Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2."

Transcriptie

1 DE BREDESCHOLEN VERZEKEREN EN AANSPRAKELIJKHEID INHOUD Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Partijen 1.2. Hoofdregel 1.3. Contractspartijen moeten in ieder geval verzekerd zijn voor 1.4. Welke verzekeringen moet eenieder minimaal hebben 1.5. Een partij is aansprakelijk Wat voor afspraken maken we met contractspartijen Hoofdstuk 2. NaSchoolseActiviteiten (+verenigingen & clubs) in De Baarsjes 2.1. Betrokken partijen 2.2. Aansprakelijkheid op de diverse momenten en locaties 2.3. Recente afspraken aansprakelijkheid NSA tussen scholen AKROS en aanbieder in De Baarsjes; Hoofdstuk 3 Huiswerk en Mentorprojecten in De Baarsjes 3.1. Partijen 3.2. De verschillende organisaties en wat geregeld zou moeten zijn 3.3. Recente afspraken aansprakelijkheid huiswerk/mentorprojecten tussen scholen Stadsdeel en aanbieder in De Baarsjes; Hoofdstuk 4 TussenSchoolse Opvang (en TussenSchoolse Activiteiten) 4.1. Partijen: 4.2. Globaal de organisatiestructuur van TSO Hoofdstuk 5 Activiteiten onder schooltijd (waarbij leerkracht aanwezig is) Conclusies 1

2 DE BREDESCHOLEN VERZEKEREN EN AANSPRAKELIJKHEID Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Partijen: Kinderen en ouders Welzijnsinstellingen Aanbieders van grote en kleine activiteiten / ingehuurde derden Bezitter clubgebouw Bezitter externe gebouwen Vrijwilligers 1.2. Hoofdregel: Degene die de zorg is toevertrouwd en direct toezicht heeft draagt in principe de verantwoordelijkheid. ( Op degene die de zorg is toevertrouwd, rust een bijzondere zorgplicht t.a.v. de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd en onder zijn toezicht staan. ) Bij risicoverhogende activiteiten ( bijv. uitstapje of gevaarlijk materiaal ) uitgevoerd door de aanbieder is het noodzakelijk voorafgaand schriftelijke afspraken te maken Contractspartijen moeten in ieder geval verzekerd zijn voor: 1. Wettelijke Aansprakelijkheid: Aansprakelijkheid ten aanzien van hun beroepsuitoefening ( WA voor particulieren is niet voldoende bij verrichten van beroepsmatige activiteiten. ) 2. WAM-plichtige motorrijtuigen 1.4. Welke verzekeringen moet eenieder minimaal hebben; De school Wettelijke Aansprakelijkheid, juiste omschrijving van de uit te voeren activiteiten. Opstalverzekering (het schoolgebouw is verzekerd door stadsdeel of DMO) Inventarisverzekering ( extra aanschaffen die buiten overheidsgelden zijn aangeschaft vallen hier niet onder ) Melding via de glaslijn. Schoolongevallen/ WA-verzekering ( niet verplicht, wel raadzaam ) Als gebruik wordt gemaakt van auto s/ busjes om kinderen te vervoeren: WAM-plichtige motorrijtuigen (WA verzekering als gebruik wordt gemaakt van vervoersbusjes en evt. dekking van eigen auto s ) Dekking eigen auto s altijd controleren of een verzekering is afgesloten door eigenaar. Bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders De coördinerende organisatie Wettelijke Aansprakelijkheid ( WA voor particulieren is niet voldoende bij het verrichten van beroepsmatige activiteiten ) Opstalverzekering ( indien er gebouwen in eigen bezit zijn) Als gebruik wordt gemaakt van auto s/ busjes om kinderen te vervoeren: WAM-plichtige motorrijtuigen. 2

3 Het buurtcentrum Aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers buurthuis Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, als sprake is van een stichting Opstalverzekering ( indien er gebouwen in eigen bezit zijn) Vervoer in bus/ auto Aansprakelijkheidsverzekering WAM-plichtige motorrijtuigen. Motorrijtuigenverzekering,( auto, motor, bestelbus conform WAM.) WA-verplicht. De aanbieders van activiteiten ( grote en kleine partijen stichting of ind. kunstenaar, vereniging of ind. trainer - ) WA verzekering met vermelding van juiste omschrijving van de activiteiten in de ruimste zin des woords. Aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van hun beroepsuitoefening De vrijwilliger Vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van degene die hen vraagt de activiteit uit te voeren, mits vrijwilligers in de polis vermeld staan Een partij is aansprakelijk mits voldaan wordt aan de hieronder gestelde voorwaarden: Onrechtmatigheid Schade ( letselschade, zaakschade of vermogensschade ) Toerekenbaarheid Causaal verband ( vertaling: verband tussen oorzaak en gevolg ) Relativiteit 1.7. Wat voor afspraken maken we met contractspartijen; Altijd vragen om kopie polissen ( algemene- en bijzondere voorwaarden en clausules ), moet minimaal zijn; Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering WAM-plichtige motorrijtuigen Maak met elkaar afspraken over het gebruik van de huisvesting en de overdracht van de zorg van de kinderen Leg dit schriftelijk vast ( overeenkomsten ) Licht de verzekeraar in over de overeenkomsten Vraag of de verzekeringen dekking bieden en zorg voor schriftelijk antwoord Controleer of contractspartijen ook goed verzekerd zijn. Om problemen te voorkomen is het verstandig om eventuele samenwerkingsverbanden en gedeelde verantwoordelijkheden contractueel vast te leggen. Om er zeker van te zijn dat verzekeraars dekking blijven bieden onder de aansprakelijkheidsverzekering is het raadzaam een en ander ter goedkeuring aan de verzekeraars aan te bieden. 3

4 Hoofdstuk 2. NaSchoolseActiviteiten (+ verenigingen&clubs) in De Baarsjes 2.1. Betrokken partijen: AKROS Grote en kleine aanbieders van activiteiten ( ± 40 ) Vrijwilligers Schoolgebouw, buurthuis of sporthal ( bezitter van de opstal ) 2.2. Aansprakelijkheid op de diverse momenten en locaties: Het is belangrijk de taken en verantwoordelijkheden rondom de zorg van het kind goed vast te leggen, doch als er iets gebeurt gelden de omstandigheden van het geval. Als een NSA op school plaatsvindt. De kinderen lopen vanuit de klas naar de NSA? School is verantwoordelijk totdat kinderen zijn overgedragen aan aanbieder Tijdens de NSA. De professionele aanbieder is aansprakelijk (behalve als er sprake is van bijvoorbeeld gebrekkige roerende zaken of gebrekkige opstal ) Bij gebruik van vrijwilligers, die organisatie die hen aanstuurt ( school of welzijn ) Als de NSA is afgelopen; Als de kinderen vanuit de NSA naar buiten lopen tot het moment dat ze in de armen van de ouders liggen ( alg. schr. overeenkomst opstellen ). Er is met de ouders afgesproken of kinderen wel/niet zelfstandig naar huis gaan ( schr.). De aanbieder is verantwoordelijk tot dat moment... of de school? ( omdat de activiteit is afgelopen ). Als de NSA buiten de school plaatsvindt, vervoer ernaar toe: De kinderen worden er naar toe gebracht door de aanbieder: De aanbieder is aansprakelijk De kinderen worden er naar toe gebracht door een vrijwilliger: Die organisatie die vrijw. aanstuurt ( school of welzijn ) is aansprakelijk De kinderen worden er naar toe gebracht door een medewerker van de school: De school is aansprakelijk De kinderen worden er naar toe gebracht door een busje: De school is verantwoordelijk tot de kinderen in het busje zitten De vervoerder is verantwoordelijk Uit het busje naar het gebouw lopen. Wie? ( Ook hiervoor gelden de omstandigheden van het geval.) De kinderen komen aan in het verenigingsgebouw van de aanbieder; Wie is dan verantwoordelijk Op het moment dat de kinderen worden overgedragen aan de aanbieder is de aanbieder verantwoordelijk Gebeurt de act. in het clubgebouw dan is de club of vereniging verantwoordelijk. De kinderen komen aan in een buurthuis waar de aanbieder de activiteit geeft. Wie is verantwoordelijk voor de verzekering van de opstal; De bezitter van de opstal is aansprakelijk als buiten de schuld van de aanbieder om het gebouw schade oploopt door gebrekkige opstal. Wie is verantwoordelijk voor de kinderen; Op het moment dat de kinderen worden overgedragen aan de aanbieder is de aanbieder verantwoordelijk. Als een vereniging een ruimte in de school huurt, maar dit is geen schoolactiviteit ( bijv. een vaste club ontstaan na NSA ) Wie is verantwoordelijk voor de verzekering op de locatie; 4

5 De aanbieder van de activiteiten is verantwoordelijk voor de kinderen tijdens de uitvoering van de activiteit. de bezitter van de opstal is aansprakelijk als buiten de schuld van de aanbieder om het gebouw schade oploopt door de gebrekkige opstal Recente afspraken aansprakelijkheid NSA tussen scholen AKROS - aanbieder in De Baarsjes; Er zijn geen schriftelijke afspraken gemaakt betreffende de aansprakelijkheid en verzekeringen met betrokken partijen. We hebben geen inventarisatie gemaakt betreffende de verzekering van de aanbieders. We hebben geen kopieën van de polissen. Steeds alleen gevraagd of men WA verzekerd was. Hoofdstuk 3 Huiswerk en Mentorprojecten in De Baarsjes 3.1. Partijen: AKROS / Stadsdeel Huiswerkbegeleiding en Coaching; St. AKROS Welzijn Mentorprojecten; SKC Huiswerkbegeleiding klas 1 t/m 4 in De Baarjes; St. EBA Weekendstudent; SKC Vakantieschool; De Combinatie Gebouwen ( bezitter van de opstal ) 3.2. De verschillende organisaties en wat geregeld zou moeten zijn: Huiswerkbegeleiding en Coaching voor groep 8 en klas 1; St. AKROS Welzijn De activiteit vind plaats in buurtcentrum Chassé van AKROS, De activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires onder begeleiding van AKROS. De kinderen komen zelfstandig van 9 verschillende scholen naar deze plek en verschillende middelbare. Kinderen komen zelf naar buurtcentrum Chassé toe, wat zijn de afspraken? AKROS is aansprakelijk tijdens de uitvoering. polis. Bezitter van de opstal 5

6 Mentorprojecten voor groep 7 t/m klas 2; SKC De activiteit vind plaats op de basisschool, verspreid in kleine groepjes over lokalen en gangen. De activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires onder begeleiding van coördinatoren van SKC; Kinderen van de middelbare school komen naar 2 locaties die gehuurd worden door SKC. Met de jongeren doet SKC ook uitstapjes; Kinderen komen zelf naar de mentoren toe, wat zijn de afspraken? SKC is aansprakelijk tijdens de uitvoering in de school. SKC is aansprakelijk tijdens de uitvoering in de gehuurde panden. SKC is aansprakelijk tijdens de uitstapjes, hoe geregeld? Huiswerkbegeleiding Klas 1 t/m 4 in De Baarjes; St. EBA St. EBA huurt ruimten van AKROS en St. Dock. De activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires onder begeleiding van coördinatoren van St. EBA. De jongeren komen zelf naar locaties toe, wat zijn de afspraken? St. EBA is aansprakelijk tijdens de uitvoering. polis Weekendstudent; SKC De activiteit vind plaats in basisschool de Visser. De activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires onder begeleiding van SKC. Kinderen komen naar de school toe, wat zijn de afspraken? De school wordt speciaal geopend voor weekendstudent, wat zijn de afspraken over gebruik ruimten? SKC is aansprakelijk tijdens de uitvoering. polis Vakantieschool; De Combinatie De activiteiten vinden plaats in op verschillende locaties, De activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires onder begeleiding van De Combinatie. Kinderen komen zelf naar de school toe, wat zijn de afspraken? De Combinatie is aansprakelijk tijdens de uitvoering. polis De Combinatie is aansprakelijk tijdens de uitstapjes, hoe geregeld? 3.3. Recente afspraken aansprakelijkheid huiswerk/mentorprojecten tussen scholen Stadsdeel en aanbieder in De Baarsjes; Is onbekend bij AKROS 6

7 Hoofdstuk 4 TussenSchoolse Opvang en TussenSchoolse Activiteiten Afspraken zal ik navraag naar doen; 4.1. Partijen: AKROS Vrijwilligers/ Overblijfmoeders De Combinatie 4.2. Globaal de organisatiestructuur van TSO Op een aantal scholen is de TSO/ TSA door scholen uitbesteedt aan AKROS, andere doen de scholen het nog zelf; AKROS is verantwoordelijk voor de kinderen tijdens de TSO Scholen en uitvoerende partijen hebben duidelijke afspraken gemaakt over gebruik van ruimte en materiaal van de school? polis bij AKROS dan wel scholen die zelf regelen. Wat zijn de afspraken tussen school en aanbieder voor komst kinderen naar TSO en later retour naar klas? Op een aantal scholen levert de Combinatie speelmateriaal en geeft trainingen aan overblijfmoeders. Indien er sprake is van gebrekkige roerende zaken dan is de bezitter van de roerende zaak aansprakelijk. Scholen die zelf overblijf organiseren zijn 1 ste verantwoordelijke partij. Hoofdstuk 5 ACTIVITEITEN ONDER SCHOOLTIJD ( WAARBIJ LEERKRACHT AANWEZIG IS ) Wat voor afspraken zijn hier gemaakt? Conclusies: Op het gebied van NSA zal AKROS een voorstel schrijven voor scholen/ aanbieders en AKROS Op het gebied van NSA worden alle aanbieders benaderd betreffende hun verzekering. Betreffende huiswerk en mentorprojecten is mij onbekend of er al afspraken liggen, dit ga ik samen met Stadsdeel uitzoeken. Betreffende BinnenSchoolseActiviteiten zal ik eerst met de scholen spreken Verzekeringen van scholen ga ik met scholen en/of stadsdeel bespreken. Hoofdstuk 2 tot en met 5, antwoord op alle vraagtekens zoeken en afspraken op papier zetten. BSO ga ik met AKROS over praten. Zijn de verzekeringsmaatschappijen van de Welzijnsinstellingen, grote aanbieders en scholen goed op de hoogte? Als alle informatie is verzamelt moeten er verschillende documenten en contracten (her) geschreven worden. Wie gaat dat doen? 7

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie