Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling"

Transcriptie

1 Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research

2 Universiteit Maastricht: Leading in Learning Historisch. Maar ook vooruitstrevend en modern. Typisch Nederlands en tegelijk multicultureel en levendig: Maastricht is een stad van tegenstellingen. Deze geboorteplaats van de huidige Europese Unie blijft zich internationaal profileren dankzij de positie van de Universiteit Maastricht als toonaangevende academische instelling binnen Europa. Grensoverschrijdend Meer dan de helft van onze masterstudenten en een kwart van onze wetenschappelijke medewerkers zijn afkomstig uit het buitenland. Daarmee staat de Universiteit Maastricht garant voor kwaliteit, een internationale oriëntatie en een dynamische, interdisciplinaire leeren werkomgeving. Bijna al onze masteropleidingen worden in het Engels gegeven, en Europese en internationale thema s vormen een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsprogramma s. Nieuwe perspectieven Als masterstudent lever je een bijdrage aan onze academische gemeenschap. Binnen het Probleemgestuurd Onderwijs werk je in kleine groepjes met studenten uit alle windstreken. In nauwe samenwerking met docenten en onderzoekers werk je samen met je medestudenten aan oplossingen voor echte problemen uit de praktijk. Je wisselt kennis en ervaringen uit, leert dingen vanuit andere invalshoeken te bekijken, en ontwikkelt vaardigheden waar je je leven lang profijt van hebt. Aan de Universiteit Maastricht leer je te denken en handelen als een academicus én als een professional. Onderzoek Het onderzoek aan de Universiteit Maastricht is gericht op het verkrijgen van inzichten in actuele onderwerpen die onze huidige samenleving kenmerken. Wij erkennen de waarde van slimme, jonge onderzoekers die bijdragen aan het ontwikkelen van frisse en innovatieve ideeën. Daarom speelt onderzoek een belangrijke rol in het merendeel van onze masteropleidingen en bieden we een aantal research masters, die je vaak aanzetten tot het volgen van een PhD-programma. Loopbaan Door je met een master van de Universiteit Maastricht verder te specialiseren in je vakgebied, vergroot je je loopbaanperspectieven. Dat onze onderwijs- en onderzoeksbenadering effect sorteert, blijkt uit de prestaties van onze afgestudeerden. Het zijn stuk voor stuk zelfverzekerde, onafhankelijke professionals die zonder moeite de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt maken. In Maastricht richt je je namelijk niet alleen op theorie, maar leer je ook de vaardigheden die je nodig hebt voor een succesvolle carrière.

3 Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) Wat werkt? Beleidsinnovatie Het is een woord dat een verstandig mens met hart voor het beleid voorzichtig uitspreekt. De naam Evidence Based Policy and Evaluation weerspiegelt dat. Evidence based policy - wetenschappelijk onderbouwd beleid - houdt in dat beleidsmakers zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen, maar door feiten. Ideeën voor beleidsvernieuwing zijn er genoeg, de vraag is alleen: wat werkt? Hoe kom je daar achter? Welke vernieuwingen zijn echt effectief en leiden tot meer kwaliteit en beter beleid? Die vragen vormen het uitgangspunt van deze master. Voor wie is deze master bedoeld? De Master Evidence Based Policy and Evaluation is een academisch programma, bedoeld voor beleidsmakers en medewerkers binnen de publieke sector met een doctoraal of masterdiploma en relevante werkervaring. Daarnaast is de master bedoeld voor mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en inspecties en voor hen die aan kennis en strategie doen in de publieke sector. De master wil mensen en organisaties bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. De master richt zich op professionals die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied. De master is momenteel in ontwikkeling. Wat is evidence based beleid? Evidence based beleid vraagt van de beleidsmaker een specifieke aanpak en een specifieke attitude. Aanpak Stel, u vraagt zich af: wat zijn de effecten van toepassing van het profijtbeginsel in het beleid? In de Master Evidence Based Policy and Evaluation kunnen we de beantwoording van zo n vraag op twee manieren aanpakken. Eén manier is: een systematische analyse maken van de beschikbare publicaties over het onderwerp. Daarbij komen vaardigheden kijken als: Hoe selecteer ik bruikbare onderzoeksresultaten uit het grote aanbod? Hoe beoordeel ik de methodologische kwaliteit van de gevonden publicaties? Welke zijn geschikt voor mijn eigen beleidspraktijk? Een tweede manier om de gestelde vraag te beantwoorden is: zelf onderzoek doen. U kunt een (paper en pencil) onderzoek doen waarin geëxperimenteerd wordt met toepassing van het profijtbeginsel. U onderzoekt of de gewenste veranderingen zich voordoen in het gedrag van burgers. En attitude Een belangrijk aspect van evidence based werken is de juiste attitude: u implementeert alleen innovaties waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. Dat mag voor de hand liggend klinken, de praktijk laat zien dat het voor de hand liggende niet altijd toegepast wordt. Natuurlijk speelt mee dat van innovaties soms niet bekend is of ze (al) effectief zijn. En ook dat bepaalde interventies zo complex zijn dat het moeilijk is snel de effectiviteit ervan vast te stellen. Dan kan gebruik gemaakt worden van inzichten uit de wereld van het wetenschappelijk evaluatieonderzoek hoe daar mee om te gaan. School of Education i.o. De Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) is een programma van de School of Education i.o. van de Universiteit Maastricht. De School of Education i.o. van de Universiteit Maastricht verzorgt opleidingen en cursussen vanuit de gedachte dat problemen in wetenschap, onderwijs, gezondheid, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en andere velden alleen door een creatieve en slimme wetenschappelijke aanpak opgelost kunnen worden. Evidence based werken is daarbij het uitgangspunt. Daarmee wordt bedoeld dat het vaststellen van de effecten van de interventies plaatsvindt via evaluatie. De School of Education i.o. is nauw verbonden met het TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research van de universiteiten van Maastricht, Amsterdam en Groningen. TIER Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een interuniversitair topinstituut dat onderzoek doet op het gebied van evidence based onderwijs. TIER kent drie partners: de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. TIER wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het Nederlandse beleid door te bevorderen dat evidence based werken de leidraad wordt in beleid en praktijk. Universiteit Maastricht heeft de Gedragscode internationale student in het Nederlands Hoger Onderwijs ondertekend. Meer informatie over deze gedragscode is te vinden op 3

4 Waarom kiezen voor evidence based policy and evaluation? De Master Evidence Based Policy and Evaluation neemt de praktijk als uitgangspunt: het programma wordt gestuurd door de leervragen van de deelnemers. De master besteedt ook expliciet aandacht aan de verspreiding van de verworven kennis binnen de eigen organisatie. De master wordt gegeven in een flexibele leeromgeving. Door een efficiënte inzet van e-learning kan de opleiding eenvoudiger ingepast worden in een drukke agenda. U kunt uw studietempo in overleg versnellen of vertragen. De flexibele opzet maakt het bovendien gemakkelijk om vanuit elke locatie in Nederland deel te nemen aan de opleiding. De master wordt gegeven in een learning community. Individuele begeleiding wordt gecombineerd met intensieve samenwerking in kleine groepen, en al het materiaal dat gemaakt wordt is na toetsing vrij beschikbaar voor iedereen. Door maandelijkse contactdagen neemt u deel aan de academische cultuur. In actualiteitscolleges en workshops zullen hoogleraren en (top)praktijkdocenten uit de wereld van beleid, toezicht en inspectie participeren. De inhoudelijke en organisatorische band met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research, zorgt voor een directe link met wetenschappelijk toponderzoek. Dit is wat de Master Evidence Based Policy and Evaluation te bieden heeft Eindtermen Deelnemers ontwikkelen een houding waarbij hun professionele handelen is gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke kennis. Die kennis omvat enerzijds inhoudelijke inzichten over wat werkt (en waarom) bij bepaalde interventies en innovaties, maar behelst tegelijkertijd de methodologie: hoe kom ik te weten wat effectief is en wat niet? Deelnemers beschikken over kennis en inzicht om zelfstandig wetenschappelijke informatie te verzamelen die aansluit op praktische vraagstukken ( wat werkt? ), en kunnen deze informatie beoordelen op de toepasbaarheid in hun eigen werksituatie. Deelnemers beschikken over de competentie om wetenschappelijke informatie om te zetten in praktijktoepassingen, de implementatie van beleidsinnovaties te organiseren en de effecten van deze innovaties te meten. Deelnemers beschikken over de competentie om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijkrelevante kennis. Deelnemers beschikken over de vaardigheid om collega s te informeren over nieuwe en bruikbare wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen die nuttig zijn voor de innovatie van beleid. 4 Teachers Academy, School of Education i.o. 2010

5 Werkvormen Inhoud Probleemgestuurd onderwijs In de Master Evidence Based Policy and Evaluation wordt gewerkt volgens de principes van het probleemgestuurd onderwijs (PGO). Hierbij analyseren de deelnemers hun leervragen onder individuele begeleiding van hun tutor/docent, met het doel deze leervraag te specificeren in aansluitende onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen vormen de start van een persoonlijk leerproject. Deelnemers kunnen kiezen uit drie vormen: Een systematische review en synthese van bestaande literatuur rond een bepaald type beleidsinterventie/-innovatie Een (bescheiden) empirisch onderzoek met originele dataverzameling rond de effectiviteit van een bepaalde beleidsinterventie. Een institutionele analyse rond de rol van evaluatieve kennis (met name wetenschappelijke kennis, maar ook kennis uit de wereld van wetenschapsbeleid, toezicht en inspectie) in een bepaalde beleidsomgeving. Het persoonlijk leerproject wordt afgerond met het schrijven van een paper. Tijdens het schrijven van dit paper wordt samengewerkt in een kleine onderwijsgroep die functioneert als peer review groep. Dit paper wordt na beoordeling gepre- senteerd in een afsluitend seminar. Virtuele leeromgeving In de studie wordt gebruik gemaakt van een virtuele leeromgeving. Hier vindt u alle informatie voor uw studie, wordt u individueel begeleid, werkt u samen met anderen en wisselt u resultaten uit. De noodzakelijke software en hardware wordt door de opleiding beschikbaar gesteld. In deze flexibele virtuele leeromgeving wordt tachtig procent van de studietijd gewerkt; de resterende tijd is gevuld met contactonderwijs (twee dagen per maand). De inhoud van het programma wordt voor een groot deel gestuurd door leer- en beleidsvragen die de deelnemers zelf formuleren. Deelnemers worden in hun beleidscontext vaak geconfronteerd met belangrijke vragen zoals: Wat zijn de effecten van regelgeving y op de beroepspraktijk van bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, artsen, docenten, inspecteurs en onderzoekers? Wat werkt het best om de kwaliteit van het onderwijs op middelbare scholen te verbeteren: een lump sum of een subsidie gebonden aan bepaalde rubrieken? Gegeven het budget en de timing voor beleidsevaluatie: wat is de beste strategie om snel vast te stellen of het huidige beleid effectief is? Wat zijn de belangrijkste neveneffecten van beleid op de doelgroep en daarbuiten? Hoe kan ik te weten komen hoe effectief toezicht is? Hoe kan ik die kennis in de praktijk toepassen met het doel bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van bijvoorbeeld wetenschapsbeleid, onderwijs, gezondheidszorg en justitiële programma s? Hoe kunnen verschillende baten en kosten van beleidsalternatieven op een systematische wijze tegen elkaar afgewogen worden om zo betere ondersteuning te bieden aan de besluitvorming? 5

6 Terugkomdagen Maandelijks komen alle deelnemers twee aaneengesloten dagen bijeen. Op deze dagen zijn de volgende activiteiten gepland: Werkcolleges Methodologie en Statistiek Theoretisch en praktisch wordt in het Methodologie- en Statistiekprogramma de basis gelegd voor het doen van onderzoek tijdens de master. M&S is niet alleen van belang bij het zelf uitvoeren van onderzoek en evaluaties, maar minstens zo belangrijk bij het interpreteren en op waarde schatten van eerder gepubliceerd onderzoek of eerder gedane evaluaties. Onderzoeksdesign, beschrijvende en toetsende statistiek staan centraal in de eerste twee semesters, metaanalyses van onderzoeksresultaten en het publiceren van onderzoeksresultaten staan centraal in het derde semester. In deze fase wordt het M&S-onderwijs ook individueel afgestemd op specifieke technieken die aansluiten op individuele thesiskeuzes in het laatste semester. Actualiteitencolleges Beleidsinnovatie en Evaluatie In actualiteitencolleges en workshops wordt de stand van zaken op het gebied van onderwijs- en wetenschapsbeleid en beleidsinnovatie toegelicht. Sprekers uit verschillende wetenschapsgebieden zullen ingaan op beleidskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op relevante terreinen en speciaal aandacht besteden aan de rol van de wetenschap hierin. Vaardigheidstrainingen: Organisatie van innovatie Deelnemers aan het masterprogramma worden getraind in het toepassen van evidence based principes bij beleidsinnovaties en -evaluaties. Maar van hen wordt ook verwacht dat zij bij dit onderwerp een voortrekkersrol gaan spelen binnen de eigen organisatie waarin zij werkzaam zijn. Daartoe worden ze getraind in vaardigheden die deze rol ondersteunen, zoals leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden. Workshops: Onderzoek in en voor de praktijk Ervaren onderzoekers binnen het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) geven regelmatig workshops over het opzetten en uitvoeren van projecten die zijn gericht op innovaties en ondersteuning van beleid. Aanmelding De Master Evidence Based Policy and Evaluation heeft een netto studieduur van één jaar die is verdeeld over twee jaar halftijds onderwijs. Maandelijks worden twee aaneengesloten contactdagen georganiseerd. In principe in Maastricht, maar bij voldoende deelnemers ook op locatie. Toelatingseisen Toelaatbaar tot de opleiding is iedereen die een doctoraal of masterdiploma bezit van een erkende (Nederlandse) universiteit, werkzaam is in een beleidsfunctie en over relevante werkervaring beschikt. Meer informatie? Voor meer informatie en aanmelding voor de Master Evidence Based Policy and Evaluation kunt u zich wenden tot: Top Institute for Evidence Based Education Research Teachers Academy Jessica Segal Telefoon: (020) Teachers Academy, School of Education i.o. 2010

7 Overzicht masteropleidingen 2011 Economie (Alle opleidingen zijn Triple Crown geaccrediteerd: AACSB, EQUIS en AMBA) Econometrics and Operations Research, 4 specialisaties (MSc) 1 Financial Economics, 3 specialisaties (MSc) 1 Fiscale Economie / Fiscal Economics, 2 specialisaties (MSc) 2 Global Supply Chain Management and Change (MSc) 1 Infonomics (MSc) 1 International Business, 11 full-time en 7 part-time specialisaties (waarvan 1 in het Nederlands) (MSc) 1 International Economic Studies, 5 specialisaties (MSc) 1 Management of Learning (MSc) 1 Public Policy and Human Development, 5 specialisaties binnen Economie (MSc) 1 Research Master in Business Research, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Economic and Financial Research, 2 specialisaties (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Executive Master of Finance and Control (EMFC/MSc/RC) 4 International Executive Master of Finance and Control (part-time EMFC/MSc/RC) 1 MBA (International Executive Modular, Dutch Executive Modular and Euro) 3 Gedrag & Maatschappij Analysing Europe (MA) 1 European Public Affairs (MA) 1 European Studies, 3 specialisaties (MA) 1 Psychology, 6 specialisaties (MSc) 1 Public Policy and Human Development, 1 specialisatie binnen Gedrag & Maatschappij (MSc) 1 Research Master in European Studies (MSc) 1 Molecular Life Sciences, 5 specialisaties (MSc) 1 (binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Physical Activity and Health, 3 specialisaties (MSc) 1 Public Health, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Cardiovascular Biology and Medicine (MSc) 1 Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Health Sciences (MSc) 1 Research Master in Nutrition and Metabolism: fundamental and clinical aspects (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Affective Neuroscience (MSc) 1 Health Professions Education (MSc) 1 Public Health for Professionals (MSc) 1 Natuur (Binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Artificial Intelligence (MSc) 1 Operations Research (MSc) 1 Recht European Law School (LLM) 1 Fiscaal Recht / Tax Law, 3 specialisaties (LLM) 3 Forensica, Criminologie en Rechtspleging (LLM) 3 Globalisation and Law (LLM) 1 Advanced Master in International and European Economic Law (LLM, MSc) 1 Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM, MSc) 1 International Laws (LLM) 1 Nederlands Recht, 6 specialisaties (LLM) 4 Recht en Arbeid, 2 specialisaties (LLM) 4 Gezondheidszorg Arts-Klinisch Onderzoeker (MSc, MD) 4 European Public Health (MSc) 1 Forensic Psychology (MSc) 1 Geneeskunde (MSc, MD) 4 Global Health (MSc) 1 Health Food Innovation Management (MSc) 1 Mental Health (MSc) 2 Taal & Cultuur Arts and Heritage: Policy, Management and Education / Cultuur: Beleid, Behoud en Beheer (MA) 3 Arts and Sciences / Cultuur- en Wetenschapsstudies (MA) 3 European Studies on Society, Science and Technology (MA) 1 Media Culture (MA) 1 Research Master in Cultures of Arts, Science and Technology (MSc) 1 Nieuwe initiatieven aan de UM Globalisation and Development (MA) 1 Sustainability Science and Policy (MSc) 1 Architecture (MSc) 1 Taal van de opleiding 1 Engels 2 Deels Nederlands, deels Engels 3 Nederlands of Engels 4 Nederlands De opleidingen onder Nieuwe initiatieven aan de UM bevinden zich momenteel in de accreditatieprocedure. Voor meer informatie over de opleidingen en hun startdata kun je bezoeken.

8 2010 Teachers Academy, Maastricht University, Postbus 616, 6200 MD Maastricht Tekst: Coenegracht - tekst & communicatieproducties, Maastricht Concept en basisontwerp: Vormgeversassociatie BV, Hoog-Keppel Layout: Grafisch ontwerpburo Emilio Perez, Geleen Fotografie: Arjen Schmitz, Emilio Perez Drukwerk: Drukkerij Pietermans, Lanaken. Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation is our focus. Where talent can flourish. A truly student oriented research university. BSR0136 Contactinformatie Top Institute for Evidence Based Education Research Teachers Academy Jessica Segal Telefoon: (020)

Teachers Academy MEBIT. Master Evidence Based Innovation in Teaching. Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten

Teachers Academy MEBIT. Master Evidence Based Innovation in Teaching. Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Teachers Academy MEBIT Master Evidence Based Innovation in Teaching Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Teachers Academy De Master Evidence Based Innovation in Teaching is een programma

Nadere informatie

Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten

Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten TIER Top Institute for Evidence Based Education Research TIER Wat werkt? Het Top

Nadere informatie

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies MA Cultuur- en Wetenschapsstudies Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel

Nadere informatie

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT)

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) Top Institute for Evidence based Education Research TIER Wat werkt? Het Top Institute for Evidence

Nadere informatie

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder Een master voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Module A: Werken met evidence Introductie Module B: De eigen praktijk door een evidence

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder Een master voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Module A: Werken met evidence Introductie Module B: De eigen praktijk door een evidence

Nadere informatie

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Leiden, augustus 2014 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling Nieuwe opleiding Universiteit Leiden Contactpersoon Contactgegevens - adres drs.

Nadere informatie

MBA in Healthcare Management

MBA in Healthcare Management MBA in Healthcare Management Waarom kiezen voor een MBA in Healthcare Management? MBA in Healthcare Management leidt een nieuwe generatie managers op die kunnen omgaan met de uitdagingen waarmee zorgorganisaties

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Ouderavond vwo-6. Dinsdag 11 oktober 2016

Ouderavond vwo-6. Dinsdag 11 oktober 2016 Ouderavond vwo-6 Dinsdag 11 oktober 2016 Programma 19.00 uur 20.00 uur: gastspreker DUO: Lydia Rassin 20.15 uur 21.15 uur: gastsprekers Maastricht University: Rachelle Konings en Flupke van den Bogart

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc)

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Waarom Bedrijfskunde in deeltijd aan de Universiteit van Amsterdam? Bedrijfskunde in deeltijd is speciaal ontwikkeld voor professionals die naast hun werk een academische

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Aanvraag vrijstelling

Aanvraag vrijstelling Aanvraag vrijstelling In dit document vind je het volgende: Instructies voor het invullen van het vrijstellingsformulier; Het vrijstellingsformulier; Het vrijstellingsformulier dient als volgt ingevuld

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Welkom. Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO-studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht University

Welkom. Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO-studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht University Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO-studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht University Informatie voor HBO-studenten Toelating en de switch van

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Welkom Informatiesessie: Doorstroommogelijkheden HBO studenten naar masteropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katrien Vantilt Communicatieadviseur Master Open Dag 18 maart 2017 Informatie

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

DE MASTEROPLEIDING EDUCATION AND CHILD STUDIES (PER SPECIALISATIE) IN SCHEMA. Child and Family Science (instromen in september)

DE MASTEROPLEIDING EDUCATION AND CHILD STUDIES (PER SPECIALISATIE) IN SCHEMA. Child and Family Science (instromen in september) DE MASTEROPLEIDING EDUCATION AND CHILD STUDIES 2017-2018 (PER SPECIALISATIE) IN SCHEMA Child and Family Science (instromen in september) Internship Child and Family Science Child care, experts, and parents:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD DEZE PRESENTATIE Een sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties Inhoud van de studie Opbouw van de

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management growth Leergang Health Economics en Healthcare Management Een 10-daagse opleiding speciaal ontwikkeld voor managers, leidinggevenden en professionals werkzaam in de zorgsector Visie op de zorg De Nederlandse

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Peter Scott (2005): Divergence or convergence: The relationship

Nadere informatie