RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET STRAATPARKEREN. Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET STRAATPARKEREN. Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen"

Transcriptie

1 RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET STRAATPARKEREN Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit retributiereglement, wordt verstaan onder: 1. parkeerplaats: ruimte op de openbare weg die bestemd is om een motorvoertuig, reclamevoertuig of aanhangwagen te parkeren. 2. voorbehouden parkeerplaats: een parkeerplaats uitsluitend bestemd voor voertuigen van bewoners, van zorgverstrekkers en van marktkramers, voor voertuigen van autodelen, veegwagens, anonieme politievoertuigen, schoolbussen en voor elke categorie voertuigen aangeduid door de gemeenteraad, waarvoor een geldige parkeerkaart uitgereikt is. 3. parkeerkaart: individuele toelating uitgereikt aan bijzondere doelgroepen gebruikers van parkeerplaatsen, aangeduid door de gemeenteraad. 4. het gebruik van een parkeerplaats: de feitelijke bezetting van deze plaats door een motorvoertuig, reclamevoertuig of aanhangwagen langer dan de tijd die nodig is voor het laten instappen of uitstappen van mensen of het laden en lossen van zaken in de zin van artikel 2.23 van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg. Het gebruik van een parkeerplaats door een motorvoertuig, reclamevoertuig of aanhangwagen in een van de in artikel 2 bedoelde zones is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden bepaald door dit retributiereglement. 5. parkeerticket: het bewijs van de parkeertijd die overeenstemt met het betaalde retributiebedrag, afgeleverd door de parkeerautomaat. 6. persoonlijke elektronische parkeermeter (PEP): betaalapparaat dat achter de voorruit van de wagen geplaatst wordt en waarmee d.m.v. waardekaarten betaald kan worden. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 1

2 Artikel 2 Ten voordele van de stad Gent wordt een retributie geheven: 1 op het gebruik van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel van het Koninklijk Besluit van 1december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna genoemd de Wegcode: a) in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zone reglementering b) in zones met betalend parkeren 2 op het gebruik van de parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke parkeerkaart, zoals geregeld in artikel 27 ter van de Wegcode; 3 op het parkeren door autocars op plaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor autocars geregeld is overeenkomstig artikel 27.3 van de Wegcode. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 2

3 Hoofdstuk 2. Parkeren in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering. Artikel 3 De retributie blauwe zone is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer. Artikel 4 Het gebruik van een parkeerplaats is gratis voor de duur van twee uren of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode. Artikel 5 1 De retributie blauwe zone is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd. 2 Deze retributie bedraagt 25,00 euro en laat toe om gedurende maximum vijf opeenvolgende uren te parkeren in de zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg met een blauwe zonereglementering. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag. 3 De retributie blauwe zone wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door de door het stadsbestuur aangestelde vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt óf in speciën in de kantoren van het Parkeerbedrijf, óf bij wijze van storting of overschrijving op de bankrekening van het Parkeerbedrijf overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. Artikel 6 De retributie blauwe zone is verschuldigd van 9.00 uur tot uur, behoudens op zon- en feestdagen en op 11 juli, of zoals aangebracht op de signalisatie. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 3

4 Hoofdstuk 3. Betalend parkeren Artikel 7 Op de plaatsen met parkeerautomaten geschiedt het gebruik van de parkeerplaatsen op de wijze en onder de voorwaarden zoals op deze toestellen vermeld. Volgende retributietarieven zijn van toepassing: 1 kortparkeertarief 2 dagtarief 3 weektarief 4 pendeltarief 5 forfaitaire parkeerretributie Artikel 8 De zone betalend parkeren wordt opgedeeld in verschillende tariefzones: 1 tariefzone 1: centrumzone, in de straten zoals omschreven in het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd, artikel 7, 1. Deze tariefzone wordt op elke parkeerautomaat aangeduid met het cijfer 1 op gele achtergrond. 2 tariefzone 2: buiten de tariefzone 1 (of buiten de centrumzone) en met uitzondering van het Koningin Maria-Hendrikaplein en de tariefzone 3, in de straten zoals omschreven in het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd, artikel 6. Deze tariefzone wordt op elke parkeerautomaat aangeduid met het cijfer 2 op blauwe achtergrond. 3 tariefzone 3: zone avondparkeren buiten de tariefzone 1 (of buiten de centrumzone), in de straten zoals omschreven in het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd, artikel 7 2. De tariefstructuur is zoals tariefzone 2 met een uitbreiding van de betalende uren. Deze tariefzone wordt op elke parkeerautomaat aangeduid met het cijfer 3 op groene achtergrond. 4 Koningin Maria-Hendrikaplein 5 Commerciële straten: zoals omschreven in het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd, artikel 8.4 en zoals aangeduid op de parkeerautomaten in de desbetreffende straten. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 4

5 Artikel 9 1 De retributie kortparkeertarief is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. 2 Deze retributie bedraagt: 1 In de tariefzone 1 van 9 tot 19 uur: 1 uur 2,00 euro 2 uur 2,00 euro 3 uur 2,00 euro Met een maximum parkeertijd van 3 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. De aanrekening gebeurt als volgt: van 0-15 minuten: 0,10 euro van minuten: 0,10 euro per 2 minuten van minuten: 0,10 euro per 3 minuten 2 In de tariefzones 2 en 3 van 9 tot 19 uur: 1 uur 0,75 euro 2 uur 0,85 euro 3 uur 0,90 euro Met een maximum parkeertijd van 3 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. De aanrekening gebeurt als volgt: van 0 15 minuten: 0,10 euro van minuten: 0,10 euro van minuten: 0,10 euro van minuten: 0,10 euro per 8 minuten van minuten: 0,10 euro per 7 minuten van minuten: 0,10 euro per 6 minuten EEX_SP_OK_02_02_09_RE 5

6 3 In de tariefzone 1 van 19 tot 24 uur: 1 uur 1,00 euro 2 uur 1,00 euro 3 uur 1,00 euro 4 uur 1,00 euro 5 uur 1,00 euro Met een maximum parkeertijd van 5 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. Bij overdracht is vanaf 9 uur de tariefstructuur zoals beschreven in art van kracht. De aanrekening gebeurt als volgt: van 0 15 minuten: 0,10 euro van minuten: 0,10 euro per 3 minuten van 25 tot 300 minuten 0,10 euro per 6 minuten 4 In de tariefzone 3 van 19 tot 24 uur: 1 uur 0,60 euro 2 uur 0,60 euro 3 uur 0,60 euro 4 uur 0,40 euro 5 uur 0,30 euro Met een maximum parkeertijd van 5 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. Bij overdracht is vanaf 9 uur de tariefstructuur zoals beschreven in art van kracht. De aanrekening gebeurt als volgt: van 0 15 minuten: 0,10 euro van minuten: 0,10 euro van 21 tot 180 minuten 0,10 euro per 10 minuten van 181 tot 240 minuten 0,10 euro per 15 minuten van 241 tot 300 minuten 0,10 euro per 20 minuten EEX_SP_OK_02_02_09_RE 6

7 5 Op het Koningin Maria Hendrikaplein van 9 tot 19 uur: 15 minuten 0,50 euro Met een maximum parkeertijd van 15 minuten. De aanrekening gebeurt als volgt: van 0 15 minuten: 0,10 euro per 3 minuten 6 In de commerciële straten: Overeenkomstig de tariefzone waarin deze straat zich bevindt, met een maximum parkeertijd van 3 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. 3 De retributie kortparkeertarief wordt vooraf betaald: 1 aan de parkeerautomaten a) hetzij met muntstukken van 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,00 euro of 2,00 euro, met dien verstande dat de parkeerautomaat maximum 22 muntstukken per verrichting aanvaardt, geen wisselgeld teruggeeft en overbetalen toelaat tot maximaal het eerstvolgende even bedrag na het bedrag overeenkomstig de maximum parkeertijd. b) hetzij met een elektronische betaalkaart: in schijven van 0,25 euro 2 ofwel met de persoonlijke elektronische parkeermeter (PEP), te activeren volgens de bijgeleverde gebruikersinstructies. Het parkeerticket of de persoonlijke elektronische parkeermeter (PEP) moet door de bestuurder zichtbaar op de binnenkant van de voorruit worden aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Artikel 10 1 De retributie dagtarief is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. 2 Deze retributie bedraagt 1 In de tariefzone 1: a) 10,00 euro voor de enige en maximum parkeertijd van 15 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. b) Pendeltarief: 5,00 euro voor de enige en maximum parkeertijd van 15 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 7

8 2 In de tariefzone 2: 3,00 euro voor de enige en maximum parkeertijd van 10 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. 3 In de tariefzone 3: 3,00 euro voor de enige en maximum parkeertijd van 15 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag, voor zover dit maximum of de overdraagbaarheid niet in strijd zijn met de lokale signalisatie. 4 Op het Koningin Maria-Hendrikaplein en in de commerciële straten: niet van toepassing. 3 De retributie dagtarief, wordt vooraf betaald: 1 aan de parkeerautomaten a) hetzij met muntstukken van 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,00 euro of 2,00 euro, met dien verstande dat de parkeerautomaat maximum 22 muntstukken per verrichting aanvaardt, geen wisselgeld teruggeeft en overbetalen toelaat tot maximaal het eerstvolgende even bedrag na het bedrag overeenkomstig de maximum parkeertijd. b) hetzij met een elektronische betaalkaart, telkens voor het volledige bedrag 2 ofwel met de persoonlijke elektronische parkeermeter (PEP), te activeren volgens de bijgeleverde gebruikersinstructies. Het parkeerticket of de PEP moeten door de bestuurder zichtbaar op de binnenkant van de voorruit worden aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. 4 De retributie pendeltarief, kan uitsluitend betaald worden: met de PEP, te activeren volgens de bijgeleverde gebruikersinstructies. De PEP moet door de bestuurder zichtbaar op de binnenkant van de voorruit worden aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Artikel 11 1 De retributie weektarief is enkel van toepassing op de Dampoortparking in de tariefzone 2 volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. 2 Deze retributie bedraagt maximum 18 euro voor de maximum parkeertijd van 60 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dagen. De parkeertijd is te kiezen per schijf van 10 ondeelbare opeenvolgende betalende uren. Elke schijf kost 3 euro. 3 De retributie weektarief wordt vooraf betaald aan de parkeerautomaten: a) hetzij met muntstukken van 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,00 euro of 2,00 euro, met dien verstande dat de parkeerautomaat maximum 22 muntstukken per verrichting aanvaardt, geen wisselgeld teruggeeft en overbetalen toelaat tot maximaal het eerstvolgende even bedrag na het bedrag overeenkomstig de maximum parkeertijd. b) hetzij met een elektronische betaalkaart, in schijven van 3 euro. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 8

9 Artikel 12 1 De retributie forfaitaire parkeerretributie is van toepassing 1. na het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerticket 2. wanneer geen parkeerticket zichtbaar achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig kan worden aangetroffen 3. wanneer het voorliggend parkeerticket niet voldoet aan het voor die tariefzone geldende tarief 2 In deze gevallen wordt de parkeerder geacht gekozen te hebben voor de betaling van een forfaitaire parkeerretributie die 25,00 euro bedraagt. Deze retributie laat toe om gedurende maximum vijf opeenvolgende uren te parkeren, in de zones waar de parkeertijd wordt geregeld door middel van betalend parkeren. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag. 3 De forfaitaire parkeerretributie dient betaald te worden binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door de door het stadsbestuur aangestelde vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. Voor de reclamevoertuigen en de aanhangwagens wordt het parkeerbiljet onmiddellijk per post overgemaakt. De betaling gebeurt óf in speciën in de kantoren van het Parkeerbedrijf, óf bij wijze van storting of overschrijving op de bankrekening van het Parkeerbedrijf overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. Artikel 13 De retributies vermeld onder bovengenoemd artikel 7 zijn niet verschuldigd op zonen feestdagen en op 11 juli. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 9

10 Hoofdstuk 4. Parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap Artikel 14 De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. Op voorwaarde dat de speciale kaart zoals bepaald in van de Wegcode zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking worden geparkeerd: 1. in de blauwe zone (of de straten waarin het regime blauwe zone geldt); 2. in de zone betalend parkeren; 3. op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in artikel 27 bis van de Wegcode. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 10

11 Hoofdstuk 5. Parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart Artikel 15 De retributie parkeerkaart is van toepassing op parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke parkeerkaart zoals bepaald in artikel 27 ter van de Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer. Artikel 16 1 De retributie parkeerkaart is verschuldigd voor elk voertuig dat geparkeerd staat op een parkeerplaats voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart, met uitzondering van deze voertuigen waarbij de geldige gemeentelijke parkeerkaart conform de bepalingen van huidig retributiereglement en op de overeenkomstige voorbehouden parkeerplaatsen, zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig en voor zover dit voertuig zich bevindt in de zone zoals vermeld op de gemeentelijke parkeerkaart. De speciale kaart voor personen met een handicap is niet gelijkgesteld met een gemeentelijke parkeerkaart. 2 Deze retributie bedraagt 50,00 euro en laat toe om gedurende maximum tien opeenvolgende uren te parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag. 3 De retributie parkeerkaart wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door de door het stadsbestuur aangestelde vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt óf in de kantoren van het Parkeerbedrijf, óf bij wijze van storting of overschrijving op de bankrekening van het Parkeerbedrijf overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. Artikel 17 De retributie parkeerkaart is steeds verschuldigd, 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen en 11 juli. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 11

12 Hoofdstuk 6. De Gemeentelijke parkeerkaart Artikel 18 De Gemeente preciseert de regels voor de uitreiking en het gebruik van de parkeerkaarten met inachtneming van het koninklijk besluit van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. Binnen dit kader kan zij aanvullende categorieën begunstigden bepalen. Er kan enkel een parkeerkaart uitgereikt worden voor buitenlandse nummerplaten, indien voldaan is aan de bepalingen van KB 20 juli 2001 en zijn wijzigingen. De bewijsstukken moeten aangereikt worden door de aanvrager. Artikel 19 Voor het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart ter vervanging van een verloren, gestolen of beschadigde parkeerkaart wordt een retributie van 20 euro aangerekend. Bij vaststelling van inbreuk op onderstaande modaliteiten wordt de gemeentelijke parkeerkaart en het recht op aanvragen van een gemeentelijke parkeerkaart van de gebruiker of organisatie geschorst voor minimaal 1 jaar. Volgende categorieën gebruikers kunnen een gemeentelijke parkeerkaart bekomen overeenkomstig de hierna genoemde modaliteiten: Artikel 20 Doelgroep bewoners Inwoners van de stad Gent, die voldoen aan de voorwaarden inzake bewonersparkeren kunnen, overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake het bewonersparkeren, aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners of bewonerskaart. In het Koninklijk Besluit van 09 januari 2007 tot wijziging van de wegcode heeft men artikel ingevoerd met de uitdrukkelijke definitie van "Bewonerskaart":, een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone of straat. Wat het begrip hoofdverblijfplaats betreft, wordt verwezen naar het ministerieel rondschrijven van 18 december 1991 en het arrest nr van de Raad van State. De Stad Gent stelt als absolute voorwaarde voorop dat enkel de mensen met een hoofdverblijfplaats in de Stad Gent in aanmerking komen voor de uitreiken van een bewonerskaart. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 12

13 Artikel 20.1 Er kunnen twee soorten bewonerskaarten worden uitgereikt: 1. reguliere bewonerskaart Personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Gent, komen in aanmerking. Er kunnen twee bewonerskaarten worden uitgereikt per wooneenheid De eerste bewonerskaart is geldig voor de duur van twee jaar. Hiervoor wordt geen retributie aangerekend. De tweede bewonerskaart is naar keuze van de aanvrager één of twee jaar geldig. Hiervoor wordt een retributie aangerekend van 100 euro per jaar. Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar. De tweede bewonerskaarten die voor het einde van de geldigheidsdatum ingeleverd worden, worden pro rato terugbetaald. De terugbetaling gebeurt per maand dat de bewonerskaart nog geldig is vanaf de datum waarop de aanvraag tot terugbetaling gebeurt. Een begonnen maand wordt niet terugbetaald. 2. tijdelijke bewonerskaart Personen die een aanvraag tot domiciliewijziging ingediend hebben bij de dienst Bevolking van de Stad Gent, komen in aanmerking. De aanvrager dient het bewijs van deze aanvraag tot domiciliewijziging voor te leggen. Er kunnen twee bewonerskaarten worden uitgereikt per wooneenheid Beide tijdelijke bewonerskaarten zijn geldig voor de duur van drie maanden. Hiervoor wordt geen retributie aangerekend. De tijdelijke bewonerskaart is éénmalig verlengbaar voor een periode van 3 maanden, tenzij de aanvrager intussen onder de voorwaarden van art valt. Artikel 20.2 Regeling voor bewonerskaarten m.b.t. vervangwagens. Bij het gebruik van een vervangvoertuig, dient de houder van de overeenkomstige bewonerskaart volgende stappen te ondernemen: - meedelen van het bewonerskaartnummer aan de administratie van het Parkeerbedrijf - overmaken (via , fax of aan de balie in de kantoren aan het Sint- Michielsplein 9 te 9000 Gent) van een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat men beschikt over het vervangvoertuig, alsook de tijdsperiode waarin men over dit voertuig beschikt. Indien cumulatief aan deze voorwaarden is voldaan, geniet de houder van de bewonerskaart, voor dit vervangvoertuig over de zelfde voorwaarden als artikel EEX_SP_OK_02_02_09_RE 13

14 Artikel 20.3 Op voorwaarde dat de geldige bewonerskaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking worden geparkeerd: 1 in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt zoals vermeld op de bewonerskaart; 2 in de zone betalend parkeren zoals vermeld op de bewonerskaart; 3 op de parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van een bewonerskaart, binnen de zone zoals vermeld op de bewonerskaart. Artikel 21 De doelgroep autodelen Een autodeelproject komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie autodelen als het wordt erkend door de gemeenteraad op basis van volgende voorwaarden: - het betreft een geregistreerde organisatie voor autodelen; - het is gebaseerd op lidmaatschap (contract); - er is minimum 1 personenwagen per 40 aangesloten leden; - er zijn minimum 10 aangesloten leden per personenwagen; - het autodeelproject beschikt over minimum 10 personenwagens; - de ingeschreven voertuigen hebben een standplaats in Gent, of zijn ingeschreven op naam van een persoon die in Gent gedomicilieerd is. Er kan maximaal 1 parkeerkaart per voertuig aangevraagd worden op naam van de organisatie of op naam van een lid van de organisatie. Bij de aanvraag of vernieuwing van de parkeerkaart(en) wordt volgende voorgelegd aan het Parkeerbedrijf Stad Gent: - Naam en adres van de maatschappelijke zetel - lijst van de gebruikte voertuigen (kentekenplaat, datum ingebruikname, merk, type, verzekeraar, polisnummer) - aantal leden op datum van de aanvraag Er wordt geen retributie aangerekend. De parkeerkaart voor autodelen is 1 jaar geldig. Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos worden geparkeerd op het volledige grondgebied Gent: 1 in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt; 2 in de zone betalend parkeren; 3 op de parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners en autodelen. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 14

15 Artikel 22 De doelgroep zorgverstrekker Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie zorgverstrekker als: - het betreft een door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie. - het betreft een door de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgverstrekker. Er kan maximaal 1 parkeerkaart per voertuig aangevraagd worden. Op een parkeerkaart kunnen maximaal 2 kentekens vermeld worden. Deze parkeerkaart is geldig op het volledige grondgebied Gent. Bij de aanvraag of vernieuwing van de parkeerkaart(en) wordt volgende voorgelegd: - bewijs van erkenning door het Riziv of de Vlaamse Gemeenschap - kenteken(s) (max. 2) die op de parkeerkaart vermeld moeten worden. Er wordt een retributie aangerekend van 100 euro per kaart. De parkeerkaart voor zorgverstrekkers is 1 jaar geldig. Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar. Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos worden geparkeerd op het volledige grondgebied Gent: 1 in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt; 2 in de zone betalend parkeren; 3 op de parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart. Deze parkeerkaart laat een maximale parkeertijd toe van 2 uur. Het begintijdstip van het parkeren wordt aangeduid via de parkeerschijf die zichtbaar naast de parkeerkaart wordt voorgelegd. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 15

16 Artikel 23 De doelgroep veegwagens Een voertuig komt in aanmerking voor het bekomen van een parkeerkaart voor de categorie veegwagen als: - het een voertuig betreft dat specifiek gebruikt wordt voor het vegen en onderhouden van de openbare weg - de organisatie die de parkeerkaart aanvraagt door Stad Gent aangesteld wordt voor het onderhouden van de openbare weg Er kan maximaal 1 parkeerkaart per voertuig aangevraagd worden. Op een parkeerkaart kunnen maximaal 2 kentekens vermeld worden. Bij de aanvraag of vernieuwing van de parkeerkaart(en) wordt volgende voorgelegd: - het bewijs van aanstelling door de Stad Gent - lijst van de gebruikte voertuigen (kentekenplaat, datum ingebruikname, merk, type, verzekeraar, polisnummer) Er wordt geen retributie aangerekend. De parkeerkaart voor veegwagens is 1 jaar geldig. Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos worden geparkeerd op het volledige grondgebied Gent: 1 in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt; 2 in de zone betalend parkeren; 3 op de parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners. Artikel 24 De doelgroep Marktkramers Een voertuig komt in aanmerking voor het bekomen van een parkeerkaart voor de categorie marktkramers als: - het een voertuig betreft dat specifiek gebruikt wordt door een marktkramer bij de uitoefening van zijn beroep. Bij de aanvraag of vernieuwing van de parkeerkaart(en) wordt volgende voorgelegd: - een geldige machtiging ambulante activiteiten als werkgever of geldige leurderskaart (wet 15 december 1970). Er kan maximaal 1 parkeerkaart per aanvrager uitgereikt worden.. Op de kaart staan volgende gegevens vermeld: - naam van de aanvrager - GSM nummer waarop de aanvrager te bereiken is Er wordt een retributie aangerekend van 20 euro per kaart. De parkeerkaart voor marktkramers is 1 jaar geldig. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 16

17 Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos worden geparkeerd : 1 op de voorbehouden parkeerplaatsen voor de parkeerkaart voor marktkramers, binnen de aangeduide tijdsvensters; 2 in de volgende straten, op vrijdag en zaterdag van 6 tot 14 uur: Baudelokaai, Baudelostraat, Beverhoutplein, Bij Sint-Jacobs, Goudstraat, Krommewal, Minnemeers, Ottogracht, Penitentenstraat, Rembert Dodoensdreef, Speldenstraat, Vlasmarkt. Artikel 25 De doelgroep anonieme politievoertuigen Een voertuig komt in aanmerking voor het bekomen van een parkeerkaart voor de categorie anonieme politievoertuigen als: - het een dienstvoertuig betreft dat specifiek gebruikt wordt door de Politie van de Stad Gent - het dienstvoertuig is niet herkenbaar aan uiterlijke kenmerken van de Politie Er kan maximaal 1 parkeerkaart per voertuig aangevraagd worden. Op een parkeerkaart kan maximaal 1 kenteken vermeld worden. Bij de aanvraag of vernieuwing van de parkeerkaarten wordt volgende voorgelegd: - lijst van de gebruikte dienstvoertuigen (kentekenplaat, datum ingebruikname, merk, type, verzekeraar, polisnummer), goedgekeurd door het diensthoofd van de dienst Service en Logistiek van de Stad Gent en de korpschef van de Politiezone Gent Er wordt geen retributie aangerekend. Het voertuig kan kosteloos worden geparkeerd op het volledige grondgebied Gent: 1 in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt; 2 in de zone betalend parkeren; 3 op de parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners. Het voorleggen van de gemeentelijke parkeerkaart voor anonieme politievoertuigen wordt vervangen door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig, overeenkomstig artikel 27 quater van de Wegcode. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 17

18 Artikel 26 Het Parkeerbedrijf reikt de bewonerskaarten en de gemeentelijke parkeerkaarten uit. Het Parkeerbedrijf levert de bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten af op het ogenblik van de aanvraag en betaling in de kantoren aan het Sint-Michielsplein 9 te 9000 Gent van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur en op woensdagnamiddag van 14 uur tot 18 uur. Uitgezonderd: De gemeentelijke parkeerkaarten voor autodelen, veegwagens en anonieme politievoertuigen worden 5 werkdagen na de aanvraag afgeleverd. Onder welbepaalde voorwaarden kan de bewoner zijn/haar bewonerskaart digitaal aanvragen via e-loket ( - rubriek e-loket). Wie niet zelf beschikt over een internetaansluiting kan bellen naar Gentinfo (tel.: van maandag tot en met zaterdag van 8 uur tot 19 uur). Een operator maakt een digitale aanvraag en stuurt deze door naar het Parkeerbedrijf. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de aanvraag via e-loket of Gentinfo stuurt het Parkeerbedrijf de bewonerskaart op naar de aanvrager. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 18

19 Hoofdstuk 7. Betalend parkeren voor autocars Artikel 27 Op de plaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor autocars is geregeld geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden zoals op de speciaal hiertoe bestemde parkeerautomaten vermeld. Volgende retributietarieven zijn van toepassing: 1 kort tarief autocar 2 lang tarief autocar 3 autocar Artikel 28 De retributie kort tarief autocar is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. 1 uur 1,50 euro 2 uur 1,50 euro Met een maximum van 3,00 euro voor een maximum parkeertijd van 2 uur, niet overdraagbaar naar de volgende betalende dag. Artikel 29 De retributie lang tarief autocar is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. 1 uur 0,50 euro 2 uur 1,00 euro 3 uur 1,50 euro 4 uur 2,00 euro 5 uur 2,50 euro 6 uur 3,00 euro 7 uur 3,50 euro 8 uur 4,00 euro 9 uur 4,50 euro 10 uur 5,00 euro Met een maximum van 5,00 euro voor een maximum parkeertijd van 10 opeenvolgende betalende uren, overdraagbaar naar de volgende betalende dag. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 19

20 Artikel 30 De retributie kort tarief autocar en lang tarief autocar worden vooraf betaald aan de parkeerautomaten: a) hetzij met muntstukken van 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,00 euro of 2,00 euro, met dien verstande dat de parkeerautomaat maximum 22 muntstukken per verrichting aanvaardt, geen wisselgeld teruggeeft en overbetalen toelaat tot maximaal het eerstvolgende even bedrag na het bedrag overeenkomstig de maximum parkeertijd. b) hetzij met een elektronische betaalkaart: in schijven van 0,50 euro Het parkeerticket moet door de bestuurder zichtbaar op de binnenkant van de voorruit worden aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Artikel 31 1 De retributie autocar is van toepassing 1. na het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerticket 2. wanneer geen parkeerticket zichtbaar achter de voorruit kan worden aangetroffen. 2 Deze retributie bedraagt 25,00 euro en laat toe om gedurende maximum vijf opeenvolgende uren te parkeren op parkeerplaatsen voor autocars waar de beperking van de parkeertijd is geregeld overeenkomstig artikel 27.3 van de Wegcode. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag. 3 De retributie autocar wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door de door het stadsbestuur aangestelde vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt óf in speciën in de kantoren van het Parkeerbedrijf, óf bij wijze van storting of overschrijving op de bankrekening van het Parkeerbedrijf overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. Artikel 32 De retributies autocar, kort tarief autocar en lang tarief autocar zijn verschuldigd van 9.00 uur tot uur, behoudens op zon- en feestdagen en op 11 juli. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 20

21 Hoofdstuk 8. Algemene bepalingen Artikel 33 De betaling van de retributies blauwe zone, forfaitaire parkeerretributie, parkeerkaart en autocar kan gebeuren: - via overschrijving naar de bankrekening met rekeningnummer zoals vermeld op het parkeerbiljet - in speciën of met een elektronische betaalkaart bij het Parkeerbedrijf, in de kantoren aan het Sint-Michielsplein 9 te 9000 Gent, van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur en op woensdagnamiddag van 14 uur tot 18 uur, uitgezonderd op feestdagen, 11 juli en collectieve sluitingsdagen van de Stad Gent. Een parkeerticket kan nooit in mindering gebracht worden van de geldig uitgeschreven retributies blauwe zone, forfaitaire parkeerretributie, parkeerkaart en autocar. Artikel 34 De elektronische betaalkaarten waarvan sprake in dit reglement, zijn deze van het type Proton, beheerd door Atos Worldline NV. Artikel 35 De titularis van de inschrijving in het repertorium van motorvoertuigen is gehouden tot betaling van de overeenkomstig dit reglement verschuldigde retributies. Artikel 36 Ingeval van niet-betaling van de retributies blauwe zone, forfaitaire parkeerretributie, parkeerkaart en autocar binnen de vooropgestelde vijf dagen, wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Een bijkomende administratieve vergoeding van 20,00 euro, wordt per aanmaning aangerekend vanaf de tweede aanmaning. In geval van niet-betaling na tweede aanmaning zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel zoals bepaald in artikel 94, 2, lid 2 van het Gemeentedecreet of gebeurlijk via gerechtelijke weg. EEX_SP_OK_02_02_09_RE 21

22 Artikel 37 Bezoekerstickets Gezinshoofden die gedomicilieerd zijn in een zone waar het regime van betalend avondparkeren van toepassing is, kunnen bij het Parkeerbedrijf jaarlijks 52 gratis bezoekerstickets per gezinshoofd bekomen. Een bezoekersticket geeft recht op een gratis parkeerbeurt tussen 19 en 24 uur. De 52 bezoekerstickets worden tot 13 per kwartaal beperkt. Een bezoekersticket is een kwartaal geldig. Een bezoekersticket is een krasbiljet waarop de datum van de parkeerbeurt op aangeduid wordt. De bezoekerstickets worden per post verzonden naar alle betroffen gezinnen, of kunnen per gezin afgehaald worden in de kantoren van het Parkeerbedrijf, van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur en op woensdagnamiddag van 14 uur tot 18 uur. Artikel 38 Het volledige retributiereglement inzake het straatparkeren ligt ter inzage in de kantoren van het Parkeerbedrijf, Sint-Michielsplein 9 te 9000 Gent en in het Administratief centrum, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent waar eenieder er tijdens de kantooruren ter plaatse kennis kan van nemen. Artikel 39 Het retributiereglement inzake het straatparkeren, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 2009 wordt opgeheven, vanaf de inwerkingtreding van huidig reglement. Artikel 40 Dit reglement treedt in werking op 01 mei GR 22 maart 2010 EEX_SP_OK_02_02_09_RE 22

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET STRAATPARKEREN

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET STRAATPARKEREN RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET STRAATPARKEREN Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit retributiereglement, wordt verstaan onder: 1. parkeerplaats: ruimte op de openbare

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART Artikel 1 Er kunnen volgende soorten gemeentelijke parkeerkaarten uitgereikt worden: 1) Bewonerskaart 2) Autodelen 3) Particulier

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN A) OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIE Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015 en 15 december 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Goedgekeurd door de GR 21 november 2011 (in voege vanaf 1 december 2011) Gewijzigd door de GR 20 december 2011, Gewijzigd

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015, 15 december 2015 en 21

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Goedgekeurd door de GR 21 november 2011 (in voege vanaf 1 december 2011) Gewijzigd door de GR 20 december 2011, Gewijzigd

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Goedgekeurd door de GR 21 november 2011 (in voege vanaf 1 december 2011) Gewijzigd door de GR 20 december 2011, Gewijzigd

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Goedgekeurd door de GR 21 november 2011 (in voege vanaf 1 december 2011) Gewijzigd door de GR 20 december 2011, Gewijzigd

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01021 Onderwerp: Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart - Wijziging Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Sint-Michiels te Gent. 1

Nadere informatie

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN BIJ PARKEERAUTOMATEN EN IN BLAUWE ZONES

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN BIJ PARKEERAUTOMATEN EN IN BLAUWE ZONES Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 29 december 2017 Sint-Niklaas Gemeente WAREN AANWEZIG : Beveren Jens De Wael, voorzitter

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

Besluit Zitting van 22 mei 2017

Besluit Zitting van 22 mei 2017 Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 mei 2017 Retributiereglement op het parkeren van voertuigen Artikel 1 Voor een periode ingaand op 01.09.2017 en eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie

Nadere informatie

RETRIBUTIE OP HET PARKEREN

RETRIBUTIE OP HET PARKEREN RETRIBUTIE OP HET PARKEREN Reglement (gemeenteraad 17 december 2013) Hoofdstuk I: Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten Artikel 1: Er wordt met ingang van 1 januari 2014 een retributie geheven

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2017 Gewijzigd in de gemeenteraad van 25 september 2017 Bekendgemaakt op 29 juni 2017, 26 september

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN STADSBESTUUR BLANKENBERGE RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN Datum vaststelling gemeenteraad: 23 juni 2015 Bekendmaking via website: 07 juli 2015

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Tolhuis te Gent. 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN STADSBESTUUR BLANKENBERGE RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december 2012 01/01/2013 31/12/2019

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PARKEREN IN DE GARAGE SINT- PIETERSPLEIN TE GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PARKEREN IN DE GARAGE SINT- PIETERSPLEIN TE GENT gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PARKEREN IN DE GARAGE SINT- PIETERSPLEIN TE GENT Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het kortparkeren

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2017 Bekendgemaakt op 29 juni 2017 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 2 Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 februari Retributies: retributie op het parkeren: invoering

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 februari Retributies: retributie op het parkeren: invoering Gemeenteraad Openbare zitting 26 februari 2016 belastingen (DD) 10. Retributies: retributie op het parkeren: invoering Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0220 parkeren Bondige toelichting Vanaf

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren Gemeente Zedelgem MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen 1. Beurtelings parkeren Het halfmaandelijks beurtelings parkeren is van kracht wanneer het verkeersbord E11 is aangebracht. Het parkeren langs

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten STAD TONGEREN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad Openbare vergadering van 26 februari 2014. Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten De gemeenteraad,

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 februari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00147 Onderwerp: Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Bijlage Lijst bewonerszones.-

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 (treedt in werking op 1 november 2016) Bekendgemaakt

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 28 juni 2017

Nadere informatie

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE Parkeren in uw buurt krijgt voorrang De Stad Gent vindt dat parkeerplaatsen in woonstraten

Nadere informatie

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN. GOEDKEURING. DE GEMEENTERAAD;

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN. GOEDKEURING. DE GEMEENTERAAD; RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN. GOEDKEURING. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende een retributie op het betalend parkeren wordt opgeheven met ingang van

Nadere informatie

Artikel 2 De plaatsen met een dusdanige parkeerbeperking worden door ons vastgesteld.

Artikel 2 De plaatsen met een dusdanige parkeerbeperking worden door ons vastgesteld. Retributie voor het parkeren van motorvoertuigen en aanhangwagens en hun onderdelen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar het gebruik van de parkeerautomaten of een

Nadere informatie

Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 houdende een retributie op het betalend parkeren wordt opgeheven met ingang van 1 april 2017.

Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 houdende een retributie op het betalend parkeren wordt opgeheven met ingang van 1 april 2017. RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 houdende een retributie op het betalend parkeren wordt opgeheven met ingang van 1 april 2017.

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad. Zitting van 05 oktober Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad. Zitting van 05 oktober Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTEBESTUUR WETTEREN Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Zitting van 05 oktober 2017 Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester Albert De Geyter

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR. 13 GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT OP BLAUWE ZONE De Gemeenteraad van de Stad Menen, vergaderd volgens de wet en in openbare zitting;

AGENDAPUNT NR. 13 GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT OP BLAUWE ZONE De Gemeenteraad van de Stad Menen, vergaderd volgens de wet en in openbare zitting; Financiën Gemeentebelastingen behandeld door Ann Breughe DOSSIER NR. 13 GEMEENTERAAD zitting van donderdag 27 december 2007 aanwezig M.M. G. BOSSUYT, burgemeester - voorzitter M. FOURNIER, M. PAELINCK,

Nadere informatie

7.- MOBILITEIT GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE HET INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN PARKEERKAARTEN VOOR

7.- MOBILITEIT GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE HET INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN PARKEERKAARTEN VOOR 7.- MOBILITEIT GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE HET INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN PARKEERKAARTEN VOOR ZAAKVOERDERS IN HET CENTRUM VAN SINT-KWINTENS-LENNIK

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad. Zitting van 22 maart Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad. Zitting van 22 maart Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTEBESTUUR WETTEREN Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Zitting van 22 maart 2016 Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester Albert De Geyter voorzitter

Nadere informatie

Reglement voor het parkeren in de parkeergarages van de Stad Gent

Reglement voor het parkeren in de parkeergarages van de Stad Gent Reglement voor het parkeren in de parkeergarages van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016 Bekendgemaakt op 29 juni 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities...

Nadere informatie

8. Ontvangsten - Gemeentelijke retributie op het straatparkeren - Hervaststelling nr. 5

8. Ontvangsten - Gemeentelijke retributie op het straatparkeren - Hervaststelling nr. 5 GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2012 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN vrijdag, 21 december 2012 Graaf L. Lippens,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00636 Onderwerp: Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein te Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein te Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein te Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 29 juni 2006 en 23 december 2010 Artikel

Nadere informatie

STAD GEEL UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

STAD GEEL UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD STAD GEEL UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van: 20 december 2007 Aanwezig: Peeters Frans, Voorzitter, Sannen Jos, Caers Ria, Lievens Dirk, Vervoort Tom, Laeremans Nadine, Jackers Christel,

Nadere informatie

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg Parkeerkaart voor beroepsactiviteiten

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg Parkeerkaart voor beroepsactiviteiten Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg Parkeerkaart voor beroepsactiviteiten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 19/12/2016 heeft het ondervermeld

Nadere informatie

Gemeente Anderlecht. Reglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg

Gemeente Anderlecht. Reglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Gemeente Anderlecht Reglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Artikel 1: Grondslag Vanaf 1 september 2016 wordt ten bate van de gemeente Anderlecht voor een termijn verstrijkend op 30

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de tarieven te indexeren en het onderscheid in zone 1 en 2 af te schaffen;

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de tarieven te indexeren en het onderscheid in zone 1 en 2 af te schaffen; STAD AARSCHOT UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN Aanwezig: D. MICHIELS, voorzitter; A. PEETERS, burgemeester; B. VERSTRAETE, F. WOLPUT, C. VERLINDEN, E. VINCKX,

Nadere informatie

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 oktober 2013 aanwezig: Dirk De Maeseneer,..... burgemeester, Freddy Van de Putte,.......voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg,

Nadere informatie

OVERZICHT BETALEND PARKEREN NIEUWPOORT-BAD

OVERZICHT BETALEND PARKEREN NIEUWPOORT-BAD OVERZICHT BETALEND PARKEREN NIEUWPOORT-BAD ZONE 1 RODE ZONE ZONE 2 GROENE ZONE OVERZICHT BETALEND PARKEREN NIEUWPOORT-BAD TARIEVEN RODE ZONE 30 minuten gratis (max. 1x vóór 14u30 en max. 1x na 14u30 en

Nadere informatie

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Artikel 1: Definities - ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning. - Bewoner: een persoon die is ingeschreven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013. RAADSVOORSTEL 12.0127 Rv. nr.:12.0127 B&W-besluit d.d.:20-11-2012 B&W-besluit nr.:12.1110 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD IEPER.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD IEPER. UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD IEPER. ZITTING VAN 5 MEI 2014. Waren aanwezig : Yves Leterme; voorzitter; Stefan Depraetere, secretaris; Jan Durnez, burgemeester,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015 GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 5 MEI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015 Graaf L. Lippens,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 april 2016 Gewijzigd via een amendement GR.06.09.2016 Openbare zitting Openbare Ruimte : Nr 64: Voorwerp : Retributiereglement parkeren

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2005 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 december 2010, 23 januari 2012 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Parkeren in Sint-Gillis

Parkeren in Sint-Gillis Parkeren in Sint-Gillis Verlies geen tijd en schuif niet langer aan! Bestel of verleng uw bewonerskaart via internet www.irisbox.irisnet.be. Juli 2011 Les horaires de contrôle Controle-uren Van maandag

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 13/2014 van 24 april 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte Artikel 1 : Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van de openbare weg. Onder openbare

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP HET PARKEREN VAN MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG HERNIEUWING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP HET PARKEREN VAN MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG HERNIEUWING BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP HET

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR. 19 MOBILITEIT - WIJZIGING RETRIBUTIEREGLEMENT PARKEREN - HERVASTSTELLING.

AGENDAPUNT NR. 19 MOBILITEIT - WIJZIGING RETRIBUTIEREGLEMENT PARKEREN - HERVASTSTELLING. INTERNE ZAKEN - juridische zaken DOOR I. De Maesschalck-A. Breugghe DOSSIER NR. GEMEENTERAAD zitting van 31 oktober 2011 aanwezig M.M. G. BOSSUYT, burgemeester - voorzitter M. FOURNIER, M. PAELINCK, B.

Nadere informatie

Parkeerbedrijf Stad Gent

Parkeerbedrijf Stad Gent On-street parkeren Parkeerbedrijf Stad Gent Opgericht in 1982 Statuut: gemeentebedrijf Personeelsevolutie 1982: 10 personeelsleden 2008: 36 personeelsleden + 75 uitbestede fulltime jobs On-street Parkeren

Nadere informatie

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009;

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009; registratienummer: 09b&w00842;

Nadere informatie

Artikel 4 Toegangscontrole Artikel 5 Laden- en lossen: venstertijden Artikel 6 Doorgangskaart

Artikel 4 Toegangscontrole Artikel 5 Laden- en lossen: venstertijden Artikel 6 Doorgangskaart Stedelijk reglement betreffende de aflevering en het gebruik van doorgangskaarten en magneetkaarten voor het bedienen van de verdwijnpalen die de voetgangerszone van Aalst centrum afbakenen Artikel 1 Signalisatie

Nadere informatie

Gemeente Anderlecht. Belastingreglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg

Gemeente Anderlecht. Belastingreglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Gemeente Anderlecht Belastingreglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Artikel 1: Grondslag Vanaf 1 juli 2011 wordt ten bate van de gemeente Anderlecht voor een termijn verstrijkend

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (1 e wijziging)

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (1 e wijziging) De raad van de gemeente Hoogeveen; Gelet op het voorstel van het college; Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 19 november 2013

gemeenteraad Zitting van 19 november 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 19 november 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten financiën Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter De heer Koen Kennis, schepen;

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 35/2014 van 30 oktober 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Gent voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

2016_GR_ Retributiereglement - Parkeren en verdwijnpalen - Goedkeuring

2016_GR_ Retributiereglement - Parkeren en verdwijnpalen - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 28 november 2016 FINANCIËN Belastingen en Ontvangsten Besluit Goedgekeurd 2016_GR_00476 - Retributiereglement - Parkeren en verdwijnpalen - Goedkeuring Samenstelling Aanwezig:

Nadere informatie

Retributieverordening op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte

Retributieverordening op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte Retributieverordening op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 28 september 2017 DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 173 van de Grondwet,

Nadere informatie

Belastingreglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg

Belastingreglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Belastingreglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Artikel 1: Grondslag Er wordt een contant betaalbare belasting geheven met betrekking tot het parkeren op de openbare weg of op plaatsen

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

BIJLAGE A: GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 4/11/2014

BIJLAGE A: GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 4/11/2014 BIJLAGE A: GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 4/11/2014 De Gemeenteraad, Gelet op het Gemeentedecreet d.d. 5 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet dat o.a. stelt dat behoudens de

Nadere informatie

Stad Ninove. Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Openbare vergadering van 23 april 2015

Stad Ninove. Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Openbare vergadering van 23 april 2015 Stad Ninove Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Openbare vergadering van 23 april 2015 Dirk Vanderpoorten, voorzitter gemeenteraad; Michel Casteur, burgemeester; Katie Coppens,

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00249 Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval

Nadere informatie

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN Vastgesteld --------- Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling is gebaseerd: artikel 1.3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25 en 87 van het Reglement

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Overwegende dat de Stad naar aanleiding van de aflopende beheersovereenkomst een evaluatie heeft gedaan van het parkeerbeleid op haar grondgebied;

Overwegende dat de Stad naar aanleiding van de aflopende beheersovereenkomst een evaluatie heeft gedaan van het parkeerbeleid op haar grondgebied; STAD AARSCHOT UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 22/06/2015 Aanwezig: F. DEBOES, voorzitter; A. PEETERS, burgemeester; C. VERLINDEN, S. OMBLETS, G. SCHELLENS,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016 Onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

Retributiereglement inzake parkeren

Retributiereglement inzake parkeren STAD TONGEREN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 10 juli 2017. Retributiereglement inzake parkeren De gemeenteraad, Gelet op artikel 173 van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, registratienummer

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet; Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb. "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016". Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Retributiereglement inzake parkeren

Retributiereglement inzake parkeren STAD TONGEREN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 25 april 2016. Retributiereglement inzake parkeren De gemeenteraad, Gelet op artikel 173 van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie