Handleiding Introductie Navision - Incadea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Introductie Navision - Incadea"

Transcriptie

1 Handleiding Introductie Navision - Incadea CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat Bornem T F CARYA GROUP SAS 120 Chaussée Jules César BP Osny Cergy Pontoise Cedex T F

2 Inhoudstafel 1 Introductie Navision - Incadea NL Voorwoord Inleiding Starten van het programma en aanmelden Wachtwoord wijzigen Werken in het hoofdscherm Microsoft Dynamics NAV Werken met vensters Vensters verplaatsen Afmetingen van vensters aanpassen Vensters sluiten Hoofdmenu oproepen Navision - Incadea verlaten ZUP bestand Kaart versus Lijst Kaart Invoeren van een datum [F6] (Assist button) Basisfuncties Een nieuwe kaart aanmaken Een kaart verwijderen Een veld bewerken Volgende/vorige kaart tonen Posten tonen Inzoomen Een lijst oproepen Functietoetsen overzicht Lijst Kolommen verbergen/weergeven Volgorde van de kolommen Kolombreedte aanpassen Informatie sorteren Afdrukken van lijsten De kaart oproepen Opzoeken van een klant, wisselstuk, voertuig, Filters gebruiken Veldfilters gebruiken Tabelfilters gebruiken 24

3 1.5.3 Belangrijke opmerking m.b.t. de ingestelde filters Filtercriteria invoeren Verwijderen van filters Navigeren Basistabellen 30 Index 31

4 1 Introductie Navision - Incadea NL 1.1 Voorwoord Deze handleiding is bedoeld voor de deelnemers aan de cursus Introductie Navision - Incadea. Tijdens het opstellen ervan zijn de volgende conventies aangehouden: Module-opties: Deze staan in de tekst vet gedrukt. Een voorbeeld: Kies Wisselstukken - Wisselstukken betekent hetzelfde als: Open de (sub)module Wisselstukken en kies daarin de optie Wisselstukken. Gebruikte symbolen: Tip: Dit icoon geeft een tip of truc waarmee u eventueel sneller kan werken. Let op: Dit icoon vraagt uw aandacht voor extra informatie. Gebruik van de muis: Klikken betekent éénmaal klikken met de primaire muisknop. Dubbelklikken betekent tweemaal kort na elkaar op dezelfde muisknop klikken. De standaardinstelling van de muisknoppen wordt aangehouden: De linkermuisknop is de primaire en de rechtermuisknop de secundaire knop. Notatie van de toetsencombinaties: Weergave Betekenis [Toets 1]+[Toets 2] Een plusteken tussen de toetsen betekent dat u de toets ingedrukt moet houden terwijl u op de tweede toets drukt. Druk op [Shift]+[F5] betekent dat u de [Shift]-toets moet indrukken, deze ingedrukt houdt terwijl u op de functietoets [F5] drukt, waarna u beide loslaat. [Toets 1], [Toets 2] Een komma tussen de toetsen betekent dat u de toetsen na elkaar moet indrukken en loslaten. Druk op [Alt], [V] betekent dat u de [Alt]-toets indrukt en loslaat, daarna drukt u op de lettertoets [V] en u laat ook deze los. Doel van deze handleiding is om in de praktijk snel het antwoord op uw vraag te kunnen vinden. Het is de bedoeling dat u deze doorneemt terwijl u voor de computer zit. 1

5 1.2 Inleiding Microsoft Dynamics NAV (ontwikkeld in Denemarken) is een standaardoplossing voor bedrijfsadministratie en -management met een grafische gebruikersinterface. Incadea Engine (ontwikkeld in Duitsland) voor Microsoft Dynamics NAV bevat alle modules die noodzakelijk zijn in een Dealer Management Systeem. In Microsoft Dynamics NAV werd alles in het werk gesteld om de grootst mogelijke veiligheid te bieden tegen verwerkingsfouten en verlies van informatie Starten van het programma en aanmelden Om Navision - Incadea te starten dubbelklikt u op het pictogram Incadea Navision Het volgende dialoogvenster verschijnt: Aanmelden Vooraleer u Navision - Incadea kan gebruiken moet u zich aanmelden. U vult in het vakje Gebruikers-id uw login naam in, u drukt op de [Enter] toets en in het vakje Wachtwoord vult u uw wachtwoord in. Daarna bevestigt u de invoer door tweemaal op de [Enter] toets te drukken. Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig. Via de functietoets [F12] kunt u het aanmeldvenster terug opvragen. 2

6 Bij een foutieve ingave van de Gebruikers-id en/of het Wachtwoord verschijnt volgend venster. Melding Bevestig deze opmerking door op de [Enter] toets te drukken. Druk vervolgens op de functietoets [F12] zodat het scherm Aanmelden opnieuw getoond wordt. Na een correcte invoer van Gebruikers-id en Wachtwoord verschijnt volgend venster. Bedrijf openen Kies hierin het juiste bedrijf en bevestig via de [Enter] toets Wachtwoord wijzigen Kies in het Navision - Incadea hoofdscherm bovenaan in de menubalk Extra - Beveiliging Wachtwoord. Het volgende dialoogvenster verschijnt: Wachtw oord w ijzigen In het veld Huidig wachtwoord typt u het huidige wachtwoord. U drukt op de [Enter] toets en typt in het veld Nieuw wachtwoord het nieuwe wachtwoord. U drukt vervolgens op de [Enter] toets en typt in het vak Bevestig wachtwoord opnieuw het nieuwe wachtwoord. U bevestigt de invoer door tweemaal op de [Enter] toets te drukken. Via Annuleren annuleert u de procedure. 3

7 1.2.3 Werken in het hoofdscherm Microsoft Dynamics NAV Nadat u zich succesvol heeft aangemeld in het systeem, komt u in het hoofdscherm terecht. U ziet hierin rechts de verschillende modules (met de daarbij horende submodules): Financieel Stock Beheer Werkplaats Beheer Voertuig Beheer Relatiebeheer Diversen Microsoft Dynamics NAV Wanneer u bvb. de (sub)module Verkoop wisselstukken wilt gebruiken, gaat u met de pijltjestoets naar omlaag tot Verkoop wisselstukken geselecteerd wordt en u opent de (sub)module met [Enter]. 4

8 U kan ook met de muis op Verkoop Wisselstukken klikken. Aan de rechterzijde verschijnt dan het menu Verkoop wisselstukken: Hoofdmenu U gebruikt de pijltjestoets naar rechts om in het menu Verkoop wisselstukken terecht te komen. Hier kunt u met de pijltjestoetsen een opdracht selecteren die u vervolgens met de [Enter] toets opent. U kan natuurlijk ook altijd met de muis op de gewenste opdracht klikken. In het menu verschijnt: wanneer vervolgens een venster wordt getoond wanneer vervolgens een vervolgmenu wordt getoond 5

9 1.2.4 Werken met vensters Er kunnen in Navision - Incadea meerdere vensters tegelijk geopend zijn zoals blijkt uit het volgende voorbeeld: Microsoft Dynamics NAV U kan enkel in het venster werken dat bovenop ligt. Het actieve venster is herkenbaar aan zijn donkere titelbalk. De vensters op de achtergrond hebben op dat moment een lichtere titelbalk. Een venster activeert u door ergens in dit venster te klikken. Bijvoorbeeld op de titelbalk. Het venster waar u op klikt, zal een donkere titelbalk krijgen en hiermee wordt aangegeven dat dit het actieve venster is. Het is eveneens mogelijk om met behulp van [Ctrl]+[Tab] te switchen tussen de geopende vensters Vensters verplaatsen U kunt een venster een andere plaats geven door het venster te verslepen: Plaatst hiertoe de muisaanwijzer op de titelbalk van het venster. Druk de linkermuisknop in en houdt deze ingedrukt. Verplaats vervolgens de muisaanwijzer. Pas als het venster op de gewenste plaats staat, laat u de muisknop los. 6

10 Afmetingen van vensters aanpassen Indien u een groter deel van de beschikbare informatie zou willen zien, dan kunt u de afmetingen van het venster veranderen. Dit kan door de muisaanwijzer op de rand van een venster te plaatsen totdat deze verandert in een dubbele pijl. Om dit resultaat te bereiken moet u de punt van de muisaanwijzer exact tegen de kaderrand van een venster plaatsen. Als u op dat moment de linkermuisknop indrukt en ingedrukt houdt terwijl u de muis versleept, zult u zien dat u het venster groter of kleiner kunt maken. Wanneer u de muisaanwijzer op een hoek van een venster plaatst, kunt u het venster zowel horizontaal als verticaal vergroten of verkleinen, dus zowel in de lengte als in de breedte. De afmetingen van de vensters worden bewaard indien u het.zup bestand bewaart. In plaats van zelf het formaat van het venster te wijzigen is het ook mogelijk het venster in één keer op maximale grootte te plaatsen door te klikken op de knop Maximaliseren. Deze knop vind u rechtsboven terug in de titelbalk van elk venster. Een groot nadeel van deze instelling is dat u niet alleen het actieve venster op maximale grootte hebt geplaatst maar meteen alle openstaande vensters. Het is dan ook af te raden de knop Maximaliseren te gebruiken. U kan het gemaximaliseerde venster terug verkleinen door nogmaals op dezelfde knop te klikken. In de knop staat nu wel een ander symbool: Vorig formaat.. Dit is het symbool voor Vensters sluiten Het actieve venster kan gesloten worden door middel van de [Esc] toets. Uiteraard kunt u ook klikken op het kruisje rechts bovenaan in het venster. 7

11 1.2.5 Hoofdmenu oproepen U kan het hoofdmenu steeds oproepen met behulp van de functietoets [F12] of door middel van de knop rechts bovenaan Navision - Incadea verlaten Navision - Incadea verlaten kan op drie manieren: Klik op rechts bovenaan. Kies Bestand - Afsluiten. Gebruik [Alt]+[F4]. De volgende vraag wordt gesteld: Melding Kies Yes om Navision - Incadea te sluiten ZUP bestand Alle instellingen (zoals de breedte van kolommen, aanpassen van de volgorde van kolommen,...) worden bewaard in een.zup bestand. Bij een update wordt het ZUP bestand terug verwijderd. Hierdoor verdwijnen deze instellingen bij elke update. 8

12 1.3 Kaart versus Lijst Navision - Incadea beschikt over een groot aantal tabellen (Klanten, Voertuigen, Wisselstukken, Leveranciers,...) waarin telkens de gegevens van een welbepaalde entiteit bewaard worden. Zo bevat de klantentabel alle gegevens van de klanten. De gegevens kunnen op twee manieren getoond worden: Door middel van een kaart of fiche. Door middel van een lijst of overzicht Kaart Een voorbeeld van een kaart: Klantenkaart De kaart toont u alle gegevens van één specifiek item, bijvoorbeeld van één klant, voertuig, wisselstuk,... Lees daartoe aandachtig de titelbalk van het kaartvenster. De gegevens zijn verdeeld over verschillende tabbladen. Met [Ctrl]+[PageDown]/[PageUp] wordt van tabblad gewisseld. Het laatst geraadpleegde tabblad blijft actief. Een voorbeeld: U opent een klantenkaart en gaat naar het tabblad Betaling. U verlaat de klantenkaart met [Esc]. Wanneer u opnieuw een klantenkaart opent, zal het tabblad Betaling op de voorgrond staan. 9

13 Een kaart heeft invulbare/wijzigbare velden (velden met een witte achtergrondkleur) en berekende velden (velden met een grijze achtergrondkleur). U kunt enkel gegevens invullen en/of wijzigen in velden met een witte achtergrondkleur. Ga (met behulp van de pijltjestoetsen, de [Enter] toets of de [Tab] toets) naar het veld om iets in te vullen. Een gegeven in een veld wordt bewaard van zodra het veld verlaten wordt (met [Enter] bijvoorbeeld). U kan de invoer ongedaan maken door middel van [Esc] wanneer u het veld nog niet verlaten heeft. Ongedaan maken is onmogelijk van zodra het veld verlaten is Invoeren van een datum In een datumveld kunt u steeds twee, vier, zes of acht cijfers invoeren. U gebruikt geen scheidingstekens. Indien u slechts twee cijfers invult, worden deze als dag geïnterpreteerd. In dat geval worden de maand en het jaartal automatisch ingevuld (op basis van de werkdatum). Indien u vier cijfers invoert, worden de eerste twee als dag en de laatste twee als maand beschouwd. Het jaartal wordt opnieuw toegevoegd op basis van de werkdatum. U kunt eveneens in plaats van concrete datums de volgende codes invoeren: h: Het programma voert de datum van vandaag (de systeemdatum) in. w: Het programma voert de werkdatum in. Deze kunt u definiëren onder Extra Werkdatum... in de menubalk. Indien u geen werkdatum definieert, wordt de huidige (systeem-) datum ingevoerd. U kunt een bepaalde werkdatum kiezen wanneer u een groot aantal transacties voor een andere datum dan de systeemdatum moet uitvoeren. p1: Is identiek aan het Elke maand is een periode. 10

14 [F6] (Assist button) De functietoets [F6] biedt hulp bij het invullen van een aantal velden. Zo kunt u met behulp van [F6] informatie opzoeken in een andere tabel (pijltje omhoog naast een veld) of een keuzelijst laten verschijnen (driehoekje naar beneden). Bijvoorbeeld: [F6] levert volgende lijst op waaruit een keuze kan worden gemaakt: Titel [F6] toont volgende keuzelijst: Met behulp van de functietoets [F6] kunt u ook het detail zien van een berekend veld (pijltje naar beneden naast een grijs veld). Bijvoorbeeld: [F6] levert volgend detail op: Klantenposten 11

15 Basisfuncties Een nieuwe kaart aanmaken U kan met behulp van de functietoets [F3] een nieuwe kaart creëren Een kaart verwijderen Met [F4] kunt u een kaart verwijderen. Het programma zal u om een bevestiging vragen. Zo levert [F4] op een klantenkaart volgende vraag op: Melding Indien aan de klant voertuigen gekoppeld zijn, verschijnt eveneens volgende vraag: Melding Indien de klant nog een openstaand saldo heeft, verschijnt volgende melding: Melding Een veld bewerken Met behulp van de functietoets [F2] kunt u een veld bewerken. U krijgt een knipperende cursor Volgende/vorige kaart tonen Met behulp van de toetsen [PageDown] en [PageUp] gaat u naar een volgende/vorige kaart. 12

16 Posten tonen [Ctrl]+[F5] vanop een kaart toont de posten. Zo toont [Ctrl]+[F5] vanop een klantenkaart de klantenposten. Klantenposten Inzoomen Met behulp van [Ctrl]+[F8] krijgt u alle velden uit de tabel te zien. Vanuit een klantenkaart levert [Ctrl]+[F8] volgende lijst op. Inzoomen 13

