sofie ziet onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid als prachtige thema s om organisatieontwikkeling vorm te geven. In haar werk staat het vertalen van theorie naar praktijk centraal. Daarbij vindt ze aandacht voor de context waarin het resultaat geboekt moet worden, van cruciaal belang. 18 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 19

12 Docenten MERLYN ESAJAS Merlyn Esajas heeft een echte passie voor gezondheidsmanagement. Op bevlogen wijze en met de nodige dosis humor werkt zij dagelijks met de uitdagingen rondom health promotion, preventie en verzuim op de werkvloer. Met haar achtergrond in de sociale psychologie maakt zij vooral gebruik van de kracht van groepsdynamica om gezondheidsmanagement binnen organisaties op de kaart te zeten en naar een hoger plan te tillen. Merlyn is momenteel werkzaam als beleidsadviseur gezondheidsmanagement bij NV Nuon Energy. RONALD AERTS Ronald Aerts is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Universiteit Twente. Hij heeft gewerkt bij onder andere Ahold, Deloitte en Rijnconsult. Vanaf 2006 is Ronald werkzaam als zelfstandig interim manager, adviseur en trainer in zowel de profit als non profit. Zijn specialiteiten zijn leiderschaps- en managementontwikkeling, (team)coaching en doorlichtingen en implementatie van veranderingsprocessen. DEBORA STRIJBOS Debora studeerde Bestuurskunde en is zelfstandig adviseur gericht op mens- en organisatieontwikkeling in de publieke sector, voornamelijk gezondheidszorginstellingen en lokale overheden. Voorheen werkzaam bij adviesbureau Twynstra Gudde. GERTJAN BEENS Gertjan Beens merkte tijdens zijn studie geneeskunde meer geïnteresseerd te zijn in gezondheid dan in ziekte. Hij ging werken als bedrijfsarts en voltooide de vierjarige specialisatie in 1991 (CORVU Amsterdam). Vanuit belangstelling voor de wisselwerking tussen gezondheid, gedrag en (werk-)omgeving raakte hij steeds meer geïnteresseerd in het functioneren van arbeidsorganisaties. Dit was de opmaat van een managementloopbaan van circa 14 jaar. In diverse eindverantwoordelijke posities deed hij ervaring op met het aansturen van professionals, organisatieontwikkeling, reorganisatie, ontslag en bedrijfsovername. Sinds midden 2011 werkt hij weer als bedrijfsarts bij HumanCapitalCare b.v. met bijzondere belangstelling voor strategisch gezondheidsmanagement. In 2011/2012 deed hij zelf de leergang Strategisch Gezondheidsmanagement. MARCO DE WITTE Marco de Witte (1959) raakte tijdens een succesvolle academische carrière gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. Hij richtte zich steeds meer op advieswerk, startte in 2003 zijn eigen adviespraktijk en sloot zich aan bij HGRV. Als geen ander kan hij op een heldere manier wetenschappelijke inzichten uit de wereld van strategie en verandermanagement vertalen naar waardevolle eye-openers voor managers. Marco is naast organisatieadviseur tevens als gastdocent verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als (kern)docent actief in commercieel (post)doctoraal onderwijs (zowel open inschrijvingen als in-company). Zo werkt hij o.a. voor AOG School of Management en TSM Business School. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van bestuurders en medewerkers bij het ontwerpen van veranderprogramma s en het in dat kader vormgeven van een nieuwe organisatie. Ik heb ervaren wat het is om als programmamanager verantwoordelijk te zijn voor doelen/resultaten waar niet iedereen op zit te wachten. Ook heb ik specifieke ervaring in het opzetten en begeleiden van leer- en ontwikkeltrajecten op het gebied van project- en programmamanagement en veranderkunde. 20 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 21

13 Praktische informatie LOCATIE De bijeenkomsten van de Course worden gehouden op Creative Valley te Utrecht. Creative Valley is een prachtig, inspirerend gebouw. De ruimten die we gebruiken zijn afgestemd op de verschillende fases van de opleidingsdag: van kennis delen, naar de praktijkopdrachten, naar presenteren en intervisie. Creative Valley Orteliuslaan BA Utrecht Creative Valley is centraal gelegen op bedrijventerrein Papendorp naast de A2 en de A12 en goed bereikbaar per openbaar vervoer. DATA BIJEENKOMSTEN Module 1 donderdag 18 september 2014 Module 2 dinsdag 7 oktober 2014 Module 3 dinsdag 28 oktober 2014 Module 4 donderdag 27 november 2014 Module 5 donderdag 11 december 2014 Module 6 vrijdag 16 januari 2015 Examen (facultatief) vrijdag 30 januari 2015 De bijeenkomsten beslaan circa 72 uur. Voor zelfstudie moet u daarnaast zo n 4 uur per week rekenen. Course Strategic Health Management 23

14 Praktische informatie DAGINDELING uur dagdeel uur lunch uur dagdeel uur gezonde snack uur dagdeel afsluitend diner op Creative Valley OPLEIDINGSKOSTEN Master of Health Management Programma incl. examen: Master of Health Management Programma Het Professional Programma Het Kennisprogramma Alle bedragen zijn inclusief documentatie, arrangementskosten en exclusief 21% BTW. Examenkosten De kosten voor deelname aan het (facultatieve) examen bedragen 750. Het examenregelement is bij het aanmeldingsformulier bijgesloten. AANMELDEN Aanmelding voor de Course Strategic Health Management is definitief als het ondertekende aanmeldingsformulier vóór aanvang van de Course in ons bezit is. Op het aanmeldingsformulier staan tevens de algemene voorwaarden. Het aanmeldingsformulier is te downloaden op: AFSLUITING & ALUMNINETWERK Wanneer u uw examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u een diploma. Er vindt aansluitend een officiële en feestelijke diploma-uitreiking plaats voor alle studenten van de diverse programmalijnen van het lopende jaar. Tevens vormt dit de start en kennismaking met het alumninetwerk, dat uitgenodigd wordt voor de afsluitende feestelijke borrel. 24 Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management 25

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management APR 2016 OKT 2016. Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 BA Inhealth Utrecht Orteliuslaan 5 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

De kunst van Veranderen

De kunst van Veranderen De kunst van Veranderen Kernvragen, dilemma s, benaderingen en de veranderaar September, 2017 Dr. M.C. de Witte, dewitte@hgrv.nl, mob. 0650523977 LEADgin chan e drs. Michiel Nannen (1974) heeft een master

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS CPM-Academy voor organisatieontwikkeling LEERGANG 2016-2017 Powered by: CPM-Academy voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR-PROFESSIONALS

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en ondersteuners, kaderconsulenten

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER BIJSCHOLINGSPROGRAMMA COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER VOOR ARBEIDS- EN BEDRIJFSGENEESKUNDIGE PROFESSIONALS Coaching Plaza Rotterdam Redactie: Caroline Koolhaas 4 september 2009 cp/ba-9001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Gezondheid en HR in context

Gezondheid en HR in context Gezondheid en HR in context Dinsdag 10 december 2013 Eddy Hus Onafhankelijk interim manager en adviseur Associé bij Boer & Croon KLM, Tata, KPN, Intratuin, ProRail. Vilans, Fontys Hogescholen, Hersenstichting

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf Professional Learning & Development Executive Education Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Waterschappen acteren in een dynamische en veeleisende omgeving,

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014 PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP 27-31 JANUARI 2014 WINTERCOURSE 27 31 JANUARI 2014 PUBLIEK LEIDERSCHAP EVIDENCE BASED LEADERSHIP WINTERCOURSE PUBLIEK

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

I m p a c t A c a d e m y Gedragspsychologie in de praktijk

I m p a c t A c a d e m y Gedragspsychologie in de praktijk Gedragspsychologie in de praktijk voor marketing- en communicatieprofessionals die (willen) werken aan duurzaamheid Marketing en communicatie: hefbomen voor duurzaam gedrag Als marketing- en communicatieprofessional

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

MBA PUBLIC MANAGEMENT

MBA PUBLIC MANAGEMENT Professional Learning & Development MBA PUBLIC MANAGEMENT LOCATIE: UTRECHT EN ENSCHEDE MBA PUBLIC MANAGEMENT GOVERNMENT WORDT GOVERNANCE De sneller veranderende samenleving en overheid stellen steeds hogere

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

Leven Lang Leren voor professionals

Leven Lang Leren voor professionals Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrech Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering HRM-

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen!

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen! Integraal Hoger Onderwijs Haal het beste uit jezelf en anderen! Wat is integraal onderwijs? We willen inspirerend onderwijs geven waarin je leert het beste uit jezelf en anderen te halen en een positieve

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

LEARNING LAB. 2-daagse training: Digital Learning transformatie. 17 en 18 november van uur

LEARNING LAB. 2-daagse training: Digital Learning transformatie. 17 en 18 november van uur LEARNING LAB 2-daagse training: Digital Learning transformatie 17 en 18 november van 10.00 17.00 uur Training: Digital Learning transformatie Je leert in deze tweedaagse training hoe je jouw organisatie

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

SOM Leiderschap. 12-daagse opleiding 2015-2016

SOM Leiderschap. 12-daagse opleiding 2015-2016 SOM Leiderschap 12-daagse opleiding 2015-2016 De opleiding voor senior medewerkers die (mede) verantwoordelijk zijn voor het professionaliseren van belangenmanagement in hun organisatie. Inclusief studiereis

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Hoe stevig is uw fundament?

Hoe stevig is uw fundament? Hoe stevig is uw fundament? Foto van de Vijverhoeve Uitnodiging Masterclass Succesvol Ondernemen Landgoed de Vijverhoeve 18 januari 2011 Bent u een leider, die een nieuwe stap gaat zetten in uw carrière?

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie