1. WAT IS GAMMAQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. WAT IS GAMMAQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT"

Transcriptie

1 BIJSLUITER 1

2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GammaQuin, 160 g/l, oplossing voor injectie Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is GammaQuin en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wanneer mag u GammaQuin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe wordt GammaQuin gebruikt 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u GammaQuin 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. WAT IS GAMMAQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Wat is GammaQuin? GammaQuin is een oplossing voor injectie, de oplossing bevat humaan normaal immunoglobuline. Immunoglobulines zijn antilichamen die normaal in humaan bloed voorkomen en die u beschermen tegen infecties. GammaQuin bevat immunoglobulines die in een gezond lichaam aanwezig zijn. GammaQuin is bedoeld om de hoeveelheid antilichaam in uw bloed te verhogen indien deze te laag is of als u additionele antilichamen nodig heeft om bepaalde ziekten te bestrijden. Daarnaast wordt GammaQuin toegediend voor bescherming tegen bepaalde infectie ziektes. Ook bij een verstoord immuun systeem kunnen antilichamen toegediend worden. GammaQuin kan tevens worden gebruikt om een infectie met hepatitis A te voorkomen, of om de symptomen van hepatitis A te verminderen. Het hepatitis A virus kan bij de mens tot een leveronsteking leiden. Waarvoor wordt GammaQuin gebruikt? * aangeboren (primaire) immunodeficiëntie, of door onbekende oorzaak verworven aandoeningen (idiopathische immunodeficiëntie), waarbij herhaaldelijk infecties optreden. In dat geval, maakt het lichaam te weinig (of in sommige gevallen, geen) immunoglobuline G (antilichamen) of zijn één of meerdere van de verschillende types immunoglobuline G niet aanwezig (subklasse deficiënties). Dit heeft betrekking op de volgende ziektes: - aangeboren volledige agammaglobulinemie en hypogammaglobulinemie - gewone variabele immunodeficiëntie - ernstige gecombineerde immunodeficiënties - tekorten aan subklassen van IgG met herhaaldelijk optredende infecties (in gezonde mensen zijn immunoglobulines G antilichamen (IgG) in verschillende zogenaamde subklassen aanwezig; immunoglobuline G1, immunoglobuline G2, immunoglobuline G3 en immunoglobuline G4. Sommige mensen maken één of meerdere van deze subklassen niet aan, wat kan leiden tot herhaaldelijk optreden van infecties). JvD/PL/

3 * - om hepatitis A te voorkomen, of de ziekte af te zwakken binnen 2 weken nadat u in aanraking bent geweest met het hepatitis A-virus zoals bij contacten tussen gezins- of familieleden, of contacten binnen militair verband, en contacten in andere omstandigheden waar mensen dicht op elkaar leven of werken. - om hepatitis A te voorkomen, wanneer u op reis gaat naar gebieden waar hepatitis A veel voorkomt. * om mazelen te voorkomen of de ziekteverschijnselen te verminderen binnen 1 week nadat men in aanraking is geweest met het mazelen-virus en indien er sprake is van één van de volgende situaties: - u bent niet gevaccineerd met een mazelenvaccin en het kan gevaarlijk voor u zijn om mazelen te krijgen. Dit zal worden beoordeeld door uw arts. - kinderen, die jonger zijn dan 1 jaar en die niet gevaccineerd zijn met een mazelenvaccin en voor wie het gevaarlijk kan zijn om mazelen te krijgen. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Dien GammaQuin niet toe - als u allergisch (overgevoelig) bent voor humaan normaal immunoglobuline of één van de andere bestanddelen van GammaQuin, zoals glycine. Dit geldt ook voor patiënten die een ander type antilichaam missen, namelijk immunoglobuline A (IgA-deficiëntie) en die daarnaast antilichamen tegen immunoglobuline A hebben. In het laatste geval kan uw arts besluiten GammaQuin toch toe te dienen (zie onder: Wees extra voorzichtig met GammaQuin ). - in een bloedvat. - in een spier als u lijdt aan een bloedstollingsziekte. In deze gevallen dient GammaQuin onder de huid toegediend te worden (subcutaan). Wees extra voorzichtig met GammaQuin Raadpleeg uw arts als u nog andere ziektes heeft. Informeer uw arts als een van de volgende situaties op u van toepassing is, omdat dit risicofactoren kunnen zijn tijdens de behandeling met GammaQuin: suikerziekte (abnormaal hoge glucosewaarden in het bloed) een voorgeschiedenis van vaatziekten of trombose (vorming van een bloedstolsel in een bloedvat) hoge bloeddruk overgewicht ziekten die de viscositeit (dikte) van het bloed verhogen hypovolemie (afname van de circulerende hoeveelheid bloed) hogere leeftijd (boven 65 jaar) als u een langdurige periode van weinig beweging heeft gehad Het gebruik van immunoglobulinen is in verband gebracht met trombo-embolische voorvallen zoals hartinfarct, beroerte, longembolie of diepe veneuze trombose. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u na de toediening van GammaQuin klachten of symptomen ervaart als kortademigheid, pijn op de borst, pijn in of zwelling van een arm of been, zwakte of een doof gevoel aan één kant van uw lichaam. Tijdens het gebruik van GammaQuin moet gezorgd worden voor voldoende vochtinname vóór het infuus. - GammaQuin kan een ernstige overgevoeligheidsreactie veroorzaken (anafylactische shock) bij mensen die geen immunoglobuline A hebben (IgA deficiëntie) en die daarnaast antilichamen tegen immunoglobuline A hebben. Een overgevoeligheidsreactie kan ook optreden in patiënten die eerder overgevoelig gebleken zijn JvD/PL/

4 na gebruik van bloed of bloedproducten. In deze gevallen, indien strict noodzakelijk, dient GammaQuin toegediend te worden onder zorgvuldig toezicht van een arts. - In het geval van een anafylactische shock dient de toediening van GammaQuin onmiddellijk gestopt te worden. Wanneer u GammaQuin voor de eerste keer toegediend krijgt, moet u minstens 20 minuten onder controle worden gehouden. - Preventie tegen hepatitis A wordt aangeraden als u naar landen reist waar hepatitis A veelvuldig voorkomt. GammaQuin geeft een kortdurende bescherming tegen het hepatitis A-virus. Het gaat hier om een injectie met antistoffen tegen het hepatitis A-virus (passieve immunisatie). Passieve immunisatie is niet nodig bij mensen die al eens een hepatitis A-infectie hebben gehad. Uw arts kan dit nagaan door uw bloed te laten onderzoeken op antistoffen tegen het hepatitis A-virus. Een langdurige bescherming tegen het hepatitis A-virus wordt alleen verkregen na zogenaamde actieve immunisatie met het hepatitis A-vaccin. Hierbij vormt het menselijke lichaam zelf antistoffen na het inbrengen van onschadelijk gemaakt hepatitis A-virus. Dit wordt aangeraden bij mensen die naar een gebied gaan waar hepatitis A veelvuldig voorkomt. Gebruik met andere geneesmiddelen Raadpleeg uw arts of apotheker als u andere medicijnen gebruikt of recentelijk heeft gebruikt. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder recept kunt krijgen. GammaQuin verzwakt de werking van bepaalde vaccins. Het gaat hier met name om de vaccins tegen mazelen, bof, varicella (waterpokken) en rubella (rodehond). Raadpleeg uw arts als u de afgelopen 3 tot 4 weken bent gevaccineerd of binnenkort (binnen 3 maanden na toediening van GammaQuin) gevaccineerd moet worden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over mogelijke wisselwerkingen tussen GammaQuin en andere medicijnen. Invloed op bloedtesten Het gebruik van GammaQuin kan de resultaten van bepaalde bloedtesten beïnvloeden. Gebruik van GammaQuin met voedsel en drank Er zijn geen effecten van eten en drinken op het gebruik van GammaQuin bekend. Zwangerschap en borstvoeding Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. De veiligheid van dit geneesmiddel voor gebruik tijdens de zwangerschap of gedurende de periode dat borstvoeding gegeven wordt, is niet onderzocht. Het gebruik van GammaQuin tijdens zwangerschap of bij het geven van borstvoeding heeft tot op heden nooit geleid tot schadelijke effecten. Immunoglobulinen worden via de moedermelk aan pasgeboren kinderen overgedragen en dragen bij aan de afweer van het pasgeboren kind. U wordt geadviseerd contact op te nemen met uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of indien u zwanger wilt worden. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen nadelige gevolgen op de rijvaardigheid of het gebruik van machines bekend. JvD/PL/

5 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij het gebruik Als geneesmiddelen worden gemaakt van humaan bloed of plasma, worden bepaalde maatregelen genomen om te voorkomen dat infecties worden doorgegeven aan patiënten. Deze maatregelen omvatten zorgvuldige selectie van bloed- en plasmadonoren om de mogelijke dragers van een infectie uit te sluiten, en het testen van elke donatie en plasmapool op tekenen van virussen/infecties. De fabrikanten van deze producten lassen in het productieproces van bloed of plasma stappen in die virussen kunnen inactiveren of verwijderen. Ondanks deze maatregelen kan de mogelijkheid van een overdracht van een infectie niet volledig worden uitgesloten bij toediening van medicijnen bereid uit humaan bloed of plasma. Dit geldt ook voor onbekende of nieuwe virussen of andere soorten infecties. De genomen maatregelen worden verondersteld doeltreffend te zijn voor omhulde virussen zoals het humaan immuundeficiency virus (HIV), het hepatitis B virus, en C virus, en voor niet omhulde virussen zoals het hepatitis A virus en parvovirus B19. Immunoglobulinen worden niet geassocieerd met hepatitis A of parvovirus B19 infecties, mogelijk doordat de aanwezige antistoffen in het product een beschermende rol spelen. Partijnummerregistratie: Het wordt ten zeerste aanbevolen om de naam en het partijnummer (Lot:) van het product te noteren telkens als u een dosis GammaQuin krijgt, dit om het overzicht te bewaren van de gebruikte partijen. 3. HOE WORDT GAMMAQUIN GEBRUIKT Volg bij het gebruik van GammaQuin nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Toedieningswijze GammaQuin dient door een arts toegediend te worden. GammaQuin kan thuis door u zelf toegediend worden als u daarvoor voldoende getraind bent. GammaQuin moet diep in de spier (intramusculair) worden ingespoten. De injectie zal in het algemeen in de bovenarm of bil worden gegeven. Controleer of de flacon op lichaamstemperatuur is voordat u GammaQuin toegediend krijgt. Bij het toedienen van een grote dosis in de spier (meer dan 5 ml) is het verdelen van de dosis over meerdere injectieplaatsen aanbevolen. Wanneer hoge doseringen van GammaQuin moeten worden toegediend, zoals bij immunodeficiënties, wordt het product onder de huid (subcutaan) toegediend met een zogenaamde infusiepomp. Ook bij patiënten met een bijzondere aanleg voor spontane, soms lang aanhoudende bloedingen kan de arts GammaQuin subcutaan toedienen. De infusiesnelheid bedraagt 2-3 ml/uur; deze kan verhoogd worden wanneer u dit goed verdraagt. Tijdens de bewaarperiode kan een lichte vertroebeling of een kleine hoeveelheid neerslag ontstaan. Dit vormt geen bezwaar voor toediening van dit product. Als u meer GammaQuin gebruikt dan zou moeten De risico s van overdosering met GammaQuin zijn niet bekend. Raadpleeg uw arts als u meer GammaQuin heef toegediend dan voorgeschreven. Als u een dosis GammaQuin vergeet Neem geen dubbele dosering om een vergeten dosis in te halen. Vraag uw arts hoe te handelen. JvD/PL/

6 Als u stopt met het gebruik van GammaQuin Raadpleeg uw arts of apotheker als u wilt stoppen met het gebruik van GammaQuin. Raadpleeg uw arts of apotheker als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit product. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan GammaQuin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen zoals rillingen, hoofdpijn, koorts, braken, allergische reacties, misselijkheid, artralgie, lage bloeddruk en matige lage rugpijn kunnen incidenteel voorkomen. In zeldzame gevallen kan humaan normaal immunoglobuline tot een plotselinge daling van de bloeddruk leiden en, in een enkel geval, tot een anafylactische shock, zelfs wanneer de patiënt niet eerder overgevoelig bleek bij eerdere toediening. Lokale reacties op de infusieplaats: zwelling, pijn, roodheid, verharding, een plaatselijk warm gevoel, jeuk, blauwe plekken en huiduitslag. Bij intramusculaire toediening kan lokaal pijn op en gevoeligheid van de injectieplaats optreden. Voor informatie over virus veiligheid zie hoofdstuk 2, onder kopje Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij het gebruik. 5. HOE BEWAART U GAMMAQUIN Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren in de koelkast (2 C 8 C) in de originele verpakking om tegen licht te beschermen. Niet invriezen. Gebruik GammaQuin niet na de houdbaarheidsdatum welke op het label en op het doosje achter EXP: vermeld staat. De houdbaarheidsdatum heeft betrekking op de laatste dag van de genoemde maand. Medicijnen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Wat bevat GammaQuin - Het werkzaam bestanddeel is humaan normaal immunoglobuline, 160 g/l (waarvan tenminste 90% immunoglobuline G is). - De andere bestanddelen zijn glycine en water voor injectie. - Het maximale IgA-gehalte is 6 g/l. JvD/PL/

7 Hoe ziet GammaQuin er uit en wat zit er in de verpakking GammaQuin is beschikbaar in vier verpakkingsgroottes bevattende 160 mg/1 ml, 320 mg/2 ml, 800 mg/5 ml en 2400 mg/15 ml eiwit. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn. Registratiehouder en fabrikant Sanquin Plasma Products B.V. Plesmanlaan CX Amsterdam Nederland Tel: Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in augustus De volgende informatie is alleen bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg: Therapeutische indicaties - Substitutietherapie - Hepatitis A profylaxe - Mazelen profylaxe of mitigering Zie sectie 1 van deze bijsluiter voor een toelichting van deze indicaties. Dosering en wijze van toediening Dosering De dosering en het doseringsschema zijn afhankelijk van de indicatie. Substitutie therapie Het product moet subcutaan toegediend worden. Behandeling dient te worden gestart en opgevolgd door een arts die ervaren is in het behandelen van immunodeficiëntie. De dosering dient zo nodig aangepast te worden aan de individuele behoefte van de patiënt, afhankelijk van de farmacokinetische en klinische respons. De volgende doseringsschema s worden gegeven als richtlijn: Het doseringsschema bij subcutane toediening dient een aanhoudende IgG-concentratie te bereiken. Het kan noodzakelijk zijn een oplaaddosis van ten minste 0.2 tot 0.5 g/kg (1.3 tot 3.1 ml/kg) lichaamsgewicht toe te dienen. Wanneer steady-state IgG-waarden bereikt zijn, worden op herhaalde tijdstippen onderhoudsdoses toegediend om een cumulatieve maandelijkse dosis variërend van 0.4 tot 0.8 g/kg (2.5 to 5 ml/kg) lichaamsgewicht te bereiken. De minimale IgG spiegels dienen gemeten te worden ten einde de dosis en het doseerinterval aan te passen. Hepatitis A profylaxe JvD/PL/

8 Het product moet intramusculair toegediend worden. - Kortdurende Hepatitis A profylaxe bij reizigers binnen 14 dagen voor mogelijke blootstelling. GammaQuin met een minimum HAV-antilichaam titer van 100 IU/ml kan in combinatie gegeven worden met een Hepatitis A-vaccin. Onderstaande tabel kan als richtlijn dienen: Lichaamsgewicht Verblijfsduur Verblijfsduur Verblijfsduur 1 maand 6 weken 3 maanden 0.02 ml/kg 0.03 ml/kg 0.06 ml/kg < 25 kg 1 ml 1 ml 2 ml kg 1 ml 2 ml 3 ml kg 2 ml 4 ml 5 ml > 80 kg 2 ml 4 ml 5 ml - Hepatitis A profylaxe bij personen binnen twee weken na blootstelling: intramusculaire toediening van g/kg (0.02 ml/kg) lichaamsgewicht. Mazelen Het product moet intramusculair toegediend worden. Ter preventie of mitigering is de dosering 0,25 ml/kg lichaamsgewicht. Een dosering van 0,5 ml per kg lichaamsgewicht behoort te worden gegeven aan een niet-geïmmuniseerd kind, dat tevens immuungecompromitteerd is, wanneer deze aan mazelen wordt blootgesteld. Toediening dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 week na expositie) plaats te vinden. Toedieningswijze: Humaan normaal immunoglobuline dient afhankelijk van de indicatie subcutaan (substitutie therapie) of intramusculair (hepatitis A en mazelen profylaxe) toegediend te worden. Subcutane infusie bij thuisbehandeling dient te worden gestart en opgevolgd door een arts ervaren in het begeleiden van patiënten in thuisbehandeling. De patiënt zal geïnstrueerd worden in het gebruik van een spuitpomp, infuustechnieken, het bijhouden van een behandelingsdagboek en maatregelen bij ernstige bijwerkingen. GammaQuin kan worden geïnjecteerd op plaatsen zoals de buik, dijbeen, bovenarm en laterale heup. Het wordt aanbevolen om te starten met een toedieningsnelheid van 2-3 ml per uur per pomp. De infusiesnelheid kan worden verhoogd als de patiënt dit verdraagt. De optimale snelheid verschilt per patiënt en is afhankelijk van wat de patiënt tolereert. De maximaal gerapporteerde snelheid is 25 ml per uur. Er kan meer dan één pomp tegelijk worden gebruikt. Intramusculaire injectie Zie sectie 3 van deze bijsluiter. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. GammaQuin mag niet intravasculair worden toegediend. JvD/PL/

9 Het product mag niet intramusculair worden toegediend in geval van ernstige trombocytopenie en andere stoornissen in de bloedstolling. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik Indien GammaQuin abusievelijk in een bloedvat toegediend wordt, kan de patiënt een anafylactische shock krijgen. De aanbevolen infusiesnelheid dient te worden aangehouden.patiënten moeten nauwlettend opgevolgd en geobserveerd worden op bijwerkingen gedurende de infusie. Bepaalde bijwerkingen kunnen frequenter voorkomen bij patiënten die voor het eerst humaan normaal immunoglobuline toegediend krijgen of, in zeldzame gevallen, bij het overschakelen naar een ander humaan normaal immunoglobuline product of wanneer de behandeling voor langer dan acht weken gestaakt werd. Echte overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam. Deze kunnen, in het bijzonder, voorkomen in zeer zeldzame gevallen van IgA-deficiëntie met anti IgA-antilichamen. Deze patiënten dienen zorgvuldig behandeld te worden. In zeldzame gevallen kan normaal humaan immunoglobuline een bloeddrukdaling veroorzaken met een anafylactische reactie, zelfs bij patiënten die eerdere behandelingen met humaan normaal immunoglobuline goed doorstonden. Mogelijke complicaties kunnen vaak vermeden worden door de volgende maatregelen: - ga na of patiënten niet overgevoelig zijn voor humaan normaal immunoglobuline door het product bij eerste toediening langzaam te injecteren; - controleer patiënten zorgvuldig op symptomen gedurende de infusie. In het bijzonder patiënten die niet eerder behandeld zijn met humaan normaal immunoglobuline, patiënten die zijn overgeschakeld van een alternatief product of wanneer er lange tijd verstreken is sinds de vorige toediening dienen tijdens de infusie en het daarop volgende uur geobserveerd te worden om mogelijke bijwerkingen te registreren. Alle andere patiënten dienen gedurende 20 minuten na toediening onder observatie te worden gehouden. Indien een allergische of anafylactische reactie vermoed word, dient de toediening onmiddellijk gestaakt te worden. In geval van shock dient de gangbare medische behandeling toegepast te worden. Trombo-embolie Het gebruik van immunoglobulinen is in verband gebracht met arteriële en veneuze trombo-embolische voorvallen zoals myocardinfarct, beroerte, diepe veneuze trombose en longembolie. Patiënten dienen voldoende gehydrateerd te zijn vóór gebruik van immunoglobulinen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met reeds bestaande risicofactoren voor trombotische voorvallen (zoals gevorderde leeftijd, hypertensie, diabetes mellitus in combinatie met een voorgeschiedenis van vaatziekte of trombotische episodes, patiënten met verworven of erfelijke trombofiele aandoeningen, patiënten met langdurige periodes van immobilisatie, ernstig hypovolemische patiënten, patiënten met ziekten waarbij de viscositeit van het bloed toeneemt). Patiënten dienen geïnformeerd te worden over de eerste symptomen van tromboembolische voorvallen zoals kortademigheid, pijn in en het opzwellen van een ledemaat, focale neurologische uitvalsverschijnselen en pijn op de borst. Patiënten dienen geadviseerd te worden om onmiddellijk contact met hun arts op te nemen zodra een van deze symptomen zich voordoet. Voor de overdracht van infecties: zie speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij het gebruik onder sectie 2 van deze bijsluiter. JvD/PL/

10 Gevallen van onverenigbaarheid Dit geneesmiddel mag niet met andere geneesmiddelen gemengd worden. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Het product dient voor gebruik op kamertemperatuur of lichaamstemperatuur gebracht te worden. Bij subcutane toediening van GammaQuin wordt gebruikt gemaakt van een infuusnaald voor subcutaan gebruik. De plaats waar de naald geprikt wordt is in de buik (let op: naald dient in ieder geval 4 cm verwijderd te zijn van de navel) of in het bovenbeen. Om de infusieduur te bekorten kunnen er 2 naalden geplaatst worden, met behulp van 1 pomp via een Y-lijn of via 2 pompen. Bij het gebruik van GammaQuin dient er goed opgelet te worden dat de naald niet in een bloedvat zit. Gedurende het bewaren kan een lichte vertroebeling of een kleine hoeveelheid neerslag ontstaan. Dit vormt geen bezwaar voor toediening van dit product. Alle ongebruikt product en restmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig locale voorschriften. JvD/PL/

1. WAT IS GAMMAQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

1. WAT IS GAMMAQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GammaQuin, 160 g/l, oplossing voor injectie Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GammaQuin 160 g/l oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Normaal humaan immunoglobuline (SC/IMIg)

Nadere informatie

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor GammaQuin

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor GammaQuin I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor GammaQuin Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst

Nadere informatie

GAMMANORM 165 mg/ml oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline

GAMMANORM 165 mg/ml oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GAMMANORM 165 mg/ml oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER. JK/PIL/ Pag 1 van 9

BIJSLUITER. JK/PIL/ Pag 1 van 9 BIJSLUITER JK/PIL/20160914 Pag 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VariQuin 200 IE oplossing voor injectie Humaan varicella immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8

BIJSLUITER. SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8 BIJSLUITER SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VariQuin 200 IE oplossing voor injectie Humaan varicella immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

SUBCUVIA Bijsluiter 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

SUBCUVIA Bijsluiter 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bijsluiter 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 160 g/l, oplossing voor injectie Werkzaam bestanddeel: humane normale immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start

Nadere informatie

HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening

HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Megalotect, infusievloeistof 50E/ml Humaan cytomegalovirus immunoglobuline voor intraveneuze toediening

Megalotect, infusievloeistof 50E/ml Humaan cytomegalovirus immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Megalotect, infusievloeistof 50E/ml Humaan cytomegalovirus immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start

Nadere informatie

GAMMANORM 165 mg/ml, oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline

GAMMANORM 165 mg/ml, oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GAMMANORM 165 mg/ml, oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER JK/SPC/

BIJSLUITER JK/SPC/ BIJSLUITER JK/SPC/20160907 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER HepBQuin 100 IE oplossing voor injectie HepBQuin 150 IE oplossing voor injectie HepBQuin 500 IE oplossing voor injectie Humaan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline Een aparte rubriek achteraan in de bijsluiter bevat informatie voor artsen en

Nadere informatie

BIJSLUITER. Prolastin schoon.doc 1

BIJSLUITER. Prolastin schoon.doc 1 BIJSLUITER Prolastin.09-07.schoon.doc 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Prolastin 1000 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie humaan alfa 1 -proteïnaseremmer Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor TetaQuin Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit gesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan

Nadere informatie

FH/PL/20151005 1 BIJSLUITER

FH/PL/20151005 1 BIJSLUITER FH/PL/20151005 1 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TetaQuin 250 IE oplossing voor injectie Humaan tetanus immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Bijsluiter. NANOGAM 50 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie. 1. Wat is Nanogam en waarvoor wordt het gebruikt?

Bijsluiter. NANOGAM 50 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie. 1. Wat is Nanogam en waarvoor wordt het gebruikt? Bijsluiter Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg

Nadere informatie

SUBCUVIA Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

SUBCUVIA Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SUBCUVIA 160 g/l, oplossing voor injectie Werkzaam bestanddeel: humane normale immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJLAGE IIIB BIJSLUITER

BIJLAGE IIIB BIJSLUITER BIJLAGE IIIB BIJSLUITER 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nanogam 50 mg/ml oplossing voor infusie Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER neohepatect 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Hepatect CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Hepatect CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hepatect CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

JK/SPC/ SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

JK/SPC/ SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT JK/SPC/20 160907 SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT NAAM VAN HET PRODUCT HepBQuin 100 IE oplossing voor injectie HepBQuin 150 IE oplossing voor injectie HepBQuin 500 lb oplossing voor injectie

Nadere informatie

Module 1 Administrative Information of prescribing Information

Module 1 Administrative Information of prescribing Information Page 1 of 5 Package Leaflet Tetanus vaccin Page 2 of 5 Lees deze bijsluiter aandachtig door voordat u dit vaccin krijgt toegediend. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nog eens door te lezen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasmaproteïnen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasmaproteïnen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasmaproteïnen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

Gamunex 10% Oplossing voor intraveneuze infusie Werkzaam bestanddeel: humaan normaal immunoglobuline G

Gamunex 10% Oplossing voor intraveneuze infusie Werkzaam bestanddeel: humaan normaal immunoglobuline G Bijsluiter Gamunnex 10% 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Gamunex 10% Oplossing voor intraveneuze infusie Werkzaam bestanddeel: humaan normaal immunoglobuline G Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE Bijsluiter 1/4

ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE Bijsluiter 1/4 Bijsluiter 1/4 ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE. Humaan plasma antitrombine III-concentraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, oogdruppels chlooramfenicol

Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, oogdruppels chlooramfenicol 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, chlooramfenicol Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. *komt overeen met het gehalte aan humane proteïnes, waarvan minimaal 95% IgG.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. *komt overeen met het gehalte aan humane proteïnes, waarvan minimaal 95% IgG. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GAMMANORM 165 mg/ml, oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Humaan normaal immunoglobuline (SC/IMIg) Humaan

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT JK/SPC/20 160914 1. NAAM VAN HET PRODUCT TetaQuin 250 IE oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Humaan tetanus immunoglobuline

Nadere informatie

Tetanus Immunoglobuline and Tetanus vaccine, suspension for injection

Tetanus Immunoglobuline and Tetanus vaccine, suspension for injection Package Leaflet Tetanus Immunoglobuline 250 IE en Tetanus vaccin 0,5ml, combinatieverpakking Page 1 of 10 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Tetanus Immunoglobuline 250 IE en Tetanus vaccin 0,5

Nadere informatie

SUBCUVIA Deel IB1 1/8

SUBCUVIA Deel IB1 1/8 Deel IB1 1/8 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 160 g/l, oplossing voor injectie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Humane normale immunoglobuline (SC/IMIg). 1 l oplossing bevat: humane proteïne:

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

SUBCUVIA Bijsluiter 1/10. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

SUBCUVIA Bijsluiter 1/10. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter 1/10 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SUBCUVIA 160 g/l, oplossing voor injectie Werkzaam bestanddeel: humane normale immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT KA/SPC/20140303 1 1. NAAM VAN HET PRODUCT HepBQuin 100 IE oplossing voor injectie HepBQuin 150 IE oplossing voor injectie HepBQuin 500 IE oplossing voor injectie

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT JK/SPC/20160914 Page 1 of 7 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VariQuin 200 IE oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Humaan varicella

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Gammanorm, 165 mg/ml, oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Humaan normaal immunoglobuline (SC/IMIg) Humaan

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Chlooramfenicol ratiopharm 10 mg/g, oogzalf

Chlooramfenicol ratiopharm 10 mg/g, oogzalf Chlooramfenicol ratiopharm 10 mg/g, oogzalf Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te

Nadere informatie

GAMMAGARD S/D Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

GAMMAGARD S/D Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 0,5 g, 2,5 g, 5,0 g, 10,0 g, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Werkzaam bestanddeel: humane normale immuunglobuline Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Difterie- Tetanus-, Poliomyelitisvaccin, suspensie voor injectie 1ml en 10 ml Difterie (geadsorbeerd), Tetanus (geadsorbeerd), geïnactiveerd Poliomyelitis vaccin

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nonafact 100 IE/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Menselijke stollingsfactor IX

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nonafact 100 IE/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Menselijke stollingsfactor IX 1 B. BIJSLUITER 2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nonafact 100 IE/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Menselijke stollingsfactor IX Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER. Cetor 100 E/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Humaan C1-remmer

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER. Cetor 100 E/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Humaan C1-remmer BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Cetor 100 E/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Humaan C1-remmer Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Rhophylac 200 microgram / 2 ml Rhophylac 300 microgram / 2 ml Oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Menselijk anti-d-immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij

Nadere informatie

NOSCAPINE HCL, stroop 1 mg/ml Noscapine

NOSCAPINE HCL, stroop 1 mg/ml Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NOSCAPINE HCL, 1 mg/ml Noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst

Nadere informatie

Wanneer mag men Fem7 50µg, Fem7 75µg en Fem7 100µg niet gebruiken? U mag Fem7 niet gebruiken:

Wanneer mag men Fem7 50µg, Fem7 75µg en Fem7 100µg niet gebruiken? U mag Fem7 niet gebruiken: BIJSLUITER FEM7 50µg/ FEM7 75µg / FEM7 100µg (14-05-2001) blz. 1 Bijsluiter Fem7 50µg / Fem7 75µg / Fem7 100µg Informatie voor de gebruikster Samenstelling Fem7 50µg, Fem7 75µg en Fem7 100µg zijn pleisters

Nadere informatie

PARONAL I.E. PARONAL I.E.

PARONAL I.E. PARONAL I.E. P2-1/5 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker,

Nadere informatie

Nanogam. Immunoglobulinen

Nanogam. Immunoglobulinen Nanogam Immunoglobulinen Inhoudsopgave Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Bijwerkingen 4 Zwangerschap en vruchtbaarheid 4 Andere geneesmiddelen 5 Autorijden 5 Vaccinaties

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Pulmolast 1000 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Pulmolast 1000 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Pulmolast 1000 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Werkzame stof: humaan alfa 1 -proteïnaseremmer Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER. pagina 1 Bisolnex 1705

BIJSLUITER. pagina 1 Bisolnex 1705 BIJSLUITER pagina 1 Bisolnex 1705 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bisolnex Stroop, 1 mg/ml Noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie BIJSLUITER NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER B. BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Allergovit pollen, suspensie voor injectie, 1.000 TE/ml (Sterkte A) en/of 10.000 TE/ml (Sterkte B) 006 Grassen bestaande uit: 133 Witbol, 140

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml, drank Noscapine

Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml, drank Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vicks Hoest noscapinehydrochloride 1 mg/ml, Noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing Tetryzolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Naam van het product. VariQuin. 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling. 2.1 Actief bestanddeel

1. Naam van het product. VariQuin. 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling. 2.1 Actief bestanddeel 1. Naam van het product VariQuin. 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 2.1 Actief bestanddeel VariQuin bestaat uit een eiwitfractie bereid uit menselijk plasma met een hoge titer aan varicella

Nadere informatie

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER, 25 microgram / dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u of uw kind wordt gevaccineerd want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. IMOVAX POLIO suspensie voor injectie Geïnactiveerd poliomyelitisvaccin.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. IMOVAX POLIO suspensie voor injectie Geïnactiveerd poliomyelitisvaccin. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER IMOVAX POLIO suspensie voor injectie Geïnactiveerd poliomyelitisvaccin. Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION... Page: 1.3.1.1-1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DA PARACETAMOL MET COFFEÏNE 500 MG/50 MG, TABLETTEN paracetamol

Nadere informatie

ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop noscapine

ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat.

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat. Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, gadoteerzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt want er staat belangrijke informatie voor u in. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter Kinderparacetamol zetpil 120 mg, Kinderparacetamol zetpil 240 mg, Paracetamol zetpil 500 mg, Paracetamol zetpil 1000 mg, Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. Tradename: Prolastin Feb 2016 Page 14 of 21

BIJSLUITER. Tradename: Prolastin Feb 2016 Page 14 of 21 BIJSLUITER Tradename: Prolastin Feb 2016 Page 14 of 21 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Prolastin, 1000 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Humaan alfa 1 -proteïnaseremmer Lees

Nadere informatie

1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet

1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BCG vaccin SSI, 0,75 mg per ml, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Cofact.

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Cofact. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Cofact 250 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Cofact 500 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Humaan protrombine complex

Nadere informatie

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Samenwerkende Apothekers Nederland bv Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OCTAGAM 5%, oplossing voor infusie Humane normale immunoglobuline (IVIg) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Tuberculin PPD RT23 SSI 2 T.U./0,1 ml oplossing voor injectie Tuberculin PPD RT23 SSI 10 T.U./0,1 ml oplossing voor injectie Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nanogam 50 mg/ml oplossing voor infusie Humaan normaal immunoglobuline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nanogam 50 mg/ml oplossing voor infusie Humaan normaal immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nanogam 50 mg/ml oplossing voor infusie Humaan normaal immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Module 1 Administrative Information of prescribing Information

Module 1 Administrative Information of prescribing Information Page 1 of 8 Package leaflet voor Tetanus Immunoglobuline en Tetanus vaccin Page 2 of 8 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINE HCl SANDOZ NEUSDRUPPELS 0,5/1,0 MG/ML, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. WAT ZIJN ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT ZIJN ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Zure oordruppels met hydrocortison DMB 1% FNA Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. -Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1207 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Actavis 120 mg zetpillen Paracetamol Actavis 240 mg zetpillen Paracetamol Actavis 500 mg zetpillen Paracetamol

Nadere informatie

Eprex oplossing voor injectie 40.000 IE/1,0 ml

Eprex oplossing voor injectie 40.000 IE/1,0 ml J-C 2006 Ned. Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Eprex al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Uw arts of

Nadere informatie