17 Een lijst oproepen Vanuit een kaart kunt u steeds een lijst (overzicht) oproepen met behulp van de functietoets [F5]. Zo levert [F5] dus vanuit een klantenkaart het volledige klantenoverzicht op. Klantenoverzicht 14

18 Functietoetsen overzicht Volgende functietoetsen kunnen gebruikt worden binnen Navision - Incadea. Functietoets Functie [F1] Help functie openen. [F2] Veld bewerken. [F3] Nieuwe kaart aanmaken. [F4] Kaart verwijderen. [Ctrl]+[F4] Kaart sluiten. [F5] Overzichtslijst openen. [Shift]+[F5] Kaart openen vanuit een lijst. [Ctrl]+[F5] Posten openen. [F6] Opzoeken. [Ctrl]+[F6] Switchen tussen de vensters. [F7] Veldfilter openen. [Shift]+[F7] Flow filter openen. [Ctrl]+[F7] Tabel filter openen. [Shift]+[Ctrl]+[F7] Alles weergeven. [F8] Vorige kopiëren. [Shift]+[F8] Sorteren. [F10] Menubalk selecteren. [F11] Boeken. [Shift]+[F11] Boeken en afdrukken. [F12] Hoofdmenu. [PageUp] Vorige kaart. [PageDown] Volgende kaart. [Ctrl]+[PageUp] Vorig tabblad. [Ctrl]+[PageDown] Volgend tabblad. [Ctrl]+[Tab] Switchen tussen de vensters. [Esc] Venster sluiten. 15

19 1.3.2 Lijst Een voorbeeld van een lijst: Klantenoverzicht Met [PageUp] en [PageDown] toont u de vorige/volgende reeks lijnen. U bepaalt welke kolommen u wil zien. U bepaalt tevens de volgorde en de grootte van de kolommen Kolommen verbergen/weergeven U kan een kolom verbergen. Daartoe klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste kolomtitel. Volgend menu verschijnt: Kolommen verbergen/w eergeven U kiest Kolommen verbergen. De kolom is nu niet langer zichtbaar. 16

20 Meer algemeen kunt u via de opdracht Kolommen weergeven... zelf bepalen welke kolommen getoond worden of niet. Er verschijnt een lijst. Bijvoorbeeld: Kolommen w eergeven De kolommen aangeduid met een vinkje ( ) worden getoond, de andere niet. Klik onderaan het venster op OK om uw keuze te bevestigen Volgorde van de kolommen U kunt een kolom een andere plaats geven door deze te verslepen. Om een kolom te verslepen, plaatst u de muisaanwijzer op de titel van de kolom. U drukt de linkermuisknop in en houdt deze ingedrukt. Vervolgens verplaatst u de muisaanwijzer (deze heeft de vorm van een handje). Pas als de kolom op de gewenste plaats staat, laat u de muisknop los. Klantenoverzicht 17

21 Kolombreedte aanpassen Door de muisaanwijzer op de scheidingslijn tussen twee kolommen te plaatsen, kunt u door slepen de breedte van de kolom aanpassen. Klantenoverzicht Naar analogie is het eveneens mogelijk om de hoogte van de rijen aan te passen. Het is vaak nuttig om de titelrij te verhogen Informatie sorteren Door middel van bovenaan in de werkbalk of de toetsencombinatie [Shift]+[F8] kunt u een andere sortering kiezen. Zo krijgt u vertrekkende vanuit het klantenoverzicht: Klant - Sorteren Er zijn een bepaald aantal mogelijke sorteringen (sleutels) per tabel. Afhankelijk van de gekozen sleutel zullen de items gerangschikt worden, oplopend of aflopend. 18

22 Afdrukken van lijsten Om een lijst af te drukken dient deze geselecteerd, gekopieerd en vervolgens geplakt te worden in Excel. U heeft ook de mogelijkheid om de belangrijkste kaarten en overzichtslijsten (F5) rechtstreeks te exporteren naar Excel of Word. Bovenaan rechts in het Navision - Incadea 2009 venster heeft u 2 knoppen waarmee u gegevens kan exporteren naar Word en Excel. Als u bijvoorbeeld een prospectlijst geselecteerd heeft en u drukt op de knop Export naar Excel, dan krijgt u volgende lijst in Excel te zien. 19

23 De kaart oproepen Het is niet mogelijk om in een overzichtslijst gegevens rechtstreeks te wijzigen. Hiertoe dient u de kaart te openen. Vanuit een lijst kunt u steeds de kaart (detail) oproepen met behulp van [Shift]+ [F5]. Bij gebruik van [Shift]+[F5] blijft de overzichtslijst geopend terwijl de geselecteerde kaart geopend wordt. Vaak is het ook mogelijk de kaart te tonen door middel van de [Enter] toets. In dit geval wordt de overzichtslijst afgesloten. 20

