Belgische kredietmarkt is niet getekend door kredietschaarste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische kredietmarkt is niet getekend door kredietschaarste"

Transcriptie

1 Belgische kredietmarkt is niet getekend door kredietschaarste De Belgische banken hebben sinds de financiële crisis in 2007 nooit méér kredieten verleend dan eind maart Zowel particulieren, ondernemingen als de overheden kunnen bij de financiële sector terecht voor de financiering van hun projecten. Van een kredietschaarste is geen sprake: voor een gezond kredietdossier, met een realistische terugbetalingscapaciteit, blijft er voldoende krediet voorhanden. Filip Dierckx, Vice-Voorzitter BNP Paribas Fortis en Voorzitter Febelfin Het omzetten van deposito s naar kredieten is één van de kerntaken van de financiële sector en vormt de motor van een sterke en goed draaiende economie. Eind 2011 kon de sector een uitstekend rapport voorleggen wat betreft de groei van deposito s en kredietverlening. 1 De Belg is traditioneel altijd al een spaarder geweest en heeft sinds het uitbreken van de financiële crisis meer aandacht gegeven aan de gereglementeerde spaarrekening. In december 2011 stond er een totaal van 218,7 miljard EUR op de Belgische spaarboekjes. Tegenover eind 2007 is dat een stijging van 51,1%. Net zoals de bedragen op de spaarrekeningen kende ook de kredietverlening een gestage groei sinds de financiële crisis. Dit was zowel het geval bij de hypothecaire kredieten, de kredieten aan ondernemingen als de kredieten aan overheden. Eind 2011 lag het bedrag aan kredieten aan ondernemingen 19,3% hoger dan eind Bron: NBB 0.6

2 2 Bij het hypothecair krediet is de groei nog meer uitgesproken: op een periode van 4 jaar (eind 2007-eind 2011) kon er een groei van 26,0% opgetekend worden. Bij de overheden tenslotte stonden er eind ,8 miljard EUR aan kredieten uit. Eind 2011 waren er dat 77,3 miljard EUR, goed voor een stijging met 27,0%. Zowel de kredietverlening aan ondernemingen als het hypothecair krediet groeiden nog verder in de eerste maanden van dit jaar en stonden in maart 2012 op een historisch hoogtepunt. De groei van zowel deposito s als kredieten tonen aan dat de banken niet verzaken aan hun kerntaak om deposito s op te halen en te transformeren tot kredieten, en op die manier bij te dragen aan de economische welvaart en groei. Zeker als we de evolutie van de kredietverlening op langere termijn bekijken, zien we dat de financiële instellingen de financiering van gezinnen en ondernemingen steeds opgetrokken hebben. Financieel landschap Het financiële landschap is sinds de financiële crisis van 2007 grondig herschapen. De banken hebben hun internationale activiteiten afgebouwd en zo de blootstelling van de Belgische financiële sector aan buitenlandse risico s sterk gereduceerd. Terwijl de financiering via de financiële markten werd afgebouwd, werd de funding via binnenlandse spaarboekjes opgetrokken. Deze evolutie heeft ervoor gezorgd dat de kredietverlening in België continu kon groeien.

3 3 Financiering van ondernemingen Op één jaar tijd - tussen maart 2011 en maart is de omloop van de kredieten aan ondernemingen met 4,1% gestegen tot 117,2 miljard EUR. 2 Die groei werd vooral gerealiseerd in het segment van de leningen op lange termijn. Als we die groei over één jaar tijd bekijken droegen de kredieten op lange termijn voor ongeveer driekwart (74,3% om precies te zijn) bij tot de groei van de totaal opgenomen kredietomloop. De kredieten op korte termijn waren goed voor 25,7 % van de stijging. De historisch lage rentestand van 3,21% (maart 2012) is ongetwijfeld een medeverklaring voor de voorkeur die ondernemingen tonen voor langetermijnfinanciering. In september 2008 stond die rentestand nog meer dan 2 % hoger, namelijk op 5,54%. Vooral de kleine ondernemingen doen een beroep op bancaire financiering, gevolgd door de middelgrote ondernemingen. Grote ondernemingen zijn minder afhankelijk van de financiering via financiële instellingen. In tegenstelling tot de KMO s hebben zij gemakkelijker toegang tot alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals via de financiële markten. Volgens de data van de Centrale voor de Kredieten aan Ondernemingen (CKO) nam het uitstaande volume van de kredieten aan KMO s in het voorbije jaar (maart maart 2012) toe met 6,8 %. Het volume van de totaal geopende kredietlijnen aan KMO s steeg dan weer met 9,9 %. 3 Vandaar dat de aanwendingsgraad van de geopende kredietlijnen (de mate waarin deze lijnen daadwerkelijk worden benut) bij de KMO s kon verminderen van 83,1 % (maart 2011) 2 Bron: NBB, Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen. 3 Bron: NBB, Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen.

4 4 naar 80,8 % (maart 2012). Deze daling van de aanwendingsgraad werd vooral opgemerkt bij het subsegment van de middelgrote ondernemingen, waar de aanwendingsgraad daalde van 74,7 % tot 68,7 %. Bij de kleine ondernemingen hield de toename van het opgenomen kredietvolume ongeveer gelijke tred met de groei van de kredietlijnen. Daar bleef de aanwendingsgraad het voorbije jaar schommelen rond een stabiel niveau (86,9 % eind maart 2011 en 87,0 % eind maart 2012). Voor de grote ondernemingen nam de aanwendingsgraad van de geopende kredietlijnen over het voorbije jaar wel toe, van 56,5 % tot 60,9 %. De opgenomen kredietbedragen groeiden met 9,6 %, terwijl het volume van de kredietlijnen met 1,6 % steeg. De cijfers over de aanwendingsgraad tonen aan dat de beschikbare marge op de kredietlijnen, zeker voor grote ondernemingen, aanzienlijk blijft. De vraag daalt Sinds eind vorig jaar daalt het aantal kredietaanvragen. In het derde kwartaal van 2011 viel een daling te noteren van 3,4% t.o.v. het derde kwartaal van In het eerste kwartaal van 2011 daalde het aantal kredietaanvragen zelfs met 10,9% tegenover een jaar eerder. Het aangevraagde bedrag kende toen bovendien een daling van 14,2%. Concreet kan men stellen dat de markt voor ondernemersfinanciering zich stabiliseert. Nadat de vraag naar deze vorm van financiering lang op een hoog peil heeft gestaan, doen ondernemers nu in mindere mate een beroep op een bancair krediet. De huidige economische context zal hier waarschijnlijk niet vreemd aan zijn. De perceptie bij sommigen Hoewel de financiële instellingen nog steeds voldoende kredieten kunnen bieden en die kredieten ook verlenen om volwaardige en gezonde kredietdossiers te financieren, heerst er in sommige delen van de ondernemingswereld de perceptie dat krediet schaars wordt en dat de banken hun voorwaarden verstrakken. 4 Bron: Kredietbarometer Febelfin

5 5 Een vergelijking van de weigeringsgraad in België en in de andere Europese landen 5 leert echter dat België één van de betere leerlingen van de klas is. Op Europees niveau staat België in 2010 op de vierde plaats. Slechts 5,7% van de kredietaanvragen wordt hier geweigerd, tegenover bijvoorbeeld 26,6% van de aanvragen in Ierland; of 22.5% bij onze noorderburen in Nederland. Een studie van de Nationale Bank die elk kwartaal wordt uitgevoerd bij de ondernemingen wijst erop dat ondernemers in 2011 de evolutie van de kredietvoorwaarden die banken hanteren als ongunstig inschatten, vooral op het gebied van kosten en gevraagde garanties. In het eerste kwartaal van 2012 hebben zij echter hun visie bijgesteld. Dit kan erop wijzen dat de perceptie van de ondernemers over het kredietbeleid van de financiële instellingen verbetert. 5 Bron: Access to finance studie, Eurostat

6 6 De meest recente resultaten van de Bank Lending Survey (bevraging bij de financiële instellingen zelf) geven aan dat de Belgische financiële instellingen hun kredietvoorwaarden niet hebben verstrengd in het 1 e kwartaal van De voorwaarden zijn bovendien al voor het 12 e kwartaal op rij onveranderd gebleven, namelijk sinds het 2 e kwartaal van Ook het jaarlijkse activiteitenverslag van de Kredietbemiddelaar toont aan dat niet de kredietvoorwaarden aan de basis liggen van een kredietweigering. Wel een ondernemer die zijn dossier onvoldoende stoffeert, of het feit dat ondernemer en bank niet communiceren over de kwaliteiten of gebreken van een kredietaanvraag. De financiële sector is zich bewust van deze problematiek en probeert de ondernemer reeds preventief alle kansen op succes te geven. Zo kan een ondernemer op de website lezen hoe hij een goed gestructureerd kredietdossier kan opmaken. De Kredietbemiddelaar wijst er in zijn verslag ook op dat banken beter moeten communiceren met de ondernemers over de redenen waarom een krediet wordt geweigerd. Zo kan de ondernemer beter opmaken of zijn zijn project of financiële situatie slecht bevonden wordt of dat hij toch een krediet kan bekomen wanneer hij zijn dossier aanpast. Een enquête van UWE die in juni 2012 werd bekendgemaakt toont aan dat de ondernemingen in Wallonië tevreden zijn over de communicatie die de financiële instellingen hierover voeren. Van alle ondernemingen waaraan een krediet werd geweigerd, zegt slechts 12% dat zij geen reden hebben gekregen voor die weigering. De voornaamste reden waarom een krediet al dan niet geweigerd wordt, is de terugbetalingscapaciteit van een onderneming. De moeilijke economische realiteit weegt op sommige sectoren waardoor ondernemingen actief binnen die sectoren geen gezond en levensvatbaar dossier kunnen voorleggen. Om de negatieve perceptie over kredietverlening bij te stellen is het voor de financiële instellingen cruciaal een goede communicatie te organiseren: meer transparantie in het kredietproces, een verhoogde snelheid bij het behandelen van het dossier en meer transparantie bij de risicobeoordeling van een dossier kunnen heel wat ongenoegen vermijden.

7 7 Hypothecair krediet Binnen het krediet aan particulieren is het hypothecair krediet de belangrijkste pijler. Eind 2011 bereikte de omloop van het hypothecair krediet een historisch hoogtepunt van 175,6 miljard EUR. Vooral de renovatiekredieten hebben de markt voor hypothecair krediet sterk laten presteren: er werden nieuwe contracten voor renovaties afgesloten, een groei van 54% tegenover een jaar eerder. 6 Ook voor het aantal kredieten voor de aankoop van een woning werd een record opgetekend: nieuwe contracten of een stijging van 3%. Gemiddeld ontlenen mensen EUR voor de aankoop van een woning. Voor de aankoop van een woning mét renovatie stijgt dat bedrag tot ongeveer EUR. Particuliere kredietnemers kiezen vaak voor zekerheid en opteren voor een vaste rentevoet. Naar het einde van 2011 toe kozen 9 op de 10 kredietnemers voor een dergelijke formule. De uitgesproken groei die 2011 kenmerkte, zet zich niet door in Het aantal verstrekte kredieten is in het eerste trimester van 2012 met 24% afgenomen tegenover een jaar eerder. Ook het onderliggende bedrag is met bijna 11% gedaald. De daling liet zich het meest voelen bij de renovatiekredieten: er zijn ongeveer de helft minder van dat type kredieten afgesloten. Het aantal bouwkredieten noteerde een derde lager, het aantal kredieten voor de aankoop van een woning deed het 6% minder goed. De vraag daalt 6 Bron: BVK, Beroepsvereniging van het Krediet

8 8 De productie van het hypothecair krediet volgt uiteraard de vraag. Net zoals voor het aantal verstrekte kredieten stegen het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet in 2011 en daalden de aanvragen in Ten opzichte van 2010 steeg het aantal kredietaanvragen in 2011 met 8,7%. Het onderliggende bedrag daalde wel licht met 1,2%. In het eerste trimester van 2012 zette de stijging van het aantal kredietaanvragen zich niet door: er werd een daling van 19% vastgesteld. Ook de onderliggende bedragen kenden een daling van 5%. De daling van zowel het aantal versterkte kredieten als kredietaanvragen in 2012 kan eerst en vooral toegeschreven worden aan de afschaffing van een aantal stimuli zoals de investeringsaftrek voor een groot aantal energiebesparende investeringen; aan het aflopen van de maatregel inzake het groen krediet met interestbonificatie en aan de invoering van BTW op notariskosten. Daardoor hebben heel wat consumenten hun projecten ofwel vervroegd uitgevoerd, zodat ze nog van de maatregelen konden genieten, ofwel opgeborgen. Wellicht spelen ook de onzekerheid over de toekomstige overheveling van de bestaande woonfiscaliteit naar de Gewesten mee, net zoals het gedaalde consumentenvertrouwen. De indicator van het consumentenvertrouwen van Belgostat daalt in 2012 sterk onder het niveau van De Belgische gezinnen zijn pessimistischer geworden over hun inschatting van de algemene economische situatie en over de verwachte evolutie van de werkloosheid. Ook over hun financiële situatie en hun spaarvermogen zijn de gezinnen somberder dan een jaar eerder. Doordat 2011 een uitzonderlijk goed jaar is geweest voor hypothecair krediet, treedt nu een stabilisatie van de markt op. 7 Bron: BVK, Beroepsvereniging van het Krediet

9 9 Krediet aan overheden Eind 2011 stonden er voor 87 miljard EUR kredieten uit aan overheden, een stijging van 27,0% tegenover eind Tegen eind maart 2012 liep dat bedrag nog op tot 87,4 miljard EUR. Dit cijfer lag enkele jaren geleden een stuk hoger maar werd in ongeveer 10 jaar tijd bijna gehalveerd: in 1999 stonden er nog voor 134 miljard EUR aan kredieten aan overheden uit, in was dat bedrag geslonken tot minder dan 70 miljard EUR. 8 In de eerste tien levensjaren van de EMU en de euro, tot aan de financiële crisis, streefden zowel de Belgische overheden als de Belgische financiële instellingen naar een steeds sterkere diversificatie van de leningfinanciering en de wederbeleggingsportefeuille. Buitenlandse tegenpartijen namen zo steeds meer Belgische overheidsschuld op. De financiële instellingen maakten een groeiend deel van hun activa bovendien grensoverschrijdend. Door de financiële crisis en de acute problemen van overheidsfinanciering van sommige perifere eurolanden draaide die tendens echter om. Toekomst Hoewel van kredietschaarste geen sprake is en de financiële instellingen voldoende middelen ter beschikking hebben om gezonde kredietdossiers te financieren, uit de financiële sector enkele bezorgdheden, zowel wat betreft het krediet aan particulieren als het krediet aan ondernemingen. De Bank Lending Survey van april 2012 geeft aan dat de financiële instellingen een lichte verstrakking verwachten van de toekenningsvoorwaarden om een krediet te bekomen. Ze wijzen onder meer de kosten die verband houden met hun eigen-vermogenspositie, de verwachtingen betreffende de algemene economische realiteit, de vooruitzichten voor sommige bedrijfstakken of ondernemingen, de vooruitzichten voor de woningmarkt, de ongunstiger geworden onderpanden en de druk op de marges. De nieuwe, bijkomende regelgeving zorgt ervoor dat het aanbod aan kredietfinanciering mogelijk geïmpacteerd zal worden. Onder meer Basel III zal mogelijks gevolgen hebben op het kredietbeleid van de financiële instellingen. Doordat de Basel III-regelgeving onder meer bepaalt dat de kapitaalsvereisten aan de banken opgelegd ongeveer zal verdubbelen tegen 2013, impliceert dit (mits het aanbrengen van de nodige nuances) dat om hetzelfde volume kredieten te kunnen verlenen, het eigen vermogen dat hier tegenover staat moet worden verdubbeld. In België is op dit moment nog geen onmiddellijk probleem vastgesteld, maar op termijn kan deze regelgeving zeker een impact hebben op de kredietverlening, meer bepaald op de middellange tot langetermijnkredieten, zowel t.a.v. KMO s als t.a.v. de (semi-) publieke sector. Het laatste gaat over de financieringstermijn/termijn deposito s die moet matchen. 8 Bron: NBB

10 10 Algemeen kan wel gesteld worden dat het economisch herstel van België de laatste jaren steviger is dan in het geheel van de eurozone. Voor 2012 en 2013 wordt een groei verwacht van respectievelijk 0,4 en 1,3. Om een relance van de economie te kunnen bewerkstelligen is het uiteraard vitaal dat hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking zijn. Net daarom is het van belang voor de overheid om het aspect kredietverlening nauwlettend in de gaten te houden wanneer nieuwe regulering voor de financiële sector wordt voorgesteld en in voege treedt. Volgens een studie van de KU Leuven uit 2012 zou de groei van het BBP in 2010 (+2,46%) bijna een half procent lager gelegen hebben - met andere woorden 2,00% bedragen hebben - indien de kredietverlening aan particulieren geen stijging zou gekend hebben. Het Financial Stability Review van de Nationale Bank van België van juni 2012 m.b.t. de hypothecaire kredietverlening verwijst naar het gezonde kredietklimaat in België maar roept wel op tot verdere waakzaamheid en tot aanscherping van de kredietverleningscriteria waar nodig. De Belgische financiële sector heeft enkele belangrijke troeven in handen als het aankomt op kredietverlening. Zo is de toegang tot krediet betaalbaar, zeker in vergelijking met andere landen. Zowel wat betreft krediet aan ondernemingen als het hypothecair krediet kan er in België relatief goedkoop ontleend worden. In vergelijking met Nederland bijvoorbeeld is het krediet hier significant goedkoper. De schuldgraad van de Belgische particulieren is bovendien laag. Binnen Europa neemt ons land de eerste plaats in. In 2010 bedroegen de financiële schulden van de gezinnen 54,2% van het BBP. In Denemarken bijvoorbeeld liep dat op tot 151,1%. Het Europese gemiddelde lag op 87,9%.

11 11 Conclusie De kritiek dat er kredietschaarste is en dat banken hun kredietvoorwaarden alsmaar aanscherpen blijkt vooralsnog onterecht en komt niet in de cijfers naar voren. Deze tonen aan dat de banken hun rol blijven spelen en dat kredietverlening doorheen de jaren voor de meeste segmenten en in totaliteit steeds is toegenomen. Recent kan een vertraging aan de vraagzijde worden opgemerkt. Zowel in het aantal dossiers als in het totaal gevraagde bedrag zien we een daling. De huidige moeilijke economische omstandigheden en het beperkt ondernemersvertrouwen kan hier aan de basis liggen. De financiële sector wil echter zijn rol als motor van de economie ten volle blijven spelen. Voor gezonde kredietdossiers, met een realistische terugbetalingscapaciteit, zijn er nog steeds voldoende kredieten voorhanden. In het licht van nieuwe regelgeving, met onder meer Basel III, komt de sector de komende jaren voor nieuwe uitdagingen te staan. Een impact op de modaliteiten van de kredietverlening valt te verwachten. Het is echter in de eerste plaats aan de financiële sector om hierop een afdoend antwoord te bieden zodat ook in de toekomst de sector haar rol kan blijven spelen ter ondersteuning van de reële economie.

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Jürgen de Witte Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Anne-Mie Ooghe Senior Officer Corporate Banking bij Febelfin Het uitstaande volume kredieten aan ondernemingen bereikte in januari

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen Persbericht Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen Brussel, 8 mei 2014 In het eerste trimester van dit jaar werden er 42.000 hypothecaire kredietovereenkomsten

Nadere informatie

kortlopende kredieten langlopende kredieten buitenlandse banken1

kortlopende kredieten langlopende kredieten buitenlandse banken1 Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 0203.201.340 RPM Brussel 2010-05-20 Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Sterke groei van renovatiekredieten

Sterke groei van renovatiekredieten Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Sterke groei van renovatiekredieten Hypothecair krediet tijdens het tweede kwartaal van 2011 Brussel, 27 juli 2011 In het tweede trimester van 2011 werden

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Brussel, 18 november 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische

Nadere informatie

VOORNAAMSTE RECENTE ONTWIKKELINGEN. (bijwerking van 18 november 2009)

VOORNAAMSTE RECENTE ONTWIKKELINGEN. (bijwerking van 18 november 2009) Observatorium voor krediet aan vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 00 00 Fax +32 2 221 00 01 BTW BE 0203.201.340 RPR Brussel 2009-11-18 Links: kredietobservatorium VOORNAAMSTE

Nadere informatie

Marktevoluties van de hypothecaire markt in België

Marktevoluties van de hypothecaire markt in België Marktevoluties van de hypothecaire markt in België Where is the money? Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal BVK 16 de Isolatiedag 29 september 2015 Agenda: 1. Febelfin en BVK in een notendop 2. Krediet aan

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: najaar 21 Jan van Nispen Situering van de het monitoring rapport In september 21 was het twee jaar geleden dat de financiële dienstverlener

Nadere informatie

Kerncijfers evolutie hypothecair krediet 2014

Kerncijfers evolutie hypothecair krediet 2014 CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be Kerncijfers evolutie hypothecair krediet 2014 1 INHOUD Deze nota bevat een aantal kerncijfer m.b.t. de markt

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Een van de informatiebronnen voor de ecb bij het voeren van het monetaire beleid is de Bank Lending Survey, een kwalitatieve kwartaalenquête naar

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Persbericht Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Brussel, 26 juli 2011 De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte eind maart 2011 een absoluut record. In het eerste trimester van

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst

Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst Persbericht Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst Brussel, 28 oktober 2011 In het tweede trimester van 2011 werd er voor bijna 127 miljard euro

Nadere informatie

Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester

Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester Persbericht Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester Brussel, 20 december 2010 Het volume aan nieuwe kredieten aan ondernemingen blijft in het derde trimester toenemen.

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Kredietverlening in tijden van financiële crisis Cijfermatig overzicht in het kader van de rondetafel: Banken en Bedrijven

Kredietverlening in tijden van financiële crisis Cijfermatig overzicht in het kader van de rondetafel: Banken en Bedrijven Kredietverlening in tijden van financiële crisis Cijfermatig overzicht in het kader van de rondetafel: Banken en Bedrijven oktober/november 29 Jan van Nispen Inleiding Eén van de cruciale elementen om

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Financiering van KMO Centre de Connaissances du Financement des PME VZW. KeFiK-rapport

Kenniscentrum voor Financiering van KMO Centre de Connaissances du Financement des PME VZW. KeFiK-rapport Kenniscentrum voor Financiering van KMO Centre de Connaissances du Financement des PME VZW KeFiK-rapport KMO-financiering 2011 Inhoudstafel Voorwoord 4 Executive summary 6 Inleiding 10 Deel 1: Evolutie

Nadere informatie

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 751 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 31 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen

Nadere informatie

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus 26-8-24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - augustus 26 Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus De conjunctuurbarometer van de Nationale

Nadere informatie

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur mai 3 mei 2013 Wat moet men onthouden? 1. Belgische economie sinds begin 2011 amper nog gegroeid 2. Uitvoer en investeringen

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin 27 januari 2011 Fifo Mechelen Status Belgische bank- en financiële sector Agenda regelgeving

Nadere informatie

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen kredietobservatorium. Links:

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen kredietobservatorium. Links: Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 0203.201.340 RPM Brussel 2016-12-02 Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Financiering van de Vlaamse economie

Financiering van de Vlaamse economie Financiering van de Vlaamse economie Hoorzitting Vlaams Parlement, Filip Dierckx, Voorzitter Febelfin Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin AGENDA Hoofdstuk 1: Conjunctuur en regelgeving wegen

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe 27--23 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven november 27 Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe Na een fors herstel in oktober is de conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

VOORNAAMSTE RECENTE ONTWIKKELINGEN (bijwerking van 26 mei 2009)

VOORNAAMSTE RECENTE ONTWIKKELINGEN (bijwerking van 26 mei 2009) Observatorium voor krediet aan vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 00 00 Fax +32 2 221 00 01 BTW BE 0203.201.340 RPR Brussel 2009-05-26 Links: kredietobservatorium VOORNAAMSTE

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010 Banken en ondernemingen Op zoek naar een nieuwe relatie Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting van de auteur. Gelieve dit document

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Commentaren De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van

Nadere informatie

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen kredietobservatorium. Links:

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen kredietobservatorium. Links: Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 0203.201.340 RPM Brussel 2017-06-02 Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 11 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN!

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! De balans 2008 ziet er nog goed uit De productie heeft stand gehouden... Volgens de ramingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Oktober 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen. kredietobservatorium. Links:

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen. kredietobservatorium. Links: Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1 Brussel Tel. +3 1 6 99 Fax +3 1 31 97 BTW BE 3.1.34 RPM Brussel 14--8 Links: kredietobservatorium Executive summary

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009.

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009. Vastgoed, familie, vennootschappen juli - september Trimester 3-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoed-activiteit in België n 6 12 12 11 18,2 11 1 11,1 11,6 1 99,2 1 99,7 99,8 94,3 94,4 94,1 1 9 86,3

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen. kredietobservatorium. Links:

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen. kredietobservatorium. Links: Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 23.21.34 RPM Brussel 214-11-28 Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context CRB 2016-0510 SR/LVN 03.02.2016 Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context 2 CRB 2016-0510 Overzicht groei sinds 1996 Onder invloed van de conjuncturele

Nadere informatie

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER De bescherming van de consument van financiële diensten Leuven, 7 oktober 2009 Marcia DE WACHTER Een enquête van Ivox midden februari 2009 88,6 % heeft geen vertrouwen meer in de aandelenbeurzen 41,5 %

Nadere informatie

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen kredietobservatorium. Links:

Executive summary. Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen kredietobservatorium. Links: Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 0203.201.340 RPM Brussel 2017-12-01 Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Maart 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie 27.05.2013 1 Agenda 18.00 Onthaal 18.15 Welkomstwoord door

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf

Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf In het kader van haar jaarlijkse groeistrategie heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd over de vastgoedfiscaliteit

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet?

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet? VBO-ANALYSE Financiering van investeringen: credit crunch of niet? Oktober 2013 8,1% II kloof van de investeringen tot het precrisisniveau 13,9% II toename van de kredietverlening aan (niet-financiële)

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

VOORNAAMSTE RECENTE ONTWIKKELINGEN. (trimestriële bijwerking van 20 mei 2011) Executive summary

VOORNAAMSTE RECENTE ONTWIKKELINGEN. (trimestriële bijwerking van 20 mei 2011) Executive summary Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 23.21.34 RPM Brussel 211- - Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 %

Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 % Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 % Krachtens artikel 5, 2 van Bijlage IV van de Bankwet heeft de Nationale Bank

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Kredietverlening aan het mkb

Kredietverlening aan het mkb Kredietverlening aan het mkb Stuurgroep Kredietverlening 2 mei 2012, Den Haag Inleiding en aanleiding Sinds het uitbreken van de financiële en economische crisis in 2007 is er veel aandacht voor kredietverlening

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Februari 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

1llh1ll1llL 3.5% 5 Pl. Recente ontwikkelingen bancaire kredietverlening in Nederland (DNB, 31 mei 2013)

1llh1ll1llL 3.5% 5 Pl. Recente ontwikkelingen bancaire kredietverlening in Nederland (DNB, 31 mei 2013) Procentuele Recente ontwikkelingen bancaire kredietverlening in Nederland (DNB, 31 mei 2013) De groei van de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven is sinds het uitbreken van de kredietcrisis in

Nadere informatie