24 1.4 Opzoeken van een klant, wisselstuk, voertuig,... Hieronder vindt u de werkwijze voor het opzoeken van een klant in het klantenoverzicht. Het opzoeken van een wisselstuk, voertuig,... verloopt volledig analoog met deze werkwijze. Het klantenoverzicht kan op twee manieren geopend worden: U kiest in het gedeelte Overzicht voor Klanten. U kiest Financieel - Financieel - Klanten. Of u kiest Stock beheer - Verkoop wisselstukken - Klanten. Of u kiest Werkplaats Beheer - Beheer werkplaats - Klanten. Of u kiest Voertuig Beheer - Verkopen voertuigen - Klanten. De laatst gebruikte klantenfiche wordt getoond. U drukt op de functietoets [F5] om het klantenoverzicht te openen. Klantenoverzicht In het klantenoverzicht kunt u, wanneer u in de kolom Zoeknaam staat, onmiddellijk de naam van de gezochte klant beginnen typen. De cursor verplaatst zich in de klantenlijst zodat de gezochte naam verschijnt. Zoeken Normaal wordt er gezocht in Begin van veld. Wanneer deze optie echter gewijzigd wordt in Heel veld of Gedeelte van veld, wordt deze wijziging onthouden. Bij de volgende zoekactie wordt dus weer gezocht in Heel veld of Gedeelte van veld. Denk er dus aan deze optie terug op Begin van veld te zetten, wat het meest gebruikelijke is. Wanneer de gezochte klant in de lijst werd gevonden, kunt u het zoekvenster sluiten. Wanneer u vervolgens op [Enter] drukt, opent de gevonden klantenkaart. Het is eveneens mogelijk direct te zoeken in een andere kolom dan Zoeknaam. 21

25 1.5 Filters gebruiken Met behulp van filters kunt u ervoor zorgen dat enkel bepaalde klanten, wisselstukken, posten of andere records in een venster worden weergegeven. U stelt een filter in door voor één of meerdere velden in een tabel voorwaarden in te voeren. Het programma test alle kaarten, en alleen de kaarten die aan de ingestelde voorwaarden voldoen worden vervolgens weergegeven. Om een filter te verwijderen, kiest u vanuit de menubalk Beeld - Alles weergeven of klikt u op in de werkbalk. In Navision - Incadea kunt u veld- en tabelfilters gebruiken. Opmerking: Veld- en tabelfilters zijn vensterafhankelijk. Indien u in een bepaald venster een filter plaatst op een tabel en vervolgens dezelfde tabel in een ander venster bekijkt, zal de filter hier niet werken. De filters in een venster blijven echter van kracht tot u ze verwijdert of door een andere filter vervangt. 22

26 1.5.1 Veldfilters gebruiken Een afbakening op één veld wordt een veldfilter genoemd. Er wordt alleen een filter geplaatst op het veld waar de cursor in staat op het moment dat u de functie activeert. Voorbeelden: Geef alleen de klanten met een positief saldo weer. Geef de wisselstukken weer met kortingscode A. Visualiseer de voertuigen van een bepaald model. Toon de wisselstukken met status Wordt vervangen. Toon alle nieuwe voertuigen. Hieronder wordt beschreven hoe u met behulp van een veldfilter de klantentabel zodanig kunt afbakenen dat enkel de klantenkaarten met een saldo groter dan 0 getoond worden. 1. Open een klantenkaart. 2. Klik op het veld Saldo (LV). 3. Kies de opdracht Beeld - Veldfilter... in de menubalk of druk op de functietoets [F7] of klik op in de werkbalk. Volgend venster verschijnt: Veldfilter In het geopende venster kunt u de filtercriteria invoeren. Standaard heeft het filterveld dezelfde inhoud als het veld op de kaart. U kunt deze waarde echter overschrijven, indien nodig. Voer >0 in en klik op de knop OK. Indien u nu de klantentabel doorbladert (via [PageUp] of [PageDown] of via de pijltjes bovenaan in het venster), ziet u enkel de klanten die een positief saldo hebben. De andere klanten zitten nog steeds in de database. De kaarten blijven echter verborgen tot u de filter verwijdert. Kies de opdracht Beeld - Alles weergeven of klikt u op Nu kunt u opnieuw alle kaarten in de klantentabel bekijken. in de werkbalk. Om op meerdere velden filters te plaatsen, kunt u gebruik maken van een tabelfilter. Het filtervenster bevat drie knoppen (en een Help knop). De knop Toepassen kunt u gebruiken om het resultaat van de ingevoerde filter te bekijken zonder het filtervenster af te sluiten. Indien u op OK klikt, wordt de filter toegepast en wordt het filtervenster gesloten. Met de knop Annuleren kunt u het venster sluiten. De wijzigingen die u heeft aangebracht in het filterveld sinds de vorige keer dat u op Toepassen klikte worden genegeerd. 23

27 1.5.2 Tabelfilters gebruiken U gebruikt een tabelfilter om op meer dan één veld een filter in te stellen. Voorbeelden: Geef alle Mini-wisselstukken met voorraad 0. Geef alle wisselstukken met status "Wordt vervangen en voorraad > 0. Geef alle voertuigen met modelnr. AL71 en kilometerstand > km. Onderstaand voorbeeld toont hoe u filtercriteria kunt invoeren met behulp van een tabelfilter: 1. Open een wisselstukkaart. 2. Kies vanuit de menubalk Beeld - Tabelfilter... of druk [Ctrl]+[F7] of klik op werkbalk. Vervolgens verschijnt een venster met de gefilterde velden: in de Tabelfilter Indien er geen filters zijn gedefinieerd, bevat het venster alleen het veld waarin de cursor zich bevindt. In de linkerkolom kunt u de namen van de te filteren velden invoeren. In het onderstaande voorbeeld wordt een filter geplaatst op de velden Vervangingsstatus en Voorraad: Op de eerste regel klikt u in de kolom Veld. Klik op de AssistButton ([F6]) en selecteer het veld Vervangingsstatus. Klik op OK om de veldnaam in het venster te kopiëren. Herhaal stap 3 voor het veld Voorraad. In de rechterkolom kunt u de filters voor beide velden invullen: Voer "Wordt vervangen" in in het veld Vervangingsstatus. Voer ">0" in in het veld Voorraad. Tabelfilter Klik op de knop OK. Indien u nu de wisselstukkentabel doorbladert (via [PageUp] of [PageDown] of via de pijltjes bovenaan in het venster), ziet u enkel de wisselstukken die worden vervangen en een voorraad >0 hebben. De andere wisselstukken zitten nog steeds in de database. De kaarten blijven echter verborgen tot u de filter verwijdert. 10. Kies de opdracht Beeld - Alles weergeven of klik op Nu zijn alle wisselstukken weer te zien. in de werkbalk. 24

28 Het filtervenster bevat drie knoppen (en een Help knop). De knop Toepassen kunt u gebruiken om het resultaat van de ingevoerde filter te bekijken zonder het filtervenster af te sluiten. Indien u op OK klikt, wordt de filter toegepast en wordt het filtervenster gesloten. Met de knop Annuleren kunt u het venster sluiten. De wijzigingen die u heeft aangebracht in het filterveld sinds de vorige keer dat u op Toepassen klikte worden genegeerd. Tabelfilters kunnen ook opgebouwd worden door verschillende veldfilters na elkaar in te stellen Belangrijke opmerking m.b.t. de ingestelde filters Wanneer de tabel gefilterd is, verschijnt onderaan in de statusbalk de tekst. Soms stelt het programma zelf automatisch een filter in, bijvoorbeeld een filter op locatie. Dit betekent enerzijds dat de tekst kan verschijnen onderaan in de statusbalk zonder dat u zelf een veld- of tabelfilter instelde en anderzijds dat de tekst weergeven kiest of klikt op niet altijd verdwijnt wanneer u de opdracht Beeld - Alles in de werkbalk. U kan dan ook best via [Ctrl]+[F7] nakijken welke filters er eventueel actief zijn. Dit is ook mogelijk via het icoon in de menubalk. 25

29 1.5.4 Filtercriteria invoeren U kunt bij de invoer van criteria alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken. Daarnaast kunt u een aantal speciale symbolen en rekenkundige formules gebruiken. Dit zijn de beschikbare notities: Teken Betekenis Voorbeeld Weergegeven records = Gelijk aan 377 Nummer 377 BLAUW Records met de code BLAUW, zoals de magazijncode BLAUW. 22 Datum/tijd: Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00 tot 22 lopende maand, lopend jaar 22:59: Een exacte datum/tijd: :00: Nummers 1100 t/m Tot en met Datums tot en met P8.. Gegevens voor boekhoudperiode 8 en verder..23 Van begintijd tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59: Van 23 lopende maand, lopend jaar 00:00:00 tot eindtijd Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00 tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59 Records met nummer 1200 of Interval Of/of & En <2.000&>1.000 Nummers kleiner dan 2000 en groter dan Een zelfstandig gebruik van het teken & met nummers is niet mogelijk omdat er geen records met twee nummers zijn toegestaan. <> Niet gelijk aan <>0 Alle nummers behalve 0 In SQL Server Option kunt u dit teken combineren met jokertekens. <>A* betekent bijvoorbeeld 'Niet gelijk aan tekst die begint met A'. > Groter dan >1.200 Nummers groter dan 1200 >= Groter dan of gelijk aan >=1.200 Nummers groter dan of gelijk aan 1200 < Kleiner dan <1.200 Nummers kleiner dan 1200 <= Kleiner dan of gelijk <=1.200 aan Nummers kleiner dan of gelijk aan 1200 * Een onbeperkt aantal onbekende tekens *Be* Tekst met de letters "Be" *Be Tekst die eindigt op "Be" Be* Tekst die begint met "Be" Jans?n Tekst zoals Jansen of Jansma? Een onbekend teken 26

30 Betekenis Voorbeeld Weergegeven records Berekenen voor de rest 30 (>=10&<=20) Records met nummer 30 of met een nummer tussen 10 en 20 (het resultaat van de berekening tussen haakjes). Geen tussen hoofdletters en kleine letters (beide zijn toegestaan) Tekst zoals LOCATIE, locatie of Locatie. U kunt de verschillende notatiesoorten ook combineren: Alle records met het nummer 5999 of een nummer uit het interval 8100 tot en met Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1299 of gelijk aan 1400 en hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1300 tot en met >50&<100 Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummer 51 tot en met 99. *C*&*D* Tekst met de tekens C en Tekst met de tekens bo, BO, Bo, bo zoals boek, boekhouding en geboekt. De combinatie BO, bo, Bo of bo moet in de tekst voorkomen, gevolgd door ten minste één teken en kan worden omsloten door een onbeperkt aantal tekens in de vorm van zowel hoofdletters als kleine letters. Attentie: Zorg dat u alleen zinvolle filters invoert. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een niet-bestaande interval op te geven zonder dat dit wordt gecontroleerd. U moet op de hoogte zijn van de sorteringsregels van het programma om zinvolle filters te kunnen invoeren Verwijderen van filters Er zijn 3 mogelijkheden om een filter te verwijderen of ongedaan te maken: Door op de knop Alles weergeven in de knoppenbalk te klikken. Door de functietoets [Shift]+[Ctrl]+[F7] te gebruiken. Door Beeld - Alles weergeven te kiezen in de menubalk. 27

31 1.6 Navigeren Het venster Navigeren geeft een overzicht van alle posten (soort en aantal) met een bepaald documentnummer en/of een bepaalde boekingsdatum. Met deze functie kunt u heel gemakkelijk posten opzoeken die afkomstig zijn van een bepaalde transactie. U kunt het venster openen op twee manieren: 1. Vanuit het hoofdmenu van iedere module. Het venster is niet ingevuld; u dient zelf de op te zoeken documentnummers en boekingsdatums in te voeren. 2. Vanuit de postentabellen en de tabellen voor geboekte facturen, leveringen, ontvangsten en creditnota's. In dat geval worden het documentnummer en de boekingsdatum van de geselecteerde post(en) automatisch ingevuld. De functie Navigeren zoekt en toont tevens de documenten die dezelfde boekingsdatum en hetzelfde documentnummer als de geselecteerde post hebben. Het venster Navigeren bevat een kop waarop u informatie over de op te zoeken documenten kunt invoeren. Vervolgens worden automatisch gegevens over de gevonden elementen ingevuld. Navigeren De kop omvat twee tabbladen: Algemeen en Extern. 28

32 Op het tabblad Algemeen kunt u documentnummers en boekingsdatums invoeren: Documentnr.: In dit veld kunt u het nummer invullen van het document waarover u meer informatie wenst. Boekingsdatum: In dit veld kunt u de boekingsdatum van de op te zoeken elementen invullen. Indien u slechts de documenten van een bepaalde periode wilt opzoeken, kunt u een datumfilter plaatsen. Nadat u de nodige gegevens heeft ingevoerd, klikt u op de knop Zoeken om het zoeken te starten. Een voorbeeld: Navigeren Voor de gevonden documenten wordt de volgende informatie getoond : Documentsoort, Bronsoort, Bronnr. en Bronnaam: informatie over het gevonden element. Indien er meerdere documentnummers gevonden werden, blijven deze velden leeg. Tabel: de naam van de tabel die de gezochte posten bevat. Aantal records: het aantal gevonden records in de tabel. In de kolom Tabel vindt u de naam van de tabellen die de gezochte posten bevatten. Om de posten in een bepaalde tabel te bekijken, klikt u op de gewenste tabel, en kiest u vervolgens de knop Tonen (of [Alt]+[T]). 29

33 1.7 Basistabellen Een basistabel is een overzichtslijst die de fundering vormt van alle hieraan gekoppelde informatie. Zo is bijvoorbeeld een werkplaatsorder gekoppeld aan zowel de klantenkaart, als aan de voertuigkaart. Deze laatste twee kaarten komen voor in hun respectievelijke overzichtslijsten: Klanten en Voertuigen en zijn dus basistabellen. Zo bestaan er in Navision - Incadea 4 basistabellen waaraan alle gerelateerde gegevens gelinkt zijn: Klanten Leveranciers Wisselstukken Voertuigen Deze tabellen worden besproken in de handleiding Introductie Navision-Incadea - Basistabellen. 30

34 Index -HHoofdmenu Oproepen 8 -KKaart Datumvelden 10 Keuzelijst openen 11 Lijst openen 14 Navigeren door de kaarten 12 Nieuw e kaart aanmaken 12 Posten 13 Veld bew erken of editeren 12 Verw ijderen 12 Zoomen 13 -NNavision - Incadea 4 Aanmelden 2 Afsluiten 8 Opstarten 2 Wachtw oord w ijzigen 3 Navision Introductie 1 Filters 22 Filters: een belangrijke opmerking 25 Filters: Filtercriteria 26 Filters: Ongedaan maken 27 Filters: Tabelfilter 24 Filters: Veldfilter 23 Filters: Verw ijderen 27 Inleiding 2 Kaart versus lijst 9 Kaart: Navigeren door de tabbladen 9 Kaart: Navigeren door de velden 9 Kaart: Ongedaan maken van een veld 9 Kaart: Valideren van velden 9 Lijst 16 Lijst: Afdrukken 19 Lijst: Kaart openen 20 Lijst: Kolombreedte aanpassen 18 Lijst: Kolommen verbergen 16 Lijst: Kolommen verplaatsen 17 Lijst: Kolommen w eergeven 16 Lijst: Sorteren 18 Navigeren 28 Opzoeken van Klanten 21 Opzoeken van Voertuigen 21 Opzoeken van Wisselstukken 21 -VVensters Grootte aanpassen 7 Sluiten 7 Verplaatsen 6 Werken met vensters 6

Handleiding Afleveringsmodule

Handleiding Afleveringsmodule Handleiding Afleveringsmodule CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP

Nadere informatie

Handleiding Navision - Incadea Barcode module

Handleiding Navision - Incadea Barcode module Handleiding Navision - Incadea Barcode module CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 295 18 50 F. +32 3 295 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1 Inhoudsopgave...2 Werken met vensters...2 Handmatig aanpassen van de venstergrootte...2 Vergroten / verkleinen van vensters...2 Werken met meerdere vensters tegelijk...3 Werken met balken...3 Sneltoetsen...4

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Handleiding Kassamodule

Handleiding Kassamodule Handleiding Kassamodule CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP SAS

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Handleiding Etiketten module

Handleiding Etiketten module Handleiding Etiketten module CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Handleiding Webviewer Radiologie

Handleiding Webviewer Radiologie Handleiding Webviewer Radiologie Versie 1.0 01/05/2013 Jan Yperman Ziekenhuis - Amaron bvba Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Aanmelden als arts met login... 3 Aanmelden als patiënt... 5 Functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand.

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Navigeren door records Je kunt bladeren door de velden en records van een tabel: Knop Omschrijving Naar volgend record Naar vorig record Naar laatste record Naar eerste record

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Handleiding Introductie Navision - Incadea Basistabellen

Handleiding Introductie Navision - Incadea Basistabellen Handleiding Introductie Navision - Incadea Basistabellen CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding Image Webviewer Radiologie Voor huisartsen

Handleiding Image Webviewer Radiologie Voor huisartsen Handleiding Image Webviewer Radiologie Voor huisartsen Versie 1.2 1/7/2010 AZ Nikolaas - Amaron bvba Inhoud 1. Aanmelden...3 2. Patiëntselectiescherm...4 3. De image viewer (1 onderzoek, 1 beeld)...7 3.1.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Release notes Incadea release BE.10.27

Release notes Incadea release BE.10.27 Release notes Incadea release BE.10.27 CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding Gebruik van de Carya Group Service Desk Portal

Handleiding Gebruik van de Carya Group Service Desk Portal Handleiding Gebruik van de Carya Group Service Desk Portal CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Microsoft Word

Hoofdstuk 1. Microsoft Word Handleiding Hoofdstuk 1. Microsoft Word... 2 Vet, cursief en onderstreept... 2 Opslaan van een bestand... 2 Afsluiten van een bestand... 2 Definitief Verwijderen van een bestand... 2 Beginnen met nieuw

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

Handleiding Contact updates

Handleiding Contact updates Handleiding Contact updates CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem.

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Hoe moet ik rapporten configureren Overzicht Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, zoals een gebruiker die zijn/haar credential aanbiedt,

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Zoeken op het Internet

Zoeken op het Internet Zoeken op het Internet Op rubrieken zoeken met een portaalsite Als u algemene informatie zoekt over een bepaald thema, zoals literatuur, gezondheid of reizen, kunt u zoeken via rubrieken in een portaalsite.

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer

Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer Installatie Onder de link NWC downloaden staat een programma nwcsetup.exe. Dit programma moet geinstalleerd worden op de eigen computer. Ga hiervoor

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING BEGRAAFPLAATS ADMINISTRATIE MANAGER VERSIE 6.1 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. 1. De applicatie starten... 3 2. Grafkaarten raadplegen... 4 Zoeken op rechthebbende:... 5 Zoeken op

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Sneltoetsen voor Windows 7

Sneltoetsen voor Windows 7 Sneltoetsen voor Windows 7 CTRL Combinaties Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + Z Ctrl + Rechterpijl Ctrl + Linkerpijl Ctrl + Shift + Linker/rechterpijl Ctrl + Shift + N Ctrl + Shift + Esc Ctrl

Nadere informatie

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Alt + i = Inkoopprijs tonen / verbergen Alt + v = Verkoopprijs tonen / verbergen Ververs voorraad (F12), bij het openen van het programma zal

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Windows Windows voor beginners

Windows Windows voor beginners Windows/beginners/23-02-15/pag 1/8 Windows Windows voor beginners Deze cursus is voor de echte beginner, dus voor iemand die nog net eerder met een computer werkte. Na het volgen van deze cursus zult u

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Handleiding BTW register van de motorvoertuigen

Handleiding BTW register van de motorvoertuigen Handleiding BTW register van de motorvoertuigen CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie